Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI"

Transkript

1 Sæt gang i mentorordningen Kom godt igang Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI

2 Mentorordningen Indholdsfortegnelse Sæt gang i mentorordningen Anbefalinger... 4 Hurtig sagsbehandling... 5 Attraktiv kompetenceudvikling... 7 Kvalitetssikring... 8 Tryghed for virksomhederne...10 Sparring til jobsøgning Sproglig opkvalificering Mentorguiden Lovgivning Hvad er mentorordningen Målgrupper Målgruppeoversigt Målgruppeparagraffer Blanketter Til virksomden Links Udgivet af Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Januar udgave Yderligere information kan fås hos: Konsulent: Christian Buskjær Christensen Telefon: SEBI

3 Sæt gang i mentorordningen Dette er en guide til jobcentermedarbejdere. Guiden giver et let tilgængeligt overblik over trin ved etablering af mentorforløb, indføring i lovgivningen og anbefalinger til at sætte gang i mentorord- ningen. Formålet med guiden er at lette administrationen og give inspiration til arbejdet med mentorordninger. Guiden er lavet på baggrund af workshops, hvor erfarne konsulenter og virksomheder har delt ud af deres viden og arbejdet med konkrete handlingsanvisninger. Særligt Odense Jobcenter har stået bag mange beskrivelser i denne guide. Følg anbefaleren og mentorguiden, som ses her på siden: Følg mig og få: Anbefalinger fra erfarne konsulenter til at sætte gang i mentorordningen i dit jobcenter. Anbefaleren Mentorguiden Følg mig og få: Overblik over procedurer, lovgivning og uddybende vejledninger. 3

4 Anbefalinger Hurtig sagsbehandling uddelegering af bevillingskompetencen Side 5 Attraktiv kompetenceudvikling fleksibel uddannelse af mentorer på virksomheden Side 7 Kvalitetssikring - strukturerede mentorforløb Side 8 Tryghed for virksomhederne synlighed og opbakning når der opstår problemer Side 10 Sparring til jobsøgning - frivillige mentorer Side 11 Følg mig og få: Konkrete anbefalinger og inspiration Sproglig opkvalificering - sprogmentor Side 12 SEBI Anbefaleren 4

5 Hurtig sagsbehandling - uddelegering af bevillingskompetencen Anbefalinger Ofte introduceres virksomheder for mentorordninger i forbindelse med forestående rekruttering. For at være attraktive skal mentorordninger kunne etableres hurtigt. Uddelegering af bevillingskompetencen gør flere medarbejdere i stand til at iværksætte og godkende bevillinger. Der opstår ikke flaskehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres. Værktøjer ved uddelegering af bevillingskompetencen For at flere kan iværksætte og godkende mentorbevillinger, må de udførende jobcentermedarbejdere være godt bekendte med rammerne i lovgivningen og sagsbehandlingsgangen. SEBI s mentorguide, som findes her i materialet, giver hurtigt overblik og en tjekliste ved iværksættelse af mentorordninger. Jeg er mentorguiden Find mig her i materialet, eller download mig i en version, hvor du hurtigt klikker dig rundt med musen: For at holde jobcentrets budgetter kan der yderligere være behov for økonomistyrende rammer: Lovgivningen fastsætter ikke rammer for, om der tilbydes uddannelse af mentoren, hvor mange timer der bevilges mentorstøtte, og til hvor høj en timeløn. Der opstår ikke fl askehalse i sagsbehandlingen, og brugen af mentorordningen optimeres Økonomistyring 5

6 Anbefalinger Økonomistyrende rammer Da lovgivningen ikke sætter faste økonomiske rammer, kan det være nødvendigt med en form for økonomistyring, når bevillingskompetencen uddelegeres. Følgende er eksempler til inspiration: Retningslinier Århus Jobcenter for integration og flygtninge (JFI): For alle matchgrupper kan der bevilges 74 timer over 2-4 uger. For matchgruppe 4-5 kan der yderligere bevilges 5 timer per uge i op til 3 måneder. For mentorer i hold bevilges uddannelse af 1 dags varighed på arbejdspladsen. For enkeltstående mentorer bevilges uddannelse på arbejdspladsen i 2 timer. Retningslinier i Odense Jobcenter: Der bevilges et forløb på 3 måneder af gangen. Der arbejdes med følgende bevillingsramme for et forløb: En timeløn på 300 kroner Et timeantal på 10 timer ugentligt En samlet bevilling på kroner Overskrides den økonomiske ramme, kræves godkendelse fra en central budgetansvarlig. SEBI 6

7 Attraktiv kompetenceudvikling - fleksibel undervisning af mentorer på virksomheden Anbefalinger En kort introduktion til det at være mentor kan modvirke megen usikkerhed og fejltrin. Jobcentret kan tilbyde mentoruddannelse for at forberede kommende mentorer. Tilbydes mentoruddannelsen ude på virksomheden imødekommer jobcentret behovet for en hurtig og fleksibel etablering. Mentorforløbet bliver derved også til attraktiv kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere. Hvad er mentoruddannelse? Som ny mentor kan der være mange uafklarede spørgsmål i forhold til opgaven: Hvorfor er der brug for en mentor? Hvornår og hvor ofte skal jeg stå til rådighed? Hvad skal jeg fortælle om? Hvordan skal jeg støtte den nye kollega? Hvilken rolle skal jeg spille? Hvordan fortæller man om virksomhedens kultur? Mentoruddannelser kan endvidere udruste kommende mentorer, særligt i forhold til at tilrettelægge forløb og samtaler og imødegå mulige barrierer ved introduktionen af den nye medarbejder. Emner i mentoruddannelsen kan for eksempel være: Introduktion til mentorordning Kulturmødet Konflikthåndtering Samtaleteknik Anerkendelse Udvikling af dansksproglige kompetencer Tilbud om undervisning på virksomheden Da tilbuddet om mentorordning ofte gives i forbindelse med en forestående rekruttering, er der ofte brug for et hurtigt kursus indpasset fleksibelt i forhold til en snæver vagtplan. Århus Jobcenter har derfor ansat en jobkonsulent, der, når behovet opstår, foretager mentorundervisning af kommende mentorer ude på arbejdspladsen - én til én eller i hold. Jobkonsulenten er udstyret med en bærbar PC og projektor. Kurset kan tilpasses særlige forudsætninger og behov hos kommende mentorer. Download Undervisningsmateriale til mentorer fra Århus Jobcenter: Download Undervisningsmateriale til mentorer fra Århus Jobcenter: Anbefalinger Linksamling Se linkssamling med information og vejledning om mentorollen på næste side 7

8 Anbefalinger Kvalitetssikring - strukturerede mentorforløb At skabe struktur i mentorforløbet handler om forventningsafstemning. Forventningsafstemning kan for eksempel være at sætte ord på centrale emner og målsætninger med mentorordningen. Et sådant forarbejde hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen i forløbet og kvalitetssikrer samtidig indholdet. Forventningsafstemning: Forventningsafstemning handler om at få sat ord på målsætningerne, tidshorisonten, tidsforbruget, og hvad alle parter skal spille ind med i forløbet. Bagerst i folderen Tjekliste til Mentorer fra Foreningen Nydansker findes brugbare skemaer, der kan hjælpe til at nedfælde spilleregler for mentorforholdet og en mentorkontrakt. Forventningsafstemning hjælper den nye medarbejder og mentor til at arbejde sammen og handler om at sætte ord på centrale emner og målsætninger i forløbet Sæt ord på målsætninger og centrale emner: En vigtig forudsætning for gode samtaler mellem den nye medarbejder og mentoren er en fælles dagsorden og forståelse af målsætninger mellem mentor og den nye medarbejder. Det kan derfor være en god idé at opstille en handlingsplan med en liste over målsætninger og trin på vejen til at opnå disse mål. Inspirationer til en handlingsplan findes bagerst i folderen. Tjekliste til Mentorer Det er også vigtigt at sætte ord på emner, som skal berøres i mentorforløbet. Hvis mentor lægger vægt på at introducere den nye medarbejder til arbejdspladsens kultur og sociale sammenhænge, mens den nye medarbejder lægger vægt på faglige informationer, kan der opstå grundlæggede splid i relationen. Mentorkonsulent, Lars Olsen, Foreningen Nydansker, arbejder til inspiration ud fra et mentorhjul, som kan skildre centrale samtaleemner. SEBI 8

9 Mentorhjul Anbefalinger Mentorhjulet illustrerer samtaleemner i et mentorforløb. Mentorhjulet kan hjælpe mentor og den nye medarbejder til sammen at udvælge centrale emner. Mentorhjulet - på arbejdspladsen Netværk Sociale relationer Kultur Religion Uskrevne regler Beklædning Helbred Andet Sprog Andet Familieopbakning Andet Personlige forhold Helligdage og højtider Faglige forhold Kompetenceafklaring Kilde: Find folderen Tjekliste til Mentorer her: foreningen-nydansker.dk/ mb/dokumenter/mentortjekliste_haandbog_final.pdf Anbefalinger 9

10 Anbefalinger Tryghed for virksomhederne - synlighed og opbakning, når der opstår problemer Odense Jobcenter har oprettet en mentorservice-afdeling i jobcentret, der som en central enhed, skal bistå jobcentrets konsulenter og servicere virksomhederne. Mentorservice tilbyder jobkonsulenterne ekspertbistand ved bevilling af mentorordninger og tryghed for virksomhederne med let tilgængelige tilbud og opbakning. Hvad tilbydes virksomhederne Mentorservice tilbyder mentoruddannelse, information om økonomi og rådgivning ved ansøgning om tilskud. Mentorservice yder tryghed og opbakning til virksomhederne, når der opstår behov for tolkebistand, konfliktløsning og justering af indholdet i mentorforløbet. Sådanne servicetilbud og en synlig kontaktlinie til jobcentret skaber tryghed. En mentorserviceafdeling kan tilbyde ekspertbistand til jobkonsulenter og tryghed for virksomhederne i form at et beredskab, når der er behov for tolkebistand, konflikthåndtering, uddannelse, information og vejledning. SEBI 10

11 Sparring til jobsøgning - frivillige mentorer Anbefalinger Mentorordningen kan med fordel benyttes i forbindelse med vejlednings- og afklaringstilbud. For eksempel som et led i jobsøgningskurser. Flere erfaringer peger på, at en mentor med kendskab til arbejdsmarkedet kan være en sparringspartner med mange konkrete og handlingsangivende input. Her er et par eksempler til inspiration: Kvinfo Organisationen Kvinfo har oprettet et mentornetværk. Mentor-netværket matcher ledige flygtninge- og indvandrerkvinder med frivillige kvindelige mentorer, som stiller deres erhvervserfaring og netværk til rådighed. Se nærmere på Projekt Oracle Foreningen Nydansker har i samarbejde med virksomheden Oracle iværksat et projekt med jobsøgningsmentorer. Virksomheden ville gerne gøre en integrationsindsats, så flere ansatte fra Oracle modtog en mentoruddannelse og agerede efterfølgende mentorer for ledige nydanskere. Mentorerne coachede nydanskerne i CV-skrivning og jobsøgning, og der blev lavet handlingsplaner for jobsøgningsprocessen. Virksomhedens HR-afdeling trænede de ledige i jobsamtaler og ansøgningsteknikker. Frivillige mentorer kan stille deres erfaringer og kendskab til arbejdsmarkedet til rådighed Kvinfo s mentornetværk: Læs mere på Projekt Oracle Læs mere på oracle_mentorordning.pdf Anbefalinger 11

12 Anbefalinger Sproglig opkvalificering - sprogmentor Særligt etniske minoriteter oplever ofte en sproglig barriere i forhold til beskæftigelse. Mentoren kan ved at sætte fokus på sproget og opfordre til kommunikation om det nye arbejde være springbrættet til arbejdsmarkedet for mange etniske minoriteter. Skive Sprogcenter har udviklet en Sprogstøtteguide, der vejleder mentorer i at støtte op om udviklingen af dansk på arbejdspladsen. Mentoren som sproglig støtte Ved blot at bruge en time om ugen kan mentoren være en støtte i udviklingen af dansksproglige kompetencer. Sprogstøtteguiden fra Skive Sprogcenter er en let tilgængelig guide for kommende mentorer. Guiden oplister en række konkrete værktøjer, som let kan anvendes og tilpasses i forhold til den nyansattes sproglige niveau. Det handler i al sin enkelthed om at sætte sprog på arbejdet. For eksempel via billeder og ordlister, der skildrer situationer eller funktioner på jobbet. Den nye medarbejder kan også føre en logbog, hvor særlige vendinger eller forståelsesvanskeligheder skrives ind. Mentoren kan ligeledes være en vigtig støtte i arbejdet med udtalelse. Sprogstøtteguiden foreslår konkrete øvelser som at optage samtalesekvenser, og at mentoren taler langsom og hjælper med venlige rettelser. Generelt er forventningsafstemning vigtig, så både mentor og den nyansatte er enige om at arbejde med sproget og kender formålet med eventuelle øvelser. Guiden fra Skive Sprogcenter kan downloades på: Anbefalinger SEBI 12

13 Anbefalinger En sprogmentor kan ved hjælp af simple værktøjer såsom billeder, ordlister og en logbog fremme de sproglige kompetencer i relation til det nye job

14 Mentorguiden Her får du et overblik og uddybende vejledninger til mentorordningens tre trin. Trin 1: Der indgås aftale Det gør jobcentermedarbejderen: Drøftelser når der indgås aftale om mentorforløb: - Introduktionsbehovet i relation til den lediges forudsætninger og jobfunktionen - Strukturering af forløbet Se anbefalingen Kvalitetssikring - Tilbud om mentoruddannelse Se anbefalingen Attraktiv kompetenceudvikling - Kontakt til jobcentret i mentorforløbet Uddybende vejledninger for jobcentermedarbejderen: - Introduktion til lovgivningen - side 16 - Kort introduktion for virksomheden - side 32 - Vejledning til udfyldning af blanketter - side 24 - Henvisninger til links - side 34 Download mentorguiden i en klikbar-version, hvor du hurtigt kan klikke dig rundt med musen. Du kan gemme guiden på din PC og dermed altid finde hurtigt vej, når du arbejder med mentorordningen. Download på SEBI 14

15 Trin 2: Der ansøges om tilskud Det gør jobcentermedarbejderne i samarbejde med virksomheden: Vejleder virksomheder ved ansøgninger om bevilling - Blanket AB 401 download - Jobkonsulenten udfylder eller vejleder virksomheden Mentorguiden Det gør jobcentermedarbejderen Ikke godkendt ansøgning Returneres til arbejdsgiver inklusiv klagevejledning. Se eksempel side 27 Godkendt ansøgning Et bevillingsbrev sendes til arbejdsgiveren indeholdende: - Blanket AB Blanket AB 405 til anmodning om udbetaling af tilskud efter endt forløb Trin 3: Der anmodes om udbetaling Det gør jobcentermedarbejderen: Papirarbejde og registrering - Der indføres et journalnotat i borgerens sag - Registrering i arbejdsmarkedsportalen - Der kan oprettes en journal på virksomheden med kopi af udfyldt blanket AB 401 Det gør jobcentermedarbejderen i samarbejde med virksomheden Vejleder virksomheden ved ansøgning om udbetaling af tilskud: Blanket AB 405 udfyldes af virksomheden med assistance fra jobkonsulenten. Relevante bilag: - Kopi af mentors lønseddel - Faktura fra mentoruddannelse - Faktura for honorar ved ekstern mentorkonsulent Uddybende vejledning: - Vejledning om udregning af lønsum - se side 26 Blanket AB 405 modtages, og der udbetales tilskud til virksomheden. Jobcentret modtager 50 procent refusion fra staten. 15

16 Lovgivning Introduktion til lovgivningen Mentorordningen omtales i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven. De nærmere bestemmelser omkring indholdet af mentorordninger er beskrevet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, mens integrationsloven henviser til denne. Her kan du læse mere om: Hvad er mentorordningen? Frikøb af mentoren Uddannelse af mentoren Refusion Målgrupper i mentorordningen Målgruppeparagraffer SEBI 16

17 Hvad er mentorordningen? (lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78-81): Jobcentret kan indgå en mentorordning med en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Ordningen bruges, når der skal foretages en ekstraordinær indsats for at introducere ledige til uddannelse, afklaring/opkvalificering, ansættelse, praktikordning, løntilskud eller fleksjobordning ( 78 stk.1). En mentor er en af virksomhedens ansatte, som bruger ekstra tid på at være en vejledende person for en ny medarbejder i introduktionen til arbejdspladsen eller uddannelsen ( 78 stk.2). Jobcentrene kan i samarbejde med uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen iværksætte mentorordninger ved at frikøbe mentoren på timebasis ( 79). Lovgivning For at benytte mentorordningen skal der være tale om en særlig introduktion, der er udover, hvad arbejdsgiveren/ uddannelsesstedet sædvanligvis forventes at foretage, men som vil være en nødvendig indgang til jobbet/uddannelsen for den ledige ( 78 stk.2/4). I praksis kan introduktionen til uddannelsen eller arbejdspladsen omhandle faglige, sociale såvel som sproglige aspekter og være en støtte i forhold til skrevne og uskrevne regler, kollegarelationer, organisering, fremmøde, sygemeldinger osv. Ved små virksomheder, med mindre end 10 ansatte, kan mentoren være en ekstern konsulent, som honoreres af virksomheden ( 78 stk.3). 17

18 Lovgivning Målgrupper for mentorordning: Følgende målgrupper kan modtage mentorordning: Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister i skånejob Handicappede Fleksjobpersoner Selvforsørgende, der deltager i tilbud Introduktionsydelsesmodtagere Selvforsørgende under integrationsprogrammet Ovenstående målgrupper kan bevilges mentorordning med hjemmel i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven. Se målgruppeoversigten på næse side for overblik over hvilke paragraffer, der henviser til brug af mentorordningen for hvilke målgrupper. Målgrupper, som ikke kan omfattes af mentorordning: Udsatte unge ledige Borgere hvor ordinær ansættelse er indtruffet (fastholdelse) Selvforsørgede ved ordinær ansættelse Frikøb af mentoren ( 79) Uddannelse af mentoren ( 80) Refusion SEBI Jobcentret finansierer mentorforløbet ved at frikøbe den medarbejder, som varetager mentorrollen. Frikøbet foretages på timebasis og dækker lønomkostningerne for den pågældende medarbejder. Timeantallet fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren og på baggrund af den lediges forudsætninger for at indgå i den pågældende funktion. Er der tale om en virksomhed med mindre end ti ansatte, som benytter sig af muligheden for en ekstern konsulent, dækker jobcentret virksomhedens udgifter til honorar. I praksis skal virksomheden søge om tilskud, og jobcentret kan herigennem refundere dele af eller virksomhedens samlede omkostninger til timeløn og uddannelse. For at udruste mentorer og forbedre forløbet, kan jobcentret bevilge uddannelse af mentorer. I praksis består uddannelsen ofte af 1-2 kursusdage for hold og lidt kortere forløb for enkeltpersoner. Staten refunderer indenfor et rådighedsbeløb på kr. (2008-niveau) 50 pct. af kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud om mentor. 18

19 Målgruppeoversigt Målgrupper Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister i skånejob Handicappede Selvforsørgende Ved deltagelse i tilbud efter kapital i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78 stk.1 I forbindelse med ordinær ansættelse Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats 101 Ved deltagelse i tilbud efter kapitel i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13a, 75a Lovgivning Introduktionsydelsesmodtagere Selvforsørgende i integrationsprogammet Ved deltagelse i tilbud efter integrationsloven kapitel 4 23a-c (afklaring, vejledning opkvalificering, uddannelse, højskoleophold, fagspecifik danskundervisning, virksomhedspraktik, eller løntilskud) Se integrationsloven kapitel 4, 23d I forbindelse med ordinær ansættelse Se integrationsloven kapitel 4, 24a Fleksjobpersoner I forbindelse med ansættelse i fleksjob Se lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13, 74a Læs paragrafferne på de følgende sider 19

20 Lovgivning Målgruppeparagraffer For: Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister i skånejob, handicappede: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, 78 stk.1 78 Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2 Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan opnå ansættelse uden løntilskud. Stk. 3 Bestemmelserne i 78, stk. 2 og 3, samt 79 og 80 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for at yde støtte til en mentorfunktion, herunder om tilskud til køb af uddannelse til mentoren. SEBI 20

21 Målgruppeparagraffer For selvforsørgende Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13a, 75a 75a Stk. 1 Kommunen i jobcenteret kan efter en konkret vurdering give personer, der er omfattet af 2, nr. 10, tilbud efter kapitel og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15. Stk. 2 Personer, der er omfattet af 2, nr. 10, og som ikke har andre problemer end ledighed, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af 2, nr. 2, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 3 Personer, der er omfattet af 2, nr. 10, og som har andre problemer end ledighed, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af 2, nr. 3, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4 Tilbud efter kapitel 10 til personer omfattet af 2, nr. 10, kan højst vare op til 6 uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet. Den samlede varighed kan ikke overstige 26 uger. Bestemmelserne i om varighed finder ikke anvendelse. Stk. 5 Bestemmelserne om ydelser m.v. i og finder ikke anvendelse for personer omfattet af 2, nr. 10. Lovgivning 21

22 Lovgivning Målgruppeparagraffer For: Introduktionsydelsesmodtagere og selvforsørgende i integrationsprogammet Integrationsloven kapitel 4, 23d og 24a stk. 2 23d Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen til en arbejdsplads eller til en uddannelse for udlændinge, som deltager i tilbud efter 23 a-c, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære udlændingen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse 24a Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan endvidere yde tilskud til udgifter i forbindelse med en mentorfunktion, jf. 23 d, til en udlænding, der ansættes uden løntilskud. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at udlændingen kan opnå ansættelse uden løntilskud. Integrationsministeriets vejledning til integrationsprogrammet åbner op for en fortolkning, hvor mentorordning kan etableres efter ordinær ansættelse er indtruffen. Se kapitel. 11 Tilbud til udlændinge, der ansættes eller er ansat. For fleksjobpersoner Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13, 74a SEBI 74a Stk. 1 Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2 Bestemmelserne i 78, stk. 2-4, og finder tilsvarende anvendelse. 22

23 Lovgivning

24 Blanketter Vejledning til udfyldning af blanketter Læs mere om introduktion, vejledning og oplæring på de følgende sider Ifølge lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 er det en betingelse, at en mentor vurderes at være afgørende for, en persons deltagelse i det pågældende tilbud eller ansættelsen. Dernæst skal introduktionen i form af mentorordningen ligge udover, hvad arbejdsgiveren normalt vil tilbyde nyansatte ( 78, stk. 2 og 4). Ansøgninger om tilskud til mentorordning skal derfor begrundes. Begrundelser kan referere til indholdet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven ved at have følgende fokuspunkter: (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 stk.2 og integrationsloven 23d): Introduktion Vejledning Oplæring Det nærmere indhold i introduktion, vejledning og oplæring er ikke fastsat i lovgivningen. Få inspiration til hvad introduktion, vejledning og oplæring kan indeholde, og hvordan det kan beskrives i en begrundelse på de følgende sider. Særlig introduktion Særlig introduktion omfatter arbejdspladsens personalepolitiske forhold, ansættelsesforhold, praktiske og sociale forhold: Garderobe, arbejdstøj, hygiejne- og sikkerhedsudstyr Procedure ved start og afslutning af arbejdsdagen, samt pauser og rygepolitik Arbejdstider Arbejdspladskultur, deltagelse i personalemøder og sociale arrangementer Befordringsgodtgørelse, skattekort Organisering og tillidsmandssystem SEBI Eksempel på formulering til blanket AB 401 Bevillingens formål er at sikre en særlig introduktion for NN, idet arbejdsgiverens normale introduktion ikke vurderes at være tilstrækkelig set i lyset af NN s manglende erfaringer, kendskab til branchen og forholdene på det danske arbejdsmarked. 24

25 Vejledning Vejledning kan vedrøre sociale såvel som faglige forhold og kan for nydanskere have særlig fokus på introduktion til fagtermer og sprogbrug på arbejdspladsen. Det præcise vejledningsindhold aftales mellem mentor og den nye medarbejder, men kan blandt andet indeholde: Betjening af værktøj, maskiner Indføring i de specifikke arbejdsopgaver og løsning af disse Retningslinier og kvalitetsstandarder for arbejdsopgaverne Eksempel på formulering til blanket AB 401: Bevillingens formål er at sikre en vejledning til XX (arbejdspladsen) i forbindelse med opstart i (virksomhedspraktik, løntilskud, eller ansættelse), idet arbejdsgiverens generelle vejledning ikke vurderes at være tilstrækkelig set i lyset af NN s aktuelle faglige og personlige vejledningsbehov. Oplæring Oplæring vedrører særligt de faglige kompetencekrav og kan være en gradvis tilegnelse af kompetencer, der kræves for at bestride stillingen på ordinære vilkår. Oplæringen kan være i form af sidemandsoplæring, opkvalificerende kurser eller anden form for læringsforløb formidlet af mentoren. Blanketter Eksempel på formulering til blanket AB 401 kunne derfor være: Bevillingens formål er at sikre en konkret oplæring i funktionen, idet NN s aktuelle forudsætninger for at bestride funktionen kræver særlig oplæring ud over den, der kan forventes af arbejdsgiveren 25

26 Blanketter Bilag - Udregning af lønsum Virksomhedens navn Dato: Arbejdsgiverdokumentation for timeløn i forbindelse med udbetaling af tilskud vedrørende mentorordningen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 78 alle lønomkostninger. Bilaget sendes til arbejdsgiver sammen med AB 405 Anmodning om udbetaling af tilskud vedrørende mentorfunktionen. Timeløn, jf. lønseddel Feriepenge, 12 ½ % af timeløn Pensionsbidrag ATP Barselsbidrag AE Arbejdsmarkeds forsikring Sundhedsforsikring Skadesforsikring Finansieringsbidrag Andet I alt Timeløn Art Kr. Med venlig hilsen SEBI 26

27 Bilag - Klagevejledning Hvem kan klage: Det er virksomheden, som ansøger og derfor kan klage over et afslag på tilskud til mentorordning. Den ledige kan klage over sit tilbud for eksempel praktik, og herunder, at jobcentret ikke bevilger virksomheden mentor. Hvad kan der klages over: Der kan klages over varigheden af perioden for bevilling af mentor og antal timer, der bevilges til mentor. Eksempel på formulering: Efter vurdering i forhold til XX s individuelle kompetencer vurderes, at introduktionen til arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen kan ske uden en mentor. Afgørelsen kan i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats 200 indbringes for beskæftigelsesankenævnet inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Blanketter 27

28 Blanketter AB download på Kommunens navn og adresse Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ansøgning om mentorfunktion Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) Integrationsloven (INL) Oplysninger om virksomhed/uddannelsesinstitution Navn CVR-nummer Adresse Telefonnummer Kontaktperson Antal ansatte Mentorfunktion skal tilknyttes Navn Personnummer I forbindelse med Tilbud om vejledning og Start- og slutdato opkvalifi cering LAB 32 eller INL 23a Virksomhedspraktik LAB 42 eller INL 23b Evt. journalnummer Ansættelse med løntilskud LAB 51 eller INL 23c Ordinær ansættelse LAB 101 eller INL 24a, stk. 2 Startdato Ansættelse af nyuddannet person med handicap LAB 101 Beskrivelse af mentorfunktion Mentors navn Intern mentor Stilling/funktion Ekstern mentor Virksomhed Timeløn (inkl. feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverbidrag) Honorar pr. time Indhold af mentorfunktion (Vedlæg evt. uddybende bilag) Periode for mentorfunktionens afvikling Antal timer Tilskud til uddannelse Der ansøges også om tilskud til forudgående uddannelse af mentor Nej Ja Uddannelsens art Uddannelsesudbyder/-afvikler Uddannelsens pris Underskrift Dato Underskrift KLJ (07/04) DOW Udarbejdet af KL Kommuneinformation AB 401 Side 1 af 2 SEBI Mentor ordningen

29 AB download på Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato Journalnummer Bevilling af mentorfunktion Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) Integrationsloven (INL) Følgende mentorfunktion er bevilget Mentors navn Stilling/funktion/tilknyttet virksomhed efter LAB 78 efter LAB 101 efter INL 23d Intern Ekstern Antal timer I perioden Á kr. I alt kr. Beskrivelse af mentorfunktionens indhold Der er bevilliget forudgående uddannelse af mentor Nej Ja Uddannelsens art Kr. Uddannelsesudbyder/-afvikler Personer tilknyttet mentorfunktion Navn Personnummer Antal timer Blanketter Ved intern mentor skal mentor være fragået sine almindelige arbejdsopgaver i det afregnede antal timer. De har mulighed for at klage over denne afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af denne bevilling. Vi skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på 4 uger. Hvis vi ikke giver Dem medhold i klagen, sender vi den videre til Det Sociale Nævn. Underskrift Kommunens navn og adresse Kontaktperson Telefonnummer Dato og underskrift KLJ (07/04) DOW Udarbejdet af KL Kommuneinformation AB 402 Side 1 af 2 29

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner

Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed Guide til Jobmesser Idé- og projektbekrivelse Planlægning og forberedelse Afvikling Evaluering - plads til rummelighed Om dvd en: Virksomheder og jobsøgere fortæller på denne dvd om fordelene ved jobmesser.

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger

Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger Kompensering med gevinst eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger Anvend de kompenserende ordninger strategisk 2 Jobcenter Vejle ser potentiale i de kompenserende ordninger 3 Odense

Læs mere