Danske kræftpatienters behandling i Kina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kræftpatienters behandling i Kina"

Transkript

1 Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen 1

2 Indledning og formål Kræftens Bekæmpelse har siden slutningen af 2006 modtaget skriftlige eller telefoniske henvendelser fra kræftpatienter eller deres pårørende vedrørende behandlingsmuligheder i Kina. De første henvendelser kom fra patienter, som allerede havde været i Kina eller aktuelt var i behandling i Kina. Foranlediget af et stigende antal henvendelser fra kræftpatienter, som ønskede information om kræftbehandling i Kina besluttede Kræftens Bekæmpelse i maj 2008 at gennemføre en undersøgelse af danske kræftpatienters behandling i Kina. Undersøgelsen vil munde ud i en samlet rapport, som indeholder 3 delrapporter: 1. En beskrivende undersøgelse af de patienter, som i en 2-årig periode har været behandlet i Kina og en opfølgning på minimum ½ år indtil 1. december En spørgeskemaundersøgelse af kræftpatienters bevæggrunde til at søge behandling i Kina, deres oplevelser med det kinesiske sundhedsvæsen samt det danske sundhedsvæsens reaktion på deres beslutning om at tage til Kina (nærværende rapport). 3. Resultatet af dialogmøde i Kræftens Bekæmpelse den 2. februar Til dialogmødet er inviteret tidligere og nuværende patienter og pårørende, som har været i Kina samt repræsentanter fra kræftcentrene i Danmark og Second Opinion udvalget. Formålet med dialogmødet er dels at præsentere resultaterne af de to undersøgelser samt at give patienter og onkologer mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter omkring behandlingen i Kina. Formålet med det samlede initiativ er at bidrage med information om danske kræftpatienters behandling i Kina. Det er Kræftens Bekæmpelses ønske, at undersøgelsen kan danne baggrund for beslutning om yderligere fremadrettede undersøgelser samt en mulig erfaringsudveksling med kinesiske læger, hvilket kan komme kræftpatienter i almindelighed til gavn fremover. København Januar

3 Spørgeskemaundersøgelsen Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at indsamle viden om danske kræftpatienter og pårørendes oplevelser af behandling i Kina, hvorfor de søger behandling i Kina, og hvordan de bliver modtaget på de danske sygehuse, når de kommer hjem. Metode Spørgeskemaet er sendt per brev eller mail til danske patienter og pårørende, som Kræftens Bekæmpelse har kendskab til, har været i Kina i perioden 1. juni 2006 til 1. december Desuden har spørgeskemaet været offentliggjort på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med henblik på, at flest mulige patienter skulle have mulighed for at svare. Deltagerne i undersøgelsen er anonyme, hvorfor og resultaterne offentliggøres i anonymiseret form. Deltagerne har sendt det udfyldte spørgeskema til Kræftens Bekæmpelse enten elektronisk eller med post. Da deltagerne er anonyme vides det ikke, i hvilket omfang der er sammenfald mellem respondenterne og de patienter, der indgår i Kræftens Bekæmpelses beskrivende undersøgelse af behandlingsforløbene i Kina (delrapport 1). Resultater Spørgeskemaundersøgelsen resultater opsummeres i det følgende. De anonymiserede rå data kan findes bagerst i rapporten (bilag 1) sammen med det udsendte spørgeskema (bilag 2). Kræftens Bekæmpelse har kendskab til, at ca. 60 danske patienter har været behandlet i Kina i perioden 1. juni 2006 og indtil 1. december Der er modtaget i alt 25 svar på undersøgelsen, heraf 18 patienter og 7 pårørende inden for tidsfristen. Spørgeskemaet er sendt på mail til 33 patienter og pårørende, men da spørgeskemaet også har været lagt ud på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, og nogle patienter kan have videresendt skemaet, er det ikke muligt at give en nøjagtig svarprocent. Nogle af deltagerne i undersøgelsen har ikke svaret på alle spørgsmål, derfor er der enkelte spørgsmål, som er besvaret af færre end 25 respondenter (bilag 1). 3

4 Patienternes alder og diagnoser Patienternes gennemsnitlige alder var 55 år (den yngste 23 og den ældste 71 år). Tretten forskellige kræftformer var repræsenteret (tabel 1). Bugspytkirtelkræft og lungekræft var hyppigst repræsenteret med henholdsvis 7 og 4 patienter med disse diagnoser. Tabel 1: Kræftformer repræsenteret i undersøgelsen Diagnose Antal patienter Bugspytkirtelkræft 7 Lungekræft* 4 * Prostatakræft 2 Æggestokkræft 2 Chondroblastisk osteosarkom 1 Kræft i mavesæk 1 Spiserørskræft 1 Halskræft 1 Nyrekræft 1 Coloncancer med levermetastaser 1 Tyktarmskræft 1 Neuroendocrin carcinom med spredning til bugspytkirtel og lever 1 Multiple metastaser i lungerne efter leiomysarcom i uterus 1 Ikke besvaret 1 I alt 25 * Ikke små-cellet lungekræft (2), lungehindekræft (1), lungekræft (1) Første orientering om behandlingsmuligheder i Kina Størstedelen af respondenterne (15) havde først hørt om behandlingsmuligheder i Kina fra pressen, herunder TV (fig. 1). Herefter kom internettet (4), andet (4), andre patienter (1) og Kræftens Bekæmpelse (1): Fig. 1: Første orientering om behandlingsmuligheder i Kina 4

5 Rådgivning om kræftbehandling i Kina Ud af de 25 deltagere i undersøgelsen var 10 blevet rådet til at tage til Kina. 9 ud af de 10, der var blevet rådet til at tage til Kina, svarede på, hvem de havde fået råd fra. I ingen tilfælde kom rådet fra behandlende onkolog eller Kræftens Bekæmpelse (fig. 2). De fleste havde fået råd fra pårørende (7) eller andre patienter (5). Én var blevet rådet af egen læge og én af veninde (andre). Nogle respondenter svarede, at de var blevet rådet af flere, f.eks. både af pårørende og andre patienter. Fig. 2. Rådet patienter til at rejse til Kina Den helt overvejende begrundelse for at tage til Kina var, at der i Danmark ikke var flere behandlingsmuligheder med helbredelse som sigte. Nogle patienter beskrev dette, som at være opgivet eller kun at få tilbud om palliativ behandling i Danmark. Enkelte patienter udtrykte også håb om bedre og anden behandling i Kina sammenlignet med behandlingen i Danmark. 5

6 Pårørende, egen læge og behandlende læges holdning til beslutning om behandling i Kina På spørgsmål om lægernes og pårørendes holdninger til beslutning om behandling i Kina, er det tydeligt, at de pårørende er positive (24), egen læge beskrives som neutral (15) eller positiv (7), mens behandlende læge er negativ (16) eller neutral (9) (fig. 3). Pårørende Egen læge Behandlende læge Fig. 3. Pårørende, egen læge og behandlende læges holdning til beslutning om behandling i Kina. Patienter og pårørendes oplevelse af den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina Patienter og pårørende har oplevet den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende (fig. 4). Kun én patient har svaret, at behandlingen var utilfredsstillende. Medicinske behandling. Pleje- og omsorgsmæssige behandling 6

7 Fig. 4. Patienter og pårørendes oplevelse af den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under ophold i Kina En tredjedel af patienterne/pårørende har været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, enten med egen eller behandlende læge, mens de har været i Kina (fig. 5). To tredjedele har ikke haft kontakt med det danske sundhedsvæsen under deres ophold i Kina. Fig. 5. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under ophold i Kina Problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst Efter hjemkomsten til Danmark har halvdelen af respondenterne ikke haft problemer med det danske sundhedsvæsen, mens den anden halvdel har oplevet problemer vedrørende mulighed for scanning, nægtelse fra onkologers side til at fortsætte behandling med f.eks. kemoterapi, som foreskrevet af kinesiske læger, samt manglende interesse for at høre om den kinesiske behandling (fig. 6). Fig. 6. Respondenter der har haft problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst 7

8 Information om muligheden for at søge second opinion Syv respondenter svarer, at de er blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder (fig. 7). Ud af disse, er kun én respondent blevet informeret af behandlende læge. De resterende 6 deltagere i undersøgelsen svarer, at de selv har fundet ud af det, eller har fået informationen fra andre patienter og bekendte. Sytten af respondenterne er ikke blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder (fig. 7). Fig. 7. Information om muligheden for at søge second opinion Ansøgning om Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina Seks patienter/pårørende har søgt om Second Opinions Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina, mens 18 ikke har søgt (fig. 8). Ingen af de respondenter, der har søgt om second opinion har fået tilsagn om betaling. 8

9 Fig. 8. Ansøgning sendt til Second Opinion Udvalget med henblik på vurdering af behandlingstilbuddet i Kina Sammenfatning og konklusion Kræftens Bekæmpelse har i denne spørgeskemaundersøgelse forsøgt at få svar på, hvorfor kræftpatienter rejser til Kina, hvordan de oplever den kinesiske kræftbehandling, samt hvordan deres valg bliver modtaget af det danske sundhedsvæsen. I alt 18 patienter og 7 pårørende har deltaget i undersøgelsen. Patienterne er repræsenteret med i alt 13 forskellige diagnoser, hvoraf bugspytkirtelkræft og lungekræft er hyppigst repræsenteret. Medianalderen for patienterne i undersøgelsen var 56 år, hvilket er væsentligt yngre end for den typiske danske kræftpatient, hvor medianalderen er 65 år for kvinder og 69 år for mænd. Patienter og pårørende får første gang viden om behandlingsmuligheder i Kina gennem pressen. Deltagerne i undersøgelsen angiver desuden, at de har fået råd om at rejse til Kina fra pårørende og andre patienter. Patienternes beslutning om at rejse til Kina tages derfor i høj grad på baggrund af det personlige netværk og via kontakt med andre patienter og søgning på internettet. Netværk og blogs på internettet gør det i stigende grad nemt for patienter at udveksle råd og erfaringer, hvilket sandsynligvis spiller en væsentlig rolle - og vil gøre det fremover. Ingen af respondenterne i undersøgelsen er blevet rådet af Kræftens Bekæmpelse til at rejse til Kina. Dette er helt i tråd med Kræftens Bekæmpelses retningslinjer. Kræftens Bekæmpelse tilråder altid patienten at drøfte behandlingsmuligheder med sin behandlende læge. En enkelt patient er motiveret ved kontakt med egen læge. Ifølge undersøgelsen, er danske kræftpatienter, der tager til Kina for at blive behandlet, patienter, som kun har fået tilbud om palliativ behandling i det danske sundhedsvæsen, og som håber at få forlænget livet eller blive helbredt i Kina. Patienterne er tilfredse med både den medicinske og den pleje-omsorgsmæssige del af behandlingen i Kina. Mere end to tredjedele af deltagerne i undersøgelsen er ikke blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmulighederne. Kun én patient anfører at være blevet informeret af behandlende læge om muligheden for at søge Second Opinion. Spørgeskemaundersøgelsen viser altså på, at der er kræftpatienter, der ikke får den vejledning de burde om muligheden for at søge Second Opinion selvom loven klart påbyder dette. Halvdelen af respondenterne oplever manglende interesse fra de behandlende læger i Danmark i forhold til behandlingsmetoder og skanninger. Ingen patienter har oplevet interesse fra dansk side for at gå i dialog om den kinesiske behandling. For nogens vedkommende, at de ikke bliver tilbudt opfølgende behandling i det danske sundhedsvæsen. 9

10 Bilag 1: Anonymiserede data fra spørgeskemaundersøgelse vedr. patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser i forbindelse med kræftbehandling i Kina. Patient eller pårørende? Respondenter Procent Patient % Pårørende 7 28 % I alt % Alder Antal Diagnose Chondroblastisk osteosarkom Kræft i mavesæk Kræft i halsen Nyrekræft Prostatakræft Ikke småcellet lungekræft Bugspytkirtelkræft Coloncancer med levermetastaser Spiserørskræft Bugspytkirtelkræft Tyktarmskræft Lungehindekræft Æggestokkræft Prostatakræft Ikke småcellet lungekræft Bugspytkirtelkræft Neuroendocrin caranom med spredning til bugspytkirtel og lever Bugspytkirtelkræft Ovariecancer Lungekræft Bugspytkirtelkræft Bugspytkirtelkræft Bugspytkirtelkræft Multiple metastaser i lungerne efter leiomysarcom i uterus 1. Hvorfra fik du/i først orientering om behandlingsmuligheder i Kina? (sæt kun et kryds) Fra pressen, herunder TV % Andre patienter 1 4 % 10

11 Fra Kræftens Bekæmpelse 1 4 % Fra Internettet 4 16 % Andre, noter venligst 4 16 % I alt % Kommentarer til spørgsmål 1 Hvorfra fik du/i først orientering om behandlingsmuligheder i Kina? (sæt kun et kryds) - Andre, noter venligst Andre patienter og fra internettet Min mand talte med en læge fra Kræftens Bekæmpelse, senere så vi en udsendelse fra TV - via nettet. TV2, udsendelse fra behandling i Kina. Veninde. Fra pressen, internet og egen læge. Både pressen og Kræftens Bekæmpelse 2. Er du/i blevet rådet til at tage til Kina? Ja % Nej % I alt % Hvis Ja, af hvem? Pårørende 7 77,8% Andre patienter 5 55,6% Egen læger 0 0,0% Behandlende onkolog 0 0,0% Kræftens Bekæmpelse 0 0,0% Andre, hvilke? 2 22,2% I alt 9 100,0% Kommentarer til spørgsmål 2 Hvis Ja, af hvem? - Andre, hvilke? Egen læge Veninde. 3. Hvad var din/jeres vigtigste begrundelser for at tage til Kina? Hvad var din/jeres vigtigste begrundelser for at tage til Kina? DK havde ikke andet end palliativ kemo at tilbyde. 2. Kombinationsbehandling, samt lokal kemoterapibehandling. At min sygdom var sådan at der kun fandtes palliativ behandling. Min mand fik et håb om livsforlængelse. (Han planlagde selv turen). Han var inspireret af en amerikansk patient med samme kræftform. Helbredelse Jeg tog til Kina fordi der ikke var mere at gøre, jeg var opgivet af lægerne, da kræften havde spredt sig udenfor prostata, så der var bare hormonbehandling tilbage - fik kontakt til XX og tog til Fuda, i håb om at kunne blive helbredt. Jeg fik diagnosen "uhelbredeligt" og ikke nogen tilbud - kun "eventuelt en kemo mere". De kunne kun tilbyde livsforlængende kemo i Danmark. At patienter som har været i Kina har opnået et bedre resultat end her hjemme og i Kina gives ikke op med at kæmpe imod cancer. At jeg var opgivet i Danmark. 11

12 Manglende mulighed for helbredelse i det danske system. At være opgivet i Danmark Ønsker selv at få indflydelse på min behandling, så det ikke kun er kemoterapi. Synes det lyder godt og rigtigt, at angribe kræften på mange måder, som man gør det på FUDA. Prøver på at få et længere live. At blive helbredt. Var ikke flere behandlingsmuligheder herhjemme= opgivet af det danske sundhedssystem. Ingen behandlingsmuligheder i Danmark. Grundig info pr. mail om behandlingsforslag fra Fuda - kun palliativ behandling her. På grund af medieomtale og så er specielt bugspytkirtelkræft opgivet i Danmark. Lægerne på XX kunne kun tilbyde palliativ behandling. For at få mulighed for at evt. leve længere. Jeg blev opgivet herhjemme og fik 1-2 måneder tilbage at leve i. Hvem vil acceptere dette!!! Opgivet af det danske sygehusvæsen. Min mand havde fået en dødsdom, dog blev han tilbudt kemo, som kun 30% af patienterne med min mands sygdom kunne lukrere af. Derfor følte vi, at der var en stor chance for at kunne forlænge min mands liv ved behandlinger i Kina. Håbet om bedre behandling i Kina end i Danmark. Baseret på ikke tilgængelige behandlingsformer i DK, en anden behandlingsfilosofi/paradigme 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Egen læges Positiv 7 29,2% Neutral 15 62,5% Negativ 2 8,3% I alt ,0% 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Behandlende læges Positiv 0 0,0% Neutral 9 36,0% Negativ 16 64,0% I alt ,0% 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Pårørendes Positiv 24 96,0% Neutral 1 4,0% Negativ 0 0,0% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 4 Eventuelle kommentarer Behandlende læge på XX var i høj grad negativ over de kinesiske læger, ikke af hensyn til min mands tilfælde, men generelt overfor den udokumenterede behandling. Behandlende læge vidste ikke jeg tog til Kina før efter jeg kom hjem. Har sat krydset ved neutral, han var både nysgerrig og interesseret, men ikke positiv. Meget negativ respons fra XXt. Dog med antydning af at behandling i Kina ville være virkningsløs. Sundhedsvæsenet burde anerkende Kina. 12

13 Skuffet over manglende information og opbakning fra onkologiens side. Vi søgte råd hos kirurger og onkolog fra XX, negativt. Forbeholdende med at udlevere journaler. Behandlende læge frarådede direkte at tage til Kina, idet behandlingsformerne ifølge ham ikke var dokumenteret, og han ikke troede på det - og det på trods af, at flere af metoderne er internationalt kendte. 5. Hvordan har du/i oplevet behandlingen i Kina? a. Den medicinske behandling Meget tilfredsstillende 14 56,0% Tilfredsstillende 6 24,0% Utilfredsstillende 1 4,0% Meget utilfredsstillende 0 0,0% Ved ikke 4 16,0% I alt ,0% b. Den pleje- og omsorgsmæssige behandling Meget tilfredsstillende 13 52,0% Tilfredsstillende 10 40,0% Utilfredsstillende 1 4,0% Meget utilfredsstillende 0 0,0% Ved ikke 1 4,0% I alt ,0% 6a. Har du været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens du har været i Kina? Ja, noter med hvem 8 33,3% Nej 16 66,7% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 6a 6a. Har du været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens du har været i Kina? - Ja, noter med hvem Overlæge XX, ved lejlighedsvis spørgsmål, der ikke vedrørte behandling i Kina, men nærmere plan efter hjemkomst. Overlæge ikke interesseret i behandling i Kina. Ingen spørgsmål. Onkologisk amb. XX Min huslæge, om behandlingen før og op til Kina. Vi sendte en mail til den ledende onkolog på XX. Onkolog XX. XX via mail. Informerede om behandling til onkolog på XX. XX 6b. Har du/i haft problemer med det danske sundhedsvæsen med hensyn til behandling og kontakt efter hjemkomsten? Ja, noter hvilke problemer 9 47,4% Nej 10 52,6% I alt ,0% 13

14 Kommentarer til spørgsmål 6b 6b. Har du/i haft problemer med det danske sundhedsvæsen med hensyn til behandling og kontakt efter hjemkomsten? - Ja, noter hvilke problemer til de vil give mig en CT-scanning, talte med store bogstaver, siden kun "sygehus-problemer", XX kører med mange EDB-systemer, så en bestilling af CT-scanning lykkes ikke hver gange. Vi kontaktede dem da vi kom hjem og bad om at få en blodprøve. Men fik ikke svar. De har ikke kontaktet os som aftalt. Vil kun give kemo. Vi er stadig i Kina og kommer først hjem omkring den 10. februar 2009 Har endnu ikke været til møde på onk. afd. på XX. Kontrol af min sygdom. Modtog ikke den - af de kinesiske læger anbefalede - kemoterapi. Blev faktisk nægtet den. Ingen interesse for at høre om hverken behandling eller resultat. Anført et spørgsmålstegn. Jeg bad om at de ville give mig kemo, det var bestemt ikke nemt. Synes ikke XX var særlig venlig og arbejdes ivrig med mig. Vedr. scanning. Onkologisk afd. i XX ville ikke give den kombinationsbehandling af gemcitabin og cisplatin, der var foreskrevet i Kina i "hjemmeperioden." Og det på trods af at begge produkter kendes og bruges. Den i DK anbefalede behandling med Gemcitabin og Taxoterre var på min foranledning fravalgt i Kina, idet jeg har utroligt mange bivirkninger efter mange serier med kombinationen i okt 07 - marts 08. 7a. Er du blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder? Ja, noter af hvem 7 29,2% Nej 17 70,8% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 7a 7a. Er du blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder? - Ja, noter af hvem Vi bad selv om muligheden for Second Opinion, men fik svaret at det ikke nyttede noget. Har selv fundet ud af det, men overlægen søgte om tilskud og blev fuldstændig afvist. til en lægesamtale på XX hospital. Andre patienter. Vi søgte selv om at få second opinion udvalgets vurdering, men onkologen i XX ville ikke indsende/indstille sagen, da min mand ikke var påbegyndt kemobehandlingen i Danmark. Kollega til pårørende. XX 7b. Er der søgt om Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina? Ja 6 25 % Nej % I alt % 14

15 Hvis ja, har du fået tilsagn om betaling? Ja 0 0,0% Nej 7 46,7% Evt. kommentarer 8 53,3% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 7b Hvis ja, har du fået tilsagn om betaling? - Evt. kommentarer 4 korresponderende breve er sendt. Efter det tredje fik jeg ikke svar, hvorefter jeg sendte ombudsmanden efter dem. Den 16. juni 2008 åbner Second Opinion første gang op for mulig dækning af udgifter. De har dog krav. Disse er først opfyldt nu og jeg vil sende et nyt brev til ekspertpanelet. Vi spurgte behandlende læge om muligheden, men fik kun hovedrysten - ved afsluttende "samtale" efter kemobehandling. Denne "samtale" er beskrevet i et brev til onkologisk afdeling (stiles til en bestemt sygeplejerske) Retfærdig skal jeg sige, at jeg fik udleveret en folder om patienters rettigheder, også vedrørende second opinion, efter jeg kom hjem. De er jo så selvglade at de naturligvis afviser andre behandlingsmønstre. Der er søgt Second Opinion udvalg vurdering af behandling, men ikke specifikt i Kina. Da man siger, at de stadig har behandling at tilbyde, selv om det muligvis ikke har nogen særlig effekt. Vi har fået tilsagn om, at de ikke vil betale. Har ikke fået svar endnu. Har søgt 2 gange. Begrundelse for afslag, behandlingen ikke dokumenteret. Panelet har lavet flere fejl. Som jeg ser det, har de undervurderet kinesernes faglighed og ej været interesseret. Hvordan kan jeg søge når min behandler stopper det. Negativ respons. Har troet det ikek var muligt at få tilsagn om behandling udenfor USA og EU Der er kun tilbudt medicinsk behandling i Danmark. Det nytter ikke at søge, der er aldrig givet til kina behandling. Da vi ikke kunne få udvalgets vurdering betød det at vores forsikringsselskab heller ikke ville betale behandlingen i Kina. Alle andre betingelser var opfyldt. Onkolog orienterede om, at der netop var afholdt møde og ansøgninger vedr. behandling i Kina ville blive afvist. Det er ikke oplevelsen, at det danske sygehusvæsen overhovedet ønsker at deltage i den kinesiske behandling - tværtimod fraråder den behandlingen før den selv giver op. 15

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 3 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 3: Danske kræftpatienters behandling i Kina - Kræftens Bekæmpelses initiativer i forhold til danske kræftpatienters behandling på kinesiske hospitaler April

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer. med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer. med Second opinion ordningen Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftens Bekæmpelse Patientstøtteafdelingen Maj 2005 2 3 Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Rapport Danish Cancer Society Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen - en interviewundersøgelse blandt brugere af Kræftlinjen, Kræftens bekæmpelses telefonrådgivning November 2009 Dokumentation

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA j.nr. 7-203-07-1/1/MSB Gennem de seneste måneder har der været megen omtale i de danske medier af kræftbehandling i udlandet, herunder især i Kina. Omtalen har særligt

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009 Refer Kræftens Bekæmpelse Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt - Refer fra mødet den 27. maj 2009 Juni 2009 Refer af dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt Onsdag den 27. maj 2009 kl. 17.00 20.00

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

At være pårørende til en kræftpatient

At være pårørende til en kræftpatient Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens Grønvold, MD, Ph.D., DrMedSci Lone Ross Nylandsted, MD, Ph.D. Program Baggrund

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet ifølge undersøgelsen At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hjernetumorpatienter og pårørende

Spørgeskemaundersøgelse blandt hjernetumorpatienter og pårørende Spørgeskemaundersøgelse blandt hjernetumorpatienter og pårørende på vegne af HjernetumorForeningen og Initiativgruppen bag Hjernetumordagen v/ Charlotte Haslund læge og onkolog, Aalborg Sygehus Formål

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu?

Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu? Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu? Sjældne-netværket er et netværk for borgere berørt af sygdom så sjælden, at der ikke findes en relevant forening. Medlemmerne af sjældne-netværket

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

UNGEUNDERSØGELSE. Om unges psykiske sygdomme samt forhold til og erfaring med behandling

UNGEUNDERSØGELSE. Om unges psykiske sygdomme samt forhold til og erfaring med behandling UNGEUNDERSØGELSE Om unges psykiske sygdomme samt forhold til og erfaring med behandling OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om unges forhold til og erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Mænd som syge, mænd som patienter

Mænd som syge, mænd som patienter Mænd som syge, mænd som patienter Rigshospitalet Patienttilfredshed Spørgeskemaundersøgelse med 6.807 patienter indlagt 2004 i H:S Gennemgående stor tilfredshed Men især er behov for forbedringer på områder

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Diskretion på sygehuse - En undersøgelse i Kræftens Bekæmpelses digitale brugerpanel

Diskretion på sygehuse - En undersøgelse i Kræftens Bekæmpelses digitale brugerpanel Kræftens Bekæmpelse Diskretion på sygehuse - En undersøgelse i Kræftens Bekæmpelses digitale brugerpanel Februar 2017 Patientstøtte & Lokal Indsats Introduktion til undersøgelsen I november 2016 spurgte

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Metode Periode Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Dataindsamling Indsamlingen er foregået via webpanel, som er repræsentativt i forhold til den danske befolkning Der

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Udviklingen af kræfttilfælde i Region Hovedstaden frem til 2025

Udviklingen af kræfttilfælde i Region Hovedstaden frem til 2025 Udviklingen af kræfttilfælde i Region Hovedstaden frem til 2025 Svend Erik Nielsen Overlæge Onkologisk afdeling Herlev og Gentofte hospitaler Antal ny kræfttilfælde (excl. alm hud) i Danmark i 2025 10

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

HJERNETUMORFORENINGEN HJERNETUMORDAGEN 2013

HJERNETUMORFORENINGEN HJERNETUMORDAGEN 2013 HJERNETUMORFORENINGEN Vi arbejder målrettet for At patienter med hjernetumorer og deres pårørende har mulighed for at udveksle erfaringer med og få støtte fra andre i samme situation - Afholdt 11 temamøder

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Mave-Tarm Dagafsnit Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

PRAKSIS PRAKTISERENDE LÆGE, ALBERTSLUND

PRAKSIS PRAKTISERENDE LÆGE, ALBERTSLUND ONKOLOGI I DAGLIG PRAKSIS TOM SIMONSEN PRAKTISERENDE LÆGE, ALBERTSLUND ALMEN PRAKSIS OG CANCER FOREBYGGELSE SCREENING DIAGNOSE VÆRE TIL RÅDIGHED TERMINALE FORLØB SYMPTOMBEHANDLING AKUT ONKOLOGI ALMEN

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Dagambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere