Sektorrapport på de svenske banker Preview Q4 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorrapport på de svenske banker Preview Q4 2012"

Transkript

1 21. januar 2013 Sektorrapport på de svenske banker Preview Q Vi fastholder Outperform på Swedbank ser mulig udbytte-trigger i forbindelse med regnskabet Anbefalingen på SEB sænkes fra Neutral til Underperform aktien er kommet for højt op på prismultipler Risiko for periode med dårligere momentum for svenske bankaktier - Nordea og Handelsbanken fastholdes på Underperform Mads Thinggaard, CFA Senioraktieanalytiker, Risiko for periode med dårligere momentum De svenske bankaktier har igennem en langstrakt periode nydt godt af en safe-haven status, der har tiltrukket udenlandske investorer. Denne bevægelse har drevet de svenske bankaktier op i kursniveauer, der generelt ikke ser ud til at kunne forsvares i bankernes indtjening, selvom disse fortsat vil være høje. Samtidig er det økonomiske sentiment i Sverige blevet forværret og vi ser blandingen af de høje kursniveauer og begyndende bekymringer omkring den svenske økonomi give sig udslag i et dårligere momentum for de svenske bankaktier. Anbefalinger Vi sænker anbefalingen på SEB fra Neutral til Underperform, netop fordi aktien er kommet for højt op på prismultipler samtidig med risikoen for en periode med dårligere momentum. Risikoen for det dårligere momentum for de svenske bankaktier betyder, at man investeringsmæssigt skal være selektiv og vi fastholder anbefalingen Outperform på Swedbank, hvor vi fortsat ser en upside i forhold til den forventede indtjening og samtidig ser en mulig trigger i forbindelse med højere udbytte end ventet for Nordea og Handelsbanken fastholdes på Underperform. Tabel 1: Bankaktier under dækning Anbefaling Modelpris nu nu Anbefaling før Modelpris Nordea Underperform 51 Underperform 53 Swedbank (SEK) Outperform 152 Outperform 144 SHB (SEK) Underperform 238 Underperform 225 SEB (SEK) Underperform 54 Neutral 53 Danske Bank Neutral 100 Neutral 100 Jyske Bank Outperform 216 Outperform 216 Sydbank Underperform 89 Underperform 89 RILBA Underperform 763 Underperform 763 før Fjerde kvartal af 2012 Vi fik i fjerde kvartal 2012 endnu en rentenedsættelse fra Riksbanken, og vi forventer, at styringsrenten bliver på 1,00 % hen mod slutningen af De svenske banker vil igen i Q412 blive ramt på nettorenteindtægterne af det faldende renteniveau. De svenske konkurser er fortsat med at stige igennem fjerde kvartal og Finansinspektionens forslag om et nyt gulv for de svenske bankers risikovægte på boligudlån på 15% (se næste side), har været med til at sætte fokus på risici i forhold til det svenske boligmarked. Det er svært at se de svenske bankers nedskrivninger i Sverige komme længere ned, tværtimod ser vi en risiko for moderat stigende svenske nedskrivninger. Den svenske reduktion af selskabsskatten fra 26,3% til 22,0% fra primo 2013 giver anledning til engangseffekter vedrørende udskudt skat for de svenske banker i Q412. Vi venter de største effekter i Q412 hos SEB med SEK 1mia. og Handelsbanken med SEK 1,5 mia. I denne rapport indbygger vi effekten fra den lavere svenske skat i estimaterne, der typisk løftes 3-5% som følge af skatten, men dog kun 1% for Nordea. Desuden er Finland på banen med en bankskat fra primo 2013, som særligt vil ramme Nordea, der bl.a. grundet en placering af bankens boligaktiviteter i Finland har høj eksponering imod bankskatten. Beløbet Nordea skal betale årligt i yderligere finsk skat er over dobbelt så stort, som det banken sparer på den lavere svenske skat, til gengæld ser den finske skat ud til at være midlertidig. Indholdsfortegnelse Prismultipler, nøgletal og udbytte Side 2 Svensk økonomi Side 3 Nordea Q412 preview Side 4 Swedbank Q412 preview Side 8 Handelsbanken Q412 preview Side 12 SEB Q412 preview Side 16 Kilde: Nykredit Markets

2 Prismultipler, nøgletal og udbytte Efter en langstrakt periode med stærk performance handler de svenske banker højt på multipler og det bliver mere og mere anstrengt at se yderligere kurspotentiale. Målt på Kurs/Indre værdi er Swedbank næsten kommet op på siden af Handelsbanken, der har en Kurs/Indre værdi på 1,46. Nordea og SEB er kommet et stykke over 1,0 i kurs/indre værdi, hvilket ikke kan berettiges i de resultater vi forventer over de næste år med egenkapitalforrentning lige over 10% for de to. Swedbanks Kurs/indre på 1,43 kan mere end berettiges i de resultater vi venter for Swedbank over de næste år. Vi vil fortsat argumentere for, at Swedbanks overkapitalisering, kombineret med ønsket om at sende penge retur til aktionærerne, vil appellere mere til markedet end Handelsbankens planer om at bruge en del af overskuddet til kapitaldækningsmæssigt at finansiere udlånsvæksten i UK og Holland. Der er også en asymmetri omkring vores forventning til de to bankers udbyttebetaling for Vi ser en mulighed for, at Swedbank vil overraske positivt ved at udbetale mere end 50% af årets resultat og en risiko for at Handelsbankens udbytteprocent vil gå under 50%. Vi indregner dog pt. 50% payout for begge banker svarende til et udbytte på SEK 11,54 (yield på 4,7%) for Handelsbanken og SEK 6,35 (yield på 4,6%) for Swedbank. Hvis Swedbank vælger at omgå den politiske modstand mod det pausede aktietilbagekøbsprogram med et højere udbytte, vil det kunne trigge aktien. En stærk tilbagebetalingscase i kombination et fundamentalt potentiale på 11% er baggrunden for at vi fortsat ser Swedbank Outperforme markedet. Tabel 2: Multipler for bankaktier under dækning* Price/NAV Kurs/Indre 2012E 2012E P/E 2013 P/E 2014 Nordea 1,23 1,08 10,1 9,4 Swedbank A 1,63 1,43 10,2 9,3 Handelsbanken A 1,56 1,46 11,2 10,4 SEB A 1,33 1,13 10,9 10,2 Danske Bank 0,94 0,80 9,7 7,7 Jyske Bank 0,83 0,82 6,6 5,6 Sydbank 0,79 0,79 10,4 7,3 RILBA 1,46 1,46 10,8 9,5 *Lukkekurser fra den 18. januar 2013 Kilde: Nykredit Markets For Nordea venter vi et udbytte på EUR 0,31 (yield på 4,1%) mens vi venter et udbytte for SEB på SEK 2,25 (yield på 3,7%). Nordea er billigere på P/E for 2013 end SEB. Tabel 3: Bankaktier under dækning* Anbefaling Kurs Modelpris Op/ned Nordea Underperform 56, % Swedbank A (SEK) Outperform 136, % Handelsbanken (SEK) Underperform 243, % SEB A (SEK) Underperform 60, % Danske Bank Neutral 109, % Jyske Bank Outperform 180, % Sydbank Underperform 108, % RILBA Underperform 814, % *Lukkekurser fra den 18. januar 2013, kurspotentiale op/ned i forhold til den anvendte værdiansættelsesmodel (Gordons Growth Model). Kilde: Nykredit Markets Kapitalsituation tættere på afklaring Med Finansinspektionens forslag om et gulv for risikovægte på boligudlån på 15%, kom vi i fjerde kvartal tættere på en afklaring omkring hvordan kapitalkravene til de svenske banker lander. Vi betragter gulv-niveauet på 15% som endeligt. Tabel 4 viser hvad der sker med egenkapitalprocenterne pr. Q312 (CET1) når vi korrigerer for det nye risikovægtgulv på svensk boligudlån på 15% samt effekterne fra IAS 19 og fradrag for Basel 3. Bemærk at effekterne af de nye risikovægte på boligudlån tages som et søjle 2-krav, som ikke offentliggøres i Sverige. Tabel 4: Basel 3 CET1-rater med 15% risikovægt på boligudlån CET1 B2 Q312 B3 + IAS 19 Bolig RV gulv =15% CET1 B3 Q312 v/boligrv 15% Swed 17,3% 15,4% 1,5% 13,9% SHB 17,9% 15,8% 1,1% 14,7% SEB 16,5% 13,3% 0,4% 12,9% Nordea 12,2% 11,0% 0,2% 10,8% Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger, Finansinspektionen Handelsbanken har den højeste CET1-rate efter korrektionerne og kan sammen med Swedbank og SEB uden problemer leve op til de nye svenske egenkapitalkrav om 10% engang i 2013 og 12% primo Kun Nordea vil pt. ikke kunne klare en fuld modcyklisk buffer på ekstra 2,5 procentpoint. Nordeas projekt går ud på, at indtjening og kapitalefficiensprojekter skal løfte bankens egenkapitalprocent op over 12% i 2015 samtidig med, at banken lever op til udbyttepolitikken om en pay-out-ratio på mindst 40%. Som udsigterne er pt., vil det godt kunnne lade sig gøre for Nordea at komme op på 12% i

3 Stabilisering efter kraftig konjunkturnedgang i 4. kvartal Efter robust vækst på 0,6% k/k i gennemsnit i de første tre kvartaler i 2012 tyder både de faktiske tal og konjunkturbarometrene på, at BNP er faldet markant i årets sidste kvartal. Svag udenlandsk efterspørgsel og en stærk svensk krone har sat deres umiskendelige præg på eksporten, og den store økonomiske usikkerhed har mindsket virksomhedernes og husholdningernes investerings- og forbrugslyst. Effekten på arbejdsmarkedet bliver også stadig tydeligere. Figur 1: Robust udvikling i BNP indtil 4. kvartal Stabile renter men usikkert udfald af februars rentemøde På rentemødet den 18. december nedsatte Riksbanken styringsrenten med 25bp til 1,0%. Rentebanen blev sænket, så den nu viser en vis sandsynlighed for endnu en rentenedsættelse i 1. kvartal Siden den 18. december har vi set tegn på økonomisk stabilisering, og spørgsmålet er, om en tilstrækkelig stor del af Riksbankens bestyrelse kan se behovet for en rentenedsættelse allerede den 13. februar. Det afhænger i høj grad af de næste ugers tal. Vi anser udfaldet af februars rentemøde for usikkert, men fastholder vores forventning om uændrede renter. Det første rentemøde efter februar bliver den 17. april. Ud fra vores forventning om et begyndende globalt konjunkturopsving forudser vi en betydelig forbedring af de økonomiske nøgletal inden da. Vi forventer med andre ord, at vinduet for rentenedsættelser vil være lukket efter mødet i februar. Derefter fastholdes renten uændret indtil ultimo 2013/primo 2014, hvor der påbegyndes en forsigtig rentestigningscyklus. Boligmarkedet stort set stabilt Det svenske boligmarked har været stort set stabilt på landsplan i 2012, og denne udvikling forventes at fortsætte. Efter at have været robust i det meste af 2012 forventes BNP at være faldet kraftigt i 4. kvartal. Kilde: Macrobond Svagheden i 4. kvartal kan i nogen grad smitte af på 1. kvartal 2013, men derefter bliver udsigterne lysere. Mens økonomien i euroområdet forbliver træg, er der overbevisende tegn på et økonomisk opsving i USA og Asien. Vi forventer en gradvis bedring af den globale økonomi i de kommende år, hvilket vil gavne den konjunkturfølsomme svenske økonomi, især da der ikke er betydelige indenlandske hindringer for økonomisk vækst i Sverige. Virksomhedernes og husholdningernes balancer er sunde, og husholdningernes disponible indkomster vil fortsat stige pænt i de kommende år. Når tilliden vender tilbage, er der således udsigt til både solidt forbrug og investeringsvækst. De offentlige finanser er i fremragende form, hvilket gør det muligt at føre en lempelig finanspolitik uden at blive straffet af de finansielle markeder eller ratingbureauerne. Eksportsektoren er meget konkurrencedygtig grundet de seneste årtiers beskedne omkostningsudvikling. Banksystemet er robust, og de offentlige og private institutioner er velfungerende. Husholdningernes store gæld på over 170% af de disponible indkomster er en risikofaktor, der i nogen grad kan påvirke pengepolitikken i Samlet set forventer vi en BNP-vækst på ca. 1,0% i både 2012 og 2013 og 3,0% i Figur 2: Udfladning af boligmarkedet Det svenske boligmarked er gået ind i en roligere fase. Kilde: Macrobond Priser, indeks = 1K22005, SA Huse Lejligheder Hushandler, h.a. Antal handler, SA Perioder med mindre prisfald kan ikke udelukkes, men risikoen for en større korrektion er forholdsvis lille. Husholdningernes gæld er unægtelig høj på 173% af de disponible indkomster, men husholdningerne har også en stor formue på over 500% af de disponible indkomster. Væksten i husholdningernes låntagning er desuden aftaget løbende fra over 13% å/å primo 2006 til et aktuelt behersket niveau på 4,5% å/å. Husholdningernes tilbagebetalingsevne er også god. Renten er lav, og udsigterne for husholdningernes indkomster er fortsat lyse. I modsætning til fx Danmark og USA, hvor kraftig byggeaktivitet var en væsentlig årsag til boligboblen, har boligudbuddet været strukturelt lavt i flere årtier i vækstregioner som Stockholm og Göteborg. 0 3

4 Nordea Q preview Regnskab onsdag den 30. januar, ventet kl Selskab Anbefaling Risikovurdering Nordea Underperform Mellem Kurs (DKK) 56,5 Næste regnskab Bloomberg ticker NDA DC Resultatopgørelse (EUR mio.) 2012E 2013E Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Nettoresultat Solvensnøgletal (Basel 2) 2012E 2013E Solvensprocent 15,5% 16,2% Kernekapitalprocent 13,6% 14,3% Kernekapitalprocent ex. hybrid 12,4% 13,2% Nøgletal 2012E 2013E Markedsværdi (EUR mio.) P/E 9,9 10,1 K/I 1,08 1,02 Price/NAV 1,23 1,15 Dividend Yield (%) 3,6% 4,1% Egenkapitalforrentning 11,4% 10,3% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger Shippingnedskrivninger på fortsat højt niveau Vi ser Nordea fortsætte med shippingnedskrivninger på et højt niveau i Q412, hvor vi venter shippingnedskrivninger på 55bp p.a. Der er ikke udsigt til en ændret shippingeksponering hos Nordea, og banken vil i en periode have behov for at opbygge nedskrivningskontoen på shipping, der pt. udgør 2,4% af shipping-udlånet. Det danske Finanstilsyn fandt ved en inspektion af Nordeas danske erhvervsudlån i november 2012, at Nordea rater danske shippingkunder for højt og at nedskrivningerne ikke er i overensstemmelse med regnskabsreglerne. Nordea havde i Q312 en lag-effekt fra indførslen af de nye danske nedskrivningsregler (indført Q212) på EUR mio. og vi venter, at de danske nedskrivninger i Q412 falder til 105bp p.a. og for Nordea samlet venter vi 28bp p.a. (29bp p.a. Q312). Nordeas pludselige skifte af CFO har givet anledning til spekulationer om stigende nedskrivninger i Q412, men vi anser fortsat et fald som mest sandsynligt. Lille hjælp fra skattelettelse i Q412 - Vi ser Nordeas resultat for Q412 blive hjulpet med en skattegevinst på EUR 65 mio. grundet den svenske nedsættelse af selskabsskatten fra 26,3% til 22,0% fra Fra Q113 overtrumfes effekten fra den svenske skattenedsættelse af en ny finsk bankskat, som vi venter rammer Nordea med EUR 70 mio. årligt. Vi venter flade nettorenteindtægter i Q412 pga. yderligere pres på indlånsmarginalerne fra den faldende rente, der dog ventes modvirket af stigende udlånsmarginaler. Vi venter lidt højere nettogebyrindtægter og flade omkostninger. For 2012 venter vi et udbytte på EUR 0,31 (payout=40%, yield=4,1%). Anbefaling fortsat Underperform Nordea er for dyr i forhold til den indtjening vi venter over de næste år, hvor den nye finske bankskat betyder at vi nu ser et fald i resultatet i Samtidig er banken mere presset af de nye svenske egenkapitalkrav end de svenske konkurrenter (se tabel 4). Vi venter ikke store kapitalefficiens-gevinster i Q412, men ser indtjeningen hjælpe den justerede egenkapitalprocent 20bp op til 11,0% mod et krav på mindst 12,0% fra primo Anbefaling fortsat Underperform. 4 Tabel 5: Estimater på Nordeas regnskab for fjerde kvartal af 2012 EUR mio. Q4 2012E NYK Q3 2012A Ændring k/k Q4 2011A Ændring å/å Nettorenteindtægter % % Nettogebyrindtægter % 588 4% Finansielle poster til dagsværdi % % Andre indtægter % 37-5% Indtægter i alt % % Omkostninger % % Resultat før nedskrivninger % % Nedskrivninger på udlån % % Resultat før skat % % Nettoresultat % 786 3% Fortegn på afvigelser og ændringer angiver, om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Selskabsoplysninger, Nykredit Markets

5 Tabel 6: Estimatændringer Nordea, før Q412 FØR, EUR mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat EFTER, EUR mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat Estimatændringer Op til regnskabet for Q412 har vi ændret lidt i vores estimater for Nordea i de kommende år. Ovenpå det yderligere fald i renten sænker vi vores estimater for nettorenteindtægterne med 1% for 2013 og Vi vurderer fortsat, at Nordea kan opnå en lille stigning i nettorenteindtægterne i Sammen med en fintuning af omkostningsestimaterne giver denne ændring et fald i resultat før skat på 3% i 2013 og Estimaterne for nettoresultatet falder med 4% for 2013 og 2014, fordi effekten fra den nye finske bankskat fra primo 2013 overtrumfer effekten af den svenske skattenedsættelse fra primo Nordea opgav oprindeligt niveauet for den finske bankskat til EUR mio. årligt, men en mulig mindre juridisk reorganisering (Nordea rammes hårdt fordi banken juridisk har placeret en række aktiviteter, herunder boligaktiviteterne, i Finland) kan bringe de ekstra skatteudgifter ned i omegnen af EUR 70 mio. Vi regner nu med en effektiv skattesats for Nordea på 26,8% i 2013 og 2014, hvilket er en del højere end de øvrige svenske banker. Den samlede effekt af estimatændringerne er 4% lavere estimater for , hvilket bidrager til, at vores modelpris på Nordeaaktien falder fra DKK 53 til DKK 51 (se næste side). 5 ÆNDRING 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter 0% -1% -1% Nettogebyrindtægter 0% 0% 0% Finansielle poster til dagsværdi 3% 0% 0% Andre indtægter 0% 0% 0% Indtægter i alt 0% -1% -1% Omkostninger -1% -1% -1% Resultat før nedskrivninger 0% -2% -2% Nedskrivninger på udlån -1% 0% 0% Resultat før skat 0% -3% -3% Nettoresultat 2% -4% -4% Fortegn på ændringer angiver om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger

6 Værdiansættelse Forretningsmæssig eksponering Vi værdiansætter Nordea fundamentalt i Gordons Growth Model (GGM) ud fra den gennemsnitlige forventede egenkapitalforrentning i 2013 og Vi anvender her gennemsnittet som et udtryk for, hvad der kan forventes på lang sigt. Egenkapitalforrentning i 2013E 10,3% Egenkapitalforrentning i 2014E 10,4% Gns. EK forrentning 2013E-2014E 10,35% Andre områder 14% Shipping & Oil 4% C & I Banking 13% Banking Polen & Baltikum 4% Banking Sverige 19% Banking Danmark 19% Banking Finland 13% Banking Norge 14% Egenkapitalomkostning 10,5% Langsigts vækstrate 2,0% Andre indtægter 1% Finansielle poster til dagsværdi 16% Nettorenteindtægter 57% Værdi Nordea GGM, DKK 51 Nettogebyrindtægter 25% Risikovurdering 6 Indtægtsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Konjunkturfølsomhed Høj Høj for hele sektoren Politisk/regulatorisk risiko Høj Høj for hele sektoren Produktafhængighed Lav Bankernes indtjening afhænger typisk ikke af unikke enkelte produkter Risici i forhold til konkurrencesituationen Mellem Risici (og muligheder) i høj grad på prissiden Indtjeningsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Risiko på fundingomkostningerne Mellem Nordea har et godt fundingbrand men vil også blive ramt af ny uro Volatilitet handelsindtægter Mellem Risiko på udlån Mellem Nordea har haft glæde af en god geografisk eksponering igennem krisen Risici på omkostningssiden Mellem Balancemæssig risikovurdring Risiko Kommentar Likviditetsrisici Lav Risiko for udhuling af kapitalgrundlag Mellem Nedskrivningsrisiko immaterielle aktiver Mellem Risiko ifb. ændret regulatorisk behandling Mellem Risiko for aktieemission Mellem Er marginalt udfordret af nye svenske egenkapitalkrav Samlet risikovurdering Mellem

7 Figur 3: : Kursudvikling i forhold til OMXC20 Figur 4: 4 : Udviklingen i konsensus EPS 80 DKK 70 OMXC20 ift. Nordea Nordea 10 0 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Grafen er indekseret med udgangspunkt i selskabets kurs i DKK. Kilde: FactSet, Nykredit Markets EUR 0, E 0,90 0,85 0,80 0,75 0, E 0,65 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 Grafen viser udviklingen i konsensusestimaterne for EPS. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Resultatopgørelse (EUR mio.) E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat efter nedskrivninger Nettoresultat Balance (EUR mio.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Solvensnøgletal (uden overgangsregler fra 2007) Solvensprocent 10,9% 12,1% 13,4% 13,4% 13,4% 15,5% 16,2% 16,9% Kernekapitalprocent 8,3% 9,3% 11,4% 11,4% 12,2% 13,6% 14,3% 15,1% Kernekapitalprocent ex hybrid 7,5% 8,5% 10,3% 10,3% 11,2% 12,4% 13,2% 14,0% Nøgletal P/E 9,7 4,9 12,4 12,4 9,0 9,9 10,1 9,4 K/I 1,73 0,75 1,28 1,34 0,91 1,08 1,02 0,95 Price/NAV 2,06 0,87 1,48 1,55 1,05 1,23 1,15 1,07 Dividend Yield (%) 4,6% 4,6% 4,2% 3,5% 3,5% 3,6% 4,1% 4,0% Egenkapitalforrentning 19,3% 15,3% 11,6% 11,4% 10,4% 11,4% 10,3% 10,4% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Aktie-data (EUR pr. aktie) Aktiekurs, ultimo 8,9 3,9 7,2 8,2 5,9 7,3 7,6 7,6 EPS 0,92 0,80 0,58 0,66 0,66 0,77 0,75 0,80 Indre værdi 5,1 5,3 5,6 6,1 6,5 7,0 7,5 8,0 NAV 4,3 4,5 4,8 5,3 5,7 6,2 6,6 7,1 Afkast (inkl. udbyttebetaling) 1% -51% 86% 18% -24% 27% 4% Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger, note: Afkast for 2013 er år-til-dato-afkast

8 Swedbank Q preview Regnskab onsdag den 30. januar, ventet kl Selskab Anbefaling Risikovurdering Swedbank Outperform Mellem Kurs (SEK) 136,8 Næste regnskab Bloomberg ticker SWEDA SS Resultatopgørelse (SEK mio.) 2012E 2013E Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Nettoresultat Solvensnøgletal (Basel 2) 2012E 2013E Solvensprocent 19,6% 19,4% Kernekapitalprocent 19,2% 19,0% Kernekapitalprocent ex. hybrid 17,7% 17,5% Nøgletal 2012E 2013E Markedsværdi (SEK mio.) P/E 10,8 10,2 K/I 1,43 1,35 Price/NAV 1,63 1,54 Dividend Yield (%) 4,2% 4,6% Egenkapitalforrentning 13,7% 13,6% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp 8 11 Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger Ser igen reprisning modvirke den faldende rente Swedbank vil, ligesom de andre svenske banker, blive ramt af det faldende renteniveau i Q412. Men vi ser reprisningseffekter på erhvervsudlån, boligudlån og indlån modvirke denne effekt, så banken, hjulpet af lidt højere udlån og en valutaeffekt fra faldet i den svenske krone kan opnå flade nettorenteindtægter igen i Q412. Ser lidt højere nedskrivninger Vi venter, at Swedbanks nedskrivninger stiger til 10bp p.a. (fra 7bp p.a. Q312). Vi ser den moderate stigning som en konsekvens af dårligere udsigter for den svenske økonomi, mens vi fortsat venter nettotilbageførsler i Baltikum, hvor der er indikationer på et stærkt økonomisk sentiment igennem Q412. Vi ser fortsat Swedbank tage exit-nedskrivninger på Ukraine. Resultat løftes af skattegevinst Swedbank får ligesom de andre svenske banker hjælp i Q412 fra en skattegevinst grundet den svenske nedsættelse af selskabsskatten fra 2013.Vi regner med en engangsgevinst på SEK 370 mio. i Q412. Samtidig løfter vi estimaterne for nettoresultaterne i 2013 og 2014 med 4% som en isoleret følge af skattenedsættelsen. Nettogebyrindtægterne og omkostningerne ventes sæsonmæssigt højere. Mulig udbytte trigger Swedbank ønsker at sende flere penge retur til aktionærerne, men aktietilbagekøbsprogrammet er sat på pause grundet politisk modvind. Vi ser det som en mulighed, at Swedbank i Q412 vil omgå den politiske modstand mod aktietilbagekøbsprogrammet, ved at hæve udbytteprocenten op over de udmeldte 50%, hvilket kan trigge aktien. Vi indregner dog kun en payout-ratio på 50%, svarende til et udbytte på SEK 6,35 og et yield på 4,6%. Under denne forudsætning venter vi, at egenkapitalprocenten i Q412 opbygges 40bp til 17,7% (justeret egenkapitalprocent på 14,3%). Anbefaling fortsat Outperform. 8 Tabel 7: Estimater på Swedbanks regnskab for fjerde kvartal af 2012 SEK mio. Q4 2012E NYK Q3 2012A Ændring k/k Q4 2011A Ændring å/å Nettorenteindtægter % % Nettogebyrindtægter % % Finansielle poster til dagsværdi % % Andre indtægter % 839-1% Indtægter i alt % % Omkostninger % % Resultat før nedskrivninger % % Nedskrivninger på udlån % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Fortegn på afvigelser og ændringer angiver om forskellen er bedre eller værre Kilde: Selskabsoplysninger, Nykredit Markets

9 Tabel 8: Estimatændringer Swedbank, før Q412 FØR, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat EFTER, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat Estimatændringer Vi foretager justeringer af vores estimater op til Swedbanks regnskab for Q412. På trods af et stort fald i STIBOR i Q412 betyder den forventede reprisning af erhvervsudlån, boligudlån og indlån at vi kun nedjusterer vores estimater for Swedbanks' nettorenteindtægter i 2013 og 2014 ganske marginalt. Udsigterne for svensk økonomi er blevet forværret samtidig med at konkurserne stiger. Vi ser pt. ikke et hovedscenarie, hvor det kommer til udtryk i kraftige nedskrivninger i 2013 og 2014, men vi hæver nedskrivningsestimaterne lidt for begge år til 11bp af det gennemsnitlige udlån i 2013 og 12bp i Det helt store sving i estimaterne kommer fra den lavere skattesats grundet den svenske skattenedsættelse. Vi har indregnet en effektiv skatteprocent på 19%, hvilket isoleret set løfter estimaterne for nettoresultatet med 4%. Samlet stiger estimaterne for nettoresultaterne med 3% for 2013 og Estimatændringerne bidrager til, at modelprisen for Swedbank-aktien (se næste side) løftes fra SEK 144 til SEK ÆNDRING 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter 0% 0% 0% Nettogebyrindtægter 0% 0% 0% Finansielle poster til dagsværdi 3% 0% 0% Andre indtægter 0% 0% 0% Indtægter i alt 0% 0% 0% Omkostninger 0% 0% 0% Resultat før nedskrivninger 0% 0% 0% Nedskrivninger på udlån -5% -11% -14% Resultat før skat 0% -1% -1% Nettoresultat 3% 3% 3% Fortegn på ændringer angiver om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger

10 Værdiansættelse Forretningsmæssig eksponering Vi værdiansætter Swedbank fundamentalt i Gordons Growth Model (GGM) ud fra den gennemsnitlige forventede egenkapitalforrentning i 2013 og Vi anvender her gennemsnittet som et udtryk for, hvad der kan forventes på lang sigt. Egenkapitalforrentning i 2013E 13,6% Egenkapitalforrentning i 2014E 14,0% Gns. EK forrentning 2013E-2014E 13,8% Egenkapitalomkostning 9,5% Langsigts vækstrate 2,0% Øvrige 4% Russia & Ukraine 1% Baltic Banking 10% Large Corporates & institutions 11% Andre indtægter 11% Finansielle poster til dagsværdi 5% Retail 74% Nettorenteindtægter 56% Værdi Swedbank A GGM, SEK 152 Nettogebyrindtægter 28% Risikovurdering 10 Indtægtsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Konjunkturfølsomhed Høj Høj for hele sektoren Politisk/regulatorisk risiko Høj Høj for hele sektoren Produktafhængighed Lav Bankernes indtjening afhænger typisk ikke af unikke enkelte produkter Risici i forhold til konkurrencesituationen Mellem Risici (og muligheder) i høj grad på prissiden Indtjeningsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Risiko på fundingomkostningerne Mellem Vil blive ramt ved evt. fastfrysning af fundingmarkedet selvom brand stærkt forbedret Volatilitet handelsindtægter Mellem Handelsindtægterne er volatile, men betyder mindre for Swedbank Risiko på udlån Mellem I høj grad relateret til det svenske boligmarked og Baltikum Risici på omkostningssiden Mellem Balancemæssig risikovurdring Risiko Kommentar Likviditetsrisici Lav Risiko for udhuling af kapitalgrundlag Mellem Nedskrivningsrisiko immaterielle aktiver Mellem Risiko ifb. ændret regulatorisk behandling Høj Risiko for aktieemission Lav Swedbank står med et af de stærkeste egenkapitalgrundlag i Europa Samlet risikovurdering Mellem

11 Figur 5: Kursudvikling i forhold til OMXS30 Figur 6: Udviklingen i konsensus EPS SEK OMXS30 ift. Swedbank A jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Grafen er indekseret med udgangspunkt i selskabets kurs. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Swedbank A SEK 14,0 2013E 13,0 12,0 11,0 10,0 2012E 9,0 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 Grafen viser udviklingen i konsensusestimaterne for EPS. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Resultatopgørelse (SEK mio.) E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat efter nedskrivninger Nettoresultat Balance (SEK mio.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Solvensnøgletal Basel 2 Solvensprocent 12,7% 14,8% 17,5% 18,4% 18,9% 19,6% 19,4% 19,2% Kernekapitalprocent 8,5% 10,6% 13,5% 15,2% 17,2% 19,2% 19,0% 18,8% Kernekapitalprocent ex. hybrid 7,3% 9,3% 12,0% 13,9% 15,7% 17,7% 17,5% 17,3% Nøgletal på Swedbank A-aktien P/E 7,8 2,5 n.m. 14,6 8,6 10,8 10,2 9,4 K/I 1,15 0,30 0,92 1,15 1,00 1,43 1,35 1,27 Price/NAV 1,63 0,39 1,14 1,37 1,16 1,63 1,54 1,45 Dividend Yield (%) 3,3% 4,9% 0,0% 0,0% 2,2% 4,2% 4,6% 5,0% Egenkapitalforrentning 18,7% 14,1% -12,0% 8,1% 12,2% 13,7% 13,6% 14,0% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Aktie-data (SEK pr. aktie) Aktiekurs (Swed-a), ultimo 151,4 36,7 71,0 93,8 89,2 127,0 136,8 136,8 EPS 19,29 14,59 n.m. 6,43 10,41 12,69 13,41 14,63 Indre værdi 132,0 121,4 77,4 81,9 89,3 95,8 101,3 107,6 NAV 92,9 93,8 62,2 68,3 76,7 83,7 88,8 94,6 Afkast (inkl. udbyttebetaling) -23% -71% 93% 32% -3% 48% 8% Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger, Note: Afkast for 2013 er år-til-dato-afkast

12 21. januar 2013 Handelsbanken Q preview Regnskab onsdag den 6. februar, ventet kl Selskab Handelsbanken Anbefaling Underperform Risikovurdering Lav Kurs (SEK) 243,1 Næste regnskab Bloomberg ticker SHBA SS Resultatopgørelse (SEK mio.) 2012E 2013E Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Nettoresultat Ser faldende nettorenteindtægter På trods af yderligere UK-drevet volumenvækst ser vi faldende nettorenteindtægter for Handelsbanken i Q412. Vi venter, at Handelsbanken vil have den dårligste udvikling i nettorenteindtægterne blandt de svenske banker i Q412. Den faldende rente vil igen presse bankens indlånsmarginaler og Handelsbanken har et begrænset reprisningspotentiale i Sverige. Vi venter ikke, at væksten i nettorenteindtægterne i operationerne udenfor Sverige vil kunne udligne presset fra den faldende rente (3 mdr. STIBOR faldt 30bp i Q412). Ser lidt højere nedskrivninger Vi venter, at Handelsbanken nedskrivninger i Q412 stiger til 9bp p.a. (fra 7bp p.a. Q312). Vi ser den moderate stigning som følge af de dårligere udsigter for den svenske økonomi. Solvensnøgletal (Basel 2) 2012E 2013E Solvensprocent 21,4% 21,8% Kernekapitalprocent 20,9% 21,3% Kernekapitalprocent ex. hybrid 18,4% 18,9% Nøgletal 2012E 2013E Markedsværdi (SEK mio.) P/E 10,5 11,2 K/I 1,46 1,37 Price/NAV 1,56 1,46 Dividend yield (%) 4,2% 4,7% Egenkapitalforrentning 14,6% 12,6% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp 8 10 Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger Stor skattegevinst i Q412 Handelsbanken ser ud til at kunne bogføre den største gevinst blandt de svenske banker på udskudt skat i forbindelse med den svenske nedsættelse af selskabsskatten fra Vi regner med en engangsgevinst på SEK 1,5 mia. i Q412. Samtidig løfter vi estimaterne for Handelsbankens nettoresultater i 2013 og 2014 med 5% som en isoleret følge af skattenedsættelsen. Nettogebyrindtægterne, finansielle poster til dagsværdi og omkostningerne ventes sæsonmæssigt højere i Q412. Omkostningerne løftes formentlig lidt af valutaeffekter. Anbefaling Underperform Handelsbanken handler på høje prismultipler og der skal normalt ikke så meget skuffelse til før aktien reagerer kraftigt. Vi ser risiko for en skuffelse på rentesiden, ligesom at markedet formentlig vil blive skuffet, hvis banken skulle vælge at fraregne skattegevinsten i Q412 i udbyttegrundlaget. Vi regner dog med en udbytteprocent på 50% på hele resultatet, svarende til et yield på 4,7%. Vi venter, at Handelsbanken i Q412 opbygger egenkapitalprocenten med 50bp til 18,4% (justeret egenkapitalprocent på 15,2%) qua kvartalets høje indtjening. Vi fastholder anbefalingen på Underperform. 12 Tabel 9: Estimater på Handelsbankens regnskab for fjerde kvartal af 2012 SEK mio. Q4 2012E NYK Q3 2012A Ændring k/k Q4 2011A Ændring å/å Nettorenteindtægter % % Nettogebyrindtægter % % Finansielle poster til dagsværdi % 63 n.m. Andre indtægter % 78 9% Indtægter i alt % % Omkostninger % % Resultat før nedskrivninger % % Nedskrivninger på udlån % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Fortegn på afvigelser og ændringer angiver, om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Selskabsoplysninger, Nykredit Markets

13 Tabel 10: Estimatændringer Handelsbanken, før Q412 FØR, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat EFTER, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat Estimatændringer Vi har ændret i estimaterne op til Handelsbankens regnskab for Q412. På nettorenteindtægterne drives estimaterne ned af det lavere renteniveau og estimaterne for nettorenteindtægterne falder med 1% for 2013 og Den manglende mulighed for at reprise udlånet betyder, at Handelsbanken skal modvirke de faldende svenske indlånsmarginaler med vækst udenfor Sverige, specielt i Holland og UK. Vi har fintunet omkostningsestimaterne lidt i nedadgående retning, mens vi har løftet nedskrivningsestimaterne lidt på de forværrede udsigter for svensk økonomi herunder de stigende konkurser. Vi hæver nedskrivningsestimaterne til 10bp af det gennemsnitlige udlån i 2013 og 11bp i Vi ser Handelsbanken få det største indtjeningsløft fra den svenske skattenedsættelse, og vi har indregnet en effektiv skatteprocent på 22%, hvilket isoleret løfter estimaterne for nettoresultatet med 5%. Estimatændringerne bidrager til, at modelprisen for Handelsbankaktien (se næste side) hæves fra SEK 225 til SEK ÆNDRING 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter 0% -1% -1% Nettogebyrindtægter -1% 0% 0% Handelsindtægter -4% 0% 0% Andre indtægter 0% 0% 0% Indtægter i alt -1% -1% -1% Omkostninger 1% 1% 1% Resultat før nedskrivninger -1% -1% -1% Nedskrivninger på udlån 0% -7% -12% Resultat før skat -1% -2% -2% Nettoresultat 11% 4% 3% Fortegn på ændringer angiver om forskellen er bedre eller værre Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger

14 Værdiansættelse Forretningsmæssig eksponering Vi værdiansætter Handelsbanken fundamentalt i Gordons Growth Model (GGM) ud fra den gennemsnitlige forventede egenkapitalforrentning i 2013 og Vi anvender her gennemsnittet som et udtryk for, hvad der kan forventes på lang sigt. Norge 12% Øvrige 2% International 3% Sverige 67% Egenkapitalforrentning i 2013E 12,6% Egenkapitalforrentning i 2014E 12,8% Gns. EK forrentning 2013E-2014E 12,7% Egenkapitalomkostning 9,5% Langsigts vækstrate 2,0% Værdi Handelsbanken GGM, SEK 238 Finland 6% Danmark 4% UK 6% Andre indtægter 2% Finansielle poster til dagsværdi 3% Nettorenteindtægter 72% Nettogebyrindtægter 23% Risikovurdering 14 Indtægtsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Konjunkturfølsomhed Mellem Høj for de fleste andre banker Politisk/regulatorisk risiko Høj Høj for hele sektoren Produktafhængighed Lav Bankernes indtjening afhænger typisk ikke af unikke enkelte produkter Risici i forhold til konkurrencesituationen Mellem Risici (og muligheder) i høj grad på prissiden Indtjeningsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Risiko på fundingomkostningerne Lav Handelsbanken har et stærkt fundingbrand, men kan også rammes af ny uro Volatilitet i handelsindtægter Mellem Risiko på udlån Lav Særdeles forsigtig udlånspolitik, ekstremt lave historiske tab Risici på omkostningssiden Lav Høj omkostningsefficiens via decentraliserings-strategi, lave omkostningsprocenter Balancemæssig risikovurdring Risiko Kommentar Likviditetsrisici Lav Holder stor likviditetsreserve og løbetidsmatcher funding og udlån Risiko for udhuling af kapitalgrundlag Lav Egenkapitalforrentning over 12% i alle kvartaler igennem krisen Nedskrivningsrisiko immaterielle aktiver Lav Risiko ifb. ændret regulatorisk behandling Høj Risiko for aktieemission Lav Handelsbanken står med et af de stærkeste egenkapitalgrundlag i Europa Samlet risikovurdering Lav

15 Figur 7: Kursudvikling i forhold til OMXS30 Figur 8: Udviklingen i konsensus EPS SEK jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Grafen er indekseret med udgangspunkt i selskabets kurs. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Handelsbanken OMXS30 ift. Handelsbanken SEK 24,0 2013E 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 2012E 18,0 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 Grafen viser udviklingen i konsensusestimaterne for EPS. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Resultatopgørelse (SEK mio.) E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat efter nedskrivninger Nettoresultat Balance (SEK mio.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Solvensnøgletal (uden overgangsregler efter 2007) Solvensprocent 10,4% 16,0% 20,2% 20,9% 20,9% 21,4% 21,8% 22,1% Kernekapitalprocent 6,5% 10,5% 14,2% 16,5% 18,4% 20,9% 21,3% 21,6% Kernekapitalprocent ex hybrid 5,8% 8,9% 11,7% 13,8% 15,6% 18,4% 18,9% 19,3% Nøgletal P/E 8,2 6,5 12,4 12,2 9,2 10,5 11,2 10,4 K/I 1,68 1,05 1,53 1,52 1,19 1,46 1,37 1,28 Price/NAV 1,84 1,16 1,68 1,64 1,29 1,56 1,46 1,36 Dividend yield (%) 4,0% 6,7% 5,6% 3,9% 4,2% 4,2% 4,7% 4,5% Egenkapitalforrentning 22,0% 16,2% 13,0% 12,9% 13,5% 14,6% 12,6% 12,8% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Aktie-data (SEK pr. aktie) Aktiekurs, ultimo 201,1 126,0 204,2 214,9 181,0 232,4 243,1 243,1 EPS 24,66 19,46 16,44 17,69 19,76 23,22 21,71 23,40 Indre værdi 119,5 120,2 133,3 141,8 151,5 167,0 177,2 189,7 NAV 109,4 108,9 121,6 130,7 140,1 155,8 166,0 178,6 Afkast (inkl. udbyttebetaling) 4% -31% 68% 9% -12% 34% 5% Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger, Note: Afkast for 2013 er år-til-dato-afkast

16 SEB Q preview Regnskab torsdag den 31. januar, ventet kl Selskab Anbefaling Risikovurdering SEB Underperform Mellem Kurs (SEK) 60,30 Næste regnskab Bloomberg ticker SEBA SS Resultatopgørelse (SEK mio.) 2012E 2013E Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Nettoresultat Solvensnøgletal (Basel 2) 2012E 2013E Solvensprocent 18,1% 18,4% Kernekapitalprocent 18,4% 18,7% Kernekapitalprocent ekskl. hybrid 16,1% 16,5% Nøgletal 2012E 2013E Markedsværdi (SEK mio.) P/E 10,7 10,9 K/I 1,13 1,06 Price/NAV 1,33 1,24 Dividend yield (%) 4,4% 3,7% Egenkapitalforrentning 10,9% 10,0% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp 9 13 Kilde: Nykredit Markets, Selskabsoplysninger Fortsat pres på nettorenteindtægterne SEB skuffede på nettorenteindtægterne i sidste kvartal og vi ser presset fra det faldende renteniveau fortsætte i Q412, hvor 3 mdr's STIBOR er faldet yderligere 30bp. Vi ser effekten fra det faldende renteniveau på indlånsmarginalerne bliver næsten udlignet af en yderligere stigning i udlånsmarginalerne og en stigning i udlånet på 2% med baggrund i stigende boligudlån og lidt valutaeffekt. Stor skattegevinst vil løfte resultatet i Q412 Som en konsekvens af den svenske nedsættelse af selskabsskatten fra 26,3% til 22% fra 2013, venter vi, at SEB bogfører en gevinst i omegnen af SEK 1 mia. i Q412. Vi ser nettogebyrindtægterne stige sæsonmæssigt uden helt at kunne måle sig med Q411. Omkostningerne ventes at stige sæsonmæssigt, men SEB har flaget mindre sæsoneffekt i omkostningsposten og vi ser en mulig positiv overraskelse her. Vores estimat for Q412 er ensbetydende med omkostninger i 2012 på SEK 22,8 mia. (SEB guider "under SEK 23,1 mia"). Vi venter, at nedskrivningerne i Q412 stiger til 10bp p.a. (fra 6bp p.a. Q312), hvilket primært skyldes sæsoneffekt. De svenske konkurser er dog steget igennem en periode, men vi venter ikke de store effekter herfra i Q412. Efter 2 kvartaler med kapitalefficiens-gevinster fra udrulning af advanced IRB, venter vi ikke yderligere løft i kapitalnøgletallene herfra i Q412 og effekterne fra de højere boligrisikovægte tages i søjle 2. For 2012 venter vi, et udbytte på SEK 2,25 pr. aktie (payout=40% og yield=3,7%). Anbefaling ned på Underperform Sammen med de øvrige europæiske bankaktier har SEB startet 2013 stærkt og aktien er kommet op på prismultipler, som ikke kan berettiges i forhold til den ventede egenkapitalforrentning over de næste år på ca. 10% p.a. Vi ser pt. aktien klare sig dårligere end det brede aktiemarked på 12 måneders sigt og sænker anbefalingen fra Neutral til Underperform. 16 Tabel 11: Estimater på SEB's regnskab for fjerde kvartal af 2012 SEK mio. Q4 2012ENYK Q3 2012A Ændring k/k Q4 2011A Ændring å/å Nettorenteindtægter % % Nettogebyrindtægter % % Finansielle poster til dagsværdi % % Andre indtægter % % Forsikringsindtægter % % Indtægter i alt % % Omkostninger % % Resultat før nedskrivninger % % Nedskrivninger på udlån % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Fortegn på afvigelser og ændringer angiver, om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Selskabsoplysninger, Nykredit Markets

17 Tabel 12: Estimatændringer SEB, før Q412 FØR, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Forsikringsindtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat EFTER, SEK mio. 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Forsikringsindtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nettoresultat Estimatændringer Vi ændrer i vores estimater på SEB op til regnskabet for Q412. Det yderligere fald i renten i Q412, hvor 3 mdr's STIBOR faldt 30bp, får os til at sænke vores estimater for SEB's nettorenteindtægter i 2013 og 2014 med 1%. Blandt de 4 store svenske banker har SEB den mindste svenske indlånsbase fra private kunder, hvilket er en relativ fordel i forhold til det faldende renteniveau. På baggrund af det dårlige sentiment for svensk økonomi og det stigende antal svenske konkurser, hæver vi vores nedskrivningsestimater for SEB til 13bp i 2013 og 14bp i Grundet det lave nedskrivningsniveau er ændringen ganske moderat selvom det ser højere ud målt i procent (stigning 8% 2013, stigning 7% 2014). De to negative effekter på estimaterne fra nettorenteindtægterne og nedskrivningerne overtrumfes af den lavere svenske selskabsskat fra 2013 (nedsættelse fra 26,3% til 22,0%), som isoleret set løfter vores EPS for SEB med 3% i 2013, hvor vi har regnet med en effektiv skatteprocent på 20,0%. Den lavere skat betyder, at vores estimater for bundlinjen samlet stiger med 1% i 2013 og 2014, som igen medvirker til, at vores modelpris stiger fra SEK 53 pr. aktie til SEK 54 pr. aktie. 17 ÆNDRING 2012E 2013E 2014E Nettorenteindtægter 0% -1% -1% Nettogebyrindtægter -1% 0% 0% Handelsindtægter 3% 0% 0% Andre indtægter 0% 0% 0% Forsikringsindtægter 0% 0% 0% Indtægter i alt 0% 0% 0% Omkostninger 0% 0% 0% Resultat før nedskrivninger 0% -1% -1% Nedskrivninger på udlån -3% -8% -7% Resultat før skat 0% -2% -2% Nettoresultat 0% 1% 1% Fortegn på ændringer angiver, om forskellen er "bedre" eller "værre" Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger

18 Værdiansættelse Forretningsmæssig eksponering Vi værdiansætter SEB fundamentalt i Gordons Growth Model (GGM) ud fra den gennemsnitlige forventede egenkapitalforrentning i 2013 og Vi anvender her gennemsnittet som et udtryk for, hvad der kan forventes på lang sigt. Øvrige 3% Tyskland 15% Sverige 69% Egenkapitalforrentning i 2013E 10,0% Egenkapitalforrentning i 2014E 10,1% Gns. EK forrentning 2013E-2014E 10,05% Baltikum 9% Finland 1% Norge 2% Danmark 1% Egenkapitalomkostning 10,0% Langsigts vækstrate 2,0% Værdi SEB GGM, SEK 54 Forsikringsindtægter 9% Andre indtægter 0,2% Finansielle poster til dagsværdi 9% Nettorenteindtægter 44% Nettogebyrindtægter 38% Risikovurdering 18 Indtægtsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Konjunkturfølsomhed Høj Høj for de fleste andre banker Politisk/regulatorisk risiko Høj Høj for hele sektoren Produktafhængighed Lav Bankernes indtjening afhænger typisk ikke af unikke enkelte produkter Risici i forhold til konkurrencesituationen Mellem Risici (og muligheder) på både vækst og prisning Indtjeningsmæssig risikovurdring Risiko Kommentar Risiko på fundingomkostningerne Mellem Vil blive ramt ved evt. fastfrysning af fundingmarkedet, selvom stærkt brand Volatilitet handelsindtægter Mellem Handelsindtægterne fylder meget men er ikke særlig volatile Risiko på udlån Mellem I høj grad relateret til svensk erhvervsudlån og Baltikum Risici på omkostningssiden Høj Tendens til høje omkostninger dog under forbedring med nyt omkostningsfokus Balancemæssig risikovurdring Risiko Kommentar Likviditetsrisici Lav SEB holder en stor likviditetsreserve og overholder LCR-krav Risiko for udhuling af kapitalgrundlag Lav Et kvartal med underskud igennem krisen Nedskrivningsrisiko immaterielle aktiver Mellem Risiko ifb. ændret regulatorisk behandling Høj Risiko for aktieemission Lav SEB står med et af de stærkeste egenkapitalgrundlag i Europa Samlet risikovurdering Mellem

19 Figur 9: Kursudvikling i forhold til OMXS30 Figur 10: Udviklingen i konsensus EPS SEK OMXS30 ift. SEB jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Grafen er indekseret med udgangspunkt i selskabets kurs. Kilde: FactSet, Nykredit Markets SEB SEK 6, E 5,50 5,00 4, E 4,00 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 Grafen viser udviklingen i konsensusestimaterne for EPS. Kilde: FactSet, Nykredit Markets Resultatopgørelse (SEK mio.) E 2013E 2014E Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Finansielle poster til dagsværdi Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat efter nedskrivninger Nettoresultat Balance (SEK mio.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Solvensnøgletal (Basel 2) Solvensprocent 12,6% 12,8% 14,7% 13,8% 15,2% 18,1% 18,4% 18,7% Kernekapitalprocent 9,9% 10,1% 13,9% 14,2% 15,9% 18,4% 18,7% 19,0% Kernekapitalprocent ekskl. hybrid 8,4% 8,6% 11,7% 12,2% 13,7% 16,1% 16,5% 16,9% Nøgletal P/E 8,3 4,1 87,3 18,2 7,9 10,7 10,9 10,2 K/I 1,48 0,50 0,98 1,24 0,81 1,13 1,06 1,00 Price/NAV 1,90 0,65 1,18 1,49 0,97 1,33 1,24 1,16 Dividend yield (%) 2,8% 3,9% 0,0% 2,3% 2,7% 4,4% 3,7% 3,7% Egenkapitalforrentning 19,0% 12,5% 1,2% 6,8% 10,7% 10,9% 10,0% 10,1% Nedskrivningsrate gns. udlån, bp Aktie-data (SEK pr. aktie) Aktiekurs, ultimo 85,4 31,3 44,3 56,1 40,1 55,3 60,3 60,3 EPS 10,29 7,57 0,51 3,08 5,06 5,62 5,51 5,93 Indre værdi 57,7 63,0 45,3 45,3 49,6 53,5 56,9 60,2 NAV 45,0 48,4 37,5 37,6 41,5 45,3 48,7 52,0 Afkast (inkl. udbyttebetaling) -21% -59% 42% 29% -26% 42% 9% Kilde: Nykredit Markets, selskabsoplysninger. Note: Afkast for 2013 er år-til-dato-afkast

20 DISCLOSURE r og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalings- og risikovurderingsstruktur af aktier Vi foretager kontinuerlig dækning (minimum kvartalsvis) af et på forhånd defineret aktieunivers, samt identifikation af konkrete investeringsmuligheder på ikke kontinuerlig basis, primært via løbende udvalgte screeningskriterier. Aktiemarkedsanbefaling Vi foretager en kontinuerlig vurdering af det danske aktiemarked (OMXC20), det svenske aktiemarked (OMXS30), det europæiske aktiemarked (DJ Stoxx 600) og det amerikanske aktiemarked (S&P 500). Vores anbefalinger på aktiemarkederne er absolutte vurderinger og anbefalinger. POSITIV: NEUTRAL: NEGATIV: Vi vurderer, at aktiemarkedet har et afkastpotentiale på mere end 10% inden for de kommende 12 måneder. Vi vurderer, at aktiemarkedet har et afkastpotentiale på 0-10% inden for de kommende 12 måneder. Vi vurderer, at aktiemarkedet har et negativt afkastpotentiale inden for de kommende 12 måneder. Selskabsanbefaling Vores anbefalinger på enkeltaktier er relative og udtrykkes i forhold til det lokale aktiemarked. OUTPERFORM: NEUTRAL: UNDERPERFORM: Vi vurderer, at aktiens afkastpotentiale overstiger afkastpotentialet for det lokale aktiemarked inden for de kommende 12 måneder målt i lokal valuta. Vi vurderer, at aktiens afkastpotentiale er på niveau med afkastpotentialet for det lokale aktiemarked inden for de kommende 12 måneder målt i lokal valuta. Vi vurderer, at aktiens afkastpotentiale er mindre end afkastpotentialet for det lokale aktiemarked inden for de kommende 12 måneder målt i lokal valuta. 20 Risikovurdering Risikovurderingen foretages på baggrund af en grundig fundamentalanalyse af den enkelte virksomhed og den sektor, som virksomheden befinder sig i. Vores primære fokus er rettet mod virksomhedens operationelle risici og afspejler Nykredit Markets' subjektive vurdering af den enkelte virksomhed og den tilhørende sektor. Elementer der indgår i vores risikovurdering af den enkelte virksomhed omfatter blandt andet: forretningsmodellens holdbarhed, geografisk eksponering, produktsammensætning, ændret lovgivning, konjunkturel følsomhed, vurdering af eventuelle enkeltstående begivenheder, der kan have betydelig negativ effekt på virksomhedens salg og/eller indtjening. De anførte risikofaktorer i analysen kan ikke anses som udtømmende. HØJ: Baseret på en grundig vurdering af de virksomhedsspecifikke risici vurderes virksomhedens operationelle risici at være høj i forhold til andre børsnoterede virksomheder. Det vurderes at give udsving i virksomhedens aktiekurs, der er større end for det generelle aktiemarked. MELLEM: Baseret på en grundig vurdering af de virksomhedsspecifikke risici vurderes virksomhedens operationelle risici at være på niveau med gennemsnittet for andre børsnoterede virksomheder. Det vurderes at give udsving i virksomhedens aktiekurs, der er på niveau med det generelle aktiemarked. LAV: Baseret på en grundig vurdering af de virksomhedsspecifikke risici vurderes virksomhedens operationelle risici at være lav i forhold til andre børsnoterede virksomheder. Det vurderes at give udsving i virksomhedens aktiekurs, der er mindre end for det generelle aktiemarked.

Nye høje kapitalkrav til de svenske banker - Nordea mest udfordret

Nye høje kapitalkrav til de svenske banker - Nordea mest udfordret 8. december 2011 Nye høje kapitalkrav til de svenske banker - Nordea mest udfordret De svenske myndigheder ude med nye høje kapitalkrav til de svenske banker Vi ser fortsat relativt høje udbytter mens

Læs mere

Sektorrapport på de svenske banker Preview Q3 2012

Sektorrapport på de svenske banker Preview Q3 2012 8. oktober 2012 Sektorrapport på de svenske banker Preview Q3 2012 Vi ændrer syn på Swedbank anbefalingen hæves fra Underperform til Outperform Anbefalingen på SEB sænkes fra Outperform til Neutral oven

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008 9. maj 2008 9. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Midlertidig

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser

Læs mere

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 25. august 2008 25. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Roskilde Bank overtages af Nationalbanken og Det Private Beredska edskab Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk,

Læs mere

Credit flash. flash - investeringsana. Kalvebod Serie I. Kalvebod Serie I. analyse. 29. september september 2008

Credit flash. flash - investeringsana. Kalvebod Serie I. Kalvebod Serie I. analyse. 29. september september 2008 29. september 2008 29. september 2008 Credit flash flash - investeringsana analyse Kalvebod Serie I Af senioranalytiker, Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Bonusbanken sammenlægges med Vestjysk

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres 22. juni 2011 Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres OC skal øges fra 10,1% til 18% for at bevare Moody's Aaa rating i kapitalcenter S Den manglende OC svarer umiddelbart til 35-40

Læs mere

Credit flash. 13. maj 2008. 13. maj 2008. er det lykkedes TDC at fastholde en høj EBITDA-margin, hvilket vi anser for kreditpositivt.

Credit flash. 13. maj 2008. 13. maj 2008. er det lykkedes TDC at fastholde en høj EBITDA-margin, hvilket vi anser for kreditpositivt. 13. maj 2008 13. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse TDC har r fastholdt stabil høj indtjeningsmargin i 1. kvartal 2008 Af senioranalytiker Thomas Storgaard, tsto@nykredit.dk, 44 55 18 97

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 28. august 2008 28. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Kalvebod Serie I og II Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Delvis førtidsindfrielse indfrielse

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer 24. marts 2011 Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer God buffer i konverterbare obligationer via høje volatiliteter og OAS Lukkeeffekter og mulighed for tilbagekøb bør understøtte lange 4%-obligationer

Læs mere

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008 30. juli 2008 30. juli 2008 Credit flash flash - investering steringsanalyse Kalvebod og Roskilde Bank Af Senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Roskilde Banks kapitalbeviser indgår

Læs mere

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009 27. februar 2009 27. februar 2009 Kommentar Indeksobligationer Opadgående pres på inflationen Køb amerikanske TIPS Sælg engelske Gilts og franske OATie Italienske BTP og græske GGP er ramt af illikviditet

Læs mere

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse 31. august 2011 RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse RTL-obligationer for mere end 80 mia. kr. på auktion, heraf er knap 60 mia. kr. fra Nykredits nye kapitalcenter Flere faktorer understøtter

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres?

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres? Investeringsanalyse 16.september2013 Danskerealkreditobligationer Hvorskaloktoberterminengenplaceres? MarkanteOAS-stigningerikonverterbarekontramerestabileOASpårentetilpasningsobligationer KonverterbarehargodbufferibådevolatiliteterogOAS

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK)

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) 7. oktober 2011 Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) Genoplivning af ECB's opkøbsprogram understøtter euro covered bonds I nordisk regi er danske RTL'er aggressivt

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Tyskland Væksten kommer ned i gear

Tyskland Væksten kommer ned i gear 24. september 21 Tyskland Væksten kommer ned i gear Ifo og PMI peger i hver sin retning i september Eksportvæksten halveres, og efterspørgslen fra udlandet udgør en stor risiko Det private forbrug er kommet

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 16. april 2008 16. april 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Nordiske banker: Tier 1-kapital Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund Jensen, jbj@nykreditt.dk 44551123 117bp over stat til

Læs mere

Det lysner i Norge. 28. september 2009

Det lysner i Norge. 28. september 2009 28. september 2009 Det lysner i Norge Det har været et godt forår og sommer for norsk økonomi Arbejdsmarkedet er i fremgang, og privatforbruget stiger Boligpriserne stiger Risiko for større end forventet

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI 10. november 2009 Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI Lille kursfølsomhed på indeksobligationer Positiv bias på BEI Ny kursliste og udvidelse af nøgletalsfil Af chefanalytiker Michael

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Optakt Q2 17 / FLSmidth

Optakt Q2 17 / FLSmidth Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / FLSmidth Anbefaling: Salg (Salg) / Kursmål: DKK 340

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning

Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning Nykredit Realkreditindeks, Totalindeks og IL-indeks Ny sammensætning 9. juli 2014 Investeringsanalyse Chefanalytiker Geert Ditlev Kunde, gedi@nykredit.dk, 44 55 11 08 og chefanalytiker Michael Liebak,

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Regionalt boligoverblik Fyn Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Fremgang i boligpriserne på Fyn ført an af Odense Vendingen i huspriserne har bidt sig fast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere