ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning"

Transkript

1 ZLX 40 Brand / Varslingscentral Vejledning

2 Side 2 ZLX 40 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Om denne vejledning Kort beskrivelse af ZLX Godkendelser Egenskaber Installation af ZLX Installation af centralskabet Betjening af ZLX Oversigt over betjeningspanel Funktionsbetjening Normal drift Brandalarm Fejlmelding Frakobling af grupper Frakobling af styreudgange Processorfejl Evakuering Rutinekontrol af anlægget Tekniske data Placering og indstilling af varslingsprint Statisk elektricitet Generelt Håndtering af centralprint Tilslutningsdiagrammer, standardudgave...22 Side ZLX40.DO/RF Dato: Rev.:

3 Vejledning Side 3 1. Generelt Velkommen til ZLX 40 brandalarmcentral en konventionel mikroprocessorbaseret central til en pris, som hidtil har været forbeholdt langt simplere systemer. 1.1 Om denne vejledning Denne vejledning er skrevet for at give brugere af ZLX 40 nødvendig information om installation og betjening af brandalarmcentralen. Vejledningen præsenterer også en del vigtige tekniske data om ZLX 40. Der er lagt stor vægt på brugen af billeder og illustrationer med tanke på at øge læsbarheden og brugervenligheden. Informationerne i denne vejledning er inddelt i følgende kapitler: Kapitel 1(dette kapitel): Beskriver bl.a. hvor relevante oplysninger findes i denne vejledning (kort information). Kapitel 2: Præsenterer ZLX 40 brandalarmcentral. Her er en kort beskrivelse af systemet, dets opbygning samt de vigtigste funktioner. Kapitel 3: Forklarer, hvordan brandalarmcentralen, detektorer samt andre gruppekomponenter installeres og tilkobles. Kapitel 4: Viser, hvordan ZLX 40 betjenes og forklarer indikationerne fra frontpanelets lysdioder samt funktionen af tasterne. Der forklares også, hvordan centralen afgiver en brandalarmmelding, en fejlmelding og hvordan en rutinemæssig kontrol af anlægget udføres.

4 Side 4 ZLX 40 Kapitel 5: Præsenterer tekniske data for ZLX 40. Her findes også en tabel med anbefalede kabeltyper og en skitse med placering af vigtige komponenter. Kapitel 6: Giver nødvendig information om tiltag for at hindre skader, som kan opstå ved statisk elektricitet. 2. Kort beskrivelse af ZLX 40 ZLX 40 brandalarmcentral er seneste generation af konventionelle, mikroprocessorbaserede brandalarmcentraler. Al betjening og information er overskueligt placeret og let tilgængelig. entralen leveres i et højkvalitets stålkabinet med attraktivt design og beskedne ydre mål. 2.1 Godkendelser entralen er godkendt i henhold til Britisk Standard BS5839 og er testet hos Europas førende testinstitution LP. ZLX 40 er godkendt i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 24. ZXL 40 er endvidere testet i henhold til LVD og EM direktiverne, og er selvfølgelig Emærket.

5 Vejledning Side Egenskaber 4 detektorgrupper, hver med mulighed for tilkobling af op til 32 detektorer Dobbelte, separate brandalarmindikatorer (LED) for hver detektorgruppe Selektiv fejlindikering (LED) for hver enkelt detektorgruppe Overvågning af mikroprocessor Watch Dog med egne fejlindikatorer (LED) i centralen og på den overskuelige front Selektiv frakobling af detektorgrupper og styreudgange. Ved frakobling afgives der kontinuerlig varsling med korte lydsignaler Differentiering mellem første og efterfølgende brandmeldinger ved, at første alarm på en gruppe indikeres med blinkende indikatorer og efterfølgende med fast lys Énmands servicefunktion, som forenkler test og vedligeholdelse af anlægget Plads til nødstrømsakkumulatorer for op til 24 timers nøddrift. Ved behov for længere nøddriftstid kan separat nødstrømsforsyning leveres Enkel vejledning er integreret i centralens front for at informere det ansvarlige personale om, hvilke krav der stilles til grundlæggende funktionsprøvning og vedligeholdelse af anlægget

6 Side 6 ZLX Installation af ZLX 40 Varer fra Alarm System A/S er pakket, så de kan tåle de normale påvirkninger ved transport og lagerhåndtering. Dette på trods, må varerne ikke udsættes for slag, ekstrem fugtighed, store temperatursvingninger og lignende. Printkort skal håndteres som elektronisk udstyr se afsnit 6, side 21. Der er vigtigt, at centralen opbevares i original embalage, og under kontrollerede lagerforhold, indtil den skal installeres. Installationskabler, akkumulatorer og andet ekstra udstyr er ikke inkluderet i prisen. Dette produkt er Emærket og overholder alle krav vedrørende relevante standarder og direktiver. Bemærk, at det er installatørens ansvar, at dette produkts EMegenskaber ikke forringes som følge af installationen.

7 Vejledning Side Installation af centralskabet Installation af ZLX 40 består hovedsageligt af at udpakke udstyret, demontere centralprintet, fastgøre centralskabet det ønskede sted og derefter montere centralprintet igen, før tilkobling af grupperne. Før udstyret udpakkes og montage påbegyndes, kontrolleres det, at det modtagne udstyr er i overensstemmelse med pakkeseddel og ordre. Kontrollér også, at emballagen er fri for transportskader. Placering af centralskabet Installationspunkt: Kommentar: Udført: 1. Fjern emballagen Udpak centralen og lokalisér den medfølgende nøgle. Kontrollér alt udstyr for eventuelle transportskader. 2. Find installationsdelene 3. Demontér centralens front 4. Udtag centralens print 5. Fastgør centralskabet entralens låge åbnes. Lokalisér posen med installationsdele. Den indeholder: Reserve endemodstande, 3k9 Reserve sikring 20 mm Batteriledninger Varslingsprint Fjern de fire skruer, som holder centralens front, og afmontér fladkablet som forbinder denne til centralens hovedprint. Fjern rammen, som holder hovedprintet, ved at skrue skruerne, som er tilgængelige gennem udskæringer i hovedprintet, ud. Fastgør det tomme centralskab på væggen i den ønskede position.

8 Side 8 ZLX 40 Elektrisk installation Installationspunkt: Kommentar: Udført: 1. Før kablerne ind i centralskabet 2. Placering af endemodstande 3. Montér centralens hovedprint (og evt. varslingsprint) og tilslut kablerne 4. Montér centralens front Kontollér alle grupper for eventuelle brud eller kortslutninger, før kablerne føres ind i centralskabet. entralen har 9 huller til kabelindføring fra toppen af centralskabet. Før kablerne ind i skabet. De med centralen medfølgende endemodstande (tilkoblet terminalerne), monteres i sidste detektor / tryk på hver gruppe og i sidste lydgiver på hver klokkeudgang. Kun de detektorgrupper og klokkeudgange, som ikke benyttes, må have endemodstande tilkoblet over terminalerne i centralen. Bemærk, at der ikke er endemodstande på det supplerende varslingsprints udgange. Fjern modstanden fra batteriklemmerne. Montér rammen, som holder hovedprintet, i centralen igen. Tilslut kablerne til terminalerne i henhold til tilslutningsdiagrammet, afsnit 7. Kontrollér, at alle kabler og endemodstande er korrekt tilsluttede. Montér derefter centralens front igen. Tilkobling af gruppekomponenter: Detektorsokkel S60 Detektorsokkel S60 Fra central L1IN L1OUT L2 R L1IN L1OUT L2 R Til næste detektor / manuelle alarmtryk Endemodstand 3k9 monteres i sidste detektor / manuelle alarmtryk Parallelindikering Parallelindikering WR2072/SR WR2072/SR fra central Endemodstand eller næste tryk EOL 470 ohm modstand er indbyget i trykket

9 Vejledning Side 9 4. Betjening af ZLX 40 I dette kapitel gives der en generel beskrivelse af, hvordan ZLX 40 betjenes. Her findes også forklaring på, hvordan centralen afgiver en brandmelding, en fejlmelding og hvordan anlægget rutinemæssigt kontrolleres. 4.1 Oversigt over betjeningspanel Fronten på ZLX 40 består af et meget overskueligt betjeningspanel med fejlog alarm indikatorer (LED) samt alle membrantaster til betjening af centralen f j w e i o f j l æ e g j l g j n r b d f æ k l b d f n d d g h j l g j f l f k l f j g k f l k g j f k l j g d d æ 15 g d l æ g k d f l æ g k d l æ g k, ø d l g d æ g k ø

10 Side 10 ZLX Grøn lysdiode for net. Lyser, når netspændingen er tilsluttet. 2. Gul lysdiode for frakobling. Blinker, når én eller flere ind / udgange er udkoblede. 3. Gul lysdiode for processorfejl. Lyser, når centralens processor går i fejl. 4. Gul lysdiode for fejl. Lyser ved generel fejl i systemet. 5. Rød lysdiode for brand på gruppe 1. Lyser pulserende, når centralen afgiver en brandmelding fra detektorgruppe 1. Lyser fast, når alarmen afstilles. 6. Gul lysdiode for fejl på gr. 1. Lyser ved generel fejl på detektorgruppe Tast for frakobling af gr. 1. Tryk på denne tast for at udkoble detektorgruppe Gruppeanvisning. 9. Tast for afstilling af fejl. Tryk på denne tast for at afstille en generel fejlmelding (stopper den interne lydgiver, som ellers afgiver ét bip hvert minut). 10. Tast for afstilling af klokker. Tryk på denne tast for at afstille en brandmelding (stopper den interne lydgiver, som ellers afgiver ét bip hvert minut, samt stopper klokkeudgangene på hoved og varslingsprint). 11. Tast for retablering. Tryk på denne tast for at sætte centralen tilbage i normal tilstand efter en brandmelding. Alarmen skal først afstilles ved hjælp af tasten for afstilling af alarm. 12. Tast for Styreudgange til / fra. Tryk på denne tast for at koble de potentialefrie styreudgange til og fra (aktiveres ikke ved alarm). 13. Tast for evakuering. Tryk på denne tast for at aktivere klokke og styreudgangene kontinuerligt. Tryk på tasten igen for deaktivering. 14. Tast for paneltest. Tryk på denne tast for at teste, at alle lysdioder kan lyse og at den interne lydgiver virker, sålænge tasten holdes inde. 15. Kortfattet brugsanvisning.

11 Vejledning Side Funktionsbetjening ZLX 40 kan være i én af følgende tilstande: Normal drift Brandalarm Fejlmelding Testtilstand Normal drift entralen er i normal drift, når ingen af detektorerne er gået i alarm. Det er dog en forudsætning, at alle grupper virker fejlfrit, at alle grupper er tilkoblede og at centralen ikke er i testtilstand. Betjening af ZLX 40 Normal drift Følgende sker: Gør følgende: Grøn lysdiode for net lyser.

12 Side 12 ZLX Brandalarm entralen registrerer en brandmelding, når én eller flere detektorer eller tryk, tilkoblet detektorgrupperne, bliver aktiveret af røg, varme eller af andre årsager. Betjening af ZLX 40 Ved brandalarm Følgende sker: De to røde lysdioder for den aktuelle gruppe blinker. Lydgiverne på alle klokkeudgange aktiveres pulserende (fabriksindstilling). entralens interne lydgiver aktiveres pulserende. Alle styreudgange aktiveres. Alle klokkeudgange går tilbage til normal tilstand, dvs. ikke aktiveret. De to røde lysdioder for den aktuelle gruppe skifter til fast lysende. entralens interne lydgiver deaktiveres (afgiver ét bip hvert minut indtil afstilling). (Klokkeudgangene aktiveres igen afgiver et kontinuerligt signal. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. Gør følgende: Lokalisér brandstedet og detektoren, som har udløst brandalarmen. Iværksæt tiltag i henhold til den interne instruks for anlægget. Når situationen er under kontrol, trykkes der på tasten for afstil alarm. (Hvis det viser sig nødvendigt, kan klokkeudgangene aktiveres igen ved at trykke på tasten for evakuer.) Når årsagen til brandalarmmeldingen er fjernet, kan centralen tilbagestilles ved at trykke på tasten for retablering. Eventuelle knuste glas på alarmtryk skal erstattes med nye.

13 Vejledning Side Fejlmelding entralen registrerer en fejlmelding, når der opstår et brud eller en kortslutning på detektorgrupperne eller klokkeudgangene. Begge strømforsyninger netspændingen og nødstrømsakkumulatoren er også overvågede. entralen har endvidere overvågning af interne kredsløb samt overvågning af mikroprocessoren. Når en fejlmelding registreres, udføres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved fejlmelding Følgende sker: Gør følgende: Den gule lysdiode for den fejl på den aktuelle gruppe blinker, eller... Den gule lysdiode for generel fejl lyser, eller... Lysdioden for processorfejl lyser. entralens interne lydgiver aktiveres. entralens interne lydgiver deaktiveres (afgiver ét bip hvert minut indtil afstilling). Lokalisér / identificér fejlen. Tryk på tasten for afstil fejl. Hvis fejlen fortsætter, dvs. lysdioderne for fejl stadigvæk lyser, tilkaldes en tekniker. (Når årsagen til fejlen er fjernet, vil centralen automatisk blive tilbagestillet ). entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser.

14 Side 14 ZLX Frakobling af grupper Når ZLX 40 har udkoblede detektor eller styreudgange, er den i en unormal tilstand, som centralen "registrerer" som en fejltilstand. Detektorgrupper udkobles på følgende måde: Betjening af ZLX 40 Ved frakobling af detektorgrupper Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for gruppefrakobling for den aktuelle gruppe. Den gule lysdiode for fejl på den aktuelle gruppe blinker. Bemærk, at brand og fejlmeldinger fra detektorer på den udkoblede gruppe, vil blive ignorerede. entralens interne lydgiver vil afgive ét bip hvert minut indtil genindkobling. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. Gruppen kan tilkobles igen ved at trykke på tasten for gruppefrakobling for den aktuelle gruppe, endnu en gang.

15 Vejledning Side Frakobling af styreudgange Styreudgange udkobles på følgende måde: Betjening af ZLX 40 Ved frakobling af styreudgange Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for styreudgange til/fra. Den gule lysdiode for frakobling vil lyse. entralens interne lydgiver aktiveres i 10 sekunder. entralens interne lydgiver afgiver korte bip. Styreudgangene kan tilkobles igen ved at trykke på tasten for styreudgange til/fra, endnu en gang. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser.

16 Side 16 ZLX Processorfejl Lysdioden for processorfejl viser, at centralens mikroprocessor har registreret en intern fejl. Når lysdioden for processorfejl lyser, gøres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved processorfejl Følgende sker: Den gule lysdiode for processorfejl vil lyse. entralen er nu i normal tilstand igen, dvs det er kun den grønne lysdiode for netspænding, som lyser. eller... Den gule lysdiode for processorfejl vil lyse igen, dvs. fejlen lader sig ikke afstille. Gør følgende: Tryk på tasten for afstil fejl. Der tilkaldes straks en tekniker.

17 Vejledning Side Evakuering Tasten for evakuering, benyttes til at aktivere lydgiverne på alle klokkeudgange med et kontinuerligt signal. For at aktivere evakueringsfunktionen, gøres følgende: Betjening af ZLX 40 Ved evakuering Følgende sker: Gør følgende: Tryk på tasten for evakuering. Lydgiverne på alle klokkeudgange aktiveres (kontinuerligt signal). Klokkeudgangene går tilbage til normal tilstand ikke aktiveret. Lydgiverne kan afstilles igen ved, at trykke på tasten for evakuering, endnu en gang. 4.7 Rutinekontrol af anlægget Brandalarmsystemet skal testes regelmæssigt f.eks. ugentligt og evt. LOGbog skal føres. Husk at: ved test af detektorer, skal der aktiveres forskellige enheder hver gang. På denne måde, testes hele anlægget med jævne intervaller. Manuelle alarmtryk testes med medfølgende testnøgle. Røgdetektorer testes med godkendt testgas. Kontrollér funktionen af styreenheder regelmæssigt varslingsklokker, overførsel til brandvæsenet etc. Kontrollér, at lydgivere overholder krævet lydtryk på 75 db i 1 meters afstand i de rum, hvori der skal varsles.

18 Side 18 ZLX Tekniske data Dette kapitel indeholder oplysninger om centralens tekniske data. Her findes også en tabel over anbefalede kabeltyper og en skitse med placering af de vigtigste komponenter. Generelle data: Forsyningsspænding: 230 VA, 1 A sikring Nødstrømsakkumulatorer: 24 VD / 3 Ah (interne) Strømforbrug, totalt: 86 ma (normal tilstand) Vægt: 5 kg (uden akkumulatorer) Tæthed: IP 20 Kabinet: Lakeret stål Dimensioner: (b x h x d) 290 x 310 x 100 mm Indgange: Detektorgrupper: Detektorer pr. gruppe: Alarmtryk pr. gr.: 4 stk. (max. 27 VD / 5 ma / 50 Ohm) 32 konventionelle (endemodstand 3k9) Ubegrænset antal 2leder Overvågning af fejl og kortslutning Fjernbetjening: 3 stk. 0V indgange (skoleringning, afstilling og retablering)

19 Vejledning Side 19 Udgange: Klokkeudgange: 2 stk. (max. 27 VD / 500 ma / 50 Ohm) 4 stk. på varslingsprint 2leder Overvågning af fejl og kortslutning Ingen overvågning Klokker pr. udgang: 20 stk. (endemodstand 3k9) Hjælpespænding: 1 stk. (max. 24 VD / 500 ma) Se ovenstående bem. Styreudgange: 3 stk. (N / / ) Aktiveres ved brandalarm Styreudgange: 1 stk. (N / / ) Aktiveres ved fejlmelding Lysdioder: 1 stk. (100 ma) Aktiveres ved fejlmelding Anvendelse: Netspænding Jord Detektorgrupper Klokkeudgange Nødstrømsakkumulatorer (eksterne) op til 10 m op til 20 m op til 40 m Kabeltype: 2 x 1,5 mm² 4 mm² 1 x 2 x 0,6 mm² PTS 2 x 1 mm², dog efter strømforbrug. Ved varslingsanlæg efter Vejledning nr. 24 dog brandhæmmende kabel. 2 x 2,5 mm² 2 x 4 mm² 2 x 6 mm² Vigtigt! I tillæg til de nævnte krav, skal udgangene tilfredsstille følgende: Detektorgrupper Klokkeudgange Modstand Kapacitet Modstand Max. 50 Ohm Max. 150 nf Max. 5 Ohm

20 Gr.4 Gr.3 Gr.2 Gr.1 Side 20 ZLX Placering og indstilling af varslingsprint TRAFO 230VA N JORD L N N N 0V 24VD F.FEJL FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 EVA SIL RST SK 1 til frontkort Tilkobling fortrafo (sekundær side) 2 A sikring for akkumulatorer Akku. tilslutning ON 1 4 J5 N Fælles (gruppe 1 ) Fælles (gruppe 2) Fælles (gruppe 3) Fælles (gruppe 4) N Gruppe 1 ( ved alarm) Gruppe 2 ( ved alarm) Gruppe 3( ved alarm) Gruppe 4( ved alarm) N N J1 J2 J3 J4 Fejl Brand Brand Klokkeudg. Klokkeudg. Gr.1 Detektorer og/eller tryk Gr.2 Gr.3 Gr.4 Printplade monteres med skruer / stag i eksisterende huller i kabinet AKKU. AKKU. Jumper lukket Jumper åben J1 : 24VD på ved alarm Relæ 1 potentialefrit J2: 24VD på ved alarm Relæ 2 potentialefrit J3: 24VD på ved alarm Relæ 3 potentialefrit J4: 24VD på ved alarm Relæ 4 potentialefrit J5: Fællestryk på gruppe 1 Individuel alarm på aktiverer alle grupper alle grupper Jumper 1 til 4er "nulohm modstande "ÅBEN = fjerneteller klippet

21 Vejledning Side Statisk elektricitet 6.1 Generelt Denne central er blandt andet fremstillet ved hjælp af halvlederkomponenter. Disse komponenter er følsomme over for elektrostatiske udladninger (statisk elektricetet). Produktet kan skades, få dårlig ydelse eller reduceret levetid, hvis det udsættes for forkert behandling ved installation, service eller transport. 6.2 Håndtering af centralprint For at bibeholde produktets garanti, skal alle print med halvlederkomponenter håndteres i henhold til nedenstående punkter: Serviceteknikeren skal være beskyttet ved, at benytte et transportabelt servicesæt, som indeholder en beskyttelsesmåtte, et armbånd med jordingskabel, alt sammen koblet til det samme jordpotentiale. Serviceteknikeren skal udføre alle tilslutninger før printet berøres eller tages ud af centralkabinettet. Det før omtalte armbånd skal have god kontakt til serviceteknikerens hud. Når printet lægges til side, skal det lægges på den for omtalte måtte. Alle print skal monteres i centralen igen eller lægges i beskyttelsespose, før beskyttelsen fjernes. Ikke ledende materialer såsom syntetiske beklædningsgenstande, plast etc. må ikke komme i nærheden af produktet. Printet skal til enhver tid opbevares i beskyttelsespose, både ved service og transport. Sådanne poser må ikke åbnes af andre end trænet personale med det nødvendige beskyttelsesudstyr mod statisk elektricitet som beskrevet i dette afsnit.

22 Side 22 ZLX Tilslutningsdiagrammer, standardudgave 31 N STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved vilkårlig FEJL FEJL STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe BRAND 27 N STYREUDGANG (POTENTIALEFRI) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe BRAND 24 N V KLOKKEUDGANGE (POLVENDE) Aktiveres ved brand i vilkårlig gruppe k9 3k VD 2k2 OPEN OLLETOR (max. 1 00mA) Aktiveres ved vilkårlig FEJL FEJL 16 F.FEJL OPEN OLLETOR (max 1 00mA) Lysdioderne kan erstattes af relæer til brug for gruppevis alarmgivning. flergruppeafhængighed kan ligeledes etableres med relæer på relevante udgange. BRAND GR. 1 BRAND GR. 2 BRAND GR. 3 BRAND GR FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 EVAKUERING 11 EVA FJERNBETJENINGSPANEL STOP KLOKKER 10 SIL TILBAGESTIL 9 RST GR k9 DETEKTORGRUPPER GR. 3 GR k9 3k9 GR k9

23 Vejledning Side VA N JORD Tilkobling fortrafo (sekundær side) TRAFO L 2 A sikring for akkumulatorer N 250mA sikring for 24VD hjælpesp N Tilslutning af akkumulatorer 500mA sikring for klokkeudgang 1 500mA sikring for klokkeudgang N 22 0V DIL kontakter 1 KLOKKEUDG. 2 3 ENMANDSTEST ON OFF OFF ON OFF PULSERENDE FAST Ikke i brug FUNKTION TIL FUNKTION FRA 4 OFF Ikke i brug (Enmandstest= automatisk reset efter ca. 4sek.) V D F.FEJL FR.1 FR.2 FR.3 FR.4 11 EVA 10 SIL 1 4 ON SK 1 til frontkort RST 2 1 Hovedprint

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 8 4 1- tændsats Max. elastning 48 tændsats 24V 1 x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 ør montering... 3 2 unktionsprincip...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENTRAL TILBAGESTILLING MENU FRAKOBLING TEST. Betjening: Isæt nøgle - drej til højre.

BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENTRAL TILBAGESTILLING MENU FRAKOBLING TEST. Betjening: Isæt nøgle - drej til højre. ESMI A/S - lf: +45 60 18 37 18, - www.esmi.dk EN 54-2 I DRIF ESA 1 BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENRAL BRAND FORVARSLING SLUKNINGANLÆG AKIVERE RØGVENILAION AKIVERE AKIVERE ALARMSENDER AKIVERE ILBAGESILLING

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler

Premier Elite Hybridcentraler Premier Elite Hybridcentraler Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Premier Elite Premier Elite Premier Elite 24, 48, 88, 168 og 640 er

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENTRAL FLERE ALARMER I DRIFT TIL- KOBLING FRA- KOBLING OBS!

BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENTRAL FLERE ALARMER I DRIFT TIL- KOBLING FRA- KOBLING OBS! ESMI A/S - tlf.: +45 60 18 37 18, - www.esmi.dk BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENRAL FORVARSLING SLUKNINGSANLÆG AKIVERE RØGVENILAION AKIVERE AKIVERE ALARMSENDER AKIVERE ILBAGESILLING MISLYKKE IL / FRA

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere