HØRSHOLM STRANDPARK VISION FOR STRÆKNINGEN RUNGSTED HAVN TIL MIKKELBORG. Evt. trafikdæmpende foranstaltning. Promenade. Omklædning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRSHOLM STRANDPARK VISION FOR STRÆKNINGEN RUNGSTED HAVN TIL MIKKELBORG. Evt. trafikdæmpende foranstaltning. Promenade. Omklædning."

Transkript

1 Evt. trafikdæmpende foranstaltning Promenade Omklædning Toiletter Parkeringspladser Udsigtsplatform Strandtorv Legeplads Strandadgang Beachvolley Badebro med handicapadgang HØRSHOLM STRANDPARK VISION FOR STRÆKNINGEN RUNGSTED HAVN TIL MIKKELBORG JULI 2016

2 Ålsgårde Helsingør Snekkersten Espergærde Humlebæk Sletten Nivå HØRSHOLM KOMMUNE Kokkedal Rungsted PROJEKTOMRÅDE Smidstrup Vedbæk Skodsborg Jægersborg Taarbæk SIGNATURFORKLARING Havne Badestrande Ålegræs Småstenet bund 2 I HASLØV & KJÆRSGAARD Skovhoved HØRSHOLM STRANDPARK PÅ ØRESUNDSKYSTEN

3 HØRSHOLM STRANDPARK - VISION VISION 5 Baggrund 5 Visionsprojekt for strandparken 5 Økonomi i forslag 5 BASISPROJEKT OG IDEKATALOG 7 Koncept for strandpark 7 Trafik og parkering 7 Steder på kysten 7 Promenader og ruter 7 Tilladelser og varsling 7 Tema 1: Kysten som rekreativ rute 8 Tema 2: kystliv 11 Tema 3: steder på KYSTEN 13 Mikkelborg - Det lokale badested 13 Nordmolen - Udsigtsbastionerne 14 Grillpladsen - Det lokale badested 15 Engvej - Det lokale, hemmelige sted 16 Pynten - Strandparken 17 Kokkedalbugten - Naturstranden 18 ØKONOMIOVERSLAG 19 Anlægsoverslag 19 Driftsoverslag 19 Vejprojekt 20 Designkatalog 21 KOLOFON Hørsholm Strandpark - vision for strækningen Rungsted Havn til Mikkelborg er udarbejdet for Hørsholm Kommune af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S ved projektleder Eva Sara Rasmussen, Roger Svanberg, Emma Hessner, Jonas Bülow- Olsen Wolffbrandt og Dan B. Hasløv. Kystanlæggene vist side 1-19 og bagsiden er alle designet og projekteret af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S. Side 11: Blåvandpier i Varde Kommune, side 12-13: Bellevue Strandpark i Gentofte Kommune, side 14: Skovhoved Havn, Gentofte Kommune, side 20: Kikhulsbænk ved Lemvig Havn, Lemvig Kommune og bagsiden: Strandstation i Odsherred, Odsherred Kommune. Øvrige fotos ukendt ophavsrettighedshaver. Udkast HASLØV & KJÆRSGAARD I 3

4 N P Mikkelborg Det lokale badested 60 Kokkedalbugten Naturstranden 60 S P Pynten Strandparken 50 Engvej Det hemmelige, lokale sted Grillpladsen Det lokale badested Nordmolen Udsigtsbastionen 50 P S I G N AT U R F O R K L A R I N G Mindre steder langs kysten Større steder langs kysten P Større samlede parkeringsmuligheder S Togstation S 50 Større lokale veje Lokale stier Kommunegrænse 50 Hastighedsbegrænsning (km/t) 0 m OVERSIGTSKORT OVER STEDER OG RUTER, MÅL 1: I HASLØV & KJÆRSGAARD

5 HØRSHOLM STRANDPARK - VISION VISION BAGGRUND Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune har i foråret 2016 behandlet forslag til kystbeskyttelse af strækningen Rungsted Havn til Mikkelborg ved sandfodring. På den baggrund har Miljø- og Planlægningsudvalget ønsket at afsøge mulighederne for samtidigt, eller sideløbende at opgradere kysten som rekreativt landskabsrum. Gennemførelse af et sandfodringsprojekt er forudsætningen for udviklingen af en strandpark på kyststrækningen. Nærværende rapport beskriver en vision for kysten som strandpark med: Et basisprojekt for det grundlæggende indhold i strandparken. Et prissat idekatalog, som viser indenfor hvilken økonomi strandparken vil kunne etableres, og hvilke valgmuligheder der er i forhold til tilvalg og fravalg af konkrete anlægselementer. VISIONSPROJEKT FOR STRANDPARKEN Strandvejen er en af kommunens vigtigste trafikårer og rekreativ rute for biler, (motions-)cyklister, løbere og gående. Strandvejen hænger rekreativt sammen med baglandets boligkvarterer med et net af veje og stier. Etableres en kystbeskyttelse med sandfodring er der grundlag for at genoprette nogle af den oprindelige kysts kvaliteter for badning, naturoplevelser og aktiviteter. Ud over behovet for kystgenopretning og kystbeskyttelse er der generelt et behov for sænkning af farten, og at skabe bedre betingelser for sikker parkering langs Strandvejen. Langs ruten vil en række små steder med sandfodringen få mulighed for at udvikle sig til flere lokale udflugtsmål langs kysten. Fælles for de særlige steder er, at der i visionsprojektet er arbejdet med: Den stemning der er på stedet i dag. De brugergrupper/målgrupper, der i forvejen benytter stedet. I visionsprojektet er lagt vægt på: At visionen bidrager til en kvalitetsforbedring med så enkle midler som muligt (anlægsteknisk, økonomisk og æstetisk). At etablere steder langs kysten for den lokale rekreation, og som del af de lokale ruter og forbindelser til baglandet. At målrette enkelte anlægselementer særlige målgrupper som børn (legepladser), unge (mulighed for baner ved Pynten ), grillpladser (bred målgruppe), motionsfolket (fitness-pit-stop) og friluftsfolket (bådshelters ved naturstranden). At anvende robuste (vejr, vind, hærværk), enkle og nedtonede (overvejende træ) anlægselementer. At optimere designet, så der er en god proportionalitet mellem pris og antallet af potentielle brugere, samt mellem antallet af tilgængelige parkeringsmuligheder, og størrelsen af det rekreative anlæg. ØKONOMI I FORSLAG Forslagene i visionsprojektet er opdelt i basisforslag (grundlæggende funktioner i den nye strandpark) og idekatalog (ideer der kan tilvælges og etableres fra starten eller senere). I det følgende findes generelle beskrivelser af ideerne i visionsprojektet, de specifikke forslag på de konkrete steder, og afslutningsvis økonomioverslag opdelt i basisprojekt og idekatalog. HASLØV & KJÆRSGAARD I 5

6 N Mikkelborg - Det lokale badested (i Fredensborg Kommune, ikke en del af visionsprojektet) Badebro, toilet (eksisterende) og kiosk. P Kokkedalbugten - Naturstranden Badebro, omklædningsskjul, bådeshelters, udebruser, toilet, grill, legeplads, handicapadgang til vandet, rekreativ høfde med badetrappe og kajaklandingsbro. Pynten - Strandparken Tilskuerbænke/ siddeplatforme, kajaklandingsbro, udebruser, fitnessstation, triatlon pitstop, toilet, legeplads, krabbebro, kysthængekøjer, promenade med bænke og bænke med læ, badebro med handicapadgang, beachvolleybane, havsvømmebane, elektronisk badevandsvarsling, evt. livredder. P Nordmolen - Udsigtsbastionen Udsigtsplatform med bænke, bademulighed og adgangstrappe til stranden. S I G N AT U R F O R K L A R I N G Vejstrækning med fartdæmpende foranstaltning (forslag) Vejstrækning evt. med fartdæmpende foranstaltning (forslag) 0 m STEDER PÅ KYSTEN, MÅL 1: I HASLØV & KJÆRSGAARD Engvej - Den lokale, hemmelige sted Udsigtsplatform med triatlon-/fitnessstation, bænke og bænke med læ, handicapadgang til vandet Grillpladsen - Det lokale badested Evt. badebro, promenade med grillplads (eksisterende), bænke og bænke med læ. P

7 HØRSHOLM STRANDPARK - VISION BASISPROJEKT OG IDEKATALOG KONCEPT FOR STRANDPARK I visionsprojektet er arbejdet med en kvalitetsforbedring af udvalgte steder på kystruten, som rekreative stationer langs Øresund. TRAFIK OG PARKERING Der kører i dag knap biler og et højt ukendt antal cyklister på Rungsted Strandvej. Hastigheden er generelt høj med en gennemsnitshastighed på knap 58 km/t. Det er i dag lovligt at parkere langs vejen på stort set hele strækningen fra Rungsted Havn til Mikkelborg. Der er ganske få som benytter sig af muligheden for at parkere, sandsynligvis blandt andet som konsekvens af utryghed på grund af trafikmængderne, og de relativt høje hastigheder. Ved en etablering af kystbeskyttelse med sandfodring vil der opstå behov for at kunne parkere, og gå ned på stranden. I visionsprojektet foreslås at opstribningen af vejprofilet ændres, så der på udvalgte delstrækninger kan etableres parkeringsbane/parkeringslommer på vandsiden af Strandvejen. Der vil supplerende kunne etableres hævede flader/fodgængerpassager, opmærksomhedsfelter mm., hvis det nu, eller i fremtiden prioriteres. STEDER PÅ KYSTEN Den nuværende brug af kysten er i dag, især på den midterste del af strækningen meget minimal, da hovedparten af stranden er eroderet væk. I den sydlige ende fungerer kysten som rekreationssted for lokale og private strandlodsejere. I den nordlige ende er der offentlig adgang til hele stranden, men også længere vej fra baglandets boligområder til stranden. I visionsprojektet foreslås indrettet landskabeligt indpassede rekreative faciliteter på offentligt ejede strandgrunde. Målet er, at blandt andet den færdsel og aktivitet, der kan forudses på den naturgenoprettet kyst kan kanaliseres ned på stranden, via de offentlige grunde. Dermed gives rum til at den brug, der er af de private strandlodder, kan fortsætte uændret. PROMENADER OG RUTER I dag er det ikke muligt at promenere langs stranden. Den gående færdsel foregår på fortovet langs Strandvejen, og er i høj grad med præget af den relativt store mængde af biltrafik på vejen. Sammen med relativt få adgange til selve stranden, sætter det en naturlig begrænsning på antallet af fodgængere langs kysten. I fremtiden vil de sandfodrede grunde foran de private strandgrunde være offentligt tilgængelige, og give mulighed for passage og kortvarigt ophold på stranden på hele strækningen. Visionsprojektet lægger op til at længerevarende ophold på stranden koncentreres om strandstykkerne ved Pynten ud for Bukkeballevej, og Naturstranden ud for Kokkedalbugten, hvor stien fra Kokkedal Slot møder Strandvejen. Supplerende vil en skiltning af steder, ruter og formidling af natur og kultur ved kysten kunne forbedre oplevelsen af kysten som rekretionssted. TILLADELSER OG VARSLING I forbindelse med en videre projektering og etablering skal indhentes nødvendige tilladelser og dispensationer til etablering af anlægget. Det er forudsat, at der anvendes badevandsvarsling for at undgå badning ved en dårlig vandkvalitet. HASLØV & KJÆRSGAARD I 7

8 Kystprofil - nu Mål 1:200 Vej udlæg 15 m Strand Kystprofil - fremtid Mål 1:200 Vej udlæg 15 m Strand m Vejprofil - nu Mål 1:100 Afstribning Fortov og cykelsti 3,5 m Vejbane 8 m Fortov og cykelsti 3,5 m Vejprofil - fremtid Vejudlæg 15 m Mål 1:100 Fortov og cykelsti 3,5 m Vejbane ved indsnævring 5,5 m Vejbane 8 m Parkering 2,5 m Fortov og cykelsti 3,5 m Promenade TEMA 1: KYSTEN SOM REKREATIV RUTE Trafik, parkering og vejprofil i dag Generelt må der på strækningen fra Rungsted Havn mod nord parkeres i begge sider af vejen. Tæt på Kokkedal Skov er der fuldt optrukken linje (inden standsning og parkering) på østsiden af vejen. Politiet har dog udtalt, at der er så gode oversigtsforhold, at den fuldt optrukne linje kan sløjfes. Hastighedsbegrænsningen er i dag på 50 km/t (i byzone fra havnen frem til Sophienberg), og 60 km/t ved Kokkedalbugten og mod nord. Det samlede vejprofil er generelt 15 meter bredt med en 8 meter bred dobbeltrettet vejbane med 2 meter cykelsti, og 1,5 meter fortov i begge sider. Årsdøgnstrafikken på Strandvejen i 2009 var (ved Kokkedal Bugten) ca biler med en gennemsnitshastighed på 57,8 km/t. I 2004 (ved Kokkedal Bugten) ca biler i årsdøgnstrafik, og en gennemsnitshastighed på 67,5 km/t. Der er et meget højt antal motionscyklister langs Strandvejen i begge retninger. Der er ikke foretaget tællinger af det samlede antal cyklister. På baggrund af trafiktal, anvendelse og ønsker til fremtidig brug af Strandvejen har politiet foreslået: At der kan tillades parkering i begge sider af vejen. At der arbejdes med lokal- og sæsonbestemt hastighedsnedsættelse evt. suppleret med mobile bump. En forlægning af cykelsti og fortov. Fremtidigt vejprofil Det foreslås at omprofilere det samlede vejudlæg, således at der i fremtiden på dele af strækningen, anvendes en vejprofilering, som ved Skodsborg, så der etableres en parkeringsbane ud mod vandet, (dog er profilet i Skodsborg kun ca. 12 meter bredt og uden cykelstier). Ved Kokkedalbugten/ Naturstranden og Pynten/ Strandparken foreslås det fremtidige profil ændret til et vejudlæg i 7,5-8 meters bredde, og fortsat med 1,5 meter fortov i begge sider, som på vandsiden er adskilt af en 2 meter bred cykelsti. Langs cykelstien på vandsiden anvendes den yderste del af vejudlægget til langsgående parkering i 2-2,5 meters bredde, der er adskilles fra vejbanen med en bred vejstribe. Parkeringsbanen kan med mellemrum afbrydes af grønne parkeringsheller i minimum 2 meters længde. På disse udvalgte strækninger vil parkeringsbanen med kanaliseringen skabe en lokal hastighedsdæmp- 8 I HASLØV & KJÆRSGAARD

9 HØRSHOLM STRANDPARK - VISION Øresund Fortov Cykelsti Vejbane Parkeringsbane Fortov Cykelsti FREMTIDIGT VEJPROFIL PÅ DEL AF STRÆKNINGEN ning ( sivegade ). Der kan evt. langs parkeringsbanen etableres et 0,5 meter bredt farvet eller stribet opmærksomhedsfelt på hhv. kørebane og cykelsti for at advare om udstigende bilister, og kan suppleres med et opmærksomhedsfelt, eller fodgængerovergang på tværs af vejbanen. Det bør på sigt vurderes, om der skal arbejdes med et antal sivegade-strækninger med fodgængerovergange (eventuelt som hævede pladser) ud for de andre steder langs kysten. Som midtermarkering er generelt brugt stiblede striber, som giver mulighed for at overhale og parkere langs vejen. Ved langsgående parkering skal afsættes minimum 2x 5 meter til hver bås, og gerne med nogle regelmæssige huller /afbrydelser i rækken. For en strækning på 100 meter vurderes der maksimalt, at kunne etableres ca. 18 p-pladser. Strandvejen som fremtidigt rekreationsrum Målet er, at vejen i fremtiden fortsat kan betjene de mange trafikanter der i dag bruger vejen, og derudover at opnå: En så begrænset omlægning af vejen som muligt, herunder bevaring af cykelsti/fortov i begge sider af vejen. Hastighedsnedsættelse ved en mindre indsnævring og forlægning af vejbanen, og mulighed for hævede pladser et antal steder, som fungerer hastighedsnedsættende, og giver prioritet til de bløde trafikanters passage af vejen. Indførelse af langsgående parkering på vandsiden af vejen ud for områder med et offentligt parkeringsbehov (i sammenhæng med udvikling af steder jvf. de følgende sider), indpasset efter forholdene og afbrudt af grønne heller. Ved for eksempel Pynten (Bukkeballevej til Sophienberg) er der en strækning på ca. 350 meter. Med huller til busstoppested og afsætning m.v. vurderes der at kunne etableres ca. 40 p-pladser på denne enkelt strækning. HASLØV & KJÆRSGAARD I 9

10 10 I HASLØV & KJÆRSGAARD

11 HØRSHOLM STRANDPARK - VISION TEMA 2: KYSTLIV Kystlivet i dag I dag er strækningens liv præget af tre forskellige anvendelser: Lokales brug af kystens som rekreationssted med mange forskellige aktiviteter og formål. Parkeringspladsen ved Bukkeballevejs anvendelse som udsigts- og pausested, for især bilister på Strandvejen. Badning fra de offentlige badebroer og badeanlæg ved Mikkelborg, ved høfden ud for Kokkedal Slot og ophold, grill og badning ved grillpladsen ca. 500 meter nord for Rungsted Havn. Strandvejen som rute for løbere, cyklister og bilpromenade. Det forudsættes, at en genoprettet kyst med kystbeskyttelse ved sandfodring vil kunne danne grundlag for en revitaliseret kystkultur på denne del af kysten. Det forudsættes at den nærmere indretning og brug af kysten, fortsat skal være målrettet områdets lokale beboere, og såvidt muligt bidrage til en forskønnelse og kvalitetsforbedring af de muligheder kysten allerede rummer i dag. der kan, og skal, foregå på en genoprettede stranden. I visionen for strandparken er taget udgangspunkt i: Badeliv, der kan finde sted på de enkelte lokaliteters præmisser (små, hemmelige, lokale steder, og lokale kyststrækninger med flere parkeringsmuligheder og med et større lokalt opland). Ophold med siddemuligheder og udsigt over Øresund, og aktivitetsmuligheder relateret til kysten og naturen. Nye begivenheder, traditioner og midlertidige anlæg Ud over de planlagte anlæg og aktiviteter skulle den genoprettede strand gerne give mulighed for, og inspiration til nye formelle og uformelle, små og måske lidt større arrangementer, der kan indpasses på stedet, som fx. alt fra yoga på stranden til fugleregistrering. En del af aktiviteterne vil formentlig tage afsæt i etablerede foreningsaktiviteter, og andre kan opstå spontant på stedet, eller fx. via apps lavet af kommunen. Man kunne fx. forestille sig en kystforening af Rungsted Kysts venner, som kunne stå for initiativer og tiltag til fælles gavn og glæde for den lokale brug af kysten, som natur- og rekreationsrum. Kystlivet i fremtiden Det er vigtigt at finde fælles mål om hvilke aktiviteter BLÅVANDPIER HASLØV & KJÆRSGAARD I 11

12 12 I HASLØV & KJÆRSGAARD

13 HØRSHOLM STRANDPARK - VISION FACILITETER TIL BADNING OG REKREATION I BELLEVUE STRANDPARK TEMA 3: STEDER PÅ KYSTEN I idekataloget på de følgende sider er arbejdet med ialt seks steder på kysten med udgangspunkt i kendte, velafprøvede anlægsløsninger, og med henblik på et samlet anlæg, som funktionelt og æstetisk er optimeret både i forhold til anlægs- og driftsøkonomi. De private strandgrunde berøres ikke af forslagene. Funktion I projektet er arbejdet med de offentligt ejede grunde og strækninger langs kysten. De anlæg som forventes anvendt til mere end blot pauser er placeret på kysten ud for Bukkeballevej, og i den grønne kile ud for Kokkedal Slot. Begge steder foreslås etableret toilet, borde, bænke og forskellige lege- og aktivitetsmuligheder. På de øvrige grunde ved den nordlige mole på Rungsted Havn, grillpladsen, Engvej og Mikkelborg (ligger i Fredensborg Kommune, og er ikke en del af projektet) er der kun lagt op til mere lokalt præget ophold. Særkendet ved forslagene er: At etablere steder langs kysten for den lokale rekreation og som del af de lokale ruter. At målrette enkelte anlægselementer for særlige målgrupper som børn (legepladser), unge (mulighed for boldbaner ved Pynten ), grillpladser (bred målgruppe), motionsfolket (fitness-pit-stop) og friluftsfolket (bådshelters ved badepieren). At anvende robuste (vejr, vind, hærværk), enkle og nedtonede (overvejende træ) anlægselementer. Æstetik og design Det anbefales at etablere robuste (vejr, vind, hærværk), enkle og nedtonede (overvejende træ) anlægselementer, som kan holde til vejrlig og hårdhændet brug. Som udgangspunkt er arbejdet med lave konstruktioner, som underordner sig udsigten fra Strandvejen over Øresund. Toiletbygninger m.v. er holdt nede i samme størrelser som de eksisterende private strandhuse på strækningen. Der kan integreres en redningspost som del af toiletbygningerne. Anlægs- og driftsøkonomi Anlægget kan etableres i etaper, men det vil formentlig være enklest og billigst, at etablere samlet i forbindelse med sandfodringsprojektet. Det vurderes, at især området ved Bukkeballevej vil have potentiale til eventuel yderligere rekreativ udvikling med tiden. HASLØV & KJÆRSGAARD I 13

14 Udsigt og strandadgang Nordmolen - Udsigtsbastionerne Udsigtsplatform med bænke, bademulighed og adgangstrappe til stranden Udsigt og bademulighed UDSIGTSBASTIONERNE NORDMOLEN - UDSIGTSBASTIONERNE Rungsted Havn er i dag hjemsted for mange forskellige aktiviteter knyttet til sejlads og vand. Gennem årene er der gjort en del ud af badestraden på sydsiden af havnen. Efter genopretning af stranden nord for havnen, vil det være oplagt at arbejde videre med de gode synergier mellem havneliv og strandliv nord for Rungsted Havn. Ved etablering af to udsigtsbastioner på nordmolen vil der være mulighed for at slå sig ned og nyde udsigten. Samtidigt vil bastionerne kunne give mulighed for etablering af en badeplatform, som ved vandskiklubben yderst på molen, og ikke mindst forbedring af adgangen til stranden. Forslagene for Rungsted Havn forudsætter samarbejde og fælles forståelse med Rungsted Havn omkring realisering. Rungsted Havn har endnu ikke været involveret i ideerne for den nordlige mole. EKSEMPEL PÅ EN BASTION DER GIVER ADGANG TIL VANDET 14 I HASLØV & KJÆRSGAARD

15 Grillpladsen - Det lokale badested Evt. badebro, promenade med grillplads (eksisterende), bænke og bænke med læ. Evt. trafikdæmpende foranstaltning Omklædningsskjul HØRSHOLM STRANDPARK - VISION Evt. parkeringspladser Grill Strandadgang DET LOKALE BADESTED GRILLPLADSEN - DET LOKALE BADESTED Ved grillpladsen er der allerede etableret helt enkel opholdsmulighed med bord-/bænkesæt, grillpladser og badebro på den lille offentlige strandgrund. Stedet kvalitetsudvikles med et smalt promenadedæk i træ, udsigtsbænke, omklædningsskjul og adgang til stranden. Det er hensigten, at stedet også i fremtiden opfattes som et dejligt, stille sted for de lokale at nyde stranden, Øresund og eventuelt medbragt mad i det grønne. Strandvejen Omklædningsskjul Promenadedæk Øresund Snit 1:100 GRILLPLADSEN HASLØV & KJÆRSGAARD I 15

16 Engvej - Den lokale udsigt Udsigtsplatform med triatlon/fitness station, bænke og bænke med læ, handicapadgang til vandet. Evt. trafikdæmpende foranstaltning Udsigtsplatform Evt. parkeringspladser Strandadgang DET LOKALE, HEMMELIGE STED ENGVEJ - DET LOKALE, HEMMELIGE STED I dag har forsyningen en smal strandgrund, som kunne kvalitetsudvikles med nogle udsigtsterrasser ( siddetrapper ), som følger strandens hældning ned fra Strandvejen. Stedet er tænkt, som et sted til korte ophold med mulighed for lidt udstrækning og styrkeøvelser for lokale motionister og motionister langs Strandvejen. Stedet er indrettet med bænke integreret i udsigtsterrasserne. Indretningen kan suppleres med et par kikhulsbænke (se designkatalog side 20), der giver mulighed for at sidde i læ fra vind og vejr på alle tider af året. Strandvejen Udsigtsterrasser Snit 1:100 Øresund ENGVEJ 16 I HASLØV & KJÆRSGAARD

17 Pynten - Den offentlige strandpark Tilskuerbænke/ siddeplatforme, kajaklandingsbro, udebruser, fitness station, triatlon pitstop, toilet, legeplads, krabbebro, kysthængekøjer, promenade med bænke og bænke med læ, badebro med handicapadgang, beachvolleybane, havsvømmebane, elektronisk badevandsvarsling, evt. livredder. Udsigtsplatform Parkeringspladser Evt. trafikdæmpende foranstaltning Toilet Toilet HØRSHOLM STRANDPARK - VISION Promenade Beachvolley Strandtorv Legeplads Strandadgang Beachvolley Badebro STRANDPARKEN PYNTEN - STRANDPARKEN Området for enden af Bukkeballevej har allerede i dag en central funktion, som stoppested især for bilister langs Strandvejen. Med en ny strand er der langt flere muligheder for, at kystlivet kan udvikle sig på dette sted. Her vil være mulighed for at indrette et strandtorv ved det nuværende busstoppested, som lokalt mødested og udgangspunkt for ophold, leg og enkle aktiviteter som naturlegeplads målrettet de små børn, fitness-/ triatlonstation med mulighed for udstrækning og træning, badebro med kajaklanding og krabbebro og beachvolleybaner. Først og fremmest er fokus på badning, promenade og afslapning med udgangspunkt i promenadedækkene langs Strandvejen, kysthængekøjer og kikhulsbænke der kan bruges på alle tider af året. Der vil være toiletter med brus opdelt på damer og herrer i nogle små strandstationer, udebruser og et omklædningsrum for vinterbadere. Stedet indrettes handicapvenligt med adgangsrampe til stranden og handicapbadebro. Langs kysten vil, der være den nødvendige afmærkning af badeområdet. Der er lagt op til, at der kan etableres diskret belysning, så stedet også om aftenen er sikkert at bevæge sig rundt på. Strandvejen Strandstation Naturlegeplads Øresund Snit 1:200 PYNTEN HASLØV & KJÆRSGAARD I 17

18 Kokkedalbugten - Naturstranden Badebro, omklædningsskjul, bådeshelters, udebruser, toilet, grill, legeplads, handicapadgang til vandet, rekreativ høfde med badetrappe og kajaklandingsbro. Evt. trafikdæmpende foranstaltning Omklædningsskjul Toilet Bådeshelter Badehøfde Legeplads NATURSTRANDEN KOKKEDALBUGTEN - NATURSTRANDEN Ved Kokkedalbugten er der for nyligt sat en ny badebro op. Stedet ligger på den ene side dejligt mellem strand og skov, men også krævende, fordi der hverken er etableret parkeringspladser eller toiletfaciliteter. I kvalitetsudviklingen af stedet er lagt vægt på at understøtte stedets lavmeldte karakter af naturstrand, samtidigt med at der etableres få nye faciliteter, som toilet med brus, et mindre promenadedæk med opholdsbænke, omklædningsskjul, bålplads og nogle overnatningsskjul i form af tre både, der er vendt om og brugt som bådshelters til friluftsfolket. Det foreslås at høfden forkortes, og indrettes til badehøfde i høj standard med fodvenligt betondæk og en badetrappe, der samtidigt er kajaklandingsbro. Snit 1:500 Strandvejen Opholdsbænk Strandstation Naturlegeplads Øresund Snit 1:200 KOKKEDALBUGTEN 18 I HASLØV & KJÆRSGAARD

19 HØRSHOLM STRANDPARK - VISION ØKONOMIOVERSLAG ANLÆGSOVERSLAG Anlægsoverslaget er baseret på dels erfaringspriser, og enhedspriser fra producenter og leverandører. I overslaget er ikke indeholdt moms, rådgiverydelser, vejprojekt og øvrigt inventar som fx naturformidling og ruteskiltning er ikke indeholdt, samt eventuelle muligheder for besparelse eller fordyrelse i forbindelse med koordinering med eventuelt øvrige anlægsaktiviteter langs kyststrækningen. Der er ikke indeholdt særlige undersøgelser af for eksempel geoteknik/ funderingsforhold m.v. DRIFTSOVERSLAG På det nuværende grundlag er overslag over driftsudgifter forbundet med store usikkerheder. Uregelmæssigheder og udgifter i forbindelse med hærværk vil oftest vise sig kort efter ibrugtagning af anlæg. Omvendt skulle nye anlæg give ganske få udgifter til vedligehold og reparationer i de første år. De nødvendige mandetimer til vedligeholdelse og renhold vil være meget afhængige af hvormeget anlæggene bliver brugt, og hvilken kultur der udvikler sig omkring oprydning. Som udgangspunkt er der sat en overslagssum af til drift på 5% af anlægssummen. ANLÆG OG DRIFT AF KYSTANLÆG HASLØV & KJÆRSGAARD I 19

20 VEJPROJEKT Som basis for anlægsoverslag over udgifterne til omprofilering af Rungsted Strandvej er nedenfor illustreret eksempler på, hvilke konkrete ændringer der skønnes nødvendige og anbefalelsesværdige. Se prisoverslag på side 23. Alle priser er kr. ekskl. moms (En parkeringsplads: 2,5x5 m) VEJPROJEKT, BASISPROJEKT Delvis fjernelse af spærrefelt Fjernelse af afstribning, overslag kr 25,- pr. lbm vejprofil. Pris pr. p-plads: 125 kr. Mål 1:100 Fortov og cykelsti 3,5 m Vejbane 8 m Fortov og cykelsti 3,5 m Ny afstribning Ny afstribning Pris pr. p-plads: 125 kr. Mål 1:100 Fortov og cykelsti 3,5 m Vejbane ved indsnævring 5,5 m Parkering 2,5 m Fortov og cykelsti 3,5 m VEJPROJEKT, BASISPROJEKT/ IDEKATALOG Farvet belægning Etablering af ny afstribning, overslag kr 25,- pr. lbm vejprofil. Etablering af farvet belægning, overslag kr 200,- pr. m 2 (500,- pr. lbm). Pris pr. p-plads: 2500 kr. Mål 1:100 Fortov og cykelsti 3,5 m Vejbane ved indsnævring 5,5 m Parkering 2,5 m Fortov og cykelsti 3,5 m Farvet belægning og hævet kørebane Hævet bump ( siveplads ) Etablering af farvet belægning (200,- pr, m 2 ) og hævet kørebane (600,- pr, m 2 ), overslag kr 800,- pr. m 2. Pris pr. siveplads : kr. Mål 1:100 Fortov og cykelsti 3,5 m Vejbane 8 m Fortov og cykelsti 3,5 m 20 I HASLØV & KJÆRSGAARD

21 HØRSHOLM STRANDPARK - VISION DESIGNKATALOG Økonomioverslaget side indeholder overslag over den anlægsøkonomi, der er nødvendig for realisering af alle de forslag, der er lagt ind i visionen for Hørsholm Strandpark. Dog er forslagene i basisprojektet markeret med blå baggrundsfarve, og forslagene i idekataloget umarkerede. Nederst på side 23 er angivet den samlede anlægsøkonomi, samt den samlede anlægsøkonomi for henholdsvis Basisprojekt og Idekatalog. ca ca ca Bådshelter Udsigtsplatform Naturlegeplads ca ca ca Siddetrapper Krabbebro/-trappe Promenadedæk ca ca Beachvolleybane Rekreativ høfde Strandstation ca ca ca Kikhulsbænk med læ Kysthængekøje Fitness-/ triatlonstation HASLØV & KJÆRSGAARD I 21

22 Nordmolen - Udsigtsbastioner Anlægselement Priskategori Vigtighed Anlægsoverslag Driftsoverslag (5% af anlæg) Trædæk med trappeadgang til strand kr ,00 Etablering af låge (højvandslukke) i eksisterende mole kr ,00 Trædæk som badebro med trappe (som ved vandskiklubben) kr ,00 Etablering af låge i eksisterende mole kr ,00 Samlet pris (Nordmolen - Udsigtsbastioner) kr ,00 kr ,00 Grillpladsen - Det lokale badested Omklædningsskjul, 3 stk kr ,00 Grillplads - grillsteder (eksisterende) kr. 0,00 Badebro udført i træ (evt. i fremtiden) kr ,00 Promenadedæk m trin/ udsigtsplatform kr ,00 Indretning af promenade med bænke (50% af længde) kr ,00 Kajaklandingsbro kr ,00 Samlet pris (Grillpladsen - Det lokale badested) kr ,00 kr ,00 Engvej - Det lokale, hemmelige sted Promenadedæk/3 stk terrasser/ udsigtsplatform kr ,00 Indretning af promenade med bænke (50% af længde) kr ,00 Kikhulsbænke (2 stk) kr ,00 Kajaklandingsbro kr ,00 Fitness-/triatlonstation kr ,00 Samlet pris (Engvej - Det lokale, hemmelige sted) kr ,00 kr ,00 Pynten - Strandparken Strandstationer med toiletter og brus (2 stk) kr ,00 Omklædning for vinterbadere kr ,00 Promenadedæk (3x100m2) kr ,00 Indretning af promenade med bænke (50% af længde - 50m) kr ,00 Promenadedæk (510+3x130m2) kr ,00 Indretning af promenade med bænke (50% af længde - 100m) kr ,00 Kikhulsbænke (2 stk) kr ,00 Kajaklandingsbro kr ,00 Fitness-/triatlonstation kr ,00 Udebruser kr ,00 Badebro kr ,00 Handicapbadebro/rampe (parallelkonstruktion til badebro) kr ,00 Krabbebro kr ,00 Naturlegeplads kr ,00 2 beachvolley baner (net og baneafmærkning) kr ,00 Kysthængekøjer (4 stk) kr ,00 Ledningsarbejde, kloak, vand og el kr ,00 Belysning/ kunst kr ,00 Afmærkning til søs, badeområde mv. kr ,00 Livredderfunktion kr. 0,00 kr. 0,00 Samlet pris (Pynten - Strandparken) kr ,00 kr ,00 22 I HASLØV & KJÆRSGAARD

23 Kokkedalbugten - Naturstranden Anlægselement Priskategori Vigtighed Anlægsoverslag Driftsoverslag (5% af anlæg) Udførelse af "rekreativ høfde" i beton som Bellevue kr ,00 Strandstation med toiletter og brus kr ,00 Promenadedæk (100+2x25) kr ,00 Indretning af promenade med bænke (50% af længde) kr ,00 Badebro (eksisterende) kr. 0,00 Kajaklandingsbro kr ,00 Omklædningsskjul, 2 stk kr ,00 Udebruser kr ,00 Naturlegeplads kr ,00 Bålplads kr ,00 Bådshelter (3 stk) kr ,00 Ledningsarbejde, kloak, vand og el kr ,00 Afmærkning til søs, badeområde mv. kr ,00 Livredderfunktion kr. 0,00 Samlet pris (Kokkedalbugten - Naturstranden) kr ,00 kr ,00 Subtotal kr ,00 kr ,00 Vejprojekt Vejbump/ siveplads ved Grillpladsen (5x12m) kr ,00 Vejbump/ siveplads ved Engvej (5x12m) kr ,00 Vejbump/ siveplads ved Pynten (10x12m) kr ,00 Vejbump/ siveplads ved Kokkedalbugten (5x12m) kr ,00 Ændring afstribning og etablering af p-baner ved Pynten (450 lbm) kr ,00 Ændring afstribning og etablering af p-baner ved øvrige (600 lbm) kr ,00 Farvet belægning på p-baner ved Pynten (450 lbm) kr ,00 Farvet belægning på p-baner ved øvrige (600 lbm) kr ,00 Trafikskiltning kr ,00 Skraldespande (10 stk) kr ,00 Samlet pris (Vejprojekt) kr ,00 kr ,00 Samlet Subtotal kr ,00 kr ,00 Rådgiverydelser, moms og øvrigt inventar, som naturformidling og ruteskiltning er ikke indeholdt. HØRSHOLM STRANDPARK - VISION Uforudseete udgifter, 25 % af I alt prisoverslag kr ,00 kr ,00 Samlet pris kr ,00 kr ,00 Samlet pris, Basisprojekt (inkl.uforudseete udgifter 25%) kr ,00 kr ,75 Samlet pris, Idekatalog (inkl.uforudseete udgifter 25%) kr ,00 kr ,25 SIGNATURFORKLARING ANLÆGSUDGIFT/PRISKATEGORI Anlægselementer i Basisprojektet Anlægselementer i Idekataloget ANLÆGSUDGIFT/PRISKATEGORI Under ,-kr Fra kr ,- kr eller dyrere VIGTIGHED Mindst vigtig Vigtig Meget vigtig HASLØV & KJÆRSGAARD I 23

24 PROJEKTET ER UDARBEJDET FOR HØRSHOLM KOMMUNE AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTFIRMA I/S 24 I HASLØV & KJÆRSGAARD

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Promenade. Naturstrand

Promenade. Naturstrand STRUKTURPLAN INDSATSOMRÅDER 11 Strandeng 1 Grøn tæt by Vej til strand Park 15 Kyststi 2 3 Promenade 4 17 11 5 12 13 SIGNATURFORKLARING Landskab med aktiviteter 14 Landskab med natupræg Indsatsområder 0m

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Greve Kommune. Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Greve Strand. Greve Strand

Greve Kommune. Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Greve Strand. Greve Strand Greve Kommune Endelig udgave, 7. august 2012 Idekatalog for Greve Strand Greve Strand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Vision for Greve Strand...3 Borgerinddragelse...4 Strukturplan...8 Idekatalog...10 Kolofon Idekatalog

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015 Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Borgernes input Jeg er enig i projektet fordi: fint at lave sti oppe på strækningen

Læs mere

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed -45.000-45.000-45.000-45.000 MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN

APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT

PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT 13.04.2015 PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT Projektet, 360º Havn og Bælt, handler om, at skabe bedre mulighed for at opleve kvaliteter der allerede findes: At skabe en attraktiv oplevelse ved at gentænke

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

ASSENS NÆSVEJ. Forslag til ny disponering april 2014

ASSENS NÆSVEJ. Forslag til ny disponering april 2014 1 2 Kolofon: Forslag for ny disposition af Næsvej er udarbejdet i april 2014 af Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter i samarbejde med Assens Kommune. Sagsarkitekt: Mathilde Bjerregaard. Mail: mbj@hogk.dk. Tlf.

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande

Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande BALKA STRAND Den største forhindring for kørestolsbrugere her er tilsandingen af den befæstede sti. Som forholdene var den 6. juni, var det besværligt

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG BILAG 8 LEDNINGSANLÆG HASLØV & KJÆRSGAARD Oktober 2017 Forlængelse af udløbsledninger til Øresund mellem Bukkeballevej og Mikkelborg Dan B. Hasløv,

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Skodsborg Strand

Badevandsprofil. Øresund, Skodsborg Strand Badevandsprofil Øresund, Skodsborg Strand Badevandsprofil Øresund, Skodsborg Strand Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 46 11 24 00

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Fagsekretariatet for Plan og Kultur j. nr. 01.00.00-P20-1-08 Natur og parker cpalu / svepe Redegørelse Strandpark/havnebad i Faaborg Indledning I og omkring Faaborg

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter Prioriterede indsatser STRATEGI Bedre forbindelser for bløde trafikanter NORDREFASANVEJ.FREDERIKSBERG.DK FACEBOOK.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET INSTAGRAM.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET 1 2 Strategi - Bedre

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 Oldmarken, Hørmarken og Kornmarken Rådgiver Alectia Mødedato: 28/8 2014 Deltagere: Rådgiver Alectia: Torben Jul og Ole Ekstrand Sag-202998 NordNet-136904 27. august 2014 Referat til:

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD UDFORDRINGER OG POTENTIALER Området mellem Kongskærskolen, Danchells Anlæg, Nordlandshallen, Domen og Kampeløkke Havn bliver i dagligt tale

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Ærø Kommune Statene Ærøskøbing Tlf:

Ærø Kommune Statene Ærøskøbing    Tlf: Badevandsprofil Badevandsprofil for Eriks Hale, Marstal Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf: 63 52 5000 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Marts 2015 Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Beskrivelse af projektets indhold For denne rute vil det være fordelagtig at de ansøgninger København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm

Læs mere

2 rådighedspuljeprojekter i Esbjerg

2 rådighedspuljeprojekter i Esbjerg 2 rådighedspuljeprojekter i Esbjerg Esbjerg Kommune modtog i år 2000 tilskud fra Vejdirektoratets Rådighedspulje til gennemførelse af en række projekter, primært omkring bymidten. Især 2 af projekterne

Læs mere