Regler for Gastransport Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Gastransport Version 8.09.0"

Transkript

1 Regler for Gastransport Version FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 4. marts1. oktober 2008 Endelig udgave

2 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER Introduktion Lovgrundlag Ikrafttræden Definitioner Anvendte definitioner Anvendelse af ental og flertal samt bestemt og ubestemt form Det Danske Naturgasmarked og Det Danske Naturgassystem Det Danske Naturgasmarked og dets Aktører Det Danske Naturgassystem Betingelser for at agere som Transportkunde, Lagerkunde og Gasleverandør Transportkunde Lagerkunde Gasleverandør Aftalegrundlag Aktørregister Indhold Aktørrelationer Kommunikation vedrørende Aktørregistret Procedure for Foreløbig Godkendelse af Potentielle Transportkunder Del II: TRANSPORTVILKÅR Kapacitetsaftaler i Transmissionssystemet Kapacitetsperioder Indgåelse af Kapacitetsaftaler Tidligste frister for behandling af Kapacitetsordrer Energinet.dk Selvbetjening... 49

3 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave Online Booking Procedure Betingelser for at bruge Online Booking Proceduren Manuel Procedure Flytning af Kapacitet Betaling for Kapacitetsaftaler Kapacitetsoverdragelse Udnyttelse af overskydende Kapacitet ("Use It or Lose It Principle"/"UIOLI"-princippet) Køb af Kapacitet med kort varsel eller tilbagevirkende kraft Ophør DistributionssystemerneDistributionsnettene Månedlig opdatering af døgnmængdeprofil og sæsonmængdeprofil Nominering Nomineringer før Gasdøgnet Renominering for hele Gasdøgnet Renominering for de resterende Timer af Gasdøgnet Vilkår for Nominering og renominering Matchingprocedure ved Entry-, Transit- og Lagerpunkterne Allokering Allokeringsprincip ved Entrypunkterne og Transitpunkterne Allokeringsprincip ved Gasoverdragelser Allokeringsprincip ved Lagerpunkterne Allokeringsprincip for Exitzonen (Forbrugerporteføljer) Timeaflæste Målersteder Ikke-Timeaflæste Målersteder Afregningsprincipper Leverings- og Releveringsbestemmelser Bestemmelser vedrørende Entry-, GTF-, Lager- og Transitpunkterne Bestemmelser vedrørende Exitzonen

4 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave Ansvar, risiko og dispositionsret Gasbalance Mængdebalance Døgnbalance Balanceserviceaftaler Balanceoverdragelse Kapacitetsoverdragelsers indvirkning på Balancemarginen Balancegasbetaling Reduktion af Godkendte Nomineringer ved overskridelse af Balancemargin Maksimal Balancemargin Energinet.dk Gastransmissions forpligtelser Balanceserviceaftale Indgåelse af Balanceserviceaftaler Online Booking Balanceserviceproceduren (via Energinet.dk Selvbetjening) Betingelser for brugen af Online Balanceserviceordreproceduren Manuel Balanceserviceordreprocedure Forlængelse af tidsfrist Betaling for Balanceserviceaftaler Nulstilling af Balancemargin ved udløb af Balanceserviceperioden Gratis Balanceserviceaftale Del III: ØVRIGE VILKÅR Reparation og vedligeholdelse Reparation og vedligeholdelse Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Manglende opfyldelse ved Lagerpunktet Manglende opfyldelse ved Entrypunktet Manglende opfyldelse ved Transitpunktet... 94

5 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave Manglende opfyldelse ved Exitzonen Måling Generelt Beregningsmetode Måling ved Entry- og, Transitpunkter, Direkte Forbrugssteder samt Overgangspunkter Verifikation og kalibrering af Gasmålesystemet Håndtering af ukorrekte målinger i Transmissionssystemet Håndtering af ukorrekte målinger i Distributionsselskabernes Gasmålesystemer Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Reduceret Kapacitet Meddelelse om Reduceret Kapacitet Force Majeure Generelt Generelle konsekvenser af Force Majeure Information Energinet.dk Gastransmissions forpligtelser i en Force Majeure situation Energinet.dk Gastransmissions Force Majeure Transportkundens Force Majeure Længerevarende Force Majeure Nødforsyning mv Nødforsyningssituation Primær og Sekundær Nødforsyning Energinet.dk Gastransmissions rettigheder og forpligtelser Transportkundens og Lagerkundens forpligtelse Betaling Transit Samarbejde

6 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave Transportkundens manglende levering Tariffer, gebyrer og betalinger Tariffer i Transmissionssystemet Gebyrer og betalinger Regulering af tariffer, gebyrer og betalinger Tariffer i Lagrene Transporttariffer i DistributionssystemetDistributionsnettet Fakturering og betaling Fakturering af Kapacitet fra Energinet.dk Gastransmission til Transportkunden eller Lagerkunden Månedlig variabel faktura fra Energinet.dk Gastransmission til Transportkunden Korrektionsfaktura Korrektionsfaktura Ekstraordinær Korrektionsfaktura Saldoafregningsfaktura Betaling Betalingsfrister Forsinket betaling Uenighed om betalinger mv Fejl eller unøjagtigheder Kreditgodkendelse Kreditramme Kreditgodkendelse uden sikkerhedsstillelse Kreditgodkendelse med sikkerhedsstillelse Kredittjek Overdragelse Værneting og Lovvalg Værneting Lovvalg

7 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave Forrang Ophævelse og Erstatning Ophævelse som følge af misligholdelse Erstatning Opsigelse af Rammeaftalen for Transportkunder Almindelige bestemmelser Fortrolighed Overskrifter Passivitet

8 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 8 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Rammeaftale for Transportkunder Rammeaftale for Gasleverandører Rammeaftale for Lagerkunder Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening Kapacitetsordre Balanceserviceordre Anfordringsgaranti Profilskemaer for døgn- og sæsonmængder (De gældende versioner af bilagene kan ses på Energinet.dk's hjemmeside.) SUPPLERENDE REGELSÆT Energinet.dk Gastransmissions Regler for Balance Transfer Facility ("Regler for BTF") Energinet.dk Gastransmissions Regler for Capacity Transfer Facility ("Regler for CTF") Energinet.dk Gastransmissions Regler for Gas Transfer Facility ("Regler for GTF") Regelbog for Nord Pool Gas' Fysiske Gasmarked Energinet.dk Gasstransmissions Regler for Nord Pool Gas Transfer Facility DONG Storages Regler for Gaslagring ("RfGL") Energinet.dk Gaslagers Regler for Energinet.dk Gaslager ("REGL") Regler for DONG Storage og Energinet.dk Gaslagers Inter Storage Gas Transfer Facility ("Regler for ISGTF") Distributionsselskabernes Forbrugerhåndteringsaftale ("FHARegler for Gasdistribution ("RfGD") Aftale om Sekundær Nødforsyning (OvennævnteDe til enhver tid gældende versioner af ovennævnte regler kan downloades på Energinet.dk's hjemmeside.)

9 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 9 FORORD Regler for Gastransport ("Regler for Gastransport"/"RfG") foreligger i en dansk og engelsk udgave. Aktørens valg af sprog i deres Rammeaftaler med Energinet.dk Gastransmission bestemmer, hvilken udgave Aktøren skal være bundet af. Reglernejuridisk bindende engelsk udgaver samt i en dansk, ikke juridisk bindende oversættelse heraf.rfg er udarbejdet i overensstemmelse med Naturgasforsyningsloven i samarbejde mellem distributionsselskaberne (Naturgas Fyn IDistributin A/S, HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S), Naturgas Midt-Nord I/S og DONG Distribution A/S), Aalborg Kommunale Gasforsyning A/S, lagerselskaberne DONG Storage A/S og Energinet.dk Gaslager A/S og Energinet.dk Gastransmission (Energinet.dk SOV). Formålet med ændringerne og tilføjelserne omfattet af nærværende Regler for Gastransport, version ("RfG") er: at inkorporere Addendum 1 af 1. oktober 2007 vedrørende meddelelse om allokering, betaling, kreditbetingelser og det nye nødforsyningskonceptreducere den frie Balancemargin bundlet for Exitzone i løbet af sommerperioden fra 15 procent til 5 procent; at inkorporere Addendum 2 af 11. december 2007 vedrørende afkortning af Balanceserviceaftaler til 1 måned og afkortning af det tidsrum, hvori Balanceserviceaftaler kan bestilles, før Balanceserviceperioden begyndersætte en maksimumgrænse for mængden af den Balancemargin, der sælges under Balanceserviceaftalerne; at introducere en ny internetbaseret selvbetjeningsportal ("Energinet.dk Selvbetjening"), der gør det muligt for transportkunder at:lukket bud auktion som allokeringsmekanisme for Balancemargin i tilælde af, at efterspørgslen efter Balancemargin overstiger de mængder, der er fysisk er til rådighed; bestille kapacitet og balanceservice overføre kapacitet og balancemargin flytte kapacitet mellem entrypunkter lave nomineringer online at tillade Sekundær Nødforsyning for forbrugere med et årligt forbrug på mellem 2 mio. Nm 3 og 10 mio. Nm 3 jf. den separate Aftale om Sekundær Nødforsyning; at introducere en revideret manuel kapacitetsordreprocedurelukket bud auktion som købsmekanisme for Sekundær Nødforsyning; at introducere fleksibleen mulighed for prioritering af shipper codes; introducere et nyt virtuelt overdragelsespunkt ("NPTF-punkt"), hvor naturgas, der handles på Nord Pool Gasbørsen, kan overdrages i Transmissionssystemeten ændring af ordlyden enkelte bestemmelser og definitioner som følge af den opdaterede RfGD; og foretageandre forskellige mindre rettelser og ændringer. Læsevejledning Regler for Gastransport består af tre dele: Del I: Del II: Del III: Det Danske Naturgassystem og dets Aktører Transportvilkår Øvrige vilkår

10 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 10 Bilag med diverse aftaler, skemaer osv. er vedlagt dette dokument. For så vidt angår: sekundær handel med transportkapacitet, naturgas og balancemargin, henvises til Energinet.dk's Bulletin Board kapacitetshandel i transmissionssystemet, henvises til Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility) gashandel i Transmissionssystemet, henvises til Regler for GTF (Energinet.dk Gastransmissions Gas Transfer Facility) handel med Balancemargin i transmissionssystemet, henvises til de nye Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) adgang til lagrene, henvises til lagerselskabernes regler for adgang til gaslagrene, henholdsvis Energinet.dk Gaslagers regler for gaslageret i Lille Torup (Regler for Energinet.dk Gaslager/"REGL") og DONG Storage A/S' regler for gaslageret i Stenlille (Regler for Gaslagring/"RfGL") samt Regler for ISGTF adgang til distributionssystemerne, henvises til distributionsselskabernes forbrugerhåndteringsaftale ("FHARegler for Gasdistribution ("RfGD") og distributionsselskabernes øvrige vilkår adgang til det danske opstrømsrørledningsnet, henvises til DONG Naturgas A/S adgang til det nærliggende svenske transmissionssystem, henvises til Svenska Kraftnät adgang til det nærliggende tyske DEUDAN-transmissionssystem, henvises til en eller flere af DEUDAN's systemoperatører: BEB TransportGasunie Deutschland GmbH, E.ON RuhrgasGastransport AG eller DONG Energy Pipelines GmbH. Hvad angår muligheden for at tilbyde Forbrugeren betaling for at acceptere Sekundær Nødforsyning i stedet for Primær Nødforsyning, henvises til Informationsmateriale til forbrugerne vedrørende nyt nødforsyningskoncept, version 1.0, Juni 2007, som kan downloades på Energinet.dk's hjemmeside. Vi håber, at denne læsevejledning og vores hjemmeside gør det lettere at danne sig et overblik over vilkårene på det danske gasmarked. Herudover er såvel aktuelle som potentielle aktører meget velkomne til at kontakte Energinet.dk Gastransmission for yderligere information. Kontaktoplysningerne fremgår af Energinet.dk Gastransmissions hjemmeside. God læselyst.

11 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 11 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER 1. Introduktion 1.1 Lovgrundlag I henhold til Lov om Naturgasforsyning har alle kunder, herunder Forbrugere, ret til frit at vælge Gasleverandør. Naturgasselskaber og alle Forbrugere i Danmark har således ret til, mod betaling, at benytte Transmissions- og DistributionssystemerneDistributionsnet til transport af Naturgas samt at benytte Lagrene, når det er teknisk eller økonomisk nødvendigt for at give effektiv adgang til Transmissions- og DistributionssystemerneDistributionsnet. I henhold til Lov om Naturgasforsyning har Energinet.dk Gastransmission i samarbejde med Distributionsselskaberne, DONG Storage og Energinet.dk Gaslager udarbejdet disse regler for benyttelse af Transmissions- og DistributionssystemerneDistributionsnet samt Lagrene (Regler for Gastransport). Der henvises herudover til Energinet.dk Gastransmissions regler for BTF, CTF og GTF samt Distributionsselskabernes StandardvilkårRegler for Gasdistribution, DONG Storage's Regler for Gaslagring samt Energinet.dk Gaslagers Regler for Energinet.dk Gaslager. Energinet.dk Gastransmission opdaterer løbende Regler for GastransportRfG. Disse Regler for Gastransport er anmeldt til Energitilsynet og Energistyrelsen i henhold til Lov om Naturgasforsyning. 1.2 Ikrafttræden Den endelige version af Regler for Gastransport, version 8.0,9.0, træder i kraft den 4. marts1. oktober 2008 og erstatter pr. denne dato version af Regler for Gastransport og Addendum 1 (Meddelelse om allokering, betaling, kreditbetingelser og nødforsyning) samt Addendum 2 vedrørende Balanceserviceaftaler i sin helhed.

12 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave Definitioner 2.1 Anvendte definitioner Bortset fra de tilfælde, hvor andet måtte følge af sammenhængen, skal følgende termer i Regler for Gastransport have nedenstående betydning: 1. Korrektion ("1st Correction") har den i punkt 9.4 c) fastlagte betydning. 1. Korrektionsfaktura ("1st Correction Invoice") har den i punkt 9.4 c) fastlagte betydning. 2. Korrektion ("2nd Correction") har den i punkt 9.4 d) fastlagte betydning. 2. Korrektionsfaktura ("2nd Correction Invoice") har den i punkt 9.4 d) fastlagte betydning. Afbrydelig Kapacitet ("Interruptible Capacity") er Kapacitet, hvorunder transporten kan afbrydes helt eller delvist, hvis Energinet.dk Gastransmission mangler Kapacitet. Afbrydelig Kapacitet tilbydes, jf. punkt ,6.6.5, kun i tilfælde af mangel på Kapacitet i Transmissionssystemet. Afbrydelig Niveau 1 Kapacitet ("Interruptible Level 1 Capacity ) har den i punkt fastlagte betydning. Afbrydelig Niveau 2 Kapacitet ("Interruptible Level 2 Kapacitet") har den i punkt fastlagte betydning. Afgivende Transportkunde ("Transferring Shipper") har den i punkt fastlagte betydning. Den Afgivende Transportkunde er ved Kapacitetsoverdragelser, Gasoverdragelser og Balanceoverdragelser defineret i henholdsvis Regler for BTF, CTF og GTF. Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening ("Online Access Agreement") er den aftale om adgang til Energinet.dk Online, der er vedlagt denne aftale som Appendix 5. Aftale om Foreløbig Godkendelse ("Preliminary Acceptance Agreement") har den i punkt 5.4 fastlagte betydning. Aftaler ("Agreements") har den i punkt e)-h) og k)-m) nævnte aftaler/kontrakter. Akkumuleret Balancegas ("Accumulated Balancing Gas") har den i punkt 11.2 fastlagte betydning. Aktører ("Players") er de relevante Transportkunder, Lagerkunder og Gasleverandører samt Energinet.dk Gastransmission, Distributionsselskaberne, Energinet.dk Gaslager og DONG Storage. Aktørregistret ("Register of Players") er et register, i hvilket alle Gasleverandører, Lagerkunder, Transportkunder, Distributionsselskaber, lagerselskaber og transmissionsselskaber i Det Danske Naturgassystem skal være opført. Aktørregistret er

13 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 13 nærmere beskrevet i punkt 5. Formålet med Aktørregisteret er at sikre ens og entydig registrering af alle Aktører i Det Danske Naturgassystem. Aktørrelationerne registreres også i Aktørregistret, hvilket danner grundlaget for kommunikationen mellem Aktørerne og allokeringen af deres forbrug af Naturgas. Energinet.dk Gastransmission er ansvarlig for at føre og udvikle Aktørregisteret i henhold til Regler for Gastransport. Aktørregisterguiden ("Guide to the Register of Players") er en guide, udarbejdet af Energinet.dk Gastransmission, som beskriver, hvorledes Transportkunder, Gasleverandører og Lagerkunder bliver registreret i Aktørregistret, og hvorledes Aktørregistret løbende opdateres. Aktørrelation ("Player Relationship") har den i punkt 5.2 fastlagte betydning.betyder relationen mellem en Transportkunde og en Gasleverandørs Forbrugerportefølje. Der henvises til punkt 5.2. Allokering ("Allocation") har den i punkt 9 fastlagte betydning. Allokeringsområdenominering ("Allocation Area Nomination") har den i punkt 8.1 a) 0v) 1) fastlagte betydning. Allokeringsområder ("Allocation Areas ") har den i punkt fastlagte betydning. Anden Kommunikation ("Other Communication") betyderer skriftlig kommunikation såsomi form af brev, telefax og som defineret i Distributionsselskabernes Forbrugerhåndteringsaftale. Ansvarlig Part ("Liable Party") har den i punkt 25.2 fastlagte betydning. Backhaul ("Backhaul") betyder en kommerciel strøm af Naturgas i modgående retning af den fysiske Naturgasstrøm. For Ellunds vedkommende vil dette for eksempel være en kommerciel syd-nordgående import fra Tyskland, som giver plads til en tilsvarende nord-sydgående kommerciel eksport fra Danmark, eller omvendt. Balancegas ("Balancing Gas") har den i punkt 11.2 fastlagte betydning. Balancegasbetaling ("Balancing Gas Charge") har den i punkt 11.6 fastlagte betydning. Balancemargin ("Balance Margin") har den i punkt 11.2 fastlagte betydning.er et fleksibilitetsbånd inden for hvilket Transportskundens daglige ubalance skal ligge, jf. punkt Balancemargin kan overdrages i henhold til Regler for BTF. Balancemarginauktion ("Balance Margin Auction") er en allokeringsmekanisme for Balancemargin beskrevet i punkt Balanceoverdragelse ("Balance Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions BTF, hvortil henvises. Balanceserviceaftale ( Balance Service Agreement ) er en Aftale mellem Energinet.dk Gastransmission og en Transportkunde, som giver Transportkunden ret til inden for visse grænser at fravige de i punkt 11.2 indeholdte krav til balance mellem energimængder leveret ved Entrypunktet, GTF og Lagerpunkterne og energimængder aftaget ved GTF,

14 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 14 Lagerpunkterne, Exitzonen og Transitpunkterne. Vilkårene for indgåelse af en Aftale om Balanceservice er nærmere beskrevet i punkt 12. Balanceserviceordre ("Balancing Service Order") har den i punkt 12.1 fastlagte betydning. Balanceserviceordreprocedure ("Balancing Service Order Procedure") har den i punkt 12.2 fastlagte betydning. Balanceserviceperiode ("Balancing Service Period") er den periode, hvori en Aftale om Balanceservice finder anvendelse. Balanceservicetariffer ("Balancing Service Charges") har den i punkt 20.2 d) i) fastlagte betydning. Bankdag ("Business Day") betyder enhver dag, hvor banker i Danmark har åbent for normale bankforretninger mellem kl og Bar ("Bar") svarer til definitionen "unit of pressure bar" som defineret i DS/ISO.1000 "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Bar er, hvor intet andet er angivet, bar over atmosfærisk tryk. Bevillingshavere ("Licensees") betyder Distributionsselskaberne og DONG Storage. Booker ("Booker") er en medarbejder hos Transportkunden, som i henhold til Transportkundens Online Adgangsaftale har tilladelse til at: - booke Kapacitetsordrer og Balanceserviceordrer - booke anmodninger om Kapacitet og Balanceoverdragelser - lave Nomineringer. BTF ("BTF") (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) er en facilitet, hvormed Balancemargin kan overdrages fra en Transportkunde til en anden i Transmissionssystemet. Balanceoverdragelser er nærmere reguleret i Regler for BTF. C (Celcius) svarer til differencen mellem en temperatur i Kelvin og 273,15 Kelvin, som defineret i DS/ISO.1000 "SI-enheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. CTF ("CTF") (Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility) er en facilitet, hvormed Kapacitet i Transmissionssystemet kan overdrages fra en Transportkunde til en anden. Kapacitetsoverdragelser er beskrevet nærmere i Regler for CTF. Det Danske Naturgasmarked ("Danish Natural Gas Market") er det til enhver tid samlede marked af danske Forbrugere. Det Danske Naturgasmarked og dets Aktører er beskrevet i punkt 3.1. Det Danske Naturgassystem ("Danish Natural Gas System") er Transmissionssystemet, DistributionssystemerneDistributionsnettet og Lagrene i Danmark. Opbygningen af Det Danske Naturgassystem er beskrevet i punkt 3.2.

15 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 15 Det Danske Opstrømsrørledningsnet ("Danish Upstream Pipeline Network") er enhver rørledning eller ethvert net af rørledninger, der drives eller er anlagt som en del af et dansk olie- eller gasproduktionsanlæg eller anvendes til at lede Naturgas fra et eller flere sådanne anlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal eller en endelig kystlandingsterminal samt sådanne behandlingsanlæg, behandlingsterminaler og kystlandingsterminaler. Direkte Forbrugssted ("Direct Site") har den i punkt fastlagte betydning. Direkte Forbrugsstedsnominering ("Direct Site Nomination") har den i punkt a) 0 2 fastlagte betydning. Distributionsselskaberne ("Distribution Companies") er Naturgas Fyn IDistributionsselskab ("Distribution Company"). Et Distributionsselskab er en hvilken som helst fysisk eller juridisk person, som kan varetage distributionen af Naturgas. På nuværende tidspunkt varetager Naturgas Fyn Distribution A/S, HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S), Naturgas Midt-Nord I/S, DONG Gas Distribution A/S og Aalborg Kommunale Gasforsyning A/S, som varetager distributionsfunktionen i deres respektive DistributionssystemerDistributionsnet efter bevilling i henhold til Lov om Naturgasforsyning. Distributionsselskabernes Standardvilkår ("Distribution Companies' Standard Conditions") betyder Distributionsselskabernes ForbrugerhåndteringsaftaleRegler for Gasdistribution og Distributionsbetingelser. DistributionssystemDistributionsnet ( Distribution SystemNet ) betyder det Distributionssystemlokale eller regionale Naturgas distributionsnet, der ejes og/eller drives af et Distributionsselskab. Et Distributionsselskab kan have flere DistributionsystemerDistributionsnet. DKK betyder danske kroner. DONG Storage betyder DONG Storage A/S, som ejer og opererer Stenlille efter bevilling i henhold til Lov om Naturgasforsyning. I tillæg hertil faciliterer DONG Storage handel med lagerydelser. Døgnkapacitet ("Daily Capacity") har den i punkt 6.1 d) fastlagte betydning. EDI-baseret Kommunikation ("EDI-based Communication") betyder kommunikation, som opfylder specifikationerne i alle guides og standarder mellem Energinet.dk Gastransmission og DistributionsselksaberneBrancheforskrifterne for EDI kommunikation på det danske Gasmarked. Ekstraordinær Korrektion ("Extraordinary Correction") har den i punkt 9.4 e) fastlagte betydning. Ekstraordinær Korrektionsfaktura ("Extraordinary Correction Invoice") har den i punkt 21.5 fastlagte betydning. Energinet.dk Gastransmission ("Energinet.dk Gastransmission") er Energinet.dk SOV, der varetager transmissionsfunktionen, forsyningssikkerheden, markedsfacilitering og det

16 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 16 overordnede fysiske balanceansvar i henhold til Lov om Energinet.dk. Energinet.dk Gastransmission er herudover ansvarlig for Aktørregistret. Energinet.dk Gaslager er Energinet.dk Gaslager A/S, som ejer og opererer gaslageret i Lille Torup i henhold til Lov om Energinet.dk. Energinet.dk Selvbetjening ("Energinet.dk Online") er Energinet.dk Gastransmissions internetportal, som der er adgang til via Energinet.dk's hjemmeside. Entrypunkt ("Entry Point") har den i punkt fastlagte betydning. Entrypunkt-nominering ("Entry Point Nomination") har den i punkt 8.1.a) i) fastlagte betydning. Exitzone ("Exit Zone") har den i punkt fastlagte betydning. Exitzone-nominering ("Exit Zone Nomination") - se Forbrugerporteføljenominering. Finansiel Afregning ("Financial Settlement") af forskelle mellem de Uvaliderede og de Validerede Data fra Exitzonen har den i punkt 20.2 c) iii) fastlagte betydning. First-come-first-served-princip har den i punkt fastlagte betydning. Forbruger ("Consumer") er en fysisk eller juridisk personforbruger, som køber og anvender Naturgas til eget forbrug på et Forbrugssted beliggende i Danmark. Begrebet Forbruger anvendes af Distributionsselskaber i forhold til Forbrugere, slutbrugere og slutforbrugere. Forbrugeren kan være den samme fysiske eller juridiske person som Gasleverandøren eller Transportkunden. Forbrugerhåndteringsaftalen ("FHA") ("Consumer Handling Agreement") er en standardaftale, som indgås mellem et Distributionsselskab og Gasleverandøren vedrørende håndtering af Forbrugere beliggende i Distributionsselskabets Distributionssystemer. Aftalen regulerer blandt andet måling af Målersteder og forbrugerens Gasleverandørskift. Gasleverandøren skal i Aktørregistret have registreret en Forbrugerhåndteringsaftale med Forbrugerens Distributionsselskab for at kunne anmelde Gasleverandørskift på Forbrugeren. Forbrugerportefølje ("Consumer Portfolio") har den i punkt fastlagte betydning. Forbrugerportefølje-nominering ("Consumer Portfolio Nomination") har den i punkt 8.1 a) 0v) fastlagte betydning. Forbrugerregister ("Consumer Register") er de registreringer, som hver enkelt Distributionsselskab har, og som bl.a. indeholderdistributionsselskabernes register indeholdende information om Forbrugerne og Målestederne i det pågældende Distributionsselskabs Distributionssystem samt om,målerstederne i Distributionsnettet, og om hvilke Gasleverandører, der forsyner disse Forbrugere (Forbrugerporteføljer). Målersteder. Forbrugerstamdata ("Consumer Base Data") er Stamdata registreret af Distributionsselskabernes i Forbrugerregistret for hver enkelt Målersted. Visse Forbrugerstamdata er reguleret i Distributionsselskabernes ForbrugerhåndteringsaftaleRegler for Gasdistribution.

17 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 17 Forbrugssted ("Consumption Site") er et eller flere Målesteder i et nærmere defineret geografisk område, som ejes ejet af én Forbruger, og som bruges til at bestemme, om Målerstederne på Forbrugsstedet er Time-aflæste Målersteder eller ikke-timeaflæste Målersteder. Forbrugsstedet bruges også til at fastlægge Forbrugerens betaling for at benytte Distributionssystemet samt energiafgifterne. Forbrugsstedet består af alle Målesteder beliggende på et enkelt matrikelnummer. Forbrugt Mængde ("Quantity Consumed") har den i punkt fastlagte betydning. Force Majeure ("Force Majeure") har den i punkt 18 fastlagte betydning. Fordelt Residualforbrug ("Distributed Residual Consumption") har den i punkt fastlagte betydning. Foreløbigt Godkendt Transportkunde ("Preliminary Accepted Shipper") er en fysisk eller jurdisk person, som har underskrevet en Aftale om Foreløbig Godkendelse. Gasdøgn ("Gas Day") er en periode, som løber fra kl på en dag til kl den efterfølgende dag. I forbindelse med overgang til sommertid om foråret henholdsvis til vintertid om efteråret reduceres Gasdøgnet til 23 Timer henholdsvis øges til 25 Timer, og alle relevante rettigheder og forpligtelser i Regler for Gastransport øges henholdsvis reduceres tilsvarende på sådanne Gasdøgn. Gasleverandør ("Gas Supplier") er enhver fysisk eller juridisk person, som forsyner Forbrugere med Naturgas, og som opfylder betingelserne i punkt 4.3. Leverandøren kan være den samme fysiske eller juridiske person som Transportkunden eller Forbrugeren. Forbrugere, som får leveret Naturgas direkte fra Transmissionssystemet, er deres egen Leverandør. Gasleverandøraftale ("Gas Supplier Agreement") er en aftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren, hvorved Gasleverandøren tiltræder Regler for Gasdistribution, og som sammen med Regler for Gasdistribution regulerer parternes rettigheder og forpligtelser under samarbejdet om Gasleverandørens levering af naturgas til Forbrugere i det pågældende Distributionsselskabs Distributionsområde og Distributionsselskabets transport af naturgassen gennem Distributionsnettet til Forbrugerne. Aftalen regulerer blandt andet også måling af Målersteder og forbrugerens Gasleverandørskift. Gasleverandøren skal i Aktørregistret have registreret en Gasleverandøraftale med Forbrugerens Distributionsselskab for at kunne anmelde Gasleverandørskift på Forbrugeren. Gasleverandørens Samlede Periodiserede Forbrug ("Gas Supplier's Total Periodised Consumption") har den i punkt fastlagte betydning. Gasmålesystem ("Gas Metering System") er en betegnelse for det system, der anvendes til måling, registrering, aflæsning og beregning af naturgasmængder. Gasmålesystemernes måleudstyr måler enten masse, volumen eller kvalitet af den leverede Naturgas ved Entrypunktet, Målerstedet, Overgangspunktet, Lagerpunkterne, det Direkte Forbrugssted eller Transitpunktet, jf. punkt Distributionsselskabernes ForbrugerhåndteringsaftaleRegler for Gasdistribution regulerer og definerer Forbrugsstedernes Gasmålesystemer og Målesteder. Gasoverdragelse ("Gas Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions GTF, hvortil henvises, og via NPTF.

18 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 18 Gasår ("Gas Year") er det tidsrum, som begynder den 1. oktober kl i et År og slutter den 1. oktober kl i det efterfølgende År. GLN Aktørnummer ("GLN PlayerGlobal Location Number ("GLN ") er det globale lokationsnummernummer, som alle Aktører i Det Danske Naturgassystem tildeles ved henvendelse til GS1 Danmark. Nummeret gør det muligt at identificere Aktørerne entydigt. Godkender ("Approver") er en medarbejder hos Transportkunden, som i henhold til Transportkundens Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening, har tilladelse til at bruge Selvbetjeningsportalen (Energinet.dk Online) med henblik på at: - godkende Kapacitetsaftaler og Balanceserviceordrer - godkende Kapacitets- og Balanceoverdragelser, og - lave Nomineringer. Godkendt Nominering ("Accepted Nomination") har den i punkt 8.1 d) fastlagte betydning. GTF ("GTF") (Energinet.dk Gastransmissions Gas Transfer Facility") er en facilitet, hvormed Naturgas kan overdrages fra en Transportkunde til en anden i Transmissionssystemet. Gasoverdragelser er nærmere reguleret i Regler for GTF. GTF-Nominering ("GTF-Nomination") har den i Regler for GTF fastlagte betydning. GTF-punkt ("GTF Point") er et virtuelt handelspunkt, som anvendes i forbindelse med overdragelse af Naturgas i henhold til GTF. Ikke-Timeaflæst Målersted ("Non-Daily Metering Site") har den i punkt b) beskrevne betydning. Incitamentsbaseret Overleverancegebyr ("Incentive Based Overrun Fee") har den I punkt 20.2 b) i) fastlagte betydning. Injektionstransport ("Injection Transport") er transport af Naturgasmængder til injektion i Lagrene. Joule svarer til definitionen af "SI Unit of quantity of heat J" som defineret i ISO.1000; "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Kapacitet ("Capacity") er transportkapacitet ind og ud af det danske Transmissionssystem, som kan reserveres hos Energinet.dk Gastransmission. Kapacitetsaftale ("Capacity Agreement") er en Aftale mellem Energinet.dk Gastransmission og en Transportkunde, som regulerer Transportkundens køb af Kapacitet til brug for transport af Naturgas gennem Transmissionssystemet. En Kapacitetsaftale indgås ved Transportkundens accept af et Kapacitetstilbud fra Energinet.dk Gastransmission. Såfremt der i tilknytning til en Kapacitetsaftale er indgået en Aftale om Balanceservice, omfatter udtrykket Kapacitetsaftale endvidere en sådan aftale.

19 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 19 Kapacitetsbetaling ("Capacity Charge") har den i punkt 20.1 a) fastlagte betydning. Kapacitetsordre ("Capacity Order") har den i punkt 6.2 fastlagte betydning. Kapacitetsoverdragelse ("Capacity Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility (CTF), hvortil henvises. Kapacitetsperiode ("Capacity Period") har den i punkt 6.1 fastlagte betydning. Kapacitetssøgende Transportkunde (Capacity-requesting Shipper") har den i punkt fastlagte betydning. Korrektioner ("Corrections") er en samlebetegnelse for den 1. og den 2. Korrektion samt eventuelle Ekstraordinære Korrektioner. Korrektionsfakturaer ("Correction Invoices") er en samlebetegnelse for den 1. og den 2. Korrektionsfaktura og eventuelle Ekstraordinære Korrektionsfakturaer. Kreditramme ("Credit Limit") er, jf. punkt 22.1, det maksimale beløb i DKK op til hvilket en Transportkunde i henhold til sin Rammeaftale er kreditgodkendt til at kunne indgå Kapacitetsaftaler i henhold til sin Rammeaftale for Transportkunder. Kreditrammen gælder også i forhold til Kapacitets- og Gasoverdragelser, jf. således henholdsvis Regler for CTF og GTF. Kvalitets- og Leveringsspecifikationer ("Quality and Delivery Specifications") har den i punkt 14.1 a) fastlagte betydning. Kvartal ("Quarter") er enhver 3-måneders periode, som starter kl den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. kwh (Kilowatt-time) er 3,6 x 10 6 Joules og udtrykker den varmemængde, der udvikles ved forbrænding af Naturgas i henhold til definitionen af Øvre Brændværdi. Øvre Brændværdi er den mængde varme, der udvikles ved forbrænding af en kubikmeter gas under konstant tryk, når gas og luft til forbrændingen har en temperatur på 25 C, idet forbrændingsprodukterne bringes til 25 C, og det ved forbrændingen dannede vand er til stede i flydende tilstand. Øvre Brændværdi angives i kwh ø /m 3 eller MJ/m 3 ø. Lageraftale ("Storage Agreement") er en aftale mellem en Lagerkunde og henholdsvis DONG Storage eller Energinet.dk Gaslager om lagring af Naturgas i et af Lagrene. Vilkårene for Lageraftaler er reguleret i henholdsvis RfGL vedrørende Stenlille og REGL vedrørende Lille Torup. Lagerkunde ("Storage Customer") er en fysisk eller juridisk person, som opfylder betingelserne i punkt 4.2. Lagernominering ("Storage Nomination") har den i punkt 8.1.a) 0 nævnte betydning. Lagerpunkterne ("Storage Points") har den i punkt fastlagte betydning. Lagrene ("Storage Facilities") er DONG Storage's naturgaslager i Stenlille og Energinet.dk Gaslagers naturgaslager i Lille Torup.

20 Regler for Gastransport, version ("RfG"), Endelig udgave 20 Lesser-of-principle ("Lesser-of-principle") har den i punkt 8.5 fastlagte betydning. Leveret Mængde ("Delivered Quantity") har den i punkt fastlagte betydning. Lille Torup er Energinet.dk Gaslagers naturgaslager i Lille Torup. Lov om Naturgasforsyning ("Natural Gas Supply Act") er den til enhver tid gældende Lov om Naturgasforsyning. M 3 (kubikmeter) svarer til den naturgasmængde, som ved 0 C og et absolut tryk på 1,01325 Bar og uden vanddamp fylder én kubikmeter (normalkubikmeter), som beskrevet i Conférence Générale des Poids et Mesures, Paris, Frankrig. Maksimal Balancemargin ("Maximum Balance Margin") har den i punkt 11.8 fastlagte betydning. Maksimal Timemængde ved Entrypunktet ("Maximum Hourly Quantity at the Entry Point") er den samlede Kapacitet ved Entrypunktet, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser. Maksimal Timemængde ved Exitzonen ("Maximum Hourly Quantity in the Exit Zone") er den samlede Kapacitet ved Exitzonen, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser. Maksimal Timemængde ved Transitpunktet ("Maximum Hourly Quantity at the Transit Point") er den samlede Kapacitet ved Transitpunktet, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser. Manuel Balanceserviceordreprocedure ("Manual Balancing Service Order Procedure") har den i punkt fastlagte betydning. Manuel Procedure ("Manual Procedure") har den i punkt fastlagte betydning. Matching ("Matching") har den i punkt 8.5 fastlagte betydning. Matching af Gasoverdragelser er reguleret i Regler for GTF. Meddelelse om Reduceret Kapacitet ("Reduced Capacity Notice") har den i punkt 17.1 fastlagte betydning. Modpart ("Counterparty") betyder enhver fysisk eller juridisk person i de Tilstødende Systemer, der leverer eller modtager Naturgas henholdsvis til eller fra en Transportkunde i et af Lagerpunkterne eller i Entry- eller Transitpunktet. Modparten i GTF er defineret i Regler for GTF. Modtagende Transportkunde ("Receiving Shipper") har ved Kapacitetsoverdragelser, Gasoverdragelser og Balanceoverdragelser den betydning, der er defineret i henholdsvis Regler for BTF, CTF og GTF. Mol ("Mole") svarer til definitionen af "SI base-unit Mol" som defineret i ISO.1000 "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Mol-% skal svare til mængden af et stof i en

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Maj 2011 Regler for Gastransport, version 10.1 ("RfG") 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER...

Læs mere

Regler for Gastransport Version 9.0

Regler for Gastransport Version 9.0 Regler for Gastransport Version 9.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 1. oktober 2008 Endelig udgave Oversættelse ikke juridisk bindende Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"),

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012

Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012 Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012 15-10-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 135 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Halvårsrapport 2. halvår 213 Sekretariatet for Energitilsynet, marts 214 Sekretariatet for Energitilsynet 2. halvår 213 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering. 2. Udgave Marts 2012

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering. 2. Udgave Marts 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering 2. Udgave Marts 2012 Kontrolmanual Gasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU 2011

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere