Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)"

Transkript

1 Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Oplæg v/lennart Wahl 5. DMU forsikring 6. Regnskab Forslag fra bestyrelsen 8. Forslag fra klubberne 9. Budget, herunder kontingent 10. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: John Madsen (genopstiller) Knud Pinholt (genopstiller) Jens Kongsbak (genopstiller ikke) - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 11. Orientering om seneste nyhed i DMU en stor fordel for DMU medlemmer og medlemsklubber. 12. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 13. Eventuelt

2 Side nr.: 2 (9) 1. Registrering af stemmeberettigede: Alssund Flyveklub 1 Billund Motorflyveklub 2 Bornholm Flyveklub 1 DMU Ringsted 3 Herning Motorflyverklub 3 Horsens Flyveklub 2 Haderslev Flyveklub 1 Lolland-Falster Motorflyveklub 2 Nordvestsjællands Flyveklub 1 Randers Flyveklub 5 Roskilde Flyveklub 5 Sindal Flyveklub 1 Skive Motorflyveklub 1 Sæby Flyveklub 2 Vamdrup Flyveklub 1 Viborg Flyveklub 2 Stemmer I alt stemmer Det maksimale antal stemmer: 33 repræsenterende 16 klubber af 35 mulige 57 mulige Formanden, Knud Nielsen bød velkommen til de fremmødte klubber og en særlig velkomst til Lennart Wahl, Bellancaklubben, Torben Lund Simonsen, Forsikringsmæglerne i Roskilde samt Anders Madsen, KDA s generalsekretær. 2. Valg af dirigent Anders Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og beslutningsdygtigt. 3. Årsberetning Knud Nielsen knyttede kommentarer til årsberetningen: Vulkansk aske Vi har her på det seneste været meget optaget af aske og lukning af luftrum. Selv nød vi jo også cigaren da vi var til EPFU (European Powered Flying Union) møde i Luzern i Schweiz og godt kunne flyve ud, men ikke hjem. Det måtte så blive med tog, og så er der langt hjem. Vi kontaktede straks SLV for at få en god begrundelse for at VFR flyvning ikke var mulig, men både SLV og Naviair henviste til hinanden. Der er ingen tvivl om, at der i SLV huset blev arbejdet på højtryk for at finde ud af hvordan man skulle takle denne uvante situation og det afspejler sig da også i vores nabolande at det blev håndteret meget forskelligt. Problemet er at askevarslet er baseret på en teoretisk computermodel og ikke på aktuelle målinger. Så vidt jeg er orienteret er det vindhastigheder og retning som er grundlaget. Men for at vide om der rent faktisk er aske og hvor meget, er det nødvendigt at kende mængden af det udspyede aske og det er der ikke nogen der gør.

3 Side nr.: 3 (9) Det viste sig jo også at den prøveflyvning som Cimber Sterling foretog, fastslog at der ikke kunne spores noget aske. Senest er der nu kommet en AIC hvor det tillades flyvning i Zone 2 og Zone 3. Det er et godt skridt på vejen, selv om vi har noteret nogle mærkværdige restriktioner som f. eks max flyvehøjde i Zone 2 er 3000 ft. DMU er i løbende kontakt med SLV og vi har da også fået en tilkendegivelse af, at SLV værdsætter vores håndtering af sagen, informationsniveau og vores udviste tålmodighed. Jeg er sikker på vi har høstet en del pluspoint i hele SLV huset, som kan komme os til gode senere hen i forhandling af andre sager. Vi har også rettet en henvendelse til SLV om eventuelle problemer med at en rettighed kan udløbe under flyveforbudet, så man derved uforskyldt mister sin certifikatrettighed. KZ&Veteranflyklubben KZ & Veteranflyveklubben sonderingerne pågår fortsat og det er vores håb at vi har en løsning som kan fremlægges på deres generalforsamling her til sommer. Hvis løsningen indebærer vedtægtsændringer i DMU, vil vi overveje et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde. DULFU Samarbejdet med DULFU udvides hele tiden, der vil også i år blive et fælles træf hvor man kan beundre hinandens maskiner. Et synligt tegn på udvidet samarbejde er at vores Miniguide nu udgives i samarbejde med DULFU. Vi ser nu at UL klubber fusionerer med DMU klubber, det er f. eks sket i Vamdrup og vi hilser det velkommen i DMU. Vi tror fortsat på at vi får mest indflydelse, hvis dem der har en motor foran, når de flyver, er i samme union. Medlemmer Vi har medlemsfremgang hvilket er meget glædeligt og det ser ud til at fortsætte, vi har fået flere henvendelser fra klubber der ønsker optagelse. Som sædvanlig opfordrer jeg vore klubber til at gøre en aktiv indsats for at skaffe nye medlemmer. Vi har nu en helt ny hvervefolder som I kan benytte jer af, ingen er bedre til at skaffe medlemmer lokalt end vore klubber. Fælles benzinkort Fælles benzinkort til de privatejede tankanlæg har været undervejs i længere tid og det har vist sig ikke at være en enkel sag som kan accepteres overalt. Jeg har haft et godt møde med folkene i Herning Motorflyveklub og det resulterer i en model som vil blive tilsendt alle private tankoperatører inde for få uger. Hovedtrækket er, at såfremt man ønsker at kunne tanke på sit lokale kort må man tilmelde sig ordningen og det kan kun ske såfremt hjemmebenzinselskabet er tilsluttet ordningen. Ordningen kan kun lade sig gøre såfremt man har Hamag Kortautomat med magnetstribe. DMUtur 2010 DMU turen er som sædvanlig populær og der er tilmeldt 44 fly og ca. 118 personer. Vi håber turen kan gennemføres trods eventuel aske. I den udsendte AIC kræves der inspektion af luftfilter efter mistanke om flyvning i aske Dette må udføres af en flyvemekaniker eller af Pilot/Owner, det vil sige man må ikke selv gøre det hvis man har lånt et fly. For at sikre sig at man må udføre denne inspektion kan man så købe en part i flyet inden afgang. Internationalt Internationalt har vi givet høringssvar på alt hvad EASA finder på, specifikt kan nævnes NPA 17 (EASA certifikater og Medical) og det forslag der kom for at ulovlig gøre renoverede sikkerhedsseler fra nogle Tyske firmaer. Vi har et rigtigt godt samarbejde med vores europæiske organisation EPFU og vi koordinerer indsatsen.

4 Side nr.: 4 (9) På vores årlige møde i Luzern var der desværre kun 6 ud af 10 nationer tilstede på grund af aske situationen. EPFU deltager aktivt i workshops i EASA for at påvirke reglerne til vores fordel og næste workshop er i juni og omhandler luftrumskontrol. Et af diskussionspunkterne var også hvor det måske kommende VLA fly skal høre til. Der er for nyligt offentliggjort CRD (Comment Response Document) på NPA 17 og vi noterer med tilfredshed at flere af vores indsigelser er taget til efterretning. Nogle Hovedpunkter : LAPL Leisure Aircraft Pilot Licence er ændret til Light Aircraft Pilot Licence. Timer fløjet på Annex II fly kan nu godskrives i EASA Regi. Kaffeklubben mødes i nærmeste fremtid for at gennemgå CRD en i detaljer. Sikkerhedsseler EASA Sikkerhedsselesagen PAD (Proposal Airsaftey Direktive) Sikkerheds sele sagen fik på grund af indsigelser et mærkværdigt forløb, det forlød at forslaget blev taget af bordet og de pågældende seler kunne betragtes som godkendt, men det officielle dokument kom aldrig hvorimod der kom et andet, SIB ( Safety Information Bulletin ) der som vi læser det gør de Form 1 der er udstedt fra de pågældende tyske firmaer ugyldige. Det vil sige at man lader det være op til de enkelte lande om de vil godkende disse renoverede seler. Hvordan SLV ser på dette ved vi ikke i øjeblikket men det er et punkt vi tager op, når det første problem opstår. Årsberetningen blev godkendt. 4. Oplæg v/lennart Wahl Ordet blev givet til Lennart som startede med at fortælle lidt om sig selv. Lennart Wahl gennemgik en ulykkes faktorer. Stall træning typisk at man lærer at flyet staller ved en bestemt fart og næsestilling. Den måde at indlære det på peger kraftigt på at det er hastighed som skaber stall og det er fejlagtigt og kan føre til at folk flyver med for høj fart på finale. Banelængde, hønsning, stall spin ulykker i finale drej. Stall og spin ulykker sker helt overvejende i forbindelse med start og landing. Lennart gennemgik aerodynamikken for spin. Lennart beskrev også vindens indflydelse på landingsrunden og det farlige finale drej som kan føre til en stall/spin ulykke. Lennart nævnte, at Cessna 172 ikke er velegnet til spintræning bl.a. fordi et spind i Cessna 172 meget let overgår til en spiral med risiko for overspeed. Benzintilførslen er heller ikke velegnet til det. Lennart Wahl fortalte lidt om sine spin/safety kurser. Der blev svaret på spørgsmål fra deltagerne. Præsentationen findes på Om DMU Arkiv. 5. DMU forsikring Kim Jensen orienterede. Torben Lund Simonsen er med og svarer gerne på spørgsmål

5 Side nr.: 5 (9) Første år havde vi et underskud og i det indeværende år var der et lille overskud, men vi kender ikke det endelige resultat. På det seneste har der været skader under taxi, som indikerer at piloter har travlt med alt andet i cockpittet end at koncentrere sig om taxi. Påkørsel af hegn kr. Påkørsel af banelys Af andre skader kan nævnes: En overpriming af motor medførte ild. En enroute bird strike, kr. For høj fart, medvindslanding, over kr. Der i vores alles interesse at minimerer skaderne. På baggrund af regnskabet og moms har vi måttet acceptere en mindre stigning. I kroner og øre betyder det at med en kasko på kr. stiger forsikringen med 500 kr. på årsbasis Den ulykke vi havde ved Sæby var en DMU forsikringssag ligeledes var en snetryknings skade i Sindal også en DMU forsikringssag. Herning Motorflyveklub, Jens Villebro pkt. 13, det er tungt for eleverne at bære et så højt selvrisiko beløb og det er en lidt kamp for Herning Motorflyveklub. I Herning har vi lavet en opsparingspulje gennem prisen på flyverne. Rex Andersen, Roskilde Flyveklub - jeg tror de fleste klubber har en selvrisiko fund. I vores selvrisko fund står der at selvrisikoen dækker den normale selv risko, altså på de 5000, men diskusionen er ikke helt afsluttet endnu. Henning Romme, Lolland-Falster Motorflyveklub - jeg forstår ikke helt at elever under skoleflyvning skal straffes hårdere, da elever under skoleflyvning generelt er meget mere sikre end piloter der sjældent flyver. Torben Simonsen sender en oversigt til DMU over hvilke lande forsikringen dækker. Torben Lund Simonsen understregede, at der er fuld dækning for flyvning i aske, hvis der er indhentet alle tilladelser og der flyves lovligt. 6. Regnskab John B. Madsen orienterede. Regnskab er udsendt sammen med årsberetningen og er beskrevet udførligt i beretningen. De nævnte afvigelser fra budgettet er noget vi har meget fokus på og vi vil fremover løbende følge posterne. Medlemstilgangen har været lidt i en forkert retning. Vi har til gengæld fået en pæn renteindtægt. Der er et overskud på kr. Erik Hansen, Billund Motorflyveklub - det er et fint og gennemskueligt regnskab. Når man ser omfanget af det arbejde der bliver lavet i DMU s bestyrelse, er det bestemt til nogle rimelige omkostninger. Regnskab 2009 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

6 Side nr.: 6 (9) 7. Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 8. Forslag fra klubber Der var ingen forslag fra klubberne. 9. Budget Der er ingen kontingentstigninger i indeværende år. Budget og kontingent blev vedtaget. 10. Valg Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: John B. Madsen (Randers Flyveklub) - genopstiller, Knud Pinholt (Randers Flyveklub) - genopstiller og Jens Kongsbak (Sindal Flyveklub) genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Paul Harrison. John Madsen, Knud Pinholt og Paul Harrison blev valgt til bestyrelsen. Valg af 2 suppleanter: Bestyrelsen foreslår Louis Rovs Hansen (Sæby Flyveklub) og Ivan Svendsen (Helikoptergruppen) Louis Rovs Hansen og Ivan Svendsen blev valgt til suppleanter. Valg af revisorer Forslag om genvalg af ekstern revisor Kresten Dalum og intern revisor Eigil Jespersen. Blev genvalgt. 11. Orientering om seneste nyt i DMU Henning Romme - jeg har glædet mig til at fremlægge dette i dag. Jeg er ofte blevet spurgt hvad får man for sit DMU kontingent. Jeg synes bl.a. at vi får en masse information og vil gerne takke Merete herfor. Nogle af de ting vi arbejder med kan vi ikke informere om undervejs. KDA var den første som fik tilladelse til sprogtestvirksomhed og vores samarbejde med SLV er rigtigt godt og vi har høstet meget good will i SLV. Der er gennemført 64 sprogtest til dato. Jeg vil gerne takke Peder Ottesen, som var årsag til at der blev knyttet en tæt kontakt mellem Kurt Lykstoft og jeg. Merete Strandberg, Anders Madsen og jeg selv deltog i et møde med SLV den 25. januar hvor der havde været lidt forarbejde forinden. DMU fik lov til at overtage Skill Tests på PPL certifikater. Det koster ca kr. for en PPL prøve i dag - det bliver stort set gratis i DMU regi, der er 5 kontrollanter som har givet tilsagn om at indgå i DMU s kontrollant ordning. Det sidste der mangler er, at juristerne i SLV skal sige god for ordningen, da kontrollanter skal ansættes i SLV (dog uden aflønning), dette er et forsikringsspørgsmål. På nuværende tidspunkt har vi tilsagn fra Bruno V. Sørensen Ole Jensen Henning Karlog Lennart Wahl Henning Romme Vi påregner ca. 100 PPL prøver om året. Hvordan styrer vi det her? SLV forudser nogle protester fra de større flyveskoler, bl.a. i Roskilde. Ved ændringerne i forbindelse med de kommende EASA personcertifikater forudser vi, at Reg. Facility falder bort, men at modellen formentligt bliver, at PPL skoling fortsættes i unions regi.

7 Side nr.: 7 (9) DMU ordningen omfatter prøver fra Reg. Facilities. For at benytte sig af DMU s kontrollant ordning skal man være medlem af DMU via en flyveklub, som er tilknyttet DMU. Det bliver så op til flyveklubben fremadrettet at tage hånd om den nye elev som kommer ind og sørge for at medlemmet bevarer interessen for klubbens aktiviteter. Det næste vi arbejder med er, at vi har adspurgt flyveklubberne i DMU og DULFU om der er klubber som kan stille lokaler til rådighed til afholdelse af PPL teori. SLV s leje af lokaler hos bl.a. Skandic er dyrt, og udgør derfor en væsentlig del af prøvegebyret. Vi laver en liste til SLV som så vil se på lokalerne i forbindelse med øvrige tjenesteopgaver rundt i landet. Igen, jo bedre vi er organiseret i DMU jo tungere er vi når vi taler med SLV. Det kræver at vi kan og vil nogle ting. Arne Rugtved, Midtsjællands Motorflyveklub det kan give mulighed for flere prøvedatoer. En anden ting som kommer i nær fremtid er BL Takket være bl.a. DMU s indsats har høringen været stall et. Det er ikke SLV, der ønsker denne BL ændring, men det er pres fra andre myndigheder. Anders Madsen, KDA - SLV har fået Skov- og Naturstyrelsen til at kigge på områderne og der er sket ændringer i nogle af områderne. KDA vil kontakte unionerne og bede om en konkret kommentar til hvert enkelt område. Henning Romme - det er yderst vigtigt at klubberne kommenterer på områderne. Vi kan blive hårdt ramt af denne BL. Jens Villbro, Herning Motorflyveklub - har I fået forelagt dokumentation for at motorflyvning overhovedet generer fuglene? Henning Romme - Modelflyvning Danmark har fået udarbejdet en omfattende rapport, som er lavet af kommunen og den skal vi kigge nærmere på. Loius Rovs Hansen - vi skylder Henning Romme et stort tak for det store arbejde som han frivilligt ligger i DMU. 12. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde Odense Lufthavn blev valgt som sted for næste repræsentantskabsmøde. 13. Eventuelt Henning Romme - Vi ser meget gerne at klubberne afholder kursus med udgangspunkt i BL 6-08 og BL I Lolland-Falster Motorflyverklub har vi lavet 4 kursus aftener hvor det er obligatorisk at deltage på en kursusaften inden aflæggelse af sprogtest. Det har været meget tilfredsstillende at se hvor motiveret medlemmerne har været og prøveresultaterne har været yderst tilfredsstillende. Når klubben er klar kontakter man blot en af sprogtesteksaminer. Opgaver kan printes ud på DsvU eller KDA s hjemmeside. Rovs, jeg har arbejdet med anlæg af flyveplads i Skagen og vi var kommet langt og fået positive tilkendelsegivelser fra Friluftsrådet og milijø myndighederne men tilbage står nu at ejeren af arealet skal acceptere og dette kan måske vise sig at blive et probelm Claus Brun - Midtsjællands Mtorflyverklub gjorde opmærksom på at de fejrer 50 års jubilæum den 30. april 2010

8 Side nr.: 8 (9) Knud Nielsen - Merete modtager ofte henvendelser fra folk der vil være medlem af DMU og vi henviser altid til en flyveklub. Men vi har jo en bestemmelse i vedtægterne om ekstraordinære medlemmer for de medlemmer som geografisk ikke er i nærheden af en flyveklub. Vi ser helst medlemskab gennem klubberne og jeg vil gerne efterlyse nogle holdninger til hvad klubberne mener om det direkte medlemskab. Erik Hansen, Billund Motorflyveklub vi forudser at vi bliver bombarderet med folk som vil melde sig ind i DMU for at opnå de tilbud der nu er i DMU. Morten Wagner, Vamdrup Flyveklub det er mit første repræsentantskabsmøde og jeg bobler af glæde i dag, da jeg har fået så meget med hjem og jeg har virkelig lyst til at fortælle mine medlemmer om alt det arbejde der bliver lagt i DMU. Peder Ottesen, Nordvestsjællands Motorflyveklub - direkte medlemskab, hvad består kontingentet i? KNI beløbet er større end det almindelige klubkontingent, 500 kr./år. Henrik Christiansen, Herning Motorflyveklub vores klubkontingent er så lavt som 170 kr./årligt. Anders Madsen, KDA: - KDA arbejdede i 2007 med at få FAI World Air Games til Odense, desværre fik vi ikke tilbudet den gang. I 2009 var der budrunde for World Air Games 2011 og der var kun et land som havde budt. FAI spurgte Danmark om de ville være interesseret i at afholde arrangementet. Mod forventning synes den nye borgmester i Odense ikke at det var en god ide og Odense takkede nej. Vagn Jensen tog kontakt til borgmesteren i Herning som var positivt indstillet. FAI har været ude at besigtige området i Skinderholm og har afholdt møde med Herning Kommune. FAI har fået et budget tilbud fra Herning Kommune, hvor der er ønsker om nogle justeringer. Det ligger nu til stillingtagen på et bestyrelsesmøde i maj. Hvis alt falder på plads, hvilket vi ved omkring den 4. juni, skal der afholdes et World Air Games i Skinderholm i 2011 fra den juli. I løbet af de 5 dage forventes der tilskuere som giver en kæmpe eksponering af luftsporten. World Air Games koncept er at flyve aktiviteterne skal være meget publikum venlige. - det er et stort projekt at få Melwin på skinner, men vi har store forventninger til et fælles medlemsadministration og arbejdet er i fuld gang. - miljøproblemerne breder sig rundt om i Europa og det er bydende nødvendigt at vi er opmærksomme på sagerne. - KDA har ansat ny redaktør til FLYV som starter 1. maj. Vi har taget afsked med Knud Larsen som er gået på pension. Vi ser frem til at forsætte udviklingen af FLYV. - DMU er en Motorflyver Union i rivende udvikling. Kort tid efter jeg startede i KDA dumpede der en unionshåndbog ned på mit bord, der er siden hen etableret forsikringsordning, sprogtestvirksomhed og nu kontrollantordning. Jeg opfordrer til at der støttes op om arbejdet. Tak for samarbejdet med mange af DMU s bestyrelsesmedlemmer og med Merete. Knud Nielsen præsenterede slides for den kommende DMUtur med en kort gennemgang af turen. Dirigenten lukkede mødet og gav ordet tilbage til Knud Nielsen, der takkede Anders Madsen for god mødeledelse.

9 Side nr.: 9 (9) Knud Nielsen takkede afgående bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen for deres arbejde og engagement i det forløbne år og bød nye bestyrelsesmedlemmer velkomne, og til sidst en tak til de fremmødte deltagere. Anders Madsen Knud Nielsen, formand Referent: Merete Strandberg

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Ivan Svendsen Paul Harrison Louis Rovs Hansen

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Kim Jensen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Louis Rovs Hansen Flyveklubber:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt. Gjøl, den 14. maj 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 1/2010-2011 Dato: 8. maj 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud Pinholt

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (10) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Dagsorden 1. Registrering

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først.

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først. Gjøl, den 19. november 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 4/2010-2011 Dato: 13. november 2010 Sted: KDA-Huset, Roskilde Lufthavn Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim

Læs mere

Gjøl, den 30. juni Referat. DMU bestyrelsesmøde 2/ Dato: 28. juni 2010 Sted: Aalborg Lufthavn

Gjøl, den 30. juni Referat. DMU bestyrelsesmøde 2/ Dato: 28. juni 2010 Sted: Aalborg Lufthavn Gjøl, den 30. juni 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 2/2010-2011 Dato: 28. juni 2010 Sted: Aalborg Lufthavn Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Hjalmar Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen Paul Harrison Rasmus Nielsen Jacob Pedersen Flyveklubber: Alssund

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Side nr.: 1 (11) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m.

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m. Referat DMU Seminar for Registered Facilities Tid/sted: Deltagere: Ordstyrer: Referent: Den 5. november 2011, Odense Lufthavn. Trafikstyrelsen, Registered Facilities, DMU Flight Examiners og DMU bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Gjøl, den 19. marts Referat. DMU bestyrelsesmøde 5/ Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub

Gjøl, den 19. marts Referat. DMU bestyrelsesmøde 5/ Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub Gjøl, den 19. marts 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 5/2009-2010 Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE -tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub ÅRSBERETNING 2009 og indkaldelse til 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 24. april 2010 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2009 Elev den 18. marts 2010

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Forslag til klub vedtægter

Forslag til klub vedtægter Forslag til klub vedtægter Nuværende vedtægter Forslag til ændringer Begrundelse 1. Klubbens navn er XX Flyveklub. Dens hjemsted er XX Flyveplads. Klubbens formål 2. Klubben har til formål at fremme motorflyvningen

Læs mere

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl Den 18. april 2017 Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl.18.30. Tilstede: Torben Skjødt, Gunnar Skjødt, Jørgen Larsen, Gunnar Hansen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Love. for. Horsens Flyveklub

Love. for. Horsens Flyveklub Love for Horsens Flyveklub 1. Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 2. Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og fremme interessen for flyvning. Samt

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kjøgegaarden Afholdt tirsdag d. 28. april 2015 kl. 19:00. Valby Kulturhus, Teatersalen på Valgårdsvej 4. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generelt fungerer hjemmesiden godt, men download har ikke virket i noget tid, der arbejdes på sagen med ATZnet.

Generelt fungerer hjemmesiden godt, men download har ikke virket i noget tid, der arbejdes på sagen med ATZnet. Gjøl, den 20. januar 2009 Referat DMU bestyrelsesmøde 4/2009-2010 Dato: 17. januar 2009 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE)

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Jan Schmeltz Pedersen samt repræsentanter

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 Referat fra ordinært fælles afdelingsmøde med afdelingerne 01, 02, 03, 04 og 05, mandag den 22. september 2014 kl. 18.00, hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU Dato: 11. februar 2012 Sted: Philip Nathansen, Aarhus Deltagere: Brian Mollerup, Mikkel Palmbo, Philip Nathansen, Carsten Svendsen, Peter Palmbo,

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere