Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB"

Transkript

1 Daniel Colemann m.fl. (2002) Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB den kl. 8:16 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 1. Grundlæggende lederskab DEL 1: STYRKEN I FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS Store ledere rører noget i os. De vækker vores lidenskab og inspirerer os til at yde vores bedste. Et stærkt lederskab virker via følelserne. Lederens følelsesmæssige opgave er primær - det vil sige, at den kommer først. I to betydninger: Det er både den oprindelige og den vigtigste handling i lederskabet. Årsagen til, at en leders adfærd betyder så meget, ligger i udformningen af den menneskelige hjerne. Vores egen følelsesmæssige stabilitet afhænger i høj grad af vore forbindelser til andre mennesker. Ledere roser eller undlader at rose fremsætter konstruktiv eller destruktiv kritik, tilbyder støtte eller vender det døve øre til folks behov. Ledere kan udstikke rammerne for gruppens mission på en måde, der giver det enkelte bidrag større mening eller ikke. Alle disse handlinger afgør omfanget af en leders primære følelsesmæssige indflydelse. Den lethed, hvormed lederes ansigter, stemmer og bevægelser afslører deres følelser, bestemmer, hvor nemt vi opfatter deres sindsstemning. Jo bedre en leder er til at signalere følelser, jo mere effektivt spreder følelserne sig. Både gode og dårlige sindsstemninger har en tendens tila t være selvforstærkende delvis fordi de forvrænger den måde, man opfattes eller husker ting på. Når folk føler sig godt tilpas, arbejder de bedst. Når man føler sig godt tilpas, smøres den mentale effektivitet, man bliver bedre til at forstå oplysninger og træffe velfunderede afgørelser og man bliver mere fleksibel. Jo mere følelsesmæssigt krævende arbejdet er, jo mere empatisk og støttende skal lederen være. Lederes evne til at håndtere deres egne sindsstemninger og påvirke alle andres sindsstemninger dermed er og bliver ikke kun en privatsag men også en faktor, der er bestemmende for, hvor godt en virksomhed klarer sig. 2. Resonant lederskab Resonant lederskab handler om at være på bølgelængde med folks følelser og styre dem i en positiv retning. Resonans er naturligt for følelsesmæssigt intelligente ledere. Deres lidenskab og entusiasme giver genlyd i hele gruppen. Et lederskab med dissonans resulterer i grupper, der er uharmoniske rent følelsesmæssigt, og hvor folk hele tiden har fornemmelsen af at være ude af trit. Dissonans tager modet fra folk, gør dem udbrændte eller får dem til at forlade stedet. I sin yderste konsekvens kan uharmoniske ledere være alt fra den ubehagelige tyran, som skælder ud og ydmyger folk, til den manipulerende skorpion. Dissonante ledere virker somme tider effektive på kort sigt, men de efterlader et afslørende spor af demotivation og apati, vrede og modvilje. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 Alle ledere skal have det fornødne intellekt til at kunne fatte detaljerne i de opgaver og udfordringer, de står over for. Intellektet skaber imidlertid ingen ledere ledere fører en vision ud i livet ved at motivere, lede, inspirere, lytte, overtale og især ved at skabe resonans. Der er 4 centrale områder for følelsesmæssig intelligens, nemlig Selverkendelse Selvkontrol Social bevidsthed Håndtering af relationer. og hver af dem tilfører det resonante lederskab et sæt afgørende færdigheder. Selverkendelse gør det nemmere at have både empati og selvkontrol, og det er disse to elementer, der tilsammen muliggør en effektiv håndtering af relationer. Social bevidsthed især empati ligger til grund for lederens primære opgave: At fremme resonans. 3. Nervesystemet i lederskab Følelsesmæssig intelligens og de dertil hørende kompetencer drejer sig om: Personlig kompetence o Selverkendelse Følelsesmæssig selverkendelse Præcis selvvurdering Selvtillid o Selvkontrol Følelsesmæssig selvkontrol Transparens at udvise ærlighed og integritet Tilpasningsevne Resultatorientering Initiativ Optimisme Social kompetence o Social bevidsthed Empati fornemmelsen for andres følelser Organisatorisk bevidsthed Service o Håndtering af relationer Inspirerende lederskab Påvirkningsevne Udvikling af andre Forandringskatalysator Konflikthåndtering Teamwork og samarbejde. Resonans betyder i forbindelse med hjernefunktioner, at folks følelsescentre er synkroniseret på en positiv måde. En af de mest effektive og direkte måder at skabe den harmoniske hjerne-til-hjerne-forbindelse på er gennem latter. Behændig brug af humor er typisk for et effektivt lederskab. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 De mest effektive ledere anvender humor oftere selv når tingene ser dystre ud, og afsender positive budskaber, der ændrer den underliggende følelsesmæssige tone i interaktionen. Man taler om fire følelsesmæssige kompetencer, nemlig: Entusiasmen for at opnå resultater Evnen til at tage initiativ Færdigheder i samarbejde og teamwork Evnen til at lede grupper. Max Weber sagde i sin tid, at institutioner, der lever længe, trives ikke på grund af en leders karisma, men fordi man har opdyrket et lederskab i hele systemet. Følelsesmæssige kompetencer er ikke medfødte talenter, men tillærte evner, hvoraf hver enkelt på sin egen måde bidrager til, at ledere bliver mere resonante og dermed effektive. Det er interessant at notere sig, at ingen ledere uanset hvor fremragende de er behersker alle de mange følelsesmæssige kompetencer. Folk med stor selverkendelse er realistiske hverken overdrevent selvkritiske eller naivt forhåbningsfulde. Ledere med selverkendelse forstår også, hvad deres værdier, mål og drømme er. Det mest afslørende tegn på selverkendelse er måske tendensen til at reflektere og tænke sig om. Intuition det gode gæt falder ledere med stor selverkendelse naturligt. Intuition giver følelsesmæssigt intelligente ledere en direkte forbindelse til deres akkumulerede livsvisdom om et emne. Selvkontrol er den komponent i den følelsesmæssige intelligens, der forhindrer os i at blive slave af vore følelser. Ledere, som åbent lufter deres vrede eller på anden måde lader deres frustrerede følelser få frit løb, kan ikke også styre en gruppe ind i et positivt følelsesregister, hvor det optimale arbejde ydes. Forskere anvender udtrykket limbisk resonans om den nervemæssige justering, herved to personer samstemmer deres følelsesmæssige tilstand. Mens empatien repræsenterer én nødvendig ingrediens i et følelsesmæssigt intelligent lederskab, er en anden ingrediens lederes evne til at udtrykke deres budskab på en måde, der bevæger modtagerne. Ved at pejle sig ind på, hvordan andre har det i øjeblikket, kan en leder gøre og sige det, der er relevant. Empati den grundlæggende kompetence inden for social bevidsthed betyder ikke, at ledere skal tillægge sig andres følelser og prøve at behage alle og enhver. Empati betyder derimod, at man seriøst overvejer medarbejdernes følelser og herefter træffer nogle intelligente beslutninger. Og det vigtigste er, at empati giver mulighed for resonans: Hvis ledere mangler empati, vil de handle på nogle måder, der skaber dissonans. Håndteringen af relationer kan udtrykkes som evnen til at håndtere andre menneskers følelser. Kunsten at håndtere relationer begynder med autencitet at handle ud fra ens egne, ægte følelser. I lyset af den primære lederskabsopgave bliver evnen til at inspirere og bevæge folk med et medrivende mål af afgørende betydning. Og efterhånden som lederopgaverne bliver mere og mere komplekse og samarbejdskrævende, bliver færdighederne med hensyn til at kunne håndtere relationer mere og mere centrale. 4. Lederskabets repertoire Fire lederstile: (1) den visionære, (2) coaching-stilen, (3) den affilierende og (5) den demokratiske skaber den slags resonans, der styrker arbejdsindsatsen mens to andre: (a) den tempoangivende og (b) den kommanderende skal anvendes med forsigtighed. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 De ledere, der opnår de bedste resultater, praktiserer ikke kun én lederstil. Man kan forestille sig de forskellige stilarter som udvalget af golfkøller i den professionelle spillers taske. I løbet af en golfturnering vælger og vrager spilleren mellem køllerne, afhængig af det slag, der skal slås. Lederstil Resonans Påvirkning af klimaet Relevant Den visionære Styrer folk mod et fælles mål For det meste stærkt positivt Når ændringer kræver en ny vision eller når der er brug for tydelig retningsangivelse Coaching-stilen Den affilierende Den demokratiske Den tempoangivende Den kommanderende Sammenk æder den enkletes ønsker med organisationens mål Skaber harmoni ved at sætte folk i forbindelse med hinanden Værdsætter folks input og skaber engagement via aktiv deltagelse Realiserer udfordrende og spændende mål Dæmper frygt ved at give en tydelig retning i en krisesituation Stærkt positivt Positivt Positivt Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber derfor et stærkt negativt klima Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber derfor et stærkt negativt klima Når en medarbejder skal hjælpes til at forbedre sin indsats ved at opbygge langsigtede kvalifikationer Når brud i en gruppe skal heles, når der kræves motivering i svære perioder, eller når forbindelser skal styrkes Når der skal skabes tilslutning eller enighed eller skaffes værdifuldt input fra medarbejderne Når der skal skabes reslutater af høj kvalitet fra en motiveret og kompetent gruppe Når en omlægning skal kickstartes i en krisesituation eller i tilfælde af problemer med nogle medarbejdere Visionære ledere hjælper folk med at se, hvordan deres arbejde passer ind i helheden, og formidler dermed en tydelig idé om, at det, medarbejderne gør, betyder noget. Den visionære golfkølle garanterer måske ikke hole-in-one, men den hjælper ganske afgjort i de lange slag. I vores stressende tidsalder siger ledere, at de ikke har tid til coaching. Men hvis de overser denne lederstil, så giver de afkald på et meget vigtigt redskab. Coaching ledere opfordrer medarbejderne til at fastlægge nogle langsigtede mål for deres udvikling og hjælper dem med at udforme en plan for, hvordan de skal nå disse mål, samtidig med at de gør rede for, hvor lederens ansvar ligger og hvordan medarbejderens rolle ser ud. Når coaching udføres dårligt, minder metoden mere om administration af eller udpræget kontrol over en medarbejder. Når coaching udføres godt, tjener metoden imidlertid ikke kun til at fremme medarbejdernes kvalifikationer, men også til at fremme deres selvtillid, hvilket får dem til at fungere både bedre og mere selvstændigt. Den overraskende positive følelsesmæssige indflydelse fra coaching stammer hovedsageligt fra den empati og kontakt, en leder etablerer i forhold til sine medarbejdere. Åbenhed omkring følelser er et af kendetegnene ved den affilierende ledelsesstil. Ved at erkende at medarbejderne er mennesker opbygger ledere med denne stil en enorm loyalitet og styrker sammenholdet og tilhørsforholdet. Når ledere er affilierende, prioriterer de medarbejdernes følelsesmæssige behov højere end arbejdsmæssige mål. Trods sine fordele bør den affilierende ledelsesstil ikke anvendes isoleret. Metodens tendens til udelukkende at focusere på ros kan medfører, at en dårlig indsats ikke bliver påtalt, og at medarbejderne derfor får en fornemmelse af, at middelmådighed tolereres. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 En demokratisk fremgangsmåde virker bedst, når lederen er usikker på, hvilken kurs vedkommende skal følge, og derfor har brug for idéer fra kompetente medarbejdere. Den demokratiske ledelsesstil bygger på en triade af kvalifikationer inden for følelsesmæssig intelligens: teamwork og samarbejde, konflikt og påvirkning. De, der er bedst til at kommunikere, er også bedst til at lytte og det at lytte, er den centrale styrke hos en demokratisk leder. 5. Dissonant lederskabsstil bør anvendes med forsigtighed En tempoangivende ledelsesstil giver især mening i iværksætterperioden af en virksomheds livsforløb, når væksten er altafgørende. Kendetegnende ved denne ledelsesstil er, at lederen selv fastholder og efterlever nogle høje standarder for arbejdsindsats; at han er fanatisk med hensyn til at gøre tingene hurtigere og bedre og at han/hun kræver det samme af alle sine medarbejdere. Den kommanderende ledelsesstil er den metode, der er mindst effektiv i de fleste situationer. Men trods den negative drejning kan kommando- og kontrolstilen alligevel fortjene en fremtrædende plads i den følelsesmæssigt intelligente leders repertoire. Den skal bare anvendes velovervejet! En effektiv udførelse af den kommanderende ledelsesstil trækker på tre afgørende følelsesmæssige kompetencer: (1) evnen til at påvirke, (2) resultatorientering og (3) initiativ. Den måske vigtigste faktor i en ordentlig udførelse af denne ledelsesstil er følelsesmæssig selvkontrol. De mest resonante ledere går videre end en mekanisk proces med at få deres ledelsesstil til at passe til en vifte af situationer de er langt mere fleksible. Når det drejer sig om at udfylde en lederposition, betaler det sig at finde nogen, som behersker et fleksibelt repertoire af de fire eller flere ledelsesmetoder, der kendetegner de mest fremragende ledere. Uanset hvad en leders aktuelle repertoire af ledelsesformer er, kan det udvikles yderligere. Nøglen er at styrke de underliggende færdigheder inden for følelsesmæssig intelligens, der styrer en bestemt ledelsesstil. Lederskab kan læres. Processen er imidlertid ikke let. Den kræver tid og først og fremmest engagement. DEL 2: KIMEN TIL LEDERE 6. Sådan bliver du en resonant leder de fem opdagelser Det er mere almindeligt, end man skulle tro, at jo højere oppe i hierarkiet, en leder kommer, jo mindre præcis er hans vurdering af sig selv. Problemet er en kolossal mangel på tilbagemeldinger. Paradokset er selvfølgelig, at jo højere position en leder har i en organisation, jo mere kritisk behov har lederen for netop denne form for tilbagemelding. En leders selverkendelse og evne til at bedømme sin indsats præcist er uden tvivl lige så vigtig som de tilbagemeldinger, han får fra andre. Empati er en evne, der er delvis genetisk bestemt altså medfødt. Men optugtelsen spiller også en væsentlig rolle. Følelsesmæssig intelligens involverer et kredsløb, der forbinder hjernecentrene i de præfrontale lapper og hjernens limbiske system, som styrer føleser, impulser og drifter. Færdigheder, der hører til i de limbiske områder, læres bedst via motivering, gentagen praksis og tilbagemeldinger. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 Problemet er, at de fleste uddannelsesprogrammer, der går ud på at forbedre følelsesmæssige kompetencer er rettet mod neocortex og ikke mod den limbiske hjerne. En opbygning af følelsesmæssig intelligens kan kun finde sted, når der er tale om et oprigtigt ønske og om en bevidst indsats. Men det kan lade sig gøre! Kernen i en lederudvikling, der virker, er selvindlæring - en bevidst udvikling eller styrkelse af et aspekt af, (1) hvem du er, eller (2) hvem du gerne vil være eller (3) begge dele. Folk, som på en vellykket måde ændrer sig vedvarende, gennemgår følgende stadier: Den første erkendelse: Mit idéelle jeg - hvem jeg gerne vil være Den anden erkendelse: Mit virkelige jeg hvem er jeg? Hvad er mine styrkeområder og u- overensstemmelser? Den tredje erkendelse: Min dagsorden for indlæring hvordan kan jeg bygge videre på mine styrkeområder samtidig med, at jeg reducerer mine uoverensstemmelser Den fjerde erkendelse: Eksperimenteren med og praktisering af ny adfærd, nye tanker og nye følelser indtil disse beherskes Den femte erkendelse: Udvikling af underbyggende og tillidsfulde relationer, som gør ændringer mulige. 7. Motivation til forandring Den første erkendelse handler om det idéelle jeg. Det er her forandringen begynder. At komme i kontakt med sine drømme medfører, at ens lidenskab, energi og livslyst frigøres. Det er nødvendigt at starte med at sætte alt ind på den styrke, der ligger i det idéelle jeg, for det er nemlig hårdt arbejde at ændre vaner. Når forældre, ægtefæller, chefer eller lærere fortæller os, hvordan vi skal være, så giver de os deres vision af vorese idéelle jeg-billede. Men det er et billede, der bidrager til et burde-jeg og kan blive til det, som Max Weber i sin tid kaldte for jernburet. Man kan alt for let komme til at forveksle sig burde-jeg med sit idéelle jeg og dermed handle på nogle måder, som ikke er ægte. Derfor er skridtet med at få afdækket sit eget, indre idéelle jeg så vigtigt i lederudviklingsprocesser. Ægte lederudvikling udspringer fra en meget bredere baggrund end karriereplanlægning den udspringer af en holistisk vision om ens liv og alle dets facetter. Folks drømme og håb ændrer sig i takt med deres karriereforløb, hvilket igen ændrer, hvad de anser for at være vigtigst i deres liv og arbejde. PÅ samme måde bliver det idéelle jeg mere omskifteligt i løbet af tilværelsen. Hvis man smider en frø ned i kogende vand, springer den instinktivt op igen. Men hvis man placerer en frø i en gryde med koldt vand og varmer det op, så lægger frøen ikke mærke til, at vandet bliver varmere og varmere. Den bliver bare siddende indtil vandet koger og den koger sammen med det. En sådan frøs skæbne minder meget om visse ledere. Når du skal danne dig et indtryk af dit virkelige jeg, så skal du først opregne dine talenter og lidenskaber den person, du rent faktisk er som leder Den anden erkendelse begynder med at afdække virkeligheden: Hvordan ser du dig selv og hvordan ser andre dig. For at kunne gennemføre denne erkendelse er du imidlertid nødt til at udvikle en forståelse af dine ledelsesmæssige styrkeområder og uoverensstemmelser forskellene eller lighederne mellem den idéelle og virkelige tilstand. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 Den leder, som vil styrke sine evner, skal begynde med at søge andres synspunkter for at kunne danne sig et nøjagtigt billede af sig selv. 360-graders-metoden kan være et effektivt værktøj til at danne et mere fuldstændigt billede. 8. Metamorfose vedvarende forandring i lederskab Livet er et laboratorium for indlæring. Det er vigtigt at huske på, at planer, der kun focuserer på bestemte resultatmålsætninger, er mindre effektive, en dem der uspringer af, at man sammenligner sit ideelle jeg med sit virkelige jeg. Den tredje erkendelse er en dagsorden for indlæringen. Den bedste form for indlæringsdagsorden hjælper folk med at focusere på det, det gerne vil blive deres eget idéal i stedet for andres meninger om, hvordan de burde være. Det gælder at: Målene bør bygge på folks stærke sider, ikke på deres svagheder Målene skal være folks egne ikke nogle mål, som andre har påtvunget dem Planerne bør altid være så fleksible, at de giver folk mulighed for at forberede sig på fremtiden på forskellige måder Planer skal kunne realiseres og omfatte håndterbare ting Planer, der ikke passer til en persons indlæringsstil, bliver demotiverende. Den fjerde erkendelse handler om rekonfiguration af hjernen. Hver gang en person fx leder et hold, vil han med det samme gentage det, han tidligere har gjort som leder af en anden gruppe. Og hver gang han gentager det, bliver de nerveforbindelser, der underbygger vanen, understøttet. Det er den primitive del af hjernen, der opfatter og behersker de vaner, vi hele tiden støtter os til. Det er muligt at blive bedre, hvis man gør tre ting: 1. Erkender sine dårlige vaner 2. Bevidst praktiserer en bedre metode og 3. Øver sig på den nye adfærd, hver gang muligheden byder sig, indtil den bliver automatisk. Det er svært at lære lederevner effektivt i en undervisningssituation. En lærer kan ikke instruere hjernens kredsløb, som indeholder gamle ledervaner, i at lære nogle nye forfra. Det, der kræves er øvelse, øvelse og øvelse. Nøglen til lederes indlæring er altså at øve sig, indtil man behersker de nye vaner. Ellers vil man uvægerligt falde tilbage til de gamle vaner. Jo mere tid man bruger på at øve sig, jo større er belønningen. Man kan også øge mulighederne for at øge sine lederevner på en anden måde: Ved hjælp af mental træning. Studier af hjernen har vist, at hvis man forstiller sig noget klart og detaljeret, så kan man aktivere netop de hjerneceller, der er involveret i den pågældende aktivitet. For alle, der har gennemgået en brugbar lederudvikling, er betydningen af de personer, der hjælper dem i processen, indlysende. Positive grupper hjælper folk med at foretage positive ændringer, især hvis relationerne er kendetegnet ved ærlighed, tillid og psykologisk tryghed. Når folk føler sig stressede, føler de sig naturligvis ikke længere trygge og hæmmes i at øve sig på nogle nye handlingsmønstre. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 Når man samarbejder med en mentor, som er klar over, hvad man forsøger at gøre, og som deler ens forhåbninger og indæringsplan, så bliver mentoren til en konsulent. Ledelseskonsulenter er en anden mulighed for at tale mere åbent end man kunne med en chef eller en kollega. Gode konsulenter (interne eller eksterne) har forståelse for de dilemmaer, der findes i organisationen og dens kultur, samt for lederens personlige stærke sider og udfordringer og anvender selv følelsesmæssig intelligens. Når det drejer sig om lederskab, er opgaven kun netop begyndt, når man har ændret en enkelt leder. Resten af arbejdet består i at udvikle en kritisk masse af ressonante ledere og derfor forandre den måde, folk samarbejder på, og opfordre til en fortsat udvikling hos disse ledere. Den mest effektive lederudvikling går hånd i hånd med parallelle forandringer i den organisation, lederne står i spidsen for. DEL 3: OPBYGNING AF FØLELSESMÆSSIGT INTELLIGENTE ORGANISATIONER 9. Den følelsesmæssige virkelighed i grupper Grupper begynder først at ændre sig, når de har fået en fuld forståelse af den virkelighed, de fungerer i især når gruppens enkelte medlemmer erkender, at de arbejder i situationer, der er uharmoniske eller ubehagelige. Grupper er kun kvikkere end enkeltpersoner, hvis de kan udvise følelsesmæssig intelligens. En kollektiv følelsesmæssig intelligens er det, der adskiller de bedste grupper fra de middelmådige. Følelsesmæssig intelligens resulterer kort sagt i en positiv og stæk følelsesmæssig virkelighed. I grupper med selverkendelse og selvkontrol vil medlemmerne selv praktisere indførelsen og styrkelsen af harmoniske normer og holde hinanden ansvarlige for at overholde dem. At samle folk i topledergruppen med henblik på at få en ærlig samtale om, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør, er det første kritiske skridt i processen med at skabe et mere harmonisk team. Ledere kan ikke lede med resonans, hvis de er fastlåst i gruppenormerne. Og de kan kun ændre gruppens normer, hvis de er villige til at påtage sig en leders primære opgave at arbejde med folks følelser og med gruppens følelsesmæssige virkelighed. 10. Virkelighed og den idéelle vision Når ledere opererer med en dissonant lederstil, bliver resultatet uvægerligt en giftig kultur. For at kunne skabe resonans og resultater er lederen nødt til at være opmærksom på de skjulte dimensioner: Folks følelser, understrømmene af følelsesmæssige realiteter i virksomheden og den kultur, der holder sammen på det hele. Når den kulturelle virkelighed først er afdækket og udforsket, er det næste skridt hen mod en følelsesmæssig intelligent organisation at definere en idéel vision for organisationen, som er samstemmende med de forskellige enkeltpersoners håb og drømme for sig selv. Når man skal skabe kontakt til den vision, der kan opbygge resonans, begynder arbejdet indefra. Når følelsesmæssigt intelligente ledere vil i forbindelse med den slags vision, der kan styre en kultur hen mod resonans, begynder de med at se indad på det, de føler, tænker og fornemmer om deres organisation. For at følelesesmæssigt intelligente ledere kan skabe en vision for en virksomhed, skal de gå længere end blot deres egen undersøgelse af en organisations vision og trække på deres medarbejderes kollektive viden. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 Følelsesmæssigt intelligente ledere involverer folk i at afdække sandheden om sig selv og om organisationen: De erkender sandheden om, hvad der virkelig foregår, og de hjælper folk med at sætte ord på, hvad der er skadeligt, og at bygge videre på organisationens stærke sider. Hvis man vil skabe en følelsesmæssig intelligent og effektiv kultur, så skal man følge følgende regler: Afdækning af den følelsesmæssige virkelighed o Respekter gruppens værdier og organisationens integritet. Lederen skal sørge for, at det hellige centrum det, som alle sætter højest, forbliver intakt o Sæt farten ned for at kunne sætte den op. Både coaching-stilen, hvor lederen lytter indgående til de enkelte, og den demokratiske stil, hvor en gruppe når til enighed via en dialog, kan sikre, at folk inddrages i ændringsprocessen på en måde, der opbygger deres engagement. o Begynd oppefra med en nedefra-og-op-strategi Visualisering af idéalet o Se indad o Ikke indretning men samstemning o Først mennesker, så strategi Vedvarende følelsesmæssig intelligens o Omsæt visionen til handling o Skab systemer, der bevarer følelsesmæssigt intelligente praksisser o Administrér lederskabsmyterne 11. Sådan skabes vedvarende forandring. Hvis lederudviklingen skal være vellykket, skal topledelsen demonstrere, at engagementet kommer ovenfra. Få tingene til at lykkes med en proces ikke med et program. De bedste lederudviklingsprocesser er focuseret på både følelsesmæssig og intellektuel indlæring, og de bygger på aktiv deltagelse: Indlæring af handlemønstre og coaching, hvor folk bruger det, de har lært, til at diagnosticere og løse virkelige problemer i deres organisation. Kort beskrevet er de bedste lederprogrammer udformet med henblik på kulturen, kompetencerne og endda ånden. De optimale processer omfatter følgende elementer: En forbindelse med kulturen og somme tider med kulturændringerne i en organisation Seminarer opbygget omkring filosofi og praksis i forbindelse med enkeltstående ændringer Relevant indlæring af følelsesmæssige kompetencer ikke kun af forretningssans Kreative og effektive indlæringserfaringer med et formål Relationer, der understøtter indlæringen fx indlæringsgrupper og coaching af ledere. Folk kan og vil ændre sig, når de har en god grund til det. Ændringer i lederskabet bibringer folk en forståelse af, hvad de vil ændre og hvordan. I dag er de bedste ledere dem, der ikke leder blot i kraft af deres magtposition, men som også behersker kunsten at pleje relationer, den enestående evne, det skiftende forretningsklima gør uundværligt. Resonante ledere ved, hvornår de skal samarbejde, og hvornår de skal være visionære. Hvornår de skal lytte og hvornår de skal være kommanderende. En følelsesmæssigt intelligent leder gør alle disse ting på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde og over for den rigtige person. Den form for lederskab skaber et klima af entusiasme og fleksibilitet, hvor folk føler sig opmuntret til at være innovative og hvor de yder deres bedste. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut.

Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut. Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut. www.sander.ac Hvad er god ledelse? Tænk på detaljerne i en god ledelsessituation - hvilken adfærd lå bag at det gik godt? - Profil

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut.

Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut. Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut. www.sander.ac Hvad er ledelse? Ledelse er at balancere mellem at styre og støtte struktur og fleksibilitet administrere og motivere

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Smilehullet 1: Dårligt samarbejde og godt samarbejde

Smilehullet 1: Dårligt samarbejde og godt samarbejde Smilehullet 1: Dårligt samarbejde og godt samarbejde 1 De 5 faldgruber for et team Team = menighedsråd, gravere, udvalg, præster, musikgrupper, spejderledere Uopmærksom på RESULTATER Undgår ANSVARLIGGØRELSE

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere