Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply"

Transkript

1 Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Esbjerg, den 30. november 2010 Sektorchef Sven Hauberg Nielsen & Lead Auditor Ivan Mikkelsen Bureau Veritas Certification

2 Projektets formål At udvikle hjælpeværktøjer til brug i kvalifikationsprocessen At støtte virksomheders arbejde på at kvalificere sig som leverandør til offshore sektoren At afprøve værktøjer blandt udvalgte pilotvirksomheder At erfaringerne med udarbejdede værktøjer bliver veldokumenterede For pilotvirksomhederne udvikles tillige: værktøjer til brug for opretholdelse af certificeringen værktøjerne til at skabe et godt fundament for introduktion på eksportmarkeder værktøjerne stilles efterfølgende frit til rådighed

3 Projektets baggrund Historien bag Små og mellemstore virksomheder fravælger ofte offshoreindustrien som forretningsområde.offshore Supply er et udviklingsprojekt, som skal give små og mellemstore virksomheder værktøjer til at forbedre deres position Hvad vil vi opnå? virksomheder med ingen eller beskeden omsætning inden for offshoreindustrien skal i løbet af projektperioden have opnået de nødvendige værktøjer og godkendelser som skaber vej for ordreindgang i form af leverancer til offshoresektoren. Virksomhederne tilbydes rådgivning samt let forståelige skabeloner til et kvalitetsstyringssystem, som skal gøre de daglige, administrative rutiner mere overskuelige og effektive.

4 Virksomheder i projektets målgruppe Godkendt hos en eller flere operatører Godkendt hos en eller flere hovedaktører Underleverandør af dele og uden særlig status Al hjælp må starte med at finde ham der hvor han er Kierkegaard Enkelte medarbejdere udlejes til Offshore Kigger nysgerrigt, men ingen væsentlig kendskab eller erfaring Målgruppen er alle der vil noget mere Inden for offshore Meget forskellige behov skal imødekommes

5 SMV udviklingsforløb -for Offshore Supply (Olie & Gas) Fase /11 SMV Rekruttering Fase Godkendt til Offshore Fase Implementering Fase Afprøvning Udvælgelse ud fra bl.a.: Relevante produkter Økonomisk robust Ledelsesressourcer Domicil i Syddanmark Flere end 15 ansatte Partneraftale med SMV Formalia Handleplan udarbejdes Evaluering Netværk Kompetencehjul for GAP Dokumentation Indsatsområder vælges Implementering Afprøvning Netværk Springboard Mulighedsanalyse Eksponering Relationsudvikling Bud på på udbud Aftagerkontakt Netværk Afklaring for SMV: Muligheder/forventninger Kompetencehjul/GAP Bæredygtighed/relevans Aftale (O eller V) O = Offshore Supply V = Væksttilbud Væksttilbud fx: Vækshjulsforløb? Innovationsordning? Videnkupon? Ph.d. ordning? Videnpilot? Kvalificering Kompetenceudvikling Dokumentation af FLOW Aktuelle udbudsregler Jura & forsikring Performancetilpasning Bedre kvalificeret som leverandør til: Offshore -< Olie & Gas Andre brancher Internationalt Væksthus Syddanmark - eller andre Certificering /Achilles alm. markedsbetingelser

6 Erfaringer fra interviews af partnere i branchen Operatører Totalleverandører- Leverandører -Underleverandører, Hovedkonklusioner: Proven Track Record hos en leverandør der viser erfaring fra lignende projekter er væsentlig. Operatørerne stiller generelt krav om registrering i Achilles for at komme på Bidder s List som grundlag for prækvalifikation Kundens anbefaling omkring brug af en underleverandør skal tages seriøst. Leverandører godkendes pr. projekt ved anlægsopgaver og på serviceaftaler ved driftsopgaver Projektlederen er en central person omkring opnåelse af aftale. Styrk dit netværk. Certificeringer er ikke et krav, men leverandøren skal have et effektivt ledelsessystem. Operatører er altid på udkig efter innovative og kreative løsninger på hverdagens udfordringer i den løbende drift.

7 Koncessionshaverne efterspørger Certificering Drilling Handel Kommunikation Konstruktioner Logistik Rådgivning Shorebase drift Sikkerhedstræning Software Tekniske systemer

8 Leverandørkæden Operatør - koncessionshaver Hovedleverandør - Leverandør i første led Leverandør -Leverandører i andet og tredje led Leverandør Leverandør Leverandør Leverandør

9 Leverandørroller Standardvareleverandørenleverer standardiserede komponenter. Kunden tilpasser sit produkt efter standardvaren. Der bestilles efter katalog, hvor præcise specifikationer angives. Samarbejdet er ofte kortvarigt. Traditionel underleverandør kundetilpasser sine ydelser fx via specifikationer fra kunden. Samarbejdet er ofte kortvarigt. Udviklingsstrategisk leverandør initierer i høj grad proces-og produktudvikling. Samarbejdet er ofte længerevarende. Partnerskabsbaseret leverandør omfatter også balanceret læringen og koordineringen der går begge veje. Samarbejdet er ofte længerevarende.

10 Fordele for deltagende virksomheder Dybere indsigt i egen business og muligheder Afklaring af strategiske overvejelser Synliggøre virksomhedens potentiale på et lovende marked Styrke virksomhedens muligheder nationalt og internationalt Værktøj til udvikling af virksomhedens ledelsessystemer Værktøj der gør det nemmere at overskue arbejdet med at opnå nødvendig kvalificering Værktøj til at synliggøre juridiske og aftalemæssige barrierer Værktøj til at forhindre de mest almindelige faldgruber Hjælp til gennemskue fældende lovgivning for at opnå nødvendig kvalificering Forberedelse til at opnå certificering

11 Tilgang/organisering af Offshore Supply Opgaven Styregruppe med repræsentanter fra Faglige organisationer Lokalområdet Operatører SMV er Har bidraget til inspiration, kontakter og sikring af passende flyvehøjde Arbejdsgruppe med repræsentanter fra Off Shore Center Danmark Force Technology Ocean Team Scandinavia Bureau Veritas Har bidraget til at kunne udnytte og praktisere netværk, at bruge konkrete erfaringer og skaffe informationer og kontakter

12 Hvordan er opgaven grebet an Inputs Offshore håndbogen og især Sven Ole Madsens research Opgaveformulering Interviews med aktører og interessenter Kunder, netværk etc. Billeder af scenariet som har udviklet sig undervejs Emne Vi troede Vi fandt Brancher Transparens i status og positioner At krav og betingelser går på brancher Rationelt, stepvist og entydige kriterier At aktiviteter styrer krav, at grænser er flydende og at mange er kreative Flere roller, et godt mål opportunisme og gradvis udvikling er typisk Ude eller inde De står derude og banker på Døren går jævnlig op, men der er trapper, faldgruber og til dels tåget indenfor.

13 Indtrædelsestrappen kompetenceløft trin for trin-i hvert fald mentalt Kvalificeret leverandør med trackrecord Kan honorere dokumentationskrav Kompetenceniveau Kvalifikation Opfyldelse af krav vedr. dokumentation og certificering Gap analyse og certificering Dokumentations- og certificeringskrav Her identificeres behov for certificering, dokumentation og sporbarhed. Overblik over faldgruber og parathed til at agere Solid forretningsplan. Klare options Overblik over krav til dokumentation af ledelsessystemer, produkter og services Lov- og kontraktkrav inkl. forsikring Her identificeres de kontraktlige og lovmæssige krav, som finder anvendelse i relation til virksomhedens offshorefokus. Identifikation af de væsentligste elementer og potentielle barrierer. Strategisk kortlægning og forretningsplan Strategisk analyse af forudsætninger og krav for succes i offshore-industrien f.eks. økonomi, marked, produkter, kvalitet, forretningssystem, medarbejdere, kompetence, organisation og ledelse Udarbejdelse af forretningsplan med mål, aktiviteter, deadlines og kritiske succesfaktorer Tid Priskonkurrencesumpen

14 Refleksion : Hvad er det egentlig vi sætter i gang i Traditionelt forløb: virksomheden? Pioner-virksomhed vækst Her er alt for rodet Struktureret og specialiseret virksomhed Team/proces- virksomhed stivhed selvfed Nej hvor er her kedeligt We are the champions for how long? Netværks-virksomhed

15 Måske ku vi bidrage til at SMV er tilstrækkelig hurtigt Får struktur nok til at blive set som pålidelig og til at kunne vokse Får proces-, team-og netværk indbygget i system og kultur Får hjælp til at se og håndtere risici Uden at miste pionergejsten, uden at stivne i organisation og uden at blive selvtilstrækkelig.

16 Kompetencehjulet Omdrejningspunktet for at løfte virksomhedens offshore profil. Hjulet strukturerer virksomhedens offshore-udfordring i 5 hovedområder med et antal delemner. De 5 områder samt underområder er valgt ud fra særlige behov og vigtighed i relation til offshore. Hjulet skal facilitere tænkning, evaluering og planlægning for virksomheden. Der er indbygget en scoring/evaluering, som giver virksomheden et billede af position og fremdrift. Mål og indbyrdes vigtighed er dynamisk og forskellig fra virksomhed til virksomhed. Intet absolut Hvert underområde tilknyttes et værktøj i form af fx arbejdsskabelon, inspirationsliste, stifinder etc.

17 Kompetencehjul samlet eksempel Best yrelse med indsigt og relat ioner Arbejdsmiljøsyst em 5 Forret ningsplan Miljøledelsessyst em Mission Kvalit et sledelsessyst em 4 Swot / markedsanalyse Forsikringsbehov, -identifikation og -håndtering 3 Perf ormancemåling Kundekrav, -kendskab og -opfyldelse 2 Ledelse Ledelse Ledelse Identifikation af kernekompetence Produkt og metodekrav, -kendskab og -opfyldelse Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse 1 Love, normer, standarder 0 Ressourceplatform Ledelse Synlighed Værditilbud/ produkt Kritiske relationer Leverandør-rolle Trackrecord Personlige relationer IT-plat form Tilst edeværelse Eksisterende kundeplatform Profil i databaser Økonomisk robusthed Renome Leverandører Medarbejdere & organisat ion Net værkssamarbejde Markedsføring

18 Kompetencehjul samlet eksempel Bestyrelse med indsigt og relationer Arbejdsmiljøsystem Miljøledelsessystem 5 4,5 Forretningsplan Mission Kvalitetsledelsessystem 4 Sw ot/markedsanalyse 3,5 Forsikringsbehov, -identifikation og -håndtering 3 Performancemåling Kundekrav, -kendskab og -opfyldelse 2,5 2 Ledelse Ledelse Ledelse Identifikation af kernekompetence 1,5 Produkt og metodekrav, -kendskab og -opfyldelse Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse 1 Love, normer, 0,5 standarder 0 Ressourceplatform Ledelse Synlighed Værditilbud/ produkt Kritiske relationer Leverandørrolle Trackrecord Personlige relationer IT-platform Tilstedeværelse Eksisterende kundeplatform Profil i databaser Økonomisk robusthed Leverandører Medarbejdere & organisation Renome Markedsføring Netværkssamarbejde

19 Kompetencehjul fem hovedområder Bestyrelse med indsigt og relationer Arbejdsmiljøsystem 5 Forretningsplan Miljøledelsessystem 4,5 Mission Kvalitetsledelsessystem Forsikringsbehov, -identifikation og -håndtering Kundekrav, -kendskab og -opfyldelse Produkt og metodekrav, -kendskab og -opfyldelse Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse Love, normer, standarder 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ledelse Ledelse Ledelse Ledelse Sw ot/markedsanalyse Værditilbud/ produkt Performancemåling Identifikation af kernekompetence Kritiske relationer Leverandørrolle Trackrecord Personlige relationer IT-platform Ressourceplatform Synlighed Tilstedeværelse Eksisterende kundeplatform Profil i databaser Økonomisk robusthed Leverandører Medarbejdere & organisation Renome Markedsføring Netværkssamarbejde

20 Kompetencehjul 1. del: Ledelse eks. Bestyrelse med indsigt og relationer Arbejdsmiljøsystem 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Forretningsplan Mission Ledelse Sw ot/markedsanalyse Performancemåling Performancemåling "Viser hvordan virksomheden måler sine resultater og tilstand. Det kan være ift. strategier, mål og krav til processer Med de rigtige målepunkter og standarder for performance kan der sættes ind de rigtige steder og fremdrift kan synliggøres 2 Identifikation af kernekompetence 1,5 1 0,5 0 Kritiske relationer Leverandørrolle Næsten alle har tal der periodisk viser, hvordan det er gået historisk. Mange måler daglig på leveringsevne og reklamationer Alt for få kobler mål og processer så resultat og indsats/årsag hænger sammen Personlige relationer Tilstedeværelse

21 Kompetencehjul 2. del: Værditilbud/produkt Bestyrelse med indsigt og relationer Arbejdsmiljøsystem 5 Forretningsplan Miljøledelsessystem 4,5 Mission Kvalitetsledelsessystem 4 Sw ot/markedsanalyse 3,5 Forsikringsbehov, -identifikation og -håndtering 3 Performancemåling Kundekrav, -kendskab og -opfyldelse 2,5 2 Ledelse Ledelse Ledelse Identifikation af kernekompetence 1,5 Produkt og metodekrav, -kendskab og -opfyldelse 1 Kritiske relationer Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse 0,5 0 Værditilbud/ produkt Leverandørrolle Trackrecord Personlige relationer IT-platform Tilstedeværelse Eksisterende kundeplatform Profil i databaser Økonomisk robusthed Leverandører Medarbejdere & organisation Renome Markedsføring Netværkssamarbejde

22 2,5 2 1,5 Kompetencehjul 2. del: Værditilbud/produkt eks. 3 Performancemåling Identifikation af kernekompetence Identifikation af kernekompetence "En kernekompetence skaber betydelig værdi for kunden og er svær at kopiere. Indgang og succes på offshore befordres meget af, at man har noget væsentligt at tilbyde, som ikke alle kan, og som også skal bruges i morgen. 1 0,5 0 Værditilbud/ produkt Kritiske relationer Leverandørrolle Personlige relationer Tilstedeværelse De fleste er vant til at tænke i markeder, konkurrenter og prismekanismer. Færre stiller regelmæssigt spørgsmålet : Hvad kan vi ellers bruge vores styrker til-og hvad er egentlig vort marked? En del har opnået deres position ved at stille skarpt på kernekompetencer og handle ( og udvide dem) når lejligheden kom

23 Kompetencehjul 3. del: Synlighed Bestyrelse med indsigt og relationer Arbejdsmiljøsystem Miljøledelsessystem 5 4,5 Forretningsplan Mission Kvalitetsledelsessystem 4 Sw ot/markedsanalyse 3,5 Forsikringsbehov, -identifikation og -håndtering 3 Performancemåling Kundekrav, -kendskab og -opfyldelse 2,5 2 Ledelse Ledelse Ledelse Identifikation af kernekompetence 1,5 Produkt og metodekrav, -kendskab og -opfyldelse 1 Kritiske relationer 0,5 Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse 0 Leverandørrolle Trackrecord Personlige relationer IT-platform Synlighed Tilstedeværelse Eksisterende kundeplatform Profil i databaser Økonomisk robusthed Leverandører Medarbejdere & organisation Renome Markedsføring Netværkssamarbejde

24 1,5 1 0,5 Kompetencehjul 3. del: Synlighed -eks Personlige relationer Relationer til personer i og omkring forretningsområdet 2 Identifikation af kernekompetence Kritiske relationer som vil være opmærksom og anbefale virksomheden Det er ved offshore udtalt vigtigt at have gode forbindelser og døråbnere. Konkurrenterne har det! 0 Synlighed Renome Leverandørrolle Personlige relationer Tilstedeværelse Profil i databaser Dette handler om at have sine ambassadører de rigtige steder Herved opnås informationer om de muligheder der er, og rigtige venner bringer dig i spil når det er relevant Det er ikke urent trav men professionel lobbyisme der lønner sig Unfair adfærd hvis man går over stregen fører til blacklisting Markedsføring Netværkssamarbejde

25 Kompetencehjul 4. del: Ressourceplatform Bestyrelse med indsigt og relationer Arbejdsmiljøsystem 5 Forretningsplan Miljøledelsessystem 4,5 Mission Kvalitetsledelsessystem Forsikringsbehov, -identifikation og -håndtering Kundekrav, -kendskab og -opfyldelse Produkt og metodekrav, -kendskab og -opfyldelse Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sw ot/markedsanalyse Performancemåling Identifikation af kernekompetence Kritiske relationer Leverandørrolle Trackrecord IT-platform Ressourceplatform Personlige relationer Tilstedeværelse Eksisterende kundeplatform Profil i databaser Økonomisk robusthed Leverandører Medarbejdere & organisation Renome Markedsføring Netværkssamarbejde

26 Kompetencehjul 4. del: Netværkssamarbejde eks. Netværkssamarbejde I hvilket omfang er virksomheden en del af projekt og drifts netværk? Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse Trackrecord IT-platform Eksisterende kundeplatform Økonomisk robusthed Ressourceplatform Leverandører Medarbejdere & organisation 0 Opgaverne er store så de løses bedst i netværk. Netværket er også kundens garanti Men netværk skal også dyrkes og håndteres, alle har flere motiver. Det er vigtigt at være ærlig om sit eget mindset. Netværk er forskellige, hver type har sine risici. Hvis man træder forkert eller Renome Markedsføring Netværkssamarbejde svigter er man slået hjem.

27 Kompetencehjul 5. del: Love, normer, standarder Bestyrelse med indsigt og relationer Arbejdsmiljøsystem Miljøledelsessystem 5 4,5 Forretningsplan Mission Kvalitetsledelsessystem 4 Sw ot/markedsanalyse 3,5 Forsikringsbehov, -identifikation og -håndtering 3 Performancemåling Kundekrav, Ledelse-kendskab og -opfyldelse Ledelse Love, normer, standarder 2,5 2 1,5 Identifikation af kernekompetence Produkt og metodekrav, -kendskab og -opfyldelse 1 Kritiske relationer 0,5 Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse 0 Leverandørrolle Trackrecord Personlige relationer IT-platform Tilstedeværelse Eksisterende kundeplatform Profil i databaser Økonomisk robusthed Leverandører Medarbejdere & organisation Renome Markedsføring Netværkssamarbejde

28 Kompetencehjul 5. del: Love, normer, standarder eks. Forsikringsbehov, -identifikation og -håndtering Kundekrav, -kendskab og -opfyldelse Ledelse Ledelse Ledelse Produkt og metodekrav, -kendskab og -opfyldelse Lovkrav, -kendskab og -opfyldelse Kvalitetsledelsessystem Trackrecord Miljøledelsessystem Arbejdsmiljøsystem Love, normer, standarder Bestyrelse med indsigt og relationer 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Forsikringsbehov, -identifikation og - håndtering "Risikostyring som identificerer og håndterer mulig ansvarspådragelse. Manglende håndtering sætter virksomhedens indtjening og evt. eksistens på spil. Også kunder og partnere kan blive ramt. Der er mange dimensioner og det er let af overse nogle Renomme og ledelsens nattesøvn er truet hvis der ikke er klarhed Formelt er virksomhedens eksistens også på spil IT-platform Husk : Alt kan forhandles og det meste skal også Eksisterende kundeplatform Økonomisk robusthed Leverandører Medarbejdere & organisation

29 Eksempel: Lovkrav Regelsæt Lovnr. Anvendelse Anmeldebekendtgørelsen BEK 644 Som for Offshoresikkerhedsloven, samt indkvarteringsskibe, og aktiviteter og udstyr fra skibe og specialfartøjer, hvis disse indvirker på sik./sundh.forholdene på tilknyttet offshoreanlæg. Tilsynsmyndighed Personale Produkt Udstyr Energistyrelsen Arbejdsgiver skal anmelde følgende til Energistyrelsen: - Ulykker der medfører dødsfald - Ulykker, der medfører, at tilskadekomne er uarbejdsdygtig i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. Skal anmeldes inden 9 dage. Udstyr generelt BEK 700 Faste offshoreanlæg Energistyrelsen Trykbærende udstyr BEK 700 Faste offshoreanlæg Energistyrelsen Elevatorer BEK 700 Faste offshoreanlæg Energistyrelsen Udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære Stålkonstruktioner Mobile offshoreanlægs konstruktion, styrke, flydeevne, indretning og udstyr af maritim karakter BEK 700 Faste offshoreanlæg Energistyrelsen BEK 673 Design af stålkonstruktioner på faste offshoreanlæg Mobile offshoreanlæg (Enheden skal være certificeret i henhold til og opfylde bestemmelser i MODU-koden.) Retningslinier for design af faste offshoreanlæg Energistyrelsen Søfartsstyrelsen NB. Certificering af svejsere. Certificering af NDT-personale. Maskindirektiv. EMC-direktiv. Lavspændingsdirektiv. NB. Klassificering af fluidgroups. PED. AT BEK nr NB. For installation/service/ vedligehold gælder særlige danske regler iht. BEK. 99 og 100. Elevatordirektiv AT BEK nr. 629 ( ) AT BEK nr. 677 ( ) ATEX-direktiv. NB. Zoneklassificering. Byggevaredirekiv. Projektering iht. DS/EN ISO Internationale maritime regler og standarder Internationale maritime regler og standarder Fragment af analysen Der planlægges interaktiv præsentation

30 Fordele for deltagende virksomheder Dybere indsigt i egen business og muligheder Afklaring af strategiske overvejelser Synliggøre virksomhedens potentiale på et lovende marked Styrke virksomhedens muligheder nationalt og internationalt Værktøj til udvikling af virksomhedens ledelsessystemer Værktøj der gør det nemmere at overskue arbejdet med at opnå nødvendig kvalificering Værktøj til at synliggøre juridiske og aftalemæssige barrierer Værktøj til at forhindre de mest almindelige faldgruber Hjælp til gennemskue fældende lovgivning for at opnå nødvendig kvalificering Forberedelse til at opnå certificering

31 Nærmeste milepæle 1. januar 2011: Værktøjer færdige 1. Februar 2011: Interaktive dele testet. 15.Februar 2011: Kompendium samlet 1. Marts 2011: Overgang til testfasen Samtidig færdiggørelse af udenlandske lovkrav

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply

Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Udviklingsproces for leverandører til Offshore Supply Projektets formål At udvikle hjælpeværktøjer til brug i kvalifikationsprocessen At støtte virksomheders arbejde på at kvalificere sig som leverandør

Læs mere

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Kolofon Hæftets formål er at give læserne et overordnet og kortfattet

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig

Læs mere

HÅNDBOG OFFSHORE HR GUIDE. En praktisk tilgang til virksomhedens vigtigste ressource

HÅNDBOG OFFSHORE HR GUIDE. En praktisk tilgang til virksomhedens vigtigste ressource HÅNDBOG OFFSHORE HR GUIDE En praktisk tilgang til virksomhedens vigtigste ressource Håndbog Offshore HR Guide En praktisk tilgang til arbejdet i eller etablering af virksomhedens personaleafdeling i den

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere