Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3"

Transkript

1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl Økonomiudvalget... 9 Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Unvisningsudvalget Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Overførsel af uforbrugte bevillinger i april

4 Indledning Indledning Denne publikation indehol forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 til eller senere. Overførsel af fra et år til et efterfølgende år har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune alene havde likviditetsmæssig virkning. Overførsel af er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til det vedtagne til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af overskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne un et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det er for vigtigt, at de overførte fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført 17,9 mio. kr. (udgifts vedrørende service) til. Såfremt de overførte beløb på 17,9 mio. kr. samt hele det vedtagne bliver forbrugt i, er således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive giver mulighed for at forbruge mere end er afsat i det vedtagne. Omvendt skal områ har fået overført negativer forbruge mindre end er afsat i det vedtagne. er således med til at finansiere positive. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 17,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at er realiseret et mindreforbrug på minimum 17,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vuring, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges un alle omstændighe tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august vil det blive vuret, om er behov for initiativer begrænser forbruget i, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Spilleregler for at uforbrugte bevillinger I tet for 2011 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper: En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt til efterfølgende år. I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

5 Indledning udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet. Anlæg I tet er un flere politikområ afsat til anlægsprojekter - det vil sige større ombygninger, større renoveringsarbej og nybygninger. Et til anlægsprojekter kaldes også rådighedsbeløb. Selv om er afsat rådighedsbeløb i tet, må et anlægsprojekt ikke sættes i gang før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet i form af en anlægsbevilling. Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Der foreslås overført anlægs på i alt 51,4 mio. kr. fra 2011 til som således først vil påvirke kommunens likviditet i. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, garanti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil for ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. I regnskabet for 2011 er er mindreforbrug på området på 9,1 mio. kr. Herfra skal trækkes en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet på 2,0 mio. kr., således at er et samlet mindreforbrug i 2011 på 7,1 mio. kr. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at garanti og beskæftigelsestilskud overføres mindreforbruget. Mindreforbruget placeres mæssigt un Økonomiudvalget til imødegåelse af den usikkerhed er for området. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

6 Overblik sopgørelse incl. Beløb i mio. kr. fra ) Afvigelse incl. 1) Overførsler afvikles efter Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning ,2 6, ,0-4,4 7,7 7,7 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 198,2 4,7 191,1 11,8 6,1 6,1 1,8 Erhverv og turisme 1,6-0,8 1,7-0,8-0,6-0,6 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,3 0,2 Redningsberedskab 5,1 0,5 5,3 0,3 0,3 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 0,8 4,1 0,8 Trafik, vej og park 63,1 4,4 66,1 1,4 2,1 2,1 Plan- og Boligudvalget By og bolig 30,8-0,3 38,2-7,6-3,2-3,2 Børne- og Unvisningsudvalget Skoler 271,9 1,2 269,1 4,0 0,2 1,3-1,2 Dagtilbud til børn 136,7 3,3 138,8 1,2 2,8 3,7-0,9 Børn og unge 84,7 0,2 77,4 7,6 0,7 0,9-0,2 Vidtgående specialunvisning/spt 44,9 6,6 45,7 5,8 5,3 5,6-0,4-2,9 Socialudvalg Sundhed 84,9 85,9-1,0 0,2 0,2 Handicap, social og psykiatri 135,3-2,5 134,1-1,3-0,3 0,7-1,0-3,2 Unge 91,2 91,2 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 182,6 1,4 174,4 9,6 2,4 2,4 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 389,3 1,8 382,1 9,1 0,7 0,7 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,1 0,0 20,6 0,6 0,2 0,6-0,4 0,5 Fritid og sundhed 28,3 1,4 27,4 2,3 1,8 1,8 Skattefinansieret drift i alt 1.774,6 22, ,5 44,0 18,7 26,5-7,8-3,8 Heraf serviceudgifter 1.364,6 21, ,1 36,5 17,9 25,7-7,8-3,8 Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

7 Overblik Beløb i mio. kr. fra ) Afvigelse incl. 1) Overførsler afvikles efter Renter Økonomiudvalget Renter 13,9 13,1 0,8 Resultat af ordinær drift 97,7-29,7 108,4 40,4 26,3 34,2-7,8-3,8 Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg un Økonomiudvalget 0,1 0,1 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,0 Miljø og natur 2,0 0,1 2,0 2,0 2,0 Trafik, vej og park 5,3 19,0 19,5 4,8 4,1 4,1 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg 12,1 3,1 4,7 10,4 9,2 9,2 By og bolig -0,2 0,0 1,5-1,7 0,4 0,4 Energipulje 6,3 2,2 3,9 4,6 0,2 0,2 Skoler 11,8 11,4 20,9 2,3 2,7 2,7 Dagtilbud til børn 2,6 0,5 0,5 2,7 2,9 2,9 Vidtgående specialunvisning/spt 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Handicap, social og psykiatri 1,0-2,2 0,6-1,8-1,5-1,5 Ældreliv 0,3-3,9-7,6 4,0 0,2 0,2 Kultur 0,1 0,1 0,1 Fritid og Sundhed 5,1 14,1 14,9 4,3 3,9 3,9 Skattefinansieret anlæg i alt 46,8 44,6 59,7 31,8 24,2 24,2 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord 1,0 4,1-1,3 6,5 6,5 6,5 Resultat af skattefinansierer område 49,8-78,4 50,0 78,6 57,0 64,8-7,8-3,8 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 0,0-2,0 2,0 Varmeforsyning -13,3-17,8 4,6 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning 15,7 5,6 6,3 15,0 14,5 14,5 Renovation 6,3 6,3 6,3 6,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 8,7 5,6-13,5 27,8 20,8 20,8 Resultat i alt 41,1-84,0 63,5 106,5 77,8 85,6-7,8-3,8 Finansielle poster Økonomiudvalget Almene boliger 11,2 7,4 3,8 3,8 3,8 Øvrige finansforskydninger -14,3 5,2-19,4 Optagne lån -22,0-30,4-30,4-22,0 Afdrag på lån 41,3 40,4 0,9 Ændring af likvide aktiver 36,0-64,8 41,0 69,8 81,6 89,4-7,8-3,8 Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

8 Overblik Bemærkninger: Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. Overførsler til personer optræ primært un Beskæftigelsesområdet, men også un andre områ som eksempelvis Børn og unge. De samlede serviceudgifter er vist nest i tabellen på side 4. Det fremgår af den første tabel, at overføres positive vedrørende serviceudgifter på i alt 25,7 mio. kr. som institutionerne har mulighed for at forbruge i. Til gengæld overføres 7,8 mio. kr. negative (merforbrug i 2011) som forventes afviklet i. Herudover bliver overført merforbrug på i alt 3,7 mio. kr. som først forventes afviklet efter. I vil således være mulighed for at forbruge 17,9 mio. kr. mere end er godkendt i det vedtagne. Regeringen har indført sanktioner overfor de kommuner ikke overhol det vedtagne for. Såfremt de 17,9 mio. kr. bliver forbrugt i er for en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen, som kan bevirke, at kommunen bliver trukket et beløb i bloktilskud svarende til overskridelsen. Erfaringsmæssigt er dog en del institutionslee administrerer således, at altid overføres et mindre overskud fra år til år ud fra en betragtning om, at det er godt at have lidt midler på kistebunden. Anlæg: Skattefinansieret anlæg, køb og salg af jord samt varmeforsyning Der overføres i alt 24,2 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 6,5 mio. kr. vedrørende køb og salg af jord, og 20,8 mio. kr. vedrørende renovation og varmeforsyning i alt 51,4 mio. kr. Det bety, at har været forbrugt 51,4 mio. kr. mindre end forudsat i tet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojektet ikke har været gennemført som forudsat i tet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Anlægsudgifter er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Almene boliger Der er reserveret til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger i Ortved og på Amtstue Alle. Indskud til disse projekter vil blive foretaget i. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

9 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning fra ) Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Regulering af skatter, tidligere år Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering af tilskud og udligning, tidligere år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Pulje - Beskæftigelsesområdet Udvalgsbevilling i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note 1. Regulering af skat og tilskud fra tidligere år blev 5,5 mio. kr. mindre end forudsat i tet, idet kommunen blev kompenseret for ændringer af skatteregler som er vedtaget efter at aftale om kommunernes økonomi for 2011 blev indgået. 2. Der har i 2011 været en del reguleringer af såvel grundskyld som dækningsafgift. Reguleringerne er foretaget med tilbagevirkende kraft. 3. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2010 blev oprettet en særlig pulje un Økonomiudvalget til imødegåelse af reguleringer at beskæftigelsestilskud. Der resterer 1,3 mio. kr. af puljen. Puljen tilføres følgende beløb fra regnskab 2011: Mindreforbrug på beskæftigelsesområdet er på 9,1 mio. kr. Heraf overføret 0,7 mio. kr. til forbrug på området i. Rest på 8,4 mio. kr. minus regulering af beskæftigelsestilskud foretaget i oktober kvartal 2010 på 2,0 mio. kr. Puljen udgør herefter 7,7 mio. kr. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

10 Økonomiudvalget Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

11 Økonomiudvalget Skattefinansieret drift Ledelse og personale fra ) Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Administrationsbygninger Pensioner Revision Diverse velag for opkrævning af attester Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhe Øvrige udgifter og indtægter Administrationsbidrag fra konto Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption Institutionsbevillinger i alt Ledelse og personale i alt Noter: 1. Byrådet har vedtaget at anvende kr på et markedsføringskoncept for kommunen. Opgaven løses i. 2. Overskuddet vedrørende landbyudvikling overføres til. 3. 1,8 mio. kr. af overskuddet bruges til at udligne administrationens gæld i Til er overført 0,9 mio. kr. som dækker over et overskud i forvaltningerne, samt vedrørende IT på 1,5 mio. kr., samt nedskrivelse af gælden i med 0,5 mio. kr. 4. Der overføres i alt 2,9 mio. kr. vedrørende lønpuljer og trepartsmidler, hvoraf de 0,7 mio. kr. er disponeret til kompetenceudvikling, og de resterende 1,3 mio. kr. til ledelsesudvikling. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

12 Økonomiudvalget Erhverv og turisme fra ) Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Udvalgsbevilling i alt Erhverv og turisme i alt Noter: 5. Der overføres merforbrug på kr. idet regningen for vedrørende væksthuse er betalt i Derfor kommer denne regning ikke i. Borger- og brugerinddragelse Ingen. Redningsberedskab fra ) Redningsberedskab Institutionsbevillinger Redningsberedskab Institutionsbevillinger i alt Redningsberedskab i alt Note Årets resultat viser et overskud på kr. I beredskabets er imidlertid et ubenyttet beløb på kr. vedrørende det landsdækkende kommunikationsnet SINE, hvorfor reelt er det driftsunskud på kr. Overskuddet på overføres til. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

13 Økonomiudvalget Skattefinansieret anlæg Anlæg un Økonomiudvalget Ingen. Køb og salg af jord Budget Afvigelse til 1) Udstykning 40, Skovgården Udstykning 41, Nordrup Udstykning 49, Køgevej Udstykning 50, Sønvang Udstykning 41, Nordrup Udstykning 43, Høm øst Udstykning 47, Vetterslev Udstykning 51, Høm Byvej Salg af jord, Kærup Parkvej Udstykning 44, Knudslund Udstykning 42, Ringsted Kaserne Udstykning 42, Ringsted Kaserne Salg af ejendom Ørslevgade 65 B Salg af skolerne Allindelille, Vetterslev-Høm, Kværkeby Udstykning 44, Knudslund Salg af jord Salg af Humleorevej Salg af BUC-bygninger I alt Finansielle poster Renter Ingen. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

14 Økonomiudvalget Øvrige finansforskydninger Ingen. Optagne lån Ingen. Afdrag på lån Ingen. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

15 Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Tværgående klima Ingen. Miljø og natur Ingen. Trafik, vej og park fra ) Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Skøjtebane Diverse udgifter Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Institutionsbevillinger i alt Trafik, vej og park i alt Note Der overføres i alt 2,1 mio. kr. vedrørende vejvedligeholdelse. Genopretningen af Søngade er udskudt til, projektet mangler afslutning med slidlag, hvilket bety en overførsel svarende til kr. Der er igangsat, renovering af broer, som fortsætter i, søges overført 1,6 mio. kr. til, idet er disponeret over beløbet. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

16 Klima- og Miljøudvalget 1. Skattefinansieret anlæg Miljø og natur Budget Afvigelse til 1) Oprensning for jord- og grundvandsforurening på ejendommen Høedvej I alt Trafik- vej og park Budget Afvigelse til 1) Legepladser i landområ Renovering Ringsted Lystanlæg Grønningen, Klosterparken Lyskryds P-hus/DSB Stamvej Klosterparks Alle Ramme til byforbedring Projektering af støjvold syd for Fælledvej Trafiksikkerhed Stiprojekter ved ådalen Stibro Kasernen-Kærup Stier Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by Renovering af broer Dobbeltretning af Nørregade mv I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

17 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret anlæg Varmeforsyning Budget Afvigelse til 1) Udviklingsprojekt Halmvarmeværket Truck til varmeforsyningen Transmissionsledning krematorium Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og stikledninger Varmeforsyning kaserneområdet Ombygning Ringsted Halmvarmeværk Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarken Varmeforsyning Nonnedalen I alt Note Det skal bemærkes, at varmeforsyningen vil blive udskilt fra Ringsted Kommune fra den 1. januar. I den forbindelse vil varmeforsyningens blive nulstillet. Renovation Budget Afvigelse til 1) Ny indsamlingsordning I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

18 Plan- og Boligudvalget Plan- og Boligudvalget Skattefinansieret drift By og bolig fra ) By og bolig Udvalgsbevilling Beboelse Andre faste ejendomme Sanering Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Ejendomsudgifter Udvalgsbevilling i alt By og bolig i alt Note 1. Der overføres i alt merforbrug på 3,16 mio. kr. Merforbruget vedrører en ekstraordinær hasterenovering af pyramidehallen på Søholmskolen på grund af sammenstyrtningsfare. Denne er blevet betalt af driftsmidler med 0,26 mio. kr. Der har været foretaget en planlagt renovering af 6 CTS anlæg (vedligeholdelsesopgave) ligeledes finansiert af driftsmidler for i alt kr. 2,9 mio. kr. Den resterende del af afvigelsen på 3,1 mio. kr. overføres ikke. Afvigelsen vedrører merudgifter til rengøring, bortfaldet lejeindtægt samt ekstraudgifter i forbindelse med opstart af ejendomsstaben. Skattefinansieret anlæg Tværgående anlæg Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

19 Plan- og Boligudvalget Budget Afvigelse til 1) Ny brandstation Idrætsfaciliteter til gymnasiet Asbestplan I alt By og bolig Budget Afvigelse til 1) Udskiftning af vinduer Hækkerupsvej Byfornyelsesplan, Bykernen I alt Energipulje Budget Afvigelse til 1) Energibesparende foranstaltninger - Valdemarskolen Energibesparende foranstaltninger - Benløse Skole I alt Skoler Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

20 Plan- og Boligudvalget Budget Afvigelse til 1) Vandska 2011 Skoler Valdemarskolen - skimmelsvamp Skolestruktur I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

21 Plan- og Boligudvalget Dagtilbud for børn Budget Afvigelse til 1) Genopretning, børneinstitutioner Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner i landområ I alt Vidtgående specialunvisning/spt Budget Afvigelse til 1) Kloakering ved Nebs Møllegård I alt Handicap, social og psykiatri Budget Afvigelse til 1) Bocenter Ringsted I alt Ældreliv Budget Afvigelse til 1) Ældreboliger på Amtstue Allé Glad mad - køkkenrenovering I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

22 Plan- og Boligudvalget Kultur Ingen. Fritid og Sundhed Budget Afvigelse til 1) Gyrstinge - udendørsanlæg Gymnastikhus Ny musikskole Lokaleforhold Musikskolen I alt Finansielle poster fra ) Udvalgsbevilling Almene boliger Udvalgsbevilling i alt Almene boliger i alt Der er reserveret til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger i Ortved og på Amtstue Alle. Indskud til disse projekter vil blive foretaget i. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

23 Børne- og Unvisningsudvalget Børne- og Unvisningsudvalget Skattefinansieret drift Skoler fra ) Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Betaling til og fra kommuner for plejebørn Befordring til og fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Skatter og forsikringer Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenabat Rammekonto, SFO Energibesparande foranstaltninger Rammebesparelse - Børne- og Unvisningsudvalget Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen klassecenter Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole Institutionsbevillinger i alt Skoler i alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

24 Børne- og Unvisningsudvalget Note I forbindelse med den nye skolestruktur har Byrådet besluttet at eftergive folkeskolernes gæld således: Skolernes gæld pr. 31. december 2011 eftergives, men gældsafvikling fortsætter så længe de eksisterende skoler består. Det bety, at den aftalte gældsafvikling i nedskrives med 5/12 og skoler som gældsafvikler stilles mere lige jf. øvrige gældsaftaler. Samlet afdrages 1,2 mio. kr. fra 1. januar til 31. juli. Herved opnås, at alle skoler er gældfrie pr. 1. august, når den nye skolestruktur forventes iværksat. Det øvrige gældsafdrag på 1,7 mio. kr. forudsættes håndteret i forbindelse med regnskab 2011 via. På baggrund heraf er skolernes fra 2011 til beregnet således: fra 2010 til Over-/ unskud i 2011 Gæld fra før 2011 aftalt afviklet i Samlet gæld/ opsparing 31/ Nedskrivning 5/12 Gæld/tilgodehaven til afvikling i Gæld fra før 2011 aftalt afviklet efter Afskrives i alt Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

25 Børne- og Unvisningsudvalget Dagtilbud til børn fra ) Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Fripladser og søskenabat Rammekonto sføring, selvejende institutioner Betaling til og fra andre kommuner Skatter og forsikringer Huslejer Øvrige fælleskonti Bygningsvedligeholdelse Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Benediktegårdens Børnehave Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggstue og Børnehave Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden Institutionsbevillinger i alt Dagtilbud til børn i alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

26 Børne- og Unvisningsudvalget Børn og unge fra ) Børn og unge Udvalgsbevilling Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Unvisning på opholdsste Vidtgående specialunvisning - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og - fritidshjem Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Døgnpleje - betaling til andre kommuner Døgnpleje - betaling fra andre kommuner Sikrede institutioner Forsikringer, administrationsbidrag m.v Demografipulje Familieplejeprojekt Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordeling Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Institutionsbevillinger i alt Børn og unge i alt Note 1. Familieplejeprojektet er finansieret af eksterne midler, hvorfor mindreforbruget overføres til. 2. I Sundhedsplejens driftsregnskab viser et unskud på kr. Unskuddet afvikles planmæssigt i henhold til aftale indgået med leen af Sundhedsplejen. I Sundhedsplejens regnskab er indeholdt projekt Ung mor som er eksternt finansieret. Tilskud fra staten er modtaget i 2010 og 2011, men projektet er blevet forsinket, hvorfor ved udgangen af 2011 er et overskud på kr. Netto overføres et unskud på kr. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

27 Børne- og Unvisningsudvalget Vidtgående specialunvisning/spt fra ) Vidtgående specialunvisning/spt Udvalgsbevilling Takstbetaling for vidtgående specialunvisning Betaling til og fra andre kommuner Fair Forældrebetaling Skatter og forsikringer Handicapkørsel Demografi Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Specialafdeling Asgård Specialafdeling Sdr. Park A-huset Vigersted Ådalskolen Sct. Bendts Børnehave Nebs Møllegård Baneskolen UPPR UPPR - Støttekorps UPPR - Projekter Institutionsbevillinger i alt Vidtgående specialunvisning/spt i alt Note 1. Regulering af betaling fra andre kommuner foretages 2 år efter regnskabsåret. Der overføres for kr. til 2013 som således er udtryk for reguleringer vedrørende 2011 indregnet i takster for (Indtægt). 2. Der overføres kr. som er fremkommet således: Budget til støttekorpset har tidligere været registreret på fællesudgifter un dagtilbud og dels un UPPR. Der resterer et unskud fra tidligere år vedrørende støttekorpset på kr. som er aftalt afviklet i. Det samlede overskud på fællesudgifter un dagtilbud og støttekorps udgør kr., overføres og dels dækker det gamle unskud og dels pulje til fordeling til daginstitutioner. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Mandag den 13-05-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere