Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence"

Transkript

1 Forøget forandringsparathed gennem udvikling Forøget forandringsparathed gennem udvikling af Supply Chain kompetence af forskningsprofessor Jan Stentoft Arlbjørn, Syddansk Universitet Kolding, logistikchef Henning de Haas, bb-electronics, Lean Engineer Rasmus Caspersen, West Pharmaceutical Services, professor John Johansen, Center for Industriel Produktion, Ålborg Universitet og partner Jørgen Nørmølle, 4IMPROVE Artiklen er redigeret og oversat til dansk fra konferenceartiklen: Arlbjørn et al. (2004) Increasing change readiness by developing supply chain competency: experience from industry i: Aronsson, Håkan (ed.) NOFOMA 2004, Challenging Boundaries with Logistics, Linköping, Sweeden, pp Resume Hos LEGO er adskillige aktiviteter omhandlende design og implementering af differentierede forsyningskæder i gang. Design af forsyningskæder, der opfylder kunders ønsker, anses som en vigtig konkurrenceparameter. Megen forskning er blevet gennemført omkring, hvad indholdet af forsyningskædeledelse og forandringsstrategier er, men kun lidt om hvordan, man konkret kan gøre det. Forskning omkring organisatoriske fremgangsmåder i forbindelse med opstart og styring af globale forsyningskæde projekter er sjælden. Den eksisterende forskning har primært drejet sig om tekniske områder såsom de-coupling points, postponement og virksomhedsprocesser og ikke om, hvordan medarbejderkompetencer opbygges med henblik på styring af forandringer. At fjerne de interne informations- og kommunikationsbarrierer, således et generelt billede af virksomhedens strategiske retning og generel terminologi opnås, er ikke let i praksis. Denne artikel omhandler erfaringerne fra gennemførelsen af et antal to dages kursus inde- 2/Juli 2005 Logistikledelse 1

2 Forøget forandringsparathed gennem udvikling holdende grundlæggende Supply Chain Management (SCM), der blev afholdt for omkring 200 medarbejdere hos LEGO i efteråret Kurset blev afholdt i tre forskellige geografiske regioner: Europa, USA og Asien. Kurset bestod af teori, spil (simulationer), gruppearbejde samt præsentationer af SCM problemstillinger af eksterne virksomheder. Artiklen baserer sig på to spørgeskemaundersøgelser besvaret af kursusdeltagerne. Hovedformålet med undersøgelsen var at teste, hvorvidt kurset havde effekt på implementeringsprocessen og på de enkelte kursusdeltagere. 1. Introduktion Virksomheder møder i disse tider store udfordringer, der kræver forandringer af den gældende praksis. De nye udfordringer er blandt andet større krav til virksomhedens reaktionsevne på kundekrav (reducerede lead-times), hurtigere produktudvikling (time-to-market), samarbejde i forsyningskæder og netværk, og brug af avanceret informationsteknologi til design af forsyningskædeløsninger. Virksomheder er presset til konstant at holde sig opdateret mht. udviklingen. Dertil skal virksomheden sikre sig, at disse udfordringer er forstået korrekt samt at kompetenceniveauet er højt nok til at kunne håndtere udfordringerne. Reelle forandringer kræver både tid og kræfter Litteraturen omkring SCM indeholder omfattende information om, hvad der skal gøres for at blive mere effektiv på dette område både ved at forbedre serviceniveauer samt omkostningsreduktion. Samuel og Hines (1999) har lavet et studie af en virksomheds ansatte, der var midt i en forandringsproces af forsyningskæden, hvor værdikæde analyse lå til grund for gennemførte ændringer. Burgess (1998) foretager en sammenligning af BPR processer med SCM med det formål at belyse forskelle og ligheder. Studiet konkluderede, at forskellen mellem de virksomheder, der havde succes med SCM, og de der ikke havde, lå i forståelsen af SCM og villigheden til at anvende SCM. Reelle forandringer kræver både tid og kræfter. Hvorledes disse forandringer skal finde sted, set fra et forandringsledelse- og kompetenceperspektiv, er dog sjældent belyst i litteraturen. Adskillige akademiske udgivelser har på det seneste dog påpeget behovet for tværfunktionel træning indenfor SCM (Closs og Stank, 1999; Volmann et al., 2000; Van Hoek, 2001; Tracey og Smith- Doerflein, 2001). Ifølge Tracey og Smith-Doerflein (2001) har de attributter, strategier og taktikker, som er essentielle for 2 Logistikledelse 2/Juli 2005

3 Forøget forandringsparathed gennem udvikling den lærende virksomhed, meget til fælles med de, der ses som værende vigtige i SCM: Støtte fra den øverste ledelse er vital, da hele organisationen må deltage. Ledere skal kunne fungere i et dynamisk miljø og mere agere som deltagende og involverende ledere end som autonome ledere. Ansatte deler information og lærer af hinanden på tværs af afdelinger og organisatoriske barrierer. Individuelle præstationer og belønninger knyttes til nøgletal for måling af gruppe/virksomhed/forsyningskæde præstationer. De ansatte føler at enhver erfaring, god som dårlig, er en mulighed for at lære noget nyttigt; og De ansatte opmuntres til at tage risici, men guides af det større perspektiv således, at hverken forsyningskæde eller virksomhed bringes i fare. LEGO s globale forsyningskæde (Global Supply Chain GSC) står over for nye udfordringer som blandt andet indebærer implementering af et nyt forsyningskæde koncept planning2play. Dette nye koncept skal gøre den globale forsyningskædefunktion klar til at understøtte LEGO s fremtidige konkurrenceevne globalt samt bidrage til opnåelse af SCM kompetencer, der vil ligge blandt Verdens bedste. Ambitionen er, at Planning2play skal sætte den nye standard for kundeorienteret SCM indenfor legetøjsbranchen. Uddannelsesstrategi Det er ikke nogen nem opgave med at skabe et nyt design af den globale forsyningskæde. Det ses som et forandringsprojekt med en tidshorisont på 3 til 5 år og involverer ansatte fra mange forskellige organisatoriske funktioner samt geografiske regioner. I denne artikel vil vi koncentrere os om det første skridt i en generel uddannelsesstrategi, der skal forberede ansatte på forandringer samt opbygge kompetencer indenfor SCM. Grundlæggende forsyningskædekursus Uddannelsesstrategien består af et trefaset program: a) Generel forståelse af mekanikken i SCM, b) Indgående forståelse for sourcing, planlægning og distribution, c) Udvikling af forsyningskæden ud fra et strategisk perspektiv. Rapporten vil behandle feedback fra den første fase. Det grundlæggende forsyningskædekursus var designet til at give deltagerne en solid forståelse af strukturen, parametre og dynamikken i forsyningskæden samt baggrund for at 2/Juli 2005 Logistikledelse 3

4 Forøget forandringsparathed gennem udvikling At skabe et generelt og visionært SCM fundament for LEGO s fremtidige udvikling. At øge SCM kompetencen i organisationen. At skabe en basis for et excellent SCM uddannelsesmiljø. At introducere og give indsigt til det nye GSC koncept planning2play. kunne forstå drivkræfterne bag planning2play konceptet. Kurset gav til en vis grad også indsigt i nogle af de nyeste teoretiske koncepter indenfor SCM. Specifikt var målene følgende: Forandringsparathed Kompetenceopbygning Hovedformålet med denne artikel er at teste, hvorvidt basiskurset fra det samlede strategiprogram har haft nogen effekt på implementeringsprocessen samt kursets deltagere. Effekten måles i kompetenceopbygning og forandringsvillighed. Med kompetenceopbygning menes forståelsen for forsyningskæden og dens mekanikker. Med forandringsparathed menes forståelsen for behovet samt villigheden til at foretage ændringer i forsyningskædeorganisationen. Rapporten er inddelt i seks afsnit. I det efterfølgende afsnit vil den anvendte metode blive beskrevet. I det tredje afsnit bliver LEGO s forsyningskæde kort beskrevet. Afsnit fire omhandler det nævnte uddannelsesprogram. Derefter finder en analyse sted i afsnit fem som afslutningsvis følges op med en konklusion i afsnit seks. 2. Metode Kursuselementer Den anvendte metode baserer sig på to forskellige sæt spørgeskemaer. Det første spørgeskema består af de evalueringsskemaer, der blev udfyldt af kursusdeltagerne ved afslutningen af hvert kursus. I alt blev otte kurser afholdt i perioden fra primo november 2003 til primo februar 2004 med et samlet antal deltagere på 194. I det første spørgeskema blev deltagerne bedt om at evaluere de specifikke kursuselementer ved at bedømme dem ud fra en fem points skala (1 = utilfredsstillende til 5 = udmærket). Kursuselementerne var følgende: a) SCM teori, b) LEGO lastvogns spil, c) Eksterne virksomheds præsentationer, d) Planning2play præsentation (forsyningskædevision), e) Gruppeopgave 1 og f) Gruppeopgave 2. Elementerne diskuteres mere detaljeret i afsnit fem. 4 Logistikledelse 2/Juli 2005

5 Forøget forandringsparathed gennem udvikling Det andet spørgeskema blev sendt per til de 194 kursusdeltager fra de otte afholdte kurser i slutningen af februar I alt har 111 besvaret spørgeskemaet, hvilket har givet en svarprocent på 63,07 %. Grundet nogle specifikke omstændigheder er det sidste kursus ikke medtaget i datamaterialet fra spørgeskemaet. Den overordnede statistik kan ses i tabel 1. Tabel 1. Antal afholdte kurser, deltagere og svarprocenter. Kursus # Sted Dato Antal deltagere Antal besvarelser Svar procent 1 Danmark November 3 og 4, Danmark November 12 og 13, Danmark November 19 og 20, Danmark November 25 og 26, Hongkong November 25 og 26, Danmark December 3 og 4, USA Februar 3 og 4, ,00% ,67% ,00% ,00% ,56% ,00% ,14% I alt ,07% Ud af de syv kurser blev fem afholdt i Danmark, et i Hongkong og et i USA. Som vist i tabel 2 er svarprocenten for de tre regioner følgende: 55,56 % i Asien, 67,27 % i Europa og 57,14 % i USA. Tabel 2. Antal deltagere og svarprocent fordelt på geografiske regioner. Sted Antal Deltagere Antal besvarelser Svar procent Asien ,56% Europa ,27% USA ,14% I alt ,07% 2/Juli 2005 Logistikledelse 5

6 Forøget forandringsparathed gennem udvikling Alle kurser havde en tværfunktionel deltagelse fra den globale forsyningskæde og inddrog medarbejdere fra, produktudvikling, projektudvikling, teknologiudvikling, sourcing og indkøb, komponent planlægning, værktøjs-/maskinfremstilling, plaststøbning, dekoration, lager, vedligeholdelse, kvalitet, logistik og distribution. Det afholdte kursus i Asien adskilte sig fra de andre ved, at det også inkluderede ansatte fra det koreanske pakkecenter og projektmedarbejdere fra turn-key projekter i Kina. Det bør også tilføjes at Hongkong afdelingen blot er et salgskontor med researchog udviklingsaktiviteter, hvorfor der ikke var repræsenteret ansatte fra produktionen på dette kursus. Kurset i USA havde ingen repræsentanter fra plaststøbning og produktudvikling, da disse funktioner ikke eksisterer i USA. Deltagerne på kurserne har været direktører, vicedirektører, afdelingsledere og andet nøglepersonel fra de specifikke funktionsområder. 3. LEGO s globale forsyningskæde LEGO s forsyningskæde er inddelt i indtil flere værdiskabende trin fra sourcing til fremstilling og distribution af færdigvarer til kunderne. Den fysiske værdikædestruktur er vist i figur 1. 6 Logistikledelse 2/Juli 2005

7 Forøget forandringsparathed gennem udvikling Figur 1. Legetøjsfabrikkens forsyningskæde. Plastformningen finder sted i Danmark og Schweiz. Når plastikklodserne er støbt, bliver de dekoreret og pakket i Danmark, Schweiz, USA, Tjekkiet og Sydkorea. Den årlige produktion er på omtrent 20 milliarder elementer eller omkring 2,3 millioner enheder pr. time. Færdigvarer distribueres fra to hoveddistributionscentre (Flensborg, Tyskland og Enfield, USA) til regionale distributionscentre (DC er) og derfra til kunderne (dvs. detailhandlere). På nuværende tidspunkt har LEGO DC er i Dunkerque, Belgien med henblik på distribution til det nordeuropæiske marked, i Billund, Danmark for distribution til det skandinaviske marked, i Hohenwestedt, Tyskland til at forsyne det centrale Europa samt det østeuropæiske marked, i Lyon, Frankrig til det sydeuropæiske marked. Udfordringer med hurtigt skiftende og accelererende markedstrends Som mange andre legetøjsfabrikanter står LEGO overfor et stigende antal udfordringer med hurtigt skiftende og accelererende markedstrends: Krav om korte lead-time, produkt livscyklus, svingende og sæsonbetonet efterspørgsel kræver en hurtigt reagerende forsyningskæde. Dog er der visse traditionelle pro- 2/Juli 2005 Logistikledelse 7

8 Forøget forandringsparathed gennem udvikling dukter med en mere forudsigelig efterspørgsel, som kræver en mere effektiv forsyningskæde. Globalisering fører til øget out-sourcing og distributionsaktiviteter stiller krav om en øget synkronisering og koordination af globale produkt fremstød og genbestillinger. Kunder og leverandører kræver i højere grad real-time information på løbende basis, hvilket for producenten betyder etablering af forretningsprocesser der bygger på informationsteknologi udover de traditionelle organisatoriske barrierer. Øget krav om innovation samt beslutninger mht. produktionsvolumen betyder, at forsyningskæder, der konkurrere indbyrdes over kontinenter bliver mere komplekse og sværere at styre. Den nuværende lagerinitierede produktion og masseproduktionsstrategi placerer virksomheden i en sårbar position og tvinger den til at investere i kapacitet og færdigvarer. Strategien passer ikke med de ovennævnte drivkræfter. Derfor er et SCM ændringsprogram blevet iværksat til at designe og implementere differentierede forsyningskæder. 4. SCM uddannelsens indhold SCM kurset Fundamentals of Supply Chain Management blev designet ud fra erkendelsen af, at der manglede en fælles forståelse for SCM. Med det mål for øje at reducere kompleksiteten ved større re-design aktiviteter i den globale forsyningskæde blev det besluttet at udvikle og afholde et antal kurser omkring SCM med fokus på designelementer. Det var yderligere målet, at deltagerne skulle forbedre deres basale færdigheder indenfor SCM samt øge deres forandringsparathed. Kursets struktur fremgår af tabel 3. 8 Logistikledelse 2/Juli 2005

9 Forøget forandringsparathed gennem udvikling Tabel 3. Program for 2 dags kurset Fundamentals of Supply Chain Management Dag 1 Dag 2 Morgen Åbning Velkomst og program LEGO s situation Genopfriskning af dag 1 og kommentarer Supply Chain Management teori SCM koncept Push/pull De-coupling points Value Offering Point/Order Penetration Point Postponement Relationer (winwin) Planning2play præsentation (forsyningskæde vision) Gruppearbejde 1 Vision for nyt forsyningskæde koncept Introduktion Konceptet udfordres Præsentation in plenum Frokost Frokost Eftermiddag LEGO lastvognsspil Introduktion til spillet Der spilles Evaluering efter spillet Redesign af spillet Gruppearbejde 2 Introduktion Kritiske succes faktorer for implementering a nyt forsyningskæde koncept Præsentation in plenum Afslutning Evaluering af kurset Afslutning af kurset Aftensmad Aften Aftenens program Præsentation af SCM emner af eksterne virksomheder Åben debat Forskellige formidlingsformer På hvert kursus bød et medlem af den globale forsyningskæde ledelsesgruppe deltagerne velkommen. Ideen med dette var at vise engagement fra den øverste ledelse. Introduktionen bød også på performance målinger, der skulle understrege behovet for forandring. Den første kursusdag var relateret til teori om SCM (begrebsapparat bag SCM). Den anden kursusdag gik mere på praksis (forandringsparathed) og introduktion til planning2play konceptet. Kurset var pædagogisk bygget op omkring et mix af forskellige formidlingsformer: Præsentationer (teori), gruppearbejde, spil (simulation) og diskussioner, der skulle sætte deltagerne i stand til at reflektere og sammenarbejde gennem fælles involvering. 2/Juli 2005 Logistikledelse 9

10 Forøget forandringsparathed gennem udvikling Programmet inddelt i seks hoveddele Overordnet er programmet inddelt i seks hoveddele: a) SCM teori, b) LEGO lastvognsspil, c) Præsentation af en ekstern forsyningskæde case, d) Præsentation af LEGO s vision for dets nye forsyningskædekoncept, e) Et gruppearbejde der udfordrer nyt forsyningskæde koncept, og f) Et gruppearbejde der behandler kritiske succesfaktorer for implementering af forsyningskæde konceptet. I de følgende underafsnit vil hver af programmets hoveddele blive diskuteret yderligere SCM teori Præsentationen af SCM teori var delt i to dele: a) En generel introduktion til SCM, og b) Dybdegående præsentationer af fire udvalgte emner indenfor SCM teorien prognosestyret versus ordrestyret produktion, de-coupling points, postponement og value offering points/order penetration points (VOP/OPP). Disse koncepter er nøje blevet udvalgt med henblik på at nå ind til kernen af forsyningskæders designelementer. Under introduktionen af disse koncepter blev andre relaterede koncepter, såsom lageromsætningshastigheder, lager placering og lead-times, også diskuteret. Samlet set udgør disse begreber skelettet til at kunne konfigurere forskellige forsyningskæder Push og Pull linier/de-coupling points Opstart af en produktion kan være baseret på enten en push (prognosedrevet) strategi eller en pull (ordredrevet) strategi eller en kombination af disse. Gennem kurset er den basale terminologi omkring tryk og træk blevet anvendt sammen med en diskussion af, hvornår risiko skifter fra leverandør til kunde Postponement Princippet bag postponement (udsættelse) kan føres tilbage til Aldersons (1950) arbejde omhandlende det punkt, hvor differentieringen af et produkt finder sted. Senere udviklede Buckling (1965) en teori om postponement og spekulation, der beskæftigede sig med måder at sprede risici ud igennem distributionskanalen på. Under kurset forløb blev flere former for postponement diskuteret og eksemplificeret med inspiration fra Zinn og Bowersox (1988) f.eks. udsættelse af etikettering, pakkeaktiviteter, montage og produktion. En 10 Logistikledelse 2/Juli 2005

11 Forøget forandringsparathed gennem udvikling illustration af hvordan en adapter flyttes fra en placering i en printers indre til at fungere som et eksternt element blev brugt som et eksempel på, hvorledes fleksibilitet kan øges ved at anvende princippet om postponement Value offering point (VOP) og order penetration point (OPP) Et fjerde hovedelement i den teoretiske del af forsyningskædekurset var en introduktion til value offering point (VOP)/order penetration point (OPP) terminologien, som den diskuteres af Holmström et al. (1999) med det formål at understrege det faktum, at en forsyningskæde begynder med en forståelse af kundens sande behov og efterspørgsel. VOP er det punkt i efterspørgselskæden, hvor kunden allokerer sin efterspørgsel til en specifik leverandør (Holmström, et al., 1999). Det kan beskrives som et koncept, der viser sig at være nyttigt for leverandører til at identificere måder, hvorpå de kan blive kundens medproducent. OPP er i sin enkelthed det punkt hvor tryk- og træklinierne skærer LEGO lastvognsspillet Om eftermiddagen på dag 1 blev et LEGO lastvognsspil brugt til at illustrere forholdet mellem materiale- og produktionsledelse over flere led i en forsyningskæde. Grundlæggende illustrerer spillet de målkonflikter, der opstår under kapacitetsplanlægning, planlægning af lagerniveauer og ordreopfyldelse. Spillet er blevet tilpasset LEGO s forhold baseret på Johansen og Mikkelsen (1995). Produkterne i spillet er to lastvogne bygget i LEGO klodser; én lastvogn med åbent lad og én med et lukket lad. Lastvognen med åbent lad produceres til lager, hvorimod lastvognen med lukket lad først produceres, når der er konkrete ordrer. Den overordnede forsyningskæde består af tre spilleplader, der repræsenterer: a) Distribution, b) Intern sourcing, og c) Ekstern sourcing. Hver funktion er ansvarlig for deres respektive dele og processer. Kunder er repræsenteret ved et antal ordrer som gives af spillelederen. Spillet foregår over cirka 25 omgange. Der er omkostninger ved at have komponenter på lager, færdigvarelager, ubrugt kapacitet og restordrer. Den forsyningskæde med de laveste omkostninger er vinder af spillet. Efter at have spillet, blev der igangsat gruppearbejde for at restruk- 2/Juli 2005 Logistikledelse 11

12 Forøget forandringsparathed gennem udvikling turere spillet: Hvorledes kan præstationen forbedres ved eksempelvis bedre kommunikation og fjernelse af informationsbarriere? Endvidere skulle grupperne anvende de teoretiske koncepter, der var blevet undervist i under morgenens præsentation (de-coupling points, VOP/OPP og postponement) Aftenprogram Ved hvert af kurserne blev der afholdt virksomhedspræsentationer fra eksterne virksomheder. Ideen med aftenprogrammet var at høre, hvordan andre virksomheder håndterer SCM. Hvordan opfatter og arbejder virksomhederne med SCM? Hvilke udviklingsprojekter arbejder de med? Hvordan klarer de sig? Kan LEGO lære af deres erfaringer? Under disse præsentationer blev der debatteret og fortaget sammenligner til LEGO s forsyningskæde Præsentation af visionen for den nye forsyningskæde Om morgenen på dag 2 blev det nye LEGO SCM koncept præsenteret. Præsentationen indeholdt udvalgte præstationsmålinger for den nuværende forsyningskæde og et overblik over de produkter og distributionskanaler, der anvendes i dag. Den overordnede forsyningskædestrategi kræver differentiering, hvorfor nye differentierede principper for tryk- og træklinier og de-coupling points blev introduceret. Endvidere indeholder konceptet differentierede forsyningskædeprocesser baseret på fire produktlivscyklus stadier: a) fra ide til introduktion, b) opstart, c) supplering, og d) udfasning Gruppearbejde 1: Udfordring af det introducerede forsyningskæde koncept Det første gruppearbejde var en diskussion og en udfordring af det præsenterede forsyningskæde koncept. Deltagerne havde lov til at tænke ud over de gængse baner. Løsningsområdet var ubegrænset så længe, der kunne argumenteres for relevansen. Grupperne udtænkte indtil flere udformninger af forsyningskæden og anvendte også koncepterne fra dag 1 omkring push og pull linier, de-coupling points, postponement samt referencer til VOP/OPP. Grup- 12 Logistikledelse 2/Juli 2005

13 Forøget forandringsparathed gennem udvikling perne sammensat således at medarbejdere fra flere forskellige funktioner var repræsenteret i hver gruppe. Gruppearbejdet blev præsenteret i plenum Gruppearbejde 2: Identifikation af kritiske succesfaktorer samt planer for implementering af forsyningskæde konceptet Kritiske succesfaktorer Det andet gruppearbejde drejede sig om kritiske succesfaktorer i forbindelse med at nå det nye forsyningskædekoncept. Den generelle ide med øvelsen var, at opnå en fælles forståelse for det forandringsprojekt LEGO stod overfor og de forbundne vanskeligheder hermed. Nok engang var grupperne sammensat således, at flere funktioner fra den globale forsyningskæde var repræsenteret i hver enkelt gruppe. Kurset sluttede af med en evaluering af kurset, hvor deltagerne skulle udfylde et spørgeskema og derefter individuelt give en kort mundtligt feedback. Et medlem af den globale forsyningskæde ledelsesgruppe var til stede under den mundtlige feedback for derefter at slutte kurset af. 5. Dataanalyse I dette afsnit bliver dataene fra de to undersøgelser analyseret. I alt bliver syv analyser diskuteret: a) Overordnet evaluering af kurset i forbindelse med dettes afslutning, b) Respondenternes egen opfattelse af deres viden om SCM, c) Prioritering af kursuselementerne efter deres vigtighed, d) Kursets effekt på deltagernes evne til at finde bedre løsninger, opnå højere operationelle præstationer og implementering af nye løsninger, e) Kursets effekt på deltagernes opbygning af forsyningskæde kompetencer samt forandringsparathed og g) En overordnet bedømmelse af det mest lærerige kursuselement Overordnet kursusevaluering ved kursernes afslutning I forbindelse med afslutningen af hvert kursus blev hver kursusdeltager bedt om at udfylde et evalueringsskema. Skemaet var opdelt i seks dele som vist i tabel 4. Deltagerne skulle evaluere præsentationen af SCM teorien, LEGO last- 2/Juli 2005 Logistikledelse 13

14 Forøget forandringsparathed gennem udvikling vognsspillet, de eksterne virksomhedspræsentationer, præsentationen af det nye forsyningskædekoncept samt de to øvelser gennem gruppearbejde fra dag 2. Karaktererne i tabel 4 er gennemsnitskarakterer af de enkelte kursuselementers indhold. Hvert kursuselement blev bedømt på en skala fra 1 (utilfredsstillende) til 5 (udmærket). Tabel 4. Gennemsnits evalueringskarakterer for de enkelte kursuselementer over de syv afholdte kurser. Kursus 1 N = 16 Kursus 2 N = 24 Kursus 3 N = 25 Kursus 4 N = 25 Kursus 5 N = 45 Kursus 6 N = 20 Kursus 7 N = 21 Supply Chain management teori LEGO lastvognsspil Ekstern virksomhedspræsentation Planning2play præsentation Gruppe arbejde 1 Gruppe arbejde 2 3,7 4,2 3,9 4,4 4,0 4,4 3,9 4,0 4,2 4,4 4,2 4,0 4,2 4,0 2,9 4,5 2,4 4,1 3,4 4,1 3,3 4,0 4,1 3,8 4,0 4,2 4,0 3,8 3,9 4,2 3,8 4,0 4,2 4,0 4,0 3,5 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 4,2 Generelt har der været god feedback fra deltagerne. Det højest gennemsnitligt scorende element over alle syv kurser har været LEGO lastvognsspillet. Endvidere har visse kurser højere gennemsnitlige karakterer på alle elementer end andre (kursus 2, 4 og 6). Årsager hertil er ikke identificeret, men det kan skyldes den særlige sammensætning af deltagere på de enkelte kurser, hvilket har betydet, at visse kurser har været mere dynamiske end andre grundet en højere villighed til debat og diskussion blandt deltagerne Respondenternes selvopfattelse af deres viden om SCM Respondenterne blev bedt om at bedømme deres egen viden om SCM gående fra: a) Ingen/Lidt viden, b) Noget viden, c) Meget viden, og d) Ekspert på området. 14 Logistikledelse 2/Juli 2005

15 Forøget forandringsparathed gennem udvikling Tabel 5. Deltagernes egen opfattelse af deres viden om SCM fordelt over regioner. Asien (n = 25) Europa (n = 73) USA (n = 12) I alt (n = 110) Ingen/Lidt viden 20,00% 4,11% 7,27% Noget viden 52,00% 49,32% 25,00% 47,27% Meget viden 28,00% 41,10% 75,00% 41,82% Ekspert på området 5,48% 3,64% I alt 100% 100% 100% 100% Ud fra tabel 5 ses det, at de fleste deltagere mener, de har noget viden om SCM (47,27 %). En relativ stor andel mener, de har en grundig forståelse (41,82 %). Deltagernes selvopfattelse af deres viden om SCM er i Asien relativt mindre end i Europa. Situationen i USA er derimod modsat, hvor deltagerne vurderer deres viden til at være højere end den i Europa. Blandt respondenterne er der nogle få eksperter og nogle få ansatte med ingen eller kun en smule viden om SCM. Prioritering af kursuselementer efter deres overordnede vigtighed Respondenterne blev bedt om at prioritere syv enkelte kursuselementer efter deres overordnede vigtighed. Prioriteringen er baseret på de overordnede mål med kurset, som beskrevet i afsnit 1. Respondenterne skulle rangordne elementerne ved at give det vigtigste element 7 point, det næst vigtigste 6 point og så videre. Resultaterne af denne analyse fremgår af tabel 6. 2/Juli 2005 Logistikledelse 15

16 Forøget forandringsparathed gennem udvikling Tabel 6. Rangordning af kursuselementer efter deres vigtighed Placering Kursus element gennemsnit Standard afvigelse 1 Diskussion og debat 4,71 1,69 2 Gruppearbejde 4,57 1,74 3 Tværfaglig deltagelse/ samarbejde 4 Teoretiske præsentationer 5 Præsentation af den nye forsyningskæde vision 4,31 2,02 3,96 1,94 3,89 1,88 6 LEGO lastvognsspil 3,77 2,12 7 Eksterne virksomhedspræsentationer 2,77 1,91 Fra tabel 6 ses en klar prioritering af de kursuselementer, der involverer deltagerne i diskussioner, gruppearbejde og andre samarbejdsaktiviteter. Ikke overraskende er de elementer, der ikke involverer deltagerne, eksempelvis præsentationer af teori og SCM visioner, rangeret lavt (placering 4 og 5). Det er bemærkelsesværdigt, at LEGO lastvognsspillet har fået en lav score (placering 6). Vender vi tilbage til på resultaterne fra kursusevalueringen i tabel 4 fik spillet en høj karakter (4,0 over de 7 kurser). Denne analyse skaber grundlag for at kunne konkludere, at spillet, på trods af at være en god social aktivitet, ikke har nogen permanent indlæringseffekt på deltagerne Kursets effekt på deltagernes evne til udvikling af bedre løsninger, at opnå højere operationelle præstationer og implementere nye løsningstiltag Respondenterne blev bedt om at besvare, hvorvidt kurset havde gjort dem bedre til at: a) Udvikle bedre forsyningskædeløsninger, b) Opnå bedre operationelle præstationer og c) Være hurtigere og mere effektive til at implementere nye løsningstiltag. Respondenterne skulle besvare hvert spørgsmål ud fra en 5 points skala, hvor 1 = ingen effekt, 2 = lille effekt, og 5 = stor effekt. Den gennemsnitlige score for opnå- 16 Logistikledelse 2/Juli 2005

17 Forøget forandringsparathed gennem udvikling else af en positiv effekt er dermed 3,5 ((2+5)/2). Resultaterne vises i tabel 7. Tabel 7. Kursets effekt på deltagernes evne til udvikling af bedre løsninger, operationelle præstationer og implementering af nye løsning tiltag. Udvikle bedre løsninger Bedre operationelle præstationer Hurtigere og mere effektiv til implementering af nye løsninger Ingen/en smule viden 3,25 3,13 3,00 Nogen viden 3,11 3,05 2,95 Grundig forståelse 2,92 2,61 2,64 Ekspert på området 2,75 2,75 3,00 Samlet gennemsnitlig score 3,02 2,83 2,80 Korrelation -0,12-0,20-0,12 Som det ses af tabel 7, så har kurset haft en virkning på deltagerne. Rækkefølgen bliver: a) At være i stand til at udvikle bedre løsninger (samlet gennemsnit på 3,02), b) Operationelle præstationer (samlet gennemsnit på 2,83) og c) Implementering af nye løsningstiltag (samlet gennemsnit på 2,80). Disse resultater kommer dog ikke som en overraskelse, da kurset primært har haft fokus på konceptet bag forsyningskæden og ikke direkte på implementeringsfærdigheder. I samme tabel ses det også, at jo større viden deltagerne på forhånd har haft om SCM, jo mindre effekt har kurset haft på deltagerne. Dette udsagn er dog kun gyldigt for de tre første niveauer af SCM viden. Den gennemsnitlige score for eksperter indenfor operationelle præstationer og implementering er højere end for andre ansatte med en grundig forståelse for SCM. Når resultaterne således krydstabuleres med de forskellige niveauer af viden omkring SCM (jævnfør 5.2.) vil der være en vis korrelation mellem vidensniveau og den opfattede effekt af kurset. Jo mere forhåndsviden, den ansatte har haft, jo mindre effekt havde kurset Kursets effekt mht. kompetenceopbygning og forandringsparathed I spørgeskemaet er der stillet 20 spørgsmål med henblik på en efterfølgende analyse af kursets effekt på kompetenceopbygning og forandringsparathed. Der er stillet 10 spørgsmål til hvert område. Hvert spørgsmål skulle besvares med en 2/Juli 2005 Logistikledelse 17

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Forskning der batter. I spændingsfeltet mellem praksis og teori. Morten Munkgaard Møller

Forskning der batter. I spændingsfeltet mellem praksis og teori. Morten Munkgaard Møller Forskning der batter I spændingsfeltet mellem praksis og teori Agenda Innolink et forskningsprojekt Erfaring fra et erhvervsforskerprojekt Afslutning A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Management

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Case undervisning et personligt syn og erfaringer Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Dias 2 Min baggrund: MA i økonomi (Dalhousie University), ph.d. i økonomi (Queens University) (fields/comprehensives

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere