HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober"

Transkript

1 HR-News Sundhed på arbejdspladsen - mere og andet end gulerødder og kondisko. Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads, er der blevet udarbejdet fire dialogmøder om sundhed. Ordrer bremser læring Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være god til at give medarbejderne ordrer. Det passer ikke! Den dygtige leder udstikker ikke ordrer til højre og venstre, men giver i stedet sine medarbejdere instruktioner. Mad med hjem er en gevist Flere virksomheder har udvidet deres frokostordning med muligheden for, at de ansatte kan tage sund færdiglavet mad med hjem efter arbejde. Oktober 2. Halvår 2009

2 Leder Sommeren er gået på hæld år 2009 har for mange virksomheder været et hårdt år. Mange af os har set mange nye kollegaer komme de seneste par år og desværre måske også set dem gå igen i år Vi oplevede selv en voldsom vækst i år 2008, men på portalsiden kan vi desværre ikke se os fri for krisen her i år Positivt har år 2009 dog været året hvor vort e-rekrutteringssystem, OHRMS, for alvor har fået vind i sejlene. Set i tidens lys er udviklingen med OHRMS også meget naturligt. Mange er blevet færre medarbejdere om at lave nogenlunde samme opgaver eller måske endda flere opgaver end for et par år siden. Samtidig er ansøgermængden nærmest eksploderet, hvis man bevæger sig ud i en rekruttering. Med andre ord, kan realiteterne være flere ansøgere der måske forventer en professionel behandling, men samtidig også færre hænder eller mindre tid internt til at besvare og håndtere dem. Da giver det for alvor god mening, at automatisere mest muligt og reducere den administrative byrde ved en rekruttering til et absolut minimum. Alternativerne til et system kan naturligvis være kreativ brug af sin outlook, men uanset vil man ikke helt kunne se sig fri for mange manuelle processer. Personligt er jeg glad for at have pensioneret min outlook i rekrutteringsprocessen til fordel for OHRMS. Bedre overblik, mindre tidsforbrug og ikke mindst støj ift. mine mange andre arbejdsopgaver. Af mere kreative alternativer til et system har vi også i år set virksomheder, som skriver i deres annoncer eller på deres hjemmeside, at ansøgerne kun hører noget, hvis de findes egnet til en samtale etc., men er det reelt et signal vi ønsker at sende til omverdenen? Medarbejderne er ofte virksomhedens største aktiv og som alt andet i virksomheden er det enten under udvikling eller også er det under afvikling. Vi bruger normalt gerne resurser til at fortælle omverdenen om vore værdier. Vi bruger gerne tid på at implementere disse værdier, da vi ved betydning af medarbejdere som har en ægte interesse kontra blot at udføre et stykke arbejde. Det starter reelt fra første øjekast igennem hele rekrutteringsprocessen og gennemførelsen af ansættelsen til selve velkomsten i virksomheden. Hvis sælgerne er vore ambassadører til omverdenen ift. kunder, så er indkøbere det vel i forhold til leverandører og vi med rekrutteringsprocessen må vel så være ambassadører ift. potentielle medarbejdere? Både kunder og leverandører kan vel være potentielle medarbejdere og potentielle medarbejdere kan vel sagtens blive kunder og leverandører, så med andre ord er det vel en cyklus, hvor vi altid bør stræbe efter at påvirke tingene mest positivt for virksomhedens samlede bedste? Vi er afhængige af hinandens virkelighedsopfattelse både nu og i fremtiden fordelen for os med rekrutteringen er, at de derude i øjeblikket er meget mere lydhøre overfor vore budskaber end de var få år tilbage måske vi bør overveje at udnytte denne lydhørhed til at præge positivt, i højere grad end at forholde os passive. Som ved simpel annoncering er det ikke nok at ramme masserne, det er selve budskabet indhold og form, som bør være det vigtigste. God læselyst med årets sidste HR-News! Ricki Vejsmose 2

3 HR-News ISSN Job-Support Danmark A/S Roskildevej 414 DK-2640 Hedehusene Telefon: (+45) Telefax: (+45) www: HR-News.Job-Support.dk Oktober 2. Halvår 2009 Skribenter Ricki Vejsmose, Job-Support A/S Pia Nielsen, Paa Jobbet Lars Beck, Branchearbejdsmiljørådet Danmarks Statistik Dansk Erhverv Thorbjørn Jart, Job-Support Danmark A/S Fotografer og -studier photostogo.com 123rf.com Layout & billedbehandling Grafisk afd., Job-Support Danmark A/S Tryk Trykcentret A/S Amerikakajen 1, Korsør 4 Sundhed på arbejdspladsen 7 Ordrer bremser læring 11 Mad med hjem er en gevist for firmaet HR-News udgives af Job-Support Danmark A/S, på licens fra Job-Support International Ltd. 29 Harley Street London W1G 9QR United Kingdom Telefon: (+44) Telefax: (+44) Alle henvendelser i redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til Job-Support Danmark A/S, der intet ansvar påtager sig for manuskripter, fotografier og lign. som indsendes uopfordret. Eventuelle priser anført i HR- News er alle vejledende, og Job-Support Danmark A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl. Artikler billeder eller annoncer må ikke eftertrykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Job-Support Danmark A/S. 4. Sundhed på arbejdspladsen - Mere og andet end gulerødder og kondisko Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads, er der blevet udarbejdet fire dialogmøder om sundhed. 6. Ordrer bremser læring Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være god til at give medarbejderne ordrer. Det passer ikke - den dygtige leder udstikker ikke ordrer til højre og venstre, men giver i stedet sine medarbejdere instruktioner. 7. Hvordan kan du få større udbytte af dine MUS-samtaler med din leder Anvendelsen af MUS-samtalen har efterhånden bredt sig til det ganske land og er bredt anerkendt som et stort plus for både virksomheden, forretningen, lederen og den enkelte medarbejder. 10. Mad med hjem er en gevist for firmaet Flere virksomheder har udvidet deres frokostordning med muligheden for, at de ansatte kan tage sund færdiglavet mad med hjem efter arbejde. 11. Det er eleverne, der skaber fremtiden Der er behov for en ekstraordinær indsats for at gøre opmærksom på, at vi ikke bare skærer ned på antallet af elever. Hvis man lader være med at uddanne elever, kan man jo regne ud, at der ikke være være nyuddannede medarbejdere til rådighed på arbejdsmarkedet. 13. Stort set uændret ledighed, men øget aktivering Fra juli til august steg ledigheden med 700 personer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving. Hermed nåede ledigheden i august op på fuldtidspersoner. Trods stigning i ledigheden målt på antallet af fuldtidspersoner lå ledigheds-procenten for tredje måned i træk på 3,7 pct. af arbejdsstyrken. 3

4 Sundhed på arbejdspladsen - mere og andet end gulerødder og kondisko 4 Af Branchearbejdsmiljørådet Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads, er der blevet udarbejdet fire dialogmøder om sundhed. Temaerne for dialogmøderne bygger på BAR FOKAs grundantagelse, at sundhed på arbejdspladsen er mere og andet end kost, rygning, alkohol og motion; derfor lægges der i dialogmøderne fokus på balance i arbejdslivet ved Camilla Kring, anerkendelse og og sundhed ved Charlotte Dahlsgaard, trivsel i liv og arbejde ved Mette Bjerre og integration af fysisk aktivitet i kontorarbejdet ved Martin Spang Olsen. Dialog nytter det noget? Dialogen i sig selv skaber selvfølgelig ikke mere sundhed, men hvis sundhed også handler om balance mellem arbejde og liv, er det vigtigt at arbejdspladsen har en fælles forståelse og accept af de induviduelle behov. Dialogmøderne er derfor en god måde at starte arbejdet med sundhed på arbejdspladsen. Udover at der på dialogmødet skabes en god og konstruktiv dialog om sundhed, gives der også konkrete råd og vejledning i, hvorledes man skaber mere balance, anerkendelse, fysisk aktivitet eller trivlsel i det daglige arbejde og dermed også mere sundhed. Efter hvert dialogmøde udarbejder konsulenten handlingsplaner for det videre arbejde, så virksomhederne har et godt udgangspunkt for det videre arbejde. De fire dialogmøder er tidligere blevet afprøvet indenfor BAR FOKAs brancher. Evalueringerne har været meget positive, deltagerne udtaler bl.a. : Jeg fik ufattelig mange idéer - både hvordan jeg skal få balance ind i mit privat- og arbejdsliv; men også givet stof til mit videre arbejde som TR, stressvejleder og medlem af styregruppen om stress. Hvad er sundhed for dig? Sundhed handler både om fysisk, mentalt og socialt velvære. Ved at brede sundhedsbegrebet ud, så det omfatter andet og mere end sund kost og motion, får arbejdspladsen som helhed og den enkelte medarbejder mulighed for at fokusere på og prioritere det, der betyder mest for lige netop jeres sundhed. Arbejdspladsen, medarbejdere og ledere får inspiration og redskaber til at arbejde helhedsorienteret med sundhed på en måde, som giver energi, involverer alle og ikke gør brug af løftede pegefingre. Dialogmødet kan munde ud i en handleplan for den enkelte og for arbejdspladsen, som træder i kraft dagen efter mødet. Det aftales i givet fald med oplægsholderen. Mødeleder Mette Bjerre-Christensen, Trivselsinstituttet. Arbejder med det brede sundhedsbegreb igennem undervisning, coaching og supervision. Varighed 3 timer Form Dialogmødet bliver afholdt på den enkelte arbejdsplads som en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog og øvelser. Der vil både være individuelle og gruppeopgaver.

5 Er det arbejde, når det er sjovt? Hvordan kan man skabe en innovativ arbejdskultur, hvor der er plads til medarbejdere med forskellige livsbalancer? På dette dialogmøde får deltagerne inspiration og værktøjer til at designe arbejdsrytmer og arbejdsrum, der understøtter en fleksibel arbejdskultur. En sådan kultur bygger på tillid, accept og respekt for forskellige familieformer, arbejdsformer og livsvalg. Dialogmødet kan munde ud i en konkret handlingsplan, der bruges til at skabe en arbejdsplads i større balance. Mødeleder Camilla Kring, Frau K. Stifter af b-samfundet, ph.d i balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Varighed 3 timer Form Dialogmødet vil bliver afholdt på den enkelte arbejdsplads som en vekselvirkning mellem korte oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Anerkendelse betaler sig Der er en direkte sammenhæng mellem, hvor godt en medarbejdergruppe yder, og hvad de taler om. På dette dialogmøde slår vi den anerkendende tone an og ser på sammenhængen mellem anerkendelse, sunde arbejdsrelationer og produktivitet. Mødet giver input til denne sammenhæng og værktøjer til at træne dét at give, modtage og efterspørge anerkendelse. Fokus er på ressourcer, frem for problemer, og på de fælles visioner, der skal til for at skabe en sund arbejdsplads. Mødeleder Charlotte Dalsgaard, Harbohus. Forfatter og foredragsholder med speciale i den værdsættende samtale. Varighed 3 timer Form Dialogmødet baserer sig på reflektiv læring, hvor korte oplæg suppleres med, at viden afprøves i praksis. Der stilles såvel individuelle som gruppeopgaver. Kontoret i bevægelse Vores krop er bygget til a bevæge sig, men de fleste kontormedarbejdere har meget stillesiddende arbejde foran computeren, i mødelokaler osv. Der er stor sammenhæng mellem fysisk bevægelse, kreativitet og arbejdsglæde. Dette dialogmøde kan være det første skridt til at få mere lystfyldt, kreativt og afstressende bevægelse ind på kontoret. Eller det kan være en hjælp til at videreudvikle allerede eksisterende tiltag for fysisk aktivitet. Her er noget at hente for alle fra hende, der har mistet lysten til bevægelse til triatleten, der bruger det meste af sin fritid på at træne. Mødet afsluttes med at udarbejde en handlingsplan, både for den enkelte deltager og for arbejdspladsen. Mødeleder Martin Spang Olsen, MSO Productions. Instruktør, forfatter og konsulent med en meget bred tilgang til bevægelse. dk Varighed 3 timer Form Dialogmødet veksler mellem korte teoretiske oplæg og øvelser. Der lægges stor vægt på aktiv deltagelse og dialog. Gør din arbejdsdag nemmere! I 2009 fik alle danske virksomheder adgang til online rekrutteringssystemet, OHRMS Rekrutteringssystemet, OHRMS har tidligere været forbeholdt annoncørerne hos Job-Support Danmark, men nu er det en serviceydelse for alle virksomheder i Danmark. Virksomhederne står dagligt med udfordringer i forhold til håndtering af ansøgere til deres ledige stillinger; her har HRM systemer gennem de senere år vist sig at være et værdifuldt værktøj, men ofte også en bekostelig investering, hvilket desværre har fraholdt mange virksomheder fra at tage skridtet fuldt ud til en effektivisering af selve rekrutteringsprocessen. adm. direktør Ricki Vejsmose For yderligere information ring: 70 2 OHRMS (64767) Danmark Kvalitet Service Garanti 5

6 Ordrer bremser læring Af På Jobbet 4/2009 Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være god til at give medarbejderne ordrer. Det passer ikke - den dygtige leder udstikker ikke ordrer til højre og venstre, men giver i stedet sine medarbejdere instruktioner. Dit job som leder er at få tingene gjort, men samtidig at få andre til at gøre tingene. Når du giver ordrer, begrænser du medarbejderne til dit ekspertiseniveau, hvorimod - hvis du i stedet giver instruktioner - så lader du medarbejderne selv byde ind med de særlige evner, de har. Løsningerne, de kommer frem til, er muligvis ikke lige så gode som dine, men det er blot en indikation på, at du skal træne disciplinen mere og blive bedre til at lade medarbejderne komme med forslag. Omvendt kan det også være, at en løsning er bedre end din egen. Når det sker, har du både en medarbejder, som føler sig involveret og motiveret, og samtidig får det dig til at se smartere ud. Ordrer virker ikke positivt Når man udstikker ordrer, fortæller man nogen, at de skal gøre noget bestemt eksempelvis:»læg den rapport på mit skrivebord«eller»sæt Peter på den sene vagt«. Men når du giver en ordre, tillader du ikke den anden person at overveje, hvad der skal gøres og hvordan. Alt, hvad vedkommende kan gøre for at tilfredsstille dig, er at gøre præcis, som du har beordret. Der er to grunde til, at ordrer ikke virker positivt. For det første tillader du ikke dine medarbejdere at tænke selv, for det andet lader du dem ikke lære noget nyt. Klare instruktioner I stedet for at give ordre og fortælle præcis, hvordan en medarbejder skal løse en opgave, giver den gode leder instruktioner. På den måde bliver det medarbejderen selv, som beslutter, hvad der er den bedste løsning. Medarbejderen investerer lidt af sig selv i løsningen. I stedet for at sige:»jeg vil gerne have dig til at gennemgå den seneste måneds data og vende tilbage til mig med resultaterne«, så vær mere præcis. Sig for eksempel:»vil du være venlig at gennemgå den seneste måneds data. Mandag morgen forventer jeg dit forslag og et par alternativer til, hvordan vi skaber bedre salg.«eller du kan sige:»på vores møde fredag vil jeg gerne have dig til at samle alle afdelingernes projekter til en masterplan. Jeg vil gerne have dig til at fortælle mig, hvor vi er belastet, og hvor vi har fri kapacitet. «6

7 Stil krav til din leder om også at indføre GRUS-samtaler Hvordan kan du få større udbytte af dine MUS-samtaler med din leder - og dermed øge den faglige kompetanceudvikling i teamet i øvrigt? Af På Jobbet 3/2008 Anvendelsen af MUS-samtalen har efterhånden bredt sig til det ganske land og er bredt anerkendt som et stort plus for både virksomheden, forretningen, lederen og den enkelte medarbejder. Det synes umiddelbart at give god mening indenfor vidt forskellige brancher og organisationer at deltage i de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Disse er set med henblik på at fastholde kursen og de dygtige medarbejdere. Samt at have et fornuftigt afsæt for kompetenceudvikling både fagligt og personligt i forhold til de forretningsmæssige mål og den fastlagte strategi. Det konstaterer Michael Juhl, som er ledelseskonsulent og cand. psych. hos Teknologisk Institut. Han har denne gang overtaget Den Varme Stol efter Marika Tingleff. Ikke længere et spørgsmål om at tjene penge Og det er efterhånden overflødigt at nævne, at de fleste medarbejdere ikke blot går på arbejde for at tjene penge. Men også fordi, de har lyst til og behov for, at yde en indsats og bidrage aktivt til forretningen. Sådan at bytteforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver ligeledes ender med oplevelsen af meningsfuldhed, jobglæde og en fast forankret identitet som dygtig ingeniør, sælger, administrativ medarbejder, hjemmehjælper eller som projektkoordinator, forklarer Michael Juhl videre. Det er ligeledes bredt anerkendt, forstået og accepteret, at de fleste virksomheder og organisationer er organiseret i teams i dag. Grundidéen er, at supplere og hjælpe hinanden med et vist opgaveoverlap og dermed hindre, at sårbare funktioner går ned ved eventuelt sygdom og andet fravær. På den måde kan de enkelte teammedarbejdere ganske vidtgående supplere hinanden ved fravær eller andre presserende opgaver. TEAM-organisering Men ledelseskonsulenten undrer sig over, at MUS-samtaleteknologien med den individuelle systematisk forberedte samtale mellem nærmeste leder og teammedarbejder endnu ikke er blevet afløst af eller i det mindste suppleret med en TEAM-udviklings- eller gruppeudviklingssamtale (=GRUS-samtale). På den måde kan det sikres, at alle i teamet har et fælles perspektiv på den fremtidige strategi og den løbende kompetenceudvikling - både individuelt og i selve teamet. Fra vertikal til mere horisontal kommunikation og samspil MUS-samtalen er et glimrende strategisk udviklingsværktøj for både lederen og for medarbejderen. Og der hersker da også en almindelig opfattelse og etik omkring MUSsamtalen, således at denne er fortrolig mellem lederen og medarbejderen. Men hvordan hænger MUS-samtaleværktøjet sammen med den udbredte organisering i teams? Umiddelbart hænger det ikke så godt sammen! konstaterer Michael Juhl. For når en virksomhed vælger teamorganisering som organisationsprincip, er det formentlig for at sikre sig mere tværgående samspil og samarbejde blandt teamets medlemmer. For dermed mere effektivt at nå de fastsatte mål. Grundidéen er, at supplere delvist og hjælpe hinanden og ikke mindst hindre at sårbare funktioner lider skade ved eventuel sygdom. På denne måde bliver kommunikationen og samarbejdet i højere grad horisontal og i mindre grad vertikal. Hermed opnår kollegerne og samarbejdspartnerne også et klarere billede af, hvad der fungerer godt og eventuelt mindre godt. Samtidig er ledernes roller og opgaver helt anderledes. Lederne skal i højere grad koordinere præmisserne for arbejdets udførelse og sikre retning og klare pejlemærker. Dygtige og ansvarstagende team-medarbejdere bliver i denne forstand til en vis grad medledende i forretningen. GRUS-samtalen ligger snublende nær Men hvordan kan det så være, at den almindelige organisering i teams, herunder særlige projektteams, ikke følges op af dertil matchende GRUS- eller TEAMudviklingssamtaler?, spørger Michael Juhl. Onde tunger hvisker, at det naturligvis er overordentligt vanskeligt for en leder, at styre så meget og så mange komplicerede forhold 7

8 samtidigt. Samtidig kritiseres mange ledere for, at de har svært ved at udrulle det personlige lederskab. Ofte fordi de blev udnævnt som ledere på baggrund af et godt klaret specialistjob. Og når lederen nu skal gøre noget helt andet, end da denne var en dygtig fagmand og specialist, ja så er vedkommende for alvor kommet fra asken til ilden Hvad kan du som medarbejder få mere ud af at være med til at få indført GRUS-samtaler? Hvad enten GRUS-samtalen suppleres af en individuel MUS-samtale eller omvendt, kan formålet med en GRUS-samtale ud fra de hidtidige gode erfaringer være følgende: At bidrage til aktivt at fastholde og udvikle/ uddanne det samlede team/ gruppe i forhold til: Viden, færdigheder, holdninger og værdier. At alle bidrager aktivt til at skabe større jobglæde, stolthed og trivsel i jobbet. At sikre mere effektiv udnyttelse af de menneskelige, faglige og teknologiske ressourcer. At udvikle nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer, herunder en bedre arbejdstilrettelæggelse. At bidrage til at styrke kontakten mellem gruppen/teamet og lederen. At bidrage aktivt til at styrke den interne kommunikation og forebygge eventuelle tendenser til sladder og bagtalelse. Dernæst er det oplagt at analysere samarbejdet i teamet på tværs og se på, om de forskellige medarbejderes ressourcer anvendes fornuftigt og hensigtsmæssigt i en fælles dialogproces. Og her er det vigtigt og oplagt i fælles dialog, at finde frem til forbedrende forslag med hvem, der gør hvad og hvornår og med fastlagte evalueringsterminer. GRUS-samtalen som lederens særlige udfordring I en GRUS-samtale er det helt oplagt herefter, at have en positiv dialog om, hvad lederen kan gøre mere af, mindre, eventuelt nyt af, for at understøtte teamets indsats, samarbejde og resultater. Erfaringen siger, at det er en god idé at opstille en eksempelliste, som kunne indeholde følgende aspekter, for eksempel: informere, vejlede, undervise, træne, sparre, coache, støtte, motivere, kontrollere, vurdere, give feedback, stille krav, formulere mål. Min opfordring er: Vær med til sammen med dine kolleger at stille krav til din leder og virksomhed om indførelse af GRUS-samtalen. I kan kun risikere, at det bliver bedre og sjovere at gå på arbejde. Og I får garanteret en endnu bedre leder og gode kolleger ud af det, afslutter ledelseskonsulenten fra Teknologisk Institut. Michael Juhl, ledelseskonsulent og cand. psych. hos Teknologisk Institut: Man kan med stor fordel supplere en MUS-samtale med en GRUSsamtale for en afdeling eller for en gruppe af medarbejdere, der arbejder tæt sammen. Formålet med GRUS-samtalen kan blandt andet være at sætte fokus på gruppens generelle behov for udvikling og metoder til at fremme et godt læringsmiljø på arbejdspladsen. Samtidig er det en god lejlighed til at reflektere over, hvad der fungerer godt, og hvor der kan være behov for af forbedringer. At bidrage til at sikre det gode arbejdsliv midt i orkanens øje og i det forretningsmæssige perspektiv. GRUS-samtalens temaer? Der er i GRUS-samtalen typisk fokus på arbejdsopgaverne, både de sjove og de mere trælse, i et anerkendende perspektiv. Således kan de sjove/ udfordrende opgaver fremmes og de mere trælse eventuelt kan løses anderledes, fortæller Michael Juhl videre. Få gennemslagskraft i dine stillingsannoncer Michael Juhl, ledelseskonsulent og cand. psych. hos Teknologisk Institut: Michael har lang og bred erfaring inden for ledelsesudvikling og har stillinger bag sig som personalechef og -direktør samt som HR-konsulent. Han er certificeret i flere tests, og her møder du konsulenten, der ved, hvad han snakker om, når det fx gælder ledelse. Michael er meget optaget af, at deltagerne forstår budskabet og ved, hvad de skal tage stilling til, når de kommer hjem. Kvalitet Service Garanti Danmark Kvalitet Service Garanti

9 Flere brugere pr. job end nogen anden Vidste du, at markedets bedste stillingsannonce og service kun koster 5.450,- inkl. stillingsgaranti? For yderligere information JOB (562) *Illustrationen viser forholdet antal brugere pr. stillingsannoncer. Målingerne er baseret på jobportalernes egne trafiktal for deres netværk i maj samt antal job i august måned Danmark Kvalitet Service Garanti

10 10 Mad med hjem er en gevinst for virksomhederne Af På Jobbet 1/2009 Flere virksomheder har udvidet deres frokostordning med muligheden for, at de ansatte kan tage sund færdiglavet mad med hjem efter arbejde. I stadig flere familier er dagens varme ret lavet i kantinen på fars eller mors arbejde. Mindst 50 kantiner rundt omkring på landets arbejdspladser tilbyder de ansatte at købe aftensmad med hjem, og antallet af udbydere stiger hastigt. Og der er fordele ved kantine take away både for de ansatte og arbejdspladsen. Medarbejderne får mere tid til andre ting, fordi de ikke skal købe ind og lave mad. Kantine take away kan gøre arbejdspladsen endnu mere attraktiv, samtidig med at medarbejderne bliver sundere, da det er et godt alternativ til fast-food. Udvidelse af frokostordningen Denne udvikling med kantine take away, kan være en gevinst for både ansatte og virksomheder, viser foreløbige beregninger af de økonomiske fordele ved konceptet. Det er seniorforsker ved Fødevareøkonomisk Institut, Jørgen Dejgaard Jensen der har undersøgt, hvad det betyder for medarbejdernes effektivitet og sygefravær, når de køber et færdigt måltid med hjem. Da kantine take away er et nyt fænomen har han været på jagt efter sammenlignelige situationer, så han kan stille et regnestykke op. Han har forsøgt at finde ud af, hvad det for eksempel betyder for medarbejderens måde at tilrettelægge sit arbejde på, når han eller hun køber et måltid med hjem. Mindre stressede og mere sunde ansatte Hvis medarbejderen ikke skal nå ud at købe ind, er det måske ikke så vigtigt at komme af sted præcis klokken fire - og det gør vedkommende mere fleksibel. Det kan betyde, at han eller hun tør give sig i kast med en ny opgave, selv om der kun er et kvarter til fyraften, konkluderer forskeren. Ligeledes tager han i betragtning at et sundt og veltilberedt aftensmåltid også kan betyde, at medarbejderen bliver både mindre stresset og får flere gode næringsstoffer, for eksempel i frugt og grønt. Kræftens Bekæmpelse leder det tre årige forsknings- og udviklingsprojekt Kantine Take Away, som det Strategiske Forskningsråd støtter med fem millioner kroner fordelt på tre år. Projektet skal undersøge betydningen af kantine take away, samtidig med at det skal tilbyde virksomheder og kantiner hjælp til at etablere sunde kantine take away ordninger. Endelig skal projektet udbrede kendskabet til kantine take away. Der er mere at læse om projektet på

11 Det er eleverne, der skaber fremtiden Af Dansk Erhverv Der er et behov for en ekstraordinær indsats for at gøre opmærksom på, at vi ikke bare skærer ned på antallet af elever, men fastholder den elevtilgang, som vi har haft i de senere år, siger Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen. Sådan lyder det i et af de interview, der netop er blevet frigivet på YouTube, i forbindelse med elevkampagnen på Kampagnen, der er blevet til i samarbejde mellem Dansk Erhverv og HK, fokuserer først og fremmest på, hvorfor det er så vigtigt, at virksomhederne bliver ved med at ansætte elever, også selvom krisen kradser: Der er et behov for en ekstraordinær indsats for at gøre opmærksom på, at vi ikke bare skærer ned på antallet af elever, men fastholder den elevtilgang, som vi har haft i de senere år, siger Poul-Erik Pedersen, METRO, og formand for Dansk Erhverv. Det går ud over virksomhedernes indtjening og udvikling Bjarne Nielsen, næstformand i HK/Privat, understreger, hvorfor det er så nødvendigt for virksomhederne at få adgang til fremtidens arbejdskraft: Hvis man lader være med at uddanne elever, kan man jo regne ud, at der ikke vil være nyuddannede medarbejdere til rådighed på arbejdsmarkedet, og det går jo ud over virksomhedernes indtjening og mulighed for at udvikle sig. Unge er engagerede Flemming Østergård, Parken Sport og Entertainment, synes, at mange unge mennesker i dag er engagerede i deres job, og er man flittig og ærlig, så er man allerede langt i Flemming Østergaards bog: Der er mange mennesker, der tror, at det vigtigste i en virksomhed er produktet. Produktet er vigtigt, men det allervigtigste er mennesker. Hvis du ikke har de rigtige mennesker, kan du have verdens bedste produkt. Det hjælper ikke meget. Ingen anden udbyder kan tilbyde sine kunder så mange serviceydelser Danmark Annoncer på Kvalitet Service Garanti 7

12 Stort set uændret ledighed, men øget aktivering Af Danmarks Statistik, udgivelse nr. 437 Fra juli til august steg ledigheden med 700 personer omregnet til fuld tid og korrige-ret for sæsonudsving. Hermed nåede ledigheden i august op på fuldtidsper-soner. Trods stigning i ledigheden målt på antallet af fuldtidspersoner lå ledighedsprocenten for tredje måned i træk på 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Øget aktivering i statsligt jobcenterregi Den stort set uændrede ledighed bør bl.a. ses i sammenhæng med den øgede aktive-ring. Fra juli til august er aktiveringen i statsligt jobcenterregi steget med 900 perso-ner omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving, mens den siden maj er steget med personer, svarende til en stigning på 22 pct. Den øgede aktivering i stats-ligt jobcenterregi kan skyldes, at flere fuldtidspersoner overgår fra dagpengeledighed til aktivering, når varigheden af ledighedsforløbet overstiger seks måneder for unge under 30 år og ni måneder for personer mellem 30 og 60 år. Ledighedstallene påvirkes af feriemønster Endvidere er ledighedstallene for august præget af usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes ændringer i folks feriemønster fra år til år kombineret med, at personer på ferie pga. manglende rådighed fjernes fra ledighedsstatistikken. Den sæsonkorrigerede ledighed Ledigheden nåede det laveste niveau i nyere tid i juni 2008 med ledige perso-ner omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving. Siden da er ledigheden ste-get med svarende til 126 pct. Det har gennemsnitligt medført flere le-dige hver måned men med relativt store forskelle de enkelte måneder imellem. Lille fald i ledigheden for kontanthjælpsmodtagerne De konjunkturmæssige udsving i ledigheden er typisk større for dagpengemodtagere end for kontanthjælpsmodtagere. Siden juni 2008 er den sæsonkorrigerede ledighed for dagpengemodtagerne således steget med 155 pct. mod kun 40 pct. for kontant-hjælpsmodtagerne, og i den seneste måned har der endda været et lille fald i ledighe-den for kontanthjælpsmodtagerne. 12

13 - Hele Danmarks elev jobportal kigger efter elevplads hos os hver måned! Finder de jeres elevannonce? Ring: JOB (562)

Nye veje til menneskets lykkeoplevelse

Nye veje til menneskets lykkeoplevelse HR-News Nye veje til menneskets lykkeoplevelse I både privatsfæren og i arbejdslivet er vi nu også begyndt at interessere os mere indgående for de mentale processer, der kan bibringe os en mere intensiveret

Læs mere

HR-News. Nordjyder mobber mest. Talent udvikling. En sundere kantine

HR-News. Nordjyder mobber mest. Talent udvikling. En sundere kantine HR-News Nordjyder mobber mest Selv om det går i den rigtige retning, er mobning stadig et udbredt problem på mange danske arbejdspladser. Ikke mindst i Nordjylland, som er den region i landet, hvor problemet

Læs mere

SEPTEMBER 16 / OKTOBER

SEPTEMBER 16 / OKTOBER HR-News Besøgstal på internettet er ubrugelige Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på internettet. Sygefravær eller

Læs mere

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen HR-News Udnyt potentialet bedre Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelsespotentiale til at påtage sig nye udfordringer. Fremtidens elitemedarbejder Fremtidens elitemedarbejder er en

Læs mere

HR-News. Skru ned for hyggen KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med på arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme.

HR-News. Skru ned for hyggen KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med på arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme. HR-News Skru ned for hyggen KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med på arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme. Personale-ledelse hitter Selvudvikling. Personlig udvikling, personaleledelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

HR-News. Større jobtilfredshed i callcentre De 25.000 medarbejdere i callcentre oplever større jobtilfredshed og forbedrede karrieremuligheder.

HR-News. Større jobtilfredshed i callcentre De 25.000 medarbejdere i callcentre oplever større jobtilfredshed og forbedrede karrieremuligheder. HR-News Større jobtilfredshed i callcentre De 25.000 medarbejdere i callcentre oplever større jobtilfredshed og forbedrede karrieremuligheder. Afskedigelsens parter Ved enhver afskedigelse individuel,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

HR-News. Innovation og det interne medarbejdernetværk

HR-News. Innovation og det interne medarbejdernetværk HR-News Innovation og det interne medarbejdernetværk Virksomheder kender langt fra deres medarbejdere godt nok. Alt for ofte går virksomhedens skjulte talenter tabt i mængden. Sov dig til en toppræstation

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

HR-News. Virksomheder slås om ledere Virksomhederne herhjemme slås om at skaffe ledere nok. Lederne skifter arbejdsplads som aldrig før.

HR-News. Virksomheder slås om ledere Virksomhederne herhjemme slås om at skaffe ledere nok. Lederne skifter arbejdsplads som aldrig før. HR-News Virksomheder slås om ledere Virksomhederne herhjemme slås om at skaffe ledere nok. Lederne skifter arbejdsplads som aldrig før. Sofia Manning Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Bog i

Læs mere

HR-News. Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv

HR-News. Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv HR-News Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv Udvikling er at flytte grænser B.S. Christiansen er blevet kendt for at sige sin ærlige mening og ikke være bange for at stå ved den

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere