Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)"

Transkript

1 Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 7 OMRÅDET... 7 TIDLIGERE UNDERSØGELSER... 8 AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSEN... 9 METODER OG FREMGANGSMÅDER TIL VIDENSINDSAMLING... 9 METODE 1: OBSERVATIONER OG ON-LINE INTERVIEW I CHAT-RUM Formål Fremgangsmåde Metodeovervejelser METODE 2: UNDERSØGELSE AF HJEMMESIDER OG PORTALER, HVOR DER BLIVER SOLGT SEX Formål Fremgangsmåde METODE 3: UNDERSØGELSE AF EKSTRA BLADETS INTERNET-MASSAGEANNONCER Formål Fremgangsmåde METODE 4: INTERVIEW Formål Metodeovervejelser Interviewguiden Rekruttering af personer til interview Interviewsituationen Interviewpersonerne Fremstillingsformen DEL II: HANDEL MED SEX PÅ INTERNETTET KAPITEL I: HVAD BRUGES INTERNETTET TIL? Reklameplads Kontaktetablering Netværk Anmeldelser Nye tilbud over Internettet KAPITEL II: HVOR PÅ INTERNETTET FOREGÅR DET? Portaler Hjemmesider Chat-rum KAPITEL III: HVORDAN GÅR DET TIL? Kontakt i chat-rum Kontakt via personlig hjemmeside Fra virtuel til reel kontakt OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING REFERENCER BILAG

3 Bilag I: Kunde-interviewguide Bilag II: Interviewguide til prostituerede Bilag III On-line interview med kvindelig prostitueret Bilag IV: Optælling af Ekstra Bladets massageannoncer

4 Forord PRO-Centret er et landsdækkende rådgivnings-, formidlings- og videncenter om prostitution. Centret er en selvejende institution finansieret af Socialministeriet. Centret startede i sommeren 1997, og er et forsøgsprojekt. I den tid centret har eksisteret, har det kunnet iagttages at Internettet har fået en større og større plads på prostitutionsmarkedet. PRO-Centret har derfor fundet, at det var tid til at se nærmere på de forskellige måder Internettet bruges på af prostituerede og prostitutionskunder. Internettet er et medie der er karakteriseret af at være i konstant udvikling og bevægelse, f.eks. foregår mange kontakter her og nu og er så borte. Det har derfor ikke været muligt at undersøge al den kontakt, der foregår vedrørende prostitution, og som det siges i rapporten, kan der kun gives en art øjebliksbillede af, hvordan billedet ser ud. Rapporten giver dog et godt indblik i hvilke forskellige måder Internettet bliver brugt på. Rapport har bekræftet antagelsen om, at Internettet har fået en væsentlig betydning for kontaktskabelse mellem de prostituerede og deres kunder. Endvidere ser det ud til, at Internettet som medie har indflydelse på, hvordan prostituerede præsenterer sig for eventuelle kunder, og at Internettet åbner op for nye muligheder for såvel prostituerede som kunder for at udveksle meninger og holdninger. Annalise Kongstad Centerleder 4

5 Indledning Denne rapport handler om køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet. Især bliver det beskrevet, hvordan kontaktetableringen mellem køberen og sælgeren af seksuelle ydelser foregår. Formålet med arbejdet har været at finde svar på spørgsmålene: Hvad bruges Internettet til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser? Bruges Internettet primært som reklamemedie eller tilbydes der konkrete seksuelle ydelser over Internettet? Åbner Internettet op for nye former for seksuelle ydelser? Hvor på Internettet foregår der køb og salg af seksuelle ydelser? På hvile hjemmesider, portaler, chat-rum sælges der sex? Hvordan går det til? Hvilke aktiviteter og kontaktformer anvendes? Hvordan bær sælgeren sig ad for at skabe kontakt til køberen? Hvordan ser overgangen fra virtuelle til reelle kontakter ud? PRO-Centret har været interesseret i at forsøge at finde svar på disse spørgsmål af flere årsager: Dels ud fra en antagelse om, at Internettet får en større og større betydning som medie for kontaktetableringen mellem køber og sælger af seksuelle ydelser. Dels viden om, at Internettet er ved at udvikle sig som en vigtig markedsplads for køb og salg af seksuelle ydelser. Hidtil har der kun i begrænset omfang været fokus på prostitution på Internettet. Årsagen til det kan være, at prostitution ofte kun er noget, der bliver set af de involverede partnere. Det vil sige køberen og sælgeren. Prostitution på Internettet er kendetegnet af ønsket om anonymitet, usynlighed og diskretion. Interessen for at beskrive Internettet som medie for køb og salg af seksuelle ydelser opstår først, når nogen udenforstående ser hvad der foregår, og har interesse i at beskrive, hvad der bliver set. Prostitutionskunder og prostituerede er i udpræget grad en gruppe mennesker som ikke ønsker at stå åbent frem. Formålet for prostituerede med at annoncere med deres ydelser på Internettet er naturligvis at blive set. Men de ønsker som regel kun at blive set af deres eventuelle kunder. På samme måde har kunderne som regel ingen interesse i at fortælle andre, hvad de bruger Internettet til. I denne undersøgelse har kunder og prostituerede indvilliget i at stille op til interview. I interviewene fortæller de, hvad de bruger Internettet til. De fortæller hvordan kontakten med kunden eller den prostituerede foregår, og de fortæller om fordele og ulemper ved Internettet, når det gælder køb eller salg af seksuelle ydelser. Formålet med rapporten er at give offentligheden indsigt i, at prostitutionskontakter ikke længere kun foregår på gadeplan, på barer, på massageklinikker, via annoncer i dagblade ect., men i særdeleshed også på Internettet. Ved at læse denne rapport, får læseren 5

6 forhåbentlig en bedre forståelse for, hvordan Internettet bliver brugt, og hvilke særlige muligheder Internettet giver kunder og prostituerede. Fremstillingen bygger som nævnt på interview med seks prostituerede og tre kunder. Derudover er der lavet interview med stifteren af en netportal, hvor prostitutionskunder og prostituerede mødes on-line, samt med en annoncedirektør på et dagblad. Endeligt er der foretaget observationer i chatrum, studeret hjemmesider og portaler, udvekslet e- mails med kunder og prostituerede, og set nærmere på et dagblads massageannoncer. De ni personer der medvirker i denne fremstilling, fortæller deres egen personlige version af, hvordan de bruger Internettet i forbindelse med køb og sag af sex. Verden ser ikke nødvendigvis sådan ud som interviewpersonerne beskriver den, og som den er beskrevet i denne rapport. Undersøgelsen er altså ikke nødvendigvis repræsentativ for, hvordan andre kunder og prostituerede udnytter Internettets muligheder. Fremstillingen er opdelt i to dele. Som læser kan man vælge at gå direkte til rapportens del II, som i tre kapitler forsøger at finde svar på de nævnte spørgsmål: Hvad bruges Internettet til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser? Hvor på Internettet foregår der køb og salg af seksuelle ydelser? Hvordan går det til? Ønsker man at vide mere om undersøgelsens formål, hvordan undersøgelsen er gennemført, og datamaterialet indsamlet, håber jeg, at rapportens del I giver svar på dette. 6

7 Del I: Studiets formål og gennemførelse Baggrunden for undersøgelsen Blandt PRO-Centrets formål er indsamling og formidling af viden om prostitution, samt udvikling af metoder inden for socialt arbejde med prostituerede. På den baggrund blev det besluttet at lave en afdækning af handel med seksuelle ydelser på Internettet. I Danmark er handel med seksuelle ydelser på Internettet for alvor opstået indenfor de seneste 3-4 år. Der er ikke tidligere i Danmark lavet en afdækning af køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet, der både omfatter mandlige og kvindelige prostituerede. Forsøget på at afdække handel med sex på Internettet kan derfor betragtes som explorativ. Jeg afprøver nogle metoder for at få viden om, hvordan Internettet bliver brugt. Jeg giver nogle svar i denne rapport, men det kræver længerevarende og mere dybdegående studier at finde ud af, om det billede, der bliver givet her er repræsentativt. Reelt er der i denne undersøgelse blevet brugt lige så meget tid på at finde nogle metoder til at få viden om området, som at finde de rigtige svar på de spørgsmål jeg skulle besvare. Når tidsforbruget har været sådan er det fordi jeg selv har skulle opfinde, udvikle og afprøve metoderne til at skaffe kontakt med købere og sælgere af sex. Området Flere og flere får adgang til Internettet. Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2000 over 1 million danske husstande med Internetadgang. Da det samlede antal brugere stiger kraftigt, bliver det mere og mere interessant for firmaer og enkeltpersoner, at tilbyde varer og forlystelsestilbud over Internettet. Ordet sex er det mest brugte søgeord på Internettet, stærkt efterfulgt af ordet porno. Pornografiske billeder og film er en efterspurgt vare på Internettet, og ud over distribution af varer og tjenester bliver Internettet også brugt som en mødeplads for sociale og seksuelle kontakter. Internettet er i gang med at ændre sociale kommunikationsmønstre og mellemmenneskelige omgangsformer i samfundet. Et aspekt af menneskelig omgangsform som på dramatisk måde synes at påvirkes af Internettet er seksualiteten (Månsson, 2001). Efterhånden som en stadig større mængde kontakt og kommunikation i samfundet foregår via medierne og ikke personligt mellem mennesker, er der intet overraskende i at prostitutionen følger samme mønstre, (Dahl m.fl., 1990). Det er kendt, at kontakten mellem mænd, der sælger sex og deres mandlige kunder tidligere primært foregik fra gaden, i barer og i saunaer. Senere blev også dagblade og visse telefonlinier benyttet til at skabe kontakten mellem køber og sælger. Indenfor de seneste 2-3 år har prostitutionsmarkedet ændret sig til også at omfatte Internettet, der nu 7

8 sandsynligvis udgør det primære kontaktforum for sex mellem mænd (Haansbæk, Bruun Larsen mfl., 2000). Kontakten mellem kvinder, der sælger sex og deres mandlige kunder sker i direkte form på barer, værtshuse, massageklinikker på gadeplan. Men også via annoncer i trykte medier (Pedersen og Heindorf, 2000). Hvorvidt Internettet bliver brugt til kontaktetablering mellem den mandlige kunde og den kvindelige prostituerede, er ikke tidligere blevet beskrevet. Det forsøger denne rapport blandt andet at råde bod på. Denne undersøgelse omhandler al form for køb og salg af sex uanset køber og sælges alder og køn. Internettet er på mange måder et uoverskueligt medie. Det er umuligt af lave en fuldstændig afdækning. Hver dag bliver nye hjemmesider lagt ud på Internettet. Hver dag lukker og åbner nye portaler. En undersøgelse som denne vil derfor meget hurtigt blive forældet. Det som undersøgelsen kan bidrage med, er at give et billede af, hvad der foregår på Internettet lige nu. Samtidig kan den pege på hvor udviklingen er på vej hen. Tidligere undersøgelser Handel med sex på Internettet er et forholdsvis uberørt område rent forskningsmæssigt. Det betyder at antallet af sammenlignelige undersøgelser er stærkt begrænset. Hovedårsagen til at kun ganske få har beskæftiget sig med området er nok, at det er et marked som er opstået indenfor de seneste år. Men usynligheden og taburiseringen af dette felt, skal ikke undervurderes. De første kendte officielle observationer om Internettet som skueplads for prostitution er beskrevet i PRO-Centrets årsberetning fra I artiklen Mænd sælger stadig sex til mænd, men prostitutionen er blevet mere usynlig skriver Haansbæk og Petersen: Selvom usynligheden altid har været et gennemgående træk i den mandlige prostitution, har nye prostitutionsmarkeder siden midten af 1990 erne medvirket til en yderligere usynlighed. I takt med at Internettet begyndte at blive udbredt for alvor, begyndte de prostituerede at benytte sig af denne mulighed. I dag er den mandlige prostitution stort set kun synlig i en indirekte kontaktform, og her har Internettet gradvis fået en større betydning. I kølvandet på ovenstående artikel, fulgte enkelte undersøgelser som beskriver, hvordan der bliver handlet med sex og hvordan der bliver skabt kontaktetablering mellem mænd på Internettet (Krogager, 2000; Bruun Larsen m.fl., 2000; Haansbæk, 2000). Undersøgelsernes konklusioner har været, at der bliver købt og solgt sex mellem mænd på Internettet, og at tilgangen til markedet for salg af sex mellem mænd er blevet lettere (Bruun Larsen m.fl., 2000). Så vidt vides, findes der ingen undersøgelser, der afdækker hvordan Internettet bliver brugt i forbindelse med køb og salg af sex mellem mænd og kvinder. Det skulle denne undersøgelse gerne give nogle svar på. 8

9 Afgrænsning af undersøgelsen Undersøgelsen afgrænser sig til at dække det danske marked for salg af sex på Internettet. I et medie som Internettet eksisterer landegrænser ikke. Derfor effektueres begrænsningen ved, at undersøgelsen kun indbefatter dansksprogede chat-rum, hjemmesider og portaler. Formålet med undersøgelsen er afgrænset til at beskrive hvor og hvordan salg af sex foregår på Internettet. Spørgsmålene hvorfor man som sælger af sex vælger at anvende Internettet som kontaktform og hvilke individuelle konsekvenser salg af sex over Internettet kan have, bliver slet ikke eller kun overfladisk berørt her. Metoder og fremgangsmåder til vidensindsamling Alle tidligere undersøgelser er kendetegnet ved, at der i lighed med denne undersøgelse, er fokuseret en del på udvikling af metoder til indsamling af viden via Internettet. Det er og har været nødvendigt, fordi der ikke har været nogle gennemprøvede dataindsamlingsmetoder via Internettet at holde sig til. Samtidig er det også sådan, at fordi Internettets muligheder hele tiden udvider sig, da ny teknologi bliver udviklet, så ændrer vilkårene sig for at bruge Internettet som instrument for dataindsamling. Det betyder at man som undersøger hele tiden befinder sig i hælene på den tekniske udvikling. Undersøgelsen Salg af sex mellem mænd på Internettet (Bruun Larsen mfl., 2000) afprøver nogle metoder til at skabe kontakt til mænd, der sælger sex i chat-rum 1 for homoseksuelle på Internettet. Jeg læner mig til en vis grad op af de metoder som blev afprøvet i den nævnte undersøgelse, men det har også været nødvendigt at opfinde og afprøve egne metoder. Salg af sex på Internettet forekommer mange forskellige steder, og på mange forskellige måder. For at afdække og beskrive markedet for salg af sex på Internettet så grundigt som muligt, benyttede jeg mig af flere forskellige metoder. Fordi jeg kun har haft ganske få studier af netop denne art at gå ud fra, har jeg måtte begynde fra grunden. Det primære datagrundlag for vidensdelen i denne rapport (Del II) er, fremskaffet ved hjælp af fire forskellige metoder: 1) Observationer og on-line interview i chat-rum. 2) Undersøgelse af hjemmesider og portaler, hvor der bliver solgt sex. 3) Undersøgelse af Ekstra Bladets Internet-massageannoncer. 4) Interview med købere og sælgere af seksuelle ydelser. 1 Betegnelse for et rum, hvor to eller flere skriver til hinanden via et specielt chat-program (IRC) eller med en browser (Internet explorer og Netscape). Et eksempel på et chatrum er Maskulinum i 9

10 Jeg vil i det følgende beskrive de enkelte metoder og konkrete fremgangsmåder nærmere. Metode 1: Observationer og on-line interview i chat-rum Det er i tidligere undersøgelser slået fast, at der foregår salg af sex mellem mænd i visse chat-rum (Bruun Larsen mfl., PRO-Centret, Haansbæk, 2000). Men det er ikke tidligere undersøgt, om der i chat-rum også forekommer salg af sex mellem mænd og kvinder. For at undersøge det, og for at få en generel større viden om køb og salg af seksuelle ydelser i chat-rum, blev det besluttet at lave observationer i visse chat-rum på Internettet. Formål Jeg ønskede at undersøge om, og i hvilket omfang, der foregår køb og salg af seksuelle ydelser i chat-rum. Jeg ville se nærmere på hvordan kontaktetableringen foregår, og endelig var formålet at få indblik i, hvilken chat-rum det foregår i. Der findes chat-rum på en lang række netportaler. Portalerne og blev valgt som relevante på baggrund af den foreløbige viden, der blandet andet er fremskaffet via et tidligere pilotprojekt om mandlig prostitution på internettet (PRO-Centret, 2000). Det viste sig, at portalen ikke var i funktion nogle af dagene, og derfor indgår der desværre ikke observationer fra denne portal i undersøgelsen. Chat-rummet maskulinum på har ellers hidtil været kendt som et af de mest besøgte steder for mandlige prostituerede, der sælger sex til mænd (Krogager, Bruun Larsen m.fl., 2000). De redskaber eller delmetoder jeg brugte var: - at lede efter nick-names 2, der direkte henvendte sig til købere eller sælgere af sex, - at observere chat 3 i chat-rummene, - at rette direkte henvendelse til deltagerne i chattene, - at foretage on-line interview i chat-rummene. Fremgangsmåde Observationerne i chat-rummene er foretaget i samarbejde mellem to medarbejdere fra PRO-Centret. Arbejdet blev tilrettelagt som stikprøveobservationer i de tre nævnte chat- 2 Kodenavn, som man fx kan bruge under deltagelse i chat på Internettet. 3 Begrebet chat betegner at tale med andre brugere af Internettet ved at skrive tekst på skærmen til hinanden. 10

11 rum. Vi planlagde at udføre observationerne på forskudte tidspunkter af døgnet, hvor man kan forvente høj aktivitet på nettet. 4 Stikprøverne blev foretaget mandag den 7. maj, 2001 fra kl samt tirsdag den 8. maj, 2001 fra kl Man må konkludere, at der er tale om en noget begrænset observationsperiode. Det var forholdsvis enkelt at foretage observationerne. Fremgangsmåden var, at vi loggede 5 os ind i et chat-rum, hvor vi enten blandede os direkte i chatten eller indtog en passiv observerende rolle. Vi optalte og skrev alle de chat-navne ned fra de enkelte chat-rum, hvor det var oplagt at de var prostitutionsrelaterede. 6 Vi har gennemført i alt to on-line interviews. Ifølge tidligere undersøgelser (Haansbæk 2000; Bruun Larsen m.fl. 2000) er online-interviewet en velegnet metode til indsamling af empiri, når det gælder viden om anvendelse af Internettet. Fremgangsmåden for on-line interview var, at vi loggede os på et chat-rum med chatnavnet PRO-Centret. Nogen gange tog vi direkte kontakt til en enkeltperson på chatten. Andre gange spurgte vi mere generelt ud i chat-rummet, om der var nogle, der var interesseret i at dele deres viden om køb og salg sex af på Internettet. Eksempel på online interview er vedlagt denne rapport som bilag. Metodeovervejelser Der må tages en del forbehold, når man foretager optællinger af købere og sælgere af seksuelle ydelser i chatrum. Hvis man kun optæller chat-navne, der er direkte prostitutionsrelaterede, er det vores vurdering, at det langt fra giver et sandfærdigt billede af omfanget af prostitutionen i chat-rummene. Det vil være nødvendigt at spørge ind til de chat-navne som ikke umiddelbart ser prostitutionsrelaterede ud. Ved observationer af chatten er man kun i stand til at følge den synlige fælles chat, som udgør en mindre del af den aktivitet, der er inde i rummet. Hovedparten af kommunikationen i chat-rummene foregår privat 7. Det betyder, at det kun er de to involverede personer, der kan følge med i, hvad der bliver talt om. Observationer af chat-rummene kan dokumentere, at der finder sexhandler sted i rummene, men giver ikke noget kvantitativt indblik. 4 Netcoders ApS og Vilstrup Interactive udarbejder et ugentligt indeks over internetadfærd. Dagbladet Politikken offentliggør hver uge statistikkerne i sektionen Politikken Internet. Tendensen viser, at antallet af netbrugere er størst i tidsrummene og (Politikken, 15.marts, 2001). 5 Tilslutte pc eren til et chat-rum, hvor man angiver et brugernavn, og i nogle tilfælde en adgangskode. 6 Fx Tjenpenge23år eller Gavm/sg ung Århus. 7 Ofte omtalt som at chatte i rødt. 11

12 Metode 2: Undersøgelse af hjemmesider og portaler, hvor der bliver solgt sex Omdrejningspunktet for køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet er hjemmesiderne 8 og portalerne. Det er her udbyderne af de seksuelle ydelser reklamerer for deres vare, og det er her køberne leder efter den vare de måske senere vælger at købe. Formål Jeg ønskede at afdække på hvilken hjemmesider og portaler der bliver solgt sex. Jeg ville også undersøge, hvordan køberne og sælgerne af seksuelle ydelser bruger hjemmesiderne og portalerne. Når man taler om, at Internettet forandrer sig hele tiden, er det særligt i forhold antal og udseende på hjemmesider og netportaler at forandringerne sker. Hjemmesiderne og netportalerne er Internettets ansigt. Eller måske burde man sige ansigter. For det er sådan at der findes tusinder af netportaler, og endnu flere hjemmesider. Enhver privatperson kan oprette en hjemmeside, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan den skal se ud, og hvad den tilbyder. Fordi Internettet netop skifter ansigt hele tiden, er der stor risiko for at konkrete oplysninger meget hurtigt bliver forældede. Jeg har derfor valgt at beskrive udbudet og indholdet af hjemmesiderne og portalerne mere generelt. På den måde håber jeg, at den viden jeg fremstiller i rapportens del II, forældes langsommere. Fremgangsmåde Jeg benyttede mig af forskellige søgemaskiner 9 for at finde frem til relevante hjemmesider og portaler. Hver søgning resulterede i et stort antal henvisninger til hjemmesider og portaler. Jeg havde ikke mulighed for at se nærmere på alle henvisningerne, men valgte et bredt udvalg. Ved at klikke 10 ind på hjemmesider og portaler, kunne jeg observere nærmere, hvordan siderne var bygget om og hvad der blev tilbudt. I nogle tilfælde, har jeg taget kontakt til personer eller firmaer bag siderne. Det gjorde jeg for at spørge nærmere ind til sidens indhold og formål. 8 Hjemmeside; homepage, website; de steder på Internettet, hvor en person eller et firma eller en organisation har samlet en række informationer i form af tekst, fotos, grafik, lyde, animationer m.v. Hjemmesider kan indeholde en enkelt eller flere hundrede sider, og kan ses ved hjælp af en browser. Når man vil frem til en hjemmeside skriver man adressen eller klikker med musen på et link (et ord eller billede), der fører over til et andet sted på hjemmesiden eller til en helt anden hjemmeside. Ofte kendetegnet ved at begynde med www eller http. 9 Portal, hvor man, i store databaser, kan søge efter bestemte ord på Internettet. De største søgemaskiner har oplysninger om over 100 mio. hjemmesider. Danske søgemaskiner er bl.a. jubii.dk og yahoo.dk. 10 Udtrykket at klikke kommer af den lyd, det klik, det giver, når man trykker på musen for at vælge et link fra en hjemmeside eller portal. 12

13 Metode 3: Undersøgelse af Ekstra Bladets Internet-massageannoncer Ekstra Bladet har i mange år været det altdominerende medie i forhold til prostitutionsannoncering. Før Internettet for alvor blev udbredt, fandtes der stort set ikke andre steder end Ekstra Bladets massageannoncer, hvor sælgerne kunne annoncerer med deres tilbud, og køberne kunne studere tilbudene nærmere. Sådan er det ikke længere. Meget tyder på at Ekstra Bladets position som førende medie for prostitutionsannoncer, er ved at forsvinde. Ekstra Bladets prostitutionsannoncer har de seneste år været opdelt i underrubrikkerne: Massage med Internet og Massage uden Internet. I annoncerne under rubrikken Massage med Internet, bliver der henvist til relevante hjemmesider, hvor man kan finde yderligere oplysninger om priser, sted og udbud. På den måde forsøger Ekstra Bladets at holde fast på annoncørerne, ved at skabe et marked for annoncering i forhold til prostitutionsrelaterede hjemmesider. Formål Jeg ønskede at lave en retrospektiv optælling af de prostitutionsannoncer i Ekstra Bladet, der indeholder henvisninger til private hjemmesider. Formålet var at få et billede af udviklingen af antallet af annoncer. Det er interessant at få belyst, fordi det fortæller noget om Internetters udbredelse som medie for køb og salg af seksuelle ydelser. Fremgangsmåde Jeg optalte prostitutionsannoncerne i Ekstra Bladet under rubrikkerne Massage med Internet og Massage uden Internet i perioden december 1999 til marts Annoncerne blev optalt den anden torsdag i månederne marts, juni, september og december. Torsdag blev valgt fordi det er den dag, hvor der generelt er flest massageannoncer. Den anden torsdag i måneden er valgt, fordi der ikke falder nogle helligdage på disse dage. Resultatet af optællingen af prostitutionsannoncer er er vedlagt rapporten som bilag IV Metode 4: Interview Det primære datagrundlag i denne undersøgelser er fremskaffet ved telefoninterviews med prostitutionskunder og prostituerede. Derfor får beskrivelsen af mine erfaringer med denne metode særlig vægt her. Tre prostitutionskunder og fire prostituerede mænd og kvinder har medvirket. Et kriterium for at medvirke i studiet har været, at interviewpersonerne var aktive købere eller sælgere af seksuelle ydelser. Som tidligere nævnt forandrer Internettet sig hele tiden. Ved at interviewe personer, der på interviewtidspunktet brugte Internettet, håbede jeg, at jeg kunne få en så opdateret viden som muligt. 13

14 Købere og sælgere af seksuelle ydelser udgør på ingen måde en homogen gruppe. Den samlede gruppe af interviewpersoner opdeler sig snarere i et antal heterogene undergrupper. Eksempel på forskelligheder kan være: Antal år i prostitution. Antal år med kundeerfaring. Årsager til prostitution. Årsager til at købe seksuelle ydelser mv. Hver enkel person der har indvilliget i at lade sig interview til denne undersøgelse, vil være repræsentant for netop hans eller hendes helt personlige version af, hvordan Internettet bliver benyttet. Frem for at nå frem til ligheder, har målet været at beskrive så mange forskellige erfaringer med Internettet som muligt. Formål I denne undersøgelse har hensigten ikke været at dykke ned i interviewpersonernes private liv og erfaringer. Sagt lidt firkantet, har den enkelte køber eller sælger ikke interesseret mig. Når jeg har ønsket at interview kunder og prostituerede, har det været for at bruge dem som informanter om Internettets muligheder og begrænsninger. Formålet med interviewene har altså været at få del i den viden som disse personer besidder. Metodeovervejelser Der kan knytte sig en række metodiske problemstillinger til brugen af interview. Interviewene i denne undersøgelse var tilrettelagt som halvstrukturede telefon- og chatinterviews. Formålet var at indhente konkrete faktuelle oplysninger. Interviewpersonerne var informanter. De blev bedt om at dele deres viden om køb og salg af sex på Internettet. Da jeg kun i meget begrænset omfang har spurgt ind til individuelle holdninger og meninger, må indholdet antages at være ganske pænt renset for personlige tolkninger og vurderinger. Jeg mener at de oplysninger og den viden jeg har fået, i stor udstrækning afspejler virkeligheden. Samtidig er det nødvendigt at nævne, at når interviewpersonerne deler ud af deres viden om prostitution på Internettet, så er det ikke nødvendigvis den fulde sandhed. Det der bliver fortalt er udtryk for et begrænset antal personers erfaringer og oplevelser. Interviewpersonerne har i nogle tilfælde været særlige ivrige efter at give mig det, som de troede jeg gerne ville have. Det oplevede jeg især, når jeg interviewede prostitutionskunder, som jeg havde fået kontakt til via en bestemt netportal 11. Det virkede som om kunderne generelt gjorde sig ekstra umage for at give mig så mange informationer som muligt. Der indgår formentligt ikke deciderede usandheder i interviewene, men jeg tror dog, at personerne af og til har valgt at fortælle en god historie frem for helt faktuelt at gengive, hvad der virkelig skete. En problematik som ikke er usædvanlig, når man bruger interviewmetoden til indsamling af viden (Hughes & Månsson, 1988). 11 Indgangssted til Internettet, der behandler mange emner og hvor de funktioner man jævnligt benytter, er samlet. Fx Opasia (TeleDanmark), Wanadoo (Mobilix), Jubii, Yahoo, WorldOnline, SOL (Scandinavia Online) etc. 14

15 I fremstillingen i del II har jeg så vidt muligt undgået at interviewpersonerne fremstår som individer. Det har jeg gjort dels for at bevare den enkeltes fulde anonymitet, men selvfølgelig især fordi, det ikke har været formålet med denne undersøgelse, at beskrive enkeltpersoner. Formålet med undersøgelsen var at sætte fokus på Internettet som sted for køb og salg af seksuelle ydelser. Det er derfor Internettet som medie der er interessant, fremfor den enkelte person. Interviewpersonernes individuelle oplysninger vil derfor typisk blive kogt sammen, og fremstå i mere generelle termer. Interviewguiden Før jeg foretog det første interview udarbejdede jeg to interviewguider. Én til interview med kunder, og én til interview med prostituerede. Alle interview er gennemført med interviewguide. Interviewguiden fungerede som huskeseddel samtidig med, at den var en hjælp til at strukturere interviewet. Interviewguiderne er vedlagt rapporten som I og II. De to interviewguider er stort set struktureret ens. Efter nogle generelle afklarende spørgsmål hvem er interviewpersonen, hvordan er kontakten skabt, hvordan/ hvor foregår interviewet fulgte de tre hovedspørgsmål, som jeg med denne undersøgelse ønskede at få besvaret: Hvor på internettet indgår interviewpersonen i handel med sex? Jeg ønskede her informationer om, hvilke hjemmesider 12, portaler, chat-rum den enkelte interviewperson benyttede sig af for at købe eller sælge seksuelle ydelser. Hvordan bruges Internettet? Under dette spørgsmål forsøgte jeg at få mere konkrete informationer om, hvordan Internettet blev brugt af den enkelte. Jeg spurgte nærmere til, om Internettet blev brugt som en reklamesøjle for seksuelle ydelser, eller om der blev tilbudt konkrete seksuelle ydelser on-line. Jeg ønskede også at få indsigt i, om Internettets muligheder har givet plads til nye former for seksuelle ydelser. Hvordan går det til? Her bad jeg interviewpersonen være meget specifik. Jeg spurgte ind til, hvordan den konkrete kontakt til køberen / sælgeren af seksuelle ydelser blev skab. Hvilken kontaktform der blev brugt, og hvordan er overgangen fra virtuelle kontakt til reelle kontakt foregik. Rekruttering af personer til interview 12 Websites; homepages; websteder; de steder på Internettet, hvor en person eller et firma eller en organisation har samlet en række informationer i form af tekst, fotos, grafik, lyde animationer m.v. Hjemmesider kan indeholde en enkelt eller flere hundrede sider. 15

16 Der eksisterer ikke nogle databaser eller andre registre over prostitutionskunder og prostituerede. Derfor har jeg ikke haft nogen let tilgang til at få kontakt til interviewpersoner. Som tidligere nævnt er købere og sælgere af sex en gruppe som ikke ønsker at såt åbent frem. Det er der mange årsager til. Blandt andet ønsket om anonymitet og usynlighed. En stor del af mine ressourcer er blevet brugt til at udvikle metoder til at rekruttere personer til interviews. Det har været nødvendigt at være fantasifuld, for jeg kunne jo ikke følge nogle manualer for, hvordan man skaffede interviewpersoner. De metoder jeg har brugt for at finde personer til interviewene har været: - Direkte opsøgende virksomhed på Internettet, hvor købere og sælgere af seksuelle ydelser mødes - Gratisannoncering på web-sides - Deltagelse i debatter på Internettet Interviewsituationen Interviewene varede minutter. Nogle af interviewene foregik efter aftale, således at enten de eller jeg ringede op. Andre interviewpersoner ringede blot uden foregående aftale, og interviewet blev udført umiddelbart i forlængelse heraf. Overfor de personer jeg har interviewet har jeg præsenteret mig med fulde navn og som medarbejder i PRO- Centret. Før interviewet har jeg kort fortalt lidt om PRO-Centrets arbejdsområder, samt formålet med interviewet. Interviewpersonerne Det var ikke på forhånd sat krav til antal interviewpersoner. Det tidsrum, der var afsat til opgaven, har været afgørende for, hvor mange interviewpersoner, der deltaget i undersøgelsen. Der har ikke været mulighed for at være særlig kritisk i udvalget af interviewpersonerne. Jeg har dog forsøgt at opnå en spredning i forhold til køn. Jeg havde også et ønske om lige fordeling mellem købere og sælgere af seksuelle ydelser. I alt syv personer, tre kvinder og fire mænd, blev interviewet. Af disse syv personer var tre kunder (alle mænd) og fire prostituerede. Af de fire prostituerede var tre kvinder og én mand. Interviewpersonerne har haft forskellige motiver for at medvirke i studiet. Nogle har medvirket fordi de gerne ville bidrage med deres egen personlige historie. For andre har det været vigtigt at være med til at sætte fokus på området, ud fra en almen interesse i medvirke til at påvirke den generelle holdning til prostitution i samfundet. Flere af interviewpersonerne har selv taget kontakt til mig, og bedt om at være med i undersøgelsen. Andre gange har jeg måttet overbevise og overtale personerne til at medvirke. I selve interviewsituationen har jeg ikke mærket nogen forskel på engagementet hos disse to grupper. 16

17 Fremstillingsformen Alle interviews er optaget på bånd, og senere udskrevet delvis. Samtlige interviewpersoner har indvilliget i at interviewet blev optaget. Der er sket en vis redigering ved udskrivningen af interviewene fra bånd til skrift. Dels har jeg fjernet gentagelser og omstændelige forklaringer, dels mine egne spørgsmål og kommentarer. Materialet er også blevet ordnet, strammet og beskåret. Alt sammen for gøre fremstillingen så læsevenlig og forståelig som mulig for læseren. Jeg har valgt at gøre brug af direkte citater fra interviewene, og fra min -korrespondance med kunder og prostituerede. Jeg håber at citaterne er med til at gøre fremstillingen mere levende. Citaterne bliver især brugt til at konkretisere og eksemplificere de områder jeg behandler. I enkelte tilfælde lader jeg citaterne tale selv. 17

18 Del II: Handel med sex på Internettet Tidligere undersøgelse, der har forsøgt at belyse prostitution på Internettet, har fokuseret på mand til mand prostitution. Altså kønshandel, hvor både køber og sælger er mænd. Denne undersøgelse skiller sig ud fra tidligere undersøgelser på området, ved blandt andet ikke at fokusere på, hvilket køn køberne og sælgerne er. Jeg belyser den handel med sex der er mest af på Internettet, og nøjes med at konstatere, at det er sexhandel, hvor køberen typisk er mand og sælgeren kvinde. Når man beskæftiger sig med et område, der er nyt, hele tiden forandrer sig, og er forholdsvis ubeskrevet, må man begynde med at afdække og indsamle viden om området. Sagt på en anden måde: Man må begynde for bunden, og forsøge at få besvaret noget helt elementære spørgsmål: - hvad Internettet bruges til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser. - hvor handlen med sex foregår - hvordan det går til. Jeg har stillet spørgsmålene hvad, hvor og hvordan. Undersøgelsen er ikke problemsøgende, og derfor bliver spørgsmålet hvorfor sjældent stillet. Et spørgsmål som naturligt følger i kølvandet på en afdækkende rapport som denne ville nemlig være: Hvilke individuelle konsekvenser har køb og salg af sex over Internettet for den enkelte? En mere analytisk og perspektiverede undersøgelse kunne være næste skridt. Undersøgelsen afgrænser sig til at dække det danske marked for salg af sex på Internettet. I et medie som Internettet eksisterer landegrænser ikke. Derfor effektueres begrænsningen ved at undersøgelsen kun indbefatter dansksprogede chat-rum, hjemmesider og portaler. Undersøgelsens interviewguide indeholder spørgsmål til afdækning af de tre nævnte områder. Jeg har så vidt muligt forsøgt at berøre alle temaer i alle interviewene. Det er dog ikke altid lykkedes. Alligevel er der samlet set kun få blinde pletter. Hvad der ikke blev belyst i et interview, blev belyst i et andet. Når jeg forsøger at svare på de tre overordnede spørgsmål, skelner jeg ikke mellem om oplysningerne stammer fra telefoninterviews, chatinterviews, fra observationer eller andre fra andre af de kilder jeg har hentet informationer fra. Alt den viden jeg har indsamlet er smidt i en bunke. Det er den rodebunke jeg forsøger at strukturere i følgende fremstilling. Del II er inddelt i tre kapitler, og kan læses i sin helhed, men den kan også bruges som opslagsbog. Derfor de mange overskrifter, underoverskrifter og enkelte steder gentagelser. 18

19 Endelig vil jeg endnu engang gøre opmærksom på, at fremstillingen kun repræsenterer interviewpersonernes og informanternes oplevelser, erfaringer og meninger, som ikke nødvendigvis er hele sandheden. 19

20 Kapitel I: Hvad bruges Internettet til? Formålet med kapitel I er at give læseren viden om, hvad Internettet bliver brugt til i forbindelse med køb og salg af seksuelle ydelser. Fremstillingen bygger på den viden jeg har indsamlet via de metoder jeg har beskrevet i rapportens del I. Som jeg har nævnt tidligere, kan jeg kun beskrive det, som jeg har fået fortalt, eller det jeg selv har observeret. I kapitlet beskriver jeg derfor noget af det Internettet bliver brugt til i første halvdel af år 2001, men jeg får ganske givet ikke alt med. Reklameplads Når en vare skal sælges, er sælgeren som regel interesseret i, at varen er synlig for den potentielle køber. I prostitution er varen der er til salg en given seksuelle ydelse. Den primære reklameplads for sex til salg har tidligere været en formiddagsavis. Ifølge de prostituerede jeg har talt med, er der flere og flere der også bruger Internettet som reklameplads. En kvinder, der sælger sex siger, at hun bruger Internettet som reklameplads fordi det er effektivt og billigt. Ellen 13, der har solgt sex i et år fortæller: Ellen, prostitueret: Jeg bruger Internettet en del. Internettet er Ekstra Bladets forlængede arm. I dag er det nødvendigt at være på Internettet. Faktisk tror jeg det er svært at etablere sig i dag som nystartet massagepige, hvis man ikke benytter sig af Internettet. Flere af mine informanter fortæller, at de ikke længere annoncerer i dagspressen, men udelukkende på Internettet. Som regel angives prisen som den afgørende faktor for ikke at bruge dagspressen. Det er ofte langt billigere at bruge Internettet som annonceringplads. Susan, prostitueret: Ekstra Bladet er for dyre, de er faktisk de største alfonser i Danmark med de priser de kræver for sølle tre linjer. Men deres monopol vil forsvinde i takt med at nettet vokser, og det går stærkt. Jeg arbejdede på et tidspunkt på en massageklinik. Der brugte jeg Ekstra Bladet. Jeg brugte 1500 til 2000 kr. om ugen på annoncer. Det er for vildt, men jeg havde ikke andre muligheder på det tidspunkt. Nu bruger jeg ikke andet end Internettet. Vores site 14 er ganske gratis. Vi betaler for domænet 15 ikke andet. Det er vist 200 kr. hver 3. måned. En interviewperson mener, at det er godt for annoncørerne, at der ved Internettet er kommet et nyt annoncemarked. John fortæller: John: Ekstra Bladet har tidligere haft en magtbase. Hvis annoncørerne tidligere blev ekskluderet fra at annoncere der, havde de ikke andre muligheder. Sådan er det ikke i dag, og sådan bliver det i endnu mindre grad i fremtiden. 13 For at beskytte interviewpersonernes anonymitet er alle navne i fremstillingen fiktive. 14 Hjemmeside; website. 15 Inddelingssystem for Internet adresser. Gør at alle hjemmesideadresser bliver unikke. 20

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed 26.03.2014 Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere