Indsigter gennem 25 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigter gennem 25 år"

Transkript

1 Perspektiv 7 15 Indsigter gennem 25 år Af temaspecialist Morten Springborg og adm. direktør Tim Kristiansen Med lanceringen af Carnegie WorldWide afdeling Globale Aktier i 1990 fik de danske investorer for første gang mulighed for at investere i en fokuseret global aktieportefølje styret af et forvalterteam, der tidligere kun rådgav professionelle investorer. Fra begyndelsen var den klare målsætning at skabe holdbare afkast, der skiller sig positivt ud fra mængden. I løbet af de seneste 25 år er mange ting ændret. For private investorer er der bl.a. mange flere investeringsmuligheder på markedet, hvilket tydeligt ses, når man læser avisernes kurslister og ser det store udbud af forskellige fonde. Nogle forvaltere har taget vores fokuserede investeringskoncept til sig og udbyder ligesom os fonde med maks aktier. Men én ting er at kopiere et koncept noget andet er at få det til at fungere gennem 25 år. Den investor, som i 1990 investerede 100 kr. hos os, har tjent godt kr. før skat 900 kr. mere end den inves tor, som valgte at investere i indekset. Endvidere har vi fulgt de samme grundlæggende investeringsprincipper. Dette har været et vigtigt holdepunkt gennem 25 år, som har budt på turbulente tider lige fra Golfkrigen i begyndelsen af halv femserne, Asienkrisen i , Ruslandskrisen i 1998, IT-boblen og den efterfølgende nedtur ved årtusindeskiftet til den seneste globale finanskrise. Med 25 års erfaring som global aktieinvestor har vi fået en række indsigter, som er en vigtig baggage på rejsen fremadrettet. De syv vigtigste indsigter er: Indsigter gennem 25 år Der er nogle få, som slår markedet Hav mod til at gå imod strømmen Tag ved lære af dine fejl Det er indtjeningen, som driver aktiekursen Forretningsmodellen er vigtigere end prisfastsættelsen Det er lykkes at skabe holdbare resultater til vores investorer gennem de seneste 25 år. En af de vigtigste ingredienser hertil har været ambitionen om at skabe en fokuseret virksomhedskultur, som har tiltrukket og fastholdt dedikerede og ambitiøse medarbejdere, som brænder for aktieinvestering. Der er altid usikkerhed så fokusér på det forudsigelige Selv i perioder med lav økonomisk vækst findes der områder med høj vækst

2 Der er nogle få, som slår markedet Gang på gang kan man i respekterede dag- og fagblade læse overskrift er som: Aktive investeringsforeninger slår ikke markedet. Den gennemsnitlige aktive investeringsforening slår i sagens natur ikke markedet, men der er faktisk nogle udvalgte fonde, som med høj konsistens slår markedet over en lang periode. Vi vurderede panikken og kursfaldet som en mulighed for at øge investeringen i HDFC, hvilket viste sig at være en god langsigtet beslutning. Ifølge statistiske fagfolk kræver det ca år for med god sikkerhed at vurdere, om historiske afkast er skabt på basis af dygtighed eller blot held. Carnegie WorldWide Globale Aktier har nu i 25 år leveret et årligt gennemsnitsafkast på 11,2 pct. efter alle omkostninger. Dette er et merafkast i forhold til verdensindekset på 4,4 pct. årligt. Dette betyder, at den investor, som i 1990 investerede 100 kr. hos os, har tjent godt kr. før skat 900 kr. mere end den investor, som valgte at investere i indekset. Det er aktiv forvaltning, der betaler sig. Ifølge statistiske fagfolk kræver det ca år for med god sikkerhed at vurdere, om historiske afkast er skabt på basis af dygtighed eller blot held. I Danmark er der kun ni globale aktiefonde, som har eksisteret i 25 år, og som har ført samme strategi. Carnegie WorldWide Globale Aktier topper afkaststatistikken, og investorerne har fået tæt på det dobbelte i akkumuleret afkast i forhold til den næstbedste investeringsfond. Hav mod til at gå imod strømmen Som investor kan man vælge forskellige veje. En vej er passiv forvaltning. Her er ambitionen med lavest mulige omkostninger at opnå gennemsnitsafkastet. Dette mindsker risikoen for at få et dårligt afkast i forhold til alle andre investorer. Den anden vej er aktiv forvaltning, hvor målsætningen er at skabe afkast, der er bedre end gennemsnittet. Gode og holdbare afkast gennem aktiv investering har været vores mission og passion siden Aktiv forvaltning kræver, at man tør tænke anderledes og træffe beslutninger, der går imod strømmen. Som en gammel talemåde lyder: Du kommer aldrig foran, hvis du træder i andres fodspor. Dette er dog ikke en adfærd, der altid føles lige rar. Det ligger nemlig i menneskets natur, at vi er mest trygge, når vi er en del af en gruppe. Ved at træffe afvigende beslutninger, løber man en risiko for at tage fejl. Vores vej har altid været centreret om viljen til at tage betydelige positioner i selskaber, som er attraktive relativt til marked et. Disse investeringer har til tider kunnet synes forkerte ud fra en konventionel synsvinkel. Et eksempel er vores mange investering er i energi sektoren i 2004 samt den efterfølgende nulvægt fra Selvom det i dag synes oplagt at være ude af energisektoren, var det frem til 2014 ikke konventionel visdom. Et andet eksempel er den store investering i det indiske realkreditinstitut HDFC. I 2013 blev aktiekursen hårdt ramt pga. salgspres fra investorer, der bredt solgte emerging market-aktier som følge af problemer i Rusland, Tyrkiet og Brasilien. Vi vurderede panikken og kursfaldet som en mulighed for at øge investeringen i HDFC, hvilket viste sig at være en god langsigtet beslutning. At gå imod strømmen betyder, at man kan tage fejl. Det vigtige er selvfølgelig, at fejlprocenten holdes på et lavt niveau. Investorsammensætningen har ændret sig gevaldigt de seneste 15 år. Tidligere var handlen på aktiemarkedet primært drevet af langsigtede investorer. I dag udgøres pct. af handlen af kort sigtede investorer. De kortsigtede investorer interesserer sig sjældent for langsigtede tendenser. Dette betyder, at udvikling en på markederne til tider vil afvige fra de langsigtede tendenser. Dette kan skabe attraktive muligheder for den langsigtede investor. For at få succes som aktiv og langsigtet forvalter er det vigtigt at være del af en organisation, som tænker langsigtet. Og ideelt set 02

3 bør kunderne dele dette tankesæt, da kortsigtede markedsudsving som nævnt kan afvige fra den langsigtede retning. Dette forhold har betydet, at vores værdiskabelse kommer i lange bølger, hvor der kan være enkelte perioder, hvor investeringsstrategien gør det lidt dårligere end markedet. At gå imod strømmen betyder, at man kan tage fejl. Det vigtige er selvfølgelig, at fejlprocenten holdes på et lavt niveau, og at man lærer at sine fejl. Det er her, at 25 års erfaring kommet til sin ret. ventet. Dette betød, at ordrerne fra USA udeblev, og at aktie kursen styrtdykkede. En erfaring, vi tager med os, er at prioritere virksomheder, som i mindre grad er afhængige af eksterne beslutninger og i højere grad har kontrol over egen skæbne. Tag ved lære af dine fejl En anden indsigt er, at man skal være forsigtig med at invester e i selskaber, der ikke har kontrol over egen skæbne. Ved årtusindeskiftet investerede vi i de to nordiske aktier, Tomra og Vestas, som begge viste sig at blive dårlige investeringer. De to selskaber havde et fælles problem. Tomra var den største producent af flaskeautomater, der anvendes til genbrug af drikkevareemballage. På investeringstidspunktet troede vi, at selskabet ville generere høj vækst i takt med, at de høje genbrugsstandarder fra de nordiske lande ville sprede sig til resten af Europa og i sidste ende til USA. Man skal være forsigtig med at investere i virksomheder, der er afhængige af politiske beslutninger for at vokse. Investeringen i Vestas var baseret på en forventning om høj og varig vækst inden for vindmøller drevet af ønsket om højere selvforsyning inden for elproduktion samt lavere kulstofemission. Vi endte med at sælge begge aktier med store tab. Den vigtige lektie i den forbindelse er, at man skal være forsigtig med at investere i virksomheder, hvis vækst er afhængig af politiske beslutning er. For Tomra begyndte det at gå galt, da en ventet lovgivning for returpant i Tyskland ikke blev gennemført. Dette betød, at de store supermarkedskæder ikke ville investere i nye indsamlingssystemer. Vækstudsigterne for Vestas led et voldsomt knæk umiddelbart efter årtusindeskiftet, da de amerikanske politikere besluttede ikke at forlænge de eksisterende tilskudsordninger til vindkraft som I begge disse tilfælde var selskabernes fremtidsudsigter bundet op på eksterne og politiske faktorer, der viste sig at være svære at forudsige. Den erfaring, vi tager med os, er at prioritere virksomheder, som i mindre grad er afhængige af eksterne beslutninger og i højere grad har kontrol over egen skæbne. Politisk usikkerhed må man dog nogle gange acceptere, eksempelvis hvis man ønsker eksponering til væksten i Kina og øvrige emerging markets. Det er indtjeningen, som driver aktiekursen Vi er overbeviste om, at det er den langsigtede indtjeningsudvikling i virksomhederne, der bestemmer aktiekursudviklingen. På kort sigt kan udviklingen mellem indtjening og aktiekurs være markant anderledes, men historisk er der på den lange bane en klar sammenhæng. I de seneste 25 år fra 1990 og frem til ultimo 2014 er indtjeningen i de globale virksomheder steget 220 pct., mens verdensmarkedet er steget tilsvarende, nemlig 200 pct. Det handler derfor om at finde den gode virksomhed, som år efter år stabilt kan udvikle forretningen og øge indtjeningen. Dette er en mindre risikofyldt strategi sammen lignet med hyppige handler i et forsøg på at udnytte de kortsigtede markeds fluktuationer. Fra 1990 og frem til ultimo 2014 er indtjeningen i de globale virksomheder steget 220 pct., mens verdens markedet er steget tilsvarende, nemlig 200 pct. Den berømte canadiske ishockeyspiller Wayne Gretzky havde som læresætning, at man skal skøjte derhen, hvor pucken er på vej hen ikke hvor den netop har været. Overført til aktiemarkedet 03

4 er det således mindre vigtigt, hvor meget en virksomhed historisk har tjent, mens det afgørende er, hvor meget den vil tjene i fremtiden. Der er derfor vigtigt at forstå, hvad der vil drive en virksomheds indtjening i fremtiden. Et eksempel er Nestlé. Det er et selskab, som har været blandt investeringerne siden begyndelsen. I løbet af disse 25 år har Nestlé øget indtjeningen med ca. 10 pct. om året. Til tider har prisfastsættelsen set dyr ud, men der har hele tiden været strukturelle medvinde, som f.eks. stigende efterspørgsel på mærke varer og høj vækst i udviklingsøkonomierne. Dette har hjulpet Nestlé til stabile og høje salgstal. Når ledelsen samtidig fører en aktionærvenlig udbyttepolitik, bliver den langsigtede investor belønnet. Den berømte canadiske ishockeyspiller Wayne Gretzky havde som læresætning, at man skal skøjte derhen, hvor pucken er på vej hen ikke hvor den netop har været. I de seneste 25 år har en investering i Nestlé i gennemsnit givet et årligt afkast inkl. udbytter på knapt 13 pct. I samme periode har det globale aktiemarked givet det halve. Nestlé handles i dag til ca. 20 gange den forventede indtjening i Dette er lidt dyrt i forhold til historikken, men kan forklares ved dagens lave renteniveau. Omvendt er selskabet ikke dyrt prisfastsat målt på indtjeningen i 2018, hvor prisfastsættelsen falder til gange. Vi ser ingen ændringer i vækstudsigterne og forventer derfor ikke, at prisfastsættelsen bliver lavere. På den baggrund kan man fortsat forvente et årligt afkast på over 10 pct. ved investering i Nestlé. Der skal være en fornuftig sammenhæng mellem værdi og pris, men vi vil hellere betale lidt for meget for den virke lig gode virksomhed end betale lidt for lidt for den dårlige. Timing af køb samt fokus på værdiansættelse bliver dermed mindre vigtige faktorer, mens kvaliteten af virksomheden udgør den vigtigste parameter for den langsigtede investor. Dette forhold illustreres af figur 1 nedenfor, som viser, at med en treårig investeringshorisont, forklares 70 pct. af kursudviklingen med væksten i indtjeningen. Med en femårig investeringshorisont stiger for klaringsgraden til 75 pct. Figur 1 På længere sigt drives afkast af indtjeningsvækst Faktorer, der forklarer kursudvikling % 25% % 71% 60 85% % 75% % 29% 10 15% 0 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år Indtjeningsudvikling Ændret værdiansættelse Kilde: Goldman Sachs, Datastream Forretningsmodellen er vigtigere end prisfastsættelsen Overvejelser om prisen på en aktie kan være nyttige, særligt hvis man har en kortere tidshorisont. Vigtigheden af prisen som parameter for den fremtidige kursudvikling falder dog, jo længere tidshorisont man har. Årsagen er, at når man investerer i succesfulde virksomheder, vil indtjeningsudviklingen over tid tage over som den primære drivkraft for kursudviklingen. Denne indsigt gør, at vi kigger efter investeringskandidater, der har en stærk forretningsmodel, som kan generere forudsigelig vækst og levere et højt afkast på den investerede kapital. Storinvestoren Warren Buffett har engang udtalt: Prisen er, hvad du betaler. Værdi er, hvad du får. Der skal til syvende og sidst være en fornuftig sammenhæng mellem værdi og pris, men vi vil hellere betale lidt for meget for den virkelig gode virksomhed end betale lidt for lidt for den dårlige. 04

5 Der er altid usikkerhed så fokusér på det forudsigelige Vi lever i en tid, hvor bl.a. finanskrisen og de geopolitiske udfordringer har skabt en følelse af usikkerhed. Mange investorer bruger derfor megen tid på disse risikofaktorer. Et eksempel er den aktuelle græske krise, der har præget aktiemarkederne og mediebilledet siden Både medierne og børsmæglerne elsker disse dramatiske historier, fordi drama sælger aviser og stimulerer handelsaktiviteten på børserne. Men vi sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget afkast man kan skabe ved at handle på udviklingen i Grækenland. Sådanne faktorer er nemlig vanskelige at forudsige. Kortsigtede usikkerheds- eller risikofaktorer vil altid være til stede. Vi har derfor truffet et valg om at fokusere på det, som lettere kan forudsiges, nemlig de strukturelle tendenser. Tiden prioriteres derfor på informationer, der kan blive til holdbar viden, som der kan bygges videre på. Dette frem for at analysere kortsigtede tendenser, hvor værdien hurtigt bliver forældet. Selv i perioder med lav økonomisk vækst findes der områder med høj vækst Aktieinvestorer bruger ofte megen tid på at analysere den økonomiske konjunkturudvikling. Overordnet set er væksten i verdensøkonomien vigtig for det langsigtede afkast på aktieinvesteringer, idet verdens virksomheder samlet set på langt sigt ikke kan øge indtjeningen mere end den nominelle vækst i samfundet. Vi bruger den makroøkonomiske analyse til at forstå det langsigtede vækstpotentiale, og her er de vigtigste faktorer bl.a. demografi og produktivitetsudvikling. Historikken viser, at der ingen direkte sammenhæng er mellem de kortsigtede konjunkturudsving og udviklingen på aktiemarkederne. Vi bruger derfor kun lidt tid på at forudsige den kortsigtede makroøkonomiske udvikling. De seneste tre år har budt på vækstrater i de vestlige økonomier på 0-2 pct., og på trods heraf har der været områder med høj vækst. Et eksempel kunne være vores tiårige fokus på verdens hurtigst voksende middelklasse, som findes i Indien. Da vi i 2005 investerede i det indiske realkreditinstitut HDFC, udgjorde den indiske middelklasse ca. 50 mio. mennesker. I dag er antallet steget til over 250 mio., og i 2025 vil denne gruppe være vokset til mio. flere end hele befolkningen i EU. Hvornår har man sidst læst den langsigtede nyhed i medierne om, at middelklassen i Indien er fordoblet? Kortsigtede usikkerheds- eller risikofaktorer vil altid være til stede. Vi har derfor truffet et valg om at fokusere på det, som lettere kan forudsiges, nemlig de strukturelle tendenser. Fokuseringen på denne forudsigelige trend har da også vist sit værd. Investeringen i HDFC har givet et afkast på 560 pct., hvilket er mere end fem gange stigningen på det globale aktiemarked i samme periode. Det er altid muligt at finde tematiske områder med høj vækst, også selvom den generelle økonomiske vækst er lav. De seneste tre år har budt på vækstrater i de vestlige økonomier på 0-2 pct., og på trods heraf har der været områder med høj vækst. Et eksempel på dette er Novo Nordisk og den globale fedmeepidemi. Andre områder, hvor vi ser høj vækst, er f.eks. den hastigt voksende middelklasse i Indien og andre udvalgte lande i emerging markets samt inden for robotteknologi, hvor der kan forvemtes høj vækst i industriens anvendelse af robotter samt de helt nye såkaldte menneskevenlige robotter, som er på vej til at blive integreret som en del af vores dagligdag. Herudover ser vi vækst inden for temaerne Automatisering, hvori sensorer indgår, samt Internet of Things, hvor maskiner, apparater og mennesker bliver forbundet i et kæmpe netværk. Sensorer er kernen i optimering af industrielle processer samt til at forbedre bilsikkerheden. In vesteringer i forbedret bilsikkerhed er et vigtigt skridt på vejen mod selvkørende biler. Disse eksempler illustrerer, at hvis man tør træde væk fra konventionel visdom og indekstankegang, er det muligt at finde attraktive investeringsområder med strukturel vækst. 05

6 De næste 25 år Siden 1990 har verden udviklet sig uforudsigeligt. Investeringstemaer er kommet og gået, selskaber har blomstret, mens andre er gået konkurs. Økonomier er opstået og har udviklet sig, mens andre er sakket bagud. Investeringsfaget har ændret sig markant, og overfloden af information og udviklingen af computer teknologi har forkortet investorernes tidshorisont. Efter 25 år med fokus på aktiv aktieinvestering og samme investeringsprincipper, fortsætter missionen om at skabe holdbare investeringsafkast til vores investorer. På rejsen har vi indsamlet værdifuld viden, vigtige erfaringer og indsigter, som vi vil bruge som guide i det fremtidige arbejde, så Carnegie WorldWide fortsat vil ligge i toppen af afkaststatistikkerne de kommende 25 år. Hvis man tør træde væk fra konventionel visdom og indekstankegang, er det muligt at finde attraktive investeringsområder med strukturel vækst. 06

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Den holdbare investering!

Den holdbare investering! PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2015 Kære medinvestor, Et godt halvår på mange måder Den positive stemning på de finansielle markeder er fortsat ind i 2015 understøttet af en

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Forvalter dropper de defensive aktier

Forvalter dropper de defensive aktier MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014 Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder Marts 2014 Agenda Den holdbare investering! Megatrends muligheder? Opsparing anno 2014 2 Indtjening driver afkast Indtjeningsvækst Afkast

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Investor afværger tab med hjemmestrikket model

Investor afværger tab med hjemmestrikket model MANDAG 20. OKTOBER NR. 202 / 2014 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Investor afværger tab med hjemmestrikket model Med en egenudviklet model har

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere