NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING"

Transkript

1 NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008

2 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt 10 Saralystparkerne 11 Rundt i afdelingerne 12 Rundt i afdelingerne 13 Rundt i afdelingerne 14 Afd års jubilæum 15 Dead-line skal overholdes. Vi kan ikke garantere svar i samme nr. Beboerblad for Højbjerg Andelsboligforening REDAKTION: Inge L. Nielsen, Saralystparken II Leif Thøgersen, (ansv.), Saralystparken I Jan Rasmussen Infochef - ALBOA - tlf årgang - oktober 2008 Oplag 3000 eksemplarer. Bladet udkommer 4 gange årligt. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Ledigt job i ALBOA 16 Status på turnusarbejderne 17 Annoncer og bytteboliger 18 Nyheder - personalet 19 Boligsociale Fællessekretariat 20 Huslejeoversigt, alle afdelinger 21 Repræsentantskabsmøde Kontakt til foreningen 28 Stof til bladet sendes til: Højbjerg Andelsboligforening Vestergårdsvej Viby J. Eller: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest: Mandag d. 8. december Synspunkter, der forekommer i bladet, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for redaktionens eller foreningens standpunkt. Lay-out: ALBOA info - Jan Rasmussen Tryk: UNI TRYK Aps Åbyhøj Forsidefoto: Urmagertoften i efterårsdragten. Foto: Jan Rasmussen 2 på den side Hvad sker der i HAB... I Højbjerg Andelsboligforening er der vedtaget revision af 2 emner, målsætningsprogram og husdyrregler. Målsætningsprogrammet er vedtaget over 2 repræsentantskabsmøder den 29. og 30. marts Her behandlede man 2 emner og på et ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 8. september 2008 blev de sidste 3 emner vedtaget. Målsætningsprogrammet indeholder bl.a. hovedtemaer som boligpolitik, boliger og udearealer, miljø, beboerdemokrati - information, kvalitet og effektivitet. Det andet emne er husdyrregler. På repræsentantskabsmødet den 23. september var nye husdyrregler, - et forslag fra hovedbestyrelsen. Reglerne blev grundigt behandlet og med få rettelser blev det vedtaget. Husdyrreglerne gælder for alle afdelinger i Højbjerg Andelsboligforening. Hvis der er afdelinger som ønsker andre husdyrregler kan de forelægges på afdelingsmøder og vedtages. De nye regler sidder som indstik i dette blad, riv dem ud og gem dem. KR.

3 Fakta om Skimmelsvampe Af Ib B. Andersen - driftschef ALBOA Det vurderes, at der er skimmelsvampe i hver tiende lejebolig i Danmark. Med baggrund i dette uhyggeligt store antal ramte boliger har Landsbyggefonden iværksæt en storstilet kampagne i kampen mod skimmelsvampe i almene boliger. Kampagnen løber af stablen i efteråret 2008 og omhandler information til lejerne, ejendomsfunktionærerne og det administrative personale. I Alboa blev der i sommeren 2007 udarbejdet en handlingsplan for hvorledes en henvendelse fra en beboer skal registreres og behandles. Dette skete i erkendelse af, at det er vigtigt at tage fat om problemet med det samme, hvis der er mistanke om skimmelsvampe i boligen. En tidlig indsats vil ofte medvirke til at problemerne kan løses ved enkle indgreb i boligen. Hvad er skimmelsvampe? Skimmelsvampe er små svampe, der spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Der skal med andre ord være fugtigt for at svampene kan udvikle sig. Skimmelsvampe langs fodpanelet. (http://www.llosyd.dk) Svampene kan være sorte, brune, grønne eller hvide pletter på vægge, lofter og gulve. Nogle gange kan svampene have en muggen lugt. Hold derfor øje med pletter og skjolder på vægge og lofter og vær opmærksom på om der lugter muggent i skabe, langs paneler o.lign.. Hvorfor opstår skimmelsvampe? Skimmelsvampe skal som nævnt have fugtighed for at trives. Denne fugtighed kan enten opstå når der er skader på bygningen eller når der ikke luftes ud. Ved det første besøg undersøger inspektøren og varmemesteren om der er byggetekniske problemer. Såfremt dette er tilfældet, f.eks. utætte tagrender og nedløb, utæt tag, utætte vinduer m.m. vil de byggetekniske svigt blive udbedret. Hvis det er manglende udluftning vil der blive givet en instruktion om korrekt udluftning. Det vil dog ofte være en kombination af byggetekniske problemer og forkert brug af boligen, idet isoleringskravene for vore ældste ejendomme ikke var så skrappe som i dag. Det betyder, at der i vores gamle ejendomme ofte er problemer med kolde ydervægge og dermed en øget risiko for at der opstår fugtproblemer, især bag møbler, billeder og andet der er tæt på en kold væg. Disse gamle ejendomme øger kravet om at lufte rigeligt og korrekt ud. I en afdeling hvor alle boliger har samme byggetekniske problemer vil skimmelsvampen brede sig der hvor der ikke luftes korrekt ud. Hvordan undgås skimmelsvampe? Skimmelsvampe kan udgås hvis ejendommen holdes tør og der er god ventilation i boligen. Dette skal ske i samarbejde mellem beboerne og varmemesteren / administrationen. Varmemesteren skal løbende sikre, at bygningen vedligeholdes og at der som nævnt ikke er tilstoppede tagrender og lign..

4 I forbindelse med den årlige gennemgang eftergår inspektøren i samarbejde med varmemesteren afdelingen i og iværksætter evt. forebyggende foranstaltninger. Dette kan være udskiftning af facadefuger, ny tagbelægning m.m.. Det er også vigtigt at varmemesteren sikrer at ejendommens aftrækskanaler er velfungerende og at udsugningsventilerne ikke er tilstoppede. Hvad skal du selv gøre? Beboerne skal medvirke til at skimmelsvampene ikke udvikler sig i boligen. Dette sker først og fremmest ved at man indfører nogle gode vaner. Der luftes ud, med gennemtræk, mindst 2x10 min. hver dag. Friskluftventiler holdes åbne. Der tørres ikke tøj i boligen og vægge og gulve aftørres efter badet. Der sættes ikke møbler op ad kolde vægge. Hvis der er emhætte bruges den. Hold øje med evt. vandskader og giv besked til ejendomsfunktionæren eller inspektøren. Hvis man samarbejder i kampen mod skimmelsvampen vil der kunne ske en tidligere indsats og dermed vil udgifterne til udbedring blive mindre. Men endnu vigtigere vil boligen blive sundere at være i og dermed vil beboerne få en sundere hverdag. Hvis du vil vide mere så se på www. skimmel.dk eller kontakt din varmemester eller inspektør. Sidder du bag duggede ruder? Så skal der luftes ud, og her er den rigtige måde: 5 MINUTTERS GENNEMTRÆK og TÆND SÅ FOR VARMEN!!!! Det kan være nødvendigt at gentage dette flere gange i løbet af en dag - men det hjælper. Inspektør Ole Pedersen har skrevet en lille anti-dug vise, så skulle det være muligt at huske fremgangsmåden. BAG DUGGEDE RUDER Melodi: I en kælder sort som kul... Fem minutters gennemtræk, hjælper godt mod fugten. Det får nemlig duggen væk og forbedrer lugten. Hør så efter hvad jeg si r: Ta lidt toiletpapir, og få tørret rammen før du tænder varmen! Ser du til din store skræk duggen atter kommer. Fem minutters gennemtræk!!! Du må ta en ommer! Gør så atter som jeg si r: Tør med toiletpapir. Tænd så straks for varmen mens du hviler armen. Tekst Ole Pedersen - foto Jan Rasmussen Fik du ikke duggen væk mens du hviled armen?? Fem minutters gennemtræk!!! og så: Tænd for varmen!!! Du må nemlig huske på, du kan let gå hen og få vand i vindueskarmen hvis du glemmer Varmen!

5 Udlejning af 26 stk boliger Afdeling 29 - Hvidmosegård AFD.29 HVIDMOSEGÅRD Tekst: John Jensen, direktør // foto: Jan Rasmussen Højbjerg Andelsboligforening er i fuld gang med at opføre 26 stk boliger på grunden hvor den gamle gård Hvidmosegård lå. Boligerne kommer til at ligge ud til Bjødstrupvej mod vest og ud til Hattemagertoften mod øst. De vil få adresse på Hattemagertoften nr Højbjerg. Boligerne er som nævnt +55-boliger. Det er en form for klausulerede boliger: Til personer som er fyldt 55 år Til personer uden hjemmeboende børn Vigtigt omkring udlejning Ved førstegangs udlejning vil boligerne blive udlejet til laveste medlemsnummer i Højbjerg Andelsboligforening. Der gives ingen fortrinsret i øvrigt! Hovedbestyrelsen har besluttet, at fastlægge en dato for, hvornår interesserede skal henvende sig for at få tildelt en bolig. Denne dato er fastsat til: 15. november 2008 Umiddelbart herefter tildeles boligerne ud fra de ønsker som de interesserede måtte have, og i den rækkefølge som medlemsnummeret berettiger til - laveste medlemsnummer har 1. prioritet. Sådan gør du Udfyld omstående talon og indsend den til Højbjerg Andelsboligforenings administration, ALBOA, Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Mærk kuverten Hvidmosegård Hvis du ikke vil klippe i bladet kan du hente en tilmeldingsformular på Her kan du også læse mere om den nye afdeling. Indflytningsdatoer Indflytning er fastlagt således: 1. indflytning januar 2009 Blok 3 - Hattemagertoften indflytning februar 2009 Blok 2 - Hattemagertoften indflytning marts 2009 Blok 1 - Hattemagertoften 6-24 Omfanget af de enkelte indflytninger kan ses på oversigtsplanen på næste side. Fælleshus Der bliver opført et fælleshus på 130 m 2 som kan bruges af afdelingens beboere. I forbindelse med fælleshuset indrettes 2 stk. gæsteværelser.

6 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD Indflytning Indflytning 15. marts 2009: Nr. 6-2 rum 75,00 m 2 Nr. 8-3 rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 75,00 m 2 Indflytning 15. februar 2009: Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2 Indflytning 15. januar 2009: Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2

7 Boligtyper: AFD.29 HVIDMOSEGÅRD OBS! I forbindelse med huslejeberegningen tillægges alle boliger en andel af arealet i fælleshuset. Dette udgør 5 m 2 pr. bolig TYPE A: Hattemagertoften nr. 6 og 24 2 vær. - Bruttoareal 75 m 2 TYPE B1: Hattemagertoften nr. 8, 22, 26, 40, 46, 60 3 vær. - Bruttoareal 89,05 m 2 TYPE B2: Hattemagertoften nr. 16, 34, 54 3 vær. - Bruttoareal 89,28 m 2 TYPE C1: Hattemagertoften nr. 10, 20, 28, 38, 48, 58 3 vær. - bruttoareal 86,32 m 2

8 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD TYPE C2: Hattemagertoften nr. 14, 32, 52, 3 vær. - bruttoareal 89,78 m 2 TYPE D: Hattemagertoften nr. 12, 18, 30, 36, 50, 56 4 vær. - bruttoareal 105 m 2 BOLIG AREAL M2 HUSLEJE - KR. TYPE ANTAL RUM BRUTTO FÆLLES I ALT MÅNED INDSKUD A ,00 5,00 80, B ,05 5,00 94, B ,28 5,00 94, C ,32 5,00 91, C ,78 5,00 94, D ,00 5,00 110, Priserne er excl. el, vand, varme og antenne

9 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD TILMELDING: +55 BOLIGER - HVIDMOSEGÅRD Navn: Nuværende adresse: Fødselsdato: Medlems nr./indmeldelsesdato: Telefon: Skriv dit boligønske i prioriteret orden... 2, Dato: Underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være ALBOA i hænde senest den 15. november Send den til: ALBOA // Postboks 2373 // Vestergårdsvej 15 // 8260 Viby J - Mærk kuverten Hvidmosegård. Hvis du vil undgå at klippe i bladet kan du hente blanketten på Beboerhuset - Håndværkerparken Udlejning af lokaler til fest, foredrag, reception, konferencer m.v. For yderligere information... Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf

10 Saralystparkerne afd. 4 og 53 Sommerudflugt Af Leif Thøgersen // foto: Orla Andersen Lørdag den 16. august var der inviteret til sommerudflugt, så det glædede vi os til, da det altid plejer at være en hyggelig tur. Vi startede som vi plejer ved Saralystbrugsen kl Vi glædede os til turen, og vi var heldige for vejret så ud til at være os venligt stemt. Den Geografiske Have Vi skulle besøge den Geografiske Have ved Kolding. Turen gik fint. Denne fantastiske have er anlagt helt tilbage i 1917 af en planteskoleejer. Den rummer i dag et væld af planter, træer og buske fra næsten hele verden. Haven er opdelt, så der er en blå og en gul rute, så man kan vælge den rute man vil men kan også tage det lidt på tværs, så man ser de forskellige, mange og skønne planter, der er. Det er en dejlig tur rundt, så man kan beundre de mange skønne planter, buske og træer. Det var en dejlig oplevelse og samtidig havde vi fået udleveret en god og vejledende brochure, så man kunne følge med i det hele. Derefter kørte vi til Bramdrupdam Kro, hvor vi skulle spise middag. En vældig hyggelig kro og en dejlig middag, efterfølgende kaffe med æblekage. Koldinghus Derefter gik turen videre til Koldinghus. Det er jo fantastisk at tænke på at slottet er fra omkring 1200-tallet. Slottet er opført på en kunstig skabt borgholm i Kolding fjord. Slottet er blevet brugt som kongebolig op igennem mange år. I 1808 brændte slottet, da de spanske tropper frøs, så der blev fyret for meget. Det er altid spændende at komme på besøg især efter den store renovering. Selvom man har været der flere gange, opdager man altid noget nyt, som man formodentlig havde overset tidligere. Ydermere må man jo beundre det fantastiske renoveringsarbejde, der er udført, selv om man første gang tænkte, det kan da ikke passe, men når man har set det flere gange, må man jo absolut beundre det fantastiske arbejde, netop fordi man syntes, at det var alt for moderne til de gamle bygninger. Der er også udstillet mange dejlige ting i de forskellige sale bl.a. var der en meget spændende udstilling af ciseleret sølvtøj, det var meget spændende at studere de meget fine arbejder, der var. Vi havde god tid til at se slottet og diverse udstillinger og samtidig var der jo også tid til at få tørsten slukket, som man trængte til efter turen rundt på slottet. Vi nød drinken nede i slotsgården for vejret var perfekt. Så blev det tid til at begynde hjemturen, som gik dejlig roligt med et enkelt strække-ben ophold. Atter hjemme ved brugsen efter en dejlig og fin udflugt. Derfor skal der også lyde en stor tak til Anny for en god og veltilrettelagt udflugt. 10

11 Dødsfald Medlem af afdelingsbestyrelsen, Heidi Nielsen, er desværre død. Heidi var med i afdelingsbestyrelsen i flere år. Vi i bestyrelsen var meget glade for Heidi, vi vidste altid hvor vi havde hende. Man kunne stole på Heidi, hun skiftede ikke mening hele tiden og så igen, når hun havde sagt ja/nej så var det sådan, der var aldrig noget pjat med hende. Fastelavn og juletræfester gik Heidi op i med liv og sjæl. Heidi elskede børn og alt skulle være i orden, der skulle ikke spares på noget. Da Heidi var rask, var hun meget aktiv i bestyrelsen, hun sagde aldrig nej til et stykke arbejde. Under Heidis alvorlige sygdom fulgte hun stadig med i bestyrelsesarbejdet, hun ville stadig gerne deltage men kunne ikke den sidste tid. Vi i bestyrelsen vil savne Heidi, vores tanker går til Heidis familie, som nu skal få hverdagen til at fungere uden Heidi. Det bliver ikke nemt, men vi håber og tror, at det lykkes for dem. Afdelingsbestyrelsen i afd. 4, Saralystparken Saralystparkerne afd. 4 og 53 Udflugt for børn Tekst og foto: Inge L. Nielsen Igen i år var der udflugt for de to Saralystparker. Børneudflugten gik til Djurs Sommerland, en dejlig tur med mange glade børn. Det var dejligt, at alle kom til tiden både hjemmefra og da vi skulle hjem igen, ingen kom for sent så turen hjem gik planmæssigt med en flok meget trætte børn. I år var der kun 2 busser, skal vi ikke prøve næste år at blive lidt flere?, vi har før været 4 busser af sted. En god dag, alle morede sig, vejret var også godt, så vi var vist heldige! 11

12 Rundt i afdelingerne Saralystparken, afd. 53 Det er dejligt, at vi har fået de fine skraldeskure, og alt ville også være godt, hvis folk ikke absolut skal bruge pladsen omkring spandene til alt muligt affald såsom møbler og i øjeblikket en stor stak tøj. Mangler vi ikke lidt mere information om, hvor man skal gøre af slige ting? Leif Thøgersen Tekst og foto: Birthe Due Rasmussen Kort tid efter nytår fik afdelingen en henvendelse fra kunstudvalget, med tilbud om at overtage, og passe på den sidste af to skulpturer, der tidligere har stået på Saralyst Allé 55. Skulpturen var i forbindelse med nytåret blevet udsat for hærværk, og kunstudvalget mente, at den fremadrettet ville stå bedre i Frederiksparken, men først skulle den repareres lidt. Vi sagde naturligvis ja tak, og ventede spændt på hvornår den kunne opstilles. Kunstudvalget kom på besøg, og en egnet plads blev udvalgt Så kom der kunst til Frederiksparken Et hul til soklen blev gravet, og en dag midt i juni, kom så en stor gummiged kørende ind over græsplænen med soklen hængende under grappen. Den blev placeret i hullet, og ca. 14 dage senere kom så endelig skulpturen på plads. Frederiksparken siger mange tak, og vil fremover passe godt på den. Saralystparken 27 Tekst og foto: Finn Emsby Den 3. september kl troede alle der var brand i Saralystparken 27. Det viste sig at være en røgkrudtpølse der var antændt, heldigvis var det ikke regulær brand og efter kort tid var der luftet ud. Tre personer blev lettere røgforgiftet, de blev behandlet af brand- og Falckfolk samt den stedlige udrykningslæge og derefter kørt på skadestuen. 12

13 Rundt i afdelingerne Rejsegilde - Rundhøj Kollegiet Tekst og foto: Henning W. Nielsen Knud Rasmussen på talerstolen Tirsdag d. 27 maj 2008 Rejsegilde i afd Rundhøj Kollegiet i flot solskinsvejr. Tilstede var en lille skare håndværkere. Formand Knud Rasmussen fra Højbjerg Andelsboligforening holdt en fin tale, bl.a. om de ting der var gået forud for renoveringen - og frem til det flotte resultat som håndværkerne havde udført. Tømrermester Ole Rasmussen MT- Højgaard holdt også en fin tale. Han roste det fine projekt samt samarbejdet med bygherren og de forskellige håndværkere, samt at tidsplanen var overholdt. Han udbragte herefter hurra for byggeriet. Tilstede var også Torben Rasmussen fra Arkitektfirmaet Johansen & Rasmussen samt N.S. Rådgivende Ingeniører, Ivan Christensen. Fra Alboa deltog direktør John Jensen, projektchef Ole Berg, projektleder Jacob Tuesen og inspektør Kim B. Olsen. Med lidt forsinkelse kom den lynhurtige pølsemand og serverede hotdog, pølser, øl og vand til alle de fremmødte plus nogle børn og naboer. Pølsevognens forsinkelse skyldes en punktering, så det tog lidt tid at skifte hjul, men pølserne var gode og det var jo det vigtigste. Rejsegilde - afd. 29 Hvidmosegård Torsdag den 25. september var der rejsegilde på boligforeningens nye afdeling, Hvidmosegård på Hattemagertoften. (Se omtalen side 5-9) Foto: Ole Pedersen Arkitekt Ole Nielson, Arkitema - holder talen 13

14 Rundt i afdelingerne Foto: JR Afd. 53 Saralystparken Ombygningen af børnehaven på Saralyst Allé er nu ved at være færdig. Børnehaven er ombygget til 4 boliger: 1 stk. 2-rums bolig, 2 stk. 3-rums boliger og 1 stk. 4-rums bolig, alle med adgang til have/terrasse. Boligerne er udlejet. Samtidig er der udført lydisolering i selskabslokalet. Ombygningen blev påbegyndt medio maj 2008 og boligerne er klar til indflytning medio oktober Afd. 53 Saralystparken Stensætningen ud mod Michael Anchergsvej og Egebæksvej har gennemgået en større renovering, samtidig er der fjernet et antal store træer. Det har naturligvis givet masser af lys til de boliger der vender ud mod de to veje.. Foto: Kim Thomsen - Saralystparken Foto: JR Afd. 15 Kalkærparken Afdelingen har besluttet at udskifte vindues- og facadepartierne i de 60 gårdhavehuse. De nye partier bliver i træ/aluminium og de eksisterende udluftningslåger fjernes. Den store skydedør til haven bevares dog da den er skiftet inden for det seneste årti. Prisen for dette arbejde udgør 7,7 mill. kroner og det forventes færdigt i starten af november Håndværkerparken Mens Danmark sad klistret til tv-skærmens billeder af det royale Kronprinsebryllup, den 14 maj forsvandt Håndværkerparkens genbrugsplads ved en påsat brand. Nu - 4½ år efter, er en ny genbrugsplads på vej. Den placeres på arealet over for beboerhuset og opføres i teglsten med lette indervægge og paptag. Prisen bliver 3,85 mill. kroner og den forventes færdig ved udgangen af januar Foto: JR 14

15 Rundt i afdelingerne Afdeling års jubilæumsfest! De store smils fest Af Kirsten Skovbo - foto: Henning Nielsen/Pottemagertoften Tak for festen, der overgik alle forventninger. De mange smil, den velsmagende og spændende mad, talerne og den livfulde musik, både under middagen og til dansen bidrog i høj grad til den løftede gode stemning. Jeg tror, at mange af os nærmest følte os hensat til de gode gamle dage, som èn stor familie med blandede aldersgrupper Så der lød jubelskrig, når også bedagede bedstemødre svingede træbenet i dansen. Også vore indvandrere fra fjerne himmelstrøg deltog på lige fod med begejstrede glimt i øjenkrogen. Festen betød, at vi nu kender hinanden lidt bedre, istedet for kun lige at få et kig af hårtoppene omme bag hække og blomsterkummer. Så hvis vi før var tilfredse med at bo her i Håndværkerparken, er vi sikket nok blevet endnu mere gladere derfor. Ikke mindst - og især takket være den flittige bestyrelse, der sandelig ikke har ligget på den lade side for at give os allesammen sådan et uforglemmeligt og varigt minde. Jubilæet blev jo indledt af en ligeså pragtfuld morgenfest med gårdmusikanter der spillede os ud af sengene hin morgenstund den 23. august, hvor også børnene var indbudte. Med efterfølgende lækkert morgenbord, spøg, skæmt, optræden og - dans! En god idè at dele de to fester op på hver sin dato. Derved fik vi os en god forsmag, der gjorde os sultne efter at opleve mere af samme skuffe. Joeee, fantasien hos bestyrelsen fejler ikke noget - tværtimod! Nu ved vi noget godt om hinanden - ikke mindst at se den begejstring og temperament hvormed folk sprang rundt som kænguroer i dansens hede. At der ydermere var god plads i Beboerhusets smukke lokaler, hvor vi var tilmeldte 86 personer, betød at også de fysiske rammer var perfekte. Bravo for et herligt minde, som fremover nok skal virke fremmende for sammenhold og fællesskabsfølelse - i hvert fald i afdeling 33. Og hvem ved? Måske vores glæde smitter af på hele bebyggelsen! Med hjertelig tak Kirsten Skovbo Urmagertoften 20 15

16 Deltidsjob Hjælp til rengøring og service søges! ALBOA boligadministration søger hjælp til daglig rengøring og til af- og oprydning i forbindelse med mødeafvikling. Der søges 1 eller 2 personer, gerne nogle der kender hinanden og kan afløse/supplere hinanden - evt. et par. Arbejdet udføres i Højbjerg Andelsboligforenings kontorhus på Saralyst Allé 55 i Højbjerg, hvor Boligselskabernes Landsforening samt Det Boligsociale Fællessekretariat har til huse. Desuden anvender boligforeningen selv lokalerne til mødeaktiviteter. Der er stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Arbejdet omfatter normalt 20 timer pr. uge og det kan udføres enten før kl eller efter kl hvilket kan aftales med personalet på kontoret. Herudover kan der forekomme behov for assistance i forbindelse med mødeafvikling, både i dagtimerne og om aftenen. Sådan assistance vil aftales fra gang til gang. Aflønning sker efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist den Henvendelse for yderligere oplysninger samt ansøgning til: Jakob Thuesen Projektleder Vestergårdsvej 15 - Postboks Viby J Tlf

17 Status på turnusarbejder maling af indvendigt træværk Af Gert E. Aarslev Er du en af dem, som fik turnusarbejde tilbudt i foråret, men endnu ikke har fået det udført? Så har vi forespurgt os hos Malerfirmaet Overgaard, som udfører hovedparten af disse opgaver. Christina Overgård meddeler, at de har en del på venteliste fra foråret. Malerfirmaet vil gerne have tømt ventelisten inden nye opgaver kommer til. Det er derfor aftalt at malerfirmaet melder tilbage til os, når de har plads til turnusopgaver igen. Dette betyder hvis du står for tur til turnus i efteråret, vil du få tilbudt at få udført dit turnusarbejde senere på året. Er du i tvivl om, hvornår det er din tur - kan du altid kontakte mig, på tlf eller mail: HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf

18 BYTTEBOLIGER HAVES: Børupvænget - Tranbjerg 2 vær. 69 m 2 i ét plan - m /lille have ØNSKES: 2 eller 3 vær. i Tranbjergparken eller Gartnervænget KONTAKT: Tlf HAVES: Olaf Rudes Vej - med helt ny altan. stuelejlighed: 2 vær. m /kammer - 72m 2 ØNSKES: Gartnervænget - rækkehus med garage. KONTAKT: Jens Lyngkjær - Tlf Gæsterum udlejes Frederiksparken Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Håndværkerparken Hundeklubben HAPS Kom til sweisshunde-aften den 4. november 2008 kl i Pottemagertoften 170 (lokalet ved søen). HAPS har fået to erfarne sweisshundeførere til at holde et foredrag om, hvordan de arbejder med hundene og vildet. De viser film og der bliver tid til at stille spørgsmål. Der vil være kaffe og kage. For medlemmer er arrangementet gratis, for ikke medlemmer koster det kr. 25,- Bindende tilmelding til: Finn - Karetmagertoften 109 Tlf HUSK TRÆNING! Hver mandag aften kl ved skuret på hundeområdet. Kun for medlemmer. af HAPS 18

19 Personalenyheder NYANSÆTTELSE Dennis Rasmussen - Driftssekretariatet er ansat som driftssekretær pr. 1. september Dennis er 35 år og kommer fra en stilling som teknisk sekretær på Boligkontoret Århus. Han er oprindelig uddannet på Kollegiekontoret og har herefter været ansat i Aabyhøj Boligforening, Fagbo og Højbjerg Andelsboligforening.. 25 Fredag den 1. august 2008 kunne varmemester Lars Nielsen, Håndværkerparken fejre 25 års jubilæum i Højbjerg Andelsboligforening. Boligforeningen markerede dagen med en reception i selskabslokalet i Urmagertoften - og rigtig mange mennesker kom og gratulerede jubilaren. Lars Nielsen har tilbragt de sidste 25 år i Håndværkerparken, både i arbejdstiden og som beboer i Urmagertoften. EFTERLØN Henning W. Nielsen Afløser Henning har valgt at gå på efterløn pr. 1. oktober Henning har været afløser siden den 1. juni 1985, herudover har han været fast mand på Rundhøj Kollegiet, Absalonsgade, Ingerslevs Boulevard samt en række børneinstitutioner. Boligforeningen markerede dagen med en afskedsreception på L.A. Ringsvej og det store fremmøde viste tydeligt Hennings enorme berøringsflade og popularitet. EFTERLØN Tommy Sønderby Tommy Sønderby, varmemester i afd. 4 og 53 Saralystparkerne siden den 20. juni har valgt at gå på efterløn pr. 1. september Afskeden blev markeret ved en særdeles velbesøgt reception i selskabslokalet på Saralyst Allé, onsdag den 27. august

20 Det Boligsociale Fællessekretariat Succesfuld sommerferie i Gellerup Tekst og foto: Benedikte Erlykke - Kommunikationskonsulent I sommerferien var der familiesommerkurser på Gellerup Højskole på Nordgårdskolen. I alt ca. 100 voksne og børn deltog. På sommerkurserne blev der arbejdet med forskellige temaer, ligesom der hver uge var en udflugt ud af huset til et sted i Danmark. Noget at være fælles om En dag er det sang og stomp, der er på programmet. Med sammenrullede aviser slår en flok børn rytmer, musiklæreren fører an, og børnene følger koncentreret med. Nogle forældre kigger på, bl.a. Suhad og Wissal. Det er første dag Suhad er med, hun er kommet med sine to børn Anders på 8 og Sarah på 4. Wissal har deltaget i mange af højskolens aktiviteter sammen med sine børn. Det er hende, der har lokket Suhad med i dag, de to er nemlig veninder og mødte hinanden på sprogskole for nogle år siden. Wissals mange rosende ord har gjort Suhad nysgerrig, så selvom det er Anders fødselsdag, og selvom Suhad bor et stykke fra højskolen i Århus Nord, har hun alligevel fundet tid og fået lyst til at kigge forbi. Mens Sarah og Anders trommer, går vi uden for og taler. Wissal fortæller ivrigt om de forskellige kurser, der har været på højskolen. Det sjoveste har været historiefortælling og arbejdet med det farverige kunstværk, som alle deltagere børn og voksne har været fælles om. Udflugter ud i det danske rige Men noget andet som også har været af stor betydning, er de ugentlige udflugter til andre byer og egne i Danmark. Wissal fortæller, at hun er vokset op med en far, der i weekenderne tog sine børn med i bilen og kørte ud i landet for at lære dem fædrelandet at kende. Det er noget, jeg gerne vil give videre til mine egne børn, jeg vil gerne vise dem Danmark, jeg kender jo faktisk kun selv Brabrand og Århus C. Derfor synes jeg, det har været rigtig godt at være ude i landet og se, at sådan her kan Danmark også være. Der er kommet mange gode ferieminder i kufferten. Især har turen til Skagen gjort et stort indtryk alt det sand! Ny lyst til at komme ud på egen hånd Projektleder for højskolen, Kasper Graarup, er tilfreds med sommerkurserne. Han synes også, at udflugterne har været en stor succes: De har givet deltagerne nogle gode oplevelser sammen. Og så har det givet inspiration til flere udflugter på egen hånd. Eksempelvis var Kalø Vig en stor og behagelig overraskelse for mange, der bad om at få adresse og kørselsvejledning, for de ville så gerne derud igen. Gellerup Højskole åbner først rigtigt i 2009, men i efterårsferien vil der igen være ferieaktiviteter. Denne gang handler det om naturen, og hvad vi bruger den til. Der bliver bl.a. en udflugt til Mols Bjerge, hvor en naturvejleder vil præsentere deltagerne for alverdens spiselige og uspiselige kryb herunder frøer og firben. Du kan se hele programmet på dk - hvor du også kan tilmelde dig. Wissal El Arid (tv) og Suhad Hamad foran det store maleri, som børn og voksne var fælles om at lave under sommerkurserne. 20

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd. 22 5 Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013 3. årgang Nr. 10 juli 2013 inside Langt om længe blev det forår. Torben Møller fejer op i Salamanderparken efter nybyggeriet. Afdelingen ligger et godt stykke ude ad Ormslevvej. I baggrunden holder hans

Læs mere

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. 2. årgang Nr. 6 juli 2012 inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. Side 44 Side 43 Side 23 Side 44 Kære læsere ALBOA inside var sidste gang på

Læs mere

for Viby Andelsboligforening 1/2009

for Viby Andelsboligforening 1/2009 Beboerblad for Viby Andelsboligforening 1/2009 Kære læser Tro det eller ej, men administrationssamarbejdet mellem Højbjerg Andelsboligforening og Viby Andelsboligforening, Alboa, - har ledige boliger.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban Christian

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 1. Juni udgaven 2014. Bladet udsendes 2 gange om året.

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere