Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S"

Transkript

1 1 af :07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar 2001.[1] Naturgas Sjælland I/S var et kommunalt ejet naturgasselskab, som ejedes af 28 kommuner i Vestsjællands og Storestrøms amter. Naturgas Sjællands aktiviteter omfattede distribution og salg af naturgas. DONG Naturgas A/S var et datterselskab under koncernen DONG A/S. Den danske stat ejer alle aktier i DONG A/S og dermed også i DONG Naturgas. DONG Naturgas aktiviteter omfatter bl.a.: Indkøb af naturgas. Oplagring og transport af naturgas. Salg af naturgas til slutkunder i Danmark. Salg af naturgas til regionale naturgasselskaber med henblik på at disse videresælger gassen til slutkunder. Handel med naturgas var på tidspunktet for fusionen formelt konkurrenceudsat, idet de største kunder, svarende til 30 pct. af omsætningen, havde adgang til at vælge gasleverandør. Derimod er transmission og distribution af naturgas i det eksisterende naturgasnet naturlige monopoler, hvor effektiviteten derfor bedst sikres ved regulering. Fusionen påvirkede kun markedet for handel med naturgas. Fusionen ville ikke på kort sigt føre til, at der blev skabt eller styrket en dominerende stilling på dette marked, der gjorde, at den effektive konkurrence blev hæmmet. Derimod ville fusionen på længere sigt kunne mindske den potentielle konkurrence dvs. mindske sandsynligheden for, at nye konkurrenter kunne komme ind på markedet for handel med naturgas, når markedet blev fuldt liberaliseret. Tilsagnene skulle bl.a. understøtte markedsåbningen. Da DONG ejede en stor del af den nødvendige infrastruktur, i form af transmissionsnet og lagre, som nye konkurrenter skal bruge for at komme ind på markedet, handler tilsagnene primært om, at DONG skal stille denne infrastruktur til rådighed på rimelige vilkår. Derudover er det vigtigt for en potentiel ny konkurrent, at der er nok betydelige frie kunder på markedet, der ikke allerede er bundet af lange kontrakter med DONG. Ved fusionen blev der derfor stillet tilsagn om, at: DONG vil forkorte sine take-or-pay-aftaler med de centrale kraftværker. DONG vil tilbyde transportydelser i selskabets transmissionsnet til offentliggjorte standardpriser og på standardvilkår. DONG vil stille lagerplads til rådighed for konkurrenter og kunder på selskabets naturgaslagre. Konklusion Styrelsen vurderer, at tilsagnene har været medvirkende til, at markedsåbningen har kunnet lade sig gøre i praksis, om end den endnu kun har haft en forholdsvis lille effekt på DONG s markedsandele, jf. nedenfor. Status for tilsagnene DONG har redegjort for, at tilsagnet om at stille ledig lagerkapacitet til rådighed for tredjeparter bliver overholdt. Mht. tilsagnet om DONG temmelig god til at holde på sine kunder i konkurrencen, idet DONG har anslået, at selskabet kun har tabt ca pct. af det forbrug, der indtil 1. januar 2004 var konkurrenceudsat, hvilket svarer til 5-10 pct. af det totale marked. Pr. 1. januar 2004 valgte kunder med et samlet forbrug på ca. 8 pct. af markedet tillige at skifte leverandør. Liberaliseringen har altså ikke på kort sigt ført til store ændringer i DONG s samlede

2 2 af :07 markedsandel, men markedsandelen har været vigende. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvad den fulde markedsåbning, hvor også de mindste industrielle og private forbrugere har fået frit valg, vil betyde for DONG s markedsandel. Forløbet af el-liberaliseringen antyder dog, at disse små kunder kun sjældent skifter leverandør. Priserne på naturgas bliver reguleret efter prisen på fyringsolie, denne regulering gælder dog ikke naturgasbrugere, der gør brug af retten til frit at vælge leverandør.[5] Da der indtil 1. januar 2004 kun var åbnet op for frit leverandørvalg for store og mellemstore (dvs. industrielle) forbrugere af gas, kan markedsåbningen ikke aflæses af priserne til private forbrugere. Priserne til husholdninger i Danmark af naturgas ekskl. moms og afgifter ligger ifølge EU-Kommissionens seneste benchmark rapport lavest i Danmark, og noget under EU-gennemsnittet, jf. figur 1. Prisernes udvikling afhænger overvejende af udviklingen i olieprisen og dollar-kursen. Det skal der hertil bemærkes, at benyttes data fra OECD (Energy Prices and Taxes, quarterly statistics) er de danske priser omkring gennemsnittet sammenlignet med Finland, Frankrig, Holland og UK. Figur 1: Husholdninger naturgaspris Note 1: EU-middel består af landene: Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Sverige,

3 3 af :07 Tyskland og UK. Den lodrette linje angiver fusionstidspunktet. Note 2: Priserne er eksklusiv skatter og afgifter og beregnet for en husholdning med et forbrug på 16 GJ per år. Kilde: EU-Kommissionen Third benchmarking report on the implementation of the internal elctricity and gas market, april Den faldende tendens i forbrugerprisen siden årsskiftet 2000/2001 genfindes i forbrugerprisindeksene, hvor priserne på naturgas er vokset langsommere end i de lande, vi plejer at sammenligne os med, jf. figur 2. Faktisk ligger de danske forbrugerpriser i øjeblikket lavere, end på tidspunktet for fusionen, mens forbrugerpriserne i udlandet er vokset. Figur 2: Prisindeks for naturgas Note: Indeksene er normeret, så de er 100 ved fusionen, dvs. februar EU-middel består af landene: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Sverige, Tyskland og UK. Dog eksklusive Finland fra 2002 og frem. Den lodrette linje angiver fusionstidspunktet. Kilde: Danmarks Statistik. I EU-Kommissionens seneste benchmark studie er der også en sammenligning af naturgaspriserne for henholdvis en stor og en lille erhvervskunde, målt på forbruget af naturgas. For begge kundetyper er prisen (fratrukket skatter og afgifter) i Danmark stort set på niveau med gennemsnittet for de andre EU-lande der normalt sammenlignes med, jf. figur 3. Figur 3: Industrielle kunders naturgaspris målt i Euro

4 4 af :07 Note 1: EU middel består af landene: Belgien, Danmark, Frankrig, Holland (indtil juni 2000), Italien, Sverige (fra januar 2001), Tyskland og UK. Den lodrette linje angiver fusionstidspunktet. Note 2: Priserne er fraregnet skatter og afgifter. Prisen er et simpelt gennemsnit af prisen for henholdvis en stor (420 TJ. pr. år) og en lille (420 Gj. pr. år) erhvervskunde. Kilde: EU-Kommisionen, Third benchmarking report on the implemantation of the internal electricity and gas market, april 2004, samt egne beregninger. Udvalgte konkurrencesager efter fusionen Efter fusionen har der været to vigtige sager på naturgasområdet. Det drejer sig om DONG/DUCsagen, og sagen om oprettelsen af joint-venturet Statoil Gazelle. Begge sager har ført til øget konkurrence på naturgas. DUC (Dansk Undergrunds Consortium, der består A. P. Møller, Shell og Texaco) gav i april 2003 tilsagn overfor Konkurrencerådet og EU-kommissionen om at ændre de aftaler, som DONG siden 1979 har haft med de tre selskaber om køb af naturgassen fra DUC. Ændringerne betyder især, at DONGs de facto monopol på at aftage gas fra Nordsøen vil blive brudt, og at A. P. Møller, Shell og Texaco ikke længere vil samarbejde om at sælge gas. Derudover skal der inden 1. januar 2005 bygges en naturgasrørledning i Nordsøen, som forbinder de danske naturgasfelter med en naturgasledning til Holland og Tyskland. Konkurrencerådet har i juli 2003 godkendt joint-venturet Statoil Gazelle, som er stiftet af Naturgas Fyn og Statoil. Det nye selskab markedsfører og sælger naturgas og andre energiprodukter til danske naturgaskunder i konkurrence med DONG. Styrelsen vurderede, at fusionen ikke har skadelige virkninger for konkurrencen, men snarere at den vil øge konkurrencen i forhold til DONG. Ud over disse sager, har styrelsen behandlet to mindre fusioner, der begge er blevet godkendt uden tilsagn. [1] Læs mere omfusionen på: og og /konkurrence/afgoerelser/2001/08-29/dongs-tilsagn/ samt /afgoerelser/2002/05-29/4.23-cp/ [2] BEK nr. 578 af 22/06/2000 Bekendtgørelse om naturgasforbrugeres ret til valg af leverandør.

5 5 af :07 [3] BEK nr. 359 af 20/05/ Bekendtgørelse om naturgasforbrugeres ret til valg af leverandør. Denne bekendtgørelse erstatter den i fodnote 2 nævnte bekendtgørelse. [4] Kilde: se under Kontakt & links. [5] BEK nr. 579 af 22/06/2000 Bekendtgørelse om beregning af den maksimale pris for naturgas.

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S 9. juli 2003 Journal nr. 3/1120-0402-0014/LF/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Statoil Danmark A/S og Naturgas Fyn A/S s datterselskab

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Detailmarkedet for elektricitet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for el til forbrugerne. Det er et marked, som har stor betydning

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2007

KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2007 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2007 Juni 2007 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2007 Juni 2007 KONKURRENCEREDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Schultz Distribution

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Fragt til forbrugerne Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03

Fragt til forbrugerne Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 Fragt til forbrugerne Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2013 Fragt til forbrugerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS

ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS 20 14 2 ENERGITILSYNET ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS 3 ENERGITILSYNET AUGUST 2014 ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE Journal nr. 3/1120-0100-0895/kl/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører,

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2000

Konkurrenceredegørelse 2000 KAPITEL 1 Konkurrenceredegørelse 2000 Maj 2000 1 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.500 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Statens Information Konkurrencestyrelsen Nørregade 49 1165 København K Tlf. 33

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Samtidigt var der tegn på, at høje danske benzinpriser kunne lede til en voksende grænsehandel ved den dansk-tyske grænse.

Samtidigt var der tegn på, at høje danske benzinpriser kunne lede til en voksende grænsehandel ved den dansk-tyske grænse. Kapitel 1. Resume 1.1. Baggrund 8. maj 2000 Sag / I begyndelsen af året steg priserne på benzin og fyringsgasolie relativt kraftigt. Generelt var det indtrykket, at de danske priser på olie var højere

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland

Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland BILAG 1-7 20.august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland I dette bilag sammenlignes elmarkederne i Danmark, Finland, Norge, Sverige

Læs mere

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU En rapport om konsekvenserne af det liberaliserede el-marked i EU Af Frede Hvelplund og Niels I. Meyer Januar 2007 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 Juni 2011 Oplag 800 stk. On-line ISBN 978-87-7029-455-3 ISBN 978-87-7029-456-0 Online ISSN 1399-2120 ISSN 1398-0076 Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls Schultz

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere