Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)"

Transkript

1 Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 7 OMRÅDET... 7 TIDLIGERE UNDERSØGELSER... 8 AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSEN... 9 METODER OG FREMGANGSMÅDER TIL VIDENSINDSAMLING... 9 METODE 1: OBSERVATIONER OG ON-LINE INTERVIEW I CHAT-RUM Formål Fremgangsmåde Metodeovervejelser METODE 2: UNDERSØGELSE AF HJEMMESIDER OG PORTALER, HVOR DER BLIVER SOLGT SEX Formål Fremgangsmåde METODE 3: UNDERSØGELSE AF EKSTRA BLADETS INTERNET-MASSAGEANNONCER Formål Fremgangsmåde METODE 4: INTERVIEW Formål Metodeovervejelser Interviewguiden Rekruttering af personer til interview Interviewsituationen Interviewpersonerne Fremstillingsformen DEL II: HANDEL MED SEX PÅ INTERNETTET KAPITEL I: HVAD BRUGES INTERNETTET TIL? Reklameplads Kontaktetablering Netværk Anmeldelser Nye tilbud over Internettet KAPITEL II: HVOR PÅ INTERNETTET FOREGÅR DET? Portaler Hjemmesider Chat-rum KAPITEL III: HVORDAN GÅR DET TIL? Kontakt i chat-rum Kontakt via personlig hjemmeside Fra virtuel til reel kontakt OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING REFERENCER BILAG

3 Bilag I: Kunde-interviewguide Bilag II: Interviewguide til prostituerede Bilag III On-line interview med kvindelig prostitueret Bilag IV: Optælling af Ekstra Bladets massageannoncer

4 Forord PRO-Centret er et landsdækkende rådgivnings-, formidlings- og videncenter om prostitution. Centret er en selvejende institution finansieret af Socialministeriet. Centret startede i sommeren 1997, og er et forsøgsprojekt. I den tid centret har eksisteret, har det kunnet iagttages at Internettet har fået en større og større plads på prostitutionsmarkedet. PRO-Centret har derfor fundet, at det var tid til at se nærmere på de forskellige måder Internettet bruges på af prostituerede og prostitutionskunder. Internettet er et medie der er karakteriseret af at være i konstant udvikling og bevægelse, f.eks. foregår mange kontakter her og nu og er så borte. Det har derfor ikke været muligt at undersøge al den kontakt, der foregår vedrørende prostitution, og som det siges i rapporten, kan der kun gives en art øjebliksbillede af, hvordan billedet ser ud. Rapporten giver dog et godt indblik i hvilke forskellige måder Internettet bliver brugt på. Rapport har bekræftet antagelsen om, at Internettet har fået en væsentlig betydning for kontaktskabelse mellem de prostituerede og deres kunder. Endvidere ser det ud til, at Internettet som medie har indflydelse på, hvordan prostituerede præsenterer sig for eventuelle kunder, og at Internettet åbner op for nye muligheder for såvel prostituerede som kunder for at udveksle meninger og holdninger. Annalise Kongstad Centerleder 4

5 Indledning Denne rapport handler om køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet. Især bliver det beskrevet, hvordan kontaktetableringen mellem køberen og sælgeren af seksuelle ydelser foregår. Formålet med arbejdet har været at finde svar på spørgsmålene: Hvad bruges Internettet til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser? Bruges Internettet primært som reklamemedie eller tilbydes der konkrete seksuelle ydelser over Internettet? Åbner Internettet op for nye former for seksuelle ydelser? Hvor på Internettet foregår der køb og salg af seksuelle ydelser? På hvile hjemmesider, portaler, chat-rum sælges der sex? Hvordan går det til? Hvilke aktiviteter og kontaktformer anvendes? Hvordan bær sælgeren sig ad for at skabe kontakt til køberen? Hvordan ser overgangen fra virtuelle til reelle kontakter ud? PRO-Centret har været interesseret i at forsøge at finde svar på disse spørgsmål af flere årsager: Dels ud fra en antagelse om, at Internettet får en større og større betydning som medie for kontaktetableringen mellem køber og sælger af seksuelle ydelser. Dels viden om, at Internettet er ved at udvikle sig som en vigtig markedsplads for køb og salg af seksuelle ydelser. Hidtil har der kun i begrænset omfang været fokus på prostitution på Internettet. Årsagen til det kan være, at prostitution ofte kun er noget, der bliver set af de involverede partnere. Det vil sige køberen og sælgeren. Prostitution på Internettet er kendetegnet af ønsket om anonymitet, usynlighed og diskretion. Interessen for at beskrive Internettet som medie for køb og salg af seksuelle ydelser opstår først, når nogen udenforstående ser hvad der foregår, og har interesse i at beskrive, hvad der bliver set. Prostitutionskunder og prostituerede er i udpræget grad en gruppe mennesker som ikke ønsker at stå åbent frem. Formålet for prostituerede med at annoncere med deres ydelser på Internettet er naturligvis at blive set. Men de ønsker som regel kun at blive set af deres eventuelle kunder. På samme måde har kunderne som regel ingen interesse i at fortælle andre, hvad de bruger Internettet til. I denne undersøgelse har kunder og prostituerede indvilliget i at stille op til interview. I interviewene fortæller de, hvad de bruger Internettet til. De fortæller hvordan kontakten med kunden eller den prostituerede foregår, og de fortæller om fordele og ulemper ved Internettet, når det gælder køb eller salg af seksuelle ydelser. Formålet med rapporten er at give offentligheden indsigt i, at prostitutionskontakter ikke længere kun foregår på gadeplan, på barer, på massageklinikker, via annoncer i dagblade ect., men i særdeleshed også på Internettet. Ved at læse denne rapport, får læseren 5

6 forhåbentlig en bedre forståelse for, hvordan Internettet bliver brugt, og hvilke særlige muligheder Internettet giver kunder og prostituerede. Fremstillingen bygger som nævnt på interview med seks prostituerede og tre kunder. Derudover er der lavet interview med stifteren af en netportal, hvor prostitutionskunder og prostituerede mødes on-line, samt med en annoncedirektør på et dagblad. Endeligt er der foretaget observationer i chatrum, studeret hjemmesider og portaler, udvekslet e- mails med kunder og prostituerede, og set nærmere på et dagblads massageannoncer. De ni personer der medvirker i denne fremstilling, fortæller deres egen personlige version af, hvordan de bruger Internettet i forbindelse med køb og sag af sex. Verden ser ikke nødvendigvis sådan ud som interviewpersonerne beskriver den, og som den er beskrevet i denne rapport. Undersøgelsen er altså ikke nødvendigvis repræsentativ for, hvordan andre kunder og prostituerede udnytter Internettets muligheder. Fremstillingen er opdelt i to dele. Som læser kan man vælge at gå direkte til rapportens del II, som i tre kapitler forsøger at finde svar på de nævnte spørgsmål: Hvad bruges Internettet til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser? Hvor på Internettet foregår der køb og salg af seksuelle ydelser? Hvordan går det til? Ønsker man at vide mere om undersøgelsens formål, hvordan undersøgelsen er gennemført, og datamaterialet indsamlet, håber jeg, at rapportens del I giver svar på dette. 6

7 Del I: Studiets formål og gennemførelse Baggrunden for undersøgelsen Blandt PRO-Centrets formål er indsamling og formidling af viden om prostitution, samt udvikling af metoder inden for socialt arbejde med prostituerede. På den baggrund blev det besluttet at lave en afdækning af handel med seksuelle ydelser på Internettet. I Danmark er handel med seksuelle ydelser på Internettet for alvor opstået indenfor de seneste 3-4 år. Der er ikke tidligere i Danmark lavet en afdækning af køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet, der både omfatter mandlige og kvindelige prostituerede. Forsøget på at afdække handel med sex på Internettet kan derfor betragtes som explorativ. Jeg afprøver nogle metoder for at få viden om, hvordan Internettet bliver brugt. Jeg giver nogle svar i denne rapport, men det kræver længerevarende og mere dybdegående studier at finde ud af, om det billede, der bliver givet her er repræsentativt. Reelt er der i denne undersøgelse blevet brugt lige så meget tid på at finde nogle metoder til at få viden om området, som at finde de rigtige svar på de spørgsmål jeg skulle besvare. Når tidsforbruget har været sådan er det fordi jeg selv har skulle opfinde, udvikle og afprøve metoderne til at skaffe kontakt med købere og sælgere af sex. Området Flere og flere får adgang til Internettet. Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2000 over 1 million danske husstande med Internetadgang. Da det samlede antal brugere stiger kraftigt, bliver det mere og mere interessant for firmaer og enkeltpersoner, at tilbyde varer og forlystelsestilbud over Internettet. Ordet sex er det mest brugte søgeord på Internettet, stærkt efterfulgt af ordet porno. Pornografiske billeder og film er en efterspurgt vare på Internettet, og ud over distribution af varer og tjenester bliver Internettet også brugt som en mødeplads for sociale og seksuelle kontakter. Internettet er i gang med at ændre sociale kommunikationsmønstre og mellemmenneskelige omgangsformer i samfundet. Et aspekt af menneskelig omgangsform som på dramatisk måde synes at påvirkes af Internettet er seksualiteten (Månsson, 2001). Efterhånden som en stadig større mængde kontakt og kommunikation i samfundet foregår via medierne og ikke personligt mellem mennesker, er der intet overraskende i at prostitutionen følger samme mønstre, (Dahl m.fl., 1990). Det er kendt, at kontakten mellem mænd, der sælger sex og deres mandlige kunder tidligere primært foregik fra gaden, i barer og i saunaer. Senere blev også dagblade og visse telefonlinier benyttet til at skabe kontakten mellem køber og sælger. Indenfor de seneste 2-3 år har prostitutionsmarkedet ændret sig til også at omfatte Internettet, der nu 7

8 sandsynligvis udgør det primære kontaktforum for sex mellem mænd (Haansbæk, Bruun Larsen mfl., 2000). Kontakten mellem kvinder, der sælger sex og deres mandlige kunder sker i direkte form på barer, værtshuse, massageklinikker på gadeplan. Men også via annoncer i trykte medier (Pedersen og Heindorf, 2000). Hvorvidt Internettet bliver brugt til kontaktetablering mellem den mandlige kunde og den kvindelige prostituerede, er ikke tidligere blevet beskrevet. Det forsøger denne rapport blandt andet at råde bod på. Denne undersøgelse omhandler al form for køb og salg af sex uanset køber og sælges alder og køn. Internettet er på mange måder et uoverskueligt medie. Det er umuligt af lave en fuldstændig afdækning. Hver dag bliver nye hjemmesider lagt ud på Internettet. Hver dag lukker og åbner nye portaler. En undersøgelse som denne vil derfor meget hurtigt blive forældet. Det som undersøgelsen kan bidrage med, er at give et billede af, hvad der foregår på Internettet lige nu. Samtidig kan den pege på hvor udviklingen er på vej hen. Tidligere undersøgelser Handel med sex på Internettet er et forholdsvis uberørt område rent forskningsmæssigt. Det betyder at antallet af sammenlignelige undersøgelser er stærkt begrænset. Hovedårsagen til at kun ganske få har beskæftiget sig med området er nok, at det er et marked som er opstået indenfor de seneste år. Men usynligheden og taburiseringen af dette felt, skal ikke undervurderes. De første kendte officielle observationer om Internettet som skueplads for prostitution er beskrevet i PRO-Centrets årsberetning fra I artiklen Mænd sælger stadig sex til mænd, men prostitutionen er blevet mere usynlig skriver Haansbæk og Petersen: Selvom usynligheden altid har været et gennemgående træk i den mandlige prostitution, har nye prostitutionsmarkeder siden midten af 1990 erne medvirket til en yderligere usynlighed. I takt med at Internettet begyndte at blive udbredt for alvor, begyndte de prostituerede at benytte sig af denne mulighed. I dag er den mandlige prostitution stort set kun synlig i en indirekte kontaktform, og her har Internettet gradvis fået en større betydning. I kølvandet på ovenstående artikel, fulgte enkelte undersøgelser som beskriver, hvordan der bliver handlet med sex og hvordan der bliver skabt kontaktetablering mellem mænd på Internettet (Krogager, 2000; Bruun Larsen m.fl., 2000; Haansbæk, 2000). Undersøgelsernes konklusioner har været, at der bliver købt og solgt sex mellem mænd på Internettet, og at tilgangen til markedet for salg af sex mellem mænd er blevet lettere (Bruun Larsen m.fl., 2000). Så vidt vides, findes der ingen undersøgelser, der afdækker hvordan Internettet bliver brugt i forbindelse med køb og salg af sex mellem mænd og kvinder. Det skulle denne undersøgelse gerne give nogle svar på. 8

9 Afgrænsning af undersøgelsen Undersøgelsen afgrænser sig til at dække det danske marked for salg af sex på Internettet. I et medie som Internettet eksisterer landegrænser ikke. Derfor effektueres begrænsningen ved, at undersøgelsen kun indbefatter dansksprogede chat-rum, hjemmesider og portaler. Formålet med undersøgelsen er afgrænset til at beskrive hvor og hvordan salg af sex foregår på Internettet. Spørgsmålene hvorfor man som sælger af sex vælger at anvende Internettet som kontaktform og hvilke individuelle konsekvenser salg af sex over Internettet kan have, bliver slet ikke eller kun overfladisk berørt her. Metoder og fremgangsmåder til vidensindsamling Alle tidligere undersøgelser er kendetegnet ved, at der i lighed med denne undersøgelse, er fokuseret en del på udvikling af metoder til indsamling af viden via Internettet. Det er og har været nødvendigt, fordi der ikke har været nogle gennemprøvede dataindsamlingsmetoder via Internettet at holde sig til. Samtidig er det også sådan, at fordi Internettets muligheder hele tiden udvider sig, da ny teknologi bliver udviklet, så ændrer vilkårene sig for at bruge Internettet som instrument for dataindsamling. Det betyder at man som undersøger hele tiden befinder sig i hælene på den tekniske udvikling. Undersøgelsen Salg af sex mellem mænd på Internettet (Bruun Larsen mfl., 2000) afprøver nogle metoder til at skabe kontakt til mænd, der sælger sex i chat-rum 1 for homoseksuelle på Internettet. Jeg læner mig til en vis grad op af de metoder som blev afprøvet i den nævnte undersøgelse, men det har også været nødvendigt at opfinde og afprøve egne metoder. Salg af sex på Internettet forekommer mange forskellige steder, og på mange forskellige måder. For at afdække og beskrive markedet for salg af sex på Internettet så grundigt som muligt, benyttede jeg mig af flere forskellige metoder. Fordi jeg kun har haft ganske få studier af netop denne art at gå ud fra, har jeg måtte begynde fra grunden. Det primære datagrundlag for vidensdelen i denne rapport (Del II) er, fremskaffet ved hjælp af fire forskellige metoder: 1) Observationer og on-line interview i chat-rum. 2) Undersøgelse af hjemmesider og portaler, hvor der bliver solgt sex. 3) Undersøgelse af Ekstra Bladets Internet-massageannoncer. 4) Interview med købere og sælgere af seksuelle ydelser. 1 Betegnelse for et rum, hvor to eller flere skriver til hinanden via et specielt chat-program (IRC) eller med en browser (Internet explorer og Netscape). Et eksempel på et chatrum er Maskulinum i 9

10 Jeg vil i det følgende beskrive de enkelte metoder og konkrete fremgangsmåder nærmere. Metode 1: Observationer og on-line interview i chat-rum Det er i tidligere undersøgelser slået fast, at der foregår salg af sex mellem mænd i visse chat-rum (Bruun Larsen mfl., PRO-Centret, Haansbæk, 2000). Men det er ikke tidligere undersøgt, om der i chat-rum også forekommer salg af sex mellem mænd og kvinder. For at undersøge det, og for at få en generel større viden om køb og salg af seksuelle ydelser i chat-rum, blev det besluttet at lave observationer i visse chat-rum på Internettet. Formål Jeg ønskede at undersøge om, og i hvilket omfang, der foregår køb og salg af seksuelle ydelser i chat-rum. Jeg ville se nærmere på hvordan kontaktetableringen foregår, og endelig var formålet at få indblik i, hvilken chat-rum det foregår i. Der findes chat-rum på en lang række netportaler. Portalerne og blev valgt som relevante på baggrund af den foreløbige viden, der blandet andet er fremskaffet via et tidligere pilotprojekt om mandlig prostitution på internettet (PRO-Centret, 2000). Det viste sig, at portalen ikke var i funktion nogle af dagene, og derfor indgår der desværre ikke observationer fra denne portal i undersøgelsen. Chat-rummet maskulinum på har ellers hidtil været kendt som et af de mest besøgte steder for mandlige prostituerede, der sælger sex til mænd (Krogager, Bruun Larsen m.fl., 2000). De redskaber eller delmetoder jeg brugte var: - at lede efter nick-names 2, der direkte henvendte sig til købere eller sælgere af sex, - at observere chat 3 i chat-rummene, - at rette direkte henvendelse til deltagerne i chattene, - at foretage on-line interview i chat-rummene. Fremgangsmåde Observationerne i chat-rummene er foretaget i samarbejde mellem to medarbejdere fra PRO-Centret. Arbejdet blev tilrettelagt som stikprøveobservationer i de tre nævnte chat- 2 Kodenavn, som man fx kan bruge under deltagelse i chat på Internettet. 3 Begrebet chat betegner at tale med andre brugere af Internettet ved at skrive tekst på skærmen til hinanden. 10

11 rum. Vi planlagde at udføre observationerne på forskudte tidspunkter af døgnet, hvor man kan forvente høj aktivitet på nettet. 4 Stikprøverne blev foretaget mandag den 7. maj, 2001 fra kl samt tirsdag den 8. maj, 2001 fra kl Man må konkludere, at der er tale om en noget begrænset observationsperiode. Det var forholdsvis enkelt at foretage observationerne. Fremgangsmåden var, at vi loggede 5 os ind i et chat-rum, hvor vi enten blandede os direkte i chatten eller indtog en passiv observerende rolle. Vi optalte og skrev alle de chat-navne ned fra de enkelte chat-rum, hvor det var oplagt at de var prostitutionsrelaterede. 6 Vi har gennemført i alt to on-line interviews. Ifølge tidligere undersøgelser (Haansbæk 2000; Bruun Larsen m.fl. 2000) er online-interviewet en velegnet metode til indsamling af empiri, når det gælder viden om anvendelse af Internettet. Fremgangsmåden for on-line interview var, at vi loggede os på et chat-rum med chatnavnet PRO-Centret. Nogen gange tog vi direkte kontakt til en enkeltperson på chatten. Andre gange spurgte vi mere generelt ud i chat-rummet, om der var nogle, der var interesseret i at dele deres viden om køb og salg sex af på Internettet. Eksempel på online interview er vedlagt denne rapport som bilag. Metodeovervejelser Der må tages en del forbehold, når man foretager optællinger af købere og sælgere af seksuelle ydelser i chatrum. Hvis man kun optæller chat-navne, der er direkte prostitutionsrelaterede, er det vores vurdering, at det langt fra giver et sandfærdigt billede af omfanget af prostitutionen i chat-rummene. Det vil være nødvendigt at spørge ind til de chat-navne som ikke umiddelbart ser prostitutionsrelaterede ud. Ved observationer af chatten er man kun i stand til at følge den synlige fælles chat, som udgør en mindre del af den aktivitet, der er inde i rummet. Hovedparten af kommunikationen i chat-rummene foregår privat 7. Det betyder, at det kun er de to involverede personer, der kan følge med i, hvad der bliver talt om. Observationer af chat-rummene kan dokumentere, at der finder sexhandler sted i rummene, men giver ikke noget kvantitativt indblik. 4 Netcoders ApS og Vilstrup Interactive udarbejder et ugentligt indeks over internetadfærd. Dagbladet Politikken offentliggør hver uge statistikkerne i sektionen Politikken Internet. Tendensen viser, at antallet af netbrugere er størst i tidsrummene og (Politikken, 15.marts, 2001). 5 Tilslutte pc eren til et chat-rum, hvor man angiver et brugernavn, og i nogle tilfælde en adgangskode. 6 Fx Tjenpenge23år eller Gavm/sg ung Århus. 7 Ofte omtalt som at chatte i rødt. 11

12 Metode 2: Undersøgelse af hjemmesider og portaler, hvor der bliver solgt sex Omdrejningspunktet for køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet er hjemmesiderne 8 og portalerne. Det er her udbyderne af de seksuelle ydelser reklamerer for deres vare, og det er her køberne leder efter den vare de måske senere vælger at købe. Formål Jeg ønskede at afdække på hvilken hjemmesider og portaler der bliver solgt sex. Jeg ville også undersøge, hvordan køberne og sælgerne af seksuelle ydelser bruger hjemmesiderne og portalerne. Når man taler om, at Internettet forandrer sig hele tiden, er det særligt i forhold antal og udseende på hjemmesider og netportaler at forandringerne sker. Hjemmesiderne og netportalerne er Internettets ansigt. Eller måske burde man sige ansigter. For det er sådan at der findes tusinder af netportaler, og endnu flere hjemmesider. Enhver privatperson kan oprette en hjemmeside, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan den skal se ud, og hvad den tilbyder. Fordi Internettet netop skifter ansigt hele tiden, er der stor risiko for at konkrete oplysninger meget hurtigt bliver forældede. Jeg har derfor valgt at beskrive udbudet og indholdet af hjemmesiderne og portalerne mere generelt. På den måde håber jeg, at den viden jeg fremstiller i rapportens del II, forældes langsommere. Fremgangsmåde Jeg benyttede mig af forskellige søgemaskiner 9 for at finde frem til relevante hjemmesider og portaler. Hver søgning resulterede i et stort antal henvisninger til hjemmesider og portaler. Jeg havde ikke mulighed for at se nærmere på alle henvisningerne, men valgte et bredt udvalg. Ved at klikke 10 ind på hjemmesider og portaler, kunne jeg observere nærmere, hvordan siderne var bygget om og hvad der blev tilbudt. I nogle tilfælde, har jeg taget kontakt til personer eller firmaer bag siderne. Det gjorde jeg for at spørge nærmere ind til sidens indhold og formål. 8 Hjemmeside; homepage, website; de steder på Internettet, hvor en person eller et firma eller en organisation har samlet en række informationer i form af tekst, fotos, grafik, lyde, animationer m.v. Hjemmesider kan indeholde en enkelt eller flere hundrede sider, og kan ses ved hjælp af en browser. Når man vil frem til en hjemmeside skriver man adressen eller klikker med musen på et link (et ord eller billede), der fører over til et andet sted på hjemmesiden eller til en helt anden hjemmeside. Ofte kendetegnet ved at begynde med www eller http. 9 Portal, hvor man, i store databaser, kan søge efter bestemte ord på Internettet. De største søgemaskiner har oplysninger om over 100 mio. hjemmesider. Danske søgemaskiner er bl.a. jubii.dk og yahoo.dk. 10 Udtrykket at klikke kommer af den lyd, det klik, det giver, når man trykker på musen for at vælge et link fra en hjemmeside eller portal. 12

13 Metode 3: Undersøgelse af Ekstra Bladets Internet-massageannoncer Ekstra Bladet har i mange år været det altdominerende medie i forhold til prostitutionsannoncering. Før Internettet for alvor blev udbredt, fandtes der stort set ikke andre steder end Ekstra Bladets massageannoncer, hvor sælgerne kunne annoncerer med deres tilbud, og køberne kunne studere tilbudene nærmere. Sådan er det ikke længere. Meget tyder på at Ekstra Bladets position som førende medie for prostitutionsannoncer, er ved at forsvinde. Ekstra Bladets prostitutionsannoncer har de seneste år været opdelt i underrubrikkerne: Massage med Internet og Massage uden Internet. I annoncerne under rubrikken Massage med Internet, bliver der henvist til relevante hjemmesider, hvor man kan finde yderligere oplysninger om priser, sted og udbud. På den måde forsøger Ekstra Bladets at holde fast på annoncørerne, ved at skabe et marked for annoncering i forhold til prostitutionsrelaterede hjemmesider. Formål Jeg ønskede at lave en retrospektiv optælling af de prostitutionsannoncer i Ekstra Bladet, der indeholder henvisninger til private hjemmesider. Formålet var at få et billede af udviklingen af antallet af annoncer. Det er interessant at få belyst, fordi det fortæller noget om Internetters udbredelse som medie for køb og salg af seksuelle ydelser. Fremgangsmåde Jeg optalte prostitutionsannoncerne i Ekstra Bladet under rubrikkerne Massage med Internet og Massage uden Internet i perioden december 1999 til marts Annoncerne blev optalt den anden torsdag i månederne marts, juni, september og december. Torsdag blev valgt fordi det er den dag, hvor der generelt er flest massageannoncer. Den anden torsdag i måneden er valgt, fordi der ikke falder nogle helligdage på disse dage. Resultatet af optællingen af prostitutionsannoncer er er vedlagt rapporten som bilag IV Metode 4: Interview Det primære datagrundlag i denne undersøgelser er fremskaffet ved telefoninterviews med prostitutionskunder og prostituerede. Derfor får beskrivelsen af mine erfaringer med denne metode særlig vægt her. Tre prostitutionskunder og fire prostituerede mænd og kvinder har medvirket. Et kriterium for at medvirke i studiet har været, at interviewpersonerne var aktive købere eller sælgere af seksuelle ydelser. Som tidligere nævnt forandrer Internettet sig hele tiden. Ved at interviewe personer, der på interviewtidspunktet brugte Internettet, håbede jeg, at jeg kunne få en så opdateret viden som muligt. 13

14 Købere og sælgere af seksuelle ydelser udgør på ingen måde en homogen gruppe. Den samlede gruppe af interviewpersoner opdeler sig snarere i et antal heterogene undergrupper. Eksempel på forskelligheder kan være: Antal år i prostitution. Antal år med kundeerfaring. Årsager til prostitution. Årsager til at købe seksuelle ydelser mv. Hver enkel person der har indvilliget i at lade sig interview til denne undersøgelse, vil være repræsentant for netop hans eller hendes helt personlige version af, hvordan Internettet bliver benyttet. Frem for at nå frem til ligheder, har målet været at beskrive så mange forskellige erfaringer med Internettet som muligt. Formål I denne undersøgelse har hensigten ikke været at dykke ned i interviewpersonernes private liv og erfaringer. Sagt lidt firkantet, har den enkelte køber eller sælger ikke interesseret mig. Når jeg har ønsket at interview kunder og prostituerede, har det været for at bruge dem som informanter om Internettets muligheder og begrænsninger. Formålet med interviewene har altså været at få del i den viden som disse personer besidder. Metodeovervejelser Der kan knytte sig en række metodiske problemstillinger til brugen af interview. Interviewene i denne undersøgelse var tilrettelagt som halvstrukturede telefon- og chatinterviews. Formålet var at indhente konkrete faktuelle oplysninger. Interviewpersonerne var informanter. De blev bedt om at dele deres viden om køb og salg af sex på Internettet. Da jeg kun i meget begrænset omfang har spurgt ind til individuelle holdninger og meninger, må indholdet antages at være ganske pænt renset for personlige tolkninger og vurderinger. Jeg mener at de oplysninger og den viden jeg har fået, i stor udstrækning afspejler virkeligheden. Samtidig er det nødvendigt at nævne, at når interviewpersonerne deler ud af deres viden om prostitution på Internettet, så er det ikke nødvendigvis den fulde sandhed. Det der bliver fortalt er udtryk for et begrænset antal personers erfaringer og oplevelser. Interviewpersonerne har i nogle tilfælde været særlige ivrige efter at give mig det, som de troede jeg gerne ville have. Det oplevede jeg især, når jeg interviewede prostitutionskunder, som jeg havde fået kontakt til via en bestemt netportal 11. Det virkede som om kunderne generelt gjorde sig ekstra umage for at give mig så mange informationer som muligt. Der indgår formentligt ikke deciderede usandheder i interviewene, men jeg tror dog, at personerne af og til har valgt at fortælle en god historie frem for helt faktuelt at gengive, hvad der virkelig skete. En problematik som ikke er usædvanlig, når man bruger interviewmetoden til indsamling af viden (Hughes & Månsson, 1988). 11 Indgangssted til Internettet, der behandler mange emner og hvor de funktioner man jævnligt benytter, er samlet. Fx Opasia (TeleDanmark), Wanadoo (Mobilix), Jubii, Yahoo, WorldOnline, SOL (Scandinavia Online) etc. 14

15 I fremstillingen i del II har jeg så vidt muligt undgået at interviewpersonerne fremstår som individer. Det har jeg gjort dels for at bevare den enkeltes fulde anonymitet, men selvfølgelig især fordi, det ikke har været formålet med denne undersøgelse, at beskrive enkeltpersoner. Formålet med undersøgelsen var at sætte fokus på Internettet som sted for køb og salg af seksuelle ydelser. Det er derfor Internettet som medie der er interessant, fremfor den enkelte person. Interviewpersonernes individuelle oplysninger vil derfor typisk blive kogt sammen, og fremstå i mere generelle termer. Interviewguiden Før jeg foretog det første interview udarbejdede jeg to interviewguider. Én til interview med kunder, og én til interview med prostituerede. Alle interview er gennemført med interviewguide. Interviewguiden fungerede som huskeseddel samtidig med, at den var en hjælp til at strukturere interviewet. Interviewguiderne er vedlagt rapporten som I og II. De to interviewguider er stort set struktureret ens. Efter nogle generelle afklarende spørgsmål hvem er interviewpersonen, hvordan er kontakten skabt, hvordan/ hvor foregår interviewet fulgte de tre hovedspørgsmål, som jeg med denne undersøgelse ønskede at få besvaret: Hvor på internettet indgår interviewpersonen i handel med sex? Jeg ønskede her informationer om, hvilke hjemmesider 12, portaler, chat-rum den enkelte interviewperson benyttede sig af for at købe eller sælge seksuelle ydelser. Hvordan bruges Internettet? Under dette spørgsmål forsøgte jeg at få mere konkrete informationer om, hvordan Internettet blev brugt af den enkelte. Jeg spurgte nærmere til, om Internettet blev brugt som en reklamesøjle for seksuelle ydelser, eller om der blev tilbudt konkrete seksuelle ydelser on-line. Jeg ønskede også at få indsigt i, om Internettets muligheder har givet plads til nye former for seksuelle ydelser. Hvordan går det til? Her bad jeg interviewpersonen være meget specifik. Jeg spurgte ind til, hvordan den konkrete kontakt til køberen / sælgeren af seksuelle ydelser blev skab. Hvilken kontaktform der blev brugt, og hvordan er overgangen fra virtuelle kontakt til reelle kontakt foregik. Rekruttering af personer til interview 12 Websites; homepages; websteder; de steder på Internettet, hvor en person eller et firma eller en organisation har samlet en række informationer i form af tekst, fotos, grafik, lyde animationer m.v. Hjemmesider kan indeholde en enkelt eller flere hundrede sider. 15

16 Der eksisterer ikke nogle databaser eller andre registre over prostitutionskunder og prostituerede. Derfor har jeg ikke haft nogen let tilgang til at få kontakt til interviewpersoner. Som tidligere nævnt er købere og sælgere af sex en gruppe som ikke ønsker at såt åbent frem. Det er der mange årsager til. Blandt andet ønsket om anonymitet og usynlighed. En stor del af mine ressourcer er blevet brugt til at udvikle metoder til at rekruttere personer til interviews. Det har været nødvendigt at være fantasifuld, for jeg kunne jo ikke følge nogle manualer for, hvordan man skaffede interviewpersoner. De metoder jeg har brugt for at finde personer til interviewene har været: - Direkte opsøgende virksomhed på Internettet, hvor købere og sælgere af seksuelle ydelser mødes - Gratisannoncering på web-sides - Deltagelse i debatter på Internettet Interviewsituationen Interviewene varede minutter. Nogle af interviewene foregik efter aftale, således at enten de eller jeg ringede op. Andre interviewpersoner ringede blot uden foregående aftale, og interviewet blev udført umiddelbart i forlængelse heraf. Overfor de personer jeg har interviewet har jeg præsenteret mig med fulde navn og som medarbejder i PRO- Centret. Før interviewet har jeg kort fortalt lidt om PRO-Centrets arbejdsområder, samt formålet med interviewet. Interviewpersonerne Det var ikke på forhånd sat krav til antal interviewpersoner. Det tidsrum, der var afsat til opgaven, har været afgørende for, hvor mange interviewpersoner, der deltaget i undersøgelsen. Der har ikke været mulighed for at være særlig kritisk i udvalget af interviewpersonerne. Jeg har dog forsøgt at opnå en spredning i forhold til køn. Jeg havde også et ønske om lige fordeling mellem købere og sælgere af seksuelle ydelser. I alt syv personer, tre kvinder og fire mænd, blev interviewet. Af disse syv personer var tre kunder (alle mænd) og fire prostituerede. Af de fire prostituerede var tre kvinder og én mand. Interviewpersonerne har haft forskellige motiver for at medvirke i studiet. Nogle har medvirket fordi de gerne ville bidrage med deres egen personlige historie. For andre har det været vigtigt at være med til at sætte fokus på området, ud fra en almen interesse i medvirke til at påvirke den generelle holdning til prostitution i samfundet. Flere af interviewpersonerne har selv taget kontakt til mig, og bedt om at være med i undersøgelsen. Andre gange har jeg måttet overbevise og overtale personerne til at medvirke. I selve interviewsituationen har jeg ikke mærket nogen forskel på engagementet hos disse to grupper. 16

17 Fremstillingsformen Alle interviews er optaget på bånd, og senere udskrevet delvis. Samtlige interviewpersoner har indvilliget i at interviewet blev optaget. Der er sket en vis redigering ved udskrivningen af interviewene fra bånd til skrift. Dels har jeg fjernet gentagelser og omstændelige forklaringer, dels mine egne spørgsmål og kommentarer. Materialet er også blevet ordnet, strammet og beskåret. Alt sammen for gøre fremstillingen så læsevenlig og forståelig som mulig for læseren. Jeg har valgt at gøre brug af direkte citater fra interviewene, og fra min -korrespondance med kunder og prostituerede. Jeg håber at citaterne er med til at gøre fremstillingen mere levende. Citaterne bliver især brugt til at konkretisere og eksemplificere de områder jeg behandler. I enkelte tilfælde lader jeg citaterne tale selv. 17

18 Del II: Handel med sex på Internettet Tidligere undersøgelse, der har forsøgt at belyse prostitution på Internettet, har fokuseret på mand til mand prostitution. Altså kønshandel, hvor både køber og sælger er mænd. Denne undersøgelse skiller sig ud fra tidligere undersøgelser på området, ved blandt andet ikke at fokusere på, hvilket køn køberne og sælgerne er. Jeg belyser den handel med sex der er mest af på Internettet, og nøjes med at konstatere, at det er sexhandel, hvor køberen typisk er mand og sælgeren kvinde. Når man beskæftiger sig med et område, der er nyt, hele tiden forandrer sig, og er forholdsvis ubeskrevet, må man begynde med at afdække og indsamle viden om området. Sagt på en anden måde: Man må begynde for bunden, og forsøge at få besvaret noget helt elementære spørgsmål: - hvad Internettet bruges til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser. - hvor handlen med sex foregår - hvordan det går til. Jeg har stillet spørgsmålene hvad, hvor og hvordan. Undersøgelsen er ikke problemsøgende, og derfor bliver spørgsmålet hvorfor sjældent stillet. Et spørgsmål som naturligt følger i kølvandet på en afdækkende rapport som denne ville nemlig være: Hvilke individuelle konsekvenser har køb og salg af sex over Internettet for den enkelte? En mere analytisk og perspektiverede undersøgelse kunne være næste skridt. Undersøgelsen afgrænser sig til at dække det danske marked for salg af sex på Internettet. I et medie som Internettet eksisterer landegrænser ikke. Derfor effektueres begrænsningen ved at undersøgelsen kun indbefatter dansksprogede chat-rum, hjemmesider og portaler. Undersøgelsens interviewguide indeholder spørgsmål til afdækning af de tre nævnte områder. Jeg har så vidt muligt forsøgt at berøre alle temaer i alle interviewene. Det er dog ikke altid lykkedes. Alligevel er der samlet set kun få blinde pletter. Hvad der ikke blev belyst i et interview, blev belyst i et andet. Når jeg forsøger at svare på de tre overordnede spørgsmål, skelner jeg ikke mellem om oplysningerne stammer fra telefoninterviews, chatinterviews, fra observationer eller andre fra andre af de kilder jeg har hentet informationer fra. Alt den viden jeg har indsamlet er smidt i en bunke. Det er den rodebunke jeg forsøger at strukturere i følgende fremstilling. Del II er inddelt i tre kapitler, og kan læses i sin helhed, men den kan også bruges som opslagsbog. Derfor de mange overskrifter, underoverskrifter og enkelte steder gentagelser. 18

19 Endelig vil jeg endnu engang gøre opmærksom på, at fremstillingen kun repræsenterer interviewpersonernes og informanternes oplevelser, erfaringer og meninger, som ikke nødvendigvis er hele sandheden. 19

20 Kapitel I: Hvad bruges Internettet til? Formålet med kapitel I er at give læseren viden om, hvad Internettet bliver brugt til i forbindelse med køb og salg af seksuelle ydelser. Fremstillingen bygger på den viden jeg har indsamlet via de metoder jeg har beskrevet i rapportens del I. Som jeg har nævnt tidligere, kan jeg kun beskrive det, som jeg har fået fortalt, eller det jeg selv har observeret. I kapitlet beskriver jeg derfor noget af det Internettet bliver brugt til i første halvdel af år 2001, men jeg får ganske givet ikke alt med. Reklameplads Når en vare skal sælges, er sælgeren som regel interesseret i, at varen er synlig for den potentielle køber. I prostitution er varen der er til salg en given seksuelle ydelse. Den primære reklameplads for sex til salg har tidligere været en formiddagsavis. Ifølge de prostituerede jeg har talt med, er der flere og flere der også bruger Internettet som reklameplads. En kvinder, der sælger sex siger, at hun bruger Internettet som reklameplads fordi det er effektivt og billigt. Ellen 13, der har solgt sex i et år fortæller: Ellen, prostitueret: Jeg bruger Internettet en del. Internettet er Ekstra Bladets forlængede arm. I dag er det nødvendigt at være på Internettet. Faktisk tror jeg det er svært at etablere sig i dag som nystartet massagepige, hvis man ikke benytter sig af Internettet. Flere af mine informanter fortæller, at de ikke længere annoncerer i dagspressen, men udelukkende på Internettet. Som regel angives prisen som den afgørende faktor for ikke at bruge dagspressen. Det er ofte langt billigere at bruge Internettet som annonceringplads. Susan, prostitueret: Ekstra Bladet er for dyre, de er faktisk de største alfonser i Danmark med de priser de kræver for sølle tre linjer. Men deres monopol vil forsvinde i takt med at nettet vokser, og det går stærkt. Jeg arbejdede på et tidspunkt på en massageklinik. Der brugte jeg Ekstra Bladet. Jeg brugte 1500 til 2000 kr. om ugen på annoncer. Det er for vildt, men jeg havde ikke andre muligheder på det tidspunkt. Nu bruger jeg ikke andet end Internettet. Vores site 14 er ganske gratis. Vi betaler for domænet 15 ikke andet. Det er vist 200 kr. hver 3. måned. En interviewperson mener, at det er godt for annoncørerne, at der ved Internettet er kommet et nyt annoncemarked. John fortæller: John: Ekstra Bladet har tidligere haft en magtbase. Hvis annoncørerne tidligere blev ekskluderet fra at annoncere der, havde de ikke andre muligheder. Sådan er det ikke i dag, og sådan bliver det i endnu mindre grad i fremtiden. 13 For at beskytte interviewpersonernes anonymitet er alle navne i fremstillingen fiktive. 14 Hjemmeside; website. 15 Inddelingssystem for Internet adresser. Gør at alle hjemmesideadresser bliver unikke. 20

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

På bar med Blond Anett

På bar med Blond Anett Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 På bar med Blond Anett Møde med en prostitueret, der gerne tager imod kunder med handicap uden at tage ekstra for det Af Carsten Tolbøll Pludselig står hun i døren.

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside 126 Ældre hjælper Ældre Vintersæson 2011-2012 Link til Datastuens hjemmeside Kom godt i gang med din PC - få styr på: Kassens indhold Tænd & sluk Skrivebord Lyd Tastatur Mus Åbn programmer Programvinduer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Baggrunden for Klassetrivsel.dk skal findes i det arbejde, som de to folkeskolelærere Jakob Skjødt og Lars du Jardin Nielsen lavede på Mølleskolen i Ry.

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere