BULLETIN Nr. 74 Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 74 Marts 2006 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 74 Marts

2 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen eller NKF-dk s bestyrelse Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted Maribovej Vejle Tlf Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Karin Wegener Tams Martin Bernsted Annoncer: Katja Storkholm Indlæg til Bulletin sendes uformateret på CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag: 400 Skrifttype: Century Schoolbook Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Nørrebrogade 66 D 2200 København N. Tlf Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Suppleanter: Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Repræsentant i ECCO: Helle Strehle, Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Redaktør af Meddelelser om Konservering : Maj Stief Aistrup, Revisorer: 2 Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk

3 Indholdsfortegnelse Leder Michael Højlund Rasmussen, formand Leder 3 Generalforsamling, indkaldelse 4 Regnskab 5 NKF-dk arrangement 6 Lossepladsen, referat 7 NKF-dk arbejdsgrupper, referater 8 Europæisk ID-kort 13 CEN 13 Staffelissug, artikel 14 Hvide retoucher, referat 16 NKF-dk arbejdsgrupper 18 Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden: I 2009 vil det blive Danmarks tur til at afholde den fælles nordiske NKF-kongres. Den afholdes hvert tredje år, og blev senest afholdt i Reykjavik Sidst Danmark havde buddet var i 1994 i København. Bestyrelsen har nogle ideer til emner for kongressen, men vi vil også gerne høre medlemmernes bud på mulige emner. Vi har besluttet, at emne og sted skal være afgjort i løbet af 2006, og herefter vil de egentlige forberedelser kunne gå i gang. Vi får brug for en del frivillige herunder gerne nogle der var med sidste gang. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre medlemmerne til at melde sig til at give en hånd med. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette arbejde, kan ringe eller sende en mail til bestyrelsen. Kongressen er forbundets store fælles satsning, selvom det påhviler den enkelte sektion, der står for tur, at stå for selve afviklingen. Det er tanken, at der skal være et tema - men det må ikke være mere fastlåst, end at der vil være noget af interesse for de fleste konservatorer. Et af de vigtige mål for den siddende bestyrelse er, at få stor og bred tilslutning til kongressen samt at få udgivet samtlige indlæg, som det hidtil har været kutyme. Desværre har der gennem årene ikke været nogen koordinering af løssalget af postprints fra hverken kongresserne eller nordisk videreuddannelse kurserne. Det har vi nu tænkt os at råde bod på ved at prøve at opspore eventuelle restoplag samt få lavet en liste over samtlige NKF publikationer. Hvordan de skal formidles/forhandles, er der endnu ikke taget stilling til. 3

4 Generalforsamling Lørdag d. 20. maj, 2006, kl (præcis - døren låses) Grundtvigs Hus, Studiestræde 48, (tæt på Rådhuspladsen) København I to af mødelokalerne i Grundtvigs Hus Kirkesalen og Billedsalen findes rumdekorationer, der er fra begyndelsen af 1900-tallet i nationalistisk stil. Disse gennemgik sidste efterår en større restaurering. Martin Bernsted vil vise rundt og fortælle om restaureringen. Kl Frokost indtages i Billedsalen. Der bestilles mad på forhånd - derfor er tilmelding nødvendig til Karen Borchersen, senest Kl Generalforsamling Dagsordenen er ifølge vedtægterne: 1 Formandens beretning for det forløbne år. 2 Regnskabsaflæggelse og budget. 3 Optagelse af ordinære medlemmer. 4 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 5 Valg af formand og øvrige bestyrelse plus én suppleant (jfr. 4). 6 Valg af to revisorer og én revisorsuppleant. 7 Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside. 8 Orientering om E.C.C.O. 9 Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen. Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 4

5 NKF-DK 2005 Regnskab 2005 Budget 2005 Indtægter: Kontingent , ,00 Kontingent ,00 900,00 Annoncesalg 7.300, ,00 Labelssalg 183, ,00 rejsetilskud , ,00 Incl kr. vi manglede fra KUAS i Tilbagebetaling af MOK-lån 4.166, ,00 Renter 141,63 100,00 udlæg for forbundsråd til Hjemmeside 2.812, ,00 Videreuddannelse ,17 Salg af postprint 4.898, ,00 Indtægter i alt: , ,00 Udgifter: Bulletin tryk (19.882,40) (30.000,00) Bulletin porto (10.254,70) (9.000,00) Meddelser tryk (16.600,00) (32.000,00) Der er berammet 2 eksemplarer, men der er kun udkommet 1. Tryk, medlemslister - (10.000,00) ECCO kontingent (11.611,91) (12.500,00) ECCO ekstra newsletters (477,71) Bestyrelsesmøder incl rejser (7.808,10) (9.500,00) Medlemsmøder (898,80) (1.000,00) Generalforsamling (308,60) (2.000,00) Forbundsråd fællesudgifter (3.203,00) (9.000,00) Arbejdsgrupper 6 stk (759,45) (3.500,00) Rejser (14.588,00) (10.000,00) Kontorartikler (6.250,00) (5.000,00) Porto (2.235,00) (3.000,00) Hjemmeside (3.250,00) (3.000,00) Gebyr (728,00) (500,00) Repræsentation (670,00) (500,00) CEN-tilskud (6.250,00) (6.250,00) Sidste rate Udgifter i alt: ( ,67) ( ,00) Årets resultat , ,00 Aktiver: Giro ,55 Tilgodehavende 187,00 Tilgodehavende fra Meddelelser om konservering kr for 2006 og 2007 i alt ,55 Passiver: skyldig post (6.250,00) i alt (6.250,00) ,55 Overskud fra seminar i 2004 til Finland 13947,09 overføres i 2006 Egenkapital primo 2005 på giro ,13 årets resultat ,42 ultimo 2005 disponibel kapital ,55 Revisor Lin Spaabæk 5

6 NKF-dk arrangement Hvordan flyttes en bygning til Frilandsmuseet? Torsdag d. 4 maj 2006 kl. 16:30. Frilandsmuseets hovedindgang, Kongevejen 100, Kgs. Lyngby Kom og nyd en dejlig forårseftermiddag på Frilandsmuseet! Museets arkitekt Niels Erik Jensen vil fortælle om, hvordan man rent faktisk gør, og tidligere har gjort, når en bygning flyttes fra dets oprindelige plads et sted i landet til dets nye placering på Frilandsmuseet. Foruden at fortælle om sin egen udviklede flyttemetode af bygningerne i hele sektioner vil Niels Erik Jensen fortælle om undersøgelser og dokumentationer før og under flytningen af bygningen og om grundlaget for udvælgelsen af bygninger til Frilandsmuseet. Vi vil gå rundt i museumsparken og se på tidligere eksempler og slutter med at se de nyopførte bygninger i Andelsbyen, samt Øresundsvej station fra Amagerbanen, der nu er ved at blive flyttet stykke for stykke. Undervejs vil vi få en lille forfriskning. Se mere på Tilmelding til arrangementet skal ske senest mandag d til: Maj Ringgaard på 6

7 Referat af NKF-dk arrangementet Lossepladsen Af Johanne Bornemann Mogensen. Torsdag d. 27. okt. 2005, Konservatorskolen. Præsenteret af Lene Høst Madsen og Vivi Lena Andersen, Københavns Bymuseum, og Maj Ringgaard, Nationalmuseet. I forbindelse med udvidelsen af A. P. Møllers hovedsæde på Esplanaden i København blev der opdaget en losseplads, der siden blev dateret til midten af 1700-tallet. Siddende med kaffe, te og kage lyttede vi til foredragsholdernes interessante gennemgang af arbejdet med de arkæologiske udgravninger af den historiske losseplads på Esplanaden Lossepladsen udgør 1 hektar, og affaldet ligger blandet i et ca. 3 meter tykt lag og udgør naturligt nok et stort kaos. En bevilling på 1,4 mio. kr. skulle dække tre ugers udgravning og konservering af fund. Et afgrænset område blev udvalgt og en effektiv udgravningsstrategi udtænkt. Man valgte nødtvungent at arbejde med gravmaskiner og selektiv og intuitiv grovsortering. Området var oprindeligt havbund, der i løbet af en kort årrække i midten af 1700-tallet blev fyldt op med affald. Affaldet er overvejende organisk plus en del keramisk materiale. Det organiske materiale er utrolig velbevaret pga. tilstedeværelsen af vand. Affaldet afslører og fortæller historier. Det stammer fra forskellige samfundslag, fra såvel private som fra diverse erhverv, og fundet bidrager i høj grad til viden om 1700-tallets hverdagsliv. Særligt tekstiler og sko er velbevaret. Vivi Lena Andersen har arbejdet med dokumentationen af den store mængde af fundne sko, og hun fortalte om udviklingen af en database, hvor skoene igennem anvendelsen af 3D-scanning skal gengives tredimensionelt. Metoden muliggør en utrolig detaljerigdom og lige netop den synsvinkel, som betragteren måtte ønske, og er dermed den næstbedste løsning efter at se genstanden selv. En af de fremmødte anførte, at der på grund af den hastige teknologiske udvikling kunne opstå problemer med lagring af data og program. Dette forhold var Vivi Lena Andersen opmærksom på. Udover 3D-scanning eksperimenterer Vivi Lena Andersen med skumaftryk af skoens indre, der vil kunne bidrage til viden om bærernes fødders tilstand og om måden hvorpå fodtøjet er blevet brugt. Pga. manglende bevillinger er dokumentationsprojektet endnu ikke afsluttet. Maj Ringgaard sluttede af med at fortælle historien om et stykke silketekstil fundet ved udgravningen. Det stammer fra en silkestrikket nattrøje/ hjemmetrøje, der var højeste mode blandt overklassen i første halvdel af 1600-tallet. Stykket er strik med silke og sølvtråde med en bagside af silkeflos (samme princip som et ryatæppe) og er slidt og lappet. Nattrøjen/hjemmetrøjen var sandsynligvis blevet genbrugt og havde skiftet ejermand flere gange før den 100 år efter dens fremstilling var landet på lossepladsen. Efter foredraget betragtede vi på nært hold nogle af de fundne genstande fra lossepladsen. 7

8 Referat fra NKF-dk arbejdsgruppe Udstilling, Klima- og Transportgruppen Mikroklimarammer. Statens Museum for Kunst, d Af Karen Esser Mikroklimarammen er en forseglet ramme, som med fordel kan anvendes i forbindelse med transport og udstilling. Den særlige opbygning sikrer, at værket i rammen bevares i et mikroklima med stabil RF, støvfrit miljø samt ekstra sikring af maleriet bag brudsikkert glas. Mikroklimarammen kan med fornuft benyttes til skrøbelige værker i udstillingssituationer, hvor klima- og rumforhold ikke er optimale eller under længerevarende transport med svingende temperatur og RF. Elisabeth Gram Christensen har i sit speciale behandlet og undersøgt denne type ramme primært i forhold til indramning af maleri, men viste også en model til indramning af papirværker. Uanset hvilken kunsttype, rammen indeholder, skal det understreges, at mikroklimarammen ikke skal opfattes eller benyttes som en form for transportkasse. Under transport skal den pakkes og håndteres på normal vis, nøjagtig som værker uden mikroklimaramme. Dagen forløb således: Elisabeth Gram Christensen informerede om formål med mikroklimarammer samt grundprincipperne i opbygningen via dias og materialeprøver. Snedker Jørgen Trolle demonstrerede opbygning, metode og materialer til fremstillingen af mikroklimarammer i SMK s snedkerværksted. Elisabeth Gram Christensen fremviste færdig klimaramme og uddybede emnet. Kaffe og fortrinlig kage, snakken gik lystigt. Nyt fra medlemmerne: Niels informerede om den igangværende sikkerhedsstempling af KMS s værker. Han opfordrede til, at kontakte ham via mail for yderligere information (datablad) om den anvendte blæktype. Christina Henningsen oplyste om dokument fra Kulturarvsstyrelsen angående Retningslinier for bevaring og håndtering: Maj Stief uddelte folder om et Luftrensnings-apparat, Genano 310 air cleaner. Elisabeth Gram Christensens speciale om klimarammer kan købes på Konservatorskolen for 500,- Ingegerd Maxen fortalte om rengøringsprocedurer på Nationalmuseet, hvilket lagde op til debat om, hvorfor det ikke anses som en vigtig del af præventiv konservering, men snarere som en lavstatus-tjans, ingen har lyst til at tage sig af!!?? Forhandlerliste til indkøb af materialer til fremstilling af mikroklimarammer (henvendelse til Elisabeth Gram Christensen). 8 Tiden løb af sted, og vi nåede ikke at få kigget på det ENBregistreringsskema, vi har udviklet her på SMK. Tak for en hyggelig og absolut lærerig eftermiddag. Næste møde i NKF s klima- og transportgruppe fredag den 10. marts kl på Stadsarkivet, Konserveringsværkstedet, Artillerivej 126, III sal th. Tilmelding senest fredag den 3. marts til Anni Bentsen, Københavns Stadsarkiv Drechselsgade 13.3, 2300 København S, , Højst 15 deltagere Velkomst og introduktion om Stadsarkivet, (kaffe) Rundvisning på værkstedet Kasseprojektet, politik for brug af gode materialer Afslutning og nyt møde Rejsevejledning Bus 40 kører fra Hovedbanegården. Bus 34 fra Metroen, Islands Brygge.

9 Referat fra NKF-dk arbejdsgruppe Arkæologigruppen Konservering af kobberlegeringer og kompositter. Odense Bys Museer d Af Signe Nygaard Vi mødtes på Bevaringsfunktionen på Odense Bys museer. Jannie havde taget initiativ til mødet og bød velkommen til dagens program med rundbordspræsentationer og -diskussioner om konservering af kobberlegeringer og kompositter. Ved gennemgang af de enkelte værksteders metoder til afrensning af kobberlegeringer blev det klart, at alle afrensede genstande mekanisk med skalpel under arbejdsmikroskop og blødgjorde evt. urenheder og korrosionsprodukter med ionbyttet vand/ ethanol. Flere værksteder anvendte lokal behandling med EDTA til afrensning af mere genstridige korrosionsprodukter, enten ved pålægning af fugtet vat eller en pasta af metylcellulose. De fleste værksteder brugte 3 5 % BTA i ethanol. Et enkelt værksted brugte slet ikke BTA fordi, det er sundhedsskadeligt. Desuden har der været tvivl om behandlingens effekt, som desuden er irreversibel. Nogle værksteder kunne af og til iagttage udkrystalliseringer på genstandenes overflade efter BTA-behandling. Disse blev fjernet med ethanol før lakering. Til lakering brugte nogle værksteder Paraloid B72 opløst i forskellige opløsningsmidler (ethanol, acetone, toluen og blandinger af toluen/acetone), andre anvendte Paraloid B44 opløst i acetone eller toluen og enkelte Incralak, hvor der foruden Paraloid B44 er tilsat en %-andel BTA. I de fleste tilfælde brugte alle vakuum både under BTA- og lak-behandlingen (indtil der ikke længere kom bobler fra genstanden). Enkelte værksteder BTA behandlede i op til 24 timer. Der var diskussion om, hvilken polymer der er bedst, og hvilket opløsningsmiddel, der er det bedste. Desuden blev det diskuteret hvor ofte BTAog lakopløsninger blev genbrugt. Efter frokost fortalte Trine om behandling af arkæologiske kompositter. Udvaskningens formål er at fjerne uønskede opløselige salte fra jernet (fortrinsvist chlorider), som virker korroderende på jernet. Udvaskningerne afsluttes, når der ikke længere kan måles chloridioner i udvaskningsvæsken. Udvaskningerne kan strække sig fra ca. 6 måneder til flere år - oftest 2-3 år. For at hæve diffusionshastigheden under udvaskningen opvarmes der til 50 0 C. En 0.01M NaOHopløsning (ph 11,5) anvendes pga. den høje phværdi kun til genstande bestående af jern. Til kompositte 9 genstande anvendes 0.03M natriumsesquecarbonat (ph10). Efterfølgende holdt Maj et kort indlæg om en lille bronzeknap med forgyldning, som var blevet udtaget til konservering under ENB-gennemgang på Nationalmuseet. Carsten holdt et kort indlæg om konservering af to meget nedbrudte skålformede spænder med bevarede tekstilrester. Det blev aftalt, at næste møde skulle omhandle udvaskning af div. arkæologiske metaller, og mødet skulle foregå på Konserveringstjenesten i Ølgod i foråret Jannie indkalder til næste møde og det blev besluttet, at gruppen vil prøve at mødes to gange årligt. Til sidst blev vi vist rundt på Bevaringsfunktionen, hvor vi så et spændende præparat af hesteknogler, flint og keramik, samt nogle bronzegenstande fra vikingetidsgravpladsen Galgedil, som er ved at blive konserveret på Bevaringsfunktionen. Referatet kan læses i sin fulde version på:

10 Referat fra NKF-dk arbejdsgruppe fotogruppen Konservatorskolen, d Af Karen Brynjolf Pedersen Fotogruppen har holdt pause i et par år og det blev ved dette møde forsøgt at genoplive emnegruppen. Udfra det store fremmøde var der tydelig interesse for gruppemøderne, så der er allerede meldt ud at det næste møde bliver til foråret 2006 på Konservatorskolen, således at de nye grafiske studerende har mulighed for at mødes med de gamle i gårde. Mogens Koch bød velkommen og herefter var der forskellige indlæg: Retouchering af papirbilleder Karen Brynjolf, Nationalmuseet gav et referat fra et kursus på Getty Museum og fortalte kort om forskellige metoder til retouchering, udfyldning af huller og overfladebehandling. Tilstandsvurdering af daguerreotypisamlingen på Det Kongelige Bibliotek. Grylle Carstensen, Det Kongelige Bibliotek fortalte om skadesregistrering af daguerreotypier, hvordan bevaringsindsatsen skulle prioriteres og om ønsket om en standardisering af montering og emballering af daguerreotypier. Livet som Fellow på George Eastman House i Advanced Residency Program in Photograph Conservation. Lene Grinde, Konservatorskolen fortalte om uddannelsen og de mange indtryk og spændende kurser og projekter de havde deltaget i under uddannelsen. Lene fortalte også kort om sit nuværende projekt vedr. karakterisering af s/h fotopapirer, hvilket på et tidspunkt ville kunne ses dels på AICs hjemmeside, dels i form af en artikel i Topics in Conservation. Bevaring af nitratnegativer på Det Kgl. Bibliotek. Ulla Kejser, Det Kongelige Bibliotek fortalte om, hvordan nitratnegativerne tidligere har været opbevaret i uhensigtsmæssige lokaler, for så at ende i en velfungerende kølecontainer og fortalte også om arbejdet med at gennemgå negativerne for skader. Nitratarkiv på Det Danske Filminstitut. Jacob Trock, Det Danske Filminstitut fortalte om instituttets samling af nitratfilm og om de nuværende meget dårlige opbevaringsforhold. Jacob fortalte om det arbejde, der er i Et udsnit af de forskellige opgaver der skulle løses på kurset. 10 gang med at etablere og indrette et nyt nitratarkiv. Eddikeramte magnetbånd. Karin Bonde-Johansen, Det Danske Filminstitut fortalte om en undersøgelse, hun havde lavet af eddikeramte magnetbånd, der havde været frosset, og hvilke typer skader der blev fundet på hhv frosne og ikkefrosne magnetbånd. Karin havde et ildelugtende eksemplar med der blev luftet kortvarigt i lokalet. Jim Reilly, Image Permanence Institute, USA Jim fortalte om arbejdet med Climate Notebook (se )der bla. foregår i øjeblikket på Nationalmuseet. Herudover kom der spørgsmål om, hvordan man diagnosticerer skader på magnetbånd. Jim fortalte om Jim Lindner fra Vivipax, der er kommet med et nyt system til at kopiere bånd med, og at CRCDG i Paris er i gang med et tape-project. Jim fortalte også kort om IPIs projekter bla med Getty Museet om bærbart analyseudstyr til fotografier (XRF, IR) og om identifikation af fotopapirer udfra de anvendte papirfibre og limstoffer. Det var meget givende at høre, hvad forskellige kolleger arbejder med, og at diskutere forskellige emner. Tænk allerede nu over hvad du kan bidrage med på det næste møde: et projekt/problem du arbejder med, eller kongresser/kurser du har deltaget i.

11 Annonce B 26/03/03 12:06 Side 1 Notits Som konsekvens af nedlæggelsen af amterne har Vejle Amts Konserveringsværksted ifølge den seneste revision af museumsloven skullet overgå til selveje med udgangen af Det betyder, at konserveringsværkstedet nu er en selvejende institution ligesom de øvrige amtskonserveringsværksteder, og at den har skiftet navn til: Konserveringscentret i Vejle, Maribovej 10, 7100 Vejle tel fax , mail: web: Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden: STÅLREOLER ApS Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: Call for papers Nordiska konservatorförbundets 16. konferens hålls den 30 nov 1 december 2006 i Stockholm, på inbjudan av den svenska sektionen. Konferensens tema är SMUTS! Vi vill inbjuda dig att hålla ett föredrag eller att göra en posterpresentation. Om du vill medverka skicka in en sammanfattning på max 250 ord till NKF-S:s ordförande Lars Björk. Vi föredrar att få ditt förslag i elektronisk form via e-post: men det går också att sända det via brev till Lars Björk, Kungl. biblioteket, Box 5039, SE Stockholm, Sverige. Vi önskar få din sammanfattning senast 1 maj, Vi meddelar de utvalda föredragshållarna senast 31 Maj, Med vänlig hälsning styrelsen NKF-S 11

12 Referat fra NKF-dk arbejdsgruppe Tekstilgruppen Af Eva Antonsen Tekstilgruppemøde på Konservatorskolen onsdag den 18. januar Efter godt et års pause mødtes tekstilgruppen igen, denne gang med Tekstiler med metal som dagens emne. Der var rigtig mange mødt frem, 22 i alt, så i stedet for en rundbordsseance blev det i auditorium. Efter en lille præsentation af de fremmødte gik vi over til Bodil Taarnskovs fremragende oplæg omkring afrensning af tekstiler med guld- og sølvtråde. Bodil kandidatspeciale skal omhandle dette emne og i hendes oplæg, hørte vi om status på området. Hvilke problemer er der. Hvilken korrosion forekommer, hvilke mekaniske og kemiske rensemetoder har været anvendt, hvorfor kan de ikke benyttes osv. Da der var meget stor interesse for emnet tilbød Bodil generøst at de der ønskede det kunne få lov til at låne hendes Powerpoint oplæg. Efter lidt kaffe viste Lise Ræder Knudsen (Konserveringscentret i Vejle) fotos og røntgenbilleder af nogle jordklumper fra en udgravning. Det så ud til at klumpen indeholder en form for tekstil med et regelmæssigt mønster af meget små ringe eller spiraler af forgyldt bronzetråd. Metallet var tidligere v.h.a. spottest blevet bestemt til at indeholde jern, men dette står ikke nødvendigvis til troende, da man ved spottest for jern vil få et positivt resultat overalt i en udgravning. Fænomenet blev diskuteret, og der var mange forslag til, hvad jordklumperne gemte. Efter Lises indlæg var der udveksling af idéer til bytte og fælles indkøb af materialer. Kate Bjørn Bing (Storstrøms Konserveringscenter) spurgte, om der var nogen, som lå inde med polyestercrepeline i farverne beige og rosa. Det var der ikke, men der var flere, som var interesserede i et fælles indkøb. Tina Kramer (Nordjyllands Amts Konserveringsværksted) havde købt en større mængde små, kirurgiske krumnåle, som hun ville sælge til interesserede for 36 kr stykket. Mulighederne for stadig at kunne indkøbe Synperonic A7 blev diskuteret, og Tina Kramer gjorde opmærksom på, at hun i forbindelse med sine forsøg havde fundet bedre alternativer, og hun lovede at få sit skema over kriterier for detergenter til konservering med i Bulletin eller på NKF-dk s hjemmeside. Nana Jönsson (Langelands Museum) genoptog idéen fra tidligere møder om at lave et fælles projekt omkring udarbejdelse af farvetrekanter/ farvekort indenfor en række materialetyper og farvestoffer. Forskellige muligheder for at søge penge til at frikøbe eller ansætte en medarbejder nogle måneder til projektet blev diskuteret. Maj Ringgård (Nationalmuseet) gjorde opmærksom på, at de finske tekstilkonservatorstuderende udsendes i længerevarende praktiker og gerne kommer til Danmark. Tina Kramer var meget interesseret i at lægge lokaler til projektet. Efter en lækker frokost fra Cascabel i Kunstindustrimuseets hyggelige personalestue, viste Kirsten Toftegaard 12 (leder af Tekstilsamlingen, Kunstindustrimuseet) os tekstilmagasinerne og eksempler på genstande med metalbroderi fra museets samlinger. Magasinerne består dels af dragter, der opbevares i kasser (vi så ikke denne del af magasinet), dels af store ting rullet på paprør eller nedløbsrør og ophængt på træstænger, samt et skabssystem med store skuffer, der trækkes ud på skinner på indersiden af skabenes låger. I skufferne passer specielt fremstillede rammer, hvori mindre, flade genstande ligger på udspændt hørlærred. Disse rammer passer desuden ind i rammer med glas for, som anvendes til udstilling. Alle nyindkomne ting fryses i en almindelig kummefryser, inden de registreres. Kunstindustrimuseet har ingen tekstilkonservatorer tilknyttet. Førhen blev der lavet en del restaurering, men det er nu langt mere begrænset. Kirsten Toftegaard spørger sig for på Nationalmuseets bevaringsafdeling, når hun har brug for rådgivning om konservering. Museet har mange meget fine eksempler på metalbroderi i sine samlinger. Kirsten Toftegaard viste os blandt andet Christian den 4. s bibel, der er betrukket med metalbroderet fløjl, et broderet fløjlsskaberak, dåbskyser af genbrugt metalbroderi og -blonde, bolde, tasker og tøffelstykker med metalkniplinger eller metalbroderier. Det blev besluttet, at næste møde forsøges afholdt i oktober 2006, og emnet bliver detergenter.

13 Af Helle Strehle Som ordinært medlem af NKFdk er det nu muligt at få sig et europæisk, individuelt, professionelt identitetskort. I kraft af E.C.C.O. s tilknytning til EU-komiteen-for-de-liberaleerhverv (CEPLIS) kan der udstedes individuelle kort, der beviser ens erhverv og tilknytning til en organisation af pro- Europæisk identitetskort fessionelle. Kortet giver ikke umiddelbart gratis adgang eller rabatfordele nogen steder, men visse kolleger, der arbejder udenfor landets grænser kunne eventuelt have fornøjelse af et sådant identitetskort. Kortene koster 20 euro og gælder for to år ad gangen. Forsiden af kortet vil bære CEPLIS s og E.C.C.O. s logoer. Bagsiden vil bære kortholderens navn, adresse og betegnelsen: conservator-restorer. Conservatorrestorer er det internationale navn for vort erhverv. Kortet kan bestilles via bestyrelsen i NKF-dk, der via E.C.C.O. sender anmodningen videre til CEPLIS. Læg omkostninger til betalingsoverførsel til prisen. To CEN-møder i Paris Af Michael Højlund Rasmussen Arbejdet med udarbejdelse af standarder for bevaring af kulturarven i den europæiske standardiseringsorganisation CEN skrider langsomt fremad. Arbejdsgruppen WG4/Environment, som arbejder med klimaforhold i udstillinger og magasiner, har netop afholdt sit 4. møde i dagene februar 2006 på Louvre, Paris. Ud af de i alt 5 arbejdsgrupper er netop denne interessant, fordi den ledes af Danmark ved bevaringschef Jesper Johnsen, Nationalmuseet. På mødet deltog fra dansk side Ulla Kejser (KB), Poul Klentz Larsen (Nat.Mus.), undertegnede samt vores sekretær, Erling Trudsø (Dansk Standard). Jesper Johnsen måtte desværre melde fra i sidste øjeblik. Der er også danske repræsentanter i alle de andre arbejdsgrupper, så vi er ganske godt med i dette arbejde. WG4-gruppen er kommet så langt i arbejdet, at man på det næste møde til september vil kunne fremsætte forslag til to tekster, der efter en behandlingstid på 36 måneder kan blive sat til afstemning som en endelig standard. Vi er således langt fremme i processen, men der mangler stadig ca. 9 emner, som skal forhandles på plads, før de kan endeligt fremsættes. Arbejdet er langsommeligt, fordi de forskellige nationaliteter skal kunne enes om teksternes udformning og indhold dertil kommer kulturelle og sproglige forskelligheder, som løbende skal opklares. Der er til tider også forskelle i tilgangen til emnerne afhængigt af deltagernes uddannelsesmæssige og professionelle baggrund. Repræsentanter for alle arbejdsgrupperne (kaldet den tekniske komite, TC-346) mødtes d. 3. februar i det franske kulturministerium til det årlige plenarmøde, hvor der gøres status over arbejdet i de enkelte grupper samt lægges planer 13 for det videre arbejde. Mødet ledtes af komiteens formand, Vasco Fassima fra Italien. Jeg deltog fra dansk side som formand for den danske spejlkomite (S-388 arbejdsgruppen af danske deltagere og interessenter) sammen med Erling Trudsø. Mødet bød på flere interessante diskussioner om relevante emner og hvilke arbejdsgrupper, der skulle varetage dem. Dertil kom næsten uundgåelige diskussioner om de formelle CENprocedurer samt sproglige og forståelsesmæssige problemer. Arbejdet skrider frem med forskelligt tempo i arbejdsgrupperne, og der kommer hele tiden nye lande med hvilket er godt, fordi det sikrer en vis bredde og mulighed for gennemførelse ved de endelige afstemninger.

14 Staffeli-udsuging Effektiv fjernelse af giftige dampe Danmarks første staffeli-sug på Storstrøms Konserveringscenter Af Anne-Marie Christensen For godt to år siden besluttede vi os til at gøre en ekstra indsats for at forbedre udsugningen i malerikonserveringen. Hidtil havde man brugt bøjelige, flytbare sugearme, når man skulle arbejde med opløsningsmidler ved staffeliet, som f.eks. ved rensning eller retouchering af malerier. Denne løsning var ikke optimal - dels kunne sugearmene ikke fjerne opløsningsmiddeldampene fuldstændigt, dels kom de nemt i vejen. Da der ikke var noget færdigt system at finde på markedet, henvendte vi os til flere firmaer for at høre, om de var interesserede i at skabe en udsugning, der var specielt tilpasset malerikonservatorens arbejde ved staffeliet. Det bedste forslag kom fra Goth Ventilation ApS. Dette firma har udviklet et patenteret system - Coandaventilation - der er specielt beregnet til at fjerne opløsningsmiddeldampe, og som især anvendes på produktionsmaskiner i den grafiske branche. montering på staffeli, som blev taget i brug i oktober Princippet er at skabe et lufttæppe, der bevæger sig hen over en overflade fra en række indblæsningsdyser i den ene ende til en række udsugningshuller i den anden ende. Ved denne luftbevægelse opstår der et undertryk - den 1-2 cm tykke luftstrøm klæber så at sige til overfladen og tager dermed opløsningsmiddeldampene med sig. Coanda-systemet er monteret direkte på staffeliet. Indblæsningsdelen består af en lille ventilationsenhed og en skinne med en 1m lang række dyser, der er anbragt umiddelbart foran maleriets underkant. Udsugningsdelen, der er forbundet med det eksisterende punktudsugningsanlæg, udgøres af en tilsvarende skinne med huller, der er placeret på den bevægelige klods, der holder maleriets overkant. For at gøre opstillingen komplet kan man supplere med en sugearm over flaskerne med opløsningsmiddel. Vi er meget tilfredse med vores staffeli-sug, som altså har været afprøvet her på værkstedet i godt to år. Anlægget er effektivt, giver ingen trækgener, er lydsvagt, ergonomisk, nemt at installere og ligger i et fornuftigt prisleje. Goth Ventilation udviklede en prototype til 14

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september 2005. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. februar 2006. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1

BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1 BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1 Bulletin nkf-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af nkf-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

BULLETIN Nr. 66 Marts 2002

BULLETIN Nr. 66 Marts 2002 BULLETIN Nr. 66 Marts 2002 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-Dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark bulletin # 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark ThorvaLdsens Museum NKF- dk arrangement Konservatorer med p.hd. 2 abstracts Mogens S. Koch Interview FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BULLETIN. KB-hallen Fredning og affredning. NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen. LEDER Kulturarven i søgelyset

BULLETIN. KB-hallen Fredning og affredning. NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen. LEDER Kulturarven i søgelyset BULLETIN # 90 /2014 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen LEDER Kulturarven i søgelyset KONSERVATORER MED PH.D. Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler

Læs mere

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv www.digitalbevaring.dk PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

Læs mere

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK BULLETIN # 92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamling LEDER Konservatorer kan bruges til andet end konservering KONSERVATORER MED PH.D. Fire arkæologiske nåletræpæle

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv. Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2011 Årets gang fakta: Årets gang billeder og historier: Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles

Læs mere

årsberetning 2011 bevaring & restaurering

årsberetning 2011 bevaring & restaurering årsberetning 2011 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk www.facebook.com/bcnord

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet OI-Magasinet Indhold Udkommer: 3 gange årligt Oplag: 400 eksemplarer pr. nummer Layout: Microsoft ME & Office 2000 OI-Magasinet er officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI).

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

støt op om faget Ferietiden er som regel forbundet med afslapning, leder Fodterapeuten

støt op om faget Ferietiden er som regel forbundet med afslapning, leder Fodterapeuten Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter AUGUST 2010 SÆRNUMMER WWW.LASF.DK leder Af Tina Christensen, Formand Fodterapeuten Medlemsblad for statsaut. fodterapeuter. Udkommer 10 gange årligt plus

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

UDTRYK SOMMERTRÆF PÅ STEVNS FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK. 3 Juni 2002 27. årgang. Se bagsiden

UDTRYK SOMMERTRÆF PÅ STEVNS FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK. 3 Juni 2002 27. årgang. Se bagsiden UDTRYK u d t r y k FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK 3 Juni 2002 27. årgang SOMMERTRÆF PÅ STEVNS Se bagsiden UDTRYK udkommer 6 gange om året, som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark. UDTRYK

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere