For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt"

Transkript

1 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning vareforbrug Dækningsbidrag Der foreligger endvidere følgende oplysninger (1.000 kr.): 1. Balancetal primo 1995: Likvide beholdninger kr. 100 Varekreditorer kr. 900 Skyldig moms kr Varekreditorerne yder en kredittid på 3 måneder. Varekøbet sker løbende, og lageret holdes konstant, således varekøbet svarer til vareforbruget. 3. Kontante kapacitetsomkostninger udbetales således: Momspligtige pr. måned kr. 100 ekskl. moms Ikke momspligtige pr. måned kr Udarbejd likviditetsbudget for det kommende år opdelt på kvartaler. 1

2 Opgave 9.2 For det kommende år er der indsamlet følgende oplysninger. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Antal gæster Entré inkl. moms Der foreligger endvidere følgende oplysninger: a. Balancetal primo 1999: Likvide beholdninger kr Skyldig moms kr Skyldig A-skat kr b. Kontante kapacitetsomkostninger udbetales således: Momspligtige pr. måned kr excl. moms Ikke momspligtige pr. måned kr Løn pr. måned kr , tilbageholdelse af A-skat m.m. 40% Udarbejd likviditetsbudget opdelt på kvartaler. Opgave 9.3 For restauranten i en sommerattraktion er der for 20x6 udarbejdet følgende dækningsbidragsbudget i 1000 kr. Dækningsbidragsbudget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4 kvt. Ialt Omsætning - vareforbrug Dækningsbidrag

3 Endvidere er der følgende oplysninger (1.000 kr.) 1. Balancetal primo: Likvide beholdninger kr. 100 Varedebitorer kr. 900 Varekreditorer kr. 300 Skyldig A-skat kr. 50 Skyldig moms kr Der ydes 90 dages kredit til varedebitorerne. 3. Varekreditorerne yder en kredittid på 3 måneder. Varekøbet sker løbende, og lageret holdes konstant. 4. Kontante kapacitetsomkostninger forventes at udgøre kr. 200 pr. måned. Heraf der de kr. 100 gager, og der regnes med en gennemsnitlig tilbageholdelsesprocent på A-skat på 55%. Af de øvrige kr. 100 er de 60 momspligtige og de 40 momsfrie Udarbejd likviditetsbudget opdelt på kvartaler efter ind- og udbetalingsmodellen. Opgave 9.4 For det nye oplevelsescenter er der opstillet følgende forventninger for næste sæson. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antal gæster Kontante kapacitetsomkostninger ekskl. moms % af de kontante kapacitetsomkostninger er momsfrie, resten er momspligtige. Entrépris inkl. moms pr. gæst kr. 30 Nødvendig investering, der foretages og betales i 1. kvartal kr plus moms. Investeringen afskrives lineært over 10 år. Fra en fond modtages der i første kvartal et lån til investeringen på kr Lånet er rente- og afdragsfrit de første 5 år Opstil resultatbudget for næste sæson (1.000 kr.) Opstil likviditetsbudget opdelt på kvartaler efter ind- og udbetalingsmodellen. (

4 kr.) Forklar likviditetsproblemerne i første kvartal og forskellen mellem det budgetterede overskud og likviditetsoverskuddet. Opgave 9.5 Til den kommende sæsonen overvejes det at etablere et nyt spisested i en attraktionspark. I den forbindelse er der opstillet følgende forventninger. Alle beløb er ekskl. moms og i hele tusinde kroner. Alle betalinger foregår kontant. Maj Jun Jul Aug Sep Omsætning Vareforbrug (= varekøb) Løn ( 40% skatteindeholdelse) Øvrige kapacitetsomkostninger (er momspligtige) Køb af etableringslager (holdes konstant fremover) Opstil resultatbudget for den kommende sæson. (1.000 kr.) Opstil likviditetsbudget opdelt på måneder efter ind- og udbetalingsmodellen. (1.000 kr.) Anfør, hvor mange kroner der vil være behov for i forbindelse med opstarten for at klare de likviditetsmæssige problemer Opstil beholdningsforskydningsmodellen for hele den kommende sæson. 4

5 Opgave 9.6 I en sommerpark, der åbner i sæsonen 20x9 er der opstillet nedenstående forventninger til perioden 1. april til 30. september. Alle beløb er ekskl. moms og i hele tusinde kroner. Alle betalinger foregår kontant. Apr Maj Jun Jul Aug Sep Omsætning Løn ( 50% skatteindeholdelse) Øvrige kapacitetsomkostninger (er momspligtige) Køb af etableringslager 100 (holdes konstant fremover) Investering i ombygning ekskl. moms (afskrives over 5 år) 200 Bruttofortjeneste i procent af omsætning er i alle måneder 80% Opstil resultatbudget for perioden x9 (1.000 kr.) Opstil likviditetsbudget opdelt på måneder efter ind- og udbetalingsmodellen for perioden x9 (1.000 kr.) Anfør, hvor mange kroner der vil være behov for i forbindelse med opstarten for at klare de likviditetsmæssige problemer Opstil likviditetsbudget ved hjælp af beholdningsforskydningsmodellen. 5

6 Opgave 9.7 I Sommerland Randers er der for 20x0 følgende data: Resultatopgørelse for x x0 (1.000 kr.) Nettoomsætning Variable omkostninger = Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger 620 = Indtjeningsbidrag Afskrivninger 250 = Resultat før finansielle poster Finansieringsomkostninger 120 = Årets resultat 920 Balancetal pr x0 (1.000 kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver 605 Egenkapital Udarbejd forventet resultatopgørelse for hele 20x0 ud fra følgende forudsætninger: a. Omsætningen og variable omkostninger forventes at være de samme som i ovenstående resultatopgørelse. b. Kontante kapacitetsomkostninger forventes at stige med 20%. c. Afskrivninger forventes at stige med 30%. d. Finansieringsomkostninger forventes at stige med 35% Udarbejd resultatbudget for 20x1 ud fra følgende forudsætninger,udgangspunktet er den forventede resultatopgørelse for 20x0: a. Omsætningen forventes at stige med 15%. b. Dækningsgraden forventes at stige med 1% point. (1 dec.) c. Kontante kapacitetsomkostninger forventes at stige med 10%. d. Afskrivninger forventes at stige med kr ,-. e. Finansieringsomkostninger forventes at stige med kr

7 Opgave 9.8 I tilknytning til en oplevelsessimulator er der tale om at etablere en speciel kiosk, der kun har tilknytning til oplevelsessimulatoren. Her skal der sælges forskellige ting i relation til de enkelte film, der vises i simulatoren. Fra erfaringer fra udlandet ved man, at der kan forventes en omsætning i kiosken for det kommende år, 20x4, på ialt kr ekskl. moms fordelt således: Maj 10% Juni 15% Juli 30% August 35% September 10% Der regnes med en bruttofortjeneste procent på 60%. Varekøbet foretages kontant i salgsmånederne. Der skal indkøbes et startlager for kr ekskl. moms, der herefter forudsættes at være lig med gennemsnitslageret. Dette startlager indkøbes kontant i maj måned. Der lejes en kioskbygning fra den x4 og den årlige leje udgør kr moms, der betales forud den 1. maj og den 1.november med halvdelen hver gang. Løn forventes at udgøre kr pr. måned i åbningsmånederne og der indeholdes gennemsnitligt 50% ialt i A-skat. Der ses bort fra andre tilbageholdte beløb. Der indkøbes i maj nødvendigt inventar for kr ekskl. moms. Inventaret betales med halvdelen i h.h.v. maj og juli og afskrives lineært over 10 år, hvorefter værdien er 0 kr. Der regnes med et helt års afskrivning pr. sæson. Reparation og vedligeholdelse anslås til kr pr. måned ekskl. moms i alle årets måneder, dog først fra x Opstil resultatbudget for 20x4 i hele tusinde kroner Opstil likviditetsbudget opdelt på måneder for 20x4 efter ind- og udbetalingsmodellen Opstil likviditetsbudget efter beholdningsforskydningsmodellen for 20x4. 7

8 Opgave 9.9 På turistkontoret i Rudkøbing arbejder man med planer om at etablere nogle flere afdelinger placeret rundt omkring på Langeland for bedre at kunne servicere i lokalområderne. Disse afdelinger skal kun holde åbent i sommerperioden. Et af disse kontorer skal placeres i nærheden af et slott med herregårdspension. Kontoret etableres som en momspligtig virksomhed. For det kommende år er der indsamlet følgende oplysninger ud fra hvike, der skal udarbejdes budgetter: a. Der kalkuleres med 1,5 medarbejder i perioden 1. maj september. Lønnen til disse udgør ialt kr pr. måned. Der regnes med en gennemsnitlig tilbageholdelse af skat på 35%. b. De månedlige driftsomkostninger, der er momspligtige, udgør i perioden 1. maj september kr ekskl. moms. c. Etablering af kontoret koster kr ekskl. moms. Dette beløb skal betales i juni måned. Etableringen skal afskrives over 10 år. Der afskrives for et helt år pr. sæson. d. Til etableringen af kontoret optages et lån på kr over 10 år. Lånet optages den som et serielån. Der betales kvartårlige ydelser. Første gang den 30.9.betales der kr i rente og i afdrag. Den betales der kr i rente og kr i afdrag Opstil resultatbudget for hele det kommende år, idet omsætningen sættes lig med de anførte omkostninger, således resultatet giver kr Udarbejd likviditetsbudget efter ind- og udbetalingsmodellen for perioden 1. maj december, idet den i spørgsmål beregnede omsætning + moms indgår med lige store beløb i de 5 måneder. 8

9 Opgave 9.10 For vandrerhjemmet Sov godt er der udarbejdet følgende resultatbudget og balance. Resultatbudget for 20x2 i kr. Omsætning vareforbrug Bruttofortjeneste kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag afskrivninger 310 Resultat før finansielle poster finansielle poster 150 Årets resultat 850 Balance x1 Anlægsaktiver Varelager 110 Tilgodehavender 210 Likvide beholdninger Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Opstil likviditetsbudget for 20x2 efter beholdningsforskydningsmodellen og budgetteret balance pr x2, idet der skal tages hensyn til følgende forudsætninger. 1. Der investeres for kr ekskl. moms i anlægsaktiver. 2. Varelageret forventes pr x2 at udgøre kr Tilgodehavender forventes øget med kr Der hæves kr i privatforbrug. 5. Langfristet gæld nedbringes med kr Kortfristet gæld forventes øget til kr

10 Opgave 9.11 I forbindelse med overvejelser om etablering af et lille museum i et typisk turistområde er der for 20x9 indsamlet følgende oplysninger: Forventede besøgstal: Januar gæster Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Museet indrettes i lejede lokaler som en momspligtig virksomhed, og der regnes med følgende årlige omkostninger: Omkostning Beløb ekskl. moms Betales Husleje incl. lys og varme: kr forud for 3 måneder - en fjerdedel Rengøring: hver måned - en tolvtedel Vedligeholdelse: hver måned - en tolvtedel Lønninger, skat 48%: hver måned - en tolvtedel Diverse øvrige omkostninger: hver måned - en tolvtedel Som udgangspunkt regnes der med en entreindtægt på kr. 30 ekskl. moms Opstil resultatbudget for 20x9 og likviditetsbudget opdelt på måneder. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Foretag følgende beregninger: a. Nødvendig entrepris ekskl. moms ved nulpunkt (overskud nul b. kroner) Nødvendig entrepris ekskl. moms ved overskud på kr c. Maksimale diverse øvrige omkostninger ved nulpunkt d. Nødvendig antal gæster i august ved nulpunkt 10

11 11Opgave 9.12 På turistkontoret i Vesterhavsby arbejdes der med planer om, at etablere en mulighed for at dyrke havfiskeri. Der har været ført forhandlinger med en skipper, hvor følgende mulighed har været drøftet. 1. Aftale med skipper, der selv sørger for at sejle båden, om en årlig betaling på kr ekskl. moms, der betales månedligt i perioden april - september med kr plus moms pr. måned. En markedsundersøgelse har vist, at der kan forventes følgende salg af dagture til alternative salgspriser ekskl. moms. Antal solgte dagsture Salgspris ekskl. moms Der regnes med følgende procentvise fordeling af salget over året. Januar Der sejles ikke Februar Der sejles ikke Marts Der sejles ikke April 5% Maj 10% Juni 15% Juli 25% August 30% September 15% Oktober Der sejles ikke November Der sejles ikke December Der sejles ikke Hvilken salgspris vil være den mest lønsomme? Opstil resultatbudget Opstil månedsopdelt likviditetsbudget. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Foretag følgende beregninger: a. Nødvendige solgte dagsture på et år ved nulpunkt (overskud nul kr.) b. Maksimal årlig ydelse til skipper ved nulpunkt. c. Mindste salgspris ud fra den forventede afsætning ved nulpunkt. 11

12 Opgave 9.13 I incomingbureauet "Hello Denmark" foreligger der følgende regnskabs- og budgetoplysninger for 1. halvår 20x8: Køb af ydelser hos Salg af ydelser samarbejdspartnere til kunder Regnskab Januar kr kr Februar kr kr Marts kr kr Budget April kr kr Maj kr kr Juni kr kr Ovenstående beløb er ekskl. moms. Halvdelen af køb af ydelser finder sted på 1 måneds kredit og resten pr. 3 måneder. Halvdelen af salget af ydelser foregår kontant, 30% pr. 1 måned og resten pr. 3 måneder. Endvidere foreligger der følgende budgetoplysninger for 2. kvartal 20x8. a. Husleje kr inkl. moms pr. måned. b. Lønninger kr pr. måned med en indeholdelsesprocent på 40%. I lønnen i marts måned blev der indeholdt kr c. Øvrige kontante kapacitetsomkostninger kr pr. måned ekskl. moms, hvoraf kr er momsfrie. Betales kontant. d. Køb af nyt inventar i april måned for kr inkl. moms. Det er aftalt med leverandøren, at der skal betales i alt kr pr. måned, første gang i maj måned. e. Renter af lån betales med kr i juni måned. f. Der hæves kr i privatforbrug pr. måned. g. Likvide beholdninger pr x8 udgør kr h. Husleje og øvrige kontante kapacitetsomkostninger var i januar kvartal følgende: Husleje kr ekskl. moms Øvrige kontante kapacitetsomkostninger kr ekskl. moms, hvoraf de kr var momsfrie. 1. Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 2. kvartal efter ind- og udbetalingsmodellen og beregn skyldig moms pr. 30. juni 20x8. (afrund til nærmeste hele tusinde kroner) 12

13 Opgave 9.14 Et alpinanlæg skal naturligvis benyttes til alpint skiløb i vinterperioden. I sommerperioden overvejes det imidlertid at bruge anlægges til cykelcrossanlæg, hvor man med lift kan blive transporteret til toppen med sin cykel. I forbindelse med denne sommeranvendelse fra 1. maj september 20x5 er der indsamlet følgende oplysninger: a. Der forventes en omsætning på liftkort på kr ekskl. moms. b. Omsætning på cykeludlejning forventes at udgøre kr ekskl. moms. c. Omsætning ved salg fra diverse boder forventes at være kr ekskl. moms. d. Der regnes med en gennemsnitlig bruttofortjenesteprocent i boderne på 60%. e. Reparation og vedligeholdelse af cykler forventes at udgøre kr ekskl. moms. f. Vedligeholdelsesomkostninger for lift anslås til kr ekskl. moms. g. Lønninger anslås til kr pr. måned fra Der regnes med en gennemsnitlig tilbageholdelsesprocent for A-skat m.m. på 48%. h. Der skal indkøbes cykler for kr inkl. moms, der afskrives lineært fuldt ud over 5 år. Cyklerne indkøbes i maj, og der beregnes et helt års afskrivninger. i. Cyklerne købes ved indskud af yderligere egenkapital på kr i maj måned 20x5. j. Omsætning på såvel lift, cykeludlejning og boder fordeler sig således: Maj Jun Jul Aug Sep 5% 20% 35% 30% 10% k. Omkostningerne, ekskl. moms, jvf. punkt e og f, fordeler sig således: Maj Jun Jul Aug Sep Rep. og vedl.h. cykler Vedligeholdelse lift l. Der indkøbes i maj et etableringslager til boderne for kr ekskl. moms. Dette lager holdes konstant, hvorfor varekøbet i de enkelte måneder svarer til vareforbruget Udarbejd resultatbudget for 20x5. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Udarbejd likviditetsbudget opdelt på måneder for 20x5 efter ind- og udbetalingsmodellen. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) 13

14 Opgave 9.15 I firmaet Danmarkssafari, som vil køre overlevelsesture i Danmark i jeeps og lastbiler regnes der med 33 uger, hvor der køres med 2 sideløbende arrangementer. Disse 33 uger er placeret fra primo april til medio november. På grund af "nyhedens interesse" regnes der med en pæn afsætning i det første år, 20x6, således første år bliver lidt atypisk i forhold til den forventede afsætning på længere sigt. Det bliver derfor nødvendigt at leje yderligere materiel det første år. For perioden 1. april december 20x6 foreligger der nu følgende oplysninger: a. Der forventes en omsætning på kr ekskl. moms, og denne forventes at fordele sig således: Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 5% 10% 15% 25% 20% 12% 10% 3% b. Indkøb af biler og andet udstyr finder sted i april og betalingen forventes at foregå således: 6 jeeps a kr ekskl. moms betales med halvdelen i april og halvdelen i juni. 2 lastbiler a kr ekskl. moms betales med 40% i maj og resten i juli. Telte og andet udstyr kr ekskl. moms betales i maj. c. Etablering af kontor kr ekskl. moms betales i april måned. Dette beløb er en del af investeringen og afskrives sammen med denne. d. Der betales i hver af månederne juli og august kr inkl. moms for leje af yderligere materiel. e. Reparation af vedligeholdelse af biler m.m. kr ekskl. moms pr. måned i månederne maj, juli, september og november betales kontant. f. Lønninger forventes at udgøre kr og fordeles således: 10% i hver af månederne: apr, maj, sep, okt, nov 14% i hver af månederne: jun og aug 20% i hver af månederne: jul 2% i hver af månederne: dec og der regnes med en gennemsnitlig tilbageholdelsesprocent for A-skat m.m. på 45%. 14

15 g. Administrationsomkostninger anslås til at være kr ekskl. moms pr. måned i alle måneder fra april til december. Heraf er de kr pr. måned momsfrie. h. Investeringerne og etableringen på ialt kr ekskl. moms afskrives lineært over 10 år, idet der regnes med en scrapværdi på kr ekskl. moms. Der afskrives for et helt år i 20x6. i. Der regnes med en dækningsgrad på 65%, og de variable omkostninger betales efter samme fordeling som omsætningen. j. Investorerne indskyder kr i april måned Udarbejd resultatbudget for perioden x6. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Udarbejd likviditetsbudget for perioden x6 opdelt på måneder efter indog udbetalingsmodellen. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Opgave 9.16 En campingplads overvejer at lade en engelsk turoperatør opstille og udleje nogle telte som en del af en pakkerejse. Til brug for disse overvejelser om, hvorvidt det vil være en god idé at indgå en 5-årig aftale med denne engelske turoperatør, har du fra denne fået tilsendt en oversigt over de forventede konsekvenser. Det forholder sig således, at du modtager en provision pr. overnatning. Omkostninger til opstilling og vedligeholdelse af telte afholdes af det engelske firma. Du har i forvejen checket disse oplysninger med to andre campingpladser, der tidligere har indgået en sådan aftale, og det ser ud til, at det ser fornuftigt ud. 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Antal overnatninger Provision excl. moms pr. overnatning, kr Årlig omkostning til el m.m. ekskl. moms Det er aftalt, at såfremt der indgås en endelig aftale, skal der opstilles 20 telte, som skal placeres på et stort teltareal på 20 pladser med el-stik. De 20 pladser, der skal bruges til de nye telte har i det seneste år været udlejet i 600 døgn, men kun i 40% af tilfældene ville det have været nødvendigt at afvise teltcampister, såfremt disse pladser havde været besat med de engelske telte. Der regnes for alle fem år med denne belægning. 15

16 Der blev i det seneste år en gennemsnitlig indtjening på kr. 100 ekskl. moms pr. plads pr. døgn på disse teltpladser. Denne indtjening forventes også i 20x1, hvorefter det forventes, at den stiger med kr. 10 pr. år Opstil resultatbudgetter for de kommende 5 år, der viser den forventede nettoindtjening. Opgave 9.17 På turistkontoret i Ferieby overvejer man at påbegynde udlejning af sommerhuse i området. Der har været holdt møde med ca. 100 sommerhusejere, som er interesseret i at indgå en aftale med turistkontoret. Hvis denne ekstra aktivitet skal medtages vil det naturligvis medføre nogle ekstra omkostninger til f.eks. en ekstra medarbejder, et bookingsystem m.m., ligesom en udvidelse af turistkontoret også vil blive nødvendig. Der er i øjeblikket 3 heltidsansatte og en deltidsansat (½ tid), og disse personer har ikke mulighed for at deltage i det ekstra arbejde undtagen i forbindelse med "skiftedagen". Til dette arbejde kan der afsættes 2 medarbejdere i 8 timer en gang om ugen Giv en vurdering af den nuværende kapacitet på turistkontoret ud fra ovenstående oplysninger suppleret med dine egne erfaringer Giv en vurdering af kapacitetsbehovet til det nye projekt. Som nævnt er der tale om ca. 100 sommerhusejere, der kan indgå i aftalen, og der regnes med en udlejningsperiode fra 1. juni til 30. september (16 uger). Husene kan inddeles i 3 kategorier: Type Kategori Periode 1 Periode 2 Periode 3 A (20 huse) Store luxus kr Udl. 60% B (50 huse) Mellemstore kr Udl. 50% C (30 huse) Mindre kr Udl. 50% kr Udl. 50% kr Udl. 70% kr Udl. 80% kr Udl. 60% kr Udl. 60% kr Udl. 70% Periode 1 = De første 4 uger, Periode 2 = De næste 8 uger, Periode 3 = De sidste 4 uger Udl. angiver den gennemsnitlige udlejning i de pågældende perioder. De anførte priser er pr. uge ekskl. moms. 16

17 Beregn den forventede omsætning for turistkontoret opdelt på hustyper, når turistkontoret tager 30% af udlejningsprisen i provision Anfør hvilke typer af omkostninger, du mener, der vil være tale om, hvis turistkontoret starter sommerhusudlejning. Opgave 9.18 I incomingbureaut Se Danmark skal der udarbejdes følgende budgetter: Resultatbudget for 20x2. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Likviditetsbudget for 20x2 efter såvel ind- og udbetalingsmodellen opdelt på kvartaler og beholdningsforskydningsmodellen. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Budgetteret balance pr x2. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Til brug for udarbejdelsen er der indsamlet følgende oplysninger: 1. Resultatopgørelse for 20x1 Omsætning omkostninger til samarbejdspartnere Dækningsbidrag kontante kapacitetsomkostninger Løn Lokaleomkostninger Kontorhold øvrige Indtjeningsbidrag afskrivninger Resultat før finansielle poster finansielle omkostninger Årets resultat Balance pr x1 Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Omsætningsaktiver Langfr.gæld Kortfr. gæld

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Finansrådets Virksomhedsspil

Finansrådets Virksomhedsspil Finansrådets Virksomhedsspil 2012 Fokus på Klima Varmepumpe virksomhed, Hårtørrer virksomhed samt Internetbutikker med salg af kmp3 afspillere og Mini Notebook s Version 1.0 Indholdsfortegnelse GENEREL

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere