Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3"

Transkript

1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl Økonomiudvalget... 9 Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Unvisningsudvalget Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Overførsel af uforbrugte bevillinger i april

4 Indledning Indledning Denne publikation indehol forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 til eller senere. Overførsel af fra et år til et efterfølgende år har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune alene havde likviditetsmæssig virkning. Overførsel af er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til det vedtagne til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af overskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne un et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det er for vigtigt, at de overførte fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført 17,9 mio. kr. (udgifts vedrørende service) til. Såfremt de overførte beløb på 17,9 mio. kr. samt hele det vedtagne bliver forbrugt i, er således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive giver mulighed for at forbruge mere end er afsat i det vedtagne. Omvendt skal områ har fået overført negativer forbruge mindre end er afsat i det vedtagne. er således med til at finansiere positive. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 17,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at er realiseret et mindreforbrug på minimum 17,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vuring, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges un alle omstændighe tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august vil det blive vuret, om er behov for initiativer begrænser forbruget i, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Spilleregler for at uforbrugte bevillinger I tet for 2011 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper: En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt til efterfølgende år. I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

5 Indledning udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet. Anlæg I tet er un flere politikområ afsat til anlægsprojekter - det vil sige større ombygninger, større renoveringsarbej og nybygninger. Et til anlægsprojekter kaldes også rådighedsbeløb. Selv om er afsat rådighedsbeløb i tet, må et anlægsprojekt ikke sættes i gang før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet i form af en anlægsbevilling. Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Der foreslås overført anlægs på i alt 51,4 mio. kr. fra 2011 til som således først vil påvirke kommunens likviditet i. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, garanti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil for ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. I regnskabet for 2011 er er mindreforbrug på området på 9,1 mio. kr. Herfra skal trækkes en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet på 2,0 mio. kr., således at er et samlet mindreforbrug i 2011 på 7,1 mio. kr. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at garanti og beskæftigelsestilskud overføres mindreforbruget. Mindreforbruget placeres mæssigt un Økonomiudvalget til imødegåelse af den usikkerhed er for området. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

6 Overblik sopgørelse incl. Beløb i mio. kr. fra ) Afvigelse incl. 1) Overførsler afvikles efter Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning ,2 6, ,0-4,4 7,7 7,7 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 198,2 4,7 191,1 11,8 6,1 6,1 1,8 Erhverv og turisme 1,6-0,8 1,7-0,8-0,6-0,6 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,3 0,2 Redningsberedskab 5,1 0,5 5,3 0,3 0,3 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 0,8 4,1 0,8 Trafik, vej og park 63,1 4,4 66,1 1,4 2,1 2,1 Plan- og Boligudvalget By og bolig 30,8-0,3 38,2-7,6-3,2-3,2 Børne- og Unvisningsudvalget Skoler 271,9 1,2 269,1 4,0 0,2 1,3-1,2 Dagtilbud til børn 136,7 3,3 138,8 1,2 2,8 3,7-0,9 Børn og unge 84,7 0,2 77,4 7,6 0,7 0,9-0,2 Vidtgående specialunvisning/spt 44,9 6,6 45,7 5,8 5,3 5,6-0,4-2,9 Socialudvalg Sundhed 84,9 85,9-1,0 0,2 0,2 Handicap, social og psykiatri 135,3-2,5 134,1-1,3-0,3 0,7-1,0-3,2 Unge 91,2 91,2 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 182,6 1,4 174,4 9,6 2,4 2,4 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 389,3 1,8 382,1 9,1 0,7 0,7 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,1 0,0 20,6 0,6 0,2 0,6-0,4 0,5 Fritid og sundhed 28,3 1,4 27,4 2,3 1,8 1,8 Skattefinansieret drift i alt 1.774,6 22, ,5 44,0 18,7 26,5-7,8-3,8 Heraf serviceudgifter 1.364,6 21, ,1 36,5 17,9 25,7-7,8-3,8 Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

7 Overblik Beløb i mio. kr. fra ) Afvigelse incl. 1) Overførsler afvikles efter Renter Økonomiudvalget Renter 13,9 13,1 0,8 Resultat af ordinær drift 97,7-29,7 108,4 40,4 26,3 34,2-7,8-3,8 Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg un Økonomiudvalget 0,1 0,1 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,0 Miljø og natur 2,0 0,1 2,0 2,0 2,0 Trafik, vej og park 5,3 19,0 19,5 4,8 4,1 4,1 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg 12,1 3,1 4,7 10,4 9,2 9,2 By og bolig -0,2 0,0 1,5-1,7 0,4 0,4 Energipulje 6,3 2,2 3,9 4,6 0,2 0,2 Skoler 11,8 11,4 20,9 2,3 2,7 2,7 Dagtilbud til børn 2,6 0,5 0,5 2,7 2,9 2,9 Vidtgående specialunvisning/spt 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Handicap, social og psykiatri 1,0-2,2 0,6-1,8-1,5-1,5 Ældreliv 0,3-3,9-7,6 4,0 0,2 0,2 Kultur 0,1 0,1 0,1 Fritid og Sundhed 5,1 14,1 14,9 4,3 3,9 3,9 Skattefinansieret anlæg i alt 46,8 44,6 59,7 31,8 24,2 24,2 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord 1,0 4,1-1,3 6,5 6,5 6,5 Resultat af skattefinansierer område 49,8-78,4 50,0 78,6 57,0 64,8-7,8-3,8 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 0,0-2,0 2,0 Varmeforsyning -13,3-17,8 4,6 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning 15,7 5,6 6,3 15,0 14,5 14,5 Renovation 6,3 6,3 6,3 6,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 8,7 5,6-13,5 27,8 20,8 20,8 Resultat i alt 41,1-84,0 63,5 106,5 77,8 85,6-7,8-3,8 Finansielle poster Økonomiudvalget Almene boliger 11,2 7,4 3,8 3,8 3,8 Øvrige finansforskydninger -14,3 5,2-19,4 Optagne lån -22,0-30,4-30,4-22,0 Afdrag på lån 41,3 40,4 0,9 Ændring af likvide aktiver 36,0-64,8 41,0 69,8 81,6 89,4-7,8-3,8 Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

8 Overblik Bemærkninger: Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. Overførsler til personer optræ primært un Beskæftigelsesområdet, men også un andre områ som eksempelvis Børn og unge. De samlede serviceudgifter er vist nest i tabellen på side 4. Det fremgår af den første tabel, at overføres positive vedrørende serviceudgifter på i alt 25,7 mio. kr. som institutionerne har mulighed for at forbruge i. Til gengæld overføres 7,8 mio. kr. negative (merforbrug i 2011) som forventes afviklet i. Herudover bliver overført merforbrug på i alt 3,7 mio. kr. som først forventes afviklet efter. I vil således være mulighed for at forbruge 17,9 mio. kr. mere end er godkendt i det vedtagne. Regeringen har indført sanktioner overfor de kommuner ikke overhol det vedtagne for. Såfremt de 17,9 mio. kr. bliver forbrugt i er for en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen, som kan bevirke, at kommunen bliver trukket et beløb i bloktilskud svarende til overskridelsen. Erfaringsmæssigt er dog en del institutionslee administrerer således, at altid overføres et mindre overskud fra år til år ud fra en betragtning om, at det er godt at have lidt midler på kistebunden. Anlæg: Skattefinansieret anlæg, køb og salg af jord samt varmeforsyning Der overføres i alt 24,2 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 6,5 mio. kr. vedrørende køb og salg af jord, og 20,8 mio. kr. vedrørende renovation og varmeforsyning i alt 51,4 mio. kr. Det bety, at har været forbrugt 51,4 mio. kr. mindre end forudsat i tet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojektet ikke har været gennemført som forudsat i tet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Anlægsudgifter er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Almene boliger Der er reserveret til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger i Ortved og på Amtstue Alle. Indskud til disse projekter vil blive foretaget i. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

9 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning fra ) Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Regulering af skatter, tidligere år Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering af tilskud og udligning, tidligere år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Pulje - Beskæftigelsesområdet Udvalgsbevilling i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note 1. Regulering af skat og tilskud fra tidligere år blev 5,5 mio. kr. mindre end forudsat i tet, idet kommunen blev kompenseret for ændringer af skatteregler som er vedtaget efter at aftale om kommunernes økonomi for 2011 blev indgået. 2. Der har i 2011 været en del reguleringer af såvel grundskyld som dækningsafgift. Reguleringerne er foretaget med tilbagevirkende kraft. 3. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2010 blev oprettet en særlig pulje un Økonomiudvalget til imødegåelse af reguleringer at beskæftigelsestilskud. Der resterer 1,3 mio. kr. af puljen. Puljen tilføres følgende beløb fra regnskab 2011: Mindreforbrug på beskæftigelsesområdet er på 9,1 mio. kr. Heraf overføret 0,7 mio. kr. til forbrug på området i. Rest på 8,4 mio. kr. minus regulering af beskæftigelsestilskud foretaget i oktober kvartal 2010 på 2,0 mio. kr. Puljen udgør herefter 7,7 mio. kr. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

10 Økonomiudvalget Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

11 Økonomiudvalget Skattefinansieret drift Ledelse og personale fra ) Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Administrationsbygninger Pensioner Revision Diverse velag for opkrævning af attester Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhe Øvrige udgifter og indtægter Administrationsbidrag fra konto Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption Institutionsbevillinger i alt Ledelse og personale i alt Noter: 1. Byrådet har vedtaget at anvende kr på et markedsføringskoncept for kommunen. Opgaven løses i. 2. Overskuddet vedrørende landbyudvikling overføres til. 3. 1,8 mio. kr. af overskuddet bruges til at udligne administrationens gæld i Til er overført 0,9 mio. kr. som dækker over et overskud i forvaltningerne, samt vedrørende IT på 1,5 mio. kr., samt nedskrivelse af gælden i med 0,5 mio. kr. 4. Der overføres i alt 2,9 mio. kr. vedrørende lønpuljer og trepartsmidler, hvoraf de 0,7 mio. kr. er disponeret til kompetenceudvikling, og de resterende 1,3 mio. kr. til ledelsesudvikling. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

12 Økonomiudvalget Erhverv og turisme fra ) Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Udvalgsbevilling i alt Erhverv og turisme i alt Noter: 5. Der overføres merforbrug på kr. idet regningen for vedrørende væksthuse er betalt i Derfor kommer denne regning ikke i. Borger- og brugerinddragelse Ingen. Redningsberedskab fra ) Redningsberedskab Institutionsbevillinger Redningsberedskab Institutionsbevillinger i alt Redningsberedskab i alt Note Årets resultat viser et overskud på kr. I beredskabets er imidlertid et ubenyttet beløb på kr. vedrørende det landsdækkende kommunikationsnet SINE, hvorfor reelt er det driftsunskud på kr. Overskuddet på overføres til. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

13 Økonomiudvalget Skattefinansieret anlæg Anlæg un Økonomiudvalget Ingen. Køb og salg af jord Budget Afvigelse til 1) Udstykning 40, Skovgården Udstykning 41, Nordrup Udstykning 49, Køgevej Udstykning 50, Sønvang Udstykning 41, Nordrup Udstykning 43, Høm øst Udstykning 47, Vetterslev Udstykning 51, Høm Byvej Salg af jord, Kærup Parkvej Udstykning 44, Knudslund Udstykning 42, Ringsted Kaserne Udstykning 42, Ringsted Kaserne Salg af ejendom Ørslevgade 65 B Salg af skolerne Allindelille, Vetterslev-Høm, Kværkeby Udstykning 44, Knudslund Salg af jord Salg af Humleorevej Salg af BUC-bygninger I alt Finansielle poster Renter Ingen. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

14 Økonomiudvalget Øvrige finansforskydninger Ingen. Optagne lån Ingen. Afdrag på lån Ingen. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

15 Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Tværgående klima Ingen. Miljø og natur Ingen. Trafik, vej og park fra ) Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Skøjtebane Diverse udgifter Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Institutionsbevillinger i alt Trafik, vej og park i alt Note Der overføres i alt 2,1 mio. kr. vedrørende vejvedligeholdelse. Genopretningen af Søngade er udskudt til, projektet mangler afslutning med slidlag, hvilket bety en overførsel svarende til kr. Der er igangsat, renovering af broer, som fortsætter i, søges overført 1,6 mio. kr. til, idet er disponeret over beløbet. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

16 Klima- og Miljøudvalget 1. Skattefinansieret anlæg Miljø og natur Budget Afvigelse til 1) Oprensning for jord- og grundvandsforurening på ejendommen Høedvej I alt Trafik- vej og park Budget Afvigelse til 1) Legepladser i landområ Renovering Ringsted Lystanlæg Grønningen, Klosterparken Lyskryds P-hus/DSB Stamvej Klosterparks Alle Ramme til byforbedring Projektering af støjvold syd for Fælledvej Trafiksikkerhed Stiprojekter ved ådalen Stibro Kasernen-Kærup Stier Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by Renovering af broer Dobbeltretning af Nørregade mv I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

17 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret anlæg Varmeforsyning Budget Afvigelse til 1) Udviklingsprojekt Halmvarmeværket Truck til varmeforsyningen Transmissionsledning krematorium Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og stikledninger Varmeforsyning kaserneområdet Ombygning Ringsted Halmvarmeværk Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarken Varmeforsyning Nonnedalen I alt Note Det skal bemærkes, at varmeforsyningen vil blive udskilt fra Ringsted Kommune fra den 1. januar. I den forbindelse vil varmeforsyningens blive nulstillet. Renovation Budget Afvigelse til 1) Ny indsamlingsordning I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

18 Plan- og Boligudvalget Plan- og Boligudvalget Skattefinansieret drift By og bolig fra ) By og bolig Udvalgsbevilling Beboelse Andre faste ejendomme Sanering Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Ejendomsudgifter Udvalgsbevilling i alt By og bolig i alt Note 1. Der overføres i alt merforbrug på 3,16 mio. kr. Merforbruget vedrører en ekstraordinær hasterenovering af pyramidehallen på Søholmskolen på grund af sammenstyrtningsfare. Denne er blevet betalt af driftsmidler med 0,26 mio. kr. Der har været foretaget en planlagt renovering af 6 CTS anlæg (vedligeholdelsesopgave) ligeledes finansiert af driftsmidler for i alt kr. 2,9 mio. kr. Den resterende del af afvigelsen på 3,1 mio. kr. overføres ikke. Afvigelsen vedrører merudgifter til rengøring, bortfaldet lejeindtægt samt ekstraudgifter i forbindelse med opstart af ejendomsstaben. Skattefinansieret anlæg Tværgående anlæg Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

19 Plan- og Boligudvalget Budget Afvigelse til 1) Ny brandstation Idrætsfaciliteter til gymnasiet Asbestplan I alt By og bolig Budget Afvigelse til 1) Udskiftning af vinduer Hækkerupsvej Byfornyelsesplan, Bykernen I alt Energipulje Budget Afvigelse til 1) Energibesparende foranstaltninger - Valdemarskolen Energibesparende foranstaltninger - Benløse Skole I alt Skoler Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

20 Plan- og Boligudvalget Budget Afvigelse til 1) Vandska 2011 Skoler Valdemarskolen - skimmelsvamp Skolestruktur I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

21 Plan- og Boligudvalget Dagtilbud for børn Budget Afvigelse til 1) Genopretning, børneinstitutioner Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner i landområ I alt Vidtgående specialunvisning/spt Budget Afvigelse til 1) Kloakering ved Nebs Møllegård I alt Handicap, social og psykiatri Budget Afvigelse til 1) Bocenter Ringsted I alt Ældreliv Budget Afvigelse til 1) Ældreboliger på Amtstue Allé Glad mad - køkkenrenovering I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

22 Plan- og Boligudvalget Kultur Ingen. Fritid og Sundhed Budget Afvigelse til 1) Gyrstinge - udendørsanlæg Gymnastikhus Ny musikskole Lokaleforhold Musikskolen I alt Finansielle poster fra ) Udvalgsbevilling Almene boliger Udvalgsbevilling i alt Almene boliger i alt Der er reserveret til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger i Ortved og på Amtstue Alle. Indskud til disse projekter vil blive foretaget i. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

23 Børne- og Unvisningsudvalget Børne- og Unvisningsudvalget Skattefinansieret drift Skoler fra ) Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Betaling til og fra kommuner for plejebørn Befordring til og fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Skatter og forsikringer Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenabat Rammekonto, SFO Energibesparande foranstaltninger Rammebesparelse - Børne- og Unvisningsudvalget Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen klassecenter Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole Institutionsbevillinger i alt Skoler i alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

24 Børne- og Unvisningsudvalget Note I forbindelse med den nye skolestruktur har Byrådet besluttet at eftergive folkeskolernes gæld således: Skolernes gæld pr. 31. december 2011 eftergives, men gældsafvikling fortsætter så længe de eksisterende skoler består. Det bety, at den aftalte gældsafvikling i nedskrives med 5/12 og skoler som gældsafvikler stilles mere lige jf. øvrige gældsaftaler. Samlet afdrages 1,2 mio. kr. fra 1. januar til 31. juli. Herved opnås, at alle skoler er gældfrie pr. 1. august, når den nye skolestruktur forventes iværksat. Det øvrige gældsafdrag på 1,7 mio. kr. forudsættes håndteret i forbindelse med regnskab 2011 via. På baggrund heraf er skolernes fra 2011 til beregnet således: fra 2010 til Over-/ unskud i 2011 Gæld fra før 2011 aftalt afviklet i Samlet gæld/ opsparing 31/ Nedskrivning 5/12 Gæld/tilgodehaven til afvikling i Gæld fra før 2011 aftalt afviklet efter Afskrives i alt Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole I alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

25 Børne- og Unvisningsudvalget Dagtilbud til børn fra ) Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Fripladser og søskenabat Rammekonto sføring, selvejende institutioner Betaling til og fra andre kommuner Skatter og forsikringer Huslejer Øvrige fælleskonti Bygningsvedligeholdelse Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Benediktegårdens Børnehave Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggstue og Børnehave Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden Institutionsbevillinger i alt Dagtilbud til børn i alt Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

26 Børne- og Unvisningsudvalget Børn og unge fra ) Børn og unge Udvalgsbevilling Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Unvisning på opholdsste Vidtgående specialunvisning - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og - fritidshjem Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Døgnpleje - betaling til andre kommuner Døgnpleje - betaling fra andre kommuner Sikrede institutioner Forsikringer, administrationsbidrag m.v Demografipulje Familieplejeprojekt Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordeling Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Institutionsbevillinger i alt Børn og unge i alt Note 1. Familieplejeprojektet er finansieret af eksterne midler, hvorfor mindreforbruget overføres til. 2. I Sundhedsplejens driftsregnskab viser et unskud på kr. Unskuddet afvikles planmæssigt i henhold til aftale indgået med leen af Sundhedsplejen. I Sundhedsplejens regnskab er indeholdt projekt Ung mor som er eksternt finansieret. Tilskud fra staten er modtaget i 2010 og 2011, men projektet er blevet forsinket, hvorfor ved udgangen af 2011 er et overskud på kr. Netto overføres et unskud på kr. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

27 Børne- og Unvisningsudvalget Vidtgående specialunvisning/spt fra ) Vidtgående specialunvisning/spt Udvalgsbevilling Takstbetaling for vidtgående specialunvisning Betaling til og fra andre kommuner Fair Forældrebetaling Skatter og forsikringer Handicapkørsel Demografi Udvalgsbevilling i alt Institutionsbevillinger Specialafdeling Asgård Specialafdeling Sdr. Park A-huset Vigersted Ådalskolen Sct. Bendts Børnehave Nebs Møllegård Baneskolen UPPR UPPR - Støttekorps UPPR - Projekter Institutionsbevillinger i alt Vidtgående specialunvisning/spt i alt Note 1. Regulering af betaling fra andre kommuner foretages 2 år efter regnskabsåret. Der overføres for kr. til 2013 som således er udtryk for reguleringer vedrørende 2011 indregnet i takster for (Indtægt). 2. Der overføres kr. som er fremkommet således: Budget til støttekorpset har tidligere været registreret på fællesudgifter un dagtilbud og dels un UPPR. Der resterer et unskud fra tidligere år vedrørende støttekorpset på kr. som er aftalt afviklet i. Det samlede overskud på fællesudgifter un dagtilbud og støttekorps udgør kr., overføres og dels dækker det gamle unskud og dels pulje til fordeling til daginstitutioner. Overførsel af uforbrugte bevillinger i maj

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt Bilag 5 Detaljeret soversigt forbrug Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 04-02-2013 U 6.300 5.919 6.062 5.481 438 238 Anlægskonto vedr. anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere