KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010"

Transkript

1 KØBENHAVNS

2 FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns Politi Forsidefoto: Henrik Damberg Layout, illustrationer og billedbehandling: Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, Københavns Politi Også 2010 blev et travlt for Københavns Politi. I sidste s redegørelse vedrørende Københavns Politi forsøgte jeg at se lidt ind i fremtiden, og 2010 blev på mange det opsamlings, som jeg forudsagde det ville blive. Udgangen af 2010 var også det sidste i den gældende flersaftale for politiet, og der var herefter lagt op til et stort projekt indeholdende en helt ny strategi for dansk politi. Dette arbejde er sat i gang, og i Københavns Politi var vi meget hurtigt ude af starthullerne og fik nedsat et antal arbejdsgrupper, som skulle komme med forslag til en omordning af Københavns Politi. Formålet med arbejdet har blandt andet været at gennemføre en centralisering af beredskab og disponeringsfunktion samt OPA-funktionerne og desuden en sammenlægning af Station Lufthavnen og Station Amager. Hovedsamarbejdsudvalget har drøftet oplægget til strukturændringerne, og der har heldigvis været stor tilslutning til projektet, der også indbefatter en reorganisering af stationerne og oprettelse af en stabsenhed. Der er nu udarbejdet projektorganisationer med henblik på implementering af en ny organisationsstruktur for Stabsenheden, stationerne, Beredskabsenheden, sammenlægning af Station Amager og Station Lufthavn og endelig et projekt for udredelse af Efterforskningsenhedens opgaver og afdelinger og endvidere for implementering af en kriminalteknisk koordinatorfunktion. Projektet skrider planmæssigt frem, og det konkrete arbejde med at analysere og implementere kan nu for alvor begynde. At der også i 2010 er udført en solid indsats dokumenteres af PRES-tallene, hvor vi opnåede en samlet score på 460, hvilket betyder at vi har opfyldt kravet om en 4% forbedring i forhold til resultatet for Resultatet af jobtilfredshedsundersøgelsen i 2010 udviser samtidig på samtlige områder en stigning. Der er dog stadig nok at tage fat på. Det viser tallene for kriminalitetsniveauet, hvor der har fundet en svag stigning sted i antal anmeldelser på 3,6%, men jeg ser med fortrøstning på muligheden for også at knække denne nød. Et vigtigt middel i denne sammenhæng er et godt og tillidsfuldt samarbejde med vore samarbejdspartnere, herunder ikke mindst kommunerne. Og det har vi. At ikke alt i vores by er helt rosenrødt understreges af nogle af de spektakulære sager, der ramte København i 2010, herunder sagskomplekset med den såkaldte Amagermand, det bestialske drab på en norsk stewardesse på Hotel SAS Radisson og bombesprængningen på Hotel Jørgensen. Der er i de tre specielt omtalte sager ligesom i en lang række andre sager, præsteret en særdeles professionel politiindsats, som har haft til følge, at gerningsmændene har kunnet anholdes. Jeg vil samtidig med udsendelsen af denne virksomhedsberetning godt takke samtlige medarbejdere for en flot indsats i det forløbne. 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord ved politidirektør Johan Reimann 3 2. Indholdsfortegnelse 5 3. Oplysninger om politikredsen Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation og personale mv Københavns Politis mål og strategier for Opfyldelse af resultatmål Kredsråd Københavns Politis indsats over for unge Statistik vedrørende kriminelle unge Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet Indsatsen mod bander og banderelateret kriminalitet Indsatsen mod fodboldbøller Indsatsen på færdselsområdet Årets gang Specifikke opgaver fra Sektionen for Personfarlig Kriminalitet, Sektionen for Særlov og Økonomisk kriminalitet og Sektionen for Organiseret Kriminalitet Optimeringsprocessen på baggrund af Budgetanalysen Økonomi Statistik anmeldelsesstatistik for Københavns Politikreds Københavns Politis mål og strategier for

4 OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN FOTO Terror i København: Bombesprængning på Hotel Jørgensen den 10. september 2010 Københavns Politikreds omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Tnby og Dragør og dækker et område på ca. 180 km² med godt indbyggere. Den daglige politibetjening foreg fra fire døgnbemandede politistationer: Station Amager, Station Bellahøj, Station City og Station Lufthavnen. Til hver af politistationerne Amager, Bellahøj og City hører desuden et antal nærpolitistationer, hvor publikumsbetjeningen foreg mere lokalt i bydelene. Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet, men som udgangspunkt vil der være omkring politiansatte og yderligere godt 300 medarbejdere fordelt på jurister, kontoransatte og servicemedarbejdere. Af disse ca medarbejdere er knap 800 tjenestegørende på Politigden i København. Politigden er Københavns Politis hovedkvarter. Den centrale ledelse med politidirektør Johan Reimann som øverste chef er placeret på Politigden. Hovedstaden Politibetjeningen i København er i høj grad præget af, at København er Danmarks hovedstad. Der bor og færdes mange mennesker i byen hver dag. Ud over de faste indbyggere ankommer der hver dag et stort antal pendlere til arbejdspladser og læreanstalter. Pendlerne anvender som oftest de offentlige transportmidler, S- og regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidig er registreret godt køretøjer i Københavns Politikreds, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København passerer dagligt knap køretøjer forbi Søerne mod og fra det centrale København. København er dog i høj grad cyklernes by ved Søerne passerer der dagligt mere end cykler og knallerter et tal, der i de seneste har været nogenlunde konstant, men sammenlignet med 1990 er der tale om en stigning på mere end 50 %. De mange køretøjer må slås om de ca parkeringspladser i Københavns Kommune, og det giver i sagens natur også visse problemer, som bl.a. afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter, idet Center for parkering under Københavns kommune i 2010 har udskrevet omkring parkeringsafgifter. Den kollektive trafik har på en hverdag mere end passagerer i Københavns kommune. Mere end halvdelen benytter bus, mens de øvrige benytter tog eller metro. Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Hvert ankommer godt 10,7 mio. passagerer via Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert omkring turister med krydstogtskibe (ca. 300 krydstogtskibe). Herudover kommer selvfølgelig de mange primært svenske turister, der ankommer fortrinsvis via den faste forbindelse over Øresund. Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 4,3 mio. overnatninger på københavnske hoteller, vandrehjem mv. Kulturelt centrum København er Danmarks kulturelle centrum med et væld af aktiviteter og forlystelser lige fra teatre og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og det nye skuespilhus bare for at nævne nogle få. Sporten har også en særlig plads i København, hvor tendensen gennem de seneste har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med fodboldkampe mellem F.C. København og landets andre SASliga-klubber. Der anvendes også store ressourcer ved andre sportsarrangementer f.eks. ved det kommende VM i landevejscykling i København har udviklet sig til en multikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats. Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke er det et ikke uvæsentligt område. Københavns Politis organisation Politidirektør Johan Reimann er chef for Københavns Politi. Den øvrige centrale ledelse best af stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller og administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen. De to vicepolitidirektører er organisatoriske chefer for Københavns Politis administrative afdelinger og sektioner. I centralledelsen sidder også chefpolitiinspektør Jørn Aabye og chefanklager Carsten Egeberg Christensen. Chefpolitiinspektøren er chef for den politimæssige del af Københavns Politi dvs. de køben- 6 7

5 havnske politistationer og specialafdelinger og chefanklageren er chef for politiets advokaturer. Københavns Politis samlede organisation kan ses i diagrammet på side Organisationen er inddelt i tre søjler: en søjle for den politimæssige del af Københavns Politi en søjle for anklagemyndigheden og en søjle for den administrative del Personalet på stationer og i de enkelte afdelinger er i forhold til opgavernes art sammensat af politi- og kontoruddannet personale, servicemedarbejdere samt jurister og specialuddannede konsulenter. Den politimæssige søjle Den politimæssige søjle er inddelt i fem forskellige sektioner: Politistationerne (Station Amager, Station Bellahøj, Station City og politistationen i Københavns Lufthavn) Efterforskningsenheden (Afdeling I, II og III) Specialenheden Operativ planlægning og analyse Den Kriminalpræventive Afdeling Politistationerne Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup Den døgnbetjente politistation på Amager har uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener det største geografiske område i Københavns Politikreds et areal på godt 96 km², bestående af bydelene Christianshavn, Sundby, Kastrup, Tnby og Dragør. Der bor ca personer i om rådet. Der er stor variation inden for stationens dækningsområde, både hvad ang bebyggelsesgra d, boligstandard, beboernes indkomstforhold, socialgruppe og etniske baggrund. Befolkningsgrundlaget er forholdsvis stort set i forhold til det bebyggede areal. Der er store områder med etagebyggeri, men der findes også store villakvarterer, ligesom der er fabriks- og industrikvarterer. Området har en kystlinje med flere lystbådehavne, kanalerne på Chri stianshavn og trafikhavne som Prøvestenshavnen og Flådestation Holmen. Amager Strand er et stort rekreativt område beliggende langs Amager Strandvej ud mod Øresund. Amager har i øvrigt flere store grønne skove og naturområder. Af særlige lokaliteter under Station Amager kan bl.a. nævnes Christiania på Christianshavn, hvor der bor ca personer. Området er stadig præget af omfattende handel med hash samt anden kriminalitet. Station Amager foretager ikke til daglig patrulje på Chri stiania, da en politimæssig indsats i området kræver tilstedeværelse af store»styrker«, og derfor kræver en sådan indsats forudgående planlægning. Ørestaden og Holmen er nye bydele, der er under opførelse. I Ørestaden vil der i løbet af de næ ste blive opført ca. 3 mio. m² etageareal industri, beboelse samt uddannelses- og offentlige institutioner, og på Holmen forventes der at blive op ført ca m² boliger, mens der på ca m² opføres erhvervsbyggeri og uddannelsesinstitutioner. Station Bellahøj, Borups Allé 266, 2400 København NV Den døgnbetjente politistation på Bellahøj har uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener det område i Københavns Politikreds med flest indbyggere. Hovedstationen er beliggende på Borups Alle i Bellahøjkvarteret. Der er desuden tilknyttet tre nærpolitistationer, der er placeret centralt i de forskellige bydele. Disse nærpolitistationer er beliggende på Frederikssundsvej i Brønshøj, Nørrebrogade på Nørrebro og Østerfælled Torv på Østerbro. Stationsområdet er på mange måder multikulturelt, specielt Nørrebro, hvor stort set alle folkeslag og religioner er repræsenteret. Ellers veksler området mellem kvarterer med nærmest mondæn status, mere almindelige beboelseskvarterer, områder med industri og små virksomheder og villakvarterer. Herudover er der også store grønne områder og en havn alt sammen noget, der præger Station Bellahøjs arbejde. Områdets mangfoldighed af beboere af fremmed herkomst giver politiet på Bellahøj en særlig udfordring i hverdagen med mange sproglige og kulturelle forskelle, der giver mange vekslende og forskelligartede arbejdsopgaver i hverdagen. Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Den døgnbetjente hovedstation i City har både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener geografisk City-området, Sydhavnen samt Valby. Stationen er centralt placeret på Halmtorvet umiddelbart bag ILL. Kort over Københavns Politikreds og de fire stationsområder 8 9

6 Organisationsdiagram for Københavns Politi 2011 Politidirektør Johan Reimann Chefanklager Carsten Egeberg Christensen Chefpolitiinspektør Jørn Aabye Stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller Administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen Anklagemyndighedens sekretariat Advokaturer Advokatur Amager Advokatur Bellahøj Advokatur City Advokatur for personfarlig kriminalitet Advokatur for økonomisk kriminalitet Advokatur for organiseret kriminalitet Advokatur for særlovskriminalitet Særlige opgaver Dommervagten Station Amager, Bellahøj, City og Lufthavnen Administrativ leder Stationssekretariat Sagskvalitet Andre adm. opgaver Evt. ekspedition HR-afdeling Planlægning Økonomi Personalekontor Uddannelsesleder Logistik mv. Afdeling I Særlov og økonomisk kriminalitet Sektionen for særlovskriminalitet Sektionen for økonomisk kriminalitet VPI Servicecenter VPI Specialstøttesektion Hunde og Rytteri - Tjenestehunde - Narkohunde - Sprængstofhunde - Rytteriet Beredskabsafsnittet Stationsleder Operativ leder Omgangstjeneste X antal hold Ledet af holdleder Eget holdsekr. Nærpoliti/Lokalpoliti - alle med egen leder Sekretariatsfunktion Efterforskningsenheden Linjechefen Operativ sektion Administrativ sektion Afdeling II Personfarlig kriminalitet Sektionen for drab Sektionen for anden personfarlig kriminalitet Sektionen for narkotikakriminalitet Specialenheden Adm. sektion VPI Færdselssektion Operationsafsnittet - Færdselskontrol - Uddannelse - ATK - Motorsager - Særlig indsats Service & Oper. støtte - Vejsager - Køreprøver - Sekretariat - Specialkørekort Efterforskningsleder X antal efterforskninghold - alle med egen leder Sekretariatsfunktion Specialgruppe - med egen leder Sekretariatsfunktion Gadeplan / mål Afdeling III Bandekriminalitet Sektionen for bandeefterforskning Sektionen operativ bandeindsats VPI Sektionen for operativ kommunikation Radiotjenesten - Alarm Central disponering VPI Sektionen for Borgerservice - Servicebutikken - Bevilling og tilladelse - Eftersøgningstjeneste - Flexgruppe Den Kriminalpræventive Afdeling - Færdselsundervisning på alle klassetrin - Kriminalpræventiv undervisning fra 4. til 10. klassetrin - Kasperteatret - Informationsgruppen - Offerrådgivningskontakt - Erhvervspraktikanter - Besøg i Dommervagten - Foredrag eksternt og internt for unge og voksne - Udstillinger/kampagner Alm. stedfortræderfunktioner ved politidirektørens forfald Ekstern repræsentation som politidirektørens repræsentant eller stedfortræder i forhold til faste udvalg og samarbejdsfora under ministerier, kommuner, interesseorganisationer mv. Juridisk sekretariat Juridiske sekretariatsopgaver PD`s forkontor Servicefunktion A-meddelelser Kommunikationsafdeling Informations- og kommunikationsstrategier Pressevisitering Internet og Intranet Grafisk kommunikation Besøg og arrangementer IT-afdeling IT service POLSAS service IT/WEB Udvikling Teleadministration Personaleafdeling Polissektion Press-sekretariat Personalesektion Udviklings- og uddannelsessektion Udviklingsafsnit Uddannelsesafsnit Sektionen for operativ logistik Chaufførtjeneste Udrustningsdepot Besøgsafdeling Vestre Fængsel Arbejdsmiljøafsnittet APV Jobtilfredshedsundersøgelse Økonomiafdeling Budgetsekretariat Bogholderisektion Intern revision og kontrol Drifts- og logistiksektion Bygnings- og inventarafsnit Transportantrejser og tjenesterejser vognkontor og fleetmanager Post og Service Indfordrings- og hittegodssektion Indfordringskontoret Hittegods- og kostersektion Operativ planlægning og analyse Administrationssektionen Personale og økonomiadministration Fællesekspedition IT-medarbejder Statistik Sekretariatet Planlægningssektionen Planlægning Koordination Motorsager Projektenheden Analysesektionen Operation Efterforskning Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, den 17. januar 2011 ILL. Organisationsdiagram for Københavns Politi,

7 Hovedbanegden midt på Vesterbro. Det er et multikulturelt område, hvor mange forskellige folkeslag og religioner er repræsenteret. Området har i mange været kendt som tilholdssted for mange narkomaner og prostituerede, men er nu langsomt ved at ændre karakter til et nærmest mondænt boligområde med dyre lejligheder. Københavns Hovedbanegd bliver i dag- og aftentimerne betjent af en nærpolitistation, der er placeret på selve banegden. Valby er stationsområdets vestlige del med store beboelseskvarterer samt områder med industri og små virksomheder. Området betjenes af døgnberedskabet fra Hovedstationen på Halmtorvet og tillige i høj grad af nærpolitistationen i Valby. Station Citys arbejdsopgaver er naturligvis specielt præget af, at den centrale del af København i dagtimerne er arbejdsplads for mange mennesker, og at København som hovedstad døgnet rundt har mange besøgende og turister. Strøget og hele den indre by har et meget rigt handelsliv og et utal af restaurationer, hoteller, biografer, cafeer, diskoteker og andre forlystelsessteder, som er med til at præge arbejdsopgaverne på Station City. Herudover ligger Christiansborg med regering og folketing centralt placeret i stationens område. De mange besøgende i dagtimerne medfører en meget tæt biltrafik samt et meget stort antal rejsende med de mange offentlige transportmidler. Københavns Politi, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup Politistationen i Københavns Lufthavn har følgende opgaver: grænsekontrol ved den ydre Schengen-grænse i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn kontrol i de grænsenære områder ved de nationale grænser (baglandspatrulje) sagsbehandling i ud- og afvisersager og asylsagsbehandling i Københavns Politikreds sikkerhedsopgaver i Københavns Lufthavn i relation til flysikkerheden overordnet koordinerende ledelse af katastrofeindsatser i lufthavnen traditionelle politiopgaver i Station Lufthavnens område. Stationen er atypisk i forhold til de øvrige politistationer. Dette gælder ikke alene opgaverne, men også det forhold, at der ikke findes bosiddende borgere i stationens område. Stationens ansatte betjener i stedet de mere end ansatte i lufthavnen og knap 20 mio. rejsende om et. Godt 5 mio. rejsende bliver kontrolleret i Schengen-systemet. Kontrollen foretages både i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn på vegne af samtlige Schengen-lande. I Københavns Havn kontrolleres to færgeruter til Polen, et ikke ubetydeligt antal krydstogtsskibe, fragtskibe, fiskerbåde og lystbåde. I tæt samarbejde med SKAT i lufthavnen men også i samarbejde med Efterforskningsenheden, Nationalt Efterforskningscenter (NEC) og internationale samarbejdspartnere foretages der hvert betydelige beslag af bl.a. narkotika i Københavns Lufthavn. Efter interne strukturændringer blev politistationen i Københavns Lufthavn i begyndelsen af 2011 organisatorisk underlagt Station Amager. Efterforskningsenheden Der findes efterforskningsafdelinger på de fire københavnske politistationer, hvor man efterforsker og sagsbehandler alvorligere kriminalitet typisk straffelovsovertrædelser. Herudover findes der tre centrale efterforskningsenheder, hvor man behandler de mere ressourcekrævende opgaver. I Afdeling I behandles sager vedrørende særlovskriminalitet og økonomisk kriminalitet som fx bedragerier, underslæb mv. Afdelingen er delt op i to sektioner: Sektionen for særlovskriminalitet og Sektionen for økonomisk kriminalitet. Afdeling I har til huse i Store Kongensgade 100. I Afdeling II behandles sager vedrørende personfarlig kriminalitet, som fx drab, røverier og vold. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for drab og Sektionen for anden personfarlig kriminalitet. Afdeling II har kontorer på Politigden i København I Afdeling III behandles sager vedrørende organiseret kriminalitet. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for organiseret kriminalitet, herunder også den banderelaterede kriminalitet, og Sektionen for narkotikakriminalitet. Afdeling III har kontorer på Politigden i København. Specialenheden Specialenheden i Københavns Politi er inddelt i fem sektioner: et servicecenter, en specialstøttesektion, en færdselssektion, en sektion for operativ kommunikation og en sektion for Borgerservice og forebyggende arbejde. Servicecentret modtager anmeldelser mv. i et call-center. Her visiteres også alle henvendelse til Københavns Politi både telefoniske og henvendelser via mail. Specialstøttesektionen er opdelt i to særskilte afsnit. Det største afsnit er Beredskabsafsnittet, hvis hovedopgave er at være assistance- og støtteenhed for det øvrige politi i København og Politiregionen. Herfra føres bl.a. tilsyn med ambassader og andre objekter, hvor der eksisterer et såkaldt trusselsbillede. Det er også Beredskabssektionen, der håndterer demonstrationer og anholdelse af farlige/bevæbnede gerningsmænd. Det andet afsnit er Hunde og Rytteri, hvor politihunde (tjenestehunde, narkohunde og sprængstofhunde) og politiheste hører til. Sektionen holder til på Artillerivej på Amager. Færdselssektionen er inddelt i en række sektioner og varetager den daglige færdselskontrol i politikredsen. Sektionen forest også afholdelse af køreprøver, og også Automatisk Trafikkontrol (ATK) hører under denne sektion. ATK foretager hastighedskontrol rundt omkring i København, og et større sekretariat tager sig efterfølgende af bødeudsendelse mv. Sektionen for Operativ Kommunikation varetager den centrale styring af patruljebilerne i København. I daglig tale kaldes radiocentralen HS. Ved større operationer iværksættes KSN en kommandocentral, hvor man udelukkende koncentrerer sig om en enkelt og afgrænset operation, fx. indsatser ved større topmøder, demonstrationer og konferencer mv. Sektionen for Borgerservice indeholder flere elementer. De tager sig af fx. tilladelser og bevillinger, men også Eftersøgningstjenesten, der forest eftersøgning af personer, bl.a. i relation til stævnings- og fogedsager, og som har til huse i Skelbækgade 2 på Vesterbro, hører under Sektionen for Borgerservice. Det samme gør Flexgruppen, der bl.a. varetager en række bevogtningsopgaver fx adgangskontrollen til Politigden. Operativ Planlægning og Analyse Operativ Planlægning og Analyse (OPA) er en stabs-støttesektion, hvor der udarbejdes planer og analyser og den nødvendige koordination med andre myndigheder foretages. Den Kriminalpræventive Afdeling Den Kriminalpræventive Afdeling st bl.a. for skoleundervisning og arbejder lokalt i bydelene i SSPsamarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. DKA tager sig endvidere af praktikundervisning i samarbejde med øvrige dele af Københavns Politi. Advokatursøjlen Københavns Politi har syv advokaturer, som yder juridisk bistand til de enkelte lokalt placerede politistationer og til de førnævnte specialafdelinger under efterforskningsenheden. Advokaturerne refererer til Københavns Politis chefanklager. Hver advokatur har tilknyttet et antal juridiske medarbejdere og et antal kontoransatte medarbejdere. Dommervagten hører organisatorisk også til her. I Dommervagten foretages fremstillinger af personer, som politiet ønsker varetægtsfængslet. Den administrative søjle Politiet i København har en række administrative afdelinger, der referer til politikredsens to vicepolitidirektører. Den stedfortrædende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Politidirektørens sekretariat It-afdelingen Kommunikationsafdelingen Den administrerende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Personaleafdelingen Økonomiafdelingen Indfordrings- og hittegodssektionen 12 13

8 KØBENHAVNS POLITIS MÅL OG STRATEGIER FOR 2010 Københavns Politi varetager nogle af de mest indsatstunge opgaver og særdeles omfattende efterforskninger. Opgaverne antager samtidig en meget forskelligartet karakter. Københavns Politi er som følge heraf en virksomhed præget af mange målsætninger og indsatsområder, der spænder lige fra at betjene borgerne i enkeltsager over forskellige nationale og lokale fokusområder til en lang række understøttende og udviklende aktiviteter i forhold til at kunne løse de mangesidede opgaver bedst muligt. Kerneopgaven er dog i bred forstand at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. En effektiv løsning af de mangesidede opgaver, der samtidig sikrer den bedst mulige udnyttelse af personaleressourcerne, kræver, at der foretages en klar prioritering af opgaverne. Københavns Politis mål og strategier i 2010 afspejler denne prioritering. Mål og strategier tager i væsentligt omfang afsæt i centrale udmeldinger fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten og suppleres med lokalt betonede områder, der fastlægges på baggrund af dels lokale myndigheders og lokalbefolkningens behov, dels politikredsens egne erfaringer. Københavns Politi havde i 2010 følgende overordnede målsætninger: løsning af borgervendte opgaveområder med fokus på borgernes tryghed, herunder de indsatstunge, hastende og udrykningskrævende opgaver samt evne til at efterforske og opklare alvorlig, især personfarlig kriminalitet på en sikker og overbevisende måde optimering af driftsopgaver med særligt øje for opfyldelse af de samfundsmæssige krav, der kommer til udtryk gennem PRES-modellen, den politiske flersaftale for politiet og den dertil knyttede udmøntningsaftale, særlige målkrav og andre, herunder kontraktmæssige krav til politikredsens målopfyldelse at udvikle Københavns Politi til en attraktiv arbejdsplads med fokus på de ansattes trivsel, jobtilfredshed og arbejdsmiljø Strategier og mål er opdelt på de tre hovedsøjler, der findes i politikredsen, og er således opdelt i det politioperative område, det administrative område og anklagemyndighedens ansvarsområde. 1. Politisøjlen Københavns Politi har på det politimæssige område følgende særlige fokusområder: Bander og banderelateret kriminalitet Indbrud i privat beboelse Økonomisk kriminalitet Færdselsområdet Lokalpolitiindsatsen Den centrale efterforskningsindsats Indsatsen mod fodboldbøller Den kriminalpræventive indsats Det forhold, at et givet område ikke er omtalt ovenfor, er ikke udtryk for, at politiet ikke beskæftiger sig med det pågældende område. Den manglende tilstedeværelse på listen er blot udtryk for, at området ikke er undergivet en særlig fokus i Det er vigtigt at understrege, at Københavns Politis prioriteringer ikke er statiske, men at de til stadighed er til vurdering. FOTO Narkotika konfiskeret under den såkaldte Shurgard-sag. Sagen er omtalt på side

9 Der er opstillet følgende overordnede strategier og mål på de enkelte områder: Bander og banderelateret kriminalitet Det er den strategiske hensigt at fastholde en intensiv og målrettet indsats mod banderne og tilsvarende grupperinger med henblik på at øge trygheden, at imødegå og afdække deres kriminalitet og i videst muligt omfang at drage de involverede personer strafferetligt til ansvar. Som strategiske mål og midler fokuseres på: den tryghedsskabende indsats massiv efterforskning fremadrettet overvågning og efterforskning bred præventiv og social indsats højt informations- og kommunikationsniveau i bredeste forstand hurtig responstid og koordinering såvel i egen kreds som i de øvrige politikredse i landet (herunder ikke mindst i relation til Task Force Øst) generel fastholdelse i øvrigt af strafferetlig og økonomisk efterforskning rettet mod miljøerne muligheden for tværsektorielt samarbejde, herunder gennem anvendelse af Al Capone-modellen Indsatsen mod indbrud i privat beboelse Det er den strategiske hensigt ved en koordineret, afpasset offensiv indsats at nedbringe antallet af indbrud i private hjem. Det er det strategiske mål at: sikre en hurtig og tryghedsskabende indsats over for ofrene søge at dæmpe antallet af anmeldte indbrud ved at iværksætte frihedsberøvende foranstaltninger over for aktive indbrudstyve sikre en bred koordinering imellem politikredsene Sager vedr. større økonomisk kriminalitet Det er den strategiske hensigt, at der iværksættes en indsats til sikring af, at antallet af verserende større økonomiske sager nedbringes, og at der er den fornødne fremdrift i behandlingen af sagerne. Det er det strategiske mål at foretage en konsekvent visitation af anmeldelserne, herunder en hensigtsmæssig tilskæring udfærdige milepælsplaner for de alvorlige sager, man vælger at fremme efterforskningsmæssigt og sikre, at planerne følges Færdselsområdet Det er den strategiske hensigt, at Københavns Politi gennem en kontinuerlig, intensiv og synlig færdselsovervågning og kontrol medvirker til, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken fortsat mindskes i forhold til den overordnede målsætning, og at de fastsatte målkrav på færdselsområdet opfyldes. Det er det strategiske mål, at antallet af dræbte og tilskadekomne begrænses og mindskes i forhold til 2009 at færdselskulturen højnes at det udmeldte antal måletimer til hastighedskontrol ved anvendelse af laser (og evt. flystøtte) nås at der anvendes de fornødne mandetimer til sikring af standsning af køretøjer i øvrige målrettede færdselskontroller at der i overensstemmelse med de udmeldte krav foretages de fornødne sigtelser for særlige forseelser at der gennemføres det fornødne antal af måletimer med mobil ATK at der gennemføres konkrete indsatser til imødegåelse af den hastigt voksende forværring af cykelkulturen at der iværksættes konkrete færdselspræventive foranstaltninger Lokalpolitiindsatsen Det er den strategiske hensigt, at Københavns Politi gennem en synlig og nærværende tilstedeværelse og et lokalt engagement udviser speciel fokus på særlige områders behov for en forstærket lokal indsats i bestræbelserne på at skabe den fornødne tryghed i området og udbygge den umiddelbare kontakt mellem borgere, lokalsamfund og politi. Det er det strategiske mål i højere grad efter en konkret prioritering at gøre brug af fodpatruljer, hvor der er et forstærket behov for tryghedsskabende initiativer målrettet at have den nødvendige fokus på beværtnings- og restaurationsmiljøet i stigende grad at bidrage med ressourcer og sagsopfølgning til Central Disponering, således at responstiderne i overensstemmelse med den udmeldte prioriteringsliste kan blive kortest mulige. I forbindelse med prioriteringen af efterforskningsindsatsen specielt at have fokus på voldskriminalitet, herunder æresrelaterede forbrydelser og jalousidrab og andre samlivsrelaterede forbrydelser røverier herunder ikke mindst gaderøverier aktiviteter fra udenlandske berigelseskriminelle (herunder østkriminelle) bl.a. i forbindelse med røverier og indbrud lokalt baseret narkotikahandel og deraf medfølgende ulemper for lokalbefolkningen dyreværnsområdet Christiania-indsatsen (Amager) med henblik på fortsat at sikre, at der ikke sker en forstærket negativ udvikling i hashhandlen Den centrale efterforskningsindsats Den centrale efterforskningsindsats prioriteres under hensyntagen til de tilstedeværende ressourcer således, at alvorlig personrelateret kriminalitet f første prioritet at anden organiseret kriminalitet herunder narkokriminalitet, it-kriminalitet og indsatsen mod prostitutionens bagmænd søges fremmet mest muligt Indsatsen mod fodboldbøller Det er den strategiske hensigt ved at udvise en som udgangspunkt afpasset henholdende indsats med henblik på at sikre, at fodboldkampe i København kan afvikles som den folkefest, der lægges op til. Det er det strategiske mål at der i forbindelse med konkret politimæssig indsats tages udgangspunkt i dialog og synlig henholdende indsats at der løbende tilvejebringes og vedligeholdes et konkret efterretningsbillede af fodboldbøllemiljøet at der i forbindelse med konkret politimæssig indsats tages udgangspunkt i dialog og synlig henholdende indsats at der, såfremt der skulle opstå uroligheder, handles konsekvent med henblik på at sikre, at uromagere drages til ansvar at sikre, at uromagere opdateres i forbolddatabasen i afpasset form at benytte muligheden for at meddele kendte uromagere karantæne at bekæmpelsen af forbolduroligheder sker i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med bl.a. klubberne og DBU Den kriminalpræventive indsats Det er den strategiske hensigt ved en offensiv indsats i et tæt samarbejde med politikredsens kommuner og samarbejdspartnere i øvrigt, herunder inden for SSP og Banderåd, at videreføre og til stadighed at udvikle en bredspektret indsats til imødegåelse af unges involvering i kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Det er det strategiske mål at sikre et optimalt samarbejde i SSP-regi i relation til bandeindsatsen at have fokus på at forhindre tilgang til banderne at sikre den fornødne koordination af arbejdet i banderådene i samspil med lokalenheder og eksterne samarbejdsparter at sætte fokus på familier, hvor unge er i en risikabel situation i fornødent omfang at imødegå fortsat uhensigtsmæssig adfærd gennem anvendelse af hjemmebesøg og den deraf følgende inddragelse af familien at der i videst muligt omfang sker koordinering gennem offerrådgivningen at sikre generel kriminalpræventiv orientering i alle politikredsens skoler 16 17

KØBENHAVNS. Overordnede målsætninger 2010

KØBENHAVNS. Overordnede målsætninger 2010 KØBENHAVNS Overordnede målsætninger 2010 Løsning af de borgervendte opgaveområder, der i særdeleshed fremstår som utryghedsskabende for borgerne Optimering af driftsopgaver med særligt øje for opfyldelse

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 KØBENHAVNS Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2009 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS. Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS. Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS I T I L E B Ø DI T N Y E K N V A H S N O P KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007 INDHOLD INDLEDNING...3 POLITIETS OPGAVER...3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN...3 MÅL FOR 2007...5 MÅLRAPPORTERING...6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE MÅLOPFYLDELSE I 2007...6 KRIMINELLE

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 10. august 2015 J.nr. 0100-10279-00052-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

KØBENHAVNS UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS

KØBENHAVNS UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS DIT NYE KØBENHAVNS POLITI KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative og anklagerfaglige udfordringer,

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds. den 27. februar 2014 på Politigården.

Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds. den 27. februar 2014 på Politigården. 10. april 2014 J.nr. 0100-10279-00030-14 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds den 27. februar 2014 på Politigården. Dagsorden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Den 4. november 2006 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012 Case: Politiets Analyseenhed Henrik Bech, Centerleder Center for Statistik og Analyse Rigspolitiet Dagsorden 1. Politiets organisation 2. Politiets produktion

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012

Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012 Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012 Indledning 2012 vil for Københavns Politis vedkommende være karakteriseret ved at være et ganske særligt krævende år i forhold til den økonomiske ramme, der

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 POLITIDIREKTØREN 31. januar 2009 Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 Indledning Efter de omfattende Politireform-projektarbejder i 2006 og 2007 overgik Østjyllands Politi til sin nye organisering

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding BERETNING TIL Skanderborg KREDSRÅDET OM 2007 Horsens Hedensted Vejle Hedensted Billund Fredericia Kolding SYDØSTJYLLANDS Januar 2008 INDLEDNING Årsberetning for 2007 i Sydøstjyllands Politikreds. Sydøstjyllands

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008 KØBENHAVNS Redegørelse vedrørede KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2008 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Layout, illustrationer

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde

Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde Mellem rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen og rigspolitichef Torsten Hesselbjerg samt politidirektør Poul Bjørnholdt

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere