DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI"

Transkript

1 Diagnosekatalog - allergi I. Lungesygdomme I.1 Asthma bronchiale a) Asthma bronchiale allergicum... DJ45.0 Anvendes hvor allergi er hovedårsagen eller en væsentlig årsag til sygdommen. b) Asthma bronchiale non allergicum... DJ45.1 Anvendes hvis allergi ikke er en vigtig eller væsentlig årsag til sygdommen. c) Astma af blandet type... DJ45.8 Anvendes hvis både allergi og uspecifik hyperreaktivitet bidrager væsentligt til sygdommen. d) Astma uden specifikation... DJ45.9 Bør kun undtagelsesvis anvendes som afsluttende aktions- eller bidiagnose. e) Obstruktiv lungefunktionsnedsættelse DR94.2B Varig nedsat lungefunktion hos astmapatient kodes som bidiagnose. I.2 Status asthmaticus a) Akut svær astma = status asthmaticus... DJ46.9 Anvendes som aktionsdiagnose hos patienter, som indlægges med akut svær astma. I.3 Alveolitis allergica a) Allergisk alveolitis med kendt genese Tærskerlunge... DJ67.0 Fugleholderlunge... DJ67.2 Anvendes hvor årsagen til alveolitis er kendt. b) Alveolitis allergica forårsaget af andet organisk støv DJ67.8 Anvendes ved alveolitis udløst af anden kendt årsag end ovenstående (kan specificeres yderligere). c) Alveolitis allergica forårsaget af organisk støv uden specifikation DJ67.9 Anvendes ved alveolitis udløst af ukendt organisk støv. d) Aspergillosis bronchopulmonalis allergica DJ67.8F Anvendes ved verificeret ABPA. Side 1 af 8

2 I.4 Pneumonitis a) Pneumonia interstitialis medicamentalis acuta DJ70.2 Anvendes ved akut pneumonitis udløst af medicamina (angiv ATC-kode). b) Pneumonia interstitialis medicamentalis chronica DJ70.3 Anvendes ved kronisk pneumonitis udløst af medicamina (angiv ATC-kode). I.5 Eosinofil lungesygdom a) Infiltratio pulmonis eosinophilica (Löffler) DJ82.9 Anvendes ved Löfflers eosinofile lungeinfiltrater. b) Hypereosinofilt syndrom... DD72.1C Anvendes ved systemisk svær eosinofili uden pulmonale infiltrater. c) Infiltratio pulmonis eosinophilica medicamentalis acuta DJ82.1 Anvendes ved akutte pulmonale eosinofile infiltrater induceret af medicamina (angiv ATC-kode). d) Infiltratio pulmonis eosinophilica medicamentalis chronica DJ82.2 Anvendes ved kroniske pulmonale eosinofile infiltrater induceret af medicamina (angiv ATC-kode). II. II.1 Øvre luftvejssygdomme Rhinitis allergica et non allergica a) Rhinitis allergica saesonalis (pollenudløst) DJ30.1 Anvendes ved klassisk pollen-høfeber. b) Rhinitis allergica perennialis... DJ30.3 Anvendes ved helårsrhinitis (rhinoconjunctivitis) udløst på allergisk basis. c) Rhinitis non allergica perennialis... DJ30.0A Anvendes ved ikke-allergisk helårsrhinitis (vasomotorisk rhinit). II.2 Conjunctivitis a) Conjunctivitis allergica acuta... DH10.1 Anvendes som aktionsdiagnose i tilfælde af dominerende øjensymptomer. b) Conjunctivitis allergica chronica... DH10.4A Anvendes som aktionsdiagnose i tilfælde af dominerende øjensymptomer. Side 2 af 8

3 II.3 Andre sygdomme i øvre luftveje a) Sinuitis chronica... DJ32.9 Anvendes som aktionsdiagnose ved sinuitis. b) Polypus cavi nasi... DJ33.0 Anvendes som aktionsdiagnose ved næsepolypper. III. Allergiske/atopiske hudsygdomme III.1 Dermatitis atopica a) Prurigo Besnier...DL20.0 Anvendes som aktionsdiagnose ved atopisk eksem. III.2 Dermatitis allergica a) Exanthema medicamentale... DL27.0A Anvendes som aktionsdiagnose ved ikke IgE-medieret lægemiddeloverfølsomhed eksempelvis ampicillin exanthem (angiv ATC-kode). III.3 Urticaria a) Urticaria allergica...dl50.0 Anvendes ved urticaria med oplagt allergisk genese. b) Urticaria idiopatica...dl50.1 Anvendes ved urticaria uden kendt allergisk genese. c) Urticaria efter kulde og varme...dl50.2 Anvendes ved positiv kuldeprovokation eller klar anamnese med kulde- eller varmeinduceret urticaria. d) Urticaria cholinergica...dl50.5 Anvendes ved primært anamnestisk kolinerg urticaria eller ved positiv metacholin-test/anstrengelsestest. e) Urticaria contactus...dl50.6 Anvendes ved kontakturticaria (f.eks. fødevarer). f) Trykurticaria... DL50.8E Anvendes ved primært trykudløst urticaria. Side 3 af 8

4 g) Urticaria acuta... DL50.8D Anvendes ved urticaria af mindre end 6 ugers varighed. Hvis fysisk-kemiske provokerende faktorer dominerer, benyttes bidiagnoser svarende hertil. h) Urticaria chronica... DL50.8A Anvendes ved urticaria af mere end 6 ugers varighed. Hvis fysisk-kemiske provokerende faktorer dominerer, benyttes bidiagnoser svarende hertil. i) Urticaria pigmentosa... DQ82.2A Anvendes når diagnosen er stillet ved biopsi. III.4 Oedema angioneuroticum a) Oedema angioneuroticum...dt78.3 Anvendes ved alle former for ikke-arvelig angioødem. b) Angio-oedema hereditarium... DD84.1A Anvendes ved den arvelige form for angioødem. IV. Allergiske sygdomme fra andre organer IV.1 Anafylaktisk shock a) Anafylaktisk shock ved fødevareallergi DT78.0A Anvendes ved anafylaksi i forbindelse med IgE-medieret fødevareallergi. b) Anafylaktisk shock ved fødevareintolerans DT78.0B Anvendes ved anafylaksi i forbindelse med non-ige-medieret fødevareintolerans. c) Anafylaktisk shock efter insektstik... DT63.4C Anvendes ved anafylaksi forårsaget af giften fra bi/hveps. d) Anafylaktisk shock af serum...dt80.5 Anvendes ved anafylaksi efter parenteral indgift af serum. e) Anafylaktisk shock ved korrekt administration af lægemiddel DT88.6 Anvendes ved alle former for anafylaksi efter lægemiddel (anamnestisk eller verificeret ved provokation) (angiv ATC-kode). f) Anstrengelsesudløst anafylaksi... DT78.2A Anvendes ved primært anstrengelsesudløst anafylaksi, hvor anden årsag ikke kan identificeres. Side 4 af 8

5 g) Anafylaktisk shock...dt78.2 Anvendes ved anafylaksi uden kendt genese. IV.2 Erhvervsallergi/Indeklimasymptomer a) Asthma bronchiale allergicum professionalis DJ45.0A Anvendes hvor erhvervsmæssig eksponering er den primære årsag til de allergiske astma-symptomer. b) Asthma bronchiale non allergicum professionalis DJ45.1A Anvendes hvor erhvervsmæssig eksponering er den primære årsag til de ikke-allergiske astma-symptomer. c) Indeklimasyndrom (erhvervsmæsigt)...dz57.8 Anvendes ved indeklimasymptomer på arbejdspladsen uden påvist allergi. d) Indeklimasyndrom (ikke erhvervsmæsigt) DZ58.8 Anvendes ved indeklimasymptomer i hjemmet uden påvist allergi. e) Rhinitis allergica perennialis professionalis DJ30.3A Anvendes hvor erhvervsmæssig eksponering er den primære årsag til de allergiske rhinitis-symptomer. IV.3 Fødevareallergi/intolerance a) Anafylaktisk shock ved fødevareallergi DT78.0A Anvendes ved anafylaksi i forbindelse med IgE-medieret fødevareallergi. b) Anafylaktisk shock ved fødevareintolerans DT78.0B Anvendes ved anafylaksi i forbindelse med non-ige-medieret fødevareintolerans. c) Fødevareallergi... DT78.1B Anvendes ved fødevareallergi (IgE-medieret) uden anafylaksi. d) Fødevareintolerans... DT78.1C Anvendes ved fødevareintolerans (IgE ikke påvist) uden anafylaksi. IV.4 Insektallergi a) Anafylaktisk shock efter insektstik... DT63.4C Anvendes ved anafylaktisk shock forårsaget af giften fra bi/hveps. b) Systemisk reaktion efter insektstik... DT63.4D Anvendes ved systemisk reaktion uden shock forårsaget af insektgift. c) Stor lokalreaktion efter insektstik... DT63.4E Anvendes ved stor lokalreaktion uden systemisk reaktion. Side 5 af 8

6 IV.5 Lægemiddelallergi a) Anafylaktisk shock ved korrekt administration af lægemiddel DT88.6 Anvendes ved anafylaktisk shock efter lægemiddel (anamnestisk eller verificeret ved provokation) (angiv ATC-kode). b) Systemisk reaktion ved korrekt administration af lægemiddel DT88.7A Anvendes ved systemisk reaktion uden shock efter lægemiddel (anamnestisk eller verificeret ved provokation) (angiv ATC-kode). IV.6 Mistanke om allergisk sygdom a) Obs på grund af mistanke om allergisk lidelse DZ03.8C Ikke verificeret/afkræftet allergologisk diagnose kodes med obs pro efterfulgt af tillægsdiagnose for den pågældende sygdom. V. Allergologiske behandlingsprocedurer a) Allergen-specifik immunterapi... BPLB b) Behandling med anti-ige antistof...bohj19a c) Behandling med omalizumab...bohj19a1 VI. Allergologiske undersøgelsessprocedurer a) Bodypletysmografi... ZZ4128 b) Bronkial provokation (allergen)... ZZ4392L c) Bronkial provokation (histamin/metacholin) ZZ4392A d) Bronkial anstrengelsesprovokation... ZZ4392F e) Conjunctival provokation (allergen) ZZ4392H f) Ekspositionstest (ophold i specifikt miljø) ZZ4392X g) Eliminationsdiæt (astronautkost)... BUBB7 h) Fødevare provokation (IgE-medieret) ZZ4392M i) Fødevareprovokation (intolerans)... ZZ4392N Side 6 af 8

7 j) Intracutan test... ZZ4396 k) Lidocain-provokation... ZZ4392C l) Lægemiddel provokation (anafylaksi) (+ ATC-kode) ZZ4392K m) Miljøundersøgelse (allergener/skimmelsvampe) ZZ4397A n) Måling af specifik IgE... ZZ4380 o) Nasal provokation...zz4392j p) Peak flow hjemmeregistrering... ZZ4138 q) Peroral provokation med farvestoffer og konserveringsmidler ZZ4392G r) Penicillin-provokation... ZZ4392B s) Priktest (enkeltallergener fra standardpanel) ZZ4390 t) Priktest lægemiddel (+ ATC-kode)... ZZ4390D u) Priktest (inhalationspanel)... ZZ4390E v) Priktest friske fødevarer... ZZ4390F w) Priktest insektgifte... ZZ4390G x) Provokation med levende insektstik... ZZ4392O y) Provokationstest ved fysisk urticaria ZZ4392P z) Pulsoximetri... ZZ4137 æ) Spirometri... ZZ4130A ø) Spirometri med reversibilitet (bronkodilatator) ZZ4131 å) Transferfaktorbestemmelse (diffusion) ZZ4129 VII. Allergologiske instruktioner a) Ekspektorat... BGKA b) Diætvejledning ved klinisk diætist... BUGA Side 7 af 8

8 c) Inhalationsmedicin... BGKC1 d) Peak flow monitorering... BGKD 26. maj 1999 Revideret 10. december 1999 Revideret 8. juni 2000 Revideret 31. august 2000 Revideret 24. januar 2001 Revideret 5. september 2003 Revideret 14. januar 2004 Revideret 22. juni 2005 Revideret 14. november 2005 Revideret 6. januar 2006 Revideret 10. maj 2006 Side 8 af 8

Retningslinier for allergiudredning af børn. Hvem, hvornår og hvordan?

Retningslinier for allergiudredning af børn. Hvem, hvornår og hvordan? Retningslinier for allergiudredning af børn Hvem, hvornår og hvordan? Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Pædiatrisk Selskabs Udvalg for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Formand for udvalget:

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Morten Junker Christensen, læge, phd-stud. Dermatologisk afdeling I og Allergicentret Odense Research Center for Anaphylaxis(ORCA) Odense

Morten Junker Christensen, læge, phd-stud. Dermatologisk afdeling I og Allergicentret Odense Research Center for Anaphylaxis(ORCA) Odense Morten Junker Christensen, læge, phd-stud. Dermatologisk afdeling I og Allergicentret Odense Research Center for Anaphylaxis(ORCA) Odense Universitetshospital (OUH) Dagens program Hvad er allergisk rhinokonjunktivitis

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Overfølsomhedssygdomme i almen praksis 2005/2006 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Flemming Bro og Anders Munck Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk

Læs mere

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd 28. november 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske

Læs mere

UGESKRIFT FOR LÆGER UDGIVET AF DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENING JOURNAL OF THE DANISH MEDICAL ASSOCIATION

UGESKRIFT FOR LÆGER UDGIVET AF DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENING JOURNAL OF THE DANISH MEDICAL ASSOCIATION UGESKRIFT FOR LÆGER UDGIVET AF DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENING JOURNAL OF THE DANISH MEDICAL ASSOCIATION Referenceprogram om kontakteksem Udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab af Den Danske Kontaktdermatitisgruppe

Læs mere

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi Kort om Vi bekæmper årsagen til allergi 2 Velkommen Velkommen 3 Velkommen 20 % Årsagen til allergi skal behandles Mere end 20 % af befolkningen lider af luftvejsallergi 1. Allergi er en af de mest hyppige

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

E-bog JOAN TØNDER GRØNNING. allergi. Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie

E-bog JOAN TØNDER GRØNNING. allergi. Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie JOAN TØNDER GRØNNING E-bog Bogen allergi om Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie Joan Tønder Grønning Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie bogen om allergi

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 16-årig danskfødt 2.-generations indvandrer af pakistansk herkomst, der indlægges med

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Klinisk Dermatologi & Venerologi asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Degludec (Tresiba ) af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Degludec (Tresiba ) af Professor, overlæge, dr.med. MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Degludec (Tresiba

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

SBMI november 2013. Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen

SBMI november 2013. Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen SBMI november 2013 Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen SBMI hvem er vi 30 år med rådgivning og analyse inden for indeklima samt farlige stoffer og materialer i bygninger.

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

Den arbejdsmedicinske Journal

Den arbejdsmedicinske Journal Lovgivning og formål Den arbejdsmedicinske journal Sundhedsstyrelsen har for bl.a. læger, fastsat regler, der nærmere beskriver kravene til journalføringspligtens indhold og omfang. Patientjournalen er

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Inge Panum 28-2-2012 1 Sygehistorie (1) 9.7.2008: 15 årig dreng m. IDDM indlægges med kløende udslet på forfladen af brystet samt i ansigt af el dagen før

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere