Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)"

Transkript

1 Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 7 OMRÅDET... 7 TIDLIGERE UNDERSØGELSER... 8 AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSEN... 9 METODER OG FREMGANGSMÅDER TIL VIDENSINDSAMLING... 9 METODE 1: OBSERVATIONER OG ON-LINE INTERVIEW I CHAT-RUM Formål Fremgangsmåde Metodeovervejelser METODE 2: UNDERSØGELSE AF HJEMMESIDER OG PORTALER, HVOR DER BLIVER SOLGT SEX Formål Fremgangsmåde METODE 3: UNDERSØGELSE AF EKSTRA BLADETS INTERNET-MASSAGEANNONCER Formål Fremgangsmåde METODE 4: INTERVIEW Formål Metodeovervejelser Interviewguiden Rekruttering af personer til interview Interviewsituationen Interviewpersonerne Fremstillingsformen DEL II: HANDEL MED SEX PÅ INTERNETTET KAPITEL I: HVAD BRUGES INTERNETTET TIL? Reklameplads Kontaktetablering Netværk Anmeldelser Nye tilbud over Internettet KAPITEL II: HVOR PÅ INTERNETTET FOREGÅR DET? Portaler Hjemmesider Chat-rum KAPITEL III: HVORDAN GÅR DET TIL? Kontakt i chat-rum Kontakt via personlig hjemmeside Fra virtuel til reel kontakt OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING REFERENCER BILAG

3 Bilag I: Kunde-interviewguide Bilag II: Interviewguide til prostituerede Bilag III On-line interview med kvindelig prostitueret Bilag IV: Optælling af Ekstra Bladets massageannoncer

4 Forord PRO-Centret er et landsdækkende rådgivnings-, formidlings- og videncenter om prostitution. Centret er en selvejende institution finansieret af Socialministeriet. Centret startede i sommeren 1997, og er et forsøgsprojekt. I den tid centret har eksisteret, har det kunnet iagttages at Internettet har fået en større og større plads på prostitutionsmarkedet. PRO-Centret har derfor fundet, at det var tid til at se nærmere på de forskellige måder Internettet bruges på af prostituerede og prostitutionskunder. Internettet er et medie der er karakteriseret af at være i konstant udvikling og bevægelse, f.eks. foregår mange kontakter her og nu og er så borte. Det har derfor ikke været muligt at undersøge al den kontakt, der foregår vedrørende prostitution, og som det siges i rapporten, kan der kun gives en art øjebliksbillede af, hvordan billedet ser ud. Rapporten giver dog et godt indblik i hvilke forskellige måder Internettet bliver brugt på. Rapport har bekræftet antagelsen om, at Internettet har fået en væsentlig betydning for kontaktskabelse mellem de prostituerede og deres kunder. Endvidere ser det ud til, at Internettet som medie har indflydelse på, hvordan prostituerede præsenterer sig for eventuelle kunder, og at Internettet åbner op for nye muligheder for såvel prostituerede som kunder for at udveksle meninger og holdninger. Annalise Kongstad Centerleder 4

5 Indledning Denne rapport handler om køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet. Især bliver det beskrevet, hvordan kontaktetableringen mellem køberen og sælgeren af seksuelle ydelser foregår. Formålet med arbejdet har været at finde svar på spørgsmålene: Hvad bruges Internettet til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser? Bruges Internettet primært som reklamemedie eller tilbydes der konkrete seksuelle ydelser over Internettet? Åbner Internettet op for nye former for seksuelle ydelser? Hvor på Internettet foregår der køb og salg af seksuelle ydelser? På hvile hjemmesider, portaler, chat-rum sælges der sex? Hvordan går det til? Hvilke aktiviteter og kontaktformer anvendes? Hvordan bær sælgeren sig ad for at skabe kontakt til køberen? Hvordan ser overgangen fra virtuelle til reelle kontakter ud? PRO-Centret har været interesseret i at forsøge at finde svar på disse spørgsmål af flere årsager: Dels ud fra en antagelse om, at Internettet får en større og større betydning som medie for kontaktetableringen mellem køber og sælger af seksuelle ydelser. Dels viden om, at Internettet er ved at udvikle sig som en vigtig markedsplads for køb og salg af seksuelle ydelser. Hidtil har der kun i begrænset omfang været fokus på prostitution på Internettet. Årsagen til det kan være, at prostitution ofte kun er noget, der bliver set af de involverede partnere. Det vil sige køberen og sælgeren. Prostitution på Internettet er kendetegnet af ønsket om anonymitet, usynlighed og diskretion. Interessen for at beskrive Internettet som medie for køb og salg af seksuelle ydelser opstår først, når nogen udenforstående ser hvad der foregår, og har interesse i at beskrive, hvad der bliver set. Prostitutionskunder og prostituerede er i udpræget grad en gruppe mennesker som ikke ønsker at stå åbent frem. Formålet for prostituerede med at annoncere med deres ydelser på Internettet er naturligvis at blive set. Men de ønsker som regel kun at blive set af deres eventuelle kunder. På samme måde har kunderne som regel ingen interesse i at fortælle andre, hvad de bruger Internettet til. I denne undersøgelse har kunder og prostituerede indvilliget i at stille op til interview. I interviewene fortæller de, hvad de bruger Internettet til. De fortæller hvordan kontakten med kunden eller den prostituerede foregår, og de fortæller om fordele og ulemper ved Internettet, når det gælder køb eller salg af seksuelle ydelser. Formålet med rapporten er at give offentligheden indsigt i, at prostitutionskontakter ikke længere kun foregår på gadeplan, på barer, på massageklinikker, via annoncer i dagblade ect., men i særdeleshed også på Internettet. Ved at læse denne rapport, får læseren 5

6 forhåbentlig en bedre forståelse for, hvordan Internettet bliver brugt, og hvilke særlige muligheder Internettet giver kunder og prostituerede. Fremstillingen bygger som nævnt på interview med seks prostituerede og tre kunder. Derudover er der lavet interview med stifteren af en netportal, hvor prostitutionskunder og prostituerede mødes on-line, samt med en annoncedirektør på et dagblad. Endeligt er der foretaget observationer i chatrum, studeret hjemmesider og portaler, udvekslet e- mails med kunder og prostituerede, og set nærmere på et dagblads massageannoncer. De ni personer der medvirker i denne fremstilling, fortæller deres egen personlige version af, hvordan de bruger Internettet i forbindelse med køb og sag af sex. Verden ser ikke nødvendigvis sådan ud som interviewpersonerne beskriver den, og som den er beskrevet i denne rapport. Undersøgelsen er altså ikke nødvendigvis repræsentativ for, hvordan andre kunder og prostituerede udnytter Internettets muligheder. Fremstillingen er opdelt i to dele. Som læser kan man vælge at gå direkte til rapportens del II, som i tre kapitler forsøger at finde svar på de nævnte spørgsmål: Hvad bruges Internettet til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser? Hvor på Internettet foregår der køb og salg af seksuelle ydelser? Hvordan går det til? Ønsker man at vide mere om undersøgelsens formål, hvordan undersøgelsen er gennemført, og datamaterialet indsamlet, håber jeg, at rapportens del I giver svar på dette. 6

7 Del I: Studiets formål og gennemførelse Baggrunden for undersøgelsen Blandt PRO-Centrets formål er indsamling og formidling af viden om prostitution, samt udvikling af metoder inden for socialt arbejde med prostituerede. På den baggrund blev det besluttet at lave en afdækning af handel med seksuelle ydelser på Internettet. I Danmark er handel med seksuelle ydelser på Internettet for alvor opstået indenfor de seneste 3-4 år. Der er ikke tidligere i Danmark lavet en afdækning af køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet, der både omfatter mandlige og kvindelige prostituerede. Forsøget på at afdække handel med sex på Internettet kan derfor betragtes som explorativ. Jeg afprøver nogle metoder for at få viden om, hvordan Internettet bliver brugt. Jeg giver nogle svar i denne rapport, men det kræver længerevarende og mere dybdegående studier at finde ud af, om det billede, der bliver givet her er repræsentativt. Reelt er der i denne undersøgelse blevet brugt lige så meget tid på at finde nogle metoder til at få viden om området, som at finde de rigtige svar på de spørgsmål jeg skulle besvare. Når tidsforbruget har været sådan er det fordi jeg selv har skulle opfinde, udvikle og afprøve metoderne til at skaffe kontakt med købere og sælgere af sex. Området Flere og flere får adgang til Internettet. Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2000 over 1 million danske husstande med Internetadgang. Da det samlede antal brugere stiger kraftigt, bliver det mere og mere interessant for firmaer og enkeltpersoner, at tilbyde varer og forlystelsestilbud over Internettet. Ordet sex er det mest brugte søgeord på Internettet, stærkt efterfulgt af ordet porno. Pornografiske billeder og film er en efterspurgt vare på Internettet, og ud over distribution af varer og tjenester bliver Internettet også brugt som en mødeplads for sociale og seksuelle kontakter. Internettet er i gang med at ændre sociale kommunikationsmønstre og mellemmenneskelige omgangsformer i samfundet. Et aspekt af menneskelig omgangsform som på dramatisk måde synes at påvirkes af Internettet er seksualiteten (Månsson, 2001). Efterhånden som en stadig større mængde kontakt og kommunikation i samfundet foregår via medierne og ikke personligt mellem mennesker, er der intet overraskende i at prostitutionen følger samme mønstre, (Dahl m.fl., 1990). Det er kendt, at kontakten mellem mænd, der sælger sex og deres mandlige kunder tidligere primært foregik fra gaden, i barer og i saunaer. Senere blev også dagblade og visse telefonlinier benyttet til at skabe kontakten mellem køber og sælger. Indenfor de seneste 2-3 år har prostitutionsmarkedet ændret sig til også at omfatte Internettet, der nu 7

8 sandsynligvis udgør det primære kontaktforum for sex mellem mænd (Haansbæk, Bruun Larsen mfl., 2000). Kontakten mellem kvinder, der sælger sex og deres mandlige kunder sker i direkte form på barer, værtshuse, massageklinikker på gadeplan. Men også via annoncer i trykte medier (Pedersen og Heindorf, 2000). Hvorvidt Internettet bliver brugt til kontaktetablering mellem den mandlige kunde og den kvindelige prostituerede, er ikke tidligere blevet beskrevet. Det forsøger denne rapport blandt andet at råde bod på. Denne undersøgelse omhandler al form for køb og salg af sex uanset køber og sælges alder og køn. Internettet er på mange måder et uoverskueligt medie. Det er umuligt af lave en fuldstændig afdækning. Hver dag bliver nye hjemmesider lagt ud på Internettet. Hver dag lukker og åbner nye portaler. En undersøgelse som denne vil derfor meget hurtigt blive forældet. Det som undersøgelsen kan bidrage med, er at give et billede af, hvad der foregår på Internettet lige nu. Samtidig kan den pege på hvor udviklingen er på vej hen. Tidligere undersøgelser Handel med sex på Internettet er et forholdsvis uberørt område rent forskningsmæssigt. Det betyder at antallet af sammenlignelige undersøgelser er stærkt begrænset. Hovedårsagen til at kun ganske få har beskæftiget sig med området er nok, at det er et marked som er opstået indenfor de seneste år. Men usynligheden og taburiseringen af dette felt, skal ikke undervurderes. De første kendte officielle observationer om Internettet som skueplads for prostitution er beskrevet i PRO-Centrets årsberetning fra I artiklen Mænd sælger stadig sex til mænd, men prostitutionen er blevet mere usynlig skriver Haansbæk og Petersen: Selvom usynligheden altid har været et gennemgående træk i den mandlige prostitution, har nye prostitutionsmarkeder siden midten af 1990 erne medvirket til en yderligere usynlighed. I takt med at Internettet begyndte at blive udbredt for alvor, begyndte de prostituerede at benytte sig af denne mulighed. I dag er den mandlige prostitution stort set kun synlig i en indirekte kontaktform, og her har Internettet gradvis fået en større betydning. I kølvandet på ovenstående artikel, fulgte enkelte undersøgelser som beskriver, hvordan der bliver handlet med sex og hvordan der bliver skabt kontaktetablering mellem mænd på Internettet (Krogager, 2000; Bruun Larsen m.fl., 2000; Haansbæk, 2000). Undersøgelsernes konklusioner har været, at der bliver købt og solgt sex mellem mænd på Internettet, og at tilgangen til markedet for salg af sex mellem mænd er blevet lettere (Bruun Larsen m.fl., 2000). Så vidt vides, findes der ingen undersøgelser, der afdækker hvordan Internettet bliver brugt i forbindelse med køb og salg af sex mellem mænd og kvinder. Det skulle denne undersøgelse gerne give nogle svar på. 8

9 Afgrænsning af undersøgelsen Undersøgelsen afgrænser sig til at dække det danske marked for salg af sex på Internettet. I et medie som Internettet eksisterer landegrænser ikke. Derfor effektueres begrænsningen ved, at undersøgelsen kun indbefatter dansksprogede chat-rum, hjemmesider og portaler. Formålet med undersøgelsen er afgrænset til at beskrive hvor og hvordan salg af sex foregår på Internettet. Spørgsmålene hvorfor man som sælger af sex vælger at anvende Internettet som kontaktform og hvilke individuelle konsekvenser salg af sex over Internettet kan have, bliver slet ikke eller kun overfladisk berørt her. Metoder og fremgangsmåder til vidensindsamling Alle tidligere undersøgelser er kendetegnet ved, at der i lighed med denne undersøgelse, er fokuseret en del på udvikling af metoder til indsamling af viden via Internettet. Det er og har været nødvendigt, fordi der ikke har været nogle gennemprøvede dataindsamlingsmetoder via Internettet at holde sig til. Samtidig er det også sådan, at fordi Internettets muligheder hele tiden udvider sig, da ny teknologi bliver udviklet, så ændrer vilkårene sig for at bruge Internettet som instrument for dataindsamling. Det betyder at man som undersøger hele tiden befinder sig i hælene på den tekniske udvikling. Undersøgelsen Salg af sex mellem mænd på Internettet (Bruun Larsen mfl., 2000) afprøver nogle metoder til at skabe kontakt til mænd, der sælger sex i chat-rum 1 for homoseksuelle på Internettet. Jeg læner mig til en vis grad op af de metoder som blev afprøvet i den nævnte undersøgelse, men det har også været nødvendigt at opfinde og afprøve egne metoder. Salg af sex på Internettet forekommer mange forskellige steder, og på mange forskellige måder. For at afdække og beskrive markedet for salg af sex på Internettet så grundigt som muligt, benyttede jeg mig af flere forskellige metoder. Fordi jeg kun har haft ganske få studier af netop denne art at gå ud fra, har jeg måtte begynde fra grunden. Det primære datagrundlag for vidensdelen i denne rapport (Del II) er, fremskaffet ved hjælp af fire forskellige metoder: 1) Observationer og on-line interview i chat-rum. 2) Undersøgelse af hjemmesider og portaler, hvor der bliver solgt sex. 3) Undersøgelse af Ekstra Bladets Internet-massageannoncer. 4) Interview med købere og sælgere af seksuelle ydelser. 1 Betegnelse for et rum, hvor to eller flere skriver til hinanden via et specielt chat-program (IRC) eller med en browser (Internet explorer og Netscape). Et eksempel på et chatrum er Maskulinum i 9

10 Jeg vil i det følgende beskrive de enkelte metoder og konkrete fremgangsmåder nærmere. Metode 1: Observationer og on-line interview i chat-rum Det er i tidligere undersøgelser slået fast, at der foregår salg af sex mellem mænd i visse chat-rum (Bruun Larsen mfl., PRO-Centret, Haansbæk, 2000). Men det er ikke tidligere undersøgt, om der i chat-rum også forekommer salg af sex mellem mænd og kvinder. For at undersøge det, og for at få en generel større viden om køb og salg af seksuelle ydelser i chat-rum, blev det besluttet at lave observationer i visse chat-rum på Internettet. Formål Jeg ønskede at undersøge om, og i hvilket omfang, der foregår køb og salg af seksuelle ydelser i chat-rum. Jeg ville se nærmere på hvordan kontaktetableringen foregår, og endelig var formålet at få indblik i, hvilken chat-rum det foregår i. Der findes chat-rum på en lang række netportaler. Portalerne og blev valgt som relevante på baggrund af den foreløbige viden, der blandet andet er fremskaffet via et tidligere pilotprojekt om mandlig prostitution på internettet (PRO-Centret, 2000). Det viste sig, at portalen ikke var i funktion nogle af dagene, og derfor indgår der desværre ikke observationer fra denne portal i undersøgelsen. Chat-rummet maskulinum på har ellers hidtil været kendt som et af de mest besøgte steder for mandlige prostituerede, der sælger sex til mænd (Krogager, Bruun Larsen m.fl., 2000). De redskaber eller delmetoder jeg brugte var: - at lede efter nick-names 2, der direkte henvendte sig til købere eller sælgere af sex, - at observere chat 3 i chat-rummene, - at rette direkte henvendelse til deltagerne i chattene, - at foretage on-line interview i chat-rummene. Fremgangsmåde Observationerne i chat-rummene er foretaget i samarbejde mellem to medarbejdere fra PRO-Centret. Arbejdet blev tilrettelagt som stikprøveobservationer i de tre nævnte chat- 2 Kodenavn, som man fx kan bruge under deltagelse i chat på Internettet. 3 Begrebet chat betegner at tale med andre brugere af Internettet ved at skrive tekst på skærmen til hinanden. 10

11 rum. Vi planlagde at udføre observationerne på forskudte tidspunkter af døgnet, hvor man kan forvente høj aktivitet på nettet. 4 Stikprøverne blev foretaget mandag den 7. maj, 2001 fra kl samt tirsdag den 8. maj, 2001 fra kl Man må konkludere, at der er tale om en noget begrænset observationsperiode. Det var forholdsvis enkelt at foretage observationerne. Fremgangsmåden var, at vi loggede 5 os ind i et chat-rum, hvor vi enten blandede os direkte i chatten eller indtog en passiv observerende rolle. Vi optalte og skrev alle de chat-navne ned fra de enkelte chat-rum, hvor det var oplagt at de var prostitutionsrelaterede. 6 Vi har gennemført i alt to on-line interviews. Ifølge tidligere undersøgelser (Haansbæk 2000; Bruun Larsen m.fl. 2000) er online-interviewet en velegnet metode til indsamling af empiri, når det gælder viden om anvendelse af Internettet. Fremgangsmåden for on-line interview var, at vi loggede os på et chat-rum med chatnavnet PRO-Centret. Nogen gange tog vi direkte kontakt til en enkeltperson på chatten. Andre gange spurgte vi mere generelt ud i chat-rummet, om der var nogle, der var interesseret i at dele deres viden om køb og salg sex af på Internettet. Eksempel på online interview er vedlagt denne rapport som bilag. Metodeovervejelser Der må tages en del forbehold, når man foretager optællinger af købere og sælgere af seksuelle ydelser i chatrum. Hvis man kun optæller chat-navne, der er direkte prostitutionsrelaterede, er det vores vurdering, at det langt fra giver et sandfærdigt billede af omfanget af prostitutionen i chat-rummene. Det vil være nødvendigt at spørge ind til de chat-navne som ikke umiddelbart ser prostitutionsrelaterede ud. Ved observationer af chatten er man kun i stand til at følge den synlige fælles chat, som udgør en mindre del af den aktivitet, der er inde i rummet. Hovedparten af kommunikationen i chat-rummene foregår privat 7. Det betyder, at det kun er de to involverede personer, der kan følge med i, hvad der bliver talt om. Observationer af chat-rummene kan dokumentere, at der finder sexhandler sted i rummene, men giver ikke noget kvantitativt indblik. 4 Netcoders ApS og Vilstrup Interactive udarbejder et ugentligt indeks over internetadfærd. Dagbladet Politikken offentliggør hver uge statistikkerne i sektionen Politikken Internet. Tendensen viser, at antallet af netbrugere er størst i tidsrummene og (Politikken, 15.marts, 2001). 5 Tilslutte pc eren til et chat-rum, hvor man angiver et brugernavn, og i nogle tilfælde en adgangskode. 6 Fx Tjenpenge23år eller Gavm/sg ung Århus. 7 Ofte omtalt som at chatte i rødt. 11

12 Metode 2: Undersøgelse af hjemmesider og portaler, hvor der bliver solgt sex Omdrejningspunktet for køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet er hjemmesiderne 8 og portalerne. Det er her udbyderne af de seksuelle ydelser reklamerer for deres vare, og det er her køberne leder efter den vare de måske senere vælger at købe. Formål Jeg ønskede at afdække på hvilken hjemmesider og portaler der bliver solgt sex. Jeg ville også undersøge, hvordan køberne og sælgerne af seksuelle ydelser bruger hjemmesiderne og portalerne. Når man taler om, at Internettet forandrer sig hele tiden, er det særligt i forhold antal og udseende på hjemmesider og netportaler at forandringerne sker. Hjemmesiderne og netportalerne er Internettets ansigt. Eller måske burde man sige ansigter. For det er sådan at der findes tusinder af netportaler, og endnu flere hjemmesider. Enhver privatperson kan oprette en hjemmeside, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan den skal se ud, og hvad den tilbyder. Fordi Internettet netop skifter ansigt hele tiden, er der stor risiko for at konkrete oplysninger meget hurtigt bliver forældede. Jeg har derfor valgt at beskrive udbudet og indholdet af hjemmesiderne og portalerne mere generelt. På den måde håber jeg, at den viden jeg fremstiller i rapportens del II, forældes langsommere. Fremgangsmåde Jeg benyttede mig af forskellige søgemaskiner 9 for at finde frem til relevante hjemmesider og portaler. Hver søgning resulterede i et stort antal henvisninger til hjemmesider og portaler. Jeg havde ikke mulighed for at se nærmere på alle henvisningerne, men valgte et bredt udvalg. Ved at klikke 10 ind på hjemmesider og portaler, kunne jeg observere nærmere, hvordan siderne var bygget om og hvad der blev tilbudt. I nogle tilfælde, har jeg taget kontakt til personer eller firmaer bag siderne. Det gjorde jeg for at spørge nærmere ind til sidens indhold og formål. 8 Hjemmeside; homepage, website; de steder på Internettet, hvor en person eller et firma eller en organisation har samlet en række informationer i form af tekst, fotos, grafik, lyde, animationer m.v. Hjemmesider kan indeholde en enkelt eller flere hundrede sider, og kan ses ved hjælp af en browser. Når man vil frem til en hjemmeside skriver man adressen eller klikker med musen på et link (et ord eller billede), der fører over til et andet sted på hjemmesiden eller til en helt anden hjemmeside. Ofte kendetegnet ved at begynde med www eller http. 9 Portal, hvor man, i store databaser, kan søge efter bestemte ord på Internettet. De største søgemaskiner har oplysninger om over 100 mio. hjemmesider. Danske søgemaskiner er bl.a. jubii.dk og yahoo.dk. 10 Udtrykket at klikke kommer af den lyd, det klik, det giver, når man trykker på musen for at vælge et link fra en hjemmeside eller portal. 12

13 Metode 3: Undersøgelse af Ekstra Bladets Internet-massageannoncer Ekstra Bladet har i mange år været det altdominerende medie i forhold til prostitutionsannoncering. Før Internettet for alvor blev udbredt, fandtes der stort set ikke andre steder end Ekstra Bladets massageannoncer, hvor sælgerne kunne annoncerer med deres tilbud, og køberne kunne studere tilbudene nærmere. Sådan er det ikke længere. Meget tyder på at Ekstra Bladets position som førende medie for prostitutionsannoncer, er ved at forsvinde. Ekstra Bladets prostitutionsannoncer har de seneste år været opdelt i underrubrikkerne: Massage med Internet og Massage uden Internet. I annoncerne under rubrikken Massage med Internet, bliver der henvist til relevante hjemmesider, hvor man kan finde yderligere oplysninger om priser, sted og udbud. På den måde forsøger Ekstra Bladets at holde fast på annoncørerne, ved at skabe et marked for annoncering i forhold til prostitutionsrelaterede hjemmesider. Formål Jeg ønskede at lave en retrospektiv optælling af de prostitutionsannoncer i Ekstra Bladet, der indeholder henvisninger til private hjemmesider. Formålet var at få et billede af udviklingen af antallet af annoncer. Det er interessant at få belyst, fordi det fortæller noget om Internetters udbredelse som medie for køb og salg af seksuelle ydelser. Fremgangsmåde Jeg optalte prostitutionsannoncerne i Ekstra Bladet under rubrikkerne Massage med Internet og Massage uden Internet i perioden december 1999 til marts Annoncerne blev optalt den anden torsdag i månederne marts, juni, september og december. Torsdag blev valgt fordi det er den dag, hvor der generelt er flest massageannoncer. Den anden torsdag i måneden er valgt, fordi der ikke falder nogle helligdage på disse dage. Resultatet af optællingen af prostitutionsannoncer er er vedlagt rapporten som bilag IV Metode 4: Interview Det primære datagrundlag i denne undersøgelser er fremskaffet ved telefoninterviews med prostitutionskunder og prostituerede. Derfor får beskrivelsen af mine erfaringer med denne metode særlig vægt her. Tre prostitutionskunder og fire prostituerede mænd og kvinder har medvirket. Et kriterium for at medvirke i studiet har været, at interviewpersonerne var aktive købere eller sælgere af seksuelle ydelser. Som tidligere nævnt forandrer Internettet sig hele tiden. Ved at interviewe personer, der på interviewtidspunktet brugte Internettet, håbede jeg, at jeg kunne få en så opdateret viden som muligt. 13

14 Købere og sælgere af seksuelle ydelser udgør på ingen måde en homogen gruppe. Den samlede gruppe af interviewpersoner opdeler sig snarere i et antal heterogene undergrupper. Eksempel på forskelligheder kan være: Antal år i prostitution. Antal år med kundeerfaring. Årsager til prostitution. Årsager til at købe seksuelle ydelser mv. Hver enkel person der har indvilliget i at lade sig interview til denne undersøgelse, vil være repræsentant for netop hans eller hendes helt personlige version af, hvordan Internettet bliver benyttet. Frem for at nå frem til ligheder, har målet været at beskrive så mange forskellige erfaringer med Internettet som muligt. Formål I denne undersøgelse har hensigten ikke været at dykke ned i interviewpersonernes private liv og erfaringer. Sagt lidt firkantet, har den enkelte køber eller sælger ikke interesseret mig. Når jeg har ønsket at interview kunder og prostituerede, har det været for at bruge dem som informanter om Internettets muligheder og begrænsninger. Formålet med interviewene har altså været at få del i den viden som disse personer besidder. Metodeovervejelser Der kan knytte sig en række metodiske problemstillinger til brugen af interview. Interviewene i denne undersøgelse var tilrettelagt som halvstrukturede telefon- og chatinterviews. Formålet var at indhente konkrete faktuelle oplysninger. Interviewpersonerne var informanter. De blev bedt om at dele deres viden om køb og salg af sex på Internettet. Da jeg kun i meget begrænset omfang har spurgt ind til individuelle holdninger og meninger, må indholdet antages at være ganske pænt renset for personlige tolkninger og vurderinger. Jeg mener at de oplysninger og den viden jeg har fået, i stor udstrækning afspejler virkeligheden. Samtidig er det nødvendigt at nævne, at når interviewpersonerne deler ud af deres viden om prostitution på Internettet, så er det ikke nødvendigvis den fulde sandhed. Det der bliver fortalt er udtryk for et begrænset antal personers erfaringer og oplevelser. Interviewpersonerne har i nogle tilfælde været særlige ivrige efter at give mig det, som de troede jeg gerne ville have. Det oplevede jeg især, når jeg interviewede prostitutionskunder, som jeg havde fået kontakt til via en bestemt netportal 11. Det virkede som om kunderne generelt gjorde sig ekstra umage for at give mig så mange informationer som muligt. Der indgår formentligt ikke deciderede usandheder i interviewene, men jeg tror dog, at personerne af og til har valgt at fortælle en god historie frem for helt faktuelt at gengive, hvad der virkelig skete. En problematik som ikke er usædvanlig, når man bruger interviewmetoden til indsamling af viden (Hughes & Månsson, 1988). 11 Indgangssted til Internettet, der behandler mange emner og hvor de funktioner man jævnligt benytter, er samlet. Fx Opasia (TeleDanmark), Wanadoo (Mobilix), Jubii, Yahoo, WorldOnline, SOL (Scandinavia Online) etc. 14

15 I fremstillingen i del II har jeg så vidt muligt undgået at interviewpersonerne fremstår som individer. Det har jeg gjort dels for at bevare den enkeltes fulde anonymitet, men selvfølgelig især fordi, det ikke har været formålet med denne undersøgelse, at beskrive enkeltpersoner. Formålet med undersøgelsen var at sætte fokus på Internettet som sted for køb og salg af seksuelle ydelser. Det er derfor Internettet som medie der er interessant, fremfor den enkelte person. Interviewpersonernes individuelle oplysninger vil derfor typisk blive kogt sammen, og fremstå i mere generelle termer. Interviewguiden Før jeg foretog det første interview udarbejdede jeg to interviewguider. Én til interview med kunder, og én til interview med prostituerede. Alle interview er gennemført med interviewguide. Interviewguiden fungerede som huskeseddel samtidig med, at den var en hjælp til at strukturere interviewet. Interviewguiderne er vedlagt rapporten som I og II. De to interviewguider er stort set struktureret ens. Efter nogle generelle afklarende spørgsmål hvem er interviewpersonen, hvordan er kontakten skabt, hvordan/ hvor foregår interviewet fulgte de tre hovedspørgsmål, som jeg med denne undersøgelse ønskede at få besvaret: Hvor på internettet indgår interviewpersonen i handel med sex? Jeg ønskede her informationer om, hvilke hjemmesider 12, portaler, chat-rum den enkelte interviewperson benyttede sig af for at købe eller sælge seksuelle ydelser. Hvordan bruges Internettet? Under dette spørgsmål forsøgte jeg at få mere konkrete informationer om, hvordan Internettet blev brugt af den enkelte. Jeg spurgte nærmere til, om Internettet blev brugt som en reklamesøjle for seksuelle ydelser, eller om der blev tilbudt konkrete seksuelle ydelser on-line. Jeg ønskede også at få indsigt i, om Internettets muligheder har givet plads til nye former for seksuelle ydelser. Hvordan går det til? Her bad jeg interviewpersonen være meget specifik. Jeg spurgte ind til, hvordan den konkrete kontakt til køberen / sælgeren af seksuelle ydelser blev skab. Hvilken kontaktform der blev brugt, og hvordan er overgangen fra virtuelle kontakt til reelle kontakt foregik. Rekruttering af personer til interview 12 Websites; homepages; websteder; de steder på Internettet, hvor en person eller et firma eller en organisation har samlet en række informationer i form af tekst, fotos, grafik, lyde animationer m.v. Hjemmesider kan indeholde en enkelt eller flere hundrede sider. 15

16 Der eksisterer ikke nogle databaser eller andre registre over prostitutionskunder og prostituerede. Derfor har jeg ikke haft nogen let tilgang til at få kontakt til interviewpersoner. Som tidligere nævnt er købere og sælgere af sex en gruppe som ikke ønsker at såt åbent frem. Det er der mange årsager til. Blandt andet ønsket om anonymitet og usynlighed. En stor del af mine ressourcer er blevet brugt til at udvikle metoder til at rekruttere personer til interviews. Det har været nødvendigt at være fantasifuld, for jeg kunne jo ikke følge nogle manualer for, hvordan man skaffede interviewpersoner. De metoder jeg har brugt for at finde personer til interviewene har været: - Direkte opsøgende virksomhed på Internettet, hvor købere og sælgere af seksuelle ydelser mødes - Gratisannoncering på web-sides - Deltagelse i debatter på Internettet Interviewsituationen Interviewene varede minutter. Nogle af interviewene foregik efter aftale, således at enten de eller jeg ringede op. Andre interviewpersoner ringede blot uden foregående aftale, og interviewet blev udført umiddelbart i forlængelse heraf. Overfor de personer jeg har interviewet har jeg præsenteret mig med fulde navn og som medarbejder i PRO- Centret. Før interviewet har jeg kort fortalt lidt om PRO-Centrets arbejdsområder, samt formålet med interviewet. Interviewpersonerne Det var ikke på forhånd sat krav til antal interviewpersoner. Det tidsrum, der var afsat til opgaven, har været afgørende for, hvor mange interviewpersoner, der deltaget i undersøgelsen. Der har ikke været mulighed for at være særlig kritisk i udvalget af interviewpersonerne. Jeg har dog forsøgt at opnå en spredning i forhold til køn. Jeg havde også et ønske om lige fordeling mellem købere og sælgere af seksuelle ydelser. I alt syv personer, tre kvinder og fire mænd, blev interviewet. Af disse syv personer var tre kunder (alle mænd) og fire prostituerede. Af de fire prostituerede var tre kvinder og én mand. Interviewpersonerne har haft forskellige motiver for at medvirke i studiet. Nogle har medvirket fordi de gerne ville bidrage med deres egen personlige historie. For andre har det været vigtigt at være med til at sætte fokus på området, ud fra en almen interesse i medvirke til at påvirke den generelle holdning til prostitution i samfundet. Flere af interviewpersonerne har selv taget kontakt til mig, og bedt om at være med i undersøgelsen. Andre gange har jeg måttet overbevise og overtale personerne til at medvirke. I selve interviewsituationen har jeg ikke mærket nogen forskel på engagementet hos disse to grupper. 16

17 Fremstillingsformen Alle interviews er optaget på bånd, og senere udskrevet delvis. Samtlige interviewpersoner har indvilliget i at interviewet blev optaget. Der er sket en vis redigering ved udskrivningen af interviewene fra bånd til skrift. Dels har jeg fjernet gentagelser og omstændelige forklaringer, dels mine egne spørgsmål og kommentarer. Materialet er også blevet ordnet, strammet og beskåret. Alt sammen for gøre fremstillingen så læsevenlig og forståelig som mulig for læseren. Jeg har valgt at gøre brug af direkte citater fra interviewene, og fra min -korrespondance med kunder og prostituerede. Jeg håber at citaterne er med til at gøre fremstillingen mere levende. Citaterne bliver især brugt til at konkretisere og eksemplificere de områder jeg behandler. I enkelte tilfælde lader jeg citaterne tale selv. 17

18 Del II: Handel med sex på Internettet Tidligere undersøgelse, der har forsøgt at belyse prostitution på Internettet, har fokuseret på mand til mand prostitution. Altså kønshandel, hvor både køber og sælger er mænd. Denne undersøgelse skiller sig ud fra tidligere undersøgelser på området, ved blandt andet ikke at fokusere på, hvilket køn køberne og sælgerne er. Jeg belyser den handel med sex der er mest af på Internettet, og nøjes med at konstatere, at det er sexhandel, hvor køberen typisk er mand og sælgeren kvinde. Når man beskæftiger sig med et område, der er nyt, hele tiden forandrer sig, og er forholdsvis ubeskrevet, må man begynde med at afdække og indsamle viden om området. Sagt på en anden måde: Man må begynde for bunden, og forsøge at få besvaret noget helt elementære spørgsmål: - hvad Internettet bruges til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser. - hvor handlen med sex foregår - hvordan det går til. Jeg har stillet spørgsmålene hvad, hvor og hvordan. Undersøgelsen er ikke problemsøgende, og derfor bliver spørgsmålet hvorfor sjældent stillet. Et spørgsmål som naturligt følger i kølvandet på en afdækkende rapport som denne ville nemlig være: Hvilke individuelle konsekvenser har køb og salg af sex over Internettet for den enkelte? En mere analytisk og perspektiverede undersøgelse kunne være næste skridt. Undersøgelsen afgrænser sig til at dække det danske marked for salg af sex på Internettet. I et medie som Internettet eksisterer landegrænser ikke. Derfor effektueres begrænsningen ved at undersøgelsen kun indbefatter dansksprogede chat-rum, hjemmesider og portaler. Undersøgelsens interviewguide indeholder spørgsmål til afdækning af de tre nævnte områder. Jeg har så vidt muligt forsøgt at berøre alle temaer i alle interviewene. Det er dog ikke altid lykkedes. Alligevel er der samlet set kun få blinde pletter. Hvad der ikke blev belyst i et interview, blev belyst i et andet. Når jeg forsøger at svare på de tre overordnede spørgsmål, skelner jeg ikke mellem om oplysningerne stammer fra telefoninterviews, chatinterviews, fra observationer eller andre fra andre af de kilder jeg har hentet informationer fra. Alt den viden jeg har indsamlet er smidt i en bunke. Det er den rodebunke jeg forsøger at strukturere i følgende fremstilling. Del II er inddelt i tre kapitler, og kan læses i sin helhed, men den kan også bruges som opslagsbog. Derfor de mange overskrifter, underoverskrifter og enkelte steder gentagelser. 18

19 Endelig vil jeg endnu engang gøre opmærksom på, at fremstillingen kun repræsenterer interviewpersonernes og informanternes oplevelser, erfaringer og meninger, som ikke nødvendigvis er hele sandheden. 19

20 Kapitel I: Hvad bruges Internettet til? Formålet med kapitel I er at give læseren viden om, hvad Internettet bliver brugt til i forbindelse med køb og salg af seksuelle ydelser. Fremstillingen bygger på den viden jeg har indsamlet via de metoder jeg har beskrevet i rapportens del I. Som jeg har nævnt tidligere, kan jeg kun beskrive det, som jeg har fået fortalt, eller det jeg selv har observeret. I kapitlet beskriver jeg derfor noget af det Internettet bliver brugt til i første halvdel af år 2001, men jeg får ganske givet ikke alt med. Reklameplads Når en vare skal sælges, er sælgeren som regel interesseret i, at varen er synlig for den potentielle køber. I prostitution er varen der er til salg en given seksuelle ydelse. Den primære reklameplads for sex til salg har tidligere været en formiddagsavis. Ifølge de prostituerede jeg har talt med, er der flere og flere der også bruger Internettet som reklameplads. En kvinder, der sælger sex siger, at hun bruger Internettet som reklameplads fordi det er effektivt og billigt. Ellen 13, der har solgt sex i et år fortæller: Ellen, prostitueret: Jeg bruger Internettet en del. Internettet er Ekstra Bladets forlængede arm. I dag er det nødvendigt at være på Internettet. Faktisk tror jeg det er svært at etablere sig i dag som nystartet massagepige, hvis man ikke benytter sig af Internettet. Flere af mine informanter fortæller, at de ikke længere annoncerer i dagspressen, men udelukkende på Internettet. Som regel angives prisen som den afgørende faktor for ikke at bruge dagspressen. Det er ofte langt billigere at bruge Internettet som annonceringplads. Susan, prostitueret: Ekstra Bladet er for dyre, de er faktisk de største alfonser i Danmark med de priser de kræver for sølle tre linjer. Men deres monopol vil forsvinde i takt med at nettet vokser, og det går stærkt. Jeg arbejdede på et tidspunkt på en massageklinik. Der brugte jeg Ekstra Bladet. Jeg brugte 1500 til 2000 kr. om ugen på annoncer. Det er for vildt, men jeg havde ikke andre muligheder på det tidspunkt. Nu bruger jeg ikke andet end Internettet. Vores site 14 er ganske gratis. Vi betaler for domænet 15 ikke andet. Det er vist 200 kr. hver 3. måned. En interviewperson mener, at det er godt for annoncørerne, at der ved Internettet er kommet et nyt annoncemarked. John fortæller: John: Ekstra Bladet har tidligere haft en magtbase. Hvis annoncørerne tidligere blev ekskluderet fra at annoncere der, havde de ikke andre muligheder. Sådan er det ikke i dag, og sådan bliver det i endnu mindre grad i fremtiden. 13 For at beskytte interviewpersonernes anonymitet er alle navne i fremstillingen fiktive. 14 Hjemmeside; website. 15 Inddelingssystem for Internet adresser. Gør at alle hjemmesideadresser bliver unikke. 20

NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2012/2013

NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2012/2013 NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 212/213 Dato: 4. april214 Sagsnr: 13/43515 Initialer: MHS Af Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer Resumé: I perioden juli 212 juni 213

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2013/2014 21. september 2015 Sagsnr: 14/49231 Initialer: MHS Af Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer Resumé: I perioden juli 2013 juni

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser.

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser. Mediepolitik 2012 Forord Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil osv. Spillekonsoller, computere og mobiltelefoner

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners Spørg dine læsere Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts 2014 www.due.dk med flere Mediesamarbejder over tiden Kristeligt Dagblad Ofir Søndagsavisen Bedre Hjem Audimagazine

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar

Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar Velkommen webinaret starter snart På dette webinar vil underviseren (dagens host ) assisteres af en chatmaster. Du er velkommen til at stille spørgsmål eller

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Den underligste oplevelse 1

Den underligste oplevelse 1 Den underligste oplevelse 1 Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten, men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn. Et jordskælv

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen Grooming processer online Psykolog Kuno Sørensen Konvergens Voksne opsøgende online typer De venskabssøgende (Hvor det vigtige er at opbygge og opretholde venskaber, de føler sig på bølgelængde med børn.

Læs mere

Sociale netværkstjenester for unge

Sociale netværkstjenester for unge - Om unges brug af sociale netværkstjenester på internettet Oplæg ved temadag om Sociale teknologier i fremtidens bibliotek 2.0, Danmarks Biblioteksskole, den 27. september 2007 Malene Charlotte Larsen

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber 2010 - Høringssvar sendes til Dine oplysninger Navn Helle Wittrup-Jensen Navn Jane Vinther, Nina Hedegaard og Hanne Helth Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016 Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 16 5 Interviewperson (Mikkel): M Interviewer (Sofie): I Korte pauser: Fysiske handlinger: () Relevante fysiske træk: [] I: Hvad vægter du højt for, at

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere