1. Årets tema beboere med bekymrende adfærd Leif Klit Andersen fra Socialpsykiatrien deltog i behandlingen af dette punkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Årets tema beboere med bekymrende adfærd Leif Klit Andersen fra Socialpsykiatrien deltog i behandlingen af dette punkt."

Transkript

1 Søren B. Christiansen Jens V. Jensen Michael Hesselberg Annette Eriksen Boligselskabet Baldersbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Hanne Nygård Jensen Malene Aagaard Kristensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune Onsdag den 29. januar Årets tema beboere med bekymrende adfærd Leif Klit Andersen fra Socialpsykiatrien deltog i behandlingen af dette punkt. BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 11. februar 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Nygård Jensen Sagsnr: Dok.nr: Søren oplyste, at der har været flere episoder med beboere i afdelingerne. Lige nu er der en ældre beboer i afd. 12, der ikke vil lukke medarbejdere fra socialpsykiatrien, ind. Naboerne føler sig utrygge ved beboerens adfærd. Der er bl.a. rettet henvendelse til hjemmeplejen, men de bliver også afvist. Leif oplyste, at eventuel tvangsindlæggelse skal ske i samarbejde med beboerens læge samt politiet. Efter en indlæggelsesperiode får de psykiatriske patienter det bedre, og bliver lettere at hjælpe. Tidligere blev en del patienter indlagt, men nu er det få patienter, der bliver indlagt og indlæggelsesperioderne er kortere end tidligere. Jens oplyste, at mange beboere har boet i deres bolig i lang tid. Naboerne oplever at mange ældre beboere forandrer sig, f.eks. når de mister deres ægtefælle. Leif oplyste at der er etableret et PSP-udvalg (politi, social og psykiatri), der jævnligt holder møder. Psykiatriområdet er delt i to, et område, der tager sig af borgere under 30 år, og et der tager sig af borgere over 30 år. Leif oplyste, at der er ca. 100 unge borgere, der har behov for støtte fra socialpsykiatrien. Der er ikke mange misbrugere, men unge med forskellige problemer. Der er flere unge med behov for støtte end tidligere. Det er samme tendens i hele landet, men en stor stigning i Ballerup. Jens gjorde opmærksom på, at det ikke er muligt at kontakte rådhuset om onsdagen, hvor der er lukket. Det vil være rart med en mail-adresse gerne med en bekræftelse på at henvendelsen er modtaget. Endvidere vil det være rart med en oplysning om hvem henvendelsen bliver sendt videre til, samt gerne hvilken indsats man sætter i gang. Søren er godt tilfreds med samarbejdet med socialpsykiatrien. F.eks. er Skolehaven en succeshistorie med glade beboere, der spiser sammen flere dage om ugen. Kim oplyste, at der er kommet en henvendelse fra Elsebeth Fjord, om at skaffe boliger til fire udviklingshæmmede borgere.

2 Søren foreslog at der indrettes boliger i mindre enheder, f.eks. kan der indrettes boliger i eksisterende bygninger, så boligerne kommer til at passe til de beboere, der skal bo der. Dog skal man være opmærksom på, at det kan være negativt, at indrette boliger i eksisterende afdelinger, da nye beboere, kan vælge boligområdet fra. Lone oplyste, at der er meget fokus på boligområderne og deres sammensætning, samt muligheder for at forny eller fortætte områderne. 2. Anvisningsaftaler Kim oplyste, at samarbejdet med Baldersbo fungerer godt, og der er ikke bemærkninger til anvisningsaftalerne. Anette oplyste ligeledes, at anvisningen går godt, der er meget forskel på efterspørgslen af boliger. Der er p.t. meget kort ventetid til Hede-Magleparken og meget få beboere, der søger en bolig, via den fleksible udlejning. Kim foreslog, at Ballerup Kommune overtager en større del af anvisningen i Hede- Magleparken, og prioriterer nye beboere med job. Kim og Anette aftaler nærmere om den fremtidige anvisning. Jens oplyste, at de tre områder med ungdomsboliger; Hedegårdsskolen, Hedeparken 23 og Hedeparken 7, fungerer bedre. Der er flyttet flere seriøse unge beboere ind i boligerne. Der er etableret porttelefon og briklåse-system samt videoovervågning på gangene i Hedeparken 23. Magleparken 12 har ligeledes fået videoovervågning. Politiet ser positivt på disse tiltag. Kim oplyste, at der generelt er større efterspørgsel efter ungdomsboliger. Kim gjorde opmærksom på, at der er en udfordring med at leje de to værelses boliger på Stævnetorv på Østerhøj, ud. Boligerne er på 80 m2 og har en månedlig husleje på ca kr. Søren oplyste, at Baldersbos bestyrelse overvejer at give et tilskud til huslejen. Jens oplyste, at der er mange ældre beboere, der flytter fra afd. 10, hvor der p.t. er ved at få lavet nye badeværelser. 3. Gennemgang af styringsrapport Selskabet Af styringsrapporten for området økonomi og drift fremgår det, at der er brug for mange investeringer i de kommende år, hvilket lægger pres på organisationens samlede økonomi. F.eks. vil renoveringen af afd. 8, tømme godt ud i organisationens beholdninger. Der er taget initiativ til, i højere grad at anvende IT ved løsning af opgaverne. I 2014 forventes IT-driften flyttet ud af huset til en fremmed leverandør. Der kommer endvidere øget fokus på pasning og pleje af boligområderne. På området for ledelse og beboerdemokrati er den væsentligste udfordring at forholde sig til en ændret beboersammensætning, samt ændrede ønsker og krav. Det er vigtigt at sikre en kvalificeret rekruttering til bestyrelserne. Side 2

3 Alle afdelinger med familieboliger har en velfungerende afdelingsbestyrelse, med en god dialog og et godt samarbejde. Afd. 8 Gl. Skolevej, afd. 10 Baltorpvej og afd. 14 Eskebjerggård har meget aktive og velfungerende bestyrelser. Afd. 16 Jørgen Andersens Vej har ingen afdelingsbestyrelse og ganske få beboere deltager i afdelingsmødet. Afd. 21 ungdomsboliger i Hede/Magleparken har heller ingen afdelingsbestyrelse. De fire plejecentre har ingen afdelingsbestyrelse. Dog har afd. 27 Skolehaven en velfungerende afdelingsbestyrelse. Blandt initiativerne kan nævnes at lave oplæg til det videre arbejde, efter konferencen Baldersbo år Der er planer om renovering af afd. 8 og afd. 14. Der er igangværende renoveringsarbejder i afd. 10 og 12. Der fremgår nærmere beskrivelse af disse arbejder under de enkelte boligafdelinger. Der er ingen væsentlige ændringer i beboersammensætningen i nogen af boligafdelingerne. Afd. 1, Nyvej 126 boliger 1949 Mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Der er ansøgt om midler fra egen trækningsret til kloakrenovering, istandsættelse af opgange og nye hoveddøre til lejemålene, samt nye udvendige kældertrapper. Toiletter og bad samt vandrør og faldstammer er ikke tidssvarende og trænger snart til udskiftning. Tegltagene skønnes at have en levetid på ca år. Boligerne størrelse er ikke tidssvarende, boligerne har små rum. Dog kan der flyttes vægge, så antallet af rum i boligerne kan ændres. Afd. 2, Liljevangsvej boliger 1950 Mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Toiletter og bad samt faldstammer og vandrør er ikke tidssvarende. Der er behov for renovering af kloakledninger i jord. Tegltagene skønnes at have en levetid på maksimalt 15 år. Der er netop etableret et fælles bolignet med antenne installation samt telefoni og internet. Afd. 3, Lindevænget boliger 1952 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Toiletter og bad samt faldstammer og vandrør er ikke tidssvarende. Tegltagene skønnes at have en levetid på maksimalt 15 år. Afd. 4, Lindevænget og Præstevænget boliger 1954 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Toiletter og bad samt faldstammer og vandrør er ikke tidssvarende. Afd. 5, Bybuen/Ringtoften 336 boliger 1958 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Toiletter og bad samt vandinstallationer og faldstammer er ikke tidssvarende. Side 3

4 Projekt om forbedring af vejbelysning er i gang. Kloakrenovering er afsluttet. Afd. 6, Lindevænget boliger 1954 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Toiletter og bad er ikke tidssvarende. Afd. 7, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej 2-6A 29 boliger 1960 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Toiletter og bad samt installationer er ikke tidssvarende. Afd. 8, Gl. Skolevej boliger 1960 Afdelingen har væsentlige problemer, da man stadig afventer om afdelingens endelige skæbne skal være renovering eller nybygning. Afdelingen har byggeskader i væsentligt omfang. Der arbejdes på en ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden. Den foreløbige besked fra fonden, er at der kan gives støtte til en renovering på ca. 40 mio. kr. Det vil omfatte kælder, etageadskillelse samt bedre tilgængelighed. Der gives ikke støtte til facader og boliger på 1. sal. Der forventes behov for ekstra finansiering for ca. 20 mio. kr., der bliver behov for finansiering af dispositionsfond, arbejdskapital og trækningsret. Projektet skal behandles på et afdelingsmøde i slutningen af februar. 10 boliger er ledige. De bliver med vilje ikke genudlejet på grund af problemer med skimmelsvamp, PCB og bly. Toiletter og bad, køkken og fællesfaciliteter er ikke tidssvarende. Afd. 9, Ringtoften boliger 1964 Tilfredsstillende vedligeholdelse. Toiletter og bad samt installationer er ikke tidssvarende. Beboere spørger om mulighed for renovering. Afdelingen har besluttet at give mulighed for at altanerne i stueetagen kan åbnes, så der kan laves en trappe til udearealerne, hvor der kan indrettes en lille privat have. Arbejdet udføres via råderetten. Projekt om forbedring af vejbelysning er i gang. Kloakrenovering er afsluttet. Afd. 10, Baltorpvej boliger 1963 Renovering af badeværelser, rørinstallationer og faldstammer i gang. Afd. 12, Hede/Magleparken familieboliger 36 ungdomsboliger 1966 Der blev orienteret om, at der er uro omkring højhuset og muligvis begyndende bandeaktivitet. Baldersbo har en god dialog med børn- og ungerådgivningen og politiet. Lone orienterede om, at der er indgået aftale med kunstnergruppen Skovsnogen, der vil lave aktiviteter i Haraldsminde i samarbejde med Hede-Magleparken i det kommende halve år. Der er givet et tilskud på kr. til aktiviteterne. Søren spurgte om der kan afleveres overskydende jord fra Hede-Magleparken til Harrestrup Ådal. Side 4

5 Søren orienterede om, at planerne om en udbygning af Hedegårdscentret nu skrinlægges. Det blev aftalt, at udskilningen af daginstitutionen til en selvstændig afdeling, sker med skæringsdatoen 1. januar Toiletter og bad er ikke tidssvarende og udearealer er tidssvarende i rimelig grad. Renovering af kloak, ankomstforhold og flisebelægning er sat i gang. Afd. 14, Eskebjerggård 426 boliger 1974 Væsentlige problemer med mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Der er behov for renovering af klimaskærm, kloak, ventilation og tæthed af de lette facader. Der arbejdes på en helhedsplan, der forventes at omfatte arbejder for 275 mio. kr. Der planlægges også udskiftning af ventilationsanlæg i køkken og baderum. Det vil give et bedre indeklima, samt en besparelse på elforbruget. Dette arbejde forventes ikke at give huslejeforhøjelse. Søren oplyste, at afd. 14 får tilbagebetalt en del af deres varmeudgift for de tre seneste år. Det sker som følge af en afgørelse Energiklagenævnet har truffet. Afdelingen ønsker at ordningen med beboerrådgivning fortsætter, derfor søges der en ny medarbejder, der kan afløse den nuværende medarbejder, der ønsker at gå på pension. Afd. 15, Ahornsvej boliger 1984 Afd. 16, Jørgen Andersens Vej familieboliger og 9 ungdomsboliger Afd. 17, Måløv Hovedgade og Måløvvang 39 boliger 1989 Afd. 18, Østerhøj 88 familieboliger og 3 ungdomsboliger 1991 Udskiftning af gadedøre og terrassedøre til lejemål er i gang. Udskiftning af tagbelægning på fælleshuset afsluttet. Der er udfordringer med at leje boligerne i det ombyggede ungdomshus ud. Afd. 21, Ungdomsboliger på Hedegårdsskolen 23 boliger 1991 Mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Ældre gulve af linoleum i en kedelig blå farve. Vinduespartier bør udskiftes i løbet af de kommende 10 år. Afd. 23, Plejecenter Lundehaven 67 ældreboliger 2001 Tilfredsstillende vedligeholdelsesstand. Der er problemer med de store glaspartier, der er udført i lærketræ. To partier er ved at blive udskiftet til nyt i træ/alu. Afd. 24, Plejecenter Toftehaven 60 ældreboliger Tilfredsstillende vedligeholdelsesstand. Der skiftes 600 m2 tag på afsnit Lærken i efteråret Afdelingen ønsker en demenshave. Side 5

6 Afd. 25, Plejehaverne 109 ældreboliger 2010 Mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand, som følge af mangler ved vandsystem i Lindehaven. Afd. 26, Kirstinehaven 25 ældreboliger 2010 Status for 1 års eftersyn. Ballerup Kommune har en kommunal afdeling med 14 ældreboliger i forbindelse med Kirstinehaven. Baldersbo er interesseret i at overtage boligerne, men det forudsætter at vedligeholdelsen af boligerne bliver optimeret, således at overtagelsen ikke bliver fulgt af en større huslejeforhøjelse. Afd. 27, Skolehaven 18 boliger Aktiviteter for børn og unge i boligområderne Der holdes følgende arrangementer: - afd. 1 i samarbejde med Fællesskabet i Vængerne fastelavn, jul, sommerfest og halloween. Ture til BonBonLand, og Tivoli samt fisketur på Øresund. - afd. 3 julearrangement - afd. 8 julearrangement - afd. 9 samarbejde med Game om street basket og street dance ved den nye multibane - afd. 10 julefest med over 100 børn - Afd 12 Fastelavnsfest, - Torvedag i maj, - Sommerudflugt til BonBonLand eller Sommerland Sjælland for familier i juni. - Sommerferieaktiviteter i samarbejde med lokale institutioner (i 2013: cirkusskole + Hop&Leg) - Diverse aktiviteter i forbindelse med Sæt Kulturen I Spil (koncert, teater, workshop osv.) - Diverse aktiviteter i samarbejde med Natur Der Bevæger (DGI) - Aktiviteter med Game; dans 1 x ugentlig, fodbold 2 x ugentlig om sommeren og 1x ugentlig om vinteren. Stort streetgame-arrangement 1 dag i juni, - Juletræsfest, - Mad og kagebod til Aktiv Børnedag (samtidig med økologisk høstmarked), - Ungeråd med 18 medlemmer. 14 af disse er desuden via det boligsociale projekt blevet medlem af Ballerup Ungdomsråd, tjek deres hjemmeside. Mødes 1 x månedligt. Under Ungerådet er der 2 udvalg med 4 personer i hver: et koncertudvalg og et ungecafeudvalg. 5 af vores ungerådsmedlemmer har gennemført instruktørkursus i skolens kropseksperimentarium og 3 af dem skal starte ungemotionshold op under foreningen Obelix, - Pigecafe 1 x ugentlig med mellem 3-12 deltagere, - Pigemotion i Hedegårdsskolens kropseksperimentarium 1 x ugentlig med ml 3-10 deltagere, - Lommepengeprojekt med ca. 18 unge i henholdsvis det boligsociale projekt, institutionerne og ejendomskontoret, - Lektiecafe med frivillige 2 x ugentlig med mellem 2-15 deltagere, - Madklub for familier 1 x månedlig med mellem deltagere, - Tirsdagste for to-sprogede kvinder 1 x månedlig med mellem 4-12 kvinder og samt deres børn, - Rytmikdage for småbørn 6 lørdage i skoleåret 2013/14, - KokAmok, madlavningskursus i forsommeren for unge der er/skal til at flytte hjemmefra med frivillig kok og sagsbehandler fra rådhuset, 5 unge deltog, Side 6

7 - 3 dages friluftstur for 8-17-årige til Uggeløse skov med klatring, natløb, mad over bål mm bold = Hedegårdens sportsforening. De har skolens hal hver søndag aften, - Frivillig fredag, - Banko med kirkens pensionister og børn fra projektet, fast aktivitet 2 gange årligt, - Af hoc aktiviteter i vores kontor- og værestedstid, - Derudover er der masser af muligheder for børn og unge i lokalområdet: - Legepladser og multibaner samt store grønne områder, - BFO-afdelingerne Nordlys og Maglegården (5-10 år), BFC-klubben og Byggeren Midgård (9-18 år), 3 børnehuse (0-6 år), skole (bh-kl-10.) - Mange idrætsforeninger, - Oprust en forening for årige, der har en psykisk syg pårørende, starter op i januar på Tapeten hver onsdag, - Afd Sommerferieaktiviteter hele skolens sommerferie og meget intensivt i uge 30, - I hele sommerperioden er der hver dag og aften når vejret tillader det, stillet hoppepude og vandrutchebane mv. op, som frivillige forældre står for, - Familiecafe med vægten lagt hovedsageligt på aktiviteter for børn, - Idræt i Måløvhallen hver fredag, - Tur til Legoland, - Ture til steder med aktiviteter for børn, - Sommerfest, - Sommerferie på Bøtø, - Arrangementer i samarbejde med Måløv bibliotek og Måløv Bylaug, - Fastelavnsfest - Juletræsfest - Afd deltager i aktiviteterne i afd Eventuelt Fælles boligsocialt projekt i Skovlunde. Lone orienterede om det møde, der blev holdt i Skovlunde i november. Der deltog repræsentanter for boligafdelingerne, bl.a. afd. 5 og 9 fra Baldersbo. Næste skridt bliver i processen, bliver et møde med direktørerne for boligselskaberne i Skovlunde. Søren oplyste, at Baldersbo og afdelingerne i Skovlunde gerne vil deltage i et eventuelt boligsocialt projekt, men at Baldersbo ikke er interesseret i at være tovholder, som i Hede-Magleparken. Vedtægter. Søren orienterede om, at Baldersbo har ændret vedtægterne, så beboerdemokratiet bliver styrket. Derfor vil der fremover kun være 1 kommunalt udpeget repræsentant i organisationsbestyrelsen. Ny dagligvarebutik og beboerhus i afdeling 5 og 9. Søren orienterede om planerne for at opføre en ny dagligvarebutik med et beboerhus på 1. sal, ved afd. 9 og Malmparken station. Lone oplyste, at lokalplanen bliver udarbejdet i løbet af Baldersbo sender oplysninger om ejerforhold og finansiering af det nye beboerhus, til Center for By, Kultur og Erhverv. Lone oplyste, at Lokalrådet for Skovlunde har drøftet planerne og føler sig usikre på om en ny dagligvarebutik, vil stjæle kunder fra Skovlundecentret. Side 7

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Deltagere: Per Bro, Boligforeningen 3B Solvej von Barm, Boligforeningen 3B

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009

BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009 BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009 I dette nummer ser vi på tryghed og trivsel i afdelingerne. I starten af året blev flere beboere i Roskilde udsat for tricktyveri, og vi bringer derfor artiklen PAS PÅ

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

2012 2013 Årsberetning

2012 2013 Årsberetning 2012 2013 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderne i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 23 - JULI 2014 Nye altaner på Fjællestien Fokus på energibesparelser Nye altaner i Fjællestien Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskabs hjemmeside

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere