Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI"

Transkript

1 Sæt gang i mentorordningen Kom godt igang Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI

2 Mentorordningen Indholdsfortegnelse Sæt gang i mentorordningen Anbefalinger... 4 Hurtig sagsbehandling... 5 Attraktiv kompetenceudvikling... 7 Kvalitetssikring... 8 Tryghed for virksomhederne...10 Sparring til jobsøgning Sproglig opkvalificering Mentorguiden Lovgivning Hvad er mentorordningen Målgrupper Målgruppeoversigt Målgruppeparagraffer Blanketter Til virksomden Links Udgivet af Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Januar udgave Yderligere information kan fås hos: Konsulent: Christian Buskjær Christensen Telefon: SEBI

3 Sæt gang i mentorordningen Dette er en guide til jobcentermedarbejdere. Guiden giver et let tilgængeligt overblik over trin ved etablering af mentorforløb, indføring i lovgivningen og anbefalinger til at sætte gang i mentorord- ningen. Formålet med guiden er at lette administrationen og give inspiration til arbejdet med mentorordninger. Guiden er lavet på baggrund af workshops, hvor erfarne konsulenter og virksomheder har delt ud af deres viden og arbejdet med konkrete handlingsanvisninger. Særligt Odense Jobcenter har stået bag mange beskrivelser i denne guide. Følg anbefaleren og mentorguiden, som ses her på siden: Følg mig og få: Anbefalinger fra erfarne konsulenter til at sætte gang i mentorordningen i dit jobcenter. Anbefaleren Mentorguiden Følg mig og få: Overblik over procedurer, lovgivning og uddybende vejledninger. 3

4 Anbefalinger Hurtig sagsbehandling uddelegering af bevillingskompetencen Side 5 Attraktiv kompetenceudvikling fleksibel uddannelse af mentorer på virksomheden Side 7 Kvalitetssikring - strukturerede mentorforløb Side 8 Tryghed for virksomhederne synlighed og opbakning når der opstår problemer Side 10 Sparring til jobsøgning - frivillige mentorer Side 11 Følg mig og få: Konkrete anbefalinger og inspiration Sproglig opkvalificering - sprogmentor Side 12 SEBI Anbefaleren 4

5 Hurtig sagsbehandling - uddelegering af bevillingskompetencen Anbefalinger Ofte introduceres virksomheder for mentorordninger i forbindelse med forestående rekruttering. For at være attraktive skal mentorordninger kunne etableres hurtigt. Uddelegering af bevillingskompetencen gør flere medarbejdere i stand til at iværksætte og godkende bevillinger. Der opstår ikke flaskehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres. Værktøjer ved uddelegering af bevillingskompetencen For at flere kan iværksætte og godkende mentorbevillinger, må de udførende jobcentermedarbejdere være godt bekendte med rammerne i lovgivningen og sagsbehandlingsgangen. SEBI s mentorguide, som findes her i materialet, giver hurtigt overblik og en tjekliste ved iværksættelse af mentorordninger. Jeg er mentorguiden Find mig her i materialet, eller download mig i en version, hvor du hurtigt klikker dig rundt med musen: For at holde jobcentrets budgetter kan der yderligere være behov for økonomistyrende rammer: Lovgivningen fastsætter ikke rammer for, om der tilbydes uddannelse af mentoren, hvor mange timer der bevilges mentorstøtte, og til hvor høj en timeløn. Der opstår ikke fl askehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres Økonomistyring 5

6 Anbefalinger Økonomistyrende rammer Da lovgivningen ikke sætter faste økonomiske rammer, kan det være nødvendigt med en form for økonomistyring, når bevillingskompetencen uddelegeres. Følgende er eksempler til inspiration: Retningslinier Århus Jobcenter for integration og flygtninge (JFI): For alle matchgrupper kan der bevilges 74 timer over 2-4 uger. For matchgruppe 4-5 kan der yderligere bevilges 5 timer per uge i op til 3 måneder. For mentorer i hold bevilges uddannelse af 1 dags varighed på arbejdspladsen. For enkeltstående mentorer bevilges uddannelse på arbejdspladsen i 2 timer. Retningslinier i Odense Jobcenter: Der bevilges et forløb på 3 måneder af gangen. Der arbejdes med følgende bevillingsramme for et forløb: En timeløn på 300 kroner Et timeantal på 10 timer ugentligt En samlet bevilling på kroner Overskrides den økonomiske ramme, kræves godkendelse fra en central budgetansvarlig. SEBI 6

7 Attraktiv kompetenceudvikling - fleksibel undervisning af mentorer på virksomheden Anbefalinger En kort introduktion til det at være mentor kan modvirke megen usikkerhed og fejltrin. Jobcentret kan tilbyde mentoruddannelse for at forberede kommende mentorer. Tilbydes mentoruddannelsen ude på virksomheden imødekommer jobcentret behovet for en hurtig og fleksibel etablering. Mentorforløbet bliver derved også til attraktiv kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere. Hvad er mentoruddannelse? Som ny mentor kan der være mange uafklarede spørgsmål i forhold til opgaven: Hvorfor er der brug for en mentor? Hvornår og hvor ofte skal jeg stå til rådighed? Hvad skal jeg fortælle om? Hvordan skal jeg støtte den nye kollega? Hvilken rolle skal jeg spille? Hvordan fortæller man om virksomhedens kultur? Mentoruddannelser kan endvidere udruste kommende mentorer, særligt i forhold til at tilrettelægge forløb og samtaler og imødegå mulige barrierer ved introduktionen af den nye medarbejder. Emner i mentoruddannelsen kan for eksempel være: Introduktion til mentorordning Kulturmødet Konflikthåndtering Samtaleteknik Anerkendelse Udvikling af dansksproglige kompetencer Tilbud om undervisning på virksomheden Da tilbuddet om mentorordning ofte gives i forbindelse med en forestående rekruttering, er der ofte brug for et hurtigt kursus indpasset fleksibelt i forhold til en snæver vagtplan. Århus Jobcenter har derfor ansat en jobkonsulent, der, når behovet opstår, foretager mentorundervisning af kommende mentorer ude på arbejdspladsen - én til én eller i hold. Jobkonsulenten er udstyret med en bærbar PC og projektor. Kurset kan tilpasses særlige forudsætninger og behov hos kommende mentorer. Download Undervisningsmateriale til mentorer fra Århus Jobcenter: Download Undervisningsmateriale til mentorer fra Århus Jobcenter: Anbefalinger Linksamling Se linkssamling med information og vejledning om mentorollen på næste side 7

8 Anbefalinger Kvalitetssikring - strukturerede mentorforløb At skabe struktur i mentorforløbet handler om forventningsafstemning. Forventningsafstemning kan for eksempel være at sætte ord på centrale emner og målsætninger med mentorordningen. Et sådant forarbejde hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen i forløbet og kvalitetssikrer samtidig indholdet. Forventningsafstemning: Forventningsafstemning handler om at få sat ord på målsætningerne, tidshorisonten, tidsforbruget, og hvad alle parter skal spille ind med i forløbet. Bagerst i folderen Tjekliste til Mentorer fra Foreningen Nydansker findes brugbare skemaer, der kan hjælpe til at nedfælde spilleregler for mentorforholdet og en mentorkontrakt. Forventningsafstemning hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen og handler om at sætte ord på centrale emner og målsætninger i forløbet Sæt ord på målsætninger og centrale emner: En vigtig forudsætning for gode samtaler mellem den nye medarbejder og mentoren er en fælles dagsorden og forståelse af målsætninger mellem mentor og den nye medarbejder. Det kan derfor være en god idé at opstille en handlingsplan med en liste over målsætninger og trin på vejen til at opnå disse mål. Inspirationer til en handlingsplan findes bagerst i folderen. Tjekliste til Mentorer Det er også vigtigt at sætte ord på emner, som skal berøres i mentorforløbet. Hvis mentor lægger vægt på at introducere den nye medarbejder til arbejdspladsens kultur og sociale sammenhænge, mens den nye medarbejder lægger vægt på faglige informationer, kan der opstå grundlæggede splid i relationen. Mentorkonsulent, Lars Olsen, Foreningen Nydansker, arbejder til inspiration ud fra et mentorhjul, som kan skildre centrale samtaleemner. SEBI 8

9 Mentorhjul Anbefalinger Mentorhjulet illustrerer samtaleemner i et mentorforløb. Mentorhjulet kan hjælpe mentor og den nye medarbejder til sammen at udvælge centrale emner. Mentorhjulet - på arbejdspladsen Netværk Sociale relationer Kultur Religion Uskrevne regler Beklædning Helbred Andet Sprog Andet Familieopbakning Andet Personlige forhold Helligdage og højtider Faglige forhold Kompetenceafklaring Kilde: Find folderen Tjekliste til Mentorer her: foreningen-nydansker.dk/ mb/dokumenter/mentortjekliste_haandbog_final.pdf Anbefalinger 9

10 Anbefalinger Tryghed for virksomhederne - synlighed og opbakning, når der opstår problemer Odense Jobcenter har oprettet en mentorservice-afdeling i jobcentret, der som en central enhed, skal bistå jobcentrets konsulenter og servicere virksomhederne. Mentorservice tilbyder jobkonsulenterne ekspertbistand ved bevilling af mentorordninger og tryghed for virksomhederne med let tilgængelige tilbud og opbakning. Hvad tilbydes virksomhederne Mentorservice tilbyder mentoruddannelse, information om økonomi og rådgivning ved ansøgning om tilskud. Mentorservice yder tryghed og opbakning til virksomhederne, når der opstår behov for tolkebistand, konfliktløsning og justering af indholdet i mentorforløbet. Sådanne servicetilbud og en synlig kontaktlinie til jobcentret skaber tryghed. En mentorserviceafdeling kan tilbyde ekspertbistand til jobkonsulenter og tryghed for virksomhederne i form at et beredskab, når der er behov for tolkebistand, konflikthåndtering, uddannelse, information og vejledning. SEBI 10

11 Sparring til jobsøgning - frivillige mentorer Anbefalinger Mentorordningen kan med fordel benyttes i forbindelse med vejlednings- og afklaringstilbud. For eksempel som et led i jobsøgningskurser. Flere erfaringer peger på, at en mentor med kendskab til arbejdsmarkedet kan være en sparringspartner med mange konkrete og handlingsangivende input. Her er et par eksempler til inspiration: Kvinfo Organisationen Kvinfo har oprettet et mentornetværk. Mentor-netværket matcher ledige flygtninge- og indvandrerkvinder med frivillige kvindelige mentorer, som stiller deres erhvervserfaring og netværk til rådighed. Se nærmere på Projekt Oracle Foreningen Nydansker har i samarbejde med virksomheden Oracle iværksat et projekt med jobsøgningsmentorer. Virksomheden ville gerne gøre en integrationsindsats, så flere ansatte fra Oracle modtog en mentoruddannelse og agerede efterfølgende mentorer for ledige nydanskere. Mentorerne coachede nydanskerne i CV-skrivning og jobsøgning, og der blev lavet handlingsplaner for jobsøgningsprocessen. Virksomhedens HR-afdeling trænede de ledige i jobsamtaler og ansøgningsteknikker. Frivillige mentorer kan stille deres erfaringer og kendskab til arbejdsmarkedet til rådighed Kvinfo s mentornetværk: Læs mere på Projekt Oracle Læs mere på oracle_mentorordning.pdf Anbefalinger 11

12 Anbefalinger Sproglig opkvalificering - sprogmentor Særligt etniske minoriteter oplever ofte en sproglig barriere i forhold til beskæftigelse. Mentoren kan ved at sætte fokus på sproget og opfordre til kommunikation om det nye arbejde være springbrættet til arbejdsmarkedet for mange etniske minoriteter. Skive Sprogcenter har udviklet en Sprogstøtteguide, der vejleder mentorer i at støtte op om udviklingen af dansk på arbejdspladsen. Mentoren som sproglig støtte Ved blot at bruge en time om ugen kan mentoren være en støtte i udviklingen af dansksproglige kompetencer. Sprogstøtteguiden fra Skive Sprogcenter er en let tilgængelig guide for kommende mentorer. Guiden oplister en række konkrete værktøjer, som let kan anvendes og tilpasses i forhold til den nyansattes sproglige niveau. Det handler i al sin enkelthed om at sætte sprog på arbejdet. For eksempel via billeder og ordlister, der skildrer situationer eller funktioner på jobbet. Den nye medarbejder kan også føre en logbog, hvor særlige vendinger eller forståelsesvanskeligheder skrives ind. Mentoren kan ligeledes være en vigtig støtte i arbejdet med udtalelse. Sprogstøtteguiden foreslår konkrete øvelser som at optage samtalesekvenser, og at mentoren taler langsom og hjælper med venlige rettelser. Generelt er forventningsafstemning vigtig, så både mentor og den nyansatte er enige om at arbejde med sproget og kender formålet med eventuelle øvelser. Guiden fra Skive Sprogcenter kan downloades på: Anbefalinger SEBI 12

13 Anbefalinger En sprogmentor kan ved hjælp af simple værktøjer såsom billeder, ordlister og en logbog fremme de sproglige kompetencer i relation til det nye job

14 Mentorguiden Her får du et overblik og uddybende vejledninger til mentorordningens tre trin. Trin 1: Der indgås aftale Det gør jobcentermedarbejderen: Drøftelser når der indgås aftale om mentorforløb: - Introduktionsbehovet i relation til den lediges forudsætninger og jobfunktionen - Strukturering af forløbet Se anbefalingen Kvalitetssikring - Tilbud om mentoruddannelse Se anbefalingen Attraktiv kompetenceudvikling - Kontakt til jobcentret i mentorforløbet Uddybende vejledninger for jobcentermedarbejderen: - Introduktion til lovgivningen - side 16 - Kort introduktion for virksomheden - side 32 - Vejledning til udfyldning af blanketter - side 24 - Henvisninger til links - side 34 Download mentorguiden i en klikbar-version, hvor du hurtigt kan klikke dig rundt med musen. Du kan gemme guiden på din PC og dermed altid finde hurtigt vej, når du arbejder med mentorordningen. Download på SEBI 14

15 Trin 2: Der ansøges om tilskud Det gør jobcentermedarbejderne i samarbejde med virksomheden: Vejleder virksomheder ved ansøgninger om bevilling - Blanket AB 401 download - Jobkonsulenten udfylder eller vejleder virksomheden Mentorguiden Det gør jobcentermedarbejderen Ikke godkendt ansøgning Returneres til arbejdsgiver inklusiv klagevejledning. Se eksempel side 27 Godkendt ansøgning Et bevillingsbrev sendes til arbejdsgiveren indeholdende: - Blanket AB Blanket AB 405 til anmodning om udbetaling af tilskud efter endt forløb Trin 3: Der anmodes om udbetaling Det gør jobcentermedarbejderen: Papirarbejde og registrering - Der indføres et journalnotat i borgerens sag - Registrering i arbejdsmarkedsportalen - Der kan oprettes en journal på virksomheden med kopi af udfyldt blanket AB 401 Det gør jobcentermedarbejderen i samarbejde med virksomheden Vejleder virksomheden ved ansøgning om udbetaling af tilskud: Blanket AB 405 udfyldes af virksomheden med assistance fra jobkonsulenten. Relevante bilag: - Kopi af mentors lønseddel - Faktura fra mentoruddannelse - Faktura for honorar ved ekstern mentorkonsulent Uddybende vejledning: - Vejledning om udregning af lønsum - se side 26 Blanket AB 405 modtages, og der udbetales tilskud til virksomheden. Jobcentret modtager 50 procent refusion fra staten. 15

16 Lovgivning Introduktion til lovgivningen Mentorordningen omtales i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven. De nærmere bestemmelser omkring indholdet af mentorordninger er beskrevet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, mens integrationsloven henviser til denne. Her kan du læse mere om: Hvad er mentorordningen? Frikøb af mentoren Uddannelse af mentoren Refusion Målgrupper i mentorordningen Målgruppeparagraffer SEBI 16

17 Hvad er mentorordningen? (lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78-81): Jobcentret kan indgå en mentorordning med en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Ordningen bruges, når der skal foretages en ekstraordinær indsats for at introducere ledige til uddannelse, afklaring/opkvalificering, ansættelse, praktikordning, løntilskud eller fleksjobordning ( 78 stk.1). En mentor er en af virksomhedens ansatte, som bruger ekstra tid på at være en vejledende person for en ny medarbejder i introduktionen til arbejdspladsen eller uddannelsen ( 78 stk.2). Jobcentrene kan i samarbejde med uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen iværksætte mentorordninger ved at frikøbe mentoren på timebasis ( 79). Lovgivning For at benytte mentorordningen skal der være tale om en særlig introduktion, der er udover, hvad arbejdsgiveren/ uddannelsesstedet sædvanligvis forventes at foretage, men som vil være en nødvendig indgang til jobbet/uddannelsen for den ledige ( 78 stk.2/4). I praksis kan introduktionen til uddannelsen eller arbejdspladsen omhandle faglige, sociale såvel som sproglige aspekter og være en støtte i forhold til skrevne og uskrevne regler, kollegarelationer, organisering, fremmøde, sygemeldinger osv. Ved små virksomheder, med mindre end 10 ansatte, kan mentoren være en ekstern konsulent, som honoreres af virksomheden ( 78 stk.3). 17

18 Lovgivning Målgrupper for mentorordning: Følgende målgrupper kan modtage mentorordning: Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister i skånejob Handicappede Fleksjobpersoner Selvforsørgende, der deltager i tilbud Introduktionsydelsesmodtagere Selvforsørgende under integrationsprogrammet Ovenstående målgrupper kan bevilges mentorordning med hjemmel i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven. Se målgruppeoversigten på næse side for overblik over hvilke paragraffer, der henviser til brug af mentorordningen for hvilke målgrupper. Målgrupper, som ikke kan omfattes af mentorordning: Udsatte unge ledige Borgere hvor ordinær ansættelse er indtruffet (fastholdelse) Selvforsørgede ved ordinær ansættelse Frikøb af mentoren ( 79) Uddannelse af mentoren ( 80) Refusion SEBI Jobcentret finansierer mentorforløbet ved at frikøbe den medarbejder, som varetager mentorrollen. Frikøbet foretages på timebasis og dækker lønomkostningerne for den pågældende medarbejder. Timeantallet fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren og på baggrund af den lediges forudsætninger for at indgå i den pågældende funktion. Er der tale om en virksomhed med mindre end ti ansatte, som benytter sig af muligheden for en ekstern konsulent, dækker jobcentret virksomhedens udgifter til honorar. I praksis skal virksomheden søge om tilskud, og jobcentret kan herigennem refundere dele af eller virksomhedens samlede omkostninger til timeløn og uddannelse. For at udruste mentorer og forbedre forløbet, kan jobcentret bevilge uddannelse af mentorer. I praksis består uddannelsen ofte af 1-2 kursusdage for hold og lidt kortere forløb for enkeltpersoner. Staten refunderer indenfor et rådighedsbeløb på kr. (2008-niveau) 50 pct. af kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud om mentor. 18

19 Målgruppeoversigt Målgrupper Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister i skånejob Handicappede Selvforsørgende Ved deltagelse i tilbud efter kapital i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78 stk.1 I forbindelse med ordinær ansættelse Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats 101 Ved deltagelse i tilbud efter kapitel i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13a, 75a Lovgivning Introduktionsydelsesmodtagere Selvforsørgende i integrationsprogammet Ved deltagelse i tilbud efter integrationsloven kapitel 4 23a-c (afklaring, vejledning opkvalificering, uddannelse, højskoleophold, fagspecifik danskundervisning, virksomhedspraktik, eller løntilskud) Se integrationsloven kapitel 4, 23d I forbindelse med ordinær ansættelse Se integrationsloven kapitel 4, 24a Fleksjobpersoner I forbindelse med ansættelse i fleksjob Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13, 74a Læs paragrafferne på de følgende sider 19

20 Lovgivning Målgruppeparagraffer For: Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister i skånejob, handicappede: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78 stk.1 78 Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2 Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan opnå ansættelse uden løntilskud. Stk. 3 Bestemmelserne i 78, stk. 2 og 3, samt 79 og 80 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for at yde støtte til en mentorfunktion, herunder om tilskud til køb af uddannelse til mentoren. SEBI 20

21 Målgruppeparagraffer For selvforsørgende Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13a, 75a 75a Stk. 1 Kommunen i jobcenteret kan efter en konkret vurdering give personer, der er omfattet af 2, nr. 10, tilbud efter kapitel og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15. Stk. 2 Personer, der er omfattet af 2, nr. 10, og som ikke har andre problemer end ledighed, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af 2, nr. 2, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 3 Personer, der er omfattet af 2, nr. 10, og som har andre problemer end ledighed, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af 2, nr. 3, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4 Tilbud efter kapitel 10 til personer omfattet af 2, nr. 10, kan højst vare op til 6 uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet. Den samlede varighed kan ikke overstige 26 uger. Bestemmelserne i om varighed finder ikke anvendelse. Stk. 5 Bestemmelserne om ydelser m.v. i og finder ikke anvendelse for personer omfattet af 2, nr. 10. Lovgivning 21

22 Lovgivning Målgruppeparagraffer For: Introduktionsydelsesmodtagere og selvforsørgende i integrationsprogammet Integrationsloven kapitel 4, 23d og 24a stk. 2 23d Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen til en arbejdsplads eller til en uddannelse for udlændinge, som deltager i tilbud efter 23 a-c, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære udlændingen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse 24a Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan endvidere yde tilskud til udgifter i forbindelse med en mentorfunktion, jf. 23 d, til en udlænding, der ansættes uden løntilskud. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at udlændingen kan opnå ansættelse uden løntilskud. Integrationsministeriets vejledning til integrationsprogrammet åbner op for en fortolkning, hvor mentorordning kan etableres efter ordinær ansættelse er indtruffen. Se kapitel. 11 Tilbud til udlændinge, der ansættes eller er ansat. For fleksjobpersoner Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13, 74a SEBI 74a Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2 Bestemmelserne i 78, stk. 2-4, og finder tilsvarende anvendelse. 22

23 Lovgivning

24 Blanketter Vejledning til udfyldning af blanketter Læs mere om introduktion, vejledning og oplæring på de følgende sider Ifølge lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 er det en betingelse, at en mentor vurderes at være afgørende for, en persons deltagelse i det pågældende tilbud eller ansættelsen. Dernæst skal introduktionen i form af mentorordningen ligge udover, hvad arbejdsgiveren normalt vil tilbyde nyansatte ( 78, stk. 2 og 4). Ansøgninger om tilskud til mentorordning skal derfor begrundes. Begrundelser kan referere til indholdet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven ved at have følgende fokuspunkter: (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 stk.2 og integrationsloven 23d): Introduktion Vejledning Oplæring Det nærmere indhold i introduktion, vejledning og oplæring er ikke fastsat i lovgivningen. Få inspiration til hvad introduktion, vejledning og oplæring kan indeholde, og hvordan det kan beskrives i en begrundelse på de følgende sider. Særlig introduktion Særlig introduktion omfatter arbejdspladsens personalepolitiske forhold, ansættelsesforhold, praktiske og sociale forhold: Garderobe, arbejdstøj, hygiejne- og sikkerhedsudstyr Procedure ved start og afslutning af arbejdsdagen, samt pauser og rygepolitik Arbejdstider Arbejdspladskultur, deltagelse i personalemøder og sociale arrangementer Befordringsgodtgørelse, skattekort Organisering og tillidsmandssystem SEBI Eksempel på formulering til blanket AB 401 Bevillingens formål er at sikre en særlig introduktion for NN, idet arbejdsgiverens normale introduktion ikke vurderes at være tilstrækkelig set i lyset af NN s manglende erfaringer, kendskab til branchen og forholdene på det danske arbejdsmarked. 24

25 Vejledning Vejledning kan vedrøre sociale såvel som faglige forhold og kan for nydanskere have særlig fokus på introduktion til fagtermer og sprogbrug på arbejdspladsen. Det præcise vejledningsindhold aftales mellem mentor og den nye medarbejder, men kan blandt andet indeholde: Betjening af værktøj, maskiner Indføring i de specifikke arbejdsopgaver og løsning af disse Retningslinier og kvalitetsstandarder for arbejdsopgaverne Eksempel på formulering til blanket AB 401: Bevillingens formål er at sikre en vejledning til XX (arbejdspladsen) i forbindelse med opstart i (virksomhedspraktik, løntilskud, eller ansættelse), idet arbejdsgiverens generelle vejledning ikke vurderes at være tilstrækkelig set i lyset af NN s aktuelle faglige og personlige vejledningsbehov. Oplæring Oplæring vedrører særligt de faglige kompetencekrav og kan være en gradvis tilegnelse af kompetencer, der kræves for at bestride stillingen på ordinære vilkår. Oplæringen kan være i form af sidemandsoplæring, opkvalificerende kurser eller anden form for læringsforløb formidlet af mentoren. Blanketter Eksempel på formulering til blanket AB 401 kunne derfor være: Bevillingens formål er at sikre en konkret oplæring i funktionen, idet NN s aktuelle forudsætninger for at bestride funktionen kræver særlig oplæring ud over den, der kan forventes af arbejdsgiveren 25

26 Blanketter Bilag - Udregning af lønsum Virksomhedens navn Dato: Arbejdsgiverdokumentation for timeløn i forbindelse med udbetaling af tilskud vedrørende mentorordningen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 alle lønomkostninger. Bilaget sendes til arbejdsgiver sammen med AB 405 Anmodning om udbetaling af tilskud vedrørende mentorfunktionen. Timeløn, jf. lønseddel Feriepenge, 12 ½ % af timeløn Pensionsbidrag ATP Barselsbidrag AE Arbejdsmarkeds forsikring Sundhedsforsikring Skadesforsikring Finansieringsbidrag Andet I alt Timeløn Art Kr. Med venlig hilsen SEBI 26

27 Bilag - Klagevejledning Hvem kan klage: Det er virksomheden, som ansøger og derfor kan klage over et afslag på tilskud til mentorordning. Den ledige kan klage over sit tilbud for eksempel praktik, og herunder, at jobcentret ikke bevilger virksomheden mentor. Hvad kan der klages over: Der kan klages over varigheden af perioden for bevilling af mentor og antal timer, der bevilges til mentor. Eksempel på formulering: Efter vurdering i forhold til XX s individuelle kompetencer vurderes, at introduktionen til arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen kan ske uden en mentor. Afgørelsen kan i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats 200 indbringes for beskæftigelsesankenævnet inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Blanketter 27

28 Blanketter AB download på Kommunens navn og adresse Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ansøgning om mentorfunktion Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) Integrationsloven (INL) Oplysninger om virksomhed/uddannelsesinstitution Navn CVR-nummer Adresse Telefonnummer Kontaktperson Antal ansatte Mentorfunktion skal tilknyttes Navn Personnummer I forbindelse med Tilbud om vejledning og Start- og slutdato opkvalifi cering LAB 32 eller INL 23a Virksomhedspraktik LAB 42 eller INL 23b Evt. journalnummer Ansættelse med løntilskud LAB 51 eller INL 23c Ordinær ansættelse LAB 101 eller INL 24a, stk. 2 Startdato Ansættelse af nyuddannet person med handicap LAB 101 Beskrivelse af mentorfunktion Mentors navn Intern mentor Stilling/funktion Ekstern mentor Virksomhed Timeløn (inkl. feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverbidrag) Honorar pr. time Indhold af mentorfunktion (Vedlæg evt. uddybende bilag) Periode for mentorfunktionens afvikling Antal timer Tilskud til uddannelse Der ansøges også om tilskud til forudgående uddannelse af mentor Nej Ja Uddannelsens art Uddannelsesudbyder/-afvikler Uddannelsens pris Underskrift Dato Underskrift KLJ (07/04) DOW Udarbejdet af KL Kommuneinformation AB 401 Side 1 af 2 SEBI Mentor ordningen

29 AB download på Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato Journalnummer Bevilling af mentorfunktion Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) Integrationsloven (INL) Følgende mentorfunktion er bevilget Mentors navn Stilling/funktion/tilknyttet virksomhed efter LAB 78 efter LAB 101 efter INL 23d Intern Ekstern Antal timer I perioden Á kr. I alt kr. Beskrivelse af mentorfunktionens indhold Der er bevilliget forudgående uddannelse af mentor Nej Ja Uddannelsens art Kr. Uddannelsesudbyder/-afvikler Personer tilknyttet mentorfunktion Navn Personnummer Antal timer Blanketter Ved intern mentor skal mentor være fragået sine almindelige arbejdsopgaver i det afregnede antal timer. De har mulighed for at klage over denne afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af denne bevilling. Vi skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på 4 uger. Hvis vi ikke giver Dem medhold i klagen, sender vi den videre til Det Sociale Nævn. Underskrift Kommunens navn og adresse Kontaktperson Telefonnummer Dato og underskrift KLJ (07/04) DOW Udarbejdet af KL Kommuneinformation AB 402 Side 1 af 2 29

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Mentor i beskæftigelsesindsatsen

Mentor i beskæftigelsesindsatsen Mentor i beskæftigelsesindsatsen FOKUS-NYT nr. 28, November 2004 rum for valitet og dvikling i offentlig ervice FORORD 1. HVORFOR MENTORORDNINGER 2. MENTORS OPGAVER OG ROLLER 2.1 Opgaver 2.2 Grænserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere