Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012."

Transkript

1 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab Camilla Hoelstad Holm, Sundhedshuset Kim Pasternak, Boligkontoret Malene Aagaard Kristensen, Center for By, Kultur og Erhverv Hanne Nygård Jensen, Center for By, Kultur og Erhverv 1. Årets tema sundhed Camilla orienterede om det nye sundhedshus, der fungerer som en platform for sundhedsfaglig forebyggelse. Der er 11 medarbejdere, der beskæftiger sig med sundhed. Sundhedshuset arbejder med et bredt begreb om sundhed, der omfatter både motion og social kapital, bl.a. socialt samvær med andre borgere. Der er forskellige aktiviteter som f.eks. en ugentlig motionscafe. De lokale patientforeninger har også aktiviteter i huset. Der er etableret sundhedsfremmende udemiljøer Motion til døren i 5 boligafdelinger, det er Lundegården, hvor der er 2 motionspladser og en multibane. Herudover i Grantoften, Vængerne, Østerhøj og Hede-Magleparken (belysning på multibanen). Der er planer om at etablere løbe- og gåruter i Vængerne, Lundegården og Damgårdsparken. Sundhedsstanden (tidligere KRAM-butik) har besøgt forskellige boligafdelinger i Sundhedsstanden vil gerne i dialog med beboerne om trivsel, bevægelse og kost. Sundhedsstanden er interesseret i at indgå som en del af andre arrangementer i boligområderne. Sundhedshuset gør allerede opmærksom på arrangementer i beboerblade, men er stadig interesseret i at indgå i samarbejde i boligafdelingerne. Der blev gjort opmærksom på, at der er følgende fremtidige samarbejdspotentialer: netværksgrupper for overvægtige, madklubber, f.eks. er der allerede en velfungerende klub for enlige mænd i Skovlunde Kokkehuerne for mænd over 65 år, rygestopkursus (5 kursus-aftner) i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, nyt rygestopkursus Kom og kvit er på vej, kurset henvender sig til rygere, der ikke har lyst til at binde sig til 5 kursus-aftner, sundhedsprojekter på dit sprog etnisk sundhedsformidling, der satser på at skabe tillid til det danske sundhedsvæsen, motionsvejledere, der kan komme med inspiration til brug af motionspladser, Der er uddannet sundhedsagenter i nogle boligområder. Sundhedsagenterne planlægger og gennemfører sunde og sjove aktiviteter i boligområderne. Side 1

2 Sundhedshuset hører også gerne om ideer eller planer om aktiviteter, der kan understøttes af boligselskaberne, ligesom de også gerne hører fra ildsjæle, der gerne vil deltage i en aktivitet. Det er en udfordring, at få adgang til beboerlokaler i boligafdelingerne samt opbakning og interesse fra beboerne. Endvidere er det svært at få lov at bruge beboerlokalerne uden at betale for det. Hertil kommer at det kan være svært at få adgang til lokaler med køkken. Camilla opfordrede til at man fremover forsøger at arrangere aktiviteter for flere boligafdelinger i et område. Sundhedshuset hører gerne nærmere om forslag til aktiviteter. Lone oplyste at de to afdelinger i Bispevangen kunne være interesseret i at holde et rygestopkursus i afdelingens fælleshus. Lone vil gerne modtage pjecer om rygestopkurser til at sætte op i afdelingernes vaskerier. Lone oplyste endvidere, at der var overvejelser om at etablere en multibane i Bispevangen. Der mangler pt. afklaring af, hvordan udgiften fordeles mellem afdelingerne. Ole orienterede om sundhedsaktiviteter i en boligafdeling i Høje-Taastrup. Afdelingen har haft behov for at støtte aktiviteterne i en længere periode, for at sikre at de blev holdt i gang. Aktiviteterne omfatter også indsats mod ensomhed, der har vist sig at være udbredt i afdelingen. 2. Anvisningsaftaler Jytte oplyste, at Ballerup kommune har 100 % anvisning på de fleste afdelinger. Det går fint de fleste steder, men der er alligevel behov for mere dialog om anvisning af rækkehusene i Bispevangen. Der er både to, tre og fire værelses boliger i rækkehusene. Der har været eksempler på, at der er anvist rækkehuse med have til beboere, der ikke vedligeholder haven. Unge beboere er ikke interesseret i have og gamle beboere magter det ikke. Det vil derfor være en god ide at være mere opmærksom på om de nye beboere til rækkehusene er interesseret i at vedligeholde haven. Kim oplyste, at de to værelses boliger ofte vil blive anvist til enlige beboere eller ældre par. De tre og fire værelses boliger vil ofte blive anvist til børnefamilier eller par uden børn. Der vil fremover være større opmærksomhed på anvisning af rækkehuse med haver. Lone nævnte to eksempler på nye beboere, der blev klaget over allerede to uger efter indflytningen. Endvidere opstod der episoder, der involverede politiet. Det har været meget ubehageligt for naboerne. Kim oplyste, at de overordnede mål for den kommunale anvisning af boliger er dels at sikre en bred beboersammensætning men også sikre sammenhæng mellem indkomst og husleje. Boligkontoret vurderer hvilke boliger, det vil være hensigtsmæssigt at anvise til borgere fra den kommunale venteliste. Side 2

3 Lone gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det ikke længere er så let for ældre beboere at komme til og fra Bispevangen, da der ikke længere kører bus på Frederikssundsvej. Den tætteste busforbindelse findes på Præstevænget. Kim nævnte, at de største problemer pt. knytter sig til anvisning af unge årige, der ellers tidligere ville opholde sig på en institution eller i en plejefamilie. Disse unge anvises nu til en ungdomsbolig med dispensation. De unge får en lejekontrakt for en periode på ½ år. Hvis den unge ikke skaber problemer, kan kontrakten forlænges. Jytte gjorde opmærksom på, at mange unge, der har fået anvist en ungdomsbolig i ½ år, er meget uforstående overfor den korte periode. Kim giver oplysningen videre til de familierådgivere, der har kontakt med de unge beboere. Jytte spurgte om ungdomsboligerne måtte benytte sig af råderetsreglerne, således at de f.eks. kan anskaffe et nyt køkken. Det blev oplyst, at der ikke er noget i vejen for dette, såfremt der ikke er blevet stillet betingelser om dette, da råderetsreglerne blev godkendt i afdelingsmødet. Kim oplyste, at betaling af udgifter ved fraflytning af boliger, der er anvist af Ballerup Kommune, har været forsinket på grund af sygdom i Boligkontoret. Kim oplyste endvidere, at der er en tendens til at udgifterne ved fraflytning er blevet højere. Jytte og Ole bekræftede dette. Jytte oplever at mange nye beboere flytter ind i boligen uden at male mm. Nogle flytter ud igen uden at vedligeholde. Der bliver ikke brugt så mange penge på vedligeholdelse af boliger længere. Ballerup Boligselskab er i gang med at lave et vedligeholdelseskatalog, der skal indeholde oplysning om hvilke arbejder, der bør udføres ved ind- og udflytning. Kim gjorde opmærksom på folderen om beboere med bekymrende adfærd. Jytte og Lone fik et eksemplar med hjem. 3. Gennemgang af selskaber og afdelinger i Ballerup kommune Ballerup Boligselskabs styringsrapport indeholdt følgende bemærkninger: - Oplever langsommelighed i den kommunale sagsbehandling og ser frem til et fremadrettet dialogbaseret samarbejde det fremgik også af rapporten for Bemærkningen kan have sammenhæng med ansøgning om at sammenlægge 6 ungdomsboliger til tre små boliger. Side 3

4 - Bestyrelsen er i gang med en at fastsætte overordnede gennemsigtige principper for, hvornår der kan/skal ydes tilskud eller lån fra boligorganisationen til afdelingerne. - Der er behov for en drøftelse af den kommunale anvisning. Spørgsmålet blev behandlet under punkt 2. Bestyrelsen har i det forløbne år haft generelle drøftelser af beboerdemokratiet og gav udtryk for at det fungerer godt og går den rigtige vej. Bispevangen Der er behov for en afklaring af om en sammenlægning af seks ungdomsboliger til tre små to værelses boliger, kan godkendes. Der er tidligere sendt en ansøgning til Ballerup Kommune. Ansøgningen handlede om et ombygningsprojekt med støtte. Da udgifterne til ombygningen vil blive lagt til den oprindelige husleje for boligerne, vil boligerne få en relativt høj husleje. Derfor er det foreslået, at det bør undersøges om projektet kan gennemføres med finansiering uden støtte. Jytte oplyste, at Domeas byggeafdeling arbejder med projektet og forslag til finansiering. Kim oplyste, at han gerne hjælper med genhusning af beboerne, når boligerne skal bygges om. velfungerende og tidssvarende i høj grad. Afdelingens vedligeholdelsestilstand er tilfredsstillende. Boligerne har en tidssvarende størrelse, dog med meget små værelser på 1. sal i de store boliger med fire værelser. Kildetoften/Dalvænget Afdelingens beboerdemokrati fungerer middel godt. Afdelingen er socialt velfungerende i høj grad. Afdelingens vedligeholdelsestilstand er mindre tilfredsstillende. Der er ved at blive udarbejdet en tilstandsrapport for alle husene. Rapporten skal give et samlet billede af husenes tilstand. Boligområdet er tidssvarende i ret ringe grad. Boligerne størrelse er ikke tidssvarende, der er meget små værelser på 1. sal. Toilet og bad samt køkkener er ligeledes ikke tidssvarende, med mindre beboerne selv har moderniseret rummene. Linde allé ældreboliger Afdelingen har ikke nogen afdelingsbestyrelse. I rapporten er bemærket, at beboerdemokratiet afspejler beboersammensætning og har vanskelige vilkår. Afdelingen har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand og er både socialt velfungerende og tidssvarende i høj grad. Side 4

5 Bispevangen/Parkbo velfungerende og tidssvarende i høj grad. Afdelingen har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand, men henlæggelserne til vedligeholdelse ligger på et lidt lavt niveau. I rapporten er det anført at toiletter og bad er tidssvarende og velfungerende på trods af alder. Køkkenerne er tidssvarende, de bærer dog præg af, at være af ældre dato og der er et vist moderniseringsbehov. Domeas byggeafdeling arbejder på et projekt om efterisolering af højhusets østfacade. Renoveringen af taget på boligerne på Parkskolen er afsluttet. Der mangler endelig afleveringsforretning af arbejdet. Dette skal aftales med Ejendomme, men Jytte mangler oplysning om kontaktperson i Ejendomme. Der er endvidere behov for en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til både ved akutte, f.eks. manglende varme, og ved daglige driftsspørgsmål. Boligerne på Parkskolen er meget små to værelses boliger med skråvægge. Der kunne overvejes sammenlægning til nogle lidt større boliger. Boligerne ligger på 4. sal og der er ingen elevator. Egebjerggård velfungerende og tidssvarende i høj grad. Afdelingen har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Jytte oplyste, at der er opstået en bygningsskade i Agernhaven/Agernskrænten. Skadens omfang er ved at blive undersøgt. Rugvænget Afdelingen har en velfungerende afdelingsbestyrelse. Afdelingen er socialt velfungerende i ret høj grad. Afdelingen har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand, men henlæggelserne til vedligeholdelse ligger på et lidt lavt niveau. Der er ved at blive udarbejdet en tilstandsrapport for boligerne. Der har været et angreb af skimmel. Udbedringen af angrebet løb op i kr. Boligernes størrelse er ikke tidssvarende. Toilet og bad samt køkken er ligeledes ikke tidssvarende. Det er bemærket, at standarden er meget varierende og fornyelse er visse steder påkrævet. Jytte oplyste, at der er foretaget mange ændringer med skillevægge i boligerne i Rugvænget. Der bliver samlet op på ændringerne og givet samlet besked om ændringerne. Jytte gjorde opmærksom på, at plankeværket mellem boligerne på Rugvænget og kommunens plejecenter, er ved at vælge og er til fare for børn på legepladsen. Der er behov for opsætning af nyt plankeværk eller anden adskillelse. Side 5

6 Jytte gjorde endvidere opmærksom på, at der mangler skiltning af indkørsel til boligerne på Rugvænget. Boligerne har indkørsel fra Kirstinelundsvej, men dette fremgår ikke tydeligt. Der har været en episode, hvor ambulancen var lang tid om at nå frem til en alvorligt syg beboer, på grund af den mangelfulde skiltning. Boligselskabet Frugthavens styringsrapport indeholdt følgende bemærkninger: Selskabet vurderer at der både opnås tilfredsstillende resultater og igangsættes passende initiativer i høj grad. Bestyrelsen har i det forløbne år haft generelle drøftelser af beboerdemokratiet. Det er vanskeligt at få beboerne til at stille op til beboerdemokratiet. Det overvejes derfor at igangsætte kurser på området. Frugthaven velfungerende og tidssvarende i ret høj grad. Boligerne har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Ballerup Ældreboligselskabs styringsrapport indeholdt følgende bemærkninger: Selskabet vurderer at der både opnås tilfredsstillende resultater og igangsættes passende initiativer i høj grad. Bestyrelsen har i det forløbne år haft generelle drøftelser af beboerdemokratiet. Det er en udfordring at få kandidater til beboerdemokratiet. Egely Afdelingen har en velfungerende afdelingsbestyrelse. Afdelingen er i nogen grad socialt velfungerende og i ret høj grad tidssvarende. Boligerne har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Ole oplyste, at boligerne har B-ordning, der medfører at der spares op på en vedligeholdelseskonto. Ejendomsinspektøren hjælper med istandsættelsen ved fraflytning af boligerne. 4. Eventuelt a. Linde alle Jytte oplyste, at der er behov for et møde med Ejendomme om de praktiske opgaver, der er i forbindelse med udlejning af en del af stueetagen til Ballerup Politi. Det vil være en god ide med en driftsaftale og der er brug for en fast kontaktperson, som viceværten kan rette henvendelse til efter behov. b. Aftaler med E.ON. Der er indgået aftaler om levering af varme fra E.ON til flere boligafdelinger. Bispevangen har en relativ dyr aftale, der udløber i c. Der er ligeledes indgået aftaler mellem boligafdelingerne på Egebjerg og E.ON. Side 6

7 Ole oplyste, at der er indgået en ny lidt billigere aftale for Egely. Jytte har sendt kontrakterne til Ballerup Kommune. Side 7

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Deltagere: Per Bro, Boligforeningen 3B Solvej von Barm, Boligforeningen 3B

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013 Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. Torsdag d. 12. september 2013 Mindegade 17A Kl. 16.00 17.30 Deltagere Arne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere