I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2014."

Transkript

1 Statistiske oplysninger om patientklager

2 Indholdsfortegnelse Indledning Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid Afgørelser Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager opgjort på hændelsessted Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Patientombuddets afgørelser fordelt geografisk Diagnoser Rettighedssager Anmodning om tiltalerejsning

3 Indledning I 2015 faldt det samlede antal oprettede sager for Patientombuddet, det Psykiatriske Ankenævn og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn til sager mod sager i Det svarer til et fald på 2,9 pct. mod en stigning fra 2013 til 2014 på 13,4 pct. Antallet af afgørelser i Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn steg fra 2014 til 2015, da der i 2015 blev truffet afgørelser mod i Fordelingen på sagstyper ses i tabel 1. Tabel 1 fordelingen af afgørelser på sagstyper Disciplinærsager Patientombudssager Psykiatriske Ankesager 143 Rettighedsager 796 Hovedtotal Antallet af afgjorte rettighedssager er steget fra 595 i 2014 til 796 i Antallet af afgjorte Disciplinærsager er ligeledes steget en smule. I 2015 afgjorde Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn sager mod i Andelen af sager, hvor Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udtaler kritik, er faldet en anelse siden I 72,8 pct. af afgørelserne blev der ikke givet kritik, mens der blev givet kritik i 27,2 pct. af sagerne. Heraf udgjorde 1,8 pct. af sagerne kritik med indskærpelse. Denne andel er faldet i forhold til 2014, hvor der blev givet kritik med indskærpelse i 3,8 pct. af sagerne. I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i I Patientombudssagerne, hvor klagerne kan omfatte et helt behandlingsforløb, blev der givet kritik i 38 pct. af sagerne. Den andel er dermed steget en anelse siden 2014, hvor der blev givet kritik i 35,3 pct. af sagerne. 1 Antallet af oprettede sager for året afviger en smule fra det tal, der er udgivet i årsberetningerne for Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for Dette skyldes en difference mellem den dato, en sag modtages og den dato, den oprettes. Der findes således sager, der er oprettet i 2016, men som er indkommet i slutningen af 2015, hvorfor de medtages i denne statistik, men ikke i Patientombuddets og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns årsberetninger for

4 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid Der blev i 2015 oprettet nye klager, blev antaget til behandling og sager blev afvist eller trukket tilbage 3. I tabel 2 ses et fald i antallet af nye sager fra 2014 til 2015, et fald, der ikke tidligere er oplevet i den betragtede periode. Andelen af sager, der antages, er ligeledes faldet. Det drejer sig om et fald på 811 sager. Afvisninger sker bl.a. pga. forældelse og manglende kompetence til at afgøre sagen mv. Tabel 2 udviklingen i antallet af indkomne og antagne sager, Nyoprettede klager og indberetninger 12,6% 4,8% 10,5% 10,3% 13,4% -2,9% Antagne sager 18,7% -18,6% 50,6% -6,4% 14,1% -16,2% Udviklingen i oprettede, afviste, antagne og afgjorte sager ses i tabel 3. Da antallet af afgjorte eller afviste sager er mindre end antallet af indkomne sager, er antallet af verserende sager vokset fra 2014 til Tabel 3 Udviklingen i antallet af verserende sager, Nye klager og indberetninger Heraf genoptagne sager Afviste sager Antagne sager Afgjorte sager Verserende sager ultimo året I tidligere år har det været muligt at registrere antallet af sager, der anmodes genoptaget, men dette er ikke muligt fra Derfor indeholder figur 1 ikke længere en selvstændig opgørelse af genoptagne sager. 2 Eksklusiv 1096 rettighedssager og 162 psykiatriske ankenævnssager 3 Bemærk at de afviste sager kan være oprettet i slutningen af 2014, mens nogle sager først afvises i Af samme årsag er antallet af antagne- og afviste sager ikke lig antallet af nye klager, da nogle sager først er antaget i Fra 2015 er det muligt at registrere antallet af sager, der anmodes genoptaget. Disse er dog ikke medtaget i figur 1, grundet manglende data i tidligere år. 4

5 Disse er nu indeholdt i antagne og afviste sager. Antallet af antagne sager siden 2010 inkluderer ikke de psykiatriske ankenævnssager. Figur 1 udviklingen i antagne og afviste sager, Afviste sager Antagne sager

6 1.1 Sagsbehandlingstid Patientombuddets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 12,7 måneder i 2015, og er dermed lavere end i Figur 2 viser udviklingen i Patientombuddets sagsbehandlingstid, hvor sagsbehandlingstiden forud for 2013 har været faldende, og viser en stigende tendens siden I 2015 faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid igen lidt. Sagsbehandlingstiden er beregnet for de psykiatriske ankenævnssager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, rettighedssager og patientombudssager i alt sager. Figur 2 udviklingen i sagsbehandlingstid, Der gælder en ændret praksis i beregningen af sagsbehandlingstiden siden Tidligere blev sagsbehandlingstiden beregnet fra det tidspunkt, klagen blev antaget. Siden 2006 beregnes sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, klagen bliver oprettet, og den reelle sagsbehandlingstid fra er derfor en anelse højere end angivet i figuren. 6

7 2 Afgørelser 2.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager Siden 1. januar 2011 har patienter kunnet vælge, om de ønsker deres behandlingsklage afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller Patientombuddet. De følgende tabeller viser afgørelserne fordelt efter indhold, dvs. om lovgivningen er overtrådt og dermed har givet anledning til kritik. Tabel 4 viser, hvordan afgørelserne i 2015 fordelte sig for disciplinærsagerne. Tabel 4 Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Afgørelse Antal (2015) Ingen kritik 78,7% 72,2% 72,4% 68,8% 70,5% 68,8% 72,8% Kritik 18,7% 24,3% 24,0% 26,1% 26,2% 27,3% 25,4% 386 Kritik med indskærpelse 2,5% 3,3% 3,5% 4,9% 3,3% 3,8% 1,8% 28 Anmodning om tiltalerejsning 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0 I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Differencen til skyldes, at 53 afvisninger af genoptagelse er udeladt af beregningen. 7

8 Tabel 5 viser, hvordan Patientombuddets afgørelser fordeler sig. Tabel 5 Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager, Afgørelse Antal (2015) Ingen kritik 71,0% 62,2% 62,7% 64,7% 62,0% Kritik 29,0% 37,8% 37,3% 35,3% 38,0% 763 I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Både Disciplinærnævnet og Patientombuddet har således i 2015 givet kritik i omtrent en tredjedel af de afgjorte sager, og ligger på niveau med de sidste par år. 6 Differencen til skyldes, at 45 afvisninger af genoptagelse er udeladt af beregningen. 8

9 2.2 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på persongrupper En stor del af de sager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler, involverer flere personer. Nedenstående tabel opgør antallet af truffede afgørelser, der involverer de pågældende persongrupper. Da en sag kan indeholde flere afgørelser, vil antallet af enkeltafgørelser være højere end antallet af afgjorte sager. Tabel 6 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på persongrupper Persongruppe Antal Andel Læger ,7% Sygeplejersker 111 6,3% Jordemødre 18 1,0% Tandlæger 14 0,8% Social- og sundhedsassistenter 13 0,7% Tandteknikere 11 0,6% Radiografer 10 0,6% Ambulancebehandlere 9 0,5% Fysioterapeuter 8 0,5% Kiropraktorer 7 0,4% Psykologer 4 0,2% Tandplejere 4 0,2% Fodterapeuter 3 0,2% Optiker 2 0,1% Apotekere 1 0,1% Plejehjemsassistenter 1 0,1% Ergoterapeuter 1 0,1% Hovedtotal ,0% 9

10 Tabel 7 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på persongrupper og indholdet af afgørelser Persongrupper Ingen kritik Kritik Kritik med indskærpelse Kritik med tiltalerejsning Hovedtotal Antal Læger 73,8% 24,5% 1,7% 0,0% 100,0% 1543 Sygeplejersker 40,5% 48,7% 10,8% 0,0% 100,0% 111 Jordemødre 55,6% 44,4% 0,0% 0,0% 100,0% 18 Tandlæger 64,3% 35,7% 0,0% 0,0% 100,0% 14 Social- og sundhedsassistent 30,8% 46,2% 23,1% 0,0% 100,0% 13 Tandteknikere 63,6% 36,4% 0,0% 0,0% 100,0% 11 Radiografer 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0% 10 Ambulancebehandlere 66,7% 22,2% 11,1% 0,0% 100,0% 9 Fysioterapeuter 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0% 8 Kiropraktorer 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 100,0% 7 Psykologer 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4 Tandplejere 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4 Fodterapeuter 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 3 Optiker 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2 Apotekere 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Ergoterapeuter 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Plejehjemsassistenter 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 Hovedtotal 71,0% 26,6% 2,4% 0,0% 100,0%

11 Tabel 8 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser fordelt på kliniske specialer og afgørelsernes indhold Kritik med Kritik med Ingen kritik Kritik Klinisk speciale indskærpelse tiltalerejsning Hovedtotal Antal Almen medicin, incl. Vagtlæger 73% 26% 1% 0% 100% 652 Ortopædkirurgi 83% 17% 0% 0% 100% 289 (tom) 47% 44% 9% 0% 100% 185 Psykiatri 60% 35% 5% 0% 100% 98 Mavetarmsygdomme, kirurgiske 78% 17% 4% 0% 100% 69 (kirurgisk gastroenterologi) Gynækologi og obstetrik 69% 25% 5% 0% 100% 55 Plastikkirurgi 68% 22% 10% 0% 100% 41 Røntgen (radiologi) 63% 31% 6% 0% 100% 35 Øjensygdomme (oftalmologi) 67% 30% 3% 0% 100% 33 Neurologi 88% 13% 0% 0% 100% 32 Børnesygdomme (pædiatri) 52% 48% 0% 0% 100% 23 Hud- og kønssygdomme 91% 4% 4% 0% 100% 23 Urinvejskirurgi (urologi) 35% 65% 0% 0% 100% 23 Hjerte- og kredsløbssygdomme, 76% 24% 0% 0% 100% 21 medicinske (kardiologi) Intern medicin 79% 21% 0% 0% 100% 19 Gigtsygdomme 82% 18% 0% 0% 100% 17 (reumatologi/fysiurgi) Anæstesiologi/intensiv 69% 25% 6% 0% 100% 16 Lungesygdomme 85% 15% 0% 0% 100% 13 Øre-næse-halssygdomme (otorhino- 77% 23% 0% 0% 100% 13 laryngologi) Neurokirurgi 75% 17% 8% 0% 100% 12 Karkirurgi 91% 9% 0% 0% 100% 11 Kræftsygdomme (onkologi) 73% 27% 0% 0% 100% 11 Mavetarmsygdomme, 82% 18% 0% 0% 100% 11 medicinske (medicinsk gastroenterologi) Kirurgi 60% 40% 0% 0% 100% 10 Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi) 43% 57% 0% 0% 100% 7 Fysioterapi 86% 14% 0% 0% 100% 7 Kiropraktik 71% 29% 0% 0% 100% 7 11

12 Tabel 8 - fortsat Kritik med Kritik med Ingen kritik Kritik Klinisk speciale indskærpelse tiltalerejsning Hovedtotal Antal Brystkirurgi 60% 40% 0% 0% 100% 5 Børne- og ungdomspsykiatri 100% 0% 0% 0% 100% 5 Infektionsmedicin 75% 25% 0% 0% 100% 4 Tand- og kæbekirurgi 75% 25% 0% 0% 100% 4 Hormonsygdomme 100% 0% 0% 0% 100% 3 Nyresygdomme, medicinske 0% 100% 0% 0% 100% 2 (nefrologi) Alderdomssygdomme (geriatri) 100% 0% 0% 0% 100% 1 Arbejdsmedicin 100% 0% 0% 0% 100% 1 Blodsygdomme (hæmatologi) 100% 0% 0% 0% 100% 1 Funktion af organer (fysiologi), 100% 0% 0% 0% 100% 1 brug af radioaktivitet (nuklearmedicin) Hovedtotal 71% 27% 2% 0% 100% 1760 Specialet Intern medicin dækker over kardiologi, medicinske mave-tarm sygdomme og medicinske nyresygdomme. 12

13 2.3 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager opgjort på hændelsessted Tabel 9 fordeler afgørelserne på hændelsessteder, dvs. om det forhold, der er klaget over, fandt sted på et sygehus, på en skadestue, i en speciallægepraksis mv. Tabellen inkluderer både patientombudssager og disciplinærnævnssager, hvorfor totalerne i tabellerne igen ikke sammenlignes. Tabel 9 Afgjorte sager fordelt på hændelsessted, enkeltafgørelser for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og afgørelser fra Patientombuddet antal Sygehus 62,8% 58,9% 58,1% 57,2% 57,9% Almen lægepraksis 12,9% 13,8% 14,3% 15,5% 16,1% 619 Lægevagt 4,2% 5,5% 6,2% 7,6% 7,6% 291 Anden privat praksis: tandlæger, 276 3,9% 3,6% 2,5% 1,9% 1,7% kiropraktorer m.fl. Skadestue 7,7% 5,7% 3,9% 4,2% 5,4% 207 Privat praksis i øvrigt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 65 Anden behandling i regionalt regi 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 0,9% 35 Kommunal tandpleje 0,8% 1,0% 0,7% 0,9% 0,7% 28 Anden behandling i kommunalt regi 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,6% 22 Fængsel 0,8% 0,5% 0,6% 0,8% 0,5% 20 Plejehjem 0,8% 0,7% 1,2% 0,6% 0,5% 18 Ambulancebehandlere 0,2% 0,2% 0,5% 1,0% 0,4% 17 Hjemmepleje 0,3% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 15 Regionstandplejen 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 5 Kaserner 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 3 Anden behandling i statsligt regi 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 2 Apotekere og apotekspersonale 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 1 Speciallægepraksis 4,7% 8,1% 7,0% 7,5% 0,0% 0 Tandlægeskolerne 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0 Diverse 0,0% 0,0% 2,4% 0,2% 0,0% 0 I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Opgørelsen er eksklusiv 49 Rettighedssager. Disse sager opgøres særskilt i kapitel 4. 13

14 De følgende tabeller viser afgørelserne delt op på indholdet i forhold til hændelsessteder fordelt på henholdsvis disciplinærnævnssager og patientombudssager. Dertil kommer en geografisk opdeling i forhold til indholdet af afgørelserne. Den geografiske opdeling er igen foretaget for henholdsvis Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Patientombuddet og for det samlede antal afgørelser. Tabel 10 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns enkeltafgørelser af behandlingsklager fordelt på indholdet af afgørelserne og udvalgte dele af sundhedsvæsenet. Ingen kritik Kritik Kritik med Kritik med Antal, i alt indskærpelse tiltalerejsning Sygehus i øvrigt 69,7% 26,7% 3,6% 0,0% 787 Alment praktiserende læger 75,8% 23,7% 0,5% 0,0% 413 Lægevagten 64,9% 33,5% 1,6% 0,0% 188 Privatpraktiserende speciallæger 71,4% 24,7% 3,9% 0,0% 182 Skadestue 76,1% 23,9% 0,0% 0,0% 92 Privat praksis i øvrigt 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 44 Anden behandling i regionalt regi 28,6% 64,3% 7,1% 0,0% 14 Ambulancebehandlere 72,7% 18,2% 9,1% 0,0% 11 Fængsler 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 8 Anden behandling i kommunalt regi 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 5 Plejehjem 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 5 Hjemmeplejen 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4 Kommunal tandpleje 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 4 Anden behandling i statsligt regi 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 1 Apotekere og apotekspersonale 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 Regionstandplejen 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 Hovedtotal 71,0% 26,6% 2,4% 0,0%

15 Tabel 11 Patientombuddets enkeltafgørelser af behandlingsklager fordelt på indholdet af afgørelserne og udvalgte dele af sundhedsvæsenet 8 Ingen kritik Kritik Total, antal Sygehus i øvrigt 63,5% 36,5% 1445 Alment praktiserende læger 71,4% 28,6% 206 Skadestue 54,8% 45,2% 115 Lægevagten 62,1% 37,9% 103 Privatpraktiserende speciallæger 62,8% 37,2% 94 Kommunal tandpleje 66,7% 33,3% 24 Anden behandling i regionalt regi 38,1% 61,9% 21 Privat praksis i øvrigt 42,9% 57,1% 21 Anden behandling i kommunalt regi 70,6% 29,4% 17 Plejehjem 7,7% 92,3% 13 Fængsler 100,0% 0,0% 12 Hjemmeplejen 36,4% 63,6% 11 Ambulancebehandlere 66,7% 33,3% 6 Regionstandplejen 75,0% 25,0% 4 Kaserner 33,3% 66,7% 3 Anden behandling i statsligt regi 100,0% 0,0% 1 Hovedtotal 63,0% 37,0% Opgørelsen er eksklusiv 49 Rettighedssager. Disse sager opgøres særskilt i kapitel 4. 15

16 2.4 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Patientombuddets afgørelser fordelt geografisk Tabel 12 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns afgørelser fordelt geografisk og efter indholdet af afgørelserne Ingen kritik Kritik Kritik med Anmodning om Total, antal indskærpelse tiltalerejsning Region ,7% 26,1% 4,2% 0,0% Hovedstaden Region ,3% 21,6% 1,2% 0,0% Sjælland Region ,0% 26,4% 2,6% 0,0% Syddanmark Region ,6% 27,2% 1,2% 0,0% Midtjylland Region ,2% 33,1% 0,7% 0,0% Nordjylland Grønland og 64 64,1% 35,9% 0,0% 0,0% Færøerne Hovedtotal 71,0% 26,6% 2,4% 0,0% 1760 Tabel 13 Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt geografisk og efter indholdet af afgørelserne Ingen kritik Kritik Total, antal Region Hovedstaden 63,3% 36,7% 717 Region Sjælland 61,7% 38,4% 352 Region Syddanmark 62,1% 37,9% 449 Region Midtjylland 62,3% 37,7% 430 Region Nordjylland 57,9% 42,1% 197 Hovedtotal 62,1% 37,9%

17 Tabel 14 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt geografisk og efter indholdet af afgørelserne 9 Ingen kritik Kritik Kritik med indskærpelse Total, antal Region Hovedstaden 66,2% 32,0% 1,9% 1288 Region Sjælland 68,2% 31,3% 0,5% 607 Region Syddanmark 66,2% 32,6% 1,2% 828 Region Midtjylland 66,5% 33,0% 0,5% 779 Region Nordjylland 61,4% 38,4% 0,3% 339 Grønland og Færøerne 64,1% 35,9% 0,0% 64 Hovedtotal 66,1% 32,8% 1,1% Tabellen er inkl. 49 Rettighedssager 17

18 3 - Diagnoser Siden indførelsen af nyt journaliseringssystem i 2013 fordeles afgørelser nu ud på diagnoser. Tabellen viser, hvor mange sager der er afgjort i 2015 i hver diagnosekategori. Tabel 15 Afgørelser fordelt på diagnose 10 Overordnet diagnose Antal Uden diagnose 3621 Læsioner (herunder knoglebrud, ledskred og bløddelsskader) og forgiftninger 286 Svulster, herunder kræft 202 Sygdomme i fordøjelsesorganer 143 Sygdomme i led, knogler, muskler og bindevæv 134 Sygdomme i kredsløbsorganer 107 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser 75 Sygdomme i urin- og kønsorganer 49 Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds 46 Faktorer af betydning for helbredstilstand og kontakt med sundhedsvæsenet 40 Svangerskab, fødsel og barsel 36 Sygdomme i åndedrætsorganer 35 Sygdomme i øje og øjenomgivelser 32 Sygdomme i hud og underhud 29 Infektiøse inkl. Parasitære sygdomme 27 Hormonsygdomme, stofskiftesygdomme og ernæringsbetingede sygdomme 26 Sygdomme i nervesystemet 24 Sygdomme i øre 12 Sygdomme i blod og bloddannende organer 9 Visse sygdomme der opstår i perinatalperiode 9 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 6 Hovedtotal 4948 Et overvejende antal afgørelser omhandler således brud og andre læsioner, kræftsygdomme og sygdomme i fordøjelsesorganer. 10 Det er kun en mindre del af sagerne, der er kodet i 2015 og tabellen skal derfor ikke anses som et fyldestgørende billede. 18

19 4 Rettighedssager Siden 2007 har patienter haft mulighed for at klage til det tidligere Patientklagenævn over visse administrative afgørelser fra kommuner og regioner om patientrettigheder. Indtil slutningen af 2010 behandlede nævnet rettighedssagerne som formandsafgørelser. Da det nye klagesystem pr. 1. januar 2011 blev oprettet, blev patienters adgang til at klage over manglende overholdelse af patientrettigheder udvidet til også at omfatte f.eks. ret til frit sygehusvalg, maksimale ventetider og refusion af udgifter til sygehusbehandling i udlandet. Siden 1. januar 2011 afgøres rettighedssager af Patientombuddet. Rettighedsklager er klager over administrative afgørelser fra kommuner og regioner om patientrettigheder og afgørelser om aktindsigt i patientjournaler. Af tabel 16 fremgår antallet af oprettede, antagne, afviste og afgjorte sager fra 2009 til Tabel 16 Oversigt over rettighedssager, Oprettede sager Afviste sager Antagne sager Afgjorte sager

20 Tabel 17 fordeler rettighedssager på emnerne i Sundhedsloven. Tabel 17 Afgjorte rettighedssager fordelt på paragraffer i sundhedsloven Afgjorte 171, Befordring v. sygehusbehandling , Befordring læge a, 86-87, Frit og udvidet frit sygehusvalg m.v , Tandpleje a, Behandling i udland , Begravelseshjælp 25 12, Bevis 23 59, Lægevalg 23 Øvrige, herunder aktindsigt i patientoplysninger b, Udredning 14 88, Ventetid a-c, Kontaktperson på sygehus 9 172, Befordring genoptræning 6 81, Ret til sygehusbehandling 5 60 samt 64-72, Praksissektor, Regioner 4 90, Regioners oplysningspligt og 134, Specialtandpleje og 132, Omsorgstandpleje 3 50, Tolkebistand a, Transport af døde patienter 1 58; Sikringsgruppe 0 88, Afgørelser fra Sundhedsstyrelsen 0 Hovedtotal 796 De fleste sager drejer sig således om befordring, frit og udvidet frit sygehusvalg, behandling i udland, tilskud til tandpleje samt begravelseshjælp. 20

21 Tabel 18 viser, hvordan afgørelserne fordeles mellem de fem regioner. Kommunale sager er indregnet i den region, kommunen hører til. Tabel 18 Rettighedssagers afgørelser fordelt på regioner Hjemvist Tiltrådt Ændret Ingen kritik Kritik Øvrige afgørelser Hovedtotal Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Hovedtotal Når regionen har truffet en afgørelse, kan Patientombuddet tiltræde, ændre eller hjemvise afgørelsen. Hvis der er klaget over tilsidesættelse af en rettighed efter sundhedsloven, men der ikke er truffet en afgørelse, tager Patientombuddet stilling til, om regionen har handlet i strid med sundhedsloven. Det kan f.eks. være, når en patient har klaget over ikke at have fået information om frit sygehusvalg eller ikke at have fået tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson. 21

22 5 Anmodning om tiltalerejsning Efter klage- og erstatningslovens 3 kan Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udtale sig om, hvorvidt sundhedspersonens sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4 7 og 9. Nævnet kan herunder udtale kritik med indskærpelse eller sørge for, at det bliver undersøgt, om der kan iværksættes sanktioner. Det vil sige, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan anmode anklagemyndigheden om at undersøge, om der kan rejses tiltale mod en konkret sundhedsperson for et strafbart forhold. Dette er f.eks. grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal efter lovgivningen offentliggøre en afgørelse med sundhedspersonens titel eller navn bl.a., hvor der er berettiget mistanke om grovere forsømmelser eller skødesløshed efter autorisationsloven. Det sker på og Når en sådan offentliggørelse finder sted, må oplysningen om, at sagen overgår til anklagemyndigheden, ikke offenliggøres. Tabel 19 og 20 viser antallet af anmodninger om tiltalerejsninger i perioden for henholdsvis læger og sygeplejesker. Tabel 19 Anmodning om at overveje tiltalerejsning for læger og udfaldet heraf Læger I alt Anmodning om tiltalerejsning 0 14 Straffesag verserende Tiltale opgivet Bødeforlæg vedtaget Dom, frifindelse 0 Dom, bøde

23 Tabel 20 Anmodning om at overveje tiltalerejsning for sygeplejesker og udfaldet heraf Sygeplejersker I alt Anmodning om tiltalerejsning Straffesag verserende Tiltale opgivet Bødeforlæg vedtaget 0 Dom, frifindelse 0 Dom, bøde 0 23

I 2014 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 31,2 pct. af sagerne mod 29,5 pct. i 2013.

I 2014 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 31,2 pct. af sagerne mod 29,5 pct. i 2013. Statistiske oplysninger om patientklager 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Statistiske oplysninger om patientklager for Styrelsen for Patientsikkerhed

Statistiske oplysninger om patientklager for Styrelsen for Patientsikkerhed Statistiske oplysninger om patientklager for 2016 Styrelsen for Patientsikkerhed Maj 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Statistiske oplysninger om patientklager for 2016 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID...

NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... Statistiske oplysninger om patientklager 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010 SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID...4 2 OPRETTEDE, ANTAGNE OG AFVISTE SAGER...8 2.1 Fordeling

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL)

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 11. februar 2014 Udarbejdet af: Lars Kristian Beck E-mail: Lars.Kristian.Beck@rsyd.dk Telefon: 76631833 Notat Svar til Vibeke

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk Årsberetning 0 www.patientforsikringen.dk Indhold Patientforsikringens organisation.... 4 Styrket rettighedsbevidsthed flere anmeldelser af bestyrelsesformand Poul-Erik Svendsen.... 6 Direktørens beretning....

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen.

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen. Ny medfinansieringsmodel fra 2018 konsekvenser og beskrivelse af aktiviteten på området. Side 1 af 17 I 2018 indføres der en aldersdifferentieret afregning for den aktivitetsbestemte medfinansiering for

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientombuddet

Årsberetning 2014. Patientombuddet Årsberetning 2014 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2014, Patientombuddet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Forslag til specialenavne på baggrund af test

Forslag til specialenavne på baggrund af test Forslag til specialenavne på baggrund af test Speciale Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk Radiolog Gynækologi - Obstetrik Intern Medicin Endokrinologi Gastroenterologi

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNES MARKEDSANDEL ER LAVEST I ÅREVIS

PRIVATHOSPITALERNES MARKEDSANDEL ER LAVEST I ÅREVIS Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 12. april 2013 Privathospitalerne er under pres. På få år er opgang vendt til nedtur, og privathospitalerne melder om ondt i økonomien.

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 02-10-2013 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Blå stue MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre Lene

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5. INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

Kræftpatienters klager

Kræftpatienters klager Kvalitet & Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Notatets tekst er ændret) L 171 Bilag 5 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: JVI/CVA/SDY/JVB Sags nr.: 1105432 Dok. Nr.: 529957

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere