Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober Kl Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2"

Transkript

1 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober Kl Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud. Provstisekretæren havde på grund af langtidssygemelding forfald. Provstiudvalget vedtog som følge heraf, at Jakob Jepsen anmodes om at føre PUK regnskabet og andre opgaver og at disse aflønnes på baggrund af det faktiske timeforbrug. 2 Godkendelse af referat Referaterne fra PU mødet den 22. september 2008 (sager til behandlingen - lukket møde - sager til orientering) blev godkendt og underskrevet. 3 Revideret projekt for sognegård i Hammelev Sag: Sognehus (1) - Hammelev Sogn Revideret projekt for sognegård i Hammelev Revideret projekt for nyt sognehus trukket tilbage uden for fredningszone og vendt øst vest. Pris kr kr., incl. moms. Projektet er i overensstemmelse med de anbefalinger konsulenterne havde på den sidst afholdte konsulentrunde. Derfor godkendte provstiudvalget projektet i forventning om at der ikke kommer kritiske bemærkninger fra konsulenterne. Udfærdigelsen af den endelige godkendelse afventer dog konsulenternes afsluttende bemærkninger og fredningsnævnets tilkendegivelse. Provstiudvalget vil anbefale et lån svarende til det faktiske finansieringsbehov, når øvrige midler er fratrukket - jvf. dagsordenens punkt 4. Der vil blive tale om et lån afdraget over 15 år. Dagsorden, Side 1

2 4 Vedr. Hammelev menighedsråd - arv efter Anna Espensen Sag: Arv (241) - Hammelev Sogn Provstiudvalget forventer at midlerne bliver prohiberet. Provstiudvalget forventer ligeledes, at midlerne vil indgå i finansieringen af sognegården. Vedr. Hammelev menighedsråd - arv efter Anna Espensen Stiftet tilkendegiver, at man er enig i at det er menighedsrådet der forvalter arvebeløbet. Stiftet er dog af den formodning at pengene skal prohiberes af provstiudvalget. 5 Vedr. Vedsted ny præstegård. Sag: Ny præstegård. (57) - Vedsted Sogn Vedr. Vedsted ny præstegård. Stiftet har samlet et materiale til fredningsnævnets behandling. Her foreligger nu udtaleleser fra såvel, bygningskonsulenten, kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten. Disse skal også ligge til grund for provstiudvalgets senere godkendelse af det justerede projekt. Provstiudvalget er sindet endeligt at godkende projektet under forudsætning af at fredningsnævnets bemærkninger ikke fører til ændringer. Provstiudvalget accepterede således prisen på kr ,50. Revideret projekt for Ny præstegård i Vedsted Revideret projekt for ny præstegård i Vedsted. Pris kr ,50 alt incl. 6 Vedr. Bevtoft præstegård - dispostionsplan Sag: Område præstegård og forpagterbolig (91) - Bevtoft Sogn Vedr. Bevtoft præstegård - dispostionsplan Provstiudvalget tog til efterretning, at Stiftet har vurderet at opførelse af en mur til afgrænsning af præstegårdens gårdanlæg hører til Stiftets kompetence at godkende som følge af at præstegården er fredet. Provstiudvaltet afventer hvad der videre sker i sagen. Materiale sendt til høring hos kirkegårdskonsulenten Forespørgsel til kulturarvstyrelse Stiftet forespørger om den udarbejdede dispositionsplan forudsætter kulturarvstyrelsens godkendelse? Dagsorden, Side 2

3 7 Vedr. Vojens menighedsråd - sognegård. Sag: Ombygning af præstegård til sognegård (127) - Vojens Sogn Vedr. Vojens menighedsråd - sognegård. Den kgl. bygningsindspektør og kirkegårdskonsulenten anbefaler nu begge projektet til godkendelse. Der er enkelte t6ekniske detaljer som provstiudvalget skal tage med i sin godkendelse. Provstiudvalget godkendte projektet for ombygningen af Vojens præstegård til sognegård. Godkendelsen vil være betinget af at menighedsrådet imødekommer den kongelige bygningsinspektørs bemærkningen om "at det anbefales, at man er meget opmærksom på den teknisk og arkitektonisk vigtige detalje, hvor de to tagflader med ovenlys møder murkarmen" samt bemærkningen om at "i stedet for den viste løsning med zinkafdækning med flad overside vil en løsning med teglsten som de 2 eksisterende længer både være smukkere og teknisk mere forsvarlig løsning" Provstiudvalget vil anbefale et lån af stiftsmidlerne på kr ,50 incl. moms (Rambøll for geotekniske og miljøundersøgelser) og kr ,13 incl. moms (projektet i øvrigt). I alt kr ,63 incl. moms. Et lån afdraget over 10 år med første afdrag december termin Orgel Skrydstrup kirke Sag: Nyt orgel (229) - Skrydstrup Sogn Orgel Skrydstrup kirke Skrydstrup menighedsråd fremsender opdateret projekt for nyt orgel i Skrydstrup kirke og anmoder om tilladelse til at gennemføre projektet uden offentligt udbud, da projektet oprindeligt er godkendt før offentligt udbud blev et lovkrav. Det er også provstiudvalgets opfattelse og dermed anbefaling, at den foreliggende godkendelse af projektet og dermed aftale med P. G. Andersen og Bruhn's Orgelbyggeri bør stå ved magt. 9 Sender: scan0002 Sag: Indvendig kalkning (268) - Åstrup Sogn Indvendig restaurering af Aastrup kirke Provstiudvalget vedtog at ville anbefale projektet til godkendelse og med anbefaling af at kirkekassen bevilges et stiftslån på kr ,50 afdraget over 10 år. Dagsorden, Side 3

4 10 Indvendig istandsættelse Hertug Hans Kirkehus Sag: Indvendig istandsættelse Hertug Hans Kirkehus (270) - Haderslev Vor Frue Domsogn Indvendig istandsættelse Hertug Hans Kirkehus Provstiudvalget godkendte at vedligeholdelsesarbejderne iværksættes. Da arbejdet vurderes ikke med rimelighed at kunne udsættes bevilgede provstiudvalget maks kr af 5 % midlerne til formålet. Pengene udbetales samlet når projektet er afsluttet og der er dokumentation for udgifterne. 11 Kirkekassernes regnskaber 2007 til godkendelse Regnskaberne blev godkendt med følgende bemærkninger: "Regnskabet godkendt": Maugstrup og Åstrup kirkekasser "Regnskabet godkendt med henvisning til bemærkninger i revisionsprotokollaterne": Fole, Gl Haderslev, Gram, Grarup, Haderslev Domsogn, Halk, Halk/Grarup, Hammelev, Hjerndrup, Hoptrup, Højrup, Jegerup, Moltrup/Bjerning, Nustrup, Oksenvad, Sommersted/Oksenvad, Starup, Vedsted, Vilstrup, Vojens, Vonsbæk, Åstrup/Vonsbæk. "Regnskabet godkendt - idet provstiudvalget anmoder menighedsrådet være opmærksom på flere kritiske punkter, specielt punkterne..." Bevtoft kirkekasse: Pkt 8, 9, 11, 13 og 15. Bevtoft præstegårdskasse: Pkt 7,9,10 og 13. Bjerning kirkekasse: Pkt 4 og 5. Fjelstrup kirkekasse: Pkt 6,7,8,9,11,12,15 og 16.. Fjelstrup præstegårdskasse: Pkt 7. Moltrup kirkekasse: Pkt 3, 5 og 6. Nustrup kirkekasse: Pkt 4 og 6. Skrydstrup kirkekasse: Pkt 6 og 7. Sommersted kirkekasse: Pkt 5. Dagsorden, Side 4

5 12 PU kassen - beholdningseftersyn Sag: PUK- kassen (48) PU kassen - beholdningseftersyn Revisionsprotokollat over beholdningseftersyn på PUK kassen afholdt den 15. september Revisionsprotokollatet for beholdningseftersynet forelagt og underskrevet. På mødet forelå endvidere PUK kassens reviderede årsregnskab for 2007 med tilhørende revisionsprotokollat. Formanden forelagde protokollatet der blev underskrevet og nu skal sendes til endelig godkendelse i Stiftet. 13 Kirkegårdstakster på hjemmesiden Sag: Takstudvalg, pu (165) Taget til efterretning Kirkegårdstakster på hjemmesiden Takstudvalgets forslag som de er lagt på hjemmesiden og sendt til menighedsrådene Vedtægter og kirkegårdstakster Provstiudvalgets formand skriver til menighedsrådene om de nye kirkegårdstakster 14 Kirkegårdsvedtægt Sag: Kirkegårdsvedtægt (274) - Vedsted Sogn Kirkegårdsvedtægten blev godkendt. Kirkegårdsvedtægt 15 Gl. Haderslev - forhøjet rådighedstillæg Sag: Kirketjener (161) - Gammel Haderslev Sogn Anbefales. Gl. Haderslev - forhøjet rådighedstillæg Ansøgning om forhøjet rådighedstillæg til 2. kirketjeneren Dagsorden, Side 5

6 16 Kvalifikationstillæg Sag: Sognemedhjælper (269) - Gammel Haderslev Sogn Anbefales. Kvalifikationstillæg 17 Oprettelse af kordegneassistentstilling Sag: Kordegneassistent (267) - Haderslev Vor Frue Domsogn Anbefales. Oprettelse af kordegneassistentstilling 18 Stiftet spørger til salgsmidlerne Sag: Vej i Præsteskoven (230) - Sommersted Sogn Taget til efterretning. Stiftet spørger til salgsmidlerne Stiftet spørger Sommersted menighedsråd om hvorvidt salgssummen er frigivet til indbetaling blandt stiftsmidlerne. Dette er en forudsætning for at pengene senere kan frigives til projekter Stiftet svarer provstiudvalget Stiftet gør opmærksom på at midlerne først kan frigives, når de er indbetalt. 19 Notat fra stifternes arbejdsgruppe - energimærkning Sag: Energimærkning (227) Taget til efterretning. Det videre forløb afventer den skrivelse menighedsrådene vil modtage i november måned. Notat fra stifternes arbejdsgruppe - energimærkning Dagsorden, Side 6

7 20 Rapport kirkekassererfunktionen hedensted provsti Sag: Kirkekassererfunktionen (271) Provstiudvalget drøftede principperne. Emnet tages op på næste budgetsamråd. Rapport kirkekassererfunktionen hedensted provsti Vedtægt for fælles kasserfunktion - Kolding provsti Vedtægt for samarbejde mellem flere sogne i Kolding provsti om kassererfunktionen 21 Vedr. opførelse af ny kornsilo på Mellemhave 4, Maugstrup. Sag: Vedr. opførelse af ny kornsilo på Mellemhave 4, Maugstrup. (265) - Maugstrup Sogn Hverken menighedsrådet eller konsulenterne havde haft indvendinger. Afgørelsen taget til efterretning. Vedr. opførelse af ny kornsilo på Mellemhave 4, Maugstrup. 22 Eventuelt Der forelå på mødet et udskrift af synsprotokollen for kirke- og præstegårdssyn afholdt af Gl. Haderslev menighedsråd den 16. april Udskrifterne var ikke tidligere fremsendt til provstiudvalget. Udskrifterne blev godkendt. Næste provstiudvalgsmøde er tirsdag den 2. december kl Mødet slut Dagsorden, Side 7

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Velkomst 2. Jacob Lysemose præsenterer sit arbejde som provstiets personalekonsulent.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning

Læs mere