KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010"

Transkript

1 KØBENHAVNS

2 FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns Politi Forsidefoto: Henrik Damberg Layout, illustrationer og billedbehandling: Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, Københavns Politi Også 2010 blev et travlt for Københavns Politi. I sidste s redegørelse vedrørende Københavns Politi forsøgte jeg at se lidt ind i fremtiden, og 2010 blev på mange det opsamlings, som jeg forudsagde det ville blive. Udgangen af 2010 var også det sidste i den gældende flersaftale for politiet, og der var herefter lagt op til et stort projekt indeholdende en helt ny strategi for dansk politi. Dette arbejde er sat i gang, og i Københavns Politi var vi meget hurtigt ude af starthullerne og fik nedsat et antal arbejdsgrupper, som skulle komme med forslag til en omordning af Københavns Politi. Formålet med arbejdet har blandt andet været at gennemføre en centralisering af beredskab og disponeringsfunktion samt OPA-funktionerne og desuden en sammenlægning af Station Lufthavnen og Station Amager. Hovedsamarbejdsudvalget har drøftet oplægget til strukturændringerne, og der har heldigvis været stor tilslutning til projektet, der også indbefatter en reorganisering af stationerne og oprettelse af en stabsenhed. Der er nu udarbejdet projektorganisationer med henblik på implementering af en ny organisationsstruktur for Stabsenheden, stationerne, Beredskabsenheden, sammenlægning af Station Amager og Station Lufthavn og endelig et projekt for udredelse af Efterforskningsenhedens opgaver og afdelinger og endvidere for implementering af en kriminalteknisk koordinatorfunktion. Projektet skrider planmæssigt frem, og det konkrete arbejde med at analysere og implementere kan nu for alvor begynde. At der også i 2010 er udført en solid indsats dokumenteres af PRES-tallene, hvor vi opnåede en samlet score på 460, hvilket betyder at vi har opfyldt kravet om en 4% forbedring i forhold til resultatet for Resultatet af jobtilfredshedsundersøgelsen i 2010 udviser samtidig på samtlige områder en stigning. Der er dog stadig nok at tage fat på. Det viser tallene for kriminalitetsniveauet, hvor der har fundet en svag stigning sted i antal anmeldelser på 3,6%, men jeg ser med fortrøstning på muligheden for også at knække denne nød. Et vigtigt middel i denne sammenhæng er et godt og tillidsfuldt samarbejde med vore samarbejdspartnere, herunder ikke mindst kommunerne. Og det har vi. At ikke alt i vores by er helt rosenrødt understreges af nogle af de spektakulære sager, der ramte København i 2010, herunder sagskomplekset med den såkaldte Amagermand, det bestialske drab på en norsk stewardesse på Hotel SAS Radisson og bombesprængningen på Hotel Jørgensen. Der er i de tre specielt omtalte sager ligesom i en lang række andre sager, præsteret en særdeles professionel politiindsats, som har haft til følge, at gerningsmændene har kunnet anholdes. Jeg vil samtidig med udsendelsen af denne virksomhedsberetning godt takke samtlige medarbejdere for en flot indsats i det forløbne. 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord ved politidirektør Johan Reimann 3 2. Indholdsfortegnelse 5 3. Oplysninger om politikredsen Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation og personale mv Københavns Politis mål og strategier for Opfyldelse af resultatmål Kredsråd Københavns Politis indsats over for unge Statistik vedrørende kriminelle unge Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet Indsatsen mod bander og banderelateret kriminalitet Indsatsen mod fodboldbøller Indsatsen på færdselsområdet Årets gang Specifikke opgaver fra Sektionen for Personfarlig Kriminalitet, Sektionen for Særlov og Økonomisk kriminalitet og Sektionen for Organiseret Kriminalitet Optimeringsprocessen på baggrund af Budgetanalysen Økonomi Statistik anmeldelsesstatistik for Københavns Politikreds Københavns Politis mål og strategier for

4 OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN FOTO Terror i København: Bombesprængning på Hotel Jørgensen den 10. september 2010 Københavns Politikreds omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Tnby og Dragør og dækker et område på ca. 180 km² med godt indbyggere. Den daglige politibetjening foreg fra fire døgnbemandede politistationer: Station Amager, Station Bellahøj, Station City og Station Lufthavnen. Til hver af politistationerne Amager, Bellahøj og City hører desuden et antal nærpolitistationer, hvor publikumsbetjeningen foreg mere lokalt i bydelene. Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet, men som udgangspunkt vil der være omkring politiansatte og yderligere godt 300 medarbejdere fordelt på jurister, kontoransatte og servicemedarbejdere. Af disse ca medarbejdere er knap 800 tjenestegørende på Politigden i København. Politigden er Københavns Politis hovedkvarter. Den centrale ledelse med politidirektør Johan Reimann som øverste chef er placeret på Politigden. Hovedstaden Politibetjeningen i København er i høj grad præget af, at København er Danmarks hovedstad. Der bor og færdes mange mennesker i byen hver dag. Ud over de faste indbyggere ankommer der hver dag et stort antal pendlere til arbejdspladser og læreanstalter. Pendlerne anvender som oftest de offentlige transportmidler, S- og regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidig er registreret godt køretøjer i Københavns Politikreds, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København passerer dagligt knap køretøjer forbi Søerne mod og fra det centrale København. København er dog i høj grad cyklernes by ved Søerne passerer der dagligt mere end cykler og knallerter et tal, der i de seneste har været nogenlunde konstant, men sammenlignet med 1990 er der tale om en stigning på mere end 50 %. De mange køretøjer må slås om de ca parkeringspladser i Københavns Kommune, og det giver i sagens natur også visse problemer, som bl.a. afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter, idet Center for parkering under Københavns kommune i 2010 har udskrevet omkring parkeringsafgifter. Den kollektive trafik har på en hverdag mere end passagerer i Københavns kommune. Mere end halvdelen benytter bus, mens de øvrige benytter tog eller metro. Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Hvert ankommer godt 10,7 mio. passagerer via Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert omkring turister med krydstogtskibe (ca. 300 krydstogtskibe). Herudover kommer selvfølgelig de mange primært svenske turister, der ankommer fortrinsvis via den faste forbindelse over Øresund. Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 4,3 mio. overnatninger på københavnske hoteller, vandrehjem mv. Kulturelt centrum København er Danmarks kulturelle centrum med et væld af aktiviteter og forlystelser lige fra teatre og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og det nye skuespilhus bare for at nævne nogle få. Sporten har også en særlig plads i København, hvor tendensen gennem de seneste har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med fodboldkampe mellem F.C. København og landets andre SASliga-klubber. Der anvendes også store ressourcer ved andre sportsarrangementer f.eks. ved det kommende VM i landevejscykling i København har udviklet sig til en multikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats. Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke er det et ikke uvæsentligt område. Københavns Politis organisation Politidirektør Johan Reimann er chef for Københavns Politi. Den øvrige centrale ledelse best af stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller og administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen. De to vicepolitidirektører er organisatoriske chefer for Københavns Politis administrative afdelinger og sektioner. I centralledelsen sidder også chefpolitiinspektør Jørn Aabye og chefanklager Carsten Egeberg Christensen. Chefpolitiinspektøren er chef for den politimæssige del af Københavns Politi dvs. de køben- 6 7

5 havnske politistationer og specialafdelinger og chefanklageren er chef for politiets advokaturer. Københavns Politis samlede organisation kan ses i diagrammet på side Organisationen er inddelt i tre søjler: en søjle for den politimæssige del af Københavns Politi en søjle for anklagemyndigheden og en søjle for den administrative del Personalet på stationer og i de enkelte afdelinger er i forhold til opgavernes art sammensat af politi- og kontoruddannet personale, servicemedarbejdere samt jurister og specialuddannede konsulenter. Den politimæssige søjle Den politimæssige søjle er inddelt i fem forskellige sektioner: Politistationerne (Station Amager, Station Bellahøj, Station City og politistationen i Københavns Lufthavn) Efterforskningsenheden (Afdeling I, II og III) Specialenheden Operativ planlægning og analyse Den Kriminalpræventive Afdeling Politistationerne Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup Den døgnbetjente politistation på Amager har uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener det største geografiske område i Københavns Politikreds et areal på godt 96 km², bestående af bydelene Christianshavn, Sundby, Kastrup, Tnby og Dragør. Der bor ca personer i om rådet. Der er stor variation inden for stationens dækningsområde, både hvad ang bebyggelsesgra d, boligstandard, beboernes indkomstforhold, socialgruppe og etniske baggrund. Befolkningsgrundlaget er forholdsvis stort set i forhold til det bebyggede areal. Der er store områder med etagebyggeri, men der findes også store villakvarterer, ligesom der er fabriks- og industrikvarterer. Området har en kystlinje med flere lystbådehavne, kanalerne på Chri stianshavn og trafikhavne som Prøvestenshavnen og Flådestation Holmen. Amager Strand er et stort rekreativt område beliggende langs Amager Strandvej ud mod Øresund. Amager har i øvrigt flere store grønne skove og naturområder. Af særlige lokaliteter under Station Amager kan bl.a. nævnes Christiania på Christianshavn, hvor der bor ca personer. Området er stadig præget af omfattende handel med hash samt anden kriminalitet. Station Amager foretager ikke til daglig patrulje på Chri stiania, da en politimæssig indsats i området kræver tilstedeværelse af store»styrker«, og derfor kræver en sådan indsats forudgående planlægning. Ørestaden og Holmen er nye bydele, der er under opførelse. I Ørestaden vil der i løbet af de næ ste blive opført ca. 3 mio. m² etageareal industri, beboelse samt uddannelses- og offentlige institutioner, og på Holmen forventes der at blive op ført ca m² boliger, mens der på ca m² opføres erhvervsbyggeri og uddannelsesinstitutioner. Station Bellahøj, Borups Allé 266, 2400 København NV Den døgnbetjente politistation på Bellahøj har uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener det område i Københavns Politikreds med flest indbyggere. Hovedstationen er beliggende på Borups Alle i Bellahøjkvarteret. Der er desuden tilknyttet tre nærpolitistationer, der er placeret centralt i de forskellige bydele. Disse nærpolitistationer er beliggende på Frederikssundsvej i Brønshøj, Nørrebrogade på Nørrebro og Østerfælled Torv på Østerbro. Stationsområdet er på mange måder multikulturelt, specielt Nørrebro, hvor stort set alle folkeslag og religioner er repræsenteret. Ellers veksler området mellem kvarterer med nærmest mondæn status, mere almindelige beboelseskvarterer, områder med industri og små virksomheder og villakvarterer. Herudover er der også store grønne områder og en havn alt sammen noget, der præger Station Bellahøjs arbejde. Områdets mangfoldighed af beboere af fremmed herkomst giver politiet på Bellahøj en særlig udfordring i hverdagen med mange sproglige og kulturelle forskelle, der giver mange vekslende og forskelligartede arbejdsopgaver i hverdagen. Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Den døgnbetjente hovedstation i City har både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter. Stationen betjener geografisk City-området, Sydhavnen samt Valby. Stationen er centralt placeret på Halmtorvet umiddelbart bag ILL. Kort over Københavns Politikreds og de fire stationsområder 8 9

6 Organisationsdiagram for Københavns Politi 2011 Politidirektør Johan Reimann Chefanklager Carsten Egeberg Christensen Chefpolitiinspektør Jørn Aabye Stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller Administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen Anklagemyndighedens sekretariat Advokaturer Advokatur Amager Advokatur Bellahøj Advokatur City Advokatur for personfarlig kriminalitet Advokatur for økonomisk kriminalitet Advokatur for organiseret kriminalitet Advokatur for særlovskriminalitet Særlige opgaver Dommervagten Station Amager, Bellahøj, City og Lufthavnen Administrativ leder Stationssekretariat Sagskvalitet Andre adm. opgaver Evt. ekspedition HR-afdeling Planlægning Økonomi Personalekontor Uddannelsesleder Logistik mv. Afdeling I Særlov og økonomisk kriminalitet Sektionen for særlovskriminalitet Sektionen for økonomisk kriminalitet VPI Servicecenter VPI Specialstøttesektion Hunde og Rytteri - Tjenestehunde - Narkohunde - Sprængstofhunde - Rytteriet Beredskabsafsnittet Stationsleder Operativ leder Omgangstjeneste X antal hold Ledet af holdleder Eget holdsekr. Nærpoliti/Lokalpoliti - alle med egen leder Sekretariatsfunktion Efterforskningsenheden Linjechefen Operativ sektion Administrativ sektion Afdeling II Personfarlig kriminalitet Sektionen for drab Sektionen for anden personfarlig kriminalitet Sektionen for narkotikakriminalitet Specialenheden Adm. sektion VPI Færdselssektion Operationsafsnittet - Færdselskontrol - Uddannelse - ATK - Motorsager - Særlig indsats Service & Oper. støtte - Vejsager - Køreprøver - Sekretariat - Specialkørekort Efterforskningsleder X antal efterforskninghold - alle med egen leder Sekretariatsfunktion Specialgruppe - med egen leder Sekretariatsfunktion Gadeplan / mål Afdeling III Bandekriminalitet Sektionen for bandeefterforskning Sektionen operativ bandeindsats VPI Sektionen for operativ kommunikation Radiotjenesten - Alarm Central disponering VPI Sektionen for Borgerservice - Servicebutikken - Bevilling og tilladelse - Eftersøgningstjeneste - Flexgruppe Den Kriminalpræventive Afdeling - Færdselsundervisning på alle klassetrin - Kriminalpræventiv undervisning fra 4. til 10. klassetrin - Kasperteatret - Informationsgruppen - Offerrådgivningskontakt - Erhvervspraktikanter - Besøg i Dommervagten - Foredrag eksternt og internt for unge og voksne - Udstillinger/kampagner Alm. stedfortræderfunktioner ved politidirektørens forfald Ekstern repræsentation som politidirektørens repræsentant eller stedfortræder i forhold til faste udvalg og samarbejdsfora under ministerier, kommuner, interesseorganisationer mv. Juridisk sekretariat Juridiske sekretariatsopgaver PD`s forkontor Servicefunktion A-meddelelser Kommunikationsafdeling Informations- og kommunikationsstrategier Pressevisitering Internet og Intranet Grafisk kommunikation Besøg og arrangementer IT-afdeling IT service POLSAS service IT/WEB Udvikling Teleadministration Personaleafdeling Polissektion Press-sekretariat Personalesektion Udviklings- og uddannelsessektion Udviklingsafsnit Uddannelsesafsnit Sektionen for operativ logistik Chaufførtjeneste Udrustningsdepot Besøgsafdeling Vestre Fængsel Arbejdsmiljøafsnittet APV Jobtilfredshedsundersøgelse Økonomiafdeling Budgetsekretariat Bogholderisektion Intern revision og kontrol Drifts- og logistiksektion Bygnings- og inventarafsnit Transportantrejser og tjenesterejser vognkontor og fleetmanager Post og Service Indfordrings- og hittegodssektion Indfordringskontoret Hittegods- og kostersektion Operativ planlægning og analyse Administrationssektionen Personale og økonomiadministration Fællesekspedition IT-medarbejder Statistik Sekretariatet Planlægningssektionen Planlægning Koordination Motorsager Projektenheden Analysesektionen Operation Efterforskning Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, den 17. januar 2011 ILL. Organisationsdiagram for Københavns Politi,

7 Hovedbanegden midt på Vesterbro. Det er et multikulturelt område, hvor mange forskellige folkeslag og religioner er repræsenteret. Området har i mange været kendt som tilholdssted for mange narkomaner og prostituerede, men er nu langsomt ved at ændre karakter til et nærmest mondænt boligområde med dyre lejligheder. Københavns Hovedbanegd bliver i dag- og aftentimerne betjent af en nærpolitistation, der er placeret på selve banegden. Valby er stationsområdets vestlige del med store beboelseskvarterer samt områder med industri og små virksomheder. Området betjenes af døgnberedskabet fra Hovedstationen på Halmtorvet og tillige i høj grad af nærpolitistationen i Valby. Station Citys arbejdsopgaver er naturligvis specielt præget af, at den centrale del af København i dagtimerne er arbejdsplads for mange mennesker, og at København som hovedstad døgnet rundt har mange besøgende og turister. Strøget og hele den indre by har et meget rigt handelsliv og et utal af restaurationer, hoteller, biografer, cafeer, diskoteker og andre forlystelsessteder, som er med til at præge arbejdsopgaverne på Station City. Herudover ligger Christiansborg med regering og folketing centralt placeret i stationens område. De mange besøgende i dagtimerne medfører en meget tæt biltrafik samt et meget stort antal rejsende med de mange offentlige transportmidler. Københavns Politi, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup Politistationen i Københavns Lufthavn har følgende opgaver: grænsekontrol ved den ydre Schengen-grænse i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn kontrol i de grænsenære områder ved de nationale grænser (baglandspatrulje) sagsbehandling i ud- og afvisersager og asylsagsbehandling i Københavns Politikreds sikkerhedsopgaver i Københavns Lufthavn i relation til flysikkerheden overordnet koordinerende ledelse af katastrofeindsatser i lufthavnen traditionelle politiopgaver i Station Lufthavnens område. Stationen er atypisk i forhold til de øvrige politistationer. Dette gælder ikke alene opgaverne, men også det forhold, at der ikke findes bosiddende borgere i stationens område. Stationens ansatte betjener i stedet de mere end ansatte i lufthavnen og knap 20 mio. rejsende om et. Godt 5 mio. rejsende bliver kontrolleret i Schengen-systemet. Kontrollen foretages både i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn på vegne af samtlige Schengen-lande. I Københavns Havn kontrolleres to færgeruter til Polen, et ikke ubetydeligt antal krydstogtsskibe, fragtskibe, fiskerbåde og lystbåde. I tæt samarbejde med SKAT i lufthavnen men også i samarbejde med Efterforskningsenheden, Nationalt Efterforskningscenter (NEC) og internationale samarbejdspartnere foretages der hvert betydelige beslag af bl.a. narkotika i Københavns Lufthavn. Efter interne strukturændringer blev politistationen i Københavns Lufthavn i begyndelsen af 2011 organisatorisk underlagt Station Amager. Efterforskningsenheden Der findes efterforskningsafdelinger på de fire københavnske politistationer, hvor man efterforsker og sagsbehandler alvorligere kriminalitet typisk straffelovsovertrædelser. Herudover findes der tre centrale efterforskningsenheder, hvor man behandler de mere ressourcekrævende opgaver. I Afdeling I behandles sager vedrørende særlovskriminalitet og økonomisk kriminalitet som fx bedragerier, underslæb mv. Afdelingen er delt op i to sektioner: Sektionen for særlovskriminalitet og Sektionen for økonomisk kriminalitet. Afdeling I har til huse i Store Kongensgade 100. I Afdeling II behandles sager vedrørende personfarlig kriminalitet, som fx drab, røverier og vold. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for drab og Sektionen for anden personfarlig kriminalitet. Afdeling II har kontorer på Politigden i København I Afdeling III behandles sager vedrørende organiseret kriminalitet. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for organiseret kriminalitet, herunder også den banderelaterede kriminalitet, og Sektionen for narkotikakriminalitet. Afdeling III har kontorer på Politigden i København. Specialenheden Specialenheden i Københavns Politi er inddelt i fem sektioner: et servicecenter, en specialstøttesektion, en færdselssektion, en sektion for operativ kommunikation og en sektion for Borgerservice og forebyggende arbejde. Servicecentret modtager anmeldelser mv. i et call-center. Her visiteres også alle henvendelse til Københavns Politi både telefoniske og henvendelser via mail. Specialstøttesektionen er opdelt i to særskilte afsnit. Det største afsnit er Beredskabsafsnittet, hvis hovedopgave er at være assistance- og støtteenhed for det øvrige politi i København og Politiregionen. Herfra føres bl.a. tilsyn med ambassader og andre objekter, hvor der eksisterer et såkaldt trusselsbillede. Det er også Beredskabssektionen, der håndterer demonstrationer og anholdelse af farlige/bevæbnede gerningsmænd. Det andet afsnit er Hunde og Rytteri, hvor politihunde (tjenestehunde, narkohunde og sprængstofhunde) og politiheste hører til. Sektionen holder til på Artillerivej på Amager. Færdselssektionen er inddelt i en række sektioner og varetager den daglige færdselskontrol i politikredsen. Sektionen forest også afholdelse af køreprøver, og også Automatisk Trafikkontrol (ATK) hører under denne sektion. ATK foretager hastighedskontrol rundt omkring i København, og et større sekretariat tager sig efterfølgende af bødeudsendelse mv. Sektionen for Operativ Kommunikation varetager den centrale styring af patruljebilerne i København. I daglig tale kaldes radiocentralen HS. Ved større operationer iværksættes KSN en kommandocentral, hvor man udelukkende koncentrerer sig om en enkelt og afgrænset operation, fx. indsatser ved større topmøder, demonstrationer og konferencer mv. Sektionen for Borgerservice indeholder flere elementer. De tager sig af fx. tilladelser og bevillinger, men også Eftersøgningstjenesten, der forest eftersøgning af personer, bl.a. i relation til stævnings- og fogedsager, og som har til huse i Skelbækgade 2 på Vesterbro, hører under Sektionen for Borgerservice. Det samme gør Flexgruppen, der bl.a. varetager en række bevogtningsopgaver fx adgangskontrollen til Politigden. Operativ Planlægning og Analyse Operativ Planlægning og Analyse (OPA) er en stabs-støttesektion, hvor der udarbejdes planer og analyser og den nødvendige koordination med andre myndigheder foretages. Den Kriminalpræventive Afdeling Den Kriminalpræventive Afdeling st bl.a. for skoleundervisning og arbejder lokalt i bydelene i SSPsamarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. DKA tager sig endvidere af praktikundervisning i samarbejde med øvrige dele af Københavns Politi. Advokatursøjlen Københavns Politi har syv advokaturer, som yder juridisk bistand til de enkelte lokalt placerede politistationer og til de førnævnte specialafdelinger under efterforskningsenheden. Advokaturerne refererer til Københavns Politis chefanklager. Hver advokatur har tilknyttet et antal juridiske medarbejdere og et antal kontoransatte medarbejdere. Dommervagten hører organisatorisk også til her. I Dommervagten foretages fremstillinger af personer, som politiet ønsker varetægtsfængslet. Den administrative søjle Politiet i København har en række administrative afdelinger, der referer til politikredsens to vicepolitidirektører. Den stedfortrædende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Politidirektørens sekretariat It-afdelingen Kommunikationsafdelingen Den administrerende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Personaleafdelingen Økonomiafdelingen Indfordrings- og hittegodssektionen 12 13

8 KØBENHAVNS POLITIS MÅL OG STRATEGIER FOR 2010 Københavns Politi varetager nogle af de mest indsatstunge opgaver og særdeles omfattende efterforskninger. Opgaverne antager samtidig en meget forskelligartet karakter. Københavns Politi er som følge heraf en virksomhed præget af mange målsætninger og indsatsområder, der spænder lige fra at betjene borgerne i enkeltsager over forskellige nationale og lokale fokusområder til en lang række understøttende og udviklende aktiviteter i forhold til at kunne løse de mangesidede opgaver bedst muligt. Kerneopgaven er dog i bred forstand at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. En effektiv løsning af de mangesidede opgaver, der samtidig sikrer den bedst mulige udnyttelse af personaleressourcerne, kræver, at der foretages en klar prioritering af opgaverne. Københavns Politis mål og strategier i 2010 afspejler denne prioritering. Mål og strategier tager i væsentligt omfang afsæt i centrale udmeldinger fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten og suppleres med lokalt betonede områder, der fastlægges på baggrund af dels lokale myndigheders og lokalbefolkningens behov, dels politikredsens egne erfaringer. Københavns Politi havde i 2010 følgende overordnede målsætninger: løsning af borgervendte opgaveområder med fokus på borgernes tryghed, herunder de indsatstunge, hastende og udrykningskrævende opgaver samt evne til at efterforske og opklare alvorlig, især personfarlig kriminalitet på en sikker og overbevisende måde optimering af driftsopgaver med særligt øje for opfyldelse af de samfundsmæssige krav, der kommer til udtryk gennem PRES-modellen, den politiske flersaftale for politiet og den dertil knyttede udmøntningsaftale, særlige målkrav og andre, herunder kontraktmæssige krav til politikredsens målopfyldelse at udvikle Københavns Politi til en attraktiv arbejdsplads med fokus på de ansattes trivsel, jobtilfredshed og arbejdsmiljø Strategier og mål er opdelt på de tre hovedsøjler, der findes i politikredsen, og er således opdelt i det politioperative område, det administrative område og anklagemyndighedens ansvarsområde. 1. Politisøjlen Københavns Politi har på det politimæssige område følgende særlige fokusområder: Bander og banderelateret kriminalitet Indbrud i privat beboelse Økonomisk kriminalitet Færdselsområdet Lokalpolitiindsatsen Den centrale efterforskningsindsats Indsatsen mod fodboldbøller Den kriminalpræventive indsats Det forhold, at et givet område ikke er omtalt ovenfor, er ikke udtryk for, at politiet ikke beskæftiger sig med det pågældende område. Den manglende tilstedeværelse på listen er blot udtryk for, at området ikke er undergivet en særlig fokus i Det er vigtigt at understrege, at Københavns Politis prioriteringer ikke er statiske, men at de til stadighed er til vurdering. FOTO Narkotika konfiskeret under den såkaldte Shurgard-sag. Sagen er omtalt på side

9 Der er opstillet følgende overordnede strategier og mål på de enkelte områder: Bander og banderelateret kriminalitet Det er den strategiske hensigt at fastholde en intensiv og målrettet indsats mod banderne og tilsvarende grupperinger med henblik på at øge trygheden, at imødegå og afdække deres kriminalitet og i videst muligt omfang at drage de involverede personer strafferetligt til ansvar. Som strategiske mål og midler fokuseres på: den tryghedsskabende indsats massiv efterforskning fremadrettet overvågning og efterforskning bred præventiv og social indsats højt informations- og kommunikationsniveau i bredeste forstand hurtig responstid og koordinering såvel i egen kreds som i de øvrige politikredse i landet (herunder ikke mindst i relation til Task Force Øst) generel fastholdelse i øvrigt af strafferetlig og økonomisk efterforskning rettet mod miljøerne muligheden for tværsektorielt samarbejde, herunder gennem anvendelse af Al Capone-modellen Indsatsen mod indbrud i privat beboelse Det er den strategiske hensigt ved en koordineret, afpasset offensiv indsats at nedbringe antallet af indbrud i private hjem. Det er det strategiske mål at: sikre en hurtig og tryghedsskabende indsats over for ofrene søge at dæmpe antallet af anmeldte indbrud ved at iværksætte frihedsberøvende foranstaltninger over for aktive indbrudstyve sikre en bred koordinering imellem politikredsene Sager vedr. større økonomisk kriminalitet Det er den strategiske hensigt, at der iværksættes en indsats til sikring af, at antallet af verserende større økonomiske sager nedbringes, og at der er den fornødne fremdrift i behandlingen af sagerne. Det er det strategiske mål at foretage en konsekvent visitation af anmeldelserne, herunder en hensigtsmæssig tilskæring udfærdige milepælsplaner for de alvorlige sager, man vælger at fremme efterforskningsmæssigt og sikre, at planerne følges Færdselsområdet Det er den strategiske hensigt, at Københavns Politi gennem en kontinuerlig, intensiv og synlig færdselsovervågning og kontrol medvirker til, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken fortsat mindskes i forhold til den overordnede målsætning, og at de fastsatte målkrav på færdselsområdet opfyldes. Det er det strategiske mål, at antallet af dræbte og tilskadekomne begrænses og mindskes i forhold til 2009 at færdselskulturen højnes at det udmeldte antal måletimer til hastighedskontrol ved anvendelse af laser (og evt. flystøtte) nås at der anvendes de fornødne mandetimer til sikring af standsning af køretøjer i øvrige målrettede færdselskontroller at der i overensstemmelse med de udmeldte krav foretages de fornødne sigtelser for særlige forseelser at der gennemføres det fornødne antal af måletimer med mobil ATK at der gennemføres konkrete indsatser til imødegåelse af den hastigt voksende forværring af cykelkulturen at der iværksættes konkrete færdselspræventive foranstaltninger Lokalpolitiindsatsen Det er den strategiske hensigt, at Københavns Politi gennem en synlig og nærværende tilstedeværelse og et lokalt engagement udviser speciel fokus på særlige områders behov for en forstærket lokal indsats i bestræbelserne på at skabe den fornødne tryghed i området og udbygge den umiddelbare kontakt mellem borgere, lokalsamfund og politi. Det er det strategiske mål i højere grad efter en konkret prioritering at gøre brug af fodpatruljer, hvor der er et forstærket behov for tryghedsskabende initiativer målrettet at have den nødvendige fokus på beværtnings- og restaurationsmiljøet i stigende grad at bidrage med ressourcer og sagsopfølgning til Central Disponering, således at responstiderne i overensstemmelse med den udmeldte prioriteringsliste kan blive kortest mulige. I forbindelse med prioriteringen af efterforskningsindsatsen specielt at have fokus på voldskriminalitet, herunder æresrelaterede forbrydelser og jalousidrab og andre samlivsrelaterede forbrydelser røverier herunder ikke mindst gaderøverier aktiviteter fra udenlandske berigelseskriminelle (herunder østkriminelle) bl.a. i forbindelse med røverier og indbrud lokalt baseret narkotikahandel og deraf medfølgende ulemper for lokalbefolkningen dyreværnsområdet Christiania-indsatsen (Amager) med henblik på fortsat at sikre, at der ikke sker en forstærket negativ udvikling i hashhandlen Den centrale efterforskningsindsats Den centrale efterforskningsindsats prioriteres under hensyntagen til de tilstedeværende ressourcer således, at alvorlig personrelateret kriminalitet f første prioritet at anden organiseret kriminalitet herunder narkokriminalitet, it-kriminalitet og indsatsen mod prostitutionens bagmænd søges fremmet mest muligt Indsatsen mod fodboldbøller Det er den strategiske hensigt ved at udvise en som udgangspunkt afpasset henholdende indsats med henblik på at sikre, at fodboldkampe i København kan afvikles som den folkefest, der lægges op til. Det er det strategiske mål at der i forbindelse med konkret politimæssig indsats tages udgangspunkt i dialog og synlig henholdende indsats at der løbende tilvejebringes og vedligeholdes et konkret efterretningsbillede af fodboldbøllemiljøet at der i forbindelse med konkret politimæssig indsats tages udgangspunkt i dialog og synlig henholdende indsats at der, såfremt der skulle opstå uroligheder, handles konsekvent med henblik på at sikre, at uromagere drages til ansvar at sikre, at uromagere opdateres i forbolddatabasen i afpasset form at benytte muligheden for at meddele kendte uromagere karantæne at bekæmpelsen af forbolduroligheder sker i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med bl.a. klubberne og DBU Den kriminalpræventive indsats Det er den strategiske hensigt ved en offensiv indsats i et tæt samarbejde med politikredsens kommuner og samarbejdspartnere i øvrigt, herunder inden for SSP og Banderåd, at videreføre og til stadighed at udvikle en bredspektret indsats til imødegåelse af unges involvering i kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Det er det strategiske mål at sikre et optimalt samarbejde i SSP-regi i relation til bandeindsatsen at have fokus på at forhindre tilgang til banderne at sikre den fornødne koordination af arbejdet i banderådene i samspil med lokalenheder og eksterne samarbejdsparter at sætte fokus på familier, hvor unge er i en risikabel situation i fornødent omfang at imødegå fortsat uhensigtsmæssig adfærd gennem anvendelse af hjemmebesøg og den deraf følgende inddragelse af familien at der i videst muligt omfang sker koordinering gennem offerrådgivningen at sikre generel kriminalpræventiv orientering i alle politikredsens skoler 16 17

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 KØBENHAVNS Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2009 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS I T I L E B Ø DI T N Y E K N V A H S N O P KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 INDLEDNING... 3 POLITIETS OPGAVER... 3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN... 3 REFORMPROCES LANGT FRA SLUT... 4 MÅL FOR 2008... 5 MÅLRAPPORTERING... 6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven Nordjyllands Politi Hvordan løser vi opgaven Revideret 16.12.2013 Journalnr.:5100-10279-00078-13 LEDELSESSEKRETARIATET Jyllandsgade 27 9000 Aalborg Telefon: 9630 1448 1. INDLEDNING I forbindelse med politireformen

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Politidirektøren i København har truffet en række beslutninger om at indføre visitationszone i hele kommuner, samt Københavns politikreds

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sags r.: Dok.: 11. marts 2003 Politikontoret LË'J 20879 I NOTITS om den politimæssige indsats i Christiania 1. politidirektøren i København har

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Rockere og bander 2013

Rockere og bander 2013 Rockere og bander 2013 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Situationen...3 2.1. Den aktuelle situation...3 2.2. Overordnet om indsatsen...3 3. Politiets indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Tilstede: Borgmester Carsten Kissmeyer (Ikast-Brande), Borgmester Lauge Larsen (Morsø), Borgmester H.C. Østerby (Holstebro), Borgmester Iver Enevoldsen

Læs mere