KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010"

Transkript

1 KØBENHAVNS

2 FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns Politi Forsidefoto: Henrik Damberg Layout, illustrationer og billedbehandling: Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, Københavns Politi Også 2010 blev et travlt for Københavns Politi. I sidste s redegørelse vedrørende Københavns Politi forsøgte jeg at se lidt ind i fremtiden, og 2010 blev på mange det opsamlings, som jeg forudsagde det ville blive. Udgangen af 2010 var også det sidste i den gældende flersaftale for politiet, og der var herefter lagt op til et stort projekt indeholdende en helt ny strategi for dansk politi. Dette arbejde er sat i gang, og i Københavns Politi var vi meget hurtigt ude af starthullerne og fik nedsat et antal arbejdsgrupper, som skulle komme med forslag til en omordning af Københavns Politi. Formålet med arbejdet har blandt andet været at gennemføre en centralisering af beredskab og disponeringsfunktion samt OPA-funktionerne og desuden en sammenlægning af Station Lufthavnen og Station Amager. Hovedsamarbejdsudvalget har drøftet oplægget til strukturændringerne, og der har heldigvis været stor tilslutning til projektet, der også indbefatter en reorganisering af stationerne og oprettelse af en stabsenhed. Der er nu udarbejdet projektorganisationer med henblik på implementering af en ny organisationsstruktur for Stabsenheden, stationerne, Beredskabsenheden, sammenlægning af Station Amager og Station Lufthavn og endelig et projekt for udredelse af Efterforskningsenhedens opgaver og afdelinger og endvidere for implementering af en kriminalteknisk koordinatorfunktion. Projektet skrider planmæssigt frem, og det konkrete arbejde med at analysere og implementere kan nu for alvor begynde. At der også i 2010 er udført en solid indsats dokumenteres af PRES-tallene, hvor vi opnåede en samlet score på 460, hvilket betyder at vi har opfyldt kravet om en 4% forbedring i forhold til resultatet for Resultatet af jobtilfredshedsundersøgelsen i 2010 udviser samtidig på samtlige områder en stigning. Der er dog stadig nok at tage fat på. Det viser tallene for kriminalitetsniveauet, hvor der har fundet en svag stigning sted i antal anmeldelser på 3,6%, men jeg ser med fortrøstning på muligheden for også at knække denne nød. Et vigtigt middel i denne sammenhæng er et godt og tillidsfuldt samarbejde med vore samarbejdspartnere, herunder ikke mindst kommunerne. Og det har vi. At ikke alt i vores by er helt rosenrødt understreges af nogle af de spektakulære sager, der ramte København i 2010, herunder sagskomplekset med den såkaldte Amagermand, det bestialske drab på en norsk stewardesse på Hotel SAS Radisson og bombesprængningen på Hotel Jørgensen. Der er i de tre specielt omtalte sager ligesom i en lang række andre sager, præsteret en særdeles professionel politiindsats, som har haft til følge, at gerningsmændene har kunnet anholdes. Jeg vil samtidig med udsendelsen af denne virksomhedsberetning godt takke samtlige medarbejdere for en flot indsats i det forløbne. 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord ved politidirektør Johan Reimann 3 2. Indholdsfortegnelse 5 3. Oplysninger om politikredsen Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation og personale mv Københavns Politis mål og strategier for Opfyldelse af resultatmål Kredsråd Københavns Politis indsats over for unge Statistik vedrørende kriminelle unge Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet Indsatsen mod bander og banderelateret kriminalitet Indsatsen mod fodboldbøller Indsatsen på færdselsområdet Årets gang Specifikke opgaver fra Sektionen for Personfarlig Kriminalitet, Sektionen for Særlov og Økonomisk kriminalitet og Sektionen for Organiseret Kriminalitet Optimeringsprocessen på baggrund af Budgetanalysen Økonomi Statistik anmeldelsesstatistik for Københavns Politikreds Københavns Politis mål og strategier for

4 OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN FOTO Terror i København: Bombesprængning på Hotel Jørgensen den 10. september 2010 Københavns Politikreds omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Tnby og Dragør og dækker et område på ca. 180 km² med godt indbyggere. Den daglige politibetjening foreg fra fire døgnbemandede politistationer: Station Amager, Station Bellahøj, Station City og Station Lufthavnen. Til hver af politistationerne Amager, Bellahøj og City hører desuden et antal nærpolitistationer, hvor publikumsbetjeningen foreg mere lokalt i bydelene. Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet, men som udgangspunkt vil der være omkring politiansatte og yderligere godt 300 medarbejdere fordelt på jurister, kontoransatte og servicemedarbejdere. Af disse ca medarbejdere er knap 800 tjenestegørende på Politigden i København. Politigden er Københavns Politis hovedkvarter. Den centrale ledelse med politidirektør Johan Reimann som øverste chef er placeret på Politigden. Hovedstaden Politibetjeningen i København er i høj grad præget af, at København er Danmarks hovedstad. Der bor og færdes mange mennesker i byen hver dag. Ud over de faste indbyggere ankommer der hver dag et stort antal pendlere til arbejdspladser og læreanstalter. Pendlerne anvender som oftest de offentlige transportmidler, S- og regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidig er registreret godt køretøjer i Københavns Politikreds, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København passerer dagligt knap køretøjer forbi Søerne mod og fra det centrale København. København er dog i høj grad cyklernes by ved Søerne passerer der dagligt mere end cykler og knallerter et tal, der i de seneste har været nogenlunde konstant, men sammenlignet med 1990 er der tale om en stigning på mere end 50 %. De mange køretøjer må slås om de ca parkeringspladser i Københavns Kommune, og det giver i sagens natur også visse problemer, som bl.a. afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter, idet Center for parkering under Københavns kommune i 2010 har udskrevet omkring parkeringsafgifter. Den kollektive trafik har på en hverdag mere end passagerer i Københavns kommune. Mere end halvdelen benytter bus, mens de øvrige benytter tog eller metro. Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Hvert ankommer godt 10,7 mio. passagerer via Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert omkring turister med krydstogtskibe (ca. 300 krydstogtskibe). Herudover kommer selvfølgelig de mange primært svenske turister, der ankommer fortrinsvis via den faste forbindelse over Øresund. Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 4,3 mio. overnatninger på københavnske hoteller, vandrehjem mv. Kulturelt centrum København er Danmarks kulturelle centrum med et væld af aktiviteter og forlystelser lige fra teatre og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og det nye skuespilhus bare for at nævne nogle få. Sporten har også en særlig plads i København, hvor tendensen gennem de seneste har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med fodboldkampe mellem F.C. København og landets andre SASliga-klubber. Der anvendes også store ressourcer ved andre sportsarrangementer f.eks. ved det kommende VM i landevejscykling i København har udviklet sig til en multikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats. Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke er det et ikke uvæsentligt område. Københavns Politis organisation Politidirektør Johan Reimann er chef for Københavns Politi. Den øvrige centrale ledelse best af stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller og administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen. De to vicepolitidirektører er organisatoriske chefer for Københavns Politis administrative afdelinger og sektioner. I centralledelsen sidder også chefpolitiinspektør Jørn Aabye og chefanklager Carsten Egeberg Christensen. Chefpolitiinspektøren er chef for den politimæssige del af Københavns Politi dvs. de køben- 6 7

5 havnske politistationer og specialafdelinger og chefanklageren er chef for politiets advokaturer. Københavns Politis samlede organisation kan ses i diagrammet på side Organisationen er inddelt i tre søjler: en søjle for den politimæssige del af Københavns Politi en søjle for anklagemyndigheden og en søjle for den administrative del Personalet på stationer og i de enkelte afdelinger er i forhold til opgavernes art sammensat af politi- og kontoruddannet personale, servicemedarbejdere samt jurister og specialuddannede konsulenter. Den politimæssige søjle Den politimæssige søjle er inddelt i fem forskellige sektioner: Politistationerne (Station Amager, Station Bellahøj, Station City og politistationen i Københavns Lufthavn) Efterforskningsenheden (Afdeling I, II og III) Specialenheden Operativ planlægning og analyse Den Kriminalpræventive Afdeling Politistationerne Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup Den døgnbetjente politistation på Amager har uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener det største geografiske område i Københavns Politikreds et areal på godt 96 km², bestående af bydelene Christianshavn, Sundby, Kastrup, Tnby og Dragør. Der bor ca personer i om rådet. Der er stor variation inden for stationens dækningsområde, både hvad ang bebyggelsesgra d, boligstandard, beboernes indkomstforhold, socialgruppe og etniske baggrund. Befolkningsgrundlaget er forholdsvis stort set i forhold til det bebyggede areal. Der er store områder med etagebyggeri, men der findes også store villakvarterer, ligesom der er fabriks- og industrikvarterer. Området har en kystlinje med flere lystbådehavne, kanalerne på Chri stianshavn og trafikhavne som Prøvestenshavnen og Flådestation Holmen. Amager Strand er et stort rekreativt område beliggende langs Amager Strandvej ud mod Øresund. Amager har i øvrigt flere store grønne skove og naturområder. Af særlige lokaliteter under Station Amager kan bl.a. nævnes Christiania på Christianshavn, hvor der bor ca personer. Området er stadig præget af omfattende handel med hash samt anden kriminalitet. Station Amager foretager ikke til daglig patrulje på Chri stiania, da en politimæssig indsats i området kræver tilstedeværelse af store»styrker«, og derfor kræver en sådan indsats forudgående planlægning. Ørestaden og Holmen er nye bydele, der er under opførelse. I Ørestaden vil der i løbet af de næ ste blive opført ca. 3 mio. m² etageareal industri, beboelse samt uddannelses- og offentlige institutioner, og på Holmen forventes der at blive op ført ca m² boliger, mens der på ca m² opføres erhvervsbyggeri og uddannelsesinstitutioner. Station Bellahøj, Borups Allé 266, 2400 København NV Den døgnbetjente politistation på Bellahøj har uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener det område i Københavns Politikreds med flest indbyggere. Hovedstationen er beliggende på Borups Alle i Bellahøjkvarteret. Der er desuden tilknyttet tre nærpolitistationer, der er placeret centralt i de forskellige bydele. Disse nærpolitistationer er beliggende på Frederikssundsvej i Brønshøj, Nørrebrogade på Nørrebro og Østerfælled Torv på Østerbro. Stationsområdet er på mange måder multikulturelt, specielt Nørrebro, hvor stort set alle folkeslag og religioner er repræsenteret. Ellers veksler området mellem kvarterer med nærmest mondæn status, mere almindelige beboelseskvarterer, områder med industri og små virksomheder og villakvarterer. Herudover er der også store grønne områder og en havn alt sammen noget, der præger Station Bellahøjs arbejde. Områdets mangfoldighed af beboere af fremmed herkomst giver politiet på Bellahøj en særlig udfordring i hverdagen med mange sproglige og kulturelle forskelle, der giver mange vekslende og forskelligartede arbejdsopgaver i hverdagen. Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Den døgnbetjente hovedstation i City har både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener geografisk City-området, Sydhavnen samt Valby. Stationen er centralt placeret på Halmtorvet umiddelbart bag ILL. Kort over Københavns Politikreds og de fire stationsområder 8 9

6 Organisationsdiagram for Københavns Politi 2011 Politidirektør Johan Reimann Chefanklager Carsten Egeberg Christensen Chefpolitiinspektør Jørn Aabye Stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller Administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen Anklagemyndighedens sekretariat Advokaturer Advokatur Amager Advokatur Bellahøj Advokatur City Advokatur for personfarlig kriminalitet Advokatur for økonomisk kriminalitet Advokatur for organiseret kriminalitet Advokatur for særlovskriminalitet Særlige opgaver Dommervagten Station Amager, Bellahøj, City og Lufthavnen Administrativ leder Stationssekretariat Sagskvalitet Andre adm. opgaver Evt. ekspedition HR-afdeling Planlægning Økonomi Personalekontor Uddannelsesleder Logistik mv. Afdeling I Særlov og økonomisk kriminalitet Sektionen for særlovskriminalitet Sektionen for økonomisk kriminalitet VPI Servicecenter VPI Specialstøttesektion Hunde og Rytteri - Tjenestehunde - Narkohunde - Sprængstofhunde - Rytteriet Beredskabsafsnittet Stationsleder Operativ leder Omgangstjeneste X antal hold Ledet af holdleder Eget holdsekr. Nærpoliti/Lokalpoliti - alle med egen leder Sekretariatsfunktion Efterforskningsenheden Linjechefen Operativ sektion Administrativ sektion Afdeling II Personfarlig kriminalitet Sektionen for drab Sektionen for anden personfarlig kriminalitet Sektionen for narkotikakriminalitet Specialenheden Adm. sektion VPI Færdselssektion Operationsafsnittet - Færdselskontrol - Uddannelse - ATK - Motorsager - Særlig indsats Service & Oper. støtte - Vejsager - Køreprøver - Sekretariat - Specialkørekort Efterforskningsleder X antal efterforskninghold - alle med egen leder Sekretariatsfunktion Specialgruppe - med egen leder Sekretariatsfunktion Gadeplan / mål Afdeling III Bandekriminalitet Sektionen for bandeefterforskning Sektionen operativ bandeindsats VPI Sektionen for operativ kommunikation Radiotjenesten - Alarm Central disponering VPI Sektionen for Borgerservice - Servicebutikken - Bevilling og tilladelse - Eftersøgningstjeneste - Flexgruppe Den Kriminalpræventive Afdeling - Færdselsundervisning på alle klassetrin - Kriminalpræventiv undervisning fra 4. til 10. klassetrin - Kasperteatret - Informationsgruppen - Offerrådgivningskontakt - Erhvervspraktikanter - Besøg i Dommervagten - Foredrag eksternt og internt for unge og voksne - Udstillinger/kampagner Alm. stedfortræderfunktioner ved politidirektørens forfald Ekstern repræsentation som politidirektørens repræsentant eller stedfortræder i forhold til faste udvalg og samarbejdsfora under ministerier, kommuner, interesseorganisationer mv. Juridisk sekretariat Juridiske sekretariatsopgaver PD`s forkontor Servicefunktion A-meddelelser Kommunikationsafdeling Informations- og kommunikationsstrategier Pressevisitering Internet og Intranet Grafisk kommunikation Besøg og arrangementer IT-afdeling IT service POLSAS service IT/WEB Udvikling Teleadministration Personaleafdeling Polissektion Press-sekretariat Personalesektion Udviklings- og uddannelsessektion Udviklingsafsnit Uddannelsesafsnit Sektionen for operativ logistik Chaufførtjeneste Udrustningsdepot Besøgsafdeling Vestre Fængsel Arbejdsmiljøafsnittet APV Jobtilfredshedsundersøgelse Økonomiafdeling Budgetsekretariat Bogholderisektion Intern revision og kontrol Drifts- og logistiksektion Bygnings- og inventarafsnit Transportantrejser og tjenesterejser vognkontor og fleetmanager Post og Service Indfordrings- og hittegodssektion Indfordringskontoret Hittegods- og kostersektion Operativ planlægning og analyse Administrationssektionen Personale og økonomiadministration Fællesekspedition IT-medarbejder Statistik Sekretariatet Planlægningssektionen Planlægning Koordination Motorsager Projektenheden Analysesektionen Operation Efterforskning Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, den 17. januar 2011 ILL. Organisationsdiagram for Københavns Politi,

7 Hovedbanegden midt på Vesterbro. Det er et multikulturelt område, hvor mange forskellige folkeslag og religioner er repræsenteret. Området har i mange været kendt som tilholdssted for mange narkomaner og prostituerede, men er nu langsomt ved at ændre karakter til et nærmest mondænt boligområde med dyre lejligheder. Københavns Hovedbanegd bliver i dag- og aftentimerne betjent af en nærpolitistation, der er placeret på selve banegden. Valby er stationsområdets vestlige del med store beboelseskvarterer samt områder med industri og små virksomheder. Området betjenes af døgnberedskabet fra Hovedstationen på Halmtorvet og tillige i høj grad af nærpolitistationen i Valby. Station Citys arbejdsopgaver er naturligvis specielt præget af, at den centrale del af København i dagtimerne er arbejdsplads for mange mennesker, og at København som hovedstad døgnet rundt har mange besøgende og turister. Strøget og hele den indre by har et meget rigt handelsliv og et utal af restaurationer, hoteller, biografer, cafeer, diskoteker og andre forlystelsessteder, som er med til at præge arbejdsopgaverne på Station City. Herudover ligger Christiansborg med regering og folketing centralt placeret i stationens område. De mange besøgende i dagtimerne medfører en meget tæt biltrafik samt et meget stort antal rejsende med de mange offentlige transportmidler. Københavns Politi, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup Politistationen i Københavns Lufthavn har følgende opgaver: grænsekontrol ved den ydre Schengen-grænse i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn kontrol i de grænsenære områder ved de nationale grænser (baglandspatrulje) sagsbehandling i ud- og afvisersager og asylsagsbehandling i Københavns Politikreds sikkerhedsopgaver i Københavns Lufthavn i relation til flysikkerheden overordnet koordinerende ledelse af katastrofeindsatser i lufthavnen traditionelle politiopgaver i Station Lufthavnens område. Stationen er atypisk i forhold til de øvrige politistationer. Dette gælder ikke alene opgaverne, men også det forhold, at der ikke findes bosiddende borgere i stationens område. Stationens ansatte betjener i stedet de mere end ansatte i lufthavnen og knap 20 mio. rejsende om et. Godt 5 mio. rejsende bliver kontrolleret i Schengen-systemet. Kontrollen foretages både i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn på vegne af samtlige Schengen-lande. I Københavns Havn kontrolleres to færgeruter til Polen, et ikke ubetydeligt antal krydstogtsskibe, fragtskibe, fiskerbåde og lystbåde. I tæt samarbejde med SKAT i lufthavnen men også i samarbejde med Efterforskningsenheden, Nationalt Efterforskningscenter (NEC) og internationale samarbejdspartnere foretages der hvert betydelige beslag af bl.a. narkotika i Københavns Lufthavn. Efter interne strukturændringer blev politistationen i Københavns Lufthavn i begyndelsen af 2011 organisatorisk underlagt Station Amager. Efterforskningsenheden Der findes efterforskningsafdelinger på de fire københavnske politistationer, hvor man efterforsker og sagsbehandler alvorligere kriminalitet typisk straffelovsovertrædelser. Herudover findes der tre centrale efterforskningsenheder, hvor man behandler de mere ressourcekrævende opgaver. I Afdeling I behandles sager vedrørende særlovskriminalitet og økonomisk kriminalitet som fx bedragerier, underslæb mv. Afdelingen er delt op i to sektioner: Sektionen for særlovskriminalitet og Sektionen for økonomisk kriminalitet. Afdeling I har til huse i Store Kongensgade 100. I Afdeling II behandles sager vedrørende personfarlig kriminalitet, som fx drab, røverier og vold. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for drab og Sektionen for anden personfarlig kriminalitet. Afdeling II har kontorer på Politigden i København I Afdeling III behandles sager vedrørende organiseret kriminalitet. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for organiseret kriminalitet, herunder også den banderelaterede kriminalitet, og Sektionen for narkotikakriminalitet. Afdeling III har kontorer på Politigden i København. Specialenheden Specialenheden i Københavns Politi er inddelt i fem sektioner: et servicecenter, en specialstøttesektion, en færdselssektion, en sektion for operativ kommunikation og en sektion for Borgerservice og forebyggende arbejde. Servicecentret modtager anmeldelser mv. i et call-center. Her visiteres også alle henvendelse til Københavns Politi både telefoniske og henvendelser via mail. Specialstøttesektionen er opdelt i to særskilte afsnit. Det største afsnit er Beredskabsafsnittet, hvis hovedopgave er at være assistance- og støtteenhed for det øvrige politi i København og Politiregionen. Herfra føres bl.a. tilsyn med ambassader og andre objekter, hvor der eksisterer et såkaldt trusselsbillede. Det er også Beredskabssektionen, der håndterer demonstrationer og anholdelse af farlige/bevæbnede gerningsmænd. Det andet afsnit er Hunde og Rytteri, hvor politihunde (tjenestehunde, narkohunde og sprængstofhunde) og politiheste hører til. Sektionen holder til på Artillerivej på Amager. Færdselssektionen er inddelt i en række sektioner og varetager den daglige færdselskontrol i politikredsen. Sektionen forest også afholdelse af køreprøver, og også Automatisk Trafikkontrol (ATK) hører under denne sektion. ATK foretager hastighedskontrol rundt omkring i København, og et større sekretariat tager sig efterfølgende af bødeudsendelse mv. Sektionen for Operativ Kommunikation varetager den centrale styring af patruljebilerne i København. I daglig tale kaldes radiocentralen HS. Ved større operationer iværksættes KSN en kommandocentral, hvor man udelukkende koncentrerer sig om en enkelt og afgrænset operation, fx. indsatser ved større topmøder, demonstrationer og konferencer mv. Sektionen for Borgerservice indeholder flere elementer. De tager sig af fx. tilladelser og bevillinger, men også Eftersøgningstjenesten, der forest eftersøgning af personer, bl.a. i relation til stævnings- og fogedsager, og som har til huse i Skelbækgade 2 på Vesterbro, hører under Sektionen for Borgerservice. Det samme gør Flexgruppen, der bl.a. varetager en række bevogtningsopgaver fx adgangskontrollen til Politigden. Operativ Planlægning og Analyse Operativ Planlægning og Analyse (OPA) er en stabs-støttesektion, hvor der udarbejdes planer og analyser og den nødvendige koordination med andre myndigheder foretages. Den Kriminalpræventive Afdeling Den Kriminalpræventive Afdeling st bl.a. for skoleundervisning og arbejder lokalt i bydelene i SSPsamarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. DKA tager sig endvidere af praktikundervisning i samarbejde med øvrige dele af Københavns Politi. Advokatursøjlen Københavns Politi har syv advokaturer, som yder juridisk bistand til de enkelte lokalt placerede politistationer og til de førnævnte specialafdelinger under efterforskningsenheden. Advokaturerne refererer til Københavns Politis chefanklager. Hver advokatur har tilknyttet et antal juridiske medarbejdere og et antal kontoransatte medarbejdere. Dommervagten hører organisatorisk også til her. I Dommervagten foretages fremstillinger af personer, som politiet ønsker varetægtsfængslet. Den administrative søjle Politiet i København har en række administrative afdelinger, der referer til politikredsens to vicepolitidirektører. Den stedfortrædende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Politidirektørens sekretariat It-afdelingen Kommunikationsafdelingen Den administrerende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Personaleafdelingen Økonomiafdelingen Indfordrings- og hittegodssektionen 12 13

8 KØBENHAVNS POLITIS MÅL OG STRATEGIER FOR 2010 Københavns Politi varetager nogle af de mest indsatstunge opgaver og særdeles omfattende efterforskninger. Opgaverne antager samtidig en meget forskelligartet karakter. Københavns Politi er som følge heraf en virksomhed præget af mange målsætninger og indsatsområder, der spænder lige fra at betjene borgerne i enkeltsager over forskellige nationale og lokale fokusområder til en lang række understøttende og udviklende aktiviteter i forhold til at kunne løse de mangesidede opgaver bedst muligt. Kerneopgaven er dog i bred forstand at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. En effektiv løsning af de mangesidede opgaver, der samtidig sikrer den bedst mulige udnyttelse af personaleressourcerne, kræver, at der foretages en klar prioritering af opgaverne. Københavns Politis mål og strategier i 2010 afspejler denne prioritering. Mål og strategier tager i væsentligt omfang afsæt i centrale udmeldinger fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten og suppleres med lokalt betonede områder, der fastlægges på baggrund af dels lokale myndigheders og lokalbefolkningens behov, dels politikredsens egne erfaringer. Københavns Politi havde i 2010 følgende overordnede målsætninger: løsning af borgervendte opgaveområder med fokus på borgernes tryghed, herunder de indsatstunge, hastende og udrykningskrævende opgaver samt evne til at efterforske og opklare alvorlig, især personfarlig kriminalitet på en sikker og overbevisende måde optimering af driftsopgaver med særligt øje for opfyldelse af de samfundsmæssige krav, der kommer til udtryk gennem PRES-modellen, den politiske flersaftale for politiet og den dertil knyttede udmøntningsaftale, særlige målkrav og andre, herunder kontraktmæssige krav til politikredsens målopfyldelse at udvikle Københavns Politi til en attraktiv arbejdsplads med fokus på de ansattes trivsel, jobtilfredshed og arbejdsmiljø Strategier og mål er opdelt på de tre hovedsøjler, der findes i politikredsen, og er således opdelt i det politioperative område, det administrative område og anklagemyndighedens ansvarsområde. 1. Politisøjlen Københavns Politi har på det politimæssige område følgende særlige fokusområder: Bander og banderelateret kriminalitet Indbrud i privat beboelse Økonomisk kriminalitet Færdselsområdet Lokalpolitiindsatsen Den centrale efterforskningsindsats Indsatsen mod fodboldbøller Den kriminalpræventive indsats Det forhold, at et givet område ikke er omtalt ovenfor, er ikke udtryk for, at politiet ikke beskæftiger sig med det pågældende område. Den manglende tilstedeværelse på listen er blot udtryk for, at området ikke er undergivet en særlig fokus i Det er vigtigt at understrege, at Københavns Politis prioriteringer ikke er statiske, men at de til stadighed er til vurdering. FOTO Narkotika konfiskeret under den såkaldte Shurgard-sag. Sagen er omtalt på side

9 Der er opstillet følgende overordnede strategier og mål på de enkelte områder: Bander og banderelateret kriminalitet Det er den strategiske hensigt at fastholde en intensiv og målrettet indsats mod banderne og tilsvarende grupperinger med henblik på at øge trygheden, at imødegå og afdække deres kriminalitet og i videst muligt omfang at drage de involverede personer strafferetligt til ansvar. Som strategiske mål og midler fokuseres på: den tryghedsskabende indsats massiv efterforskning fremadrettet overvågning og efterforskning bred præventiv og social indsats højt informations- og kommunikationsniveau i bredeste forstand hurtig responstid og koordinering såvel i egen kreds som i de øvrige politikredse i landet (herunder ikke mindst i relation til Task Force Øst) generel fastholdelse i øvrigt af strafferetlig og økonomisk efterforskning rettet mod miljøerne muligheden for tværsektorielt samarbejde, herunder gennem anvendelse af Al Capone-modellen Indsatsen mod indbrud i privat beboelse Det er den strategiske hensigt ved en koordineret, afpasset offensiv indsats at nedbringe antallet af indbrud i private hjem. Det er det strategiske mål at: sikre en hurtig og tryghedsskabende indsats over for ofrene søge at dæmpe antallet af anmeldte indbrud ved at iværksætte frihedsberøvende foranstaltninger over for aktive indbrudstyve sikre en bred koordinering imellem politikredsene Sager vedr. større økonomisk kriminalitet Det er den strategiske hensigt, at der iværksættes en indsats til sikring af, at antallet af verserende større økonomiske sager nedbringes, og at der er den fornødne fremdrift i behandlingen af sagerne. Det er det strategiske mål at foretage en konsekvent visitation af anmeldelserne, herunder en hensigtsmæssig tilskæring udfærdige milepælsplaner for de alvorlige sager, man vælger at fremme efterforskningsmæssigt og sikre, at planerne følges Færdselsområdet Det er den strategiske hensigt, at Københavns Politi gennem en kontinuerlig, intensiv og synlig færdselsovervågning og kontrol medvirker til, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken fortsat mindskes i forhold til den overordnede målsætning, og at de fastsatte målkrav på færdselsområdet opfyldes. Det er det strategiske mål, at antallet af dræbte og tilskadekomne begrænses og mindskes i forhold til 2009 at færdselskulturen højnes at det udmeldte antal måletimer til hastighedskontrol ved anvendelse af laser (og evt. flystøtte) nås at der anvendes de fornødne mandetimer til sikring af standsning af køretøjer i øvrige målrettede færdselskontroller at der i overensstemmelse med de udmeldte krav foretages de fornødne sigtelser for særlige forseelser at der gennemføres det fornødne antal af måletimer med mobil ATK at der gennemføres konkrete indsatser til imødegåelse af den hastigt voksende forværring af cykelkulturen at der iværksættes konkrete færdselspræventive foranstaltninger Lokalpolitiindsatsen Det er den strategiske hensigt, at Københavns Politi gennem en synlig og nærværende tilstedeværelse og et lokalt engagement udviser speciel fokus på særlige områders behov for en forstærket lokal indsats i bestræbelserne på at skabe den fornødne tryghed i området og udbygge den umiddelbare kontakt mellem borgere, lokalsamfund og politi. Det er det strategiske mål i højere grad efter en konkret prioritering at gøre brug af fodpatruljer, hvor der er et forstærket behov for tryghedsskabende initiativer målrettet at have den nødvendige fokus på beværtnings- og restaurationsmiljøet i stigende grad at bidrage med ressourcer og sagsopfølgning til Central Disponering, således at responstiderne i overensstemmelse med den udmeldte prioriteringsliste kan blive kortest mulige. I forbindelse med prioriteringen af efterforskningsindsatsen specielt at have fokus på voldskriminalitet, herunder æresrelaterede forbrydelser og jalousidrab og andre samlivsrelaterede forbrydelser røverier herunder ikke mindst gaderøverier aktiviteter fra udenlandske berigelseskriminelle (herunder østkriminelle) bl.a. i forbindelse med røverier og indbrud lokalt baseret narkotikahandel og deraf medfølgende ulemper for lokalbefolkningen dyreværnsområdet Christiania-indsatsen (Amager) med henblik på fortsat at sikre, at der ikke sker en forstærket negativ udvikling i hashhandlen Den centrale efterforskningsindsats Den centrale efterforskningsindsats prioriteres under hensyntagen til de tilstedeværende ressourcer således, at alvorlig personrelateret kriminalitet f første prioritet at anden organiseret kriminalitet herunder narkokriminalitet, it-kriminalitet og indsatsen mod prostitutionens bagmænd søges fremmet mest muligt Indsatsen mod fodboldbøller Det er den strategiske hensigt ved at udvise en som udgangspunkt afpasset henholdende indsats med henblik på at sikre, at fodboldkampe i København kan afvikles som den folkefest, der lægges op til. Det er det strategiske mål at der i forbindelse med konkret politimæssig indsats tages udgangspunkt i dialog og synlig henholdende indsats at der løbende tilvejebringes og vedligeholdes et konkret efterretningsbillede af fodboldbøllemiljøet at der i forbindelse med konkret politimæssig indsats tages udgangspunkt i dialog og synlig henholdende indsats at der, såfremt der skulle opstå uroligheder, handles konsekvent med henblik på at sikre, at uromagere drages til ansvar at sikre, at uromagere opdateres i forbolddatabasen i afpasset form at benytte muligheden for at meddele kendte uromagere karantæne at bekæmpelsen af forbolduroligheder sker i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med bl.a. klubberne og DBU Den kriminalpræventive indsats Det er den strategiske hensigt ved en offensiv indsats i et tæt samarbejde med politikredsens kommuner og samarbejdspartnere i øvrigt, herunder inden for SSP og Banderåd, at videreføre og til stadighed at udvikle en bredspektret indsats til imødegåelse af unges involvering i kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Det er det strategiske mål at sikre et optimalt samarbejde i SSP-regi i relation til bandeindsatsen at have fokus på at forhindre tilgang til banderne at sikre den fornødne koordination af arbejdet i banderådene i samspil med lokalenheder og eksterne samarbejdsparter at sætte fokus på familier, hvor unge er i en risikabel situation i fornødent omfang at imødegå fortsat uhensigtsmæssig adfærd gennem anvendelse af hjemmebesøg og den deraf følgende inddragelse af familien at der i videst muligt omfang sker koordinering gennem offerrådgivningen at sikre generel kriminalpræventiv orientering i alle politikredsens skoler 16 17

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K 7. september 2009 INDHOLD 1 Indledning...1 2 Metode...4 2.1 Fase 1: Identifikation af initiativer...4

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26 DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 1. INDLEDNING... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 3. ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK... 7 4. ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING...

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere