ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning"

Transkript

1 ZLX 40 Brand / Varslingscentral Vejledning

2 Side 2 ZLX 40 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Om denne vejledning Kort beskrivelse af ZLX Godkendelser Egenskaber Installation af ZLX Installation af centralskabet Betjening af ZLX Oversigt over betjeningspanel Funktionsbetjening Normal drift Brandalarm Fejlmelding Frakobling af grupper Frakobling af styreudgange Processorfejl Evakuering Rutinekontrol af anlægget Tekniske data Placering og indstilling af varslingsprint Statisk elektricitet Generelt Håndtering af centralprint Tilslutningsdiagrammer, standardudgave...22 Side ZLX40.DO/RF Dato: Rev.:

3 Vejledning Side 3 1. Generelt Velkommen til ZLX 40 brandalarmcentral en konventionel mikroprocessorbaseret central til en pris, som hidtil har været forbeholdt langt simplere systemer. 1.1 Om denne vejledning Denne vejledning er skrevet for at give brugere af ZLX 40 nødvendig information om installation og betjening af brandalarmcentralen. Vejledningen præsenterer også en del vigtige tekniske data om ZLX 40. Der er lagt stor vægt på brugen af billeder og illustrationer med tanke på at øge læsbarheden og brugervenligheden. Informationerne i denne vejledning er inddelt i følgende kapitler: Kapitel 1(dette kapitel): Beskriver bl.a. hvor relevante oplysninger findes i denne vejledning (kort information). Kapitel 2: Præsenterer ZLX 40 brandalarmcentral. Her er en kort beskrivelse af systemet, dets opbygning samt de vigtigste funktioner. Kapitel 3: Forklarer, hvordan brandalarmcentralen, detektorer samt andre gruppekomponenter installeres og tilkobles. Kapitel 4: Viser, hvordan ZLX 40 betjenes og forklarer indikationerne fra frontpanelets lysdioder samt funktionen af tasterne. Der forklares også, hvordan centralen afgiver en brandalarmmelding, en fejlmelding og hvordan en rutinemæssig kontrol af anlægget udføres.

4 Side 4 ZLX 40 Kapitel 5: Præsenterer tekniske data for ZLX 40. Her findes også en tabel med anbefalede kabeltyper og en skitse med placering af vigtige komponenter. Kapitel 6: Giver nødvendig information om tiltag for at hindre skader, som kan opstå ved statisk elektricitet. 2. Kort beskrivelse af ZLX 40 ZLX 40 brandalarmcentral er seneste generation af konventionelle, mikroprocessorbaserede brandalarmcentraler. Al betjening og information er overskueligt placeret og let tilgængelig. entralen leveres i et højkvalitets stålkabinet med attraktivt design og beskedne ydre mål. 2.1 Godkendelser entralen er godkendt i henhold til Britisk Standard BS5839 og er testet hos Europas førende testinstitution LP. ZLX 40 er godkendt i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 24. ZXL 40 er endvidere testet i henhold til LVD og EM direktiverne, og er selvfølgelig Emærket.

5 Vejledning Side Egenskaber 4 detektorgrupper, hver med mulighed for tilkobling af op til 32 detektorer Dobbelte, separate brandalarmindikatorer (LED) for hver detektorgruppe Selektiv fejlindikering (LED) for hver enkelt detektorgruppe Overvågning af mikroprocessor Watch Dog med egne fejlindikatorer (LED) i centralen og på den overskuelige front Selektiv frakobling af detektorgrupper og styreudgange. Ved frakobling afgives der kontinuerlig varsling med korte lydsignaler Differentiering mellem første og efterfølgende brandmeldinger ved, at første alarm på en gruppe indikeres med blinkende indikatorer og efterfølgende med fast lys Énmands servicefunktion, som forenkler test og vedligeholdelse af anlægget Plads til nødstrømsakkumulatorer for op til 24 timers nøddrift. Ved behov for længere nøddriftstid kan separat nødstrømsforsyning leveres Enkel vejledning er integreret i centralens front for at informere det ansvarlige personale om, hvilke krav der stilles til grundlæggende funktionsprøvning og vedligeholdelse af anlægget

6 Side 6 ZLX Installation af ZLX 40 Varer fra Alarm System A/S er pakket, så de kan tåle de normale påvirkninger ved transport og lagerhåndtering. Dette på trods, må varerne ikke udsættes for slag, ekstrem fugtighed, store temperatursvingninger og lignende. Printkort skal håndteres som elektronisk udstyr se afsnit 6, side 21. Der er vigtigt, at centralen opbevares i original embalage, og under kontrollerede lagerforhold, indtil den skal installeres. Installationskabler, akkumulatorer og andet ekstra udstyr er ikke inkluderet i prisen. Dette produkt er Emærket og overholder alle krav vedrørende relevante standarder og direktiver. Bemærk, at det er installatørens ansvar, at dette produkts EMegenskaber ikke forringes som følge af installationen.

7 Vejledning Side Installation af centralskabet Installation af ZLX 40 består hovedsageligt af at udpakke udstyret, demontere centralprintet, fastgøre centralskabet det ønskede sted og derefter montere centralprintet igen, før tilkobling af grupperne. Før udstyret udpakkes og montage påbegyndes, kontrolleres det, at det modtagne udstyr er i overensstemmelse med pakkeseddel og ordre. Kontrollér også, at emballagen er fri for transportskader. Placering af centralskabet Installationspunkt: Kommentar: Udført: 1. Fjern emballagen Udpak centralen og lokalisér den medfølgende nøgle. Kontrollér alt udstyr for eventuelle transportskader. 2. Find installationsdelene 3. Demontér centralens front 4. Udtag centralens print 5. Fastgør centralskabet entralens låge åbnes. Lokalisér posen med installationsdele. Den indeholder: Reserve endemodstande, 3k9 Reserve sikring 20 mm Batteriledninger Varslingsprint Fjern de fire skruer, som holder centralens front, og afmontér fladkablet som forbinder denne til centralens hovedprint. Fjern rammen, som holder hovedprintet, ved at skrue skruerne, som er tilgængelige gennem udskæringer i hovedprintet, ud. Fastgør det tomme centralskab på væggen i den ønskede position.

8 Side 8 ZLX 40 Elektrisk installation Installationspunkt: Kommentar: Udført: 1. Før kablerne ind i centralskabet 2. Placering af endemodstande 3. Montér centralens hovedprint (og evt. varslingsprint) og tilslut kablerne 4. Montér centralens front Kontollér alle grupper for eventuelle brud eller kortslutninger, før kablerne føres ind i centralskabet. entralen har 9 huller til kabelindføring fra toppen af centralskabet. Før kablerne ind i skabet. De med centralen medfølgende endemodstande (tilkoblet terminalerne), monteres i sidste detektor / tryk på hver gruppe og i sidste lydgiver på hver klokkeudgang. Kun de detektorgrupper og klokkeudgange, som ikke benyttes, må have endemodstande tilkoblet over terminalerne i centralen. Bemærk, at der ikke er endemodstande på det supplerende varslingsprints udgange. Fjern modstanden fra batteriklemmerne. Montér rammen, som holder hovedprintet, i centralen igen. Tilslut kablerne til terminalerne i henhold til tilslutningsdiagrammet, afsnit 7. Kontrollér, at alle kabler og endemodstande er korrekt tilsluttede. Montér derefter centralens front igen. Tilkobling af gruppekomponenter: Detektorsokkel S60 Detektorsokkel S60 Fra central L1IN L1OUT L2 R L1IN L1OUT L2 R Til næste detektor / manuelle alarmtryk Endemodstand 3k9 monteres i sidste detektor / manuelle alarmtryk Parallelindikering Parallelindikering WR2072/SR WR2072/SR fra central Endemodstand eller næste tryk EOL 470 ohm modstand er indbyget i trykket

9 Vejledning Side 9 4. Betjening af ZLX 40 I dette kapitel gives der en generel beskrivelse af, hvordan ZLX 40 betjenes. Her findes også forklaring på, hvordan centralen afgiver en brandmelding, en fejlmelding og hvordan anlægget rutinemæssigt kontrolleres. 4.1 Oversigt over betjeningspanel Fronten på ZLX 40 består af et meget overskueligt betjeningspanel med fejlog alarm indikatorer (LED) samt alle membrantaster til betjening af centralen f j w e i o f j l æ e g j l g j n r b d f æ k l b d f n d d g h j l g j f l f k l f j g k f l k g j f k l j g d d æ 15 g d l æ g k d f l æ g k d l æ g k, ø d l g d æ g k ø

10 Side 10 ZLX Grøn lysdiode for net. Lyser, når netspændingen er tilsluttet. 2. Gul lysdiode for frakobling. Blinker, når én eller flere ind / udgange er udkoblede. 3. Gul lysdiode for processorfejl. Lyser, når centralens processor går i fejl. 4. Gul lysdiode for fejl. Lyser ved generel fejl i systemet. 5. Rød lysdiode for brand på gruppe 1. Lyser pulserende, når centralen afgiver en brandmelding fra detektorgruppe 1. Lyser fast, når alarmen afstilles. 6. Gul lysdiode for fejl på gr. 1. Lyser ved generel fejl på detektorgruppe Tast for frakobling af gr. 1. Tryk på denne tast for at udkoble detektorgruppe Gruppeanvisning. 9. Tast for afstilling af fejl. Tryk på denne tast for at afstille en generel fejlmelding (stopper den interne lydgiver, som ellers afgiver ét bip hvert minut). 10. Tast for afstilling af klokker. Tryk på denne tast for at afstille en brandmelding (stopper den interne lydgiver, som ellers afgiver ét bip hvert minut, samt stopper klokkeudgangene på hoved og varslingsprint). 11. Tast for retablering. Tryk på denne tast for at sætte centralen tilbage i normal tilstand efter en brandmelding. Alarmen skal først afstilles ved hjælp af tasten for afstilling af alarm. 12. Tast for Styreudgange til / fra. Tryk på denne tast for at koble de potentialefrie styreudgange til og fra (aktiveres ikke ved alarm). 13. Tast for evakuering. Tryk på denne tast for at aktivere klokke og styreudgangene kontinuerligt. Tryk på tasten igen for deaktivering. 14. Tast for paneltest. Tryk på denne tast for at teste, at alle lysdioder kan lyse og at den interne lydgiver virker, sålænge tasten holdes inde. 15. Kortfattet brugsanvisning.

11 Vejledning Side Funktionsbetjening ZLX 40 kan være i én af følgende tilstande: Normal drift Brandalarm Fejlmelding Testtilstand Normal drift entralen er i normal drift, når ingen af detektorerne er gået i alarm. Det er dog en forudsætning, at alle grupper virker fejlfrit, at alle grupper er tilkoblede og at centralen ikke er i testtilstand. Betjening af ZLX 40 Normal drift Følgende sker: Gør følgende: Grøn lysdiode for net lyser.

12 Side 12 ZLX Brandalarm entralen registrerer en brandmelding, når én eller flere detektorer eller tryk, tilkoblet detektorgrupperne, bliver aktiveret af røg, varme eller af andre årsager. Betjening af ZLX 40 Ved brandalarm Følgende sker: De to røde lysdioder for den aktuelle gruppe blinker. Lydgiverne på alle klokkeudgange aktiveres pulserende (fabriksindstilling). entralens interne lydgiver aktiveres pulserende. Alle styreudgange aktiveres. Alle klokkeudgange går tilbage til normal tilstand, dvs. ikke aktiveret. De to røde lysdioder for den aktuelle gruppe skifter til fast lysende. entralens interne lydgiver deaktiveres (afgiver ét bip hvert minut indtil afstilling). (Klokkeudgangene aktiveres igen afgiver et kontinuerligt signal. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. Gør følgende: Lokalisér brandstedet og detektoren, som har udløst brandalarmen. Iværksæt tiltag i henhold til den interne instruks for anlægget. Når situationen er under kontrol, trykkes der på tasten for afstil alarm. (Hvis det viser sig nødvendigt, kan klokkeudgangene aktiveres igen ved at trykke på tasten for evakuer.) Når årsagen til brandalarmmeldingen er fjernet, kan centralen tilbagestilles ved at trykke på tasten for retablering. Eventuelle knuste glas på alarmtryk skal erstattes med nye.

13 Vejledning Side Fejlmelding entralen registrerer en fejlmelding, når der opstår et brud eller en kortslutning på detektorgrupperne eller klokkeudgangene. Begge strømforsyninger netspændingen og nødstrømsakkumulatoren er også overvågede. entralen har endvidere overvågning af interne kredsløb samt overvågning af mikroprocessoren. Når en fejlmelding registreres, udføres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved fejlmelding Følgende sker: Gør følgende: Den gule lysdiode for den fejl på den aktuelle gruppe blinker, eller... Den gule lysdiode for generel fejl lyser, eller... Lysdioden for processorfejl lyser. entralens interne lydgiver aktiveres. entralens interne lydgiver deaktiveres (afgiver ét bip hvert minut indtil afstilling). Lokalisér / identificér fejlen. Tryk på tasten for afstil fejl. Hvis fejlen fortsætter, dvs. lysdioderne for fejl stadigvæk lyser, tilkaldes en tekniker. (Når årsagen til fejlen er fjernet, vil centralen automatisk blive tilbagestillet ). entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser.

14 Side 14 ZLX Frakobling af grupper Når ZLX 40 har udkoblede detektor eller styreudgange, er den i en unormal tilstand, som centralen "registrerer" som en fejltilstand. Detektorgrupper udkobles på følgende måde: Betjening af ZLX 40 Ved frakobling af detektorgrupper Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for gruppefrakobling for den aktuelle gruppe. Den gule lysdiode for fejl på den aktuelle gruppe blinker. Bemærk, at brand og fejlmeldinger fra detektorer på den udkoblede gruppe, vil blive ignorerede. entralens interne lydgiver vil afgive ét bip hvert minut indtil genindkobling. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. Gruppen kan tilkobles igen ved at trykke på tasten for gruppefrakobling for den aktuelle gruppe, endnu en gang.

15 Vejledning Side Frakobling af styreudgange Styreudgange udkobles på følgende måde: Betjening af ZLX 40 Ved frakobling af styreudgange Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for styreudgange til/fra. Den gule lysdiode for frakobling vil lyse. entralens interne lydgiver aktiveres i 10 sekunder. entralens interne lydgiver afgiver korte bip. Styreudgangene kan tilkobles igen ved at trykke på tasten for styreudgange til/fra, endnu en gang. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser.

16 Side 16 ZLX Processorfejl Lysdioden for processorfejl viser, at centralens mikroprocessor har registreret en intern fejl. Når lysdioden for processorfejl lyser, gøres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved processorfejl Følgende sker: Den gule lysdiode for processorfejl vil lyse. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. eller... Den gule lysdiode for processorfejl vil lyse igen, dvs. fejlen lader sig ikke afstille. Gør følgende: Tryk på tasten for afstil fejl. Der tilkaldes straks en tekniker.

17 Vejledning Side Evakuering Tasten for evakuering, benyttes til at aktivere lydgiverne på alle klokkeudgange med et kontinuerligt signal. For at aktivere evakueringsfunktionen, gøres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved evakuering Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for evakuering. Lydgiverne på alle klokkeudgange aktiveres (kontinuerligt signal). Klokkeudgangene går tilbage til normal tilstand ikke aktiveret. Lydgiverne kan afstilles igen ved, at trykke på tasten for evakuering, endnu en gang. 4.7 Rutinekontrol af anlægget Brandalarmsystemet skal testes regelmæssigt f.eks. ugentligt og evt. LOGbog skal føres. Husk at: ved test af detektorer, skal der aktiveres forskellige enheder hver gang. På denne måde, testes hele anlægget med jævne intervaller. Manuelle alarmtryk testes med medfølgende testnøgle. Røgdetektorer testes med godkendt testgas. Kontrollér funktionen af styreenheder regelmæssigt varslingsklokker, overførsel til brandvæsenet etc. Kontrollér, at lydgivere overholder krævet lydtryk på 75 db i 1 meters afstand i de rum, hvori der skal varsles.

18 Side 18 ZLX Tekniske data Dette kapitel indeholder oplysninger om centralens tekniske data. Her findes også en tabel over anbefalede kabeltyper og en skitse med placering af de vigtigste komponenter. Generelle data: Forsyningsspænding: 230 VA, 1 A sikring Nødstrømsakkumulatorer: 24 VD / 3 Ah (interne) Strømforbrug, totalt: 86 ma (normal tilstand) Vægt: 5 kg (uden akkumulatorer) Tæthed: IP 20 Kabinet: Lakeret stål Dimensioner: (b x h x d) 290 x 310 x 100 mm Indgange: Detektorgrupper: Detektorer pr. gruppe: Alarmtryk pr. gr.: 4 stk. (max. 27 VD / 5 ma / 50 Ohm) 32 konventionelle (endemodstand 3k9) Ubegrænset antal 2leder Overvågning af fejl og kortslutning Fjernbetjening: 3 stk. 0V indgange (skoleringning, afstilling og retablering)

19 Vejledning Side 19 Udgange: Klokkeudgange: 2 stk. (max. 27 VD / 500 ma / 50 Ohm) 4 stk. på varslingsprint 2leder Overvågning af fejl og kortslutning Ingen overvågning Klokker pr. udgang: 20 stk. (endemodstand 3k9) Hjælpespænding: 1 stk. (max. 24 VD / 500 ma) Se ovenstående bem. Styreudgange: 3 stk. (N / / ) Aktiveres ved brandalarm Styreudgange: 1 stk. (N / / ) Aktiveres ved fejlmelding Lysdioder: 1 stk. (100 ma) Aktiveres ved fejlmelding Anvendelse: Netspænding Jord Detektorgrupper Klokkeudgange Nødstrømsakkumulatorer (eksterne) op til 10 m op til 20 m op til 40 m Kabeltype: 2 x 1,5 mm² 4 mm² 1 x 2 x 0,6 mm² PTS 2 x 1 mm², dog efter strømforbrug. Ved varslingsanlæg efter Vejledning nr. 24 dog brandhæmmende kabel. 2 x 2,5 mm² 2 x 4 mm² 2 x 6 mm² Vigtigt! I tillæg til de nævnte krav, skal udgangene tilfredsstille følgende: Detektorgrupper Klokkeudgange Modstand Kapacitet Modstand Max. 50 Ohm Max. 150 nf Max. 5 Ohm

20 Gr.4 Gr.3 Gr.2 Gr.1 Side 20 ZLX Placering og indstilling af varslingsprint TRAFO 230VA N JORD L N N N 0V 24VD F.FEJL FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 EVA SIL RST SK 1 til frontkort Tilkobling fortrafo (sekundær side) 2 A sikring for akkumulatorer Akku. tilslutning ON 1 4 J5 N Fælles (gruppe 1 ) Fælles (gruppe 2) Fælles (gruppe 3) Fælles (gruppe 4) N Gruppe 1 ( ved alarm) Gruppe 2 ( ved alarm) Gruppe 3( ved alarm) Gruppe 4( ved alarm) N N J1 J2 J3 J4 Fejl Brand Brand Klokkeudg. Klokkeudg. Gr.1 Detektorer og/eller tryk Gr.2 Gr.3 Gr.4 Printplade monteres med skruer / stag i eksisterende huller i kabinet AKKU. AKKU. Jumper lukket Jumper åben J1 : 24VD på ved alarm Relæ 1 potentialefrit J2: 24VD på ved alarm Relæ 2 potentialefrit J3: 24VD på ved alarm Relæ 3 potentialefrit J4: 24VD på ved alarm Relæ 4 potentialefrit J5: Fællestryk på gruppe 1 Individuel alarm på aktiverer alle grupper alle grupper Jumper 1 til 4er "nulohm modstande "ÅBEN = fjerneteller klippet

21 Vejledning Side Statisk elektricitet 6.1 Generelt Denne central er blandt andet fremstillet ved hjælp af halvlederkomponenter. Disse komponenter er følsomme over for elektrostatiske udladninger (statisk elektricetet). Produktet kan skades, få dårlig ydelse eller reduceret levetid, hvis det udsættes for forkert behandling ved installation, service eller transport. 6.2 Håndtering af centralprint For at bibeholde produktets garanti, skal alle print med halvlederkomponenter håndteres i henhold til nedenstående punkter: Serviceteknikeren skal være beskyttet ved, at benytte et transportabelt servicesæt, som indeholder en beskyttelsesmåtte, et armbånd med jordingskabel, alt sammen koblet til det samme jordpotentiale. Serviceteknikeren skal udføre alle tilslutninger før printet berøres eller tages ud af centralkabinettet. Det før omtalte armbånd skal have god kontakt til serviceteknikerens hud. Når printet lægges til side, skal det lægges på den for omtalte måtte. Alle print skal monteres i centralen igen eller lægges i beskyttelsespose, før beskyttelsen fjernes. Ikke ledende materialer såsom syntetiske beklædningsgenstande, plast etc. må ikke komme i nærheden af produktet. Printet skal til enhver tid opbevares i beskyttelsespose, både ved service og transport. Sådanne poser må ikke åbnes af andre end trænet personale med det nødvendige beskyttelsesudstyr mod statisk elektricitet som beskrevet i dette afsnit.

22 Side 22 ZLX Tilslutningsdiagrammer, standardudgave 31 N STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved vilkårlig FEJL FEJL STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe BRAND 27 N STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe BRAND 24 N V KLOKKEUDGANGE (POLVENDE) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe k9 3k VD 2k2 OPEN OLLETOR (max. 1 00mA) Aktiveres ved vilkårlig FEJL FEJL 16 F.FEJL OPEN OLLETOR (max 1 00mA) Lysdioderne kan erstattes af relæer til brug for gruppevis alarmgivning. flergruppeafhængighed kan ligeledes etableres med relæer på relevante udgange. BRAND GR. 1 BRAND GR. 2 BRAND GR. 3 BRAND GR FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 EVAKUERING 11 EVA FJERNBETJENINGSPANEL STOP KLOKKER 10 SIL TILBAGESTIL 9 RST GR k9 DETEKTORGRUPPER GR. 3 GR k9 3k9 GR k9

23 Vejledning Side VA N JORD Tilkobling fortrafo (sekundær side) TRAFO L 2 A sikring for akkumulatorer N 250mA sikring for 24VD hjælpesp N Tilslutning af akkumulatorer 500mA sikring for klokkeudgang 1 500mA sikring for klokkeudgang N 22 0V DIL kontakter 1 KLOKKEUDG. 2 3 ENMANDSTEST ON OFF OFF ON OFF PULSERENDE FAST Ikke i brug FUNKTION TIL FUNKTION FRA 4 OFF Ikke i brug (Enmandstest= automatisk reset efter ca. 4sek.) V D F.FEJL FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 11 EVA 10 SIL 1 4 ON SK 1 til frontkort RST 2 1 Hovedprint

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 75A 5 1 36V Max. belastning 75A / 36V DC 5 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe 75A (5x15A) for motorer med maks. 60s åbningstid MONTAGEVEJLEDNING Tekniske

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Type 15A-1-1-36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation 4 3.1 Generelt

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Installationsmanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2 Softwareversion 8

Installationsmanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2 Softwareversion 8 Installationsmanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Softwareversion 8 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2008, ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 2 Senest revideret

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Udgave 1 RICOCHET MT2 kompatibel Selvom der gøres alt for at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager ADI-

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Novar GmbH Dieselstraße 2, D-41469 Neuss E-Mail : info@novar.de Internet: www.novar.de

Novar GmbH Dieselstraße 2, D-41469 Neuss E-Mail : info@novar.de Internet: www.novar.de Novar GmbH Dieselstraße 2, D-41469 Neuss E-Mail : info@novar.de Internet: www.novar.de Betjeningsvejledning Brandcentral IQ8Control C/M 798950 12.2005 DBI Nr. 232. DK Forbehold for tekniske ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere