Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Sjælland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer CAT-gruppen powerpoint.ppt CV Allan Rasmussen.doc CV Cathal Mahon.doc CV Kim Ove Olsen.doc CV Lars Hallgreen.doc CV Leif Helth Jensen.doc CV Villy Vibholt.doc partnerskabserklæring Symbion.pdf Årsrapport CAT 2008.pdf 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Finansiering til iværksættere Vælg tema 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn Vælg CVR el. CPR CAT Invest Zealand A/S CVR CVR/CPR AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 1

2 EAN Navn CAT Innovation A/S (CAT Forsknings- og Teknologipark A/S) Adresse Universitetsparken 7 Postnr By Roskilde Telefon Telefax Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Villy Projektansvalig/kontaktperson efternavn Vibholt Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Inger Søgaard Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status CAT Innovation A/S A/S Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Spar Lolland A/S, Roskilde Afd. Adresse Gullandsstræde 5 Postnr By Roskilde AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 2

3 Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 3

4 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Ansøger har haft et mangeårigt samarbejde med Symbion gennem et fælles selskab, der af staten har været godkendt som innovationsmiljø og som forvalter af statslig risikovillig kapital til investering i videnbaserede nye virksomheder. Symbion Management varetager vækstprogrammet Accelerace, der er igangsat i 2009 med tilskud fra blandt andet Regionalfonden og Region Hovedstaden. Accelerace tilbyder nye virksomheder et udviklingsforløb med sigte på at gøre dem bedre i stand til at udvikle produktet og til at finde de første rigtige kunder. Det er hensigten med partnerskabsaftalen, at projektet skal gøre brug af dette tilbud. Navn Vælg CVR el. CPR Symbion Management A/S CVR CVR/CPR Adresse Fruebjergvej 3 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København Ø Hovedstaden Peter Torstensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR el. CPR Væksthus Sjælland CVR CVR/CPR AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 4

5 Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR el. CPR Vækstfonden CVR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR el. CPR Risø DTU CVR AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 5

6 CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 6

7 Part 5 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR Roskilde Universitet CVR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 7

8 Part 6 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 8

9 Part 7 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 9

10 Part 8 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 10

11 Part 9 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 11

12 Part 10 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 12

13 Part 11 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 13

14 Part 12 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 14

15 Part 13 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 15

16 Part 14 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 16

17 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn Connect Denmark CVR-nr Netværksdeltager 2 Navn IT Universitetet CVR-nr Netværksdeltager 3 Navn Grønt Center CVR-nr Netværksdeltager 4 Navn Kring Ventures AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 17

18 CVR-nr Netværksdeltager 5 Navn DI Sjælland CVR-nr Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere 11 AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 18

19 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 CAT Innovation A/S Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 10 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 19

20 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Erhvervsmæssigt står Region Sjælland over for store udfordringer. Uddannelsesniveau, innovation og produktivitet er under landsgennemsnittet. Regionen mangler væksterhverv, industrielle lokomotiver og tradition for samarbejde mellem virksomhederne og stærke offentlige videnmiljøer. Der skabes få vækstvirksomheder, som kan tiltrække venture-investeringer. Dét er baggrunden for etablering af CAT Invest Zealand A/S, den første regionale fond med risikovillig kapital til at skabe vækst i nye og mindre virksomheder, hvortil CAT Innovation hermed søger om 30 mio. kr. fra Regionalfonden fordelt over perioden CAT Invest Zealand søges etableret med en kapitalsum på ca 120 mio. kr. finansieret med 30 mio. kr. fra Regionalfonden, 30 mio. kr. fra Vækstforum Sjælland samt 50 mio. kr. fra staten (Erhvervs- og Byggestyrelsen). Den resterende finansiering på mio. kr. søges tilvejebragt fra private investorer (forhandlinger pågår aktuelt). Om fornødent kan Fonden opbygges i etaper. CAT Invest Zealand bliver løftestang for udvikling af det regionale marked for risikokapital: For det første giver Kapitalfonden et væsentligt bidrag til at lukke et hul i det eksisterende kapitalmarkeds forsyning af nye og mindre sjællandske virksomheder uden for de videntunge vækstbrancher med risikovillig kapital. Fonden vil foretage mindst 20 investeringer i nye virksomheder, mindre virksomheder typisk i form af afknopninger (spin outs) fra eksisterende virksomheder, samt om muligt også nye virksomheder etableret i offentligt-privat samspil. CAT Invest Zealand vil involvere andre private investorer i investeringerne og dermed forventeligt øge det samlede investeringsvolumen til forventeligt mindst 375 mio. kr. For det andet vil fonden øge synligheden og den professionelle formidling af relevante projekter over for potentielle finansielle og industrielle investorer. Fonden vil dedikeret rådgive mindst 80 virksomheder om forudsætningerne og mulighederne for at opnå tilførsel af risikovillig vækstkapital fra eksterne kilder. For det tredje vil fonden via sin virksomhed og understøttet af relaterede initiativer i regi af CAT styrke incitamenterne og rammerne for udvikling af nye vækstprojekter i regionens erhvervsmæssige underskov. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale CAT Invest Zealand styrker på tre områder de regionale rammer for vækstvirksomheder: Øget udbud af risikovillig kapital: Jf. Vækstfonden blev kun 4% af den samlede venturekapital i kanaliseret til virksomheder i Region Sjælland. Venturefonde foretrækker typisk veletablerede projekter i videntunge vækstbrancher med stort afkastpotentiale. De findes sjældent i AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 20

21 Region Sjælland. Kapitalfonde yder risikovillig kapital til virksomheder i traditionelle erhverv, men foretrækker etablerede, lønsomme virksomheder med en omsætning på mindst mio. kr. Mange mindre virksomheder kan derfor ikke komme i betragtning. CAT Invest Zealand vil give et godt bidrag til at lukke hullet i kapitalmarkedets forsyning af nye og mindre virksomheder uden for vækstbrancherne med risikovillig kapital. Øget synlighed og bedre formidling af investeringsmuligheder: Det kræver specialistkompetencer at tiltrække risikovillig kapital fra eksterne kilder. Mange nye og mindre virksomheder med gode vækstmuligheder besidder ikke de nødvendige kompetencer. CAT Invest Zealand vil dedikeret rådgive virksomheder med relevante investeringsmuligheder om mulighederne og forudsætningerne for at tiltrække risikovillig kapital. Flere og bedre investeringsmuligheder: Udviklingen af flere vækstvirksomheder kræver en stærkere fødekæde af nye investeringsmuligheder. Her hæmmes Region Sjælland af en svag erhvervsspecialisering og en overvægt af små- og mellemstore virksomheder med lavt kompetenceniveau og beskeden innovation. CAT Invest Zealand vil i partnerskab med relevante aktører i regionen og understøttet af relaterede initiativer i regi af CAT spille en aktiv rolle i udviklingen af bedre rammer for udvikling af nye investeringsmuligheder. Tilsvarende initiativer i ind- og udland viser, at der kræves en betydelig offentlig medfinansiering. Privat kapital kan og bør imidlertid supplere den offentlige initialinvestering både i kapitalgrundlaget for nye fonde m.v. og i de konkrete investeringer via såkaldt syndikering. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Indledning CAT Innovation søger hermed om Regionalfondsmedfinansiering på 30 mio. kr. fordelt over 5 år ( ) til etablering af CAT Invest Zealand - en regional fond til risikovillig investering i nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale. Ansøgningen afslutter et udredningsarbejde om muligheden for at anvende regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler til at skabe bedre adgang til risikovillig kapital for nye og mindre virksomheder, som blev igangsat med Tillæg til regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Vækstforum Sjælland (juni 2008). Fondsetableringen er også et centralt punkt i det nyeste tillæg til den regionale partnerskabsaftale (juni 2009). Som partnere i projektet inkluderes den/de private investorer i CAT Invest Zealand (forhandlinger pågår p.t.) samt Symbion Management, sidstnævnte i selskabets egenskab af udbyder af vækstprogrammet CIBIT Accelerator. Som deltagere i et netværk omkring CAT Invest Zealand involveres RUC, Risø DTU, Væksthus Sjælland, Connect Denmark, Vækstfonden, IT Universitetet, Grønt Center, DI Sjælland og Kring Ventures. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 21

22 Baggrund Erhvervsmæssigt står Region Sjælland over for store udfordringer. Uddannelsesniveau, innovation og produktivitet er under landsgennemsnittet. Regionen mangler væksterhverv, industrielle lokomotiver og stærke offentlige videnmiljøer. Der skabes få vækstvirksomheder og tiltrækkes få ventureinvesteringer. Situationen kan bl.a. illustreres med følgende udvalgte observationer: Under 4% af de beskæftigede i den private sektor i Region Sjælland havde i 2008 en lang videregående uddannelse. På landsplan er det godt 6% (regionsjaelland.dk). De private udgifter til forskning og udvikling udgjorde i ,5% af BNP. Det er ca. 1% point under landsgennemsnittet (regionsjaelland.dk). Virksomheder i Region Sjælland ligger under landsgennemsnittet på produktivitetsniveau (Copenhagen Economics, igangværende situationsanalyse). Produktivitetsgabet i Region Sjælland skyldes lavere værdiskabelse i de enkelte erhverv og i mindre omfang er-hvervsstrukturen (Copenhagen Economics, igangværende situationsanalyse). Der er et klart geografisk mønster i produktivitetsniveauet: Virksomhederne i kommunerne i yderområder har lavere produktivitet (Copenhagen Economics, igangværende situationsanalyse). Der er få erhvervsmæssige specialiseringer, som kan løfte regionen (Copenhagen Economics, igangværende situationsanalyse). Når det gælder antallet af iværksættere, der kommer ind i et solidt vækstforløb (målt på antal ansatte), er Sjælland målt på de nyeste tal (indikator for vækstiværksættere) under landsgennemsnittet (regionsjaelland.dk). Jf. Vækstfonden blev kun 4% af den samlede venturekapital i kanaliseret til virksomheder i Region Sjælland. 3% blev tilført Region Nordjylland, 7% Region Midtjylland, 14% Region Syddanmark og 72% Region Hovedstaden (kapitalnet.dk). Ét af målene i den regionale vækststrategi for Region Sjælland er at styrke rammerne for vækstiværksættere og vækst-virksomheder. Det indebærer bl.a. bedre rammer for tiltrækning af risikovillig kapital fra eksterne kilder. Arbejdet med forberedelsen af CAT Invest Zealand viser, at der i Region Sjælland er tre centrale barrierer for nye og mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital: Hul i udbuddet af risikovillig kapital: For nye og mindre virksomheder uden for vækstbrancher som IKT, Cleantech og biotek er der yderst begrænsede muligheder for at skaffe risikovillig kapital. Nye virksomheder kan søge indledende medfinansiering fra de statsligt godkendte innovationsmiljøer, bl.a. CAT s innovationsmiljø, og fra forskellige seed fonde. Venturefonde er typisk kun interesseret i projekter inden for videntunge vækstbrancher, der kan fremvise et meget stort afkastpotentiale. Kapitalfonde foretrækker etablerede, lønsomme virksomheder med en omsætning på mindst mio. kr. De private kapitaludbydere har præference for investeringsprojekter med stor volumen, idet kapitalanbringelser er behæftet med betydelige transaktionsomkostninger til analyse, vurdering, jura, overvågning m.v. Samtidig er det en erfaring, at investering i nye og mindre virksomheder er mere risikable og har lavere forventet afkast, end investeringer i større virksomheder. Især for etablerede mindre virksomheder uden for de videntunge væksterhverv er der således meget ringe muligheder for at skaffe ekstern kapital. Dén type virksomheder udgør rygraden i erhvervslivet i Region Sjælland. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 22

23 Manglende synlighed og brist i formidlingen af investeringsmuligheder: For virksomhederne er adgang til relevante eksterne investorer en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for at opnå finansiering med risikovillig kapital. Uanset virksomhedens objektive vækstpotentiale er det også en afgørende forudsætning, at virksomheden over for potentielle investorer kan synliggøre og formidle investeringsmulighederne overbevisende og professionelt. De fleste nye og mindre virksomheder i Region Sjælland har imidlertid ingen erfaring i at rejse ekstern vækstkapital og det er i sig selv en vigtig vækstbarriere. Der ligger således en selvstændig opgave i at opbygge og styrke de specialistkompetencer i regionens erhvervsliv, der kræves for at tiltrække risikovillig kapital fra eksterne kilder. Lille volumen og lav kvalitet i fødekæden af potentielle investeringsmuligheder: I markedet er Region Sjælland i dag groft sagt kendt som et område, hvor der ikke er meget at komme efter. Hvis venturemarkedet på længere sigt skal øge sin interesse for regionen og investere i udvikling af dette, kræver det en stærkere fødekæde af nye investeringsmuligheder. Niveauet er i dag under kritisk masse, både hvad angår mængden og kvaliteten af investeringsmuligheder. Derfor skal der gøres en indsats for at øge det såkaldte dealflow fra regionen. Dét kræver naturligvis en bred vifte af initiativer til styrkelse af de regionale rammebetingelser. Men det kræver også en dedikeret brobygningsfunktion i fht. det professionelle marked for risikovillig kapital, så muligheder og vilkår omkring senere tilførsel af risikovillig kapital indarbejdes som en naturlig del af arbejdet med at skabe nye virksomheder hhv. styrke væksten i eksisterende virksomheder. Behovet for en særlig indsats til styrkelse af adgangen til risikovillig kapital er større i Region Sjælland end andre steder, fordi regionens erhvervsliv i udpræget grad er domineret af små og mellemstore virksomheder i traditionelle erhverv. Samtidig er regionen ikke begunstiget af industrielle lokomotiver som Danfoss, Novo eller Grundfos, der involverer sig aktivt i udviklingen af nye og mindre virksomheder via såkaldt corporate venturing m.v. Det skal også nævnes, at finanskrisen gør kapitalformidlerne endnu mere tilbageholdende og øger risikoen i investe-ringsprojekterne. Fx er investorer som Dansk Kapitalanlæg og LD blevet betydeligt mere tilbageholdende. Her ligger yderligere et argument for en særlig regional indsats til styrkelse af nye og mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital. Ide Den overordnede intention med CAT Invest Zealand er som allerede nævnt at forbedre den markedsbaserede forsyning med risikovillig kapital til nye og mindre virksomheder i Region Sjælland og herigennem indløse et uudnyttet regionalt erhvervsudviklingspotentiale. Initiativet vil forbedre det private kapitalmarked ved at udvikle dele af markedet, som i dag er præget af mangler. Initiativet vil endvidere kapitalisere på den kompetence og kapacitet i vækstinvesteringer, som ér etableret i regi af CAT-organisationen. Etableringen af CAT Invest Zealand er bl.a. inspireret af de positive erfaringer med etableringen af sådanne fonde i Syddanmark (Industri Invest Syd) og Nordjylland (Vækst-Invest Nordjylland). Også i Region Hovedstaden er der for nylig etableret en ny regional investeringsfacilitet (CIBIT Accelerator). Kapitalformidlingen via disse kanaler har varie-rende fokus afhængig af den regionale AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 23

24 erhvervsspecialisering. I Syddanmark fokuseres på etablerede virksomheder i traditionelle erhverv, i Nordjylland satses på etablerede virksomheder i industri og service og i Region Hovedstaden prioriteres nye it-virksomheder. Fælles for indsatsen er, at der ydes et aktivt ejerskab, hvor investeringer suppleres med et tæt samspil med virksomheden om udvikling af forretningen. Formål CAT Invest Zealand vil bidrage til Vækstforum Sjællands mål om at øge andelen af vækstiværksættere fra 3,0 pct. (2006) til 4,4 pct. i Fonden vil samtidig bidrage til regionalfondsprogrammets mål om at styrke vækstvilkårene inden for indsatsområdet iværksætteri/etablering og udvikling af nye virksomheder/finansiering af iværksættere. Fonden vil endvidere bidrage til målet om at mindst 42% af regionalfondsmidlerne skal komme yderområderne til gavn (i Region Sjælland er Lolland og Guldborgsund Kommune yderområde mens Møn er overgangsområde). Investeringspolitik CAT Invest Zealand vil kunne investere i nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale. For alle investeringer gælder, at CAT Invest Zealand sammen med relevante partnere skal kunne tilføre værdi i form af kompetence og netværk samt at der skal være mulighed for inden for en periode på 8 år at realisere investeringen med et acceptabelt afkast relativt til risikoen. Den samlede offentlige investering på 110 mio. kr. forventes således suppleret med mindst 275 mio. kr. i privat vækst-kapital hver offentlig krone investeret forventes således suppleret med ca. 2,50 kroner i privat investering. I forbindel-se med investering i etablering af nye virksomheder vil CAT i det omfang, det er muligt foretage den initiale investering med midler fra den statslige innovationsmiljøordning. Investeringerne er som udgangspunkt ikke branchemæssigt afgrænset, men fonden vil have en præference for projekter med fokus på industriel innovation og Cleantech. Intentionen er at investere i de mest talentfulde etablerede virksomheder i regionens industrielle underskov (primært som afknopninger fra etablerede virksomheder), men også helt nyetablerede virksomheder og om muligt virksomheder etableret i samspil mellem private og offentlige aktører vil kunne modtage investeringer fra fonden. Geografisk skal virksomhederne primært være lokaliseret i Region Sjælland. Der vil dog også kunne foretages investeringer i virksomheder lokaliseret i andre dele af Danmark, særligt hvis dette indebærer mulighed for tiltrækning af investeringer til regionen. Fonden vil have særlig bevågenhed i fht. investeringsmuligheder i yder- og overgangsområder (Lolland og Guldborgsund Kommune samt på Møn) med de udfordringer det indebærer i fht. afkast-/risikoprofil. CAT Invest Zealands investeringer sker som hovedregel ved tilførsel af ansvarlig kapital mod erhvervelse af en ejeran-del her under i form af ansvarlig lånekapital (konvertible lån, mezzanin-kapital m.v.). Investeringer foretages typisk i syndikering med andre investorer således at CAT Invest Zealand normalt ikke opnår status som hovedaktionær. Hermed geares investeringen fra CAT Invest Zealand ligesom risikoen på den enkelte investering afdækkes. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 24

25 Målet er således at tiltrække og fastholde en kreds af professionelle investorer af risikovillig kapital, som vil deltage som partnere i projektets investeringer og derigennem maksimere projektets samlede investeringsvolumen og minimere projektets risiko på enkeltinvesteringer. Der kan både være tale om finansielle og industrielle investorer samt private business angels. Beslutning om investering træffes af bestyrelsen for CAT Innovation. Hermed udnyttes den eksisterende beslutningsstruktur i CAT-organisationen (se også næste afsnit for en uddybning af CAT-organisationen). Investeringsproces CAT Invest Zealand etableres som et koncept med fem hovedaktiviteter: Formidling af ydelser/identifikation af emner: Via egen information og PR (se også særskilt afsnit her under) samt partnere i den regionale vækstinfrastruktur formidles CAT Invest Zealand til målgruppen af nye og mindre virksomheder i Region Sjælland. Samtidig overvåger CAT-teamet i samarbejde med partnerne løbende den regionale erhvervsudvikling mhp. at identificere og proaktivt opsøge disse investeringsemner. På årsbasis forventes indledende/afklarende dialog med min. 80 virksomheder. Screening/kvalificering af emner: Efter indledende kontakt og dialog gennemfører CAT-teamet for relevante emner en nærmere indledende afdækning af udviklings- og investeringspotentiale. I den forbindelse kan der gennemføres nyhedsundersøgelser, markedsundersøgelser, indkaldes bistand fra eksterne rådgivere m.v. På årsbasis forventes screening af min. 80 investeringsmuligheder (der kan screenes flere muligheder pr. virksomhed). Verificering/værdiansættelse/investering: For de mest lovende emner gennemføres yderligere verificering af inve-steringsmuligheden (såkaldt due dilligence ), der foretages en værdiansættelse og gennemføres investering. På årsbasis forventes der udarbejdet investeringsgrundlag for virksomheder, og der forventes efter godkendelse i bestyrelsen for CAT Innovation gennemført investeringer i ca. 4 virksomheder. Pleje/udvikling af investeringer: CAT-teamet vil både via bestyrelsesrepræsentation i porteføljevirksomhederne og via løbende kontakt med ledelsen deltage aktivt i pleje og udvikling af investeringerne. Der lægges således vægt på et kompetent og aktivt medejerskab. Alle porteføljevirksomheder tilbydes endvidere at deltage i forretningsudviklingsforløbet CIBIT Accelerator med Symbion som administrator. Via det internationale og aktionsorienterede forløb får virksomhederne indsigt i kunder, markeder og konkurrenter. Endvidere introduceres virksomhederne til internationale kunder og partnere, potentielle investorer m.v. Det vil ikke være et krav, at virksomhederne deltager i CIBIT Accelerator. Det er endvidere CATs ambition at stimulere virksomhederne til at gøre brug af know how fra relevante videninstitutioner i og uden for regionen. Exit/revolvering: Som nævnt forventes investeringen realiseret senest 8 år efter investeringstidspunktet. Afkastet af de gennemførte investeringer tilbageføres til fonden og reinvesteres (fonden vil være såkaldt revolverende). Det skal understreges, at der for virksomhederne ikke vil være omkostninger til screening, analyser, deltagelse i CIBIT Accelerator m.v. Organisation, partnere og netværk AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 25

26 CAT Invest Zealand etableres og drives af CAT Innovation A/S (Forskerparken CAT). Hermed sikres maksimal synergi i fht. den kompetence og kapacitet i vækstinvesteringer, som allerede ér etableret i CAT-regi. CAT Innovation A/S med CAT Fonden (RUC, Risø DTU, Region Sjælland) som hovedejer er ansøger og ansvarlig for projektet. CAT Innovation er regnskabsansvarlig samt tegningsberettiget. CAT Innovation står for rapporteringen til Erhvervs- og Byggestyrelsen og Vækstforum Sjælland. CAT Innovations bestyrelse træffer beslutning om investeringer på grundlag af indstilling fra investeringsteamet bestående af CATs daglige ledelse og investeringschefer. CAT Invest Zealand A/S, ejet fuldt ud af CAT Innovation A/S, er juridisk ramme om den regionale kapitalfond. Kapitalgrundlaget i dette selskab er den rene investeringskapital (den samlede projektkapital fratrukket administrationsfee til CAT Innovation (max 3 % årligt af den samlede projektkapital). CAT Zealand Invest ledes af en bestyrelse på 3-4 personer, der har det overordnede tilsyn med projektet og overvåger, at investeringsvirksomheden, herunder fokusområder er i pagt med Region Sjæl-lands/Vækstforum Sjællands mål og strategi for erhvervsudviklingen i Regionen. Bestyrelsens sammensætning aftales nærmere mellem Regionen og CAT. Organisationen og forretningsgangene beskrives detaljeret i en forretningsplan, der godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Sjælland. Organiseringen følger principperne for Accelerace programmet i Region Hovedstaden. Symbion indgår som partner i projektet. Den/de private investorer i CAT Invest Zealand vil også blive tilbudt partnerskab. Som deltagere i et netværk omkring CAT Invest Zealand involveres RUC, Risø DTU, Væksthus Sjælland, Connect Denmark, Vækstfonden, IT Universitetet, Grønt Center, DI Sjælland og Kring Ventures. Netværkspartnerne bidrager sammenlagt med dealflow, kapital, videnog kompetence efter aftale bilateralt med partnerne. Netværket inviteres til et årligt møde i CAT Invest Zealand med sigte på information og dialog. Der afholdes endvidere et årligt møde mellem CAT og repræsentanter for Vækstforum Sjælland samt administrationen i Regionen med sigte på at sikre harmoni mellem investeringsvirksomheden og Regionens erhvervspolitiske mål og strategier. Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Forskerparken CAT er en unik kombination af innovationsmiljø, forskerpark og ventureselskab. Med CAT Fonden (selvejende institution med RUC, Risø DTU, Region Sjælland som interessenter) som hovedejer driver CAT både et fysisk vækstmiljø (via CAT Ejendomsselskab A/S) og en vifte af rådgivnings- og finansieringsydelser (via CAT Innovation A/S med datterselskaberne CAT Management ApS og CAT Seed A/S) samt CAT Invest I A/S. Se bilag for overblik over organisationen. CAT Invest Zealand etableres som et selvstændigt datterselskab under CAT Innovation A/S med CAT AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 26

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere