Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3"

Transkript

1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl Økonomiudvalget... 9 Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Unvisningsudvalget Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Overførsel af uforbrugte bevillinger i april

4 Indledning Indledning Denne publikation indehol forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 til eller senere. Overførsel af fra et år til et efterfølgende år har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune alene havde likviditetsmæssig virkning. Overførsel af er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til det vedtagne til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af overskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne un et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det er for vigtigt, at de overførte fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført 17,9 mio. kr. (udgifts vedrørende service) til. Såfremt de overførte beløb på 17,9 mio. kr. samt hele det vedtagne bliver forbrugt i, er således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive giver mulighed for at forbruge mere end er afsat i det vedtagne. Omvendt skal områ har fået overført negativer forbruge mindre end er afsat i det vedtagne. er således med til at finansiere positive. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 17,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at er realiseret et mindreforbrug på minimum 17,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vuring, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges un alle omstændighe tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august vil det blive vuret, om er behov for initiativer begrænser forbruget i, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Spilleregler for at uforbrugte bevillinger I tet for 2011 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper: En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt til efterfølgende år. I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

5 Indledning udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet. Anlæg I tet er un flere politikområ afsat til anlægsprojekter - det vil sige større ombygninger, større renoveringsarbej og nybygninger. Et til anlægsprojekter kaldes også rådighedsbeløb. Selv om er afsat rådighedsbeløb i tet, må et anlægsprojekt ikke sættes i gang før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet i form af en anlægsbevilling. Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Der foreslås overført anlægs på i alt 51,4 mio. kr. fra 2011 til som således først vil påvirke kommunens likviditet i. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, garanti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil for ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. I regnskabet for 2011 er er mindreforbrug på området på 9,1 mio. kr. Herfra skal trækkes en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet på 2,0 mio. kr., således at er et samlet mindreforbrug i 2011 på 7,1 mio. kr. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at garanti og beskæftigelsestilskud overføres mindreforbruget. Mindreforbruget placeres mæssigt un Økonomiudvalget til imødegåelse af den usikkerhed er for området. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

6 Overblik sopgørelse incl. Beløb i mio. kr. fra ) Afvigelse incl. 1) Overførsler afvikles efter Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning ,2 6, ,0-4,4 7,7 7,7 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 198,2 4,7 191,1 11,8 6,1 6,1 1,8 Erhverv og turisme 1,6-0,8 1,7-0,8-0,6-0,6 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,3 0,2 Redningsberedskab 5,1 0,5 5,3 0,3 0,3 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 0,8 4,1 0,8 Trafik, vej og park 63,1 4,4 66,1 1,4 2,1 2,1 Plan- og Boligudvalget By og bolig 30,8-0,3 38,2-7,6-3,2-3,2 Børne- og Unvisningsudvalget Skoler 271,9 1,2 269,1 4,0 0,2 1,3-1,2 Dagtilbud til børn 136,7 3,3 138,8 1,2 2,8 3,7-0,9 Børn og unge 84,7 0,2 77,4 7,6 0,7 0,9-0,2 Vidtgående specialunvisning/spt 44,9 6,6 45,7 5,8 5,3 5,6-0,4-2,9 Socialudvalg Sundhed 84,9 85,9-1,0 0,2 0,2 Handicap, social og psykiatri 135,3-2,5 134,1-1,3-0,3 0,7-1,0-3,2 Unge 91,2 91,2 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 182,6 1,4 174,4 9,6 2,4 2,4 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 389,3 1,8 382,1 9,1 0,7 0,7 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,1 0,0 20,6 0,6 0,2 0,6-0,4 0,5 Fritid og sundhed 28,3 1,4 27,4 2,3 1,8 1,8 Skattefinansieret drift i alt 1.774,6 22, ,5 44,0 18,7 26,5-7,8-3,8 Heraf serviceudgifter 1.364,6 21, ,1 36,5 17,9 25,7-7,8-3,8 Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

7 Overblik Beløb i mio. kr. fra ) Afvigelse incl. 1) Overførsler afvikles efter Renter Økonomiudvalget Renter 13,9 13,1 0,8 Resultat af ordinær drift 97,7-29,7 108,4 40,4 26,3 34,2-7,8-3,8 Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg un Økonomiudvalget 0,1 0,1 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,0 Miljø og natur 2,0 0,1 2,0 2,0 2,0 Trafik, vej og park 5,3 19,0 19,5 4,8 4,1 4,1 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg 12,1 3,1 4,7 10,4 9,2 9,2 By og bolig -0,2 0,0 1,5-1,7 0,4 0,4 Energipulje 6,3 2,2 3,9 4,6 0,2 0,2 Skoler 11,8 11,4 20,9 2,3 2,7 2,7 Dagtilbud til børn 2,6 0,5 0,5 2,7 2,9 2,9 Vidtgående specialunvisning/spt 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Handicap, social og psykiatri 1,0-2,2 0,6-1,8-1,5-1,5 Ældreliv 0,3-3,9-7,6 4,0 0,2 0,2 Kultur 0,1 0,1 0,1 Fritid og Sundhed 5,1 14,1 14,9 4,3 3,9 3,9 Skattefinansieret anlæg i alt 46,8 44,6 59,7 31,8 24,2 24,2 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord 1,0 4,1-1,3 6,5 6,5 6,5 Resultat af skattefinansierer område 49,8-78,4 50,0 78,6 57,0 64,8-7,8-3,8 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 0,0-2,0 2,0 Varmeforsyning -13,3-17,8 4,6 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning 15,7 5,6 6,3 15,0 14,5 14,5 Renovation 6,3 6,3 6,3 6,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 8,7 5,6-13,5 27,8 20,8 20,8 Resultat i alt 41,1-84,0 63,5 106,5 77,8 85,6-7,8-3,8 Finansielle poster Økonomiudvalget Almene boliger 11,2 7,4 3,8 3,8 3,8 Øvrige finansforskydninger -14,3 5,2-19,4 Optagne lån -22,0-30,4-30,4-22,0 Afdrag på lån 41,3 40,4 0,9 Ændring af likvide aktiver 36,0-64,8 41,0 69,8 81,6 89,4-7,8-3,8 Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

8 Overblik Bemærkninger: Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. Overførsler til personer optræ primært un Beskæftigelsesområdet, men også un andre områ som eksempelvis Børn og unge. De samlede serviceudgifter er vist nest i tabellen på side 4. Det fremgår af den første tabel, at overføres positive vedrørende serviceudgifter på i alt 25,7 mio. kr. som institutionerne har mulighed for at forbruge i. Til gengæld overføres 7,8 mio. kr. negative (merforbrug i 2011) som forventes afviklet i. Herudover bliver overført merforbrug på i alt 3,7 mio. kr. som først forventes afviklet efter. I vil således være mulighed for at forbruge 17,9 mio. kr. mere end er godkendt i det vedtagne. Regeringen har indført sanktioner overfor de kommuner ikke overhol det vedtagne for. Såfremt de 17,9 mio. kr. bliver forbrugt i er for en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen, som kan bevirke, at kommunen bliver trukket et beløb i bloktilskud svarende til overskridelsen. Erfaringsmæssigt er dog en del institutionslee administrerer således, at altid overføres et mindre overskud fra år til år ud fra en betragtning om, at det er godt at have lidt midler på kistebunden. Anlæg: Skattefinansieret anlæg, køb og salg af jord samt varmeforsyning Der overføres i alt 24,2 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 6,5 mio. kr. vedrørende køb og salg af jord, og 20,8 mio. kr. vedrørende renovation og varmeforsyning i alt 51,4 mio. kr. Det bety, at har været forbrugt 51,4 mio. kr. mindre end forudsat i tet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojektet ikke har været gennemført som forudsat i tet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Anlægsudgifter er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Almene boliger Der er reserveret til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger i Ortved og på Amtstue Alle. Indskud til disse projekter vil blive foretaget i. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

9 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning fra ) Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Regulering af skatter, tidligere år Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering af tilskud og udligning, tidligere år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Pulje - Beskæftigelsesområdet Udvalgsbevilling i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note 1. Regulering af skat og tilskud fra tidligere år blev 5,5 mio. kr. mindre end forudsat i tet, idet kommunen blev kompenseret for ændringer af skatteregler som er vedtaget efter at aftale om kommunernes økonomi for 2011 blev indgået. 2. Der har i 2011 været en del reguleringer af såvel grundskyld som dækningsafgift. Reguleringerne er foretaget med tilbagevirkende kraft. 3. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2010 blev oprettet en særlig pulje un Økonomiudvalget til imødegåelse af reguleringer at beskæftigelsestilskud. Der resterer 1,3 mio. kr. af puljen. Puljen tilføres følgende beløb fra regnskab 2011: Mindreforbrug på beskæftigelsesområdet er på 9,1 mio. kr. Heraf overføret 0,7 mio. kr. til forbrug på området i. Rest på 8,4 mio. kr. minus regulering af beskæftigelsestilskud foretaget i oktober kvartal 2010 på 2,0 mio. kr. Puljen udgør herefter 7,7 mio. kr. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

10 Økonomiudvalget Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

11 Økonomiudvalget Skattefinansieret drift Ledelse og personale fra ) Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Administrationsbygninger Pensioner Revision Diverse velag for opkrævning af attester Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhe Øvrige udgifter og indtægter Administrationsbidrag fra konto Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption Institutionsbevillinger i alt Ledelse og personale i alt Noter: 1. Byrådet har vedtaget at anvende kr på et markedsføringskoncept for kommunen. Opgaven løses i. 2. Overskuddet vedrørende landbyudvikling overføres til. 3. 1,8 mio. kr. af overskuddet bruges til at udligne administrationens gæld i Til er overført 0,9 mio. kr. som dækker over et overskud i forvaltningerne, samt vedrørende IT på 1,5 mio. kr., samt nedskrivelse af gælden i med 0,5 mio. kr. 4. Der overføres i alt 2,9 mio. kr. vedrørende lønpuljer og trepartsmidler, hvoraf de 0,7 mio. kr. er disponeret til kompetenceudvikling, og de resterende 1,3 mio. kr. til ledelsesudvikling. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

12 Økonomiudvalget Erhverv og turisme fra ) Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Udvalgsbevilling i alt Erhverv og turisme i alt Noter: 5. Der overføres merforbrug på kr. idet regningen for vedrørende væksthuse er betalt i Derfor kommer denne regning ikke i. Borger- og brugerinddragelse Ingen. Redningsberedskab fra ) Redningsberedskab Institutionsbevillinger Redningsberedskab Institutionsbevillinger i alt Redningsberedskab i alt Note Årets resultat viser et overskud på kr. I beredskabets er imidlertid et ubenyttet beløb på kr. vedrørende det landsdækkende kommunikationsnet SINE, hvorfor reelt er det driftsunskud på kr. Overskuddet på overføres til. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

13 Økonomiudvalget Skattefinansieret anlæg Anlæg un Økonomiudvalget Ingen. Køb og salg af jord Budget Afvigelse til 1) Udstykning 40, Skovgården Udstykning 41, Nordrup Udstykning 49, Køgevej Udstykning 50, Sønvang Udstykning 41, Nordrup Udstykning 43, Høm øst Udstykning 47, Vetterslev Udstykning 51, Høm Byvej Salg af jord, Kærup Parkvej Udstykning 44, Knudslund Udstykning 42, Ringsted Kaserne Udstykning 42, Ringsted Kaserne Salg af ejendom Ørslevgade 65 B Salg af skolerne Allindelille, Vetterslev-Høm, Kværkeby Udstykning 44, Knudslund Salg af jord Salg af Humleorevej Salg af BUC-bygninger I alt Finansielle poster Renter Ingen. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

14 Økonomiudvalget Øvrige finansforskydninger Ingen. Optagne lån Ingen. Afdrag på lån Ingen. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

15 Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Tværgående klima Ingen. Miljø og natur Ingen. Trafik, vej og park fra ) Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Skøjtebane Diverse udgifter Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Institutionsbevillinger i alt Trafik, vej og park i alt Note Der overføres i alt 2,1 mio. kr. vedrørende vejvedligeholdelse. Genopretningen af Søngade er udskudt til, projektet mangler afslutning med slidlag, hvilket bety en overførsel svarende til kr. Der er igangsat, renovering af broer, som fortsætter i, søges overført 1,6 mio. kr. til, idet er disponeret over beløbet. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

16 Klima- og Miljøudvalget 1. Skattefinansieret anlæg Miljø og natur Budget Afvigelse til 1) Oprensning for jord- og grundvandsforurening på ejendommen Høedvej I alt Trafik- vej og park Budget Afvigelse til 1) Legepladser i landområ Renovering Ringsted Lystanlæg Grønningen, Klosterparken Lyskryds P-hus/DSB Stamvej Klosterparks Alle Ramme til byforbedring Projektering af støjvold syd for Fælledvej Trafiksikkerhed Stiprojekter ved ådalen Stibro Kasernen-Kærup Stier Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by Renovering af broer Dobbeltretning af Nørregade mv I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

17 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret anlæg Varmeforsyning Budget Afvigelse til 1) Udviklingsprojekt Halmvarmeværket Truck til varmeforsyningen Transmissionsledning krematorium Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og stikledninger Varmeforsyning kaserneområdet Ombygning Ringsted Halmvarmeværk Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarken Varmeforsyning Nonnedalen I alt Note Det skal bemærkes, at varmeforsyningen vil blive udskilt fra Ringsted Kommune fra den 1. januar. I den forbindelse vil varmeforsyningens blive nulstillet. Renovation Budget Afvigelse til 1) Ny indsamlingsordning I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

18 Plan- og Boligudvalget Plan- og Boligudvalget Skattefinansieret drift By og bolig fra ) By og bolig Udvalgsbevilling Beboelse Andre faste ejendomme Sanering Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Ejendomsudgifter Udvalgsbevilling i alt By og bolig i alt Note 1. Der overføres i alt merforbrug på 3,16 mio. kr. Merforbruget vedrører en ekstraordinær hasterenovering af pyramidehallen på Søholmskolen på grund af sammenstyrtningsfare. Denne er blevet betalt af driftsmidler med 0,26 mio. kr. Der har været foretaget en planlagt renovering af 6 CTS anlæg (vedligeholdelsesopgave) ligeledes finansiert af driftsmidler for i alt kr. 2,9 mio. kr. Den resterende del af afvigelsen på 3,1 mio. kr. overføres ikke. Afvigelsen vedrører merudgifter til rengøring, bortfaldet lejeindtægt samt ekstraudgifter i forbindelse med opstart af ejendomsstaben. Skattefinansieret anlæg Tværgående anlæg Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

19 Plan- og Boligudvalget Budget Afvigelse til 1) Ny brandstation Idrætsfaciliteter til gymnasiet Asbestplan I alt By og bolig Budget Afvigelse til 1) Udskiftning af vinduer Hækkerupsvej Byfornyelsesplan, Bykernen I alt Energipulje Budget Afvigelse til 1) Energibesparende foranstaltninger - Valdemarskolen Energibesparende foranstaltninger - Benløse Skole I alt Skoler Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

20 Plan- og Boligudvalget Budget Afvigelse til 1) Vandska 2011 Skoler Valdemarskolen - skimmelsvamp Skolestruktur I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

21 Plan- og Boligudvalget Dagtilbud for børn Budget Afvigelse til 1) Genopretning, børneinstitutioner Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner i landområ I alt Vidtgående specialunvisning/spt Budget Afvigelse til 1) Kloakering ved Nebs Møllegård I alt Handicap, social og psykiatri Budget Afvigelse til 1) Bocenter Ringsted I alt Ældreliv Budget Afvigelse til 1) Ældreboliger på Amtstue Allé Glad mad - køkkenrenovering I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

22 Plan- og Boligudvalget Kultur Ingen. Fritid og Sundhed Budget Afvigelse til 1) Gyrstinge - udendørsanlæg Gymnastikhus Ny musikskole Lokaleforhold Musikskolen I alt Finansielle poster fra ) Udvalgsbevilling Almene boliger Udvalgsbevilling i alt Almene boliger i alt Der er reserveret til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger i Ortved og på Amtstue Alle. Indskud til disse projekter vil blive foretaget i. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

23 Børne- og Unvisningsudvalget Børne- og Unvisningsudvalget Skattefinansieret drift Skoler fra ) Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Betaling til og fra kommuner for plejebørn Befordring til og fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Skatter og forsikringer Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenabat Rammekonto, SFO Energibesparande foranstaltninger Rammebesparelse - Børne- og Unvisningsudvalget Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen klassecenter Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole Institutionsbevillinger i alt Skoler i alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

24 Børne- og Unvisningsudvalget Note I forbindelse med den nye skolestruktur har Byrådet besluttet at eftergive folkeskolernes gæld således: Skolernes gæld pr. 31. december 2011 eftergives, men gældsafvikling fortsætter så længe de eksisterende skoler består. Det bety, at den aftalte gældsafvikling i nedskrives med 5/12 og skoler som gældsafvikler stilles mere lige jf. øvrige gældsaftaler. Samlet afdrages 1,2 mio. kr. fra 1. januar til 31. juli. Herved opnås, at alle skoler er gældfrie pr. 1. august, når den nye skolestruktur forventes iværksat. Det øvrige gældsafdrag på 1,7 mio. kr. forudsættes håndteret i forbindelse med regnskab 2011 via. På baggrund heraf er skolernes fra 2011 til beregnet således: fra 2010 til Over-/ unskud i 2011 Gæld fra før 2011 aftalt afviklet i Samlet gæld/ opsparing 31/ Nedskrivning 5/12 Gæld/tilgodehaven til afvikling i Gæld fra før 2011 aftalt afviklet efter Afskrives i alt Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

25 Børne- og Unvisningsudvalget Dagtilbud til børn fra ) Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Fripladser og søskenabat Rammekonto sføring, selvejende institutioner Betaling til og fra andre kommuner Skatter og forsikringer Huslejer Øvrige fælleskonti Bygningsvedligeholdelse Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Benediktegårdens Børnehave Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggstue og Børnehave Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden Institutionsbevillinger i alt Dagtilbud til børn i alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

26 Børne- og Unvisningsudvalget Børn og unge fra ) Børn og unge Udvalgsbevilling Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Unvisning på opholdsste Vidtgående specialunvisning - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og - fritidshjem Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Døgnpleje - betaling til andre kommuner Døgnpleje - betaling fra andre kommuner Sikrede institutioner Forsikringer, administrationsbidrag m.v Demografipulje Familieplejeprojekt Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordeling Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Institutionsbevillinger i alt Børn og unge i alt Note 1. Familieplejeprojektet er finansieret af eksterne midler, hvorfor mindreforbruget overføres til. 2. I Sundhedsplejens driftsregnskab viser et unskud på kr. Unskuddet afvikles planmæssigt i henhold til aftale indgået med leen af Sundhedsplejen. I Sundhedsplejens regnskab er indeholdt projekt Ung mor som er eksternt finansieret. Tilskud fra staten er modtaget i 2010 og 2011, men projektet er blevet forsinket, hvorfor ved udgangen af 2011 er et overskud på kr. Netto overføres et unskud på kr. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

27 Børne- og Unvisningsudvalget Vidtgående specialunvisning/spt fra ) Vidtgående specialunvisning/spt Udvalgsbevilling Takstbetaling for vidtgående specialunvisning Betaling til og fra andre kommuner Fair Forældrebetaling Skatter og forsikringer Handicapkørsel Demografi Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Specialafdeling Asgård Specialafdeling Sdr. Park A-huset Vigersted Ådalskolen Sct. Bendts Børnehave Nebs Møllegård Baneskolen UPPR UPPR - Støttekorps UPPR - Projekter Institutionsbevillinger i alt Vidtgående specialunvisning/spt i alt Note 1. Regulering af betaling fra andre kommuner foretages 2 år efter regnskabsåret. Der overføres for kr. til 2013 som således er udtryk for reguleringer vedrørende 2011 indregnet i takster for (Indtægt). 2. Der overføres kr. som er fremkommet således: Budget til støttekorpset har tidligere været registreret på fællesudgifter un dagtilbud og dels un UPPR. Der resterer et unskud fra tidligere år vedrørende støttekorpset på kr. som er aftalt afviklet i. Det samlede overskud på fællesudgifter un dagtilbud og støttekorps udgør kr., overføres og dels dækker det gamle unskud og dels pulje til fordeling til daginstitutioner. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013 Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Budgettets tilblivelse

Budgettets tilblivelse Indtægter Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat 1.125.485 1.122.420 1.122.420 1.122.420 0 0 Afregning vedrørende det skrå skatteloft -5.988-6.353-6.353-6.600 247-247 Reguleringer tidligere år Selskabsskatter

Læs mere

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

Skattefinansieret drift Hele kr.

Skattefinansieret drift Hele kr. af korr. U/I 994.759 48% 2.055.925 2.056.646-721 0% 11.310 U 1.284.733 48% 2.663.771 2.647.189 16.581 1% 44.232 I -289.974 48% -607.846-590.544-17.302-3% -32.922 Økonomiudvalget 125.264 49% 253.428 249.764

Læs mere

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Børneinstitutioner Nordbakkens Børnehus Farandløsevej 14 360 Sct.Georggårdens Vuggestue og Bh Vibevej 2 562 Sneslev Landbørnehave

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Ringsted Kommune Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Ringsted Kommune Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017 Ringsted Kommune Overførsel af uforbrugte bevillinger til Overførsel af uforbrugte bevillinger til Indhold Indledning...5 Overblik...7 Skattefinansieret drift serviceudgifter...9 Anlæg: Skattefinansieret

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1%

Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1% inkl. forv.ovf. afv. Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1% Økonomiudvalget -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527 1% Skatter, tilskud og udligning -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning.

Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning. Bilag 4 Anlægsnotat budgetrapport 1. kvartal 2013. Klima og Miljøudvalget Brugerfinansieret Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport 2015

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport 2015 Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 0 0 439 439 6.061 6.061 6.300 239 I 0-6.054-6.054 0-6.054-6.054 0 Køretøjerne

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017 Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af ordinær drift...3 3 Finansiering...4 4 Skattefinansieret

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet Tabel 1: Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. Budget 2011 Regnskab 2011 1. Arbejdsmarkedsudvalg 390.490 389.066 1.424 1 Beskæftigelse 390.490 389.066

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere