Bilag 6 Idékatalog for anvendelse af GIS i en kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6 Idékatalog for anvendelse af GIS i en kommune"

Transkript

1 Bilag 6 Idékatalog for anvendelse af GIS i en kommune Idékatalog Den følgende opremsning er en uforarbejdet gengivelse af forskellige kommuners tilbagemeldinger på hvordan GIS anvendes. Sidst i bilaget er indsat en række konkrete anvendelses-eksempler med skærmdumps. Beredskab Brandhaner Risikobaseret dimensionering (beredskab) Stråtækte huse Beredskab Risikokategorier Falck's køretider - zonekort Byggesager Byggetilladelser Dispensationer Retningslinjer for bebyggelser Bevaringsværdige bygninger Byggelinier Byggesagsbehandlingsdistrikter Ulovlig sommerhusbebyggelse Link til byggesagsarkivet Deklarationer Bestemmelser om tagmaterialer Byggefelter Mobiltelefonantenner Børne- Kulturforvaltning: Fritidsklubber Dagplejere Børneinstitutioner SFO Skoler Skoledistrikter Idrætsområder Skoler, institutioner Skoledistrikter Alkoholbevillinger

2 Kulturhistorisk oversigt Drift Vejvedligeholdelse (vejman/rosy) Vejhastighedskort + hastighedszoner Vejbelysning Spildevandsplan Snerydning Trafiksikre skoleveje Løberuter Ridestier Skilteregistrering Parkeringsklassifikation (betaling, tidsbegrænsning, etc.) Knallertstier Varmeforsyning Kommunale ejendomme: Tema med kommunale bygninger. Attributter: Anvendelse, ejer/lejer forhold; ansvarlig for vedligeholdelse, link til hjemmeside osv. Geokodning af kommunale bygninger med bygningsadskillelseslinier og bygningsgeonøgler giver mulighed for at joine med BBR oplysninger. Følgende interessante temaer vil kunne genereres: bygningsmassens alder; arealanvendelse osv. Link til plantegninger eller opretning af scannede bygningstegninger, som vises ved ekstremt zoomniveau. Termisk luftfoto kan vise hvor varmen siver ud dvs. hvor bygningerne er utætte. Tema med kommunale arealer (geokodning af ESR oplysninger) Salg af grunde Graffiti Kommunale ejendomme/arealer Miljø Affaldsplanlægning Formidling af vejarbejder Klima, Grønne regnskaber, CO2 beregninger Miljøtilsyn Støjkortlægning Olietanke Områdeklassificering

3 Jordforurening Natur: Temaer på Miljøportalen. Kortbilag til kommuneplanen: Grøn struktur. Kortbilag til naturplanen. Bluespot, en analyse der viser hvor de strukturelle forhold for oversvømmelser ved en given nedbørsintensitet er til stede. Oversvømmelse (planlagte), kortlægning af midlertidige reservoir ved store nedbørshændelser. Afvandingsforhold Registrering af genoprettede søer/vandhuller. Registrering af overvågningsresultater fra naturområderne. EU bilag IV arter (arterne er strengt beskyttede i hele EU, og deres levesteder må ikke forringes eller ødelægges). Bjørneklo. Administration af grønne områder Registrering af udført arbejde, grønne områder Vandløbsregulativer Vandløb Træ registrering Plejeplaner Blød bund Beskyttelseslinjer Planlægning Befolkningsprognose Lokalplaner Kommuneplanrammer Zonestatus Valgdistrikter Grundejerforeninger og vejlaug Byggemodninger Arealreservationer Link til fredningsbestemmelser Bymidte afgrænsning Høringszone langs gastransmissionsledning Analyser Hvad gælder hér?

4 Konfliktsøgninger Logistik + ruteoptimering, hjemmepleje, mm. Rasteranalyser Visualisering af registerdata Grundkort og grunddata Adressepunkter Reserverede adresser (adresser der endnu ikke er i brug) Bygningsgeokodning E&M databasen GPS Historiske flyfotos Højdemodel Matrikeldata (nyt) Metadata Naturdatabasen OIS Skråfotos SUT Skel Under Tilblivelse Udpeget ajourføring/ændringsudpegninger WMS/WFS services GIS som komponent i andre systemer Borger webgis Borgerindberetninger (rotter, bjørneklo, invasive arter, huller i vej etc.) Den digitale tingbog Digital kommuneplan ESDH-integration Forbedring af borgerservice selvbetjeninger Læger, lægevalg LER gravetilladelser LSA i FOT MobilGIS Sagsbehandler webgis Tilflytter-GIS Vej- og Stikort

5 Reserverede adresser Nye adresser der endnu ikke er i brug

6 Arealreservationer Med oplysning om berørte matrikler og eventuel høring af Trafikstyrelsen

7 Beskyttelseslinie mod skov, sø, å og kirke DAI er, sammen med PlansystemDK, indbygget i kommunens kortvisningsprogram Imidlertid er de gamle amts-data ukorrekte i byzone så vi bruger stadig vores eget tema. Når DAI bliver opdateret vil vi alene anvende DAI!

8 Bestemmelser om tagmaterialer Foranlediget af den store interesse for glaserede tegl

9 Blød bund Areal der stiller særlige krav til fundering af bygninger

10 Byggefelter Tema fra lokalplanen

11 Bymidteafgrænsning 600 m gangafstand fra stationen (sammenholdt med cirkelslag på 600 m)

12 Dispensationer Dispensationer, meddelte samt afslåede. Arten af dispensation er beskrevet i attributterne på en måde så det er let at lave SQL-forspørgsel. I eksemplet her: de ejendomme i byplanvedtægt 1 hvor der er søgt dispensation fra byggefelt

13 Grundejerforeninger Med oplysning om formand og link til eventuelle retningslinier

14 Høringszone langs gas-transmissionsledning Arealanvendelsesbegrænsninger og høring i forb. Med nye planer og byggesager langs gasledning

15 Jordforurening Kortlagte grunde

16 Kommunale ejendomme Matrikler samt bygninger ejet af Vallensbæk kommune

17 Kulturhistorisk oversigt Kulturarvsstyrelsens oversigt over arkæologiske interesseområder Kilde til kulturarvstemaet (kulturarv.tab) digitaliseret manuelt isj

18 Lavtliggende arealer Højdemodel med 25 cm ækvidistance

19 Lokalplaner Visning på PlansystemDK PlansystemDK er, sammen med DAI, indbygget i kommunens kortvisningsprogram brug af originaldata ingen redundante data

20 Mobiltelefonantenner Placering samt udbyder

21 Falck's køretider - zonekort 20 min 15 min 10 min 10 min vej

22

23 Beredskab Risikokategorier Risikokategori Kulturværdier 7.1 Bevaringsværdige og fredede bygning 7.2 Museer etc. Risikokategori Naturområder (24) 8.1 Skov, parker, haver og søer (48) Risikokategori Landbrug med dyrehold (11) Risikokategori Udendørs arrangementer (5) Risikokategori Elforsying (1) 11.2 Gasforsyning (4) Risikokategori Container (57)

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013 Indhold 1.1 Ledelse af... 3 1.2 Tværgående udvikling... 4 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø... 8 1.4 Digitalisering og Gis... 9 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse... 15 2.2 Bygningsbevaring

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011

Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011 Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011 15 13 12 16 14 11 17 10 9 19 20 1 5 21 6 22 7 4 28 31 8 3 23 24 29 26 25 30 27 2 18 Indholdsfortegnelse Baggrund

Læs mere

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag PLAN, BYG og ERHVERV LOKALPLAN nr. 2014-42 Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014 forslag Odsherred Kommune er udarbejdet af Plan og Udvikling, Odsherred Kommune, i nært samarbejde med Odsherred Forsyning

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere