ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger"

Transkript

1 ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger

2 OM ITS TEKNIK ITS Teknik er specialister indenfor trafiksikkerhed og trafikregistrering, og er leveringsdygtige i stort set alt fra simple tællemaskiner og fartvisere til styring af trafiksignaler og avancerede ITS-systemer. Da ITS Teknik i mange år har samarbejdet med verdens førende leverandører af trafikudstyr, er vi i stand til at levere de bedste produkter indenfor branchen. 2 Kompetencer Kundetilpassede helhedsløsninger ITS Teknik har kompetencer indenfor udvikling, produktion, installation og service. Vi har opbygget en ekspertise inden for rådgivning om vejtrafik, og har gennem projekter opbygget et netværk, der muliggør at indsamle den nyeste viden og nyttiggøre den i virksomhedens rådgivning. Vi tilbyder trafikteknisk rådgivning, leverer alt nødvendigt udstyr, monterer, sætter i drift og servicerer anlæggene efter aftale. Vi tilbyder trafiksignalvagt uden for normal arbejdstid hver eneste dag året rundt. Det er din garanti for hurtig fejlfinding og udbedring ved driftsforstyrrelser.

3 Signalanlæg ITS Teknik A/S tilbyder alt inden for signalanlæg. Vi tilbyder helhedsløsninger, hvor vi rådgiver fra den tidligste planlægning til det færdige anlæg kan afleveres. Af signalmateriel tilbyder vi: Adaptiv signalstyring Akustiske signaler Busprioritering Detektorer Fodgængertryk Rådgivning Signallanterner Signalmaster Skolepatruljelys Styreapparater Torontoanlæg Trafikregnere Udrykningsprioritering Adaptiv signalstyring MOTION er et adaptiv signalstyresystem og er den egentlige intelligens i trafikstyringssystemet, som hele tiden arbejder i baggrunden. MOTION opsamler løbende aktuelle trafikdata via spoler i kørebanen, bearbejder disse og beregner på dette grundlag nye signalplaner, som derpå overføres til og implementeres i de enkelte styreapparater. Akustiske signaler Akustiske signaler er signaler, hvor ledetonen er indbygget i et lanternehus. Dette gør det muligt at retningsbestemme lyden direkte mod fodgængerfeltet, så omgivelserne udsættes for mindst mulig generende støj. Orienteringslyden indbygges i vort RTB-Fodgængertryk. Der kan også leveres en separat højtaler i stedet, hvis dette ønskes. Busprioritering I mange byer ønsker man at prioritere den kollektive trafik i forhold til øvrige trafikanter. En af måderne er at indrette signalanlæg, så det bliver nemmere for busser at komme frem, fx. vha. spoler i vejen, der detekterer busser fra øvrige trafikanter. Når bussen detekteres gives den retning bussen kommer fra en høj prioritering, hvilket vil sige, at den enten bibeholder grønt eller snarest muligt skifter til grønt. Dette fastholdes indtil bussen afmeldes igen på den anden side af krydset eller der er gået længere tid end et på forhånd defineret tidsinterval. Detektorer Opsamling af trafikdata er udgangspunktet for enhver trafikstyring. Det er derfor vigtigt at sørge for en pålidelig detektering af trafikanterne, som traditionelt foregår ved hjælp af spoler i kørebanen. Alternativt kan der anvendes video eller infrarød detektering. Vi behersker alle detekteringsformer, som udvælges specifikt til den enkelte opgave. Avanceret UTM Radar Avanceret UTM radar til detektering af trafik. Radaren er en 2.4 GHz sensor der modtager reflektioner fra alle trafikanter i dækningsområdet. Det anvendte radarprincip giver samtidig måling af afstand, hastighed og azimutvinkel på alle reflektioner i sand tid. Alle trafikanter i dækningsområdet bliver detekteret pålideligt, og blive registreret med fremragende præcision. Fodgængerovergang Formålet med en signalreguleret fodgængerovergang er at skabe en mere sikker krydsning af vejen for fodgængerne, ligesom der kan indarbejdes hastighedsdæmpende funktion for køretøjerne. En signalreguleret fodgængerovergang er et signalanlæg med almindelige hovedsignaler til køretøjerne, og fodgængersignaler til fodgængerne. 3

4 Rådgivning Vi tilbyder rådgivning om signalanlæg på en række forskellige områder. Vi tilbyder helhedsløsninger, hvor vi rådgiver fra den tidligste planlægning til det færdige anlæg kan afleveres. Udover den egentlige projektering af signalanlægget kan vi også tilbyde at hjælpe med den geometriske projektering af et krydsområde. Vores trafikingeniører har gennem mange års praktisk erfaring opnået en viden der gør dem i stand til at levere trafikale løsninger af høj kvalitet. Signallanterner Vi leverer signaler med lysdiode optik (LED). Signalernes LED-enheder har en længere levetid end de traditionelle lamper og reducerer derfor vedligeholdelsesomkostningerne. ITS Teknik A/S leverer også traditionelle signaltyper med 12 V og 220 V optik, som ligeledes yder et kraftigt lysudbytte. Signalerne er robuste og tilpasset det nordiske miljø, ligesom kravene i den europæiske signalnorm EN opfyldes. trafficlite - Design og nytækning Vi har i samarbejde med Arkitekt Bjarne Frost skabt et nyt og moderne trafiksignal. Med designet af trafficlite er der tilstræbt et enkelt og let udtryk der udstråler designbevidsthed og nytækning. trafficlite er et komplet system, der indeholder samtlige enheder til et trafikkryds. Alle enheder er designet ud fra kravet om høj funktionalitet og med muligheden for at skabe et lyssignal der udstråler et kvalitativt helhedsindtryk. Signalmaster Vi leverer stabile master, som er velegnede til brug i det nordiske miljø. Det er vigtigt, at signalerne fastholdes i korrekt position, så de til stadighed er optimalt synlige for trafikanterne, hvorfor vi som standard leverer master for montering af 2-punktsophængte lanterner. Vi er både leveringsdygtige i normale signalmaster i stål samt eftergivelige master. Skolepatruljelys Skolepatruljelys fra ITS Teknik A/S giver skolebørnene større sikkerhed, idet undersøgelser viser, at trafikanterne sænker hastigheden med ca. 4-5 km/t, når lyset er aktiveret. Dertil kommer, at trafikanter har en forøget opmærksomhed, hvilket også medvirker til en forøget sikkerhed for cyklister og fodgængere. Styreboksen er en fuldelektronisk enhed med en blinkhyppighed på ca. 50 blink pr. minut, der kan styre 2, 3 eller 4 rørmaster med armaturer. Vi tilbyder også en version med solcellepanel. Styreapparat Vi udnytter den nyeste teknologi på området, idet vi samarbejder med Siemens, som er branchens førende på verdensplan. Med Siemens styreapparater sikrer vi en løbende videreudvikling af det bestående produkt, ligesom vi opfylder alle moderne krav til styreapparater - såvel funktionssom sikkerhedsmæssige. Torontoanlæg Vi er Danmarks førende leverandør af torontoanlæg og er leveringsdygtig i anlæg både med og uden armudlæg ud over kørebanen. Formålet med torontoanlæg er at skabe en mere sikker krydsning af vejen for de bløde trafikanter. Et torontoanlæg er et trafiklys der konstant blinker gult. Dets funktion er at gøre bilister ekstra opmærksomme på et fodgængerfelt, og det kan være placeret over vejen eller i vejsiderne ved fodgængerfeltet. Anlæggene leveres endvidere med gule blink med 230 V teknik, 12 V teknik samt LED-teknik. 4

5 Trafikregnere ITS Teknik A/S leverer og installerer Siemens trafikregner Sitraffic Central, der er hjertet i et effektivt trafik ledelsessystem. Her samles trådene fra byens trafiksignaler, og med hjælp fra intelligent software og en kraftig hardware opnås et perfekt overblik over byens trafikale data. Systemet kan med sin modulære opbygning tilpasses ethvert behov og kan således udbygges i takt med et eventuelt stigende behov. Udrykningsprioritering Stigende trafikmængder gør det svært for udrykningskøretøjer at overholde de responstider der er gældende for forskellige typer udrykning. Udrykningsprioritering kan gøre det nemmere for udrykningskøretøjer at komme frem, fx. vha. et automatisk system, der sikrer indkobling af udrykningsprogrammer i signalanlæggene efterhånden som udrykningskøretøjer kommer frem. Systemet anbefales, hvis der er tale om mange signalanlæg og få udrykningskøretøjer. Sitraffic Central løser bl.a. følgende opgaver: Samordning af styreapparater Protokollering af driftsmeldinger Fjernbetjening af trafiksignaler Visualisering af krydstilstand Hjemhent af tælledata Systemet kan bestå af: Infrarøde sendere der er placeret på ruten. Infrarød modtager, computer, odometer og radiosender monteret i 5 udrykningskøretøjer. Radiomodtager og telegramfortolker i 8 signalanlæg på ruten. 5

6 6

7 Cyklisme i medvind Daglig bevægelse har stor betydning for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme samt for vores mentale trivsel. Bevægelse giver velvære og energi. Løsninger med fokus på cyklisterne: Cykelgrønbølge Cykeltællinger Cyklistprioritering Højresvingsløsninger Krydsende cyklister Solcellemarkeringslys Cykelgrønbølge Enten informeres cyklisterne om hvilken hastighed de skal cykle med for at kunne nå over for grønt, fx ved hjælp af en anbefalet cykelhastighed, eller vha. en cykelfartviser. Eller man nedstøber lys i cykelstien, der følger signalanlægget, det vil sige når der bliver grønt, eller lidt inden afhængig af grøntid/afstand tændes lysene i cykelstien. Cykeltællinger Cykeltællinger er et redskab der kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind med cykelstier og cykelpolitik, og hvor det kan betale sig. Cykeltællingernes statistik giver mulighed for at sammenligne sig med andre byer. Cyklistprioritering For at prioritere cykeltrafik højere end biltrafik, samt for at give cyklisterne en god oplevelse af fremkommelighed i trafikken, tilbyder vi en cyklistprioriteringsløsning. Cyklistprioritering kan etableres i et signalanlæg for at forbedre cyklisternes fremkommelighed. Cyklisterne vægtes højere i signalreguleringen og vil opleve at få hurtigere/længere grønt. Højresvingsløsninger Formålet med højresvingsløsninger er at reducere risikoen for ulykker mellem cyklister og højresvingende lastbiler. For at modvirke højresvingsulykker tilbyder vi en elegant løsning med lys i cykelstien. En række blinkende LED lyssøm bliver lagt ned langs cykelstiens yderside. Højresvingende bilister kan i deres sidespejl se lamperne, der blinker når der er cyklister på cykelstien på vej ud i krydset, og bilisten venter med at dreje til højre, indtil cyklisten er passeret. Krydsende cyklister Formålet med krydsende cyklister løsninger er at reducere risikoen for ulykker mellem cyklister eller 30-knallerter, der kører ud på eller krydser kørebanen. Spoler registrerer når der er cyklister, og som sørger for at tænde 2 advarselsskilte, fx A99 eller A21, med en undertavle krydsende cyklister, eller strækningslængde. Man kan tælle cykler på flere forskellige måder: Slangetællinger (MetroCount MC5600) Cykelbarometer (Cykelbarometer CB400, Cykelbarometer CB650, Cykelfartviser) Tælleskab Slangetællinger kan lægges ud på kryds og på tværs, og giver mulighed for at finde ud af, i hvilken retning cyklisterne fortsætter. For mere permanente tællinger kan der bruges et cykelbarometer eller et (cykel)tælleskab. Tavlen er opbygget i LED teknik med røde og hvide lysdioder og kan leveres med indbygget GSM/GPRS modem for fjernkontrol og driftsovervågning. Solcellemarkeringslys Formålet med solcellemarkeringslys er at forbedre synligheden på cykelstier, både om natten og i dårligt vejr. Solcellemarkeringslys kan anvendes for at gøre vejforholdene på cykelstien mere klare for cyklisterne, for at minimere risikoen for ulykker, og dermed øge sikkerheden. 7

8 Parkeringsløsninger ITS Teknik tilbyder dokumenterede løsninger som åbner en ny verden indenfor parkering for alle. En verden hvor bilisterne pålideligt, via den korteste rute, bliver dirigeret til den nærmeste ledige parkeringsplads ved hjælp af vore systemer, som medvirker til at reducere den parkeringssøgende trafik, samt sikrer optimal udnyttelse af kostbare parkeringspladser. Vi tilbyder følgende løsninger: Adgangskontrol Betalt parkering P-automater Lastvognsparkering P-vejvisning GTC Park Parkeringspylon P-vejvisningsskilte Single Space Detection Adgangskontrol Formålet med adgangskontrol ifm. parkeringspladser, er at sikre sig, at der er ledige parkeringspladser til dem som parkeringspladserne er beregnet til f.eks. ved hjælp af enkle bomsystemer. For adgang til parkeringspladserne kan der anvendes forskellige teknologiforme. P-Automater Vi tilbyder P-automater (PDM er) af høj kvalitet, med effektiv beskyttelse mod tyveri og hærværk, samt integreret møntboks. Hertil kommer maskinens tiltalende æstetiske design, en meget brugervenlig grænseflade og mange rapporterings- og netværksfunktioner. I tilfælde af, at mønter sætter sig fast i møntindkaståbningen, sørger automatikken for at mønterne udkastes. Pulverlakeringen af kabinettet er udstyret med en anti-graffiti beskyttelse, således at graffiti let kan blive fjernet. Du kan vælge mellem alle RAL farver og RAL farvekombinationer! Lastvognsparkering Rastepladsen Ustrup Øst ved Haderslev er efter ombygning i 2012 genåbnet som det første ITP (Intelligent Truck Parking) forsøgsanlæg i Danmark. Formålet af det nye parkeringssystem er at skabe plads til flere lastbiler på rastepladsen. ITS Teknik har været underleverandør til projektet. P-Vejvisning Reducering af parkeringssøgende trafik i den indre by er en vigtig opgave for trafikplanlæggere. Vore parkeringsvejvisningssystemer yder en værdifuld support til denne opgave. Op til 40% af den indre-by trafik er forårsaget af parkeringssøgende bilister selv uden for myldretiden. Hvis man gør information omkring frie parkeringspladser tilgængelig ved byens større indfaldsveje, vil dette betydeligt reducere parkeringssøgende trafik. ITS Teknik tager højde for den slags gensidig afhængighed. Vore P-vejvisningssystemer, vores trafikstyring og driftssystemer er koordinerede for at sikre det optimale samspil. GTC Park Et parkeringssystem kan bestå af et enkelt parkeringsareal med få pladser eller af større parkerings-systemer spredt over flere områder eller parkeringshuse. For at kunne vise information om ledige pladser, opbygges der et registreringssystem til tælling af ind- og udkørende køretøjer. Forskellige detektionsformer Forskellige informationstavler Kundespecifikke løsninger Modulært system Med GTC Park kan du opbygge et funktionsfleksibelt system til information ved parkeringsanlæg. 8

9 Parkeringspylon Single Space Detection (SSD) Vore parkeringsvejvisningssystemer baseres på enten single space detection (hver enkel parkeringsplads) eller på spoler i vejbanen ved parkeringspladsernes ind- og udkørsler. Spolerne giver signal hver gang en bil kører over dem og en computer udregner hele tiden antallet af ledige pladser. De færdige data overføres til de variable skilte, som er placeret i ITS Teknik s eget udviklede parkeringpylon. Bilisterne kan nu se hvor der findes ledige pladser og hvor mange ledige pladser der er på de enkelte parkeringsområder. Single Space Detection (SSD) er en af de mest omkostningseffektive systemer til forvaltning af parkeringspladser i verden. Overvågning af de enkelte parkeringspladser uanset størrelse giver fuld overblik over besættelsen i parkeringsanlægget på ethvert tidspunkt. Dette er den eneste måde hvorpå hver enkelt køretøj kan blive dirigeret til en ledig parkeringsplads. P-vejvisningsskilte ITS Teknik A/S sælger og installerer enhver form for materiel, både til midlertidige og permanente registreringer og af al slags trafik. Samtidig tilbyder vi som entreprisearbejde at forestå både permanente og ad hoc trafiktællinger og trafikundersøgelser, herunder også krydstællinger. Indtil for nylig blev P-vejvisningssystemer styret som selvstændige installationer. At integrere dem på overordnet niveau med kommunens øvrige trafiksystemer var ofte indviklet og temmelig kostbar. Med vores GTC trafikcomputer og trafikstyringssystemer er den slags løsninger noget der tilhører fortiden. Vore P-vejvisningssystemer kan blive total integreret i eksisterende trafiksystemer og kan simpelthen køre som sub-systemer. Hvilket system der bliver installeret først har ingen betydning systemerne kan udbygges i en hvilken som helst retning. De tavler og displays vi bruger er certificeret under standarden DS/EN Til detektering af køretøjer anvendes der 3 typer af teknologi, værende induktive spoler, fortrådet SSD (Single Space Detection) og trådløse SSD. Vi har installeret alle 3 teknologier i tidligere projekter, og har derfor rigtig god erfaring med disse. Trafikregistrering Vi rådgiver også gerne om trafiktællinger på ethvert niveau, og kan tilbyde at udarbejde tælleplaner til brug for alle formål. Vi tilbyder: ANPR (nummerpladegenkendelse) Cykeltællinger (se side 7) Hændelsesdetektering Kørsel-i-nødspor Rejsetidssystemer Trafiktællinger Tælleudstyr Weigh-in-Motion 9

10 ANPR ANPR står for Automatisk NummerPlade Registrering (nummerpladegenkendelse). ANPR teknologien sørger for at kunne aflæse nummerplader klart og tydeligt, også selvom køretøjet er i bevægelse. Vi bruger kameraer der selv under ringe lys- og vejrforhold, ved bevægelse af køretøjet samt om natten vil kunne aflæse nummerplader. Hændelsesdetektering AID - Automatic Incident Detection Langtsomtkørende og standsede køretøjer, f.eks. pga punktering eller manglende brændstof, samt tabte større genstande fra f.eks. lastbiler, registreres automatisk via videodetekteringssystemet, og afgiver alarm hos politiet. Via fjernbetjente trafikreguleringsanlæg kan politiet afværge den kritiske situation, f.eks. ved hastighedsbegrænsning. Kørsel i nødspor Formålet med kørsel i nødspor forsøget er at forbedre trafikafviklingen i myldretiden ved at fjerne den kø, der hver dag er normalt på motorvejsstrækningen. Køretøjerne får lov til at benytte nødsporet i myldretiden, hvor elektroniske lystavler skal dirigere trafikken ind i nødsporet på visse tidspunkter. Kameraer og detektorer overvåger, at trafikken glider, og at nødsporet ikke bliver proppet til. Rejsetidsinformation På baggrund af trafikanternes ønske om at kende den forventede rejsetid, har vi udviklet et måle-og beregnings system. Rejsetidsinformationssystemet giver aktuelle oplysninger om rejsetid, forsinkelse og hastighed. Rejsetiden kan aflæses på displays på motorvejen, og ses på kort på internettet, f.eks. trafikken.dk. Man kan bruge spoler, radar eller ANPR. Fordele: Aktuelle oplysninger om trafiksituationen på motorvejene. Kan vises med grøn, gul eller rød farve på et internetkort. Høj brugervenlighed. Beregningsrute, der kan frasortere køretøjer, der afviger fra normal trafik. Indførelse af prognoser for køretider baseret på statistike informationer. Identifikation af spøgelsesbilister med billeder (option). Kan aflæse farligt gods. 10

11 Trafiktællinger Lad os udføre dine trafiktællinger! Hvis det kniber med tiden til at få foretaget de nødvendige tællinger, eller hvis der lige pludseligt opstår et behov for mange tællinger på kort tid, og man måske ikke har det nødvendige udstyr, klarer ITS Teknik også det. Vi kan udføre tællinger, både med slanger og på etablerede spoler over hele landet, til fast lav pris. Jo flere tællinger på samme tid, jo billigere er det. Vi har over 120 maskiner til det samme formål, og derfor kan du få dine data i løbet af en eller 2 uger, alt afhængigt af hvor mange tællinger der er. Trafiktællinger foretages på nøglelokaliteter, hvor der tælles hvert år. Herudover finder ad hoc tællinger sted, hvor behovet for nye tiltag i forhold til trafiksikkerheden skal undersøges. Formålet med trafiktællinger er: Trafiksikkerhedsvurderinger. I forbindelse med kommunens behandling af klagesager. Vurdering af hastigheder / hastighedskampagner. Lokalplaner. Skolevejsundersøgelser. Trafikhandlingsplaner. Trafiksikkerhedsplaner. At følge trafikudviklingen. At kunne prioritere vej-investeringer og vej-vedligeholdelse. Marksman M660 Marksman 660 er den ideelle trafikmaskine til spolestationer. Den kan bestykkes med enten 8 spoler, 8 spoler og 2 slangestudse eller med 16 spoler. Er den med 2 slangestudse fungerer den som en Marksman 400 når den bruges til slangetællinger. Den kan måle hastigheder og længder for hver kørespor, og dataene kan efterbehandles i enten Mastra eller Cibos. Marksman M680 Marksman 680 er den ideelle trafikmaskine der registrerer køretøjer som passerer over induktive spoler som ligger nede i vejen. Udover at tælle køretøjerne, kan du klassificere dem. Kommunikationen med maskinen foregår enten via en PC eller via indbygget modem (GPRS). Med modem har du muligheden for at lave statistikforespørgsel via fjernbetjening. Data kan efterbehandles i Mastra eller Cibos. MetroCount MC5600 MetroCounts køretøjsklassifikationssystem kombinerer avanceret trafikregistreringshardware med kraftfuldt, men alligevel brugervenlig software. MetroCount tilbyder dig en samlet løsning for alle dine trafikregistreringsspørgsmål, fra rutinemæssige statistikker til de mest komplekse trafikstyringsproblemer. Udstyret omfatter flere forskellige muligheder for data indsamling. Tælleudstyr Hastigheds- og klassifikationsmaskiner. Håndterminaler. Permanente tællestationer. Entreprise målinger. Drift- og vedligeholdelsesaftaler. Produktets fleksibilitet udskiller sig ved måden trafikdata bliver indsamlet på. Enheden registrerer hver enkel aksel. MetroCount behandler ikke trafikdata i vejsiden. Den faktiske analyse foregår senere, på din computer vha. Traffic Executive programmet. MetroCounts filosofi er at tilbyde dig kvalitetssoftware, som er udviklet i forhold til Metrocount s tæller, og kan rekvireres igennem ITS Teknik A/S. 11

12 Wavetronix ITS Teknik tilbyder en sideskydende radar fra Wavetronix: Smart Sensor HD. Denne radar har gennem de seneste år vist sig at være yderst stabil, funktionel og simpel at betjene. Smart Sensor HD s dobbelte radarteknologi gør det muligt at detektere kørselsretningen, hvilket er meget vigtigt for data troværdighed. Trafiksikkerhed ITS kan være med til at reducere risikoen for ulykker igennem informations- og advarselssystemer. En forbedring af trafiksikkerheden og trygheden vil udover de åbenlyse menneskelige gevinster have store økonomiske gevinster for samfundet. Egenskaber: Stabil dataopsamling. Høj målenøjagtighed. Selvovervågning af hardware og software. Mulighed for online-konfigurering. Selvkalibrering. Enkel installation og konfiguration. Weigh-in-Motion: Dynamisk vægtstation Når talen falder på at overvåge vejbelastning, fokuseres der på akselbelastning. Tunge køretøjer - og lastbiler i særdeleshed - er en stor byrde for vej infrastrukturen, idet der er en exponentiel sammenhæng mellem akseltryk og vejskader. Statistikken som Lineas (Kistlers WIM sensorer) genererer, angiver antal køretøjer pr. time, klassifikation af køretøjer, om de er tomme eller fuldt lastede, antal aksler samt akselafstand, samt køretøjets hastighed og afstanden mellem køretøjerne. ITS Teknik har stor erfaring indenfor dynamiske vægtstationer/ weigh-in-motion. ITS Teknik s fornemste opgave er at bidrage til øget trafiksikkerhed og tryghed gennem den planlægning og de projekter, som vi udfører. ITS Teknik tilbyder mange forskellige løsninger ifm. trafiksikkerhed. ATK Cyklistløsninger (se side 7) Fartvisere Kryds i åbent land Køvarsling Ledelys Rampedosering Skolesikring Spøgelsesbilister Torontoanlæg Variable tavler 12

13 ATK Ny serie fartvisere: SID800 Serie Formålet med Automatisk Trafikkontrol (ATK) er at sænke antallet af hastighedsrelaterede personskadeuheld ved at færre bilister overskrider hastighedsgrænsen. Ekstremt lavt strømforbrug (< 5W/t) Vores nye fartviser tilbyder lave driftsomkostninger bl.a. ved et ekstremt lavt strømforbrug (<5 Watt/time), samt stor driftsstabilitet. Fartviseren er servicevenlig, har variabel lysintensitet på både display og blitz. Blitzen er retningsbestemt, hvilket betyder at der er mindre lysforurening til naboer. Fartviseren kan naturligvis fjernovervåges. Punkt-ATK er enkelte standere eller serier af standere langs vejen, der ved hjælp af spoler i vejen måler forbipasserende køretøjers (punkt)hastighed. Stræknings-ATK bruger trafikantens gennemsnitlige hastighed over en given strækning som udgangspunkt for vurderingen af, om der er sket en hastighedsovertrædelse. Målestanderne står i hver ende af strækningen og fotograferer køretøjets nummerplade, og når to matchende nummerplader registreres i hver ende, beregnes gennemsnitshastigheden ud fra den tid, der forløber mellem de to billeder. Fartvisere Formålet med fartvisere er at sænke hastigheden på strækninger, hvor der ofte køres for hurtigt. En fartviser er en rektangulær lystavle med teksten Din fart XX km/t der ved aktivering viser hastigheden i et variabelt felt, ledsaget af to hvide blinkende lamper øverst på tavlen. Hastigheden af et køretøj registreres ved at dette passerer hen over et sæt spoler der er nedfræset i kørebanen, eller med radar - eller med begge dele. Fartviseren øger trafikantens opmærksomhed og informerer om trafikantens aktuelle hastighed. Fortæl bilisten at han/hun kører for stærkt, og straks fjerner enhver fornuftig bilist foden fra speederen og anlægger et mere fornuftigt tempo - og det virker! Flere undersøgelser har vist, at fartvisere medfører en reduktion i hastigheden og at hastighedsreduktionen er blivende. Mobil fartviser Flytbar og effektiv appel til samvittigheden. Mange bilister opdager slet ikke når de overskrider den skiltede hastighed. En mobil fartviser er et nyttigt værktøj i trafiksikkerhedsarbejdet. Jo højere fart, des flere ulykker sker der, og jo højere fart des alvorligere bliver følgerne af ulykkerne. Derfor er det vigtigt at få bilisterne til at overholde farten. Fartviserne skærper billisternes opmærksomhed på hastighedsgrænserne. Mobilfartviseren kan flyttes fra sted til sted, hvilket øger nyhedseffekten. Kan leveres med påmonteret solcellepanel. GuideLine fartviser GuideLine fartviseren leveres enten sidehængt eller centermonteret, og masten er integreret med skiltet. Den leveres i en flot koksgrå farve, men kan selvfølgelig, mod en merpris, leveres i en anden farve. Skiltet placeres i en højde der passer på stedet, så for eksempel fejemaskiner kan køre under. Skiltet består af et display med teksten Din fart, 2 hvide blitz lamper og hastigheden. Displayet er opbygget i hvid LED teknologi. Displayet har indbygget automatisk lysregulering, som sikrer en dæmpet lysstyrke i mørke, medium lysstyrke i gråvejr og maksimal lysstyrke på en solbeskinnet sommerdag. 13

14 GuideLine Flex Guideline-serien er en videreudvikling af den klassiske fartviser, og fremstår i et elegant design, der passer flot ind i ethvert byrum. Den er baseret på den nyeste teknologi, og udstyret med driftsovervågning, ligesom data sendes direkte til din egen PC hver uge eller hvornår du ønsker det. Skiltet består af et fuldgrafisk display. Displayet har indbygget automatisk lysregulering, som sikrer en dæmpet lysstyrke i mørke, medium lysstyrke i gråvejr og maksimal lysstyrke på en solbeskinnet sommerdag. Køvarsling Formålet med et køvarslingssystem er at reducere risikoen for bagendekollisioner. Der hvor der er meget trafik, f.eks. på motorveje og indfaldsveje til storbyer, kan der nemt opstå køer. Kombinationen af for mange biler og bilister i tidsnød kan føre til bagendekollisioner med alvorlige personskader og store forsinkelser i trafikken. Et køvarslingssystem advarer bilisterne om kø længere fremme. På den måde kan bilisterne nedsætte farten og forberede sig til at standse. GuideLine Flex tavlen kan fungere som skoleanlæg (C55) med hvidt piktogram i de tidsrum hvor der er krydsende skoletrafik. Hastigheden kan nedsættes til enten 30, 40 eller en anden ønsket hastighed, da displayet er fuldgrafisk. Desuden er der en undertavle med afstandsangivelse, for eksempel 0-200, og derudover kan undertavlen indeholde en tekst på linje 2, for eksempel Skole eller Børn, eller krydsende cyklister eller krydsende trafik. Kryds i åbent land Formålet med et kryds i åbent land er at øge trafiksikkerheden vha. hastighedsreguleringstavler. Med en xopen løsning (kryds i åbent land) kan hastigheden på en overordnet vej reduceres når der er trafikanter på vej til eller fra sidevejen. Dette sker ved detektion af køretøjer på flere spolesæt og aktiverer en eller flere tavler med nedsat hastighed. Fordi man kan tilpasse budskabet på tavlen til den aktuelle situation, bliver budskabet oplevet som troværdig.følgende tavler kan anvendes i forbindelse med kryds i åbent land: C55 Classic Fast piktogram tavle GuideLine Flex (op til 80 km/t) Et køvarslingssystem giver en mere jævn kørsel og færre kraftige opbremsninger. Trafiksikkerheden øges ved at reducere hastigheden frem til køen. Køvarsling kan kombineres med rejsetidsinformation, anbefaling af alternativ rute, variable informationstavler og variable hastigheder. Ledelys Lysbrikker, ledelys, vognbanelys etc. - der er mange navne for lysbrikker og ledelys. Lysbrikker er punktlys (enkelt- eller dobbeltrettet), der nedfældes i kørebanen og som kan benyttes til mange forskellige former for afmærkning. I princippet, kan alle former for længde- og tværafmærkning suppleres af lysbrikker - mulighederne begrænses kun af fantasien. Almindeligvis anvendes lysbrikker oftest til supplerende afmærkning i farlige kurver eller til at markere vognbaneforløb på steder, hvor almindelig vejafmærkning har sin begrænsning. Men også som supplerende gule blink i kørebanen foran fodgængerfelter, foran jernbaneoverskæringer - eller rødt blinkende lys i motorvejsramper for spøgelsesbilister, der er på vej den gale vej ad ramperne. 14

15 Rampedosering Formålet med rampedosering er at sikre, at der ikke kommer flere biler ind på en overordnet vej end den har kapacitet til eller at dosere trafikkens kørsel ved ensrettede ramper til fx en parkeringskælder ved hjælp af et trafiksignal. Fordele: Øger hastighed og volume på motorvejen. Indfletning bliver nemmere. Mindsker trængsel. Reduktion af antallet af ulykker. Skolesikring sættelse af hastighederne. Skiltene indstilles for et år ad gangen med tænd/sluk tider, ferier og helligdage, og hvilken hastighed der skal skiltes med. Troværdighed er vigtig Vejafmærkningen skal have en høj grad af troværdighed for, at trafikanterne i tilstrækkelig grad efterlever informationen. Trafikantens adfærd styres ikke alene af den information, der gives her og nu. Trafikanten forsøger også at forstå, hvorfor f.eks. hastighedsgrænsen nedsættes på en vejstrækning. Formålet med skolesikring er at sikre trafikken ved skolerne på de tider af dagen, hvor der er krydsende skoletrafik. Det er derfor vigtigt, at en skiltet hastighedsgrænse fremstår som troværdig i relation til vejens standard og trafiksituationen. Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge trafiksikkerheden og trygheden på skoleveje, og reducere hastigheden i de perioder hvor der er børn der skal til og fra skole. De er effektive til at få hastigheden ned på den skiltede hastighed, og det er en god hjælp for skolepatruljen, som skal ud og stoppe trafikken. ITS Teknik leverer flere forskellige løsninger i forbindelse med skolesikring (skoleskilte): De variable tavler er særligt anvendelige på skoleveje, hvor der ikke kan anvises andre foranstaltninger til ned- C55 Variable tavler C55 Classic Fast piktogram (evt. kombitavle) GuideLine Flex (kan bruges som kombitavle) Skolepatruljelys A22 tavle 15

16 Spøgelsesbilist advarselssystem Formålet med et spøgelsesbilist advarselssystem (Spooky) er at undgå de alvorlige skader som ofte forekommer i forbindelse med ulykker med spøgelsesbilister. Et Spooky system detekterer bilister der er på vej til at køre mod færdselsretningen på eksempelvis en motorvej. Detektionen vil typisk ske på en afkørselsrampe, som en bilist fejlagtigt kan have drejet ind på mod færdselsretningen. Til detektion af køretøjer kan der bruges spoler, radar eller ANPR kameraer. Variable tavler Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge sikkerheden og trygheden på f.eks. skoleveje. Princippet er udover en forbedret synlighed, at skiltningen kun er aktiv når der er skiltning behov. Det betyder, at respekten for de variable skilte er større end for de faste tavler. C55 Variable tavler C55 produktlinjen omfatter dynamiske vejtavler, enten i et klassisk (rundt) design for dem der foretrækker en identisk udtryksform, uanset om tavlen er statisk eller dynamisk, eller som firkantet tavle. Produktprogrammet omfatter advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler samt undertavler. Fast piktogram Formålet med variable tavler med fast piktogram er at formidle budskaber til trafikanterne. Variable tavler med faste piktogrammer kan tændes og slukkes via kalenderur eller fra central webløsning. P-Vejvisningsskilte Optimal udnyttelse af P-pladser og problemfri drift er iblandt de vigtigste målsætninger for parkeringsoperatører. (Se side 8 for mere information). Prismetavler Formålet med prismetavler er at informere trafikanterne med få faste budskaber. En prismetavle har ét eller flere felter med drejelige prismer, hvis sideflader kan danne forskellige tavleoverflader. Disse optræder som hos almindelige faste vejtavler med sammenhængende tegn og symboler. Variable portaltavler Dette er vejhenvisningstavler på skilteportaler over kørebanerne, og består af LED displays der kan bruges til at formidle budskaber til trafikanterne. Dynamisk trafikinformation tiltrækker sig i højere grad bilisternes opmærksomhed end statisk skiltning. Portaltavler kan kombineres med fuldgrafiske variable tavler, hvis man f.eks. også ønsker at gøre opmærksom på hastighedsbegrænsningen, og om alle kørebaner er tilgængelige. Vognbanesignaler Formålet med vognbanesignaler er at lede trafikken ind i bestemte vognbaner eller standse den. Vognbanesignaler angiver, om en vognbane er åben for færdsel i den pågældende retning og øger sikkerheden langs vejen, i nærheden af betalingsbomme og f.eks. i nødsituationer i tunneler, hvor signalerne kan give øjeblikkelige oplysninger om vognbanelukninger. TRAFIKSIKKERHED, INNOVATION & SERVICE ITS TEKNIK A/S leverer innovative løsninger og kompetent rådgivning indenfor Trafik & Teknik - både i Danmark og internationalt. Vor produktportefølje dækker alt fra tællemaskiner, signalanlæg og fartvisere til avancerede ITS-systemer. Og gennem vort mangeårige samarbejde med verdens førende leverandører af trafikudstyr, garanterer vi produkter af uovertruffen kvalitet. Trafiksikkerhed, innovation og service er kodeordene hos ITS TEKNIK A/S. Derfor leverer vi markedsledende, nyskabende og gennemtestede produkter og løsninger - hver gang. Kontakt os ITS TEKNIK A/S Københavnsvej Roskilde Tel: ITS TEKNIK A/S Skomagervej 2A 7100 Vejle Tel: Salgsafdeling: Serviceafdeling: (tlf service øst: , tlf service vest ) Trafiksignalvagt uden for normal arbejdstid: Øvrige henvendelser: 16

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

PRODUKTKATALOG TRAFIK- OG SIGNALUDSTYR

PRODUKTKATALOG TRAFIK- OG SIGNALUDSTYR I SWARCO Danmark specialiserer vi os i levere smarte løsninger inden for transport og infrastruktur, og vi er en af de førende aktører i markedet for intelligente transportsystemer. Vores systemer bliver

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Præsentation på Trafikdage 2014 Raza Muhammed Jens Pedersen Eric Gautier Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Første anlæg i Danmark baseret på registrering

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Skoleveje i Danmark. - en artikelsamling

Skoleveje i Danmark. - en artikelsamling Skoleveje i Danmark - en artikelsamling 2 Skoleveje i Danmark INDHOLD S. 3 Skolevejspolitikken i Odense nu og fremover S. 5 Skolevejsanalyser i Danmark S. 9 Variable færdselstavlers betydning for sikre

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

TRP parkeringssensor til anhænger

TRP parkeringssensor til anhænger TRP parkeringssensor til anhænger KAMERASYSTEMER GØR DIT SYNSFELT STØRRE Med TRP får du både markeringslys og en parkeringssensor til anhænger. LED-markeringslys begynder at blinke, når lastbilen nærmer

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet GPS-pilotprojekt Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet Baggrund: Vejdirektoratet har, baseret på en foranalyse, i juni 2006 besluttet at gennemføre et GPSpilotprojekt,

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008.

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Der er til denne gang kommet adskillige skriftlige henvendelser. Når jeg bruger udtrykket skriftlige henvendelser, så er det fordi de 5 af henvendelserne er konkrete

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Det kan konstateres at: På den baggrund anbefaler DI:

Det kan konstateres at: På den baggrund anbefaler DI: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Fremtidens transportsystem kan blive langt mere intelligent gennem brug af Intelligente Transport Systemer (ITS), der integrerer informations- og kommunikationsteknologier

Læs mere