Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)"

Transkript

1 Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Oplæg v/lennart Wahl 5. DMU forsikring 6. Regnskab Forslag fra bestyrelsen 8. Forslag fra klubberne 9. Budget, herunder kontingent 10. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: John Madsen (genopstiller) Knud Pinholt (genopstiller) Jens Kongsbak (genopstiller ikke) - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 11. Orientering om seneste nyhed i DMU en stor fordel for DMU medlemmer og medlemsklubber. 12. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 13. Eventuelt

2 Side nr.: 2 (9) 1. Registrering af stemmeberettigede: Alssund Flyveklub 1 Billund Motorflyveklub 2 Bornholm Flyveklub 1 DMU Ringsted 3 Herning Motorflyverklub 3 Horsens Flyveklub 2 Haderslev Flyveklub 1 Lolland-Falster Motorflyveklub 2 Nordvestsjællands Flyveklub 1 Randers Flyveklub 5 Roskilde Flyveklub 5 Sindal Flyveklub 1 Skive Motorflyveklub 1 Sæby Flyveklub 2 Vamdrup Flyveklub 1 Viborg Flyveklub 2 Stemmer I alt stemmer Det maksimale antal stemmer: 33 repræsenterende 16 klubber af 35 mulige 57 mulige Formanden, Knud Nielsen bød velkommen til de fremmødte klubber og en særlig velkomst til Lennart Wahl, Bellancaklubben, Torben Lund Simonsen, Forsikringsmæglerne i Roskilde samt Anders Madsen, KDA s generalsekretær. 2. Valg af dirigent Anders Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og beslutningsdygtigt. 3. Årsberetning Knud Nielsen knyttede kommentarer til årsberetningen: Vulkansk aske Vi har her på det seneste været meget optaget af aske og lukning af luftrum. Selv nød vi jo også cigaren da vi var til EPFU (European Powered Flying Union) møde i Luzern i Schweiz og godt kunne flyve ud, men ikke hjem. Det måtte så blive med tog, og så er der langt hjem. Vi kontaktede straks SLV for at få en god begrundelse for at VFR flyvning ikke var mulig, men både SLV og Naviair henviste til hinanden. Der er ingen tvivl om, at der i SLV huset blev arbejdet på højtryk for at finde ud af hvordan man skulle takle denne uvante situation og det afspejler sig da også i vores nabolande at det blev håndteret meget forskelligt. Problemet er at askevarslet er baseret på en teoretisk computermodel og ikke på aktuelle målinger. Så vidt jeg er orienteret er det vindhastigheder og retning som er grundlaget. Men for at vide om der rent faktisk er aske og hvor meget, er det nødvendigt at kende mængden af det udspyede aske og det er der ikke nogen der gør.

3 Side nr.: 3 (9) Det viste sig jo også at den prøveflyvning som Cimber Sterling foretog, fastslog at der ikke kunne spores noget aske. Senest er der nu kommet en AIC hvor det tillades flyvning i Zone 2 og Zone 3. Det er et godt skridt på vejen, selv om vi har noteret nogle mærkværdige restriktioner som f. eks max flyvehøjde i Zone 2 er 3000 ft. DMU er i løbende kontakt med SLV og vi har da også fået en tilkendegivelse af, at SLV værdsætter vores håndtering af sagen, informationsniveau og vores udviste tålmodighed. Jeg er sikker på vi har høstet en del pluspoint i hele SLV huset, som kan komme os til gode senere hen i forhandling af andre sager. Vi har også rettet en henvendelse til SLV om eventuelle problemer med at en rettighed kan udløbe under flyveforbudet, så man derved uforskyldt mister sin certifikatrettighed. KZ&Veteranflyklubben KZ & Veteranflyveklubben sonderingerne pågår fortsat og det er vores håb at vi har en løsning som kan fremlægges på deres generalforsamling her til sommer. Hvis løsningen indebærer vedtægtsændringer i DMU, vil vi overveje et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde. DULFU Samarbejdet med DULFU udvides hele tiden, der vil også i år blive et fælles træf hvor man kan beundre hinandens maskiner. Et synligt tegn på udvidet samarbejde er at vores Miniguide nu udgives i samarbejde med DULFU. Vi ser nu at UL klubber fusionerer med DMU klubber, det er f. eks sket i Vamdrup og vi hilser det velkommen i DMU. Vi tror fortsat på at vi får mest indflydelse, hvis dem der har en motor foran, når de flyver, er i samme union. Medlemmer Vi har medlemsfremgang hvilket er meget glædeligt og det ser ud til at fortsætte, vi har fået flere henvendelser fra klubber der ønsker optagelse. Som sædvanlig opfordrer jeg vore klubber til at gøre en aktiv indsats for at skaffe nye medlemmer. Vi har nu en helt ny hvervefolder som I kan benytte jer af, ingen er bedre til at skaffe medlemmer lokalt end vore klubber. Fælles benzinkort Fælles benzinkort til de privatejede tankanlæg har været undervejs i længere tid og det har vist sig ikke at være en enkel sag som kan accepteres overalt. Jeg har haft et godt møde med folkene i Herning Motorflyveklub og det resulterer i en model som vil blive tilsendt alle private tankoperatører inde for få uger. Hovedtrækket er, at såfremt man ønsker at kunne tanke på sit lokale kort må man tilmelde sig ordningen og det kan kun ske såfremt hjemmebenzinselskabet er tilsluttet ordningen. Ordningen kan kun lade sig gøre såfremt man har Hamag Kortautomat med magnetstribe. DMUtur 2010 DMU turen er som sædvanlig populær og der er tilmeldt 44 fly og ca. 118 personer. Vi håber turen kan gennemføres trods eventuel aske. I den udsendte AIC kræves der inspektion af luftfilter efter mistanke om flyvning i aske Dette må udføres af en flyvemekaniker eller af Pilot/Owner, det vil sige man må ikke selv gøre det hvis man har lånt et fly. For at sikre sig at man må udføre denne inspektion kan man så købe en part i flyet inden afgang. Internationalt Internationalt har vi givet høringssvar på alt hvad EASA finder på, specifikt kan nævnes NPA 17 (EASA certifikater og Medical) og det forslag der kom for at ulovlig gøre renoverede sikkerhedsseler fra nogle Tyske firmaer. Vi har et rigtigt godt samarbejde med vores europæiske organisation EPFU og vi koordinerer indsatsen.

4 Side nr.: 4 (9) På vores årlige møde i Luzern var der desværre kun 6 ud af 10 nationer tilstede på grund af aske situationen. EPFU deltager aktivt i workshops i EASA for at påvirke reglerne til vores fordel og næste workshop er i juni og omhandler luftrumskontrol. Et af diskussionspunkterne var også hvor det måske kommende VLA fly skal høre til. Der er for nyligt offentliggjort CRD (Comment Response Document) på NPA 17 og vi noterer med tilfredshed at flere af vores indsigelser er taget til efterretning. Nogle Hovedpunkter : LAPL Leisure Aircraft Pilot Licence er ændret til Light Aircraft Pilot Licence. Timer fløjet på Annex II fly kan nu godskrives i EASA Regi. Kaffeklubben mødes i nærmeste fremtid for at gennemgå CRD en i detaljer. Sikkerhedsseler EASA Sikkerhedsselesagen PAD (Proposal Airsaftey Direktive) Sikkerheds sele sagen fik på grund af indsigelser et mærkværdigt forløb, det forlød at forslaget blev taget af bordet og de pågældende seler kunne betragtes som godkendt, men det officielle dokument kom aldrig hvorimod der kom et andet, SIB ( Safety Information Bulletin ) der som vi læser det gør de Form 1 der er udstedt fra de pågældende tyske firmaer ugyldige. Det vil sige at man lader det være op til de enkelte lande om de vil godkende disse renoverede seler. Hvordan SLV ser på dette ved vi ikke i øjeblikket men det er et punkt vi tager op, når det første problem opstår. Årsberetningen blev godkendt. 4. Oplæg v/lennart Wahl Ordet blev givet til Lennart som startede med at fortælle lidt om sig selv. Lennart Wahl gennemgik en ulykkes faktorer. Stall træning typisk at man lærer at flyet staller ved en bestemt fart og næsestilling. Den måde at indlære det på peger kraftigt på at det er hastighed som skaber stall og det er fejlagtigt og kan føre til at folk flyver med for høj fart på finale. Banelængde, hønsning, stall spin ulykker i finale drej. Stall og spin ulykker sker helt overvejende i forbindelse med start og landing. Lennart gennemgik aerodynamikken for spin. Lennart beskrev også vindens indflydelse på landingsrunden og det farlige finale drej som kan føre til en stall/spin ulykke. Lennart nævnte, at Cessna 172 ikke er velegnet til spintræning bl.a. fordi et spind i Cessna 172 meget let overgår til en spiral med risiko for overspeed. Benzintilførslen er heller ikke velegnet til det. Lennart Wahl fortalte lidt om sine spin/safety kurser. Der blev svaret på spørgsmål fra deltagerne. Præsentationen findes på Om DMU Arkiv. 5. DMU forsikring Kim Jensen orienterede. Torben Lund Simonsen er med og svarer gerne på spørgsmål

5 Side nr.: 5 (9) Første år havde vi et underskud og i det indeværende år var der et lille overskud, men vi kender ikke det endelige resultat. På det seneste har der været skader under taxi, som indikerer at piloter har travlt med alt andet i cockpittet end at koncentrere sig om taxi. Påkørsel af hegn kr. Påkørsel af banelys Af andre skader kan nævnes: En overpriming af motor medførte ild. En enroute bird strike, kr. For høj fart, medvindslanding, over kr. Der i vores alles interesse at minimerer skaderne. På baggrund af regnskabet og moms har vi måttet acceptere en mindre stigning. I kroner og øre betyder det at med en kasko på kr. stiger forsikringen med 500 kr. på årsbasis Den ulykke vi havde ved Sæby var en DMU forsikringssag ligeledes var en snetryknings skade i Sindal også en DMU forsikringssag. Herning Motorflyveklub, Jens Villebro pkt. 13, det er tungt for eleverne at bære et så højt selvrisiko beløb og det er en lidt kamp for Herning Motorflyveklub. I Herning har vi lavet en opsparingspulje gennem prisen på flyverne. Rex Andersen, Roskilde Flyveklub - jeg tror de fleste klubber har en selvrisiko fund. I vores selvrisko fund står der at selvrisikoen dækker den normale selv risko, altså på de 5000, men diskusionen er ikke helt afsluttet endnu. Henning Romme, Lolland-Falster Motorflyveklub - jeg forstår ikke helt at elever under skoleflyvning skal straffes hårdere, da elever under skoleflyvning generelt er meget mere sikre end piloter der sjældent flyver. Torben Simonsen sender en oversigt til DMU over hvilke lande forsikringen dækker. Torben Lund Simonsen understregede, at der er fuld dækning for flyvning i aske, hvis der er indhentet alle tilladelser og der flyves lovligt. 6. Regnskab John B. Madsen orienterede. Regnskab er udsendt sammen med årsberetningen og er beskrevet udførligt i beretningen. De nævnte afvigelser fra budgettet er noget vi har meget fokus på og vi vil fremover løbende følge posterne. Medlemstilgangen har været lidt i en forkert retning. Vi har til gengæld fået en pæn renteindtægt. Der er et overskud på kr. Erik Hansen, Billund Motorflyveklub - det er et fint og gennemskueligt regnskab. Når man ser omfanget af det arbejde der bliver lavet i DMU s bestyrelse, er det bestemt til nogle rimelige omkostninger. Regnskab 2009 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

6 Side nr.: 6 (9) 7. Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 8. Forslag fra klubber Der var ingen forslag fra klubberne. 9. Budget Der er ingen kontingentstigninger i indeværende år. Budget og kontingent blev vedtaget. 10. Valg Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: John B. Madsen (Randers Flyveklub) - genopstiller, Knud Pinholt (Randers Flyveklub) - genopstiller og Jens Kongsbak (Sindal Flyveklub) genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Paul Harrison. John Madsen, Knud Pinholt og Paul Harrison blev valgt til bestyrelsen. Valg af 2 suppleanter: Bestyrelsen foreslår Louis Rovs Hansen (Sæby Flyveklub) og Ivan Svendsen (Helikoptergruppen) Louis Rovs Hansen og Ivan Svendsen blev valgt til suppleanter. Valg af revisorer Forslag om genvalg af ekstern revisor Kresten Dalum og intern revisor Eigil Jespersen. Blev genvalgt. 11. Orientering om seneste nyt i DMU Henning Romme - jeg har glædet mig til at fremlægge dette i dag. Jeg er ofte blevet spurgt hvad får man for sit DMU kontingent. Jeg synes bl.a. at vi får en masse information og vil gerne takke Merete herfor. Nogle af de ting vi arbejder med kan vi ikke informere om undervejs. KDA var den første som fik tilladelse til sprogtestvirksomhed og vores samarbejde med SLV er rigtigt godt og vi har høstet meget good will i SLV. Der er gennemført 64 sprogtest til dato. Jeg vil gerne takke Peder Ottesen, som var årsag til at der blev knyttet en tæt kontakt mellem Kurt Lykstoft og jeg. Merete Strandberg, Anders Madsen og jeg selv deltog i et møde med SLV den 25. januar hvor der havde været lidt forarbejde forinden. DMU fik lov til at overtage Skill Tests på PPL certifikater. Det koster ca kr. for en PPL prøve i dag - det bliver stort set gratis i DMU regi, der er 5 kontrollanter som har givet tilsagn om at indgå i DMU s kontrollant ordning. Det sidste der mangler er, at juristerne i SLV skal sige god for ordningen, da kontrollanter skal ansættes i SLV (dog uden aflønning), dette er et forsikringsspørgsmål. På nuværende tidspunkt har vi tilsagn fra Bruno V. Sørensen Ole Jensen Henning Karlog Lennart Wahl Henning Romme Vi påregner ca. 100 PPL prøver om året. Hvordan styrer vi det her? SLV forudser nogle protester fra de større flyveskoler, bl.a. i Roskilde. Ved ændringerne i forbindelse med de kommende EASA personcertifikater forudser vi, at Reg. Facility falder bort, men at modellen formentligt bliver, at PPL skoling fortsættes i unions regi.

7 Side nr.: 7 (9) DMU ordningen omfatter prøver fra Reg. Facilities. For at benytte sig af DMU s kontrollant ordning skal man være medlem af DMU via en flyveklub, som er tilknyttet DMU. Det bliver så op til flyveklubben fremadrettet at tage hånd om den nye elev som kommer ind og sørge for at medlemmet bevarer interessen for klubbens aktiviteter. Det næste vi arbejder med er, at vi har adspurgt flyveklubberne i DMU og DULFU om der er klubber som kan stille lokaler til rådighed til afholdelse af PPL teori. SLV s leje af lokaler hos bl.a. Skandic er dyrt, og udgør derfor en væsentlig del af prøvegebyret. Vi laver en liste til SLV som så vil se på lokalerne i forbindelse med øvrige tjenesteopgaver rundt i landet. Igen, jo bedre vi er organiseret i DMU jo tungere er vi når vi taler med SLV. Det kræver at vi kan og vil nogle ting. Arne Rugtved, Midtsjællands Motorflyveklub det kan give mulighed for flere prøvedatoer. En anden ting som kommer i nær fremtid er BL Takket være bl.a. DMU s indsats har høringen været stall et. Det er ikke SLV, der ønsker denne BL ændring, men det er pres fra andre myndigheder. Anders Madsen, KDA - SLV har fået Skov- og Naturstyrelsen til at kigge på områderne og der er sket ændringer i nogle af områderne. KDA vil kontakte unionerne og bede om en konkret kommentar til hvert enkelt område. Henning Romme - det er yderst vigtigt at klubberne kommenterer på områderne. Vi kan blive hårdt ramt af denne BL. Jens Villbro, Herning Motorflyveklub - har I fået forelagt dokumentation for at motorflyvning overhovedet generer fuglene? Henning Romme - Modelflyvning Danmark har fået udarbejdet en omfattende rapport, som er lavet af kommunen og den skal vi kigge nærmere på. Loius Rovs Hansen - vi skylder Henning Romme et stort tak for det store arbejde som han frivilligt ligger i DMU. 12. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde Odense Lufthavn blev valgt som sted for næste repræsentantskabsmøde. 13. Eventuelt Henning Romme - Vi ser meget gerne at klubberne afholder kursus med udgangspunkt i BL 6-08 og BL I Lolland-Falster Motorflyverklub har vi lavet 4 kursus aftener hvor det er obligatorisk at deltage på en kursusaften inden aflæggelse af sprogtest. Det har været meget tilfredsstillende at se hvor motiveret medlemmerne har været og prøveresultaterne har været yderst tilfredsstillende. Når klubben er klar kontakter man blot en af sprogtesteksaminer. Opgaver kan printes ud på DsvU eller KDA s hjemmeside. Rovs, jeg har arbejdet med anlæg af flyveplads i Skagen og vi var kommet langt og fået positive tilkendelsegivelser fra Friluftsrådet og milijø myndighederne men tilbage står nu at ejeren af arealet skal acceptere og dette kan måske vise sig at blive et probelm Claus Brun - Midtsjællands Mtorflyverklub gjorde opmærksom på at de fejrer 50 års jubilæum den 30. april 2010

8 Side nr.: 8 (9) Knud Nielsen - Merete modtager ofte henvendelser fra folk der vil være medlem af DMU og vi henviser altid til en flyveklub. Men vi har jo en bestemmelse i vedtægterne om ekstraordinære medlemmer for de medlemmer som geografisk ikke er i nærheden af en flyveklub. Vi ser helst medlemskab gennem klubberne og jeg vil gerne efterlyse nogle holdninger til hvad klubberne mener om det direkte medlemskab. Erik Hansen, Billund Motorflyveklub vi forudser at vi bliver bombarderet med folk som vil melde sig ind i DMU for at opnå de tilbud der nu er i DMU. Morten Wagner, Vamdrup Flyveklub det er mit første repræsentantskabsmøde og jeg bobler af glæde i dag, da jeg har fået så meget med hjem og jeg har virkelig lyst til at fortælle mine medlemmer om alt det arbejde der bliver lagt i DMU. Peder Ottesen, Nordvestsjællands Motorflyveklub - direkte medlemskab, hvad består kontingentet i? KNI beløbet er større end det almindelige klubkontingent, 500 kr./år. Henrik Christiansen, Herning Motorflyveklub vores klubkontingent er så lavt som 170 kr./årligt. Anders Madsen, KDA: - KDA arbejdede i 2007 med at få FAI World Air Games til Odense, desværre fik vi ikke tilbudet den gang. I 2009 var der budrunde for World Air Games 2011 og der var kun et land som havde budt. FAI spurgte Danmark om de ville være interesseret i at afholde arrangementet. Mod forventning synes den nye borgmester i Odense ikke at det var en god ide og Odense takkede nej. Vagn Jensen tog kontakt til borgmesteren i Herning som var positivt indstillet. FAI har været ude at besigtige området i Skinderholm og har afholdt møde med Herning Kommune. FAI har fået et budget tilbud fra Herning Kommune, hvor der er ønsker om nogle justeringer. Det ligger nu til stillingtagen på et bestyrelsesmøde i maj. Hvis alt falder på plads, hvilket vi ved omkring den 4. juni, skal der afholdes et World Air Games i Skinderholm i 2011 fra den juli. I løbet af de 5 dage forventes der tilskuere som giver en kæmpe eksponering af luftsporten. World Air Games koncept er at flyve aktiviteterne skal være meget publikum venlige. - det er et stort projekt at få Melwin på skinner, men vi har store forventninger til et fælles medlemsadministration og arbejdet er i fuld gang. - miljøproblemerne breder sig rundt om i Europa og det er bydende nødvendigt at vi er opmærksomme på sagerne. - KDA har ansat ny redaktør til FLYV som starter 1. maj. Vi har taget afsked med Knud Larsen som er gået på pension. Vi ser frem til at forsætte udviklingen af FLYV. - DMU er en Motorflyver Union i rivende udvikling. Kort tid efter jeg startede i KDA dumpede der en unionshåndbog ned på mit bord, der er siden hen etableret forsikringsordning, sprogtestvirksomhed og nu kontrollantordning. Jeg opfordrer til at der støttes op om arbejdet. Tak for samarbejdet med mange af DMU s bestyrelsesmedlemmer og med Merete. Knud Nielsen præsenterede slides for den kommende DMUtur med en kort gennemgang af turen. Dirigenten lukkede mødet og gav ordet tilbage til Knud Nielsen, der takkede Anders Madsen for god mødeledelse.

9 Side nr.: 9 (9) Knud Nielsen takkede afgående bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen for deres arbejde og engagement i det forløbne år og bød nye bestyrelsesmedlemmer velkomne, og til sidst en tak til de fremmødte deltagere. Anders Madsen Knud Nielsen, formand Referent: Merete Strandberg

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Lisette Bertelsen (LSB) Ingen Anders Madsen (AM)

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere