NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING"

Transkript

1 NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008

2 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt 10 Saralystparkerne 11 Rundt i afdelingerne 12 Rundt i afdelingerne 13 Rundt i afdelingerne 14 Afd års jubilæum 15 Dead-line skal overholdes. Vi kan ikke garantere svar i samme nr. Beboerblad for Højbjerg Andelsboligforening REDAKTION: Inge L. Nielsen, Saralystparken II Leif Thøgersen, (ansv.), Saralystparken I Jan Rasmussen Infochef - ALBOA - tlf årgang - oktober 2008 Oplag 3000 eksemplarer. Bladet udkommer 4 gange årligt. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Ledigt job i ALBOA 16 Status på turnusarbejderne 17 Annoncer og bytteboliger 18 Nyheder - personalet 19 Boligsociale Fællessekretariat 20 Huslejeoversigt, alle afdelinger 21 Repræsentantskabsmøde Kontakt til foreningen 28 Stof til bladet sendes til: Højbjerg Andelsboligforening Vestergårdsvej Viby J. Eller: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest: Mandag d. 8. december Synspunkter, der forekommer i bladet, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for redaktionens eller foreningens standpunkt. Lay-out: ALBOA info - Jan Rasmussen Tryk: UNI TRYK Aps Åbyhøj Forsidefoto: Urmagertoften i efterårsdragten. Foto: Jan Rasmussen 2 på den side Hvad sker der i HAB... I Højbjerg Andelsboligforening er der vedtaget revision af 2 emner, målsætningsprogram og husdyrregler. Målsætningsprogrammet er vedtaget over 2 repræsentantskabsmøder den 29. og 30. marts Her behandlede man 2 emner og på et ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 8. september 2008 blev de sidste 3 emner vedtaget. Målsætningsprogrammet indeholder bl.a. hovedtemaer som boligpolitik, boliger og udearealer, miljø, beboerdemokrati - information, kvalitet og effektivitet. Det andet emne er husdyrregler. På repræsentantskabsmødet den 23. september var nye husdyrregler, - et forslag fra hovedbestyrelsen. Reglerne blev grundigt behandlet og med få rettelser blev det vedtaget. Husdyrreglerne gælder for alle afdelinger i Højbjerg Andelsboligforening. Hvis der er afdelinger som ønsker andre husdyrregler kan de forelægges på afdelingsmøder og vedtages. De nye regler sidder som indstik i dette blad, riv dem ud og gem dem. KR.

3 Fakta om Skimmelsvampe Af Ib B. Andersen - driftschef ALBOA Det vurderes, at der er skimmelsvampe i hver tiende lejebolig i Danmark. Med baggrund i dette uhyggeligt store antal ramte boliger har Landsbyggefonden iværksæt en storstilet kampagne i kampen mod skimmelsvampe i almene boliger. Kampagnen løber af stablen i efteråret 2008 og omhandler information til lejerne, ejendomsfunktionærerne og det administrative personale. I Alboa blev der i sommeren 2007 udarbejdet en handlingsplan for hvorledes en henvendelse fra en beboer skal registreres og behandles. Dette skete i erkendelse af, at det er vigtigt at tage fat om problemet med det samme, hvis der er mistanke om skimmelsvampe i boligen. En tidlig indsats vil ofte medvirke til at problemerne kan løses ved enkle indgreb i boligen. Hvad er skimmelsvampe? Skimmelsvampe er små svampe, der spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Der skal med andre ord være fugtigt for at svampene kan udvikle sig. Skimmelsvampe langs fodpanelet. (http://www.llosyd.dk) Svampene kan være sorte, brune, grønne eller hvide pletter på vægge, lofter og gulve. Nogle gange kan svampene have en muggen lugt. Hold derfor øje med pletter og skjolder på vægge og lofter og vær opmærksom på om der lugter muggent i skabe, langs paneler o.lign.. Hvorfor opstår skimmelsvampe? Skimmelsvampe skal som nævnt have fugtighed for at trives. Denne fugtighed kan enten opstå når der er skader på bygningen eller når der ikke luftes ud. Ved det første besøg undersøger inspektøren og varmemesteren om der er byggetekniske problemer. Såfremt dette er tilfældet, f.eks. utætte tagrender og nedløb, utæt tag, utætte vinduer m.m. vil de byggetekniske svigt blive udbedret. Hvis det er manglende udluftning vil der blive givet en instruktion om korrekt udluftning. Det vil dog ofte være en kombination af byggetekniske problemer og forkert brug af boligen, idet isoleringskravene for vore ældste ejendomme ikke var så skrappe som i dag. Det betyder, at der i vores gamle ejendomme ofte er problemer med kolde ydervægge og dermed en øget risiko for at der opstår fugtproblemer, især bag møbler, billeder og andet der er tæt på en kold væg. Disse gamle ejendomme øger kravet om at lufte rigeligt og korrekt ud. I en afdeling hvor alle boliger har samme byggetekniske problemer vil skimmelsvampen brede sig der hvor der ikke luftes korrekt ud. Hvordan undgås skimmelsvampe? Skimmelsvampe kan udgås hvis ejendommen holdes tør og der er god ventilation i boligen. Dette skal ske i samarbejde mellem beboerne og varmemesteren / administrationen. Varmemesteren skal løbende sikre, at bygningen vedligeholdes og at der som nævnt ikke er tilstoppede tagrender og lign..

4 I forbindelse med den årlige gennemgang eftergår inspektøren i samarbejde med varmemesteren afdelingen i og iværksætter evt. forebyggende foranstaltninger. Dette kan være udskiftning af facadefuger, ny tagbelægning m.m.. Det er også vigtigt at varmemesteren sikrer at ejendommens aftrækskanaler er velfungerende og at udsugningsventilerne ikke er tilstoppede. Hvad skal du selv gøre? Beboerne skal medvirke til at skimmelsvampene ikke udvikler sig i boligen. Dette sker først og fremmest ved at man indfører nogle gode vaner. Der luftes ud, med gennemtræk, mindst 2x10 min. hver dag. Friskluftventiler holdes åbne. Der tørres ikke tøj i boligen og vægge og gulve aftørres efter badet. Der sættes ikke møbler op ad kolde vægge. Hvis der er emhætte bruges den. Hold øje med evt. vandskader og giv besked til ejendomsfunktionæren eller inspektøren. Hvis man samarbejder i kampen mod skimmelsvampen vil der kunne ske en tidligere indsats og dermed vil udgifterne til udbedring blive mindre. Men endnu vigtigere vil boligen blive sundere at være i og dermed vil beboerne få en sundere hverdag. Hvis du vil vide mere så se på www. skimmel.dk eller kontakt din varmemester eller inspektør. Sidder du bag duggede ruder? Så skal der luftes ud, og her er den rigtige måde: 5 MINUTTERS GENNEMTRÆK og TÆND SÅ FOR VARMEN!!!! Det kan være nødvendigt at gentage dette flere gange i løbet af en dag - men det hjælper. Inspektør Ole Pedersen har skrevet en lille anti-dug vise, så skulle det være muligt at huske fremgangsmåden. BAG DUGGEDE RUDER Melodi: I en kælder sort som kul... Fem minutters gennemtræk, hjælper godt mod fugten. Det får nemlig duggen væk og forbedrer lugten. Hør så efter hvad jeg si r: Ta lidt toiletpapir, og få tørret rammen før du tænder varmen! Ser du til din store skræk duggen atter kommer. Fem minutters gennemtræk!!! Du må ta en ommer! Gør så atter som jeg si r: Tør med toiletpapir. Tænd så straks for varmen mens du hviler armen. Tekst Ole Pedersen - foto Jan Rasmussen Fik du ikke duggen væk mens du hviled armen?? Fem minutters gennemtræk!!! og så: Tænd for varmen!!! Du må nemlig huske på, du kan let gå hen og få vand i vindueskarmen hvis du glemmer Varmen!

5 Udlejning af 26 stk boliger Afdeling 29 - Hvidmosegård AFD.29 HVIDMOSEGÅRD Tekst: John Jensen, direktør // foto: Jan Rasmussen Højbjerg Andelsboligforening er i fuld gang med at opføre 26 stk boliger på grunden hvor den gamle gård Hvidmosegård lå. Boligerne kommer til at ligge ud til Bjødstrupvej mod vest og ud til Hattemagertoften mod øst. De vil få adresse på Hattemagertoften nr Højbjerg. Boligerne er som nævnt +55-boliger. Det er en form for klausulerede boliger: Til personer som er fyldt 55 år Til personer uden hjemmeboende børn Vigtigt omkring udlejning Ved førstegangs udlejning vil boligerne blive udlejet til laveste medlemsnummer i Højbjerg Andelsboligforening. Der gives ingen fortrinsret i øvrigt! Hovedbestyrelsen har besluttet, at fastlægge en dato for, hvornår interesserede skal henvende sig for at få tildelt en bolig. Denne dato er fastsat til: 15. november 2008 Umiddelbart herefter tildeles boligerne ud fra de ønsker som de interesserede måtte have, og i den rækkefølge som medlemsnummeret berettiger til - laveste medlemsnummer har 1. prioritet. Sådan gør du Udfyld omstående talon og indsend den til Højbjerg Andelsboligforenings administration, ALBOA, Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Mærk kuverten Hvidmosegård Hvis du ikke vil klippe i bladet kan du hente en tilmeldingsformular på Her kan du også læse mere om den nye afdeling. Indflytningsdatoer Indflytning er fastlagt således: 1. indflytning januar 2009 Blok 3 - Hattemagertoften indflytning februar 2009 Blok 2 - Hattemagertoften indflytning marts 2009 Blok 1 - Hattemagertoften 6-24 Omfanget af de enkelte indflytninger kan ses på oversigtsplanen på næste side. Fælleshus Der bliver opført et fælleshus på 130 m 2 som kan bruges af afdelingens beboere. I forbindelse med fælleshuset indrettes 2 stk. gæsteværelser.

6 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD Indflytning Indflytning 15. marts 2009: Nr. 6-2 rum 75,00 m 2 Nr. 8-3 rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 75,00 m 2 Indflytning 15. februar 2009: Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2 Indflytning 15. januar 2009: Nr rum 89,05 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 89,78 m 2 Nr rum 89,28 m 2 Nr rum 105,00 m 2 Nr rum 86,32 m 2 Nr rum 89,05 m 2

7 Boligtyper: AFD.29 HVIDMOSEGÅRD OBS! I forbindelse med huslejeberegningen tillægges alle boliger en andel af arealet i fælleshuset. Dette udgør 5 m 2 pr. bolig TYPE A: Hattemagertoften nr. 6 og 24 2 vær. - Bruttoareal 75 m 2 TYPE B1: Hattemagertoften nr. 8, 22, 26, 40, 46, 60 3 vær. - Bruttoareal 89,05 m 2 TYPE B2: Hattemagertoften nr. 16, 34, 54 3 vær. - Bruttoareal 89,28 m 2 TYPE C1: Hattemagertoften nr. 10, 20, 28, 38, 48, 58 3 vær. - bruttoareal 86,32 m 2

8 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD TYPE C2: Hattemagertoften nr. 14, 32, 52, 3 vær. - bruttoareal 89,78 m 2 TYPE D: Hattemagertoften nr. 12, 18, 30, 36, 50, 56 4 vær. - bruttoareal 105 m 2 BOLIG AREAL M2 HUSLEJE - KR. TYPE ANTAL RUM BRUTTO FÆLLES I ALT MÅNED INDSKUD A ,00 5,00 80, B ,05 5,00 94, B ,28 5,00 94, C ,32 5,00 91, C ,78 5,00 94, D ,00 5,00 110, Priserne er excl. el, vand, varme og antenne

9 AFD.29 HVIDMOSEGÅRD TILMELDING: +55 BOLIGER - HVIDMOSEGÅRD Navn: Nuværende adresse: Fødselsdato: Medlems nr./indmeldelsesdato: Telefon: Skriv dit boligønske i prioriteret orden... 2, Dato: Underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være ALBOA i hænde senest den 15. november Send den til: ALBOA // Postboks 2373 // Vestergårdsvej 15 // 8260 Viby J - Mærk kuverten Hvidmosegård. Hvis du vil undgå at klippe i bladet kan du hente blanketten på Beboerhuset - Håndværkerparken Udlejning af lokaler til fest, foredrag, reception, konferencer m.v. For yderligere information... Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf

10 Saralystparkerne afd. 4 og 53 Sommerudflugt Af Leif Thøgersen // foto: Orla Andersen Lørdag den 16. august var der inviteret til sommerudflugt, så det glædede vi os til, da det altid plejer at være en hyggelig tur. Vi startede som vi plejer ved Saralystbrugsen kl Vi glædede os til turen, og vi var heldige for vejret så ud til at være os venligt stemt. Den Geografiske Have Vi skulle besøge den Geografiske Have ved Kolding. Turen gik fint. Denne fantastiske have er anlagt helt tilbage i 1917 af en planteskoleejer. Den rummer i dag et væld af planter, træer og buske fra næsten hele verden. Haven er opdelt, så der er en blå og en gul rute, så man kan vælge den rute man vil men kan også tage det lidt på tværs, så man ser de forskellige, mange og skønne planter, der er. Det er en dejlig tur rundt, så man kan beundre de mange skønne planter, buske og træer. Det var en dejlig oplevelse og samtidig havde vi fået udleveret en god og vejledende brochure, så man kunne følge med i det hele. Derefter kørte vi til Bramdrupdam Kro, hvor vi skulle spise middag. En vældig hyggelig kro og en dejlig middag, efterfølgende kaffe med æblekage. Koldinghus Derefter gik turen videre til Koldinghus. Det er jo fantastisk at tænke på at slottet er fra omkring 1200-tallet. Slottet er opført på en kunstig skabt borgholm i Kolding fjord. Slottet er blevet brugt som kongebolig op igennem mange år. I 1808 brændte slottet, da de spanske tropper frøs, så der blev fyret for meget. Det er altid spændende at komme på besøg især efter den store renovering. Selvom man har været der flere gange, opdager man altid noget nyt, som man formodentlig havde overset tidligere. Ydermere må man jo beundre det fantastiske renoveringsarbejde, der er udført, selv om man første gang tænkte, det kan da ikke passe, men når man har set det flere gange, må man jo absolut beundre det fantastiske arbejde, netop fordi man syntes, at det var alt for moderne til de gamle bygninger. Der er også udstillet mange dejlige ting i de forskellige sale bl.a. var der en meget spændende udstilling af ciseleret sølvtøj, det var meget spændende at studere de meget fine arbejder, der var. Vi havde god tid til at se slottet og diverse udstillinger og samtidig var der jo også tid til at få tørsten slukket, som man trængte til efter turen rundt på slottet. Vi nød drinken nede i slotsgården for vejret var perfekt. Så blev det tid til at begynde hjemturen, som gik dejlig roligt med et enkelt strække-ben ophold. Atter hjemme ved brugsen efter en dejlig og fin udflugt. Derfor skal der også lyde en stor tak til Anny for en god og veltilrettelagt udflugt. 10

11 Dødsfald Medlem af afdelingsbestyrelsen, Heidi Nielsen, er desværre død. Heidi var med i afdelingsbestyrelsen i flere år. Vi i bestyrelsen var meget glade for Heidi, vi vidste altid hvor vi havde hende. Man kunne stole på Heidi, hun skiftede ikke mening hele tiden og så igen, når hun havde sagt ja/nej så var det sådan, der var aldrig noget pjat med hende. Fastelavn og juletræfester gik Heidi op i med liv og sjæl. Heidi elskede børn og alt skulle være i orden, der skulle ikke spares på noget. Da Heidi var rask, var hun meget aktiv i bestyrelsen, hun sagde aldrig nej til et stykke arbejde. Under Heidis alvorlige sygdom fulgte hun stadig med i bestyrelsesarbejdet, hun ville stadig gerne deltage men kunne ikke den sidste tid. Vi i bestyrelsen vil savne Heidi, vores tanker går til Heidis familie, som nu skal få hverdagen til at fungere uden Heidi. Det bliver ikke nemt, men vi håber og tror, at det lykkes for dem. Afdelingsbestyrelsen i afd. 4, Saralystparken Saralystparkerne afd. 4 og 53 Udflugt for børn Tekst og foto: Inge L. Nielsen Igen i år var der udflugt for de to Saralystparker. Børneudflugten gik til Djurs Sommerland, en dejlig tur med mange glade børn. Det var dejligt, at alle kom til tiden både hjemmefra og da vi skulle hjem igen, ingen kom for sent så turen hjem gik planmæssigt med en flok meget trætte børn. I år var der kun 2 busser, skal vi ikke prøve næste år at blive lidt flere?, vi har før været 4 busser af sted. En god dag, alle morede sig, vejret var også godt, så vi var vist heldige! 11

12 Rundt i afdelingerne Saralystparken, afd. 53 Det er dejligt, at vi har fået de fine skraldeskure, og alt ville også være godt, hvis folk ikke absolut skal bruge pladsen omkring spandene til alt muligt affald såsom møbler og i øjeblikket en stor stak tøj. Mangler vi ikke lidt mere information om, hvor man skal gøre af slige ting? Leif Thøgersen Tekst og foto: Birthe Due Rasmussen Kort tid efter nytår fik afdelingen en henvendelse fra kunstudvalget, med tilbud om at overtage, og passe på den sidste af to skulpturer, der tidligere har stået på Saralyst Allé 55. Skulpturen var i forbindelse med nytåret blevet udsat for hærværk, og kunstudvalget mente, at den fremadrettet ville stå bedre i Frederiksparken, men først skulle den repareres lidt. Vi sagde naturligvis ja tak, og ventede spændt på hvornår den kunne opstilles. Kunstudvalget kom på besøg, og en egnet plads blev udvalgt Så kom der kunst til Frederiksparken Et hul til soklen blev gravet, og en dag midt i juni, kom så en stor gummiged kørende ind over græsplænen med soklen hængende under grappen. Den blev placeret i hullet, og ca. 14 dage senere kom så endelig skulpturen på plads. Frederiksparken siger mange tak, og vil fremover passe godt på den. Saralystparken 27 Tekst og foto: Finn Emsby Den 3. september kl troede alle der var brand i Saralystparken 27. Det viste sig at være en røgkrudtpølse der var antændt, heldigvis var det ikke regulær brand og efter kort tid var der luftet ud. Tre personer blev lettere røgforgiftet, de blev behandlet af brand- og Falckfolk samt den stedlige udrykningslæge og derefter kørt på skadestuen. 12

13 Rundt i afdelingerne Rejsegilde - Rundhøj Kollegiet Tekst og foto: Henning W. Nielsen Knud Rasmussen på talerstolen Tirsdag d. 27 maj 2008 Rejsegilde i afd Rundhøj Kollegiet i flot solskinsvejr. Tilstede var en lille skare håndværkere. Formand Knud Rasmussen fra Højbjerg Andelsboligforening holdt en fin tale, bl.a. om de ting der var gået forud for renoveringen - og frem til det flotte resultat som håndværkerne havde udført. Tømrermester Ole Rasmussen MT- Højgaard holdt også en fin tale. Han roste det fine projekt samt samarbejdet med bygherren og de forskellige håndværkere, samt at tidsplanen var overholdt. Han udbragte herefter hurra for byggeriet. Tilstede var også Torben Rasmussen fra Arkitektfirmaet Johansen & Rasmussen samt N.S. Rådgivende Ingeniører, Ivan Christensen. Fra Alboa deltog direktør John Jensen, projektchef Ole Berg, projektleder Jacob Tuesen og inspektør Kim B. Olsen. Med lidt forsinkelse kom den lynhurtige pølsemand og serverede hotdog, pølser, øl og vand til alle de fremmødte plus nogle børn og naboer. Pølsevognens forsinkelse skyldes en punktering, så det tog lidt tid at skifte hjul, men pølserne var gode og det var jo det vigtigste. Rejsegilde - afd. 29 Hvidmosegård Torsdag den 25. september var der rejsegilde på boligforeningens nye afdeling, Hvidmosegård på Hattemagertoften. (Se omtalen side 5-9) Foto: Ole Pedersen Arkitekt Ole Nielson, Arkitema - holder talen 13

14 Rundt i afdelingerne Foto: JR Afd. 53 Saralystparken Ombygningen af børnehaven på Saralyst Allé er nu ved at være færdig. Børnehaven er ombygget til 4 boliger: 1 stk. 2-rums bolig, 2 stk. 3-rums boliger og 1 stk. 4-rums bolig, alle med adgang til have/terrasse. Boligerne er udlejet. Samtidig er der udført lydisolering i selskabslokalet. Ombygningen blev påbegyndt medio maj 2008 og boligerne er klar til indflytning medio oktober Afd. 53 Saralystparken Stensætningen ud mod Michael Anchergsvej og Egebæksvej har gennemgået en større renovering, samtidig er der fjernet et antal store træer. Det har naturligvis givet masser af lys til de boliger der vender ud mod de to veje.. Foto: Kim Thomsen - Saralystparken Foto: JR Afd. 15 Kalkærparken Afdelingen har besluttet at udskifte vindues- og facadepartierne i de 60 gårdhavehuse. De nye partier bliver i træ/aluminium og de eksisterende udluftningslåger fjernes. Den store skydedør til haven bevares dog da den er skiftet inden for det seneste årti. Prisen for dette arbejde udgør 7,7 mill. kroner og det forventes færdigt i starten af november Håndværkerparken Mens Danmark sad klistret til tv-skærmens billeder af det royale Kronprinsebryllup, den 14 maj forsvandt Håndværkerparkens genbrugsplads ved en påsat brand. Nu - 4½ år efter, er en ny genbrugsplads på vej. Den placeres på arealet over for beboerhuset og opføres i teglsten med lette indervægge og paptag. Prisen bliver 3,85 mill. kroner og den forventes færdig ved udgangen af januar Foto: JR 14

15 Rundt i afdelingerne Afdeling års jubilæumsfest! De store smils fest Af Kirsten Skovbo - foto: Henning Nielsen/Pottemagertoften Tak for festen, der overgik alle forventninger. De mange smil, den velsmagende og spændende mad, talerne og den livfulde musik, både under middagen og til dansen bidrog i høj grad til den løftede gode stemning. Jeg tror, at mange af os nærmest følte os hensat til de gode gamle dage, som èn stor familie med blandede aldersgrupper Så der lød jubelskrig, når også bedagede bedstemødre svingede træbenet i dansen. Også vore indvandrere fra fjerne himmelstrøg deltog på lige fod med begejstrede glimt i øjenkrogen. Festen betød, at vi nu kender hinanden lidt bedre, istedet for kun lige at få et kig af hårtoppene omme bag hække og blomsterkummer. Så hvis vi før var tilfredse med at bo her i Håndværkerparken, er vi sikket nok blevet endnu mere gladere derfor. Ikke mindst - og især takket være den flittige bestyrelse, der sandelig ikke har ligget på den lade side for at give os allesammen sådan et uforglemmeligt og varigt minde. Jubilæet blev jo indledt af en ligeså pragtfuld morgenfest med gårdmusikanter der spillede os ud af sengene hin morgenstund den 23. august, hvor også børnene var indbudte. Med efterfølgende lækkert morgenbord, spøg, skæmt, optræden og - dans! En god idè at dele de to fester op på hver sin dato. Derved fik vi os en god forsmag, der gjorde os sultne efter at opleve mere af samme skuffe. Joeee, fantasien hos bestyrelsen fejler ikke noget - tværtimod! Nu ved vi noget godt om hinanden - ikke mindst at se den begejstring og temperament hvormed folk sprang rundt som kænguroer i dansens hede. At der ydermere var god plads i Beboerhusets smukke lokaler, hvor vi var tilmeldte 86 personer, betød at også de fysiske rammer var perfekte. Bravo for et herligt minde, som fremover nok skal virke fremmende for sammenhold og fællesskabsfølelse - i hvert fald i afdeling 33. Og hvem ved? Måske vores glæde smitter af på hele bebyggelsen! Med hjertelig tak Kirsten Skovbo Urmagertoften 20 15

16 Deltidsjob Hjælp til rengøring og service søges! ALBOA boligadministration søger hjælp til daglig rengøring og til af- og oprydning i forbindelse med mødeafvikling. Der søges 1 eller 2 personer, gerne nogle der kender hinanden og kan afløse/supplere hinanden - evt. et par. Arbejdet udføres i Højbjerg Andelsboligforenings kontorhus på Saralyst Allé 55 i Højbjerg, hvor Boligselskabernes Landsforening samt Det Boligsociale Fællessekretariat har til huse. Desuden anvender boligforeningen selv lokalerne til mødeaktiviteter. Der er stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Arbejdet omfatter normalt 20 timer pr. uge og det kan udføres enten før kl eller efter kl hvilket kan aftales med personalet på kontoret. Herudover kan der forekomme behov for assistance i forbindelse med mødeafvikling, både i dagtimerne og om aftenen. Sådan assistance vil aftales fra gang til gang. Aflønning sker efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist den Henvendelse for yderligere oplysninger samt ansøgning til: Jakob Thuesen Projektleder Vestergårdsvej 15 - Postboks Viby J Tlf

17 Status på turnusarbejder maling af indvendigt træværk Af Gert E. Aarslev Er du en af dem, som fik turnusarbejde tilbudt i foråret, men endnu ikke har fået det udført? Så har vi forespurgt os hos Malerfirmaet Overgaard, som udfører hovedparten af disse opgaver. Christina Overgård meddeler, at de har en del på venteliste fra foråret. Malerfirmaet vil gerne have tømt ventelisten inden nye opgaver kommer til. Det er derfor aftalt at malerfirmaet melder tilbage til os, når de har plads til turnusopgaver igen. Dette betyder hvis du står for tur til turnus i efteråret, vil du få tilbudt at få udført dit turnusarbejde senere på året. Er du i tvivl om, hvornår det er din tur - kan du altid kontakte mig, på tlf eller mail: HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf

18 BYTTEBOLIGER HAVES: Børupvænget - Tranbjerg 2 vær. 69 m 2 i ét plan - m /lille have ØNSKES: 2 eller 3 vær. i Tranbjergparken eller Gartnervænget KONTAKT: Tlf HAVES: Olaf Rudes Vej - med helt ny altan. stuelejlighed: 2 vær. m /kammer - 72m 2 ØNSKES: Gartnervænget - rækkehus med garage. KONTAKT: Jens Lyngkjær - Tlf Gæsterum udlejes Frederiksparken Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Håndværkerparken Hundeklubben HAPS Kom til sweisshunde-aften den 4. november 2008 kl i Pottemagertoften 170 (lokalet ved søen). HAPS har fået to erfarne sweisshundeførere til at holde et foredrag om, hvordan de arbejder med hundene og vildet. De viser film og der bliver tid til at stille spørgsmål. Der vil være kaffe og kage. For medlemmer er arrangementet gratis, for ikke medlemmer koster det kr. 25,- Bindende tilmelding til: Finn - Karetmagertoften 109 Tlf HUSK TRÆNING! Hver mandag aften kl ved skuret på hundeområdet. Kun for medlemmer. af HAPS 18

19 Personalenyheder NYANSÆTTELSE Dennis Rasmussen - Driftssekretariatet er ansat som driftssekretær pr. 1. september Dennis er 35 år og kommer fra en stilling som teknisk sekretær på Boligkontoret Århus. Han er oprindelig uddannet på Kollegiekontoret og har herefter været ansat i Aabyhøj Boligforening, Fagbo og Højbjerg Andelsboligforening.. 25 Fredag den 1. august 2008 kunne varmemester Lars Nielsen, Håndværkerparken fejre 25 års jubilæum i Højbjerg Andelsboligforening. Boligforeningen markerede dagen med en reception i selskabslokalet i Urmagertoften - og rigtig mange mennesker kom og gratulerede jubilaren. Lars Nielsen har tilbragt de sidste 25 år i Håndværkerparken, både i arbejdstiden og som beboer i Urmagertoften. EFTERLØN Henning W. Nielsen Afløser Henning har valgt at gå på efterløn pr. 1. oktober Henning har været afløser siden den 1. juni 1985, herudover har han været fast mand på Rundhøj Kollegiet, Absalonsgade, Ingerslevs Boulevard samt en række børneinstitutioner. Boligforeningen markerede dagen med en afskedsreception på L.A. Ringsvej og det store fremmøde viste tydeligt Hennings enorme berøringsflade og popularitet. EFTERLØN Tommy Sønderby Tommy Sønderby, varmemester i afd. 4 og 53 Saralystparkerne siden den 20. juni har valgt at gå på efterløn pr. 1. september Afskeden blev markeret ved en særdeles velbesøgt reception i selskabslokalet på Saralyst Allé, onsdag den 27. august

20 Det Boligsociale Fællessekretariat Succesfuld sommerferie i Gellerup Tekst og foto: Benedikte Erlykke - Kommunikationskonsulent I sommerferien var der familiesommerkurser på Gellerup Højskole på Nordgårdskolen. I alt ca. 100 voksne og børn deltog. På sommerkurserne blev der arbejdet med forskellige temaer, ligesom der hver uge var en udflugt ud af huset til et sted i Danmark. Noget at være fælles om En dag er det sang og stomp, der er på programmet. Med sammenrullede aviser slår en flok børn rytmer, musiklæreren fører an, og børnene følger koncentreret med. Nogle forældre kigger på, bl.a. Suhad og Wissal. Det er første dag Suhad er med, hun er kommet med sine to børn Anders på 8 og Sarah på 4. Wissal har deltaget i mange af højskolens aktiviteter sammen med sine børn. Det er hende, der har lokket Suhad med i dag, de to er nemlig veninder og mødte hinanden på sprogskole for nogle år siden. Wissals mange rosende ord har gjort Suhad nysgerrig, så selvom det er Anders fødselsdag, og selvom Suhad bor et stykke fra højskolen i Århus Nord, har hun alligevel fundet tid og fået lyst til at kigge forbi. Mens Sarah og Anders trommer, går vi uden for og taler. Wissal fortæller ivrigt om de forskellige kurser, der har været på højskolen. Det sjoveste har været historiefortælling og arbejdet med det farverige kunstværk, som alle deltagere børn og voksne har været fælles om. Udflugter ud i det danske rige Men noget andet som også har været af stor betydning, er de ugentlige udflugter til andre byer og egne i Danmark. Wissal fortæller, at hun er vokset op med en far, der i weekenderne tog sine børn med i bilen og kørte ud i landet for at lære dem fædrelandet at kende. Det er noget, jeg gerne vil give videre til mine egne børn, jeg vil gerne vise dem Danmark, jeg kender jo faktisk kun selv Brabrand og Århus C. Derfor synes jeg, det har været rigtig godt at være ude i landet og se, at sådan her kan Danmark også være. Der er kommet mange gode ferieminder i kufferten. Især har turen til Skagen gjort et stort indtryk alt det sand! Ny lyst til at komme ud på egen hånd Projektleder for højskolen, Kasper Graarup, er tilfreds med sommerkurserne. Han synes også, at udflugterne har været en stor succes: De har givet deltagerne nogle gode oplevelser sammen. Og så har det givet inspiration til flere udflugter på egen hånd. Eksempelvis var Kalø Vig en stor og behagelig overraskelse for mange, der bad om at få adresse og kørselsvejledning, for de ville så gerne derud igen. Gellerup Højskole åbner først rigtigt i 2009, men i efterårsferien vil der igen være ferieaktiviteter. Denne gang handler det om naturen, og hvad vi bruger den til. Der bliver bl.a. en udflugt til Mols Bjerge, hvor en naturvejleder vil præsentere deltagerne for alverdens spiselige og uspiselige kryb herunder frøer og firben. Du kan se hele programmet på dk - hvor du også kan tilmelde dig. Wissal El Arid (tv) og Suhad Hamad foran det store maleri, som børn og voksne var fælles om at lave under sommerkurserne. 20

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd. 22 5 Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2014. 26. juni 2014 26 Torsdag den 26. juni 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. Side 173/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny Rasmussen, Nils Vinther,

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere