Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag 3.xls Organisationsplan bilag 2.doc Socialfondsbudget bilag 1.xls 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Vælg kategori Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn "Klar til Femern Bælt 2012" Vælg CVR el. CPR CVR CVR/CPR EAN Fonden Femern Belt Development Adresse Råhavegård, Maribovej 9 Postnr By Holeby Telefon Telefax AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 1

2 Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Stig Projektansvalig/kontaktperson efternavn Rømer Winther Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Gitte Hansen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Stig Rømer Winther Erhvervsdrivende fond Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut SparLolland Adresse Nygade 4 Postnr By Nakskov Kontonummer AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Tilsagnsmodtager Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Ansvarlig for projektledelse og -administration med følgende opgaver: - Ledelse af projektet inkl. opfølgning på hhv. konsulenter og undervisere m.v. - Administration af projektet inkl. registrering af timer og timesatsberegninger samt indhentning af den krævede dokumentation. - Indgåelse aftaler med virksomhederne, konsulenter, undervisere samt øvrige projektrelevante leverandører. - Opfølgning på uddannelsesplaner til sikring af, at disse overholdes. - Etablering af styregruppe samt deltagelse i og opfølgning på samme. - Organisering og afholdelse af udbud iht gældende regler. - Afrapportering iht gældende regler. - Information til offentligheden, interessenter m.v. - Øvrige projektrelevante aktiviteter. Vælg CVR el. CPR Fonden Femern Belt Development CVR CVR/CPR Adresse Råhavegård, Maribovej 9 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Holeby Sjælland Gitte Hansen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 3

4 Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 4

5 Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 5

6 Part 5 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 6

7 Part 6 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 7

8 Part 7 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 8

9 Part 8 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 9

10 Part 9 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 10

11 Part 10 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 11

12 Part 11 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 12

13 Part 12 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 13

14 Part 13 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 14

15 Part 14 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 15

16 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 CVR-nr. Netværksdeltager 2 CVR-nr. Netværksdeltager 3 CVR-nr. Netværksdeltager 4 AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 16

17 CVR-nr. Netværksdeltager 5 CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 17

18 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 på tilsagnsmodtager 1 Fonden Femern Bælt Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) 806 Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 5 Tilsagnsmodtager 2 på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 18

19 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Baggrunden for projektet er de store erhvervsudviklingsmuligheder, som etablering af Femern Bælt forbindelsen byder på for erhvervssektoren, helt konkret ved opgaver under byggeriet, men også ved at benytte dette som en inspirator til en generel teknologisk og forretningsmæssig opgradering. Formålet med projektet er gennem forberedelse at sikre virksomhederne den optimale udnyttelse af mulighederne, således at der skabes øget beskæftigelse og udvikling, ikke alene under byggeperioden, men også fremover. Projektets aktiviteter fokuserer på information, kompetenceudvikling, økonomiske udviklingsperspektiver og etablering af virksomhedsnetværk, hvor - information handler om løbende formidling af relevant viden til virksomhederne om forløb og muligheder omkring hele anlægsfasen i Femern Bælt projektet, - kompetenceudvikling handler om tilrettelæggelse og gennemførelse af relevante uddannelsesprogrammer for alle niveauer i virksomhederne med henblik på at forberede disse til en aktiv deltagelse i Femern Bælt projektet samt at virksomhederne gennem et større kendskab til hinanden får mulighed for at etablere samarbejdsflader i form af konsortier, joint ventures eller mere uformelle samarbejdsstrukturer, - økonomiske udviklingsperspektiver handler om at skabe et bæredygtigt fundament for udvikling af fælles erhvervsfremmeinitiativer mellem relevante offentlige og private erhvervsfremmeorganisationer/brancheorganisationer. Fundamentet vil her være at skabe en fælles forståelse af de udfordringer regionen samlet set står overfor i relation til at skabe vækst gennem etablering af nye strategiske samarbejder, herunder etablering af nye erhvervsklynger på aksen mellem metropolregionerne Hamburg og Øresunds-regionen, - etablering af virksomhedsnetværk handler om at binde virksomhederne sammen, således at man især på lang sigt med udgangspunkt i det samarbejde der bliver i anlægsfasen - og de virksomheder der vil etablere sig i korridoren, bliver en støre synergi mellem virksomhederne og på længere sigt skaber grundlag for vidensdeling. Initiativet tager således sigte på at bygge bro mellem eksisterende virksomheder i regionen men også at tiltrække nye virksomheder til regionen. Der afholdes seminarer, hvor virksomhederne generelt informeres om kravene ved indgåelse af service- / leverancekontrakter hvad angår jura, økonomi, sprog, ledelse, projektering, faglige kompetencer, certificeringer m.v. samt orienteres om fremtidige forretningsområder. Virksomhedernes AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 19

20 konkrete behov for kompetenceudvikling klarlægges ved individuelle konsulentbesøg, hvor der efterfølgende udarbejdes individuelle uddannelsesplaner. Med baggrund i disse har virksomhederne mulighed for at rekvirere de nødvendige uddannelser / kurser, som vil kunne finansieres under indeværende projekt. Effekten vil ikke alene være øget beskæftigelse og vækst i regionen i forbindelse med etablering af Femern Bælt forbindelsen, men for mange virksomheder også betyde nye forretnings- og markedsmuligheder både under og efter byggeperioden i kraft af tilførte, nye kompetencer og produkter / ydelser. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Relativt få af regionernes mange mindre virksomheder har tradition for og erfaring i at deltage i internationale byggerier og projekter. Det vil her være nødvendigt at tænke i samarbejde gennem etablering af netværk / konsortier samt i uddannelse, ikke alene i faglige specialer men også på ledelsesniveau i jura, økonomi, sprog, projektstyring m.v., idet kontrakterne vil være komplicerede og med krav om kvalitetssikring og garantistillelser. Projektets målrettede indsats med information gennem medier og møder vil skabe en bevidsthed hos de enkelte virksomheder om, at kompetenceudviklingen generelt og specifikt ved Femern Bælt forbindelsen også byder på nye muligheder for dem. Det forventes derfor, at et stort antal af disse vil deltage i projektforløbet med registrering i database, mulighed for individuel kompetenceudvikling samt for samarbejde gennem deltagelse i grupper / konsortier, der kan byde på store entrepriser. Databasen med oplysninger om størrelse, økonomi, kompetencer og erfaring for virksomheder og grupper gør det enkelt for danske / udenlandske entreprenører at finde samarbejdspartnere og for bygherrer, herunder Femern Bælt A/S, at finde kvalificerede bydere på de forskellige specialentrepriser. Adgangen til denne database vil være åben for alle. Under Fonden Femern Bælt Development etableres en projektsektion, der planlægger de beskrevne aktiviteter samt foretager den løbende opfølgning. Forløbet følges desuden af erhvervsrådene, som kender virksomhederne og kan medvirke til, at alle får samme information og muligheder samt en entydig og effektiv adgang til disse. Projektet skaber således en basis for vækst i en bred virksomhedsgruppe både gennem ydelser / leverancer til etablering af Femern Bælt forbindelsen, men også gennem åbning af nye forretnings- og markedsmuligheder, hvorfor en støtte med offentlige midler vil være relevant. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 20

21 Projektets formål og hovedaktiviteter Projektideen er knyttet til de fokusområder, som Fonden Femern Bælt Development har i sit arbejde før og under etableringen af Femern Bælt forbindelsen og omhandler den praktiske gennemførelse af strategien for erhvervssektoren, hvor første fase omhandler forberedelse af virksomheder på bro- / tunnelbyggeriet, medens anden fase vil omhandle servicering og rådgivning i anlægs- / byggeperioden. Projektets overordnede formål er at bidrage til øget beskæftigelse og økonomisk vækst ved tilrettelæggelse og udvikling af uddannelses- og udviklingsprojekter og herved medvirke til at øge virksomhedernes teknologiske / videnmæssige niveau samt udvikle nye kompetencer og ydelser. Dette vil betyde, at mange virksomheder kan få nye og udvidede forretnings- og markedsområder nationalt og internationalt samt konkret får realistiske muligheder for at deltage i Femern Bælt byggeriet på konkurrencemæssige gode betingelser og herved sikre optimal dansk udnyttelse af mulighederne her bl.a. gennem dannelse af netværk og andre former for samarbejde. Målet er endvidere, at virksomhederne gennem professionel ledelsessparring får mulighed for at udvikle sig i forhold til deres forretningspotentiale og strategi og herved sikre, at indsatsen får en langsigtet virkning. Dette ikke mindst ved et samspil med viden- / uddannelsesinstitutionerne i en faglig styregruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra disse. Styregruppens opgaver offentliggøres, således at relevante interessenter kan tilmelde sig gruppen. Formålet er i overensstemmelse med EU-programmets målsætning omkring udvikling af menneskelige ressourcer og relevant opkvalificering af arbejdsstyrken gennem uddannelse af ledere og medarbejdere samt øgning af innovation og konkurrenceevne gennem samarbejde. Projektets aktiviteter vil være et supplement til et dansk / tysk Interreg-projekt opdelt i work packages omhandlende 1. Ledelse, planlægning og administration, 2. Kommunikation og information, 3. Building competences - building business - building bridges, 4. Økonomiske udviklingsperspektiver og 5. Etablering af virksomhedsnetværk. Fonden Femern Belt Development vil gennem en nyoprettet projektsektion have den overordnede ledelse af såvel Interreg som indeværende Mål 2-projekt, hvor sidstnævnte tilknyttes work package 3 med gennemførelse af selvstændigt dansk uddannelsesprojekt, som supplerer de fælles dansk / tyske aktiviteter og omfatter: Strukturering og analysering Under Interreg-projektet afholdes indledningsvis en række informationsmøder og workshops, hvor der informeres om krav og vilkår for deltagelse i internationale byggerier / projekter, herunder etablering af Femern Bælt forbindelsen samt om de forbedrede muligheder ved deltagelse i uddannelser / kurser under Mål 2. Informationerne vil ligeledes være tilgængelige på hjemmeside og i nyhedsbreve, således at virksomheder med interesse i nye aktiviteter kan tilmelde sig en database enten som enkeltvirksomhed eller som konsortium / netværk med oplysning om ressourcer, faglige kompetencer AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 21

22 og erfaring. Databasen udvikles og finansieres af Interreg-projekt. Det forventes, at omkring 600 virksomheder vil deltage i de nævnte workshops, at omkring 400 vil indgå i en kompetenceudvikling / uddannelse, og at 100 virksomheder heraf skal have konsulentassistance til vurdering af behovet. Eksterne, faglige konsulenter tilknyttes gennem en regelret udbudsrunde og foretager en strukturering og analysering af virksomhederne / konsortierne for mere præcist at klarlægge behovet for uddannelse omkring eksempelvis ledelse, kvalitets- og økonomistyring, faglig uddannelse m.v. Efterfølgende fastlægges uddannelsesplanerne for de enkelte virksomheder. Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelser / kurser På basis af ovennævnte strukturering / analysering samt tilbagemeldinger fra konsulenter vurderes resultaterne af en faglig styregruppe bestående af repræsentanter fra bl.a. uddannelses- og videninstitutioner, byggebranchen m.v. Denne gruppe vurderer, om uddannelsebehovene kan dækkes via eksisterende uddannelser / kurser eller om der kræves en tilpasning / nyudvikling. Afhængig af resultatet af denne vurdering sendes de respektive opgaver i udbud jf. retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter Gennemførelse af uddannelser / kurser Når analysen er afsluttet og uddannelsesplanen er udarbejdet, har virksomhederne herefter mulighed for at opnå et beløb til brug for gennemførelsen af nævnte uddannelsesplan mod registrering af timer som medfinansiering for projektet. Efter henvendelse fra de interesserede virksomheder indgås bindende aftaler mellem disse og Fonden, hvorved den nødvendige medfinansiering sikres. Der udarbejdes instruktioner / skemaer til opfølgning på den faktiske deltagelse i de tilmeldte kurser, ligesom der vil være regelmæssig kontakt til virksomhederne for opfølgning på de aftalte uddannelsesplaner m.v. Projektsektionen vil aflægge hver virksomhed min. et besøg i projektperioden afhængig af uddannelsens omfang og karakter. Som eksempler på uddannelser / kurser for medarbejderne kan nævnes administration, arbejdsmiljø, kran- / liftbetjening, sikkerhed og miljø, for mellemledere projektledelse, kvalitetsledelse, digitalt byggeri og for ledere MBA, Motivational Leadership, jura m.m. Rapportering over for Erhvervs- og Byggestyrelsen vil ske hver 6. måned efter gældende regler med timeregistrering og beskrivelse af projektforløbet. Herudover vil der, som en del af Interreg-programmet, blive givet løbende information til AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 22

23 virksomhederne omkring mulighederne under Femern Bælt byggeriet med assistance til udarbejdelse af præsentations- / dokumentationsmateriale samt til dannelse af konsortier / netværk for deltagelse i dette eller andre nationale eller internationale projekter. Projektet afsluttes med udfærdigelse af rapport, dels til Styrelsen, dels til de deltagende virksomheder omkring forløb og resultat af projekt. Desuden vil slutrapporten blive offentliggjort. Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Ansøger Fonden Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der formidler viden og information om Femern Bælt-projektet og tilknyttede aktiviteter. Fonden ledes af en bestyrelse udpeget af region, kommuner, LO og DI, som også er samarbejdspartnere i det daglige arbejde sammen med den tilsvarende organisation i Tyskland. Organisationen er således, at projektet gennemføres i regi af Fonden Femern Belt Development. Fonden opretter en projektsektion, der initierer og følger aktiviteterne, og denne suppleres med en faglig styregruppe bestående af repræsentanter fra bl.a. viden- og uddannelsesinstitutioner, byggebranchen m.fl. Virksomhederne, hovedsagelig inden for service- samt bygge- / anlægssektoren, vil være målgruppen for projektet og deltage i kompetenceudviklingen. Viden- og uddannelsesinstitutioner indgår i kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere i virksomhederne. Andre aktører vil være specialkonsulenter, som periodisk tilknyttes projektet i forbindelse med konkrete aktiviteter. Finansieringen planlægges således, at aktiviteter relateret til kompetenceudviklingen (herunder en del af projektsektionens omkostninger) får støtte under Mål 2-programmet, medens de øvrige aktiviteter får støtte af regionen (Vækstforum) samt af et fælles dansk / tysk Interreg-projekt. Ud fra nedenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet og nyhedsværdi Projektet ville på ingen måde kunne gennemføres i samme omfang, med samme omkostningsniveau og AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 23

24 inden for samme tidsrum uden det ansøgte tilskud. Projektets nyhedsværdi ligger i omfanget, hvor en bred kreds af virksomheder motiveres og uddannes til at tage aktivt del i internationale projekter, herunder et af Danmarks største byggerier nogensinde og samtidig gennem samarbejde får etableret nye forretnings- og markedsmuligheder såvel under som efter byggeriet. Projektet har således en national demonstrationsværdi og vil, som anført, blive videreført i en fase 2 under selve byggeriet med en intensiv rådgivning af virksomhederne omkring tilbudsgivning, præsentation og gennemførelse af entreprisekontrakter. Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektet får gennem den etablerede projektsektion andel i en informationsmedarbejder, som gennem hjemmeside, pressemeddelelser, nyhedsbreve, brochurer og direkte meddelelser til virksomheder sikrer, at alle parter (internt / eksternt) informeres løbende om initiativer, forløb og resultater. Projektets evaluering Resultatet i form af øget beskæftigelse vil kunne måles direkte, men vil inden for projektperioden (før det egentlige byggeri) være meget begrænset. Andre resultater vil imidlertid løbende kunne evalueres, idet det er ambitionen under Interreg-projektet, at virksomheder deltager i seminarer / workshops omkring krav samt om uddannelsesmuligheder, samt under Mål 2-projektet at virksomheder / medarbejdere deltager i en eller anden form for kompetenceudvikling. Det reducerede antal virksomheder vil skyldes, at en del mener allerede at have de nødvendige kompetencer eller selv vil sørge for opgradering. Behovet for deltagende medarbejdere kan vise sig større, og i så fald suppleres med et ekstra uddannelsesprojekt. Særligt i forhold til udbudsregler Ved analysering af behov samt ved fastlæggelse og udvikling af de forskellige udviklings- og uddannelsesaktiviteter vil disse blive udbudt i overensstemmelse med retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter Projektet vil være opmærksom på at indhennte flere tilbud, således at pris og kvalitet er afgørende parametre i forhold til anvendelse af underleverandører. AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 24

25 Visitation Projektet er åbent for alle og det vurderes, at visitationsgrundlaget vil være 400 virksomheder / medarbejdere / mellemledere / ledere, som tilmelder sig via seminarer m.v. AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 25

26 8. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan Hovedaktiviteter: januar august 2010 Projektforberedelse, analysering af eksisterende kompetencer, vurdering af uddannelsesmuligheder og fastlæggelse af enkelte uddannelsesplaner. Uddannelsesforløb opstartes. Aftaler indgås med virksomheder / konsortier. Hovedaktiviteter: september februar 2011 Projektforberedelse, analysering af eksisterende kompetencer, vurdering af uddannelsesmuligheder og fastlæggelse af enkelte uddannelsesplaner. Uddannelsesforløb opstartes. Aftaler indgås med virksomheder / konsortier. Hovedaktiviteter: marts august 2011 Analysering af eksisterende kompetencer, vurdering af uddannelsesmuligheder, fastlæggelse af uddannelsesplaner. Aftaler indgås med virksomheder / konsortier. Gennemførelse af uddannelsesforløb. Hovedaktiviteter: september februar 2012 Analysering af eksisterende kompetencer, vurdering af uddannelsesmuligheder, fastlæggelse af uddannelsesplaner. Aftaler indgås med virksomheder / konsortier. Gennemførelse af uddannelsesforløb. Hovedaktiviteter: marts august 2012 Gennemførelse af uddannelser / kurser. AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 26

27 Opstart af evaluering. Hovedaktiviteter: september december 2012 Gennemførelse af sidste uddannelsesforløb. Evaluering afsluttes. Milepæle: januar august 2010 Fastlagte projektrammer i samarbejde med bevilgende myndigheder. Overordnet projektplan er udarbejdet. Første aftaler med virksomheder er indgået, hvor uddannelsesplaner er udarbejdet og uddannelsesforløb opstartet. Milepæle: september februar 2011 Uddannelsesplaner er fastlagt. Aftaler er indgået med virksomheder / konsortier. Uddannelsesforløb er i gang. Milepæle: marts august 2011 Uddannelsesplaner er fastlagt. Aftaler er indgået med virksomheder / konsortier. Uddannelsesforløb er i gang. Milepæle: september februar 2012 Ca. 2/3 af uddannelsesplanerne er gennemført. AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 27

28 Milepæle: marts august 2012 Størstedelen af uddannelsesplanerne er gennemført. Milepæle: september december 2012 Alle uddannelsesplanerne er gennemført. AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 28

29 9. Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start, køn og antal (forventet) Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Total Lønmodtagere Det forventes, at projektet vil omfatte ca. 75% mænd og 25% kvinder. - Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Det forventes, at projektet vil omfatte ca. 75% mænd og 25% kvinder. Ledige dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere i jobtræning eller aktivering Antal mænd Antal kvinder Ledige (under 12 mdr.) Ledige (over 12 mdr.) Total Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Under uddannelse Efterlønsmodtagere og pensionister Kontanthjælpsmodtagere Alle øvrige personer Total AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 29

30 10. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet Effektmålene i effektvurdering 1 skal alene udfyldes for det indsatsområde og den kategori, som er valgt under punkt 2 i hovedmenuen. Uddannelse og efteruddannelse, Iværksætterkompetencer - projekttype A Antal Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? 400 Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 0 Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? 0 Samarbejde og netværk, Organisations-/strategiudvikling, Rådgivning, Iværksætterkultur - projekttype B Antal Hvor mange virk./inst./org. forventes at indføre nye samarbejder? - Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes genereret? - Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes genereret? - Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? - Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? - Hvor mange forventes at forbedre muligheden for at rekruttere medarbejdere? - Hvor mange forventes at forbedre muligheden for at fastholde medarbejdere? - Effektvurdering 2 Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Ingen miljøeffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Ingen ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Projektets mål med optimal udnyttelse af mulighederne ved etablering af den faste forbindelse vil for AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 30

31 virksomhederne give konkrete resultater som - øget beskæftigelse og hermed øget regional vækst - nye kompetencer og ydelser gennem tilpasning til øgede / nye krav - nye samarbejdsmuligheder gennem netværk og konsortiedannelser. Tillægseffekten vil for mange virksomheder være nye forretnings- og markedsmuligheder under og efter byggeperioden, idet de enten alene eller med partnere vil være i stand til at påtage sig nye typer af opgaver nationalt og / eller nationalt. Projektet vil for nogle virksomheder være første kontakt til viden- / uddannelsesinstitutioner, og der er her skabt basis for en fortsat kompetenceudvikling. Samarbejdstanken kan ligeledes for nogle være ny og skabe inspiration til samarbejde inden for andre fagområder. Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder/udsatte byområder? Yderområder/Udsatte byområder Positiv udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Projektets organisation med erhvervsrådene som aktører sikrer, at alle virksomheder i regionen inkl. yderområder får samme tilbud og muligheder. Effektvurdering 3 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema Projektet understøtter Vækstforums 10-punktsplan inden for indsatsområderne 9 og 10, idet - der skabes bevidsthed blandt virksomhederne i regionen omkring de vækstmuligheder Femern Bælt forbindelsen giver og sikrer, at disse udnyttes optimalt, således at arbejdskraften fastholdes og udbygges, - der ydes en målrettet indsats for de traditionelle erhverv (specifikt service- og anlægs- / byggesektoren) gennem samspil med viden- / uddannelsesinstitutioner og gennem dannelse af stærkere netværk. AnsøgerID: Version: 4- Dato: 2. Oktober :26 31

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5.

Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5. 1 Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5. Projektets indholdsbeskrivelse Periodebudget 2005: EBST -

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere