Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB"

Transkript

1 Daniel Colemann m.fl. (2002) Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB den kl. 8:16 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 1. Grundlæggende lederskab DEL 1: STYRKEN I FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS Store ledere rører noget i os. De vækker vores lidenskab og inspirerer os til at yde vores bedste. Et stærkt lederskab virker via følelserne. Lederens følelsesmæssige opgave er primær - det vil sige, at den kommer først. I to betydninger: Det er både den oprindelige og den vigtigste handling i lederskabet. Årsagen til, at en leders adfærd betyder så meget, ligger i udformningen af den menneskelige hjerne. Vores egen følelsesmæssige stabilitet afhænger i høj grad af vore forbindelser til andre mennesker. Ledere roser eller undlader at rose fremsætter konstruktiv eller destruktiv kritik, tilbyder støtte eller vender det døve øre til folks behov. Ledere kan udstikke rammerne for gruppens mission på en måde, der giver det enkelte bidrag større mening eller ikke. Alle disse handlinger afgør omfanget af en leders primære følelsesmæssige indflydelse. Den lethed, hvormed lederes ansigter, stemmer og bevægelser afslører deres følelser, bestemmer, hvor nemt vi opfatter deres sindsstemning. Jo bedre en leder er til at signalere følelser, jo mere effektivt spreder følelserne sig. Både gode og dårlige sindsstemninger har en tendens tila t være selvforstærkende delvis fordi de forvrænger den måde, man opfattes eller husker ting på. Når folk føler sig godt tilpas, arbejder de bedst. Når man føler sig godt tilpas, smøres den mentale effektivitet, man bliver bedre til at forstå oplysninger og træffe velfunderede afgørelser og man bliver mere fleksibel. Jo mere følelsesmæssigt krævende arbejdet er, jo mere empatisk og støttende skal lederen være. Lederes evne til at håndtere deres egne sindsstemninger og påvirke alle andres sindsstemninger dermed er og bliver ikke kun en privatsag men også en faktor, der er bestemmende for, hvor godt en virksomhed klarer sig. 2. Resonant lederskab Resonant lederskab handler om at være på bølgelængde med folks følelser og styre dem i en positiv retning. Resonans er naturligt for følelsesmæssigt intelligente ledere. Deres lidenskab og entusiasme giver genlyd i hele gruppen. Et lederskab med dissonans resulterer i grupper, der er uharmoniske rent følelsesmæssigt, og hvor folk hele tiden har fornemmelsen af at være ude af trit. Dissonans tager modet fra folk, gør dem udbrændte eller får dem til at forlade stedet. I sin yderste konsekvens kan uharmoniske ledere være alt fra den ubehagelige tyran, som skælder ud og ydmyger folk, til den manipulerende skorpion. Dissonante ledere virker somme tider effektive på kort sigt, men de efterlader et afslørende spor af demotivation og apati, vrede og modvilje. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 Alle ledere skal have det fornødne intellekt til at kunne fatte detaljerne i de opgaver og udfordringer, de står over for. Intellektet skaber imidlertid ingen ledere ledere fører en vision ud i livet ved at motivere, lede, inspirere, lytte, overtale og især ved at skabe resonans. Der er 4 centrale områder for følelsesmæssig intelligens, nemlig Selverkendelse Selvkontrol Social bevidsthed Håndtering af relationer. og hver af dem tilfører det resonante lederskab et sæt afgørende færdigheder. Selverkendelse gør det nemmere at have både empati og selvkontrol, og det er disse to elementer, der tilsammen muliggør en effektiv håndtering af relationer. Social bevidsthed især empati ligger til grund for lederens primære opgave: At fremme resonans. 3. Nervesystemet i lederskab Følelsesmæssig intelligens og de dertil hørende kompetencer drejer sig om: Personlig kompetence o Selverkendelse Følelsesmæssig selverkendelse Præcis selvvurdering Selvtillid o Selvkontrol Følelsesmæssig selvkontrol Transparens at udvise ærlighed og integritet Tilpasningsevne Resultatorientering Initiativ Optimisme Social kompetence o Social bevidsthed Empati fornemmelsen for andres følelser Organisatorisk bevidsthed Service o Håndtering af relationer Inspirerende lederskab Påvirkningsevne Udvikling af andre Forandringskatalysator Konflikthåndtering Teamwork og samarbejde. Resonans betyder i forbindelse med hjernefunktioner, at folks følelsescentre er synkroniseret på en positiv måde. En af de mest effektive og direkte måder at skabe den harmoniske hjerne-til-hjerne-forbindelse på er gennem latter. Behændig brug af humor er typisk for et effektivt lederskab. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 De mest effektive ledere anvender humor oftere selv når tingene ser dystre ud, og afsender positive budskaber, der ændrer den underliggende følelsesmæssige tone i interaktionen. Man taler om fire følelsesmæssige kompetencer, nemlig: Entusiasmen for at opnå resultater Evnen til at tage initiativ Færdigheder i samarbejde og teamwork Evnen til at lede grupper. Max Weber sagde i sin tid, at institutioner, der lever længe, trives ikke på grund af en leders karisma, men fordi man har opdyrket et lederskab i hele systemet. Følelsesmæssige kompetencer er ikke medfødte talenter, men tillærte evner, hvoraf hver enkelt på sin egen måde bidrager til, at ledere bliver mere resonante og dermed effektive. Det er interessant at notere sig, at ingen ledere uanset hvor fremragende de er behersker alle de mange følelsesmæssige kompetencer. Folk med stor selverkendelse er realistiske hverken overdrevent selvkritiske eller naivt forhåbningsfulde. Ledere med selverkendelse forstår også, hvad deres værdier, mål og drømme er. Det mest afslørende tegn på selverkendelse er måske tendensen til at reflektere og tænke sig om. Intuition det gode gæt falder ledere med stor selverkendelse naturligt. Intuition giver følelsesmæssigt intelligente ledere en direkte forbindelse til deres akkumulerede livsvisdom om et emne. Selvkontrol er den komponent i den følelsesmæssige intelligens, der forhindrer os i at blive slave af vore følelser. Ledere, som åbent lufter deres vrede eller på anden måde lader deres frustrerede følelser få frit løb, kan ikke også styre en gruppe ind i et positivt følelsesregister, hvor det optimale arbejde ydes. Forskere anvender udtrykket limbisk resonans om den nervemæssige justering, herved to personer samstemmer deres følelsesmæssige tilstand. Mens empatien repræsenterer én nødvendig ingrediens i et følelsesmæssigt intelligent lederskab, er en anden ingrediens lederes evne til at udtrykke deres budskab på en måde, der bevæger modtagerne. Ved at pejle sig ind på, hvordan andre har det i øjeblikket, kan en leder gøre og sige det, der er relevant. Empati den grundlæggende kompetence inden for social bevidsthed betyder ikke, at ledere skal tillægge sig andres følelser og prøve at behage alle og enhver. Empati betyder derimod, at man seriøst overvejer medarbejdernes følelser og herefter træffer nogle intelligente beslutninger. Og det vigtigste er, at empati giver mulighed for resonans: Hvis ledere mangler empati, vil de handle på nogle måder, der skaber dissonans. Håndteringen af relationer kan udtrykkes som evnen til at håndtere andre menneskers følelser. Kunsten at håndtere relationer begynder med autencitet at handle ud fra ens egne, ægte følelser. I lyset af den primære lederskabsopgave bliver evnen til at inspirere og bevæge folk med et medrivende mål af afgørende betydning. Og efterhånden som lederopgaverne bliver mere og mere komplekse og samarbejdskrævende, bliver færdighederne med hensyn til at kunne håndtere relationer mere og mere centrale. 4. Lederskabets repertoire Fire lederstile: (1) den visionære, (2) coaching-stilen, (3) den affilierende og (5) den demokratiske skaber den slags resonans, der styrker arbejdsindsatsen mens to andre: (a) den tempoangivende og (b) den kommanderende skal anvendes med forsigtighed. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 De ledere, der opnår de bedste resultater, praktiserer ikke kun én lederstil. Man kan forestille sig de forskellige stilarter som udvalget af golfkøller i den professionelle spillers taske. I løbet af en golfturnering vælger og vrager spilleren mellem køllerne, afhængig af det slag, der skal slås. Lederstil Resonans Påvirkning af klimaet Relevant Den visionære Styrer folk mod et fælles mål For det meste stærkt positivt Når ændringer kræver en ny vision eller når der er brug for tydelig retningsangivelse Coaching-stilen Den affilierende Den demokratiske Den tempoangivende Den kommanderende Sammenk æder den enkletes ønsker med organisationens mål Skaber harmoni ved at sætte folk i forbindelse med hinanden Værdsætter folks input og skaber engagement via aktiv deltagelse Realiserer udfordrende og spændende mål Dæmper frygt ved at give en tydelig retning i en krisesituation Stærkt positivt Positivt Positivt Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber derfor et stærkt negativt klima Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber derfor et stærkt negativt klima Når en medarbejder skal hjælpes til at forbedre sin indsats ved at opbygge langsigtede kvalifikationer Når brud i en gruppe skal heles, når der kræves motivering i svære perioder, eller når forbindelser skal styrkes Når der skal skabes tilslutning eller enighed eller skaffes værdifuldt input fra medarbejderne Når der skal skabes reslutater af høj kvalitet fra en motiveret og kompetent gruppe Når en omlægning skal kickstartes i en krisesituation eller i tilfælde af problemer med nogle medarbejdere Visionære ledere hjælper folk med at se, hvordan deres arbejde passer ind i helheden, og formidler dermed en tydelig idé om, at det, medarbejderne gør, betyder noget. Den visionære golfkølle garanterer måske ikke hole-in-one, men den hjælper ganske afgjort i de lange slag. I vores stressende tidsalder siger ledere, at de ikke har tid til coaching. Men hvis de overser denne lederstil, så giver de afkald på et meget vigtigt redskab. Coaching ledere opfordrer medarbejderne til at fastlægge nogle langsigtede mål for deres udvikling og hjælper dem med at udforme en plan for, hvordan de skal nå disse mål, samtidig med at de gør rede for, hvor lederens ansvar ligger og hvordan medarbejderens rolle ser ud. Når coaching udføres dårligt, minder metoden mere om administration af eller udpræget kontrol over en medarbejder. Når coaching udføres godt, tjener metoden imidlertid ikke kun til at fremme medarbejdernes kvalifikationer, men også til at fremme deres selvtillid, hvilket får dem til at fungere både bedre og mere selvstændigt. Den overraskende positive følelsesmæssige indflydelse fra coaching stammer hovedsageligt fra den empati og kontakt, en leder etablerer i forhold til sine medarbejdere. Åbenhed omkring følelser er et af kendetegnene ved den affilierende ledelsesstil. Ved at erkende at medarbejderne er mennesker opbygger ledere med denne stil en enorm loyalitet og styrker sammenholdet og tilhørsforholdet. Når ledere er affilierende, prioriterer de medarbejdernes følelsesmæssige behov højere end arbejdsmæssige mål. Trods sine fordele bør den affilierende ledelsesstil ikke anvendes isoleret. Metodens tendens til udelukkende at focusere på ros kan medfører, at en dårlig indsats ikke bliver påtalt, og at medarbejderne derfor får en fornemmelse af, at middelmådighed tolereres. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 En demokratisk fremgangsmåde virker bedst, når lederen er usikker på, hvilken kurs vedkommende skal følge, og derfor har brug for idéer fra kompetente medarbejdere. Den demokratiske ledelsesstil bygger på en triade af kvalifikationer inden for følelsesmæssig intelligens: teamwork og samarbejde, konflikt og påvirkning. De, der er bedst til at kommunikere, er også bedst til at lytte og det at lytte, er den centrale styrke hos en demokratisk leder. 5. Dissonant lederskabsstil bør anvendes med forsigtighed En tempoangivende ledelsesstil giver især mening i iværksætterperioden af en virksomheds livsforløb, når væksten er altafgørende. Kendetegnende ved denne ledelsesstil er, at lederen selv fastholder og efterlever nogle høje standarder for arbejdsindsats; at han er fanatisk med hensyn til at gøre tingene hurtigere og bedre og at han/hun kræver det samme af alle sine medarbejdere. Den kommanderende ledelsesstil er den metode, der er mindst effektiv i de fleste situationer. Men trods den negative drejning kan kommando- og kontrolstilen alligevel fortjene en fremtrædende plads i den følelsesmæssigt intelligente leders repertoire. Den skal bare anvendes velovervejet! En effektiv udførelse af den kommanderende ledelsesstil trækker på tre afgørende følelsesmæssige kompetencer: (1) evnen til at påvirke, (2) resultatorientering og (3) initiativ. Den måske vigtigste faktor i en ordentlig udførelse af denne ledelsesstil er følelsesmæssig selvkontrol. De mest resonante ledere går videre end en mekanisk proces med at få deres ledelsesstil til at passe til en vifte af situationer de er langt mere fleksible. Når det drejer sig om at udfylde en lederposition, betaler det sig at finde nogen, som behersker et fleksibelt repertoire af de fire eller flere ledelsesmetoder, der kendetegner de mest fremragende ledere. Uanset hvad en leders aktuelle repertoire af ledelsesformer er, kan det udvikles yderligere. Nøglen er at styrke de underliggende færdigheder inden for følelsesmæssig intelligens, der styrer en bestemt ledelsesstil. Lederskab kan læres. Processen er imidlertid ikke let. Den kræver tid og først og fremmest engagement. DEL 2: KIMEN TIL LEDERE 6. Sådan bliver du en resonant leder de fem opdagelser Det er mere almindeligt, end man skulle tro, at jo højere oppe i hierarkiet, en leder kommer, jo mindre præcis er hans vurdering af sig selv. Problemet er en kolossal mangel på tilbagemeldinger. Paradokset er selvfølgelig, at jo højere position en leder har i en organisation, jo mere kritisk behov har lederen for netop denne form for tilbagemelding. En leders selverkendelse og evne til at bedømme sin indsats præcist er uden tvivl lige så vigtig som de tilbagemeldinger, han får fra andre. Empati er en evne, der er delvis genetisk bestemt altså medfødt. Men optugtelsen spiller også en væsentlig rolle. Følelsesmæssig intelligens involverer et kredsløb, der forbinder hjernecentrene i de præfrontale lapper og hjernens limbiske system, som styrer føleser, impulser og drifter. Færdigheder, der hører til i de limbiske områder, læres bedst via motivering, gentagen praksis og tilbagemeldinger. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 Problemet er, at de fleste uddannelsesprogrammer, der går ud på at forbedre følelsesmæssige kompetencer er rettet mod neocortex og ikke mod den limbiske hjerne. En opbygning af følelsesmæssig intelligens kan kun finde sted, når der er tale om et oprigtigt ønske og om en bevidst indsats. Men det kan lade sig gøre! Kernen i en lederudvikling, der virker, er selvindlæring - en bevidst udvikling eller styrkelse af et aspekt af, (1) hvem du er, eller (2) hvem du gerne vil være eller (3) begge dele. Folk, som på en vellykket måde ændrer sig vedvarende, gennemgår følgende stadier: Den første erkendelse: Mit idéelle jeg - hvem jeg gerne vil være Den anden erkendelse: Mit virkelige jeg hvem er jeg? Hvad er mine styrkeområder og u- overensstemmelser? Den tredje erkendelse: Min dagsorden for indlæring hvordan kan jeg bygge videre på mine styrkeområder samtidig med, at jeg reducerer mine uoverensstemmelser Den fjerde erkendelse: Eksperimenteren med og praktisering af ny adfærd, nye tanker og nye følelser indtil disse beherskes Den femte erkendelse: Udvikling af underbyggende og tillidsfulde relationer, som gør ændringer mulige. 7. Motivation til forandring Den første erkendelse handler om det idéelle jeg. Det er her forandringen begynder. At komme i kontakt med sine drømme medfører, at ens lidenskab, energi og livslyst frigøres. Det er nødvendigt at starte med at sætte alt ind på den styrke, der ligger i det idéelle jeg, for det er nemlig hårdt arbejde at ændre vaner. Når forældre, ægtefæller, chefer eller lærere fortæller os, hvordan vi skal være, så giver de os deres vision af vorese idéelle jeg-billede. Men det er et billede, der bidrager til et burde-jeg og kan blive til det, som Max Weber i sin tid kaldte for jernburet. Man kan alt for let komme til at forveksle sig burde-jeg med sit idéelle jeg og dermed handle på nogle måder, som ikke er ægte. Derfor er skridtet med at få afdækket sit eget, indre idéelle jeg så vigtigt i lederudviklingsprocesser. Ægte lederudvikling udspringer fra en meget bredere baggrund end karriereplanlægning den udspringer af en holistisk vision om ens liv og alle dets facetter. Folks drømme og håb ændrer sig i takt med deres karriereforløb, hvilket igen ændrer, hvad de anser for at være vigtigst i deres liv og arbejde. PÅ samme måde bliver det idéelle jeg mere omskifteligt i løbet af tilværelsen. Hvis man smider en frø ned i kogende vand, springer den instinktivt op igen. Men hvis man placerer en frø i en gryde med koldt vand og varmer det op, så lægger frøen ikke mærke til, at vandet bliver varmere og varmere. Den bliver bare siddende indtil vandet koger og den koger sammen med det. En sådan frøs skæbne minder meget om visse ledere. Når du skal danne dig et indtryk af dit virkelige jeg, så skal du først opregne dine talenter og lidenskaber den person, du rent faktisk er som leder Den anden erkendelse begynder med at afdække virkeligheden: Hvordan ser du dig selv og hvordan ser andre dig. For at kunne gennemføre denne erkendelse er du imidlertid nødt til at udvikle en forståelse af dine ledelsesmæssige styrkeområder og uoverensstemmelser forskellene eller lighederne mellem den idéelle og virkelige tilstand. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 Den leder, som vil styrke sine evner, skal begynde med at søge andres synspunkter for at kunne danne sig et nøjagtigt billede af sig selv. 360-graders-metoden kan være et effektivt værktøj til at danne et mere fuldstændigt billede. 8. Metamorfose vedvarende forandring i lederskab Livet er et laboratorium for indlæring. Det er vigtigt at huske på, at planer, der kun focuserer på bestemte resultatmålsætninger, er mindre effektive, en dem der uspringer af, at man sammenligner sit ideelle jeg med sit virkelige jeg. Den tredje erkendelse er en dagsorden for indlæringen. Den bedste form for indlæringsdagsorden hjælper folk med at focusere på det, det gerne vil blive deres eget idéal i stedet for andres meninger om, hvordan de burde være. Det gælder at: Målene bør bygge på folks stærke sider, ikke på deres svagheder Målene skal være folks egne ikke nogle mål, som andre har påtvunget dem Planerne bør altid være så fleksible, at de giver folk mulighed for at forberede sig på fremtiden på forskellige måder Planer skal kunne realiseres og omfatte håndterbare ting Planer, der ikke passer til en persons indlæringsstil, bliver demotiverende. Den fjerde erkendelse handler om rekonfiguration af hjernen. Hver gang en person fx leder et hold, vil han med det samme gentage det, han tidligere har gjort som leder af en anden gruppe. Og hver gang han gentager det, bliver de nerveforbindelser, der underbygger vanen, understøttet. Det er den primitive del af hjernen, der opfatter og behersker de vaner, vi hele tiden støtter os til. Det er muligt at blive bedre, hvis man gør tre ting: 1. Erkender sine dårlige vaner 2. Bevidst praktiserer en bedre metode og 3. Øver sig på den nye adfærd, hver gang muligheden byder sig, indtil den bliver automatisk. Det er svært at lære lederevner effektivt i en undervisningssituation. En lærer kan ikke instruere hjernens kredsløb, som indeholder gamle ledervaner, i at lære nogle nye forfra. Det, der kræves er øvelse, øvelse og øvelse. Nøglen til lederes indlæring er altså at øve sig, indtil man behersker de nye vaner. Ellers vil man uvægerligt falde tilbage til de gamle vaner. Jo mere tid man bruger på at øve sig, jo større er belønningen. Man kan også øge mulighederne for at øge sine lederevner på en anden måde: Ved hjælp af mental træning. Studier af hjernen har vist, at hvis man forstiller sig noget klart og detaljeret, så kan man aktivere netop de hjerneceller, der er involveret i den pågældende aktivitet. For alle, der har gennemgået en brugbar lederudvikling, er betydningen af de personer, der hjælper dem i processen, indlysende. Positive grupper hjælper folk med at foretage positive ændringer, især hvis relationerne er kendetegnet ved ærlighed, tillid og psykologisk tryghed. Når folk føler sig stressede, føler de sig naturligvis ikke længere trygge og hæmmes i at øve sig på nogle nye handlingsmønstre. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 Når man samarbejder med en mentor, som er klar over, hvad man forsøger at gøre, og som deler ens forhåbninger og indæringsplan, så bliver mentoren til en konsulent. Ledelseskonsulenter er en anden mulighed for at tale mere åbent end man kunne med en chef eller en kollega. Gode konsulenter (interne eller eksterne) har forståelse for de dilemmaer, der findes i organisationen og dens kultur, samt for lederens personlige stærke sider og udfordringer og anvender selv følelsesmæssig intelligens. Når det drejer sig om lederskab, er opgaven kun netop begyndt, når man har ændret en enkelt leder. Resten af arbejdet består i at udvikle en kritisk masse af ressonante ledere og derfor forandre den måde, folk samarbejder på, og opfordre til en fortsat udvikling hos disse ledere. Den mest effektive lederudvikling går hånd i hånd med parallelle forandringer i den organisation, lederne står i spidsen for. DEL 3: OPBYGNING AF FØLELSESMÆSSIGT INTELLIGENTE ORGANISATIONER 9. Den følelsesmæssige virkelighed i grupper Grupper begynder først at ændre sig, når de har fået en fuld forståelse af den virkelighed, de fungerer i især når gruppens enkelte medlemmer erkender, at de arbejder i situationer, der er uharmoniske eller ubehagelige. Grupper er kun kvikkere end enkeltpersoner, hvis de kan udvise følelsesmæssig intelligens. En kollektiv følelsesmæssig intelligens er det, der adskiller de bedste grupper fra de middelmådige. Følelsesmæssig intelligens resulterer kort sagt i en positiv og stæk følelsesmæssig virkelighed. I grupper med selverkendelse og selvkontrol vil medlemmerne selv praktisere indførelsen og styrkelsen af harmoniske normer og holde hinanden ansvarlige for at overholde dem. At samle folk i topledergruppen med henblik på at få en ærlig samtale om, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør, er det første kritiske skridt i processen med at skabe et mere harmonisk team. Ledere kan ikke lede med resonans, hvis de er fastlåst i gruppenormerne. Og de kan kun ændre gruppens normer, hvis de er villige til at påtage sig en leders primære opgave at arbejde med folks følelser og med gruppens følelsesmæssige virkelighed. 10. Virkelighed og den idéelle vision Når ledere opererer med en dissonant lederstil, bliver resultatet uvægerligt en giftig kultur. For at kunne skabe resonans og resultater er lederen nødt til at være opmærksom på de skjulte dimensioner: Folks følelser, understrømmene af følelsesmæssige realiteter i virksomheden og den kultur, der holder sammen på det hele. Når den kulturelle virkelighed først er afdækket og udforsket, er det næste skridt hen mod en følelsesmæssig intelligent organisation at definere en idéel vision for organisationen, som er samstemmende med de forskellige enkeltpersoners håb og drømme for sig selv. Når man skal skabe kontakt til den vision, der kan opbygge resonans, begynder arbejdet indefra. Når følelsesmæssigt intelligente ledere vil i forbindelse med den slags vision, der kan styre en kultur hen mod resonans, begynder de med at se indad på det, de føler, tænker og fornemmer om deres organisation. For at følelesesmæssigt intelligente ledere kan skabe en vision for en virksomhed, skal de gå længere end blot deres egen undersøgelse af en organisations vision og trække på deres medarbejderes kollektive viden. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 Følelsesmæssigt intelligente ledere involverer folk i at afdække sandheden om sig selv og om organisationen: De erkender sandheden om, hvad der virkelig foregår, og de hjælper folk med at sætte ord på, hvad der er skadeligt, og at bygge videre på organisationens stærke sider. Hvis man vil skabe en følelsesmæssig intelligent og effektiv kultur, så skal man følge følgende regler: Afdækning af den følelsesmæssige virkelighed o Respekter gruppens værdier og organisationens integritet. Lederen skal sørge for, at det hellige centrum det, som alle sætter højest, forbliver intakt o Sæt farten ned for at kunne sætte den op. Både coaching-stilen, hvor lederen lytter indgående til de enkelte, og den demokratiske stil, hvor en gruppe når til enighed via en dialog, kan sikre, at folk inddrages i ændringsprocessen på en måde, der opbygger deres engagement. o Begynd oppefra med en nedefra-og-op-strategi Visualisering af idéalet o Se indad o Ikke indretning men samstemning o Først mennesker, så strategi Vedvarende følelsesmæssig intelligens o Omsæt visionen til handling o Skab systemer, der bevarer følelsesmæssigt intelligente praksisser o Administrér lederskabsmyterne 11. Sådan skabes vedvarende forandring. Hvis lederudviklingen skal være vellykket, skal topledelsen demonstrere, at engagementet kommer ovenfra. Få tingene til at lykkes med en proces ikke med et program. De bedste lederudviklingsprocesser er focuseret på både følelsesmæssig og intellektuel indlæring, og de bygger på aktiv deltagelse: Indlæring af handlemønstre og coaching, hvor folk bruger det, de har lært, til at diagnosticere og løse virkelige problemer i deres organisation. Kort beskrevet er de bedste lederprogrammer udformet med henblik på kulturen, kompetencerne og endda ånden. De optimale processer omfatter følgende elementer: En forbindelse med kulturen og somme tider med kulturændringerne i en organisation Seminarer opbygget omkring filosofi og praksis i forbindelse med enkeltstående ændringer Relevant indlæring af følelsesmæssige kompetencer ikke kun af forretningssans Kreative og effektive indlæringserfaringer med et formål Relationer, der understøtter indlæringen fx indlæringsgrupper og coaching af ledere. Folk kan og vil ændre sig, når de har en god grund til det. Ændringer i lederskabet bibringer folk en forståelse af, hvad de vil ændre og hvordan. I dag er de bedste ledere dem, der ikke leder blot i kraft af deres magtposition, men som også behersker kunsten at pleje relationer, den enestående evne, det skiftende forretningsklima gør uundværligt. Resonante ledere ved, hvornår de skal samarbejde, og hvornår de skal være visionære. Hvornår de skal lytte og hvornår de skal være kommanderende. En følelsesmæssigt intelligent leder gør alle disse ting på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde og over for den rigtige person. Den form for lederskab skaber et klima af entusiasme og fleksibilitet, hvor folk føler sig opmuntret til at være innovative og hvor de yder deres bedste. den kl. 8:16 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach

Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach Hvad er godt lederskab? Hvornår er man manager, og hvornår er man leder? I min barndoms spejdertid kaldte vi lederen for patruljefører, men

Læs mere

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet.

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Forord Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Jeg har taget den musikpædagogiske overbygning med speciale i klassisk korledelse fra Aalborg

Læs mere