Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade"

Transkript

1 Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune

2 Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo Dato: Version: 01 Projekt nr.: MOE A/S Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: CVR nr.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål Scenarier Vejgeometri Tværprofiler Generelt for alle scenarier Vejgeometri - Scenarie Lukning af Porcelænshaven mod Smallegade Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej Ensretning af Porcelænshaven Etablering af modstrøm cykelbane på Porcelænshaven Signalregulering af krydset Virginiavej / Smallegade Nedlæggelse af signalanlæg på Frederiksvej / Søndre Fasanvej Lukning af Mathildevej Etablering af midterareal på Søndre Fasanvej Vejgeometri - Scenarie Etablering af midterhelle ved krydsene Porcelænshaven og Virginiavej Etablering af længdeparkering i den sydlige side af Smallegade Signalregulering af krydset Porcelænshaven Søndre Fasanvej Nedlæggelse af signalanlæg på Frederiksvej / Søndre Fasanvej Etablering af midterareal på Søndre Fasanvej Vejgeometri - Scenarie Etablering af midterhelle ved krydsene Porcelænshaven og Virginiavej Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej Etablering af midterareal på Søndre Fasanvej ved krydset med Porcelænshaven Parkering Trafikfordeling i det omkringliggende vejnet Eksisterende trafikfordeling Scenarie Porcelænshaven kvarter Søndre Fasanvej Frederiksvej Mathildevej Scenarie Porcelænshaven kvarter Søndre Fasanvej Frederiksvej Mathildevej Scenarie Porcelænshaven kvarter Søndre Fasanvej Frederiksvej Mathildevej Kapacitets- og signalvurdering Generelt for de tre scenarier Scenarier Byggepladstrafik Vareindlevering til Porcelænshaven kvarter Scenarie Scenarie Scenarie Side 3

4 8 Anlægsoverlag Generelle for alle scenarier Scenarie Scenarie Scenarie Vurdering og opsummering Vejgeometri- vejudformning vurdering Parkering Trafikfordeling Kapacitets- og signalvurdering i kryds Varelevering Skønnet anlægsspris Samlede vurdering Konklusion og anbefaling Side 4

5 1 Indledning Frederiksberg Kommune har anmodet om en overordnet trafikal vurdering og analyse af de tre resulterende helhedsløsninger/scenarier efter den afholdte workshop den 5. september Foruden dette notat er der udarbejdet et baggrundsnotat Notat 01. Baggrundsnotat, Notat 02. Kortlægningsnotat og Notat 03. Opsætning af scenarier. 1.1 Formål Dette notat har til formål at beskrive en række trafikale forhold, baseret på nye tiltag som foreslået i de 3 scenarier, beskrevet herunder: Vejgeometri og tværprofiler undersøgelse af pladsmuligheder for at etablere de nye tiltag i sammenligning med det eksisterende forhold, samt identifikation af pladsudfordringer. Parkering at angive antal p-pladser, der skal nedlægges i hvert scenarie. Trafikfordeling på det omkringliggende vejnet beregning af trafikken i spidstime for de tre scenarier. Kapacitetsanalyse hvordan den nye trafikfordeling og vej- eller krydsudformning vil påvirke det omkringliggende vejnet. Signalanalyse - trafikale vurderinger i forhold til trafiksikkerhed, kødannelser og ventetid. Byggepladstrafikken trafikafvikling af Diakonissestiftelsens byggepladstrafik i hvert scenarie, trafikale konsekvenser. Varelevering i Porcelænshaven kvarter Anlægsoverlag at angive en skønnet anlægsspris for de forskellige tiltag i hvert scenarie. Konsekvenserne af de tre scenarier bliver sammenlignet efter analysen for at vurdere den bedste løsning. Notatet indeholder derfor en konklusion samt anbefaling. 1.2 Scenarier Det er foretaget en trafikal vurdering af tre forskellige scenarier i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade. Scenarierne er beskrevet i notatet Notat 03. Opsætning af scenarier. I alle tre løsningsforslag indgår følgende tiltag: - I krydset Peter Bangs Vej/Lindevangs Allé fjernes fodgængerfeltet i den vestlige side på tværs af Peter Bangs Vej og cyklisternes krydsning i forbindelse med den grønne cykelsti forbedres. - Busfremkommelighedsprojektet på Peter Bangs Vej planlægger et doseringsanlæg, dvs. udbygning af det eksisterende signalanlæg, øst for krydset med Orla Lehmanns Vej. Det foreslås derfor at forbyde venstresvinget fra Orla Lehmanns Vej mod Peter Bangs Vej. - Etablering af en cykelsluse over pladsen ved Solvej for at forbedre cykelforbindelsen gennem vejlukningen frem til krydset med Smallegade. Side 5

6 De tre scenarier opsummeres på nedenstående figur. SCENARIE 1 SCENARIE 2 SCENARIE 3 Porcelænshaven kvarter: Lukning af Porcelænshaven mod Smallegade Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej Ensretning af Porcelænshaven fra Søndre Fasanvej til forbindelse med Virginiavej Signalregulering af krydset Virginiavej / Smallegade Porcelænshaven kvarter: Etablering af midterheller på Smallegade ved krydsene med Porcelænshaven og Virginiavej Venstresvingsforbud fra Smallegade mod Porcelænshaven Etablering af længdeparkering i den sydlige side af Smallegade mellem Søndre Fasanvej og Porcelænshaven Signalregulering af krydset Porcelænshaven / Søndre Fasanvej Porcelænshaven kvarter: Etablering af midterheller og svingbaner på Smallegade ved krydsene med Porcelænshaven og Virginiavej Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej Etablering af et midterareal med svingbane og krydsningshelle på Søndre Fasanvej ved krydset med Porcelænshaven Diakonissestiftelsen byggepladstrafik: Afvikling via Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej med højre ind og højre ud Etablering af automatiske pullerter ved Søndre Fasanvej / Dronningensvej Diakonissestiftelsen byggepladstrafik: Afvikling via Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej med højre ind og højre ud. Byggepladstrafikken mod Søndre Fasanvej tilkobles til den nye signalregulering i krydset Porcelænshaven / Søndre Fasanvej Diakonissestiftelsen byggepladstrafik: Afvikling via Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej med højre ind og højre ud Etablering af automatiske pullerter ved Søndre Fasanvej / Dronningensvej Søndre Fasanvej Frederiksvej : Nedlæggelse af signalanlægget i krydset Frederiksvej / Søndre Fasanvej samt lukning af Mathildevej Etablering af midterareal med krydsningshelle på Søndre Fasanvej - Frederiksvej - Mathildevej Søndre Fasanvej Frederiksvej : Nedlæggelse af signalanlægget i krydset Frederiksvej / Søndre Fasanvej Etablering af midterareal med krydsningshelle på Søndre Fasanvej - Frederiksvej Mathildevej Søndre Fasanvej Frederiksvej : Lukning af Mathildevej mod Søndre Fasanvej Figur 1 Scenarier hvor de trafikale konsekvenser vurderes. Side 6

7 2 Vejgeometri Tværprofiler De foreslåede tiltag kan have en betydning for den eksisterende vejudformning bl.a. ved indsnævring af køresporbredde, nedlæggelse af kørespor, nedlæggelse af parkering, eller ændring i kørebaneafmærkning. Pladsbehovet er derfor kontrolleret for de konkrete tiltag i hvert scenarie, og det er vurderet, om ændringer i forhold til den eksisterende vejudformning opfylder anbefalingerne i vejreglerne. Der er foretaget en supplerende opmåling på vejene Smallegade, Søndre Fasanvej, Porcelænshaven og Virginiavej med det formål at sammenligne med det digitale grundkort af området. Opmålingerne blev udført af MOE A/S torsdag i uge med en afstandsmåler (laser) og målehjul. 2.1 Generelt for alle scenarier Krydset Peter Bangs Vej / Lindevangs Allé Ændring af linjeføringen af Den Grønne Sti, så den kan føres dobbeltrettet på tværs af Peter Bangs Vej, vil medføre lukning af Lindevangs Allé mod Peter Bangs Vej, ændring af forløb delvist gennem Diakonissestiftelsens grund, flytning af overkørsel og ændring af signalreguleringen. Den eksisterende kørebanebredde på Lindevangs Allé er for smal til både at etablere dobbeltrettet cykelfelt og dobbeltrettet trafik. Lukningen af vejen vil sikre cyklisternes krydsning på tværs af Peter Bangs Vej og forbedre trafikafviklingen på Diakonissestiftelsens grund, da de mange cyklister på den grønne sti adskilles fra trafikken. Lukning af vejen mod Peter Bangs Vej vil medføre, at Lindevangs Allé bliver en blind vej og der skal derfor sikres plads til en vendeplads, hvilke kan betyde fjernelse af 1-2 p-pladser og ombygning af pladsarealet vest for Lindevangs Allé. Fjernelse af fodgængerfeltet på Peter Bangs Vej i den vestlige side vurderes ikke at have stor betydning for den eksisterende vejudformning, da kørebanens bredde ikke bliver indsnævret. Stopstregen vil blive flyttet frem til krydset, hvilket kan være med til at forbedre bus- og bilfremkommeligheden. Fodgængerfeltet ligger dog tæt på busstoppestederne lige efter krydset mod vest, og fjernelse af fodgængerfeltet vil derfor være en forringelse for fodgængere. N Figur 2 Linjeføring af den grønne sti på tværs af Peter Bangs Vej. Side 7

8 Hvis den eksisterende krydsudformning bevares, bør det overvejes at forbedre cyklisternes trafiksikkerhed på tværs af krydset, da mere trafik på Diakonissestiftelsens grund medfører øget risiko for konflikter med cyklister fra Den Grønne Sti. Som minimum bør det overvejes at etablere cykelfelter på tværs af krydset, ét i hver retning, og at tilslutningen af den dobbeltrettede cykelsti inde på Diakonissestiftelsens grund til krydset indtænkes med fokus på cyklisterne trafiksikkerhed i de videre planer for udbygningen på grunden. N Figur 3 Etablering af cykelfelter på tværs af krydset Peter Bangs Vej / Lindevangs Allé. Solvej- cykelforbindelse Etableringen af cykelsluser over pladsen ved Solvej skal være med til at forbedre cykelforbindelsen til og fra Smallegade. Det anbefales at placere cykelsluser i begge sider af pladsen, så Solvej forbindes mod krydset med Porcelænshaven og med krydset med Virginiavej. Den eksisterende belægning og inventar på pladsen samt beplantning vurderes at være værdifuld og giver byrummet karakter. Det anbefales derfor at finde en løsning ved anlæggelse af cykelsluser, hvor belægningen, inventar og beplantning bevares så vidt som muligt. Figur 4 Etablering af cykelsluser over pladsen på Solvej. Side 8

9 2.2 Vejgeometri - Scenarie 1 Den nedenstående figur viser de forslåede tiltag i scenarie 1. N Figur 5 Scenarie 1, foreslåede tiltag Lukning af Porcelænshaven mod Smallegade I scenarie 1 bliver Porcelænshaven en blind vej mellem Smallegade og strækningen der forbinder Virginiavej. Det eksisterende tværprofil på Porcelænshaven på denne delstrækning er meget smalt, med en kørebane på 4,70 meter bred. Der er lagt kørekurvene for en personbil (5 meter) i programmet Autoturn. Kørekurvene viser, at hvis en bil skal vende i krydset ved Smallegade, skal den benytte fortovsarealet på Porcelænshaven, samt det chausséstensbelagte hjørne i den østlige side af krydset, som ikke er vejareal. Da der ikke kan etableres en egentlig vendeplads inden for vejarealet, skal man derfor bakke og vende i private indkørsler eller ved stikvejen mod Virginiavej. Trafik, som har behov for at vende vurderes dog at være begrænset. Kørslen på den strækning vil være mest relateret til den eksisterende parkeringskælder som ligger syd for krydset. Trafikken til og fra parkeringskælderen vil afvikles ved venstre ind og højre ud. Side 9

10 N P-kælder Figur 6 Vendeplads ved krydset Porcelænshaven/Smallegade. Kørekurver personbil 5 meter. Scenarie Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej Ensretning af Porcelænshaven I scenarie 1 skal trafikken fra Porcelænshaven afvikles ved krydset Virginiavej / Smallegade. I dag er der længdeparkering i begge sider af Virginiavej og to biler kan ikke passere forbi hinanden. Ved nedlæggelse af længdeparkeringen i den vestlige side, vil kørebanen blive 6 meter bred, hvilket er tilstrækkeligt for en dobbeltrettet vej med forventet hastighed på 30 km/t og uden cykelfaciliteter. Figur 7 Tværprofil på Virginiavej i scenarie 1. Kørebanen på den eksisterende delstrækning mellem Porcelænshaven og Virginiavej er 4,7 meter bred. Vejen er i dag en blind vej med smal kørebane og dobbeltrettet trafik, men den afvikler kun trafikken til parkeringskælderen ved nr. 5A. Ved åbning mod Virginiavej vil trafikken øges og det kan forventes at mødesituationer vil opstå oftere. Jf. vejreglerne anbefales, at køresporsbredden Side 10

11 skal være 2,5 meter med en forventede hastighed på km/t. Dette giver en samlet kørebane på 5 meter. Det kan medføre, at bilerne kører ovenpå de smalle fortove, når de skal passere forbi hinanden. I overliggeren i T-krydset, er der etableret vinkelrettet parkering ved børneinstitutionen, hvilket ved en åbning, ikke vurderes hensigtsmæssigt, da mødesituationer og konflikter mellem parkerende biler og svingende trafikanter kan opstå Etablering af modstrøms cykelbane på Porcelænshaven I scenarie 1, foreslås at etablere en modstrøms cykelbane på Porcelænshaven, på den ensrettede strækning frem til Frederiksberg Have. Cykelbanen anbefales at have en minimumsbredde på 1,5 meter. Uden at indsnævre de eksisterende fortove, som er meget smalle, vil kørebanen blive 3,1 meter bred. Den smalle kørebane sammen med modstrømscykelbanen øger risikoen for at bilerne kommer til at køre på modstrømscykelbanen, når de skal overhale cyklister som kører i samme retning. Desuden kan skråparkering i den vestlige side af cykelbanen skabe konflikter, når parkerede biler bakker ud. Figur 8 Tværprofil på Porcelænshaven i scenarie Signalregulering af krydset Virginiavej / Smallegade Figur 6 viser hvor brede kørespor vil blive i det foreslåede signalregulerede kryds på Virginiavej/ Smallegade. Den eksisterende kørebane på Smallegade er 7,5 meter plus en 1,8 meter bredt parkeringsbane. Køresporene på Smallegade i retningerne mod vest og mod øst bliver 3,25 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt i forhold til afvikling af bustrafikken og hastigheden på vejen. Venstresvingsbanen på Smallegade bliver 2,8 meter, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt. Kørespor på Virginiavej bliver 3 meter bred. Side 11

12 N Figur 9 Etablering af signalreguleret kryds på Virginiavej / Smallegade scenarie 1 Svingbevægelser mod Virginiavej er kontrolleret med en lastbil på 12 meter. For at en lastbil på 12 meter kan foretage både højre- og venstresving fra Smallegade mod Virginiavej skal stopstregerne trækkes tilbage. På Virginiavej vil det også betyde fjernelse af 3 p-pladser i den østlige side. Det er vist på nedenstående figur. N Figur 10 Svingbevægelser med en lastbil på 12 meter til Virginiavej scenarie 1. Side 12

13 2.2.5 Nedlæggelse af signalanlæg på Frederiksvej / Søndre Fasanvej Lukning af Mathildevej Etablering af midterareal på Søndre Fasanvej I dag er der venstre- og højresvingsbane på Søndre Fasanvej i krydset med Frederiksvej, hvilket giver mulighed for at etablere et midterareal med et krydsningshelle. Mathildevej bliver lukket og det etableres en overkørsel på Frederiksvej. N Figur 11 Nedlæggelse af signalanlæg på Frederiksvej/Søndre Fasanvej scenarie 1. Hvis der ønskes et længere midterareal på Søndre Fasanvej, vil det betyde fjernelse af parkeringspladser på vejen, samt flytningen af bustoppesteder. Denne udformning er ikke yderligere vurderet. Side 13

14 2.3 Vejgeometri - Scenarie 2 Den nedenstående figur viser de forslåede tiltag i scenarie 2. N Figur 12 Scenarie 2, foreslåede tiltag Etablering af midterhelle ved krydsene Porcelænshaven og Virginiavej Ved nedlæggelse af længdeparkeringen kan der etableres midterheller på Smallegade ved krydsene med Porcelænshaven og Virginiavej. Køresporene på Smallegade bliver mellem 3,25 meter og 3,30 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt mht. til bustrafikken og hastigheden på vejen. Venstresvingsbane mod Virginiavej og midterhelle ved Virginiavej bliver 2,8 meter bred. Midterhellen ved Porcelænshaven bliver ca. 2,5 meter bred og forlænges i den østlige side, så venstresving fra Smallegade bliver forbudt. Venstresving fra både Porcelænshaven og Virginiavej mod Smallegade er forbudt for motorkøretøjer, ikke for cyklister. Det anbefales derfor at opbygge midterhellerne, så venstresvingende cyklisterne får et støttepunkt. Side 14

15 N Figur 13 Etablering af midterheller på Smallegade scenarie Etablering af længdeparkering i den sydlige side af Smallegade På grund af det planlagte busfremkommelighedsprojekt på Peter Bangs Vej Smallegade, flyttes det eksisterende bustoppested på Smallegade i den sydlige side ved krydset med Søndre Fasanvej. Dette giver mulighed for at flytte den eksisterende beplantede sidehelle tættere på krydset og etablere længdeparkering med parkeringsbane på 2 meter. Cykelstien føres bagom længdeparkering. Der er mulighed for at etablere en skillehelle på ca. 2,3 meter mellem parkeringsbanen og cykelstien, som kan forebygge uheld mellem cyklister og udstigende fra de parkerede biler. Figur 14 Eksisterende beplantede sidehelle ved krydset Smallegade/Søndre Fasanvej Den nedenstående skitse viser det foreslåede tiltag for at skabe flere parkeringspladser. Side 15

16 N Figur 15 Etablering af længdeparkering scenarie Signalregulering af krydset Porcelænshaven Søndre Fasanvej Ved nedlæggelse af længdeparkering i den vestlige side, og flytningen og udvidelsen af den eksisterende midterhelle tættere på krydset, kan der skaffes plads til etablering af et signalreguleret kryds, hvor køresporene mindst er 3,25 meter på Smallegade. Midterhellen skal placeres så en lastbil på 12 meter kan foretage venstresving fra Porcelænshaven. Kørekurverne viser, at højresving fra Porcelænshaven for en lastbil på 12 meter kan ikke lade sig gøre uden at køre ovenpå venstresvingbane på Søndre Fasanvej. Hvis stopstregen flyttes længere mod nord, vil krydset komme tæt på signalreguleringen i krydset Søndre Fasanvej/Peter Bangs Vej/Smallegade. Det anbefales derfor at forbyde højresving for lastbiler. Kørebanens bredde på Porcelænshaven er 5,2 meter, hvilket giver en køresporsbredde på 2,6 meter, som er meget smalt. Hvis 2 lastbiler mødes er der risiko for, at man ikke kan passere hinanden på Porcelænshaven hvilket kan medføre bakning ud i krydset. Det kan derfor ikke anbefales at etablere et signalreguleret kryds med dobbeltrettet trafik på Porcelænshaven, da der ikke plads på Porcelænshaven og der derfor kan opstå trafiksikkerhedsproblemer. Hvis det ønskes at etablere et signalreguleret kryds med dobbeltrettet trafik på Porcelænshaven, vil det kræve en udvidelse af kørebanen på Porcelænshaven frem til krydset, hvilket kun kan ske ved ekspropriation af ejendom. Side 16

17 N Figur 16 Etablering af signalreguleret kryds scenarie Nedlæggelse af signalanlæg på Frederiksvej / Søndre Fasanvej Etablering af midterareal på Søndre Fasanvej I dag er der venstre- og højresvingsbane på Søndre Fasanvej i krydset med Frederiksvej. Det betyder, at der er mulighed for at etablere et midterareal med en krydsningshelle. Se afsnit Ingen ændring på Søndre Fasanvej ved krydset med Mathildevej. I tilfælde af, at der ønskes et længere midterareal på Søndre Fasanvej, vil det betyde fjernelse af parkeringspladser på vejen, samt flytning af bustoppesteder. Den udformning er ikke vurderet yderligere i rapporten. Side 17

18 2.4 Vejgeometri - Scenarie 3 Den nedenstående figur viser de forslåede tiltag i scenarie 3. N Figur 17 Scenarie 3, foreslåede tiltag Etablering af midterhelle ved krydsene Porcelænshaven og Virginiavej Ved nedlæggelse af længdeparkeringen kan der etableres midterheller på Smallegade ved krydsene med Porcelænshaven og Virginiavej. Køresporene på Smallegade bliver 3,25 3,30 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt i forhold til afvikling af bustrafikken og hastigheden på vejen. Der etableres venstresvingsbane i begge kryds, og midterhellerne bliver mellem 2,7 og 2,8 meter brede. Venstresving fra både Porcelænshaven og Virginiavej bliver forbudt. Venstresving fra både Porcelænshaven og Virginiavej mod Smallegade er forbudt for motorkøretøjer, ikke for cyklister. Det anbefales derfor at opbygge midterhellerne, så venstresvingende cyklisterne får et støttepunkt. Side 18

19 N Figur 18 Etablering af midterheller på Smallegade scenarie Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej I dag er der længdeparkering i begge sider af Virginiavej og to biler kan ikke passere forbi hinanden. Ved nedlæggelse af længdeparkeringen i den vestlige side, vil kørebanen blive 6 meter bred, hvilket er tilstrækkeligt for en dobbeltrettet vej med forventet hastighed på 30 km/t og uden cykelfaciliteter. Kørebanen på den eksisterende delstrækning mellem Porcelænshaven og Virginiavej er 4,7 meter bred. Vejen er i dag en blind vej med smal kørebane og dobbeltrettet trafik, men den afvikler kun trafikken til parkeringskælderen ved nr. 5A. Ved åbning mod Virginiavej vil trafikken øges og det kan forventes at mødesituationer vil opstå oftere. Jf. vejreglerne anbefales, at køresporsbredden skal være 2,5 meter ved en forventet hastighed på km/t. Det giver en kørebane på 5 meter. Det kan medføre, at bilerne kører ovenpå de smalle fortove, når de skal passere forbi hinanden. I overliggeren i T-krydset er der vinkelrettet parkering ved børneinstitutionen, hvilket ved en åbning ikke vurderes hensigtsmæssigt, da mødesituationer og konflikter mellem parkerende biler og svingende trafikanter kan opstå Etablering af midterareal på Søndre Fasanvej ved krydset med Porcelænshaven I dag er der etableret en midterhelle syd for krydset samt midterareal og venstresvingsbane. Det foreslås at flytte midterhellen tættere på krydset, så krydsningsmulighederne for cyklister mod Porcelænshaven forbedres. Side 19

20 N Figur 19 Etablering af midterareal på Søndre Fasanvej ved krydset med Porcelænshaven scenarie 3 Midterhellen skal placeres således at en lastbil på 12 meter kan foretage venstresving fra Porcelænshaven. Hvis der ønskes et længere midterareal på Søndre Fasanvej, vil det betyde fjernelse af parkeringspladser på vejen, samt flytningen af busstoppesteder. Denne udformning er ikke yderligere vurderet. Side 20

21 3 Parkering De foreslåede tiltag i hvert scenarie kan kræve fjernelse af eksisterende parkeringspladser. Det er vurderet, hvor mange p-pladser der skal nedlægges i hvert scenarie. Beregningen af antallet af p- pladser der skal fjernes tager udgangspunkt i at en p-plads er 6 meter lang. Den nedenstående tabel viser antallet af p-pladser der skal nedlægges. Nedlæggelse Smallegade Søndre Fasanvej Søndre Fasanvej Virginiavej Antal p- af p-pladser ved Porcelæns- ved Frederiksvej pladser i haven alt Sydlige Nordlige Vestlige Østlige Vestlige Østlige Vestlige Østlige side side side side side side side side SCENARIE SCENARIE 2-8 (*) SCENARIE (**) Tabel 1 Nedlæggelse af eksisterende p-pladser. (*) Det etableres 8 nye p-pladser i den sydlige side (**) Det etableres 2 nye pladser i den vestlige side Det kan ses ud fra tabellen at etableringen af scenarie 3 vil nedlægge det største antal af eksisterende p-pladser. I afsnit 6 beskrives konsekvenserne for parkering i byggeperioden ved Diakonissestiftelsens ny byggeriprojekt. Side 21

22 4 Trafikfordeling i det omkringliggende vejnet Ud fra de foretagne trafiktællinger i august 2013 (se Notat 02. Kortlægning) er trafikfordelingen beregnet i de forskellige scenarier på det omkringliggende vejnet. Spidstimetrafikken er fastlagt til 12 % af ÅDT. Den fastlagte procentdel til spidstimetrafik ligger lidt højere end Frederiksberg standard, som plejer at være mellem 8 og 10 %. Det er alligevel valgt at forhøje spidstimetrafik til 12 % for at gennemføre kapacitetsberegninger på den sikre side. På den måde sikres også den mulige trafikstigning i fremtiden. Trafikfordelingen bruges som udgangspunkt for at gennemføre kapacitetsberegninger i de nye krydsudformninger og for at vurdere trafikbelastning på det omkringliggende vejnet. 4.1 Eksisterende trafikfordeling Porcelænshaven kvarter: Bemærk, at venstresvinget fra Porcelænshaven og Virginiavej mod Smallegade er forbudt i dag. Trafiktællingerne viste dog, at en stor del af trafikanterne foretager det ulovlige venstresving. Side 22

23 Søndre Fasanvej Frederiksvej Mathildevej: Side 23

24 4.2 Scenarie Porcelænshaven kvarter Beregningen af trafikfordelingen medtager følgende forudsætninger: Alt eksisterende biltrafik fra Porcelænshaven mod Smallegade flyttes til Virginiavej pga. vejlukning, og det bevares sammen retningsfordeling. Alt eksisterende biltrafik fra Porcelænshaven mod Søndre Fasanvej (ÅDT 208+ ÅDT 128) flyttes til krydset Virginiavej / Smallegade, og fordeles ligeligt mellem svingning til venstre og til højre. Figur 20 Trafikfordeling i Porcelænshaven Kvarter scenarie 1. Trafikken på Virginiavej og på strækningen mellem Porcelænshaven og Virginiavej øges markant. Der kan forventes en ÅDT på ca biler, hvilket er en femdobling af trafikken. Strækningen mellem Porcelænshaven og Virginiavej har i dag en meget begrænset trafik, som er mest boligrelateret. Strækningen er smal og den øgede trafik kan komme til at genere beboerne. Samtidig er der en børneinstitution på Virginiavej. Den øgede trafik på vejen kan medføre konflikter i krydset Virginiavej / Porcelænshaven i forbindelse med aflevering eller afhentning af børn i institutionen. Krydskapaciteterne er vurderet i næste afsnit. Side 24

25 4.2.2 Søndre Fasanvej Frederiksvej Mathildevej Beregningen af trafikfordelingen medtager følgende forudsætninger: Al trafik fra Mathildevej mod Søndre Fasanvej flyttes til Frederiksvej pga. vejlukning, cykeltrafik er tilladt. Figur 21 Trafikfordeling i området Søndre Fasanvej Frederiksvej - Mathildevej Lukningen af Mathildevej vil betyde, at trafikken på Frederiksvej øges med ca. 50 %. Det vurderes ikke at have store trafikale konsekvenser, da den eksisterende trafik på Frederiksvej er lav, og vejens profil er bred. Krydskapaciteterne er vurderet i afsnit 5. Side 25

26 4.3 Scenarie Porcelænshaven kvarter Beregningen af trafikfordelingen medtager følgende forudsætninger: Al eksisterende venstresvingstrafik fra Smallegade mod Porcelænshaven flyttes til venstresvingstrafik fra Søndre Fasanvej mod Porcelænshaven. Venstresvingstrafik fra Virginiavej og Porcelænshaven bliver forbudt for motorkøretøjer, ikke for cyklister. Figur 22 Trafikfordeling i Porcelænshaven kvarter scenarie 2. Trafikken i kvarteret afvikles som i dag. Forhindring af ulovlige venstresving mod Porcelænshaven vil sikre et mere glidende trafikflow i Smallegade. Derimod vil der være flere udkørende på Søndre Fasanvej i krydset med Porcelænshaven. Dette løses i princippet ved at signalregulere krydset, men som beskrevet i afsnit kan denne løsning ikke anbefales. Side 26

27 4.3.2 Søndre Fasanvej Frederiksvej Mathildevej Beregningen af trafikfordelingen medtager følgende forudsætninger: Det samlede trafikbillede ændrer sig ikke på trafikvejnettet ift. den eksisterende situation. Men nedlæggelse af signalanlægget i krydset Frederiksvej/Søndre Fasanvej kan medføre mere glidende trafik på Søndre Fasanvej, da stop i forbindelse med krydsende trafikanter fra Frederiksvej reduceres. Figur 23 Trafikfordeling i området Søndre Fasanvej Frederiksvej Mathildevej. Side 27

28 4.4 Scenarie Porcelænshaven kvarter Beregningen af trafikfordelingen medtager følgende forudsætninger: Venstresvinget fra Porcelænshaven og Virginiavej mod Smallegade er forbudt. Eksisterende trafik mod venstre fra Porcelænshaven mod Smallegade fordeles som følgende: - 2/3 mod højre til Smallegade - 1/3 mod højre til Søndre Fasanvej Eksisterende trafik mod venstre fra Virginiavej mod Smallegade fordeles som følgende: - 2/3 til højre ad Søndre Fasanvej - 1/3 til venstre ad Søndre Fasanvej Figur 24 Trafikfordeling i Porcelænshaven kvarter scenarie 3. Trafikken øges på Porcelænshaven og strækningen mellem Porcelænshaven og Virginiavej. Åbningen af Porcelænshaven mod Virginiavej vil øge trafikken på denne strækning. Der kan forventes en ÅDT på 100 biler. Selvom stigningen vurderes ikke at være markant, kan den gennemkørende tra- Side 28

29 fik komme til at genere beboerne. Åbningen af strækningen betyder dog en bedre afvikling fra Virginiavej mod Smallegade Søndre Fasanvej Frederiksvej Mathildevej Beregningen af trafikfordelingen medtager følgende forudsætninger: Al trafik fra Mathildevej mod Søndre Fasanvej flyttes til Frederiksvej pga. vejlukning. Lukningen af Mathildevej vil betyde, at trafikken på Frederiksvej øges med ca. 50 %. Det vurderes ikke at have store trafikale konsekvenser, da den eksisterende trafik på Frederiksvej er lav, og vejens profil er bred. Krydskapaciteterne er vurderet i afsnit 5. Side 29

30 5 Kapacitets- og signalvurdering Der er foretaget kapacitetsberegninger på krydsene med udgangspunkt i de nye trafikfordelinger for hvert scenarie. Kapacitetsberegningerne er udført med programmet Dankap. Vurderingen af kapacitetsbelastningen i de konkrete kryds er lavet ud fra belastningsgraden, som giver udtryk for trafikintensiteten i forhold til køresporets kapacitet. Jo højere belastningsgrad, desto større belastning af krydset. Der er også analyseret middelforsinkelse og kølængder på de forskellige ben af krydsene. Middelforsinkelse udtrykker den gennemsnitlige ventetid, inden en given bil kan afvikles. Jo højere middelventetid, desto længere skal trafikanterne i gennemsnit vente. Kølængden er antallet af biler i kø i køresporet i de 5 % af beregningsperioden (spidstimen), hvor køresporet er hårdest belastet. Resultaterne af Dankapberegninger for de konkrete kryds i hvert scenarie vises i bilag 1 til denne rapport. Beregningerne er udført i spidstimetrafik. I beregningerne af signalregulerede kryds er omløbstiden og grøntidsfordelingen beregnet i Dankap. Det er valgt at beregne med en omløbstid 60 sek. Længere omløbstid (f. eks. 80 sek.) kan medføre en forringelse for venstresving, som ofte gennemføres i mellemtiden. Grøntiderne og antallet af signalfaser kan justeres for at opnå en endnu bedre trafikafvikling. Det er ikke muligt at beregne ventetid ved højre- eller venstresving over for cyklister i vigepligtsregulerede kryds i Dankap, som på Frederiksberg kan medføre højere ventetider. Resultaterne fra Dankapberegninger skal derfor foretages som orienterende til at sammenligne med de eksisterende forhold. Ud fra trafiksimuleringer beregnes den gennemsnitlige forsinkelse. Forsinkelsen opgøres i serviceniveauer fra A til F. Serviceniveau fra A-C (grøn farve) kan normalt betegnes som acceptabelt, mens serviceniveau D-E (gul og orange farve) er kritisk og serviceniveau F (rød farve) er uacceptabelt. Serviceniveauerne er generelle retningslinjer, men bør ses i forhold til vejudformning det konkrete sted. Figur 25 Definition af serviceniveau vejtrafik, Trafikteknik og trafikplanlægning Nedlæggelse af eksisterende signalanlæg eller etablering af nye signalanlæg kan have en betydning for trafikafviklingen på en sammenhængende strækning. I tilfælde af, at der vælges at etable- Side 30

31 re nogle af de tiltag, som inkluderer etableringen af nyt signalanlæg eller nedlæggelse af eksisterende, anbefales det at lave en vurdering af de samordnede signalanlæg på strækningen. Frederiksberg Kommune er i gang med at indarbejde et projekt, som skal forbedre busfremkommeligheden på Peter Bangs Vej Smallegade. Det er planlagt at etablere et nyt doseringsanlæg på Peter Bangs Vej i den sydlige side vest for krydset Peter Bangs Vej / Søndre Fasanvej. Hvis det vælges at etablere et nyt signalreguleret kryds (f. eks. Virginiavej / Smallegade eller Porcelænshaven / Søndre Fasanvej) eller at nedlægge et eksisterende signalreguleret kryds (f. eks. Frederiksvej / Søndre Fasanvej) bør samordninger med tilstødende signalanlæg blive tjekket, så busfremkommeligheden bliver påvirket mindst muligt. 5.1 Generelt for de tre scenarier Busfremkommelighedsprojektet på Peter Bangs Vej planlægger en doseringsanlæg, dvs. udbygning af det eksisterende signalanlæg, øst for krydset med Orla Lehmanns vej. Venstresvinget fra Orla Lehmanns Vej mod Peter Bangs Vej bliver derfor forbudt. Det må forventes, at nogle bilister foretager U-vendinger i det signalregulerede kryds Peter Bangs Vej/Lindevangs Allé. Det anbefales derfor at tydeliggøre afmærkningen med dobbelt spærrelinje og etablering af skilte C12 U-vending forbudt. En anden mulighed vil være at etablere en fysisk barriere i form af en midterhelle, hvilke vil betyde fjernelse af eksisterende parkering i den nordlige side. De trafikale konsekvenser i krydset Peter Bangs Vej / Lindevangs Allé er vurderet under afsnit 2.1. De trafikale konsekvenser i byggeperioden på Diakonissestiftelsen er vurderet under afsnit Scenarier Kapacitets- og signalvurderinger for de forskellige kryds i hvert scenarie vises i nedenstående tabel. Side 31

32 Kapacitets- og signalvurdering Kryds Eksisterende SCENARIE 1 SCENARIE 2 SCENARIE 3 Porcelænshaven / Smallegade Overkørsel / Ingen venstresvingsbane på Smallegade Serviceniveau C Middelforsinkelse ved venstre- og højresving fra Porcelænshaven er 26 sek. Ingen kø på Smallegade. Lukning af vejen mod Smallegade for motorkøretøjer Overkørslen nedlægges/lukkes, hvilket medfører en bedre fremkommelighed på Smallegade. Overkørsel Forbudt venstresving fra Smallegade Serviceniveau B Belastningen i krydset reduceres pga. venstresvingsforbuddet fra sidevejene og fra Smallegade. Det gør at højresvingstrafik fra Porcelænshaven bliver hurtigere afviklet (middelforsinkelse 11 sek.). Ingen kø på Smallegade. Overkørsel- venstresvingsbane på Smallegade Serviceniveau B Belastningen i krydset reduceres pga. venstresvingforbuddet fra sidevejene og fra Smallegade. Det medfører, at højresvingstrafik fra Porcelænshaven bliver hurtigere afviklet (middelforsinkelse 11 sek.). Ingen kø på Smallegade. Virginiavej / Smallegade Overkørsel / Ingen venstresvingsbane på Smallegade Serviceniveau D Middelforsinkelse ved venstre- og højresving fra Virginiavej er 56 sek. Ingen kø på Smallegade. Signalreguleret kryds Serviceniveau C Kapacitetsbelastning i krydset øges pga. vejlukning på Porcelænshaven. Ifølge Dankapberegningerne kan der opstå kølængde på omkring 90 meter på Smallegade (øst), hvilket kan gøre det svært at foretage venstresving mod Smallegade fra Steen Blichers Vej. Det kunne betyde dårligere fremkommelighed for busserne på Smallegade. Trafikken afvikles dog i et signalomløb (60 sek.). Etableres der et omløbstid på 80 sek., bliver middelventetid for venstresving forringet, og kølængde på Smallegade (øst) bliver kun reduceret med en bil. Løsningen kan være at samordne signalet med de tilstødende signalanlæg under detailudformningen af omløbsprogrammet. Middelforsinkelse ved venstre- og højresving fra Virginiavej er 26 sek. Overkørsel- venstresvingsbane på Smallegade samt midterheller Serviceniveau A Belastningen i krydset reduceres pga. venstresvingsforbuddet fra sidevejene og fra Smallegade. Det medfører, at højresvingstrafik fra Virginiavej bliver hurtigere afviklet (middelforsinkelse 10 sek.). Ingen kø på Smallegade. Etableringen af midterareal med krydsningsheller vil ikke have konsekvenser for fremkommelighed på Smallegade. Overkørsel- venstresvingsbane på Smallegade Serviceniveau A Belastningen i krydset reduceres pga. venstresvingsforbuddet fra sidevejene. Det medfører, at højresvingstrafik fra Virginiavej bliver hurtigere afviklet (middelforsinkelse 10 sek.). Ingen kø på Smallegade. Etableringen af midterareal med krydsningsheller vil ikke have konsekvenser for fremkommelighed på Smallegade. Side 32

33 Kapacitets- og signalvurdering Kryds Eksisterende SCENARIE 1 SCENARIE 2 SCENARIE 3 Porcelænshaven / Søndre Fasanvej Overkørsel- venstresvingsbane på Søndre Fasanvej Serviceniveau F Middelforsinkelse ved højre- og venstresving fra Porcelænshaven er 73 sek., hvilket vurderes til at være en meget stor forsinkelse. Overkørsel- venstresvingsbane på Søndre Fasanvej - Ensretning Porcelænshaven Serviceniveau A Kapacitetsbelastning i krydset reduceres pga. ensretning af Porcelænshaven. Højre- og venstresvingstrafik fra Søndre Fasanvej mod Porcelænshaven har en middelforsinkelse mindre end 10 sek. Bemærk dog at cyklisterne kan give anledning til kø. Signalreguleret kryds Serviceniveau C Placering af det nye signalanlæg er meget tæt på eksisterende doseringsanlæg på Søndre Fasanvej, nord for krydset. Dette vurderes umiddelbart ikke hensigtsmæssig. Kapacitetsberegninger viser at der kan opstå en kø på Søndre Fasanvej i lige retning på 13 biler mod syd og på 14 biler mod nord. Dette betyder en kø på en længde af ca. 85 meter. Trafikken bliver dog afviklet i et omløb (60 sek.). Det kan evt. løses ved detailudformning af signalprogrammerne og evt. samordning med tilstødende signalanlæg. Middelforsinkelsen fra Porcelænshaven mod Søndre Fasanvej er 26 sek., hvilket er acceptabelt, ingen kø. Middelforsinkelse fra Søndre Fasanvej mod Porcelænshaven er 27 sek., hvilket er acceptabelt, ingen kø. Overkørsel- venstresvingsbane på Søndre Fasanvej Serviceniveau F Middelforsinkelse ved højre- og venstresving fra Porcelænshaven er 89 sek. med en kø på ca. 4 biler, hvilket vurderes at være en meget stor forsinkelse. Bemærk, at udformningen af krydset er næsten det samme som eksisterende, men åbningen af Porcelænshaven mod Virginiavej øger trafikken i krydset Porcelænshaven / Søndre Fasanvej. Mathildevej/ Søndre Fasanvej Overkørsel forbudt venstresving fra Søndre Fasanvej Serviceniveau E Middelforsinkelse ved højre- og venstresving fra Mathildevej er 53 sek., hvilket vurderes til at være en stor forsinkelse. Lukning af vejen mod Søndre Fasanvej for motorkøretøjer Overkørslen nedlægges/lukkes, hvilket kan medføre en bedre fremkommelighed på Søndre Fasanvej. Overkørsel forbudt venstresving fra Søndre Fasanvej midterareal på Søndre Fasanvej Serviceniveau E Middelforsinkelse ved højre- og venstresving fra Mathildevej er 53 sek., hvilket vurderes til at være en stor forsinkelse. Samme forhold som eks. Lukning af vejen mod Søndre Fasanvej for motorkøretøjer Overkørslen nedlægges/lukkes, hvilket kan medføre en bedre fremkommelighed på Søndre Fasanvej. Side 33

34 Kapacitets- og signalvurdering Kryds Eksisterende SCENARIE 1 SCENARIE 2 SCENARIE 3 Frederiksvej / Søndre Fasanvej Signalreguleret kryds Serviceniveau C I dag kører signalanlægget i driftformen Præference, hvor hovedretningen (Søndre Fasanvej) har grønt indtil der bliver registreret biler på den sekundære retning (Frederiksvej). Det ses af Dankapberegningerne, at der er en middelforsinkelse fra Frederiksvej på max. 26 sek. Trafikken på Søndre Fasanvej afvikles uden problemer. Overkørsel venstre- og højresvingsbane på Søndre Fasanvej (nedlæggelse af eksisterende signalanlæg) Serviceniveau E Trafikken i krydset øges lidt på grund af lukning af Mathildevej. Det ses af Dankapberegningerne, at i tilfælde af, at signalanlægget nedlægges og der indføres vigepligt for de udkørende fra Frederiksvej, kan der forekomme en middelforsinkelse optil 48 sekunder for bilister på Frederiksvej. Dette vurderes at være en væsentlig forværring af fremkommeligheden i forhold til i dag. Vælger man stadig at nedlægge signalanlægget, anbefales det at kontrollere om der skal ske mulige justeringer i samordninger med tilstødende signalanlæg og evt. busfremkommeligheden på strækning. Overkørsel venstre- og højresvingsbane på Søndre Fasanvej Serviceniveau E Trafikken i krydset er den samme som eksisterende. Det ses af Dankapberegningerne, at i tilfælde af, at signalanlægget nedlægges og der indføres vigepligt for de udkørende fra Frederiksvej, kan der forekomme en middelforsinkelse optil 38 sekunder for bilister på Frederiksvej. Dette vurderes at være kritisk og en forringelse af eksisterende forhold. Vælger man stadig at nedlægge signalanlægget, anbefales det at kontrollere om der skal ske mulige justeringer i samordninger med tilstødende signalanlæg og evt. busfremkommeligheden på strækning. Signalreguleret kryds Serviceniveau C Trafikken i krydset øges lidt på grund af lukning af Mathildevej. Dankapberegninger viser, at middelforsinkelsen for bilister på Frederiksvej bliver 27 sekunder, hvilket vurderes til at være acceptabelt og med ingen forringelse af eksisterende forhold. Side 34

35 6 Byggepladstrafik Diakonissestiftelsen har udarbejdet en helhedsplan for den fysiske udvikling som skal ske frem til Planen angiver de overordnede principper for bebyggelse og friarealer og skal danne grundlag for, at Frederiksberg Kommune kan udarbejde en lokalplan i I forbindelse med byggeriet ved Diakonissestiftelsen vil byggepladsen få adgang fra Søndre Fasanvej ved at flytte vejlukningen på Dronningensvej lidt ind, og fra Peter Bangs Vej øst for det eksisterende kryds med Søndre Fasanvej. Adgangen fra Peter Bangs Vej foreslås som nedenstående skitse. Bemærk, at der er taget hensyn til det planlagte busfremkommelighedsprojekt på Peter Bangs Vej. N Figur 26 Adgangen til og fra byggepladsen ved Peter Bangs Vej. Indkørslen til byggepladsen ligger for tæt på det planlagte doseringsanlæg med busfremkommelighedsprojektet og opmarchfeltet til signalkrydset Peter Bangs Vej/ Fasanvej. Det kan skabe barriere for busfremkommelighedsprojektet, da byggepladstrafikken kan skabe forsinkelse for busser, når et køretøj blokerer busbanen fordi det venter på fri bane til at foretage svinget. Overkørslen placeres meget tæt på fletning mellem cyklister og højresvingende lastbiler, hvilket medfører en dårlig trafiksikkerhed. Trafikken til byggepladsen kan også medføre tilbagestuvning (fordi lastbilerne skal vente på cykeltrafik) på Peter Bangs Vej i tilfælde af, at der generelt ikke er fri bane til et højresving mod byggepladsen. Man kan etablere en kombineret højresvingsbane og busbane ved Diakonissestiftelsen i retning mod Smallegade, for at undgå tilbagestuvning på Peter Bangs vej. Men det kan medføre Side 35

36 reduktion i grøntiden for cyklister og virke som en barriere for busfremkommeligheden, som højest sandsynligt løses ved detailudformning af signalanlæggets omløbsprogram. Det anbefales derfor, at signalregulere krydset til byggepladsen og koble det til doseringsanlæg. På den måde, bliver der rødt for busserne og biler og cykler i doseringsanlæg, når en lastbil skal svinge til højre. Det anbefales også at det bliver rødt for cyklister når en lastbil skal svinge til højre fra Peter Bangs Vej mod byggepladsen. Adgangen fra Søndre Fasanvej foreslås som følgende i hvert scenarie: Scenarie 1. Byggepladstrafikken i forbindelse med Diakonissestiftelsens udvidelse foreslås afviklet via Søndre Fasanvej gennem etableringen af automatiske pullerter ved Dronningensvej. Kørslen af tung trafik til og fra byggepladsen kontrolleres ved de automatiske pullerter. På den måde forbliver Dronningensvej lukket mod Søndre Fasanvej for øvrige motorkøretøjer. Scenarie 2. Byggepladstrafikken i forbindelse med Diakonissestiftelsens udvidelse foreslås afviklet via Søndre Fasanvej gennem signalregulering, som vil tilkobles til signalreguleret kryds med Porcelænshaven. Det vil være kun gældende i løbet af byggeperioden og kun for byggepladstrafik. Scenarie 3. Byggepladstrafikken i forbindelse med Diakonissestiftelsens udvidelse foreslås afviklet via Søndre Fasanvej gennem etableringen af automatiske pullerter ved Dronningensvej. Kørslen med tung trafik til og fra byggepladsen kontrolleres ved de automatiske pullerter. På den måde fortsætter Dronningensvej lukket mod Søndre Fasanvej for øvrige motorkøretøjer. I begge kryds skal trafikken afvikles med højre ind og højre ud. Det kan være med til at øge risikoen for højresvingsuheld mellem tunge køretøjer og cyklister. Det anbefales derfor at medtage trafiksikkerhedstiltag for at reducere antallet af mulige konflikter, som f. eks.: Etablering af blå cykelfelter, etablering af blinkende lygter i cykelstien når der er cyklister, gadespejle, tavler som advarer lastbilchauffører om cyklister på cykelstien. Det anbefales, at der på Søndre Fasanvej ved Dronningensvej indføres parkeringsforbud i den vestlige side i byggeperioden og i stedet at bruge parkeringsbanen, som højresvingsbane for de store køretøjer, hvorved der skabes bedre oversigtsforhold mod cyklisterne, og problemerne med tilbagestuvning på Søndre Fasanvej undgås. 7 Vareindlevering til Porcelænshaven kvarter Kørekurvene for en lastbil på 12 meter er tjekket med programmet Autoturn i de forskellige scenarier. 7.1 Scenarie 1 Ved ensretning af Porcelænshaven skal al tung trafik i området afvikles via Virginiavej. Kørerkurverne er tjekket på Porcelænshaven og på delstrækningen mellem Porcelænshaven og Virginiavej. Side 36

37 Kørsel ovenpå fortove i begge sider og meget tæt på facaden Skarpt sving som kræver fjernelse af parkeringspladser Kørsel ovenpå fortov N Figur 27 Kørekurver på en 12 meter lastbil i Porcelænshaven området- scenarie Scenarie 2 Der er ingen ændring i forhold til den eksisterende afvikling af tung trafik i kvarteret. 7.3 Scenarie 3 Forholdet bliver som vist på Scenarie 1, se afsnit 7.1. Side 37

38 8 Anlægsoverlag For alle tiltag i hvert scenarie angives en skønnet anlægspris. Anlægsskønnene er baseret på generelle erfaringer med prisniveauet for de konkrete typer forslag. I anlægsskønnene er ikke indregnet omkostninger i forbindelse med projektering, opmåling eller tilsyn. De må kun betragtes som vejledende, idet der ikke er foretaget nogen egentlig projektering af de enkelte forslag. 8.1 Generelle for alle scenarier Tiltag Kryds Peter Bangs Vej / Lindevangs Allé - Fjernelse af fodgængerfelt og ny cykelafmærkning Kryds Orla Lehmanns Vej / Peter Bangs Vej - Etablering af venstresvingsforbud fra Orla Lehmanns Vej mod Peter Bangs Vej Pladsen ved Solvej - Etablering af cykelsluse SUM Skønnet anlægspris kr kr kr kr. 8.2 Scenarie 1 Tiltag Skønnet anlægspris Lukning af Porcelænshaven mod Smallegade - Helle- beplantning- retablering af cykelsti/fortov Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej - Fjernelse af pullerter ink. retablering Ensretning af Porcelænshaven og etablering af modstrøms cykelbane - Afmærkning og skiltning Signalregulering af krydset Virginiavej / Smallegade - Fjernelse af eksisterende afmærkning - Etablering af ny afmærkning - Signalanlægget - Fjernelse af overkørsel på Virginiavej asfaltering Lukning af Mathildevej - Helle-beplantning-vendeplads retablering af cykelsti/fortov Nedlæggelse af signalanlægget i krydset Frederiksvej / Søndre Fasanvej - Fjernelse af lysmaster - Fjernelse af eksisterende afmærkning - Udvidelse af eksisterende midterhelle - Etablering af ny afmærkning - Opbygning af overkørsel SUM kr kr kr kr kr kr. 1.9 mio. kr. Side 38

39 8.3 Scenarie 2 Tiltag Etablering af midterheller på Smallegade ved krydsene med Porcelænshaven og Virginiavej - Midterheller- fjernelse af eksisterende afmærkning ny afmærkning og skiltning Etablering af længdeparkering i den sydlige side af Smallegade - Flytning af beplantning og sidehelle - Etablering af cykelsti - Helle retablering Signalregulering af krydset Porcelænshaven- Søndre Fasanvej - Fjernelse af eksisterende afmærkning - Etablering af ny afmærkning - Signalanlægget - Fjernelse af overkørsel på Porcelænshaven asfaltering Nedlæggelse af signalanlægget i krydset Frederiksvej / Søndre Fasanvej - Fjernelse af signalmaster - Fjernelse af eksisterende afmærkning - Udvidelse af eksisterende midterhelle - Etablering af ny afmærkning - Opbygning af overkørsel SUM Skønnet anlægspris kr kr kr kr. 2.5 mio. kr. 8.4 Scenarie 3 Tiltag Etablering af midterheller på Smallegade ved krydsene med Porcelænshaven og Virginiavej - Midterheller- fjernelse af eksisterende afmærkning ny afmærkning og skiltning Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej - Fjernelse af pullerter ink. retablering Etablering af midterareal med svingbane og krydsningshelle i krydset Porcelænshaven- Søndre Fasanvej - Fjernelse af eksisterende afmærkning - Opbrydning af eksisterende midterhelle - Etablering af ny midterhelle - Etablering af ny afmærkning Skønnet anlægspris kr kr kr. Lukning af Mathildevej - Helle-beplantning-vendeplads - retablering af cykelsti/fortov SUM kr. 1.2 mio. kr. Side 39

40 9 Vurdering og opsummering Dette afsnit har som formål at opsummere de trafikale konsekvenser for de forskellige analyserede parametre: vejgeometri vejudformning, parkering, trafikfordeling, kapacitets- og signalvurdering, byggepladstrafik, vareindlevering og anlægsoverslag. For hver parameter er der angivet en positiv (+1), en negativ (-1) eller en neutral (0) vurdering til de enkelte tiltag i hvert scenarie. En positiv vurdering betyder en forbedring i forhold til det eksisterende forhold for den konkrete parameter. En negativ vurdering betyder en forringelse og en neutral betyder at der ikke sker store ændringer i forhold til de eksisterende forhold. Der angives en tabel med vurderinger til hver parameter. I afsnit 9.7 er alle vurderinger samlet i form af en tabel. De tiltag som får flest positive vurderinger vurderes at være de mest optimale ift. en forbedring af trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed, og de bliver derfor anbefalet. Side 40

41 9.1 Vejgeometri- vejudformning vurdering Vejgeometri vejudformning SCENARIE 1 Tiltag Konsekvenser Vurdering Lukning af Porcelænshaven mod Smallegade Ikke plads til etablering af vendeplads biler skal bakke. Det vurderes at være en forringelse i forhold til den eksisterende situation, som kan medføre trafiksikkerhedskonflikter -1 med de lette trafikanter. Åbning af Porcelænshaven mod Virginiavej Nedlæggelse af parkering på Virginiavej, fint plads til kørebane (6 meter). Meget smal kørebane på delstrækning mellem Porcelænshaven og Virginiavej, mødesituationer kan opstå. -1 Etablering af modstrøms cykelbane på Porcelænshaven Smal kørebane, cykelbanen ligger ud for skråparkering, lastbiler kommer til at køre ovenpå cykelbane, risiko for at biler overhaler cyklister og kører ovenpå cykelbanen. Dårlig trafiksikkerhed. -1 Signalregulering Virginiavej/Smallegade Fint plads til kørespor i hver retning (3,25 meter) og til venstresvingbane (2,8 meter). Bedre krydsningsmuligheder for lette trafikanter. +1 Nedlæggelse af signalregulering Frederiksvej/Søndre Fasanvej + Fint plads til kørespor i hver retning (3,25 meter) og til venstresvingsbane / midterareal. +1 etablering af midterareal Vejgeometri vejudformning SCENARIE 2 Tiltag Konsekvenser Vurdering Etablering af midterheller ved krydsene Porcelænshaven/Smallegade og Virginia- 3,25 meter) og venstresvingsbane mod Virginiavej. Mid- Fint plads for etablering af kørespor i hver retning (min. vej/smallegade terheller bliver min. 2 meter bred. Bedre krydsningsmuligheder for lette trafikanter. +1 Etablering af længdeparkering i den sydlige side af Smallegade Plads til 8 p-pladser og afstigningshelle. Beplantning reetableres. Cykelstien bliver adskilt af parkeringsbanen. +1 Signalregulering af krydset Porcelænshaven Søndre Fasanvej Fint plads til kørespor i hver retning (3,25 meter) og venstresvingsbane mod Porcelænshaven. Dårlige pladsforhold for lastbiler. Porcelænshaven er meget smal ti, at der kan etableres dobbeltrettet kørebane frem til krydset. -1 Nedlæggelse af signalregulering Frederiksvej/Søndre Fasanvej + etablering af midterareal Fint plads til kørespor i hver retning (3,25 meter) og til venstresvingsbane /midterareal. +1 Side 41

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafikafvikling i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade Kortlægningsnotat MOE A/S

Trafikafvikling i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade Kortlægningsnotat MOE A/S Notat Dato: 23.10.2013 Projekt nr.: 2105-115 T: +45 2540 0319 E: epr@moe.dk Projekt: Emne: Trafikafvikling i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade Kortlægningsnotat Notat nr.: 2 Rev.: Fordeling:

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund SP UDKAST 02 Københavns Kommune Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse NOTAT 17. januar 2014 CM/TAK/PH/DA 0 Indledning I forbindelse med etableringen af 4-Skolesamarbejdet på Midtamager

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

UDKAST. ELF Development A/S. Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph

UDKAST. ELF Development A/S. Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph UDKAST ELF Development A/S Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Baggrund... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3 Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3 Notat Dato: 16.07.2014 Projekt nr.: 5454-031 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Fremtidens Cykelveje Emne: Screening og kryds

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm UDKAST Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 3 3

Læs mere

NOTAT. Projekt Trafikredegørelse omkring Tingvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 1. Dato 2015-08-25

NOTAT. Projekt Trafikredegørelse omkring Tingvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 1. Dato 2015-08-25 NOTAT Projekt Trafikredegørelse omkring Tingvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-08-25 Til Per Christensen Fra Brian Rosenkilde Jeppesen, Christian Sellebjerg og Stig Grønning Søbjærg Dato 2015-08-25

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 3. 2 Indledning 5

EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 3. 2 Indledning 5 HOLBÆK KOMMUNE EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Trafikafvikling i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade Baggrundsnotat MOE A/S

Trafikafvikling i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade Baggrundsnotat MOE A/S Notat Dato: 02.09.2013 Projekt nr.: 2105-115 T: +45 2540 0319 E: epr@moe.dk Projekt: Emne: Trafikafvikling i området omkring Søndre Fasanvej og Smallegade Baggrundsnotat Notat nr.: 1 Rev.: Fordeling: Anne

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere