Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så , MWA 1. Foto: Helge Skielbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo"

Transkript

1 Arbejdshukommelse At huske hvad man skal koncentrere sig om Foto: Helge Skielbo Glemmer du så , MWA 1

2 Hvor er I kommet i dag? Hvad skal I have med hjem? (need to know) Hvad ønsker I at få med hjem? (nice to know) Skriv fem punkter ned i forhold til ovenstående Glemmer du så , MWA 2

3 A. Baddeley og G. J. Hitch: Arbejdshukommelsen refererer til et system i hjernen, der kan fastholde og håndtere den information, der er nødvendig for at udføre komplicerede kognitive opgaver som fx læsning, læring og logisk tænkning Omskrivning: Arbejdshukommelsen er en funktion der kan fastholde, manipulere og transformere information i en kortvarig, men konstant periode Glemmer du så , MWA 3

4 Hvorfor er det nu interessant? Children with poor WM skills typically make poor academic progress in the areas of litercy and mathematics. Gathercole et al 2006 Glemmer du så , MWA 4

5 Glemmer du så , MWA 5

6 Eksempel: Nathan går i 1. klasse. Han har ingen problemer med at få kammerater, men han er meget stille og taler ikke i timerne. Han får specialundervisning både i matematik og læsning. Nathans lærere synes ikke, at han hører hvad de siger i timerne. Han er ofte i sin egen verden. I skolen har Nathan vanskeligheder. Fx eksempel når en lærer skrev: Mandag d. 11. november på tavlen og under det skrev til toget, så havde Nathan problemer med at skrive teksten. Det blev i stedet til Mantog. Det var som, om han begyndte at skrive datoen, men så glemte han, hvad han havde gang i. Nathan har det også svært med strukturerede aktiviteter. På et tidspunkt fik Nathan et log in til en pc, og bad ham om at sættet sig ved pc nr. 13., man han glemte nummeret inden han havde sat sig. Ved en anden lejlighed blev Nathan opfordret til at anvende en tallinje, for at tælle antallet af ænder, der blev vist på to forskellige kort. Han kæmpede med at koordinere det at hoppe på tallinjen og samtidig tælle hvor mange ænder der var. Han opgav forsøget, men løste opgaven ved at tælle ænderne på de to kort i stedet for. Nathan har også problemer med aktiviteter, der kombinerer opbevaring af fx tekster samtidig med at han skal overkomme andre krævende mental bearbejdning. Nathan skal på et tidspunkt sammenligne to rim ord der stod i en strofe på fire linjer, som læreren læste højt. Nathan var ikke i stand til at koble lyd og ord, da læreren var færdig med at læse. Susan Gathercole Glemmer du så , MWA 6

7 Hvad gør arbejdshukommelsen? Glemmer du så , MWA 7

8 Arbejdshukommelsen kan blandt andet, fastholde en tanke, mens den udvikles, bearbejdes, afklares eller anvendes. genkalde sig noget fra langtidshukommelsen, mens nogle oplysninger fastholdes i arbejdshukommelsen. holde sammen på de enkelte dele i en opgave, mens man fuldfører hele opgaven. holde sammen på en række nye oplysninger, så de forbliver meningsfulde. fastholde en langsigtet plan, mens man overvejer kortsigtede behov. Ringsmose, Glemmer du så , MWA 8

9 Fonologisk sløjfe lager Turen skal planlægges. Hvad er klokken? Hvordan kommer jeg derind? Hvor lang tid tager turen? Hvornår skal jeg af sted? Har jeg klippekort? Hvordan er vejret? Komme ud af døren til tiden! Møde op. Runde tårn Vi mødes ved Rundetårn klokken fjorten. Eksekutiv komponent Rundetårn Episodisk buffer Runde tårn LTH Visuospatialt tegnebræt Glemmer du så , MWA 9

10 Øvelse: Beskriv funktionerne i følgende opgave: I forhold til AH load: 1. Fonologisk sløjfe/verbal AH 2. Visuelt tegnebræt/nonverbal AH 3. Episodisk buffer 4. Eksekutiv funktion Glemmer du så , MWA 10

11 Fonologisk sløjfe Klar og tydelig instruktion 1. Forestil jer en terning 2. Terningen er malet rød 3. Terningen saves ud i 27 små terninger Lad eleverne genfortælle opgaven Glemmer du så , MWA 11

12 Visuelt tegnebræt Konkret Tegning Abstrakt Sætte ord på noget konkret Sætte ord på noget abstrakt Glemmer du så , MWA 12

13 Eksekutive funktioner: Stilladssering System/struktur Strategi Hvor mange små terninger har en side, der er rød? to sider, der er røde? tre sider, der er røde? fire sider, der er røde? ingen sider, der er røde? Glemmer du så , MWA 13

14 Episodisk buffer sider tegning antal 1 side 2 sider 3 sider 4 sider Ingen sider 8? 0 1 Sammenkædning af sprog, billeder og strategi/systematisering Glemmer du så , MWA 14

15 Langtidshukommelse Rubiks terning Glemmer du så , MWA 15

16 4 strategier der kan understøtte AH ved matematiklæring Glemmer du så , MWA 16

17 Visualisér problemet. Træn eleverne i at tegne matematik for at understøtte nonverbal og verbal arbejdshukommelse. Nonverbal arbejdshukommelse er en afgørende komponent i mange matematiske færdigheder. ½ : ¼ = 2 Hvor mange kvarte går der på en ½? 1 ½ ¼ ¼ Der går 2 kvarte på en halv Lad eleven skabe et mentalt billede der kan repræsentere den information, hun lige har hørt eller læst. Lad hende tegne billedet af materialet og forklare det. Målet er at eleven til sidst bliver i stand til at forestille sig billedet, fremfor at tegne Det kan være nyttigt at give stikord til at skabe det mentale billede som hvem, hvad, hvor, hvornår, farve, størrelse, form, antal, tekstur, stemning, bevægelse og lyd. Glemmer du så , MWA 17

18 Øvelse, øvelse, øvelse. Gentagen praksis kan reducere presset på AH. Strategier, der gør processer automatiske, såsom overlæring, reducerer hjernens behov for at inddrage AH. 7x8 (back up) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, Hvad bliver 7 x 7? I skal starte ved x 8 (retrieval) Giv eleven opmærksomheds pauser. Dette hjælper til at genvinde fokus, så man undgår at eleven begynder at dagdrømme og mindske effektiviteten af overlæring.. In a study, participants completed either three or nine practice problems in one sitting. When participants were retested one or four weeks later, no differences were found between three-problem and nine-problem participants. Rohrer, Doug; Taylor, K. (2006). "The Effects of Overlearning and Distributed Practise on the Retention of Mathematics Knowledge". Applied Cognitive Psychology Glemmer du så , MWA 18

19 Opsummer dit liv. Opsummering af nylig erfaring kan hjælpe eleven til at holde oplysningerne i hukommelsen, mens eleven aktivt organiserer dem. Matematik kræver organisering, præcision og at kunne holde styr på oplysninger, navnlig ved tekstopgaver. Hvad går opgaven ud på? Hvad behøver du at vide for at løse opgave? Hvad skal du først Hvad skal du så Kan du skrive planen ned Hvordan går det, skrider det frem efter planen? Stil spørgsmål og giv feedback, for at støtte op om at eleven holder fokus og fastholder sammenhængen i opgaven. Glemmer du så , MWA 19

20 Skriv ned Lær dit barn at skrive matematik- i stedet for bare husk e- matematiske fakta og færdigheder. Tekstopgaver er opgaver, der stiller store krav til arbejdshukommelsen. Når man skriver, de vigtigste komponenter ned i en tekstopgave mindskes behovet for at holde informationen i hukommelsen. Ved hjælp af forskellige former for grafiske markeringer som nummerering af arbejdsgangen, pile, der forbinder oplysninger på en meningsfuld måde, eller en tegninger, der opsummerer problemet være meget nyttige. Glemmer du så , MWA 20

21 CTML Cognitive Theory of Multimedie Learning Glemmer du så , MWA 21

22 Multimedielæring Glemmer du så , MWA 22

23 CTML Praktiske applikationer Eleverne lærer bedre fra ord og billeder end fra ord alene. De faglige introduktioner bør inddrage såvel ord som billeder. Skrevne tekster eller mundtlige forklaringer skal kobles til billeder. Eleverne lærer bedre, når ord og billeder præsenteres i tæt tilknytning til hinanden, snarere end langt væk fra hinanden. Ved fremlæggelser, beskrivelser og forklaringer er det vigtigt at billederne præsenteres samtidig. Placeres eventuelle skrevne tekster og forklaringer i billedet er den mere effektiv. Ved fremlæggelser, beskrivelser og forklaringer, skal tekst og billeder præsenteres samtidigt. Eleverne lærer bedre, når faglige pointer præsenteres entydigt i ord og billeder. Eleverne lærer bedre fra ord og billeder end fra billeder alene Fremlæggelser, beskrivelser og forklaringer skal være præcise og kortfattede præsentationer. Fremlæggelser, beskrivelser og forklaringer, der indeholder uvedkommende oplysninger hindrer elevernes læring. Billederne gør det ikke alene. Materialer, der indeholder billeder bør introduceres mundtligt eller skriftligt. Det er vigtigt at billederne følges op af samtale og forklaring. Eleverne lærer bedre, når de er aktive i læreproces og præsentation. Hvordan kan eleverne blive aktive i deres egen læreproces? Ansvar for egen læring 23

24 Strukturen i lektionen Før Hvilket emne skal vi arbejde med Faglige pointer i symboler, ord og billeder Under Aktiviteter (ord, billeder) kompetencer arbejdsmåder Efter Skriv to vigtige pointer Glemmer du så , MWA 24

25 1 Intro Faglige pointer Billeder og illustrationer Verbal sprog og tekst 2 Kompetencer (tankegang, kommunikation, xx, yy) 3 Arbejdsformer 4 Aktiviteter 5 Refleksion Udforskning Glemmer du så , MWA 25

26 Temaer i planlægningsfasen Udvælge relevante billeder, til understøttelse af faglige pointer. Udvælge relevante nøgleord, der repræsenterer de faglige pointer. Omkreds, areal, kvadrat, enhed, regulært polygon, flade, m, cm, m 2, cm 2, længde, bredde, inden i, rundt om, omkranse, gange, Overvejelser over hvordan de faglige pointer skal præsenteres for eleverne. Overvejelser over hvordan eleverne aktivt inddrages i læreproces og præsentation. Glemmer du så , MWA 26

27 Tidsforbrug: en dobbeltlektion Hvad menes med areal? Hvad menes med omkreds? Læreren beder eleverne om, sammen med deres makker, at diskutere, hvad der menes med areal og omkreds. Faglige pointer Det er muligt at ændre arealet af et rektangel uden at ændre omkredsen. Der findes rektangler der har samme areal men forskellig omkreds. Der findes rektangler der har samme omkreds men forskelligt areal. Glemmer du så , MWA 27

28 Undersøg disse figurers areal og omkreds? Glemmer du så , MWA 28

29 Glemmer du så , MWA 29

30 Observationspunkter Glemmer du så , MWA 30

31 Working memory rating scale: Glemmer instruktioner Slutter med en aktivitet før end den er afsluttet Opgiver opgaver der er komplekse og kræver flere trin Mister overblikket Har vanskeligt ved at koncentrere sig Svage sprog og matematikkundskaber Kommer i vanskeligheder når AH og LTH er aktive samtidigt Glemmer du så , MWA 31

32 Tegn på godt fungerende AH + +/- - Eleven har gode relationer til kammerater Eleven er aktiv Eleven stiller spørgsmål Eleven kommer i gang med arbejdet Eleven er fokuseret på arbejdet Eleven arbejder målrettet Eleven er fleksibel i sine valg af strategier og arbejdsmåder Eleven afslutter arbejdet Eleven kommer af sig selv videre med arbejdet Glemmer du så , MWA 32

33 Problembehandling Glemmer du så , MWA 33

34 Problembehandling består af fire trin: 1. At få en ide, altså at kunne danne indre forestillingsbilleder om noget, man gerne vil, at nå et mål. 2. At planlægge, dvs. at kunne tænke i sekvenser (først, og så til sidst), mens man fastholder opmærksomheden på målet. 3. At udføre, dvs. at gå i gang med de delhandlinger, der i den rigtige rækkefølge fører til målet uden at lade sig aflede. Undervejs skal opmærksomheden være rettet både mod tilfredsstillelse af det konkrete behov og hensyntagen til omgivelsernes forventninger og krav. 4. At vurdere og eventuelt justere. Handlingerne skal løbende vurderes så man tager stilling til, om de fører til det ønskede mål, eller om der skal justeres undervejs. Glemmer du så , MWA 34

35 1. Erkendelse af problemet: Hvad er problemet? Formål, hvor skal det ende? Hvor vigtigt er det scala 1-10 Beslutte at handle. Initiativ. Glemmer du så , MWA 35

36 2. Analyse, planlægning, strukturering: Hvilke muligheder har jeg? Hvad har jeg brug for? Tid, ressourcer, hjælpemidler. Hvilke dele hører med? Sætte dele i rækkefølge Nødplan. Glemmer du så , MWA 36

37 3. Udførelse, handlefasen: Hvordan bevæger jeg mig frem? Kigge tilbage i målsætning/planlægning. Hvordan klarer jeg modgang, så jeg kan komme videre? Glemmer du så , MWA 37

38 4. Kontrol og vurdering: Vurdere resultatet i forhold til målet. Vurdere forløbet. Er der noget jeg ikke fik med? Hvad har jeg lært, nye erfaringer. Glemmer du så , MWA 38

39 En karavane var kørt fast i ørkenen, og de har besluttet at hente hjælp. Der er 6 dagsmarcher tilbage til civilisationen. Hver person kan bære mad og vand til 4 dage. En person kan altså ikke bære vand og mad nok til sig selv. Hvor mange må drage af sted, for at en person kan hente hjælp, og de andre kan komme sikkert tilbage til karavanen? Glemmer du så , MWA 39

40 Glemmer du så , MWA 40

41 Interventioner Glemmer du så , MWA 41

42 Der er ingen mirakelkur! Glemmer du så , MWA 42

43 Intervention Gathercole, Alloway, 2009 Principper Svigt i arbejdshukommelsen Vær opmærksom på eleven Vurder belastningen af arbejdshukommelsen Reducér belastningen af arbejdshukommelsen Gentag vigtig information Lad eleven gentage /samle op på informationen Brug hukommelseshjælp Udvikling af strategier Opmærksomhedsfelter Ufuldstændig genkaldelse, kan ikke følge instruktioner, opgiver opgaver, tror man er færdig med opgaver uden at være det. Stil spørgsmål til eleven, der fastholder opmærksomheden og peger fremad. Store belastninger kan forårsages af lange sekvenser af meningsløst indhold, der er præget af abstrakte processer. Reducér mængden af materiale, der skal huskes, forøg materialets meningsindhold, forenkl de mentale processer, omstrukturer komplekse opgaver. Gentag og opsaml løbende opgaven. Hvor langt er jeg kommet, og hvor er jeg på vej hen. Det er først, når eleven selv er sprogligt aktiv, at man ved, hvad de har forstået. Plakater, ordbøger, huskelister, konkrete materialer, pc m.m Disse kan være at bede om hjælp, at gentage ting, bruge langtidshukommelsen samt at anvende strategier til hvor man er, og til at organisere sig selv og sin omverden. Glemmer du så , MWA 43

44 Generelle problemstillinger Vanskelighed Glemmer instruktioner Interventioner Giv korte præcise instruktioner. Mister overblikket i komplekse opgaver Fx Projektopgaver, skrive stile, tekstopgaver Opdel opgaven i mindre sekvenser Støt Eleven i at strukturere Problemer med opgaver der kræver både proces og genkaldelse Fx at skrive noter mens man lytter. Undgå at forplumre situationen Få aktiviteter, opdele aktiviteter, klar tale En ting af gangen Glemmer du så , MWA 44

45 Opmærksomhed og hukommelse Vanskelighed Har svært ved generelt at følge undervisningen Og generelle instruktioner Intervention Giv korte og præcise oplæg. Vær præcis med faglige pointer Bed Eleven om at opsummere aktiviteten. Vanskeligt ved at huske opgaven Gentag opgaven. Understøt evt. med en visuel arbejdsgang. Spørg ind til hvor langt Eleven er, hvad næste trin er, hvad målet er. Proceduren de anvender er for kompleks Bryd opgaven ned i mindre overskuelige delopgaver. Anvend om muligt lommeregner hvis de forstår begreberne. Har svært ved at genkalde sig facts fra langtidshukommelsen Tillad fingertælling, men vær opmærksom på at dette ikke udvikler talforståelse) Arbejd med talvenner ( 4 kan skrives som 2+2 og 3+1) Hvis forståelsen er på plads kan lommeregneren anvendes Arbejde med sproget som en mulighed Glemmer du så , MWA 45

46 Sekvensiel opmærksomhed Vanskelighed Intervention Har svært ved at tælle baglæns Spørgsmål som en mindre, en tilbage Arbejd med at tælle baglæns fra forskellige tal Hører nitten men skriver 91 Vores sagte og skrevne tal korresponderer ikke. Man kan arbejde med positionstalkort. Spille Krig Har svært ved at udfører de mange trin i fx den lange divisionsalgoritme Har problemer med pladsværdi (tiltalssystemet) Har svært ved pladsværdi til højre for decimaladskiller Overvej altenative metoder til division Lommeregner Arbejd med fx positionstalkort Lommeregneren Undgå trix som Man ganger med ti ved at sætte et nul bag på Vis tallene når du siger ordene Vær præcis Når man ganger med ti bliver alle tal ti større, det betyder, at alle tal flyttes en plads til venstre Glemmer du så , MWA 46

47 Rumlig opmærksomhed Vanskelighed Har vanskeligheder med en præsentation, der er rodet, med lidt eller uklar skelnen mellem elementerne på siden Intervention Hjælp Eleven til at danne sig et overblik over siden inden Eleven går i gang Marker væsentlige elementer på siden Find materialer, der er klare og tydelige i deres opsætning Blander opgaverne på en side sammen Prøv at markér de enkelte opgaver med farvet overstregning. At overfører information fra tavlen til kladdehæftet Giv Eleven et handout Tegne 3 D repræsentationer i 2D Arbejd med isometrisk papir og centicubes Tegn kort over klasserummet, skolegården, etc. Gå på geometriskattejagt Glemmer du så , MWA 47

48 Arbejdshastighed Vanskelighed Intervention Arbejder langsomt Giv Eleven lidt mere tid, men være opmærksom på at nogle elever kan arbejde så langsomt, at de glemmer hvad de er i gang med. Når ikke at afslutte arbejdet Stil færre spørgsmål. Det er ikke mængden, men kvaliteten der er afgørende. Udarbejd arbejdsark, så Eleven kan fylde ud i stedet for at skulle skrive alt ned. Arbejder intuitiv med opgaverne Ved tekstopgaver, tilskynd Eleven til at læse opgaven højt, genfortæl opgaven med egne ord, tegn om muligt et billede. Ved færdighedsopgaver skal Eleven verbaliserer processen Kommer ikke i gang med opgaven Repeter instruktionen Lad Eleven genfortælle instruktionen Følg op på Elevens arbejde Undgår arbejdet/angst Åbne spørgsmål Værdsæt Elevens arbejde Glemmer du så , MWA 48

49 Skriver ingen eller ulæselige begrundelser Vanskelighed Intervention Skriver kun resultatet Bed Eleven om at skrive forklaringer Mundtlig beskrivelse Skriver meget korte noter Det kan handle om finmotoriske vanskeligheder. Giv mere tid eller reducér antallet af opgaver Give Eleven et ark med nøgleord Skriver meget ulæseligt Overvej om det er væsentligt at træne Elevens skrivefærdigheder. Giv Eleven en pc Glemmer du så , MWA 49

50 Dårlig genkaldelse af fakta Vanskelighed Intervention Laver fejl i enkle færdighedsopgaver Lommeregner Hovedregning Tællematerialer NB!! Tal venner Glemmer du så , MWA 50

51 Dårlige læsefærdigheder Vanskelighed Intervention Dårlig til at læse Briller? Har problemer med tekstopgaver 1 Læseafkodning Sprogforståelse læseforståelse Har problemer med tekstopgaver 2 Problemløsningsstrategier problemløsningsark Har problemer med tekstopgaver 3 Billeder på matematikken Har problemer med tekstopgaver 4 Kan ikke skabe sammenhæng mellem tekstelementer Arbejd med de forskellige tekstelementer Glemmer du så , MWA 51

52 Sekvensiel opmærksomhed Vanskelighed Har svært ved at huske informationen i den rigtige rækkefølge Intervention Understreg rækkefølgen for Eleven Giv Eleven et ark der stiller sekvenserne op i den rigtige rækkefølge Har problemer med talrækken Arbejd med talrækken Arbejd i spring Vanskeligheder med algoritmer Arbejd med forståelsen af regningsarten Vanskeligheder med at tælle videre Vis hele sekvensen og tag tal væk Glemmer du så , MWA 52

53 Generalisering Vanskelighed Intervention Procedureregner Arbejd med forståelsen Anvend forskellige metoder Har vanskeligt ved ubekendte 2x+5x Arbejd med konkreter i stedet for x er Arbejd med regnehistorier Glemmer du så , MWA 53

54 Prøver ikke Vanskelighed Intervention Svarer kun på få opgaver Spørg ind til Elevens forståelse af opgaven. hvad tror du opgaven handler om Kommer ikke i gang med opgaven Det roder hos/i Eleven. Støtte til struktur Bange for at mislykkes. Støt Eleven med at skabe struktur og overblik. Stil lettere opgaver af samme type Placer Eleven bagest i klassen, så du kan støtte uden at det giver opmærksomhed Har ingen idé om hvordan man kommer i gang Giv Eleven hints og støtte med en struktur at tænke ind i. Kommer i gang men giver op Undersøg hvor kæden falder af Bliver opgaverne for komplekse? Prøv selv at løse opgaven. Husk at den nemmeste løsning for Eleven er at droppe ud! Vær opmærksom på Elevens attitude og selvværd Glemmer du så , MWA 54

55 Fik I det forventede? Fik I det med hjem som I skulle have? (need to know) Fik I noget ekstra med hjem? (nice to know) Skriv fem punkter ned i forhold til ovenstående Glemmer du så , MWA 55

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere