Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI"

Transkript

1 Sæt gang i mentorordningen Kom godt igang Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI

2 Mentorordningen Indholdsfortegnelse Sæt gang i mentorordningen Anbefalinger... 4 Hurtig sagsbehandling... 5 Attraktiv kompetenceudvikling... 7 Kvalitetssikring... 8 Tryghed for virksomhederne...10 Sparring til jobsøgning Sproglig opkvalificering Mentorguiden Lovgivning Hvad er mentorordningen Målgrupper Målgruppeoversigt Målgruppeparagraffer Blanketter Til virksomden Links Udgivet af Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Januar udgave Yderligere information kan fås hos: Konsulent: Christian Buskjær Christensen Telefon: SEBI

3 Sæt gang i mentorordningen Dette er en guide til jobcentermedarbejdere. Guiden giver et let tilgængeligt overblik over trin ved etablering af mentorforløb, indføring i lovgivningen og anbefalinger til at sætte gang i mentorord- ningen. Formålet med guiden er at lette administrationen og give inspiration til arbejdet med mentorordninger. Guiden er lavet på baggrund af workshops, hvor erfarne konsulenter og virksomheder har delt ud af deres viden og arbejdet med konkrete handlingsanvisninger. Særligt Odense Jobcenter har stået bag mange beskrivelser i denne guide. Følg anbefaleren og mentorguiden, som ses her på siden: Følg mig og få: Anbefalinger fra erfarne konsulenter til at sætte gang i mentorordningen i dit jobcenter. Anbefaleren Mentorguiden Følg mig og få: Overblik over procedurer, lovgivning og uddybende vejledninger. 3

4 Anbefalinger Hurtig sagsbehandling uddelegering af bevillingskompetencen Side 5 Attraktiv kompetenceudvikling fleksibel uddannelse af mentorer på virksomheden Side 7 Kvalitetssikring - strukturerede mentorforløb Side 8 Tryghed for virksomhederne synlighed og opbakning når der opstår problemer Side 10 Sparring til jobsøgning - frivillige mentorer Side 11 Følg mig og få: Konkrete anbefalinger og inspiration Sproglig opkvalificering - sprogmentor Side 12 SEBI Anbefaleren 4

5 Hurtig sagsbehandling - uddelegering af bevillingskompetencen Anbefalinger Ofte introduceres virksomheder for mentorordninger i forbindelse med forestående rekruttering. For at være attraktive skal mentorordninger kunne etableres hurtigt. Uddelegering af bevillingskompetencen gør flere medarbejdere i stand til at iværksætte og godkende bevillinger. Der opstår ikke flaskehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres. Værktøjer ved uddelegering af bevillingskompetencen For at flere kan iværksætte og godkende mentorbevillinger, må de udførende jobcentermedarbejdere være godt bekendte med rammerne i lovgivningen og sagsbehandlingsgangen. SEBI s mentorguide, som findes her i materialet, giver hurtigt overblik og en tjekliste ved iværksættelse af mentorordninger. Jeg er mentorguiden Find mig her i materialet, eller download mig i en version, hvor du hurtigt klikker dig rundt med musen: For at holde jobcentrets budgetter kan der yderligere være behov for økonomistyrende rammer: Lovgivningen fastsætter ikke rammer for, om der tilbydes uddannelse af mentoren, hvor mange timer der bevilges mentorstøtte, og til hvor høj en timeløn. Der opstår ikke fl askehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres Økonomistyring 5

6 Anbefalinger Økonomistyrende rammer Da lovgivningen ikke sætter faste økonomiske rammer, kan det være nødvendigt med en form for økonomistyring, når bevillingskompetencen uddelegeres. Følgende er eksempler til inspiration: Retningslinier Århus Jobcenter for integration og flygtninge (JFI): For alle matchgrupper kan der bevilges 74 timer over 2-4 uger. For matchgruppe 4-5 kan der yderligere bevilges 5 timer per uge i op til 3 måneder. For mentorer i hold bevilges uddannelse af 1 dags varighed på arbejdspladsen. For enkeltstående mentorer bevilges uddannelse på arbejdspladsen i 2 timer. Retningslinier i Odense Jobcenter: Der bevilges et forløb på 3 måneder af gangen. Der arbejdes med følgende bevillingsramme for et forløb: En timeløn på 300 kroner Et timeantal på 10 timer ugentligt En samlet bevilling på kroner Overskrides den økonomiske ramme, kræves godkendelse fra en central budgetansvarlig. SEBI 6

7 Attraktiv kompetenceudvikling - fleksibel undervisning af mentorer på virksomheden Anbefalinger En kort introduktion til det at være mentor kan modvirke megen usikkerhed og fejltrin. Jobcentret kan tilbyde mentoruddannelse for at forberede kommende mentorer. Tilbydes mentoruddannelsen ude på virksomheden imødekommer jobcentret behovet for en hurtig og fleksibel etablering. Mentorforløbet bliver derved også til attraktiv kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere. Hvad er mentoruddannelse? Som ny mentor kan der være mange uafklarede spørgsmål i forhold til opgaven: Hvorfor er der brug for en mentor? Hvornår og hvor ofte skal jeg stå til rådighed? Hvad skal jeg fortælle om? Hvordan skal jeg støtte den nye kollega? Hvilken rolle skal jeg spille? Hvordan fortæller man om virksomhedens kultur? Mentoruddannelser kan endvidere udruste kommende mentorer, særligt i forhold til at tilrettelægge forløb og samtaler og imødegå mulige barrierer ved introduktionen af den nye medarbejder. Emner i mentoruddannelsen kan for eksempel være: Introduktion til mentorordning Kulturmødet Konflikthåndtering Samtaleteknik Anerkendelse Udvikling af dansksproglige kompetencer Tilbud om undervisning på virksomheden Da tilbuddet om mentorordning ofte gives i forbindelse med en forestående rekruttering, er der ofte brug for et hurtigt kursus indpasset fleksibelt i forhold til en snæver vagtplan. Århus Jobcenter har derfor ansat en jobkonsulent, der, når behovet opstår, foretager mentorundervisning af kommende mentorer ude på arbejdspladsen - én til én eller i hold. Jobkonsulenten er udstyret med en bærbar PC og projektor. Kurset kan tilpasses særlige forudsætninger og behov hos kommende mentorer. Download Undervisningsmateriale til mentorer fra Århus Jobcenter: Download Undervisningsmateriale til mentorer fra Århus Jobcenter: Anbefalinger Linksamling Se linkssamling med information og vejledning om mentorollen på næste side 7

8 Anbefalinger Kvalitetssikring - strukturerede mentorforløb At skabe struktur i mentorforløbet handler om forventningsafstemning. Forventningsafstemning kan for eksempel være at sætte ord på centrale emner og målsætninger med mentorordningen. Et sådant forarbejde hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen i forløbet og kvalitetssikrer samtidig indholdet. Forventningsafstemning: Forventningsafstemning handler om at få sat ord på målsætningerne, tidshorisonten, tidsforbruget, og hvad alle parter skal spille ind med i forløbet. Bagerst i folderen Tjekliste til Mentorer fra Foreningen Nydansker findes brugbare skemaer, der kan hjælpe til at nedfælde spilleregler for mentorforholdet og en mentorkontrakt. Forventningsafstemning hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen og handler om at sætte ord på centrale emner og målsætninger i forløbet Sæt ord på målsætninger og centrale emner: En vigtig forudsætning for gode samtaler mellem den nye medarbejder og mentoren er en fælles dagsorden og forståelse af målsætninger mellem mentor og den nye medarbejder. Det kan derfor være en god idé at opstille en handlingsplan med en liste over målsætninger og trin på vejen til at opnå disse mål. Inspirationer til en handlingsplan findes bagerst i folderen. Tjekliste til Mentorer Det er også vigtigt at sætte ord på emner, som skal berøres i mentorforløbet. Hvis mentor lægger vægt på at introducere den nye medarbejder til arbejdspladsens kultur og sociale sammenhænge, mens den nye medarbejder lægger vægt på faglige informationer, kan der opstå grundlæggede splid i relationen. Mentorkonsulent, Lars Olsen, Foreningen Nydansker, arbejder til inspiration ud fra et mentorhjul, som kan skildre centrale samtaleemner. SEBI 8

9 Mentorhjul Anbefalinger Mentorhjulet illustrerer samtaleemner i et mentorforløb. Mentorhjulet kan hjælpe mentor og den nye medarbejder til sammen at udvælge centrale emner. Mentorhjulet - på arbejdspladsen Netværk Sociale relationer Kultur Religion Uskrevne regler Beklædning Helbred Andet Sprog Andet Familieopbakning Andet Personlige forhold Helligdage og højtider Faglige forhold Kompetenceafklaring Kilde: Find folderen Tjekliste til Mentorer her: foreningen-nydansker.dk/ mb/dokumenter/mentortjekliste_haandbog_final.pdf Anbefalinger 9

10 Anbefalinger Tryghed for virksomhederne - synlighed og opbakning, når der opstår problemer Odense Jobcenter har oprettet en mentorservice-afdeling i jobcentret, der som en central enhed, skal bistå jobcentrets konsulenter og servicere virksomhederne. Mentorservice tilbyder jobkonsulenterne ekspertbistand ved bevilling af mentorordninger og tryghed for virksomhederne med let tilgængelige tilbud og opbakning. Hvad tilbydes virksomhederne Mentorservice tilbyder mentoruddannelse, information om økonomi og rådgivning ved ansøgning om tilskud. Mentorservice yder tryghed og opbakning til virksomhederne, når der opstår behov for tolkebistand, konfliktløsning og justering af indholdet i mentorforløbet. Sådanne servicetilbud og en synlig kontaktlinie til jobcentret skaber tryghed. En mentorserviceafdeling kan tilbyde ekspertbistand til jobkonsulenter og tryghed for virksomhederne i form at et beredskab, når der er behov for tolkebistand, konflikthåndtering, uddannelse, information og vejledning. SEBI 10

11 Sparring til jobsøgning - frivillige mentorer Anbefalinger Mentorordningen kan med fordel benyttes i forbindelse med vejlednings- og afklaringstilbud. For eksempel som et led i jobsøgningskurser. Flere erfaringer peger på, at en mentor med kendskab til arbejdsmarkedet kan være en sparringspartner med mange konkrete og handlingsangivende input. Her er et par eksempler til inspiration: Kvinfo Organisationen Kvinfo har oprettet et mentornetværk. Mentor-netværket matcher ledige flygtninge- og indvandrerkvinder med frivillige kvindelige mentorer, som stiller deres erhvervserfaring og netværk til rådighed. Se nærmere på Projekt Oracle Foreningen Nydansker har i samarbejde med virksomheden Oracle iværksat et projekt med jobsøgningsmentorer. Virksomheden ville gerne gøre en integrationsindsats, så flere ansatte fra Oracle modtog en mentoruddannelse og agerede efterfølgende mentorer for ledige nydanskere. Mentorerne coachede nydanskerne i CV-skrivning og jobsøgning, og der blev lavet handlingsplaner for jobsøgningsprocessen. Virksomhedens HR-afdeling trænede de ledige i jobsamtaler og ansøgningsteknikker. Frivillige mentorer kan stille deres erfaringer og kendskab til arbejdsmarkedet til rådighed Kvinfo s mentornetværk: Læs mere på Projekt Oracle Læs mere på oracle_mentorordning.pdf Anbefalinger 11

12 Anbefalinger Sproglig opkvalificering - sprogmentor Særligt etniske minoriteter oplever ofte en sproglig barriere i forhold til beskæftigelse. Mentoren kan ved at sætte fokus på sproget og opfordre til kommunikation om det nye arbejde være springbrættet til arbejdsmarkedet for mange etniske minoriteter. Skive Sprogcenter har udviklet en Sprogstøtteguide, der vejleder mentorer i at støtte op om udviklingen af dansk på arbejdspladsen. Mentoren som sproglig støtte Ved blot at bruge en time om ugen kan mentoren være en støtte i udviklingen af dansksproglige kompetencer. Sprogstøtteguiden fra Skive Sprogcenter er en let tilgængelig guide for kommende mentorer. Guiden oplister en række konkrete værktøjer, som let kan anvendes og tilpasses i forhold til den nyansattes sproglige niveau. Det handler i al sin enkelthed om at sætte sprog på arbejdet. For eksempel via billeder og ordlister, der skildrer situationer eller funktioner på jobbet. Den nye medarbejder kan også føre en logbog, hvor særlige vendinger eller forståelsesvanskeligheder skrives ind. Mentoren kan ligeledes være en vigtig støtte i arbejdet med udtalelse. Sprogstøtteguiden foreslår konkrete øvelser som at optage samtalesekvenser, og at mentoren taler langsom og hjælper med venlige rettelser. Generelt er forventningsafstemning vigtig, så både mentor og den nyansatte er enige om at arbejde med sproget og kender formålet med eventuelle øvelser. Guiden fra Skive Sprogcenter kan downloades på: Anbefalinger SEBI 12

13 Anbefalinger En sprogmentor kan ved hjælp af simple værktøjer såsom billeder, ordlister og en logbog fremme de sproglige kompetencer i relation til det nye job

14 Mentorguiden Her får du et overblik og uddybende vejledninger til mentorordningens tre trin. Trin 1: Der indgås aftale Det gør jobcentermedarbejderen: Drøftelser når der indgås aftale om mentorforløb: - Introduktionsbehovet i relation til den lediges forudsætninger og jobfunktionen - Strukturering af forløbet Se anbefalingen Kvalitetssikring - Tilbud om mentoruddannelse Se anbefalingen Attraktiv kompetenceudvikling - Kontakt til jobcentret i mentorforløbet Uddybende vejledninger for jobcentermedarbejderen: - Introduktion til lovgivningen - side 16 - Kort introduktion for virksomheden - side 32 - Vejledning til udfyldning af blanketter - side 24 - Henvisninger til links - side 34 Download mentorguiden i en klikbar-version, hvor du hurtigt kan klikke dig rundt med musen. Du kan gemme guiden på din PC og dermed altid finde hurtigt vej, når du arbejder med mentorordningen. Download på SEBI 14

15 Trin 2: Der ansøges om tilskud Det gør jobcentermedarbejderne i samarbejde med virksomheden: Vejleder virksomheder ved ansøgninger om bevilling - Blanket AB 401 download - Jobkonsulenten udfylder eller vejleder virksomheden Mentorguiden Det gør jobcentermedarbejderen Ikke godkendt ansøgning Returneres til arbejdsgiver inklusiv klagevejledning. Se eksempel side 27 Godkendt ansøgning Et bevillingsbrev sendes til arbejdsgiveren indeholdende: - Blanket AB Blanket AB 405 til anmodning om udbetaling af tilskud efter endt forløb Trin 3: Der anmodes om udbetaling Det gør jobcentermedarbejderen: Papirarbejde og registrering - Der indføres et journalnotat i borgerens sag - Registrering i arbejdsmarkedsportalen - Der kan oprettes en journal på virksomheden med kopi af udfyldt blanket AB 401 Det gør jobcentermedarbejderen i samarbejde med virksomheden Vejleder virksomheden ved ansøgning om udbetaling af tilskud: Blanket AB 405 udfyldes af virksomheden med assistance fra jobkonsulenten. Relevante bilag: - Kopi af mentors lønseddel - Faktura fra mentoruddannelse - Faktura for honorar ved ekstern mentorkonsulent Uddybende vejledning: - Vejledning om udregning af lønsum - se side 26 Blanket AB 405 modtages, og der udbetales tilskud til virksomheden. Jobcentret modtager 50 procent refusion fra staten. 15

16 Lovgivning Introduktion til lovgivningen Mentorordningen omtales i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven. De nærmere bestemmelser omkring indholdet af mentorordninger er beskrevet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, mens integrationsloven henviser til denne. Her kan du læse mere om: Hvad er mentorordningen? Frikøb af mentoren Uddannelse af mentoren Refusion Målgrupper i mentorordningen Målgruppeparagraffer SEBI 16

17 Hvad er mentorordningen? (lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78-81): Jobcentret kan indgå en mentorordning med en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Ordningen bruges, når der skal foretages en ekstraordinær indsats for at introducere ledige til uddannelse, afklaring/opkvalificering, ansættelse, praktikordning, løntilskud eller fleksjobordning ( 78 stk.1). En mentor er en af virksomhedens ansatte, som bruger ekstra tid på at være en vejledende person for en ny medarbejder i introduktionen til arbejdspladsen eller uddannelsen ( 78 stk.2). Jobcentrene kan i samarbejde med uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen iværksætte mentorordninger ved at frikøbe mentoren på timebasis ( 79). Lovgivning For at benytte mentorordningen skal der være tale om en særlig introduktion, der er udover, hvad arbejdsgiveren/ uddannelsesstedet sædvanligvis forventes at foretage, men som vil være en nødvendig indgang til jobbet/uddannelsen for den ledige ( 78 stk.2/4). I praksis kan introduktionen til uddannelsen eller arbejdspladsen omhandle faglige, sociale såvel som sproglige aspekter og være en støtte i forhold til skrevne og uskrevne regler, kollegarelationer, organisering, fremmøde, sygemeldinger osv. Ved små virksomheder, med mindre end 10 ansatte, kan mentoren være en ekstern konsulent, som honoreres af virksomheden ( 78 stk.3). 17

18 Lovgivning Målgrupper for mentorordning: Følgende målgrupper kan modtage mentorordning: Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister i skånejob Handicappede Fleksjobpersoner Selvforsørgende, der deltager i tilbud Introduktionsydelsesmodtagere Selvforsørgende under integrationsprogrammet Ovenstående målgrupper kan bevilges mentorordning med hjemmel i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven. Se målgruppeoversigten på næse side for overblik over hvilke paragraffer, der henviser til brug af mentorordningen for hvilke målgrupper. Målgrupper, som ikke kan omfattes af mentorordning: Udsatte unge ledige Borgere hvor ordinær ansættelse er indtruffet (fastholdelse) Selvforsørgede ved ordinær ansættelse Frikøb af mentoren ( 79) Uddannelse af mentoren ( 80) Refusion SEBI Jobcentret finansierer mentorforløbet ved at frikøbe den medarbejder, som varetager mentorrollen. Frikøbet foretages på timebasis og dækker lønomkostningerne for den pågældende medarbejder. Timeantallet fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren og på baggrund af den lediges forudsætninger for at indgå i den pågældende funktion. Er der tale om en virksomhed med mindre end ti ansatte, som benytter sig af muligheden for en ekstern konsulent, dækker jobcentret virksomhedens udgifter til honorar. I praksis skal virksomheden søge om tilskud, og jobcentret kan herigennem refundere dele af eller virksomhedens samlede omkostninger til timeløn og uddannelse. For at udruste mentorer og forbedre forløbet, kan jobcentret bevilge uddannelse af mentorer. I praksis består uddannelsen ofte af 1-2 kursusdage for hold og lidt kortere forløb for enkeltpersoner. Staten refunderer indenfor et rådighedsbeløb på kr. (2008-niveau) 50 pct. af kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud om mentor. 18

19 Målgruppeoversigt Målgrupper Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister i skånejob Handicappede Selvforsørgende Ved deltagelse i tilbud efter kapital i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78 stk.1 I forbindelse med ordinær ansættelse Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats 101 Ved deltagelse i tilbud efter kapitel i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13a, 75a Lovgivning Introduktionsydelsesmodtagere Selvforsørgende i integrationsprogammet Ved deltagelse i tilbud efter integrationsloven kapitel 4 23a-c (afklaring, vejledning opkvalificering, uddannelse, højskoleophold, fagspecifik danskundervisning, virksomhedspraktik, eller løntilskud) Se integrationsloven kapitel 4, 23d I forbindelse med ordinær ansættelse Se integrationsloven kapitel 4, 24a Fleksjobpersoner I forbindelse med ansættelse i fleksjob Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13, 74a Læs paragrafferne på de følgende sider 19

20 Lovgivning Målgruppeparagraffer For: Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister i skånejob, handicappede: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78 stk.1 78 Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2 Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan opnå ansættelse uden løntilskud. Stk. 3 Bestemmelserne i 78, stk. 2 og 3, samt 79 og 80 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for at yde støtte til en mentorfunktion, herunder om tilskud til køb af uddannelse til mentoren. SEBI 20

21 Målgruppeparagraffer For selvforsørgende Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13a, 75a 75a Stk. 1 Kommunen i jobcenteret kan efter en konkret vurdering give personer, der er omfattet af 2, nr. 10, tilbud efter kapitel og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15. Stk. 2 Personer, der er omfattet af 2, nr. 10, og som ikke har andre problemer end ledighed, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af 2, nr. 2, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 3 Personer, der er omfattet af 2, nr. 10, og som har andre problemer end ledighed, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af 2, nr. 3, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4 Tilbud efter kapitel 10 til personer omfattet af 2, nr. 10, kan højst vare op til 6 uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet. Den samlede varighed kan ikke overstige 26 uger. Bestemmelserne i om varighed finder ikke anvendelse. Stk. 5 Bestemmelserne om ydelser m.v. i og finder ikke anvendelse for personer omfattet af 2, nr. 10. Lovgivning 21

22 Lovgivning Målgruppeparagraffer For: Introduktionsydelsesmodtagere og selvforsørgende i integrationsprogammet Integrationsloven kapitel 4, 23d og 24a stk. 2 23d Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen til en arbejdsplads eller til en uddannelse for udlændinge, som deltager i tilbud efter 23 a-c, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære udlændingen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse 24a Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan endvidere yde tilskud til udgifter i forbindelse med en mentorfunktion, jf. 23 d, til en udlænding, der ansættes uden løntilskud. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at udlændingen kan opnå ansættelse uden løntilskud. Integrationsministeriets vejledning til integrationsprogrammet åbner op for en fortolkning, hvor mentorordning kan etableres efter ordinær ansættelse er indtruffen. Se kapitel. 11 Tilbud til udlændinge, der ansættes eller er ansat. For fleksjobpersoner Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13, 74a SEBI 74a Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2 Bestemmelserne i 78, stk. 2-4, og finder tilsvarende anvendelse. 22

23 Lovgivning

24 Blanketter Vejledning til udfyldning af blanketter Læs mere om introduktion, vejledning og oplæring på de følgende sider Ifølge lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 er det en betingelse, at en mentor vurderes at være afgørende for, en persons deltagelse i det pågældende tilbud eller ansættelsen. Dernæst skal introduktionen i form af mentorordningen ligge udover, hvad arbejdsgiveren normalt vil tilbyde nyansatte ( 78, stk. 2 og 4). Ansøgninger om tilskud til mentorordning skal derfor begrundes. Begrundelser kan referere til indholdet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven ved at have følgende fokuspunkter: (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 stk.2 og integrationsloven 23d): Introduktion Vejledning Oplæring Det nærmere indhold i introduktion, vejledning og oplæring er ikke fastsat i lovgivningen. Få inspiration til hvad introduktion, vejledning og oplæring kan indeholde, og hvordan det kan beskrives i en begrundelse på de følgende sider. Særlig introduktion Særlig introduktion omfatter arbejdspladsens personalepolitiske forhold, ansættelsesforhold, praktiske og sociale forhold: Garderobe, arbejdstøj, hygiejne- og sikkerhedsudstyr Procedure ved start og afslutning af arbejdsdagen, samt pauser og rygepolitik Arbejdstider Arbejdspladskultur, deltagelse i personalemøder og sociale arrangementer Befordringsgodtgørelse, skattekort Organisering og tillidsmandssystem SEBI Eksempel på formulering til blanket AB 401 Bevillingens formål er at sikre en særlig introduktion for NN, idet arbejdsgiverens normale introduktion ikke vurderes at være tilstrækkelig set i lyset af NN s manglende erfaringer, kendskab til branchen og forholdene på det danske arbejdsmarked. 24

25 Vejledning Vejledning kan vedrøre sociale såvel som faglige forhold og kan for nydanskere have særlig fokus på introduktion til fagtermer og sprogbrug på arbejdspladsen. Det præcise vejledningsindhold aftales mellem mentor og den nye medarbejder, men kan blandt andet indeholde: Betjening af værktøj, maskiner Indføring i de specifikke arbejdsopgaver og løsning af disse Retningslinier og kvalitetsstandarder for arbejdsopgaverne Eksempel på formulering til blanket AB 401: Bevillingens formål er at sikre en vejledning til XX (arbejdspladsen) i forbindelse med opstart i (virksomhedspraktik, løntilskud, eller ansættelse), idet arbejdsgiverens generelle vejledning ikke vurderes at være tilstrækkelig set i lyset af NN s aktuelle faglige og personlige vejledningsbehov. Oplæring Oplæring vedrører særligt de faglige kompetencekrav og kan være en gradvis tilegnelse af kompetencer, der kræves for at bestride stillingen på ordinære vilkår. Oplæringen kan være i form af sidemandsoplæring, opkvalificerende kurser eller anden form for læringsforløb formidlet af mentoren. Blanketter Eksempel på formulering til blanket AB 401 kunne derfor være: Bevillingens formål er at sikre en konkret oplæring i funktionen, idet NN s aktuelle forudsætninger for at bestride funktionen kræver særlig oplæring ud over den, der kan forventes af arbejdsgiveren 25

26 Blanketter Bilag - Udregning af lønsum Virksomhedens navn Dato: Arbejdsgiverdokumentation for timeløn i forbindelse med udbetaling af tilskud vedrørende mentorordningen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 alle lønomkostninger. Bilaget sendes til arbejdsgiver sammen med AB 405 Anmodning om udbetaling af tilskud vedrørende mentorfunktionen. Timeløn, jf. lønseddel Feriepenge, 12 ½ % af timeløn Pensionsbidrag ATP Barselsbidrag AE Arbejdsmarkeds forsikring Sundhedsforsikring Skadesforsikring Finansieringsbidrag Andet I alt Timeløn Art Kr. Med venlig hilsen SEBI 26

27 Bilag - Klagevejledning Hvem kan klage: Det er virksomheden, som ansøger og derfor kan klage over et afslag på tilskud til mentorordning. Den ledige kan klage over sit tilbud for eksempel praktik, og herunder, at jobcentret ikke bevilger virksomheden mentor. Hvad kan der klages over: Der kan klages over varigheden af perioden for bevilling af mentor og antal timer, der bevilges til mentor. Eksempel på formulering: Efter vurdering i forhold til XX s individuelle kompetencer vurderes, at introduktionen til arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen kan ske uden en mentor. Afgørelsen kan i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats 200 indbringes for beskæftigelsesankenævnet inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Blanketter 27

28 Blanketter AB download på Kommunens navn og adresse Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ansøgning om mentorfunktion Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) Integrationsloven (INL) Oplysninger om virksomhed/uddannelsesinstitution Navn CVR-nummer Adresse Telefonnummer Kontaktperson Antal ansatte Mentorfunktion skal tilknyttes Navn Personnummer I forbindelse med Tilbud om vejledning og Start- og slutdato opkvalifi cering LAB 32 eller INL 23a Virksomhedspraktik LAB 42 eller INL 23b Evt. journalnummer Ansættelse med løntilskud LAB 51 eller INL 23c Ordinær ansættelse LAB 101 eller INL 24a, stk. 2 Startdato Ansættelse af nyuddannet person med handicap LAB 101 Beskrivelse af mentorfunktion Mentors navn Intern mentor Stilling/funktion Ekstern mentor Virksomhed Timeløn (inkl. feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverbidrag) Honorar pr. time Indhold af mentorfunktion (Vedlæg evt. uddybende bilag) Periode for mentorfunktionens afvikling Antal timer Tilskud til uddannelse Der ansøges også om tilskud til forudgående uddannelse af mentor Nej Ja Uddannelsens art Uddannelsesudbyder/-afvikler Uddannelsens pris Underskrift Dato Underskrift KLJ (07/04) DOW Udarbejdet af KL Kommuneinformation AB 401 Side 1 af 2 SEBI Mentor ordningen

29 AB download på Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato Journalnummer Bevilling af mentorfunktion Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) Integrationsloven (INL) Følgende mentorfunktion er bevilget Mentors navn Stilling/funktion/tilknyttet virksomhed efter LAB 78 efter LAB 101 efter INL 23d Intern Ekstern Antal timer I perioden Á kr. I alt kr. Beskrivelse af mentorfunktionens indhold Der er bevilliget forudgående uddannelse af mentor Nej Ja Uddannelsens art Kr. Uddannelsesudbyder/-afvikler Personer tilknyttet mentorfunktion Navn Personnummer Antal timer Blanketter Ved intern mentor skal mentor være fragået sine almindelige arbejdsopgaver i det afregnede antal timer. De har mulighed for at klage over denne afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af denne bevilling. Vi skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på 4 uger. Hvis vi ikke giver Dem medhold i klagen, sender vi den videre til Det Sociale Nævn. Underskrift Kommunens navn og adresse Kontaktperson Telefonnummer Dato og underskrift KLJ (07/04) DOW Udarbejdet af KL Kommuneinformation AB 402 Side 1 af 2 29

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen

Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen - en undersøgelse af brugen af mentorordninger i arbejdet med beskæftigelse af nydanskere Af Susie Skov Nørregård, MentorKompagniet i samarbejde med Foreningen

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

, Roskilde, seminar om mentorordning

, Roskilde, seminar om mentorordning 19.01 2010, Roskilde, seminar om mentorordning CABI er Et landsdækkende videns og formidlingscenter med fokus på det rummelige arbejdsmarked. En fagligt uafhængig institution under Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet

Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet Introduktion...2 De 10 råd...6 INDEN...6 START...6 UNDERVEJS...6 AFSLUTNING...7 Råd 1. Vær godt forberedt til opgaven...8 Uddybning...8

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Mentor i beskæftigelsesindsatsen

Mentor i beskæftigelsesindsatsen Mentor i beskæftigelsesindsatsen FOKUS-NYT nr. 28, November 2004 rum for valitet og dvikling i offentlig ervice FORORD 1. HVORFOR MENTORORDNINGER 2. MENTORS OPGAVER OG ROLLER 2.1 Opgaver 2.2 Grænserne

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Tjekliste til mentorer

Tjekliste til mentorer Tjekliste til mentorer Tjekliste til mentorer Juni 2008 ISBN: 978-87-92275-52-3 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-53-0 Oplag: 2000 stk. Grafisk produktion: Foreningen Nydansker Tryk: The Secret Company Publikationen

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog

Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog Anette Hansen, seniorkonsulent Oplæg, Faggruppe i DS, Dalum Landbohøjskole 21. september 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere