Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER Skandia Link Livsforsikring A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S"

Transkript

1 Skandia Link Livsforsikring A/S RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002 (5. REGNSKABSÅR)

2 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt...3 Beretning for Planer for Årets resultat...11 Anvendt regnskabspraksis...12 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr 31. december Noter...18 Nøgletal...23 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi...25 Ledelsens regnskabspåtegning...26 Revisionspåtegninger...27 Ledelse Å R S R E G N S K A B

3 5-årsoversigt 12/5-31/ kr (tdkk) Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Å R S R E G N S K A B

4 Beretning for 2002 Mens både de lokale og de globale aktiemarkeder fortsatte nedturen i 2002 og skabte vanskelige betingelser for salget af Unit-link ordninger, kunne Skandia fastholde en stærk position på det danske Unit-link marked. Vores strategi på firmapensionsmarkedet er i høj grad medvirkende til, at den danske forretning ikke mærker nedgangen i samme grad som hvis privat opsparing havde været vores kerneområde. Ved årets udgang kunne vi notere en positiv værdi af selskabets portefølje, i forhold til den investering der er foretaget i etableringen på det danske marked. De aftalte årlige indbetalinger steg med 25,6 pct. i forhold til 2001 og væksten i de samlede præmieindtægter var på 39,3 pct. Årets resultat på tdkk. indeholder reserveringer til omkostninger, som opstod i forbindelse med de organisatoriske ændringer der fulgte etableringen af Skandia Pension. Resultatet er som forventet og tdkk. bedre end resultatet for Den 31. december 2002 havde vi tdkk. under forvaltning. På samme tidspunkt året før var tallet tdkk. Altså en stigning på tdkk. Sammenholdt med årets samlede præmieindtægter på tdkk. kan vi notere, at den negative udvikling på aktiemarkederne i 2002 lagde en markant dæmper på den positive udvikling i vores samlede beholdning. Afkastet på aktiefondene var generelt negativt, mens obligationsfondene leverede pæne plus-afkast. Samlet set gav fondene et negativt afkast på 16,76 pct. vægtet efter kundernes valg af fonde. På den måde vejer det tungt, at 60 pct. af kundernes opsparing ved årets udgang var placeret i udenlandske aktier, 12 pct. lå i danske aktier og kun 28 pct. var placeret i obligationsfonde. FØRENDE PÅ MARKEDET Hvis vi ser tilbage på 2002 og på analyserne fra førende uafhængige rådgivere, så anses Skandias Unit-link produkt og forvaltningskoncept fortsat som værende førende i Danmark. Derudover tillægges det stor betydning, at vores Unit-link koncept kan sælges i sammenhæng med de forsikringsdækninger som de fleste kunder ønsker. 4 Å R S R E G N S K A B

5 Beretning for 2002 SKANDIA PENSION Igennem 2002 forberedte SkandiaLink og Skandia Liv en reel sammenlægning af pensionsaktiviteterne i Danmark. Det skete den 1. januar 2003 hvor vi præsenterede en ny samlet organisation og vores nye ansigt i markedet; Skandia Pension. Med Skandia Pension vil SkandiaLink og Skandia Liv arbejde som ét selskab på alle niveauer. Dels for at levere et endnu bedre produkt til vores kunder, dels for at optimere vores service overfor samarbejdspartnerne og dels for at opnå større gennemslagskraft i markedsføringen. Den fulde integrationen af selskaberne, har været forberedt over en længere periode og er et væsentligt element i Skandias indsats på det danske marked. Siden introduktionen af Skandia Liv i 2001 har vi arbejdet sammen om blandt andet distribution og salg. Vores produkter sælges i sammenhæng og til de samme kunder, og derfor er det naturligt at vi søger hen imod en fuld integration. Udover de kunde- og markedsmæssige fordele vi opnår med Skandia Pension, er et lavere omkostningsniveau og bedre udnyttelse af de investerede kroner, også en hjørnesten i samarbejdet. 5 Å R S R E G N S K A B

6 Året der gik FIRMAPENSIONSMARKEDET Strategien for vores indsats på det danske Unit-link marked går gennem et stærkt fodfæste på firmapensionsmarkedet. Det er på det område vi har vores produktmæssige styrke og det er dér vi har et godt distributionsnetværk. Vores andel af det totale pensionsmarked voksede henover Dette skete, selvom markedsafkastet - som for året generelt var negativt - bliver direkte tilskrevet kundens opsparing, og mange derfor søgte over imod gennemsnitsrentemiljøet med en garanteret rente. Det havde til gengæld den positive effekt, at vores søsterselskab Skandia Liv kunne notere en særdeles kraftig vækst i kundetilgangen. PRIVATMARKEDET - NETPENSION Skandias Unit-link produkt har nogle produktmæssige egenskaber der gør det konkurrencedygtigt med pengeinstitutternes puljeordninger. Her er tale om et privat opsparingsmarked, som bankerne netop dominerer. Det er ikke et marked i vækst, men da der er tale om et marked i størrelsesordnen 16 mia. DKK er det absolut interessant for os at arbejde med. Produktet som vi tilbyder private opsparere hedder NetPension og er et simpelt opsparingsprodukt. Grundtanken med NetPension er at det skal være nemt at nå og let at forstå. Der er tale om en rendyrket Unit-link løsning med de gængse muligheder for valg af fonde, men med omkostninger som er lavere end ved vores traditionelle pensionsprodukt. Det skyldes dels at salget sker uden om rådgiverne og dels at distributionen af NetPension sker direkte via Internettet. I slutningen af 2002 gennemførte vi en mindre testkampagne/analyse. Kampagnen gav nogle positive indikationer, i retning af et klart potentiale for afsætning af et simpelt opsparingsprodukt via Internettet. FINANSIELLE MARKEDER OG FONDE Kundernes valg af fonde fik i højere grad end tidligere år, betydning for deres afkast i Den generelle tendens var, at vores aktiefonde gav negative afkast, mens obligationsfondene generelt kom ud af året med positive afkast var et turbulent år på aktiemarkederne. I 2. kvartal var udviklingen meget negativ mens 4. kvartal var knapt så slemt. Vi kunne imidlertid konstatere, at vores kunder har tiltro til at markederne vender og at aktier som investeringsobjekt for langsigtet opsparing er et fornuftigt valg. 6 Å R S R E G N S K A B

7 Året der gik Lige knap 60 pct. af kundernes pensionspenge er placeret i udenlandske aktiefonde. Danske aktiefonde har en andel på lige godt 12 pct., mens den danske pengemarkedsfond og danske og udenlandske obligationsfonde står for de resterende 28 pct. af midlerne. Gennemsnitligt afkast i 2002 for SkandiaLinks fonde: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året 2,97 pct. -10,56 pct. -10,25 pct. 0,70 pct. -16,76 pct. (efter skat og vægtet efter kundernes andele i fondene) Siden SkandiaLink startede på det danske marked i 1998 har fondene genereret et gennemsnitligt afkast på 10,41 pct. efter skat. Vi havde et mål om at introducere fonde med en tilknyttet garanti i Det mål nåede vi i september, hvor vi lancerede 7 fonde med KursGaranti. Hver fond har et fast udløbstidspunkt og garantien består i en garanteret kurs på udløbstidspunktet. Hvert år vil vi lancere en ny garanti-fond ind til vi når op på i alt 15 fonde. OMKOSTNINGSFOKUS Igennem hele 2002 blev der arbejdet målrettet med at nedbringe omkostningerne på driften. Indsatsen bar frugt og ved udgangen af året var der opnået flere konkrete besparelser, og etableret rutiner som sikrer at vi opnår fuld udnyttelse af de investerede kroner. Derudover er det værd at bemærke at der er indarbejdet en kultur i virksomheden, som over en bred kam støtter op om arbejdet med omkostninger. Omkostningsprocenten for 2002 var på 13,8 pct., altså markant lavere end de 19,0 pct. for KUNDESERVICE - WORKFLOW I samarbejde med Fineos implementerede SkandiaLink, Skandia Liv og Skandia Lifeline et workflow system som skulle binde de tre selskabers forretningsprocesser sammen. Systemet har til formål at give overblik over kundens samlede engagement i Skandia for dermed at kunne give en bedre service. 7 Å R S R E G N S K A B

8 Vision, mission og idégrundlag Skandia er nået langt de senere år. Fra at være en stor nordisk forsikringsvirksomhed med hovedvægt på skadesforsikring, til det Skandiakoncernen er i dag; en international, finansiel virksomhed med speciale i langsigtet opsparing. Skandias vision og mission har fået nyt liv og udgør i dag grundlaget for aktiviteterne i samtlige de 21 lande hvor Skandia gruppen er aktiv. Skandias værdier mod, kreativitet, beslutsomhed, engagement og bidrag er udtryk for adfærden i selskabet og den måde vi driver vores forretning på. Således også i Danmark. skandia enables people to provide themselves with a lifetime of prosperity SkandiaLinks mission i Danmark er at blive det foretrukne Unit-link selskab på firmapensionsmarkedet. Målet vil vi nå gennem samarbejde med søsterselskaberne Skandia Liv og Skandia Lifeline og gennem en målrettet, vedvarende fokus på: At være den foretrukne og mest nyskabende Unit-link udbyder i Danmark At medvirke til øget fokus på pensionsafkast i Danmark At forbedre den personlige økonomiske velfærd gennem pensionsopsparing At sikre lønsom vækst og et langsigtet afkast af egenkapitalen At tilbyde kunderne fonde, der på sigt har et afkast, der ligger i øverste kvartil At skabe en attraktiv arbejdsplads for engagerede medarbejdere Det er væsentligt for SkandiaLink at have en bred distributionsplatform, en platform som til stadighed bliver udvidet. Afsætningen af produkterne og rådgivningen af kunderne udføres af uafhængige pensionsmæglere og af SkandiaBankens rådgivere. SkandiaLink opererer primært på firmapensionsmarkedet, men tilbyder parallelt simple opsparingsprodukter som afsættes via Internettet. Markedet for firmapensioner er i vækst og anses for at være - og blive - den dominerende opsparingsform. 8 Å R S R E G N S K A B

9 Planer for 2003 SKANDIA PENSION EGET FORVALTNINGSKONCEPT BRANDING TRE PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER FOR 2003 SKANDIA PENSION Arbejdet med at implementere vores nye organisation er allerede godt i gang og vil fortsætte hele året igennem. Nogle synergi effekter er allerede opnået, mens andre for eksempel på kundeservice og IT siden først vil kunne effektueres henover året. Den forretningsmæssige og økonomiske fokus i samarbejdet om Skandia Pension er central, men integrationen af de to virksomhedskulturer og arbejdet med at skabe en dynamisk, velfungerende virksomhed for medarbejderne, har også en særdeles høj prioritet. EGET FORVALTNINGSKONCEPT På fondsområdet ser vi en stigende efterspørgsel på at simplificere fondsudbuddet og på at kunne tilbyde rådgivning til kunderne. Derudover forudser vi et øget behov for information, i takt med at det danske Unit-link marked modnes. I 2003 vil vi arbejde målrettet på at kunne tilbyde kunderne en mere aktiv forvaltning af deres opsparing og stille værktøjer til rådighed, som vil gøre det enklere at anvende Unit-link produktet. En mere aktiv forvaltning skal også bidrage til, at kunderne i endnu højere grad udnytter de afkastmuligheder der er i Unit-link konceptet. Som supplement til arbejdet med at skabe bedre vilkår for Unit-link kunderne, bør det nævnes, at Unit-link andelen af danskernes samlede indbetaling til pensionsopsparing stiger støt og vurderes at udgøre 7,5 pct. på nuværende tidspunkt. 9 Å R S R E G N S K A B

10 Planer for 2003 BRANDING Skandia koncernen har bevæget sig langt i de senere år. Fra at være et stort nordisk foretagende med fokus på skadesforsikring til det det er i dag; en international finansiel virksomhed med fokus på langsigtet opsparing og aktiviteter i 21 lande. En sådan udvikling har kaldt på, at Skandias værdigrundlag revurderes for i højere grad at kunne skabe grobund for vores aktiviteter rundt om i verden. I 2003 vil samtlige 21 lande gennemgå en intern branding proces, sådan at alle medarbejdere er bevidste om, og agerer ud fra, et fælles værdisæt og med et fælles sigte. I 2004 vil processen dreje sig ud mod markedet hvor vi vil synliggøre de værdier og egenskaber der kendetegner Skandia brandet. Skandia Brand Vision Our creativity and winning approach enables people to achieve a lifetime of prosperity. Skandia kerne værdier Passion Courage Creativity Commitment Contribution 10 Å R S R E G N S K A B

11 Årets resultat Resultatet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002 udgør tdkk, hvilket i sig selv ikke er tilfredsstillende, om end det er i overensstemmelse med det forventede. Resultatet skyldes primært omkostninger til opbygning af selskabets portefølje. De væsentligste omkostninger i året har været provisioner til forsikringsmæglere, markedsføring og udgifter til videreudvikling af IT-systemer. Skandia fortsætter med andre ord den hidtidige strategi, og investerer kraftigt i den fremtidige forretning, idet vi tror på SkandiaLinks muligheder på det danske marked for langsigtet opsparing. FORRETNINGSFORLØBET Der er i 2002 modtaget tdkk. i præmieindtægt, Af disse hidrører tdkk. fra gruppelivspræmier i Forenede Gruppeliv. EGENKAPITALEN Egenkapitalen andrager pr. 31. december tdkk. og efter fradrag af immaterielle aktiver udgør basiskapitalen tdkk. Det nødvendige kapitalkrav (solvensmargenen) andrager tdkk. Der er således en dækning af solvenskravet med 169,0 pct. KAPITALFORHOLD For at sikre den nødvendige overholdelse af solvensmargen i selskabet og den nødvendige kapital til fortsat opbygning af forretningen, blev der i løbet af 2002 tilført i alt tdkk. fra moderselskabet. Teknisk set blev selskabets kapital udvidet med 130 tdkk. til kurs 361,5 ved indskud af tdkk. De faktisk afholdte omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelsen udgør 12 tdkk. Det er Skandiakoncernens politik, ikke at overkapitalisere datterselskaberne mere end nødvendigt. De nævnte kapitaltilførsler er derfor sket for løbende at tilpasse basiskapitalen til dækning af solvenskravet. Den fremtidige kapitalplan viser, at der over de kommende år fortsat vil være behov for yderligere kapitaltilførsel. Skandia Link Livsforsikring A/S var indtil den 31. december 2002 et 100 pct. ejet datterselskab af Skandia New Markets AB, der indgik som et 100 pct. ejet datterselskab i Skandia koncernen. Pr. 31. december 2002 er selskabet overtaget af A/S Nevi Finans som også indgår 100 pct. i Skandia Koncernen. OVERSKUDSFORDELING Årets resultat udgør tdkk., som overføres til egenkapitalen og dækkes af "overkurs ved emission". 11 Å R S R E G N S K A B

12 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet er udarbejdet på baggrund af danske regnskabsregler i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet, og er ikke i alle forhold i overensstemmelse med svensk lovgivning eller Skandia's regnskabspraksis. Skandia Link Livsforsikring A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af A/S Nevi Finans som indgår 100 pct. i Skandia koncernen. Regnskabspraksis er uændret fra sidste regnskabsår. RESULTATOPGØRELSEN FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Såvel præmieindtægt, indtægter/udgifter vedr. investeringsaktiver, forsikringsydelser samt erhvervelses- og administrationsomkostninger er periodiseret, således at posterne vedrører regnskabsåret. Visse dele af selskabets administrationen varetage af andre koncernforbundne selskaber, ligesom selskabet også udfører administrationsopgaver for andre koncernforbundne selskaber. Omkostningsopgørelsen er foretaget i henhold til Finanstilsynets vejledning. RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED Renter og udbytter m.v. indeholder renter af værdipapirer, udlån og likvide beholdninger, gevinst ved udtrækning af obligationer og afdrag på lån, samt udbytte af aktier. Kursgevinster og tab - indeholder gevinst og tab ved salg af investeringsaktiver og værdiregulering af kapitalandele og investeringsfondsandele til balancedagens markedsværdi. Kurtage og provision ved køb og salg af værdipapirer indgår resultatmæssigt i "Kursgevinster og tab m.v." Omkostninger indeholder udgifter til forvaltning af investeringsaktiver. 12 Å R S R E G N S K A B

13 Anvendt regnskabspraksis OVERFØRT INVESTERINGSAFKAST Posten overført investeringsafkast er beregnet som årets resultat af investeringsvirksomhed ganget med forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital og summen af den gennemsnitlige egenkapital og de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser samt hensættelser vedrørende investeringsfonde. I beregningen er i årets resultat foretaget fradrag for afkast af aktiver i investeringsfondene, ligesom der ved opgørelsen af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser er foretaget fradrag for hensættelser vedrørende investeringsfondene. VALUTA Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne i udenlandsk valuta er optaget til valutakurserne pr. 31. december SKAT Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i de finansielle poster. AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, dog højst 3 år. Eksternt afholdte projektudviklingsomkostninger indgår i immaterielle aktiver. ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER Grunde og bygninger er optaget til anskaffelsespris. INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED FORSIKRINGER Posten omfatter børsnoterede investeringsaktiver værdiansat til den ultimo årets seneste noterede børskurs og unoterede investeringsaktiver værdiansat til indre værdi på statusdagen. 13 Å R S R E G N S K A B

14 Anvendt regnskabspraksis ANDRE AKTIVER Inventar, EDB-anlæg samt biler m.v. er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag ved afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Afskrivningperioden for enkeltaktiver varierer fra 3 til 5 år. FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER Bruttolivsforsikringshensættelserne er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag og svarer mindst til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet værdi svarende til værdien af de andele af opsparingsfonde, der er tilknyttet forsikringen. BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER OG GENFORSIKRINGSANDELE Bruttolivsforsikringshensættelserne er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag og skal mindst svare til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet kapitalværdi af de af selskabet garanterede ydelser inklusive fordelt bonus samt kapitalværdien af forventede udgifter til fremtidig administration med fradrag af kapitalvær-dien af de præmier forsikringstageren skal betale i fremtiden. For den del hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen, er bruttolivsforsikringshensættelsen opgjort som værdien af de tilknyttede opsparingsfonde. Bruttolivsforsikringshensættelserne skal indbefatte det skønnede beløb, der ud over det beløb, der indgår i passivpost, bruttoerstatningshensættelser, er nødvendigt for at dække fremtidige forsikringsydelser foranlediget af indtrufne, uanmeldte forsikringsbegivenheder. Genforsikringsandelene af de forsikringsmæssige hensættelser opgøres på grundlag af selskabets genforsikringskontrakter efter samme metoder som finder anvendelse for bruttohensættelser. 14 Å R S R E G N S K A B

15 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Noter kr kr. Præmie Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r Indtægter af investeringsaktiver Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter m.v Indtægter af investeringsaktiver, i alt Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r., i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Renteudgifter Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat mv Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Overført investeringsafkast ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Å R S R E G N S K A B

16 Balance pr. 31. december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S AKTIVER Noter kr kr. Immaterielle aktiver Andre finansielle investeringsaktiver 9 Grunde og bygninger Kapitalandele Investeringsforeningsandele Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Investeringsforeningsandele Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer, i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Inventar, edb-anlæg, biler m.v Anfordringstilgodehavender Øvrige Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT Å R S R E G N S K A B

17 Balance pr. 31. december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S PASSIVER Noter kr kr. Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Erstatningshensættelser f.e.r Hensættelser for unit-linked forsikringer Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt Genforsikringsdepoter Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter 8 0 Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser note 17 Koncerninterne transaktioner note 18 Ledelseshverv note Å R S R E G N S K A B

18 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 1 Bruttopræmier kr kr. Løbende præmier Engangspræmier FG I alt Individuelt tegnede forsikringer Tegnet som led i ansættelsesforhold I alt Præmier til forsikringer: med bonusordning uden bonusordning 0 0 hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren I alt Fordeling efter bopæl: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Antal forsikrede Individuelt forsikrede Gruppelivsforsikringer Tegnet som led i ansættelsesforhold I alt Note 2 Resultat af afgiven forretning Afgivne genforsikringspræmier Modtaget genforsikringsdækning Ændring i genforsikringshensættelserne Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber I alt Note 3 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Præmiefritagelse Forsikringssummer ved udløb Pensions- og renteydelser Tilbagekøb I alt Å R S R E G N S K A B

19 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 4 Erhvervelses-og administrationsomkostninger kr kr. Erhvervelsesomkostninger: Provision for direkte forsikringer Andre salgsomkostninger Stigning i fradrag for overførte erhvervelsesomkostninger 0 0 I alt Gennemsnitlige antal ansatte Det samlede revisionshonorar udgør Heraf udgør øvrige honorarer til revisionen Løn og vederlag til direktion og bestyrelse andrager Der har i årets løb været udbetalt løn til 2 direktører Personaleudgifter: Løn Pension Udgifter til social sikring Refusion fra koncernforbundne parter I alt Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed andrager de faktisk afholdte omkostninger Selskabets procedure for fordeling af omkostninger på resultatopgørelsens omkostningsarter er i det forløbne år nuanceret i forhold til tidligere år. Den ændrede fordeling har har ingen resultateffekt. Sammenligningstallene er ændret tilsvarende. Note 5 Det samlede nettobeløb for kursgevinster og tab Investeringsforeningsandele Andet I alt Note 6 Pensionsafkastskat m.v. Pensionsafkastskat Andel af selskabets investeringsaktiver, hvoraf afkastet indgår i afgiftsgrundlaget efter lov om pensionsafkastskat 100,00% 100,00% Andel af det ellers afgiftsbelagte afkast, som er friholdt for pensionsafkastskat 3,66% 4,12% Latent pensionsafkastskat Å R S R E G N S K A B

20 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 7 Skat kr kr. Betalte skatter i regnskabsåret 0 0 Hensættelse til udskudt skat andrager: 0 0 Selskabet har et betydeligt skattemæssigt underskud til fremførsel. Der er dog en risiko for, at underskuddet ikke vil kunne anvendes. Det er derfor ledelsens opfattelse, at der ikke skal opføres et skatteaktiv. Note 8 Immaterielle aktiver Samlet anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb - Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Samlede af- og nedskrivninger 1/ Årets af - og nedskrivninger Samlede af- og nedskrivninger 31/ Bogført værdi 31/ Note 9 Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsforeningsandele Samlet anskaffelsesværdi 1/ Samlet anskaffelsesværdi 31/ Note 10 Anfordringstilgodehavender Af anfordringstilgodehavender er tkr registreret som sikkerhed for andre forsikringsmæssige hensættelser. Note 11 Aktiekapital Aktiekapital 1/ Kapitalforhøjelse Aktiekapital 31/ Aktiekapitalen består af: aktier á kr aktier á 100 kr I alt Note 12 Overkurs ved emission Overkurs ved emission pr. 1/ Overkurs ved emission i året Overført til dækning af underskud Overkurs ved emission pr. 31/ Å R S R E G N S K A B

21 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 13 Overført resultat kr kr. Overført resultat 1/1 0 0 Kvoteregulering mv, Forenede Gruppeliv Overført fra basiskapital FG til egenkapital Overført af årets resultat Overført fra overkurs ved emission Overført resultat 31/ Note 14 Egenkapital Egenkapital 1/ Kapitalindskud Kvoteregulering mv, Forenede Gruppeliv Overført fra basiskapital FG til egenkapital Årets resultat Egenkapital 31/ Immaterielle aktiver Samlet basiskapital Solvensmargenen andrager ( kapitalkrav ) Note 15 Livsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer Livsforsikringshensættelserne primo Akkumuleret værdiregulering primo - Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Kvoteregulering FG Andet Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo - Livsforsikringshensættelserne ultimo Der fragår: Genforsikringens andel pr. 1/ Årets bevægelse Livsforsikringshensættelser netto pr. 31/ I hensættelserne indgår der ingen garanterede ydelser. 21 Å R S R E G N S K A B

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsberetning 1999. 230 millioner. 18 millioner. SkandiaLink. Dine penge. Din pension

Årsberetning 1999. 230 millioner. 18 millioner. SkandiaLink. Dine penge. Din pension Årsberetning 1999 230 millioner 18 millioner SkandiaLink Dine penge. Din pension Femårsoversigt 1 000 kr 12/5-31/12 1998 1999 Præmier f.e.r. 18 455 219 440 Samlet investeringsafkast 1 356 48 899 Forsikringsydelser

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 16 32 79 HTS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Femårsoversigt... 2. Beretning for 2000... 3. Anvendt regnskabspraksis... 15. Resultatopgørelse... 17. Balance... 18. Noter... 20. Nøgletal...

Femårsoversigt... 2. Beretning for 2000... 3. Anvendt regnskabspraksis... 15. Resultatopgørelse... 17. Balance... 18. Noter... 20. Nøgletal... Årsberetning 2000 Femårsoversigt.................................. 2 Beretning for 2000............................... 3 Anvendt regnskabspraksis......................... 15 Resultatopgørelse................................

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 10 10 95 B&A Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 15 75 34 71 PKS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere