ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger"

Transkript

1 ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger

2 OM ITS TEKNIK ITS Teknik er specialister indenfor trafiksikkerhed og trafikregistrering, og er leveringsdygtige i stort set alt fra simple tællemaskiner og fartvisere til styring af trafiksignaler og avancerede ITS-systemer. Da ITS Teknik i mange år har samarbejdet med verdens førende leverandører af trafikudstyr, er vi i stand til at levere de bedste produkter indenfor branchen. 2 Kompetencer Kundetilpassede helhedsløsninger ITS Teknik har kompetencer indenfor udvikling, produktion, installation og service. Vi har opbygget en ekspertise inden for rådgivning om vejtrafik, og har gennem projekter opbygget et netværk, der muliggør at indsamle den nyeste viden og nyttiggøre den i virksomhedens rådgivning. Vi tilbyder trafikteknisk rådgivning, leverer alt nødvendigt udstyr, monterer, sætter i drift og servicerer anlæggene efter aftale. Vi tilbyder trafiksignalvagt uden for normal arbejdstid hver eneste dag året rundt. Det er din garanti for hurtig fejlfinding og udbedring ved driftsforstyrrelser.

3 Signalanlæg ITS Teknik A/S tilbyder alt inden for signalanlæg. Vi tilbyder helhedsløsninger, hvor vi rådgiver fra den tidligste planlægning til det færdige anlæg kan afleveres. Af signalmateriel tilbyder vi: Adaptiv signalstyring Akustiske signaler Busprioritering Detektorer Fodgængertryk Rådgivning Signallanterner Signalmaster Skolepatruljelys Styreapparater Torontoanlæg Trafikregnere Udrykningsprioritering Adaptiv signalstyring MOTION er et adaptiv signalstyresystem og er den egentlige intelligens i trafikstyringssystemet, som hele tiden arbejder i baggrunden. MOTION opsamler løbende aktuelle trafikdata via spoler i kørebanen, bearbejder disse og beregner på dette grundlag nye signalplaner, som derpå overføres til og implementeres i de enkelte styreapparater. Akustiske signaler Akustiske signaler er signaler, hvor ledetonen er indbygget i et lanternehus. Dette gør det muligt at retningsbestemme lyden direkte mod fodgængerfeltet, så omgivelserne udsættes for mindst mulig generende støj. Orienteringslyden indbygges i vort RTB-Fodgængertryk. Der kan også leveres en separat højtaler i stedet, hvis dette ønskes. Busprioritering I mange byer ønsker man at prioritere den kollektive trafik i forhold til øvrige trafikanter. En af måderne er at indrette signalanlæg, så det bliver nemmere for busser at komme frem, fx. vha. spoler i vejen, der detekterer busser fra øvrige trafikanter. Når bussen detekteres gives den retning bussen kommer fra en høj prioritering, hvilket vil sige, at den enten bibeholder grønt eller snarest muligt skifter til grønt. Dette fastholdes indtil bussen afmeldes igen på den anden side af krydset eller der er gået længere tid end et på forhånd defineret tidsinterval. Detektorer Opsamling af trafikdata er udgangspunktet for enhver trafikstyring. Det er derfor vigtigt at sørge for en pålidelig detektering af trafikanterne, som traditionelt foregår ved hjælp af spoler i kørebanen. Alternativt kan der anvendes video eller infrarød detektering. Vi behersker alle detekteringsformer, som udvælges specifikt til den enkelte opgave. Avanceret UTM Radar Avanceret UTM radar til detektering af trafik. Radaren er en 2.4 GHz sensor der modtager reflektioner fra alle trafikanter i dækningsområdet. Det anvendte radarprincip giver samtidig måling af afstand, hastighed og azimutvinkel på alle reflektioner i sand tid. Alle trafikanter i dækningsområdet bliver detekteret pålideligt, og blive registreret med fremragende præcision. Fodgængerovergang Formålet med en signalreguleret fodgængerovergang er at skabe en mere sikker krydsning af vejen for fodgængerne, ligesom der kan indarbejdes hastighedsdæmpende funktion for køretøjerne. En signalreguleret fodgængerovergang er et signalanlæg med almindelige hovedsignaler til køretøjerne, og fodgængersignaler til fodgængerne. 3

4 Rådgivning Vi tilbyder rådgivning om signalanlæg på en række forskellige områder. Vi tilbyder helhedsløsninger, hvor vi rådgiver fra den tidligste planlægning til det færdige anlæg kan afleveres. Udover den egentlige projektering af signalanlægget kan vi også tilbyde at hjælpe med den geometriske projektering af et krydsområde. Vores trafikingeniører har gennem mange års praktisk erfaring opnået en viden der gør dem i stand til at levere trafikale løsninger af høj kvalitet. Signallanterner Vi leverer signaler med lysdiode optik (LED). Signalernes LED-enheder har en længere levetid end de traditionelle lamper og reducerer derfor vedligeholdelsesomkostningerne. ITS Teknik A/S leverer også traditionelle signaltyper med 12 V og 220 V optik, som ligeledes yder et kraftigt lysudbytte. Signalerne er robuste og tilpasset det nordiske miljø, ligesom kravene i den europæiske signalnorm EN opfyldes. trafficlite - Design og nytækning Vi har i samarbejde med Arkitekt Bjarne Frost skabt et nyt og moderne trafiksignal. Med designet af trafficlite er der tilstræbt et enkelt og let udtryk der udstråler designbevidsthed og nytækning. trafficlite er et komplet system, der indeholder samtlige enheder til et trafikkryds. Alle enheder er designet ud fra kravet om høj funktionalitet og med muligheden for at skabe et lyssignal der udstråler et kvalitativt helhedsindtryk. Signalmaster Vi leverer stabile master, som er velegnede til brug i det nordiske miljø. Det er vigtigt, at signalerne fastholdes i korrekt position, så de til stadighed er optimalt synlige for trafikanterne, hvorfor vi som standard leverer master for montering af 2-punktsophængte lanterner. Vi er både leveringsdygtige i normale signalmaster i stål samt eftergivelige master. Skolepatruljelys Skolepatruljelys fra ITS Teknik A/S giver skolebørnene større sikkerhed, idet undersøgelser viser, at trafikanterne sænker hastigheden med ca. 4-5 km/t, når lyset er aktiveret. Dertil kommer, at trafikanter har en forøget opmærksomhed, hvilket også medvirker til en forøget sikkerhed for cyklister og fodgængere. Styreboksen er en fuldelektronisk enhed med en blinkhyppighed på ca. 50 blink pr. minut, der kan styre 2, 3 eller 4 rørmaster med armaturer. Vi tilbyder også en version med solcellepanel. Styreapparat Vi udnytter den nyeste teknologi på området, idet vi samarbejder med Siemens, som er branchens førende på verdensplan. Med Siemens styreapparater sikrer vi en løbende videreudvikling af det bestående produkt, ligesom vi opfylder alle moderne krav til styreapparater - såvel funktionssom sikkerhedsmæssige. Torontoanlæg Vi er Danmarks førende leverandør af torontoanlæg og er leveringsdygtig i anlæg både med og uden armudlæg ud over kørebanen. Formålet med torontoanlæg er at skabe en mere sikker krydsning af vejen for de bløde trafikanter. Et torontoanlæg er et trafiklys der konstant blinker gult. Dets funktion er at gøre bilister ekstra opmærksomme på et fodgængerfelt, og det kan være placeret over vejen eller i vejsiderne ved fodgængerfeltet. Anlæggene leveres endvidere med gule blink med 230 V teknik, 12 V teknik samt LED-teknik. 4

5 Trafikregnere ITS Teknik A/S leverer og installerer Siemens trafikregner Sitraffic Central, der er hjertet i et effektivt trafik ledelsessystem. Her samles trådene fra byens trafiksignaler, og med hjælp fra intelligent software og en kraftig hardware opnås et perfekt overblik over byens trafikale data. Systemet kan med sin modulære opbygning tilpasses ethvert behov og kan således udbygges i takt med et eventuelt stigende behov. Udrykningsprioritering Stigende trafikmængder gør det svært for udrykningskøretøjer at overholde de responstider der er gældende for forskellige typer udrykning. Udrykningsprioritering kan gøre det nemmere for udrykningskøretøjer at komme frem, fx. vha. et automatisk system, der sikrer indkobling af udrykningsprogrammer i signalanlæggene efterhånden som udrykningskøretøjer kommer frem. Systemet anbefales, hvis der er tale om mange signalanlæg og få udrykningskøretøjer. Sitraffic Central løser bl.a. følgende opgaver: Samordning af styreapparater Protokollering af driftsmeldinger Fjernbetjening af trafiksignaler Visualisering af krydstilstand Hjemhent af tælledata Systemet kan bestå af: Infrarøde sendere der er placeret på ruten. Infrarød modtager, computer, odometer og radiosender monteret i 5 udrykningskøretøjer. Radiomodtager og telegramfortolker i 8 signalanlæg på ruten. 5

6 6

7 Cyklisme i medvind Daglig bevægelse har stor betydning for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme samt for vores mentale trivsel. Bevægelse giver velvære og energi. Løsninger med fokus på cyklisterne: Cykelgrønbølge Cykeltællinger Cyklistprioritering Højresvingsløsninger Krydsende cyklister Solcellemarkeringslys Cykelgrønbølge Enten informeres cyklisterne om hvilken hastighed de skal cykle med for at kunne nå over for grønt, fx ved hjælp af en anbefalet cykelhastighed, eller vha. en cykelfartviser. Eller man nedstøber lys i cykelstien, der følger signalanlægget, det vil sige når der bliver grønt, eller lidt inden afhængig af grøntid/afstand tændes lysene i cykelstien. Cykeltællinger Cykeltællinger er et redskab der kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind med cykelstier og cykelpolitik, og hvor det kan betale sig. Cykeltællingernes statistik giver mulighed for at sammenligne sig med andre byer. Cyklistprioritering For at prioritere cykeltrafik højere end biltrafik, samt for at give cyklisterne en god oplevelse af fremkommelighed i trafikken, tilbyder vi en cyklistprioriteringsløsning. Cyklistprioritering kan etableres i et signalanlæg for at forbedre cyklisternes fremkommelighed. Cyklisterne vægtes højere i signalreguleringen og vil opleve at få hurtigere/længere grønt. Højresvingsløsninger Formålet med højresvingsløsninger er at reducere risikoen for ulykker mellem cyklister og højresvingende lastbiler. For at modvirke højresvingsulykker tilbyder vi en elegant løsning med lys i cykelstien. En række blinkende LED lyssøm bliver lagt ned langs cykelstiens yderside. Højresvingende bilister kan i deres sidespejl se lamperne, der blinker når der er cyklister på cykelstien på vej ud i krydset, og bilisten venter med at dreje til højre, indtil cyklisten er passeret. Krydsende cyklister Formålet med krydsende cyklister løsninger er at reducere risikoen for ulykker mellem cyklister eller 30-knallerter, der kører ud på eller krydser kørebanen. Spoler registrerer når der er cyklister, og som sørger for at tænde 2 advarselsskilte, fx A99 eller A21, med en undertavle krydsende cyklister, eller strækningslængde. Man kan tælle cykler på flere forskellige måder: Slangetællinger (MetroCount MC5600) Cykelbarometer (Cykelbarometer CB400, Cykelbarometer CB650, Cykelfartviser) Tælleskab Slangetællinger kan lægges ud på kryds og på tværs, og giver mulighed for at finde ud af, i hvilken retning cyklisterne fortsætter. For mere permanente tællinger kan der bruges et cykelbarometer eller et (cykel)tælleskab. Tavlen er opbygget i LED teknik med røde og hvide lysdioder og kan leveres med indbygget GSM/GPRS modem for fjernkontrol og driftsovervågning. Solcellemarkeringslys Formålet med solcellemarkeringslys er at forbedre synligheden på cykelstier, både om natten og i dårligt vejr. Solcellemarkeringslys kan anvendes for at gøre vejforholdene på cykelstien mere klare for cyklisterne, for at minimere risikoen for ulykker, og dermed øge sikkerheden. 7

8 Parkeringsløsninger ITS Teknik tilbyder dokumenterede løsninger som åbner en ny verden indenfor parkering for alle. En verden hvor bilisterne pålideligt, via den korteste rute, bliver dirigeret til den nærmeste ledige parkeringsplads ved hjælp af vore systemer, som medvirker til at reducere den parkeringssøgende trafik, samt sikrer optimal udnyttelse af kostbare parkeringspladser. Vi tilbyder følgende løsninger: Adgangskontrol Betalt parkering P-automater Lastvognsparkering P-vejvisning GTC Park Parkeringspylon P-vejvisningsskilte Single Space Detection Adgangskontrol Formålet med adgangskontrol ifm. parkeringspladser, er at sikre sig, at der er ledige parkeringspladser til dem som parkeringspladserne er beregnet til f.eks. ved hjælp af enkle bomsystemer. For adgang til parkeringspladserne kan der anvendes forskellige teknologiforme. P-Automater Vi tilbyder P-automater (PDM er) af høj kvalitet, med effektiv beskyttelse mod tyveri og hærværk, samt integreret møntboks. Hertil kommer maskinens tiltalende æstetiske design, en meget brugervenlig grænseflade og mange rapporterings- og netværksfunktioner. I tilfælde af, at mønter sætter sig fast i møntindkaståbningen, sørger automatikken for at mønterne udkastes. Pulverlakeringen af kabinettet er udstyret med en anti-graffiti beskyttelse, således at graffiti let kan blive fjernet. Du kan vælge mellem alle RAL farver og RAL farvekombinationer! Lastvognsparkering Rastepladsen Ustrup Øst ved Haderslev er efter ombygning i 2012 genåbnet som det første ITP (Intelligent Truck Parking) forsøgsanlæg i Danmark. Formålet af det nye parkeringssystem er at skabe plads til flere lastbiler på rastepladsen. ITS Teknik har været underleverandør til projektet. P-Vejvisning Reducering af parkeringssøgende trafik i den indre by er en vigtig opgave for trafikplanlæggere. Vore parkeringsvejvisningssystemer yder en værdifuld support til denne opgave. Op til 40% af den indre-by trafik er forårsaget af parkeringssøgende bilister selv uden for myldretiden. Hvis man gør information omkring frie parkeringspladser tilgængelig ved byens større indfaldsveje, vil dette betydeligt reducere parkeringssøgende trafik. ITS Teknik tager højde for den slags gensidig afhængighed. Vore P-vejvisningssystemer, vores trafikstyring og driftssystemer er koordinerede for at sikre det optimale samspil. GTC Park Et parkeringssystem kan bestå af et enkelt parkeringsareal med få pladser eller af større parkerings-systemer spredt over flere områder eller parkeringshuse. For at kunne vise information om ledige pladser, opbygges der et registreringssystem til tælling af ind- og udkørende køretøjer. Forskellige detektionsformer Forskellige informationstavler Kundespecifikke løsninger Modulært system Med GTC Park kan du opbygge et funktionsfleksibelt system til information ved parkeringsanlæg. 8

9 Parkeringspylon Single Space Detection (SSD) Vore parkeringsvejvisningssystemer baseres på enten single space detection (hver enkel parkeringsplads) eller på spoler i vejbanen ved parkeringspladsernes ind- og udkørsler. Spolerne giver signal hver gang en bil kører over dem og en computer udregner hele tiden antallet af ledige pladser. De færdige data overføres til de variable skilte, som er placeret i ITS Teknik s eget udviklede parkeringpylon. Bilisterne kan nu se hvor der findes ledige pladser og hvor mange ledige pladser der er på de enkelte parkeringsområder. Single Space Detection (SSD) er en af de mest omkostningseffektive systemer til forvaltning af parkeringspladser i verden. Overvågning af de enkelte parkeringspladser uanset størrelse giver fuld overblik over besættelsen i parkeringsanlægget på ethvert tidspunkt. Dette er den eneste måde hvorpå hver enkelt køretøj kan blive dirigeret til en ledig parkeringsplads. P-vejvisningsskilte ITS Teknik A/S sælger og installerer enhver form for materiel, både til midlertidige og permanente registreringer og af al slags trafik. Samtidig tilbyder vi som entreprisearbejde at forestå både permanente og ad hoc trafiktællinger og trafikundersøgelser, herunder også krydstællinger. Indtil for nylig blev P-vejvisningssystemer styret som selvstændige installationer. At integrere dem på overordnet niveau med kommunens øvrige trafiksystemer var ofte indviklet og temmelig kostbar. Med vores GTC trafikcomputer og trafikstyringssystemer er den slags løsninger noget der tilhører fortiden. Vore P-vejvisningssystemer kan blive total integreret i eksisterende trafiksystemer og kan simpelthen køre som sub-systemer. Hvilket system der bliver installeret først har ingen betydning systemerne kan udbygges i en hvilken som helst retning. De tavler og displays vi bruger er certificeret under standarden DS/EN Til detektering af køretøjer anvendes der 3 typer af teknologi, værende induktive spoler, fortrådet SSD (Single Space Detection) og trådløse SSD. Vi har installeret alle 3 teknologier i tidligere projekter, og har derfor rigtig god erfaring med disse. Trafikregistrering Vi rådgiver også gerne om trafiktællinger på ethvert niveau, og kan tilbyde at udarbejde tælleplaner til brug for alle formål. Vi tilbyder: ANPR (nummerpladegenkendelse) Cykeltællinger (se side 7) Hændelsesdetektering Kørsel-i-nødspor Rejsetidssystemer Trafiktællinger Tælleudstyr Weigh-in-Motion 9

10 ANPR ANPR står for Automatisk NummerPlade Registrering (nummerpladegenkendelse). ANPR teknologien sørger for at kunne aflæse nummerplader klart og tydeligt, også selvom køretøjet er i bevægelse. Vi bruger kameraer der selv under ringe lys- og vejrforhold, ved bevægelse af køretøjet samt om natten vil kunne aflæse nummerplader. Hændelsesdetektering AID - Automatic Incident Detection Langtsomtkørende og standsede køretøjer, f.eks. pga punktering eller manglende brændstof, samt tabte større genstande fra f.eks. lastbiler, registreres automatisk via videodetekteringssystemet, og afgiver alarm hos politiet. Via fjernbetjente trafikreguleringsanlæg kan politiet afværge den kritiske situation, f.eks. ved hastighedsbegrænsning. Kørsel i nødspor Formålet med kørsel i nødspor forsøget er at forbedre trafikafviklingen i myldretiden ved at fjerne den kø, der hver dag er normalt på motorvejsstrækningen. Køretøjerne får lov til at benytte nødsporet i myldretiden, hvor elektroniske lystavler skal dirigere trafikken ind i nødsporet på visse tidspunkter. Kameraer og detektorer overvåger, at trafikken glider, og at nødsporet ikke bliver proppet til. Rejsetidsinformation På baggrund af trafikanternes ønske om at kende den forventede rejsetid, har vi udviklet et måle-og beregnings system. Rejsetidsinformationssystemet giver aktuelle oplysninger om rejsetid, forsinkelse og hastighed. Rejsetiden kan aflæses på displays på motorvejen, og ses på kort på internettet, f.eks. trafikken.dk. Man kan bruge spoler, radar eller ANPR. Fordele: Aktuelle oplysninger om trafiksituationen på motorvejene. Kan vises med grøn, gul eller rød farve på et internetkort. Høj brugervenlighed. Beregningsrute, der kan frasortere køretøjer, der afviger fra normal trafik. Indførelse af prognoser for køretider baseret på statistike informationer. Identifikation af spøgelsesbilister med billeder (option). Kan aflæse farligt gods. 10

11 Trafiktællinger Lad os udføre dine trafiktællinger! Hvis det kniber med tiden til at få foretaget de nødvendige tællinger, eller hvis der lige pludseligt opstår et behov for mange tællinger på kort tid, og man måske ikke har det nødvendige udstyr, klarer ITS Teknik også det. Vi kan udføre tællinger, både med slanger og på etablerede spoler over hele landet, til fast lav pris. Jo flere tællinger på samme tid, jo billigere er det. Vi har over 120 maskiner til det samme formål, og derfor kan du få dine data i løbet af en eller 2 uger, alt afhængigt af hvor mange tællinger der er. Trafiktællinger foretages på nøglelokaliteter, hvor der tælles hvert år. Herudover finder ad hoc tællinger sted, hvor behovet for nye tiltag i forhold til trafiksikkerheden skal undersøges. Formålet med trafiktællinger er: Trafiksikkerhedsvurderinger. I forbindelse med kommunens behandling af klagesager. Vurdering af hastigheder / hastighedskampagner. Lokalplaner. Skolevejsundersøgelser. Trafikhandlingsplaner. Trafiksikkerhedsplaner. At følge trafikudviklingen. At kunne prioritere vej-investeringer og vej-vedligeholdelse. Marksman M660 Marksman 660 er den ideelle trafikmaskine til spolestationer. Den kan bestykkes med enten 8 spoler, 8 spoler og 2 slangestudse eller med 16 spoler. Er den med 2 slangestudse fungerer den som en Marksman 400 når den bruges til slangetællinger. Den kan måle hastigheder og længder for hver kørespor, og dataene kan efterbehandles i enten Mastra eller Cibos. Marksman M680 Marksman 680 er den ideelle trafikmaskine der registrerer køretøjer som passerer over induktive spoler som ligger nede i vejen. Udover at tælle køretøjerne, kan du klassificere dem. Kommunikationen med maskinen foregår enten via en PC eller via indbygget modem (GPRS). Med modem har du muligheden for at lave statistikforespørgsel via fjernbetjening. Data kan efterbehandles i Mastra eller Cibos. MetroCount MC5600 MetroCounts køretøjsklassifikationssystem kombinerer avanceret trafikregistreringshardware med kraftfuldt, men alligevel brugervenlig software. MetroCount tilbyder dig en samlet løsning for alle dine trafikregistreringsspørgsmål, fra rutinemæssige statistikker til de mest komplekse trafikstyringsproblemer. Udstyret omfatter flere forskellige muligheder for data indsamling. Tælleudstyr Hastigheds- og klassifikationsmaskiner. Håndterminaler. Permanente tællestationer. Entreprise målinger. Drift- og vedligeholdelsesaftaler. Produktets fleksibilitet udskiller sig ved måden trafikdata bliver indsamlet på. Enheden registrerer hver enkel aksel. MetroCount behandler ikke trafikdata i vejsiden. Den faktiske analyse foregår senere, på din computer vha. Traffic Executive programmet. MetroCounts filosofi er at tilbyde dig kvalitetssoftware, som er udviklet i forhold til Metrocount s tæller, og kan rekvireres igennem ITS Teknik A/S. 11

12 Wavetronix ITS Teknik tilbyder en sideskydende radar fra Wavetronix: Smart Sensor HD. Denne radar har gennem de seneste år vist sig at være yderst stabil, funktionel og simpel at betjene. Smart Sensor HD s dobbelte radarteknologi gør det muligt at detektere kørselsretningen, hvilket er meget vigtigt for data troværdighed. Trafiksikkerhed ITS kan være med til at reducere risikoen for ulykker igennem informations- og advarselssystemer. En forbedring af trafiksikkerheden og trygheden vil udover de åbenlyse menneskelige gevinster have store økonomiske gevinster for samfundet. Egenskaber: Stabil dataopsamling. Høj målenøjagtighed. Selvovervågning af hardware og software. Mulighed for online-konfigurering. Selvkalibrering. Enkel installation og konfiguration. Weigh-in-Motion: Dynamisk vægtstation Når talen falder på at overvåge vejbelastning, fokuseres der på akselbelastning. Tunge køretøjer - og lastbiler i særdeleshed - er en stor byrde for vej infrastrukturen, idet der er en exponentiel sammenhæng mellem akseltryk og vejskader. Statistikken som Lineas (Kistlers WIM sensorer) genererer, angiver antal køretøjer pr. time, klassifikation af køretøjer, om de er tomme eller fuldt lastede, antal aksler samt akselafstand, samt køretøjets hastighed og afstanden mellem køretøjerne. ITS Teknik har stor erfaring indenfor dynamiske vægtstationer/ weigh-in-motion. ITS Teknik s fornemste opgave er at bidrage til øget trafiksikkerhed og tryghed gennem den planlægning og de projekter, som vi udfører. ITS Teknik tilbyder mange forskellige løsninger ifm. trafiksikkerhed. ATK Cyklistløsninger (se side 7) Fartvisere Kryds i åbent land Køvarsling Ledelys Rampedosering Skolesikring Spøgelsesbilister Torontoanlæg Variable tavler 12

13 ATK Ny serie fartvisere: SID800 Serie Formålet med Automatisk Trafikkontrol (ATK) er at sænke antallet af hastighedsrelaterede personskadeuheld ved at færre bilister overskrider hastighedsgrænsen. Ekstremt lavt strømforbrug (< 5W/t) Vores nye fartviser tilbyder lave driftsomkostninger bl.a. ved et ekstremt lavt strømforbrug (<5 Watt/time), samt stor driftsstabilitet. Fartviseren er servicevenlig, har variabel lysintensitet på både display og blitz. Blitzen er retningsbestemt, hvilket betyder at der er mindre lysforurening til naboer. Fartviseren kan naturligvis fjernovervåges. Punkt-ATK er enkelte standere eller serier af standere langs vejen, der ved hjælp af spoler i vejen måler forbipasserende køretøjers (punkt)hastighed. Stræknings-ATK bruger trafikantens gennemsnitlige hastighed over en given strækning som udgangspunkt for vurderingen af, om der er sket en hastighedsovertrædelse. Målestanderne står i hver ende af strækningen og fotograferer køretøjets nummerplade, og når to matchende nummerplader registreres i hver ende, beregnes gennemsnitshastigheden ud fra den tid, der forløber mellem de to billeder. Fartvisere Formålet med fartvisere er at sænke hastigheden på strækninger, hvor der ofte køres for hurtigt. En fartviser er en rektangulær lystavle med teksten Din fart XX km/t der ved aktivering viser hastigheden i et variabelt felt, ledsaget af to hvide blinkende lamper øverst på tavlen. Hastigheden af et køretøj registreres ved at dette passerer hen over et sæt spoler der er nedfræset i kørebanen, eller med radar - eller med begge dele. Fartviseren øger trafikantens opmærksomhed og informerer om trafikantens aktuelle hastighed. Fortæl bilisten at han/hun kører for stærkt, og straks fjerner enhver fornuftig bilist foden fra speederen og anlægger et mere fornuftigt tempo - og det virker! Flere undersøgelser har vist, at fartvisere medfører en reduktion i hastigheden og at hastighedsreduktionen er blivende. Mobil fartviser Flytbar og effektiv appel til samvittigheden. Mange bilister opdager slet ikke når de overskrider den skiltede hastighed. En mobil fartviser er et nyttigt værktøj i trafiksikkerhedsarbejdet. Jo højere fart, des flere ulykker sker der, og jo højere fart des alvorligere bliver følgerne af ulykkerne. Derfor er det vigtigt at få bilisterne til at overholde farten. Fartviserne skærper billisternes opmærksomhed på hastighedsgrænserne. Mobilfartviseren kan flyttes fra sted til sted, hvilket øger nyhedseffekten. Kan leveres med påmonteret solcellepanel. GuideLine fartviser GuideLine fartviseren leveres enten sidehængt eller centermonteret, og masten er integreret med skiltet. Den leveres i en flot koksgrå farve, men kan selvfølgelig, mod en merpris, leveres i en anden farve. Skiltet placeres i en højde der passer på stedet, så for eksempel fejemaskiner kan køre under. Skiltet består af et display med teksten Din fart, 2 hvide blitz lamper og hastigheden. Displayet er opbygget i hvid LED teknologi. Displayet har indbygget automatisk lysregulering, som sikrer en dæmpet lysstyrke i mørke, medium lysstyrke i gråvejr og maksimal lysstyrke på en solbeskinnet sommerdag. 13

14 GuideLine Flex Guideline-serien er en videreudvikling af den klassiske fartviser, og fremstår i et elegant design, der passer flot ind i ethvert byrum. Den er baseret på den nyeste teknologi, og udstyret med driftsovervågning, ligesom data sendes direkte til din egen PC hver uge eller hvornår du ønsker det. Skiltet består af et fuldgrafisk display. Displayet har indbygget automatisk lysregulering, som sikrer en dæmpet lysstyrke i mørke, medium lysstyrke i gråvejr og maksimal lysstyrke på en solbeskinnet sommerdag. Køvarsling Formålet med et køvarslingssystem er at reducere risikoen for bagendekollisioner. Der hvor der er meget trafik, f.eks. på motorveje og indfaldsveje til storbyer, kan der nemt opstå køer. Kombinationen af for mange biler og bilister i tidsnød kan føre til bagendekollisioner med alvorlige personskader og store forsinkelser i trafikken. Et køvarslingssystem advarer bilisterne om kø længere fremme. På den måde kan bilisterne nedsætte farten og forberede sig til at standse. GuideLine Flex tavlen kan fungere som skoleanlæg (C55) med hvidt piktogram i de tidsrum hvor der er krydsende skoletrafik. Hastigheden kan nedsættes til enten 30, 40 eller en anden ønsket hastighed, da displayet er fuldgrafisk. Desuden er der en undertavle med afstandsangivelse, for eksempel 0-200, og derudover kan undertavlen indeholde en tekst på linje 2, for eksempel Skole eller Børn, eller krydsende cyklister eller krydsende trafik. Kryds i åbent land Formålet med et kryds i åbent land er at øge trafiksikkerheden vha. hastighedsreguleringstavler. Med en xopen løsning (kryds i åbent land) kan hastigheden på en overordnet vej reduceres når der er trafikanter på vej til eller fra sidevejen. Dette sker ved detektion af køretøjer på flere spolesæt og aktiverer en eller flere tavler med nedsat hastighed. Fordi man kan tilpasse budskabet på tavlen til den aktuelle situation, bliver budskabet oplevet som troværdig.følgende tavler kan anvendes i forbindelse med kryds i åbent land: C55 Classic Fast piktogram tavle GuideLine Flex (op til 80 km/t) Et køvarslingssystem giver en mere jævn kørsel og færre kraftige opbremsninger. Trafiksikkerheden øges ved at reducere hastigheden frem til køen. Køvarsling kan kombineres med rejsetidsinformation, anbefaling af alternativ rute, variable informationstavler og variable hastigheder. Ledelys Lysbrikker, ledelys, vognbanelys etc. - der er mange navne for lysbrikker og ledelys. Lysbrikker er punktlys (enkelt- eller dobbeltrettet), der nedfældes i kørebanen og som kan benyttes til mange forskellige former for afmærkning. I princippet, kan alle former for længde- og tværafmærkning suppleres af lysbrikker - mulighederne begrænses kun af fantasien. Almindeligvis anvendes lysbrikker oftest til supplerende afmærkning i farlige kurver eller til at markere vognbaneforløb på steder, hvor almindelig vejafmærkning har sin begrænsning. Men også som supplerende gule blink i kørebanen foran fodgængerfelter, foran jernbaneoverskæringer - eller rødt blinkende lys i motorvejsramper for spøgelsesbilister, der er på vej den gale vej ad ramperne. 14

15 Rampedosering Formålet med rampedosering er at sikre, at der ikke kommer flere biler ind på en overordnet vej end den har kapacitet til eller at dosere trafikkens kørsel ved ensrettede ramper til fx en parkeringskælder ved hjælp af et trafiksignal. Fordele: Øger hastighed og volume på motorvejen. Indfletning bliver nemmere. Mindsker trængsel. Reduktion af antallet af ulykker. Skolesikring sættelse af hastighederne. Skiltene indstilles for et år ad gangen med tænd/sluk tider, ferier og helligdage, og hvilken hastighed der skal skiltes med. Troværdighed er vigtig Vejafmærkningen skal have en høj grad af troværdighed for, at trafikanterne i tilstrækkelig grad efterlever informationen. Trafikantens adfærd styres ikke alene af den information, der gives her og nu. Trafikanten forsøger også at forstå, hvorfor f.eks. hastighedsgrænsen nedsættes på en vejstrækning. Formålet med skolesikring er at sikre trafikken ved skolerne på de tider af dagen, hvor der er krydsende skoletrafik. Det er derfor vigtigt, at en skiltet hastighedsgrænse fremstår som troværdig i relation til vejens standard og trafiksituationen. Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge trafiksikkerheden og trygheden på skoleveje, og reducere hastigheden i de perioder hvor der er børn der skal til og fra skole. De er effektive til at få hastigheden ned på den skiltede hastighed, og det er en god hjælp for skolepatruljen, som skal ud og stoppe trafikken. ITS Teknik leverer flere forskellige løsninger i forbindelse med skolesikring (skoleskilte): De variable tavler er særligt anvendelige på skoleveje, hvor der ikke kan anvises andre foranstaltninger til ned- C55 Variable tavler C55 Classic Fast piktogram (evt. kombitavle) GuideLine Flex (kan bruges som kombitavle) Skolepatruljelys A22 tavle 15

16 Spøgelsesbilist advarselssystem Formålet med et spøgelsesbilist advarselssystem (Spooky) er at undgå de alvorlige skader som ofte forekommer i forbindelse med ulykker med spøgelsesbilister. Et Spooky system detekterer bilister der er på vej til at køre mod færdselsretningen på eksempelvis en motorvej. Detektionen vil typisk ske på en afkørselsrampe, som en bilist fejlagtigt kan have drejet ind på mod færdselsretningen. Til detektion af køretøjer kan der bruges spoler, radar eller ANPR kameraer. Variable tavler Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge sikkerheden og trygheden på f.eks. skoleveje. Princippet er udover en forbedret synlighed, at skiltningen kun er aktiv når der er skiltning behov. Det betyder, at respekten for de variable skilte er større end for de faste tavler. C55 Variable tavler C55 produktlinjen omfatter dynamiske vejtavler, enten i et klassisk (rundt) design for dem der foretrækker en identisk udtryksform, uanset om tavlen er statisk eller dynamisk, eller som firkantet tavle. Produktprogrammet omfatter advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler samt undertavler. Fast piktogram Formålet med variable tavler med fast piktogram er at formidle budskaber til trafikanterne. Variable tavler med faste piktogrammer kan tændes og slukkes via kalenderur eller fra central webløsning. P-Vejvisningsskilte Optimal udnyttelse af P-pladser og problemfri drift er iblandt de vigtigste målsætninger for parkeringsoperatører. (Se side 8 for mere information). Prismetavler Formålet med prismetavler er at informere trafikanterne med få faste budskaber. En prismetavle har ét eller flere felter med drejelige prismer, hvis sideflader kan danne forskellige tavleoverflader. Disse optræder som hos almindelige faste vejtavler med sammenhængende tegn og symboler. Variable portaltavler Dette er vejhenvisningstavler på skilteportaler over kørebanerne, og består af LED displays der kan bruges til at formidle budskaber til trafikanterne. Dynamisk trafikinformation tiltrækker sig i højere grad bilisternes opmærksomhed end statisk skiltning. Portaltavler kan kombineres med fuldgrafiske variable tavler, hvis man f.eks. også ønsker at gøre opmærksom på hastighedsbegrænsningen, og om alle kørebaner er tilgængelige. Vognbanesignaler Formålet med vognbanesignaler er at lede trafikken ind i bestemte vognbaner eller standse den. Vognbanesignaler angiver, om en vognbane er åben for færdsel i den pågældende retning og øger sikkerheden langs vejen, i nærheden af betalingsbomme og f.eks. i nødsituationer i tunneler, hvor signalerne kan give øjeblikkelige oplysninger om vognbanelukninger. TRAFIKSIKKERHED, INNOVATION & SERVICE ITS TEKNIK A/S leverer innovative løsninger og kompetent rådgivning indenfor Trafik & Teknik - både i Danmark og internationalt. Vor produktportefølje dækker alt fra tællemaskiner, signalanlæg og fartvisere til avancerede ITS-systemer. Og gennem vort mangeårige samarbejde med verdens førende leverandører af trafikudstyr, garanterer vi produkter af uovertruffen kvalitet. Trafiksikkerhed, innovation og service er kodeordene hos ITS TEKNIK A/S. Derfor leverer vi markedsledende, nyskabende og gennemtestede produkter og løsninger - hver gang. Kontakt os ITS TEKNIK A/S Københavnsvej Roskilde Tel: ITS TEKNIK A/S Skomagervej 2A 7100 Vejle Tel: Salgsafdeling: Serviceafdeling: (tlf service øst: , tlf service vest ) Trafiksignalvagt uden for normal arbejdstid: Øvrige henvendelser: 16

ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger

ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger OM ITS TEKNIK ITS Teknik er specialister indenfor trafiksikkerhed og trafikregistrering, og er leveringsdygtige i stort set alt fra simple tællemaskiner

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene RELEVANT OG AKTUEL INFORMATION På grund af konstant og hurtigt skiftende trafikforhold har bilister behov for avancerede styresystemer, der

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

ITS GTC Generic Traffic Controller Hjertet i ITS-Projekter

ITS GTC Generic Traffic Controller Hjertet i ITS-Projekter ITS GTC Generic Traffic Controller Hjertet i ITS-Projekter HJERTET I ITS-PROJEKTER En GTC er en avanceret generisk trafik controller, med stor fleksibilitet, driftsikkerhed og skalerbarhed. Den kan tilsluttes

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Intro. Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer. Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg. Mød os på stand 30 30/11/2015

Intro. Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer. Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg. Mød os på stand 30 30/11/2015 30/11/2015 Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer Thomas Werdelin, ÅF Hansen & Henneberg A/S 2. dec. 2015 1 Intro Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg Mød os på stand 30 2 1 Digitale

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Busprioritering med GPS-detektering

Busprioritering med GPS-detektering Busprioritering med GPS-detektering Trafikingeniør Anders Boye Madsen, Københavns Kommune, BJ39@tmf.kk.dk, og Civilingeniør Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg, jak@afhh.dk For at forbedre bussernes

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet Fartdæmpere m.m. 1 - trafiksikkerhed for livet Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kanter forhindrer et kraftigt stød,

Læs mere

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Projekt Køretid i Københavns Kommune.

Projekt Køretid i Københavns Kommune. Projekt Køretid i Københavns Kommune. Af konstruktør Leif Henriksen, Vej&Park, Københavns Kommune Den nye Trend er information. Vi får information allevegne. Fra aviser, TV/radio, internet, via mobiltelefonen,

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005

Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 422 Offentligt Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005 Begrebet innovation står altid i høj kurs, uanset om der er

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Digitalt vejnet anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Godstransport er livsnerven i et moderne samfund - forudsætningen for fyldte køleskabe og tømte skraldespande Workshop

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Intelligent vejudstyr

Intelligent vejudstyr TEMA Vejudstyr Skilteportal på M3 med afdækkede skilte under test. Intelligent vejudstyr på Motorring 3 I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 (M3) etableres en række trafikledelsessystemer (TL-systemer)

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg for signalanlæg CVR 48233511 for signalanlæg Udgivelsesdato : 19. maj 2015 Vores reference : 22.2790.01 Udarbejdet : Dennis Bjørn-Pedersen, Sara Elisabeth Svantesson Kontrolleret : Ute Stemmann 1 for signalanlæg

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

af asfalt- og vejarbejdere.

af asfalt- og vejarbejdere. 2012/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 17. december 2012 af Henning Hyllested (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Pernille

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere