ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger"

Transkript

1 ITS & TRAFIKSIKKERHED Fremsynede helhedsløsninger

2 OM ITS TEKNIK ITS Teknik er specialister indenfor trafiksikkerhed og trafikregistrering, og er leveringsdygtige i stort set alt fra simple tællemaskiner og fartvisere til styring af trafiksignaler og avancerede ITS-systemer. Da ITS Teknik i mange år har samarbejdet med verdens førende leverandører af trafikudstyr, er vi i stand til at levere de bedste produkter indenfor branchen. 2 Kompetencer Kundetilpassede helhedsløsninger ITS Teknik har kompetencer indenfor udvikling, produktion, installation og service. Vi har opbygget en ekspertise inden for rådgivning om vejtrafik, og har gennem projekter opbygget et netværk, der muliggør at indsamle den nyeste viden og nyttiggøre den i virksomhedens rådgivning. Vi tilbyder trafikteknisk rådgivning, leverer alt nødvendigt udstyr, monterer, sætter i drift og servicerer anlæggene efter aftale. Vi tilbyder trafiksignalvagt uden for normal arbejdstid hver eneste dag året rundt. Det er din garanti for hurtig fejlfinding og udbedring ved driftsforstyrrelser.

3 Signalanlæg ITS Teknik A/S tilbyder alt inden for signalanlæg. Vi tilbyder helhedsløsninger, hvor vi rådgiver fra den tidligste planlægning til det færdige anlæg kan afleveres. Af signalmateriel tilbyder vi: Adaptiv signalstyring Akustiske signaler Busprioritering Detektorer Fodgængertryk Rådgivning Signallanterner Signalmaster Skolepatruljelys Styreapparater Torontoanlæg Trafikregnere Udrykningsprioritering Adaptiv signalstyring MOTION er et adaptiv signalstyresystem og er den egentlige intelligens i trafikstyringssystemet, som hele tiden arbejder i baggrunden. MOTION opsamler løbende aktuelle trafikdata via spoler i kørebanen, bearbejder disse og beregner på dette grundlag nye signalplaner, som derpå overføres til og implementeres i de enkelte styreapparater. Akustiske signaler Akustiske signaler er signaler, hvor ledetonen er indbygget i et lanternehus. Dette gør det muligt at retningsbestemme lyden direkte mod fodgængerfeltet, så omgivelserne udsættes for mindst mulig generende støj. Orienteringslyden indbygges i vort RTB-Fodgængertryk. Der kan også leveres en separat højtaler i stedet, hvis dette ønskes. Busprioritering I mange byer ønsker man at prioritere den kollektive trafik i forhold til øvrige trafikanter. En af måderne er at indrette signalanlæg, så det bliver nemmere for busser at komme frem, fx. vha. spoler i vejen, der detekterer busser fra øvrige trafikanter. Når bussen detekteres gives den retning bussen kommer fra en høj prioritering, hvilket vil sige, at den enten bibeholder grønt eller snarest muligt skifter til grønt. Dette fastholdes indtil bussen afmeldes igen på den anden side af krydset eller der er gået længere tid end et på forhånd defineret tidsinterval. Detektorer Opsamling af trafikdata er udgangspunktet for enhver trafikstyring. Det er derfor vigtigt at sørge for en pålidelig detektering af trafikanterne, som traditionelt foregår ved hjælp af spoler i kørebanen. Alternativt kan der anvendes video eller infrarød detektering. Vi behersker alle detekteringsformer, som udvælges specifikt til den enkelte opgave. Avanceret UTM Radar Avanceret UTM radar til detektering af trafik. Radaren er en 2.4 GHz sensor der modtager reflektioner fra alle trafikanter i dækningsområdet. Det anvendte radarprincip giver samtidig måling af afstand, hastighed og azimutvinkel på alle reflektioner i sand tid. Alle trafikanter i dækningsområdet bliver detekteret pålideligt, og blive registreret med fremragende præcision. Fodgængerovergang Formålet med en signalreguleret fodgængerovergang er at skabe en mere sikker krydsning af vejen for fodgængerne, ligesom der kan indarbejdes hastighedsdæmpende funktion for køretøjerne. En signalreguleret fodgængerovergang er et signalanlæg med almindelige hovedsignaler til køretøjerne, og fodgængersignaler til fodgængerne. 3

4 Rådgivning Vi tilbyder rådgivning om signalanlæg på en række forskellige områder. Vi tilbyder helhedsløsninger, hvor vi rådgiver fra den tidligste planlægning til det færdige anlæg kan afleveres. Udover den egentlige projektering af signalanlægget kan vi også tilbyde at hjælpe med den geometriske projektering af et krydsområde. Vores trafikingeniører har gennem mange års praktisk erfaring opnået en viden der gør dem i stand til at levere trafikale løsninger af høj kvalitet. Signallanterner Vi leverer signaler med lysdiode optik (LED). Signalernes LED-enheder har en længere levetid end de traditionelle lamper og reducerer derfor vedligeholdelsesomkostningerne. ITS Teknik A/S leverer også traditionelle signaltyper med 12 V og 220 V optik, som ligeledes yder et kraftigt lysudbytte. Signalerne er robuste og tilpasset det nordiske miljø, ligesom kravene i den europæiske signalnorm EN opfyldes. trafficlite - Design og nytækning Vi har i samarbejde med Arkitekt Bjarne Frost skabt et nyt og moderne trafiksignal. Med designet af trafficlite er der tilstræbt et enkelt og let udtryk der udstråler designbevidsthed og nytækning. trafficlite er et komplet system, der indeholder samtlige enheder til et trafikkryds. Alle enheder er designet ud fra kravet om høj funktionalitet og med muligheden for at skabe et lyssignal der udstråler et kvalitativt helhedsindtryk. Signalmaster Vi leverer stabile master, som er velegnede til brug i det nordiske miljø. Det er vigtigt, at signalerne fastholdes i korrekt position, så de til stadighed er optimalt synlige for trafikanterne, hvorfor vi som standard leverer master for montering af 2-punktsophængte lanterner. Vi er både leveringsdygtige i normale signalmaster i stål samt eftergivelige master. Skolepatruljelys Skolepatruljelys fra ITS Teknik A/S giver skolebørnene større sikkerhed, idet undersøgelser viser, at trafikanterne sænker hastigheden med ca. 4-5 km/t, når lyset er aktiveret. Dertil kommer, at trafikanter har en forøget opmærksomhed, hvilket også medvirker til en forøget sikkerhed for cyklister og fodgængere. Styreboksen er en fuldelektronisk enhed med en blinkhyppighed på ca. 50 blink pr. minut, der kan styre 2, 3 eller 4 rørmaster med armaturer. Vi tilbyder også en version med solcellepanel. Styreapparat Vi udnytter den nyeste teknologi på området, idet vi samarbejder med Siemens, som er branchens førende på verdensplan. Med Siemens styreapparater sikrer vi en løbende videreudvikling af det bestående produkt, ligesom vi opfylder alle moderne krav til styreapparater - såvel funktionssom sikkerhedsmæssige. Torontoanlæg Vi er Danmarks førende leverandør af torontoanlæg og er leveringsdygtig i anlæg både med og uden armudlæg ud over kørebanen. Formålet med torontoanlæg er at skabe en mere sikker krydsning af vejen for de bløde trafikanter. Et torontoanlæg er et trafiklys der konstant blinker gult. Dets funktion er at gøre bilister ekstra opmærksomme på et fodgængerfelt, og det kan være placeret over vejen eller i vejsiderne ved fodgængerfeltet. Anlæggene leveres endvidere med gule blink med 230 V teknik, 12 V teknik samt LED-teknik. 4

5 Trafikregnere ITS Teknik A/S leverer og installerer Siemens trafikregner Sitraffic Central, der er hjertet i et effektivt trafik ledelsessystem. Her samles trådene fra byens trafiksignaler, og med hjælp fra intelligent software og en kraftig hardware opnås et perfekt overblik over byens trafikale data. Systemet kan med sin modulære opbygning tilpasses ethvert behov og kan således udbygges i takt med et eventuelt stigende behov. Udrykningsprioritering Stigende trafikmængder gør det svært for udrykningskøretøjer at overholde de responstider der er gældende for forskellige typer udrykning. Udrykningsprioritering kan gøre det nemmere for udrykningskøretøjer at komme frem, fx. vha. et automatisk system, der sikrer indkobling af udrykningsprogrammer i signalanlæggene efterhånden som udrykningskøretøjer kommer frem. Systemet anbefales, hvis der er tale om mange signalanlæg og få udrykningskøretøjer. Sitraffic Central løser bl.a. følgende opgaver: Samordning af styreapparater Protokollering af driftsmeldinger Fjernbetjening af trafiksignaler Visualisering af krydstilstand Hjemhent af tælledata Systemet kan bestå af: Infrarøde sendere der er placeret på ruten. Infrarød modtager, computer, odometer og radiosender monteret i 5 udrykningskøretøjer. Radiomodtager og telegramfortolker i 8 signalanlæg på ruten. 5

6 6

7 Cyklisme i medvind Daglig bevægelse har stor betydning for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme samt for vores mentale trivsel. Bevægelse giver velvære og energi. Løsninger med fokus på cyklisterne: Cykelgrønbølge Cykeltællinger Cyklistprioritering Højresvingsløsninger Krydsende cyklister Solcellemarkeringslys Cykelgrønbølge Enten informeres cyklisterne om hvilken hastighed de skal cykle med for at kunne nå over for grønt, fx ved hjælp af en anbefalet cykelhastighed, eller vha. en cykelfartviser. Eller man nedstøber lys i cykelstien, der følger signalanlægget, det vil sige når der bliver grønt, eller lidt inden afhængig af grøntid/afstand tændes lysene i cykelstien. Cykeltællinger Cykeltællinger er et redskab der kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind med cykelstier og cykelpolitik, og hvor det kan betale sig. Cykeltællingernes statistik giver mulighed for at sammenligne sig med andre byer. Cyklistprioritering For at prioritere cykeltrafik højere end biltrafik, samt for at give cyklisterne en god oplevelse af fremkommelighed i trafikken, tilbyder vi en cyklistprioriteringsløsning. Cyklistprioritering kan etableres i et signalanlæg for at forbedre cyklisternes fremkommelighed. Cyklisterne vægtes højere i signalreguleringen og vil opleve at få hurtigere/længere grønt. Højresvingsløsninger Formålet med højresvingsløsninger er at reducere risikoen for ulykker mellem cyklister og højresvingende lastbiler. For at modvirke højresvingsulykker tilbyder vi en elegant løsning med lys i cykelstien. En række blinkende LED lyssøm bliver lagt ned langs cykelstiens yderside. Højresvingende bilister kan i deres sidespejl se lamperne, der blinker når der er cyklister på cykelstien på vej ud i krydset, og bilisten venter med at dreje til højre, indtil cyklisten er passeret. Krydsende cyklister Formålet med krydsende cyklister løsninger er at reducere risikoen for ulykker mellem cyklister eller 30-knallerter, der kører ud på eller krydser kørebanen. Spoler registrerer når der er cyklister, og som sørger for at tænde 2 advarselsskilte, fx A99 eller A21, med en undertavle krydsende cyklister, eller strækningslængde. Man kan tælle cykler på flere forskellige måder: Slangetællinger (MetroCount MC5600) Cykelbarometer (Cykelbarometer CB400, Cykelbarometer CB650, Cykelfartviser) Tælleskab Slangetællinger kan lægges ud på kryds og på tværs, og giver mulighed for at finde ud af, i hvilken retning cyklisterne fortsætter. For mere permanente tællinger kan der bruges et cykelbarometer eller et (cykel)tælleskab. Tavlen er opbygget i LED teknik med røde og hvide lysdioder og kan leveres med indbygget GSM/GPRS modem for fjernkontrol og driftsovervågning. Solcellemarkeringslys Formålet med solcellemarkeringslys er at forbedre synligheden på cykelstier, både om natten og i dårligt vejr. Solcellemarkeringslys kan anvendes for at gøre vejforholdene på cykelstien mere klare for cyklisterne, for at minimere risikoen for ulykker, og dermed øge sikkerheden. 7

8 Parkeringsløsninger ITS Teknik tilbyder dokumenterede løsninger som åbner en ny verden indenfor parkering for alle. En verden hvor bilisterne pålideligt, via den korteste rute, bliver dirigeret til den nærmeste ledige parkeringsplads ved hjælp af vore systemer, som medvirker til at reducere den parkeringssøgende trafik, samt sikrer optimal udnyttelse af kostbare parkeringspladser. Vi tilbyder følgende løsninger: Adgangskontrol Betalt parkering P-automater Lastvognsparkering P-vejvisning GTC Park Parkeringspylon P-vejvisningsskilte Single Space Detection Adgangskontrol Formålet med adgangskontrol ifm. parkeringspladser, er at sikre sig, at der er ledige parkeringspladser til dem som parkeringspladserne er beregnet til f.eks. ved hjælp af enkle bomsystemer. For adgang til parkeringspladserne kan der anvendes forskellige teknologiforme. P-Automater Vi tilbyder P-automater (PDM er) af høj kvalitet, med effektiv beskyttelse mod tyveri og hærværk, samt integreret møntboks. Hertil kommer maskinens tiltalende æstetiske design, en meget brugervenlig grænseflade og mange rapporterings- og netværksfunktioner. I tilfælde af, at mønter sætter sig fast i møntindkaståbningen, sørger automatikken for at mønterne udkastes. Pulverlakeringen af kabinettet er udstyret med en anti-graffiti beskyttelse, således at graffiti let kan blive fjernet. Du kan vælge mellem alle RAL farver og RAL farvekombinationer! Lastvognsparkering Rastepladsen Ustrup Øst ved Haderslev er efter ombygning i 2012 genåbnet som det første ITP (Intelligent Truck Parking) forsøgsanlæg i Danmark. Formålet af det nye parkeringssystem er at skabe plads til flere lastbiler på rastepladsen. ITS Teknik har været underleverandør til projektet. P-Vejvisning Reducering af parkeringssøgende trafik i den indre by er en vigtig opgave for trafikplanlæggere. Vore parkeringsvejvisningssystemer yder en værdifuld support til denne opgave. Op til 40% af den indre-by trafik er forårsaget af parkeringssøgende bilister selv uden for myldretiden. Hvis man gør information omkring frie parkeringspladser tilgængelig ved byens større indfaldsveje, vil dette betydeligt reducere parkeringssøgende trafik. ITS Teknik tager højde for den slags gensidig afhængighed. Vore P-vejvisningssystemer, vores trafikstyring og driftssystemer er koordinerede for at sikre det optimale samspil. GTC Park Et parkeringssystem kan bestå af et enkelt parkeringsareal med få pladser eller af større parkerings-systemer spredt over flere områder eller parkeringshuse. For at kunne vise information om ledige pladser, opbygges der et registreringssystem til tælling af ind- og udkørende køretøjer. Forskellige detektionsformer Forskellige informationstavler Kundespecifikke løsninger Modulært system Med GTC Park kan du opbygge et funktionsfleksibelt system til information ved parkeringsanlæg. 8

9 Parkeringspylon Single Space Detection (SSD) Vore parkeringsvejvisningssystemer baseres på enten single space detection (hver enkel parkeringsplads) eller på spoler i vejbanen ved parkeringspladsernes ind- og udkørsler. Spolerne giver signal hver gang en bil kører over dem og en computer udregner hele tiden antallet af ledige pladser. De færdige data overføres til de variable skilte, som er placeret i ITS Teknik s eget udviklede parkeringpylon. Bilisterne kan nu se hvor der findes ledige pladser og hvor mange ledige pladser der er på de enkelte parkeringsområder. Single Space Detection (SSD) er en af de mest omkostningseffektive systemer til forvaltning af parkeringspladser i verden. Overvågning af de enkelte parkeringspladser uanset størrelse giver fuld overblik over besættelsen i parkeringsanlægget på ethvert tidspunkt. Dette er den eneste måde hvorpå hver enkelt køretøj kan blive dirigeret til en ledig parkeringsplads. P-vejvisningsskilte ITS Teknik A/S sælger og installerer enhver form for materiel, både til midlertidige og permanente registreringer og af al slags trafik. Samtidig tilbyder vi som entreprisearbejde at forestå både permanente og ad hoc trafiktællinger og trafikundersøgelser, herunder også krydstællinger. Indtil for nylig blev P-vejvisningssystemer styret som selvstændige installationer. At integrere dem på overordnet niveau med kommunens øvrige trafiksystemer var ofte indviklet og temmelig kostbar. Med vores GTC trafikcomputer og trafikstyringssystemer er den slags løsninger noget der tilhører fortiden. Vore P-vejvisningssystemer kan blive total integreret i eksisterende trafiksystemer og kan simpelthen køre som sub-systemer. Hvilket system der bliver installeret først har ingen betydning systemerne kan udbygges i en hvilken som helst retning. De tavler og displays vi bruger er certificeret under standarden DS/EN Til detektering af køretøjer anvendes der 3 typer af teknologi, værende induktive spoler, fortrådet SSD (Single Space Detection) og trådløse SSD. Vi har installeret alle 3 teknologier i tidligere projekter, og har derfor rigtig god erfaring med disse. Trafikregistrering Vi rådgiver også gerne om trafiktællinger på ethvert niveau, og kan tilbyde at udarbejde tælleplaner til brug for alle formål. Vi tilbyder: ANPR (nummerpladegenkendelse) Cykeltællinger (se side 7) Hændelsesdetektering Kørsel-i-nødspor Rejsetidssystemer Trafiktællinger Tælleudstyr Weigh-in-Motion 9

10 ANPR ANPR står for Automatisk NummerPlade Registrering (nummerpladegenkendelse). ANPR teknologien sørger for at kunne aflæse nummerplader klart og tydeligt, også selvom køretøjet er i bevægelse. Vi bruger kameraer der selv under ringe lys- og vejrforhold, ved bevægelse af køretøjet samt om natten vil kunne aflæse nummerplader. Hændelsesdetektering AID - Automatic Incident Detection Langtsomtkørende og standsede køretøjer, f.eks. pga punktering eller manglende brændstof, samt tabte større genstande fra f.eks. lastbiler, registreres automatisk via videodetekteringssystemet, og afgiver alarm hos politiet. Via fjernbetjente trafikreguleringsanlæg kan politiet afværge den kritiske situation, f.eks. ved hastighedsbegrænsning. Kørsel i nødspor Formålet med kørsel i nødspor forsøget er at forbedre trafikafviklingen i myldretiden ved at fjerne den kø, der hver dag er normalt på motorvejsstrækningen. Køretøjerne får lov til at benytte nødsporet i myldretiden, hvor elektroniske lystavler skal dirigere trafikken ind i nødsporet på visse tidspunkter. Kameraer og detektorer overvåger, at trafikken glider, og at nødsporet ikke bliver proppet til. Rejsetidsinformation På baggrund af trafikanternes ønske om at kende den forventede rejsetid, har vi udviklet et måle-og beregnings system. Rejsetidsinformationssystemet giver aktuelle oplysninger om rejsetid, forsinkelse og hastighed. Rejsetiden kan aflæses på displays på motorvejen, og ses på kort på internettet, f.eks. trafikken.dk. Man kan bruge spoler, radar eller ANPR. Fordele: Aktuelle oplysninger om trafiksituationen på motorvejene. Kan vises med grøn, gul eller rød farve på et internetkort. Høj brugervenlighed. Beregningsrute, der kan frasortere køretøjer, der afviger fra normal trafik. Indførelse af prognoser for køretider baseret på statistike informationer. Identifikation af spøgelsesbilister med billeder (option). Kan aflæse farligt gods. 10

11 Trafiktællinger Lad os udføre dine trafiktællinger! Hvis det kniber med tiden til at få foretaget de nødvendige tællinger, eller hvis der lige pludseligt opstår et behov for mange tællinger på kort tid, og man måske ikke har det nødvendige udstyr, klarer ITS Teknik også det. Vi kan udføre tællinger, både med slanger og på etablerede spoler over hele landet, til fast lav pris. Jo flere tællinger på samme tid, jo billigere er det. Vi har over 120 maskiner til det samme formål, og derfor kan du få dine data i løbet af en eller 2 uger, alt afhængigt af hvor mange tællinger der er. Trafiktællinger foretages på nøglelokaliteter, hvor der tælles hvert år. Herudover finder ad hoc tællinger sted, hvor behovet for nye tiltag i forhold til trafiksikkerheden skal undersøges. Formålet med trafiktællinger er: Trafiksikkerhedsvurderinger. I forbindelse med kommunens behandling af klagesager. Vurdering af hastigheder / hastighedskampagner. Lokalplaner. Skolevejsundersøgelser. Trafikhandlingsplaner. Trafiksikkerhedsplaner. At følge trafikudviklingen. At kunne prioritere vej-investeringer og vej-vedligeholdelse. Marksman M660 Marksman 660 er den ideelle trafikmaskine til spolestationer. Den kan bestykkes med enten 8 spoler, 8 spoler og 2 slangestudse eller med 16 spoler. Er den med 2 slangestudse fungerer den som en Marksman 400 når den bruges til slangetællinger. Den kan måle hastigheder og længder for hver kørespor, og dataene kan efterbehandles i enten Mastra eller Cibos. Marksman M680 Marksman 680 er den ideelle trafikmaskine der registrerer køretøjer som passerer over induktive spoler som ligger nede i vejen. Udover at tælle køretøjerne, kan du klassificere dem. Kommunikationen med maskinen foregår enten via en PC eller via indbygget modem (GPRS). Med modem har du muligheden for at lave statistikforespørgsel via fjernbetjening. Data kan efterbehandles i Mastra eller Cibos. MetroCount MC5600 MetroCounts køretøjsklassifikationssystem kombinerer avanceret trafikregistreringshardware med kraftfuldt, men alligevel brugervenlig software. MetroCount tilbyder dig en samlet løsning for alle dine trafikregistreringsspørgsmål, fra rutinemæssige statistikker til de mest komplekse trafikstyringsproblemer. Udstyret omfatter flere forskellige muligheder for data indsamling. Tælleudstyr Hastigheds- og klassifikationsmaskiner. Håndterminaler. Permanente tællestationer. Entreprise målinger. Drift- og vedligeholdelsesaftaler. Produktets fleksibilitet udskiller sig ved måden trafikdata bliver indsamlet på. Enheden registrerer hver enkel aksel. MetroCount behandler ikke trafikdata i vejsiden. Den faktiske analyse foregår senere, på din computer vha. Traffic Executive programmet. MetroCounts filosofi er at tilbyde dig kvalitetssoftware, som er udviklet i forhold til Metrocount s tæller, og kan rekvireres igennem ITS Teknik A/S. 11

12 Wavetronix ITS Teknik tilbyder en sideskydende radar fra Wavetronix: Smart Sensor HD. Denne radar har gennem de seneste år vist sig at være yderst stabil, funktionel og simpel at betjene. Smart Sensor HD s dobbelte radarteknologi gør det muligt at detektere kørselsretningen, hvilket er meget vigtigt for data troværdighed. Trafiksikkerhed ITS kan være med til at reducere risikoen for ulykker igennem informations- og advarselssystemer. En forbedring af trafiksikkerheden og trygheden vil udover de åbenlyse menneskelige gevinster have store økonomiske gevinster for samfundet. Egenskaber: Stabil dataopsamling. Høj målenøjagtighed. Selvovervågning af hardware og software. Mulighed for online-konfigurering. Selvkalibrering. Enkel installation og konfiguration. Weigh-in-Motion: Dynamisk vægtstation Når talen falder på at overvåge vejbelastning, fokuseres der på akselbelastning. Tunge køretøjer - og lastbiler i særdeleshed - er en stor byrde for vej infrastrukturen, idet der er en exponentiel sammenhæng mellem akseltryk og vejskader. Statistikken som Lineas (Kistlers WIM sensorer) genererer, angiver antal køretøjer pr. time, klassifikation af køretøjer, om de er tomme eller fuldt lastede, antal aksler samt akselafstand, samt køretøjets hastighed og afstanden mellem køretøjerne. ITS Teknik har stor erfaring indenfor dynamiske vægtstationer/ weigh-in-motion. ITS Teknik s fornemste opgave er at bidrage til øget trafiksikkerhed og tryghed gennem den planlægning og de projekter, som vi udfører. ITS Teknik tilbyder mange forskellige løsninger ifm. trafiksikkerhed. ATK Cyklistløsninger (se side 7) Fartvisere Kryds i åbent land Køvarsling Ledelys Rampedosering Skolesikring Spøgelsesbilister Torontoanlæg Variable tavler 12

13 ATK Ny serie fartvisere: SID800 Serie Formålet med Automatisk Trafikkontrol (ATK) er at sænke antallet af hastighedsrelaterede personskadeuheld ved at færre bilister overskrider hastighedsgrænsen. Ekstremt lavt strømforbrug (< 5W/t) Vores nye fartviser tilbyder lave driftsomkostninger bl.a. ved et ekstremt lavt strømforbrug (<5 Watt/time), samt stor driftsstabilitet. Fartviseren er servicevenlig, har variabel lysintensitet på både display og blitz. Blitzen er retningsbestemt, hvilket betyder at der er mindre lysforurening til naboer. Fartviseren kan naturligvis fjernovervåges. Punkt-ATK er enkelte standere eller serier af standere langs vejen, der ved hjælp af spoler i vejen måler forbipasserende køretøjers (punkt)hastighed. Stræknings-ATK bruger trafikantens gennemsnitlige hastighed over en given strækning som udgangspunkt for vurderingen af, om der er sket en hastighedsovertrædelse. Målestanderne står i hver ende af strækningen og fotograferer køretøjets nummerplade, og når to matchende nummerplader registreres i hver ende, beregnes gennemsnitshastigheden ud fra den tid, der forløber mellem de to billeder. Fartvisere Formålet med fartvisere er at sænke hastigheden på strækninger, hvor der ofte køres for hurtigt. En fartviser er en rektangulær lystavle med teksten Din fart XX km/t der ved aktivering viser hastigheden i et variabelt felt, ledsaget af to hvide blinkende lamper øverst på tavlen. Hastigheden af et køretøj registreres ved at dette passerer hen over et sæt spoler der er nedfræset i kørebanen, eller med radar - eller med begge dele. Fartviseren øger trafikantens opmærksomhed og informerer om trafikantens aktuelle hastighed. Fortæl bilisten at han/hun kører for stærkt, og straks fjerner enhver fornuftig bilist foden fra speederen og anlægger et mere fornuftigt tempo - og det virker! Flere undersøgelser har vist, at fartvisere medfører en reduktion i hastigheden og at hastighedsreduktionen er blivende. Mobil fartviser Flytbar og effektiv appel til samvittigheden. Mange bilister opdager slet ikke når de overskrider den skiltede hastighed. En mobil fartviser er et nyttigt værktøj i trafiksikkerhedsarbejdet. Jo højere fart, des flere ulykker sker der, og jo højere fart des alvorligere bliver følgerne af ulykkerne. Derfor er det vigtigt at få bilisterne til at overholde farten. Fartviserne skærper billisternes opmærksomhed på hastighedsgrænserne. Mobilfartviseren kan flyttes fra sted til sted, hvilket øger nyhedseffekten. Kan leveres med påmonteret solcellepanel. GuideLine fartviser GuideLine fartviseren leveres enten sidehængt eller centermonteret, og masten er integreret med skiltet. Den leveres i en flot koksgrå farve, men kan selvfølgelig, mod en merpris, leveres i en anden farve. Skiltet placeres i en højde der passer på stedet, så for eksempel fejemaskiner kan køre under. Skiltet består af et display med teksten Din fart, 2 hvide blitz lamper og hastigheden. Displayet er opbygget i hvid LED teknologi. Displayet har indbygget automatisk lysregulering, som sikrer en dæmpet lysstyrke i mørke, medium lysstyrke i gråvejr og maksimal lysstyrke på en solbeskinnet sommerdag. 13

14 GuideLine Flex Guideline-serien er en videreudvikling af den klassiske fartviser, og fremstår i et elegant design, der passer flot ind i ethvert byrum. Den er baseret på den nyeste teknologi, og udstyret med driftsovervågning, ligesom data sendes direkte til din egen PC hver uge eller hvornår du ønsker det. Skiltet består af et fuldgrafisk display. Displayet har indbygget automatisk lysregulering, som sikrer en dæmpet lysstyrke i mørke, medium lysstyrke i gråvejr og maksimal lysstyrke på en solbeskinnet sommerdag. Køvarsling Formålet med et køvarslingssystem er at reducere risikoen for bagendekollisioner. Der hvor der er meget trafik, f.eks. på motorveje og indfaldsveje til storbyer, kan der nemt opstå køer. Kombinationen af for mange biler og bilister i tidsnød kan føre til bagendekollisioner med alvorlige personskader og store forsinkelser i trafikken. Et køvarslingssystem advarer bilisterne om kø længere fremme. På den måde kan bilisterne nedsætte farten og forberede sig til at standse. GuideLine Flex tavlen kan fungere som skoleanlæg (C55) med hvidt piktogram i de tidsrum hvor der er krydsende skoletrafik. Hastigheden kan nedsættes til enten 30, 40 eller en anden ønsket hastighed, da displayet er fuldgrafisk. Desuden er der en undertavle med afstandsangivelse, for eksempel 0-200, og derudover kan undertavlen indeholde en tekst på linje 2, for eksempel Skole eller Børn, eller krydsende cyklister eller krydsende trafik. Kryds i åbent land Formålet med et kryds i åbent land er at øge trafiksikkerheden vha. hastighedsreguleringstavler. Med en xopen løsning (kryds i åbent land) kan hastigheden på en overordnet vej reduceres når der er trafikanter på vej til eller fra sidevejen. Dette sker ved detektion af køretøjer på flere spolesæt og aktiverer en eller flere tavler med nedsat hastighed. Fordi man kan tilpasse budskabet på tavlen til den aktuelle situation, bliver budskabet oplevet som troværdig.følgende tavler kan anvendes i forbindelse med kryds i åbent land: C55 Classic Fast piktogram tavle GuideLine Flex (op til 80 km/t) Et køvarslingssystem giver en mere jævn kørsel og færre kraftige opbremsninger. Trafiksikkerheden øges ved at reducere hastigheden frem til køen. Køvarsling kan kombineres med rejsetidsinformation, anbefaling af alternativ rute, variable informationstavler og variable hastigheder. Ledelys Lysbrikker, ledelys, vognbanelys etc. - der er mange navne for lysbrikker og ledelys. Lysbrikker er punktlys (enkelt- eller dobbeltrettet), der nedfældes i kørebanen og som kan benyttes til mange forskellige former for afmærkning. I princippet, kan alle former for længde- og tværafmærkning suppleres af lysbrikker - mulighederne begrænses kun af fantasien. Almindeligvis anvendes lysbrikker oftest til supplerende afmærkning i farlige kurver eller til at markere vognbaneforløb på steder, hvor almindelig vejafmærkning har sin begrænsning. Men også som supplerende gule blink i kørebanen foran fodgængerfelter, foran jernbaneoverskæringer - eller rødt blinkende lys i motorvejsramper for spøgelsesbilister, der er på vej den gale vej ad ramperne. 14

15 Rampedosering Formålet med rampedosering er at sikre, at der ikke kommer flere biler ind på en overordnet vej end den har kapacitet til eller at dosere trafikkens kørsel ved ensrettede ramper til fx en parkeringskælder ved hjælp af et trafiksignal. Fordele: Øger hastighed og volume på motorvejen. Indfletning bliver nemmere. Mindsker trængsel. Reduktion af antallet af ulykker. Skolesikring sættelse af hastighederne. Skiltene indstilles for et år ad gangen med tænd/sluk tider, ferier og helligdage, og hvilken hastighed der skal skiltes med. Troværdighed er vigtig Vejafmærkningen skal have en høj grad af troværdighed for, at trafikanterne i tilstrækkelig grad efterlever informationen. Trafikantens adfærd styres ikke alene af den information, der gives her og nu. Trafikanten forsøger også at forstå, hvorfor f.eks. hastighedsgrænsen nedsættes på en vejstrækning. Formålet med skolesikring er at sikre trafikken ved skolerne på de tider af dagen, hvor der er krydsende skoletrafik. Det er derfor vigtigt, at en skiltet hastighedsgrænse fremstår som troværdig i relation til vejens standard og trafiksituationen. Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge trafiksikkerheden og trygheden på skoleveje, og reducere hastigheden i de perioder hvor der er børn der skal til og fra skole. De er effektive til at få hastigheden ned på den skiltede hastighed, og det er en god hjælp for skolepatruljen, som skal ud og stoppe trafikken. ITS Teknik leverer flere forskellige løsninger i forbindelse med skolesikring (skoleskilte): De variable tavler er særligt anvendelige på skoleveje, hvor der ikke kan anvises andre foranstaltninger til ned- C55 Variable tavler C55 Classic Fast piktogram (evt. kombitavle) GuideLine Flex (kan bruges som kombitavle) Skolepatruljelys A22 tavle 15

16 Spøgelsesbilist advarselssystem Formålet med et spøgelsesbilist advarselssystem (Spooky) er at undgå de alvorlige skader som ofte forekommer i forbindelse med ulykker med spøgelsesbilister. Et Spooky system detekterer bilister der er på vej til at køre mod færdselsretningen på eksempelvis en motorvej. Detektionen vil typisk ske på en afkørselsrampe, som en bilist fejlagtigt kan have drejet ind på mod færdselsretningen. Til detektion af køretøjer kan der bruges spoler, radar eller ANPR kameraer. Variable tavler Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge sikkerheden og trygheden på f.eks. skoleveje. Princippet er udover en forbedret synlighed, at skiltningen kun er aktiv når der er skiltning behov. Det betyder, at respekten for de variable skilte er større end for de faste tavler. C55 Variable tavler C55 produktlinjen omfatter dynamiske vejtavler, enten i et klassisk (rundt) design for dem der foretrækker en identisk udtryksform, uanset om tavlen er statisk eller dynamisk, eller som firkantet tavle. Produktprogrammet omfatter advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler samt undertavler. Fast piktogram Formålet med variable tavler med fast piktogram er at formidle budskaber til trafikanterne. Variable tavler med faste piktogrammer kan tændes og slukkes via kalenderur eller fra central webløsning. P-Vejvisningsskilte Optimal udnyttelse af P-pladser og problemfri drift er iblandt de vigtigste målsætninger for parkeringsoperatører. (Se side 8 for mere information). Prismetavler Formålet med prismetavler er at informere trafikanterne med få faste budskaber. En prismetavle har ét eller flere felter med drejelige prismer, hvis sideflader kan danne forskellige tavleoverflader. Disse optræder som hos almindelige faste vejtavler med sammenhængende tegn og symboler. Variable portaltavler Dette er vejhenvisningstavler på skilteportaler over kørebanerne, og består af LED displays der kan bruges til at formidle budskaber til trafikanterne. Dynamisk trafikinformation tiltrækker sig i højere grad bilisternes opmærksomhed end statisk skiltning. Portaltavler kan kombineres med fuldgrafiske variable tavler, hvis man f.eks. også ønsker at gøre opmærksom på hastighedsbegrænsningen, og om alle kørebaner er tilgængelige. Vognbanesignaler Formålet med vognbanesignaler er at lede trafikken ind i bestemte vognbaner eller standse den. Vognbanesignaler angiver, om en vognbane er åben for færdsel i den pågældende retning og øger sikkerheden langs vejen, i nærheden af betalingsbomme og f.eks. i nødsituationer i tunneler, hvor signalerne kan give øjeblikkelige oplysninger om vognbanelukninger. TRAFIKSIKKERHED, INNOVATION & SERVICE ITS TEKNIK A/S leverer innovative løsninger og kompetent rådgivning indenfor Trafik & Teknik - både i Danmark og internationalt. Vor produktportefølje dækker alt fra tællemaskiner, signalanlæg og fartvisere til avancerede ITS-systemer. Og gennem vort mangeårige samarbejde med verdens førende leverandører af trafikudstyr, garanterer vi produkter af uovertruffen kvalitet. Trafiksikkerhed, innovation og service er kodeordene hos ITS TEKNIK A/S. Derfor leverer vi markedsledende, nyskabende og gennemtestede produkter og løsninger - hver gang. Kontakt os ITS TEKNIK A/S Københavnsvej Roskilde Tel: ITS TEKNIK A/S Skomagervej 2A 7100 Vejle Tel: Salgsafdeling: Serviceafdeling: (tlf service øst: , tlf service vest ) Trafiksignalvagt uden for normal arbejdstid: Øvrige henvendelser: 16

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering z I -I, 0 c(i) Qo 0 (0 c 1 DANSK VEJTTDSSKRIFT NR. 3 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 3/96 årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening.

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 48,REU alm. del - Bilag 67 Offentligt

Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 48,REU alm. del - Bilag 67 Offentligt Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 48,REU alm. del - Bilag 67 Offentligt nye veje til øget trafiksikkerhed Rapport om ecall Af IT trafiksikkerhedsgruppen 2007 1 1.0. Indledning...3 2.0 Rapportens

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR

INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR Inspirationskatalog INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR Öresund Smart City Hub Oktober 2014 Hvor højt fokus har vi på belysning i kommunen? Jeg kan sige så meget, at det ikke er belysningen der

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter

cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter 1 cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter Forord København skal være verdens bedste cykelby. Målet er besluttet af en enig Borgerrepræsentation som et led i visionen om København

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Vinterføre og variable vejtavler Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer Den nye privatvejslov INDHOLD N0. 11 2011

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere