Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så , MWA 1. Foto: Helge Skielbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo"

Transkript

1 Arbejdshukommelse At huske hvad man skal koncentrere sig om Foto: Helge Skielbo Glemmer du så , MWA 1

2 Hvor er I kommet i dag? Hvad skal I have med hjem? (need to know) Hvad ønsker I at få med hjem? (nice to know) Skriv fem punkter ned i forhold til ovenstående Glemmer du så , MWA 2

3 A. Baddeley og G. J. Hitch: Arbejdshukommelsen refererer til et system i hjernen, der kan fastholde og håndtere den information, der er nødvendig for at udføre komplicerede kognitive opgaver som fx læsning, læring og logisk tænkning Omskrivning: Arbejdshukommelsen er en funktion der kan fastholde, manipulere og transformere information i en kortvarig, men konstant periode Glemmer du så , MWA 3

4 Hvorfor er det nu interessant? Children with poor WM skills typically make poor academic progress in the areas of litercy and mathematics. Gathercole et al 2006 Glemmer du så , MWA 4

5 Glemmer du så , MWA 5

6 Eksempel: Nathan går i 1. klasse. Han har ingen problemer med at få kammerater, men han er meget stille og taler ikke i timerne. Han får specialundervisning både i matematik og læsning. Nathans lærere synes ikke, at han hører hvad de siger i timerne. Han er ofte i sin egen verden. I skolen har Nathan vanskeligheder. Fx eksempel når en lærer skrev: Mandag d. 11. november på tavlen og under det skrev til toget, så havde Nathan problemer med at skrive teksten. Det blev i stedet til Mantog. Det var som, om han begyndte at skrive datoen, men så glemte han, hvad han havde gang i. Nathan har det også svært med strukturerede aktiviteter. På et tidspunkt fik Nathan et log in til en pc, og bad ham om at sættet sig ved pc nr. 13., man han glemte nummeret inden han havde sat sig. Ved en anden lejlighed blev Nathan opfordret til at anvende en tallinje, for at tælle antallet af ænder, der blev vist på to forskellige kort. Han kæmpede med at koordinere det at hoppe på tallinjen og samtidig tælle hvor mange ænder der var. Han opgav forsøget, men løste opgaven ved at tælle ænderne på de to kort i stedet for. Nathan har også problemer med aktiviteter, der kombinerer opbevaring af fx tekster samtidig med at han skal overkomme andre krævende mental bearbejdning. Nathan skal på et tidspunkt sammenligne to rim ord der stod i en strofe på fire linjer, som læreren læste højt. Nathan var ikke i stand til at koble lyd og ord, da læreren var færdig med at læse. Susan Gathercole Glemmer du så , MWA 6

7 Hvad gør arbejdshukommelsen? Glemmer du så , MWA 7

8 Arbejdshukommelsen kan blandt andet, fastholde en tanke, mens den udvikles, bearbejdes, afklares eller anvendes. genkalde sig noget fra langtidshukommelsen, mens nogle oplysninger fastholdes i arbejdshukommelsen. holde sammen på de enkelte dele i en opgave, mens man fuldfører hele opgaven. holde sammen på en række nye oplysninger, så de forbliver meningsfulde. fastholde en langsigtet plan, mens man overvejer kortsigtede behov. Ringsmose, Glemmer du så , MWA 8

9 Fonologisk sløjfe lager Turen skal planlægges. Hvad er klokken? Hvordan kommer jeg derind? Hvor lang tid tager turen? Hvornår skal jeg af sted? Har jeg klippekort? Hvordan er vejret? Komme ud af døren til tiden! Møde op. Runde tårn Vi mødes ved Rundetårn klokken fjorten. Eksekutiv komponent Rundetårn Episodisk buffer Runde tårn LTH Visuospatialt tegnebræt Glemmer du så , MWA 9

10 Øvelse: Beskriv funktionerne i følgende opgave: I forhold til AH load: 1. Fonologisk sløjfe/verbal AH 2. Visuelt tegnebræt/nonverbal AH 3. Episodisk buffer 4. Eksekutiv funktion Glemmer du så , MWA 10

11 Fonologisk sløjfe Klar og tydelig instruktion 1. Forestil jer en terning 2. Terningen er malet rød 3. Terningen saves ud i 27 små terninger Lad eleverne genfortælle opgaven Glemmer du så , MWA 11

12 Visuelt tegnebræt Konkret Tegning Abstrakt Sætte ord på noget konkret Sætte ord på noget abstrakt Glemmer du så , MWA 12

13 Eksekutive funktioner: Stilladssering System/struktur Strategi Hvor mange små terninger har en side, der er rød? to sider, der er røde? tre sider, der er røde? fire sider, der er røde? ingen sider, der er røde? Glemmer du så , MWA 13

14 Episodisk buffer sider tegning antal 1 side 2 sider 3 sider 4 sider Ingen sider 8? 0 1 Sammenkædning af sprog, billeder og strategi/systematisering Glemmer du så , MWA 14

15 Langtidshukommelse Rubiks terning Glemmer du så , MWA 15

16 4 strategier der kan understøtte AH ved matematiklæring Glemmer du så , MWA 16

17 Visualisér problemet. Træn eleverne i at tegne matematik for at understøtte nonverbal og verbal arbejdshukommelse. Nonverbal arbejdshukommelse er en afgørende komponent i mange matematiske færdigheder. ½ : ¼ = 2 Hvor mange kvarte går der på en ½? 1 ½ ¼ ¼ Der går 2 kvarte på en halv Lad eleven skabe et mentalt billede der kan repræsentere den information, hun lige har hørt eller læst. Lad hende tegne billedet af materialet og forklare det. Målet er at eleven til sidst bliver i stand til at forestille sig billedet, fremfor at tegne Det kan være nyttigt at give stikord til at skabe det mentale billede som hvem, hvad, hvor, hvornår, farve, størrelse, form, antal, tekstur, stemning, bevægelse og lyd. Glemmer du så , MWA 17

18 Øvelse, øvelse, øvelse. Gentagen praksis kan reducere presset på AH. Strategier, der gør processer automatiske, såsom overlæring, reducerer hjernens behov for at inddrage AH. 7x8 (back up) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, Hvad bliver 7 x 7? I skal starte ved x 8 (retrieval) Giv eleven opmærksomheds pauser. Dette hjælper til at genvinde fokus, så man undgår at eleven begynder at dagdrømme og mindske effektiviteten af overlæring.. In a study, participants completed either three or nine practice problems in one sitting. When participants were retested one or four weeks later, no differences were found between three-problem and nine-problem participants. Rohrer, Doug; Taylor, K. (2006). "The Effects of Overlearning and Distributed Practise on the Retention of Mathematics Knowledge". Applied Cognitive Psychology Glemmer du så , MWA 18

19 Opsummer dit liv. Opsummering af nylig erfaring kan hjælpe eleven til at holde oplysningerne i hukommelsen, mens eleven aktivt organiserer dem. Matematik kræver organisering, præcision og at kunne holde styr på oplysninger, navnlig ved tekstopgaver. Hvad går opgaven ud på? Hvad behøver du at vide for at løse opgave? Hvad skal du først Hvad skal du så Kan du skrive planen ned Hvordan går det, skrider det frem efter planen? Stil spørgsmål og giv feedback, for at støtte op om at eleven holder fokus og fastholder sammenhængen i opgaven. Glemmer du så , MWA 19

20 Skriv ned Lær dit barn at skrive matematik- i stedet for bare husk e- matematiske fakta og færdigheder. Tekstopgaver er opgaver, der stiller store krav til arbejdshukommelsen. Når man skriver, de vigtigste komponenter ned i en tekstopgave mindskes behovet for at holde informationen i hukommelsen. Ved hjælp af forskellige former for grafiske markeringer som nummerering af arbejdsgangen, pile, der forbinder oplysninger på en meningsfuld måde, eller en tegninger, der opsummerer problemet være meget nyttige. Glemmer du så , MWA 20

21 CTML Cognitive Theory of Multimedie Learning Glemmer du så , MWA 21

22 Multimedielæring Glemmer du så , MWA 22

23 CTML Praktiske applikationer Eleverne lærer bedre fra ord og billeder end fra ord alene. De faglige introduktioner bør inddrage såvel ord som billeder. Skrevne tekster eller mundtlige forklaringer skal kobles til billeder. Eleverne lærer bedre, når ord og billeder præsenteres i tæt tilknytning til hinanden, snarere end langt væk fra hinanden. Ved fremlæggelser, beskrivelser og forklaringer er det vigtigt at billederne præsenteres samtidig. Placeres eventuelle skrevne tekster og forklaringer i billedet er den mere effektiv. Ved fremlæggelser, beskrivelser og forklaringer, skal tekst og billeder præsenteres samtidigt. Eleverne lærer bedre, når faglige pointer præsenteres entydigt i ord og billeder. Eleverne lærer bedre fra ord og billeder end fra billeder alene Fremlæggelser, beskrivelser og forklaringer skal være præcise og kortfattede præsentationer. Fremlæggelser, beskrivelser og forklaringer, der indeholder uvedkommende oplysninger hindrer elevernes læring. Billederne gør det ikke alene. Materialer, der indeholder billeder bør introduceres mundtligt eller skriftligt. Det er vigtigt at billederne følges op af samtale og forklaring. Eleverne lærer bedre, når de er aktive i læreproces og præsentation. Hvordan kan eleverne blive aktive i deres egen læreproces? Ansvar for egen læring 23

24 Strukturen i lektionen Før Hvilket emne skal vi arbejde med Faglige pointer i symboler, ord og billeder Under Aktiviteter (ord, billeder) kompetencer arbejdsmåder Efter Skriv to vigtige pointer Glemmer du så , MWA 24

25 1 Intro Faglige pointer Billeder og illustrationer Verbal sprog og tekst 2 Kompetencer (tankegang, kommunikation, xx, yy) 3 Arbejdsformer 4 Aktiviteter 5 Refleksion Udforskning Glemmer du så , MWA 25

26 Temaer i planlægningsfasen Udvælge relevante billeder, til understøttelse af faglige pointer. Udvælge relevante nøgleord, der repræsenterer de faglige pointer. Omkreds, areal, kvadrat, enhed, regulært polygon, flade, m, cm, m 2, cm 2, længde, bredde, inden i, rundt om, omkranse, gange, Overvejelser over hvordan de faglige pointer skal præsenteres for eleverne. Overvejelser over hvordan eleverne aktivt inddrages i læreproces og præsentation. Glemmer du så , MWA 26

27 Tidsforbrug: en dobbeltlektion Hvad menes med areal? Hvad menes med omkreds? Læreren beder eleverne om, sammen med deres makker, at diskutere, hvad der menes med areal og omkreds. Faglige pointer Det er muligt at ændre arealet af et rektangel uden at ændre omkredsen. Der findes rektangler der har samme areal men forskellig omkreds. Der findes rektangler der har samme omkreds men forskelligt areal. Glemmer du så , MWA 27

28 Undersøg disse figurers areal og omkreds? Glemmer du så , MWA 28

29 Glemmer du så , MWA 29

30 Observationspunkter Glemmer du så , MWA 30

31 Working memory rating scale: Glemmer instruktioner Slutter med en aktivitet før end den er afsluttet Opgiver opgaver der er komplekse og kræver flere trin Mister overblikket Har vanskeligt ved at koncentrere sig Svage sprog og matematikkundskaber Kommer i vanskeligheder når AH og LTH er aktive samtidigt Glemmer du så , MWA 31

32 Tegn på godt fungerende AH + +/- - Eleven har gode relationer til kammerater Eleven er aktiv Eleven stiller spørgsmål Eleven kommer i gang med arbejdet Eleven er fokuseret på arbejdet Eleven arbejder målrettet Eleven er fleksibel i sine valg af strategier og arbejdsmåder Eleven afslutter arbejdet Eleven kommer af sig selv videre med arbejdet Glemmer du så , MWA 32

33 Problembehandling Glemmer du så , MWA 33

34 Problembehandling består af fire trin: 1. At få en ide, altså at kunne danne indre forestillingsbilleder om noget, man gerne vil, at nå et mål. 2. At planlægge, dvs. at kunne tænke i sekvenser (først, og så til sidst), mens man fastholder opmærksomheden på målet. 3. At udføre, dvs. at gå i gang med de delhandlinger, der i den rigtige rækkefølge fører til målet uden at lade sig aflede. Undervejs skal opmærksomheden være rettet både mod tilfredsstillelse af det konkrete behov og hensyntagen til omgivelsernes forventninger og krav. 4. At vurdere og eventuelt justere. Handlingerne skal løbende vurderes så man tager stilling til, om de fører til det ønskede mål, eller om der skal justeres undervejs. Glemmer du så , MWA 34

35 1. Erkendelse af problemet: Hvad er problemet? Formål, hvor skal det ende? Hvor vigtigt er det scala 1-10 Beslutte at handle. Initiativ. Glemmer du så , MWA 35

36 2. Analyse, planlægning, strukturering: Hvilke muligheder har jeg? Hvad har jeg brug for? Tid, ressourcer, hjælpemidler. Hvilke dele hører med? Sætte dele i rækkefølge Nødplan. Glemmer du så , MWA 36

37 3. Udførelse, handlefasen: Hvordan bevæger jeg mig frem? Kigge tilbage i målsætning/planlægning. Hvordan klarer jeg modgang, så jeg kan komme videre? Glemmer du så , MWA 37

38 4. Kontrol og vurdering: Vurdere resultatet i forhold til målet. Vurdere forløbet. Er der noget jeg ikke fik med? Hvad har jeg lært, nye erfaringer. Glemmer du så , MWA 38

39 En karavane var kørt fast i ørkenen, og de har besluttet at hente hjælp. Der er 6 dagsmarcher tilbage til civilisationen. Hver person kan bære mad og vand til 4 dage. En person kan altså ikke bære vand og mad nok til sig selv. Hvor mange må drage af sted, for at en person kan hente hjælp, og de andre kan komme sikkert tilbage til karavanen? Glemmer du så , MWA 39

40 Glemmer du så , MWA 40

41 Interventioner Glemmer du så , MWA 41

42 Der er ingen mirakelkur! Glemmer du så , MWA 42

43 Intervention Gathercole, Alloway, 2009 Principper Svigt i arbejdshukommelsen Vær opmærksom på eleven Vurder belastningen af arbejdshukommelsen Reducér belastningen af arbejdshukommelsen Gentag vigtig information Lad eleven gentage /samle op på informationen Brug hukommelseshjælp Udvikling af strategier Opmærksomhedsfelter Ufuldstændig genkaldelse, kan ikke følge instruktioner, opgiver opgaver, tror man er færdig med opgaver uden at være det. Stil spørgsmål til eleven, der fastholder opmærksomheden og peger fremad. Store belastninger kan forårsages af lange sekvenser af meningsløst indhold, der er præget af abstrakte processer. Reducér mængden af materiale, der skal huskes, forøg materialets meningsindhold, forenkl de mentale processer, omstrukturer komplekse opgaver. Gentag og opsaml løbende opgaven. Hvor langt er jeg kommet, og hvor er jeg på vej hen. Det er først, når eleven selv er sprogligt aktiv, at man ved, hvad de har forstået. Plakater, ordbøger, huskelister, konkrete materialer, pc m.m Disse kan være at bede om hjælp, at gentage ting, bruge langtidshukommelsen samt at anvende strategier til hvor man er, og til at organisere sig selv og sin omverden. Glemmer du så , MWA 43

44 Generelle problemstillinger Vanskelighed Glemmer instruktioner Interventioner Giv korte præcise instruktioner. Mister overblikket i komplekse opgaver Fx Projektopgaver, skrive stile, tekstopgaver Opdel opgaven i mindre sekvenser Støt Eleven i at strukturere Problemer med opgaver der kræver både proces og genkaldelse Fx at skrive noter mens man lytter. Undgå at forplumre situationen Få aktiviteter, opdele aktiviteter, klar tale En ting af gangen Glemmer du så , MWA 44

45 Opmærksomhed og hukommelse Vanskelighed Har svært ved generelt at følge undervisningen Og generelle instruktioner Intervention Giv korte og præcise oplæg. Vær præcis med faglige pointer Bed Eleven om at opsummere aktiviteten. Vanskeligt ved at huske opgaven Gentag opgaven. Understøt evt. med en visuel arbejdsgang. Spørg ind til hvor langt Eleven er, hvad næste trin er, hvad målet er. Proceduren de anvender er for kompleks Bryd opgaven ned i mindre overskuelige delopgaver. Anvend om muligt lommeregner hvis de forstår begreberne. Har svært ved at genkalde sig facts fra langtidshukommelsen Tillad fingertælling, men vær opmærksom på at dette ikke udvikler talforståelse) Arbejd med talvenner ( 4 kan skrives som 2+2 og 3+1) Hvis forståelsen er på plads kan lommeregneren anvendes Arbejde med sproget som en mulighed Glemmer du så , MWA 45

46 Sekvensiel opmærksomhed Vanskelighed Intervention Har svært ved at tælle baglæns Spørgsmål som en mindre, en tilbage Arbejd med at tælle baglæns fra forskellige tal Hører nitten men skriver 91 Vores sagte og skrevne tal korresponderer ikke. Man kan arbejde med positionstalkort. Spille Krig Har svært ved at udfører de mange trin i fx den lange divisionsalgoritme Har problemer med pladsværdi (tiltalssystemet) Har svært ved pladsværdi til højre for decimaladskiller Overvej altenative metoder til division Lommeregner Arbejd med fx positionstalkort Lommeregneren Undgå trix som Man ganger med ti ved at sætte et nul bag på Vis tallene når du siger ordene Vær præcis Når man ganger med ti bliver alle tal ti større, det betyder, at alle tal flyttes en plads til venstre Glemmer du så , MWA 46

47 Rumlig opmærksomhed Vanskelighed Har vanskeligheder med en præsentation, der er rodet, med lidt eller uklar skelnen mellem elementerne på siden Intervention Hjælp Eleven til at danne sig et overblik over siden inden Eleven går i gang Marker væsentlige elementer på siden Find materialer, der er klare og tydelige i deres opsætning Blander opgaverne på en side sammen Prøv at markér de enkelte opgaver med farvet overstregning. At overfører information fra tavlen til kladdehæftet Giv Eleven et handout Tegne 3 D repræsentationer i 2D Arbejd med isometrisk papir og centicubes Tegn kort over klasserummet, skolegården, etc. Gå på geometriskattejagt Glemmer du så , MWA 47

48 Arbejdshastighed Vanskelighed Intervention Arbejder langsomt Giv Eleven lidt mere tid, men være opmærksom på at nogle elever kan arbejde så langsomt, at de glemmer hvad de er i gang med. Når ikke at afslutte arbejdet Stil færre spørgsmål. Det er ikke mængden, men kvaliteten der er afgørende. Udarbejd arbejdsark, så Eleven kan fylde ud i stedet for at skulle skrive alt ned. Arbejder intuitiv med opgaverne Ved tekstopgaver, tilskynd Eleven til at læse opgaven højt, genfortæl opgaven med egne ord, tegn om muligt et billede. Ved færdighedsopgaver skal Eleven verbaliserer processen Kommer ikke i gang med opgaven Repeter instruktionen Lad Eleven genfortælle instruktionen Følg op på Elevens arbejde Undgår arbejdet/angst Åbne spørgsmål Værdsæt Elevens arbejde Glemmer du så , MWA 48

49 Skriver ingen eller ulæselige begrundelser Vanskelighed Intervention Skriver kun resultatet Bed Eleven om at skrive forklaringer Mundtlig beskrivelse Skriver meget korte noter Det kan handle om finmotoriske vanskeligheder. Giv mere tid eller reducér antallet af opgaver Give Eleven et ark med nøgleord Skriver meget ulæseligt Overvej om det er væsentligt at træne Elevens skrivefærdigheder. Giv Eleven en pc Glemmer du så , MWA 49

50 Dårlig genkaldelse af fakta Vanskelighed Intervention Laver fejl i enkle færdighedsopgaver Lommeregner Hovedregning Tællematerialer NB!! Tal venner Glemmer du så , MWA 50

51 Dårlige læsefærdigheder Vanskelighed Intervention Dårlig til at læse Briller? Har problemer med tekstopgaver 1 Læseafkodning Sprogforståelse læseforståelse Har problemer med tekstopgaver 2 Problemløsningsstrategier problemløsningsark Har problemer med tekstopgaver 3 Billeder på matematikken Har problemer med tekstopgaver 4 Kan ikke skabe sammenhæng mellem tekstelementer Arbejd med de forskellige tekstelementer Glemmer du så , MWA 51

52 Sekvensiel opmærksomhed Vanskelighed Har svært ved at huske informationen i den rigtige rækkefølge Intervention Understreg rækkefølgen for Eleven Giv Eleven et ark der stiller sekvenserne op i den rigtige rækkefølge Har problemer med talrækken Arbejd med talrækken Arbejd i spring Vanskeligheder med algoritmer Arbejd med forståelsen af regningsarten Vanskeligheder med at tælle videre Vis hele sekvensen og tag tal væk Glemmer du så , MWA 52

53 Generalisering Vanskelighed Intervention Procedureregner Arbejd med forståelsen Anvend forskellige metoder Har vanskeligt ved ubekendte 2x+5x Arbejd med konkreter i stedet for x er Arbejd med regnehistorier Glemmer du så , MWA 53

54 Prøver ikke Vanskelighed Intervention Svarer kun på få opgaver Spørg ind til Elevens forståelse af opgaven. hvad tror du opgaven handler om Kommer ikke i gang med opgaven Det roder hos/i Eleven. Støtte til struktur Bange for at mislykkes. Støt Eleven med at skabe struktur og overblik. Stil lettere opgaver af samme type Placer Eleven bagest i klassen, så du kan støtte uden at det giver opmærksomhed Har ingen idé om hvordan man kommer i gang Giv Eleven hints og støtte med en struktur at tænke ind i. Kommer i gang men giver op Undersøg hvor kæden falder af Bliver opgaverne for komplekse? Prøv selv at løse opgaven. Husk at den nemmeste løsning for Eleven er at droppe ud! Vær opmærksom på Elevens attitude og selvværd Glemmer du så , MWA 54

55 Fik I det forventede? Fik I det med hjem som I skulle have? (need to know) Fik I noget ekstra med hjem? (nice to know) Skriv fem punkter ned i forhold til ovenstående Glemmer du så , MWA 55

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Spencer Kagan: Telling ain t teaching. Samarbejd med hjernens hukommelsessystemer og øg elevernes læringsudbytte

Spencer Kagan: Telling ain t teaching. Samarbejd med hjernens hukommelsessystemer og øg elevernes læringsudbytte Spencer Kagan: Samarbejd med hjernens hukommelsessystemer og øg elevernes læringsudbytte Oversættelse og indledende bemærkninger af Jette Stenlev Denne artikel henvender sig især til lærere i udskolingen,

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014 Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Sproglig bevidsthed i matematik undervisningen Sum er noget bierne gør, når de flyver i haven Negativ

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Begrebet kognition Ordet kognition kommer

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Kortlæg din læringsstil

Kortlæg din læringsstil Kortlæg din læringsstil For hver af de 44 spørgsmål som følger skal du svare enten a eller b. Du skal vælge udelukkende ét svar for hver spørgsmål. Hvis du føler, at du både kan besvare et spørgsmål med

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker.

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker. Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen a, hvor a og b er hele tal (og b b 0 ), fx 2,, 3 og 3 7 13 1. Øvelse 1 Hvordan vil du forklare, hvad 7 er? Brøker har været

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Spil, leg og lær Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Velkommen til Til hvem Urolige drenge Drenge med behov for læring i trygge afgrænsede rammer Drenge med behov for praksisnær læring Drenge med behov

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

ROSKILDE 2014 Matematikvanskeligheder

ROSKILDE 2014 Matematikvanskeligheder ROSKILDE 2014 Matematikvanskeligheder Præsentation 1 HVAD ER MATEMATIKVANSKELIGHEDER? 2 Matematikvanskeligheder Magne 1998 Dyskalkuli (matematikvanskeligheder) Akalkuli (kan ikke regne) Generelle matematikvanskeligheder

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere