Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)"

Transkript

1 Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Oplæg v/lennart Wahl 5. DMU forsikring 6. Regnskab Forslag fra bestyrelsen 8. Forslag fra klubberne 9. Budget, herunder kontingent 10. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: John Madsen (genopstiller) Knud Pinholt (genopstiller) Jens Kongsbak (genopstiller ikke) - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 11. Orientering om seneste nyhed i DMU en stor fordel for DMU medlemmer og medlemsklubber. 12. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 13. Eventuelt

2 Side nr.: 2 (9) 1. Registrering af stemmeberettigede: Alssund Flyveklub 1 Billund Motorflyveklub 2 Bornholm Flyveklub 1 DMU Ringsted 3 Herning Motorflyverklub 3 Horsens Flyveklub 2 Haderslev Flyveklub 1 Lolland-Falster Motorflyveklub 2 Nordvestsjællands Flyveklub 1 Randers Flyveklub 5 Roskilde Flyveklub 5 Sindal Flyveklub 1 Skive Motorflyveklub 1 Sæby Flyveklub 2 Vamdrup Flyveklub 1 Viborg Flyveklub 2 Stemmer I alt stemmer Det maksimale antal stemmer: 33 repræsenterende 16 klubber af 35 mulige 57 mulige Formanden, Knud Nielsen bød velkommen til de fremmødte klubber og en særlig velkomst til Lennart Wahl, Bellancaklubben, Torben Lund Simonsen, Forsikringsmæglerne i Roskilde samt Anders Madsen, KDA s generalsekretær. 2. Valg af dirigent Anders Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og beslutningsdygtigt. 3. Årsberetning Knud Nielsen knyttede kommentarer til årsberetningen: Vulkansk aske Vi har her på det seneste været meget optaget af aske og lukning af luftrum. Selv nød vi jo også cigaren da vi var til EPFU (European Powered Flying Union) møde i Luzern i Schweiz og godt kunne flyve ud, men ikke hjem. Det måtte så blive med tog, og så er der langt hjem. Vi kontaktede straks SLV for at få en god begrundelse for at VFR flyvning ikke var mulig, men både SLV og Naviair henviste til hinanden. Der er ingen tvivl om, at der i SLV huset blev arbejdet på højtryk for at finde ud af hvordan man skulle takle denne uvante situation og det afspejler sig da også i vores nabolande at det blev håndteret meget forskelligt. Problemet er at askevarslet er baseret på en teoretisk computermodel og ikke på aktuelle målinger. Så vidt jeg er orienteret er det vindhastigheder og retning som er grundlaget. Men for at vide om der rent faktisk er aske og hvor meget, er det nødvendigt at kende mængden af det udspyede aske og det er der ikke nogen der gør.

3 Side nr.: 3 (9) Det viste sig jo også at den prøveflyvning som Cimber Sterling foretog, fastslog at der ikke kunne spores noget aske. Senest er der nu kommet en AIC hvor det tillades flyvning i Zone 2 og Zone 3. Det er et godt skridt på vejen, selv om vi har noteret nogle mærkværdige restriktioner som f. eks max flyvehøjde i Zone 2 er 3000 ft. DMU er i løbende kontakt med SLV og vi har da også fået en tilkendegivelse af, at SLV værdsætter vores håndtering af sagen, informationsniveau og vores udviste tålmodighed. Jeg er sikker på vi har høstet en del pluspoint i hele SLV huset, som kan komme os til gode senere hen i forhandling af andre sager. Vi har også rettet en henvendelse til SLV om eventuelle problemer med at en rettighed kan udløbe under flyveforbudet, så man derved uforskyldt mister sin certifikatrettighed. KZ&Veteranflyklubben KZ & Veteranflyveklubben sonderingerne pågår fortsat og det er vores håb at vi har en løsning som kan fremlægges på deres generalforsamling her til sommer. Hvis løsningen indebærer vedtægtsændringer i DMU, vil vi overveje et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde. DULFU Samarbejdet med DULFU udvides hele tiden, der vil også i år blive et fælles træf hvor man kan beundre hinandens maskiner. Et synligt tegn på udvidet samarbejde er at vores Miniguide nu udgives i samarbejde med DULFU. Vi ser nu at UL klubber fusionerer med DMU klubber, det er f. eks sket i Vamdrup og vi hilser det velkommen i DMU. Vi tror fortsat på at vi får mest indflydelse, hvis dem der har en motor foran, når de flyver, er i samme union. Medlemmer Vi har medlemsfremgang hvilket er meget glædeligt og det ser ud til at fortsætte, vi har fået flere henvendelser fra klubber der ønsker optagelse. Som sædvanlig opfordrer jeg vore klubber til at gøre en aktiv indsats for at skaffe nye medlemmer. Vi har nu en helt ny hvervefolder som I kan benytte jer af, ingen er bedre til at skaffe medlemmer lokalt end vore klubber. Fælles benzinkort Fælles benzinkort til de privatejede tankanlæg har været undervejs i længere tid og det har vist sig ikke at være en enkel sag som kan accepteres overalt. Jeg har haft et godt møde med folkene i Herning Motorflyveklub og det resulterer i en model som vil blive tilsendt alle private tankoperatører inde for få uger. Hovedtrækket er, at såfremt man ønsker at kunne tanke på sit lokale kort må man tilmelde sig ordningen og det kan kun ske såfremt hjemmebenzinselskabet er tilsluttet ordningen. Ordningen kan kun lade sig gøre såfremt man har Hamag Kortautomat med magnetstribe. DMUtur 2010 DMU turen er som sædvanlig populær og der er tilmeldt 44 fly og ca. 118 personer. Vi håber turen kan gennemføres trods eventuel aske. I den udsendte AIC kræves der inspektion af luftfilter efter mistanke om flyvning i aske Dette må udføres af en flyvemekaniker eller af Pilot/Owner, det vil sige man må ikke selv gøre det hvis man har lånt et fly. For at sikre sig at man må udføre denne inspektion kan man så købe en part i flyet inden afgang. Internationalt Internationalt har vi givet høringssvar på alt hvad EASA finder på, specifikt kan nævnes NPA 17 (EASA certifikater og Medical) og det forslag der kom for at ulovlig gøre renoverede sikkerhedsseler fra nogle Tyske firmaer. Vi har et rigtigt godt samarbejde med vores europæiske organisation EPFU og vi koordinerer indsatsen.

4 Side nr.: 4 (9) På vores årlige møde i Luzern var der desværre kun 6 ud af 10 nationer tilstede på grund af aske situationen. EPFU deltager aktivt i workshops i EASA for at påvirke reglerne til vores fordel og næste workshop er i juni og omhandler luftrumskontrol. Et af diskussionspunkterne var også hvor det måske kommende VLA fly skal høre til. Der er for nyligt offentliggjort CRD (Comment Response Document) på NPA 17 og vi noterer med tilfredshed at flere af vores indsigelser er taget til efterretning. Nogle Hovedpunkter : LAPL Leisure Aircraft Pilot Licence er ændret til Light Aircraft Pilot Licence. Timer fløjet på Annex II fly kan nu godskrives i EASA Regi. Kaffeklubben mødes i nærmeste fremtid for at gennemgå CRD en i detaljer. Sikkerhedsseler EASA Sikkerhedsselesagen PAD (Proposal Airsaftey Direktive) Sikkerheds sele sagen fik på grund af indsigelser et mærkværdigt forløb, det forlød at forslaget blev taget af bordet og de pågældende seler kunne betragtes som godkendt, men det officielle dokument kom aldrig hvorimod der kom et andet, SIB ( Safety Information Bulletin ) der som vi læser det gør de Form 1 der er udstedt fra de pågældende tyske firmaer ugyldige. Det vil sige at man lader det være op til de enkelte lande om de vil godkende disse renoverede seler. Hvordan SLV ser på dette ved vi ikke i øjeblikket men det er et punkt vi tager op, når det første problem opstår. Årsberetningen blev godkendt. 4. Oplæg v/lennart Wahl Ordet blev givet til Lennart som startede med at fortælle lidt om sig selv. Lennart Wahl gennemgik en ulykkes faktorer. Stall træning typisk at man lærer at flyet staller ved en bestemt fart og næsestilling. Den måde at indlære det på peger kraftigt på at det er hastighed som skaber stall og det er fejlagtigt og kan føre til at folk flyver med for høj fart på finale. Banelængde, hønsning, stall spin ulykker i finale drej. Stall og spin ulykker sker helt overvejende i forbindelse med start og landing. Lennart gennemgik aerodynamikken for spin. Lennart beskrev også vindens indflydelse på landingsrunden og det farlige finale drej som kan føre til en stall/spin ulykke. Lennart nævnte, at Cessna 172 ikke er velegnet til spintræning bl.a. fordi et spind i Cessna 172 meget let overgår til en spiral med risiko for overspeed. Benzintilførslen er heller ikke velegnet til det. Lennart Wahl fortalte lidt om sine spin/safety kurser. Der blev svaret på spørgsmål fra deltagerne. Præsentationen findes på Om DMU Arkiv. 5. DMU forsikring Kim Jensen orienterede. Torben Lund Simonsen er med og svarer gerne på spørgsmål

5 Side nr.: 5 (9) Første år havde vi et underskud og i det indeværende år var der et lille overskud, men vi kender ikke det endelige resultat. På det seneste har der været skader under taxi, som indikerer at piloter har travlt med alt andet i cockpittet end at koncentrere sig om taxi. Påkørsel af hegn kr. Påkørsel af banelys Af andre skader kan nævnes: En overpriming af motor medførte ild. En enroute bird strike, kr. For høj fart, medvindslanding, over kr. Der i vores alles interesse at minimerer skaderne. På baggrund af regnskabet og moms har vi måttet acceptere en mindre stigning. I kroner og øre betyder det at med en kasko på kr. stiger forsikringen med 500 kr. på årsbasis Den ulykke vi havde ved Sæby var en DMU forsikringssag ligeledes var en snetryknings skade i Sindal også en DMU forsikringssag. Herning Motorflyveklub, Jens Villebro pkt. 13, det er tungt for eleverne at bære et så højt selvrisiko beløb og det er en lidt kamp for Herning Motorflyveklub. I Herning har vi lavet en opsparingspulje gennem prisen på flyverne. Rex Andersen, Roskilde Flyveklub - jeg tror de fleste klubber har en selvrisiko fund. I vores selvrisko fund står der at selvrisikoen dækker den normale selv risko, altså på de 5000, men diskusionen er ikke helt afsluttet endnu. Henning Romme, Lolland-Falster Motorflyveklub - jeg forstår ikke helt at elever under skoleflyvning skal straffes hårdere, da elever under skoleflyvning generelt er meget mere sikre end piloter der sjældent flyver. Torben Simonsen sender en oversigt til DMU over hvilke lande forsikringen dækker. Torben Lund Simonsen understregede, at der er fuld dækning for flyvning i aske, hvis der er indhentet alle tilladelser og der flyves lovligt. 6. Regnskab John B. Madsen orienterede. Regnskab er udsendt sammen med årsberetningen og er beskrevet udførligt i beretningen. De nævnte afvigelser fra budgettet er noget vi har meget fokus på og vi vil fremover løbende følge posterne. Medlemstilgangen har været lidt i en forkert retning. Vi har til gengæld fået en pæn renteindtægt. Der er et overskud på kr. Erik Hansen, Billund Motorflyveklub - det er et fint og gennemskueligt regnskab. Når man ser omfanget af det arbejde der bliver lavet i DMU s bestyrelse, er det bestemt til nogle rimelige omkostninger. Regnskab 2009 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

6 Side nr.: 6 (9) 7. Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 8. Forslag fra klubber Der var ingen forslag fra klubberne. 9. Budget Der er ingen kontingentstigninger i indeværende år. Budget og kontingent blev vedtaget. 10. Valg Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: John B. Madsen (Randers Flyveklub) - genopstiller, Knud Pinholt (Randers Flyveklub) - genopstiller og Jens Kongsbak (Sindal Flyveklub) genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Paul Harrison. John Madsen, Knud Pinholt og Paul Harrison blev valgt til bestyrelsen. Valg af 2 suppleanter: Bestyrelsen foreslår Louis Rovs Hansen (Sæby Flyveklub) og Ivan Svendsen (Helikoptergruppen) Louis Rovs Hansen og Ivan Svendsen blev valgt til suppleanter. Valg af revisorer Forslag om genvalg af ekstern revisor Kresten Dalum og intern revisor Eigil Jespersen. Blev genvalgt. 11. Orientering om seneste nyt i DMU Henning Romme - jeg har glædet mig til at fremlægge dette i dag. Jeg er ofte blevet spurgt hvad får man for sit DMU kontingent. Jeg synes bl.a. at vi får en masse information og vil gerne takke Merete herfor. Nogle af de ting vi arbejder med kan vi ikke informere om undervejs. KDA var den første som fik tilladelse til sprogtestvirksomhed og vores samarbejde med SLV er rigtigt godt og vi har høstet meget good will i SLV. Der er gennemført 64 sprogtest til dato. Jeg vil gerne takke Peder Ottesen, som var årsag til at der blev knyttet en tæt kontakt mellem Kurt Lykstoft og jeg. Merete Strandberg, Anders Madsen og jeg selv deltog i et møde med SLV den 25. januar hvor der havde været lidt forarbejde forinden. DMU fik lov til at overtage Skill Tests på PPL certifikater. Det koster ca kr. for en PPL prøve i dag - det bliver stort set gratis i DMU regi, der er 5 kontrollanter som har givet tilsagn om at indgå i DMU s kontrollant ordning. Det sidste der mangler er, at juristerne i SLV skal sige god for ordningen, da kontrollanter skal ansættes i SLV (dog uden aflønning), dette er et forsikringsspørgsmål. På nuværende tidspunkt har vi tilsagn fra Bruno V. Sørensen Ole Jensen Henning Karlog Lennart Wahl Henning Romme Vi påregner ca. 100 PPL prøver om året. Hvordan styrer vi det her? SLV forudser nogle protester fra de større flyveskoler, bl.a. i Roskilde. Ved ændringerne i forbindelse med de kommende EASA personcertifikater forudser vi, at Reg. Facility falder bort, men at modellen formentligt bliver, at PPL skoling fortsættes i unions regi.

7 Side nr.: 7 (9) DMU ordningen omfatter prøver fra Reg. Facilities. For at benytte sig af DMU s kontrollant ordning skal man være medlem af DMU via en flyveklub, som er tilknyttet DMU. Det bliver så op til flyveklubben fremadrettet at tage hånd om den nye elev som kommer ind og sørge for at medlemmet bevarer interessen for klubbens aktiviteter. Det næste vi arbejder med er, at vi har adspurgt flyveklubberne i DMU og DULFU om der er klubber som kan stille lokaler til rådighed til afholdelse af PPL teori. SLV s leje af lokaler hos bl.a. Skandic er dyrt, og udgør derfor en væsentlig del af prøvegebyret. Vi laver en liste til SLV som så vil se på lokalerne i forbindelse med øvrige tjenesteopgaver rundt i landet. Igen, jo bedre vi er organiseret i DMU jo tungere er vi når vi taler med SLV. Det kræver at vi kan og vil nogle ting. Arne Rugtved, Midtsjællands Motorflyveklub det kan give mulighed for flere prøvedatoer. En anden ting som kommer i nær fremtid er BL Takket være bl.a. DMU s indsats har høringen været stall et. Det er ikke SLV, der ønsker denne BL ændring, men det er pres fra andre myndigheder. Anders Madsen, KDA - SLV har fået Skov- og Naturstyrelsen til at kigge på områderne og der er sket ændringer i nogle af områderne. KDA vil kontakte unionerne og bede om en konkret kommentar til hvert enkelt område. Henning Romme - det er yderst vigtigt at klubberne kommenterer på områderne. Vi kan blive hårdt ramt af denne BL. Jens Villbro, Herning Motorflyveklub - har I fået forelagt dokumentation for at motorflyvning overhovedet generer fuglene? Henning Romme - Modelflyvning Danmark har fået udarbejdet en omfattende rapport, som er lavet af kommunen og den skal vi kigge nærmere på. Loius Rovs Hansen - vi skylder Henning Romme et stort tak for det store arbejde som han frivilligt ligger i DMU. 12. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde Odense Lufthavn blev valgt som sted for næste repræsentantskabsmøde. 13. Eventuelt Henning Romme - Vi ser meget gerne at klubberne afholder kursus med udgangspunkt i BL 6-08 og BL I Lolland-Falster Motorflyverklub har vi lavet 4 kursus aftener hvor det er obligatorisk at deltage på en kursusaften inden aflæggelse af sprogtest. Det har været meget tilfredsstillende at se hvor motiveret medlemmerne har været og prøveresultaterne har været yderst tilfredsstillende. Når klubben er klar kontakter man blot en af sprogtesteksaminer. Opgaver kan printes ud på DsvU eller KDA s hjemmeside. Rovs, jeg har arbejdet med anlæg af flyveplads i Skagen og vi var kommet langt og fået positive tilkendelsegivelser fra Friluftsrådet og milijø myndighederne men tilbage står nu at ejeren af arealet skal acceptere og dette kan måske vise sig at blive et probelm Claus Brun - Midtsjællands Mtorflyverklub gjorde opmærksom på at de fejrer 50 års jubilæum den 30. april 2010

8 Side nr.: 8 (9) Knud Nielsen - Merete modtager ofte henvendelser fra folk der vil være medlem af DMU og vi henviser altid til en flyveklub. Men vi har jo en bestemmelse i vedtægterne om ekstraordinære medlemmer for de medlemmer som geografisk ikke er i nærheden af en flyveklub. Vi ser helst medlemskab gennem klubberne og jeg vil gerne efterlyse nogle holdninger til hvad klubberne mener om det direkte medlemskab. Erik Hansen, Billund Motorflyveklub vi forudser at vi bliver bombarderet med folk som vil melde sig ind i DMU for at opnå de tilbud der nu er i DMU. Morten Wagner, Vamdrup Flyveklub det er mit første repræsentantskabsmøde og jeg bobler af glæde i dag, da jeg har fået så meget med hjem og jeg har virkelig lyst til at fortælle mine medlemmer om alt det arbejde der bliver lagt i DMU. Peder Ottesen, Nordvestsjællands Motorflyveklub - direkte medlemskab, hvad består kontingentet i? KNI beløbet er større end det almindelige klubkontingent, 500 kr./år. Henrik Christiansen, Herning Motorflyveklub vores klubkontingent er så lavt som 170 kr./årligt. Anders Madsen, KDA: - KDA arbejdede i 2007 med at få FAI World Air Games til Odense, desværre fik vi ikke tilbudet den gang. I 2009 var der budrunde for World Air Games 2011 og der var kun et land som havde budt. FAI spurgte Danmark om de ville være interesseret i at afholde arrangementet. Mod forventning synes den nye borgmester i Odense ikke at det var en god ide og Odense takkede nej. Vagn Jensen tog kontakt til borgmesteren i Herning som var positivt indstillet. FAI har været ude at besigtige området i Skinderholm og har afholdt møde med Herning Kommune. FAI har fået et budget tilbud fra Herning Kommune, hvor der er ønsker om nogle justeringer. Det ligger nu til stillingtagen på et bestyrelsesmøde i maj. Hvis alt falder på plads, hvilket vi ved omkring den 4. juni, skal der afholdes et World Air Games i Skinderholm i 2011 fra den juli. I løbet af de 5 dage forventes der tilskuere som giver en kæmpe eksponering af luftsporten. World Air Games koncept er at flyve aktiviteterne skal være meget publikum venlige. - det er et stort projekt at få Melwin på skinner, men vi har store forventninger til et fælles medlemsadministration og arbejdet er i fuld gang. - miljøproblemerne breder sig rundt om i Europa og det er bydende nødvendigt at vi er opmærksomme på sagerne. - KDA har ansat ny redaktør til FLYV som starter 1. maj. Vi har taget afsked med Knud Larsen som er gået på pension. Vi ser frem til at forsætte udviklingen af FLYV. - DMU er en Motorflyver Union i rivende udvikling. Kort tid efter jeg startede i KDA dumpede der en unionshåndbog ned på mit bord, der er siden hen etableret forsikringsordning, sprogtestvirksomhed og nu kontrollantordning. Jeg opfordrer til at der støttes op om arbejdet. Tak for samarbejdet med mange af DMU s bestyrelsesmedlemmer og med Merete. Knud Nielsen præsenterede slides for den kommende DMUtur med en kort gennemgang af turen. Dirigenten lukkede mødet og gav ordet tilbage til Knud Nielsen, der takkede Anders Madsen for god mødeledelse.

9 Side nr.: 9 (9) Knud Nielsen takkede afgående bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen for deres arbejde og engagement i det forløbne år og bød nye bestyrelsesmedlemmer velkomne, og til sidst en tak til de fremmødte deltagere. Anders Madsen Knud Nielsen, formand Referent: Merete Strandberg

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv.

Læs mere