ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte"

Transkript

1 .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige delvægte: Opgave 1: 37% Opgave 2: 18% Opgave 3: 28% Opgave 4: 17% Opgavebesvarelsen skal afleveres i letlæselig og overskuelig form.

2 PGS-hoser er en mindre tekstilvirksomhed i Midtjylland. Den blev grundlagt for over 50 år siden af uldkrærruner Peder GodtfredSvendsen (PGS), der fik problemer med benene og måtte holde op med at vandre rundt på landevejene til gårde og huse med sit uldkram. Han satte i stedet en produktion af strømper i gang. De første strømper blev produceret af den nærmestefamilie og som hjerrunearbejde af nogle koner på egnen. Strømperneblev solgt gennem hans tidligere uldkræmmervenner. Et par år senere anskaffede PGS den første strikkemaskine, og det meste af produktionen blev samlet i familiens bolig. Distributionen blev udvidet til en række tøjforretninger i efterhånden flere og flere midtjyske købstæder. Dyder som flid og sparsorrunelighed kombineret med et vist forretningstalent førte til en rolig og stabil udvikling, således at Peder sidst i tresserne kunne overdrage sin søn, Per Gustav, en velkonsolideret virksomhed med 10 ansatte og landsdækkende distribution. Per fortsatte faderens linje. Han slog ikke større brød op end han kunne bage, og ved at satse på de mere kvalitets- og modebevidste kunder klarede han sig rimelig godt igennem den hårde konkurrence med billig import, som slog benene væk under mange af egnens øvrige virksomheder indenfortekstilbranchen. I dag, hvor 3. generation Pia Grethe, så småt er ved at overtage den daglige ledelse, har virksomheden 15 ansatte og en årlig omsætning på ca. 30 mio. kroner. I de følgende 4 opgaver, der kan løses uafhængigt af hinanden, skal du forestille dig, at du er økonomisk rådgiver for virksomheden. Du kan i besvarelserne se bort fra skatter og andre offentlige poster. Virksomheden anvender normalt en kalkulationsrente på 10% p.a. Opgave 1 Virksomhedens kapacitet er på timer pr. år. Ud over produktion af strømper, er man for en del år siden også begyndt at producere strømpebukser. Et par strømper beslaglægger 5 minutters kapacitet (12 stk. i timen) og medfører variable omkostninger på 20,- kr. pr. stk. Tilsvarende beslaglægger et par strømpebukser 7V2 minutters kapacitet (8 stk. i timen) og medfører variable omkostninger på 30,- kr. pr. stk. For et par år siden havde man en HD-studerende til at hjælpe med at fastlægge prisen på strømper. Hun forklarede, at ud fra grænseornkostningeme og priselasticiteten ville 60,- kroner pr. par være den optimale pris. I) Man havde tidligere holdt lidt lavere priser og konstaterede, at salget ændrede sig med ca. 5007par pr. krones prisændring. Ved prisen på 60,- kr. afsætter man par strømper pr. år.

3 Da strømpebukser er 50% dyrere at producere end strømper har man fastlagt prisen på disse til at være 50% over strømpeprisen. Ved den således fastsatte pris på 90,- kr. afsætter man par pr. år. Også for dette produkt skønner man, at afsætningen ændres med ~par pr. krones prisændring, ~ s.ao 1.1 Beregn priselasticitetenfor de to produkter ved de givne pliser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. 1.2 Beregn det samlede dækningsbidrag for de to produkter i optimalsituationen. Beregn ligeledes det samlede kapacitetsforbrug. En butikskæde vil gerne årligt aftage indtil par strømpebukser. Strømpebukserne vil man markedsføre som handelsmærke til en kundegruppe, der er vidt forskellig fra PGS-hosers. Man tilbyder en fast pris på 60,- kr. pr. par. 1.3 Beregn den optimalefordeling afsalget på strømper, strempebuksertil de hidtidige kunder og strømpebukser til butikskæden samt de tilsvarende priser og dækningsbidraget Opgave 2 Der er nu gået et par år, og virksomheden har for et år siden foretaget en række investeringer, så man nu har en kapacitet, der muliggør betydelig produktionsforøgelse af strømper. Strømpebukserne kan ikke umiddelbart produceres på det nye anlæg. Man har ansat en enkelt sælger på et mindre eksportmarked. En markedsanalyse for dette marked sandsynliggør. at sælgeren står overfor følgende afsætningsfunktion: p = - (l/1.000)m (p =pris; m =mængde) Grænseomkostningerne incl. salgsprovision skønnes at udgøre 40,- kr. pr. par strømper. 2.1 Beregn den optimale pris og mængde kombination, illustrer løsningen grafisk og beregn priselasticiteten ved optimalprisen. Man overvejer at ansætte flere sælgere på det pågældende marked. To sælgere vil antagelig kunne sælge det dobbelte af hvad en kan, men herudover vil man antagelig stå over for et aftagende merudbytte pr. ekstra sælger. Man antager, at følgende funktioner gælder (p =pris; m =mængde):

4 Antal Afsætningsfunktion sælgere 1 p =-(1/I.OOO)m p =-(1I2.000)m p =-(1I2.900)m p =-(1I3.700)m p =-(1I4.300)m p =-(1/4.700)m p =-(1I4.900)m p =-(1I5.000)m Bestem de optimal pris- og mængdekombinationer underde varierendeforudsætninger m.h.t. antal sælgere. 2.3 Opstil en tabel, der som funktion afantal sælgere viser det samlede salg (totalproduktet), salg pr. sælger (gennemsnitsproduktet) og mersalgetpr. sælger (grænseproduktet). Ansættelse af en ekstra sælger fonnodes at medføre en forøgelse af de faste omkostninger på ,- kr. pr. år. 2.4 Beregn det optimale antal sælgere. Opgave 3 For at effektivisere produktionen af strømpebukser overvejer man at udskifte et produktionsanlæg med et nyt og mere moderne anlæg. Man har fået præsenteret et egnet anlæg med en teknologi, man mener vil være gældende de følgende mange år. Anlægget kan erhverves for 1 mio. kr. Det første driftsår skønner man, at der vil være en værdinedgang på ,- kr. Derefter vil en årlig værdinedgang på ,- være realistisk, således at anlægget ved udgangen af det 8. driftsår vil kunne have en scrapværdi på ,- kr. De årlige reparations- og vedligeholdelsesomkostninger forventes at ville forløbe således: Ar I Kr Sammenlignet med det nuværende anlæg vil det nye anlæg øge virksomhedens dækningsbidrag med ca ,- kr. årligt. 3.1 Beregn anlæggets optimale levealder Det nuværende anlæg er 6 år gammelt. Det blev anskaffet for ,- kr. og er i dag bogført til ,- kr. Da anlægget er forældet, vil det i dag kun være muligt at sælge det til skrotning til en pris, der nogenlunde vil svare til demonteringsudgifterne.

5 Vælger man, at udskyde udskiftningen anslås de årlige reparations- og vedligeholdelsesomkostninger til følgende: l ~I- --'-"-=-:---C-' '=----,---;;-==: =~c::-:: Bestem det optimale tidspunktfor at udskifte det gamle anlæg med et anlæg afden nye type. Opgave 4 Virksomhedens egenkapital udgør 75% af den samlede balance. Fremmedkapitalen forrentes med gennemsnitlig 5 % p.a. Virksomhedens afkastningsgrad (forrentning af den samlede investerede kapital) har det sidste år været 15%. 4.1 Beregn egenkapitalens forrentning. En række udvidelsesplaner vil kræve en forøgelse af kapitalen med 50%. Et familiemedlem, nogle medarbejdere og en pensionskasse er interesserede i at indskyde beløbet i forbindelse med en udvidelse af aktiekapitalen. Alternativt vil man kunne låne beløbet i et finansieringsinstitut, der tilbyder et 20 årigt annuitetslån med en effektiv rente på 10% p.a. Man forventer, at virksomheden i årene efter udvidelsen fortsat vil have en afkastningsgrad på ca. 15%. 4.2 Beregn egenkapitalens forrentning i året efter udvidelsen under de alternative finansieringsforudsætninger. 4.3 Redegør kortfor, hvilke yderligere overvejelser man bør gøre iforbindelse med valg af finansieringsform, I virksomheden har man hidtil betalt vareleverandørerne kontant og har dermed opnået en kontantrabat på ly2 %. Alternativt vil man kunne opnå en kredit på 3 mdr. 4.4 Beregn den effektive rente på en evt.leveranderkredit.

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere