Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB"

Transkript

1 Daniel Colemann m.fl. (2002) Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB den kl. 8:16 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 1. Grundlæggende lederskab DEL 1: STYRKEN I FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS Store ledere rører noget i os. De vækker vores lidenskab og inspirerer os til at yde vores bedste. Et stærkt lederskab virker via følelserne. Lederens følelsesmæssige opgave er primær - det vil sige, at den kommer først. I to betydninger: Det er både den oprindelige og den vigtigste handling i lederskabet. Årsagen til, at en leders adfærd betyder så meget, ligger i udformningen af den menneskelige hjerne. Vores egen følelsesmæssige stabilitet afhænger i høj grad af vore forbindelser til andre mennesker. Ledere roser eller undlader at rose fremsætter konstruktiv eller destruktiv kritik, tilbyder støtte eller vender det døve øre til folks behov. Ledere kan udstikke rammerne for gruppens mission på en måde, der giver det enkelte bidrag større mening eller ikke. Alle disse handlinger afgør omfanget af en leders primære følelsesmæssige indflydelse. Den lethed, hvormed lederes ansigter, stemmer og bevægelser afslører deres følelser, bestemmer, hvor nemt vi opfatter deres sindsstemning. Jo bedre en leder er til at signalere følelser, jo mere effektivt spreder følelserne sig. Både gode og dårlige sindsstemninger har en tendens tila t være selvforstærkende delvis fordi de forvrænger den måde, man opfattes eller husker ting på. Når folk føler sig godt tilpas, arbejder de bedst. Når man føler sig godt tilpas, smøres den mentale effektivitet, man bliver bedre til at forstå oplysninger og træffe velfunderede afgørelser og man bliver mere fleksibel. Jo mere følelsesmæssigt krævende arbejdet er, jo mere empatisk og støttende skal lederen være. Lederes evne til at håndtere deres egne sindsstemninger og påvirke alle andres sindsstemninger dermed er og bliver ikke kun en privatsag men også en faktor, der er bestemmende for, hvor godt en virksomhed klarer sig. 2. Resonant lederskab Resonant lederskab handler om at være på bølgelængde med folks følelser og styre dem i en positiv retning. Resonans er naturligt for følelsesmæssigt intelligente ledere. Deres lidenskab og entusiasme giver genlyd i hele gruppen. Et lederskab med dissonans resulterer i grupper, der er uharmoniske rent følelsesmæssigt, og hvor folk hele tiden har fornemmelsen af at være ude af trit. Dissonans tager modet fra folk, gør dem udbrændte eller får dem til at forlade stedet. I sin yderste konsekvens kan uharmoniske ledere være alt fra den ubehagelige tyran, som skælder ud og ydmyger folk, til den manipulerende skorpion. Dissonante ledere virker somme tider effektive på kort sigt, men de efterlader et afslørende spor af demotivation og apati, vrede og modvilje. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 Alle ledere skal have det fornødne intellekt til at kunne fatte detaljerne i de opgaver og udfordringer, de står over for. Intellektet skaber imidlertid ingen ledere ledere fører en vision ud i livet ved at motivere, lede, inspirere, lytte, overtale og især ved at skabe resonans. Der er 4 centrale områder for følelsesmæssig intelligens, nemlig Selverkendelse Selvkontrol Social bevidsthed Håndtering af relationer. og hver af dem tilfører det resonante lederskab et sæt afgørende færdigheder. Selverkendelse gør det nemmere at have både empati og selvkontrol, og det er disse to elementer, der tilsammen muliggør en effektiv håndtering af relationer. Social bevidsthed især empati ligger til grund for lederens primære opgave: At fremme resonans. 3. Nervesystemet i lederskab Følelsesmæssig intelligens og de dertil hørende kompetencer drejer sig om: Personlig kompetence o Selverkendelse Følelsesmæssig selverkendelse Præcis selvvurdering Selvtillid o Selvkontrol Følelsesmæssig selvkontrol Transparens at udvise ærlighed og integritet Tilpasningsevne Resultatorientering Initiativ Optimisme Social kompetence o Social bevidsthed Empati fornemmelsen for andres følelser Organisatorisk bevidsthed Service o Håndtering af relationer Inspirerende lederskab Påvirkningsevne Udvikling af andre Forandringskatalysator Konflikthåndtering Teamwork og samarbejde. Resonans betyder i forbindelse med hjernefunktioner, at folks følelsescentre er synkroniseret på en positiv måde. En af de mest effektive og direkte måder at skabe den harmoniske hjerne-til-hjerne-forbindelse på er gennem latter. Behændig brug af humor er typisk for et effektivt lederskab. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 De mest effektive ledere anvender humor oftere selv når tingene ser dystre ud, og afsender positive budskaber, der ændrer den underliggende følelsesmæssige tone i interaktionen. Man taler om fire følelsesmæssige kompetencer, nemlig: Entusiasmen for at opnå resultater Evnen til at tage initiativ Færdigheder i samarbejde og teamwork Evnen til at lede grupper. Max Weber sagde i sin tid, at institutioner, der lever længe, trives ikke på grund af en leders karisma, men fordi man har opdyrket et lederskab i hele systemet. Følelsesmæssige kompetencer er ikke medfødte talenter, men tillærte evner, hvoraf hver enkelt på sin egen måde bidrager til, at ledere bliver mere resonante og dermed effektive. Det er interessant at notere sig, at ingen ledere uanset hvor fremragende de er behersker alle de mange følelsesmæssige kompetencer. Folk med stor selverkendelse er realistiske hverken overdrevent selvkritiske eller naivt forhåbningsfulde. Ledere med selverkendelse forstår også, hvad deres værdier, mål og drømme er. Det mest afslørende tegn på selverkendelse er måske tendensen til at reflektere og tænke sig om. Intuition det gode gæt falder ledere med stor selverkendelse naturligt. Intuition giver følelsesmæssigt intelligente ledere en direkte forbindelse til deres akkumulerede livsvisdom om et emne. Selvkontrol er den komponent i den følelsesmæssige intelligens, der forhindrer os i at blive slave af vore følelser. Ledere, som åbent lufter deres vrede eller på anden måde lader deres frustrerede følelser få frit løb, kan ikke også styre en gruppe ind i et positivt følelsesregister, hvor det optimale arbejde ydes. Forskere anvender udtrykket limbisk resonans om den nervemæssige justering, herved to personer samstemmer deres følelsesmæssige tilstand. Mens empatien repræsenterer én nødvendig ingrediens i et følelsesmæssigt intelligent lederskab, er en anden ingrediens lederes evne til at udtrykke deres budskab på en måde, der bevæger modtagerne. Ved at pejle sig ind på, hvordan andre har det i øjeblikket, kan en leder gøre og sige det, der er relevant. Empati den grundlæggende kompetence inden for social bevidsthed betyder ikke, at ledere skal tillægge sig andres følelser og prøve at behage alle og enhver. Empati betyder derimod, at man seriøst overvejer medarbejdernes følelser og herefter træffer nogle intelligente beslutninger. Og det vigtigste er, at empati giver mulighed for resonans: Hvis ledere mangler empati, vil de handle på nogle måder, der skaber dissonans. Håndteringen af relationer kan udtrykkes som evnen til at håndtere andre menneskers følelser. Kunsten at håndtere relationer begynder med autencitet at handle ud fra ens egne, ægte følelser. I lyset af den primære lederskabsopgave bliver evnen til at inspirere og bevæge folk med et medrivende mål af afgørende betydning. Og efterhånden som lederopgaverne bliver mere og mere komplekse og samarbejdskrævende, bliver færdighederne med hensyn til at kunne håndtere relationer mere og mere centrale. 4. Lederskabets repertoire Fire lederstile: (1) den visionære, (2) coaching-stilen, (3) den affilierende og (5) den demokratiske skaber den slags resonans, der styrker arbejdsindsatsen mens to andre: (a) den tempoangivende og (b) den kommanderende skal anvendes med forsigtighed. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 De ledere, der opnår de bedste resultater, praktiserer ikke kun én lederstil. Man kan forestille sig de forskellige stilarter som udvalget af golfkøller i den professionelle spillers taske. I løbet af en golfturnering vælger og vrager spilleren mellem køllerne, afhængig af det slag, der skal slås. Lederstil Resonans Påvirkning af klimaet Relevant Den visionære Styrer folk mod et fælles mål For det meste stærkt positivt Når ændringer kræver en ny vision eller når der er brug for tydelig retningsangivelse Coaching-stilen Den affilierende Den demokratiske Den tempoangivende Den kommanderende Sammenk æder den enkletes ønsker med organisationens mål Skaber harmoni ved at sætte folk i forbindelse med hinanden Værdsætter folks input og skaber engagement via aktiv deltagelse Realiserer udfordrende og spændende mål Dæmper frygt ved at give en tydelig retning i en krisesituation Stærkt positivt Positivt Positivt Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber derfor et stærkt negativt klima Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber derfor et stærkt negativt klima Når en medarbejder skal hjælpes til at forbedre sin indsats ved at opbygge langsigtede kvalifikationer Når brud i en gruppe skal heles, når der kræves motivering i svære perioder, eller når forbindelser skal styrkes Når der skal skabes tilslutning eller enighed eller skaffes værdifuldt input fra medarbejderne Når der skal skabes reslutater af høj kvalitet fra en motiveret og kompetent gruppe Når en omlægning skal kickstartes i en krisesituation eller i tilfælde af problemer med nogle medarbejdere Visionære ledere hjælper folk med at se, hvordan deres arbejde passer ind i helheden, og formidler dermed en tydelig idé om, at det, medarbejderne gør, betyder noget. Den visionære golfkølle garanterer måske ikke hole-in-one, men den hjælper ganske afgjort i de lange slag. I vores stressende tidsalder siger ledere, at de ikke har tid til coaching. Men hvis de overser denne lederstil, så giver de afkald på et meget vigtigt redskab. Coaching ledere opfordrer medarbejderne til at fastlægge nogle langsigtede mål for deres udvikling og hjælper dem med at udforme en plan for, hvordan de skal nå disse mål, samtidig med at de gør rede for, hvor lederens ansvar ligger og hvordan medarbejderens rolle ser ud. Når coaching udføres dårligt, minder metoden mere om administration af eller udpræget kontrol over en medarbejder. Når coaching udføres godt, tjener metoden imidlertid ikke kun til at fremme medarbejdernes kvalifikationer, men også til at fremme deres selvtillid, hvilket får dem til at fungere både bedre og mere selvstændigt. Den overraskende positive følelsesmæssige indflydelse fra coaching stammer hovedsageligt fra den empati og kontakt, en leder etablerer i forhold til sine medarbejdere. Åbenhed omkring følelser er et af kendetegnene ved den affilierende ledelsesstil. Ved at erkende at medarbejderne er mennesker opbygger ledere med denne stil en enorm loyalitet og styrker sammenholdet og tilhørsforholdet. Når ledere er affilierende, prioriterer de medarbejdernes følelsesmæssige behov højere end arbejdsmæssige mål. Trods sine fordele bør den affilierende ledelsesstil ikke anvendes isoleret. Metodens tendens til udelukkende at focusere på ros kan medfører, at en dårlig indsats ikke bliver påtalt, og at medarbejderne derfor får en fornemmelse af, at middelmådighed tolereres. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 En demokratisk fremgangsmåde virker bedst, når lederen er usikker på, hvilken kurs vedkommende skal følge, og derfor har brug for idéer fra kompetente medarbejdere. Den demokratiske ledelsesstil bygger på en triade af kvalifikationer inden for følelsesmæssig intelligens: teamwork og samarbejde, konflikt og påvirkning. De, der er bedst til at kommunikere, er også bedst til at lytte og det at lytte, er den centrale styrke hos en demokratisk leder. 5. Dissonant lederskabsstil bør anvendes med forsigtighed En tempoangivende ledelsesstil giver især mening i iværksætterperioden af en virksomheds livsforløb, når væksten er altafgørende. Kendetegnende ved denne ledelsesstil er, at lederen selv fastholder og efterlever nogle høje standarder for arbejdsindsats; at han er fanatisk med hensyn til at gøre tingene hurtigere og bedre og at han/hun kræver det samme af alle sine medarbejdere. Den kommanderende ledelsesstil er den metode, der er mindst effektiv i de fleste situationer. Men trods den negative drejning kan kommando- og kontrolstilen alligevel fortjene en fremtrædende plads i den følelsesmæssigt intelligente leders repertoire. Den skal bare anvendes velovervejet! En effektiv udførelse af den kommanderende ledelsesstil trækker på tre afgørende følelsesmæssige kompetencer: (1) evnen til at påvirke, (2) resultatorientering og (3) initiativ. Den måske vigtigste faktor i en ordentlig udførelse af denne ledelsesstil er følelsesmæssig selvkontrol. De mest resonante ledere går videre end en mekanisk proces med at få deres ledelsesstil til at passe til en vifte af situationer de er langt mere fleksible. Når det drejer sig om at udfylde en lederposition, betaler det sig at finde nogen, som behersker et fleksibelt repertoire af de fire eller flere ledelsesmetoder, der kendetegner de mest fremragende ledere. Uanset hvad en leders aktuelle repertoire af ledelsesformer er, kan det udvikles yderligere. Nøglen er at styrke de underliggende færdigheder inden for følelsesmæssig intelligens, der styrer en bestemt ledelsesstil. Lederskab kan læres. Processen er imidlertid ikke let. Den kræver tid og først og fremmest engagement. DEL 2: KIMEN TIL LEDERE 6. Sådan bliver du en resonant leder de fem opdagelser Det er mere almindeligt, end man skulle tro, at jo højere oppe i hierarkiet, en leder kommer, jo mindre præcis er hans vurdering af sig selv. Problemet er en kolossal mangel på tilbagemeldinger. Paradokset er selvfølgelig, at jo højere position en leder har i en organisation, jo mere kritisk behov har lederen for netop denne form for tilbagemelding. En leders selverkendelse og evne til at bedømme sin indsats præcist er uden tvivl lige så vigtig som de tilbagemeldinger, han får fra andre. Empati er en evne, der er delvis genetisk bestemt altså medfødt. Men optugtelsen spiller også en væsentlig rolle. Følelsesmæssig intelligens involverer et kredsløb, der forbinder hjernecentrene i de præfrontale lapper og hjernens limbiske system, som styrer føleser, impulser og drifter. Færdigheder, der hører til i de limbiske områder, læres bedst via motivering, gentagen praksis og tilbagemeldinger. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 Problemet er, at de fleste uddannelsesprogrammer, der går ud på at forbedre følelsesmæssige kompetencer er rettet mod neocortex og ikke mod den limbiske hjerne. En opbygning af følelsesmæssig intelligens kan kun finde sted, når der er tale om et oprigtigt ønske og om en bevidst indsats. Men det kan lade sig gøre! Kernen i en lederudvikling, der virker, er selvindlæring - en bevidst udvikling eller styrkelse af et aspekt af, (1) hvem du er, eller (2) hvem du gerne vil være eller (3) begge dele. Folk, som på en vellykket måde ændrer sig vedvarende, gennemgår følgende stadier: Den første erkendelse: Mit idéelle jeg - hvem jeg gerne vil være Den anden erkendelse: Mit virkelige jeg hvem er jeg? Hvad er mine styrkeområder og u- overensstemmelser? Den tredje erkendelse: Min dagsorden for indlæring hvordan kan jeg bygge videre på mine styrkeområder samtidig med, at jeg reducerer mine uoverensstemmelser Den fjerde erkendelse: Eksperimenteren med og praktisering af ny adfærd, nye tanker og nye følelser indtil disse beherskes Den femte erkendelse: Udvikling af underbyggende og tillidsfulde relationer, som gør ændringer mulige. 7. Motivation til forandring Den første erkendelse handler om det idéelle jeg. Det er her forandringen begynder. At komme i kontakt med sine drømme medfører, at ens lidenskab, energi og livslyst frigøres. Det er nødvendigt at starte med at sætte alt ind på den styrke, der ligger i det idéelle jeg, for det er nemlig hårdt arbejde at ændre vaner. Når forældre, ægtefæller, chefer eller lærere fortæller os, hvordan vi skal være, så giver de os deres vision af vorese idéelle jeg-billede. Men det er et billede, der bidrager til et burde-jeg og kan blive til det, som Max Weber i sin tid kaldte for jernburet. Man kan alt for let komme til at forveksle sig burde-jeg med sit idéelle jeg og dermed handle på nogle måder, som ikke er ægte. Derfor er skridtet med at få afdækket sit eget, indre idéelle jeg så vigtigt i lederudviklingsprocesser. Ægte lederudvikling udspringer fra en meget bredere baggrund end karriereplanlægning den udspringer af en holistisk vision om ens liv og alle dets facetter. Folks drømme og håb ændrer sig i takt med deres karriereforløb, hvilket igen ændrer, hvad de anser for at være vigtigst i deres liv og arbejde. PÅ samme måde bliver det idéelle jeg mere omskifteligt i løbet af tilværelsen. Hvis man smider en frø ned i kogende vand, springer den instinktivt op igen. Men hvis man placerer en frø i en gryde med koldt vand og varmer det op, så lægger frøen ikke mærke til, at vandet bliver varmere og varmere. Den bliver bare siddende indtil vandet koger og den koger sammen med det. En sådan frøs skæbne minder meget om visse ledere. Når du skal danne dig et indtryk af dit virkelige jeg, så skal du først opregne dine talenter og lidenskaber den person, du rent faktisk er som leder Den anden erkendelse begynder med at afdække virkeligheden: Hvordan ser du dig selv og hvordan ser andre dig. For at kunne gennemføre denne erkendelse er du imidlertid nødt til at udvikle en forståelse af dine ledelsesmæssige styrkeområder og uoverensstemmelser forskellene eller lighederne mellem den idéelle og virkelige tilstand. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 Den leder, som vil styrke sine evner, skal begynde med at søge andres synspunkter for at kunne danne sig et nøjagtigt billede af sig selv. 360-graders-metoden kan være et effektivt værktøj til at danne et mere fuldstændigt billede. 8. Metamorfose vedvarende forandring i lederskab Livet er et laboratorium for indlæring. Det er vigtigt at huske på, at planer, der kun focuserer på bestemte resultatmålsætninger, er mindre effektive, en dem der uspringer af, at man sammenligner sit ideelle jeg med sit virkelige jeg. Den tredje erkendelse er en dagsorden for indlæringen. Den bedste form for indlæringsdagsorden hjælper folk med at focusere på det, det gerne vil blive deres eget idéal i stedet for andres meninger om, hvordan de burde være. Det gælder at: Målene bør bygge på folks stærke sider, ikke på deres svagheder Målene skal være folks egne ikke nogle mål, som andre har påtvunget dem Planerne bør altid være så fleksible, at de giver folk mulighed for at forberede sig på fremtiden på forskellige måder Planer skal kunne realiseres og omfatte håndterbare ting Planer, der ikke passer til en persons indlæringsstil, bliver demotiverende. Den fjerde erkendelse handler om rekonfiguration af hjernen. Hver gang en person fx leder et hold, vil han med det samme gentage det, han tidligere har gjort som leder af en anden gruppe. Og hver gang han gentager det, bliver de nerveforbindelser, der underbygger vanen, understøttet. Det er den primitive del af hjernen, der opfatter og behersker de vaner, vi hele tiden støtter os til. Det er muligt at blive bedre, hvis man gør tre ting: 1. Erkender sine dårlige vaner 2. Bevidst praktiserer en bedre metode og 3. Øver sig på den nye adfærd, hver gang muligheden byder sig, indtil den bliver automatisk. Det er svært at lære lederevner effektivt i en undervisningssituation. En lærer kan ikke instruere hjernens kredsløb, som indeholder gamle ledervaner, i at lære nogle nye forfra. Det, der kræves er øvelse, øvelse og øvelse. Nøglen til lederes indlæring er altså at øve sig, indtil man behersker de nye vaner. Ellers vil man uvægerligt falde tilbage til de gamle vaner. Jo mere tid man bruger på at øve sig, jo større er belønningen. Man kan også øge mulighederne for at øge sine lederevner på en anden måde: Ved hjælp af mental træning. Studier af hjernen har vist, at hvis man forstiller sig noget klart og detaljeret, så kan man aktivere netop de hjerneceller, der er involveret i den pågældende aktivitet. For alle, der har gennemgået en brugbar lederudvikling, er betydningen af de personer, der hjælper dem i processen, indlysende. Positive grupper hjælper folk med at foretage positive ændringer, især hvis relationerne er kendetegnet ved ærlighed, tillid og psykologisk tryghed. Når folk føler sig stressede, føler de sig naturligvis ikke længere trygge og hæmmes i at øve sig på nogle nye handlingsmønstre. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 Når man samarbejder med en mentor, som er klar over, hvad man forsøger at gøre, og som deler ens forhåbninger og indæringsplan, så bliver mentoren til en konsulent. Ledelseskonsulenter er en anden mulighed for at tale mere åbent end man kunne med en chef eller en kollega. Gode konsulenter (interne eller eksterne) har forståelse for de dilemmaer, der findes i organisationen og dens kultur, samt for lederens personlige stærke sider og udfordringer og anvender selv følelsesmæssig intelligens. Når det drejer sig om lederskab, er opgaven kun netop begyndt, når man har ændret en enkelt leder. Resten af arbejdet består i at udvikle en kritisk masse af ressonante ledere og derfor forandre den måde, folk samarbejder på, og opfordre til en fortsat udvikling hos disse ledere. Den mest effektive lederudvikling går hånd i hånd med parallelle forandringer i den organisation, lederne står i spidsen for. DEL 3: OPBYGNING AF FØLELSESMÆSSIGT INTELLIGENTE ORGANISATIONER 9. Den følelsesmæssige virkelighed i grupper Grupper begynder først at ændre sig, når de har fået en fuld forståelse af den virkelighed, de fungerer i især når gruppens enkelte medlemmer erkender, at de arbejder i situationer, der er uharmoniske eller ubehagelige. Grupper er kun kvikkere end enkeltpersoner, hvis de kan udvise følelsesmæssig intelligens. En kollektiv følelsesmæssig intelligens er det, der adskiller de bedste grupper fra de middelmådige. Følelsesmæssig intelligens resulterer kort sagt i en positiv og stæk følelsesmæssig virkelighed. I grupper med selverkendelse og selvkontrol vil medlemmerne selv praktisere indførelsen og styrkelsen af harmoniske normer og holde hinanden ansvarlige for at overholde dem. At samle folk i topledergruppen med henblik på at få en ærlig samtale om, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør, er det første kritiske skridt i processen med at skabe et mere harmonisk team. Ledere kan ikke lede med resonans, hvis de er fastlåst i gruppenormerne. Og de kan kun ændre gruppens normer, hvis de er villige til at påtage sig en leders primære opgave at arbejde med folks følelser og med gruppens følelsesmæssige virkelighed. 10. Virkelighed og den idéelle vision Når ledere opererer med en dissonant lederstil, bliver resultatet uvægerligt en giftig kultur. For at kunne skabe resonans og resultater er lederen nødt til at være opmærksom på de skjulte dimensioner: Folks følelser, understrømmene af følelsesmæssige realiteter i virksomheden og den kultur, der holder sammen på det hele. Når den kulturelle virkelighed først er afdækket og udforsket, er det næste skridt hen mod en følelsesmæssig intelligent organisation at definere en idéel vision for organisationen, som er samstemmende med de forskellige enkeltpersoners håb og drømme for sig selv. Når man skal skabe kontakt til den vision, der kan opbygge resonans, begynder arbejdet indefra. Når følelsesmæssigt intelligente ledere vil i forbindelse med den slags vision, der kan styre en kultur hen mod resonans, begynder de med at se indad på det, de føler, tænker og fornemmer om deres organisation. For at følelesesmæssigt intelligente ledere kan skabe en vision for en virksomhed, skal de gå længere end blot deres egen undersøgelse af en organisations vision og trække på deres medarbejderes kollektive viden. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 Følelsesmæssigt intelligente ledere involverer folk i at afdække sandheden om sig selv og om organisationen: De erkender sandheden om, hvad der virkelig foregår, og de hjælper folk med at sætte ord på, hvad der er skadeligt, og at bygge videre på organisationens stærke sider. Hvis man vil skabe en følelsesmæssig intelligent og effektiv kultur, så skal man følge følgende regler: Afdækning af den følelsesmæssige virkelighed o Respekter gruppens værdier og organisationens integritet. Lederen skal sørge for, at det hellige centrum det, som alle sætter højest, forbliver intakt o Sæt farten ned for at kunne sætte den op. Både coaching-stilen, hvor lederen lytter indgående til de enkelte, og den demokratiske stil, hvor en gruppe når til enighed via en dialog, kan sikre, at folk inddrages i ændringsprocessen på en måde, der opbygger deres engagement. o Begynd oppefra med en nedefra-og-op-strategi Visualisering af idéalet o Se indad o Ikke indretning men samstemning o Først mennesker, så strategi Vedvarende følelsesmæssig intelligens o Omsæt visionen til handling o Skab systemer, der bevarer følelsesmæssigt intelligente praksisser o Administrér lederskabsmyterne 11. Sådan skabes vedvarende forandring. Hvis lederudviklingen skal være vellykket, skal topledelsen demonstrere, at engagementet kommer ovenfra. Få tingene til at lykkes med en proces ikke med et program. De bedste lederudviklingsprocesser er focuseret på både følelsesmæssig og intellektuel indlæring, og de bygger på aktiv deltagelse: Indlæring af handlemønstre og coaching, hvor folk bruger det, de har lært, til at diagnosticere og løse virkelige problemer i deres organisation. Kort beskrevet er de bedste lederprogrammer udformet med henblik på kulturen, kompetencerne og endda ånden. De optimale processer omfatter følgende elementer: En forbindelse med kulturen og somme tider med kulturændringerne i en organisation Seminarer opbygget omkring filosofi og praksis i forbindelse med enkeltstående ændringer Relevant indlæring af følelsesmæssige kompetencer ikke kun af forretningssans Kreative og effektive indlæringserfaringer med et formål Relationer, der understøtter indlæringen fx indlæringsgrupper og coaching af ledere. Folk kan og vil ændre sig, når de har en god grund til det. Ændringer i lederskabet bibringer folk en forståelse af, hvad de vil ændre og hvordan. I dag er de bedste ledere dem, der ikke leder blot i kraft af deres magtposition, men som også behersker kunsten at pleje relationer, den enestående evne, det skiftende forretningsklima gør uundværligt. Resonante ledere ved, hvornår de skal samarbejde, og hvornår de skal være visionære. Hvornår de skal lytte og hvornår de skal være kommanderende. En følelsesmæssigt intelligent leder gør alle disse ting på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde og over for den rigtige person. Den form for lederskab skaber et klima af entusiasme og fleksibilitet, hvor folk føler sig opmuntret til at være innovative og hvor de yder deres bedste. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT ID-MANAGEMENT UDDANNELSE Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed

Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed Hvad er det og hvordan sætter du den i spil? 12. Marts 2014 Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvad er dobbelt faglighed (1)? - Såvel bredde

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere