Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:"

Transkript

1 Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet om, hvordan et barn kunne skabe grammatiske strukturer uden træning eller korrektion. Hans løsning var, at børn måtte besidde en medfødt sproglighed, en universalgrammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Er sproget determineret af miljø, eller er det et abstrakt kognitivt system Er barnet født med abstrakte sproglige repræsentationer, eller har det en medfødt evne til at lære dem Med disse spørgsmål i fokus, giver jeg min analyse et videnskabeligt perspektiv, som kan være med til at forklare, hvordan er det muligt for Peter at gå fra intet sprog til det komplekse sprog, som en voksent menneske behersker. Sprogudvikling har været analysemateriale for en tværfaglig optik, og det er derfor vanskeligt at betragte sprog som én lingvistisk tendens. Fælles for de fleste videnskaber er, at sprogets semantik skal indlæres, eftersom betydningsfelter i verdens sprog er forskellige. Derimod er der stor uenighed om grammatikkens begyndelse 1. I mit arbejde med Peters sprog vil jeg forholde mig til spørgsmålet om grammatikkens ontogenese og semantikkens processuelle tilegnelse. Jeg vælger derfor at anvende teorien om universalgrammatikken som omdrejningspunkt for mine iagttagelser. Dog vil teorien ikke fungere som skabelon for mine observationer, men mine observationer skal derimod bidrage til at vise, hvorvidt teorien fungerer på mit eget empiri. Derudover nævner jeg kort en modsat tilgang til sprogtilegnelse, netop fordi disse to teorier tilsammen kan give en videnskabelig og empirisk forklaring på nogle af de fænomener, jeg finder i Peters sprog. Til sidst i teoriafsnittet vil jeg præsentere Wug-testen, som 1 Forelæsning v/ Cecilie Brynskov; Sprogtilegnelse, d

2 er udviklet af Jean Berko (1958). Den viser sig at være en anvendelig metode i at afsløre sprogets paradoks; besidder barnet en medfødt strukturel viden eller ej. For Noam Chomsky gælder det, at alle sprog består af en bestemt overfladestruktur, som genereres fra nogle bagvedliggende dybdestrukturer, der er universelle for alle sprog. Det kalder han Universal grammar : [T]he degenerate quality and narrowly limited extent of the available data [...] leave little hope that the structure of the language can be learned by an organism uninformed as to its general character. (Chomsky, 1965:58). Universal grammar bliver betragtet som en teori, der er en integreret del af den generative grammatik. Her forstår man alene sprog som universelle syntaktiske strukturer, som udgør sprogets kerne (O Grady, 1997:265). Chomskys idéer bygger på, at børns sproglige erfaringer ikke er tilstrækkelige nok til, at de kan forankre en grammatik. Han ræsonnerer endvidere over, hvordan det er muligt for et menneske at danne nye sætnings- og ordkonstruktioner, som det aldrig har hørt før. Selvom mennesket har denne evne til at kombinere nye sætninger, så tenderer det til udelukkende at generere sætninger, der lever op til modersmålets grammatiske regler (Chomsky, 1968:68): We cannot avoid being stuck by the enormous disparity between knowledge and experience in the case of language, between the generative grammar [ ] and degenerate date on the basis of which he has constructed grammar (Chomsky, 1972:78). Chomsky fremhæver et problemfelt i sin egen teori. Han diskuterer, hvorvidt grammatik er skabt på grundlag af viden eller erfaring. Netop dette fænomen behandler William O Grady: [ ] allows the learner to extrapolate from limited experience to an unlimited number of novel sentences (O Grady, 1997:245). Han laver en figur i overensstemmelse med Chomskys idéer fra universalgrammatikken:

3 Tilegenelsesprocessen ser O Grady som en funktion, hvis input er erfaring og hvis output er grammatisk beherskelse. Erfaring (oversat: experience) involverer repræsentationer af ytringers fonetiske form og dens betydning. Dermed giver erfaring information om uendelig mange funktioner i sproget (leksikalitet, funktion, semantik osv), men det siger intet om sprogets grammatiske struktur. Chomsky lader erfaring være en katalysator, et input, som skal igangsætte tilegnelsen af ordets struktur, selvom barnet har et minimalt leksikalsk register. Figuren løser imidlertid problemstillingen om, hvordan et barn har adgang til det grammatiske system de første år efter dets fødsel. Mennesket må altså have en mekanisme, som er specielt designet til grammatik. Ethvert sprog har et ubegrænset antal af grammatiske og ugrammatiske sætninger, som aldrig er hørt. Det, der interesserer O Grady er imidlertid, hvordan tilegnelsesapparatet kan organisere alle de uendeligt mange sætningskonstruktioner og ordforbindelser til korrekte og ikke-korrekte sætninger: [ ] it would not be a simple matter to draw any conclusions about the grammaticality or ungrammaticaly of sentences [the acquisition device, oversæt: tilegnelsesapparat] did not encounter (O Grady,1997: 254). Det, der er fascinerende ved tilegnelsesapparatet, er, at den kan skabe grammatiske regler, uden at den behøves et stort begrebsregister (kategorier). O Grady illustrerer forholdet mellem mængden af sætninger, der høres, mængden af potentielle grammatiske korrekte sætninger og mængden af potentielle ytringer:

4 Med figuren vil O Grady vise, hvordan et barn kan komme fra et ikke-sprog til et sprog med uendelig kreativt potentiale. Han fremhæver, at det uendeligt kreative potentiale er betinget af et givent sprogs formelle regler for hvilke sætninger, der er tilladte og hvilke, der ikke er. For at nå fra ikke-sprog til sprog, formodes barnet at have en kendskab til, hvilke ytringer, der er potentielle og ugrammatiske. Barnets sprogtilegnelse må altså indeholde et filter, negative evidence, der kan frasortere potentielle ytringer fra grammatisk korrekte sætninger. (O Grady, 1997: 316). Det er netop dette kendskab, som Chomsky hævder, at barnet besidder i form af universalgrammatikken. Han løser altså O Gradys problemstilling ved at hævde, at børn slet ikke skal lære disse formelle regler, idet de allerede er en integreret del af barnets bevidsthed fra fødslen. Dog er der nogle elementer i sproget, som ikke er medfødte, men som børn bl.a. tilegner sig via imitation. Chomsky deler således sprogtilegnelse op i to individuelle registre, som ikke er styret af hinanden: Grammatik: Er den del af sproget, som er styret af regler. Sproget tilegnes på baggrund af de medfødte universelle principper, som er uafhængige af den øvrige kognition. Leksikon: Er alt det i sproget, som ikke er styret af regler. Leksikalske informationer om ord er de eneste, der kan indøves i sproget. Chomsky afviser tidligere teorier (jf. Skinner) om, at alt sprog er imiteret. Det er netop derfor, han inddeler sproget i to, som består af et medfødt og tilegnet sprog. Men inddelingen af sproget i semantik og syntaks efterlader et paradoks. Alle sprog har forskellige grammatiske og morfologiske regler, men alligevel fremhæver han, at grammatikken er universel. Paradokset beskæftiger han sig med i 1981, hvor han tilføjer

5 en ny tilgang til universalgrammatikken; Principles and Parameters (Brynskov, 2006:11) Her beskriver han, hvordan de universalgrammatiske principper indeholder nogle parameter, der kan indstilles på forskellige måder 2. Chomsky mener, at når barnet først indstiller disse parametre via et input, så opnår barnet øjeblikkeligt tilegnelse af den grammatiske regel, som parameteren styrer. Et eksempel kan verbernes tempus eller valens, men også morfologiske strukturer så som genitiv s og bestemthedsmarkøreren et/en. Når barnet alligevel laver grammatiske fejl, så hævder Chomsky, at det skyldes barnets manglende mulighed for at udforme sproget. 2 Principles and Parameters viser, hvordan parametre kan indstilles forskelligt alt efter, hvilke sprog, man snakker. Det er disse parameterindstillinger, der skaber forskellene mellem sprog, mens principperne i sprog er universelle.

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6 Indledning... 1 I Tilegnelsesteorier... 1 I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2 LAD... 2 Den kritiske periode... 3 Non-interface hypotesen... 4 Naturlig rækkefølge... 5 I 2 Sproglig opmærksomhed....

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse en korpusbaseret analyse af kilde og målsprogsorientering i oversatte lovtekster Af Mette Melchior Juni 2011 Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Undersøgelse af danske translatørers arbejdsproces i forbindelse med oversættelse af medicinske tekster

Undersøgelse af danske translatørers arbejdsproces i forbindelse med oversættelse af medicinske tekster Undersøgelse af danske translatørers arbejdsproces i forbindelse med oversættelse af medicinske tekster http://www.hurtigoversaetter.dk/overs%c3%a6ttelse-fra-dansk-til-farsi.htm Anne Mette Grøndahl Cand.ling.merc,

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk En empirisk undersøgelse af forskellige oversættelsesmetoder i tekniske forbrugertekster med særligt fokus på den ortografiske repræsentation Kandidatafhandling

Læs mere

Årsagernes grænser. En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt. Susanne N. Christensen

Årsagernes grænser. En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt. Susanne N. Christensen Susanne N. Christensen Årsagernes grænser En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt Speciale 2014 Filosofi & Videnskabsteori Roskilde Universitet En kritisk diskussion af J. L.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

Anna Kristiansen Sprog 4, fri skriftlig eksamensopgave. Juni 2008. Kognitiv semantik Sprog 4 Anna Kristiansen

Anna Kristiansen Sprog 4, fri skriftlig eksamensopgave. Juni 2008. Kognitiv semantik Sprog 4 Anna Kristiansen Kognitiv semantik Sprog 4 Anna Kristiansen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 1 Baggrund for den kognitive semantik....side 2 Kategorisering....side 4 Grundniveau... side 6 Metaforteori:... side

Læs mere

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst Skrevet af: Annette Dinesen Horsbøl Niels Verner Larsen Vejleder: Birthe Mousten Cand.ling.merc. speciale Engelsk Institut

Læs mere

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN?

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? En kandidatafhandling om empatiens betydning for den gode ledelse Engelsk titel: Empathy: The Best Friend of a Leader? A Thesis about the influence of Empathy in good Leadership

Læs mere

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING?

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? Proffesionsbacheloropgaven 2011 Udarbejdet af: Anders Martinsen Studienr.: 270127/94047 Stamhold: 27.61 Fag: Engelsk Vejledere: Jette Steensen & Vibeke Haaning Antal anslag:

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 KOMMUNIKATION UDEN GRÆNSER... 3 1.2 PROBLEMFELT... 4 1.3 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 2.1 ABDUKTIV VIDENSKAB...

Læs mere

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT?

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT? Kapitel 2 Hvad vil vi med IT? Hvad vil vi med IT? 2 I kapitel 1 er det blevet belyst, hvorledes menneskers brug af data udgør et væsentligt grundlag for udbredelsen af IT og idéen om at sætte verden på

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Fordi min hund bedre kan li lædersæder

Fordi min hund bedre kan li lædersæder Fordi min hund bedre kan li lædersæder Et miljøprojekt om bilkøberes prioriteringer ved bilkøb Et speciale af Rasmus Ehlers, Søren Jacobsen og Jakob Møldrup Petersen Vejledere: Lise Drewes Nielsen og Per

Læs mere

KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK

KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK Lasse Knud Damgaard Eksamen i videnskabsteori/studium generale, 2006 Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1

Læs mere

I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her.

I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her. KAPITEL V INDLEDNING I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her. Forudsætningerne for disse resultater er en analyse af den særlige "menneskelige

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1: Improvisation som begreb... 11 Kap.2: Erkendelsesteoretiske overvejelser... 16

Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1: Improvisation som begreb... 11 Kap.2: Erkendelsesteoretiske overvejelser... 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 6 Metodevalg... 6 Afgrænsning... 9 Specialets struktur... 10 Kap. 1: Improvisation som begreb... 11 1.2 Improvisatorisk musikudøvelse en begrebsafklaring...

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

SPROGFORUM. Sprogtilegnelse. Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik . _.- :. - ;;

SPROGFORUM. Sprogtilegnelse. Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik . _.- :. - ;; SPROGFORUM Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik Sprogtilegnelse. _.- :. - ;; SPROGFORUM NO. 10 Sprogtilegnelse ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 579 1 Nr 10, 1998: Tema: Sprogtilegnelse Redaktionen for

Læs mere