Nyt fra Roesgaard & Partners

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Roesgaard & Partners"

Transkript

1 Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige forhold vedrørende leasing, da der er flere forskellige leasingmuligheder. Traditionel operationel leasing Traditionel operationel leasing bygger på et princip om, at leasingselskabet tager bilen tilbage efter endt leasing. Leasingtager har forpligtet sig til at levere bilen tilbage i god stand og overholde en kilometerbegrænsning. Det er leasingselskabet, der har risikoen for værditabet på bilen. Derfor indregner leasingselskabet risikoen i leasingydelsen, så leasingselskabet ikke taber penge. Flexleasing (køb/salg uden registreringsafgift, som normalt udgør mere end 60% af bilens værdi) Ved flexleasing indregistreres bilen med leasingselskabet som ejer og leasingtager som bruger. Der er lav kapitalbinding, da der kun betales registreringsafgift for leasingperioden. Afhængig af bilens alder udgør registreringsafgiften 2, 1 eller 1/2½% pr. måned, hvis SKAT godkender leasingaftalen. Biler over 3 år falder ind under den lave sats, hvilket er attraktivt. Især for mere specielle biler, hvor registreringsafgiften udgør en stor del af bilens samlede pris, kan der opnås besparelser med flexleasing. Det samme gælder for sæsonbiler, som f.eks. en cabriolet, der kun er velegnet til brug i sommermånederne, hvorefter pladerne kan afleveres til SKAT om vinteren, således at der ikke skal betales registreringsafgift i vintermånederne. Når flexleasingaftalen udløber, er der ingen yderligere udgifter til registreringsafgift. Derfor kan leasingtager få ny og billigere aftale, da bilens værdi typisk er faldet. Ellers kan leasingtager lade leasingselskabet sælge bilen uden registreringsafgift f.eks. i udlandet, hvor der er større marked for specialbiler end i Danmark. Som hovedregel er flexleasing en finansiel leasingaftale, da bruger har risikoen for bilens værditab ekskl. registreringsafgift. Regnskabsmæssigt betyder det, at bilen skal aktiveres, og leasingforpligtelsen passiveres i brugerens årsregnskab. Omvendt kan brugeren frit køre de ønskede kilometer. Splitleasing (firmabil uden beskatning af fri bil) Ved splitleasing opsplittes leasingaftalen på en og samme bil i to leasingaftaler en til dig som privat bruger af bilen og en til selskabet, som bruger bilen erhvervsmæssigt. Alle omkostninger vedrørende bilen betales af leasingselskabet, der hver måned opdeler omkostningerne på grundlag af bilens kørselsregnskab og sender faktura til dig for din private brug af bilen og til selskabet for den erhvervsmæssige brug. Som følge heraf kaldes splitleasing også deleleasing. Da du privat betaler for din private kørsel, beskattes du ikke af fri bil. Splitleasing kræver dog, at du kører mindst 60% erhvervsmæssigt for, at det er attraktivt. Som hovedregel er splitleasing også en finansiel leasingaftale, da brugerne har risikoen for bilens reelle værditab ekskl. registreringsafgift. Kalkulation for leasing af firmabil Et selskab ønsker at stille en ny bil til 700 t.kr. (inkl. ekstraudstyr for 150 t.kr.) til rådighed for medarbejder i en periode på 36 måneder. De forskellige leasingmuligheder medfører, at en kalkulation kan se således ud: 1

2 Selskabet Køb Flexleasing Splitleasing Bilomkostninger Leasingydelse Moms af ovenstående Momsfradrag for leasingydelse - (55) (55) Driftsomkostninger inkl. moms Værditab skønnet til 50% Bilomkostninger for selskabet Skønnet privat kørsel 50 % * (263) Beregningstekniske tillæg Værdi af fri bil i 3 år ** Ekstra løn *** 596 Samlede beregnede omkostninger Medarbejderen Værdi af fri bil / Ekstra løn % topskat heraf (225) (225) (333) Egenbetaling for medarbejderen * Egenbetaling for privat kørsel: Leasingydelse 320 t.kr. + moms heraf 80 t.kr. + driftsomkostninger inkl. moms 125 t.kr. = 525 t.kr. * skønnet privat kørsel 50% = 263 t.kr., da der ikke er momsfradragsret privat. private andel i ovenstående kalkulation ikke er under 40%, ligesom den som hovedregel skal være for at splitleasing er attraktiv. Medarbejderen har således interesse i køb eller flexleasing. ** Værdi af fri bil beregnes ved nyvognspris på 550 t.kr.: 25% af første 300 t.kr. + 20% af de resterende 250 t.kr. + miljøtillæg på 150% af den årlige ejerafgift for bilen på 6 t.kr. = 134 t.kr. i 3 år = 402 t.kr. Selskabet Som det fremgår af kalkulationen, er bilomkostningerne ved splitleasing størst, da der indkalkuleres ekstra omkostninger i leasingydelsen, men for selskabet er splitleasing billigst som følge af medarbejderens egenbetaling på i dette tilfælde 263 t.kr. Selskabet har således interesse i at tilbyde en splitleasingaftale. Medarbejderen Splitleasing er med en egenbetaling på 263 t.kr. dog den dyreste løsning for medarbejderen. Det skyldes, at den Køb og flexleasing medfører ikke samme risiko. Ved køb har selskabet risiko for værditab på bilen inkl. registreringsafgift, mens selskabet ved flexleasing kun har risiko for værditab på bilen ekskl. registreringsafgift. Derfor bør selskabet i dette tilfælde vælge at tilbyde flexleaset bil. Hovedaktionæren Er der tale om en hovedaktionær, er de samlede beregnede omkostninger lavest ved splitleasing. Det skyldes, at de beregningstekniske tillæg, som er medtaget i kalkulationen af sammenlighedsmæssige årsager, kun udgør 333 t.kr., (ekstra løn på 596 t.kr. efter 56% topskat til betaling af privat kørsel udgør 263 t.kr.), hvilket opvejer de ekstra omkostninger ved en splitleasingaftale. 2

3 Moms - momsfradrag på biler Gulpladebiler med firmanavn og logo samt CVR-nr. Gulpladebiler antages af være benyttet erhvervsmæssigt. Som følge heraf har selskaber fuld momsfradrag for anskaffelsespris, leasingydelse og driftsomkostninger. Papegøjepladebiler Papegøjepladebiler antages at være benyttet både erhvervsmæssigt og privat. Der er intet momsfradrag for anskaffelsesprisen, 1/3 momsfradrag for leasingydelsen og fuldt momsfradrag for driftsomkostningerne. Hvidpladebiler Hvidpladebiler antages at være benyttet privat. Som følge heraf har selskaber intet momsfradrag for anskaffelsespris og driftsomkostninger, men der kan opnås et særligt momsfradrag for leasingydelsen. Betingelsen er, at mindst 10% af den årlige kørsel i bilen vedrører momspligtig aktivitet. Derudover skal leasingperioden udgøre mindst 6 måneder. Leasingselskaber, der udlejer biler for en tidsbegrænset periode, kan nøjes med at betale registreringsafgift for leasingperioden. Denne udgør for en leasingaftale på 36 måneder 1% pr. måned. Vi har forudsat, at køretøjet er over 3 måneder ved første indregistrering. Herudover skal der betales et rentetillæg til SKAT for den resterende registreringsafgift. Registreringsafgiften betales forud for hele leasingperioden. Ved leasing af personbiler kan momsen på leasingydelsen fratrækkes med et beregnet momsfradrag på grundlag af registreringsafgiften. Momsfradraget udgør for en leasingaftale på 36 måneder 25% af 2% af registreringsafgiften pr. måned. Udgør registreringsafgiften f.eks. 305 t.kr., kan momsfradraget beregnes således: 305 t.kr. * 25% moms * 2% momsfradrag * 36 måneder = 55 t.kr., se evt. kalkulation på side 2. Momsfradrag for leasingydelsen Registreringsafgift beregnes af salgspris inkl. moms. Registreringsafgiften udgør for personbiler 105% af beløb indtil 82 t.kr. og 180% af beløb herover. Skat - beskatning af værdi af fri bil Værdi af fri bil Er det aftalt, at en bil må benyttes privat, skal der ske beskatning af fri bil. Det er den private rådighed, der beskattes. Det afgørende for at undgå beskatning af en fri bil er således, at der er sket en effektiv rådighedsberøvelse. Det vil sige, at pladerne afleveres til SKAT. For biler, som på anskaffelsestidspunktet er 36 måneder eller derunder, anvendes nyvognsprisen som beskatningsgrundlag. Efter 36 måneder nedsættes beskatningsgrundlaget for de følgende indkomstår til 75% af nyvognsprisen. Bilens værdi kan aldrig sættes lavere end 160 t.kr. Den skattepligtige værdi af fri bil beregnes som 25% af den del af beskatningsgrundlaget, der ikke overstiger 300 t.kr., og 20% af resten. Hertil kommer et miljøtillæg, svarende til 150% af den årlige ejerafgift for bilen. Nyvognsprisen er bilens faktiske købspris inkl. moms og registreringsafgift samt alt fabriksmonteret udstyr. Ekstraudstyr, der leveres og monteres af forhandleren og vises særskilt på fakturaen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil. I kalkulationen ovenfor er nyvognsprisen således 550 t.kr. 3

4 Foretager arbejdstageren i årets løb egenbetaling af driftsomkostninger til bilen, modregnes disse i beskatningsgrundlaget, hvis arbejdsgiveren godkender bilagene og indgår en skriftlig aftale om at nedskrive beskatningsgrundlaget. Genleasing For leasingbiler er beskatningsgrundlaget for fri bil låst de første 36 måneder. Hovedreglen er herefter, at du ved genleasing får et nyt og lavere beskatningsgrundlag, svarende til bilens faktiske markedsværdi på genleasingtidspunktet. Gulpladebil Gulpladebiler antages at være benyttet erhvervsmæssigt. Derfor er det som udgangspunkt SKAT, der skal føre bevis for, at bilen benyttes til privat kørsel. Kørsel mellem bopæl og fast arbejdssted 25 gange inden for 12 måneder er tilladt, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt (møde tidligt for eksempelvis at køre til møde, kursussted eller lufthavn). Det gælder også, hvis bilen har været anvendt erhvervsmæssigt, og der næste morgen køres direkte fra bopælen til det faste arbejdssted (arbejde sent). Dette gælder dog ikke, hvis det i den oprindelige leasingaftale er besluttet, at leasingtager har ret til forlængelse efter de første 36 måneder. Splitleasing Såfremt bilen overvejende benyttes erhvervsmæssigt, kan det betale sig at ændre den traditionelle operationelle leasingaftale eller flexleasingaftale til en splitleasingaftale, jf. tidligere. Kan SKAT påvise, at 25-gange-reglen er overskredet, eller at bilen står parkeret ved f.eks. Legoland i sommerferien, skal der også ske beskatning af fri bil, selvom der er tale om gulpladebil. Dagsbeviser Alle arbejdstagere kan købe et dagsbevis til gulpladebiler hos SKAT, hvis arbejdsgiveren giver tilladelse til at anvende bilen privat. Hvidpladebil Da hvidepladebiler antages at være benyttet privat, er det skatteyderen, som skal bevise, at bilen udelukkende har været benyttet erhvervsmæssigt. Det gælder specielt i følgende tre situationer: 1. SKAT beviser, at bilen står parkeret foran hovedaktionærens bopæl uden for normal arbejdstid 2. SKAT beviser, at bilen har været anvendt til privat kørsel 3. SKAT påviser, at det er overvejende sandsynligt, at bilen er til rådighed privat Beskatning kan undgås, hvis: Skatteyderen afkræfter SKATs formodning om privat benyttelse ved kørselsregnskab, som udelukkende viser erhvervsmæssig kørsel. Skatteyderen fremlægger fraskrivelseserklæring, hvor retten til privat kørsel fraskrives. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår. Beviset gælder et døgn og skal medbringes i bilen. Specialindrettede biler Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer er tilladt. Ved kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til km inden for 12 måneder f.eks. for at hente børn eller handle. Svinkeærinder i gulpladebil er således kun tilladt i specialindrettede køretøjer. Specialindrettede køretøjer opfylder følgende kriterier: Bilen er ikke egnet som alternativ til en privat bil Der er et erhvervsmæssigt behov for den specielle indretning af køretøjet Det specialindrettede køretøj er en forudsætning for, at brugeren kan udføre sit arbejde 4

5 Inden for visse erhverv såsom VVS, murer, elektriker, servicemontør, maler og fiskesælger, vil specialindrettede køretøjer typisk være en forudsætning for udførelse af arbejdet, mens det inden for andre erhverv ikke er tilfældet. Revision & regnskab - indsigt & forståelse Regnskabsmæssig behandling af forudbetalte leasingydelser Forudbetalte leasingydelser i forbindelse med indgåelse af traditionel operationel leasingaftale skal indregnes i balancen som periodeafgrænsningspost (tilgodehavende), der efterfølgende omkostningsføres i resultatopgørelsen over leasingaftalens løbetid. Forudbetalte leasingydelser i forbindelse med indgåelse af finansiel leasingaftale skal derimod anses for et ekstraordinært afdrag på leasinggælden. Eventualforpligtelser Selskaber skal altid noteoplyse eventualforpligtelser, medmindre tab er meget usandsynlige. Eventualforpligtelser er: Forhold på balancedagen, som kan medføre tab, men hvor forpligtelsernes eksistens først kan be- eller af kræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol Kontraktlige forpligtelser, hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre tab Kontraktlige forpligtelser, hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed I forbindelse med aflæggelse af årsrapport skal selskaber således altid oplyses om: Bankgarantier og arbejdsgarantier Kautionsforpligtelser Stærke hensigts- og støtteerklæringer f.eks. over for datterselskaber Bøder/erstatning i ikke afklarede tvister i form af rets- og voldgiftssager, skattesager mv. Regresforpligtelser (i henhold til diskonterede veksler) Garantiforpligtelser Tilbagekøbsforpligtelser Indeståelser for afhændede aktiver Produktansvarsforpligtelser (til håndtering af elektronisk affald) Investeringsforpligtelser Tilbagebetalingsforpligtelser ved offentlige tilskud Fællesregistrering af moms Sambeskatningshæftelse Spaltningshæftelse Huslejeforpligtelser Reetableringsforpligtelser Forpligtelse til oprensning af miljøforurening Traditionelle operationelle leasingaftaler f.eks. vedrørende biler Outsourcing-aftaler Andre kontraktlige forpligtelser, som ikke er indregnet i balancen, hvis nødvendigt for bedømmelse af den finansielle stilling Sædvanlige forretningsmæssige aftaler om varekøb mv. skal ikke oplyses. Lejer virksomheden f.eks. varemærker mv. for at øge produkternes salgspris, skal forpligtelserne i forbindelse hermed ikke nødvendigvis noteoplyses. Gensidigt bebyrdende aftaler indregnes således først ved levering, medmindre de efter ledelsens vurdering er nødvendige for bedømmelse af selskabets finansielle stilling. Et velorganiseret elektronisk kontraktarkiv gør det typisk lettere for regnskabsafdelingen at få overblik over selskabets eventualforpligtelser. 5

6 Skat kort nyt Fartbøder Bøder sendes nu til ejeren af køretøjet. Er der tale om en leasingbil, sendes bøden til brugeren. Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren betaler parkeringsafgifter og andre former for bøder og erstatninger, som medarbejderen er dømt til at skulle betale. Er der tale om en firmabil ejet af arbejdsgiveren, er det således arbejdsgiveren, der modtager bøden. Kræver arbejdsgiveren ikke beløbet godtgjort hos medarbejderen, udløser det beskatning hos medarbejderen, hvis medarbejderen kan identificeres med billede. Kan medarbejderen ikke identificeres med billede, udløses der ikke beskatning hos medarbejderen. 6

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere