plus revision skat rådgivning Varebiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning Varebiler"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Varebiler

2 Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det moms, skat og privatbenyttelsesafgift. Ja og så naturligvis de nødvendige driftsomkostninger for at køre i bilen, herunder afgift på brændstof og moms på udgifterne. Heldigvis er det som virksomhed muligt at anskaffe biler uden at skulle betale den helt høje registreringsafgift, som gælder for personbiler. Og heldigvis kan der ind imellem opnås fradrag for betalt moms, både på køb og på drift, og heldigvis er det ind imellem muligt at undgå beskatning af fri bil, eller bevare den fulde fradragsret for afskrivninger på køb og for driftsomkostninger. Hvis ønsket er ikke at betale personbils registreringsafgift, ikke at betale privatbenyttelsesafgift, opnå fradrag for moms af købspris og af driftsomkostninger, undgå beskatning af fri bil, opnå fuldt fradrag for afskrivninger og driftsomkostninger, så er det tungen lige i munden. Der er en række faldgruber derfor har vi med denne publikation forsøgt at redegøre for, hvorledes det hele hænger sammen, når forholdet handler om varebiler. RSM plus, Skatteafdelingen, marts 2013 Disclaimer Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler. 2 3

3 Indhold Indledning Varebiler på gule plader Logo/navn og CVR nr Dagsbevis Varebiler på papegøjeplader Privatbenyttelsesafgift Varebilens indretning Almindelig Specialindrettet Udelukkende erhvervsmæssig kørsel Fradragsregler - moms Anskaffelse og faktisk brug af varebilen Leasing Driftsomkostninger Fradragsregler - skat Driftsomkostninger, herunder afskrivninger Regler for tilladt kørsel Kørsel mellem hjem og arbejde dagesreglen Svinkeærinder Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssted / 60-dagesreglen Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning. 19 Kørsel til bespisning eller afhentning af mad i arbejdstiden Udlejning til personale Skat Almindelige varebiler Fri bil - rådighedsbeskatning Formodningsregel Kørselsregnskab

4 Indledning Specialindrettede varebiler Kørsel mellem hjem og arbejdsplads Svinkeærinder - privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel Kørsel omfattet af den generelle bagatelgrænse Privat kørsel under en tilkaldevagt Privat kørsel i øvrigt Selvstændigt erhvervsdrivende Bevisbyrde Hvad sker der ved ulovlig kørsel? Blandet kørsel Fradragsregler - moms Anskaffelse og faktisk brug af varebilen Leasing Driftsomkostninger Fradragsregler - skat Driftsomkostninger, herunder afskrivninger Skat Fri bil - rådighedsbeskatning Selvstændigt erhvervsdrivende Afrunding Publikationen forsøger at give et samlet overblik over regler for varebiler indenfor skat, moms og privatbenyttelsesafgift. I det følgende beskrives de forskellige forhold, der gælder, når en virksomhed har anskaffet eller leaset varebilen til brug i virksomheden. De særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende beskrives også. I gennemgangen af reglerne skelnes der dels imellem om varebilen anvendes udelukkende erhvervsmæssigt eller blandet erhvervsmæssigt og privat, og dels om den er almindelig eller specialindrettet. De overordnede emner, som bliver omtalt er: Dagsbevis Logo/navn og CVR-nr. Fradragsregler Særlige regler for tilladt kørsel i varebiler på gule plader Særlige regler for tilladt privat kørsel i specialindrettede varebiler Fri bil beskatning Privatbenyttelsesafgift. Begrebet varebiler omfatter i denne publikation varevogne, herunder specialindrettede køretøjer, og varevogne på gule plader og papegøjeplader med en totalvægt indtil 4 tons, der er ejet eller lejet af virksomheden. Mandskabsvogne er derimod ikke omfattet. 6 7

5 Varebiler på gule plader En varebil har gule nummerplader, når den er indregistreret til udelukkende erhvervsmæssig kørsel i virksomheden. Det er modsætningsvis ikke tilladt at køre privat i varebilen. Anvendes varebilen til privat kørsel, anses det som en overtrædelse af reglerne i momsloven vedrørende momsfradraget, hvis virksomheden har fratrukket moms af købet af varebilen, og som en overtrædelse af reglerne om privatbenyttelsesafgift efter vægtafgiftsloven, når virksomheden har undladt at betale privatbenyttelsesafgift af den private anvendelse. Varebilen kan være almindelig eller specialindrettet. Varebilens indretning har betydning for i hvilket omfang varebilen må anvendes til kørsel mellem hjem og arbejde uden moms- eller skattemæssig konsekvens, og uden at der skal betales privatbenyttelsesafgift. Sådan privat kørsel tillades kun i begrænset omfang for varebiler, der er almindeligt indrettet. I de specialindrettede varebiler tillades der derimod ubegrænset kørsel mellem hjem og arbejde. Logo/navn og CVR nr. Fra 1. januar 2013 skal varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er indregistreret på gule plader, være forsynet med et tydeligt logo (der entydigt identificerer virksomheden) eller virksomhedsnavn, samt CVR-nr. Udenlandske virksomheder skal desuden dokumentere, at de er registreret i RUT-registret. Specialindrettede køretøjer, der er indregistreret til udryknings-, rednings- og sygetransportkørsel samt godkendte mandskabsvogne, er ikke omfattet. Oplysningerne skal være synlige og letlæselige, med mindst 3 cm høje bogstaver og tal i en farve der klart afviger fra farven på varebilen og stå på både venstre og højre side af varebilen, på skilte eller af selvklæbende folie, som ikke er let aftageligt. Særligt for varebiler med en tilladt totalvægt over 3,5 tons gælder det, at virksomhedens navn/logo skal stå med 10 cm høje bogstaver. CVR-nr. skal stadig stå med mindst tre cm høje bogstaver og tal. Leasede varebiler Varebiler, der er leasede, skal skilte med den registrerede brugers/ leasingtagers navn eller logo samt CVR-nr. Er varebilen leaset for en kortere periode, mindre end 6 måneder, således at leasingtager ikke er den registrerede bruger i henhold til leasingkontrakten, er det leasingvirksomhedens navn/logo samt CVR-nr., der skal fremgå på varebilen. Dagsbevis Fra 1. januar 2013 kan virksomhedens varebil på gule plader med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, anvendes lovligt til privat kørsel i indtil 20 dage på et kalenderår, ved at købe et dagsbevis hos SKAT. Det er relevant for både de almindelige og specialindrettede varebiler, når varebilen skal anvendes til egentlige private formål. Prisen på dagsbeviset: Varebilens tilladte totalvægt Er momsen trukket fra ved køb/leje? 100% 0 % eller delvist Ikke over 3 tons 225 kr. 185 kr. Over 3 tons, men ikke over 4 tons 185 kr. 185 kr. Dagsafgiften dækker en daglig betaling af både skat, moms og privatbenyttelsesafgift. Betaling af daglig moms finder kun anvendelse for varebiler med en tilladt totalvægt op til 3 tons. For varebiler over 3 tons men ikke over 4 tons, hvor momsen er trukket fuldt ud ved køb eller leje, skal indehaveren/virksomheden i stedet beregne en udtagningsmoms (salgsmoms) for den private brug. Udtagningsmomsen fastsættes på årsbasis for hver enkelt varebil på baggrund af: De antal dage varebilen har været anvendt privat Momsen af virksomhedens driftsudgifter i forbindelse med varebilen. 8 9

6 Varebiler på papegøjeplader Nærmere vilkår for køb af dagsbeviset: Et dagsbevis gælder i ét døgn, hvilket er fra kl til Der kan købes op til 20 dagsbeviser til hver varebil i et kalenderår Det kan tidligst købes 45 dage før det skal bruges Det købes på SKATs hjemmeside Det skal købes og medbringes i varebilen før den private kørsel påbegyndes Der er ingen returret for købet af dagsbeviset, og det vil heller ikke være muligt at flytte anvendelsesdagen. Skal bilen anvendes til private formål fra kl den ene dag til kl dagen efter, vil det udløse krav om to dagsbeviser. Det anbefales i en sådan situation, at dagbeviserne købes samtidigt. Bemærk, at arbejdsgiveren har mulighed for at betale dagsbeviset, således at medarbejderen kan køre privat i arbejdsgiverens bil uden at blive beskattet af fri bil, men i stedet beskattes af værdien af dagsbeviset som et personalegode. En varebil har et klistermærke eller de særlige papegøje nummerplader, når den er indregistreret til lovlig blandet erhvervsmæssig og privat anvendelse. Varebiler indregistreret fra 1. januar 2009 har papegøjeplader. Hvis varebilen er indregistreret i perioden 3. juni december 2008, har den et klistermærke. Biler registreret før 3. juni 1998 har ingen af delene. Registrering til blandet benyttelse indebærer, at virksomheden ikke kan fratrække købsmomsen vedrørende anskaffelsen af en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3 tons. Har varebilen en tilladt totalvægt over 3 tons, er der dog ret til et forholdsmæssigt fradrag for den del, som vedrører momspligtige formål. Privatbenyttelsesafgift Privatbenyttelsesafgift er en tillægsafgift for privat benyttelse af en almindelig varebil. Der skal normalt ikke betales privatbenyttelsesafgift af en specialindrettet varebil, da den anses for uegnet til privat benyttelse og derfor normalt indregistreres på gule plader. Når varebilen anvendes til både erhvervsmæssig og privat kørsel, skal der betales privatbenyttelsesafgift svarende til halvdelen af afgiften. Varebilens tilladte totalvægt Registreret første gang efter 2. juni 1998 til og med 24. april 2007 Registreret første gang den 25. april 2007 eller senere Ikke over 2 tons 475 kr kr. Over 2 tons, men ikke over 3 tons kr kr. Over 3 tons, men ikke over 4 tons kr kr. Skemaet viser den privatbenyttelsesafgift, som skal betales, når varebilen anvendes både til erhvervsmæssige og private formål: Bemærk, at afgift for udelukkende privat benyttelse af varebiler udgør det dobbelte af ovenstående. Afgiften gælder uanset om virksomheden ejer eller leaser varebilen

7 Varebilens indretning Udelukkende erhvervsmæssig kørsel Varebilen kan være almindelig eller specialindrettet. Specialindrettede varebiler indregistreres normalt kun på helt gule plader. Afsnittet forsøger at give et overblik over regler for varebiler, der udelukkende anvendes til erhvervsmæssig kørsel i virksomheden. Almindelig En almindelig varebil er en varebil, som ikke er indrettet således, at den ikke kan træde i stedet for en privat bil. Den har kun sæder foran og et åbent eller lukket lastrum bagi i bilen. Det er altså en varebil, som anses for at være egnet til privat benyttelse i almindelig forstand, uanset det begrænsede antal sæder. Bemærk, at mandskabsvogne ikke er omfattet af denne publikation. Specialindrettet En specialindrettet varebil er en varebil, der ikke egner sig som et alternativ til en privat bil, der er et erhvervsmæssigt behov for, at varevognen er indrettet på en speciel måde, og indretningen er nødvendig, for at brugeren af varevognen kan udføre sit arbejde. SKAT stiller specifikke krav til godkendelsen af, hvornår en varebil kan anses for at være specialindrettet. Varebiler er typisk specialindrettede, når flere af de nedenstående kriterier er opfyldt: Der er tale om en større varebil Der er tale om en kassevogn Der ikke er sideruder i varebilens varerum Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det meste af varebilens lastrum Varebilen er ud over de fastspændte reoler også fyldt med nødvendigt værktøj og materialer Varebilen er beskidt som følge af den erhvervsmæssige brug Varebilen lugter ubehageligt som følge af den erhvervsmæssige brug Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på sædet ved siden af føreren Varebilen bærer generelt præg af erhvervsmæssig brug. Fradragsregler - moms Erhvervsmæssig kørsel er efter momsreglerne kørsel i forbindelse med virksomhedens momspligtige og momsfrie aktiviteter. Fradragsretten knytter sig som udgangspunkt til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det betyder, at erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med momsfrie aktiviteter som udgangspunkt vil begrænse fradragsretten for moms, uanset at der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Der gælder dog særlige regler for varebiler med en tilladt totalvægt under 3 tons. Anskaffelse og faktisk brug af varebilen Varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons Der er fuld fradragsret for moms vedrørende anskaffelsen, når varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter. Anvendes varebilen til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der ingen fradragsret for moms af købet af varebilen. Varebiler med tilladt totalvægt over 3 tons Der er fuld fradragsret for moms vedrørende anskaffelsen, når varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter. Anvendes varebilen til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der kun delvis fradragsret for moms med den fradragsprocent, der anvendes i virksomheden. Anskaffer virksomheden en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons med henblik på udlejning af denne, betragtes udlejningen som en momspligtig aktivitet, og der er derfor fuld fradragsret for moms vedrørende anskaffelsen. Bemærk, at der er tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde

8 Leasing Varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons Der er fuld fradragsret for moms af leasingudgiften, når varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter. Anvendes varebilen til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der ret til at fradrage 1/3 af leasingudgiften, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over kr. om året. Varebiler med tilladt totalvægt over 3 tons Der er fuld fradragsret for moms af leasingudgiften, når varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter. Anvendes varebilen til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der kun delvis fradragsret med den fradragsprocent, der anvendes i virksomheden. Driftsomkostninger Der er tale om driftsomkostninger, når udgiften er en naturlig del af varebilens anvendelse. Det omfatter bl.a.: Brændstof Vask Reservedele Færgebilletter Broafgift ved kørsel på Øresundsbroen. Varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons Der er fuld fradragsret for moms af driftsomkostninger, når varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter. Anvendes varebilen til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der fuld fradragsret for moms af driftsomkostningerne, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over kr. om året. Varebiler med tilladt totalvægt over 3 tons Der er fuld fradragsret for moms af driftsomkostninger, når varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter. Anvendes varebilen til både momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der kun delvis fradragsret med den fradragsprocent, der anvendes i virksomheden. Fradragsretten gælder uanset om varebilen er købt eller leaset. Fradragsregler - skat Erhvervsmæssig kørsel er efter skattereglerne: Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder Kørsel mellem arbejdspladser Kørsel inden for samme arbejdsplads. Fradragsretten knytter sig til den erhvervsmæssige kørsel. Bemærk, at der ikke sker nogen begrænsning af fradragsretten skattemæssigt, så længe der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Det forholder sig anderledes momsmæssigt, læs evt. mere i afsnittet Fradragsregler - moms. Driftsomkostninger, herunder afskrivninger Der er skattemæssigt fuldt fradrag for driftsomkostninger, herunder afskrivninger, når varebilen udelukkende anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Dette gælder uanset om virksomheden har købt eller leaset varebilen. Se eksempler på driftsomkostninger foran i afsnittet om momsregler. Skattemæssigt er der kun den forskel, at der også er fradrag for kørsel over Storebæltsbroen, når kørslen er erhvervsmæssig. Der kan afskrives med op til 25 pct. i hvert indkomstår og det afskrevne beløb fradrages i det skattemæssige regnskab. Saldoen opgøres som værdien primo året eller anskaffelsessummen i året med tillæg af forbedringer og med fradrag af op til 25 pct. afskrivning. Denne saldo videreføres til næste års primosaldo. Særregel 115 pct. afskrivning Er varebilen anskaffet som fabriksny i perioden 30. maj 2012 og frem til udgangen af 2013, er der mulighed for at forhøje saldoafskrivningsgrundlaget (bilens værdi) til 115 pct. Det forhøjede saldoafskrivningsgrundlag registreres på en særskilt saldo med adgang til saldoafskrivning med op til 25 pct. Ved senere afståelse af varebilen, skal salgssummen tillagt 15 pct. fragå saldoen. Særreglen er et initiativ til at fremme væksten i den private sektor efter den økonomiske krise. Regler for tilladt kørsel En varebil på gule plader, der er indregistreret til udelukkende erhvervsmæssig kørsel, vil under visse omstændigheder kunne anvendes til privat kørsel, uden at der skal betales privatbenyttelsesafgift 14 15

9 eller skat, uden at man mister sin fradragsret for moms vedrørende anskaffelsen af varebilen, og uden at fradragsret for udgifter og afskrivninger skattemæssigt mistes. Kørsel mellem hjem og arbejde Almindelig varebil Det er som udgangspunkt ikke tilladt at anvende en almindelig varebil på gule plader til kørsel mellem hjem og arbejde, hvorfor sådan kørsel vil udløse begrænsning af fradrag og/eller beskatning af fri bil. Hvis der er indrettet kontor til brug for virksomheden på bopælen, medfører det isoleret set ikke, at bopælen bliver anset for at være en arbejdsplads. I SKM ØLR blev en skatteyder, der drev frisørsaloner i et selskab, hvori han var hovedanpartshaver, anset for at være skattepligtig af værdien af fri bil. Det var ikke hans administration af salonerne fra bopælen, hvor han havde kontor, der udløste beskatning af fri bil, men derimod hans daglige kørsel til frisørsalonerne. Specialindrettet varebil Der tillades ubegrænset kørsel mellem hjem og arbejde i en specialindrettet varebil på gule plader med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons. I tilknytning til denne kørsel er det tilladt at afhente/afsætte kollegaer, når arbejdsgiveren har beordret det (mundtligt eller generelt). Se mere herom senere. Hvis begge kørsler er foretaget i forbindelse med én erhvervsmæssig begivenhed, tæller kørslen to gange. Se evt. SKM SKAT. Der skal føres kørselsregnskab, så det kan dokumenteres, at 25-dagesreglen er overholdt. Læs evt. mere om hvad et kørselsregnskab skal indeholde i afsnittet Kørselsregnskab. Specialindrettet varebil Reglen gælder kun almindelige varebiler, idet der tillades ubegrænset kørsel mellem hjem og arbejde i en specialindrettet varebil, jf. ovenstående afsnit kørsel mellem hjem og arbejde. Svinkeærinder Almindelig varebil Det er ikke tilladt at anvende en almindelig varebil til svinkeærinder uden skattemæssige konsekvenser. Specialindrettet varebil I en specialindrettet varebil er det derimod tilladt, i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde, at foretage svinkeærinder på op til km/år (12 på hinanden følgende måneder). Svinkeærinder omfatter f.eks.: aflevering/afhentning af børn eller private indkøb. 25-dagesreglen Almindelig varebil 25-dagesreglen, som er udviklet i praksis, gør det undtagelsesvis tilladt at anvende en almindelig varebil til kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, når varebilen den efterfølgende dag skal benyttes erhvervsmæssigt. Det gælder f.eks. kørsel til: en kunde eller et møde eller et kursussted eller en lufthavn (der anvendes til øvrig transport til et møde). Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, dagen efter at varebilen har været anvendt erhvervsmæssigt

10 Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end et par hundrede meter fra den rute, som der normalt køres i forbindelse med arbejdet, skal ikke medregnes til de km/år. Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssted / 60-dagesreglen Almindelig varebil Momsmæssigt er det tilladt at køre i den almindelige varebil mellem bopæl og skiftende arbejdssteder under forudsætning af, at varebilen er forsynet med relevant værktøj, eller at der er etableret et lager på medarbejderens bopæl, varebilens værdi kan afskrives fuldt ud efter skattereglerne, varebilen kun bruges til kørsel for den momsregistrerede virksomhed til forskellige arbejdssteder uden for virksomhedens forretningssted. Der foreligger skiftende arbejdssteder, når arbejdet skifter geografisk på grund af arbejdets karakter, og arbejdsfunktionen på et sted er tidsbegrænset. Skattemæssigt gælder der en grænse på 60 dage (60-dagesreglen) indenfor en 12 måneders periode for erhvervsmæssig kørsel mellem hjem og den samme arbejdsplads. Det betyder, at når der er kørt 61 dage til det samme arbejdssted indenfor en 12 måneders periode, vil arbejdsstedet anses som fast og kørslen for privat. Dette medfører, at den ansatte skal betale skat af fri bil, eller at fradrag for den selvstændigt erhvervsdrivende begrænses. Når der er forløbet 60 på hinanden følgende arbejdsdage siden brugeren af varebilen har været på et givent arbejdssted, påbegyndes en ny 60-dages periode. Bemærk, at kørsel til den givne arbejdsplads fra eller til en anden arbejdsplads ikke tæller med i de 60 dage. Visse brancher/persongrupper Visse personer er omfattet af en forhåndsformodning om, at de har skiftende arbejdspladser og skal derfor ikke føre et kørselsregnskab. Det gælder f.eks. handelsrejsende og andre sælgere med kundeopsøgende arbejde. I tilfælde af tvivl kan SKAT pålægge personen at føre kørselsregnskab. Det anbefales, at alle andre fører kørselsregnskab, så det kan dokumenteres, at 60-dagesreglen er overholdt. Læs evt. mere om hvad et kørselsregnskab skal indeholde i afsnittet Kørselsregnskab. I SKM LSR skulle en ejendomsfunktionær beskattes af værdien af fri bil, hvis 60-dagesreglen ikke blev overholdt, idet varebilen, en Mercedes Benz Vito, ikke kunne anses for specialindrettet til trods for varebilens størrelse. Landsskatteretten stadfæstede SKATs bindende svar, idet varebilen ikke var forsynet med reoler og værktøj i et sådant omfang, at den var uegnet til privat kørsel, og den i øvrigt fremstod i rengjort og lugtfri stand. Kørslen kunne derudover ikke anerkendes for at være som led i en vagtordning, idet kørslen var til virksomhedens egne adresser. Der blev givet påkrav om, at der skulle føres kørselsregnskab, for at kunne godtgøre at 60-dagesreglen blev overholdt. Specialindrettet varebil Reglen gælder kun almindelige varebiler, idet der tillades ubegrænset kørsel mellem hjem og arbejde i en specialindrettet varebil, jf. ovenstående afsnit kørsel mellem hjem og arbejde. Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning Almindelig varebil Det er tilladt at køre mellem hjem og arbejde i en almindelig varebil, når den ansatte skal være til rådighed uden for normal arbejdstid. Kørslen vil ikke anses for at være privat under forudsætning af, at kørslen er udtryk for et klart erhvervsmæssigt behov, varebilen er udstyret med værktøj eller lign., som de forekommende reparationer kan udføres med, brugeren har fået et klart forbud mod at bruge bilen privat, der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald mv., det kan konstateres, hvilket motorkøretøj, der er brugt til de enkelte vagter, antallet af varebiler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang, og den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden. Hvis disse betingelser er overholdt, er det tilladt at anvende varebilen ved deltagelse i familiefester og lignende arrangementer, som er 18 19

11 planlagt længere tid i forvejen, uden at køretøjet anses for at være anvendt til privat kørsel. Almindelige familiebesøg og deltagelse i ugentlige idrætsaktiviteter falder derimod ikke herunder. I tilknytning til kørsel som led i en vagtordning er det tilladt moms- og skattemæssigt at afhente/medbringe kolleger, når arbejdsgiveren har beordret det (mundtligt eller generelt). Se evt. SKM SKAT. Der må ikke foretages svinkeærinder i forbindelse med sådan kørsel i almindelige varebiler, idet dette anses for privat kørsel. I SKM SR kunne en ansat i et vikarbureau, som havde en almindelig varebil med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons med hjem hele året, bortset fra ferieperioder og enkelte weekends, ikke anses for at være omfattet af praksis om vagtordning. Skatterådet gav SKAT medhold i det bindende svar om, at kørslen var privat. Da en vagtordning indebærer, at den ansatte er pålagt reelle begrænsninger i privatlivet i rådighedsperioden, hvilket udelukker vagtordninger af permanent karakter. Samtidig var det ikke en erhvervsmæssig begrundelse, at det ville være mest praktisk for den ansatte at kunne køre hjem i varebilen, når den ansatte ikke har behov for relevant værktøj i bilen for at kunne udføre sit arbejde. Se også SKM HR. Specialindrettet varebil Reglen gælder kun almindelige varebiler, idet der tillades ubegrænset kørsel mellem hjem og arbejde i en specialindrettet varebil, jf. ovenstående afsnit kørsel mellem hjem og arbejde. Kørsel til bespisning eller afhentning af mad i arbejdstiden Almindelig varebil Det er tilladt at anvende en almindelig varebil til kørsel til frokost eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden. Sker kørslen udenfor arbejdstiden, anses kørslen for at være privat kørsel. Specialindrettet varebil Det er tilladt at anvende en specialindrettet varebil til kørsel til frokost eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden. Sker kørslen udenfor arbejdstiden, anses kørslen for at være privat kørsel, medmindre der er tale om et svinkeærinde på vej hjem fra arbejde. Udlejning til personale Bemærk, det er nu muligt, at den ansatte eller virksomheden i stedet køber et dagsbevis. Læs evt. mere om reglerne for dagsbeviser i afsnittet Dagsbevis. Almindelig varebil Det er tilladt at udleje virksomhedens varebil til en ansat uden særlige moms-, afgifts- eller skattemæssige konsekvenser for virksomheden, hvis medarbejderen lejer varebilen ud mod en forud fastsat lejebetaling, og at lejebetalingen tillægges moms. Den ansatte kan dog ikke undgå beskatning af fri bil og vil som minimum blive beskattet af fri bil for 1 måned, uanset om der er tale om enkelte dages leje. Lejeudgiften fragår i beskatningen som egenbetaling. Specialindrettet varebil Det er tilladt at udleje virksomhedens specialindrettede varebil til en ansat uden særlige moms-, afgifts- eller skattemæssige konsekvenser for virksomheden, hvis medarbejderen lejer varebilen ud mod en forud fastsat lejebetaling, og at lejebetalingen tillægges moms. Den ansatte beskattes af et beløb, der svarer til det, som det ville koste at leje en tilsvarende varebil. Skat Der skal ikke betales skat, hvis varebilen kun er til rådighed for og/ eller kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Finder SKAT ud af, at varebilen på gule plader anvendes til egentlig privat kørsel, uden at der er købt et dagsbevis, vil der indtræde beskatning. Der er forskellige regler for beskatning afhængig af varebilens indretning. Almindelige varebiler Fri bil beskatning gælder for almindelige varebiler, der er anvendelige som et alternativ til en privat bil. Fri bil - rådighedsbeskatning En almindelig varebil på gule plader anses ikke for at stå til rådighed for privat kørsel, jf. nedenstående om formodningsreglen. Finder 20 21

12 SKAT dog ud af, at varebilen faktisk anvendes til privat kørsel, uden at der er købt et dagsbevis, vil den ansatte skulle beskattes af værdien af fri bil. Læs evt. mere om beskatningsreglen i afsnittet Blandet kørsel, herunder Fri bil - rådighedsbeskatning. Formodningsregel Der er i henhold til praksis på skatteområdet udviklet en formodningsregel om, at når virksomheden har valgt ikke at betale privatbenyttelsesafgift, foreligger der en formodning om, at varebilen ikke står til rådighed for de ansatte til privat kørsel. Læs om formodningsreglen, når virksomheden har betalt privatbenyttelsesafgift i afsnittet Blandet Kørsel herunder Fri bil - rådighedsbeskatning. Eksempel på et kørselsregnskab: Dato Klokkeslæt Beskrivelse Formål Fra Til Km.- tæller start Møde med kunde Erhverv Arbejdsplads XXX, København dagesregel Erhverv XXX, Roskilde Møde med kunde Erhverv Bopæl, Holte XXX, Roskilde Bopæl, Holte XXX, Køge Km.- tæller slut Km Kørselsregnskab Et korrekt og fyldestgørende kørselsregnskab kan dokumentere og løfte bevisbyrden for den faktiske kørsel i relation til f.eks. 25-dagesreglen. Et kørselsregnskab er fyldestgørende, når der dagligt noteres følgende: Kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og afslutning Dato for kørsel Den daglige kørselsfordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel Angivelse af bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan dokumentere eller sandsynliggøre regnskabets rigtighed. Specialindrettede varebiler Grundet specialindretningen anses en sådan varebil normalt ikke for at være til rådighed for privat kørsel, hvorfor selve det at råde over en sådan varebil ikke udløser beskatning. Der tillades i et vist omfang privat kørsel i en specialindrettet varebil på gule plader, og den ansatte beskattes som udgangspunkt ikke. Varebilen kan i stedet med begrænset skattemæssig effekt anvendes til privat kørsel efter nedenstående regler. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads Sådan kørsel anses som arbejdsgiverbetalt befordring uden beskatning. Hvis medarbejderen vælger at selvangive ligningsmæssigt fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, vil medarbejderen blive beskattet af et tilsvarende beløb i den personlige indkomst. (Arbejdsgiveren har indberetningspligt med kryds i felt 11). Svinkeærinder - privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel Der indtræder beskatning af privat kørsel (afsætning/afhentning af børn eller private indkøb), når den overstiger km pr. år (12 på hinanden følgende måneder) på 3,80 kr. pr. km (2012 sats). Kørsel, der kun afviger et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede rute, medregnes ikke

13 Kørsel omfattet af den generelle bagatelgrænse Ovennævnte private kørsel beskattes kun, hvis værdien af den private kørsel sammenlagt med andre goder overstiger en bundgrænse på kr. i Privat kørsel under en tilkaldevagt Kørslen er omfattet af ovenstående regler om privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. Privat kørsel i øvrigt Brugeren af varebilen beskattes af privat kørsel til fritidsaktiviteter, sommerhus o.l. med et beløb, der svarer til det, som det ville koste at leje en tilsvarende varebil. Det gælder også, hvis brugeren af varebilen anvender denne til anden erhvervsmæssig kørsel end for den arbejdsgiver, der stiller varebilen til rådighed. Læs evt. om muligheden for at købe et dagsbevis i afsnittet Dagsbevis. Selvstændigt erhvervsdrivende Anvendes varebilen kun til erhvervsmæssig kørsel, indgår varebilen i virksomhedens driftsresultat på normal vis. Den selvstændigt erhvervsdrivende er derfor omfattet af de ovenstående moms- og skatteregler. Bevisbyrde Momsmæssigt påhviler bevisbyrden virksomheden eller den selvstændigt erhvervsdrivende, når det drejer sig om almindelige varebiler på gule plader. Det har ingen dokumentationsværdi efter momsreglerne, at der er fratrukket moms ved anskaffelsen af varebilen, eller at der ikke betales privatbenyttelsesafgift. Det er heller ikke bevismæssigt afgørende, at der forinden anskaffelsen er konsulteret en revisor, eller at der er underskrevet en aftale om varebilens brug mellem virksomheden og brugeren. Se evt. SKM ØLR. I SKM VLR havde appellanten, som havde anskaffet en leaset varebil på gule plader, godtgjort på baggrund af faktuelle momenter, at varebilen ikke blev anvendt til privat kørsel, og han bevarede derved sin fulde fradragsret for købsmoms af varebilen. Landsretten fandt i modsætning til SKAT, at konkret kørsel i bilen en dag, hvor SKAT var på kontrolbesøg, ikke skulle anses for privat og dermed begrænse virksomhedens fradragsret til 1/3 af købsmomsen. Dette henset til, at formålet ikke havde været at transportere appellanten, men derimod varebilen til bodegaen i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Skattemæssigt gælder det, at virksomheden har tilkendegivet, at den almindelige varebil ikke anvendes til privat kørsel ved at undlade at betale privatbenyttelsesafgift. Det, at der ikke betales privatbenyttelsesafgift af varebilen, er tilstrækkeligt til at afkræfte formodningen om, at varebilen står til rådighed for eller anvendes til privat kørsel. Da bevisbyrden påhviler SKAT, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt med hverken kørselsregnskab eller frasigelseserklæring. Læs evt. mere om formodningsreglen i afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig kørsel under Formodningsregel. Specialindrettede varebiler anses for uegnet til privat kørsel, og det forudsættes, at de ikke anvendes som sådan. Bevisbyrden påhviler derfor SKAT i både moms- og skattemæssig henseende. Hvad sker der ved ulovlig kørsel? Finder SKAT ud af, at varebilen benyttes til andet end erhvervsmæssig kørsel, vil det betyde, at momsfradraget fra køb af bilen skal tilbagebetales, den privatbenyttelsesafgift, der skulle være betalt, bliver opkrævet, arbejdsgiver og/eller medarbejdere skal betale skat af fri bil for de år, de har haft varebilen til rådighed, og/eller tilbagebetale dele af fradrag for omkostninger og afskrivninger, og arbejdsgiver og/eller medarbejdere får en bøde

14 Blandet kørsel Afsnittet forsøger at give et overblik over regler for almindelige varebiler, der anvendes til både erhvervsmæssig og privat kørsel. Specialindrettede varebiler indregistreres normalt på helt gule plader og er derfor ikke omtalt herunder. Fradragsregler - moms Der skelnes momsmæssigt imellem om varebilen anvendes til både momspligtige, momsfri, og private formål. Der er som udgangspunkt ikke fradragsret for den del af kørslen, der vedrører virksomhedens momsfrie og private formål. Der gælder dog særlige regler for varebiler med en tilladt totalvægt under 3 tons. Anskaffelse og faktisk brug af varebilen Varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons Der er ingen fradragsret for købsmomsen vedrørende anskaffelsen af en varebil, som anvendes til både momspligtige, momsfrie og private formål. Varebiler med tilladt totalvægt over 3 tons Der er delvis fradragsret for købsmomsen med den fradragsprocent, der anvendes i virksomheden, når varebilen anvendes til både momspligtig og momsfri aktivitet. Der er delvis fradragsret for den del af købsmomsen, der skønsmæssigt vedrører momspligtige formål, når varebilen anvendes til både momspligtige og private formål. Leasing Varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons Der er ret til at fradrage 1/3 af momsen på leasingudgiften af en varebil, når den anvendes til både momspligtige, momsfrie og private formål. Varebiler med tilladt totalvægt over 3 tons Der er delvis fradragsret for moms af leasingudgiften med den fradragsprocent, der anvendes i virksomheden, når varebilen anvendes til både momspligtig og momsfri aktivitet. Der er delvis fradragsret for moms af den del af leasingudgiften, der skønsmæssigt vedrører momspligtige formål, når varebilen anvendes til både momspligtige og private formål. Driftsomkostninger Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3 tons Der er fuld fradragsret for moms af driftsomkostninger, når varebilen anvendes til både momspligtige, momsfrie og private formål. Varebiler med en tilladt totalvægt over 3 tons Der er delvis fradragsret for driftsomkostninger med den fradragsprocent, der er anvendes i virksomheden, når varebilen anvendes til både momspligtig og momsfri aktivitet. Der er delvis fradragsret for den del af driftsomkostningerne, der skønsmæssigt vedrører momspligtige formål når varebilen anvendes til både momspligtige, momsfrie og private formål. Fradragsregler - skat Der skelnes skattemæssigt imellem erhvervsmæssig og privat kørsel. Der er ikke fradragsret for den del af driftsomkostningerne, som kan henføres til den private kørsel. De ansatte skal betale skat efter reglerne om at have fri bil til rådighed. Driftsomkostninger, herunder afskrivninger Der er skattemæssigt fradragsret for den del af driftsomkostnin

15 gerne, herunder afskrivninger, som kan henføres direkte til den erhvervsmæssige kørsel i varebilen. Der kan afskrives med op til 25 pct. i hvert indkomstår på særskilt driftsmiddelsaldo. Saldoen opgøres som værdien primo året eller anskaffelsessummen i året med tillæg af forbedringer og med fradrag for den del af afskrivningen, som vedrører den erhvervsmæssige del af kørslen. Denne saldo videreføres til næste års primosaldo. Læs evt. mere om de særlige omstændigheder for selvstændigt erhvervsdrivende i afsnittet Selvstændigt erhvervsdrivende. Skat Der skal betales skat, hvis den almindelige varebil er til rådighed for og anvendes til blandet erhvervsmæssig og privat kørsel. Fri bil - rådighedsbeskatning Reglen gælder, når virksomheden har stillet en almindelig varebil til rådighed for privat kørsel som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen og har varebilen indenfor virksomhedsordningen, er også omfattet af reglen. Det er arbejdsgiver, som er indeholdelses- og indberetningspligtig af A-skat og AM-bidrag. Formodningsregel Der er i henhold til praksis på skatteområdet udviklet en formodningsregel om, at når virksomheden har valgt at betale privatbenyttelsesafgift, foreligger der en formodning om, at varebilen står til rådighed for virksomhedens ansatte til privat kørsel. Det indebærer, at de/den ansatte skal betale skat efter reglerne om fri bil. Hvis den ansatte ikke har varebilen til sin rådighed og/eller faktisk ikke anvender bilen til privat kørsel, skal den ansatte kunne afkræfte denne formodning igennem dokumentation som frasigelseserklæring, kørselsregnskab, det faktiske brændstofforbrug m.v. Formodningsreglen gælder ikke for specialindrettede varebiler. Frasigelseserklæring fritagelse for rådighed Ønsker den ansatte ikke at blive beskattet af værdien af at have varebil(er) til sin rådighed for privat kørsel, skal den pågældende underskrive en frasigelseserklæring overfor virksomheden. Derudover skal der dagligt føres et fyldestgørende kørselsregnskab, for at godtgøre den erhvervsmæssige kørsel, og varebilen skal normalt være parkeret ved virksomhedens adresse udenfor arbejdstid. Dokumentationen er vigtig, uanset om fritagelsen gælder en enkelt måned eller hele året. Arbejdsgiver har overfor sine ansatte pligt til at holde øje med, at aftalen er overholdt. Særligt interesseforbundne parter SKAT stiller normalt skærpede krav til interesseforbundne parter. Der er tale om interesseforbundne parter, når der ikke forligger modsatrettede interesser mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det gælder eksempelvis ansatte hovedaktionærer eller hovedanpartshavere og selvstændigt erhvervsdrivende. I SKM ØLR har Østre Landsret stadfæstet Skatteministeriets afgørelse i en sag, hvor klager, som var direktør og hovedanpartshaver, ikke i tilstrækkelig grad kunne afkræfte formodningen om, at kørslen i selskabets varebiler var privat kørsel. Varebilerne blev anset for at stå til klagers rådighed ud fra en samlet vurdering af, at varebilerne var egnet til privat anvendelse, de havde været parkeret ved den private bopæl (uden at varebilerne var nødvendige for, at klager kunne udføre sit arbejde) og der var ikke underskrevet en frasigelseserklæring eller ført kørselsregnskab. Klager var derfor skattepligtig af værdien af at have fri bil til rådighed. Selskabet, hvori sagsøger var hovedanpartshaver, blev nægtet fradragsret for købsmomsen på grund af den private kørsel. Beregningsreglerne for beskatning af fri bil Der skelnes imellem beregningsgrundlaget for varebiler, der er anskaffet som nye, i forhold til dem som er anskaffet brugte. Den skattepligtige værdi fastsættes efter samme fremgangsmåde, uanset om virksomheden har købt eller lejet varebilen. Varebiler, der er leaset, anses som erhvervet til eje af virksomheden på leasingtidspunktet. Beskatningen fastsættes uafhængigt af den private kørsels omfang, men kan dog kun omfatte den periode, hvor varebilen faktisk har 28 29

16 været til rådighed for erhvervsmæssig kørsel. Når varebilen kun har stået til rådighed for den ansatte en del af året, sker beskatningen ud fra 1/12 af årsbeløbet pr. måned og ikke efter antal dage. Den skattepligtige periode skal mindst omfatte 1 måned og opgøres efter hele måneder. Råder den ansatte over flere biler til privat kørsel, skal der ske beskatning af hver enkelt bil. Råder flere over samme bil, skal hver enkelt ansat beskattes af fri bil, uanset om de ikke kan råde over bilen samtidigt. Sker der udskiftning af varebilen i en måned, er det den dyreste, som danner grundlag for beskatning. Ny varebil Den skattepligtige værdi af varebiler, som virksomheden har anskaffet/indregistreret indenfor de seneste 3 indkomstår, opgøres som 25 pct. af den del af nyvognsprisen, som ikke overstiger kr., tillagt 20 pct. af varebilens værdi over kr. Den skattepligtige værdi kan dog minimum udgøre kr. I det fjerde og de efterfølgende indkomstår efter bilens anskaffelse/indregistrering nedsættes værdien til 75 pct. af nyvognsprisen, dog altid minimum kr. Til beskatningsgrundlaget lægges et miljøtillæg. Fra 1. januar 2013 skal den skattepligtige værdi først nedsættes efter 36 måneder og ikke i det 4. indkomstår. Ændringen omfatter også varebiler, som allerede er anskaffet og som ved årsskiftet ikke har rundet de 36 måneder. Det vil derfor ikke længere være en fordel i at anskaffe varebilen sent i indkomståret, da der vil blive taget udgangspunkt i det tidspunkt, hvor varebilen faktisk er anskaffet. Nyvognsprisen omfatter: Fakturapris inklusive moms Registreringsafgift Udgifter til nummerplader Leveringsomkostninger Normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr (navigationsudstyr o.l., der normalt forekommer i privatejede biler). Eksempel på beregning af den skattepligtige værdi af fri bil. Varebilen er ny, og medarbejderen er ansat per 1. maj: Varebilens nyvognspris kr. 25% af varebilens værdi indtil kr kr. Skattepligtig af 8/12 (maj - december) af kr kr. Miljøtillæg (årlig ejer- eller vægtafgift) f.eks kr. Skattepligtig af 8/12 (maj - december) af kr kr. Skattepligtig værdi af varebilen i alt kr. I SKM har Landsskatteretten ændret sin tidligere afgørelse SKM LSR, og klager fik nedsat beregningsgrundlaget for værdi af fri bil, idet vinterdæk og anhængertræk, som ikke er registreringsafgiftspligtigt tilbehør/udstyr, ikke skulle medregnes ved værdiansættelsen. For leasede varebiler er det fakturaprisen på leasingaftalen, der danner grundlag for beregning af den skattepligtige værdi. Der kan i øvrigt henvises til SKM LSR, hvis der ønskes et overblik over, hvordan den skattepligtige værdi ansættes korrekt, når varebilen ved 1. indregistrering var afgiftsfritaget. Brugt varebil Når varebilen er ældre end 3 år målt fra første indregistreringsdato, 30 31

17 på det tidspunkt hvor virksomheden anskaffer den, er det anskaffelsessummen inkl. moms, som danner grundlaget for beregningen af den skattepligtige værdi. Anskaffelsessummen tillægges evt. istandsættelsesudgifter, som virksomheden afholder i umiddelbar tilknytning til erhvervelsen samt leveringsomkostninger og udgifter til tilbehør. Den skattepligtige værdi opgøres efter samme metode som for nye varebiler. Udgifter i forbindelse med fri bil Udgangspunktet for beskatning af fri bil er, at virksomheden betaler alle driftsmæssige omkostninger til varebilen. Det omfatter bl.a. udgifter til: Forsikringer Vægtafgift Brændstof Nødvendige reparationer og vedligeholdelse -- herunder olie, vask, sprinklervæske o.l. Følgende omkostninger har ikke driftsmæssig karakter og skal derfor ikke indeholdes i den skattemæssige værdi af fri bil, men bedømmes særskilt. Det gælder: Garage Parkometerafgift Parkeringsafgift Parkeringsbøde Færgebilletter Biltog Motorvejs- og broafgifter. Egenbetaling Betaler den ansatte virksomheden for at have varebilen til sin rådighed for privat kørsel, vil den skattepligtige værdi af varebilen blive nedsat med dette beløb. Reduktionen kan dog ikke overstige den skattepligtige værdi af varebilen. Den ansatte skal betale for råderetten i det indkomstår, hvor han eller hun bliver beskattet af varebilen. Virksomheden skal indtægtsføre den ansattes betalinger for råderetten. Hvis den ansatte betaler driftsomkostninger, som f.eks. benzin, kan den skattepligtige værdi af fri bil nedsættes, når følgende betalingsmåde er anvendt: Virksomheden pålægger den ansatte at betale hele/dele af udgiften til f.eks. brændstof ved privat kørsel efter et skønsmæssigt beløb. Virksomheden afholder hele/dele af udgiften til brændstof med et kort til tankstation og fratrækker udgiften som en driftsomkostning. Den ansatte betaler det aftalte beløb direkte til virksomheden af beskattede midler, hvorefter virksomheden indtægtsfører den ansattes egenbetaling. Den ansatte køber selv hele/dele af brændstoffet til privat kørsel og fremlægger disse regninger for køb af brændstof for virksomheden og får dem refunderet hos virksomheden. Beløbet udbetales ikke til den ansatte, men posteres som en egenbetaling for rådigheden. Virksomheden udgiftsfører beløbet som udlæg efter regning og indtægtsfører samme beløb under fri bil i regnskabet som egenbetaling. Se evt. TfS 1996, 488. Selvstændigt erhvervsdrivende Den selvstændigt erhvervsdrivende er kun omfattet af fri bil beskatning, når virksomhedsordningen anvendes, og varebilen indgår i virksomhedsordningen. Den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes således efter de ovenstående regler for beskatning af fri bil. Et beløb svarende til værdien af fri bil indtægtsføres i virksomhedens resultat. Værdien af fri bil anses for overført til personen, som en hævning i virksomhedsordningen. Fordelen ved denne model er, at varebilen behandles som et fuldt erhvervsmæssigt aktiv, som gør det muligt at fratrække alle omkostninger og afskrivninger i virksomhedens skattemæssige resultat. Afskrivningen foretages på særskilt afskrivningssaldo, idet driftsmidlet efter afskrivningsloven anses for at være et blandet benyttet driftsmiddel. Anvender den selvstændigt erhvervsdrivende ikke virksomhedsordningen, eller holdes varebilen udenfor virksomhedsordningen, skal personen ikke beskattes af fri bil. Det betyder dog, at fradragsret for omkostninger og afskrivninger begrænses til kun at omfatte den erhvervsmæssige kørsel. Den selvstændigt erhvervsdrivende kan få godtgjort udgifter til den erhvervsmæssige kørsel af virksomheden efter statens satser eller de faktiske udgifter. Bemærk, 32 33

18 Afrunding at godtgørelse efter statens satser indeholder dækning af udgifter til brændstof, dæk, vedligeholdelse, forsikring, årlig ejerafgift, vask, parkering og værditab. Det er derfor ikke muligt at få godkendt yderligere fradrag. Der kan skiftes imellem anvendelse af faktiske udgifter og satserne en gang for hver varebil. Valget er ikke bindende ved udskiftning af varebil eller tilkøb af yderligere varebil. Det er vores forhåbning, at publikationen har givet et overblik over reglerne samt besvarer relevante spørgsmål. Har det givet anledning til yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte skatteafdelingen. Statens satser 2013: Kørsel til og med km årligt Kørsel ud over km årligt 3,82 kr. pr. km 2,13 kr. pr. km Fradrag efter de faktiske udgifter Det anbefales, at der føres et fyldestgørende kørselsregnskab, som kan påvise og dokumentere fordelingen af den erhvervsmæssige og private kørsel. Anvendes kørselsregnskab ikke, kan der foretages en skønsmæssig ansættelse. SKAT vil normalt godkende en privat kørsel på km årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde og anden privat kørsel

19 obligation appears from the name RSM plus is: A plus for financial- and taxrelated assistance plus revision skat rådgivning Aalborg Holstebro Aarhus Kolding Odense Skærbæk København Vordingborg RSM plus P/S statsautoriserede revisorer - vores kontorer: Holstebro Sletten Holstebro Tlf København Kalvebod Brygge København V Tlf Skærbæk Storegade 45A 6780 Skærbæk Tlf Aalborg Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Kolding Kokholm 1B 6000 Kolding Tlf Odense Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Tlf Vordingborg Algade Vordingborg Tlf Aarhus Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N Tlf

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere