HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober"

Transkript

1 HR-News Sundhed på arbejdspladsen - mere og andet end gulerødder og kondisko. Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads, er der blevet udarbejdet fire dialogmøder om sundhed. Ordrer bremser læring Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være god til at give medarbejderne ordrer. Det passer ikke! Den dygtige leder udstikker ikke ordrer til højre og venstre, men giver i stedet sine medarbejdere instruktioner. Mad med hjem er en gevist Flere virksomheder har udvidet deres frokostordning med muligheden for, at de ansatte kan tage sund færdiglavet mad med hjem efter arbejde. Oktober 2. Halvår 2009

2 Leder Sommeren er gået på hæld år 2009 har for mange virksomheder været et hårdt år. Mange af os har set mange nye kollegaer komme de seneste par år og desværre måske også set dem gå igen i år Vi oplevede selv en voldsom vækst i år 2008, men på portalsiden kan vi desværre ikke se os fri for krisen her i år Positivt har år 2009 dog været året hvor vort e-rekrutteringssystem, OHRMS, for alvor har fået vind i sejlene. Set i tidens lys er udviklingen med OHRMS også meget naturligt. Mange er blevet færre medarbejdere om at lave nogenlunde samme opgaver eller måske endda flere opgaver end for et par år siden. Samtidig er ansøgermængden nærmest eksploderet, hvis man bevæger sig ud i en rekruttering. Med andre ord, kan realiteterne være flere ansøgere der måske forventer en professionel behandling, men samtidig også færre hænder eller mindre tid internt til at besvare og håndtere dem. Da giver det for alvor god mening, at automatisere mest muligt og reducere den administrative byrde ved en rekruttering til et absolut minimum. Alternativerne til et system kan naturligvis være kreativ brug af sin outlook, men uanset vil man ikke helt kunne se sig fri for mange manuelle processer. Personligt er jeg glad for at have pensioneret min outlook i rekrutteringsprocessen til fordel for OHRMS. Bedre overblik, mindre tidsforbrug og ikke mindst støj ift. mine mange andre arbejdsopgaver. Af mere kreative alternativer til et system har vi også i år set virksomheder, som skriver i deres annoncer eller på deres hjemmeside, at ansøgerne kun hører noget, hvis de findes egnet til en samtale etc., men er det reelt et signal vi ønsker at sende til omverdenen? Medarbejderne er ofte virksomhedens største aktiv og som alt andet i virksomheden er det enten under udvikling eller også er det under afvikling. Vi bruger normalt gerne resurser til at fortælle omverdenen om vore værdier. Vi bruger gerne tid på at implementere disse værdier, da vi ved betydning af medarbejdere som har en ægte interesse kontra blot at udføre et stykke arbejde. Det starter reelt fra første øjekast igennem hele rekrutteringsprocessen og gennemførelsen af ansættelsen til selve velkomsten i virksomheden. Hvis sælgerne er vore ambassadører til omverdenen ift. kunder, så er indkøbere det vel i forhold til leverandører og vi med rekrutteringsprocessen må vel så være ambassadører ift. potentielle medarbejdere? Både kunder og leverandører kan vel være potentielle medarbejdere og potentielle medarbejdere kan vel sagtens blive kunder og leverandører, så med andre ord er det vel en cyklus, hvor vi altid bør stræbe efter at påvirke tingene mest positivt for virksomhedens samlede bedste? Vi er afhængige af hinandens virkelighedsopfattelse både nu og i fremtiden fordelen for os med rekrutteringen er, at de derude i øjeblikket er meget mere lydhøre overfor vore budskaber end de var få år tilbage måske vi bør overveje at udnytte denne lydhørhed til at præge positivt, i højere grad end at forholde os passive. Som ved simpel annoncering er det ikke nok at ramme masserne, det er selve budskabet indhold og form, som bør være det vigtigste. God læselyst med årets sidste HR-News! Ricki Vejsmose 2

3 HR-News ISSN Job-Support Danmark A/S Roskildevej 414 DK-2640 Hedehusene Telefon: (+45) Telefax: (+45) www: HR-News.Job-Support.dk Oktober 2. Halvår 2009 Skribenter Ricki Vejsmose, Job-Support A/S Pia Nielsen, Paa Jobbet Lars Beck, Branchearbejdsmiljørådet Danmarks Statistik Dansk Erhverv Thorbjørn Jart, Job-Support Danmark A/S Fotografer og -studier photostogo.com 123rf.com Layout & billedbehandling Grafisk afd., Job-Support Danmark A/S Tryk Trykcentret A/S Amerikakajen 1, Korsør 4 Sundhed på arbejdspladsen 7 Ordrer bremser læring 11 Mad med hjem er en gevist for firmaet HR-News udgives af Job-Support Danmark A/S, på licens fra Job-Support International Ltd. 29 Harley Street London W1G 9QR United Kingdom Telefon: (+44) Telefax: (+44) Alle henvendelser i redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til Job-Support Danmark A/S, der intet ansvar påtager sig for manuskripter, fotografier og lign. som indsendes uopfordret. Eventuelle priser anført i HR- News er alle vejledende, og Job-Support Danmark A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl. Artikler billeder eller annoncer må ikke eftertrykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Job-Support Danmark A/S. 4. Sundhed på arbejdspladsen - Mere og andet end gulerødder og kondisko Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads, er der blevet udarbejdet fire dialogmøder om sundhed. 6. Ordrer bremser læring Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være god til at give medarbejderne ordrer. Det passer ikke - den dygtige leder udstikker ikke ordrer til højre og venstre, men giver i stedet sine medarbejdere instruktioner. 7. Hvordan kan du få større udbytte af dine MUS-samtaler med din leder Anvendelsen af MUS-samtalen har efterhånden bredt sig til det ganske land og er bredt anerkendt som et stort plus for både virksomheden, forretningen, lederen og den enkelte medarbejder. 10. Mad med hjem er en gevist for firmaet Flere virksomheder har udvidet deres frokostordning med muligheden for, at de ansatte kan tage sund færdiglavet mad med hjem efter arbejde. 11. Det er eleverne, der skaber fremtiden Der er behov for en ekstraordinær indsats for at gøre opmærksom på, at vi ikke bare skærer ned på antallet af elever. Hvis man lader være med at uddanne elever, kan man jo regne ud, at der ikke være være nyuddannede medarbejdere til rådighed på arbejdsmarkedet. 13. Stort set uændret ledighed, men øget aktivering Fra juli til august steg ledigheden med 700 personer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving. Hermed nåede ledigheden i august op på fuldtidspersoner. Trods stigning i ledigheden målt på antallet af fuldtidspersoner lå ledigheds-procenten for tredje måned i træk på 3,7 pct. af arbejdsstyrken. 3

4 Sundhed på arbejdspladsen - mere og andet end gulerødder og kondisko 4 Af Branchearbejdsmiljørådet Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads, er der blevet udarbejdet fire dialogmøder om sundhed. Temaerne for dialogmøderne bygger på BAR FOKAs grundantagelse, at sundhed på arbejdspladsen er mere og andet end kost, rygning, alkohol og motion; derfor lægges der i dialogmøderne fokus på balance i arbejdslivet ved Camilla Kring, anerkendelse og og sundhed ved Charlotte Dahlsgaard, trivsel i liv og arbejde ved Mette Bjerre og integration af fysisk aktivitet i kontorarbejdet ved Martin Spang Olsen. Dialog nytter det noget? Dialogen i sig selv skaber selvfølgelig ikke mere sundhed, men hvis sundhed også handler om balance mellem arbejde og liv, er det vigtigt at arbejdspladsen har en fælles forståelse og accept af de induviduelle behov. Dialogmøderne er derfor en god måde at starte arbejdet med sundhed på arbejdspladsen. Udover at der på dialogmødet skabes en god og konstruktiv dialog om sundhed, gives der også konkrete råd og vejledning i, hvorledes man skaber mere balance, anerkendelse, fysisk aktivitet eller trivlsel i det daglige arbejde og dermed også mere sundhed. Efter hvert dialogmøde udarbejder konsulenten handlingsplaner for det videre arbejde, så virksomhederne har et godt udgangspunkt for det videre arbejde. De fire dialogmøder er tidligere blevet afprøvet indenfor BAR FOKAs brancher. Evalueringerne har været meget positive, deltagerne udtaler bl.a. : Jeg fik ufattelig mange idéer - både hvordan jeg skal få balance ind i mit privat- og arbejdsliv; men også givet stof til mit videre arbejde som TR, stressvejleder og medlem af styregruppen om stress. Hvad er sundhed for dig? Sundhed handler både om fysisk, mentalt og socialt velvære. Ved at brede sundhedsbegrebet ud, så det omfatter andet og mere end sund kost og motion, får arbejdspladsen som helhed og den enkelte medarbejder mulighed for at fokusere på og prioritere det, der betyder mest for lige netop jeres sundhed. Arbejdspladsen, medarbejdere og ledere får inspiration og redskaber til at arbejde helhedsorienteret med sundhed på en måde, som giver energi, involverer alle og ikke gør brug af løftede pegefingre. Dialogmødet kan munde ud i en handleplan for den enkelte og for arbejdspladsen, som træder i kraft dagen efter mødet. Det aftales i givet fald med oplægsholderen. Mødeleder Mette Bjerre-Christensen, Trivselsinstituttet. Arbejder med det brede sundhedsbegreb igennem undervisning, coaching og supervision. Varighed 3 timer Form Dialogmødet bliver afholdt på den enkelte arbejdsplads som en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog og øvelser. Der vil både være individuelle og gruppeopgaver.

5 Er det arbejde, når det er sjovt? Hvordan kan man skabe en innovativ arbejdskultur, hvor der er plads til medarbejdere med forskellige livsbalancer? På dette dialogmøde får deltagerne inspiration og værktøjer til at designe arbejdsrytmer og arbejdsrum, der understøtter en fleksibel arbejdskultur. En sådan kultur bygger på tillid, accept og respekt for forskellige familieformer, arbejdsformer og livsvalg. Dialogmødet kan munde ud i en konkret handlingsplan, der bruges til at skabe en arbejdsplads i større balance. Mødeleder Camilla Kring, Frau K. Stifter af b-samfundet, ph.d i balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Varighed 3 timer Form Dialogmødet vil bliver afholdt på den enkelte arbejdsplads som en vekselvirkning mellem korte oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Anerkendelse betaler sig Der er en direkte sammenhæng mellem, hvor godt en medarbejdergruppe yder, og hvad de taler om. På dette dialogmøde slår vi den anerkendende tone an og ser på sammenhængen mellem anerkendelse, sunde arbejdsrelationer og produktivitet. Mødet giver input til denne sammenhæng og værktøjer til at træne dét at give, modtage og efterspørge anerkendelse. Fokus er på ressourcer, frem for problemer, og på de fælles visioner, der skal til for at skabe en sund arbejdsplads. Mødeleder Charlotte Dalsgaard, Harbohus. Forfatter og foredragsholder med speciale i den værdsættende samtale. Varighed 3 timer Form Dialogmødet baserer sig på reflektiv læring, hvor korte oplæg suppleres med, at viden afprøves i praksis. Der stilles såvel individuelle som gruppeopgaver. Kontoret i bevægelse Vores krop er bygget til a bevæge sig, men de fleste kontormedarbejdere har meget stillesiddende arbejde foran computeren, i mødelokaler osv. Der er stor sammenhæng mellem fysisk bevægelse, kreativitet og arbejdsglæde. Dette dialogmøde kan være det første skridt til at få mere lystfyldt, kreativt og afstressende bevægelse ind på kontoret. Eller det kan være en hjælp til at videreudvikle allerede eksisterende tiltag for fysisk aktivitet. Her er noget at hente for alle fra hende, der har mistet lysten til bevægelse til triatleten, der bruger det meste af sin fritid på at træne. Mødet afsluttes med at udarbejde en handlingsplan, både for den enkelte deltager og for arbejdspladsen. Mødeleder Martin Spang Olsen, MSO Productions. Instruktør, forfatter og konsulent med en meget bred tilgang til bevægelse. dk Varighed 3 timer Form Dialogmødet veksler mellem korte teoretiske oplæg og øvelser. Der lægges stor vægt på aktiv deltagelse og dialog. Gør din arbejdsdag nemmere! I 2009 fik alle danske virksomheder adgang til online rekrutteringssystemet, OHRMS Rekrutteringssystemet, OHRMS har tidligere været forbeholdt annoncørerne hos Job-Support Danmark, men nu er det en serviceydelse for alle virksomheder i Danmark. Virksomhederne står dagligt med udfordringer i forhold til håndtering af ansøgere til deres ledige stillinger; her har HRM systemer gennem de senere år vist sig at være et værdifuldt værktøj, men ofte også en bekostelig investering, hvilket desværre har fraholdt mange virksomheder fra at tage skridtet fuldt ud til en effektivisering af selve rekrutteringsprocessen. adm. direktør Ricki Vejsmose For yderligere information ring: 70 2 OHRMS (64767) Danmark Kvalitet Service Garanti 5

6 Ordrer bremser læring Af På Jobbet 4/2009 Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være god til at give medarbejderne ordrer. Det passer ikke - den dygtige leder udstikker ikke ordrer til højre og venstre, men giver i stedet sine medarbejdere instruktioner. Dit job som leder er at få tingene gjort, men samtidig at få andre til at gøre tingene. Når du giver ordrer, begrænser du medarbejderne til dit ekspertiseniveau, hvorimod - hvis du i stedet giver instruktioner - så lader du medarbejderne selv byde ind med de særlige evner, de har. Løsningerne, de kommer frem til, er muligvis ikke lige så gode som dine, men det er blot en indikation på, at du skal træne disciplinen mere og blive bedre til at lade medarbejderne komme med forslag. Omvendt kan det også være, at en løsning er bedre end din egen. Når det sker, har du både en medarbejder, som føler sig involveret og motiveret, og samtidig får det dig til at se smartere ud. Ordrer virker ikke positivt Når man udstikker ordrer, fortæller man nogen, at de skal gøre noget bestemt eksempelvis:»læg den rapport på mit skrivebord«eller»sæt Peter på den sene vagt«. Men når du giver en ordre, tillader du ikke den anden person at overveje, hvad der skal gøres og hvordan. Alt, hvad vedkommende kan gøre for at tilfredsstille dig, er at gøre præcis, som du har beordret. Der er to grunde til, at ordrer ikke virker positivt. For det første tillader du ikke dine medarbejdere at tænke selv, for det andet lader du dem ikke lære noget nyt. Klare instruktioner I stedet for at give ordre og fortælle præcis, hvordan en medarbejder skal løse en opgave, giver den gode leder instruktioner. På den måde bliver det medarbejderen selv, som beslutter, hvad der er den bedste løsning. Medarbejderen investerer lidt af sig selv i løsningen. I stedet for at sige:»jeg vil gerne have dig til at gennemgå den seneste måneds data og vende tilbage til mig med resultaterne«, så vær mere præcis. Sig for eksempel:»vil du være venlig at gennemgå den seneste måneds data. Mandag morgen forventer jeg dit forslag og et par alternativer til, hvordan vi skaber bedre salg.«eller du kan sige:»på vores møde fredag vil jeg gerne have dig til at samle alle afdelingernes projekter til en masterplan. Jeg vil gerne have dig til at fortælle mig, hvor vi er belastet, og hvor vi har fri kapacitet. «6

7 Stil krav til din leder om også at indføre GRUS-samtaler Hvordan kan du få større udbytte af dine MUS-samtaler med din leder - og dermed øge den faglige kompetanceudvikling i teamet i øvrigt? Af På Jobbet 3/2008 Anvendelsen af MUS-samtalen har efterhånden bredt sig til det ganske land og er bredt anerkendt som et stort plus for både virksomheden, forretningen, lederen og den enkelte medarbejder. Det synes umiddelbart at give god mening indenfor vidt forskellige brancher og organisationer at deltage i de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Disse er set med henblik på at fastholde kursen og de dygtige medarbejdere. Samt at have et fornuftigt afsæt for kompetenceudvikling både fagligt og personligt i forhold til de forretningsmæssige mål og den fastlagte strategi. Det konstaterer Michael Juhl, som er ledelseskonsulent og cand. psych. hos Teknologisk Institut. Han har denne gang overtaget Den Varme Stol efter Marika Tingleff. Ikke længere et spørgsmål om at tjene penge Og det er efterhånden overflødigt at nævne, at de fleste medarbejdere ikke blot går på arbejde for at tjene penge. Men også fordi, de har lyst til og behov for, at yde en indsats og bidrage aktivt til forretningen. Sådan at bytteforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver ligeledes ender med oplevelsen af meningsfuldhed, jobglæde og en fast forankret identitet som dygtig ingeniør, sælger, administrativ medarbejder, hjemmehjælper eller som projektkoordinator, forklarer Michael Juhl videre. Det er ligeledes bredt anerkendt, forstået og accepteret, at de fleste virksomheder og organisationer er organiseret i teams i dag. Grundidéen er, at supplere og hjælpe hinanden med et vist opgaveoverlap og dermed hindre, at sårbare funktioner går ned ved eventuelt sygdom og andet fravær. På den måde kan de enkelte teammedarbejdere ganske vidtgående supplere hinanden ved fravær eller andre presserende opgaver. TEAM-organisering Men ledelseskonsulenten undrer sig over, at MUS-samtaleteknologien med den individuelle systematisk forberedte samtale mellem nærmeste leder og teammedarbejder endnu ikke er blevet afløst af eller i det mindste suppleret med en TEAM-udviklings- eller gruppeudviklingssamtale (=GRUS-samtale). På den måde kan det sikres, at alle i teamet har et fælles perspektiv på den fremtidige strategi og den løbende kompetenceudvikling - både individuelt og i selve teamet. Fra vertikal til mere horisontal kommunikation og samspil MUS-samtalen er et glimrende strategisk udviklingsværktøj for både lederen og for medarbejderen. Og der hersker da også en almindelig opfattelse og etik omkring MUSsamtalen, således at denne er fortrolig mellem lederen og medarbejderen. Men hvordan hænger MUS-samtaleværktøjet sammen med den udbredte organisering i teams? Umiddelbart hænger det ikke så godt sammen! konstaterer Michael Juhl. For når en virksomhed vælger teamorganisering som organisationsprincip, er det formentlig for at sikre sig mere tværgående samspil og samarbejde blandt teamets medlemmer. For dermed mere effektivt at nå de fastsatte mål. Grundidéen er, at supplere delvist og hjælpe hinanden og ikke mindst hindre at sårbare funktioner lider skade ved eventuel sygdom. På denne måde bliver kommunikationen og samarbejdet i højere grad horisontal og i mindre grad vertikal. Hermed opnår kollegerne og samarbejdspartnerne også et klarere billede af, hvad der fungerer godt og eventuelt mindre godt. Samtidig er ledernes roller og opgaver helt anderledes. Lederne skal i højere grad koordinere præmisserne for arbejdets udførelse og sikre retning og klare pejlemærker. Dygtige og ansvarstagende team-medarbejdere bliver i denne forstand til en vis grad medledende i forretningen. GRUS-samtalen ligger snublende nær Men hvordan kan det så være, at den almindelige organisering i teams, herunder særlige projektteams, ikke følges op af dertil matchende GRUS- eller TEAMudviklingssamtaler?, spørger Michael Juhl. Onde tunger hvisker, at det naturligvis er overordentligt vanskeligt for en leder, at styre så meget og så mange komplicerede forhold 7

8 samtidigt. Samtidig kritiseres mange ledere for, at de har svært ved at udrulle det personlige lederskab. Ofte fordi de blev udnævnt som ledere på baggrund af et godt klaret specialistjob. Og når lederen nu skal gøre noget helt andet, end da denne var en dygtig fagmand og specialist, ja så er vedkommende for alvor kommet fra asken til ilden Hvad kan du som medarbejder få mere ud af at være med til at få indført GRUS-samtaler? Hvad enten GRUS-samtalen suppleres af en individuel MUS-samtale eller omvendt, kan formålet med en GRUS-samtale ud fra de hidtidige gode erfaringer være følgende: At bidrage til aktivt at fastholde og udvikle/ uddanne det samlede team/ gruppe i forhold til: Viden, færdigheder, holdninger og værdier. At alle bidrager aktivt til at skabe større jobglæde, stolthed og trivsel i jobbet. At sikre mere effektiv udnyttelse af de menneskelige, faglige og teknologiske ressourcer. At udvikle nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer, herunder en bedre arbejdstilrettelæggelse. At bidrage til at styrke kontakten mellem gruppen/teamet og lederen. At bidrage aktivt til at styrke den interne kommunikation og forebygge eventuelle tendenser til sladder og bagtalelse. Dernæst er det oplagt at analysere samarbejdet i teamet på tværs og se på, om de forskellige medarbejderes ressourcer anvendes fornuftigt og hensigtsmæssigt i en fælles dialogproces. Og her er det vigtigt og oplagt i fælles dialog, at finde frem til forbedrende forslag med hvem, der gør hvad og hvornår og med fastlagte evalueringsterminer. GRUS-samtalen som lederens særlige udfordring I en GRUS-samtale er det helt oplagt herefter, at have en positiv dialog om, hvad lederen kan gøre mere af, mindre, eventuelt nyt af, for at understøtte teamets indsats, samarbejde og resultater. Erfaringen siger, at det er en god idé at opstille en eksempelliste, som kunne indeholde følgende aspekter, for eksempel: informere, vejlede, undervise, træne, sparre, coache, støtte, motivere, kontrollere, vurdere, give feedback, stille krav, formulere mål. Min opfordring er: Vær med til sammen med dine kolleger at stille krav til din leder og virksomhed om indførelse af GRUS-samtalen. I kan kun risikere, at det bliver bedre og sjovere at gå på arbejde. Og I får garanteret en endnu bedre leder og gode kolleger ud af det, afslutter ledelseskonsulenten fra Teknologisk Institut. Michael Juhl, ledelseskonsulent og cand. psych. hos Teknologisk Institut: Man kan med stor fordel supplere en MUS-samtale med en GRUSsamtale for en afdeling eller for en gruppe af medarbejdere, der arbejder tæt sammen. Formålet med GRUS-samtalen kan blandt andet være at sætte fokus på gruppens generelle behov for udvikling og metoder til at fremme et godt læringsmiljø på arbejdspladsen. Samtidig er det en god lejlighed til at reflektere over, hvad der fungerer godt, og hvor der kan være behov for af forbedringer. At bidrage til at sikre det gode arbejdsliv midt i orkanens øje og i det forretningsmæssige perspektiv. GRUS-samtalens temaer? Der er i GRUS-samtalen typisk fokus på arbejdsopgaverne, både de sjove og de mere trælse, i et anerkendende perspektiv. Således kan de sjove/ udfordrende opgaver fremmes og de mere trælse eventuelt kan løses anderledes, fortæller Michael Juhl videre. Få gennemslagskraft i dine stillingsannoncer Michael Juhl, ledelseskonsulent og cand. psych. hos Teknologisk Institut: Michael har lang og bred erfaring inden for ledelsesudvikling og har stillinger bag sig som personalechef og -direktør samt som HR-konsulent. Han er certificeret i flere tests, og her møder du konsulenten, der ved, hvad han snakker om, når det fx gælder ledelse. Michael er meget optaget af, at deltagerne forstår budskabet og ved, hvad de skal tage stilling til, når de kommer hjem. Kvalitet Service Garanti Danmark Kvalitet Service Garanti

9 Flere brugere pr. job end nogen anden Vidste du, at markedets bedste stillingsannonce og service kun koster 5.450,- inkl. stillingsgaranti? For yderligere information JOB (562) *Illustrationen viser forholdet antal brugere pr. stillingsannoncer. Målingerne er baseret på jobportalernes egne trafiktal for deres netværk i maj samt antal job i august måned Danmark Kvalitet Service Garanti

10 10 Mad med hjem er en gevinst for virksomhederne Af På Jobbet 1/2009 Flere virksomheder har udvidet deres frokostordning med muligheden for, at de ansatte kan tage sund færdiglavet mad med hjem efter arbejde. I stadig flere familier er dagens varme ret lavet i kantinen på fars eller mors arbejde. Mindst 50 kantiner rundt omkring på landets arbejdspladser tilbyder de ansatte at købe aftensmad med hjem, og antallet af udbydere stiger hastigt. Og der er fordele ved kantine take away både for de ansatte og arbejdspladsen. Medarbejderne får mere tid til andre ting, fordi de ikke skal købe ind og lave mad. Kantine take away kan gøre arbejdspladsen endnu mere attraktiv, samtidig med at medarbejderne bliver sundere, da det er et godt alternativ til fast-food. Udvidelse af frokostordningen Denne udvikling med kantine take away, kan være en gevinst for både ansatte og virksomheder, viser foreløbige beregninger af de økonomiske fordele ved konceptet. Det er seniorforsker ved Fødevareøkonomisk Institut, Jørgen Dejgaard Jensen der har undersøgt, hvad det betyder for medarbejdernes effektivitet og sygefravær, når de køber et færdigt måltid med hjem. Da kantine take away er et nyt fænomen har han været på jagt efter sammenlignelige situationer, så han kan stille et regnestykke op. Han har forsøgt at finde ud af, hvad det for eksempel betyder for medarbejderens måde at tilrettelægge sit arbejde på, når han eller hun køber et måltid med hjem. Mindre stressede og mere sunde ansatte Hvis medarbejderen ikke skal nå ud at købe ind, er det måske ikke så vigtigt at komme af sted præcis klokken fire - og det gør vedkommende mere fleksibel. Det kan betyde, at han eller hun tør give sig i kast med en ny opgave, selv om der kun er et kvarter til fyraften, konkluderer forskeren. Ligeledes tager han i betragtning at et sundt og veltilberedt aftensmåltid også kan betyde, at medarbejderen bliver både mindre stresset og får flere gode næringsstoffer, for eksempel i frugt og grønt. Kræftens Bekæmpelse leder det tre årige forsknings- og udviklingsprojekt Kantine Take Away, som det Strategiske Forskningsråd støtter med fem millioner kroner fordelt på tre år. Projektet skal undersøge betydningen af kantine take away, samtidig med at det skal tilbyde virksomheder og kantiner hjælp til at etablere sunde kantine take away ordninger. Endelig skal projektet udbrede kendskabet til kantine take away. Der er mere at læse om projektet på

11 Det er eleverne, der skaber fremtiden Af Dansk Erhverv Der er et behov for en ekstraordinær indsats for at gøre opmærksom på, at vi ikke bare skærer ned på antallet af elever, men fastholder den elevtilgang, som vi har haft i de senere år, siger Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen. Sådan lyder det i et af de interview, der netop er blevet frigivet på YouTube, i forbindelse med elevkampagnen på Kampagnen, der er blevet til i samarbejde mellem Dansk Erhverv og HK, fokuserer først og fremmest på, hvorfor det er så vigtigt, at virksomhederne bliver ved med at ansætte elever, også selvom krisen kradser: Der er et behov for en ekstraordinær indsats for at gøre opmærksom på, at vi ikke bare skærer ned på antallet af elever, men fastholder den elevtilgang, som vi har haft i de senere år, siger Poul-Erik Pedersen, METRO, og formand for Dansk Erhverv. Det går ud over virksomhedernes indtjening og udvikling Bjarne Nielsen, næstformand i HK/Privat, understreger, hvorfor det er så nødvendigt for virksomhederne at få adgang til fremtidens arbejdskraft: Hvis man lader være med at uddanne elever, kan man jo regne ud, at der ikke vil være nyuddannede medarbejdere til rådighed på arbejdsmarkedet, og det går jo ud over virksomhedernes indtjening og mulighed for at udvikle sig. Unge er engagerede Flemming Østergård, Parken Sport og Entertainment, synes, at mange unge mennesker i dag er engagerede i deres job, og er man flittig og ærlig, så er man allerede langt i Flemming Østergaards bog: Der er mange mennesker, der tror, at det vigtigste i en virksomhed er produktet. Produktet er vigtigt, men det allervigtigste er mennesker. Hvis du ikke har de rigtige mennesker, kan du have verdens bedste produkt. Det hjælper ikke meget. Ingen anden udbyder kan tilbyde sine kunder så mange serviceydelser Danmark Annoncer på Kvalitet Service Garanti 7

12 Stort set uændret ledighed, men øget aktivering Af Danmarks Statistik, udgivelse nr. 437 Fra juli til august steg ledigheden med 700 personer omregnet til fuld tid og korrige-ret for sæsonudsving. Hermed nåede ledigheden i august op på fuldtidsper-soner. Trods stigning i ledigheden målt på antallet af fuldtidspersoner lå ledighedsprocenten for tredje måned i træk på 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Øget aktivering i statsligt jobcenterregi Den stort set uændrede ledighed bør bl.a. ses i sammenhæng med den øgede aktive-ring. Fra juli til august er aktiveringen i statsligt jobcenterregi steget med 900 perso-ner omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving, mens den siden maj er steget med personer, svarende til en stigning på 22 pct. Den øgede aktivering i stats-ligt jobcenterregi kan skyldes, at flere fuldtidspersoner overgår fra dagpengeledighed til aktivering, når varigheden af ledighedsforløbet overstiger seks måneder for unge under 30 år og ni måneder for personer mellem 30 og 60 år. Ledighedstallene påvirkes af feriemønster Endvidere er ledighedstallene for august præget af usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes ændringer i folks feriemønster fra år til år kombineret med, at personer på ferie pga. manglende rådighed fjernes fra ledighedsstatistikken. Den sæsonkorrigerede ledighed Ledigheden nåede det laveste niveau i nyere tid i juni 2008 med ledige perso-ner omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving. Siden da er ledigheden ste-get med svarende til 126 pct. Det har gennemsnitligt medført flere le-dige hver måned men med relativt store forskelle de enkelte måneder imellem. Lille fald i ledigheden for kontanthjælpsmodtagerne De konjunkturmæssige udsving i ledigheden er typisk større for dagpengemodtagere end for kontanthjælpsmodtagere. Siden juni 2008 er den sæsonkorrigerede ledighed for dagpengemodtagerne således steget med 155 pct. mod kun 40 pct. for kontant-hjælpsmodtagerne, og i den seneste måned har der endda været et lille fald i ledighe-den for kontanthjælpsmodtagerne. 12

13 - Hele Danmarks elev jobportal kigger efter elevplads hos os hver måned! Finder de jeres elevannonce? Ring: JOB (562)

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time!

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Nutidens samfund: 8-16 samfundet B-samfundet blev stiftet d. 27. december 2006 og har medlemmer i 50 lande. Vi arbejder for et fleksibelt samfund, der understøtter

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk Stress i en trivselstid Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk En historie Stress- og trivselsnetværk for HR/AM professionelle i kommuner (ca. 1/3) Arbejde med stress eller trivsel? Hvorfor?

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere