Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger."

Transkript

1 Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR OG ERHVERV Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune torsdag den 6. marts Anvisningsaftaler Kim oplyste, at han har modtaget den nye anvisningsaftale. Den er endnu ikke underskrevet, da der er nye procedurer, som følge af nye medarbejdere og mange nye medlemmer i Kommunalbestyrelsen. Dato: 6. marts 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Nygård Jensen Sagsnr: Dok.nr: Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Kim oplyste også, at der er sat et nyt projekt om Boliger og Befolkning, i gang. Projektet har baggrund i en stigende tendens til at der flytter flere kontanthjælpsmodtagere til Ballerup. Lone gjorde opmærksom på, at den nye Kommunalbestyrelse, fremover vil have større fokus på boligområdet, bl.a. på baggrund af de bande-problemer, der har været i Skovlunde. Bent nævnte at det er godt at være opmærksom på ændringer i tide, inden der opstår problemer med beboersammensætningen. 3B deltager gerne i sparring om anvisningen, f.eks. med erfaringer fra andre boligområder. Steffen oplyste, at han deltager i en følgegruppe for Kommunalbestyrelsen i Fredensborg. Gruppen har bl.a. deltagere fra fritids- og erhvervsområdet. Gruppen drøfter løsningsmuligheder for problemramte boligafdelinger. Solvejg oplyste, at hun deltager i et administrativt udvalg i Fredensborg om boligpolitiske idéer og handlemuligheder. Kim oplever ikke de store udfordringer i 3Bs afdelinger. Dog er der jævnligt ledige boliger i afdeling Østerhøj. Jens oplyste, at der jævnligt flytter beboere fra Østerhøj til Måløv Park. Solvejg oplyste også, at afdeling Østerhøj består af både ungdoms-, familie- og ældreboliger. Der har været 25 % fraflytninger i det seneste år, en del af fraflytningerne sker fra ungdoms- og ældreboliger, hvor beboerne ikke bor så længe. 3B har fokus på afdelingen.

2 Anvisning af nye beboere til seniorbofællesskaberne blev drøftet. Der er sjældent ledige boliger i afdelingerne og de borgere der står på ventelisten er blevet ældre og bor ofte i parcelhuse, der skal sælges før de kan flytte. Solvejg oplyste, at der holdes møde med beboerne i bofællesskaberne den 3. april, hvor der bl.a. skal drøftes anvisning og huslejens størrelse. Lone oplyste, at der er overvejelser om at etablere flere seniorbofællesskaber i Ballerup eller Skovlunde. Det vil være en god idé at evaluere de eksisterende bofællesskaber forinden. Steffen oplyste, at der er ønsker om bofællesskaber, der kan huse flere generationer af en familie. Kim spurgte til om antallet af udsættelser, er steget. Solvejg oplyste, at der har været en udsættelse mindre i år, i forhold til tidligere. Dog er kontanthjælpsreformen endnu ikke slået igennem. 3B er med i et rykkerbarometer i BL. Der har været tre udsættelser i Ballerup i 2013, alle tre i afdeling Østerhøj. Der er etableret flere forskellige gældsrådgivninger. 3B tager jævnligt kontakt til kommuner, hvor der er beboere, der er i restance, for at finde en løsning, inden beboeren sættes ud af boligen. Bent oplyste, at 3B har stort fokus på at undgå udsættelser. For unge enlige beboere på kontanthjælp, er der anbefalet en månedlig husleje på maksimum kr. Kim oplyste, at kr. er maksimum i Ballerup. 2. Årets tema beboere med bekymrende adfærd Solvejg oplyste, at der ikke er særlige udfordringer med beboere med psykiske problemer i 3Bs afdelinger. Det overvejes at lægge folderen på en ny web-side, der er under udarbejdelse, til afdelingsbestyrelserne. Thomas tager folderen med driftsmedarbejderne og afdelingsbestyrelserne. Det vil være en god idé at give mulighed for at sende en mail og det vil også være rart med et telefonnummer, der kan rettes henvendelse til, udenfor rådhusets åbningstid. Jens gjorde opmærksom på, at folderen handler meget om en speciel type problemer, beboere der har psykiske problemer. Det vil være rart med kontaktoplysninger, der kan bruges ved problemer med f.eks. unge beboere. Bent spurgte om Ballerup har en exit-ordning for bandemedlemmer. Det kan være en god idé at danne partnerskaber hvor, tidligere bandemedlemmer, kan flytte på tværs af kommunerne. Kim oplyste, at Ballerup gerne vil modtage beboere fra andre kommuner, men helst hvis der kan byttes, så der også kan flytte beboere, den modsatte vej. 3. Gennemgang af styringsrapporter Selskabet 3B har gennemført to spørgeskema-undersøgelser. I efteråret 2012 blandt alle formænd for afdelingsbestyrelserne, med henblik på at kortlægge den konkrete tilfredshed med den service og de ydelser, 3B leverer. Der er en betydelig grad af tilfredshed, men også områder, der kan forbedres. Efter undersøgelsen er der udarbejdet et katalog med konkrete udviklingsprojekter. Side 2

3 I sommeren 2013 er der gennemført en undersøgelse blandt 1250 beboere, svarende til ca. 10 %. Der er udbredt tilfredshed med både boliger og service. Der arbejdes videre med opfølgning og analyse af undersøgelsernes resultater. 3B har en stabil økonomi, dog med stort træk på dispositionsfonden de kommende år, som følge af flere renoveringsprojekter. Der arbejdes med implementering af Strategi 2015, der har fokus på den bedste service, de bedste boliger og en effektiv administration. Der er p.t. fokus på at etablere driftsfællesskaber, fremtidssikre boliger og etablere digitale løsninger, f.eks. selvbetjeningsmuligheder for beboere og beboerdemokrati. Thomas oplyste at 3B er i gang med at lave forskellige former for samdrift. Steffen tilføjede, at driftsfællesskaberne skal medvirke til at beboerdemokratiet kigger ud over deres egen afdeling og får overblik over de afdelinger, der er nabo til deres egen afdeling. Boligorganisationens væsentligste udfordringer er at sørge for attraktive boliger god vedligeholdelse, tidssvarende størrelse og indretning samt udearealer, gerne til en rimelig husleje samt at udbrede det forpligtende i det mindste hensyntagende naboskab på trods af en udfordrende beboersammensætning. Boligorganisationens væsentligste initiativer er dels helhedsorienterede renoveringer, der både omfatter bygninger, henlæggelser, boligsociale tiltag samt miljø, men også et omfattende bygningseftersyn med henblik på at fastsætte det rigtige niveau for henlæggelser og vedligeholdelse. Bent oplyste, at bygningseftersynet forventes gennemført hvert 5. år. Herudover arbejdes der for en øget gennemsigtighed i boligforeningens service, bl.a. gennem serviceaftaler, beboerundersøgelser og eventuelle driftsfællesskaber, samt at fastholde eller reducere administrationsbidraget, dels ved effektiviseringer og strategisk samarbejde med Boligkontoret Danmark. For beboerdemokratiet er boligorganisationens væsentligste udfordringer om bestyrelserne er repræsentative for beboersammensætningen. Få unge beboere og beboere med anden etnisk oprindelse samt en ny udfordring når flertallet i bestyrelsen skifter og der opstår etnicitetsbaseret mistillid mod administrationen og boligorganisationen 3B. Der er god interesse for beboerdemokratiet, særligt på organisationsniveau, men varieret interesse på afdelingsbestyrelsernes niveau, dog er der lige nu afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. Boligorganisationens initiativer er bl.a. evaluering af erfaringerne fra Danmarks første digitale afdelingsmøde, som ministeriet har givet dispensation til at gennemføre. Evalueringen skal afklare nye digitale værktøjer til afdelinger og bestyrelser. Samtidig arbejdes med nyt koncept for serviceaftaler, mellem afdelinger og drift. Boligafdelingerne i Ballerup 7 afdelinger 478 boliger Alle afdelinger har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand, Alle afdelinger har afdelingsbestyrelser, der er velfungerende med undtagelse af Østerhøj og Valmuen, hvor bestyrelserne bør styrkes eller fungerer middelgodt. Side 3

4 Der er ingen ændringer i beboersammensætningen fra 2012 til 2013, i nogen af afdelingerne Måløvpark 235 boliger opført i 1970 Boligområdet er socialt velfungerende i høj grad og tidssvarende i ret høj grad med bemærkning om at begrebet tidssvarende ikke er entydigt. Boligerne har en tidssvarende størrelse og toiletter og bad, køkkener, fællesfaciliteter Der er renovering af belægning og udvendige trapper, i gang. Boligernes indvendige vedligeholdelsestilstand blev drøftet på baggrund af et tilfælde med udlejning af en meget misligholdt bolig. Afdelingen har B-ordning, der gør at beboerne selv har ansvaret for vedligeholdelse. Derfor er boligerne ikke nyistandsatte, og når en ny beboer flytter ind, skal beboeren selv sørge for at male vægge mm. Solvejg oplyste, at der er fokus på dette og overvejelser om, at varmemesteren ved besigtigelsen giver information om, hvad en ny indflytter kan forvente, bliver istandsat i boligen Østerhøj 87 familieboliger, 10 ældreboliger og 23 ungdomsboliger opført i 1990 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand med bemærkning om at udsugning har gjort varmeudgifter alt for store, efter renovering. Beboerdemokratiet bør styrkes med bemærkning om at gamle og nye beboere er svære at få i tale. Nye beboere modtages med en blomst ved indflytning. Forsøger at knytte kontakt til de unge beboere i ungdomsboligerne, men generelt er der ikke stor interesse for afdelingsbestyrelsens arbejde. Boligområdet er socialt velfungerende i ret høj grad og tidssvarende i nogen grad. Boligerne har en tidssvarende størrelse. Toiletter og bad samt køkken og udearealer er ikke tidssvarende. Fællesfaciliteterne er tidssvarende Grønhøj 46 boliger, bl.a. medejerboliger opført i 2001 Afdelingsbestyrelsen fungerer middelgodt med bemærkning om at der holdes beboermøder, hvor ca. 45 % af beboerne er repræsenteret. Fire fraflytninger i 2013 med bemærkning om at nogle beboere er begyndt at klage over husleje-niveauet. Boligområdet er socialt velfungerende i ret høj grad. Området er tidssvarende i ret høj grad med bemærkning om, at der er forskellige krav, afhængig af om man er familie eller enlig. Boligerne har en tidssvarende størrelse. Toiletter og bad er ikke tidssvarende. Køkken, fællesfaciliteter Solvejg oplyste, at der er fokus på den indvendige vedligeholdelse af medejerboligerne, og det overvejes at søge om at omdanne medejerboligerne. Baggrunden for dette er det store indskud, der skal betales ved indflytning samt at nogle boliger Side 4

5 har foretaget tilvalg af f.eks. specielle gulve, der medfører en betydelig udgift, der betales sammen med indskuddet. Solvejg oplyste også, at der sendes en del tilbud ud til potentielle beboere på ventelisten, når der er ledige medejerboliger Bofællesskab Østerhøj Jægerbo 18 boliger opført i 2002 Lave årlige henlæggelser i forhold til benchmark-tal. Boligområdet er socialt velfungerende og tidssvarende i høj grad. Boligerne har en tidssvarende størrelse og toiletter og bad, køkken, fællesfaciliteter Der er foretaget renovering af støttemur og brandskillerum samt beklædning Solsikken 20 boliger opført i 2003 Lave årlige henlæggelser i forhold til benchmark-tal. Velfungerende afdelingsbestyrelse med bemærkning om, at 2/3 deltager aktivt i afdelingens opgaver og liv. Alle møder op til årsmødet. Boligområdet er socialt velfungerende i nogen grad og tidssvarende i ret høj grad. Boligerne har en tidssvarende størrelse og toiletter og bad, køkken, fællesfaciliteter 3070 Valmuen 20 boliger opført i 2003 Lave årlige henlæggelser i forhold til benchmark-tal. Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand med bemærkning om at der er en undersøgelse af skimmelsvamp på lofterne, i gang. Boligområdet er både socialt velfungerende og tidssvarende i høj grad. Boligerne har en tidssvarende størrelse og toiletter og bad, køkkener, fællesfaciliteter 3071 Kløvermarken 19 boliger opført i 2003 De årlige henlæggelser er lavere end benchmark-tallet. Det er bemærket at henlæggelserne forventes at stige i de kommende år, med baggrund i byggetekniske rapporter samt bemærkning om at afdelingen selv forestår det meste af vedligeholdelsen i afdelingen. Boligområdet er socialt velfungerende i høj grad og den seneste fraflytning var i Boligområdet er tidssvarende i ret høj grad med bemærkning om at de energibesparende foranstaltninger kan forbedres. Boligerne har en tidssvarende størrelse og toiletter, bad, køkken, fællesfaciliteter 4. 3B har ønsket følgende punkter a. Indvielse af solcelleanlæg, ny belægning og beplantning i Måløv Park. Side 5

6 Jens oplyste, at Måløv Park gerne vil vise fornyelserne frem og foreslog derfor at invitere til fremvisning i maj måned. Der var stor tilslutning til ideen. b. Status på Ballerup Kommunes vandhandleplan. Det er oplyst, fra Miljø og Teknik at vandhandleplanen endnu ikke er vedtaget. Baggrunden for dette er, at Statens Vandplaner er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Staten arbejder nu på vandhandleplanen, som forventes klar i løbet af sommer Jens oplyste, at der har været afholdt et møde blandt boligselskaberne på initiativ af AAB. Mødet var indkaldt med baggrund i at nogle boligafdelinger i Ballerup Midt har haft problemer med vand i kælderen. Boligselskaberne er interesseret i at etablere løsninger med lokal nedsivning af regnvand, men der kan være behov for mere helhedsorienterede løsninger. Bent oplyste, at 3B gerne vil indgå i partnerskab om de mere helhedsorienterede løsninger på de fælles udfordringer. Det blev aftalt at Jens sender referat af mødet til Lone. c. Lokalt varmeværk i Måløv og overdækning på varmeregningen. Jens vender tilbage til en gammel sag med en ny udvikling. Efter at E.ON har tabt en sag i Energiklagenævnet om opkrævning af for stor overdækning, har Måløv Park fået en betydelig tilbagebetaling af varme. Der er nu indgået aftale med Vestforbrænding om den fremtidige levering af varme. Vestforbrænding er usikker på om de vil overtage varmeværket på Østerhøjskolen. Ballerup Kommune ejer grundstykket, men Måløv Park har, i stedet for selv at opføre et varmeværk, givet et tilslutningsbidrag på 2 mio. kr., til varmeværket. Såfremt Vestforbrænding ikke overtager varmeværket og varmekedlerne bliver fjernet, kan Måløv Park have interesse i bygningen. Jens er interesseret i at holde et møde med Ballerup Kommune om ejerforhold og fremtidig anvendelse af varmeværket. Der blev holdt møde om varmeværket den 7. maj 2012, hvor bl.a. Jens, Frank Jakobsen, Dan Kjærulff og Kasper Ullum også deltog. Ballerup Kommune indkalder til et nyt møde om varmeværket. d. Status på skimmelsvamp i Jægerbo, Solsikken og Valmuen. Per orienterede om at der er planer om at starte udbedring af skimmel i de tre seniorbofællesskaber når det bliver forår og lidt varmere. Udbedringen skal foretages i loftsrummene over boligerne. e. Status på institutionshjørnet ved Måløv Park. Det er oplyst, fra Skole og Institutioner, at der ikke er aktuelle planer for institutionshjørnet, men det kan ikke afvises, at der kan blive behov for tiltag i forbindelse med skolereformen. Jens oplyste, at Måløv Park har et stort ønske om at være med i planlægningen af fremtidige ændringer af institutionshjørnet, gerne fra starten. f. Ejendomsskat og grundskyld Side 6

7 Der er konstateret betydelige stigninger de senere år og store forskelle mellem den ene og anden side af Frederikssundsvej. Det påvirker den høje husleje i ældrebyggerierne. Thomas spurgte efter mulighed for at nedsætte ejendomsskatten eller helt fritage boligerne for at betale ejendomsskat, i lighed med ungdomsboliger. Spørgsmålet undersøges. g. Status på nybyggeri Midgård Per oplyste, at skema B for nybyggeriet netop er afleveret til Ballerup Kommune. Skema B forventes forelagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i april. Teknik- og Miljøudvalget har godkendt de planlagte træfacader i mødet i marts og Kommunalbestyrelsen har godkendt AB92 med tilføjelser og fravigelser i mødet i februar. 5. Aktiviteter for børn og unge i boligområderne Der afholdes følgende arrangementer: Måløv Park fastelavn, Sankt Hans og juletræsfest Østerhøj juletræsfest og sommertur f.eks. til BonBonLand Grønhøj juletræstænding Jægerbo julearrangement for beboerne og deres børnebørn 6. Eventuelt a. Godt samarbejde mellem Måløv Park og Vej og Park. Jens havde stor ros til medarbejderne i Vej og Park i forbindelse med renovering af overkørsler til Måløv Park. Der har også været gode drøftelser af træerne langs vejen. Endvidere er varmemesteren begejstret for Ballerups app, hvor der kan sendes besked om hullede veje mm. b. Nybyggeri eventuelt ved fortætning. Per gjorde opmærksom på at 3B er interesseret i at bygge nye boliger, såfremt Ballerup har ledige grunde. Lone oplyste, at der er afsat en begrænset grundkapital på 6 mio. kr. Der er budgetteret med forskellige projekter frem til Der kan ændres i prioriteringen, såfremt der er områder, der kan have behov for fortætningsbyggeri, for at løse boligsociale problemer. Der er overvejelser om nye bofællesskaber, f.eks. på Atlas-grunden, hvor der planlægges et område med parcelhuse og mindre tæt-lav-bebyggelser med ca. 20 huse i hvert hjørne. Side 7

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere