Den skabende organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skabende organisation"

Transkript

1 Den skabende organisation Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Af Anni Stavnskær Pedersen, lektor og cand.mag i kommunikation og psykologi, UCN, pædagoguddannelsen Livet for medarbejderne i organisationer i dag er præget af en hastig udvikling, en konstant forandring og uforudsigelighed. Der er derfor et nødvendigt krav, at medarbejdere og organisationer opnår innovative egenskaber. Både innovationsrådet og globaliseringsrådet fremhæver nødvendigheden af, at innovation og kreativitet fremmes for organisationers overlevelse. Professor Steen Hildebrandt har ligeledes den holdning, at den tid, vi lever i, er præget af fortsat store omskiftelser, at det er en periode, der byder på større udfordringer og omskiftelighed, end noget tidligere årti muligvis har oplevet, og at der i fremtidens videns- og oplevelsessamfund er behov for, at : Vi skal være kreative og innovative: (Hildebrandt, 2006, p.13). I 1990 erne ville svaret på disse samfundsmæssige forandringer omkring kreativitet og innovation være organisationsudviklingsteorien omkring den lærende organisation. Men opfattelsen i denne artikel er, at det ikke længere er nok, at organisationer er lærende, hvilket har været et af de begreber, der har været herskende på bjerget i mange år inden for organisationsudviklingen. I den lærende organisation opererer man med begreberne om, at såvel individet, gruppen og organisationen må blive lærende, - forstået som double-loop-lærende. Chris Argyris og Donald Schön definerede double-loop læring således: Double-loop learning occurs when error is detected and corrected in ways that involve the modification of an organisation s underlying norms, policies, and objectives (Argyris & Schön, 1978, p.3) Selvom fokus i double-loop læring også er på, hvordan medarbejderne bliver innovative er den stadig forankret i refleksioner over fortiden, og de erfaringer man har med sig her. Når organisationer må blive i stand til at navigere i fremtidens uforudsigelige vind og vejr, er det ikke længere er nok at stille spørgsmålstegn ved det eksisterende og reflektere, - double-loop læringen i Argyris og Schöns terminologi. I fremtidens samfund bliver det nødvendigt at inkludere en læreproces i organisationen, hvor man ikke kun lærer af det eksisterende og fortiden, men skaber noget nyt igennem at tænke og handle kreativt, interaktivt og skabende. Organisationen er kontinuerlig innovativ forstået som, at den overskrider vanetænkningen, tænker nyt og udnytter forandringen. I fremtidens samfund skal organisationen være i stand til at være interaktiv og skabe den fremtid, som den ønsker for sig selv. Samfundet i dag lægger op til, at organisationer godt nok stadig skal være lærende som i den lærende organisation, men at de også må tilføje en skabende dimension. Med andre ord, - at begrebet den lærende organisation må suppleres med betegnelsen - den skabende organisation. Netop når samfundet i fremtiden for alle såvel offentlige som private organisationer bliver mere og mere uforudsigeligt, er det ikke udelukkende nok at lære af de eksisterende erfaringer og af fortiden. Man må lære af fremtiden. 1

2 Det fremtidsskabende Udgangspunktet for forandring er altså ikke længere vores nutid og nærmeste fremtid: Hvor er vi nu og hvor vil vi hen? Udgangspunktet flyttes til fremtiden: Hvor vil vi være og hvad vil vi skabe der? Otto Scharmers Theory U (2006) opererer ligeledes med denne fremtidsorientering i det, han begrebsligt kalder emergent læring. Scharmer skriver indledningsvist: In working with leadership teams across sectors and industries, I realized that leaders could not meet their existing challenges by operation only on the basis of past experiences. I wondered whether there could be a deeper learning cycle based on one s sensing of an emerging future, rather than on one s past experiences. I saw the most impressive leaders, creators, and master practitioners operating from a different core process that tunes in to and pulls us into future possibilities, and that has us operating from that altered state rather than simply reflecting an reacting to past experiences. (Scharmer, 2006, p. 5). Scharmer mener netop, at dette at lære fra fremtiden er vitalt for innovation. Men samtidigt er det også i Schamers fremstilling en krævende proces for det enkelte organisationsmedlem at være i en emergent læringsproces, fordi det involverer dét at kunne rumme usikkerheden og fejlbarligheden og turde at åbne sig for det utænkelige, - og nogen gange turde at prøve det umulige. I egne erfaringer med at skabe organisationsudviklingsprocesser ud fra denne tankegang, er der i det interaktive læringsmiljø med kollegaer opstået metoden visionsværkstedet. Visionsværkstedet har på nogle områder ligheder med fortidens metoder omkring f.eks. fremtidsværkstedet og den anerkendende undersøgelse. Men hvor man i tidligere metoder starter med fortiden eller nutiden starter visionsværkstedet i fremtiden og arbejder ud fra forskellige æstetiske metoder på at skabe en tydelig vision for fremtiden i organisationen. For at kunne træde ind i fremtiden og den skabende organisation er det nødvendigt at sætte nutiden og den daglige problemløsning ud af kraft og fremelske det legende visionære. For at deltagerne i visionsværkstedet kan opnå den tilstand, det kræver at tage springet fra fortiden og nutiden og starte med fremtiden, anvender vi æstetikkens sprog. Igennem æstetikkens formsprog kan der gives anderledes udtryk for de opfattelser og værdier, organisationen bygger på eller vil fremelske, og som kan være svære at udtrykke gennem normalsproget. Det kan give en anden form for erkendelse og dermed muliggøre forhandlingen af forskellige alternative eller helt nye opfattelser i organisationen. Vi har over tiden tillige oplevet, at det æstetiske formsprog giver organisatoriske samarbejdsprocesser energi og en kollektiv oplevelse af flow. De æstetiske læreprocesser bliver her centrale for oplevelse, opdagelse og eksperimenter. Tid og sted glemmes, og der bliver et fuldstændigt fælles fokus på visionen og opgaven, mens begrænsninger, positionering og vanetænkning sættes ud af kraft. Fælles visualisering, scenarier, mock-ups. Sådan ser det ud i fremtiden! Konkrete billeder, fortællinger, oplevelser, der fremkalder følelserne i individet, som kollektivet kan spejle sig i. Oplevelser i kroppen er adgangen til hjernen 2

3 og hjertet. Der er grobunden for fremtidens organisationsform: Hjerne, hjerte og krop. Vi rækker ud i fremtiden og når derud, hvor drømme får vinger, og visioner bliver til krystal. Visionen for lederværkstedet løftes, der tænkes nyt og overskridende. (Schumann og Stavnskær, 2006) Men et ophold i fremtiden og i visionsværkstedet bør følges op med bygning af en ressourcebro tilbage til nutiden, hvor virkeligheden og den kritiske tænkning igen iværksættes for, at man bliver i stand til at producere og iværksætte de fantastiske ideer, som der er opstået. Det vigtige i den skabende organisation er nemlig, at dét at orientere sig imod fremtiden i organisationen ikke kun forbliver et tankeeksperiment, men at det også hurtigt bliver omsat til handlinger. I sloganform vil det lyde således, at i den skabende organisation er det handlingen der skaber forvandlingen. I Sharmers version lyder det således: significant innovation is about doing things differently, not just talking about new ideas. (Scharmer, 2007). En væsentlig pointe i forståelsen af den skabende organisation består netop i at tænke og handle fremtidsorienteret. Hvordan ser den skabende organisation ud? Et fantastisk hus tager form. Smukke omgivelser. Laboratorier, ateliers, eksperimentarier og øverst en glaspyramide. I det øverste rum i organisation sidder medarbejderne og ser ud på stjernerne og den fremtid, de vil skabe Det dialogiske rum et lyst sted på øverste etage, med højt til loftet og store vinduer, så man har vid udsigt op mod himmelrummet og hen over alle landskaber (Madsen, 2000, p. 44). Ledere og medarbejdere kan bruge rummet sammen til kreative udviklende dialoger, og man kan bruge tid alene i stilhed og gå i gang med en indre dialog med sig selv. Men i dette fantastiske hus er der selvfølgelig også mødelokaler, hvor man lægger planer og træffer beslutninger. Værksteder til alle sprog og intelligenser, hvor man designer og producerer. Intim-rum, hvor man kan mødes til gruppearbejde og konfliktløsning. I den skabende organisation er der sågar et cirkelrundt drivhus, hvor det organiske læringssyn har fået et fysisk udtryk i form af planter og blomster, og hvor alle medarbejdere kan mødes. 3

4 Der er også i den skabende organisation et helt unikt rum nemlig et tidsrejserum, som indeholder kommunikationsformer, metoder og en indretning, der kan bringe deltagerne tilbage i tiden, men i særlig grad træner deltagerne i at være i det fremtidsorienterede og skabende rum. I fremtidsrummet tales der om visionen/ønskerne, som om de allerede var opfyldt, inspireret af metoderne omkring den anerkendende undersøgelse. På den måde skabes der en oplevelse af, at det faktisk er muligt Der frigøres en masse positiv og kreativ energi, som gør det videre arbejde lettere. Tit er det fordi, vi bilder os selv ind, at ting ikke kan forandres, at de faktisk ikke forandres! Men udover at tale om fremtiden i tidsrejserummet er der også placeret en mangfoldighed af materialer, så det at tale om fremtiden løbende kan kombineres med, at man, alt efter den enkelte organisations formål, designer de processer og produkter, der kommunikeres om. At tidsrejserummet ikke kun er et rum i ord, men også i handlinger er det, som gør rummet skabende. Ved at have alle disse rum til rådighed i den skabende organisation, bliver medarbejderne bevidste om, hvornår de fysisk eller mentalt befinder sig i det ene eller det andet rum. Alle er trænet i at vide, hvilket rum de skal vælge. Det er således ikke en ensidig anvendelse af én kommunikationsform og ét rum til mødet, som det var hyppigt forekommende i de tidligere organisationstyper, men en konstant vekselvirkning imellem de forskellige former for rum. I den skabende organisation ejer alle nøglen til dette øverste rum, og adgangsvejene er frie og frivillige. Som en del af den daglige kommunikationsform, som f.eks. til møder, kan det øverste rum besøges af både ledere og medarbejdere. Person og roller må imidlertid skilles ad. I det dialogiske rum er det personer, der taler, ikke roller. (Madsen, 2000, p. 45). En tilføjelse til det dialogiske rum er, at det i den skabende organisation ikke længere er så nødvendigt at skele til de formelle roller og magtstrukturer. Ledelse i den skabende organisation får nemlig en helt ny betydning. Otto Scharmer udtrykker det således: Note that I don t refer to individual leaders but to collective leadership, which includes all people effecting change regardless of their formal position (Scharmer, 2006, p.15). Forandringen i den skabende organisation sker således ved, at alle organisationsmedlemmer er med til at skabe fremtiden igennem den fortælling, de laver omkring den. Det betyder, at alle medarbejdere også er medskabere af deres egen fremtid i den skabende organisation. I den skabende organisation er alle selvledende, - men på en ny måde, hvor de ikke blot får ansvaret, men også mulighederne for at være selv-skabende og med-skabende til den vision, de ønsker for deres organisation i fremtiden. Organisationsmedlemmerne må nyorientere sig, - eller med Steen Hildebrandts ord blive interaktive. Op igennem 1990 erne er der blevet talt meget om at være pro-aktiv, at man skal være rettet mod fremtiden, hvilket også er en af nødvendighederne i organisationsudvikling. Men i den skabende organisation skal man overskride dette at tænke om fremtiden til yderligere at indgå i den inter-aktive rejse, hvor organisationsmedlemmerne sammen i organisationer skaber fremtiden. Rolf Jensen skriver i sin nye bog Fremtidsmagerne, at fremtidsmagerne er de, der skaber fremtiden. (Jensen, 2005 p.21). At fremtidsmagere skal være i stand til at opdage muligheder, gribe dem og 4

5 handle derudfra og Uden udvikling slukkes lyset i virksomheden på det korte sigt eller på det lange, men det slukkes. (Jensen, 2005 p. 22). Men selvom fremtidsmagerne, som bygger fremtiden, er nødvendige for organisation, er det naturligvis også nødvendigt med den daglige rutine og drift. Fokus i denne artikel er dog på forandringsdimensionen af organisationen. (Bennike og Stavnskær, 2006) Det er denne forandringsdimension, som er så nødvendig for at kunne interagere i fremtidens samfund, og som gør, at fremtidens organisation derfor må blive den skabende organisation. Den skabende organisation inkluderer både det driftsmæssige/rutineprægede - den lærende organisation, men tilføjer yderligere et skabende element. Den improviserende og skabende kommunikation Kommunikationsformen i den skabende organisation inkluderer de kommunikationsformer, der har været fremherskende tidligere. Men kommunikationsformen i den skabende organisation er ikke kun dialogisk, som i den lærende organisation, hvor man stræber efter forståelse og erkendelse. Det er yderligere en kreativ og improviserende kommunikation, hvor man følger både perspektiv og initiativ hos den eller dem, man interagerer med omkring skabelse af fremtiden. Det er ikke kun som i dialogen en sammensmeltning af forståelseshorisonter men der opstår noget helt nyt i den interaktive proces imellem organisationsmedlemmerne. Forskellen er, at man i en del af den kommunikationsform, som kendetegner den skabende kommunikation, nogle gange er nødt til at inkludere den andens holdninger og meninger uden, at man som i det dialogiske felt forstår meningen, og hvad der ligger forud. At man i udviklingen af det nye ofte er nødt til at give slip på kontrollen, - let go på styringen og lade de mere intuitive, legende og eksperimenterende sider blive sat i spil. Den kommunikationsform, der er kendetegnet ved det intuitive, har den force i forhold til den kritisk analytiske tænkning, at medarbejderne i organisationen vil blive i stand til at skabe. Den metode, man skal anvende i kommunikation, er at sige ja til hinandens initiativer - at gå med på de andres perspektiver for at kunne skabe den nye og grænseoverskridende tanke og læring. En kommunikation, som man er aktiv deltager i, og hvor man deltager med både hjerne, hjerte og krop eller sagt i en anden sprogkode - det kognitive, det emotionelle og det kropslige. At der herigennem skabes et engagement og en energi i kommunikationen, og det sker gennem løbende interaktion mellem organisationsmedlemmerne. Det handler om at blive åben over for andre ideer og holdninger og lægge den kritisk analytiske tænkning fra sig for en stund til fordel for en eksperimenterende tænkning og handling. Samtidigt er denne kommunikation kendetegnet ved, at organisationsmedlemmerne starter med at tale om det visionære og fremtiden, hvilket frigør energi i kommunikationen til efterfølgende at forholde sig til nutiden. Netop ved at det er fremtiden, der samtales om, gør det nemmere at nå frem til en ja-sigende og improviserende kommunikation, hvor det nye kan skabes og den interaktive rejse mod fremtiden i den skabende organisation - kan starte. 5

6 Den intuitive tanke og handling Men hvad kendetegner en intuitiv læreproces? Det er en læreproces, der er inkluderende i forhold til ideer hvor man improviserer sammen og begiver sig ud i det ukendte og uforudsigelige. Den intuitive tænkning arbejder ifølge Steen Larsen sammen med den logiske analyse og ikke imod den. Men i den intuitive tænkning inddrages langt flere umiddelbart uvedkommende elementer og de giver hermed et bredere beslutningsgrundlag, hvilket kan være en fordel især i meget komplekse situationer: Gennem intuitiv tænkning vil et menneske ofte være i stand til at nå løsninger eller problemer, som man ellers overhovedet ikke var i stand til at løse.. (Larsen, s. 73, 1995). De løsninger, der vil blive produceret med baggrund i en intuitiv læreproces, vil stimulere til mere kreative og effektive løsninger, men Larsen afrunder med, at det endelige resultat af processen må og skal bedømmes gennem analytisk tænkning. (Bennike og Stavnskær, 2006) Den skabende organisation i en sammenhæng Denne afsluttende opsamling er inspireret af Steen Hildebrandts opdeling i samfundstyper og herunder organisationsformer (Hildebrandt, 2006). Formålet med modellen er at tydeliggøre begrebet den skabende organisation, som opstod i samarbejde med kollega Gitte Bennike - dels ved at fremhæve forskelle til begrebet omkring den lærende organisation og modsætninger til industrisamfundets Scientific mangement og Taylorismens maskinmodel. (Petersen og Sabroe, 1999) Forfatteren er således fuldt bevidst om, at denne oversigt ikke er fyldestgørende, men intentionen er at skabe skitser til forhåbentlig over tid at blive i stand til at male et tydeligt billede for andre af den skabende organisation. Industrisamfundet Informationssamfundet Videnssamfundet Standardisering Specialisering Mekanisering Scientific management Single-loop læring Deocentrisk Teknologi Globalisering Individualisering Immaterialisering Den skabende organisation: Emergent læring Den lærende organisation: Double-loop læring Reaktiv Proaktiv Interaktive Monolog Dialog Den skabende kommunikation Linær tænkning Cirkulær tænkning Cirkulær tænkning og følelse Nutiden Fra nutid til fremtid Fremtiden Tilpasser sig forandringer Udnytter forandringer Skaber forandringer Maksimering af menneskets rationelle element Stiller spørgsmålstegn ved de eksisterende værdier Improvisere og skaber ifht. det uforudsigelige Litteraturliste: Argyris, Chris og Donald Schön 6

7 Organizational Learning: A theory of Action Perspective Addison-wesley Publishing Company, Reading Massachusetts, 1978 Dall, Mads Ole og Hansen Solveig, Hansen Slip anerkendelsen løs Frydenlund, 2001 Frederiksen, Jette Den lærende organisation Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1999 Hildebrandt, Steen Hildebrandt om ledelse. Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden Ledelsesforlaget, 2005 Hornstrup, Carsten Appreciative Inquiry København, 2000 Jensen, Rolf Fremtidsmagerne Børsens forlag, 2005 Larsen, Steen Ledelse i et nyt årtusinde Steen Larsen på eget forlag 1995 Madsen, Benedicte Dialog og gensig forståelse Dafolo, 2000 Petersen, Eggert og Sabroe, Knud-Erik Arbejdspsykologi Munksgaard,1990 Scharmer, Otto Theory U: Leading From the Emerging Future. Presencing as a Social Technology of the Future MIT,

8 Scharmer, Otto Theory U:Leading From the Future as it Emeges. The Social Technology of Presencing, Cambridge, 2007 Artikler: Bennike, Gitte og Stavnskær, Anni Den interaktive rejse imod fremtiden fra Fusionabel tekster om fusionsprocesser Pædagogseminariet i Aalborg, 2006 Hildebrandt, Steen, Fremtidens viden- og oplevelsessamfund, Fusionabel tekster om fusionsprocesser Pædagogseminariet i Aalborg, 2006 Schumann, Katrine og Stavnskær, Anni Kraftværket fra Fusionabel tekster om fusionsprocesser Pædagogseminariet i Aalborg,

Den interaktive rejse imod fremtiden

Den interaktive rejse imod fremtiden I forandringens kastevinde Den interaktive rejse imod fremtiden Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Gitte Bennike og Anni Stavnskær Pedersen Lektorer i KOL ved Pædagogseminariet

Læs mere

Den skabende institution

Den skabende institution Den skabende institution Anni Stavnskær Pedersen, cand.mag. i kommunikation og psykologi, lektor i kommunikation, organisation og ledelse, University College Nordjylland, Danmark. Fremtidens samfund vil

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

10.1 Organisatorisk læring

10.1 Organisatorisk læring Visionær Ledelse Forlaget Andersen 10.1 Organisatorisk læring Af Executice Director Human Resource, Niclas Kvernrød, Arla Foods Ingredients niclas.kvernrod@arlafoods.com Indhold Denne artikel har følgende

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Dr. C. Otto Scharmer Seniorlektor ved MIT Stifter af Presencing Institute www.ottoscharmer.com Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og Studieleder

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Organisatorisk læring

Organisatorisk læring Organisatorisk læring Kan organisationer lære? Kan de lade være? Kultur Proces Struktur 2 Beskriv den situation hvor der sidst skete læring på din arbejdsplads? Skriv ordet på karton og gå rundt og diskutér

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Løsningsfokuserede dialoger i APV-arbejdet - Fra reagerende til fremmende arbejdsmiljøer. Jonas Schmidt Funch

Løsningsfokuserede dialoger i APV-arbejdet - Fra reagerende til fremmende arbejdsmiljøer. Jonas Schmidt Funch Løsningsfokuserede dialoger i APV-arbejdet - Fra reagerende til fremmende arbejdsmiljøer Jonas Schmidt Funch funch.erhvervspsykologi@gmail.com 0 PRÆSENTATION OG RAMMESÆTNING TEGN PÅ ET HJÆLPSOMT OPLÆG?

Læs mere

U teori Af Pia Torreck, UPTION

U teori Af Pia Torreck, UPTION U teori Af Pia Torreck, UPTION Et filosofisk bud på ny lederadfærd Det indre øjeblik, hvor store ledelsesbedrifter bliver født Find din mission dit større formål En mental erkendelsesrejse at se med friske

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor Kort om mig Læreruddannet 10 år i folkeskolen 22 år på Pædagoguddannelse Peter Sabroe, som underviser,

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Hvad er læring et svar på inden for organisationsstudier?

Hvad er læring et svar på inden for organisationsstudier? MKL Forårssemester 2012 VELKOMMEN! Hvad er læring et svar på inden for organisationsstudier? Aarhus Universitet, Campus København 2 Organisatorisk læring (OL) Et felt i fortsat vækst at dømme efter udgivelser

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012 Forandringsledelse At gøre det nye og anderledes almindeligt Sabine Madsen, RUC Lidt om mig Sabine Madsen PhD fra CBS: Brug af metoder i praksis vs. Deres beskrivelse i litteratur Nu, Lektor på RUC Underviser

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Samrådet for specialskoleledere

Samrådet for specialskoleledere Samrådet for specialskoleledere Nye tanker nye muligheder for ledelse af ledere. En dag med systemisk tilgang til ledelse og inspiration fra Teori U Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. Fokus de kommende

Læs mere

Del 2 Bevidstheden om valget!

Del 2 Bevidstheden om valget! Reservatet ledelse og erkendelse side 1 Del 2 Bevidstheden om valget! Vi har gennem Del 1 fokuseret på det erkendelsesteoretiske og på de overvejelser af mere akademisk karakter, du som leder kan lægge

Læs mere

PÆDAGOGIKKEN OG KREATIVITETEN

PÆDAGOGIKKEN OG KREATIVITETEN PÆDAGOGIKKEN OG KREATIVITETEN Inspirationsoplæg til Børnenes Grundlovsdag d. 21. november 2011 v. chefanalytiker Morten Fisker, Mandag Morgen, mfisker@mm.dk Hvad skal I høre om den næste time? Hvorfor

Læs mere

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think.

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. Kursus i Kreativt Lederskab Hvad er kreativt lederskab? Kreative ledere får mennesker til at overraske sig selv og sammen skabe innovative

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

STOP! Ka vi ik lige ta den igen?

STOP! Ka vi ik lige ta den igen? STOP! Ka vi ik lige ta den igen? Organisatoriske forandringsprocesser: Fra ord til kroppe i udforskning Af Tinna Knudsen, Mette Dal Hasager, Britta Møller Stud.mag i Læring og forandringsprocesser. Institut

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Ankerhus Akademi. Den Værdsættende Metode. Århus den 1. marts 2009

Ankerhus Akademi. Den Værdsættende Metode. Århus den 1. marts 2009 Ankerhus Akademi Den Værdsættende Metode Red Barnet Ungdom Århus den 1. marts 2009 Præsentation af Ankerhus Etableret i 1979 Afdelinger i Århus, Randers, Odense, København og Oslo 50 konsulenter Konsulent

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling Pædagogisk forandringskompetence - perspektiver på meningsfuld kompetenceudvikling i moderne daginstitutioner Louise Eltved Krogsgård Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Drop vanetænkning - Og giv plads til nyskabende handlinger Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD, 11.nov. 2011 PROGRAM Oplæg om at løse nutidens problemer

Læs mere

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Dagens program Hvad var projekt Hybride Læringsmiljøer? Hvordan kommer man i gang med læring på et folkebibliotek? Læring på udlånsvagterne Indretning

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling Kan Teori U anvendes i vandselskaberne? Hvad er meningen? DANVA lederforum, 5. december 2012 Váslav Havel om tidens udfordringer: Jeg mener, der er

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Salon bæredygtig ledelse i det 21. århundrede. foto: madeleine kate mcgowan

Salon bæredygtig ledelse i det 21. århundrede. foto: madeleine kate mcgowan Salon bæredygtig ledelse i det 21. århundrede foto: madeleine kate mcgowan Salon bæredygtig ledelse bryd ud og skab fremtiden! Verdens fremtid er virksomhedens afgørende konkurrenceparameter, og bæredygtig

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Velkommen til modul 4a af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation

Velkommen til modul 4a af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation Velkommen til modul 4a af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger Dobbeltcirkel

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand.

Læs mere

Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid

Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid Erhvervspsykolog/cand.psych.aut. Allan Chang 24. oktober 2015 Køge Kommune Imagine You may say I am a dreamer but I m not the

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Hvorfor lethed? Min lederhistorie og udgangspunktet for arbejdet med frisættende ledelse Situationen på Heimdal i 2009: Stor udvikling og vækst MEN også voldsomt

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals!

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Beyond Project Leadership - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Tag skridtet videre fra traditionel projekt ledelse. Vær proaktiv, skab resonans og proces dit team

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SPROGLIG DIVERSITET OG UDFOLDELSE I BØRNEHAVEN ET PRAKSIS FORLØB Inspireret af Cooperative Learning Konference, Kolding 20. marts 14 Isabella Mørch, sprogvejleder, BUF, område

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Vækst, viden og netværk

Vækst, viden og netværk Vækst, viden og netværk Jan Bendix: Når netværk er noget værd... - læring fra livet i og imellem organisationer Netværk er in Netværk er for alvor kommet på lystavlen. Det er der mange gode begrundelser

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Forandringsledelse. så svært kan det være!

Forandringsledelse. så svært kan det være! Forandringsledelse så svært kan det være! Velkomst og formål Ledere står i dag over for udfordringen med at skabe succesfulde resultater i en virksomhed under evig transformation. Forandringer er konstant

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S

SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S METODE OG VÆRKTØJER - DER BIDRAGER KONSTRUKTIVT TIL DIN OG ANDRES LÆRING OG UDVIKLING Give andre noget at vokse

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Trivsel i Teams - mellem organisation, relationer og faglighed

Trivsel i Teams - mellem organisation, relationer og faglighed Trivsel i Teams - mellem organisation, relationer og faglighed Vibeke Andersen AAU CPH 14.Januar 2015 Projektteam Betina Dybbroe, PAES og Sundhedsfremme Roskilde Universitet Annette Kamp, ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Rettigheder til materiale

Rettigheder til materiale Alle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til dette materiale indehaves af Haslebo & Partnere. Delvis gengivelse er tilladt, såfremt Haslebo & Partnere skriftligt anføres som kilde. Enhver anden

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Anerkendende problemløsning

Anerkendende problemløsning Anerkendende problemløsning Preben Grønkjær, specialkonsulent i ledelse, magister i idéhistorie Region Syddanmarks Ledelsesakademi, februar 2012 Når man som konsulent bliver engageret i problemløsninger,

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere