ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning"

Transkript

1 ZLX 40 Brand / Varslingscentral Vejledning

2 Side 2 ZLX 40 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Om denne vejledning Kort beskrivelse af ZLX Godkendelser Egenskaber Installation af ZLX Installation af centralskabet Betjening af ZLX Oversigt over betjeningspanel Funktionsbetjening Normal drift Brandalarm Fejlmelding Frakobling af grupper Frakobling af styreudgange Processorfejl Evakuering Rutinekontrol af anlægget Tekniske data Placering og indstilling af varslingsprint Statisk elektricitet Generelt Håndtering af centralprint Tilslutningsdiagrammer, standardudgave...22 Side ZLX40.DO/RF Dato: Rev.:

3 Vejledning Side 3 1. Generelt Velkommen til ZLX 40 brandalarmcentral en konventionel mikroprocessorbaseret central til en pris, som hidtil har været forbeholdt langt simplere systemer. 1.1 Om denne vejledning Denne vejledning er skrevet for at give brugere af ZLX 40 nødvendig information om installation og betjening af brandalarmcentralen. Vejledningen præsenterer også en del vigtige tekniske data om ZLX 40. Der er lagt stor vægt på brugen af billeder og illustrationer med tanke på at øge læsbarheden og brugervenligheden. Informationerne i denne vejledning er inddelt i følgende kapitler: Kapitel 1(dette kapitel): Beskriver bl.a. hvor relevante oplysninger findes i denne vejledning (kort information). Kapitel 2: Præsenterer ZLX 40 brandalarmcentral. Her er en kort beskrivelse af systemet, dets opbygning samt de vigtigste funktioner. Kapitel 3: Forklarer, hvordan brandalarmcentralen, detektorer samt andre gruppekomponenter installeres og tilkobles. Kapitel 4: Viser, hvordan ZLX 40 betjenes og forklarer indikationerne fra frontpanelets lysdioder samt funktionen af tasterne. Der forklares også, hvordan centralen afgiver en brandalarmmelding, en fejlmelding og hvordan en rutinemæssig kontrol af anlægget udføres.

4 Side 4 ZLX 40 Kapitel 5: Præsenterer tekniske data for ZLX 40. Her findes også en tabel med anbefalede kabeltyper og en skitse med placering af vigtige komponenter. Kapitel 6: Giver nødvendig information om tiltag for at hindre skader, som kan opstå ved statisk elektricitet. 2. Kort beskrivelse af ZLX 40 ZLX 40 brandalarmcentral er seneste generation af konventionelle, mikroprocessorbaserede brandalarmcentraler. Al betjening og information er overskueligt placeret og let tilgængelig. entralen leveres i et højkvalitets stålkabinet med attraktivt design og beskedne ydre mål. 2.1 Godkendelser entralen er godkendt i henhold til Britisk Standard BS5839 og er testet hos Europas førende testinstitution LP. ZLX 40 er godkendt i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 24. ZXL 40 er endvidere testet i henhold til LVD og EM direktiverne, og er selvfølgelig Emærket.

5 Vejledning Side Egenskaber 4 detektorgrupper, hver med mulighed for tilkobling af op til 32 detektorer Dobbelte, separate brandalarmindikatorer (LED) for hver detektorgruppe Selektiv fejlindikering (LED) for hver enkelt detektorgruppe Overvågning af mikroprocessor Watch Dog med egne fejlindikatorer (LED) i centralen og på den overskuelige front Selektiv frakobling af detektorgrupper og styreudgange. Ved frakobling afgives der kontinuerlig varsling med korte lydsignaler Differentiering mellem første og efterfølgende brandmeldinger ved, at første alarm på en gruppe indikeres med blinkende indikatorer og efterfølgende med fast lys Énmands servicefunktion, som forenkler test og vedligeholdelse af anlægget Plads til nødstrømsakkumulatorer for op til 24 timers nøddrift. Ved behov for længere nøddriftstid kan separat nødstrømsforsyning leveres Enkel vejledning er integreret i centralens front for at informere det ansvarlige personale om, hvilke krav der stilles til grundlæggende funktionsprøvning og vedligeholdelse af anlægget

6 Side 6 ZLX Installation af ZLX 40 Varer fra Alarm System A/S er pakket, så de kan tåle de normale påvirkninger ved transport og lagerhåndtering. Dette på trods, må varerne ikke udsættes for slag, ekstrem fugtighed, store temperatursvingninger og lignende. Printkort skal håndteres som elektronisk udstyr se afsnit 6, side 21. Der er vigtigt, at centralen opbevares i original embalage, og under kontrollerede lagerforhold, indtil den skal installeres. Installationskabler, akkumulatorer og andet ekstra udstyr er ikke inkluderet i prisen. Dette produkt er Emærket og overholder alle krav vedrørende relevante standarder og direktiver. Bemærk, at det er installatørens ansvar, at dette produkts EMegenskaber ikke forringes som følge af installationen.

7 Vejledning Side Installation af centralskabet Installation af ZLX 40 består hovedsageligt af at udpakke udstyret, demontere centralprintet, fastgøre centralskabet det ønskede sted og derefter montere centralprintet igen, før tilkobling af grupperne. Før udstyret udpakkes og montage påbegyndes, kontrolleres det, at det modtagne udstyr er i overensstemmelse med pakkeseddel og ordre. Kontrollér også, at emballagen er fri for transportskader. Placering af centralskabet Installationspunkt: Kommentar: Udført: 1. Fjern emballagen Udpak centralen og lokalisér den medfølgende nøgle. Kontrollér alt udstyr for eventuelle transportskader. 2. Find installationsdelene 3. Demontér centralens front 4. Udtag centralens print 5. Fastgør centralskabet entralens låge åbnes. Lokalisér posen med installationsdele. Den indeholder: Reserve endemodstande, 3k9 Reserve sikring 20 mm Batteriledninger Varslingsprint Fjern de fire skruer, som holder centralens front, og afmontér fladkablet som forbinder denne til centralens hovedprint. Fjern rammen, som holder hovedprintet, ved at skrue skruerne, som er tilgængelige gennem udskæringer i hovedprintet, ud. Fastgør det tomme centralskab på væggen i den ønskede position.

8 Side 8 ZLX 40 Elektrisk installation Installationspunkt: Kommentar: Udført: 1. Før kablerne ind i centralskabet 2. Placering af endemodstande 3. Montér centralens hovedprint (og evt. varslingsprint) og tilslut kablerne 4. Montér centralens front Kontollér alle grupper for eventuelle brud eller kortslutninger, før kablerne føres ind i centralskabet. entralen har 9 huller til kabelindføring fra toppen af centralskabet. Før kablerne ind i skabet. De med centralen medfølgende endemodstande (tilkoblet terminalerne), monteres i sidste detektor / tryk på hver gruppe og i sidste lydgiver på hver klokkeudgang. Kun de detektorgrupper og klokkeudgange, som ikke benyttes, må have endemodstande tilkoblet over terminalerne i centralen. Bemærk, at der ikke er endemodstande på det supplerende varslingsprints udgange. Fjern modstanden fra batteriklemmerne. Montér rammen, som holder hovedprintet, i centralen igen. Tilslut kablerne til terminalerne i henhold til tilslutningsdiagrammet, afsnit 7. Kontrollér, at alle kabler og endemodstande er korrekt tilsluttede. Montér derefter centralens front igen. Tilkobling af gruppekomponenter: Detektorsokkel S60 Detektorsokkel S60 Fra central L1IN L1OUT L2 R L1IN L1OUT L2 R Til næste detektor / manuelle alarmtryk Endemodstand 3k9 monteres i sidste detektor / manuelle alarmtryk Parallelindikering Parallelindikering WR2072/SR WR2072/SR fra central Endemodstand eller næste tryk EOL 470 ohm modstand er indbyget i trykket

9 Vejledning Side 9 4. Betjening af ZLX 40 I dette kapitel gives der en generel beskrivelse af, hvordan ZLX 40 betjenes. Her findes også forklaring på, hvordan centralen afgiver en brandmelding, en fejlmelding og hvordan anlægget rutinemæssigt kontrolleres. 4.1 Oversigt over betjeningspanel Fronten på ZLX 40 består af et meget overskueligt betjeningspanel med fejlog alarm indikatorer (LED) samt alle membrantaster til betjening af centralen f j w e i o f j l æ e g j l g j n r b d f æ k l b d f n d d g h j l g j f l f k l f j g k f l k g j f k l j g d d æ 15 g d l æ g k d f l æ g k d l æ g k, ø d l g d æ g k ø

10 Side 10 ZLX Grøn lysdiode for net. Lyser, når netspændingen er tilsluttet. 2. Gul lysdiode for frakobling. Blinker, når én eller flere ind / udgange er udkoblede. 3. Gul lysdiode for processorfejl. Lyser, når centralens processor går i fejl. 4. Gul lysdiode for fejl. Lyser ved generel fejl i systemet. 5. Rød lysdiode for brand på gruppe 1. Lyser pulserende, når centralen afgiver en brandmelding fra detektorgruppe 1. Lyser fast, når alarmen afstilles. 6. Gul lysdiode for fejl på gr. 1. Lyser ved generel fejl på detektorgruppe Tast for frakobling af gr. 1. Tryk på denne tast for at udkoble detektorgruppe Gruppeanvisning. 9. Tast for afstilling af fejl. Tryk på denne tast for at afstille en generel fejlmelding (stopper den interne lydgiver, som ellers afgiver ét bip hvert minut). 10. Tast for afstilling af klokker. Tryk på denne tast for at afstille en brandmelding (stopper den interne lydgiver, som ellers afgiver ét bip hvert minut, samt stopper klokkeudgangene på hoved og varslingsprint). 11. Tast for retablering. Tryk på denne tast for at sætte centralen tilbage i normal tilstand efter en brandmelding. Alarmen skal først afstilles ved hjælp af tasten for afstilling af alarm. 12. Tast for Styreudgange til / fra. Tryk på denne tast for at koble de potentialefrie styreudgange til og fra (aktiveres ikke ved alarm). 13. Tast for evakuering. Tryk på denne tast for at aktivere klokke og styreudgangene kontinuerligt. Tryk på tasten igen for deaktivering. 14. Tast for paneltest. Tryk på denne tast for at teste, at alle lysdioder kan lyse og at den interne lydgiver virker, sålænge tasten holdes inde. 15. Kortfattet brugsanvisning.

11 Vejledning Side Funktionsbetjening ZLX 40 kan være i én af følgende tilstande: Normal drift Brandalarm Fejlmelding Testtilstand Normal drift entralen er i normal drift, når ingen af detektorerne er gået i alarm. Det er dog en forudsætning, at alle grupper virker fejlfrit, at alle grupper er tilkoblede og at centralen ikke er i testtilstand. Betjening af ZLX 40 Normal drift Følgende sker: Gør følgende: Grøn lysdiode for net lyser.

12 Side 12 ZLX Brandalarm entralen registrerer en brandmelding, når én eller flere detektorer eller tryk, tilkoblet detektorgrupperne, bliver aktiveret af røg, varme eller af andre årsager. Betjening af ZLX 40 Ved brandalarm Følgende sker: De to røde lysdioder for den aktuelle gruppe blinker. Lydgiverne på alle klokkeudgange aktiveres pulserende (fabriksindstilling). entralens interne lydgiver aktiveres pulserende. Alle styreudgange aktiveres. Alle klokkeudgange går tilbage til normal tilstand, dvs. ikke aktiveret. De to røde lysdioder for den aktuelle gruppe skifter til fast lysende. entralens interne lydgiver deaktiveres (afgiver ét bip hvert minut indtil afstilling). (Klokkeudgangene aktiveres igen afgiver et kontinuerligt signal. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. Gør følgende: Lokalisér brandstedet og detektoren, som har udløst brandalarmen. Iværksæt tiltag i henhold til den interne instruks for anlægget. Når situationen er under kontrol, trykkes der på tasten for afstil alarm. (Hvis det viser sig nødvendigt, kan klokkeudgangene aktiveres igen ved at trykke på tasten for evakuer.) Når årsagen til brandalarmmeldingen er fjernet, kan centralen tilbagestilles ved at trykke på tasten for retablering. Eventuelle knuste glas på alarmtryk skal erstattes med nye.

13 Vejledning Side Fejlmelding entralen registrerer en fejlmelding, når der opstår et brud eller en kortslutning på detektorgrupperne eller klokkeudgangene. Begge strømforsyninger netspændingen og nødstrømsakkumulatoren er også overvågede. entralen har endvidere overvågning af interne kredsløb samt overvågning af mikroprocessoren. Når en fejlmelding registreres, udføres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved fejlmelding Følgende sker: Gør følgende: Den gule lysdiode for den fejl på den aktuelle gruppe blinker, eller... Den gule lysdiode for generel fejl lyser, eller... Lysdioden for processorfejl lyser. entralens interne lydgiver aktiveres. entralens interne lydgiver deaktiveres (afgiver ét bip hvert minut indtil afstilling). Lokalisér / identificér fejlen. Tryk på tasten for afstil fejl. Hvis fejlen fortsætter, dvs. lysdioderne for fejl stadigvæk lyser, tilkaldes en tekniker. (Når årsagen til fejlen er fjernet, vil centralen automatisk blive tilbagestillet ). entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser.

14 Side 14 ZLX Frakobling af grupper Når ZLX 40 har udkoblede detektor eller styreudgange, er den i en unormal tilstand, som centralen "registrerer" som en fejltilstand. Detektorgrupper udkobles på følgende måde: Betjening af ZLX 40 Ved frakobling af detektorgrupper Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for gruppefrakobling for den aktuelle gruppe. Den gule lysdiode for fejl på den aktuelle gruppe blinker. Bemærk, at brand og fejlmeldinger fra detektorer på den udkoblede gruppe, vil blive ignorerede. entralens interne lydgiver vil afgive ét bip hvert minut indtil genindkobling. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. Gruppen kan tilkobles igen ved at trykke på tasten for gruppefrakobling for den aktuelle gruppe, endnu en gang.

15 Vejledning Side Frakobling af styreudgange Styreudgange udkobles på følgende måde: Betjening af ZLX 40 Ved frakobling af styreudgange Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for styreudgange til/fra. Den gule lysdiode for frakobling vil lyse. entralens interne lydgiver aktiveres i 10 sekunder. entralens interne lydgiver afgiver korte bip. Styreudgangene kan tilkobles igen ved at trykke på tasten for styreudgange til/fra, endnu en gang. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser.

16 Side 16 ZLX Processorfejl Lysdioden for processorfejl viser, at centralens mikroprocessor har registreret en intern fejl. Når lysdioden for processorfejl lyser, gøres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved processorfejl Følgende sker: Den gule lysdiode for processorfejl vil lyse. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. eller... Den gule lysdiode for processorfejl vil lyse igen, dvs. fejlen lader sig ikke afstille. Gør følgende: Tryk på tasten for afstil fejl. Der tilkaldes straks en tekniker.

17 Vejledning Side Evakuering Tasten for evakuering, benyttes til at aktivere lydgiverne på alle klokkeudgange med et kontinuerligt signal. For at aktivere evakueringsfunktionen, gøres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved evakuering Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for evakuering. Lydgiverne på alle klokkeudgange aktiveres (kontinuerligt signal). Klokkeudgangene går tilbage til normal tilstand ikke aktiveret. Lydgiverne kan afstilles igen ved, at trykke på tasten for evakuering, endnu en gang. 4.7 Rutinekontrol af anlægget Brandalarmsystemet skal testes regelmæssigt f.eks. ugentligt og evt. LOGbog skal føres. Husk at: ved test af detektorer, skal der aktiveres forskellige enheder hver gang. På denne måde, testes hele anlægget med jævne intervaller. Manuelle alarmtryk testes med medfølgende testnøgle. Røgdetektorer testes med godkendt testgas. Kontrollér funktionen af styreenheder regelmæssigt varslingsklokker, overførsel til brandvæsenet etc. Kontrollér, at lydgivere overholder krævet lydtryk på 75 db i 1 meters afstand i de rum, hvori der skal varsles.

18 Side 18 ZLX Tekniske data Dette kapitel indeholder oplysninger om centralens tekniske data. Her findes også en tabel over anbefalede kabeltyper og en skitse med placering af de vigtigste komponenter. Generelle data: Forsyningsspænding: 230 VA, 1 A sikring Nødstrømsakkumulatorer: 24 VD / 3 Ah (interne) Strømforbrug, totalt: 86 ma (normal tilstand) Vægt: 5 kg (uden akkumulatorer) Tæthed: IP 20 Kabinet: Lakeret stål Dimensioner: (b x h x d) 290 x 310 x 100 mm Indgange: Detektorgrupper: Detektorer pr. gruppe: Alarmtryk pr. gr.: 4 stk. (max. 27 VD / 5 ma / 50 Ohm) 32 konventionelle (endemodstand 3k9) Ubegrænset antal 2leder Overvågning af fejl og kortslutning Fjernbetjening: 3 stk. 0V indgange (skoleringning, afstilling og retablering)

19 Vejledning Side 19 Udgange: Klokkeudgange: 2 stk. (max. 27 VD / 500 ma / 50 Ohm) 4 stk. på varslingsprint 2leder Overvågning af fejl og kortslutning Ingen overvågning Klokker pr. udgang: 20 stk. (endemodstand 3k9) Hjælpespænding: 1 stk. (max. 24 VD / 500 ma) Se ovenstående bem. Styreudgange: 3 stk. (N / / ) Aktiveres ved brandalarm Styreudgange: 1 stk. (N / / ) Aktiveres ved fejlmelding Lysdioder: 1 stk. (100 ma) Aktiveres ved fejlmelding Anvendelse: Netspænding Jord Detektorgrupper Klokkeudgange Nødstrømsakkumulatorer (eksterne) op til 10 m op til 20 m op til 40 m Kabeltype: 2 x 1,5 mm² 4 mm² 1 x 2 x 0,6 mm² PTS 2 x 1 mm², dog efter strømforbrug. Ved varslingsanlæg efter Vejledning nr. 24 dog brandhæmmende kabel. 2 x 2,5 mm² 2 x 4 mm² 2 x 6 mm² Vigtigt! I tillæg til de nævnte krav, skal udgangene tilfredsstille følgende: Detektorgrupper Klokkeudgange Modstand Kapacitet Modstand Max. 50 Ohm Max. 150 nf Max. 5 Ohm

20 Gr.4 Gr.3 Gr.2 Gr.1 Side 20 ZLX Placering og indstilling af varslingsprint TRAFO 230VA N JORD L N N N 0V 24VD F.FEJL FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 EVA SIL RST SK 1 til frontkort Tilkobling fortrafo (sekundær side) 2 A sikring for akkumulatorer Akku. tilslutning ON 1 4 J5 N Fælles (gruppe 1 ) Fælles (gruppe 2) Fælles (gruppe 3) Fælles (gruppe 4) N Gruppe 1 ( ved alarm) Gruppe 2 ( ved alarm) Gruppe 3( ved alarm) Gruppe 4( ved alarm) N N J1 J2 J3 J4 Fejl Brand Brand Klokkeudg. Klokkeudg. Gr.1 Detektorer og/eller tryk Gr.2 Gr.3 Gr.4 Printplade monteres med skruer / stag i eksisterende huller i kabinet AKKU. AKKU. Jumper lukket Jumper åben J1 : 24VD på ved alarm Relæ 1 potentialefrit J2: 24VD på ved alarm Relæ 2 potentialefrit J3: 24VD på ved alarm Relæ 3 potentialefrit J4: 24VD på ved alarm Relæ 4 potentialefrit J5: Fællestryk på gruppe 1 Individuel alarm på aktiverer alle grupper alle grupper Jumper 1 til 4er "nulohm modstande "ÅBEN = fjerneteller klippet

21 Vejledning Side Statisk elektricitet 6.1 Generelt Denne central er blandt andet fremstillet ved hjælp af halvlederkomponenter. Disse komponenter er følsomme over for elektrostatiske udladninger (statisk elektricetet). Produktet kan skades, få dårlig ydelse eller reduceret levetid, hvis det udsættes for forkert behandling ved installation, service eller transport. 6.2 Håndtering af centralprint For at bibeholde produktets garanti, skal alle print med halvlederkomponenter håndteres i henhold til nedenstående punkter: Serviceteknikeren skal være beskyttet ved, at benytte et transportabelt servicesæt, som indeholder en beskyttelsesmåtte, et armbånd med jordingskabel, alt sammen koblet til det samme jordpotentiale. Serviceteknikeren skal udføre alle tilslutninger før printet berøres eller tages ud af centralkabinettet. Det før omtalte armbånd skal have god kontakt til serviceteknikerens hud. Når printet lægges til side, skal det lægges på den for omtalte måtte. Alle print skal monteres i centralen igen eller lægges i beskyttelsespose, før beskyttelsen fjernes. Ikke ledende materialer såsom syntetiske beklædningsgenstande, plast etc. må ikke komme i nærheden af produktet. Printet skal til enhver tid opbevares i beskyttelsespose, både ved service og transport. Sådanne poser må ikke åbnes af andre end trænet personale med det nødvendige beskyttelsesudstyr mod statisk elektricitet som beskrevet i dette afsnit.

22 Side 22 ZLX Tilslutningsdiagrammer, standardudgave 31 N STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved vilkårlig FEJL FEJL STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe BRAND 27 N STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe BRAND 24 N V KLOKKEUDGANGE (POLVENDE) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe k9 3k VD 2k2 OPEN OLLETOR (max. 1 00mA) Aktiveres ved vilkårlig FEJL FEJL 16 F.FEJL OPEN OLLETOR (max 1 00mA) Lysdioderne kan erstattes af relæer til brug for gruppevis alarmgivning. flergruppeafhængighed kan ligeledes etableres med relæer på relevante udgange. BRAND GR. 1 BRAND GR. 2 BRAND GR. 3 BRAND GR FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 EVAKUERING 11 EVA FJERNBETJENINGSPANEL STOP KLOKKER 10 SIL TILBAGESTIL 9 RST GR k9 DETEKTORGRUPPER GR. 3 GR k9 3k9 GR k9

23 Vejledning Side VA N JORD Tilkobling fortrafo (sekundær side) TRAFO L 2 A sikring for akkumulatorer N 250mA sikring for 24VD hjælpesp N Tilslutning af akkumulatorer 500mA sikring for klokkeudgang 1 500mA sikring for klokkeudgang N 22 0V DIL kontakter 1 KLOKKEUDG. 2 3 ENMANDSTEST ON OFF OFF ON OFF PULSERENDE FAST Ikke i brug FUNKTION TIL FUNKTION FRA 4 OFF Ikke i brug (Enmandstest= automatisk reset efter ca. 4sek.) V D F.FEJL FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 11 EVA 10 SIL 1 4 ON SK 1 til frontkort RST 2 1 Hovedprint

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 8 4 1- tændsats Max. elastning 48 tændsats 24V 1 x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 ør montering... 3 2 unktionsprincip...

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere