KURSUSKATALOG Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk"

Transkript

1 KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område

2

3 Velkommen til efteruddannelse 2012 Velkommen til SOPU og SOSU C som sammen præsenterer kursuskataloget for Her finder du en lang række kurser, der giver et solidt og kvalificeret kompetenceløft, for dig som arbejder inden for det pædagogiske område; normal- og specialområdet samt dag- og familiepleje. Vi ønsker, at alle vores kursister får en god oplevelse og inspiration med hjem til udvikling af praksis. Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer og ressourcer for at sikre, at din nye viden let kan omsættes til virkelighed, når du vender tilbage til din arbejdsplads. Undervisningen understøtter dette ved at foregå som en blanding af oplæg, projektarbejde, fremlæggelser, diskussioner og praktiske øvelser. Hvad enten du har brug for en kortvarig faglig opdatering, eller et længerevarende kompetenceløft, kan du her finde et tilbud, der matcher dine ønsker. Vi bestræber os hele tiden på, at udvikle og udbyde efteruddannelse, der matcher behovet for kompetenceudvikling hos pædagogisk personale i kommuner, regioner og på private arbejdspladser. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet, og har din arbejdsplads et behov, der ikke dækkes af dette katalog, kan vi skræddersy et forløb, der er målrettet netop jeres ønsker. Vores dygtige konsulenter rådgiver gerne om de mange muligheder. Klik også ind på vores hjemmesider, for at finde den nyeste information om vores kurser. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten af vores efteruddannelsestilbud. Som kursist skal du have fuldt udbytte af din aktive deltagelse i undervisningen. Vores undervisere er alle fagligt velfunderet og brænder for at formidle deres viden på en kvalificeret og inspirerende måde. Vores kursuskatalog består hovedsagligt af arbejdsmarkedsuddannelse, i daglig tale forkortet AMU, og derfor er de fleste kurser gratis at deltage på. Vi håber, at kataloget vil give dig inspiration til din fortsatte faglige udvikling og glæder os til at se dig! KURSUSKATALOG

4 Indholdsfortegnelse Alle kurser er åbne for alle. Indholdsfortegnelsen kan give dig et overblik over de nogle af de temaer, vi dækker og de forskellige målgrupper, vi henvender os til. Børns udvikling, motorik og sprog Børns kompetenceudvikling 0-5 år Side 6 Børns udtryksformer Side 6 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud Side 7 Børns motorik, sansning og bevægelse Side 7 Leg med sprog Side 8 Børn og natur 0-8 årige Side 8 Børn med særlige udfordringer Tegn til tale Side 9 Omsorgsmedhjælper arbejdet med udviklingshæmmede Side 9 Neuropædagogik Side 10 Arbejdet med ældre udviklingshæmmede - herunder demens Side 10 Arbejdet med for tidligt fødte børn Side 11 Sorg og krisearbejde i omsorgsarbejde og pæd. område Side 11 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Side 12 Kommunikation og konflikthåndtering Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Side 12 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Side 13 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Side 13 Vejledning og formidling Praktikvejleder af PAU- og SOSU-elever Side 14 Vejledning af PAU-elever Side 14 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Side 15 Videndeling, læring og forandringsprocesser Side 15 Medicin og lægemiddelbrug Medvirken ved lægemiddelbrug for pædagogisk personale Side 16 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Side 16 Psykofarmaka - med fokus på psykisk syge og udviklingshæmmede Side 17 Dokumentation og evaluering af pædagogisk/ social- og sundhedsarbejde Side 17 Overbygning i medicinadministration Side 18 Førstehjælpskurser Førstehjælp Ulykker og hjerte/lunge redning Side 18 Førstehjælp med prøve Side 19 Sammensæt jeres eget førstehjælpskursus Side KURSUSKATALOG 2012

5 Medhjælper Pædagogmedhjælper i daginstitutioner Side 20 Kompetenceudvikling for PGU er (KUP) Side 20 Dagplejen Basisuddannelse for dagplejere Side 21 Samspil og relationer - den kompetente dagplejer Side 21 Kommunikation i teams Side 22 Familieplejen Kollegial supervision Side 22 Arbejdet som familieplejer Side 23 Anbragte børns udvikling- fordele og ulemper ved diagnoser Side 23 Anbragte børns udvikling Pige/drenge- og pubertetsproblematikker Side 24 Arbejdet med efterværn i fht. anbragte unge Side 24 Arbejdet som aflastningsfamilie Side 25 Netværksanbringelser Side 25 Socialpsykiatri Grundlæggende arbejde i socialpsykiatri Side 26 Fagligt samarbejde i socialpsykiatri Side 26 Forflytning og vejledning heri Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Side 27 Vejledning og forflytning Side 27 Dokumentation og it Dokumentation og evaluering samt FVU dansk Side 28 Brug af pc på arbejdspladsen Side 28 Vurdering af basale færdigheder Side 29 FVU og screening Side 29 Temadage og foredrag Arbejdsglæde, motivation og drive hvad skal der til? Side 30 Den anerkendende empatiske kommunikation Side 30 Anerkendende tilgang til børn og unge med ADHD Side 31 Marte Meo ved egen kraft Side 31 Børnemad i teori og praksis Side 32 Sammensæt jeres egen temadag Side 32 Information Praktiske oplysninger Side 33 Tilmeldingsprocedure Side 34 Eksempler på øvrige kurser som vi er godkendt til at tilbyde Side 35 KURSUSKATALOG

6 Børns kompetenceudvikling 0-5 år Børns udtryksformer Formålet med uddannelsen er, at du kan indgå i relation med det 0-5 årige barn, så du bidrager til barnets udvikling af kompetencer. Pædagogmedhjælpere, dagplejere, medhjælpere, pædagogisk personale, SFO og klubfolk, familieplejere m.fl. Kan indgå i en relation med det 0-5 årige barn ud fra en forståelse og respekt for barnets udtryk, livssituation og oplevelse af verden. Bidrager til barnets udvikling af kompetencer og livskvalitet. Kan formidle observationer af barnet til kolleger og indgå i en faglig dialog om støtte og vejledning til det enkelte barn. Kan medvirke i dialogen med forældrene om det enkelte barns specifikke udviklingsforløb. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Formålet med uddannelsen er, at du kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk. Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, pædagoger m.fl. Kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryks - former og kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. Delagtiggører børnene i den fælles kulturarv og den kulturelle mangfoldighed. Opnår kendskab til børnekultur og børns forskellige udtryksformer, såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske, så de kan indgå i tilrettelæggelse af aktiviteter med et varieret udbud af udtryksformer tilpasset både det enkelte barns og børnegruppens behov. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407, SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 21: 21/5-23/5 + Uge 23: 7/6-8/6 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 21: 21/5-23/5 + Uge 23: 7/6-8/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 3: 16/1-20/1 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 3: 16/1-20/1 06 KURSUSKATALOG 2012

7 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud Børns motorik, sansning og bevægelse Formålet med uddannelsen er, at du kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø. På kurset arbejdes med, hvordan man kan medvirke til inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i daginstitutioner, klub og SFO. Kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø. Kan indgå aktivt i arbejdet med at understøtte inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. Kan støtte det enkelte barns trivsel gennem oplevelsen af at høre til i et fællesskab. Kan indgå i arbejdet med dokumentationsmetoder, der afdækker forhold i miljøet med betydning for inklusionen, og medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn. I samarbejde med ledelse og kolleger kan reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser samt medvirke til et konstruktivt forældresamarbejde. Varighed: 5 dage Formålet med uddannelsen er, at du kan inddrage børns sansemotoriske udvikling og opnå kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling. Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl. Kan inddrage børns sansemotoriske udvikling ud fra motorikkens betydning for barnets udvikling. Kender betydningen af børns forskellige opvækstbetingelser og -miljøer i forhold til deres motorik. Kan medvirke til at stimulere og styrke børns fornemmelse af kroppen, så disse på sigt udvikler kropsog livsduelighed. Kan skabe et pædagogisk miljø, der giver børn de bedste betingelser for at udvikle deres sansemotorik, hvad angår de fysiske rammer, indretning, brug af legetøj og legeredskaber mv. Kan medvirke til at iværksætte motoriske aktiviteter ud fra teorier om krop og læring og udfra barnets egen motivation og barnets positive erfaringer med brug af kroppen. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2714, SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 11: 14/3-16/3 + Uge 13: 29/3-30/3 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 11: 14/3-16/3 + Uge 13: 29/3-30/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 12: 19/3-23/3 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 12: 19/3-23/3 KURSUSKATALOG

8 Leg med sprog Børn og natur 0-8 årige Formålet med uddannelsen er, at du kan opnå et kendskab til barnets sproglige udvikling og indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt. Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere m.fl. Kan opnå et kendskab til barnets sprogudvikling og indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt. Har kendskab til den lovpligtige sprogvurdering og gennem dialog og lege kan medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte. Kan vurdere egen kommunikation og blive i stand til at lytte til og tale med børn, så disses sproglige udvikling styrkes. Kan indgå i dialog med kolleger, forældre og andre om leg og læring i relation til børns sprogudvikling og dagtilbuddets rolle i denne sammenhæng. Varighed: 5 dage Formålet med uddannelsen er, at du får styrket din kompetence til at kunne formidle viden omkring natur og etablere en række naturaktiviteter for børn. Aktiviteter, som skal give børnene oplevelser, der kan være med til at give dem en forståelse af den verden, der omgiver dem. Målgruppen for uddannelsen er pædagogmedhjælpere, dagplejere og familieplejere med erfaring i arbejdet med børn. Kan formidle viden om naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb m. m., til børn på forskellige alderstrin og ud fra en afklarethed om deres eget forhold til naturen. Kan planlægge og i samarbejde med børn etablere forskellige naturaktiviteter, som skærper børnenes nysgerrighed og giver dem oplevelser, der kan medvirke til at give børnene en forståelse af den verden, der omgiver dem. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407, SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 16: 16/4-20/4 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 16: 16/4-20/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 25: 18/6-22/6 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 34: 20/8-24/8 08 KURSUSKATALOG 2012

9 Tegn til tale Omsorgsmedhjælper arbejdet med udviklingshæmmede Formålet med uddannelsen er, at du kan anvende tegn til tale på et grundlæggende niveau og skabe et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af tegn. Målgruppen er medarbejdere i pædagogiske dag- og døgntilbud. Kurset retter sig mod social- og specialområdet. På et grundlæggende niveau kan anvende TTT inden for emneområder hentet fra dagligdagen. Kan kombinere TTT med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation. Har forståelse for brugernes specifikke sproglige og evt. motoriske problemer og kan aflæse deres mimik, gestik og kropssprog ud fra kendskab til begrebet totalkommunikation. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Formålet med uddannelsen er, at deltagerne i samarbejde med andre faggrupper kan indgå i den fremadrettede udvikling af tilbuddene til de udviklingshæmmede Deltagere er omsorgsmedhjælpere, der arbejder med udviklingshæmmede personer på amtslige og kommunale institutioner herunder bofællesskaber. Deltagerne kan med baggrund i erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede: Beskrive og begrunde deres pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte bruger og gruppen. Formidle observationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende. Reflektere over eget arbejde med henblik på at kunne indgå i kollegial og faglig dialog om den enkelte brugers behov for støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag. Aktivt indgå i videreførelsen af døgntilbuddets udvikling, dels ud fra egne erfaringer i arbejdet, dels ud fra en forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet. Har en viden om lovgrundlaget for området, kender egne rettigheder og pligter og kan anvende denne viden i deres daglige arbejde Varighed: 14 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6290,- Dette kursus er en forudsætning for optagelse på neuropædagogik kurset SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 2: 9/1-13/ SOPU Hillerød Hold 1: Uge 11-13: 12/3-29/3 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 11-13: 12/3-29/3 Interesserede er velkomne til at kontakte SOPU på telefon: eller på mail og få nærmere oplysninger om kursusafvikling. KURSUSKATALOG

10 Neuropædagogik Arbejdet med ældre udviklingshæmmede - herunder demens Formålet med uddannelsesforløbet er at give dig indsigt i, hvordan vi bedst muligt kan skabe en hverdag for mennesker med udviklingsforstyrrelser og/eller udviklingshæmning. Kurset tager bl.a. afsæt i anerkendt viden om neuropsykologi og neuropædagogik. Omsorgsmedhjælpere, pædagogisk personale, socialog sundhedshjælpere og assistenter der arbejder med udviklingshæmmede Forstår hjernens anatomi og fysiologi herunder har forståelse for den udviklingshæmmedes adfærd i forhold til skadens placering i hjernen. Kan tilrettelægge den socialpædagogiske praksis med udgangspunkt i neuropædagogisk viden. Har viden om de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser. Har viden om og forståelse for den enkeltes grundlæggende behov for seksualitet, intimitet og nærvær. Gennem projektarbejde sikrer omsættelse af teoretisk viden til praksis. Varighed: 18 dage Målgruppen: Kr. 352,- Kursister med videregående uddannelse: Kr , : Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40600: Socialpædagogik og aktiverende metoder 40630: Børn og unge med adfærds og kontaktforstyrrelser 40937: Seksualitet og handicappede 45987: Projektudvikling og gennemførelse Kursusafvikling SOPU København: Modul 1: Uge 36: 3/9-7/9 Modul 2: Uge 39: 24/9-28/9 Modul 3: Uge 43: 22/10-25/10 Modul 4: Uge 45: 7/11-9/11 Modul 5: Uge 48: 29/11-30/11 Formålet med kurset er, at deltageren får styrket sine kompetencer til at kunne samarbejde med ældre udviklingshæmmede, herunder også demente udviklingshæmmede, og støtte disse i deres hverdag og forståelse af, hvad det vil sige at blive gammel. Omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper, der arbejder med udviklingshæmmede. Kan støtte den ældre udviklingshæmmede i at tilrettelægge en hverdag, der tager højde for dennes fysiske og psykiske funktionsniveau. Kan forklare den udviklingshæmmede, hvad det vil sige at blive gammel. Kan støtte den udviklingshæmmede i at danne netværk, når denne ophører med at være i beskæftigelse, samtidig med at du er opmærksom på aldringsrelaterede sygdommes betydning for den udviklingshæmmedes funktionsniveau og kender forskellen mellem den kronologiske og biologiske alder. Ud fra en basal viden om demens kan genkende signaler og tegn på begyndende demens, samt kende demenslignende symptomer og disses mulige årsager. Kender forskellige demensformers forskellige udtryk hos udviklingshæmmede med f.eks. Downs syndrom og autisme, herunder asberger, og kan tage højde for disse forskelle i det daglige samarbejde med den udviklingshæmmede. Kender dit kompetenceområde og kan tage ansvar for at sikre relevant dokumentation og inddrage andet sund hedsfagligt personale efter behov. Varighed: 4 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2121, : Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Kursusafvikling SOPU København: Uge 24: 11/6-14/6 10 KURSUSKATALOG 2012

11 Arbejdet med for tidligt fødte børn Sorg og krisearbejde i omsorgsarbejde og pæd. område Formålet med uddannelsen er, at du på baggrund af viden om det for tidligt fødte barn og de mulige fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske følger for barnet kan udarbejde en handleplan for barnet, samtidig med at du kan observere evt. senfølger af den for tidlige fødsel. Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m. fl. Kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. I samarbejde med pædagogen kan udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn. Kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes. Kan observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger og videregive observationerne til forældrene. Kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1728,- Formålet med uddannelsen er, at du bliver i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg- og kriseramte og deres pårørende. Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område. Kan samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende. Er opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og du kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet. Kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte. Kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud. Kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407, SOPU Kbh - Hold 1: Uge 6: 6/1-8/1 SOSU C - Hold 2: Uge 21: 23/5-25/5 SOPU Hillerød - Hold 3: Uge 37: 12/9-14/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 35: 27/8-31/8 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 35: 27/8-31/8 KURSUSKATALOG

12 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Formålet med uddannelsen er, at du kan opfange signaler om negative sociale påvirkninger hos børn og unge og medvirke til en forebyggende og problemløsende indsats i forhold til barnet, den unge og familien. Du kan støtte barnets og den unges udviklingsmuligheder på trods af de negative sociale påvirkninger og ud fra en forståelse for barnets og den unges reaktions- og handlemønstre. Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl. Kan opfange signaler om negative sociale påvirkninger hos børn og unge og medvirke til en forebyggende og problemløsende indsats i forhold til barnet, den unge og familien. Kan støtte barnets eller den unges udviklingsmuligheder på trods af de negative sociale påvirkninger og ud fra en forståelse for barnets eller den unges reaktionsog handlemønstre. Kan observere barnet eller den unge. Kan videregive de observerede signaler til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om evt. foranstaltninger. Kan medvirke i det tværfaglige samarbejde om de foranstaltninger, som iværksættes for barnet eller den unge. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2714,- Formålet med uddannelsen er, at du opnår kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter og hjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, portører, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.v. Kan påtage dig det professionelle ansvar for at etablere anerkendende relationer i arbejde med sundhed, omsorg og pleje eller i pædagogisk arbejde. Kan tage udgangspunkt i de relevante værdier, der afspejles i formålsparagraffen for enten sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. På baggrund af forståelse for anerkendende grundprincipper kan anvende grundlæggende anerkendende kommunikationsredskaber. Kan bidrage til og tage ansvar for respektfuld og udviklende dialog med brugere/børn/patienter, pårørende og kolleger. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1728, SOPU Hillerød Hold 1: Uge 13: 26/3-30/3 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 13: 26/3-30/ SOCU C Herlev - Hold 1: Uge 9: 27/2-29/2 SOPU Hillerød - Hold 2: Uge 20: 14/5-16/5 SOPU Kbh - Hold 3: Uge 21: 21/5-23/5 12 KURSUSKATALOG 2012

13 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Formålet med uddannelsen er, at du kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. Du kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter. Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl. Kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. Kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter. Har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller. Har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Formålet med uddannelsen er, at du får redskaber, der giver dig mulighed for at håndtere volden på en sådan måde, at klientens udviklingsperspektiv fastholdes. Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, PGU ere m.fl. Kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og socialog sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet. Kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407, SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 5: 30/1-3/2 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 5: 30/1-3/ Kursusafvikling - SOSU C Herlev: Hold 1: Uge 45: 5/11-9/11 KURSUSKATALOG

14 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Vejledning af PAU-elever Formålet med uddannelsen er, at du kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, assistenter og pæd. assistenter. Social- og sundhedsassistenter og pædagogisk personale, der er eller ønsker at være praktikvejledere for elever inden for Den Pædagogiske Assistent Uddannelse og SOSUelever. Tilegner dig kompetence i at tilrettelægge vejledningen af elever, som er i praktikuddannelse. Lærer at vejlede og støtte elever i selvrefleksion. Lærer at give konstruktiv feedback til eleven og støtte og udfordre eleven fagligt og personligt og medvirker til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer og lærer at arbejde kreativt. Indøver at medvirke til, at eleven udvikler fagligt begrundede forudsætninger for at vurdere og forbedre egne standpunkter og forbedrer sin praksis. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5179,- Vejlederrollen rummer mange forskellige opgaver og dilemmaer. Man coacher, træner, instruerer, underviser, formidler, støtter, udfordrer, anerkender, kontrollerer, godkender praktik m.m. Det kræver, at vejlederen kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere praktikmålene i forhold til arbejdsfeltet og de uddannelsesmæssige krav. At praktikvejlederen har indsigt i læreprocesser og deltagerforudsætninger samt egne refleksive og kommunikative kompetencer. Pædagogiske medarbejdere og social- og sundhedsassistenter, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever på den pædagogiske pædagoguddannelse og sosuelever. Uddannelsensmål er, at du som kursist Kan indgå i arbejdet med dokumentation og evaluering af elevens uddannelses mål for praktikken. Kan samordne de uddannelsesmæssige krav, deltagerforudsætninger og læreprocesser, herunder varetagelse af både støttende, udfordrende og vurderende funktioner. Gennem analyse og refleksion over egen praksis kan medvirke til at skabe en udviklende uddannelsespraktik for den enkelte elev. Gennem refleksion og kommunikative processer kan videreudvikle personlige og faglige vejlederkompetencer, både hos sig selv og de øvrige deltagere. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544, SOPU Kbh - Hold 1: Modul 1: Uge 35: 28/8-30/8 Modul 2: Uge 36: 10/9-12/9 Modul 3: Uge 38: 19/9-21/ : Dokumentation og evaluering SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 37: 12/9-14/9 14 KURSUSKATALOG 2012

15 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Videndeling, læring og forandringsprocesser Formålet med uddannelsen er, at du kan være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet. Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring. Kender til din egen rolle og værdier i det daglige arbejde og på baggrund heraf kan være selvledende i jobfunktionen. Kan samarbejde med nærmeste ledelse og sætte mål for eget arbejde. Dels i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning inden for sosu-området og det pædagogiske område og dels ud fra viden om, at arbejdspladser har mål, værdier og strategier, som skal inddrages og omsættes i det daglige arbejde. Kan tage beslutninger inden for eget kompetenceområde samt inddrage andre i opgaveløsningen. På baggrund af grundlæggende viden om motivation og læring kan formidle og begrunde handlinger og nye initiativer over for kolleger, elever, patienter og pårørende. Varighed: 4 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2221,- Formålet med uddannelsen er, at du i dit arbejde kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver tilfredsstillende. Kursisterne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedarbejdere, hjemmehjælpere, socialog sundhedshjælpere eller assistenter. Kan medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende. Kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde og anvende metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser. Varighed: 5 dage Målgruppen: Kr. 706,- Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2597, Kursusafvikling - SOSU C Herlev: Hold 1: Uge 35: 20/8-23/ : Videndeling og læring (Kr. 354,-) 44383: Medarbejdere i forandringsprocesser (kr. 352,-) Kursusafvikling - SOSU C Herlev: Hold 1: Uge 21: 21/5-25/5 KURSUSKATALOG

16 Medvirken ved lægemiddelbrug for pædagogisk personale Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Formålet med uddannelsen er, at du får indblik i hjælperens håndtering af lægemidler. Uddannelsen retter sig mod pædagogisk personale, der har erfaring fra arbejdet som hjælpere, omsorgsmedhjælpere eller personer med lignende jobfunktioner. Får indblik i administration af borgerens brug af medicin. Erhverver kompetence i at observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. Lærer at videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Får kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544,- Formålet med uddannelsen er, at du får indblik i hjælperens håndtering af lægemidler. Omsorgsmedarbejdere, sundheds- og pædagogisk personale fx medicinansvarlige på botilbud, bo- og væresteder samt hjemmevejledere. Kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. Har kendskab til gældende lovgivning i forbindelse med medicinadministration. Har kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning, bivirkninger og interaktioner. Kan observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. Kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544, Kursusafvikling - SOSU C Herlev Hold 1: Uge 11: 14/3-16/3 Hold 2: Uge 37: 12/9-14/9 Hold 3: Uge 46: 14/11-16/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 3: 16/1-18/1 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 3: 16/1-18/1 SOPU Hillerød - Hold 3: Uge 34: 20/8-22/8 SOPU Kbh - Hold 4: Uge 34: 20/8-22/8 Administrerer du lægemidler til borgere med psykiske sygdomme, epilepsi, angst og søvnproblemer, anbefales det ligeledes at tage kurset Psykofarmaka - med fokus på psykisk syge og udviklingshæmmede. 16 KURSUSKATALOG 2012

17 Psykofarmaka - med fokus på psykisk syge og udviklingshæmmede Dokumentation og evaluering af pædagogisk/ social- og sundhedsarbejde. Formålet med uddannelsen er, at du får omfattende viden om den medicin der bruges til psykiske sygdomme, epilepsi, angst og søvnproblemer - psykofarma. Personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, personer med pædagogisk grunduddannelse, personlige hjælpere eller personer med lignende jobfunktioner. Personer der administrerer psykofarmaka på bosteder, i socialpsykiatrien, hjemmeplejen o.lign. Har overordnet kendskab til de mest almindelige psykiske sygdomme Kan medvirke ved administration af borgerens brug af psykofarmaka. Har indgående kendskab til virkning, bivirkninger og interaktioner ved psykofarmaka. Har kendskab til emner som: misbrug, afhængighed, udtrapning og abstinensbehandling. Har kendskab til psykofarmaka som adfærdsregulering og har redskaber til håndtering af vanskelig adfærd Kan observere og reagere hensigtsmæssigt i forhold til borgerens brug af psykofarmaka. Kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Varighed: 3 dage Deltagerbetaling for målgruppen: Kr. 1500,- + moms. Formålet med uddannelsen er, at du kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk og/ eller social og sundhedsfagligt arbejde. Omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske medarbejdere ansat ved socialpsykiatriske boformer/ socialpsykiatrien/ opgangsfællesskaber/ hjemmepleje, plejehjem og andre med lignende jobfunktioner. Kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde og/ eller social- og sundhedsarbejde. Har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på og kan inddrage de retslige og etiske aspekter i valget af dokumentationsformer. Kan indgå i arbejdet med at iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis med henblik på en vurdering af, om denne leder frem mod de opstillede mål og en udvikling af praksis. Kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere og indgå i dialog med disse om fremtidige handlemuligheder. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544,- Ledige skal have godkendelse forud fra jobcentret. Kursustype: IDV Indtægtsdækket virksomhed SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 9: 27/2-29/2 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 9: 27/2-29/2 SOPU Hillerød - Hold 3: Uge 39: 24/9-26/9 SOPU Kbh - Hold 4 : Uge 39: 24/9-26/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 16: 16/4-18/2 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 16: 16/4-18/2 SOPU Hillerød - Hold 3: Uge 46: 12/11-14/11 SOPU Kbh - Hold 4: Uge 46: 12/11-14/11 KURSUSKATALOG

18 Overbygning i medicinadministration Førstehjælp Ulykker og hjerte/lunge redning Formålet med uddannelsen er, at du opnår kompetence til at modtage ordinationer og dosere medicin. Målgruppen for uddannelsen henvender sig specielt til pædagogisk personale ansat ved botilbud og institutioner for fysisk/psykisk handicappede eller med psykiske lidelser. Det forventes, at deltagerne har gennemgået grundkurset i Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet. Opnår kendskab til standarder og vejledninger i praksis. Opnår kendskab til beboernes retsstilling i forhold til medicinadministration. Lærer at arbejde med lægemiddelhåndtering i praksis, herunder sikkerhedsforanstaltninger, principper for dokumentation, bortskaffelse af medicin, utilsigtede hændelser og fejlmedicinering. Forstår eget ansvar og kompetence i forbindelse med medicinhåndtering. Kender til virkning og bivirkning af den hyppigst anvendte medicin indenfor forskellige hovedgrupper. Afklarer problemstillinger i forbindelse med medicinadministration i praksis. Varighed: 4 dage Deltagerbetaling for målgruppen: Kr. 2500,- Formålet med uddannelserne er, at du får viden, færdigheder og holdninger, der sætter dig i stand til at kunne hhv. yde livreddende førstehjælp ved ulykker eller foretage genoplivning af en livløs person ved at give hjerte lunge redning. For alle medarbejdere. Livreddende: Lærer at handle hensigtsmæssigt på et skadested og forebygge chok. Lærer at yde livreddende førstehjælp til livstruende skader. Får forståelse af den livsvigtige ilttransport. Lærer om virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke mm. Hjerte/lunge redning: Lærer at anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter. Lærer at yde hjerte-lunge redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning. Lærer at alarmere på det rigtige tidspunkt. Får forståelse af overlevelseskæden. Varighed: 2 x 3 timer Kurserne kan bestilles enkeltvis, og eventuelt afholdes aften eller weekend. Prisen aftales med den enkelte skole. Kursustype: IDV Indtægtsdækket virksomhed Kursusafvikling - SOSU C Herlev: Hold 1: Uge 6: 6/2-9/2 Hold 2: Uge 40: 2/10-5/10 Kursustype: IDV Indtægtsdækket virksomhed Kontakt skolerne for nærmere oplysninger. Tilmelding kan ske løbende til skolerne. 18 KURSUSKATALOG 2012

19 Førstehjælp med prøve Sammensæt jeres eget førstehjælpskursus Formålet med uddannelsen er at bibringe dig den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dig i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker. For alle medarbejdere i den pædagogiske sektor. Kan handle resolut og korrekt i akutte situationer. Lærer at handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade. Lærer at yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/ standset vejrtrækning og/eller chok som følge af ulykker. Lærer at forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne. Får forståelse af den livsvigtige ilttransport. Lærer om virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt chok. Formålet med uddannelsen er, at du får mulighed for at lære om førstehjælp udfra netop dit behov og interessefelt. For alle medarbejdere. Tilbydes et skræddersyet kursus, hvor du fx kan koble hjerte/lunge redning med livreddende førstehjælp ud fra netop dit behov og interesse. Varighed: ½ eller 1 dag Kurset kan også afholdes aften og weekend. Prisen aftales med den enkelte skole. Varighed: 12 timer med prøve Kr. 1000,- + moms. Kursustype: IDV Indtægtsdækket virksomhed SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 47: 22/11-23/11 Tilmelding kan ske løbende til skolerne. Kursustype: IDV Indtægtsdækket virksomhed Kontakt skolerne for nærmere oplysninger. Tilmelding kan ske løbende til skolerne. KURSUSKATALOG

20 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Kompetenceudvikling for PGU er (KUP) Formålet med uddannelsen er, at du kan indgå i det pædagogiske arbejde i samarbejde med kolleger, børn og forældre og med forståelse for daginstitutionernes og skolefritidsordningernes samfundsmæssige opgaver og en øget bevidsthed om egne ressourcer. Du kan spille en aktiv rolle i opdragelsen af børn og skabe rammer for børns udvikling og trivsel i samarbejde med det øvrige personale. Målgruppen for uddannelsen er pædagogmedhjælpere og andre med tilsvarende kvalifikationer. På baggrund af egen praksiserfaring selvstændigt og i samarbejde med kolleger tilrettelægger og gennemfører pædagogiske aktiviteter ud fra en viden om børns kompetencer og hele livssituation. Reflekterer over egen pædagogisk praksis, hvilket sammen med udvikling af kommunikative kompetencer opkvalificerer din formåen til at indgå i udviklende samspil med børn, forældre og kolleger. Har indsigt i institutionens samfundsmæssige opgaver og lovgrundlag samt egne rettigheder og pligter. Varighed: 15 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6722,- Formålet med uddannelsen er at give din Pædagogiske Grunduddannelse et kvalificeret løft. Kursusforløbet giver dig ny viden og udvikler dine handlekompetencer indenfor bl.a. kommunikation, krop og kost samt evaluering. Du har bevis for den Pædagogiske GrundUddannelse (PGU) og har minimum 2 års praksiserfaring inden for det pædagogiske arbejdsområde. F.eks. dagtilbud, SFO, special- og socialpædagogiske opholdssteder og botilbud. Er opdateret på de krav og forventninger det moderne samfund stiller til den professionelle medarbejder. Få nyeste viden indenfor det pædagogiske fagområde, om bl.a.: Barnets reform og Børnemiljøloven Anerkendende kommunikation og relationsarbejde Sundhedsfremme og pædagogisk handlen Idrætspædagogik, kropsbevidsthed og kost Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde At arbejde udviklingsorienteret. Varighed: 21 dage (37 timer per uge) SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 10: 6/3 + Uge: 39-41: 24/9-12/ : Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO, 5 dage 42834: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet, 3 dage : Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed, 5 dage : Måltidet i pædagogisk arbejde, 5 dage : Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde, 3 dage. Hold øje med SOPU s hjemmeside for datoer i KURSUSKATALOG 2012

21 Basisuddannelse for dagplejere Samspil og relationer - den kompetente dagplejer Formålet med uddannelsen er, at du bl.a. lærer at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter. Uddannelsen er bygget op af et tre ugers AMU-forløb på 15 dage, der efterfølges af modul 2 på 5 dage. Et 12 timers førstehjælpskursus kan vælges til efter 1. modul. Nye dagplejere. I samarbejde med kolleger tilrettelægger og gennemfører pædagogiske aktiviteter ud fra børns kompetencer og livssituation. Reflekterer over egen pædagogisk praksis, og indgår i udviklende samspil med børn, forældre og kolleger. Opnår indsigt i samfundsmæssige opgaver, lovgrundlag og egne rettigheder og pligter. Medvirker til at forbedre kommunikationen i virksomheden. Medvirker til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Varighed: 20 dage. (+ evt. førstehjælpskursus ekstra 2 dage) Målgruppen: Kr. 2378,- pr. deltager inkl. besøg på en naturskole. Særlig tilrettelæggelsesform efter aftale med rekvirent. Førstehjælpskursus (2 dage i uge 47 - kr. 1000,-) Se side 17 Kursister med videregående uddannelse: Kr ,- Formålet med uddannelsen er, at du får pædagogiske redskaber i form af mål- og udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og analysemetoder i din daglige praksis, således at du kan forbedre kvaliteten af dit daglige samspil og relation med brugerne og brugernes pårørende. Målgruppen for uddannelsen er dagplejere med mindst 10 års erfaring indenfor dagplejeområdet og som har været på basisuddannelsen. I dit pædagogiske arbejde gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation kan skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med brugerne og deres pårørende. Kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så du kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis. Kan arbejde med trivsel, samarbejde og udvikling for børn, forældre og dagplejere. Kan arbejde med den rummelige dagplejer, der kan inkludere forskellige børn og voksne. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407, : Arbejdet med børnemiljø 42918: Arbejdet som dagplejer 42834: Anerkendende kommunikation SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 39-41: 24/9-12/10 + Uge 48: 26/11-30/11 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 39-41: 24/9-12/10 + Uge 48: 26/11-30/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 44: 29/10-2/11 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 44: 29/10-2/11 KURSUSKATALOG

22 Kommunikation i teams Kollegial supervision Formålet med uddannelsen er, at du får lært at kommunikere og samarbejde i udførelsen af de funktioner, der knytter sig til opgaven som kontaktperson. Omsorgsmedhjælpere, pædagogisk personale, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, kontaktpersoner i dagplejen mv. Lærer rollens dilemmaer og konflikter. Arbejder med de forskellige krav og forventninger i samarbejdet mellem forvaltning og kollegagruppe. Opnår ansvar og loyalitet i forhold til de opgaver, som knytter sig til kontaktpersonrollen. Opnår eget forhold til magt, autoritet og autoriteter. Varighed: 3 dage Målgruppen: Kr. 528,- Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544,- Formålet med uddannelsen er, at du får kendskab til de grundlæggende principper og metoder og kan give og modtage kollegial supervision. Der etableres netværksgrupper som efter kurset er selvkørende, hvilket skal sikre, at den faglige kvalitet i familieplejearbejdet fortsat udvikles. Familieplejere og andre der arbejde indenfor det pædagogiske område. Kan give og modtage kollegial supervision inden for det pædagogiske arbejdsområde. Gennem refleksion og spørgeprocesser kan medvirke til at udvikle personlige og faglige kompetencer både hos dig selv og de øvrige deltagere. Kan bidrage til at udvikle en dialogbaseret samarbejdskultur. Varighed: 10 aftener fra kl Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- En let forplejning kan tilkøbes for ca. kr. 750, SOSU C - Hold 1: Uge 17: 23/4-25/4 SOPU Hillerød - Hold 2: Uge 17: 25/4-27/ Frederiksværk Vandrehjem - Hold 1: Uge 2: 12/1, Uge 4: 26/1, Uge 6: 9/2, Uge 8: 23/2, Uge 10: 8/3, Uge 12: 22/3, Uge 15: 12/4, Uge 19: 10/5, Uge 35: 30/8 og Uge 40: 4/10 Hillerød Frederiksborg Centret - Hold 2: Uge 4: 24/1, Uge 6: 7/2, Uge 8: 21/2, Uge 10: 6/3, Uge 12: 20/3, Uge 15: 10/4, Uge 19: 8/5, Uge 36: 4/9, Uge 40: 2/10 og Uge 45: 6/11 22 KURSUSKATALOG 2012

23 Arbejdet som familieplejer Anbragte børns udvikling - fordele og ulemper ved diagnoser Formålet med uddannelsen er, at du er bekendt med de grundlæggende lovkrav til og rammer for plejefamiliens arbejde og har forståelse for konsekvenserne heraf for din egen familie. Du kan forholde dig til omsorgssvigtede børn og deres forældre med henblik på at kunne skabe relationer til barnet og samarbejde med forældrene. Uddannelsen henvender sig til godkendte eller kommende familieplejere. Hold 4: Er særligt målrettet arbejdet som familieplejer for familier med slægtspleje - og netværksanbringelse. På baggrund af viden om de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt og i samarbejde med de kommunale myndigheder kan omsætte formålet i plejebarnets handlingsplan til målrettet indsats i hverdagen. Kan forholde dig til omsorgssvigtede børn og deres forældre med henblik på at kunne skabe relationer til barnet og at kunne samarbejde med forældrene. Er bekendt med de grundlæggende lovkrav og rammer for plejefamiliens arbejde og har forståelse for konsekvenserne heraf for din egen familie. Kan vurdere hvilke krav arbejdet som familieplejer stiller til egne ressourcer og kompetencer. Formålet med uddannelsen er, at du kan yde en forebyggende og målrettet indsats i forhold til plejebarnets udvikling med eller uden diagnose. Ansatte i famileplejeområdet. Har forståelse for barnets reaktions- og handlemønstre Er i stand til at omsætte denne til konkret støtte, omsorg og aktivitet. Har forståelse for vigtigheden af, at barnet medvirker aktivt i egen udvikling. Kan inddrage ressourcer i barnets netværk med henblik på at støtte kontinuiteten i barnets liv. Varighed: 2 dage over 3 aftener Forplejning kan tilkøbes for kr. 250,-. Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1112,- Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407, SOPU Hillerød Hold 1: Uge 2: 13/1-14/1 + Uge 4: 27/1-28/1 + Uge 5: 2/2 (aften) Hold 2: Uge 19: 11/5-12/5 + Uge 22: 1/6-2/6 + Uge 23: 6/6 (aften) Hold 3: Uge 36: 7/9-8/9 + Uge 38: 21/9-22/9 + Uge 40: 2/10 (aften) SOPU Kbh Hold 4: Uge 46: 2/11-3/11 + Uge 46: 16/11-17/11 + Uge 47: 20/11 (aften) 45315: Anbragte børns udvikling SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 10: 6/3, Uge 11: 13/3, Uge 13: 27/3 KURSUSKATALOG

24 Anbragte børns udvikling Pige/drenge- og pubertetsproblematikker Arbejdet med efterværn i fht. anbragte unge Formålet med uddannelsen er, at du kan yde en forebyggende og målrettet indsats i forhold til plejebarnets udvikling med fokus på pige/drenge- og pubertetsproblematikker. Ansatte i famileplejeområdet. Har forståelse for barnets reaktions- og handlemønstre og er i stand til at omsætte denne til konkret støtte, omsorg og aktivitet. Har forståelse for vigtigheden af, at barnet medvirker aktivt i egen udvikling. Kan inddrage ressourcer i barnets netværk med henblik på at støtte kontinuiteten i barnets liv. Varighed: 2 dage over 3 aftener Forplejning kan tilkøbes for kr. 250,-. Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1112,- Formålet med uddannelsen er, at du lærer at støtte den unge i overgangen til en selvstændig voksentilværelse og om at medvirke til inddragelse af den unge i en konkret efterværnsindsats. Familieplejere og medhjælpere, pædagogiske assistentere m.fl. i døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder eller andre døgntilbud. Kan medvirke til at sikre inddragelse af den unge i konkrete efterværnsindsatser, herunder i samarbejdet med relevante myndigheder og personer i den unges netværk. Kan udføre dit arbejde med udgangspunkt i en forståelse for din egen rolle i efterværnsindsatsen samt et kendskab til de grundlæggende lovgivningsmæssige rammer for efterværnsforanstaltninger og anden lovgivning af betydning for den unge. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1728, : Anbragte børns udvikling SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 41: 9/11, Uge 43: 23/10, Uge 44: 30/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 13: 27/3-29/3 24 KURSUSKATALOG 2012

25 Arbejdet som aflastningsfamilie Netværksanbringelser Formålet med uddannelsen er, at du lærer at yde omsorg for børn og unge i aflastning med afsæt i barnets/den unges særlige behov og formålet med handleplanen. Faglærte og ufaglærte personer, der arbejder som aflastningsfamilier eksempelvis pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Kan yde omsorg for børn og unge i aflastning. Kan etablere relation til barnet eller den unge og samarbejde med forældrene og andre aktører i aflastningsperioden. Har forståelse for børnenes forskellige baggrunde og de forskellige årsager, der kan begrunde aflastningsplejen. Kan udføre arbejdet på baggrund af kendskab til de grundlæggende lovkrav for aflastningsfamiliers arbejde. Har forståelse for din egen rolle og kan reflektere over, hvilke krav arbejdet som aflastningsfamilie stiller til egne ressourcer og kompetencer. Med uddannelsen er at du kender til de særlige problematikker der er forbundet med det at have et barn i Slægtseller netværksanbringelse. Familier som har et barn i netværksanbringelse. Uddannelsens mål er at du som netværksfamilie ud fra kendskab til relevant lovgivning og viden om netværksanbringelsens særlige kvaliteter, problemstillinger og dilemmaer: Kan vurdere hvilke krav det stiller til egne ressourcer og kompetencer at arbejde med børn fra eget netværk. Er bekendt med, at varetagelsen af opgaven kan kræve professionel støtte. Varighed: 2 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1112,- Varighed: 2 dage over 4 aftener kl Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1235, SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 10: 6/3 + Uge: 11: 13/3 + Uge 15: 10/4 + Uge 16: 17/ SOPU Hillerød - Hold 1: Uge 43: 26/10-27/10 SOPU Kbh - Hold 2: Uge 43: 26/10-27/10 KURSUSKATALOG

26 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Formålet med uddannelsen er, at du på et grundlæggende niveau kan støtte den sindslidende i socialpsykiatrien til at mestre livet personligt og socialt. Pædagogisk personale, social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien, herunder den indsats, der er placeret i hjemmeplejen. Det er en fordel at deltageren har nogen erfaring fra arbejdet med psykiatriske/socialpsykiatriske brugere. Kan medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb med den sindslidende. Kan medvirke til etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb. Kan genkende psykoser og angsttilstande hos den sindslidende borger samt videregive observationer til samarbejdspartnere. Har kendskab til relevant medicinsk behandling og dennes virkninger og bivirkninger. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5179,- Formålet med uddannelsen er, at du tilegner dig viden og forståelse for det socialpsykiatriske område, så du bliver i stand til at samarbejde med sindslidende borgere og stå for funktionen som kontaktperson. Pædagogisk personale, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og personer i andre faggrupper, der arbejder inden for det socialpsykiatriske område. Det er en fordel med erfaring fra arbejdet med socialpsykiatriske klienter. Kan tilrettelægge et målrettet kontaktforløb. Kan samarbejde - og arbejde motiverende med den sindslidende borger om kommunikationsmønstre og forsvarsmekanismer. Kender din egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for den sindslidende borger i forhold til den samlede udvikling og organisering. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5179, SOSU C Herlev - Hold 1: SOPU Hillerød - Hold 2: Modul 1: Uge 2: 10/1-13/1 Modul 1: Uge 6: 6/2-9/2 Modul 2: Uge 4: 25/1-27/1 Modul 2: Uge 10: 5/3-7/3 Modul 3: Uge 8: 20/2-22/8 Modul 3: Uge 13: 26/3-28/3 SOPU Kbh - Hold 3: SOPU Hillerød - Hold 4: Modul 1: Uge 6: 6/2-9/2 Modul 1: Uge 33: 13/8-16/8 Modul 2: Uge 10: 5/3-7/3 Modul 2: Uge 36: 3/9-5/9 Modul 3: Uge 13: 26/3-28/3 Modul 3: Uge 38: 17/9-19/9 SOPU Kbh - Hold 5: SOSU C Herlev - Hold 6: Modul 1: Uge 33: 13/8-16/8 Modul 1: Uge 36: 4/9-7/9 Modul 2: Uge 36: 3/9-5/9 Modul 2: Uge 38: 17/9-19/9 Modul 3: Uge 38: 17/9-19/9 Modul 3: Uge 40: 1/10-3/ SOSU C Herlev - Hold 1: SOPU Hillerød - Hold 2: Modul 1: Uge 11: 13/3-16/3 Modul 1: Uge 19: 7/5-10/5 Modul 2: Uge 18: 1/5-3/5 Modul 2: Uge 23: 4/6-6/6 Modul 3: Uge 20: 14/5-16/5 Modul 3: Uge 25: 18/6-20/6 SOPU Kbh - Hold 3: SOPU Hillerød - Hold 4: Modul 1: Uge 19: 7/5-10/5 Modul 1: Uge 41: 8/10-11/10 Modul 2: Uge 23: 4/6-6/6 Modul 2: Uge 45: 5/11-7/11 Modul 3: Uge 25: 18/6-20/6 Modul 3: Uge 48: 26/11-28/11 SOPU Kbh - Hold 5: SOSU C Herlev - Hold 6: Modul 1: Uge 41: 8/10-11/10 Modul 1: Uge 43: 23/10-26/10 Modul 2: Uge 45: 5/11-7/11 Modul 2: Uge 46: 14/11-16/11 Modul 3: Uge 48: 26/11-28/11 Modul 3: Uge 48: 28/11-30/11 26 KURSUSKATALOG 2012

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Pædagogisk- og psykiatriområdet Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. Kursuskatalog 2010 1

Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. Kursuskatalog 2010 1 Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2010 Kursuskatalog 2010 1 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til kursusåret 2010 Velkommen til Humanica og SOSU C s kursuskatalog over pædagogiske

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Kurser 2016 Familieplejere

Kurser 2016 Familieplejere Kurser 2016 Familieplejere Kursus Dato AMU kurser Konflikthåndtering Børn og unge med adfærdsog kontaktforstyrrelser Dokumentation d. 10+11+12.05 & 30.05 2016 d. 06+07.09 & d. 20+21 september d. 01+02+03.11

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE LÆS MERE PÅ SOSUAARHUS.DK Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Kursusoversigt 2. halvår 2011

Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU (Arbejds-Markeds-Uddannelse) er for dig, der drømmer om at mestre de udfordringer, der kan opstå på et arbejde. Du opnår

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere