Referat for: Hedensted Provstiudvalg I forbindelse med rammetildeling PU møde 21. april Kl. Kl Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Hedensted Provstiudvalg I forbindelse med rammetildeling PU møde 21. april 2015. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted"

Transkript

1 Referat for: Hedensted Provstiudvalg I forbindelse med rammetildeling PU møde 21. april Kl. Kl Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen 2 3 tilbud på automatisk ringning Sag: Automatisk ringning (gl. sag 1254) (1863) - Barrit Fra Barrit kirke fremsendt tre tilbud på automatisk ringning: Thubalka: kr. = kr. incl. moms og ekskl. elektrikerarbejde. Evt kr. = kr. for avanceret ur. Kirkeklokken Aps: kr. = 83,381 kr. incl. moms ekskl. elektrikerarbejde Thomo: kr. = kr. incl. moms. tilbud på elarbejde: kr. = kr. incl moms?? Bevilliget jf. tilbud fra Thomo I budget vil ligningen blive reduceret årligt med kr., svarende til 1/5 af beløbet årligt. Graver og gravermedhjælper har beset det automatiske ringeanlæg ved Juelsminde kirke, og er umiddelbart fortaler for dette valg, som de finder nemt og betjeningsvenligt. Leveret fra Thomo. Kirkeklokken Aps har det billigste tilbud, men vi har siden hørt, at de er ustabile i service- og reparationsaftaler.. Beløbet til automatisk ringning er bevilget af anlægsmidlerne tidligere, 3 tilbud på automatisk ringning 3 Bem. og tegning, Preben Skaarup Sag: Restaurering af p-plads (1864) - Barrit Der er kommet skitse og beskrivelse til parkeringspladsen fra Preben Skaarup. Mogens Svenning har lovet at lave beregninger vedr. afvanding. Der rykkes for beregninger Bem. og tegning, Preben Skaarup Korrespondance, HBK og Søren Kallestrup Bem. til skitse fra Køren Kallestrup Referat, Side: 1

2 Anmodning om Konsulentudtalelse overslag fra Hans Ikjær 4 Ansøgning energipulje Sag: Gennemgang og optimering af varmeanlæg (1979) - Hedensted Der har i vinteren 2014/15 været problemer med at opvarme kirken til mere end 16 gr. samt tilfredsstillende afkøling på fjernvarmevand. Derfor har driftstekniker fra Danfoss gennemgået varmeanlæg og er kommet med forskellige anbefalinger. Trykdifferensregulator flyttes til fjernvamereturledningen. En større pumpe på fremløbet til gulvvarmeanlægget monteres Gulvvarmemanifolden skal forindstilles. Motorventil på fjernvarmens returledning (primærkreds) monteres. Termometer på gulvvarmereturledningen monteres. Tovejs motorventil i gulvvarmesløjfens returledning monteres. Elektronisk Danfoss styresystem med mulighed for overførsel til internettet monteres. Der indgås driftsaftale med Danfoss som omfatter et årligt tjek af varmesystemet og mulighed for påkald i tilfælde af driftsproblemer. Godkendt af Energiudvalg Indhentede tilbud: VVS - arbejde incl. styringsanlæg og elarbejde kr. = kr. incl. moms Indregulering og idriftsætning (Danfoss) kr. = kr. incl. moms ialt incl. moms Desuden er der problemer med kuldenedfald, derfor kan føres stuts til evt. fremtidige konvektorer føres op over gulv ifm. etablering af AV-udstyr. pris kr. = incl. moma Ansøgning energipulje 5 Ansøgning Sag: Maskinkøb (2007) - Hedensted Der ansøges om kr. til indkøb af ny kantskærer. Reparation af den gamle er for dyr og den er skrottet. Der er indhentet tilbud på ny, i handlen indgår maskiner, som ikke bliver brugt mere. Ny kantskærer kr Brugte maskiner kr. Udgiften afholdes af driften. Skulle det ved årets slutning vise sig, at der er underskud, indsendes dokumentation herfor, og pengene kan udbetales af kirkegårdspuljen Referat, Side: 2

3 Ansøgning 6 Arkitekthonorar Sag: Indvendig kalkning (1854) - Hvirring Mr. er bedt kontakte arkitekt for udarbejdelse af projektbeskrivelse m.v. for indvendig kalkning. Budget for arkitektrådgivning kr. incl. moms Arkitekthonorar Der er forhandlet med arkitekt Mogens Svenning vedr. honorar. Det fremsendte faste tilbud på ,50 kr. lyder dyrt. Derfor har pu fået Mogens Svennings tilsagn om rådgivningsaftale på 8% af håndværkerudgifterne. Derefter kan der udformes projekt til fremsendelse til Stiftet. Midler vil blive tildelt fra 5% midlerne eller anlægspuljen. 7 Udgiftsberegning, As-Klakring-Juelsminde Sag: Kirkegårdstilpasninger 2015 (1997) - Juelsminde Fremsendt plan over kirkegårdstilpasninger på alle 3 kirkegårde samt beregning af merudgifter på kr. som søges af kirkegårdspuljen Godkendt og udbetales fra kirkegårdspuljen Udgiftsberegning, As-Klakring-Juelsminde 8 Projektbeskrivelse Sag: Utæt kirketag (1876) - Langskov Fremsendt projekt over udskiftning af utæt kirketag. Budget ialt incl. moms kr, tekniske omkostninger 8% af håndværkerudg. Jf. formand kan der reduceres i udgifter ved at bruge tagskifre uden at skære dem 6-kantede, hvilket er tiltrådt af arkitekt Sendes til Haderslev stift med pus anbefaling om, at der pga. økonomi ikke bruges 6-kantet skifre, men der etableres undertag. Jf. Mogens Svennings udtalelse om, at utilskårne skifre er en lige så pæn løsning Projektbeskrivelse Yderligere fra formand Telefonnotat - Mogens Svenning via HBK 9 Projekt og tilbud Sag: Nyt varmeanlæg (1532) - Sindbjerg Mogens Svennings kommentarer Pris på vandbåret anlæg baseret på jordvarme koster ifølge tilbud kr. excl. moms = incl. moms til sammenligning koster elvarme kr. incl. moms, men heri indgår følge omkostninger til murer, maler, tømrer, uforudseelige og arkitekt, så den reelle sammenligningspris er på kr. incl. moms. Der skal udarbejdes projekt på elvarme i kirken, Pu anbefaler at der overvejes etablering af varmepumpe (luft til luft) i graverhuset. Der skal findes en ikke-skæmmende placering af varmepumpen. Projekt skal senere fremsendes til stift Referat, Side: 3

4 Projekt og tilbud 10 Ansøgning Sag: Renovering af Alterkalk (2008) - Sindbjerg Ifm adskillelse fra Grej sogn, fandt vi i præstegården i Grejs en alterkalk der var skænket til Sindbjerg kirke i Den kunne vi godt tænke os at tage i brug igen, men den trænger til en restaurering. Derfor vil mr. høre, om pu vil støtterestaurering. I så fald vil vi sende den til restaurering og tage den i brug/indvie den i forbindelse med indvielsen af vores nye sognehus, den Godkendt til udbetaling fra 5% midlerne Ansøgning 11 Ansøgning og priser Sag: Ombetrækning af stole (2006) - Stenderup Der er indhentet tilbud på ombetrækning af hynderne i Stenderup kirke 36 hynder betrukket med uldstof, underlag i appa, lynlås og fibervat mont. på skum. Syet med bund og kapsøm DMA polstring kr. = ,50 kr. incl. moms AP møbelpolstning kr. = ,50 kr. incl. moms PU anbefaler, at ombetrækning laves for opsparede midler. Fin forskønnelse af kirken. Da der imidlertid er mange opsparede midler, finder pu ikke, at der bør ydes midler, men anbefaler at der bruges af de opsparede midler. Der er ikke anført noget om farven på hynderne, og pu går derfor ud fra, at der er tale om samme farve som nuværende hynder Ansøgning og priser 12 Ansøgning Sag: Kirkegårdsomlægning (2002) - Tørring Mr. har nedsat arbejdsgruppe til langsigtet planlægning af kirkegårdsomlægning, der har lavet 1. udkast til en rapport der indeholder både overordnede og konkrete anbefalinger til mr. Rapporten skal indeholde både skriftlig og visuel fremstilling. Mr. ansøger om tilskud til aflønning af Preben Skårup for hjælp til rentegninger, korrekturlæsning samt beplantningsforslag i forhold til vore skitser. Mr. skal bede Skaarup lave beplantningsplan jf. oprindeligt udkast og mr. egne forslag Der indsendes prisoverslag, kan udbetales af kirkegårdspuljen efter godkendelse Ansøgning 13 Opmåling af kirkegårde. Sag: Opmåling af kirkegårde. (1991) - Uldum Dette meddeles mr. Referat, Side: 4

5 Erfaringer fra flere gravere (tidl. Hedensted, Rårup, Tørring) Opmåling til elektronisk kirkegårdskort: 1. kræver rigtig meget opstartstid: kortet skal gøres brugbart - hvert eneste gravsteder skal lægges ind særskilt mv. Det tager lang tid ved computeren. Man skal oparbejde stort kendskab til programmet, og være meget glad for EDB. 2. Kortet er kun et øjebliksbillede - ajourføring tager tid. Alle ændringer skal ajourføres - det kræver som oftest at firmaet kommer ud en gang årligt = flere udgifter Indstilling, at det kun de færreste steder vil være en god ide. Såfremt Uldum-Langskov efter disse oplysninger stadig kan være interesserede, så kontakt provsten for nærmere drøftelse. Opmåling af kirkegårde. 14 Renovering af alterparti Sag: Renovering af alterparti (1637) - Uldum Stiftet anmoder om provstiudvalgets udtalelse. Budget alterudsmykning, ændring af knæfald m.v. ialt kr. incl. arkitektudgifter kr. + moms = kr. Nødvendige istandsættelsesarbejder Gulv, kor, div. el- og malerarbejde ialt kr. incl. arkitektudgifter kr. + moms = kr. Pu sender projektet til stiftet med anbefaling. Mr. søger fondsmidler hertil. Såfremt der ikke opnås fondsmidler, er det ikke givet at projektet gennemføres Ovennævnte sendes t.o. til mr., samt yderligere, at anbefaling fra pu forudsætter at projekt altovervejende dækkes af fondsmidler I oprindeligt budget for alterudsmykning pr var nogle priser angivet i Svenske kr. og "ikke prissatte udgifter" kr. Nu er alt angivet i Dkr, og "ikke prissatte udgifter" hævet til kr. Dette begrunder Mogens Svenning med, at?det oprindelige budget blev hurtigt udført, derfor var der ikke sket omregning, og ikke prissatte udgifter er med vilje sat meget lavt af samme årsag?i nyt overslag er der sket omregning til Dkr., og ikke prissatte udgifter tilsvarende hævet, hvilket begrundes med: Usikkerhed om, hvorvidt de svenske priser holder, da der skal mindst 3 aktører ind over (kunstner, glasværk, belysningsmester ) Indtænkt en evt. prisændring ift. oprindelige tilbud fra Sverige Generel usikkerhed om, hvorvidt der kan komme andre prisjusteringer jf. Mogens Svenning kan det lige så godt være kr. som kr. Da det efterfølgende er oplyst, at der skal søges fonde, er det vigtigt, at budgettet ikke er underbudgetteret Referat, Side: 5

6 Udtalelse fra pu udbedes Telefonnotat, Mogens Svenning (1) 15 Ansøgning og tilbud Sag: Parkeringsplads ved Ølsted kirke (1981) - Ølsted Ifm etabelering af nyt graverskur besluttede mr at det var tid til inddragelse af udlånt jord til påtænkt udvidelse af allerede eksisterende p- plads syd for kirkegården. I alt ca m2 fra mark som støder op til p-pladsen. Mr. har indhentet tilbud hos 2 entreprenører, som har givet tilbud på afskrabning af jord, bortkørsel, opfyldning og planering. Disse to tilbud vedlægges denne ansøgning. Desuden et reduceret tilbud hos lavestbydende, Thorkild Jensen, da en del af arealet påtænkes beplantet med lave buske og græs i en bræmme der kanter arealet af hele vejen rundt. Den påtænkte beplantning tænkes udført af anlægsgartner Bent Hermansen, hvis tilbud vedlægges. Tilbudet ligger i den øvre ende af det tilladelige, når der ikke indhentes sekundært tilbud. Mr er af den opfattelse, at det er et meget rimeligt tilbud og udføres af kendt og værdsat lokal håndværker. Tilsammen vil etablering af udvidelsen af parkeringspladsen incl. omkransning / beplantning beløbe sig til kr. = kr. incl. moms, hvilket beløb søges dækkes via 5% midler. Projektet skal indarbejdes i det samlede projekt for kirkegården. Ansøgning og tilbud Indeholder også anden sag, se sag 1982 Oversigt over ny parkeringplads Ølsted Kirke 16 Kalkning Sag: Vedligeholdelsesplan, Ølsted Kirke (se også sag 1557) (1982) - Ølsted Der er udarbejdet vedligeholdelsesplan. vedlagt som bilag. Den skal danne baggrund for fremtidig årlig udvendige vedligeholdelse af kirken, pris kr. = incl. moms pr. år Yderligere hvert 2. eller hvert 3. år kr = kr. incl. moms Hvis planen godkendes vil den indgå i den løbende budgettering. Der er bedt om tilbud på vedligeholdelsesforpligtelse på åremål. Dette er endnu ikke modtaget. Den fremsendte vedligeholdelsesplan vedr. kalkning samt tilbud på overstrygning godkendes. Der laves aftale med Schreiber og det føres hvert år som synsudgift. Udgiften til overstrygning bevilliges af 5% midlerne. Referat, Side: 6

7 Ud over vedligeholdelse / kalkning af kirken er der angivet et arbejde på taget med overstrygning, som blev udsat til i år, da tiden løb ud for dette reparationsarbejde i Prisen for dette arbejde, som tænkes udført i indeværende år er kr. = kr. incl. moms. Dette arbejdes søges der 5% midler til. VS: kirkekalkning Vedligeholdelsesplan 17 Ansøgning 2015 Sag: Kirkegårdsomlægning (1768) - Øster Snede Der søges midler til finansering af yderligere udlægning i græs, udsmykning med chaussesten og træplantning. Desuden vil man gerne afskaffe en lille plæneklipper til små gravstedsarealer. Afgravning, planering m.v ,50 kr. incl. moms Sten og græs i kryds kr. incl. moms 6 træer 3.212,50 kr. incl. moms plæneklipper kr. incl. moms Ialt kr. incl. moms Godkendes af kirkegårdspuljen Ansøgning Projekt Sag: AV-udstyr Øster Snede Kirke (2009) - Øster Snede Indkommet forslag til nyt AV udstyr m.v. Det påtænkes at placere 5 skærme forskellige steder Pris AV-tilbud kr. + moms håndværkerudgifter kr. + moms uforudseelige udgifter kr. + moms rådgivningshonorar kr. + moms ialt kr. = kr. incl. moms, Projektet skal genfremsendes udelukkende med bilag aktuelle for projektet. Sendes i stift med pus anbefaling, finansieres lokalt Projekt 19 Teologi for voksne Sag: Teologi for voksne (2005) - Haderslev Stift Der er dannet en forening inden for Folkeoplysningslovens rammer, hvor medlemskredsen består af Haderslev Stiftsråd og af de provstiudvalg i Haderslev Stift som måtte tilslutte sig. Hvert provsti sender én Henning Nielsen valgt som repræsentant. Referat, Side: 7

8 repræsentant til det årlige repræsentantskabsmøde og at provstiudvalget bevilger medlemskontingentet, der for de deltagende provstiudvalg er fastsat til 2000 kr. årligt. HBK har spurgt Birgith Kruse fra Juelsminde, om hun vil deltage. Det har ikke været muligt, så der skal evt. findes anden deltager Vedtægter m.v. 20 Aale-Linnerup - menighedsrådets honoraer 2015 Sag: Intern aflønning af MR (1958) - Aale Det er meddelt, at mr. efter ny drøftelse har vedtaget følgende honorarer: Godkendt,.Selvom de tilsendte honorarer afviger lidt fra de standardgodkendte, holder de sig inden for den samlede sum. - formand ,- - næstformand/sekretær ,- - kasserer ,- - kirkeværge 1 og kontaktperson ,- - kirkeværge ,- Aale-Linnerup - menighedsrådets honoraer Ansøgning til Kirkeudviklingspuljen Sag: Børnekor (2010) - Aale Man vil gerne i fællesskab af skolens musiklærer og kirkernes organist oprette et børnekor. Skolens ledelse yder fuld opbakning til dette arbejde, der vil blive indarbejdet i skolens timeplaner. Der har indtil for halvandet år siden været børnekor på Aale-Hjortsvang skole, men det blev nedlagt pga. lærerafgang. Der søges om ca kr. fra kirkelivspuljen, beregnet som 33 øve-lektioner á 627 kr samt ca 2400 kr til ikke-forudsete udgifter, lidt forplejning og lignende. Bevilliges det første skoleår, efterfølgende indarbejdes i budget Ansøgning til Kirkeudviklingspuljen 22 Luther 2017 Sag: Luther 2017 (2001) HBK har sagt ja til at betale et Lutherarrangement fra kirkelivspuljen især da det vil kunne trække folk fra hele provstiet. Det er Luther-musicalen Hvad så Luther? Den har været spillet i Haderslev og biskop Niels Henrik Arendt har varmt anbefalet den. Den kommer i selve Luther-året Godkendt. Gratis billetter til alle sogne efter først til mølle - princippet Referat, Side: 8

9 Den koster kr og kommer til at foregå i Hedensted kirke. Luther 2017 Referat, Side: 9

10 Orientering 23 Svar fra Preben Skaarup vedr. projekt for kirkegårdsomlægning Sag: Kirkegårdsomlægning (1976) - Hornborg Preben Skaarup har gennemgået det fremsendte forslag og har en del spørgsmål, som måske kan føre til ændringer. Dette er drøftet med HBK. HBK foreslår at der arrangeres møde med mr. HB arrangerer møde med Skaarup og mr. Svar fra Preben Skaarup 24 Budget og konservators beskrivelse Sag: Skimmelsvamp i Løsning gamle kirke (1610) - Løsning Mogens Svenning har fået foretaget fugtmålinger som supplement til de tilsendte fra mr. Desuden er der pr opsat datalogger fra energitjenesten Hbk har haft møde med mr. 8.4., og der er indkaldt til møde den 4.5. kl med konsulenterne Telefonnotat vedr. Løsning og Ørum Løsning gamle kirke, Hedensted provsti, Haderslev Stift - skimmelsvamp - MØDEPLANLÆGNING Fugtmåling fra Mogens Svenning 25 Badeværelse, notat fra Henning Nielsen Sag: Ombygning af Nebsager præstegård (1944) - Nebsager Fliser i badeværelse kan ikke renses af, så det er besluttet at sætte nye fliser op i bruseniche samt væv + maling på øvrige vægge. samlet pris fra murer kr = ,50 incl. moms Er besluttet i samråd med HBK Badeværelse, notat fra Henning Nielsen Tilbud, Bad i præstegård Tilbud 2, Renovering af bad. 26 Ombygning af Ørum præstegård Sag: Ombygning af Ørum præstegård (1945) - Ørum Der er kommet tilbud på Malerarbejde indvendig i Ørum præstegaard: Referat, Side: 10

11 Orientering Løsning malerforretning 153,718,75 kr. incl. moms Glud malerfirma 167,875,00 kr. incl. moms Claus Jensen Aps. Hedensted 166,250,00 kr. incl. moms Malerarbejde udvendig Ørum præstegård: Løsning Malerforretning 122,875,00 kr. incl. moms Glud malerforretning 127,750,00 kr. incl. moms Claus Jensen Aps. Hedensted 136,250,00 incl. moms Murerarbejdet udvendig på soklen af præstegården før maling. Hylles murerforretning Stouby 43,750,00 kr. incl moms Gulvafslibning og lakering i Ørum præstegård: Hummel gulvafslibning, Vejle afslibning og lakering af parketgulve i præstegården incl. kontoret i alt 12,875,00 kr. incl moms. Nyt gulvbelægning i værelser, køkken og gangareal: Karsten Birk, Ørum 48,450,00 kr. incl. moms Tagrender og nedløbsrør + taghætter udskiftes på Ørum præstegård: Enghave VVS, Vejle i alt ,00 kr. ekskl. Moms = kr. incl. moms Der tages kontakt til Mogens Svenning mhp. rådgivning til håndværkere vedr. tag VS: Telefonnotat vedr. Løsning og Ørum præstegård Bem. fra HBK Sar HBK vedr. gulve 27 Tidsplan, Temadage om byggesager Sag: Temadag om byggesager (1986) - Haderslev Stift Måske Vejle provsti kan lave aftale vedr. forplejningen. Vi skal nok betale vores del af regningen! Mr. opmuntres til at deltage, evt. på budgetsamråd Tidsplan, Temadage om byggesager Referat, Side: 11

12 Orientering Vedr. finansiering fra HBK Temadag om byggesager 28 Eventuelt Referat, Side: 12

13 Underskrifter vedr. møde d Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen Hans Ulrik Dige Henning Nielsen Jette Claudi Heller Kjell Palmelund Laursen Søren Kallestrup Verner Rud Nielsen Referat, Side: 13

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere