BERETNING PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1."

Transkript

1

2 1. INDLEDNING BERETNING PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT OPGAVER OG RESSOURCER Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Redegørelse for reservation UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI FORVENTNINGERNE TIL MÅLRAPPORTERING MÅLRAPPORTERING 1. DEL: SKEMATISK OVERSIGT MÅLRAPPORTERING 2. DEL: UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER Resultatopgørelsen i PRES for Anklagemyndigheden REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCEN EGENKAPITALFORKLARING OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSOMRÅDET Opfølgning på lånerammen Opfølgning på øvrige likviditetsregler OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKABET PÅTEGNING BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN BILAG 1: NOTER TIL BALANCEN BILAG 2: FORELAGTE INVESTERINGER BILAG 3: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE...33

3

4

5

6

7

8

9 ,

10

11

12

13

14 1 Ekskl. point vedrørende tema 9.12 ressourcestyring og tema 9.14 effektivitet, anklagemyndigheden. Se endvidere note 6 under tabel 5..

15 Faktiske resultater Forskel Tema nr. Tema tekst Max Tema 1-5 Indsatser 1) Tema 1.0 Ledelse Tema 2.0 Strategi og planlægning Tema 3.0 Medarbejdere Tema 4.0 Samarbejde og ressourcer Tema 5.0 Arbejdsgange Tema 6.0 Brugere og borgere Generel brugertilfredshed for anmeldere (skala 1-4) Brugertilfredshed for anmeldere via alarm 112 (skala 1-4) Procentvis andel af fældende afgørelser, som er truffet inden for 5 måneder fra sagens anmeldelse Procentvis andel af tiltaler, som er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsesdatoen Gennemsnitlig alder på verserende anmeldelser om overtrædelse af straffeloven (dage) Gennemsnitlig alder på verserende sigtelser for overtrædelse af straffeloven (dage) Berammelsestid for teoretiske køreprøver Berammelsestid for praktiske køreprøver Tema 7.0 Medarbejderresultater Jobtilfredshed (skala 1-4) Svarprocent på jobtilfredshedsundersøgelsen Gennemsnitlig korttidssygefravær pr. medarbejder Gennemsnitligt langtidssygefravær pr. medarbejder Tema 8.0 Samfund Kontakt til lokalsamfundet 2) Styrkelse af offerrådgivningen 2) Tema 9.0 Nøgleresultater ) Kriminalitetsniveauet for den borgervendte kriminalitet Antal fældende afgørelser truffet i anmeldelser om borgervendt kriminalitet sammenholdt med antallet af anmeldelser (pct.) Kriminalitetsniveauet for straffeloven i øvrigt Antal fældende afgørelser truffet i anmeldelser om straffeloven i øvrigt sammenholdt med antallet af anmeldelser (pct.) Særligt prioriterede kriminalitetsområder Antal dræbte i trafikken Antal alvorligt kvæstede i trafikken Antal kontrollerede køretøjer Gennemsnitlig responstid fra anmeldelsen modtages på alarmcentralen, til første patrulje er fremme på gerningsstedet 3) Responstid 20 pct. længste responstider 3) Budgetoverholdelse Finansiel kontrol Ressourcestyring 4) Effektivitet politiet Effektivitet anklagemyndigheden 5) PRES i alt 6) Ændringer i pointscoren i pct. -9,6-8,4 10,3 21,0 9,7 I alt i pct. af det samlede pointtal 6) Indsats i pct. af samlede pointtal (3.000) Resultater i pct. af samlede pointtal (7.680) 6)

16 Tema Korrektioner 2006 Før justering 2006 Efter justering 2010 Før justering 2010 Efter justering 8.1, Kontakt til lokalsamfundet Målingen er i 2008 udvidet med en kvalitativ vurdering, hvilket indebærer, at politikredsene har kunnet opnå flere point i 2008 og 2009 end i 2006 og , Ressourcestyring Målepunktet udgår af PRES i Decentraliseringen af lønsummen til politikredsene har generelt reduceret behovet for central styring af tilgodehavende frihed, idet politikredsene nu selv er ansvarlige for overholdelse af den samlede lønsumsbevilling. Det er således eksempelvis op til den enkelte politikreds at afgøre, om dele af lønsummen skal anvendes til udbetaling af overarbejde eller hensættelse til eventuel senere udbetaling eller afvikling af tilgodehavende frihed , Effektivitet, Anklage- Myndigheden Målepunktet indgår for første gang i PRES i I alt

17

18 Nøgletal (Forskel) Tema 6.0 Brugere og borgere (Forskel) 6.1 Generel brugertilfredshed for anmeldere (skala 1-4) 3,32 3,25 3,16 3,30 3,32 0,00 0, Brugertilfredshed for anmeldere via alarm 112 (skala 1-4) 3,14 3,20 3,16 3,30 3,32 0,18 0, Procentvis andel af fældende afgørelser i straffelovssager, 56,9 54,4 48,6 48,3 44,8-12,1-3,5 som er truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsen 6.4 Procentvis andel af tiltaler i straffelovssager, som er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsesdatoen 6.5 Gennemsnitlig alder på verserende anmeldelser om overtrædelse af straffeloven (dage) 6.6 Gennemsnitlig alder på verserende sigtelser for overtrædelse af straffeloven (dage) Tema 7.0 Medarbejderresultater 57,9 54,8 51,3 55,8 58,9 1,0 3, Jobtilfredshed (skala 1-4) 2,73 2,45 2,55 2,64 2,71-0,02 0, Svarprocent på jobtilfredshedsundersøgelsen 69,1 70,7 68,0 74,2 71,6 2,5-2,6 7.3 Gennemsnitligt korttidssygefravær pr. medarbejder (dage) 6,0 6,7 6,2 6,5 6,3 0,3-0,2 7.4 Gennemsnitligt langtidssygefravær pr. medarbejder (dage) 3,1 3,6 4,3 4,2 3,4 0,3-0,8 Tema 9.0 Nøgleresultater 9.1 og 9.3 Antal anmeldelser om overtrædelse af straffeloven og heraf anmeldelser om borgervendt kriminalitet Antal fældende afgørelser truffet i straffelovsanmeldelser 19,4 14,7 14,7 15,4 17,5-1,9 2,1 sammenholdt med antallet af anmeldelser (pct.) - heraf anmeldelser om borgervendt kriminalitet 13,0 10,5 9,9 10,2 11,5-1,5 1,3 9.6 Antal dræbte i trafikken Antal alvorligt tilskadekomne i trafikken Antal kontrollerede køretøjer Gennemsnitlig responstid fra anmeldelsen modtages på alarmcentralen til en patrulje er fremme på gerningsstedet 0:10:56 3 0:10:29 0:09:38 0:09:20 0:09:00-0:01:56-0:00:20

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38