For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt"

Transkript

1 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning vareforbrug Dækningsbidrag Der foreligger endvidere følgende oplysninger (1.000 kr.): 1. Balancetal primo 1995: Likvide beholdninger kr. 100 Varekreditorer kr. 900 Skyldig moms kr Varekreditorerne yder en kredittid på 3 måneder. Varekøbet sker løbende, og lageret holdes konstant, således varekøbet svarer til vareforbruget. 3. Kontante kapacitetsomkostninger udbetales således: Momspligtige pr. måned kr. 100 ekskl. moms Ikke momspligtige pr. måned kr Udarbejd likviditetsbudget for det kommende år opdelt på kvartaler. 1

2 Opgave 9.2 For det kommende år er der indsamlet følgende oplysninger. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Antal gæster Entré inkl. moms Der foreligger endvidere følgende oplysninger: a. Balancetal primo 1999: Likvide beholdninger kr Skyldig moms kr Skyldig A-skat kr b. Kontante kapacitetsomkostninger udbetales således: Momspligtige pr. måned kr excl. moms Ikke momspligtige pr. måned kr Løn pr. måned kr , tilbageholdelse af A-skat m.m. 40% Udarbejd likviditetsbudget opdelt på kvartaler. Opgave 9.3 For restauranten i en sommerattraktion er der for 20x6 udarbejdet følgende dækningsbidragsbudget i 1000 kr. Dækningsbidragsbudget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4 kvt. Ialt Omsætning - vareforbrug Dækningsbidrag

3 Endvidere er der følgende oplysninger (1.000 kr.) 1. Balancetal primo: Likvide beholdninger kr. 100 Varedebitorer kr. 900 Varekreditorer kr. 300 Skyldig A-skat kr. 50 Skyldig moms kr Der ydes 90 dages kredit til varedebitorerne. 3. Varekreditorerne yder en kredittid på 3 måneder. Varekøbet sker løbende, og lageret holdes konstant. 4. Kontante kapacitetsomkostninger forventes at udgøre kr. 200 pr. måned. Heraf der de kr. 100 gager, og der regnes med en gennemsnitlig tilbageholdelsesprocent på A-skat på 55%. Af de øvrige kr. 100 er de 60 momspligtige og de 40 momsfrie Udarbejd likviditetsbudget opdelt på kvartaler efter ind- og udbetalingsmodellen. Opgave 9.4 For det nye oplevelsescenter er der opstillet følgende forventninger for næste sæson. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antal gæster Kontante kapacitetsomkostninger ekskl. moms % af de kontante kapacitetsomkostninger er momsfrie, resten er momspligtige. Entrépris inkl. moms pr. gæst kr. 30 Nødvendig investering, der foretages og betales i 1. kvartal kr plus moms. Investeringen afskrives lineært over 10 år. Fra en fond modtages der i første kvartal et lån til investeringen på kr Lånet er rente- og afdragsfrit de første 5 år Opstil resultatbudget for næste sæson (1.000 kr.) Opstil likviditetsbudget opdelt på kvartaler efter ind- og udbetalingsmodellen. (

4 kr.) Forklar likviditetsproblemerne i første kvartal og forskellen mellem det budgetterede overskud og likviditetsoverskuddet. Opgave 9.5 Til den kommende sæsonen overvejes det at etablere et nyt spisested i en attraktionspark. I den forbindelse er der opstillet følgende forventninger. Alle beløb er ekskl. moms og i hele tusinde kroner. Alle betalinger foregår kontant. Maj Jun Jul Aug Sep Omsætning Vareforbrug (= varekøb) Løn ( 40% skatteindeholdelse) Øvrige kapacitetsomkostninger (er momspligtige) Køb af etableringslager (holdes konstant fremover) Opstil resultatbudget for den kommende sæson. (1.000 kr.) Opstil likviditetsbudget opdelt på måneder efter ind- og udbetalingsmodellen. (1.000 kr.) Anfør, hvor mange kroner der vil være behov for i forbindelse med opstarten for at klare de likviditetsmæssige problemer Opstil beholdningsforskydningsmodellen for hele den kommende sæson. 4

5 Opgave 9.6 I en sommerpark, der åbner i sæsonen 20x9 er der opstillet nedenstående forventninger til perioden 1. april til 30. september. Alle beløb er ekskl. moms og i hele tusinde kroner. Alle betalinger foregår kontant. Apr Maj Jun Jul Aug Sep Omsætning Løn ( 50% skatteindeholdelse) Øvrige kapacitetsomkostninger (er momspligtige) Køb af etableringslager 100 (holdes konstant fremover) Investering i ombygning ekskl. moms (afskrives over 5 år) 200 Bruttofortjeneste i procent af omsætning er i alle måneder 80% Opstil resultatbudget for perioden x9 (1.000 kr.) Opstil likviditetsbudget opdelt på måneder efter ind- og udbetalingsmodellen for perioden x9 (1.000 kr.) Anfør, hvor mange kroner der vil være behov for i forbindelse med opstarten for at klare de likviditetsmæssige problemer Opstil likviditetsbudget ved hjælp af beholdningsforskydningsmodellen. 5

6 Opgave 9.7 I Sommerland Randers er der for 20x0 følgende data: Resultatopgørelse for x x0 (1.000 kr.) Nettoomsætning Variable omkostninger = Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger 620 = Indtjeningsbidrag Afskrivninger 250 = Resultat før finansielle poster Finansieringsomkostninger 120 = Årets resultat 920 Balancetal pr x0 (1.000 kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver 605 Egenkapital Udarbejd forventet resultatopgørelse for hele 20x0 ud fra følgende forudsætninger: a. Omsætningen og variable omkostninger forventes at være de samme som i ovenstående resultatopgørelse. b. Kontante kapacitetsomkostninger forventes at stige med 20%. c. Afskrivninger forventes at stige med 30%. d. Finansieringsomkostninger forventes at stige med 35% Udarbejd resultatbudget for 20x1 ud fra følgende forudsætninger,udgangspunktet er den forventede resultatopgørelse for 20x0: a. Omsætningen forventes at stige med 15%. b. Dækningsgraden forventes at stige med 1% point. (1 dec.) c. Kontante kapacitetsomkostninger forventes at stige med 10%. d. Afskrivninger forventes at stige med kr ,-. e. Finansieringsomkostninger forventes at stige med kr

7 Opgave 9.8 I tilknytning til en oplevelsessimulator er der tale om at etablere en speciel kiosk, der kun har tilknytning til oplevelsessimulatoren. Her skal der sælges forskellige ting i relation til de enkelte film, der vises i simulatoren. Fra erfaringer fra udlandet ved man, at der kan forventes en omsætning i kiosken for det kommende år, 20x4, på ialt kr ekskl. moms fordelt således: Maj 10% Juni 15% Juli 30% August 35% September 10% Der regnes med en bruttofortjeneste procent på 60%. Varekøbet foretages kontant i salgsmånederne. Der skal indkøbes et startlager for kr ekskl. moms, der herefter forudsættes at være lig med gennemsnitslageret. Dette startlager indkøbes kontant i maj måned. Der lejes en kioskbygning fra den x4 og den årlige leje udgør kr moms, der betales forud den 1. maj og den 1.november med halvdelen hver gang. Løn forventes at udgøre kr pr. måned i åbningsmånederne og der indeholdes gennemsnitligt 50% ialt i A-skat. Der ses bort fra andre tilbageholdte beløb. Der indkøbes i maj nødvendigt inventar for kr ekskl. moms. Inventaret betales med halvdelen i h.h.v. maj og juli og afskrives lineært over 10 år, hvorefter værdien er 0 kr. Der regnes med et helt års afskrivning pr. sæson. Reparation og vedligeholdelse anslås til kr pr. måned ekskl. moms i alle årets måneder, dog først fra x Opstil resultatbudget for 20x4 i hele tusinde kroner Opstil likviditetsbudget opdelt på måneder for 20x4 efter ind- og udbetalingsmodellen Opstil likviditetsbudget efter beholdningsforskydningsmodellen for 20x4. 7

8 Opgave 9.9 På turistkontoret i Rudkøbing arbejder man med planer om at etablere nogle flere afdelinger placeret rundt omkring på Langeland for bedre at kunne servicere i lokalområderne. Disse afdelinger skal kun holde åbent i sommerperioden. Et af disse kontorer skal placeres i nærheden af et slott med herregårdspension. Kontoret etableres som en momspligtig virksomhed. For det kommende år er der indsamlet følgende oplysninger ud fra hvike, der skal udarbejdes budgetter: a. Der kalkuleres med 1,5 medarbejder i perioden 1. maj september. Lønnen til disse udgør ialt kr pr. måned. Der regnes med en gennemsnitlig tilbageholdelse af skat på 35%. b. De månedlige driftsomkostninger, der er momspligtige, udgør i perioden 1. maj september kr ekskl. moms. c. Etablering af kontoret koster kr ekskl. moms. Dette beløb skal betales i juni måned. Etableringen skal afskrives over 10 år. Der afskrives for et helt år pr. sæson. d. Til etableringen af kontoret optages et lån på kr over 10 år. Lånet optages den som et serielån. Der betales kvartårlige ydelser. Første gang den 30.9.betales der kr i rente og i afdrag. Den betales der kr i rente og kr i afdrag Opstil resultatbudget for hele det kommende år, idet omsætningen sættes lig med de anførte omkostninger, således resultatet giver kr Udarbejd likviditetsbudget efter ind- og udbetalingsmodellen for perioden 1. maj december, idet den i spørgsmål beregnede omsætning + moms indgår med lige store beløb i de 5 måneder. 8

9 Opgave 9.10 For vandrerhjemmet Sov godt er der udarbejdet følgende resultatbudget og balance. Resultatbudget for 20x2 i kr. Omsætning vareforbrug Bruttofortjeneste kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag afskrivninger 310 Resultat før finansielle poster finansielle poster 150 Årets resultat 850 Balance x1 Anlægsaktiver Varelager 110 Tilgodehavender 210 Likvide beholdninger Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Opstil likviditetsbudget for 20x2 efter beholdningsforskydningsmodellen og budgetteret balance pr x2, idet der skal tages hensyn til følgende forudsætninger. 1. Der investeres for kr ekskl. moms i anlægsaktiver. 2. Varelageret forventes pr x2 at udgøre kr Tilgodehavender forventes øget med kr Der hæves kr i privatforbrug. 5. Langfristet gæld nedbringes med kr Kortfristet gæld forventes øget til kr

10 Opgave 9.11 I forbindelse med overvejelser om etablering af et lille museum i et typisk turistområde er der for 20x9 indsamlet følgende oplysninger: Forventede besøgstal: Januar gæster Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Museet indrettes i lejede lokaler som en momspligtig virksomhed, og der regnes med følgende årlige omkostninger: Omkostning Beløb ekskl. moms Betales Husleje incl. lys og varme: kr forud for 3 måneder - en fjerdedel Rengøring: hver måned - en tolvtedel Vedligeholdelse: hver måned - en tolvtedel Lønninger, skat 48%: hver måned - en tolvtedel Diverse øvrige omkostninger: hver måned - en tolvtedel Som udgangspunkt regnes der med en entreindtægt på kr. 30 ekskl. moms Opstil resultatbudget for 20x9 og likviditetsbudget opdelt på måneder. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Foretag følgende beregninger: a. Nødvendig entrepris ekskl. moms ved nulpunkt (overskud nul b. kroner) Nødvendig entrepris ekskl. moms ved overskud på kr c. Maksimale diverse øvrige omkostninger ved nulpunkt d. Nødvendig antal gæster i august ved nulpunkt 10

11 11Opgave 9.12 På turistkontoret i Vesterhavsby arbejdes der med planer om, at etablere en mulighed for at dyrke havfiskeri. Der har været ført forhandlinger med en skipper, hvor følgende mulighed har været drøftet. 1. Aftale med skipper, der selv sørger for at sejle båden, om en årlig betaling på kr ekskl. moms, der betales månedligt i perioden april - september med kr plus moms pr. måned. En markedsundersøgelse har vist, at der kan forventes følgende salg af dagture til alternative salgspriser ekskl. moms. Antal solgte dagsture Salgspris ekskl. moms Der regnes med følgende procentvise fordeling af salget over året. Januar Der sejles ikke Februar Der sejles ikke Marts Der sejles ikke April 5% Maj 10% Juni 15% Juli 25% August 30% September 15% Oktober Der sejles ikke November Der sejles ikke December Der sejles ikke Hvilken salgspris vil være den mest lønsomme? Opstil resultatbudget Opstil månedsopdelt likviditetsbudget. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Foretag følgende beregninger: a. Nødvendige solgte dagsture på et år ved nulpunkt (overskud nul kr.) b. Maksimal årlig ydelse til skipper ved nulpunkt. c. Mindste salgspris ud fra den forventede afsætning ved nulpunkt. 11

12 Opgave 9.13 I incomingbureauet "Hello Denmark" foreligger der følgende regnskabs- og budgetoplysninger for 1. halvår 20x8: Køb af ydelser hos Salg af ydelser samarbejdspartnere til kunder Regnskab Januar kr kr Februar kr kr Marts kr kr Budget April kr kr Maj kr kr Juni kr kr Ovenstående beløb er ekskl. moms. Halvdelen af køb af ydelser finder sted på 1 måneds kredit og resten pr. 3 måneder. Halvdelen af salget af ydelser foregår kontant, 30% pr. 1 måned og resten pr. 3 måneder. Endvidere foreligger der følgende budgetoplysninger for 2. kvartal 20x8. a. Husleje kr inkl. moms pr. måned. b. Lønninger kr pr. måned med en indeholdelsesprocent på 40%. I lønnen i marts måned blev der indeholdt kr c. Øvrige kontante kapacitetsomkostninger kr pr. måned ekskl. moms, hvoraf kr er momsfrie. Betales kontant. d. Køb af nyt inventar i april måned for kr inkl. moms. Det er aftalt med leverandøren, at der skal betales i alt kr pr. måned, første gang i maj måned. e. Renter af lån betales med kr i juni måned. f. Der hæves kr i privatforbrug pr. måned. g. Likvide beholdninger pr x8 udgør kr h. Husleje og øvrige kontante kapacitetsomkostninger var i januar kvartal følgende: Husleje kr ekskl. moms Øvrige kontante kapacitetsomkostninger kr ekskl. moms, hvoraf de kr var momsfrie. 1. Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 2. kvartal efter ind- og udbetalingsmodellen og beregn skyldig moms pr. 30. juni 20x8. (afrund til nærmeste hele tusinde kroner) 12

13 Opgave 9.14 Et alpinanlæg skal naturligvis benyttes til alpint skiløb i vinterperioden. I sommerperioden overvejes det imidlertid at bruge anlægges til cykelcrossanlæg, hvor man med lift kan blive transporteret til toppen med sin cykel. I forbindelse med denne sommeranvendelse fra 1. maj september 20x5 er der indsamlet følgende oplysninger: a. Der forventes en omsætning på liftkort på kr ekskl. moms. b. Omsætning på cykeludlejning forventes at udgøre kr ekskl. moms. c. Omsætning ved salg fra diverse boder forventes at være kr ekskl. moms. d. Der regnes med en gennemsnitlig bruttofortjenesteprocent i boderne på 60%. e. Reparation og vedligeholdelse af cykler forventes at udgøre kr ekskl. moms. f. Vedligeholdelsesomkostninger for lift anslås til kr ekskl. moms. g. Lønninger anslås til kr pr. måned fra Der regnes med en gennemsnitlig tilbageholdelsesprocent for A-skat m.m. på 48%. h. Der skal indkøbes cykler for kr inkl. moms, der afskrives lineært fuldt ud over 5 år. Cyklerne indkøbes i maj, og der beregnes et helt års afskrivninger. i. Cyklerne købes ved indskud af yderligere egenkapital på kr i maj måned 20x5. j. Omsætning på såvel lift, cykeludlejning og boder fordeler sig således: Maj Jun Jul Aug Sep 5% 20% 35% 30% 10% k. Omkostningerne, ekskl. moms, jvf. punkt e og f, fordeler sig således: Maj Jun Jul Aug Sep Rep. og vedl.h. cykler Vedligeholdelse lift l. Der indkøbes i maj et etableringslager til boderne for kr ekskl. moms. Dette lager holdes konstant, hvorfor varekøbet i de enkelte måneder svarer til vareforbruget Udarbejd resultatbudget for 20x5. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Udarbejd likviditetsbudget opdelt på måneder for 20x5 efter ind- og udbetalingsmodellen. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) 13

14 Opgave 9.15 I firmaet Danmarkssafari, som vil køre overlevelsesture i Danmark i jeeps og lastbiler regnes der med 33 uger, hvor der køres med 2 sideløbende arrangementer. Disse 33 uger er placeret fra primo april til medio november. På grund af "nyhedens interesse" regnes der med en pæn afsætning i det første år, 20x6, således første år bliver lidt atypisk i forhold til den forventede afsætning på længere sigt. Det bliver derfor nødvendigt at leje yderligere materiel det første år. For perioden 1. april december 20x6 foreligger der nu følgende oplysninger: a. Der forventes en omsætning på kr ekskl. moms, og denne forventes at fordele sig således: Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 5% 10% 15% 25% 20% 12% 10% 3% b. Indkøb af biler og andet udstyr finder sted i april og betalingen forventes at foregå således: 6 jeeps a kr ekskl. moms betales med halvdelen i april og halvdelen i juni. 2 lastbiler a kr ekskl. moms betales med 40% i maj og resten i juli. Telte og andet udstyr kr ekskl. moms betales i maj. c. Etablering af kontor kr ekskl. moms betales i april måned. Dette beløb er en del af investeringen og afskrives sammen med denne. d. Der betales i hver af månederne juli og august kr inkl. moms for leje af yderligere materiel. e. Reparation af vedligeholdelse af biler m.m. kr ekskl. moms pr. måned i månederne maj, juli, september og november betales kontant. f. Lønninger forventes at udgøre kr og fordeles således: 10% i hver af månederne: apr, maj, sep, okt, nov 14% i hver af månederne: jun og aug 20% i hver af månederne: jul 2% i hver af månederne: dec og der regnes med en gennemsnitlig tilbageholdelsesprocent for A-skat m.m. på 45%. 14

15 g. Administrationsomkostninger anslås til at være kr ekskl. moms pr. måned i alle måneder fra april til december. Heraf er de kr pr. måned momsfrie. h. Investeringerne og etableringen på ialt kr ekskl. moms afskrives lineært over 10 år, idet der regnes med en scrapværdi på kr ekskl. moms. Der afskrives for et helt år i 20x6. i. Der regnes med en dækningsgrad på 65%, og de variable omkostninger betales efter samme fordeling som omsætningen. j. Investorerne indskyder kr i april måned Udarbejd resultatbudget for perioden x6. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Udarbejd likviditetsbudget for perioden x6 opdelt på måneder efter indog udbetalingsmodellen. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Opgave 9.16 En campingplads overvejer at lade en engelsk turoperatør opstille og udleje nogle telte som en del af en pakkerejse. Til brug for disse overvejelser om, hvorvidt det vil være en god idé at indgå en 5-årig aftale med denne engelske turoperatør, har du fra denne fået tilsendt en oversigt over de forventede konsekvenser. Det forholder sig således, at du modtager en provision pr. overnatning. Omkostninger til opstilling og vedligeholdelse af telte afholdes af det engelske firma. Du har i forvejen checket disse oplysninger med to andre campingpladser, der tidligere har indgået en sådan aftale, og det ser ud til, at det ser fornuftigt ud. 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Antal overnatninger Provision excl. moms pr. overnatning, kr Årlig omkostning til el m.m. ekskl. moms Det er aftalt, at såfremt der indgås en endelig aftale, skal der opstilles 20 telte, som skal placeres på et stort teltareal på 20 pladser med el-stik. De 20 pladser, der skal bruges til de nye telte har i det seneste år været udlejet i 600 døgn, men kun i 40% af tilfældene ville det have været nødvendigt at afvise teltcampister, såfremt disse pladser havde været besat med de engelske telte. Der regnes for alle fem år med denne belægning. 15

16 Der blev i det seneste år en gennemsnitlig indtjening på kr. 100 ekskl. moms pr. plads pr. døgn på disse teltpladser. Denne indtjening forventes også i 20x1, hvorefter det forventes, at den stiger med kr. 10 pr. år Opstil resultatbudgetter for de kommende 5 år, der viser den forventede nettoindtjening. Opgave 9.17 På turistkontoret i Ferieby overvejer man at påbegynde udlejning af sommerhuse i området. Der har været holdt møde med ca. 100 sommerhusejere, som er interesseret i at indgå en aftale med turistkontoret. Hvis denne ekstra aktivitet skal medtages vil det naturligvis medføre nogle ekstra omkostninger til f.eks. en ekstra medarbejder, et bookingsystem m.m., ligesom en udvidelse af turistkontoret også vil blive nødvendig. Der er i øjeblikket 3 heltidsansatte og en deltidsansat (½ tid), og disse personer har ikke mulighed for at deltage i det ekstra arbejde undtagen i forbindelse med "skiftedagen". Til dette arbejde kan der afsættes 2 medarbejdere i 8 timer en gang om ugen Giv en vurdering af den nuværende kapacitet på turistkontoret ud fra ovenstående oplysninger suppleret med dine egne erfaringer Giv en vurdering af kapacitetsbehovet til det nye projekt. Som nævnt er der tale om ca. 100 sommerhusejere, der kan indgå i aftalen, og der regnes med en udlejningsperiode fra 1. juni til 30. september (16 uger). Husene kan inddeles i 3 kategorier: Type Kategori Periode 1 Periode 2 Periode 3 A (20 huse) Store luxus kr Udl. 60% B (50 huse) Mellemstore kr Udl. 50% C (30 huse) Mindre kr Udl. 50% kr Udl. 50% kr Udl. 70% kr Udl. 80% kr Udl. 60% kr Udl. 60% kr Udl. 70% Periode 1 = De første 4 uger, Periode 2 = De næste 8 uger, Periode 3 = De sidste 4 uger Udl. angiver den gennemsnitlige udlejning i de pågældende perioder. De anførte priser er pr. uge ekskl. moms. 16

17 Beregn den forventede omsætning for turistkontoret opdelt på hustyper, når turistkontoret tager 30% af udlejningsprisen i provision Anfør hvilke typer af omkostninger, du mener, der vil være tale om, hvis turistkontoret starter sommerhusudlejning. Opgave 9.18 I incomingbureaut Se Danmark skal der udarbejdes følgende budgetter: Resultatbudget for 20x2. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Likviditetsbudget for 20x2 efter såvel ind- og udbetalingsmodellen opdelt på kvartaler og beholdningsforskydningsmodellen. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Budgetteret balance pr x2. (Afrund til nærmeste hele tusinde kroner) Til brug for udarbejdelsen er der indsamlet følgende oplysninger: 1. Resultatopgørelse for 20x1 Omsætning omkostninger til samarbejdspartnere Dækningsbidrag kontante kapacitetsomkostninger Løn Lokaleomkostninger Kontorhold øvrige Indtjeningsbidrag afskrivninger Resultat før finansielle poster finansielle omkostninger Årets resultat Balance pr x1 Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Omsætningsaktiver Langfr.gæld Kortfr. gæld

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

14. Investering. Opgave 14.1. Opgave 14.2. Opgave 14.3. Opgave 14.4

14. Investering. Opgave 14.1. Opgave 14.2. Opgave 14.3. Opgave 14.4 14. Investering Opgave 14.1 En planlagt investering i en ny hotelfløj på kr. 2,4 mill. forventes at forøge virksomhedens indtjening med kr. 750.000 om året i 5 år. Efter 5 år er scrapværdien kr. 0,-. 14.1.1

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen Side 1 af 5 sider Syddansk Universitet HD - Studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Eksamen, januar 2008 Skriftlig reeksamen i faget Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Århus Bugt Linien ApS

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI SYDDANSK UNIVERSITET HD-STUDIERNE Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Ny studieordning Eksamen, januar 2002 Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI Mandag, den 14. januar 2002 Kl. 14.00-18.00

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

8. Parameteroptimering

8. Parameteroptimering 8. Parameteroptimering Opgave 8.1 "Helvedesmaskinen" er en ny attraktion, hvor gæsterne placeres i en simulator og virkelig oplever "helvede". Der har været forskellige forslag fremme vedr. den pris gæsterne

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS

Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS Oprindelige forudsætning for at åbne butikken : Et smalt varer udvalg ca.1.500 varenumre. Kapital behov til varelager, ca. 4 500.000 kr. Investeringer i inventar m.v.

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste 3. Omkostninger Opgave 3.1 Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste omkostninger. Omkostning Husleje Råvarer til et måltid Rengøring

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N DEMO BUDGET KØB AF EJENDOM Vejledning budget 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD ÅRSBUDGET 3 5-kolonner... 4

Læs mere

Økonomistyring og budgettering

Økonomistyring og budgettering KAPITEL 9 Økonomistyring og budgettering Overvejelsesfasen Undersøgelsesfasen Prognosefasen Beregningsfasen Beslutningsfasen Budgetteringsfasen Registreringsfasen Kontrolfasen Revisionsfasen Idéfasen 9:

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 23.4 Opstilling af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 23.4 Opstilling af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -*" *- $ * % "! $*$% $*" $* $*- *-. ' % %% " *. $$.

& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -* *- $ * % ! $*$% $* $* $*- *-. ' % %%  *. $$. ! " # $% Side 1 & ' ( ) & ) +( ' + (,! -$%$ - - -" - $ % "! $$% $" $ $- -. --$ " $% $%$ #$ "% $% $%-" $% $ %& $.$ $.- ' % %% ". $$.!&' ( %%/ $%$%%% $$%%%%0+ (($$$%%%' ( ( 1 & ( ( 2"%%%' +$$"%%%! 0(.%%%'+)

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Rikke Bæk er nu færdig med Fashion SHOEs regnskab for butikkens første år (år 1). Regnskabet består af resultatopgørelsen

Læs mere

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning)

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) DEN SELVEJENDE INSTITUTION CVR 21851590 IDRÆTS CENTER SYD Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) Indholdsfortegnelse Side Budgetberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Budgetforudsætninger

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Ændring af salgspris fra kr. 600 til kr. 500. VE er stadig kr. 400. Hvor mange par skal der afsættes for præcis at tjene det samme som før prisnedsættelsen? Se præsentationen

Læs mere

Appendix B Niveau E+D

Appendix B Niveau E+D Appendix B Niveau E+D Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder Kontantsalg

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

VIRKSOMHEDENS REGNSKABSTAL

VIRKSOMHEDENS REGNSKABSTAL Se løbende resultatet under valg af forudsætninger maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Resultat 0 0 0 0-362.070-473.937-170.468-30.000 75.368 126.091 176.798-196.946 Likviditet 0 0

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 2 Planlægning og PLANLÆGNING OG BUDGETTERING Budgettering omfatter en fremtidig periode (ofte det kommende år), og resulterer i 1. En aktivitetsplan opdelt på delperioder

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere