Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006"

Transkript

1 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering forudsætter, at vi er parate til at vedligeholde og udvikle et godt og sundt arbejdsmiljø. Vi ønsker det, fordi vi vil være på forkant, har visioner og mål. Om at engagere alle medarbejdere i at fremme et godt arbejdsmiljø, hvilket naturligvis forudsætter, at der samarbejdes målrettet på alle niveauer i huset. Og vi forventer, at certificeringen vil være et væsentligt grundlag for, at vi alle får udviklet en kultur i hovedforbundet, der sikrer trivsel og en arbejdsplads, vi er glade og stolte af. En positiv kultur og en ånd, der uundværligt vil smitte af i forhold til den omverden uden for huset, som vi agerer i. Arbejdsmiljøcertificeringen skal nemlig samtidig være et signal til omverden om, at vi ikke kun kæmper for at gøre medlemmernes arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne bedre end i dag. Vi er også selv parate til at gå foran i vores eget hus og gå længere end bare at overholde lovgivningen. Fakta om 3F Fagligt Fælles Forbund - i daglig tale 3F - er Danmarks største fagforbund med medlemmer ved årsskiftet F blev dannet ved en fusion af KAD (Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark) og SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark) pr. 1. januar F har 77 lokalafdelinger med 136 tilknyttede servicekontorer fordelt over hele Danmark. Hovedforbundet og 3F s Akasse som er omfattet af denne arbejdsmiljøredegørelse beskæftiger cirka 560 ansatte. Fordelingen er således: Der er fire hovedarbejdsområder hos 3F i Kampmannsgade: Kontorarbejdspladser (ca. 500 ansatte), herunder reception og udkørende personale (faglige medarbejdere, undervisning og IT/teknik) alle har dog hovedarbejdsplads i Kampmannsgade. Kantine (ca. 15 ansatte). Rengøring (ca. 28 ansatte). Anden intern service (ca. 21 ansatte) bestående af trykkeri, ekspedition og inspektører. Arbejdsmiljøpolitik 3F/3FA vil som minimum overholde gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet. Vi vil med udgangspunkt i lovgivningen og det fagligt politiske grundlag arbejde for et sundt og udviklende arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.

2 Målsætningen med 3F/3FA arbejdsmiljøpolitik er: at skabe sunde og udviklende job Forudsætningerne for at nå målsætningen er: at arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær så vidt muligt undgås at arbejdsskader og -ulykker så vidt muligt undgås at arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ombygninger at der ved indkøb tages hensyn til det indre miljø arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets organisering at der sker en løbende evaluering og forbedring af arbejdsmiljøet. at der er en løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse om arbejdsmiljøet og forbedringer heraf at den enkelte aktivt tager ansvar og bidrager til et arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde at den enkelte tager ansvar for selv og i samarbejde med andre at bidrage til forbedringer i arbejdsmiljøet at ledelsen på deres respektive områder er ansvarlige for gennemførelsen af arbejdsmiljøpolitikken at der sker en koordinering mellem SU og SIU vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøpolitikken underbygges af delpolitikker på relevante områder. Medarbejderinddragelse Hele 3F/3FA's arbejdsmiljøindsats bygger på et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Således sikres medarbejderinddragelse i alle væsentlige beslutninger, der vedrører indsatsen. I kraft af at alt går gennem sikkerhedsorganisationen. Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde For at udvikle arbejdsmiljøpolitikken og føre denne ud i livet har 3F/3FA opbygget et arbejdsmiljøledelsessystem, der detaljeret beskriver hele den organisatoriske struktur, ansvarsfordeling, procedurer og instruktioner. Det hele er samlet i en arbejdsmiljøhåndbog, der er tilgængelig for alle medarbejdere i elektronisk udgave på den interne hjemmeside. Et andet væsentligt element i arbejdsmiljøarbejdet er arbejdspladsvurderinger (APV). Her er senest i det tidlige forår gennemført APV er, der kortlægger både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Sidstnævnte anonymt ved hjælp af Arbejdsmiljøinstituttets spørgeskema. Det hele er foregået elektronisk, og der er opnået meget høje svarprocenter. Efterfølgende er sikkerhedsgrupperne i færd med at udpege indsatsområder og udarbejde handlingsplaner. Også det foregår elektronisk. Hvilket blandt andet giver hver enkelt

3 medarbejder mulighed for løbende elektronisk at se resultater og handlingsplaner for egen afdeling. Den gennemførte kortlægning har for 3F/3FA som helhed påvist fem større områder, hvor der skal gennemføres en indsats. Det er: Temperatur, støj, luftkvalitet, træk samt introduktion og oplæring af nye medarbejdere. Samtidig er konklusionen af den psykiske kortlægning overordnet: At vi elsker vores arbejde, men vi har bare svært ved at holde til det. Så også på det område vil der i efteråret blive iværksat særlige tiltag. Desuden har vi vores to årlige sikkerhedsrunderinger med særligt fokus på arbejdsmiljøforhold, der ud over nævnte indsatsområder omfatter for eksempel: Kontorergonomi, hud og luftveje, kemi og biologi (rengøringsmidler og hygiejne), løft, EGA og arbejdsstillinger. Ulykker/sygefravær Der er i indeværende år sket to ulykker, som er anmeldt. Lykkeligvis er det tale om to mindre hændelser, hvor en person er gledet på et glat gulv, og en som har fået en finger i klemme. Men proceduren er fast. Ved alle ulykker eller nærved ulykker kontaktes sikkerhedsrepræsentanten, der vurderer, om der skal skrives en skadesanmeldelse, og som altid indrapporterer hændelsen til personaleafdelingen. Efterfølgende drøftes hændelsen i sikkerhedsgruppen, der sikrer, så vidt det er muligt, at der tages skridt til at forebygge fremtidige ulykker og nærved ulykker. Endelig orienteres Sikkerhedsudvalgets medlemmer om hændelserne på førstkommende møde. Det rummelige arbejdsmarked Det er 3F/3FA s holdning, at et godt arbejdsmiljø er tæt forbundet med medarbejdernes trivsel. Derfor vil vi gøre en indsats for at forebygge nedslidning og fastholde nuværende medarbejdere med helbredsmæssige problemer. 3F/3FA ønsker et rummeligt arbejdsmarked ved at tage et socialt medansvar. Vi vil, hvor det er muligt, arbejde for integration af personer med nedsat arbejdsevne, og personer der er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. At arbejde med det rummelige arbejdsmarked er en løbende proces, hvor målene hele tiden må revurderes. Et rummeligt arbejdsmarked er for 3F/3FA: Forebyggelse Fastholdelse Rekruttering/integration. En forudsætning for 3F/3FA er, at man i Det Rummelige Arbejdsmarked tager udgangspunkt i, hvilke forhold der er gældende i organisationen. Forebyggelse 3F/3FA ønsker gennem en forebyggende miljøindsats at nedbringe fravær, udstødning og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet. Dette ønsker vi at gøre ved at sætte fokus på områder, hvor vi kan begrænse nedslidning samt mindske antallet af arbejdsulykker.

4 For at forebygge nedslidningsskader som følge af dårlig kontorergonomi har 3F i det seneste år tilbudt alle kontorarbejdspladser en gennemgang af konsulent fra Orbicon Arbejdsmiljø Øst. Løbende fulgt op af uddannelse af sikkerhedsrepræsentanterne for kontorområdet til selv at kunne indrette og løbende rådgive om en ergonomisk sund arbejdsplads. Alle nyansatte får hjælp til indretning af kontorarbejdspladsen af de uddannede sikkerhedsrepræsentanter. Målet for 2006: At alle, der havde gener på grund af arbejdspladsens indretning før den ergonomiske gennemgang, skal 50 procent have oplevet en forbedring. For at forebygge et dårligt arbejdsmiljø samt vedligeholde og udvikle et godt arbejdsmiljø har 3F desuden besluttet, at sikkerhedsrepræsentanterne ud over indretning af arbejdspladsen og den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse uddannes i: udvidet førstehjælp, og hvordan misbrug håndteres. Endvidere uddannes to rygestopkonsulenter og to opmålere til skærmbriller. Og endelig bevilges den nødvendige frihed til sikkerhedsrepræsentanter, der gennem deres faglige organisation får bevilget uddannelse i konflikthåndtering. Fastholdelse 3F/3FA vil arbejde for, at de medarbejdere, der har længerevarende sygefravær eller har begyndende problemer med helbredet, får mulighed for at blive fastholdt på arbejdspladsen. Det kan være ved langsom tilbagevenden efter længerevarende sygdom eller delvis sygemelding. Hvor det er muligt, vil vi arbejde for at fastholde medarbejderne ved at ændre arbejdspladsens indretning, arbejdsfunktionen, eller ved at tilbyde omskoling til andet arbejde. For medarbejdere med varig nedsat arbejdsevne, og som ikke har mulighed for at blive fastholdt på ordinære vilkår, vil vi, i det omfang det er muligt, arbejde for at der eventuelt kan oprettes et flexjob. For ældre medarbejdere er der udarbejdet en seniorpolitik, hvor det fremgår, at der er mulighed for at arbejde på nedsat tid. Rekruttering og integration 3F/3FA er af den opfattelse, at vi har et socialt medansvar for Det Rummelige Arbejdsmarked. Vi er derfor positivt indstillet over for, at personer med nedsat arbejdsevne eller personer, der er i fare for udstødning, skal have mulighed for at blive integreret i samfundet. Vi vil i samarbejde med myndighederne i form af støttet ansættelse tage del i det samfundsmæssige ansvar, det er, at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt. Vi ønsker mangfoldighed på arbejdspladsen og en styrkelse af etnisk ligestilling. I 2006 vil vi for medarbejdere med anden etnisk baggrund og i øvrigt også læsesvage danskere tilbyde intensiv danskundervisning for udlændinge/danskere. Sundhedsfremme Arbejde for at fremme sundheden i 3F/3FA. Virksomheden medvirker til at forbedre de ansattes sundheds- og helbredsforhold ved at kombinere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med initiativer, der er rettet mod en sundere livsstil og øget trivsel. Der er i dag blandt andet tilbud om: Rygestop, med uddannede rygekonsulenter

5 - alt efter nærmere angivne regler. Der er vedtagne politikker om: Opmåling til skærmbriller, med uddannede konsulenter Misbrugskonsulent Influenzavaccinationer Falck Healthcare Diætistordning (midlertidigt tilbud, slutter til juni) Massage/coaching Der ydes tilskud til sportsklub, der står for: Motionsrum i huset og har tilbud om pilates, yoga, svømning i svømmehaller samt rabataftale på fitness i eksternt fitnesscenter Dækning af udgifter til fysioterapeut, zoneterapi, kiropraktor, akupunktør og massør. Sund mad i kantinen Rygning Misbrugspolitik.

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø

Sygefravær og arbejdsmiljø Sygefravær og arbejdsmiljø 2. udgave, juni 2005 Sygefravær og arbejdsmiljø Indhold Hvad er sygefravær?.............................. 5 Sygefraværets længde....................................... 6 Konsekvenser

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere