MEDLEMSMØDE 381. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSMØDE 381. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Program"

Transkript

1 Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Indhold: Medlemsmøde 381: Program og Abstracts Microarrays fremtidens analysemetode? Formandens beretning årsregnskab Nye teknologier inden for DNA-, protein- og matabolitanalyse Nordiske lære- og håndbøger inden for klinisk biokemi Nyt fra bestyrelsen Nye medlemmer af DSKB Kommende møder Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Bestyrelse Lise Bathum, Marianne Benn (kasserer), Linda Hilsted, Steen Strange Holm, Søren Ladefoged (sekretær), Jørgen Hjelm Poulsen (formand), Anne Schmedes, MedlemsNYT udsendes 6 gange årligt til alle medlemmer af DSKB MEDLEMSMØDE 381 Tid: Fredag d. 16. april 2004 kl.14:15 - ca. 17:00 Sted: Frederiksberg Hospital, auditoriet Mødeledere: Jørgen Hjelm Poulsen, Klinisk Biokemisk Afd., Århus Kommunehospital, Program : Medlemsmøde: 14:15: Velkomst v. formanden for DSKB Jørgen Hjelm Poulsen. 14:20: Microarrays fremtidens analysemetode? Torben Kruse, Afd. KKA Klinisk genetik, Odense Universitetssygehus 15:20: Pause Generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DSKB 2004 Dagsorden i henhold til selskabets love 1) Valg af dirigent 2) Forelæggelse af formandens beretning 3) Meddelelser fra udvalg, dannet i henhold til vedtægternes ) Meddelelser fra repræsentanter, valgt i henhold til vedtægternes 6 5) Forelæggelse af det reviderede regnskab 6) Fastlæggelse af kontingenter 7) Eventuel valg af formand: Er ikke på valg 8) Eventuel valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Er ikke på valg 9) Valg af to revisorer 10) Eventuel valg i henhold til 6: Er ikke på valg 11) Evt. 3/2004

2 A b s t r a c t s Microarrays fremtidens analysemetode? Kortlægningen af menneskets arvemasse er omdrejningspunktet, der i disse år sætter fart på den sundhedsvidenskabelige forskning, og i særdeleshed udviklingen af den kliniske anvendelse af genetisk viden på universitets hospitaler rundt omkring i verden. Et nyt og meget vigtigt værktøj i denne forbindelse er DNA chippen - og flere danske hospitaler (Skejby, Rigshospitalet og Odense Universitetshospital) udnyttelser i dag denne nye teknologi. DNA chippen er i dag godt på vej til at revolutionere udviklingen inden for bioteknologi, genetik og lægevidenskab. På samme måde som den elektroniske chip revolutionerede udviklingen inden for computerteknologi, forventes DNA chippen, at revolutionere mulighederne for at diagnosticere og behandle sygdomme. DNA chippen er karakteristisk ved at den muliggør DNA/RNA målinger på celler, væv eller blod og en efterfølgende håndtering af en meget stor mængde genetiske data. Eksempelvis kan mutationer i adskillige tusinde gener, eller ekspressionen af hele menneskets arvemasse (godt gener) bestemmes samtidigt. Chippen kan herved afsløre sygdomsfremkaldende mutationer. Endvidere kan chippen bruges til at afgøre, hvilke gener der er udtrykt (dvs. tændt ) i cellerne, og i hvor høj grad disse er udtrykt både under normale betingelser og i forbindelse med sygdom. Kendskab til DNA-sekvensen er dog ikke i sig selv ensbetydende med, at man også kender funktionen af det protein, som de enkelte gener koder for. At afsløre funktionen af de mange gener og deres protein-produkter, samt hvorledes de spiller sammen i almindelige fysiologiske processer og ved sygdomme, bliver derfor en af de største udfordringer for biologien og medicinen i dette århundrede. Fra forskning til klinisk anvendelse: Generelt er det med DNA chippen muligt at basere klinisk håndtering af sygdom på indsigt og viden i langt højere grad, end det var tilfældet tidligere. Der er således ingen tvivl om, at kombinationen af sekvensbestemmelsen af menneskets arvemasse og udvikling af såkaldte high through-put-metoder i de kommende år vil føre til en betydelig øget forståelse af sygdomsårsager og mekanismer. Af særlig betydning er: En forøget hastighed (og omfang) af genundersøgelse af personer fra familier med høj sygdomsrisiko, som vil muliggøre forbedret risikovurdering og rådgivning. Afgrænsning af grupper af personer med forhøjet sygdomsrisiko (medfødt eller ikke medfødt), som vil muliggøre mere målrettet forebyggelse. Tidlig diagnose, som vil muliggøre mere effektiv og ofte mildere behandling, der vil resulterer i øget overlevelse. Valg af behandling vil i højere grad kunne individualiseres og dermed mindske bivirkningerne. Afsløre funktionen af de mange gener og deres protein-produkter, samt hvorledes de spiller sammen i almindelige fysiologiske processer og ved sygdomme. Mere effektive behandlingsformer og lægemidler vil kunne udvikles. Der findes tre hovedtyper af Microarrays - ekspressionsarrays, SNP-arrays og resekventeringsarrays. Alle tre typer vil formentlig være i rutinebrug indenfor få år. Torben A. Kruse, Afd. KKA Klinisk genetik, Odense Universitetssygehus, 3

3 Formandens beretning for perioden april april 2004 DSKB har siden sidste generalforsamling beskæftiget sig meget med yngre lægers uddannelse, indførelse af IFCC-enzymmetoder og harmonisering af referenceintervaller. Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, som i høj grad baserer sig på input fra de videnskabelige selskaber, - og heldigvis for det, har også krævet en betydelig indsats. Der har været mindre tid til at beskæftige sig med de langsigtede strategier for specialet. Det håber vi at kunne råde bod på i det kommende år. Bestyrelsen vil opprioritere drøftelserne vedrørende fagets udvikling og de måder, hvorpå vores fag kan bevare den synlighed det fortjener. I en tid med strukturændringer på det amtslige område står vi overfor store udfordringer både indenfor forskningen, udviklingen og vores daglige klinik. Men også internationalt er der udfordringer. EU har stigende betydning. Det er nødvendigt, at vi styrker vores deltagelse i europæiske og internationale organer som FESCC og IFCC samtidig med at vi naturligvis bevarer og udbygger vores videnskabelige relationer. Kom derfor med spørgsmål og ideer til bestyrelsen og indlæg til MedlemsNYT, som rører ved de nævnte problemstillinger. Videnskabelige møder DSKB har i den forløbne periode været meget aktiv arrangør og katalysator af videnskabelige møder. Selskabet har set det som sin opgave at give medlemmerne en bred orientering med fokus på udviklingsområder suppleret med mere dybtgående orientering om nye teknikker og ny biologisk og klinisk viden. Der har været afholdt 5 ordinære videnskabelige møder om henholdsvis De nye IFCC enzymmetoder og deres implementering, Klinisk biokemisk diagnostik af neurologiske sygdomme, Mamma cancer: Herceptin og andre farmaka rettet mod EGF systemet - hvilke krav stilles til laboratoriet, Koagulation nu og i fremtiden og Doubletest og nakkefoldsskanning ved 1. trimester screening for Downs syndrom. Udover de ordinære møder har der været afholdt et DSKB-symposium om gestationel diabetes (ved L. Jørgensen og Ivan Brandslund), et DSKB støttet symposium med Timo Kouri om nye europæiske guidelines for analyse af urin (Ivan Brandslund) og en workshop om Six Sigma ved Professor Westgaard arrangeret i samarbejde mellem Radiometer og DSKB. Bestyrelsen glæder sig over mødernes høje kvalitet og takker arrangører og foredragsholdere for en flot indsats. Medens mange andre selskaber har måttet opgive at holde frekvente videnskabelige møder, har fremmødet til DSKB s videnskabelige møder været så tilpas stort, at vi har kunnet tiltrække gode foredragsholdere. Formanden skal dog bede alle om fortsat at støtte op om møderne og gerne sørge for at endnu flere møder frem. Formandsskifte i UU1 og speciallægeuddannelsen Efter mange års utrættelig indsats som formand for UU1 valgte Axel Brock i august 2003 at overlade tøjlerne til Lars Ødum. Som formand for UU1 tog Axel Brock for 3-4 år DSKBs bestyrelse i perioden Lise Bathum, valgt 2003 Marianne Benn (kasserer), valgt 2001 Linda Hilsted, valgt 2003 Steen Strange Holm, valgt 2003 Søren Ladefoged (sekretær), valgt 2001 Jørgen Hjelm Poulsen (formand), valgt 2001 Anne Schmedes, valgt 2003 Suppleanter: Lars Ødum Birgitte Reinholdt siden ansvaret for implementering af den nye speciallægeuddannelse i klinisk biokemi. Som dygtig forhandler i forhold til Sundhedsstyrelsen og som indpisker og mægler for den arbejdsgruppe under UU1, der skulle udarbejde målbeskrivelsen i klinisk biokemi, har Axel gjort et meget stort og respekteret arbejde. Overdragelsen af formandskabet er blevet højtideligholdt på behørig vis. DSKB vil dog gerne benytte generalforsamlingen til endnu engang at takke Axel for indsatsen og til at takke Lars Ødum fordi han tager over. I dag er DSKB s målbeskrivelse godkendt og kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der er ved at blive udarbejdet en logbog efter de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen - en logbog, der fremover bliver benævnt portefølje, for at følge det internationale sprogbrug. I forbindelse med besættelse af reservelægestillinger i hoveduddannelsesforløbene skal der etableres henholdsvis et vurderingsudvalg og et ansættelsesudvalg. DSKB har efter høring på uddannelsesstederne anbefalet de lægelige videreuddannelsessekretariater, at der etableres et landsdækkende fælles vurderingsudvalg og tre separate ansættelsesudvalg, et for hver region. Videreuddannelsessekretariaterne har accepteret dette og DSKB har netop indstillet personerne til vurderingsudvalget efter retningslinjer, der giver region øst, syd og nord ligelig repræsentation. UU1 og UU2 I den forløbne periode er der i UU1 s regi gennemført 2 kurser, et i klinisk farmakologi og et i molekylær medicin - cancersygdomme. UU2 har gennemført 3 kurser i henholdsvis kvalitetsstyring inden for klinisk biokemi, hæmatologi og anæmi og administration. Sammen med Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) har UU2 desuden afholdt kursus i trombose og hæmostase. 4

4 Arbejdsgrupper, udvalg og lignende Der er kommet ny vejledning for bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. Ved besættelse af overlægestillinger skal bedømmelsesudvalget inkludere en overlæge fra en central bedømmer liste udgivet af Sundhedsstyrelsen. DSKB har indstillet medlemmer til listen, som kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Bedømmerne, som udpeges for 3 år ad gangen, vil komme på et kursus arrangeret af Sundhedsstyrelsen. Der er 6-7 bedømmere fra hver region. Der arbejdes på et nyt analyse-point-system til DRG brug i et samarbejde mellem Sundhedstyrelsen og de klinisk biokemiske afdelinger på Amager Hospital, Roskilde Sygehus og Århus Sygehus, Nørrebrogade (Århus Kommunehospital). Undersøgelsen er baseret på principper Videnskabelige møder i perioden som har været benyttet i forbindelse med andre specialer (Activity Based Costs). Arbejdet ventes færdigt i løbet af første halvår Udvalget for præ- og post-gentest information af patienter og pårørende, der blev nedsat af Dansk Selskab for Medicinsk Genetik (DSMG) og DSKB for et par år siden er efter startbesvær endelig kommet i gang. Arbejdsgruppen til fremme af evidensbaseret anvendelse af klinisk biokemi (EBKB) har barslet med en rapport, som kan læses på DSKB s hjemmeside. Inger Plum fra DEKS har afløst Adam Uldall i DSKB s videnskabelige udvalg for kvalitetssikring. Erik D. Lund er gået ind i MedComs sygehusprojektledergruppe som DSKB s repræsentant. 4. april 2003 Møde nr. 375: Adipose tissue as a secretory organ - implications for obesity-related health complications. Generalforsamling (33 deltagere). 12. september 2003 Møde nr. 376: De nye IFCC enzym-metoder og deres implementering (41 deltagere). 3. oktober 2003 Møde nr. 377: Klinisk biokemisk diagnostik af neurologiske sygdomme (24). 14. november 2003 Møde nr. 378: Herceptin en mammacancer behandling rettet mod EGF-receptoren HER2 - Analytiske muligheder for måling af HER2 (26 deltagere). 6. februar 2004 Møde nr. 379: Koagulation nu og i fremtiden (50 deltagere) 12. marts 2004 Møde nr 380: Doubletest og nakkefoldsskanning ved 1. trimester screening for Downs syndrom. (55 deltagere). Udvalg og repræsentanter En liste over udvalg og arbejdsgrupper under DSKB vil blive fremlagt til gennemsyn på generalforsamlingen. Ulrik Gerdes er efter indstilling fra DSKB blevet tilknyttet Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik som medredaktør af Kompendium i Laboratoriemedicin Finn Cilius Nielsen er på vegne af DSKB trådt ind i Sundhedsstyrelsens Gennemførelsesudvalg vedrørende fosterdiagnostik. Gentoftefolderen med referenceintervaller for børn ophører. DSKB overveje i samarbejde med Dansk Pædiatrisk Selskab og ved Nete Hornung s og Søren Ladefoged s mellemkomst at videreføre opgaven. DSKB s hjemmeside Det er bestyrelsens opfattelse at DSKB s hjemmeside fungerer godt. Hjemmesiden bestyres af firmaet Tuen-media via et såkaldt content management system, der sikrer opdatering og let tilgang af nye informationer. Hjemmesiden udvikles løbende og er senest udvidet med et Nyhedsbrevmodul, der gør det muligt for hjemmesidens læsere at abonnere på nyhedsbreve fra DSKB. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på muligheden for at offentliggøre årsberetninger via hjemmesiden, ligesom vi gerne vil reklamere for brugen af hjemmesidens firma-links, der giver let adgang til diagnostica leverandørernes hjemmesider og deres telefonnumre og adresser. Vi er naturligvis åbne for nye ideer til forbedring af hjemmesiden. Professionaliseringen af hjemmesiden har kostet penge, men, som det fremgår af regnskabet, er annonceindtægterne steget mere ind udgifterne. Strategien med en koordineret udgivelse af MedlemsNYT og en professionel hjemmeside ser således ud til at 5

5 lykkes. I 2004 er der kommet henvendelser fra flere firmaer, der ønsker at tegne annoncer i MedlemsNYT og på DEKS DSKB er repræsenteret i DEKS s styregruppe ved formanden og har dermed indflydelse på en af klinisk biokemis væsentlige samarbejdspartnere. DEKS er i konkurrere med andre udbydere af EQA. I styregruppen for DEKS er der planlagt en drøftelse af visionerne med diskussion af kommende udviklings- og indsatsområder for DEKS. Der skal samtidig erindres om at DEKS s næste brugermøde afholdes fra den 29. til den 30 september NFKK NFKK, som er en central aktør i det Nordiske Reference Interval Projekt (NORIP), har udsendt et certifikat vedrørende sporbarheden for reference serum X, der benyttes i NORIP. NFKK har udpeget Pål Rustad, Furst Medisinsk Laboratorium som leder af komiteen for Nordisk Biobank og Database (NOBIDA), et af de andre store projekter under NFKK. Status for indførelsen af IFCC-sporbare enzymmetoder i de nordiske lande er ifølge NFKK; at Norge indførte metoderne i foråret 2003, og at Danmark, Sverige og Finland følger efter i slutningen af 2003 eller i starten af Det videnskabelige selskab på Island har efterspurgt et nordisk diskussionsforum i NFKK regi. På næste NFKK møde vil DSKB s formand tage ideen op. IFCC enzymmetoder Ved DSKB s medlemsmøde september 2003 anbefalede DSKB indførelse af IFCC-enzymmetoderne og tilhørende NORIP referenceintervaller pr. 1. december 2003 eller snarest derefter. Det drejer sig som bekendt om analyserne P-Alanintransaminase, P-Amylase, pancreastype, P-Amylase, total, P-Aspartattransaminase, P-Basisk phosphatase, P-Creatinkinase, P-Gamma-glutamyltransferase og P-Lactatdehydrogenase. I den forbindelse udarbejdede DSKB s Videnskabelige udvalg for kvalitetssikring med Ivan Brandslund i spidsen og assisteret af Marta Stahl, Vejle Sygehus, Inger Plum, DEKS og bestyrelsens medlemmer vejledninger for at lette laboratoriernes overgangen til de nye metoder. Vejledningerne kan hentes på DSKB s hjemmeside. NORIP omfatter ikke intervaller for børn, men i Århus Amt arbejder Nete Hornung og Søren Ladefoged med sådanne intervaller. DSKB vil på et tidspunkt bede gruppen redegøre for arbejdet med henblik på at stille resultaterne til rådighed for hele landet. Medlemmer i perioden Antallet af medlemmer pr Ordinære medlemmer Æresmedlemmer 2 4 Pensionerede, ikke fyldt 70 år 7 6 Seniormedlemmer Ekstraordinære medlemmer 6 6 Firmamedlemmer Korresponderende medlemmer I alt De tre nederste grupper har ikke stemmeret. Nordisk Referenceinterval Projekt (NORIP) DSKB s bestyrelse og dets videnskabelige udvalg drøfter for øjeblikket, hvorledes man skal håndtere indførelsen af NORIP-referenceintervaller for de øvrige analyser, som blev undersøgt i det Nordiske Referenceinterval Projektet. Internationalt Jørgen Gram efterfølger Niels Fogh-Andersen som national redaktør i SJCLI. Jørgen Gram er i øvrigt indstillet til at efterfølger Jørgen Jespersen som medlem af Committe on Standardization of Coagulation Tests under IFCC. Niels Fogh-Andersen er nomineret til medlem af IFCCs Commitee on Point of Care Testing (POCT). Denne gruppe skal afløse Working Group on Selective Electrodes and POCT under IFCC Scientific Division. Som led i DSKB s arbejde for at styrke selskabets internationale engagement har bestyrelsen haft inviteret Erik Magid til at fortælle om det internationale arbejde og diskutere hvorledes DSKB s relationer til IFCC og FESCC kan styrkes. Trombose og Hæmostase - et nyt fagområde Dansk Medicinsk Selskab har sammen med Sundhedsstyrelsen indført begrebet fagområde. Et fagområde afgrænser et særligt interesse og kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller udgør en mindre del heraf. DSKB og Dans Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) er blevet enige om i fællesskab at etablere fagområdet Trombose og Hæmostase. En arbejdsgruppe bestående af 3 personer fra hvert selskab skal arbejde på en beskrivelse af fagområdet. Som repræsentanter for DSKB deltager Jørgen Jespersen, Lars Bo Nielsen og Lise Bathum. Kongresser På generalforsamlingen vil jeg gerne takke Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet for den vel gennemførte 6. Danske Kongres i Klinisk Biokemi. Hovedtemaet for kongressen, der blev afholdt den oktober 2003, var de nye landvindinger inden for patogenese, diagnostik og prognostik af hjerte karsygdomme. Kongresarrangørerne kan med stolthed lade stafetten gå videre til Klinisk Biokemisk Afdeling på Viborg Sygehus, som står for den næste nationale kongres i Jeg skal samtidig benytte lejligheden til at erindre om den 29. Nordiske Kongres i Klinisk Kemi, som finder sted den april, 2004 i Malmø, Sverige. The Diagnostic Perspectives er temaet for kongressen. På kongressen har Astrup-prize lectures fået en fremtrædende plads, idet foredragene følger umiddelbart efter åbningsceremonien på Session 1. Mange har meldt sig til Astrup konkurrencen, som tegner til at blive både interessant og spændende. Til sidst skal nævnes, at der allerede nu arbejdes med den 30. Nordiske Kongres i Klinisk Kemi, der som bekendt afholdes i Købehavn med Børge Nordestgaard ved roret. Kongressen falder i øvrigt sammen med DSKB s 50 års jubilæum, som naturligvis bør fejres på behørig vis. Samarbejde med DANAK Sektorudvalget for Diagnostiske Specialer under DANAK er kommet godt fra start. I samarbejde med DSKB er der under udvalget nedsat to arbejdsgrupper, som henholdsvis skal udarbejde vejledninger til akkrediteringsstandarderne og forsøge at indpasse DANAK s laoratorie-akkreditering i Den Danske Kvalitetsmodel. Afslutning Som formand for DSKB vil gerne takke Klinisk Kemisk Afdeling, H:S Frederiksberg Hospital fordi de så beredvilligt har givet bestyrelsen mulighed for at holde bestyrelsesmøder i afdelingens bibliotek. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og en solid indsats i den forløbne periode. Endelig takker bestyrelsen de mange andre medlemmer, som på forskellig vis har bidraget til selskabets aktiviteter. Jørgen Hjelm Poulsen Formand 7

6 Budget for DSKB 2004 Resultat 2002 Resultat 2003 Budget 2004 Indtægter Kontingenter Sundhedsstyrelsen målbeskrivelse Overskud kongres Renteindtægter/obligationer Annonceindtægter Indtægter i alt Udgifter Medlemsblad Møder og udvalg Ordinære møder Udvalgsmøder Bestyrelsesmøder/aktiviteter Internationale/nordiske møder Kontingenter, internationale Tilskud til kongresser Løn og administration Anskaffelse af EDB Anskaffelse af bogføringsprogram 1000 Revision Web-master/hjemmeside Øvrige udgifter Udgifter Indtægter i alt Udgifter i alt Årets resultat

7 11

8 DSKB s Uddannelsesudvalg II udbyder kurset: Nye teknologier inden for DNA-, protein- og metabolitanalyse herunder chipteknologi og massespektrometri Kurset har til formål at give deltagerne et overblik over anvendte teknologier inden for DNA-, RNA- og protein-analyse. Nogle af teknikkerne er allerede implementeret i klinisk biokemiske laboratorier og andre forventes at være på vej ind i morgendagens laboratorium. Kurset omhandler et bredt spektrum af forskellige teknikker og deres anvendelse i laboratoriet. Detaljeret program findes på Kursusledere: Anders H. Johnsen & Anne Charlotte Jäger Tid: maj 2004 Sted: Vejlefjord Kursuscenter Målgruppe: Kurset er godkendt af Uddannelsesudvalg 2, som valgfrit kursus til specialistuddannelsen for ikke-lægelige akademikere beskæftiget inden for klinisk biokemi. Det maksimale deltagerantal er 25 personer, og ikke-lægelige akademikere beskæftiget inden for klinisk biokemi i hele Norden har fortrinsret. Ledige pladser tilbydes læger, bioanalytikere eller andre med interesse for kurset. Kursusafgift: Kursusafgiften er 5500 kr. incl. ophold og forplejning. Denne lave pris muliggøres, fordi flere firmaer sponsorerer kurset. Deltagere fra andre firmaer end de sponsorerende betaler den fulde pris på 7000 kr. Tilmelding: Tilmeldingsfrist var den 26. marts For evt. ledige pladser kan henvendelse ske til cand.scient., ph.d. Anne Charlotte Jäger, Klinisk Biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital, 2650 Hvidovre, Kurset er sponsoreret af Ciphergen og Waters Program: Mandag d. 10. maj 2004 Bus afgår fra Vejle station kl (venter på relevante tog, hvis forsinkede). Kl Indledende cellebiologi. Finn Cilius Nielsen, Rigshospitalet Kl Registrering og frokost. Kl Mutationsanalyse, Northern, Southern, restriktionsskæringer. Rolf Værn Andersen, Herlev Amtssygehus Kl DNA-sekventering, deletionsanalyser. Anne Charlotte Jäger, Hvidovre Hospital Kl Kaffe. Kl PCR, RT-PCR, Realtime-PCR, lightcycler, RNase protection. Lene Christiansen, Odense Universitetshospital. Kl D-HPLC, TaqMan. Rolf Værn Andersen, Herlev Amtssygehus Kl Pause. Kl Mikroskopi, immunohistokemi, in situ hybridisering, konfokal, fluorescens, mærkning, kloning. Finn Cilius Nielsen, Rigshospitalet Kl Middag Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Frokost MS-teknikker 1. MALDI, TOF & TOF-TOF. Martin Larsen, Odense Universitet MS-teknikker 2. Electrospray, Q-Tof, Ion-trap, FTICR. Thomas J.D. Jørgensen, Odense Universitet Kaffe Proteinidentifikation, 2D-geler, 2D-kromatografi, MS. Martin Larsen, Odense Universitet Multimarkør proteinprofiler med SELDI-TOF. Peter Iversen, Ciphergen Pause LC-MS, Lægemidler, metabolitter. Anne Schmedes, Vejle Sygehus Middag Onsdag d. 12. maj 2004 Tirsdag d. 11. maj 2004 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Opsummering. Anne Charlotte Jäger, Hvidovre Hospital DNA-chip. Mogens Kruhøffer, Skejby Sygehus Bioinformatik, databehandling. Rehannah Borup, Rigshospitalet Kaffe Proteinoprensning, nu og i fremtiden. Flemming Carlsen, Amersham Biosciences Proteinsekventering, Aminosyreanalyse. Anders H. Johnsen, Rigshospitalet Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Opsummering. Deltagere Surface plasmonresonance (Biacore), proteinekspression. Søren Mostrup, Århus Universitet RNAi. Jonas Vikeså, Rigshospitalet Kaffe Dyremodeller, knock-out, knock-in. Lennart Friis-Hansen, Rigshospitalet Forskningsprojekt. Anders Nykjær, Århus Universitet Frokost Afrunding, opsamling, evaluering SLUT. Afrejse 12

9 Nordiske lære- og håndbøger inden for klinisk biokemi Nedenfor er anført et udvalg af danske, norske og svenske bøger af relevans for klinisk biokemi. Boglisten er ordnet alfabetisk efter den første forfatters efternavn og er derfor ikke udtryk for en prioritetsfølge. I DSKB-Nyt 1/2004 fandtes en liste over engelsksproget klinisk biokemisk litteratur, der kan opfattes som et udmærket supplement til nedennævnte nordiske bøger. Danmark J. Dyerberg et al.: Klinisk kemi, klinisk fysiologi og radiologi. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Bemærkning: Lærebog for sygeplejestuderende. J. Hilden: Medicinsk statistik. Særtryk fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Bemærkning: Kortfattet lærebog for læger. J. Jespersen & R.M. Bertina (Eds.): Laboratory Techniques in Thrombosis: A Manual. Kluwer Academic Publishers Bemærkning: Håndbog for laboratorier og læger. K. Johansen: Basal sundhedsvidenskabelig statistik, begreber og metoder. Forlag Munksgaard Bemærkning: Lærebog for læger og sundhedsvidenskabeligt personale. E. Kjærsgaard et al.: Laboratorieundersøgelser, deres kemiske og kliniske betydning, 3. udg. FADL s Forlag Bemærkning: Kortfattet lærebog for lægestuderende. J. Lyngbye: Dansk laboratoriemedicin. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Bemærkning: Lære- og håndbog for læger, bioanalytikere og eventuelt sygeplejersker. L. Møller & K. Ottosen: Laboratoriesikkerhed. Erhvervsskolernes Forlag Bemærkning: Håndbog for laboratoriepersonale. M. Riis-Jensen: Medikoteknisk håndbog. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Bemærkning: Håndbog for laboratoriepersonale. P. Winkel: Statistisk kvalitetsudvikling i klinik og laboratorium. Forlag Ingeniøren/bøger Bemærkning: Lærebog i proceskontrol i laboratorier og klinik for læger, kemikere, bioanalytikere og eventuelt sygeplejersker. Norge J. Lyngbye: Norsk håndbok i laboratoriemedisin. Forlaget Helped Bemærkning: Håndbog for læger og bioingeniører. J.A. Stakkestad & A. Åsberg: Brukerhåndbok i klinisk kjemi, 2. utg. Akademisk fagforlag Bemærkning: Håndbog for læger og bioingeniører. O. Stokke (redaktør): Klinisk biokjemi og fysiologi, 2. utg. Forlag Gyldendal akademisk Bemærkning: Kompendium for lægestuderende. Sverige A. Bjuväng, H. Rehle & U. Åkesson: Klinisk Kemi och Klinisk Fysiologi : Analyser och Undersökningar. Bokförlaget Studentlitteratur Bemærkning: Introduktion i klinisk kemi og klinisk fysiologi for sygeplejestuderende. M. Blombäck, H. Johnsson, S. Schulman et al.: Koagulationsnytt Bokförlaget Natur och Kultur. Bemærkning: Praktisk vejledning i laboratoriediagnostik og behandling af hemostaseforstyrrelser for læger, sygeplejersker og bioanalytikere. P.O. Ganrot et al.: Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. Bokförlaget Studentlitteratur Bemærkning: Lærebog for læger. B. Hokland & U. Kvist: Klinisk Kemi och Fysiologi. Bokförlaget Natur och Kultur Läromedel Bemærkning: Lærebog for sygeplejestuderende. Jørgen Lyngbye, professor, dr.med., DSKB s bestyrelse består af: Lise Bathum, Marianne Benn (kasserer), Linda Hilsted, Steen Strange Holm, Søren Ladefoged (sekretær), Jørgen Hjelm Poulsen (formand), Anne Schmedes, 13

10 Nyt fra DSKBs bestyrelse Hermed et udpluk af de sager, der er blevet behandlet ved bestyrelsesmødet op til udgivelsen af MedlemsNYT. Bestyrelsen har nedsat en fælles DSTH/ DSKB arbejdsgruppe, der skal definere trombose og hæmostase som fagområde. Repræsentanterne fra DSKB er Jørgen Jespersen, Klinisk Biokemisk Afd., Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Lars Bo Nielsen, Klinisk Biokemisk Afd., H: S Rigshospitalet, Lise Bathum, Afdeling KKA, Odense. Dansk Selskab for Klinisk Biokemis liste over overlægebedømmere er sendt til offentliggørelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. DSKB har lavet en liste med 6-7 medlemmer fra hver af de tre regioner øst, syd og nord. Ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg, skal der i hver region vælges én fra den pågældende liste, som skal indgå i udvalget. Bestyrelsen har indstillet medlemmerne til Vurderingsudvalg vedr. besættelse af hoveduddannelsesforløb i klinisk biokemi (Repræsentanter fra universitetssygehuse: Jens Rehfeld, Mogens Hørder og Ebba Nexø. Repræsentanter fra ikke universitetssygehuse: Arne Bremmelgaard, Jørgen Gram og Nete Hornung. Repræsentant fra DSKB: Lars Ødum og Marianne Benn). Anders Johnsens, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet har på DSKBs vegne deltaget i National Komitéen for Biokemi og Molekylærbiologis årlige møde. Nationalkomitéen for Biokemi og Molekylærbiologi er en organisation, som repræsenterer Danmark i International Union for Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). Den Danske Kongres i Klinisk Biokemi i Viborg maj Bestyrelsen har holdt møde med Axel Brock, Klinisk Biokemisk afdeling, Sygehus Viborg som har ansvaret for kongressen. Bestyrelsen har holdt møde med Peter Felding om NORIPS referenceintervaller. DSKB har fra Sundhedsstyrelsen modtaget retningslinjer for Portefølje i speciallægeuddannelsen (tidligere benævnt logbog), forslag til nogle skabeloner til porteføljen samt specialets logbog (tidligere benævnt checkliste). Bestyrelsen har bevilget økonomisk støtte til følgende medlemmers deltagelse i Nordisk Kongres i Klinisk Kemi: Anne- Mette Hvas, Klinisk Biokemisk afdeling, Århus Sygehus, Marianne Benn, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet og Amar Akhtar Sethi, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet. På bestyrelsens vegne Søren Ladefoged Nye medlemmer Ordinære medlemmer: Kvalitetsleder, cand.scient., Else-Marie Heinsvig, Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet MedlemsNYT - Deadlines Indlæg kan sendes til DSKB s akademiske sekretær, med følgende deadlines: Blad nr (udsendes ultimo august) 6. august 2004 Blad nr (udsendes ultimo september) 3. september 2004 Blad nr (udsendes ultimo oktober) 8. oktober 2004 DSKB-kontakt Formand: Adm. overlæge, dr. med. Jørgen Hjelm Poulsen Klinisk biokemisk afdeling Århus Kommunehospital Tlf.: Fax: Sekretariat: Sekretær Anne-Margrethe Bjørnholdt Klinisk biokemisk afdeling Århus Kommunehospital Tlf.: Fax: Kasserer: Kursusreservelæge, PhD Marianne Benn Klinisk biokemisk afd., KB3011 H:S Rigshospitalet Tlf.: Fax: Akademisk sekretær: Afdelingslæge, dr. med. Søren Ladefoged Klinisk biokemisk afdeling Skejby Sygehus Tlf.: Fax:

11 Kommende møder Nationale DANSK SELSKAB FOR KLINISK BIOKEMI: Hjemmeside: Møde nr. 381 i Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: Emne: Medlemsmøde og generalforsamling Sted: Frederiksberg Hospital, Auditoriet Tid: Fredag d. 16. april 2004 kl.14:15 - ca. 17:00 Møde nr. 382 i Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: Foreløbig titel: Neonatal screening for enzymdefekter Sted: Frederiksberg Hospital, Auditoriet Tid: Fredag d. 10. september 2004 kl.14:15 - ca. 17:00 Møde nr. 383 i Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: Titel: Transplantation: Vævstyper, immunosuppression og TDM. Sted: Frederiksberg Hospital, Auditoriet Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl.14:15 - ca. 17:00 BIOKEMISK FORENING: Hjemmeside: Emne: Graduate School of Neuroscience, Biokemisk Forening and Copenhagen Heart Arrhythmia Research Center Symposium: Molecular Function of Ion Channels Sted: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, H.C. Andersens Boulevard 35, Copenhagen, Denmark. Tid: Fredag d. 19. marts 2004, kl Møde: 33nd Annual Meeting: Genomics and biotechnology of plants, animals and humans Sted: Gl. Avernæs, Helnæsvej, Ebberup, Fyn Tid: Mandag d. 25. onsdag d. 27. oktober 2004 Møde nr. 384 i Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: Titel: Rationel allergidiagnostik - nu og i fremtiden. Sted: Frederiksberg Hospital, Auditoriet Tid: Fredag d. 12. november 2004 kl.14:15 - ca. 17:00 Kommende møder Internationale april XXIX Nordic Congress in Clinical Chemistry: The diagnostic perspective, Malmö, Sweden (www.nfkk2004.org) april 36th Annual Oak Ridge Conference. Pushing the Technology Envelope: An Exploration of the Future of Clinical Laboratory Testing, San Jose, CA maj Danish Biotechnology Forum Conference 2004: Applied Proteomics. From protein Function to Biotechnology and Biomedicine, Munkebjerg, Vejle, (www.biotechforum.dk) maj 37th Nordic Coagulation Meeting, Stockholm, Sverige (www. nordcoag2004.com) juni International congress on thrombosis, haemostasis and vascular pathology. 14th Symposium of the Danubian League Against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders, St. Petersburg, Russia juni The Value of Critical Care and Point-of-Care Testing: Who Benefits? Wurtzburg, Germany (www.aacc.org/meetings/cpoct/) juni Scandinavian Society for Immunology 2004, Aarhus, Denmark (http://www.ssi2004.dk/) juni-1. juli 29th Congress of the Federation of European Biochemical Societies, Warsaw, Poland (www.febs2004.pl) juli 56th National Meeting of the American Association of Clinical Chemistry (AACC), Philadelphia, PA, USA (www.aacc.org) aug. 12th European Congress on Biotechnology: Bringing Genomes To Life, Copenhagen, Denmark (www.ecb12.dk) sept. 7th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Pärnu, Estonia (www.elmy.ee) sept. XXIXth European Symposium on Hormones and Cell Regulation: Functional Genomics of Signal Transduction, Mont Sainte-Odile, Alsace, France (www.signal-transduction.de) sept. 15th International Symposium on Regulatory Peptides, Centre des Congres, Toulouse, France (http://ifr31w3.toulouse. inserm.fr/regpep2004/) sept. CLINBIO th International Conference on Laboratory Medicine and 11th European Conference of Clinical Molecular Biology, L Albergo della Regina Isabella, Lacco Ameno, Ischia, Naples, Italy (www.mzcongressi.com/clinbio/) okt. 1st International Conference on Basic and Clinical Immunogenomics, Budapest, Hungary, (www.diamond-congress.hu/bci2004) maj EUROMEDLAB 2005:16th IFCC-FECC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Focus 2005 National Meeting of the Association of Clinical Biochemists, Glasgow, Scotland (www.glasgow2005.org) juni 13th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Umeå, Sweden ( aug. 2th European Congress on Biotechnology: Bringing Genomes To Life, Copenhagen, Denmark (www.ecb12.dk/). 15

MEDLEMSMØDE 380: Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Doubletest og nakkefoldsskanning ved 1. trimester screening for Downs syndrom.

MEDLEMSMØDE 380: Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Doubletest og nakkefoldsskanning ved 1. trimester screening for Downs syndrom. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Indhold: Medlemsmøde 380: Program og Abstracts Vellykket national kongres A grant award from Carl-Bertil Laurell s Fund DSKB symposium i samarbejde med Laboratoriecentret

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

MedlemsNYT. 6. Danske Kongres i Klinisk Biokemi, 23. 25. oktober 2003

MedlemsNYT. 6. Danske Kongres i Klinisk Biokemi, 23. 25. oktober 2003 MedlemsNYT Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Læs mere på www.dskb.dk Indhold: Medlemsmøde 378: Program og Abstracts 6. Danske kongres i klinisk biokemi Holmen, København: Endeligt program Første elektroniske

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

MedlemsNYT. OPRÅB til DSKB s medlemmer - Medlemsmøde 377. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Klinisk biokemisk diagnostik af neurologiske sygdomme

MedlemsNYT. OPRÅB til DSKB s medlemmer - Medlemsmøde 377. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Klinisk biokemisk diagnostik af neurologiske sygdomme MedlemsNYT Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Læs mere på www.dskb.dk Indhold: Medlemsmøde 377: Program og Abstracts 6. Danske kongres i klinisk biokemi Holmen, København DSKB: udvalg og arbejdsgrupper

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Læs mere på www.dskb.dk Indhold: Medlemsmøde nr. 389, program Abstracts til DSKB s medlemsmøde nr. 389 Nyt fra DSKB s bestyrelse Medlemsmøder i DSKB regi Astrup konkurrencen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, juni 2017

DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, juni 2017 1 14 13. DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, 14. 16. juni 2017 INVITATION Den 13. kongres i Dansk Selskab For Klinisk Biokemi afholdes den 14. til 16. juni 2017 på Konventum i Helsingør

Læs mere

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 14. maj 2014 Kl.: 13.00-15.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Husk tilmelding til 7. Danske Kongres i Klinisk Biokemi, Viborg, maj 2005

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Husk tilmelding til 7. Danske Kongres i Klinisk Biokemi, Viborg, maj 2005 Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Læs mere på www.dskb.dk Indhold: Medlemsmøde 387, program Generalforsamling, indkaldelse Formandens beretning Budget 2005 Regnskab 2004 NFKK for fulde sejl Ny dato: ERFA-gruppe

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Punkter til beslutning

Punkter til beslutning Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 19. februar 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Om patentering og kommercialisering. 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet

Om patentering og kommercialisering. 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet gratis KURSUS FOR FORSKERE Om patentering og kommercialisering 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet Forskning, patentering, kommercialisering, innovation og teknologioverførsel er rigtige plusord i dagens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

MedlemsNYT. Medlemsmøde 375. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DSKB Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Program

MedlemsNYT. Medlemsmøde 375. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DSKB Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Program MedlemsNYT Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Læs mere på www.dskb.dk Indhold: Medlemsmøde 375: Program og Abstracts Generalforsamling Formandens beretning, regnskab og budget 6. danske kongres Adam Uldall,

Læs mere

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5 Molekylærbiologiske analyser og teknikker har viden om teorien og principperne bag udvalgte molekylærbiologiske analyser og teknikker Analyser og analyseprincipper på biomolekylært, celle- og vævs- samt

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Velkommen til Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Vejen til dansk personlig medicin 5. oktober:

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes Analyser og analyseprincipper 5½ ECTS Biomedicin 3 ECTS Kvalitetssikring og -udvikling 1 ECTS På en læses Patofysiologi (1,5 ECTS) Biomedicin (1 ECTS) Hæmatologi/Hæmostase (1,0 ECTS) Biomedicin (½ ECTS)

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

MedlemsNYT. XXIX Nordic Congress in Clinical Chemistry 2004 MEDLEMSMØDE 379: Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Koagulation nu og i fremtiden.

MedlemsNYT. XXIX Nordic Congress in Clinical Chemistry 2004 MEDLEMSMØDE 379: Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Koagulation nu og i fremtiden. MedlemsNYT Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Læs mere på www.dskb.dk Indhold: Medlemsmøde 379: Koagulation nu og i fremtiden Program og Abstracts Lærebøger indenfor klinisk biokemi Metrologi og kemi i

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere