Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik"

Transkript

1 Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

2 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere, der kan skabe arbejdspladser og dermed grundlaget for vækst, velstand og, i sidste ende, den velfærd, vi alle nyder godt af. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt bedre vilkår for at etablere, drive og udvikle virksomheder. Etablerede og velfungerende virksomheder spiller en afgørende rolle for Danmarks udvikling som et velstående samfund, men vi er også afhængige af, at nye virksomheder kommer til. Dermed introduceres nye måder at gøre tingene på, mens konkurrencen bliver større, fordi de virksomheder, der er der i forvejen, bliver udfordret. Det gør virksomhederne mere produktive. Erhvervs- og Byggestyrelsen har dokumenteret, at 17 procent af væksten i produktiviteten skyldes, at nye virksomheder starter op, mens andre lukker ned. Næsten 40 procent af nettojobskabelsen sker i nystartede virksomheder. Især de såkaldte vækstiværksættere er gode til at skabe nye job. De skaber op til fire gange så mange job som andre nye virksomheder. Over en fem års periode har den gennemsnitlige vækstiværksætter skabt 30 nye arbejdspladser. Der er altså god grund til at satse på vækstiværksættere. Selvom Danmark er et godt land at drive virksomhed i, er der imidlertid stadig plads til forbedring. Ud af 34 OECD-lande er Danmark nemlig placeret på en skuffende 21. plads, når det kommer til iværksætterkultur og lysten til at blive selvstændig. På baggrund af tal fra OECD peger undersøgelser samtidig på, at vi har få vækstiværksættere sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Dem, vi har, skaber desuden færre arbejdspladser. Med det her udspil ønsker Liberal Alliance at forbedre forholdene for iværksættere og selvstændigt erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at prøve kræfter på egen hånd og forfølge drømmen eller den gode idé. Vi ønsker at styrke og skabe økonomiske incitamenter til at investere i egne eller andres ideer, og vi vil forbedre mulighederne for at høste gevinsten af flid, nytænkning og risikovillige investeringer. Vi tror på, at iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og deres egne penge i spil, altid vil være de bedste til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Derfor er politikernes opgave at sikre gode rammer, ikke at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher.

3 02 Lavere skat på investeringer Skatteforhold er vigtigt for iværksættere, fordi skatten er med til at afgøre, hvor attraktivt det er at starte for sig selv. Det kan vi blandt andet se i en iværksætterundersøgelse fra 2014 foretaget af Dansk Iværksætterforening, hvor iværksætterne selv peger på skatte- og momsspørgsmål som den største udfordring. Samtidig er skatten afgørende for, hvor attraktivt det er at investere i en virksomhed. Skat på udbetalt overskud fra en virksomhed (udbytteskat), skat på en virksomheds overskud (selskabsskat) og skat på salg af aktier (aktieavancebeskatning) er alle skatter, som rammer investeringer i en virksomhed. Og når skatten på investeringer er høj, som i Danmark, betyder det færre investeringer, lavere produktivitet i virksomhederne og lavere lønninger til virksomhedens ansatte. Kort fortalt får man mindre af det, man beskatter. For Liberal Alliance er det afgørende, at verdens højeste skattetryk bringes ned. Vi vil derfor sænke skatten generelt på både arbejde og virksomheder, men vi vil også lempe skatten på investeringer. Det vil føre til flere investeringer i danske virksomheder, og det er vigtigt for iværksætterkulturen. Iværksætterundersøgelsen fra 2014 viser nemlig også, at adgangen til finansiering er den største udfordring næstefter skatten. Ingen skat af de første kr Ifølge Skatteministeriet har op mod selvstændige i dag en lavere indkomst efter skat, end de kunne opnå ved at modtage kontanthjælpens grundbeløb efter skat. Det vidner først og fremmest om, at mange iværksættere i opstartsfasen er villige til at gå ned i levestandard, men det fortæller også, at iværksættere betaler for meget i skat af den løn, de trods alt tjener. Liberal Alliance synes ikke, nogen skal forsørge staten, før de kan forsørge sig selv på et rimeligt niveau. Derfor foreslår vi, at der indføres et nyt fradrag i bunden, så ingen danskere i arbejde skal betale skat af de første kr., de tjener hver måned. Væk med topskatten Topskatten er en ekstra skat til dem, der har arbejdet sig frem til en løn på knap kr. om året. Det sker i dag for godt danskere. Særlig for iværksættere kan det betyde, at de går fra i flere år at have en indtægt, de dårligt kan leve af, til at skulle betale knap 68 procent i marginalskat, når deres virksomhed endelig får succes. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, og derfor skal topskatten helt afskaffes, så iværksættere i endnu højere grad kan høste fortjenesten af hårdt arbejde.

4 03 Ned med selskabsskatten Ifølge Produktivitetskommissionen er selskabsskatten en af de skatter, som har den mest skadelige effekt på væksten. Det hænger sammen med, at selskabsskatten svækker danske og internationale virksomheders tilskyndelse til at investere hjemme frem for i udlandet og målrettet rammer en virksomheds egenkapital, som netop er en vigtig kilde til finansiering af investeringer. Derudover leder en høj selskabsskat til lavere realløn, fordi virksomheder vælter en stor del af skattebyrden over på lønmodtagerne. Liberal Alliance foreslår, at den danske selskabsskat sættes ned til 12,5 procent, så Danmark bliver et mere attraktivt investeringsland. Det vil føre til højere produktivitet og dermed højere reallønninger i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Flere investeringer Danmark er det land i Norden, hvor skatten på aktieindkomst er højest, og ifølge Ernst & Young har Danmark verdens højeste kombinerede selskabs- og aktieavancebeskatning. Det har skadelige konsekvenser for investeringsniveauet indenfor blandt andet teknologi, maskiner og forskning. Samtidigt slår Produktivitetskommissionen fast, at selskabsindkomst i Danmark dobbeltbeskattes som følge af kombinationen af selskabsskatten og den personlige skat på aktieindkomst. Det betyder, at iværksættere, der driver virksomhed i aktieselskabsform, rent faktisk beskattes hårdere end lønmodtagere med samme arbejds- og formueindkomst. Det skal være lettere for iværksættere og virksomheder at tiltrække kapital, fordi det har afgørende betydning for enhver virksomheds succes. Derfor bør skatten på investeringer sænkes. Liberal Alliance foreslår, at den højeste sats på avanceskatten og udbytteskatten på personlige aktieudbytter sænkes fra 42 procent til 30 procent, så vi kommer på niveau med vores nabolande fradrag ved salg af virksomheder Inspireret af Storbritannien bør vi indføre et livslangt fradrag, så gevinsten ved salg af virksomheder beskattes lempeligere op til et vist beløb. I Storbritannien beskattes iværksættere således ikke fuldt af gevinster op til 10 millioner pund, der kommer fra salg af en eller flere virksomheder. Liberal Alliance ønsker en lignende ordning i Danmark, så personlige gevinster fra salg af en eller flere virksomheder op til 10 mio. kr. blot beskattes med 10 procent. Vi kalder det et fradrag, og det skal være tilgængeligt for alle, men

5 04 til gengæld skal det kun kunne udløses af dem, som ejer hele eller dele af virksomheden og som samtidig har været beskæftiget fuld tid i virksomheden forud for salget. Samtidigt bør ordningen ledsages af værnsregler, som forhindrer misbrug. Det fulde fradrag bør gælde for fremtidige salg, mens salg af virksomheder, som er startet op inden for de seneste 5 år, bør omfattes af et lidt lavere fradrag. Ordningen er tiltænkt de iværksættere, som ofte bygger en virksomhed op fra bunden og afstår den, når den opnår en vis størrelse, for derefter at starte en virksomhed op på ny. Hensigten med fradraget for salg er dermed, at der skal frigøres midler til iværksættere, så de kan investere mere. Men det handler også om retfærdighed. Folk, som på eget initiativ og med hårdt arbejde har skabt en succes, skal have en større belønning. Fradrag for tidligere års underskud Nogle iværksættere har underskud de første mange år. Alligevel har regeringen begrænset muligheden for at fremføre underskud oparbejdet i tidligere år. Det betyder, at særligt virksomheder, der ikke har et løbende overskud, risikerer at betale skat før deres investering samlet set har givet overskud. Det svækker ifølge Produktivitetskommissionen tilskyndelsen til at foretage risikofyldte investeringer i innovation, ligesom den nuværende ordning tilgodeser kortsigtede investeringer og straffer de langsigtede. Derfor foreslår Liberal Alliance, at begrænsningen for at fremføre underskud helt afskaffes, så tidligere års underskud kan anvendes som et fradrag af senere overskud. Mulighed for medarbejderaktier Ligesom store og veletablerede virksomheder er mindre og nystartede virksomheder afhængige af gode medarbejdere for at kunne skabe vækst og overskud. Men en rundspørge som DI i 2014 har foretaget blandt iværksættere viser, at en del mindre virksomheder og iværksættere har svært ved at konkurrere med større virksomheder på lønnen. Iværksættere har derfor brug for at kunne tilbyde alternative aflønningsformer, så som udstedelse af medarbejderaktier, men desværre har regeringen forringet mulighederne for det. Virksomheder skal derfor igen kunne udstede medarbejderaktier til udvalgte medarbejdere uden at det udløser indkomstskat med det samme. Først når aktien sælges, skal der betales skat af den. Til gengæld kan virksomheden selvfølgelig ikke fratrække udgiften som løn, men skal behandle det som udbytte.

6 05 Endeligt farvel til iværksætterskatten Med skattereformen fra 2012 blev iværksætterskatten på avancer (gevinsten ved salg af unoterede porteføljeaktier) afskaffet, men udbytter (overskud der udloddes til aktionærerne) beskattes fortsat. Det betyder, at virksomheder, som er aktionærer med en unoteret aktiebeholdning på under 10 procent, beskattes hårdere, end hvis aktieandelen er over 10 procent. Samtidig ansporer den nuværende beskatningsform til skattetænkning, hvor udbytter konverteres til avancer. Vores nabolande har i øvrigt ikke nogen udbytteskat på unoterede aktier i selskabseje. Partierne bag iværksætterskatten har allerede erkendt, at det var en fejl at indføre den, fordi den er skadelig for investeringer i mindre vækstvirksomheder, som er blandt de primære jobskabere. Derfor er store dele af iværksætterskatten også blevet afskaffet, men den sidste rest skal væk, samtidig med at udbytter af unoterede porteføljeaktier gøres skattefrie, præcis som tilfældet er med avancer efter skattereformen 2012.

7 06 Væk med skadelige afgifter Ingen arveafgift I dag er der godt familieejede virksomheder i Danmark, og de udgør en del af rygraden i dansk erhvervsliv. Når de virksomheder skal gå videre til næste generation, er der dog risiko for, at likviditet og kapital trækkes ud i forsøget på at undgå arveafgiften på 15 procent. Liberal Alliance vil på den baggrund helt afskaffe afgiften på arv. Det vil blandt andet betyde, at virksomheder, der i generationer har skabt vækst og arbejdspladser, ikke beskattes ekstra, fordi forretningen bliver i familien. På sigt kan det føre til flere investeringer og vil dermed gavne samfundet. Væk med NOx-afgiften Danske virksomheder betaler store energiafgifter - blandt andet den såkaldte miljøafgift NOx-afgiften, som SRSF-regeringen i 2012 femdoblede. Sidenhen har afgiften kostet virksomheder dyrt, og erhvervsorganisationen DI har påpeget, at NOx-afgiften tillige er konkurrenceforvridende, fordi en række erhverv risikerer at miste ordrer til mindre energieffektive udenlandske virksomheder med højere miljøbelastning til følge. Det er hverken godt for dansk erhvervsliv eller miljøet, og derfor skal NOx-afgiften helt afskaffes. Afgifter på tysk niveau De høje afgifter på grænsehandelsfølsomme varer såsom øl, vin, spiritus, tobak, chokolade mv. er skyld i, at mange danskere dagligt sætter kurs mod grænsen for at handle ind. Men det er ikke alle, der kun vender hjem med varer til eget forbrug. Faktisk viser en stor rundspørge fra Dansk Erhverv, at hver sjette af de adspurgte kender til steder, hvor man kan købe grænsefølsomme varer sort. Det går ud over små virksomheder i detailbranchen, som følger loven. I stedet for mere kontrol, som næppe kan standse den illegale import, foreslår Liberal Alliance, at punktafgifterne på grænsehandelsfølsomme varer bringes ned til tysk niveau. Afskaf reklameafgiften Regeringen og Enhedslisten har indført en afgift på reklametryksager, som ifølge branchen selv koster arbejdspladser. Derudover mindsker afgiften gennemsigtigheden på reklamemarkedet for forbrugerne, fordi den gør det dyrere for virksomheder at oplyse om deres produkter. Og så er afgiften endda konkurrenceforvridende, idet ugeblade er fritaget for afgiften, som andre trykkerier skal betale til. Liberal Alliance vil derfor afskaffe reklameafgiften.

8 07 Ingen skat på fri telefon Den såkaldte multimedieskat er desværre ikke afskaffet helt, men blot omdøbt til en skat på arbejdsgiverbetalte telefoner, som rammer hundrede tusinder af danskere. Der er altså tale om en ekstra skat til dem, der udviser fleksibilitet og står til rådighed for deres arbejdsgiver, og det kan betyde ekstra omkostninger til virksomhederne, som må kompensere deres medarbejdere. Danmark har brug for et moderne og fleksibelt arbejdsmarked, og derfor skal skatten på fri telefon fjernes. Medarbejdere skal ikke straffes for at være fleksible. Intet affaldsgebyr uden affald Mange virksomheder producerer skrald, som de mod betaling får fjernet gennem de kommunale affaldsordninger. Det er helt rimeligt. Til gengæld skal ingen virksomheder, som ikke producerer skrald, tvinges til at betale et affaldsgebyr eller administrationsgebyr til en skraldeordning. Sådan er det desværre ikke i dag, hvor en virksomhed enten skal opfylde nogle bestemte kriterier eller søge om fritagelse hos kommunen for at undgå gebyret. Ifølge en undersøgelse fra de selvstændiges organisation, Ase, betyder det, at 7 ud af 10 virksomheder betaler affaldsgebyr, selvom det blot er en ud af fem selvstændige, der har nævneværdig affaldsproduktion. Samtidig har 80 procent af dem, som har søgt om fritagelse, fået afslag. Og der er endda eksempler på virksomheder, som skal betale administrationsgebyrer til en affaldsordning, selvom de er blevet fritaget fra selve gebyret på affald. Det dur ikke at opkræve et kommunalt gebyr for en service, der ikke bruges. Derfor skal de kommunale affaldsordninger omdannes til tilvalgsordninger. Det vil sikre, at det er forureneren, der betaler, og at små virksomheder, hvis eneste affald for eksempel er resterne fra en madpakke, ikke skal bruge tid på at dokumentere, at de ikke har skrald eller, endnu værre, tvinges til at betale affalds- eller administrationsgebyrer.

9 08 Mindre bureaukrati giver tid til forretning Tid er penge særligt for iværksættere. Derfor er det vigtigt, at iværksættere og nystartede virksomheder ikke skal spilde tid på bureaukrati, administration og tomt arbejde skabt af staten og kommunerne. Og det er lige så vigtigt, at virksomhederne nye som gamle oplever de offentlige myndigheder som en hjælp, ikke som en forhindring. Selvfølgelig skal love og regler overholdes, men myndighederne skal fungere som en medspiller, og dårlig offentlig service, bureaukrati og snørklede regler må ikke være skyld i, at iværksættere mister modet. Med det her udspil vil Liberal Alliance sikre, at kontakten mellem erhvervslivet og myndigheder bliver mere smidig, og at unødvendig administration og papirarbejde bekæmpes, så ressourcerne bliver brugt på kvalificeret rådgivning og ikke på kontrol og dokumentationskrav. Vi må væk fra et system, der er så indviklet, at selv de medarbejdere, der skal hjælpe iværksætterne, kan have svært ved at finde rundt i det. Én indgang til skat Der skal etableres én indgang til Skat, så alle virksomheder har mulighed for hurtigt og nemt at komme i kontakt med en medarbejder, der har forstand på de problemer, som især nystartede virksomheder støder på. Nedlæg FerieKonto Danske lønmodtagere tvinges til at betale ind til FerieKonto, og hvert år går tusindvis af lønmodtagere samlet set glip af millioner af deres egne penge, fordi de ikke får hevet deres penge ud i tide. I stedet for at lade staten administrere folks egne penge, bør vi nedlægge FerieKonto. Det giver frihed til at råde over egne penge, og det sparer både lønmodtagere og arbejdsgivere for unødvendigt tidsspilde og unødvendigt bureaukrati. Reduktion af administrative byrder Det skal være effektivt og enkelt at etablere og drive virksomhed i Danmark, og det kræver, at lovgivningen tager hensyn til erhvervslivets behov. Ifølge DI bruger danske virksomheder hvert år tid svarende til 29,1 mia. kr. på at efterleve erhvervsrettet lovgivning. Det betyder, at mange virksomheder spilder værdifulde ressourcer på at leve op til unødvendige krav og administrativt bøvl fra det offentlige. Heldigvis har regeringen et mål om, at virksomhedernes samlede omkostninger til lovpligtig administration skal reduceres med to mia. kr. frem mod DI anbefaler

10 09 dog, at der i stedet sættes som mål, at erhvervslivets administrative omkostninger reduceres med fire mia. kr. Den anbefaling ønsker Liberal Alliance at følge. Solnedgang på nye regler Regler og love, der pålægger virksomheder administrative byrder, skal påføres en specifik udløbsdato det, man kalder en solnedgangsklausul - som sikrer, at de, efter en fastsat dato, mister deres retskraft, hvis de ikke bliver forlænget. På den måde sikrer vi, at regler og love automatisk bliver genovervejet og evalueret. Samtidig skal der indføres et proportionalitetsprincip ved regulering og bureaukrati, så der altid skal tungtvejende grunde til, før der kan indføres besværlig lovgivning, som forværrer danske virksomheders konkurrenceevne. Faste dage for lovændringer Der kommer hele tiden nye love til, mens eksisterede love ændres særligt på erhvervsområdet. Det gør det svært og ressourcekrævende for virksomheder at holde sig opdateret på, hvad de beslutter sig for i Folketinget. Derfor bakker Liberal Alliance op om et forslag fra Venstre, som går ud på, at lovændringer kun kan træde i kraft på to faste kalenderdage om året. Bedre mulighed for crowdfunding I en række andre lande vinder en ny finansieringsform, crowdfunding, frem. Crowdfunding fungerer på den måde, at virksomheder skaffer finansieringen fra en række små investorer, ofte almindelige mennesker. I udlandet benytter virksomhederne sig ofte af en etableret, elektronisk crowdfundingplatform, som gør crowdfunding let tilgængelig. Der er imidlertid en række elementer i dansk lovgivning, som gør det svært at drive en sådan crowdfundingplatform. Derfor bør reglerne på området granskes, så eventuelle hindringer for brugen af crowdfunding fjernes, og så danske iværksættere og mindre virksomheder, i lighed med udenlandske virksomheder, får bedre mulighed for at udnytte crowdfunding til at rejse ny kapital. Liberalisering af planlov, lukkelov, taxibranchen og apotekersektoren I dag er der en række monopoler og reguleringer, som sætter den fri konkurrence ud af spil. Det fører til dårligere udnyttelse af ressourcerne, dårligere service og hø-

11 10 jere priser for forbrugerne. Men det fører også til, at nystartede virksomheder har vanskeligt ved at træde ind i nogle brancher. Det vil Liberal Alliance ændre på ved: At liberalisere taxibranchen, så kommuner ikke længere kan fastsætte antallet af bevillinger, så taxier frit kan køre i alle områder og så vognmænd ikke er forpligtet til at tilslutte sig et bevillingskontor. At liberalisere apotekersektoren, så detailhandlen for eksempel kan etablere apoteker i deres butikker, så længe personalet, som skal stå for medicinsalget, lever op til de krav, der stilles i dag. At liberalisere planloven, så det blandt andet bliver tilladt at bygge de såkaldte hypermarkeder på mindst kvadratmeter. Produktivitetskommissionen vurderer, at prisen for planlovens bremsning af udvikling af større butikker koster danske forbrugere mellem 1,5 og 2 milliarder kroner årligt. Samtidig bør barrierer for erhvervsmæssig aktivitet i naturområder, landområder og landsbyer samt nær fjorde og kyster reduceres. At afskaffe lukkeloven helt, så butikker selv kan bestemme, om de vil holde åbent på helligdage eller ej.

12 11 Nye tiltag fradrag på salg af virksomheder Mulighed for at fremføre underskud Mulighed for brug af medarbejderaktier Afskaffelse af iværksætterskatten Lavere aktiebeskatning En indgang til Skat Færre administrative byrder Faste dage for lovændringer Fritagelse fra affaldsgebyret Reduktion i erhvervstøtteordninger LA s finanslovsudspil 2015 lavere kapitalbeskatning Total Finansieringsbehov ,35 mia. kr. 0,07 mia. kr. 0,05 mia. kr. 1 mia. kr. 0,89 mia. kr. udgiftsneutralt udgiftsneutralt udgiftsneutralt Eventuelle udgifter afholdes af kommunerne 2,36 mia. kr. Finansiering ,9 mia. kr. 1,5 mia. kr. 2,4 mia. kr. Tiltag fra Liberal Alliances samlede reformprogram Ingen skat af de første kr. Afskaffelse af topskatten Ned med selskabsskatten Ingen arveafgift Afskaffelse af NOx-afgiften Afgifter på tysk niveau Afskaf reklameafgiften Ingen skat på fri telefon Nedlæg FerieKonto Solnedgang på nye regler Bedre mulighed for crowdfunding Liberaliseringer af planlov, lukkelov, apotekersektoren og taxibranchen

13

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Der kan tages udgangspunkt i nedenstående talepunkter i dit oplæg. Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak for invitationen.

Der kan tages udgangspunkt i nedenstående talepunkter i dit oplæg. Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak for invitationen. Talelinje 6. april 2016 J.nr. 16-0206530 Koncernkommunikation og presse JBI Oplæg til årsmøde hos Børsmæglerforeningen Sag/problemstilling Du er blevet bedt om at holde et politisk oplæg på 15 min. med

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

17 Skatter og afgifter

17 Skatter og afgifter Skatter og afgifter finansierer en række offentlige ydelser, der er vigtige for konkurrenceevne, produktivitet og offentlig velfærd. Det er fx uddannelse, forskning, infrastruktur, sygehusbehandling, børnepasning,

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013

Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013 Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013 Til nr. 457 af DF Med ændringsforslaget nedsættes udviklingsbistanden til at udgøre 0,7pct af

Læs mere

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne?

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 11 Offentligt Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? 12. maj 2016 Stort behov for bedre balance i L 123 IFB siger

Læs mere

Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund

Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund - Liberal Alliance Albertslund En forudsætning for, at vi har råd til velfærd er et aktivt erhvervsliv der kan tjene penge og skabe beskæftigelse.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer objekter lpelinjer skærmen r til gitter Vælg OK Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt sbillede onet midt på slidet et bagud din tekst lg layout r dit slide t fra

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev Hvad lærte vi af finanskrisen? Mindre bank Mere likviditet Mere soliditet Mere kompetence Mere kvalitet Mere innovation Mindre Danmark Mere udland

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Analyse. Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig. 10. februar 2016. Af Jens Hauch. Kontakt

Analyse. Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig. 10. februar 2016. Af Jens Hauch. Kontakt Analyse 10. februar 2016 Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig Af Jens Hauch Kontakt Vicedirektør Jens Hauch Tlf. 3140 7715 E- mail jeh@kraka.org Klik her for at angive tekst. 1. Generelt om

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET i:\oktober-2000\7-c-okt-00.doc 17. oktober 2000 Af Lars Andersen - direkte telefon: 3355 7717 RESUMÈ FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET Der er stor uenighed om, hvordan regeringens fianslovforslag påvirker erhvervslivet.

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere