Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober Kl Mødested: Domprovstegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården"

Transkript

1 Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober Kl Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen. Ved mail af meddelt provstiudvalget, at referat ligger klar på 2 GIAS - forslag til satser aftalt på møde i Takstudvalget Sag: Gravstedstakster / GIAS (400) Provstiudvalget ønsker et fællesmøde med Skads med henblik på en drøftelse af de fremtidige takster. Takstudvalgets forslag af (udregnet efter 2012 priser). Med blyant påført GIASpriserne 2013 Foreløbige kommentarer fra provstisekretæren i Skads Kommentarer fra Fanø kirkegårde vedr. de sammenskrevne takster KM meddeler, at fremskrivning til 2014 priser sker med 0,4%. 3 Ansøgning om godkendelse af udvidelse af planlagt jordvarmeprojekt til også at omfatte Sognegården Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) - Darum Sogn Udvidelsen af jordvarmeprojektet til også at omfatte Sognegården godkendtes. Finansieres ved en udvidelse af lånerammen med kr Ansøgning om godkendelse af udvidelse af planlagt jordvarmeprojekt til også at omfatte Sognegården RS meddeles tidspunkt for forventet indflytningsdato. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskab provstiudvalgskassen Sag: Regnskab 2012 (442) Beslutning Godkendt og underskrevet af provstiudvalgets formand domprovst Jens Torkild Bak. Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskab provstiudvalgskassen 5 Vejrup - kirke og kirkegård Sag: Kirke- og præstegårdssyn 2013 (461) Synsudskrifterne godkendtes under forudsætning af budgetmæssig dækning. Vejrup - kirke og kirkegård Vejrup - præstegård 6 Seem kirke Sag: Kirke- og præstegårdssyn 2013 (461) Godkendt. Seem kirke 7 Provstiudvalghsmøde( ) Sag: Renovering af Vilslev/Hunderup præstegård. (474) - Vilslev Sogn Provstiudvalghsmøde( ) Provstiudvalget stadfæstede beslutningen om at bevilge kr til renoveringen af Vilslev/Hunderup præstegård, heraf kr ved lån i Stiftsmidlerne med løbetid over 4 terminer, første termin juni MR meddeles beløbsramme for renoveringen 8 Valgbestyrelsen fremsender meddelelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd for perioden Sag: Valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd (483) Her tages stilling til om de 2 provstiudvalgsmøder berammet for resten af 2013, henholdsvis 5. nov. og 11. dec., fastholdes, Resultat fra valget til provstiudvalg og stiftsråd offentliggøres på provstiets hjemmeside. Novembermødet fastholdes til den 5. november, og decembermødet flyttes til 5. december med juleafslutning på Restaurant Sælhunden. Mødetidspunkt og sted kl i Domprovstegården. Valgbestyrelsen fremsender meddelelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd for perioden Provstiudvalgsmøder 5. november og 11. december 2013 Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Ansøgning til provstiudvalget om penge til betaling af rotteregning Sag: 6 - ansøgning - rotteplage i embedsbolig (501) - Vester Vedsted Sogn Beslutning Provstiudvalgte godkendte dispositionen. Ansøgning til provstiudvalget om penge til betaling af rotteregning Redeg. vedr. udryddelse af rotter - Præstegården, V. Vedsted Pastoratets MR meddeles, at ansøgning om 6- midler til betaling for rottebekæmpelse behandles på næste møde MR fremsender dokumentation for udgifternes afholdelse i alt kr ,57 Beløbet udbetales forud for mødet den p.g.a. likviditetsproblemer - telefonisk aftalt mellem provstiudvalgets formand og næstformand. 10 Fornyet ansøgning med bilag til P- pladsanlægget ved Jernved kirke Sag: Mulig erhvervelse af grund med P- pladser og forsamlingshus (503) - Jernved Sogn Provstiudvalget anser det i øjeblikket ikke for muligt at bevilge særskilte midler til formålet. Udvalget noterer sig de æstetiske hensyn, der taler for projektet, men mener ikke, kirken har behov for flere P-pladser i betragtning af parkeringsmulighederne omkring graverhuset. Fornyet ansøgning med bilag til P- pladsanlægget ved Jernved kirke Henvendelse fra MR vedr. erhvervelsen Svar på MR's henvendelse med anmodning om supplerende oplysninger 11 Ansøgning om midler til renovering af vinduer i Farup Kirke Sag: Renovering af vinduer i Farup Kirke (507) - Farup Sogn Provstiudvalget behandlede sagen og besluttede at henvise den til budgetforhandling 2015, hvor menighedsrådet kan anføre renoveringen som et ønske til Ansøgning om midler til renovering af vinduer i Farup Kirke : Meddelt MR, at sagen behandles på næste PU møde den 8. oktober Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 12 Ansøgning om midler til udskiftning af vinduer i Bispegade 6 Sag: Udskiftning af vinduer i Bispegade 6 (508) - Sankt Katharine Sogn Ansøgning om midler til udskiftning af vinduer i Bispegade : Meddelt MR, at sagen behandles på næste provstiudvalgsmøde den 8. oktober Kurser i i enten årsregnskab 2013 og/eller budget 2015 Sag: Kursustilbud fra Brandsoft (512) Beslutning Projektet godkendes. Det lånefinansieres ved et lån i stiftsmidlerne på ca. kr incl. moms med en løbetid på 6 terminer. Projektet kan udføres i 2014 på vilkår, at 1. og evt. 2. termin - afhængig af tidspunktet for arbejdets afslutning - afholdes af de midler (kr ), som ekstraordinært er tilført kirkekassen i budget 2014, til udførelse af større arbejder. Der er ikke over for provstiudvalget/kontoret tilkendegivet ønsker om sådanne kurser. Udvalget går derfor ud fra, at behovet er dækket ved andre udbydere. Kurser i i enten årsregnskab 2013 og/eller budget 2015 Referat, Side: 4

5 Orientering 14 KM fremsender information om lovpligtige postkasser Sag: Meddelelser fra Ministeriet (394) KM fremsender information om lovpligtige postkasser 15 RS fremsender tilbud på udvidelse af ribestift.dk med 7 provstier Sag: Diverse til provstiudvalget (395) RS fremsender tilbud på udvidelse af ribestift.dk med 7 provstier Indbydelse til: Katedralspritualitet - afvikles i Roskilde 16 Præcisering af tanken bag de udmeldte honorarsatser Sag: Lønudgifter til regnskabsførelse (397) Præcisering af tanken bag de udmeldte honorarsatser 17 Sagens stade pr Sag: Renovering af tage på Seem Kirke (423) - Seem Sogn Sagens stade pr Arbejdets stade pr Sagens stade pr Sagens stade pr Sagens stade pr Sagens stade pr Nat.mus. svar til Hans Lund - til orientering Referat, Side: 5

6 Orientering 18 Anvendelse af evt. overskud på driftskontoen i Spørgsmål fra og svar til valgt kasserer fra Skt. Katharine menighedsråd Sag: Regnskab 2013 (444) Anvendelse af evt. overskud på driftskontoen i Spørgsmål fra og svar til valgt kasserer fra Skt. Katharine menighedsråd 19 Sagens stade pr , udskiftning - p.g.a. fejl i første udgave Sag: Omsætning af kirkegårdsdige (445) - Hviding Sogn Sagens stade pr , udskiftning - p.g.a. fejl i første udgave Sagens stade pr RS fremsender tilladelse til arbejdet under oplistede forudsætninger. Sag: Ændring af alterbordet i Hjortlund kirke (469) - Hjortlund Sogn RS fremsender tilladelse til arbejdet under oplistede forudsætninger. 21 Anmodning om udbetaling af bevilgede 6- midler Sag: 6 ansøgning - udskiftning af gasfyr (478) - Gørding Sogn Anmodning om udbetaling af bevilgede 6- midler Der blev på mødet den bevilget max. kr P.g.a. rabat og momsrefusion anmodes om udbetaling af kr ,00. MR meddeles, at der er udbetalt kr ,00 af 6-midlerne. Provstiudvalget bevilgede på mødet den max. kr til formålet. Referat, Side: 6

7 Orientering 22 Nyt revideret prisoverslag pr orientering Sag: Ombygning af mandskabsbygninger/frasalg af jord på den ny kirkegård (485) - Sankt Katharine Sogn Nyt revideret prisoverslag pr orientering Tegningerne er p.g.a. format ikke scannet. 23 RS meddeler, at sagen er sendt i høring Sag: Udskiftning/reparation af vinduer i Hunderup kirke (498) - Hunderup Sogn RS meddeler, at sagen er sendt i høring 24 Landskabsarkitekten fremsender rådgivning efter møde den Sag: Besøg af landskabsarkitekt Mette Fauerskov (500) - Jernved Sogn Landskabsarkitekten fremsender rådgivning efter møde den Ansøgning om godkendelse af projekt "udskiftning af varmeanlæg". Sag: Udskiftning af varmeanlæg (511) - Hviding Sogn Ansøgning om godkendelse af projekt "udskiftning af varmeanlæg". Projektmaterialet der er modtaget i papir fra menighedsrådet og elektronisk fra arkitekt Kuno Mielby journaliseret separat. Projektmaterialet - elvarmeanlæg Ansøgning fra Hviding menighedsråd og projektmateriale vedr. udskiftning af kirkens varmeanlæg videresendes med anbefaling til RS RS kvitterer for modtagelsen og meddeler samtidig, at sagen er sendt i høring Referat, Side: 7

8 Orientering 26 Invitation til det årlige ERFA møde for kirkegårdenes personale Sag: ERFA møde for kirkegårdenes personale (513) Invitation til det årlige ERFA møde for kirkegårdenes personale 27 Eventuelt Mødet slut kl Udvalget blev varslet om provstisekretærens afsked. Punkt til næste møde. Referat godkendes på møde den 5. november 2013: Jens Torkild Bak Nora Olesen Anne Lorenzen Pia Skov Tage Rosenstand AFBUD til mødet Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat, Side: 8

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.maj 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere