NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING"

Transkript

1 NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008

2 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt 10 Saralystparkerne 11 Rundt i afdelingerne 12 Rundt i afdelingerne 13 Rundt i afdelingerne 14 Afd års jubilæum 15 Dead-line skal overholdes. Vi kan ikke garantere svar i samme nr. Beboerblad for Højbjerg Andelsboligforening REDAKTION: Inge L. Nielsen, Saralystparken II Leif Thøgersen, (ansv.), Saralystparken I Jan Rasmussen Infochef - ALBOA - tlf årgang - oktober 2008 Oplag 3000 eksemplarer. Bladet udkommer 4 gange årligt. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Ledigt job i ALBOA 16 Status på turnusarbejderne 17 Annoncer og bytteboliger 18 Nyheder - personalet 19 Boligsociale Fællessekretariat 20 Huslejeoversigt, alle afdelinger 21 Repræsentantskabsmøde Kontakt til foreningen 28 Stof til bladet sendes til: Højbjerg Andelsboligforening Vestergårdsvej Viby J. Eller: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest: Mandag d. 8. december Synspunkter, der forekommer i bladet, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for redaktionens eller foreningens standpunkt. Lay-out: ALBOA info - Jan Rasmussen Tryk: UNI TRYK Aps Åbyhøj Forsidefoto: Urmagertoften i efterårsdragten. Foto: Jan Rasmussen 2 på den side Hvad sker der i HAB... I Højbjerg Andelsboligforening er der vedtaget revision af 2 emner, målsætningsprogram og husdyrregler. Målsætningsprogrammet er vedtaget over 2 repræsentantskabsmøder den 29. og 30. marts Her behandlede man 2 emner og på et ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 8. september 2008 blev de sidste 3 emner vedtaget. Målsætningsprogrammet indeholder bl.a. hovedtemaer som boligpolitik, boliger og udearealer, miljø, beboerdemokrati - information, kvalitet og effektivitet. Det andet emne er husdyrregler. På repræsentantskabsmødet den 23. september var nye husdyrregler, - et forslag fra hovedbestyrelsen. Reglerne blev grundigt behandlet og med få rettelser blev det vedtaget. Husdyrreglerne gælder for alle afdelinger i Højbjerg Andelsboligforening. Hvis der er afdelinger som ønsker andre husdyrregler kan de forelægges på afdelingsmøder og vedtages. De nye regler sidder som indstik i dette blad, riv dem ud og gem dem. KR.

3 Fakta om Skimmelsvampe Af Ib B. Andersen - driftschef ALBOA Det vurderes, at der er skimmelsvampe i hver tiende lejebolig i Danmark. Med baggrund i dette uhyggeligt store antal ramte boliger har Landsbyggefonden iværksæt en storstilet kampagne i kampen mod skimmelsvampe i almene boliger. Kampagnen løber af stablen i efteråret 2008 og omhandler information til lejerne, ejendomsfunktionærerne og det administrative personale. I Alboa blev der i sommeren 2007 udarbejdet en handlingsplan for hvorledes en henvendelse fra en beboer skal registreres og behandles. Dette skete i erkendelse af, at det er vigtigt at tage fat om problemet med det samme, hvis der er mistanke om skimmelsvampe i boligen. En tidlig indsats vil ofte medvirke til at problemerne kan løses ved enkle indgreb i boligen. Hvad er skimmelsvampe? Skimmelsvampe er små svampe, der spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Der skal med andre ord være fugtigt for at svampene kan udvikle sig. Skimmelsvampe langs fodpanelet. (http://www.llosyd.dk) Svampene kan være sorte, brune, grønne eller hvide pletter på vægge, lofter og gulve. Nogle gange kan svampene have en muggen lugt. Hold derfor øje med pletter og skjolder på vægge og lofter og vær opmærksom på om der lugter muggent i skabe, langs paneler o.lign.. Hvorfor opstår skimmelsvampe? Skimmelsvampe skal som nævnt have fugtighed for at trives. Denne fugtighed kan enten opstå når der er skader på bygningen eller når der ikke luftes ud. Ved det første besøg undersøger inspektøren og varmemesteren om der er byggetekniske problemer. Såfremt dette er tilfældet, f.eks. utætte tagrender og nedløb, utæt tag, utætte vinduer m.m. vil de byggetekniske svigt blive udbedret. Hvis det er manglende udluftning vil der blive givet en instruktion om korrekt udluftning. Det vil dog ofte være en kombination af byggetekniske problemer og forkert brug af boligen, idet isoleringskravene for vore ældste ejendomme ikke var så skrappe som i dag. Det betyder, at der i vores gamle ejendomme ofte er problemer med kolde ydervægge og dermed en øget risiko for at der opstår fugtproblemer, især bag møbler, billeder og andet der er tæt på en kold væg. Disse gamle ejendomme øger kravet om at lufte rigeligt og korrekt ud. I en afdeling hvor alle boliger har samme byggetekniske problemer vil skimmelsvampen brede sig der hvor der ikke luftes korrekt ud. Hvordan undgås skimmelsvampe? Skimmelsvampe kan udgås hvis ejendommen holdes tør og der er god ventilation i boligen. Dette skal ske i samarbejde mellem beboerne og varmemesteren / administrationen. Varmemesteren skal løbende sikre, at bygningen vedligeholdes og at der som nævnt ikke er tilstoppede tagrender og lign..

4 I forbindelse med den årlige gennemgang eftergår inspektøren i samarbejde med varmemesteren afdelingen i og iværksætter evt. forebyggende foranstaltninger. Dette kan være udskiftning af facadefuger, ny tagbelægning m.m.. Det er også vigtigt at varmemesteren sikrer at ejendommens aftrækskanaler er velfungerende og at udsugningsventilerne ikke er tilstoppede. Hvad skal du selv gøre? Beboerne skal medvirke til at skimmelsvampene ikke udvikler sig i boligen. Dette sker først og fremmest ved at man indfører nogle gode vaner. Der luftes ud, med gennemtræk, mindst 2x10 min. hver dag. Friskluftventiler holdes åbne. Der tørres ikke tøj i boligen og vægge og gulve aftørres efter badet. Der sættes ikke møbler op ad kolde vægge. Hvis der er emhætte bruges den. Hold øje med evt. vandskader og giv besked til ejendomsfunktionæren eller inspektøren. Hvis man samarbejder i kampen mod skimmelsvampen vil der kunne ske en tidligere indsats og dermed vil udgifterne til udbedring blive mindre. Men endnu vigtigere vil boligen blive sundere at være i og dermed vil beboerne få en sundere hverdag. Hvis du vil vide mere så se på www. skimmel.dk eller kontakt din varmemester eller inspektør. Sidder du bag duggede ruder? Så skal der luftes ud, og her er den rigtige måde: 5 MINUTTERS GENNEMTRÆK og TÆND SÅ FOR VARMEN!!!! Det kan være nødvendigt at gentage dette flere gange i løbet af en dag - men det hjælper. Inspektør Ole Pedersen har skrevet en lille anti-dug vise, så skulle det være muligt at huske fremgangsmåden. BAG DUGGEDE RUDER Melodi: I en kælder sort som kul... Fem minutters gennemtræk, hjælper godt mod fugten. Det får nemlig duggen væk og forbedrer lugten. Hør så efter hvad jeg si r: Ta lidt toiletpapir, og få tørret rammen før du tænder varmen! Ser du til din store skræk duggen atter kommer. Fem minutters gennemtræk!!! Du må ta en ommer! Gør så atter som jeg si r: Tør med toiletpapir. Tænd så straks for varmen mens du hviler armen. Tekst Ole Pedersen - foto Jan Rasmussen Fik du ikke duggen væk mens du hviled armen?? Fem minutters gennemtræk!!! og så: Tænd for varmen!!! Du må nemlig huske på, du kan let gå hen og få vand i vindueskarmen hvis du glemmer Varmen!

5 Udlejning af 26 stk boliger Afdeling 29 - Hvidmosegård AFD.29 HVIDMOSEGÅRD Tekst: John Jensen, direktør // foto: Jan Rasmussen Højbjerg Andelsboligforening er i fuld gang med at opføre 26 stk boliger på grunden hvor den gamle gård Hvidmosegård lå. Boligerne kommer til at ligge ud til Bjødstrupvej mod vest og ud til Hattemagertoften mod øst. De vil få adresse på Hattemagertoften nr Højbjerg. Boligerne er som nævnt +55-boliger. Det er en form for klausulerede boliger: Til personer som er fyldt 55 år Til personer uden hjemmeboende børn Vigtigt omkring udlejning Ved førstegangs udlejning vil boligerne blive udlejet til laveste medlemsnummer i Højbjerg Andelsboligforening. Der gives ingen fortrinsret i øvrigt! Hovedbestyrelsen har besluttet, at fastlægge en dato for, hvornår interesserede skal henvende sig for at få tildelt en bolig. Denne dato er fastsat til: 15. november 2008 Umiddelbart herefter tildeles boligerne ud fra de ønsker som de interesserede måtte have, og i den rækkefølge som medlemsnummeret berettiger til - laveste medlemsnummer har 1. prioritet. Sådan gør du Udfyld omstående talon og indsend den til Højbjerg Andelsboligforenings administration, ALBOA, Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Mærk kuverten Hvidmosegård Hvis du ikke vil klippe i bladet kan du hente en tilmeldingsformular på Her kan du også læse mere om den nye afdeling. Indflytningsdatoer Indflytning er fastlagt således: 1. indflytning januar 2009 Blok 3 - Hattemagertoften indflytning februar 2009 Blok 2 - Hattemagertoften indflytning marts 2009 Blok 1 - Hattemagertoften 6-24 Omfanget af de enkelte indflytninger kan ses på oversigtsplanen på næste side. Fælleshus Der bliver opført et fælleshus på 130 m 2 som kan bruges af afdelingens beboere. I forbindelse med fælleshuset indrettes 2 stk. gæsteværelser.

6 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD Indflytning Indflytning 15. marts 2009: Nr. 6-2 rum 75,00 m 2 Nr. 8-3 rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 75,00 m 2 Indflytning 15. februar 2009: Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2 Indflytning 15. januar 2009: Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2

7 Boligtyper: AFD.29 HVIDMOSEGÅRD OBS! I forbindelse med huslejeberegningen tillægges alle boliger en andel af arealet i fælleshuset. Dette udgør 5 m 2 pr. bolig TYPE A: Hattemagertoften nr. 6 og 24 2 vær. - Bruttoareal 75 m 2 TYPE B1: Hattemagertoften nr. 8, 22, 26, 40, 46, 60 3 vær. - Bruttoareal 89,05 m 2 TYPE B2: Hattemagertoften nr. 16, 34, 54 3 vær. - Bruttoareal 89,28 m 2 TYPE C1: Hattemagertoften nr. 10, 20, 28, 38, 48, 58 3 vær. - bruttoareal 86,32 m 2

8 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD TYPE C2: Hattemagertoften nr. 14, 32, 52, 3 vær. - bruttoareal 89,78 m 2 TYPE D: Hattemagertoften nr. 12, 18, 30, 36, 50, 56 4 vær. - bruttoareal 105 m 2 BOLIG AREAL M2 HUSLEJE - KR. TYPE ANTAL RUM BRUTTO FÆLLES I ALT MÅNED INDSKUD A ,00 5,00 80, B ,05 5,00 94, B ,28 5,00 94, C ,32 5,00 91, C ,78 5,00 94, D ,00 5,00 110, Priserne er excl. el, vand, varme og antenne

9 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD TILMELDING: +55 BOLIGER - HVIDMOSEGÅRD Navn: Nuværende adresse: Fødselsdato: Medlems nr./indmeldelsesdato: Telefon: Skriv dit boligønske i prioriteret orden... 2, Dato: Underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være ALBOA i hænde senest den 15. november Send den til: ALBOA // Postboks 2373 // Vestergårdsvej 15 // 8260 Viby J - Mærk kuverten Hvidmosegård. Hvis du vil undgå at klippe i bladet kan du hente blanketten på Beboerhuset - Håndværkerparken Udlejning af lokaler til fest, foredrag, reception, konferencer m.v. For yderligere information... Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf

10 Saralystparkerne afd. 4 og 53 Sommerudflugt Af Leif Thøgersen // foto: Orla Andersen Lørdag den 16. august var der inviteret til sommerudflugt, så det glædede vi os til, da det altid plejer at være en hyggelig tur. Vi startede som vi plejer ved Saralystbrugsen kl Vi glædede os til turen, og vi var heldige for vejret så ud til at være os venligt stemt. Den Geografiske Have Vi skulle besøge den Geografiske Have ved Kolding. Turen gik fint. Denne fantastiske have er anlagt helt tilbage i 1917 af en planteskoleejer. Den rummer i dag et væld af planter, træer og buske fra næsten hele verden. Haven er opdelt, så der er en blå og en gul rute, så man kan vælge den rute man vil men kan også tage det lidt på tværs, så man ser de forskellige, mange og skønne planter, der er. Det er en dejlig tur rundt, så man kan beundre de mange skønne planter, buske og træer. Det var en dejlig oplevelse og samtidig havde vi fået udleveret en god og vejledende brochure, så man kunne følge med i det hele. Derefter kørte vi til Bramdrupdam Kro, hvor vi skulle spise middag. En vældig hyggelig kro og en dejlig middag, efterfølgende kaffe med æblekage. Koldinghus Derefter gik turen videre til Koldinghus. Det er jo fantastisk at tænke på at slottet er fra omkring 1200-tallet. Slottet er opført på en kunstig skabt borgholm i Kolding fjord. Slottet er blevet brugt som kongebolig op igennem mange år. I 1808 brændte slottet, da de spanske tropper frøs, så der blev fyret for meget. Det er altid spændende at komme på besøg især efter den store renovering. Selvom man har været der flere gange, opdager man altid noget nyt, som man formodentlig havde overset tidligere. Ydermere må man jo beundre det fantastiske renoveringsarbejde, der er udført, selv om man første gang tænkte, det kan da ikke passe, men når man har set det flere gange, må man jo absolut beundre det fantastiske arbejde, netop fordi man syntes, at det var alt for moderne til de gamle bygninger. Der er også udstillet mange dejlige ting i de forskellige sale bl.a. var der en meget spændende udstilling af ciseleret sølvtøj, det var meget spændende at studere de meget fine arbejder, der var. Vi havde god tid til at se slottet og diverse udstillinger og samtidig var der jo også tid til at få tørsten slukket, som man trængte til efter turen rundt på slottet. Vi nød drinken nede i slotsgården for vejret var perfekt. Så blev det tid til at begynde hjemturen, som gik dejlig roligt med et enkelt strække-ben ophold. Atter hjemme ved brugsen efter en dejlig og fin udflugt. Derfor skal der også lyde en stor tak til Anny for en god og veltilrettelagt udflugt. 10

11 Dødsfald Medlem af afdelingsbestyrelsen, Heidi Nielsen, er desværre død. Heidi var med i afdelingsbestyrelsen i flere år. Vi i bestyrelsen var meget glade for Heidi, vi vidste altid hvor vi havde hende. Man kunne stole på Heidi, hun skiftede ikke mening hele tiden og så igen, når hun havde sagt ja/nej så var det sådan, der var aldrig noget pjat med hende. Fastelavn og juletræfester gik Heidi op i med liv og sjæl. Heidi elskede børn og alt skulle være i orden, der skulle ikke spares på noget. Da Heidi var rask, var hun meget aktiv i bestyrelsen, hun sagde aldrig nej til et stykke arbejde. Under Heidis alvorlige sygdom fulgte hun stadig med i bestyrelsesarbejdet, hun ville stadig gerne deltage men kunne ikke den sidste tid. Vi i bestyrelsen vil savne Heidi, vores tanker går til Heidis familie, som nu skal få hverdagen til at fungere uden Heidi. Det bliver ikke nemt, men vi håber og tror, at det lykkes for dem. Afdelingsbestyrelsen i afd. 4, Saralystparken Saralystparkerne afd. 4 og 53 Udflugt for børn Tekst og foto: Inge L. Nielsen Igen i år var der udflugt for de to Saralystparker. Børneudflugten gik til Djurs Sommerland, en dejlig tur med mange glade børn. Det var dejligt, at alle kom til tiden både hjemmefra og da vi skulle hjem igen, ingen kom for sent så turen hjem gik planmæssigt med en flok meget trætte børn. I år var der kun 2 busser, skal vi ikke prøve næste år at blive lidt flere?, vi har før været 4 busser af sted. En god dag, alle morede sig, vejret var også godt, så vi var vist heldige! 11

12 Rundt i afdelingerne Saralystparken, afd. 53 Det er dejligt, at vi har fået de fine skraldeskure, og alt ville også være godt, hvis folk ikke absolut skal bruge pladsen omkring spandene til alt muligt affald såsom møbler og i øjeblikket en stor stak tøj. Mangler vi ikke lidt mere information om, hvor man skal gøre af slige ting? Leif Thøgersen Tekst og foto: Birthe Due Rasmussen Kort tid efter nytår fik afdelingen en henvendelse fra kunstudvalget, med tilbud om at overtage, og passe på den sidste af to skulpturer, der tidligere har stået på Saralyst Allé 55. Skulpturen var i forbindelse med nytåret blevet udsat for hærværk, og kunstudvalget mente, at den fremadrettet ville stå bedre i Frederiksparken, men først skulle den repareres lidt. Vi sagde naturligvis ja tak, og ventede spændt på hvornår den kunne opstilles. Kunstudvalget kom på besøg, og en egnet plads blev udvalgt Så kom der kunst til Frederiksparken Et hul til soklen blev gravet, og en dag midt i juni, kom så en stor gummiged kørende ind over græsplænen med soklen hængende under grappen. Den blev placeret i hullet, og ca. 14 dage senere kom så endelig skulpturen på plads. Frederiksparken siger mange tak, og vil fremover passe godt på den. Saralystparken 27 Tekst og foto: Finn Emsby Den 3. september kl troede alle der var brand i Saralystparken 27. Det viste sig at være en røgkrudtpølse der var antændt, heldigvis var det ikke regulær brand og efter kort tid var der luftet ud. Tre personer blev lettere røgforgiftet, de blev behandlet af brand- og Falckfolk samt den stedlige udrykningslæge og derefter kørt på skadestuen. 12

13 Rundt i afdelingerne Rejsegilde - Rundhøj Kollegiet Tekst og foto: Henning W. Nielsen Knud Rasmussen på talerstolen Tirsdag d. 27 maj 2008 Rejsegilde i afd Rundhøj Kollegiet i flot solskinsvejr. Tilstede var en lille skare håndværkere. Formand Knud Rasmussen fra Højbjerg Andelsboligforening holdt en fin tale, bl.a. om de ting der var gået forud for renoveringen - og frem til det flotte resultat som håndværkerne havde udført. Tømrermester Ole Rasmussen MT- Højgaard holdt også en fin tale. Han roste det fine projekt samt samarbejdet med bygherren og de forskellige håndværkere, samt at tidsplanen var overholdt. Han udbragte herefter hurra for byggeriet. Tilstede var også Torben Rasmussen fra Arkitektfirmaet Johansen & Rasmussen samt N.S. Rådgivende Ingeniører, Ivan Christensen. Fra Alboa deltog direktør John Jensen, projektchef Ole Berg, projektleder Jacob Tuesen og inspektør Kim B. Olsen. Med lidt forsinkelse kom den lynhurtige pølsemand og serverede hotdog, pølser, øl og vand til alle de fremmødte plus nogle børn og naboer. Pølsevognens forsinkelse skyldes en punktering, så det tog lidt tid at skifte hjul, men pølserne var gode og det var jo det vigtigste. Rejsegilde - afd. 29 Hvidmosegård Torsdag den 25. september var der rejsegilde på boligforeningens nye afdeling, Hvidmosegård på Hattemagertoften. (Se omtalen side 5-9) Foto: Ole Pedersen Arkitekt Ole Nielson, Arkitema - holder talen 13

14 Rundt i afdelingerne Foto: JR Afd. 53 Saralystparken Ombygningen af børnehaven på Saralyst Allé er nu ved at være færdig. Børnehaven er ombygget til 4 boliger: 1 stk. 2-rums bolig, 2 stk. 3-rums boliger og 1 stk. 4-rums bolig, alle med adgang til have/terrasse. Boligerne er udlejet. Samtidig er der udført lydisolering i selskabslokalet. Ombygningen blev påbegyndt medio maj 2008 og boligerne er klar til indflytning medio oktober Afd. 53 Saralystparken Stensætningen ud mod Michael Anchergsvej og Egebæksvej har gennemgået en større renovering, samtidig er der fjernet et antal store træer. Det har naturligvis givet masser af lys til de boliger der vender ud mod de to veje.. Foto: Kim Thomsen - Saralystparken Foto: JR Afd. 15 Kalkærparken Afdelingen har besluttet at udskifte vindues- og facadepartierne i de 60 gårdhavehuse. De nye partier bliver i træ/aluminium og de eksisterende udluftningslåger fjernes. Den store skydedør til haven bevares dog da den er skiftet inden for det seneste årti. Prisen for dette arbejde udgør 7,7 mill. kroner og det forventes færdigt i starten af november Håndværkerparken Mens Danmark sad klistret til tv-skærmens billeder af det royale Kronprinsebryllup, den 14 maj forsvandt Håndværkerparkens genbrugsplads ved en påsat brand. Nu - 4½ år efter, er en ny genbrugsplads på vej. Den placeres på arealet over for beboerhuset og opføres i teglsten med lette indervægge og paptag. Prisen bliver 3,85 mill. kroner og den forventes færdig ved udgangen af januar Foto: JR 14

15 Rundt i afdelingerne Afdeling års jubilæumsfest! De store smils fest Af Kirsten Skovbo - foto: Henning Nielsen/Pottemagertoften Tak for festen, der overgik alle forventninger. De mange smil, den velsmagende og spændende mad, talerne og den livfulde musik, både under middagen og til dansen bidrog i høj grad til den løftede gode stemning. Jeg tror, at mange af os nærmest følte os hensat til de gode gamle dage, som èn stor familie med blandede aldersgrupper Så der lød jubelskrig, når også bedagede bedstemødre svingede træbenet i dansen. Også vore indvandrere fra fjerne himmelstrøg deltog på lige fod med begejstrede glimt i øjenkrogen. Festen betød, at vi nu kender hinanden lidt bedre, istedet for kun lige at få et kig af hårtoppene omme bag hække og blomsterkummer. Så hvis vi før var tilfredse med at bo her i Håndværkerparken, er vi sikket nok blevet endnu mere gladere derfor. Ikke mindst - og især takket være den flittige bestyrelse, der sandelig ikke har ligget på den lade side for at give os allesammen sådan et uforglemmeligt og varigt minde. Jubilæet blev jo indledt af en ligeså pragtfuld morgenfest med gårdmusikanter der spillede os ud af sengene hin morgenstund den 23. august, hvor også børnene var indbudte. Med efterfølgende lækkert morgenbord, spøg, skæmt, optræden og - dans! En god idè at dele de to fester op på hver sin dato. Derved fik vi os en god forsmag, der gjorde os sultne efter at opleve mere af samme skuffe. Joeee, fantasien hos bestyrelsen fejler ikke noget - tværtimod! Nu ved vi noget godt om hinanden - ikke mindst at se den begejstring og temperament hvormed folk sprang rundt som kænguroer i dansens hede. At der ydermere var god plads i Beboerhusets smukke lokaler, hvor vi var tilmeldte 86 personer, betød at også de fysiske rammer var perfekte. Bravo for et herligt minde, som fremover nok skal virke fremmende for sammenhold og fællesskabsfølelse - i hvert fald i afdeling 33. Og hvem ved? Måske vores glæde smitter af på hele bebyggelsen! Med hjertelig tak Kirsten Skovbo Urmagertoften 20 15

16 Deltidsjob Hjælp til rengøring og service søges! ALBOA boligadministration søger hjælp til daglig rengøring og til af- og oprydning i forbindelse med mødeafvikling. Der søges 1 eller 2 personer, gerne nogle der kender hinanden og kan afløse/supplere hinanden - evt. et par. Arbejdet udføres i Højbjerg Andelsboligforenings kontorhus på Saralyst Allé 55 i Højbjerg, hvor Boligselskabernes Landsforening samt Det Boligsociale Fællessekretariat har til huse. Desuden anvender boligforeningen selv lokalerne til mødeaktiviteter. Der er stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Arbejdet omfatter normalt 20 timer pr. uge og det kan udføres enten før kl eller efter kl hvilket kan aftales med personalet på kontoret. Herudover kan der forekomme behov for assistance i forbindelse med mødeafvikling, både i dagtimerne og om aftenen. Sådan assistance vil aftales fra gang til gang. Aflønning sker efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist den Henvendelse for yderligere oplysninger samt ansøgning til: Jakob Thuesen Projektleder Vestergårdsvej 15 - Postboks Viby J Tlf

17 Status på turnusarbejder maling af indvendigt træværk Af Gert E. Aarslev Er du en af dem, som fik turnusarbejde tilbudt i foråret, men endnu ikke har fået det udført? Så har vi forespurgt os hos Malerfirmaet Overgaard, som udfører hovedparten af disse opgaver. Christina Overgård meddeler, at de har en del på venteliste fra foråret. Malerfirmaet vil gerne have tømt ventelisten inden nye opgaver kommer til. Det er derfor aftalt at malerfirmaet melder tilbage til os, når de har plads til turnusopgaver igen. Dette betyder hvis du står for tur til turnus i efteråret, vil du få tilbudt at få udført dit turnusarbejde senere på året. Er du i tvivl om, hvornår det er din tur - kan du altid kontakte mig, på tlf eller mail: HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf

18 BYTTEBOLIGER HAVES: Børupvænget - Tranbjerg 2 vær. 69 m 2 i ét plan - m /lille have ØNSKES: 2 eller 3 vær. i Tranbjergparken eller Gartnervænget KONTAKT: Tlf HAVES: Olaf Rudes Vej - med helt ny altan. stuelejlighed: 2 vær. m /kammer - 72m 2 ØNSKES: Gartnervænget - rækkehus med garage. KONTAKT: Jens Lyngkjær - Tlf Gæsterum udlejes Frederiksparken Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Håndværkerparken Hundeklubben HAPS Kom til sweisshunde-aften den 4. november 2008 kl i Pottemagertoften 170 (lokalet ved søen). HAPS har fået to erfarne sweisshundeførere til at holde et foredrag om, hvordan de arbejder med hundene og vildet. De viser film og der bliver tid til at stille spørgsmål. Der vil være kaffe og kage. For medlemmer er arrangementet gratis, for ikke medlemmer koster det kr. 25,- Bindende tilmelding til: Finn - Karetmagertoften 109 Tlf HUSK TRÆNING! Hver mandag aften kl ved skuret på hundeområdet. Kun for medlemmer. af HAPS 18

19 Personalenyheder NYANSÆTTELSE Dennis Rasmussen - Driftssekretariatet er ansat som driftssekretær pr. 1. september Dennis er 35 år og kommer fra en stilling som teknisk sekretær på Boligkontoret Århus. Han er oprindelig uddannet på Kollegiekontoret og har herefter været ansat i Aabyhøj Boligforening, Fagbo og Højbjerg Andelsboligforening.. 25 Fredag den 1. august 2008 kunne varmemester Lars Nielsen, Håndværkerparken fejre 25 års jubilæum i Højbjerg Andelsboligforening. Boligforeningen markerede dagen med en reception i selskabslokalet i Urmagertoften - og rigtig mange mennesker kom og gratulerede jubilaren. Lars Nielsen har tilbragt de sidste 25 år i Håndværkerparken, både i arbejdstiden og som beboer i Urmagertoften. EFTERLØN Henning W. Nielsen Afløser Henning har valgt at gå på efterløn pr. 1. oktober Henning har været afløser siden den 1. juni 1985, herudover har han været fast mand på Rundhøj Kollegiet, Absalonsgade, Ingerslevs Boulevard samt en række børneinstitutioner. Boligforeningen markerede dagen med en afskedsreception på L.A. Ringsvej og det store fremmøde viste tydeligt Hennings enorme berøringsflade og popularitet. EFTERLØN Tommy Sønderby Tommy Sønderby, varmemester i afd. 4 og 53 Saralystparkerne siden den 20. juni har valgt at gå på efterløn pr. 1. september Afskeden blev markeret ved en særdeles velbesøgt reception i selskabslokalet på Saralyst Allé, onsdag den 27. august

20 Det Boligsociale Fællessekretariat Succesfuld sommerferie i Gellerup Tekst og foto: Benedikte Erlykke - Kommunikationskonsulent I sommerferien var der familiesommerkurser på Gellerup Højskole på Nordgårdskolen. I alt ca. 100 voksne og børn deltog. På sommerkurserne blev der arbejdet med forskellige temaer, ligesom der hver uge var en udflugt ud af huset til et sted i Danmark. Noget at være fælles om En dag er det sang og stomp, der er på programmet. Med sammenrullede aviser slår en flok børn rytmer, musiklæreren fører an, og børnene følger koncentreret med. Nogle forældre kigger på, bl.a. Suhad og Wissal. Det er første dag Suhad er med, hun er kommet med sine to børn Anders på 8 og Sarah på 4. Wissal har deltaget i mange af højskolens aktiviteter sammen med sine børn. Det er hende, der har lokket Suhad med i dag, de to er nemlig veninder og mødte hinanden på sprogskole for nogle år siden. Wissals mange rosende ord har gjort Suhad nysgerrig, så selvom det er Anders fødselsdag, og selvom Suhad bor et stykke fra højskolen i Århus Nord, har hun alligevel fundet tid og fået lyst til at kigge forbi. Mens Sarah og Anders trommer, går vi uden for og taler. Wissal fortæller ivrigt om de forskellige kurser, der har været på højskolen. Det sjoveste har været historiefortælling og arbejdet med det farverige kunstværk, som alle deltagere børn og voksne har været fælles om. Udflugter ud i det danske rige Men noget andet som også har været af stor betydning, er de ugentlige udflugter til andre byer og egne i Danmark. Wissal fortæller, at hun er vokset op med en far, der i weekenderne tog sine børn med i bilen og kørte ud i landet for at lære dem fædrelandet at kende. Det er noget, jeg gerne vil give videre til mine egne børn, jeg vil gerne vise dem Danmark, jeg kender jo faktisk kun selv Brabrand og Århus C. Derfor synes jeg, det har været rigtig godt at være ude i landet og se, at sådan her kan Danmark også være. Der er kommet mange gode ferieminder i kufferten. Især har turen til Skagen gjort et stort indtryk alt det sand! Ny lyst til at komme ud på egen hånd Projektleder for højskolen, Kasper Graarup, er tilfreds med sommerkurserne. Han synes også, at udflugterne har været en stor succes: De har givet deltagerne nogle gode oplevelser sammen. Og så har det givet inspiration til flere udflugter på egen hånd. Eksempelvis var Kalø Vig en stor og behagelig overraskelse for mange, der bad om at få adresse og kørselsvejledning, for de ville så gerne derud igen. Gellerup Højskole åbner først rigtigt i 2009, men i efterårsferien vil der igen være ferieaktiviteter. Denne gang handler det om naturen, og hvad vi bruger den til. Der bliver bl.a. en udflugt til Mols Bjerge, hvor en naturvejleder vil præsentere deltagerne for alverdens spiselige og uspiselige kryb herunder frøer og firben. Du kan se hele programmet på dk - hvor du også kan tilmelde dig. Wissal El Arid (tv) og Suhad Hamad foran det store maleri, som børn og voksne var fælles om at lave under sommerkurserne. 20

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd. 22 5 Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FUSIONSPROCESSEN BOLIGFORENINGEN BO&LIV VIBY ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i AlmenBo-Aarhus afdeling 16. afholdt den 9. september 2013 i Tilst-Kasted sognegård.

Referat fra ordinært afdelingsmøde i AlmenBo-Aarhus afdeling 16. afholdt den 9. september 2013 i Tilst-Kasted sognegård. i) Valg af dirigent og referent. Dagsorden: Ad 2) Godkendelse af forretningsorden: Godkendt. godkendte dette. afdelingsmødet var rettidigt mdvarslet. Kim Ribergaard blev valgt som referent afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere