Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso"

Transkript

1 Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum Undersøgelsesprincip Beskriv fx fysiologiske, kemiske, tekniske principper der er baggrund for udførelse af undersøgelsen. Indikationer Vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel. Bestemmelse af minutvolumen. Kontraindikationer Nævn relevante diagnoser, symptomer og/eller tilstande, der forhindrer at patienten kan få udført undersøgelsen. Kommentar [MRG1]: I forbindelse med hvilke sygdomme/symptomer?? Graviditet og amning Beskriv særlige forholdsregler for gravide og ammende kvinder, der skal have udført undersøgelsen, herunder fx: I hvilke tilfælde er det tilladt at udføre undersøgelsen. Skal patientdosis nedsættes. Skal der holdes pause i amningen. Forberedelse PATIENTIDENTIFIKATION Patienten identificeres dels ved injektion af radioaktivt sporstof dels ved undersøgelse. Kontrollen består i patientens egen angivelse af navn og personnummer, som sammenholdes med journaloplysningerne. Er dette ikke muligt grundet patientens tilstand, kontrolleres data på patientarmbåndet med journaloplysningerne og pårørende hvis muligt. Ellers ingen forberedelse af patienten. Fremgangsmåde PRÆPARATION Udarbejdet af: Superbrugergruppen Godkendt af: Revideres senest: Dato/sign: Fil:ibu_ _VJ_06_2_HEH_2_1_3_Isotopkardiogr afi_med_volumenbestemmelse_ Faglig ansvarlig: Dato/sign.: Revisions ansvarlig: Erstatter dato: Nøgleord: Ændringslog: Kommentar [MRG2]: Er der restriktioner i patientens diæt? (fx kaffe, the eller lignende?? eller hydrering??)

2 Instruks Side 2 af 6 1. Fra en venflon anlagt i arm vene, trækkes 7 ml blod i en 10 ml sprøjte tilsat 0,5 ml heparin 100 i.e. Vend forsigtigt 5 gange. 2. Tilsæt 2 ml antikoaguleret blod til UltraTag hætteglasset. Vend forsigtigt henstår i 5 min. 3. Vend hætteglasset igen. 4. Tilsæt indholdet fra sprøjte I fra UltraTag æsken til hætteglasset. Vend forsigtigt 4-5 gange. 5. Tilsæt indholdet fra sprøjte II fra UltraTag æsken til hætteglasset. Vend forsigtigt 4-5 gange. 6. Tilsæt 3000 MBq 99MTc frisk 2 gangs eluat til hætteglasset Vend forsigtigt 4-5 gange incuber i 20min 2 x 450 MBq 99MTc UltraTag RBC optrækkes i 2 sprøjter. HOLDBARHED Skal anvendes inden 30 min. efter præparation. HØJRE OG VENSTRE VENTRIKEL RADIOAKTIVT LÆGEMIDDEL 99MTechnetium UltraTag RBC (Mallinckrodt) DOSIS 400 MBq (I) MBq (II) Begge sprøjter (med prop) måles omhyggeligt i lille holder i dosiskalibrator. Aktivitet og måletidspunkt noteres på skemaet. GAMMAKAMERA Trans Cam Kollimator: low energy, general purpose, parallelhulskollimator. PROJEKTIONER RAO 30, RAO 45, LAO 45 med 7 kaudalt ilt og LL 90. UNDERSØGELSE

3 Instruks Side 3 af 6 Patienten lejres på ryggen. Der anlægges to velfungerende venflon med trevejshaner i venstre henholdsvis højre mediale cubitalvene. Der tages blod fra til præperation. Vedrørende præperation se venligst separat instruks for RBC-mærkning. Der påsættes ekg-elektroder. Man sikrer sig veludtalte R-takker på ekg et. På højre side anlægges forlængerslange, som er fyldt med isotonisk saltvand. Det mærkede blod anlægges i forlængerslangen, idet man sikrer sig separation mellem saltvand og blod med en lille luftboble. Max. volumen af blod (bolus) 1,9 ml. PROGRAMPROTOKOL På Transcam vælges det aktuelle data-bibliotek (fx. PROVIO) og i dette vælges et tomt studie med patientnavn ISOTOPKARDIOGRAFI. Sv.t. denne protokol er der nu 6 enkelte delstudier startende med RAO-LIST, dette vælges. Herefter komer dialogvindue til syne. Under navn erstattes ISOTOPKARDIOGRAFI nu med patientens navn, under ID indtastes cpr. nr. Med curseren vælges ACQU, der trykkes ENTER x 2 og man er nu klar til optagelse. Linealen med kobolt kilder anbringes på venstre thorax-flade i midtklavikulærlinien, øverste knap ud for IC-4. Kameraet vinkles nu i RAO 30, begge kobolt-markører skal være synlige yderst til højre i billedfeltet (orientation 3). Der optages herefter et første passage studie, idet man ved studiets start injicerer bolus v.hj.a. 20 ml. isotonisk saltvand. Tidspunkt for bolusinjektion noteres på skema. Den tomme bolussprøjte + prop tælles i dosiskalbbratoren når alle optagelser er lavet. Aktiviteten og måletidspunktet noteres på skemaet. Næste studie RAO 45 vælges. Kameraet indstilles, markører skal stadig kunne ses yderst til højre i billedfeltet. 2. optagelse startes. Herefter fjernes kobolt markør. Anden bolus anlægges i forlængerslangen. Kamera indstilles i LAO 45 dvs. ca. 45 med 7 kaudalt tilt (for bedste separation af højre og venstre ventrikel og venstre atrium). 10 min. efter førstepassage studie, udtages fra venstre venflon 10 ml. Blodprøve 1, i en 10ml. Sprøjte. Tiden noteres. Der startes herefter optagelse i LAO-bolus, idet man optager 10 sec. før bolus v.hj.a. 20 ml. isotonisk saltvand injiceres. Tidspunkt for bolusinjektion noteres.

4 Instruks Side 4 af 6 Den tomme bolussprøjte tælles i dosiskalibratoren når alle studier er lavet. Aktivitet og tidspunkt noteres på skemaet. Man afventer nu fuld opblanding, 10 min. Herefter optages MUGA-studiet LAO 45 Tidspunkt for start noteres i skema. Optagelsen varer 900 sec. Efter 450 sec. udtages fra venstre venflon blodprøve 2, i en 10 ml sprøjte. Tiden noteres. Til dybdebestemmelse af hjertet flyttes kameraet nu i LL 90. Kamera så tæt på thorax som muligt. Kobolt-markører anbringes over hjertet. Herefter kan optagelse i LL foretages. Inden patienten rejser sig fra lejet, måles blodtryk. Blodprøverne lægges på lejet med ca. 10 cm s afstand fra kameraet (afstandspind findes i kasse med koboltmarkør) og tælles herefter i protokol benævnt BLOD. Blodprøverne tælles i dosiskalibratoren, vær tålmodig og vent til dosiskalibrator er faldet helt til ro, der må ikke trækkes op mens der måles. MATERIALE TIL ISOTOPKARDIOGRAFI 2 grønne venflon. 2 trevejshaner 1 forlængerslange 30 cm. 100 ml. 0.9% NaCl 2x20 ml. sprøjter (til injektion af bolus) 2x10 ml. sprøjter (nummererede 1 2), (blodprøver). 3x5 ml. sprøjter til NaCl for injektion og tilbagetrækning af blod, før egentlig blodprøve udtages. Blodprøveglas lilla hætte til B-ERY, VOLFRAKT (hæmatokrit). Ca. 400 MBq 99MTc mærket RBC, max. volumen 1,9 ml. Ca. 400 MBq 99MTcmærket RBC, max. volumen 1,9 ml. 3 stk. ekg-elektroder. FLOWSKEMA 1. optagelse Kamera i RAO 30, 0 kaudalt tilt Koboltmarkører over hjertet (øverste ud for IC-4). ses yderst th. 1. bolus i forlængerslange. Start computer, bolus injiceres, start stopur, notér tid. 2. optagelse. Kamera i RAO 45

5 Instruks Side 5 af 6 koboltmarkør som ved 1. optagelse. Start computer. 10 min. efter 1. inj. tages blodprøve 1. Gør klar til 3. optagelse 2 bolus lægges i forlængerslange. 3. optagelse. Kamera i LAO 45 med 7 kaudalt tilit. Koboltmarkører fjernes. Start computer, tæl til 10 (sec.) bolus inj. Start stopur, notér tid. Afvent opblanding (10 min.) 4. optagelse. Kamera i samme position. Start computer. Efter 450 sec. udtages blodprøve 2, notér tid. Obs! notér accepted og rejected antal slag. 5. optagelse. Kamera i 90. Pt. så tæt som muligt. koboltkilder over hjertet. start computer HUSK BT. 6. optagelse Blodprøverne lægges på lejet notér tid. Start computer. + målepind. Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis RADIOAKTIVT LÆGEMIDDEL: 99MTechnetium UltraTag RBC (Mallinckrodt) DOSIS: 2 x 450 MBq 99MTc UltraTag RBC optrækkes i 2 sprøjter. DOSIS (Højre og venstre ventrikkel)

6 Instruks Side 6 af MBq (I) MBq (II) Kommentar [MRG3]:?? Fortolkning og svar Resultaterne angives fx i tal, billeder og/eller kurver. Fortolk resultaterne. Ansvar og organisering Superbrugerne har ansvaret for at indholdet i denne instruks er korrekt og fyldestgørende. Den enkelte medarbejder har ansvaret for at kende og følge denne vejledning. Formularer Ikke relevant Definitioner Ikke relevant Referencer Bekendtgørelse nr. 954 af 23/10/ , stk. 2, 1) JCI (2008): BE.1, KP.2.1 DDKM (2009): Bilag/links Ikke relevant

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32

Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Emne: Dokumentbrugere: Bio KF, Læger KF Redaktør: Læge/bio12 Dokumentansvarlig: QA KF/PET Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Udløber: Version: C Niveau: Instrukser Godkendt af: 1) Formål

Læs mere

Bachelorprojekt 6. april 11. juni 2010

Bachelorprojekt 6. april 11. juni 2010 Anvendelsen af GMCP-SA som erstatning for ITLC-SG som fast fase ved kvalitetssikring af de 99m Tc-pertechnetate mærkede lægemidler Pentacis og Myoview ved tyndtlagskromatografi. Bachelorprojekt 6. april

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

CT-undersøgelse Patienten er en 77 årig kvinde, som kommer til kontrol i forbindelse med palliativ behandling for småcellet lungecancer.

CT-undersøgelse Patienten er en 77 årig kvinde, som kommer til kontrol i forbindelse med palliativ behandling for småcellet lungecancer. Cases Patientologi Følgende cases er udarbejdet af lektor Lissi Askholm Larsen. De er hver især baseret på observationer i to forskellige radiologiske afdelinger i Region Syddanmark som et led i empiriindsamling

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 Revideret d. 16. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 1.2 Elevernes UNILogin... 2 1.3 Rambøll Sprog... 2 1.3.1 Sikre

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop

Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop Indholdsfortegnelse 1. Kom godt i gang med STARK Tøjwebshop.... 2 1.1. Hvor og hvornår kan du tilgå STARK Tøjwebshoppen?... 2 2. Køb på STARK Tøjwebshop....

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik 0-C 2015 Indhold Rapporter og journaler... 3 1 Lydens hastighed i luft... 5 2 Bølgelængde af laserlys... 8 3 Brydning i akryl... 11 4 Hydrogenspektret...

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere