Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat Aabenraa dispositioner vedr opsparinger 2011 Sag: Aabenraa kirkekasse (739) - Aabenraa Sogn Udvidelse af Høje Kolstrup Kirke Der henvises til sognets ansøgning af 9. februar 2012 vedr. udvidelse af Høje Kolstrup Kirke. I opgørelsen vedr. udgifter til projektet er indregnet udgifter til arkitektbistand vedr. det oprindelige projekt (slutafregning) og vedr. det reviderede projekt. I 2011 har slutafregningen vedr. det oprindelige projekt samt 1. á contoregning vedr. det reviderede projekt til sammen udgjort ,75 kr. Der ansøges på den baggrund at beløbet afholdes af opsparingen vedr. Høje Kolstrup Kirke. Alterkalk i Sct. Nicolai Kirke Det søges godkendt, at der i 2011 er overført ,00 kr. fra driftsmidlerne til opsparingen vedr. reparation af alterkalk. Beløbet var oprindelig budgetteret indsat på opsparingen i 2009, men har i stedet været medtaget på oversigten over overskydende driftsramme, hvorfra den i givet fald fjernes. Aabenraa dispositioner vedr opsparinger 2011 Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Aabenraa: Overskridelse af budget vedr. anlægsprojekt Sag: Aabenraa kirkekasse (739) - Aabenraa Sogn Anmodning om godkendelse af overskridelse af budgettet vedr. ombygning af Aabenraa Sogns Fælleskontor med kr. samt ansøgning om finansiering af underskuddet med driftsmidler Beslutning. Aabenraa: Overskridelse af budget vedr. anlægsprojekt 5 Løjt fondsmidler Sag: Løjt: Anmodning om nedlæggelse af fond (741) - Løjt Sogn Anmodning om nedlæggelse af fond med indestående på 5129,58 kr. Der findes ingen fundats eller oplysninger om bestyrelse, hverken i Sydbank eller i menighedsrådets arkiver. Medarbejdere mener at kunne huske at renter derfra har været brugt til julehælp. men rentebeløbene er nu meget små. På grund af restbeløbets størrelse anmoder menighedsrådet om at midlerne kan overføres til kirkekassen og øremærkes til diakonalt arbejde., at indestående i Sydbank kr. 5129,58 overføres til kirkekassen og øremærkes til diakonalt arbejde. Da der tilsyneladende, i henhold til menighedsrådets oplysninger og efterforskning, ikke foreligger en fundats og beløbets størrelse taget i betragtning godkender provstiudvalget dispositionen. Løjt fondsmidler 6 Protokollater til beholdningseftersyn 2011 Sag: Kirkekasser diverse (698) Protokollater for beholdningseftersyn af kirkekasserne i Aabenraa provsti Protokollater til beholdningseftersyn Oplæg om fælles provstikonsulent Sag: Stiftets personalerådgivning (693) Oplæg om fælles provstikonsulent Provstikonsulent- Folder fra Ribe stift Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Prioritering af lån til kommende anlægsudgifter Sag: BUDGET 2013 (713) Beslutning Punktet medtages på næste møde Prioritering af lån til kommende anlægsudgifter 9 Høring vedr. ændring af cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. Sag: Kirkeministeriet - Høringer (710) Høringsfrist 3. maj 2012 Ingen bemærkninger Høring vedr. ændring af cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. 10 PUK kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Sag: PUK (724) PUK kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Referat, Side: 3

4 11 Bjolderup-Uge synsudskrifter Sag: Syn 2012 (737) Bjolderup-Uge synsudskrifter Bov - 2 lånedokumenter Sag: Kirkekasser diverse (698) Bov - 2 lånedokumenter 13 Bov Manglende vedtægt for brug af kirken. Sag: Bov Manglende vedtægt for brug af kirken. (734) - Bov Sogn Bov Manglende vedtægt for brug af kirken. 14 Burkal kirke - stolestader. Stiftsøvrigehdens godkendelse Sag: Burkal kirke -ændring af bænkerækker (445) - Burkal Sogn Burkal kirke - stolestader. Stiftsøvrigehdens godkendelse 15 Burkal - Værksteds tag trænger til udskiftning Sag: Burkal - Værkstedstag trænger til udskiftning (744) - Burkal Sogn Burkal - Værksteds tag trænger til udskiftning Referat, Side: 4

5 16 Egvad kirke - forbedret tilgængelighed til kirken. Skaarups udtalelse Sag: Egvad kirke - tilgængelighed til kirken. Skaarups udtalelse (662) - Egvad Sogn Egvad kirke - forbedret tilgængelighed til kirken. Skaarups udtalelse Egvad kirke - sti til kirken. Nat.mus. udtalelse Egvad kirke -sti til kirken. Til menighedsrådet Egvad. Anmodning om frigivelse af beløb til flisegang 17 Ensted kirkegård: anmodning om udskiftning af indgangslåge Sag: Ensted udkiftning af låger kirkegården (544) - Ensted Sogn Ensted kirkegård: anmodning om udskiftning af indgangslåge Ensted kirkegård - udskiftning af indgangslåge. Kvittering fra HS Ensted kirkegård: anmodning om udskiftning af indgangslåge. Sendt til HS Videresendt til Haderslev stift 18 Felsted præstegård fastsættelse af husleje Sag: Felsted præstegård (593) - Felsted Sogn Felsted præstegård fastsættelse af husleje Referat, Side: 5

6 19 Genner kirke - indvendig istandsættelse. Fra HS Sag: Genner kirke. (716) - Genner Sogn Genner kirke - indvendig istandsættelse. Fra HS Genner kirke - indvendig istandsættelse. Forslag om møde Genner kirke - indvendig istandsættelse. Konsulentudtalelser 20 Hellevad - lånedokument Sag: Kirkekasser diverse (698) Hellevad - lånedokument 21 Holbøl synsudskrift Sag: Syn 2012 (737) Holbøl synsudskrift Hjordkær syn Sag: Syn 2012 (737) Hjordkær syn Høje Kolstrup kirke - udvidelse. Konsulentudtalelser og godkendelse fra STØ Sag: Aabenraa Høje Kolstrup Kirke.Udvidelse (719) - Aabenraa Sogn Høje Kolstrup kirke - udvidelse. Konsulentudtalelser og godkendelse fra STØ Referat, Side: 6

7 24 Kliplev præstegård - renovering trappe præstegård. Møde afholdes Sag: Kliplev præstegård. Trappe konfirmandstue (678) - Kliplev Sogn Kliplev præstegård - renovering trappe præstegård. Møde afholdes Møde med Kulturarvsstyrelsen afholdes Kliplev præstegård - renovering trappe præstegård. Kulturarvstyrelsens udtalelse Kliplev præstegård trappe mødereferat Kliplev præstegård - renovering af trappe. Forslag bedes indsendt fra mr. til HS 25 Løjt præstegård. Mogens Svennings udtalelse Sag: Løjt præstegård (731) Løjt præstegård. Mogens Svennings udtalelse Løjt præstegård - 26 Løjt kirke - træer ved kirken- stengærde ved kirken - sti gennem nødkirkegård Sag: Løjt Kirkegård træer og stendige (668) - Løjt Sogn Løjt kirke - træer ved kirken- stengærde ved kirken - sti gennem nødkirkegård Spørgsmål til sagen fra Haderslev stift 27 Rise efterbetaling til afgået kordegn Sag: Rise kordegn (695) - Rise Sogn Rise efterbetaling til afgået kordegn Referat, Side: 7

8 28 Rise ombygning af sognegård projektforslag. Sendt til HS Sag: Rise ombygning af sognegård projektforslag. Sendt til HS (740) - Rise Sogn Rise ombygning af sognegård projektforslag. Sendt til HS Rise kirke - ombygning af sognegård. Kvittering HS 29 Rise synsudskrift Sag: Syn 2012 (737) Rise synsudskrift Varnæs synsudskrift Sag: Syn 2012 (737) Varnæs synsudskrift Tinglev ansættelsesbrev præstesekretær. Sag: Tinglev (717) - Tinglev Sogn Tinglev ansættelsesbrev præstesekretær. 32 Tinglev arkivrum Sag: Tinglev Arkivrum (743) - Tinglev Sogn Tinglev arkivrum Notat fra møde vedr arkivrum for Tinglev mr doc 33 Syn Aabenraa Sag: Syn 2012 (737) Syn Aabenraa Referat, Side: 8

9 34 Lokalplaner Sag: Lokalplaner (690) Lokalplaner Aabenraa Kommune - Planstrategi Anmodning om udtalelse fra PU Anmodning om udtalelse fra PU. Sendt til Henrik Alsted til gennemsyn Lokalplaner: Planstrategi Lokalplan: Boligområde og rekreativ område ved Tværgade i Padborg Lokalplan: Kongehøjskolen, Aabenraa Lokalplan: Tillæg nr. 29 Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev Lokalplan tillæg nr Kongehøjskolen, Aabenraa Lokalplan: Tillæg nr. 4 Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg Lokalplan: Erhvervsområde, Brunde Øst Lokalplan: Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev Lokalplan: Tillæg nr. 25 Erhvervsområde, Brunde Øst Lokalplan: Tillæg nr. 28 Kongehøjskolen, Aabenraa Lokalplan - boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg Lokalplan + tillæg nr erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev Referat, Side: 9

10 35 Menighedsrådsvalg 2012 Sag: Menighedsrådsvalg 2012 (727) Felsted Dispensationansøgning valg 2012 Ravsted: dispensationsansøgning valg 2012 Supplerende materiale vedr. annoncering i forbindelse med fælles menighedsråd Fælles menighedsråd Bylderup Dispensationsansøgning valg Budget 2013 Sag: BUDGET 2013 (713) Brev fra ministeren om budget 2013 Foreløbig driftsramme for budget Driftplan kirkegårde Sag: Driftsplan for kirkegårdene i provstiet (687) Driftplan kirkegårde Thores redegørelse fra PU møde Orientering vedr. skimmelsvamp i præsteboliger Sag: Diverse (722) Orientering vedr. skimmelsvamp i præsteboliger 39 Nyt kirkegårdssystem: Statusinformation om KASGIAS projektet Sag: Diverse (722) Nyt kirkegårdssystem: Statusinformation om KASGIAS projektet Referat, Side: 10

11 40 Orientering om aflevering af Esdhdokumenter til Statens Arkiver Sag: Diverse (722) Orientering om aflevering af Esdh-dokumenter til Statens Arkiver 41 Provstiets Nyhedsbrev mødereferat Sag: Nyhedsbrev for Aabenraa provsti (704) Provstiets Nyhedsbrev mødereferat Biskop Niels H. Arendt fratræder i 2013 Sag: Haderslev stift. Orienteringer m.m. (701) Biskop Niels H. Arendt fratræder i Referat fra Provstikomitemøde den 10. marts 2012 Sag: Provstikomite for mission (738) Referat fra Provstikomitemøde den 10. marts Indbydelse til aften om plejeplaner Sag: Plejeplaner kirkegårde (745) Indbydelse til aften om plejeplaner Nyhedsbrev April 2012 Sag: Nyhedsbrev for Aabenraa provsti (704) Nyhedsbrev April Eventuelt Intet Referat, Side: 11

12 47 Kommende provstiudvalgsmøder Tirsdag d. 15. maj 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 12. juni 2012 kl. 17,00. Tirsdag d. 19. juni 2012 kl ,30 Folkehjem: Plejeplaner for kirkegårde Tirsdag d. 26. juni 2012 kl. 17,00 om budget 2012 Tirsdag d. 7. august 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 28. august 2012 kl. 19,00 Budgetsamråd for provstiet Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 23. oktober 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 6. november 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 4. december 2012 kl. 17,00 efterfølgende julemiddag. Referat, Side: 12

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere