Hjemmemarkedet er præget af vinterferie også i denne uge. Eksport til Sydeuropa forløber uforandret langsomt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmemarkedet er præget af vinterferie også i denne uge. Eksport til Sydeuropa forløber uforandret langsomt."

Transkript

1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/16 Markedsnyt Axelborg, Axeltorv København V T F E W Slagtning = stk. Notering = uændret Slagtningerne ventes at stige i denne uge med pct. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca dyr. Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. Afsætningssituationen er stort set uændret i denne uge. Der er ikke så store slagtninger, men de er tilstrækkelige til at dække en behersket efterspørgsel. Det er forkød, samt små- og hakkekød, der trækker læsset, mens der er en træg afsætningssituation for rygprodukterne. Hjemmemarkedet er præget af vinterferie også i denne uge. Eksporten = langsom Eksport til Sydeuropa forløber uforandret langsomt. Danske priser, øre pr. kilo Ungtyre 12- mdr. Kalve 8-12 mdr. Kvier Køer R3 O3 O2 O3 O3 O3 16 uge I pct. af ugen før ,4 99,5 99,9 100,1 99,0 98,7 - I pct. af samme uge sidste år 102,5 99,7 100,9 101,7 107,7 105,5 Anm.: Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri, og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Pct. Uge Slutdato Tyrekalve og ungtyre Tyre over 2 år Stude Kviekalve og kvier Køer I alt Heraf fra markeder Ændr. pct. -1,5-9,7-40,1 5,9 2,4 0,5 9,0 stk.

2 Markedsnyt indhold DANMARK... 2 Fremskrivning af udbud og produktion af okse- og kalvekød... 2 EU... 4 Marked... 4 Frankrig... 4 EU s eksport steg i 15 og importen faldt... 5 Handlen i EU med oksekød i 14 og 15 i produktvægt... 6 SYDAMERIKA... 7 Marked... 7 Små ændringer i eksporten i 15 fra Argentina og Paraguay... 7 AUSTRALIEN... 8 USA... 8 VERDEN PRISUDVIKLINGEN FOR KØER... 8 s produktion af okse- og kalvekød 14 og 15 og fremskrivning for 16 og UGENTLIGE KVÆGPRISER AN SLAGTERI KONSTATEREDE AFREGNINGSPRISER DETALJERET Fremskrivning af udbud og produktion af okse- og kalvekød Forventet større slagtninger i 16 og 17 Udbuddet af slagtekvæg i 15 blev mindre end forventet ved prognosen udarbejdet i efteråret 15 (omtalt i Markedsnyt nr. 40/15 af. september 15). Der var med de valgte forudsætninger forventet et udbud på 5.0 stk., mens det faktiske udbud blev på stk. Hovedårsagen hertil var en forventet større slagtning af køer end der faktisk fandt sted. Det kan især henføres til, at stigningen i bestanden af malkekøer blev på.000 stk. i 15 mod forventet stk. Fremskrivninger af bestand, levende eksport og slagtninger er foretaget under visse forudsætninger, og hvis en eller flere af disse forudsætninger ændres, vil det også få betydning for fremskrivningen. Usikkerheden på fremskrivningen vil være større desto længere tidshorisont, der er tale om. Landbrug & Fødevarer har sammen med s Statistik foretaget en fremskrivning for 16 og 17 med udgangspunkt i bestanden af kvæg pr. 31. december 15 og hvor der er regnet med en yderligere fremgang i antallet af malkekøer på stk. i 16 og hermed skulle de nå op på det antal, der i følge Seges p.t er plads til. Erfaringerne fra 15 tyder ikke på, at en lav mælkepris vil betyde et stop for stigningen i antallet af malkekøer, før dette loft er nået. Samtidigt er der regnet med et fald i eksporten af spædkalve på omkring stk. i både 16 og 17. Det er forudsat, at der kommer et stigende antal krydsninger mellem malke- og kødrace, og at der med større anvendelse af kønssorteret sæd kommer relativt flere kviekalve. Der er desuden konstateret en nedgang i 15 i antallet af aflivede jerseytyrekalve lige efter fødslen, og denne tendens ventes at fortsætte i både 16 og 17. En større del af kvierne ventes desuden slagtet ved en lavere alder. Der ventes fortsat en eksport af renracede kvier med eksportstamtavler på omkring stk. pr. år. Disse er ikke medtaget i fremskrivningen, da denne kun omfatter slagtninger i samt eksport af brugs- samt slagtekvæg. Antallet af fødte kalve faldt i 15, men med den stigende kobestand i 15 og forventet også i 16 er der udsigt til flere fødte kalve i både 16 og 17. Side 2 af 12

3 Sammen med en forudsat nedgang i eksporten af spædkalve er der potentiale til, at slagtningerne kan øges med godt stk. eller 3,5 pct. i 16 og med yderligere næsten stk. eller knap 9 pct. i 17, som det fremgår af tabellen på side 9. Af handyr og kvier var der ved decembertællingen i 15 færre dyr over ½ år end 12 mdr. før. Dette sammen med en forudsat forventet stigning i antallet af køer vil betyde, at slagtningerne først på året vil ligge lavere end for et år siden, mens der må forventes stigende slagtninger i løbet af året sammenlignet med året før. Slagtningerne i de første 7 uger af 16 er reduceret med 5,5 pct. sammenlignet med samme tidsrum i fjor. Holder fremskrivningen stik for 17, skal man tilbage til 05 for at finde et højere årligt niveau. Produktion og slagtninger af kvæg Produktion tons 140,0 Slagtninger stk ,0 Produktion fra slagtede dyr Slagtninger 5 1, , , ,0 4 Kilde: s Statistik og LF Levende eksport af kvæg stk.. 90 I alt Spædkalve Renracetr avlskvæg Andre brugs.- og slagtedyr 10 0 Kilde: s Statistik og LF Side 3 af 12

4 EU Marked I Tyskland forsøger slagterierne at presse priserne ned for ungtyre i denne uge. Samtidig stiger udbuddet årstidstypisk i nogle regioner, mens efterspørgslen hyppigt beskrives som svagere, omtaler AMI. Priserne giver derfor lidt efter. For køerne er der en god balance mellem tilførsler og efterspørgsel. Producentpriserne for køer er over hele linjen mindst stabil, angiver AMI. I Italien er der på Modena marked i denne uge ingen ændringer i noteringerne for slagtekvæg. Denne tendens har også været fremherskende på andre markeder den seneste uge, dog med undtagelse af køer, som nogle steder var billigere. På Modena engrosmarked er kroppe og forfjerdinger af kalve noteret lavere. For ungtyre er forfjerdinger ligeledes sat ned, mens bagfjerdinger er sat tilsvarende op. På øvrige engrosmarkeder har noteringerne overvejende været uændrede den seneste uge. I Barcelona, Spanien, er engrosnoteringen i denne uge fastholdt på det niveau, som har været gældende siden uge 5. Der er ingen ændringer i noteringerne for slagtekvæg. I Nederlandene var der i sidste uge et stabilt marked for hvidt kalvekød. Slagterierne betaler i denne uge mindre for rosé kalve. Dem over 8 mdr. falder mest med 5 cent/kg. Spædkalvene var stigende i pris i sidste uge. Der var ingen ændringer for slagtekøer. I Sverige fastholder de store slagterier kvalitetsnoteringerne. HKScan omtaler, at der lige nu er en god efterspørgsel efter svensk oksekød. I Irland var handlen med slagtekvæg i sidste uge overvejende uændret, omtaler Bord Bia. Der var kun småbevægelser på de irske eksportmarkederne. I UK viser den seneste markedsrapport fra AHDB vigende priser for køer og stabilitet for øvrige kategorier. Slagtninger af køer i januar i år var 9 pct. lavere end januar i fjor. Der var også nedgang for øvrige kategorier, der samlet blev reduceret med 6 pct. Produktionen af okse- og kalvekød var i januar i år på 79.0 tons, hvilket var en reduktion på seks pct. fra januar 15. Frankrig Protester fra landmænd Markedsnyt for svinekød omtaler i denne uge, at protesterende franske landmænd i sidste uge blokerede adgangen til en række hypermarkeder under kæden Leclerc. Aktionerne betød, at en række supermarkeder var tvunget til at lukke deres butikker. De aktionerende landmænd hævder at slagterier, detailhandel og den franske stat har nøglerne til at få stoppet den nuværende krise, og de ønsker klare svar på en liste af krav. Kravene er bl.a. normale kommercielle relationer i industrien, landemærkning på forarbejdede produkter, benyttelse af kontrakter, brug af lokale produkter for food service sektoren, mv. Markedet i Frankrig er fortsat under pres, som følge af en behersket efterspørgsel på grund af lavere forbrug, omtaler Bord Bia. De seneste protester fra Side 4 af 12

5 producenterne indvirker negativt på nogle detailhandlere, som reducerer salgsfremmende aktiviteter for importeret kød. Fransk regering vil nedsætte landmænds indbetaling til social security med 500 mio. euro Den franske Premierminister Manuel Vall meddelte i sidste uge, at den franske regering vil skære 10 pct. svarende til 500 mio. euro - i franske landmænds indbetaling af skat til socialforsikring i form af social security. Nedskæringen vil komme alle landmænd til gode i form af en generel nedsættelse på 7 pct. i betalingen til socialforsikring i 16. Herudover vil landmænd med særlig dårlig indtjening i 15 fuldstændig slippe for indbetalingen. Det samme vil være gældende i 17 og 18, hvis indkomsten fortsat ligger under et vist niveau. Slagtninger og produktionen steg i 15 I 15 blev der slagtet 1,3 mio. stk. kraturer i Frankrig, hvilket var 2,9 pct. flere dyr end i 14. Der var fremgang for alle kategorier med mest for stude. For 16 venter FranceAgriMer en yderligere stigning på 1,7 pct. til 1,3 mio. stk., hvilket udelukkende skyldes flere hundyr. Slagtninger af kalve steg i fjor med 0,8 pct. til stk. For indeværende år ventes der en reduktion på 2,2 pct. Produktionen af okse- og kalvekød øgedes med 2,5 pct. i fjor, eksporten med 3,4 pct., mens importen blev reduceret med 7 pct. Forbruget ventes at have været uændret fra året før. For 16 ventes en produktionsstigning på 1,3 pct., en yderligere fremgang i eksporten på 3,5 pct. og et fald i importen på 6,2 pct. til tons udtrykt i kød med ben. EU s eksport steg i 15 og importen faldt Den samlede eksport af levende kvæg, oksekød og oksekødprodukter har i 15 været godt 7 pct. større i mængde end i 14. Værdien af denne eksport har andraget mio. euro, hvilket er en stigning på pct. Der har været en betydelig fremgang i eksporten af levende dyr i 15. Der er da eksporteret stk. mod stk. i 14 (+63 pct.). Tyrkiet har alene aftaget omkring stk., mens der var en meget beskeden eksport hertil i 14. Eksporten til Libanon er også øget. De har aftaget omkring stk. i 15. De to lande tegner sig således for godt halvdelen af hele den levende eksport i fjor. Der er også fremgang i eksporten af fersk, kølet kød. Der er en lille reduktion for spiselige biprodukter. Nedgang til Rusland af spiselige biprodukter er således næsten opvejet af større eksport til andre destinationer bl.a. i Afrika. For talg har nedgang til Rusland slet ikke kunnet opvejes af større eksport til andre lande. EU s handel med levende dyr oksekød og oksekødprodukter tons Pct. ændr tons Pct. ændr Eksport jan-dec. Import jan-dec. I alt 559,2 600,3 7,3 I alt ,4 3,7-2,9 -Renracede avlsdyr. 34,9 45,2,5 -Renracede avlsdyr.. 0,1 0,0-34,4 -Andre levende dyr. 79,0 133,2 68,5 -Andre levende dyr.. 0,0 0,0 3,0 -Fersk og kølet... 84,2 96,7 14,9 -Fersk og kølet ,4 174,2 4,0 -Frosset ,1 106,1-8,6 -Frosset... 96,7 88,6-8,4 -Spiselige biprodukter 183,1 174,1-4,9 -Spiselige biprodukter 3,6 3,5-2,5 -Saltet/tørret/røget 2,0 1,0-52,0 -Saltet/tørret/røget 2,5 2,3-7,9 -Talg... 21,9 10,1-54,1 -Talg... 3,4 1,0-69,9 -Forarbejdet... 37,8 33,9-10,5 -Forarbejdet... 58,7 53,1-9,6 1 Levende dyr, kød og kødprodukter omregnet til kød med ben samt spiselige biprodukter og talg. Kilde: Kommissionen Side 5 af 12

6 EU s handel fordelt på lande tons Pct. ændr tons Pct. ændr Eksport jan-dec. Import jan-dec. I alt ,2 600,3 7,3 I alt ,4 3,7-2,9 -Tyrkiet... 8,1 57,6 611,1 -Brasilien ,3 136,7-5,2 -Libanon... 38,0 50,5 32,9 -Uruguay... 49,0 46,3-5,6 -Hongkong... 65,1 45,2 -,6 -Argentina... 42,1 42,1 0,1 -Bosnien-Herc ,1 40,0 17,4 -Australien... 32,7,9-5,4 -Ghana... 33,3 37,4 12,4 -USA...,2,1 3,6 -Elfenbenskysten..,8 35,8,0 -Namibia... 10,0 12,1 21,5 -Schweiz...,6,1-2,2 -New Zealand. 14,4 11,4-21,3 -Libyen... 14,3 19,9 39,5 -Botswana... 6,4 9,3 44,1 -Norge... 7,9 19,1 143,0 -Schweiz... 5,5 5,1-6,7 -Israel... 8,4 18,9 1,9 -Paraguay ,9 - -Algeriet... 18,5 16,1-13,0 -Chile... 0,9 0,7-18,8 -Rusland... 96,9 13,6-86,0 -Norge... 0,3 0,5 37,8 -Filippinerne... 11,8 13,1 10,8 -Canada... 0,8 0,4-45,1 -Makedonien... 11,4 12,6 10,5 -Serbien... 0,4 0,4 3,2 -Vietnam... 6,4 11,6 81,4 -Japan... 0,1 0,2 115,2 -Egypten... 2,8 9,8 6,0 -Island... 0,2 0,2 44,7 -Angola... 14,6 9,6-33,9 -Swaziland... 0,1 0,1-8,7 -Andre ,3 163,4,5 -Andre... 2,2 0,5-75,5 1 Levende dyr, kød og kødprodukter omregnet til kød med ben samt spiselige biprodukter og talg. Kilde: Kommissionen Tyrkiet har i 15 været det største marked. Libanon er kommet ind på 2. pladsen efterfulgt af Hongkong. I 14 var Rusland den største aftager. Den samlede import af levende kvæg, oksekød og oksekødprodukter har i 15 været næsten 3 pct. mindre i mængde end i 14. Værdien af denne import er øget med 21 pct. til mio. euro. Den ret store fremgang kan henføres til, at der er importeret forholdsvis flere dyre produkter. Der er importeret flere fersk, kølede produkter og færre af øvrige. Der er indført mindre fra Sydamerika, men de tegner sig fortsat for hovedparten af importen. EU s handel med 3. lande i 14 og 15 i produktvægt Eksporten af fersk, kølet og frosset okse- og kalvekød i produktvægt er det seneste år øget med 4 pct. Med en fremgang på 19 pct. har Bosnien-Hercegovina været den største enkelte aftager i 15. EU's eksport af oksekød 1 EU's import af oksekød 1 Jan dec. Ændringer Jan dec. Ændringer / / tons Pct tons Pct. I alt ,6 181,7 4,1 I alt... 3,6 2,6-0,5 -Bosnien-Herc.,2 32,4 19,4 -Brasilien... 97,1 65,1-32,9 -Schweiz... 18,9 17,5-7,1 -Uruguay... 37,6 35,6-5,3 -Hongkong... 16,8 11,1-33,6 -Argentina... 31,4 32,0 1,9 -Filippinerne.. 5,7 5,9 5,2 -Australien...,8,6-0,9 -Makedonien. 8,8 9,8 11,4 -USA... 17,9 18,4 2,8 -Tyrkiet... 0,7 9,0 1165,6 -New Zealand. 10,4 8,3 -,2 -Libanon... 0,9 0,7-18,2 -Botswana... 4,9 7,1 44,1 -Ghana... 6,1 3,3-45,6 -Serbien... 0,4 0,4-7,6 -Rusland...,8 0,0-99,9 -Schweiz... 0,1 0, Fersk, kølet og frosset i produktvægt Kilde: Kommissionen Side 6 af 12

7 Importen af tilsvarende produkter har i 15 været på niveau med året før. Der er kraftig procentvis fald fra Brasilien og New Zealand og stigning fra Botswana. Sydamerika Marked Der er en god efterspørgsel fra Kina efter oksekød fra Sydamerika nu det kinesiske nytår er overstået, omtaler World Beef Report. Efterspørgslen fra Rusland er beskeden. I Brasilien var der i sidste uge et behersket udbud i de fleste delstater, og priserne var stigende i national valuta. Myndighederne fra Saudi Arabien har godkendt 9 virksomheder i delstaten Mato Grosso for eksport af fersk, kølet, frosset og forarbejdet oksekød hertil, angiver Word Beef. I Uruguay var der et fast marked med højere priser. Priserne for stude i national valuta var stigende i Argentina, men omregnet til amerikanske dollar blev det mere end udlignet af en svækket valuta. Regn og vaccination for mund- og klovsyge betyder i Paraguay et mindre udbud, som handles til højere priser. En virksomhed har aftalt det første salg til Iran på tons. Målet er at sælge.000 tons oksekød hertil i år. Der er en egyptisk mission i Paraguay, for at se om de kan opfylde de religiøse krav for eksport til dette marked, omtaler World Beef Report. Små ændringer i eksporten i 15 fra Argentina og Paraguay Eksporten fra Argentina var marginalt højere i 15 end året før. Eksporten til EU af Hilton kød (høj kvalitetetsoksekød til reduceret told) var på tons i 15 (-2 pct.), omtaler World Beef Report. Eksporten til Kina er mere end fordoblet det seneste år, og det er blevet det største marked. Chile er på 2. pladsen trods en reduktion hertil på pct. Argentinas eksport af oksekød Paraguays eksport af oksekød Jan dec. Ændring Jan dec. Ændring / / tons Pct tons Pct. I alt 132,7 134,0 1,0 I alt 1,0 5,6-2,0 -Kina 19,7 41,7 111,0 -Rusland 1,4 101,4-21,0 -Chile,6 21,4 -,0 -Chile 49,9 68,1 36,5 -Israel 14,6 17,1 17,0 -Brasilien 35,9,8 -,2 -Tyskland 18,3 17,0-7,0 -Israel 14,0 14,2 2,0 -Rusland,9 13,6-51,0 -Vietnam 1,3 8,9 596,0 -Holland 6,7 7,2 7,6 -Kuwait 4,8 8,8 82,0 -Brasilien 5,3 4,7-12,0 -Hongkong 18,5 8,0-57,0 -Italien 2,3 2,4 7,9 -Irak 0,5 4,2 789,0 -Saudi Arabi. 1,9 2,0 7,0 -Kasakhstan 2,7 3,0 9,0 -Hongkong 1,6 1,2 -,0 -Libyen 1,0 2,7 180,0 Kilde: World Beef Report Kilde: World Beef Report Side 7 af 12

8 Der er en beskeden reduktion i de udførte mængder fra Paraguay. De er stadig meget afhængig af det russiske marked, men andre lande herunder Chile har fået større betydning. Eksporten af oksekød fra de sydamerikanske lande Argentina, Paraguay, Brasilien og Uruguay (to sidstnævnte omtalt i Markedsnyt 6/16 af 10februar 16) har i 15 i alt været på 1,7 mio. tons, hvilket er godt 7 pct. mindre end i 14. Australien I sidste uge var der en tendens til højere priser for slagtekvæg. Tendensen er i vid udstrækning fortsat først i denne uge, dog undtagen for køer, som er billigere, omtaler MLA. USA Der var lidt fastere priser i sidste uge for stude, og også future i Chicago viste en fortsat opadgående trend. Priserne for køer i Ontario var vigende. Der var en opadgående prisbevægelse i markedet for magret kød med højst kødindhold. Der er beherskede forsyninger fra Australien, New Zealand og Uruguay. Priserne for importeret magret kød var kraftig stigende, omtaler USDA. En god efterspørgsel fra detailhandel og catering og ikke så stor import fortsatte med at støtte priserne. Slagtninger af køer i New Zealand er ikke så store på nuværende tidspunkt, men ventes at stige indenfor de næste få uger, omtaler USDA. Verden prisudviklingen for køer Priserne for køer i udvalgte lande viser sidst i 15 en vigende trend for køer udtrykt i danske kroner. Priserne først i 16 er blevet på dette lavere niveau først i 16. De høje priser i USA i store dele af 15 er blevet afløst af et lavere niveau. Priserne i Argentina er reduceret igen efter det høje sidst i 15 niveau før den nye regering trådte til. En del af nedgangen siden skyldes devaluering af den argentinske valuta. Priserne i Australien har ligget ret højt i store dele af 15 som følge af mindre slagtninger efter den store reduktion af bestanden de senere år på grund af tørke. Priser for køer i visse lande Kr/kg 40 EU (O3) Australien Brasilien Argentina USA 10 NB: På grund af forskelle i produktion m.v. landene imellem kan priserne ikke direkte sammenlignes Kilde: World Beef Report, Landbrug & Fødevarer Side 8 af 12

9 s produktion af okse- og kalvekød 14 og 15 og fremskrivning for 16 og /14 16/15 17/16 Kvægbestand, dec stk. Ændring pct. Kvægbestand, i alt , , , ,0 0,9 1,3 0,4 heraf køer ,4 664,2 673,0 674,0 3,2 1,3 0,1 malkekøer ,0 570,4 580,0 582,0 4,3 1,7 0,3 ammekøer... 96,4 93,8 93,0 92,0-2,7-0,9-1,1 Udbud, stk. Udbud, total (brutto) ,5 512,0 516,2 544,6-8,0 0,8 5,5 Levende eksport, total... 65,3 45,5 34,0,0 -,3 -,3 -,5 heraf spædkalve... 43,0 33,7,0 18,0-21,7 -,8 -,8 øvrige handyr og kvier 4,5 2,9 2,0 2,0-35,8 -,3 0,0 køer... 17,9 9,0 6,0 5,0-49,7-33,2-16,7 Levende import ,0 0,0 0,0 Slagtninger, stk. Slagtninger, total ,2 466,5 482,2 519,6-5,0 3,4 7,8 Slagtninger import ,2 466,5 482,2 519,6-5,0 3,4 7,8 Heraf hjemmeslagtninger ,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Registrerede slagtninger ,2 460,5 476,2 513,6-5,1 3,4 7,9 heraf tyrekalve til 1 år... 1,5 1,7 139,5 156,3 2,5 9,3 12,0 ungtyre/tyre fra 1 år... 88,9 91,2 89,2 91,8 2,6-2,2 2,9 stude... 7,5 7,4 8,0 8,5-1,8 8,5 6,3 kviekalve til 1 år... 2,1 3,7 5,5 7,0 74,0 47,6,3 kvier fra 1 år... 46,6 53,8 51,0 51,0 15,3-5,2 0,0 køer ,5 176,7 183,0 199,0-18,0 3,5 8,7 Slagtevægt, kg Slagtevægt, gns.... 8,2 0,7 9,6 9,2 0,9-0,4-0,1 tyrekalve til 1 år... 8,8 9,5 210,0 211,0 0,3 0,2 0,5 ungtyre/tyre fra 1 år... 5,5 6,7 6,8 7,0 0,4 0,0 0,1 stude... 6,3 2,9 3,0 4,0 2,2 0,0 0,3 kviekalve til 1 år ,4 1,2 3,0 4,0 0,9 0,9 0,5 kvier fra 1 år... 3,6 4,3 4,0 4,0 0,3-0,1 0,0 køer... 9,9 0,4 0,0 0,0 3,7-0,1 0,0 Produktion, tons kød med ben Produktion, total (brutto) ,1 1,5 1,3 137,2-5,6 1,4 7,0 Levende eksport... 7,2 4,9 3,1 2,5-31,9-36,7-19,4 Levende import... 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktion fra slagtede dyr, tons Slagtninger, total... 1,9 121,6 1,2 134,7-4,1 2,9 7,6 Slagtninger import... 1,9 121,6 1,2 134,7-4,1 2,9 7,6 Heraf hjemmeslagtninger... 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 Registrerede slagtninger... 1,8 1,5 1,1 133,6-4,2 2,9 7,7 heraf tyrekalve til 1 år...,0,7,3 33,0 2,8 9,5 12,6 ungtyre/tyre fra 1 år...,5,2,7,4 3,0-2,2 3,0 stude... 2,2 2,2 2,4 2,6 0,7 8,5 6,6 kviekalve til 1 år... 0,4 0,7 1,1 1,4 75,6 48,9,9 kvier fra 1 år... 12,3 14,2 13,5 13,5 15,6-5,3 0,0 køer... 60,3 51,3 53,1 57,7-14,9 3,4 8,7 Produktionsværdi ab producent, mio. kr. Salgsværdi kød , ,4 2,0 7,1 Præmier , ,5 0,0 0,0 I alt , ,5 1,9 6,7 Kilde: Landbrug & Fødevarer. Fremskrivningen er udarbejdet i samarbejde med s Statistik 1 Omfatter værdien af produktionen dels fra samtlige slagtninger af indenlandske dyr, dels eksport af brugs- og slagtedyr, men ekskl. præmier. 2 Opsparede præmiebeløb pågældende år uden fradrag af finansiel stabilitet. Side 9 af 12

10 Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (priser fra uge 1/15) Tyskland Spanien Frankrig Ungtyre R3, EU Ungtyre 03 (priser fra uge 1/15) Sverige Tyskland Frankrig 34 Polen 32 Kalve O3 (8-12 mdr.) (priser fra uge 1/15) Sverige Spanien Ungtyre 03, EU Kalve O3 (8-12 mdr.) EU Kalve O2 (8-12 mdr.) (priser fra uge 1/15) Sverige Spanien Ungtyre O3, R3 (12- mdr.), Kalve O3, 31 Ungtyre R3 Ungtyre O3 Kalve O3 (8-12 mdr.) Kilde: EU-Kommissionen samt Landbrug & Fødevarer. Ungtyre fra uge 7/ mdr. Side 10 af 12

11 Køer 03 (priser fra uge 1/15) Sverige 32 Tyskland Holland Køer 03, EU Køer P3 (priser fra uge 1/15) Køer P3, EU Sverige Tyskland Holland Kvier R3 (priser fra uge 1/15) Kvier R3, EU Irland 33 Tyskland Frankrig Køer 03 (priser fra uge 1/15) Holland, kalve (priser fra uge 1/15) Irland Hvidt kalvekød Rose <8 mdr Euro./kg. UK Polen 6 Rose>8 mdr Kilde: EU-Kommissionen, DeKalverhouder samt Landbrug & Fødevarer Side 11 af 12

12 Konstaterede afregningspriser detaljeret Tyrekalve/ungtyre kr/kg sl. vægt Ungtyre kg Tyrekalve max. 10 mdr. Ungtyre 1-0 kg Kvier/køer kr/kg sl. vægt Kvier>12 mdr kg Køer 1-0 kg Køer 1-0 kg Konstaterede afregningspriser, øre pr. kilo slagtet vægt Uge 7/16 U- R+ R- O+ O- P+ P- Gns. pris Ændring i prisen 16/15 antal dyr Tendens denne uge øre pr. kg. pct. stk. øre/kg Tyrekalve & tyre u.2 år: , mdr ,1 1.4 > 10 mdr , kg , kg , kg ,8 483 Alle kvier & Kviekalve: ,0 799 >12 mdr kg ,8 3 Alle stude: ,4 44 Alle køer: , Unge køer: , kg ,6 6 Ældre køer: , kg , kg , kg , kg ,1 198 Vejet pris og antal dyr , Konstaterede afregningspriser efter EUROP-klassificeringen ab producent ekskl. efterbetaling (gns. 109 øre/kg i oktoberår 14/15) Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E K.B. Lind Pedersen København V F W

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/16 Markedsnyt 21-12-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15 Markedsnyt -08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 17/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 17/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 17/16 Markedsnyt -04-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.400 stk. Afregningspris = uændret I

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/ Markedsnyt 17-02- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.800 stk. Notering = uændret Skolernes

Læs mere

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill.

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 03-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.600 stk. Notering = lavere priser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16 Markedsnyt 14-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 21/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 21/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 21/16 Markedsnyt -05-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriserne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 03-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.000 stk. Afregningspriseren =

Læs mere

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra.

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra. Oksekød Nr. 39/12 Markeds nyt. september 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge.

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 33/16 Markedsnyt 17-08-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 01/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 01/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 01/ Markedsnyt 06-01- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.000 stk. Afregningspriser = uændrede

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 06 /14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 06 /14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 06 /14 Markedsnyt 04-02-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Notering = hundyr dyrere

Læs mere

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret.

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 13/ Markedsnyt -03- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspriser = lavere

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/16 Markedsnyt -09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markeds nyt. Oksekød Nr. 9/12. Danmark. 1. marts 2012

Markeds nyt. Oksekød Nr. 9/12. Danmark. 1. marts 2012 Oksekød Nr. 9/12 Markeds nyt 1. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Uændrede slagtninger Uændret notering Slagtningerne ventes at blive på

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa forløber stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Eksporten til Sydeuropa forløber stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/16 Markedsnyt -03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 4.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/16 Markedsnyt -11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer.

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer. Oksekød Nr. 36/13 Markedsnyt 04-09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Oksekød Nr. 10/12. Markeds nyt. Danmark. 8. marts 2012

Oksekød Nr. 10/12. Markeds nyt. Danmark. 8. marts 2012 Oksekød Nr. 10/12 Markeds nyt 8. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Lavere slagtninger Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

I Danmark meldes der om et anstrengt marked for okse- og kalvekød.

I Danmark meldes der om et anstrengt marked for okse- og kalvekød. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/15 Markedsnyt -11-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36 /15 Markedsnyt 02-09-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16 Markedsnyt 12-10-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/15 Markedsnyt -09-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,6 100,6 100,3 99,6 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,0 103,8 102,8 104,2

- I pct. af ugen før ,3 100,6 100,6 100,3 99,6 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,0 103,8 102,8 104,2 Oksekød Nr. 12/13 Markedsnyt. marts 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber således uændret roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet forløber således uændret roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 9/16 Markedsnyt 02-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35/16 Markedsnyt 31-08-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Salget på hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Salget på hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/15 Markedsnyt 16-09-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Afregningspriser =

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2 Oksekød Nr. 3/13 Markeds nyt 17. januar 13 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 40/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 40/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 40/15 Markedsnyt -09-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Slagtningerne ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 26/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 26/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt -06-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.700 stk. Til trods for det meget

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14 Markedsnyt 12-03-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspriser =

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 24 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 24 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 10-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.500 stk. Notering = uændret

Læs mere

Der ventes ingen ændringer i afregningspriserne i denne uge. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Der ventes ingen ændringer i afregningspriserne i denne uge. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 15-06-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,8 100,8 100,0 100,2 99,4 101,1 - I pct. af samme uge sidste år 99,7 99,2 100,9 100,3 92,7 89,7

- I pct. af ugen før... 99,8 100,8 100,0 100,2 99,4 101,1 - I pct. af samme uge sidste år 99,7 99,2 100,9 100,3 92,7 89,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt 03-06-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 23/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 23/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 08-06-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 47/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 47/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 47/15 Markedsnyt -11-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 4/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 4/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 4/16 Markedsnyt -01-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet er rolig. - I pct. af ugen før... 99,2 99,8 99,8 100,2 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 94,6 96,9 96,6 98,3 99,4

Handlen med hjemmemarkedet er rolig. - I pct. af ugen før... 99,2 99,8 99,8 100,2 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 94,6 96,9 96,6 98,3 99,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/13 Markedsnyt -09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10 /14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10 /14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10 /14 Markedsnyt 04-03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret

Læs mere

Afsætningssituationen for okse- og kalvekød forløber roligt.

Afsætningssituationen for okse- og kalvekød forløber roligt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt 11-06-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.700 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før... 98,7 98,3 98,4 98,0 96,7 - I pct. af samme uge sidste år ,3 101,0 101,5 100,1 103,4

- I pct. af ugen før... 98,7 98,3 98,4 98,0 96,7 - I pct. af samme uge sidste år ,3 101,0 101,5 100,1 103,4 Oksekød Nr. /13 Markedsnyt 17. juli 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.800 stk. Notering = uændret Rolig handel Slagtningerne

Læs mere

Ved eksport til Sydeuropa er der tale om et lidt anstrengt marked.

Ved eksport til Sydeuropa er der tale om et lidt anstrengt marked. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -04- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.100 stk. Afregningspriserne = lavere

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 99,9 100,1 99,8 99,7 - I pct. af samme uge sidste år ,7 103,5 103,6 106,8 106,6

- I pct. af ugen før ,3 99,9 100,1 99,8 99,7 - I pct. af samme uge sidste år ,7 103,5 103,6 106,8 106,6 Oksekød Nr. 33/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Større slagtninger Notering = + øre/kg for tyrekalve og ungtyre Uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 20/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 20/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 18-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.000 stk. Notering = uændret Slagtningerne

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber rolig i denne uge.

Handlen med hjemmemarkedet forløber rolig i denne uge. Oksekød Nr. 34/13 Markedsnyt. august 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.700 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg er i denne uge uændret. Afsætningssituationen for okse- og kalvekød er stadig rolig.

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg er i denne uge uændret. Afsætningssituationen for okse- og kalvekød er stadig rolig. Oksekød Nr. 43/12 Markeds nyt -10-12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15 Markedsnyt 07-01-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/15 Markedsnyt 11-11-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markeds nyt. Oksekød Nr. 7/12. Danmark. 21. februar 2012

Markeds nyt. Oksekød Nr. 7/12. Danmark. 21. februar 2012 Oksekød Nr. 7/12 Markeds nyt. februar 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Små slagtninger Lavere notering Slagtningerne ventes i denne uge at blive

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web: e-post: Danmark.

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web:  e-post: Danmark. Markedsnyt oksekød 7. marts Nr. 0/ Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3 0 København V Tlf. 3 000 Fax: 3 Web: www.lf.dk e-post: info@lf.dk KLP/ Slagtningerne ventes i denne uge at falde med ca. %

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet er langsom. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet er langsom. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret Slagtninger

Læs mere

Afregningspriserne for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. Der er en rolig afsætning af okse- og kalvekød.

Afregningspriserne for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. Der er en rolig afsætning af okse- og kalvekød. Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt -05-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 31 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 31 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt -07-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.700 stk. Notering = uændret Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14 Markedsnyt 12-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = lavere

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet er stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet er stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44/15 Markedsnyt -10-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Eksporten af forfjerdinger går nu lidt langsommere. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Eksporten af forfjerdinger går nu lidt langsommere. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44 /14 Markedsnyt -10-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Afregningspriser =

Læs mere

- I pct. af ugen før ,2 99,8 99,9 100,1 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,8 104,7 106,0 105,4

- I pct. af ugen før ,2 99,8 99,9 100,1 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,8 104,7 106,0 105,4 Oksekød Nr. 4/13 Markedsnyt. januar 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/15 Markedsnyt 14-10-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 103,4 103,9 105,9 103,7 - I pct. af samme uge sidste år ,1 105,8 106,4 117,0 121,8

- I pct. af ugen før ,7 103,4 103,9 105,9 103,7 - I pct. af samme uge sidste år ,1 105,8 106,4 117,0 121,8 Oksekød Nr. 2/12 Markeds nyt 12. januar 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Større slagtninger Noteringen uændret Handlen med kød uforandret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.700 stk. Notering = uændret Tilførslen af

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 101,5 99,9 99,8 92,0 93,3 - I pct. af samme uge sidste år 99,7 98,9 100,0 99,6 99,0 100,8

- I pct. af ugen før ,3 101,5 99,9 99,8 92,0 93,3 - I pct. af samme uge sidste år 99,7 98,9 100,0 99,6 99,0 100,8 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 17-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/16 Markedsnyt 16-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Afsætningen til hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Afsætningen til hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 5/16 Markedsnyt 03-02-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 2/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 2/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 2/16 Markedsnyt 13-01-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.700 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

Dette gælder både ved afsætning til hjemmemarkedet som til eksport.

Dette gælder både ved afsætning til hjemmemarkedet som til eksport. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/15 Markedsnyt 04-11-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 12/12 Markeds nyt. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtninger uændret. Notering fastholdt Handlen med kød uændret Slagtningerne

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web: e-post:

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web:  e-post: Markedsnyt oksekød. juli Nr. 28/ Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3 0 København V Tlf. 333 000 Fax: 333 Web: www.lf.dk e-post: info@lf.dk Slagtninger øges betragteligt i denne uge, da slagtekapaciteten

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/16 Markedsnyt 09-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.700 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17 05-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14 Markedsnyt 19-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Slagtningerne ventes i denne uge at blive på niveau med sidste uge. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca dyr.

Slagtningerne ventes i denne uge at blive på niveau med sidste uge. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca dyr. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 43/15 Markedsnyt 21-10-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig.

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44/17 01-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2015. Afregningspriserne forventes generet ikke ændret i denne uge.

Næste udgave udkommer i uge 2/2015. Afregningspriserne forventes generet ikke ændret i denne uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51 /14 Markedsnyt -12-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for

Læs mere

- I pct. af ugen før... 98,7 99,1 99,1 97,4 97,3 - I pct. af samme uge sidste år ,3 101,6 101,6 98,7 100,6

- I pct. af ugen før... 98,7 99,1 99,1 97,4 97,3 - I pct. af samme uge sidste år ,3 101,6 101,6 98,7 100,6 Oksekød Nr. 7/13 Markedsnyt 13. februar 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 31/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 31/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 31/16 Markedsnyt 03-08-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.700 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 30/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 30/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt -07-2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.000 stk. Afregningspris = uændret

Læs mere

Eksporten for januar-maj 2015 kan findes via dette link. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Eksporten for januar-maj 2015 kan findes via dette link. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 33 /15 Markedsnyt 12-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Afregningspris

Læs mere