Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi"

Transkript

1 Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E O V E R L Æ G E M AV E TA R M PAT O L O G I R I G S H O S P I TA L E T

2 Materialets art Biopsier fra duodenum Biopsier fra ileum Resektater fra alle dele af tyndtarmen Billeder: Healthpages.org. Pathologyoutlines.com

3 Normal anatomi Tyndtarmen strækker sig fra pylorus til valvula ileocaecalis 6 meter lang i gennemsnit Duodenum er cm lang Jejunum udgør ca. 40 % af resten og ileum 60 %

4 Normal histologi Cellerne i tyndtarmen består af: - enterocytter - bægerceller - follikelassocieret epitel - paneth celler - endokrine celler - udifferentierede kryptceller - perikryptale myocytter - lymfoidt væv - lamina propria (hovedsagelig lymfocytter, plasmaceller og makrofager samt få eosinofile og mastceller) - Brünner kirtler

5 Normal histologi Villi varierer i de 3 dele med stor variation i duodeum, ensartede lange villi i jejunum og kortere, bredere villi i ileum Krypt-villus ratio er 1: 3-5 (aftager over lymfoide noduli og prominerende Brunner kirtler) Arkitekturen bedømmes på 4-5 villi i række Normalt op til 10 % (20 %) IEL (intraepiteliale lymfocytter) Lamina propria er normalt forholdsvis cellerrig

6 Tyndtarmens ikke-neoplastiske sygdomme MEDFØDTE FORANDRINGER - malrotation - hernier og abdominalvægsdefekter - atresi og stenose - duplikationer - medfødte divertikler - heterotopier

7 Billede: Meckels divertikel

8 Meckels divertikel Persisterende ductus vitellointestinalis 1-4 % af befolkningen 5 % af divertiklerne giver symptomer Ligger antimesenterielt 100 cm fra valvula ileocaecalis Fibrøs streng kan forbinde til navlen eller andre strukturer 2-5 cm lang Beklædt med tyndtarmsmucosa Indeholder ofte ektopisk væv oftest ventrikel eller pancreas

9 Billede: Netterimages.com Meckels divertikel

10 Meckels divertikel

11 Meckels divertikel

12 KURSUSKASSE CASE 2 Meckels divertikel med ektopisk ventrikelvæv SVAR: Meckels divertikel: 13 Ektopisk ventrikelvæv: 2 Tyndtarm + heterotop corpuslimhinde: 2

13 Metaplasi/heterotopi Foveolær metaplasi foveolært epitel, ingen kirtler Gastrisk heterotropi foveolært epitel, kirtler med hovedceller og parietalceller Pylorisk metaplasi intet foveolært epitel, kirtler af pylorisk type Pancreatisk heterotopi

14 En lille test Ved endoskopi ses noduli i duodenum hos 56-årig mand med uspecifikke øvre gastroentestinale gener Biopsier fra bulbus duodeni

15 En lille test

16 KURSUSKASSE CASE 8 Ektopisk ventrikelvæv SVAR: Ektopisk ventrikelvæv: 6 Gastrisk metaplasi: 5 Ektopisk gastrisk metaplasi: 1 Peptisk duodenitis: 3 Polyp med gastrisk mucosa: 1 Clearcelle karcinom: 1 NET: 1?: 1

17 Inflammatoriske og infektiøse forandringer Parasitter (giardia, cryptosporier, microsporidier) Orme (ascaris, strongyloides, schistosomisasis m.m) Bakterielle infektioner (E.coli, salmonella,campolybacter, clostridier, vibrio, aeromonas, yersinia, TB, MAI, actinocysose, brucellose, listeria, whipple, tropisk sprue, bartonella henselae) Svampe (candida, histoplasmose, aspergillus) Virale infektioner (rotavirus, adenovirus, norwalk, CMV, HIV) Erosiv duodenitis Helicobacter/peptisk duodenitis Mb crohn Eosinofil gastroenteritis

18 Billede: Giardia

19 KURSUSKASSE CASE 9 Giardia lamblia SVAR Giardia: 5 Lymfocytær inflammation: 1 Peutz-Jeghers polyp: 2 Follikulær hyperplasi: 1 Kryptosporidium: 1 FAP: 4 Whipple: 1 Cøliaki: 1 Juvenil polyp: 1 Lymfangiektasi: 1 Polyp: 1 Tubulovilløst adenom: 1 Sessil serrat adenom: 1?: 1

20 Whipples sygdom Tropheryma whippelii Billede: Pathologyoutlines.com

21 Atypiske mycobacterier Billede: Cardona DM, Layne A, Lagoo AS. Lymphomas of the gastro-intestinal tract - Pathophysiology, pathology, and differential diagnosis. Indian J Pathol Microbiol 2012;55:1-16

22 Yersinia En af de hyppigste årsager til bakteriel enteritis i den vestlige verden. Yersinia enterocolica og yersinia pseudotuberkulosis - gram negative coccobaciller. Appendicitis, ileitis, colitis og mesenteriel lymfadenitis. Normal selvlimiterende. Oftest ileum, højre colon og appendix. Suppurativ og granulomatøs inflammation ses sammen. Granulomer med lymfoid cuffing, mucosaulceration og lymfeknudeinvolvering. Apthøse ulcera. Diff. Diagnoser: salmonella, mycobakterier og Crohn især. Diagnose: PCR Billede: Pathologyoutlines.com

23 Billede: Pathologyoutlines.com CMV

24 Peptisk duodenitis Findes typisk i bulbus duodeni Oftest h. pylori i ventriklen - inflammation - foveolær metaplasi (der kan ses h. pylori i relation hertil) - reaktive enterocytter - intraepitelial lymfocytose (20-40 IEL/100 enterocytter) - (normal villøs arkitektur) - ødem og blødning i mucosa - Brunner kirtel hyperplasi

25 Peptisk duodenitis

26 Eosinofil gastroenteritis Gastrointestinal blødning Kvalme, opkastninger og diare Ofte perifer eosinofili Gastroentestinale eosinofile infiltrater i mucosa, muralt eller serosalt Ingen påviselig allergi eller parasittær infektion Op til 50 eosinofile pr. HPF Eosinofili er uspecifikt og diffentientialdiagnoserne mange

27 Malabsorption Cøliaki Refraktær cøliaki Kollagen sprue Tropisk sprue Mange af de i øvrigt nævnte tilstande kan føre til malabsorption

28 Cøeliaki Gluten-sensitiv enteropati Malabsorption som følge af skade på mucosa efter indtagelse af gluten-holdig føde hos genetisk prædisponerede Glutenfri kost fører til hurtig bedring af optagelse af næringsstoffer og reverterer mucosalæsionerne - med mindre refraktær cøliaki er udviklet

29 Cøeliaki Prævalens 0,05 0,2% i vesten Oftere kvinder Mange underdiagnosticerede Stærk genetisk komponent Kraftigt øget indidens hos pt med andre autoimmune lidelser Hvede gluten (gliadin), byg, rug og havre

30 Cøeliaki - symptomer Malabsoption f.eks. jernmangelanæmi Steatorre Abdominalkramper Opkastninger Vægttab Osteopeni Ataxi, epilepsi, perifer neuropati mm. Hos børn tvivselsproblemer, lav højde, muskeltab, hypotoni, udspilet mave og vandig diarre

31 Cøeliaki relaterede sygdomme Dermatitis herpetiformis og IgA nephropati NASH Autoimmun og cholestatisk leversygdom Diabetes type 1 Autoimmun thyroideasygdom Addisons sygdom Sjøgrens sygdom Rheumatoid arthritis Downs syndrom (20 gange øget hyppighed af CD) Lymfocytær colitis/gastritis Øget risiko for cancer (især lymfom, tyndtarmsadenokarcinom, oropharygeale karcinomer og esophagus carcinom).

32 Cøeliaki - diagnose Symptombillede Serologi: - IgA endomysial antistof - IgA tissue transglutaminase antistof - IgA og IgG antigliadin - antireticulin antistof - antismooth muscle actin antistof Positiv biopsi - altid sammen med ovenstående

33 Cøeliaki - histologi

34 Cøeliaki - histologi IEL CD3+/CD8+ T-lymfocytter hos normale Ubehandlet cøliaki: CD3+/CD8- dominerer Refraktær sprue: svær villusatrofi efter 6 mdr. strikt glutenfri diæt CD8- efter 6 mdr. glutenfri diæt tyder på begyndende lymfomudvikling Kan kompliceres efter en del år af kollagen sprue eller ulcerativ jejunoileitis Billede: U Volta og V Villanacci. Celiac disease: diagnostic criteria in progress. Cellular & Molecular Immunology (2011) 8,

35 Cøliaki - differentialdiagnoser Intraepiteliale lymfocytter Giardia (ses i lumen) Protein-intolerans (eosinofili) Tropisk sprue (IEL er i krypterne) Bakteriel overvækst (fokal IEL) Svær krypthypertrofisk villusatrofi Viral gastroenteritis Protein-intolerans Autoimmun enteropati (meget få IEL) Refraktær cøliaki (IEL er CD3+/CD8-) Tropisk sprue Bakteriel overvækst Common variable immundefekt (meget få plasmaceller)

36 Kollagen sprue/kollagen duodenitis Subepitelialt kollagen bånd >10 um Især hos pt med langvarig cøliaki (refraktær cøliaki), Ses også alene eller sammmen med kollagen gastritis og/eller kollagen colitis Især midaldrende Malabsorption 50% responderer på glutenfri kost immunsuppressiva 50% har progression og dør af malnutrition

37 KURSUSKASSE CASE 4 Kollagen sprue/kollagen duodenitis SVAR: Kollagen sprue: 12 Kronisk duodenitis: 1 Cøliaki: 9 Iskæmi: 1

38 Tropisk sprue Kronisk malabsorption Kronisk diare Tropiske områder Årsagen er ukendt men formodes at være postinfektiøs - f.eks. Bakteriel overvækst Hele tyndtarmen er som regel afficeret i modsætning til Cøliaki, hvor ileum normalt ikke er involveret

39 Aflejringssygdomme Amyloidose Hæmosiderose Hæmochromatose Billede: The daily sign out.

40 Iskæmiske forandringer Billedet er det samme i store træk, men der er mange udløsende faktorer Akut vaskulær okklusion (arteriel eller venøs trombose, emboli) Tilstande med lavt flow (hypotension, lavt kardielt output, shock) Arteriosklerose Mekanisk (intussusception, volvulus, hernia) Nekrotiserende enterocolitis Vaskulitis og vaskulopatier Hyperkoagulabilitet Medikamenter (kokain, digitalis, vasopressorer, p-piller) Vaskulær kompression (volvolus, intussusception, tryk på truncus coeliacus) Amyloidose Stråling Diabetes Billede:

41 68-årig kvinde reseceret 30 cm Tyndtarm med perforation Iskæmiske forandringer

42 Iskæmiske forandringer

43 Iskæmiske forandringer CA125 CK7 CDX2 CK20 MUC2 ER MUC5AC

44 Medikamenter Ergotamin Digitalis NSAID P-piller Immunsuppresion mm

45 Billede: Pathologyoutlines.com Hvad er dette?

46 Billede: Pathologyoutlines.com NSAID

47 Tyndtarmens neoplasier Incidens: 0,68/ ( SEER database) Median alder: 67 år Over halvdelen findes i duodenum Dernæst jejunums 30 proximale cm Meget sjældent i ileum (undtagen hos Crohn pt)

48 Disponerende faktorer FAP Crohns sygdom Coeliaki Peutz-Jeghers syndrom Juvenil polypose syndrom Langvarig ileostomi Billeder: Odze: Surgical pathology og teh GI tract, liver, biliary tract and pancreas. 2. edition 2009.

49 WHO klassifikation 2010 Ampullære Epiteliale tumorer Præmaligne læsioner Intestinal type adenomer - tubulært adenom - tubulovilløst adenom - villøst adenom Non-invasiv pancreatobiliær neoplasi (low grade) Non-invasiv pancreatobiliær neoplasi (high grade) Flad intraepitelial neoplasi (dysplasi, high grade) Karcinomer Adenokarcinom - Invasiv intestinal type - Pancreatobiliær Adenosquamøst karcinom Clear celle karcinom Hepatoidt karcinom Invasivt papillært adenokarcinom Mucinøst adenokarcinom Signetringcelle karcinom Planocellulært karcinom Udifferentieret karcinom Udifferentieret karcinom med osteoklast-lignende kæmpeceller Neuroendokrine neoplasier Mesenchymale tumorer Sekundære tumorer Tyndtarmen Epiteliale tumorer Præmaligne læsioner Adenom - tubulært - villøst - tubulovilløst Hamartomer Juvenil polyp Peutz-Jeghers polyp Karcinomer Adenokarcinom - mucinøst adenokarcinom - signetringcellekarcinom Adenosquamøst karcinom Medullært karcinom Planocellulært karcinom Udifferentieret karcinom Neuroendokrine neoplasier Mesenchymale tumorer Lymfomer Sekundære tumorer De mesenchymale og neuroendokrine tumorer gennemgås separat på kurset

50 Præmaligne læsioner Forholdsvis sjældne 80 % i ampullen Noninvasive papillære neoplasier og flad intraepitelial neoplasi er oftest associeret med karcinom og er langt mere sjældne end de intestinale typer Symptomer i ampullen: Galdevejsobstruktion, abdominalsmerter, vægttab, pancreatitis, cholelithiasis og choledocholithiasis

51 Præmaligne læsioner - intestinale Billede: Nobuyuki O et al. Intra-ampullary Papillary-Tubular Neoplasm (IAPN): Characterization of Tumoral Intraepithelial Neoplasia Occurring Within the Ampulla. Am J Surg Pathol. Dec 2010;34(12):

52 Præmaligne læsioner pancreatobiliære Billede: Nobuyuki O et al. Intra-ampullary Papillary-Tubular Neoplasm (IAPN): Characterization of Tumoral Intraepithelial Neoplasia Occurring Within the Ampulla. Am J Surg Pathol. Dec 2010;34(12):

53 Præmaligne læsioner i ampullen Differentialdiagnoser: Reaktiv atypi (ved f.eks. Lithiasis) Intraduktal papillær mucinøs neoplasi (IPMN) (disse kan have en intestinal morfologi, der kan være næsten umulig at skelne fra primære ampullære adenomer her hjælper klinikken) Adenokarcinom fra pancreas og galdegange Invasion adenom i periampullære dukter omgivet af glat muskulatur fra spincter Oddi kan ligne invasion men mangler stromal reaktion

54 Intestinal versus pancreatobiliær neoplasi CK7 CK20 CDX2 MUC5AC MUC2 MUC1 (EMA) Intestinal type Pancreatobiliær type -/ / /+ (-) +/- - + Figur til højre: Nobuyuki O et al. Intra-ampullary Papillary-Tubular Neoplasm (IAPN): Characterization of Tumoral Intraepithelial Neoplasia Occurring Within the Ampulla. Am J Surg Pathol. Dec 2010;34(12):

55 TNM Papilcancere T1 tumor i ampul/sphincter T2 tumor invaderer duodenums væg T3 tumor invaderer pancreas T4 tumor invaderer peripancreatisk bløddelsvæv eller andre nærliggende organer Tyndtarmstumorer T1 tumor invaderer lamina propria, muscularis mucosa eller submucosa T2 tumor invaderer muscularis propria T3 tumor invaderer subserosa eller ikke peritonealiseret perimusculært væv med under 2 cm extension T4 tumor perforerer peritoneum eller invaderer andre organer eller ikke peritonealiseret væv med over 2 cm extension (TNM Classification of Malignant tumours, 7th edition, 2009)

56 Adenokarcinom i papil Billede: Nobuyuki O et al. Intra-ampullary Papillary-Tubular Neoplasm (IAPN): Characterization of Tumoral Intraepithelial Neoplasia Occurring Within the Ampulla. Am J Surg Pathol. Dec 2010;34(12):

57 Papilcancer adenokarcinom instinal type

58 Papilcancer adenokarcinom intestinal type

59 Indvækst i pancreas

60 Peripancreatisk vækst

61 B- celle lymfom i tyndtarmen Lymfomer i tyndtarmen udgør % af de maligne tumorer Fraset IPSID oftest i 7. decade Ofte immundefekte Oftest diffust storcellet B-celle lymfom (50 %) MALT lymfomer (herunder også IPSID immunoproliferative small-intestinal disease) Mantle celle lymfom Follikulært lymfom

62 Symptomer ved lymfom Abdominalsmerter Vægttab Tarmobstruktion Kvalme Opkastninger Intraabdominal masse Perforation Diare

63 Diffust storcellet B-celle lymfom

64 Follikulært lymfom

65 T-celle lymfom CD3 CD5 CD8 granzymb Enteropati associeret T-celle lymfom udgør % af T-celle lymfomer i tyndtarmen Er stærkt associeret med cøliaki! Billede: Cardona DM, Layne A, Lagoo AS. Lymphomas of the gastro-intestinal tract - Pathophysiology, pathology, and differential diagnosis. Indian J Pathol Microbiol 2012;55:1-16

66 Sekundære tumorer i tyndtarmen 2,5 gange hyppigere end primære tumorer Direkte indvækst fra colon, pancreas og ventrikel Intraperitoneal spredning (f.eks. fra ovarier) Lymfohæmatogen embolisering (oftest melanom, pulmonalcancer og mammacancer) Melanom er det hyppigste og er praktisk talt aldrig primært Sidder i væggen ikke i mucosa

NOTER I GASTROENTEROLOGI

NOTER I GASTROENTEROLOGI NOTER I GASTROENTEROLOGI Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Forår 2010 Side 1 af 78 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Oesophagus, spiserøret Klinik Infektiøs oesophagitis Candida albicans oesophagitis

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere

Forskellige tilgange til gastro-patologien

Forskellige tilgange til gastro-patologien Forskellige tilgange til gastro-patologien HUSK ALTID din egen afdelingsinstruks Epitheliale tumorer i colon og rectum Rikke Hagemann-Madsen Overlæge, Klinisk Patologisk Afdeling, Vejle Sygehus Lillebælt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis April 2011 DPCG Kliniske retningslinier for cancer pancreatis 2011 Side 2/110 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INCIDENS,

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA September 2015 1 Indhold Anvendte forkortelser og betegnelser... 5 Forord... 7 Arbejdsgruppe... 9 Introduktion...

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark Kliniske retningslinier for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA Juni 2009 1 FORORD... 5 ARBEJDSGRUPPER... 6 INDLEDNING... 7 PATOLOGI... 9 HISTOLOGISKE TYPER... 9 Follikulært

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VISITATION, DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL AF CANCER ANI

RETNINGSLINIER FOR VISITATION, DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL AF CANCER ANI RETNINGSLINIER FOR VISITATION, DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL AF CANCER ANI 2010 DANSK ANALCANCER GRUPPE (DACG) DANSKE MULTIDISCIPLINÆRE CANCER GRUPPER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1. DANSK

Læs mere

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Kompendium. Vol. I Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 1. udgave 1996 Ken Lunn 2. udgave 1999 Ken Lunn Mangfoldiggørelse af indholdet

Læs mere

Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel

Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Alastair Hansen Patologi-besvarelsen (gælder alle -itiser ) for leverbiopsi. Konklusion: 1. Terapirelevant histologisk diagnose (aktivitet/kronicitet)= Første del.

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose, behandling og kontrol Polyposeregistret Hvidovre Hospital & Danish Colorectal Cancer Group Indhold Sygdommen... 3 Spigelman klassifikation...

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) April 2012 Gastroenheden - Polyposeregistret Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Polyposeregistret/Danish Colorectal Cancer Group Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose,

Læs mere

NOTER I MAMMASYGDOMME

NOTER I MAMMASYGDOMME Forår 2010 Københavns Universitet NOTER I MAMMASYGDOMME Af Asma Bashir, stud med INDHOLDSFORTEGNELSE Anatomi Klinik Objektiv undersøgelse Paraklinisk undersøgelse Mastitis Fedtnekrose Fibroadenomatose

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Klassifikation af medicinske leversygdomme. Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO

Klassifikation af medicinske leversygdomme. Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO Klassifikation af medicinske leversygdomme AH BV Hepatocyt sygdom galdevejssygdom Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO NRH akut kronisk Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Alastair Hansen

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel uden synlig blødning

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel uden synlig blødning 1 Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel uden synlig blødning Forfattere og korrespondance Jens Frederik Dahlerup (tovholder), Martin Eivindson, Bent Ascanius Jacobsen, Nanna Martin

Læs mere