Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift."

Transkript

1 og kravspecifikation Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift.

2 INDHOLD GENERELT... 3 DEFINITIONER... 3 NUVÆRENDE SETUP... 4 OVERORDNEDE KRAV... 4 GENERELLE KRAV TIL NYT SYSTEM... 6 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER (HARD- OG SOFTWARE I IT-MILJØ)... 7 PRISER... 7 FUNKTIONALITET... 8 TEKNISKE MINDSTEKRAV OG KRAV... 8 TELEFONI, MINDSTEKRAV OG KRAV OMSTILLINGSBORD, MINDSTEKRAV OG KRAV CALLCENTER, MINDSTEKRAV OG KRAV VIDEOKONFERENCE, MINDSTEKRAV OG KRAV KVALITET OG LEVERINGSSIKKERHED DOKUMENTATION OG VEJLEDNING, MINDSTEKRAV OG KRAV IMPLEMENTERING OG KOMPETENCER, MINDSTEKRAV OG KRAV VEDLIGEHOLDELSE, MINDSTEKRAV OG KRAV Side 2 af 19

3 Generelt NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i dag flere telefonsystemer fra forskellige leverandører. Det har længe været et ønske at få samlet telefoni i et fælles system, som kan anvendes både centralt og decentralt, hvilket bl.a. vil udfase mobile omstillingsanlæg i de regionale enheder. Den primære leverandør af telefoni til den centrale del i Nyropsgade, Statens Kommunikations Platform (SKP), som hører under Statens IT, har ultimo juni 2014 oplyst, at deres leverancer ophører 3 marts Samtidig er det blevet oplyst, at ansvaret for anskaffelse, implementering og drift af fremtidige telefoniløsninger bliver overladt til de enkelte SKP-kunder. NAER har kigget på mulige telefoniløsninger med særligt fokus på at anskaffe og implementere en fremtidssikret løsning. Samtidigt har det været væsentligt, at løsningen skulle understøtte ikke bare ekstern kommunikation, men også medvirke til at effektivisere kundebetjeningen og administrationen af løsningen. Mange nyere telefonisystemer trækker på information fra Unified Communications (UC) løsninger, som kan give information om bl.a. kollegaers faktiske tilstedeværelse, understøtte intern chat til hurtig afklaring af problemstillinger samt flytte telefoni fra bordtelefonen til computer. En fremtidig telefoniløsning skal baseres på mobiltelefoner og softphone (telefoni via PC) med ledningsfri headset, hvilket betyder, at den traditionelle fastnettelefon skal afskaffes. Der skal etableres softphone hos alle medarbejdere. De medarbejdere, der i dag har mobiltelefon, vil fortsat have mobiltelefon udover softphoneløsningen. I enheder med meget kundebetjening vil det primært være softphone-løsningen, som skal anvendes. For at sikre høj oppetid bygges UC løsningen (LYNC) som High-Availability Setup med dubleret hardware og linjer fra telefonselskabet. Dette er en opgradering i forhold til nuværende SKP løsning, hvor der ikke er failover. NAER har allerede Microsoft produktsuiten til både overvågning, Servicedesk, softwareudrulning m.m., hvilket indbefatter fri adgang til licensering af alle klienter på LYNC. Vi har således gennem vores Enterprise CAL både LYNC- Standard og Enterprise User CAL til alle brugere. Fødevareministeriets Departement betjenes fra NaturErhvervstyrelsen, og skal derfor omfattes af løsningen. Definitioner For at sikre en entydig forståelse af begreberne i nærværende materiale, er der herunder opstillet en række definitioner, som tilbudsgiver skal lægge til grund i forbindelse med udarbejdelse af sit tilbud. Mindstekrav (MK) Alle mindstekrav skal kunne opfyldes, og skal besvares med et JA. Såfremt et mindstekrav ikke kan opfyldes, vil tilbuddet blive betragtet som værende ikke konditionsmæssigt, og i forlængelse heraf blive kasseret. Side 3 af 19

4 Krav (K) Krav er de parametre, hvorpå udbudsgiverne konkurrerer. Det er leverandørens løsningsbeskrivelse af de enkelte krav, som ordregiveren vil lægge til grund for den efterfølgende evaluering og sammenligning af de indkomne tilbud. Option (O) Ordregiver ønsker mulighed for at forlænge driftsaftalen i yderligere to perioder af hvert et års varighed. Forlængelsen er en option, ordregiver meddeler indenfor en given frist, om denne ønsker at udnytte optionen eller ej. Implementering Leverandørens implementering påbegyndes ved afslutningen af Afklaringsfasen, jf. bilag 2, og anses for afsluttet og leveret, når Ordregiver har afprøvet og godkendt at implementering er afsluttet, og Ordregiver skriftligt har meddelt Leverandøren, at levering har fundet sted. Nuværende setup I dag anvendes følgende software: Samwin omstillingsbord Client Desktop callcenter Mobilt omstillingsbord fra Miralix Søgeplaner fra Telenor (Multiplan) De nuværende systemer udgør de primære værktøjer i NAERs kundebetjening via omstillings- og callcenter. Det mobile omstillingsbord bruges primært til omstilling i de regionale kontorer. Alle systemer forventes udskiftet som led i implementeringen af NAERs nye telefoniløsning, dels for at sikre en tidssvarende løsning, og dels på grund af ønsket om at samle flest mulige funktionaliteter i samme platform. Antal brugere Samtlige medarbejdere skal have adgang til løsningen i alt ca. 350 medarbejdere, herunder ca. 300 medarbejdere, der skal indgå som brugere i slusetelefoni. Volumen NAER besvarer ca telefonopkald årligt i callcenteret. Brugertyper Kundevejledere, administrative medarbejdere, administratorer og superbrugere. Overordnede krav Baggrund NAER skal indkøbe og implementere en ny callcenterløsing. Denne løsning skal implementeres, og der skal leveres drift, support og vedligehold i fire år fra kontraktindgåelse. LYNC (NAER har licens) skal implementeres, og der skal leveres drift, support og vedligehold i fire år fra kontraktindgåelse. Side 4 af 19

5 Systemet skal understøtte effektiv drift og kundebetjening i NAERs kundevejledning, som håndterer størstedelen af telefonopkald til styrelsen. Derudover skal systemet understøtte kommunikation fra den enkeltes medarbejders arbejdsplads, styrelsens fælles kommunikation og inkludere de regionale kontorer og Fødevareministeriets departement i den valgte løsning. Et nyt telefonsystem skal først og fremmest kunne samle NAERs telefoni i én integreret løsning. I dag besværliggøres kundebetjeningen af, at det er nødvendigt at bruge flere forskellige telefonsystemer for at dække den direkte telefonkontakt med kunderne. Et uoverskueligt systemlandskab med utidssvarende løsninger og manglende kompatibilitet mellem systemerne giver uhensigtsmæssige arbejdsgange og besværlig administration, hvilket i den sidste ende går ud over kvaliteten af den kundeservice, som NAER ønsker at yde. Der findes i dag intet samlet overblik over, hvilke medarbejdere som er tilgængelige på telefonerne, hvilke telefoner de er tilknyttet, og hvor de sidder henne i organisationen. Dermed har kundevejlederne i callcentret ingen eller i bedste fald et meget begrænset indblik i, hvilke medarbejdere som er tilgængelige, kø-situationen, ventetid mm. Dette skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at være aktiv bruger i flere systemer samtidig. Det tager lang tid at se, hvornår en medarbejder er tilgængelig i Outlook-kalenderen på grund af mangelfuld integration mellem omstillingsbordet og Outlook, og der er ingen forbindelse mellem callcenter og omstillingsbord. Som en konsekvens heraf omstilles opkald ofte forgæves, og kunder kan opleve, at de omstilles forkert eller flere gange, før de når frem til en medarbejder, som kan hjælpe. Mulighederne for at indsamle viden, nøgletal og opsætte statistikudtræk i de nuværende løsninger er stærkt begrænsede og præget af ustabilitet. I dag besværligøres administrationen blandt andet af mange manuelle arbejdsgange og forskellige login, flere platforme som skal serviceres og behovet for at opdatere brugerprofiler og kontaktoplysninger flere steder. Til eksempel bruger de regionale kontorer et selvstændigt system, som ikke er integreret med de øvrige. Der nedsættes følgende projektorganisation: Styregruppe: Projektejer: Franci Johansen, Bruger: Louise Arnawa og Vibeke Møgelvang Leverandør: Bjarne Lund Arbejdsgruppe: Projektleder: Nina Repsdorff Bruger: Søren Sørensen Leverandør: Kim Tang Lærke, Birthe Bisgaard og Bjarne Lund Jura: Ole Clemens Petersen Side 5 af 19

6 Generelle krav til nyt system Det er et overordnet krav at den teknologi som implementeres, skal understøtte styrelsens behov for telekommunikation. De overordnede succeskriterierne for det nye system er, at NAER formår at nedbringe viderestillingstiden og sikre effektiv omstilling som følge af forbedrede værktøjer og forenklede arbejdsgange. Løsningen skal kunne bruges af alle medarbejdergrupper på tværs af samtlige NAERs lokationer. Der er ikke aktuelle overvejelser om, hvorvidt den kommende callcenterløsning fremover skal kunne udvides med andre kanaler end telefoni/ voice. Kundevejlederne skal kun bruge ét login til at få adgang til både omstillingsbord og callcenter i et integreret system. Begge funktioner skal være integreret med Outlook og synkroniserer med kalenderen, så det er muligt for kundevejlederne at orientere sig i systemet og sikre sig, at relevante kontaktpersoner er tilgængelige, inden opkaldene bliver stillet om. Systemet skal kunne administreres og opdateres let i et samlet administrationsmodul, hvor det blandt andet er muligt at opsætte telefon flows, slusetelefoner og telefongrupper. Stamdata på de enkelte brugere skal kunne importeres og vedligeholdes automatisk fra NAERs AD, så systemerne altid er opdateret med seneste nyt. Hver kundevejleder skal kun have én brugerprofil, som giver adgang til alle de funktioner i systemet, som den enkelte er sat op til at kunne bruge. Når en kundevejleder er meldt aktiv i systemet, skal det være muligt for brugeren selv at veksle mellem forskellige sluser, alt efter på hvilket fagområde behovet for kundebetjening er størst. Systemet skal give et præcist overblik over den øjeblikkelige opkaldssituation, herunder hvilke agenter som er aktive på telefonsluserne, hvor mange opkald der er på vej ind, venter i kø eller går tabt. Det skal også fremgå, hvor lang tid tager det enkelte opkald, og hvor lang er den forventede ventetid i kø. Disse og andre vigtige informationer skal den enkelte kundevejleder hele tiden have mulighed for at følge med i både på sin egen arbejdsplads og på en fælles infoskærm. Det sikres dermed, at man let og hurtigt kan se det, hvis der behov for at indsætte flere ressourcer. Systemet skal have en høj oppetid og driftsikkerhed i 99,9 % af styrelsens åbningstid, og der skal være mulighed for at designe og udtrække målrettet statistisk materiale, som kan danne et solidt grundlag for at udarbejde ledelsesinformation. Ved eventuelle nedbrud skal der være styr på proceduren både internt og eksternt. Fejlmelding sker til én leverandør, der skal reagere omgående, og som skal påbegynde fejlretningen med det samme. Rammerne for fejlretning skal være aftalt på forhånd, så begge parter ved, hvilken support der kan forventes, og inden for hvilket tidsrum fejlen bliver rettet. NAER skal informeres løbende om løsningen af problemerne, herunder med en prognose for hvornår et givent problem forventes løst. Leverandøren skal, udover at levere en ny callcenterløsning og implementere denne sammen med LYNC, indgå en aftale om drift, support og vedligehold på fire år, hvor leverandøren sikrer, at ovenstående krav til driftssikkerhed, funktionalitet og oppetid efterleves. Medarbejdere skal ikke opleve unødige forstyrrelser, fejlomstillinger og telefonbeskeder, som de Side 6 af 19

7 skal reagere på. Kunderne skal opleve stor driftsikkerhed kombineret med præcis, hurtig, effektiv og professionel kundebetjening. Administratorer og it-supportere skal opleve, at systemet er let at administrere og servicere, da der er tale om en integreret løsning med alle funktionaliteter. Det prioriteres højt, at et nyt system kan bidrage til at forenkle administrationen af telefonien i NA- ER. Call center-løsningen skal sammen med omstillingsbordet forbedre kundebetjeningen af NAERs eksterne kunder og strukturere den interne telefonbetjening. Telefoniløsningen skal kunne kombineres med et omstillingsbord og en callcenterløsning for bedst muligt at kunne understøtte kunde- og medarbejderbetjeningen i NAER. Denne løsning skal være fuldt ud kompatibelt, så alle funktionaliteter fra telefonsystemet slår igennem hos call centermedarbejderne. Tilbudsgiver skal angive forventet timeforbrug til planlægning, implementering og undervisning for både tilbudsgiver og NAER. NAER har for nylig taget en separat videokonferenceløsning i brug, og derfor skal telefoniløsningen som udgangspunkt være kompatibel med denne. Sammenfattende skal teknologien understøtte en effektiv og målrettet kundeservice som følge af godt overblik, færre og mere målrettede omstillinger, mindre spildtid ved omstilling, simple arbejdsgange og nem opdatering. Tekniske forudsætninger (hard- og software i IT-miljø) NaturErhvervstyrelsens IT miljø er beskrevet i bilag 2A. Priser Nr.: Mindstekrav Pris for licens på callcenterløsning pr. år. Vi forventer, at der skal være mulighed for op til 25 samtidige brugere på omstillingen og forventeligt ca samtidige brugere på og line call-center. I højsæsoner vurderes antallet af brugere at være højere - op mod det dobbelte. Side 7 af 19

8 4. Pris for model til implementering/installation/opsætning/ integration af callcenterløsning med integration af LYNC. Pris for årlig service-, drifts- og vedligeholdelsesaftale på LYNC og callcenterløsning inkl. opdateringer af callcenterløsning samt onsite support. Pris for uddannelse af administratorer (10 personer) og superbrugere (12 personer). 5. OPTION Der ønskes tilbud på muligheden for forlængelse af aftalen to gange af hvert et års varighed. Pris for option på forlængelse af service-, drifts- og vedligeholdelsesaftale inkl. opdateringer af callcenterløsning samt onsite support.. Pris pr. år. 6. OPTION Tilbud ønskes på ekstratimer til videreudvikling. Funktionalitet Tekniske mindstekrav og krav Løsningen skal passe ind i det beskrevne IT-miljø (bilag 2A) uden indførelse af nye teknologier, som skal driftes af NAER (udover de tilbudte). Skal kunne understøtte NAERs mail løsning (Outlook). Skal kunne understøtte NAERs Service Manager løsning. 4. Skal kunne understøtte NAERs Sharepoint løsning. 5. Skal kunne understøtte NAERs Office version 2010, version 2013 og kommende versioner. Side 8 af 19

9 6. Skal have aktiveret Quality of experience function. 7. Skal have aktiveret Archive function. 8. Systemet skal kunne understøtte og virke med NAERs nuværende Citrix løsning, der er konfigureret som XenApp 6.5 deployment of Windows Server 2008 R2 published desktops ver. 4.02, der på længere sigt forventes opgraderet til XenApp Skal være en High-availability løsning. 10. Skal kunne understøtte NAERs logpoint logservice. 1 Mulighed for at køre det kommende telefonisystem sideløbende med det nuværende telefonsystem i en kortere eller længere periode, da det skal være muligt at implementere den nye løsning i etaper. Det nuværende system er baseret på ISDN30. 1 Skal være muligt at modtage opkald, selv om man arbejder uden for Citrix, der er konfigureret som XenApp 6.5 deployment of Windows Server 2008 R2 published desktops ver. 4.02, der på længere sigt forventes opgraderet til XenApp Der må ikke være krav fra applikationen til fuld administratoradgang. 14. Skal kunne køre sammen med både McAfee og Symantec endpoint protection antivirus, som NAER kører med. 15. Hvis systemet gemmer datafiler: CIFS share direkte via UNC ikke nødvendigvis drev bogstav 16. Alt, hvad der skal bruges for at afvikle og opdatere systemet, skal leveres som MSI filer. Side 9 af 19

10 17. Skal understøtte presence og collaboration features gennem SharePoint Office 365, Service Manager I forhold til bl.a. incident management og presence i Outlook. 18. Data skal hentes og vedligeholdes i NAER AD, ligesom der skal være mulighed for at trække informationer fra NAERs AD, så stamdata som bl.a. bruger-, enheds- og teamnavne samt telefonnumre ikke skal indtastes manuelt Leverandøren skal udførligt beskrive, hvordan der skal tages backup af systemet med henblik på fuld restore. Skal inkludere information om, hvordan der etableres overvågning af alle vigtige services via System Center Operations Manager 2012R Skal indeholde en beskrivelse af de produkter, som indgår i løsningen. Installation af systemet (server og klient) skal udførligt beskrives og dokumenteres, særligt specielle opsætningskrav som andet end læse - rettigheder i filsystemet og registreringsdatabasen. Løsningens krav til netværkskapacitet / Infrastruktur skal beskrives. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for kryptering af datakommunikation med henblik på at forhindre aflytning. Telefoni, mindstekrav og krav Side 10 af 19

11 Løsningen skal kunne fungere både med og uden LYNC, da det skal være muligt at implementere telefonsystemet først, og dette skal kunne ske uafhængigt af en underliggende LYNC. Løsningen skal kunne håndtere den daglige telefoni for ca. 350 medarbejdere fordelt på 16 lokationer, heraf ca. 300 som brugere i en callcenterløsning med omstillingsborde. Skal kunne håndtere telefoni for både NAER og Fødevareministeriets departement, herunder opkald til to hovednumre, mulighed for viderestilling og mulighed for at trække kollegas telefon. 4. Tilbudsgivers løsning skal indeholde en integreret callcenter og omstillingsbordløsning, som kan styre opkald fra både interne og eksterne brugere. 5. Løsningen skal både kunne fungere som en ren mobil kommunikationsløsning, og som en kombination af mobil og softphone, og en kombination af mobil og fastnet. 6. Andre enheder skal understøttes, herunder pc'er, tablets (både Apple, Windows og Android), videokonference og telekonference og andre mobile enheder/telefoner. 7. Skal kunne håndtere forskellige leverandører - f.eks. Telenor, TDC og 3 ved dårlig dækning i yderområder. 8. Skal understøtte federation med eksterne brugere. 9. Skal indeholde et integreret administrationsmodul til brugerstyring. 10. Skal være muligt at opdatere systemet, mens systemet er i drift. 1 Skal indeholde mulighed for redundans/ failover. Side 11 af 19

12 1 Skal være muligt at styre, hvilke numre der ringes ud fra til eksterne interessenter f.eks. NAERs hovednummer. 1 Skal indeholde mulighed for tidsstyring af telefonåbningstid og voic uden for normal åbningstid. 14. Skal understøtte presence fra klienten, fra Outlook, fra SharePoint og fra alle mobile enheder. Brugeren skal selv kunne styre presence. Tilbudsgiver skal beskrive det integrerede administrationsmodul til brugerstyring. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan det styres, hvilke numre der ringes ud fra til eksterne interessenter f.eks. NAERs hovednummer. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan call routing, og herunder opsætning af telefonåbningstid og voic , administreres. Omstillingsbord, mindstekrav og krav. Skal kunne integreres til Outlook-kalender og LYNC, så presence/tilstedeværelse ses tydeligt på en medarbejder i samme billede som telefonnummeret, også ved hjemmearbejde. Skal indeholde almindelige omstillingsfunktioner. Skal være muligt at sortere kontaktpersoner på telefongrupper, enheder, teams mv. i omstillingsbord. Side 12 af 19

13 4. Skal være muligt at lave udtræk af lister med telefonnumre, navn mv. på afdelingsniveau i omstillingsbord Tilbudsgiver skal beskrive omstillingsfunktionerne på omstillingsbordet. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for, at veksle mellem antallet af åbne omstillingsborde, så medarbejdere i travle perioder kan få hjælp af flere omstillingsmedarbejdere. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan der sorteres i kontaktpersoner på telefongrupper, enheder, teams mv. i omstillingsbord. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der kan laves udtræk af lister med telefonnumre, navn mv. på afdelingsniveau i omstillingsbord. Skal være muligt at tage omstillingsbordet med sig, så en medarbejder kan skifte mellem forskellige arbejdsstationer eller ved hjemmearbejde. Callcenter, mindstekrav og krav Callcenter og omstillingsbord skal være integreret, så samme medarbejder kan være logget på begge funktionaliteter samtidig. Skal indeholde opdaterings- og administrationsværktøj, så NAER kan indtale, uploade og aktivere kø-beskeder, IVR-speak og ændre hovedtelefonsvarer ved ferie (Kr. Himmelfart, Nytår m.fl.), akut opståede situationer mv. Side 13 af 19

14 Skal være muligt at opsætte IVR-menu, når der ringes på hovednummeret: tryk 1 for xxx. tryk 2 for xxx, tryk 3 4. Der skal kunne opsættes ACD-routing/telefon flow, telefonsluser og overløb og tidsindstilling af åbningstid. 5. Skal kunne route opkald til den enkelte medarbejder via tildeling af skills, så opkald kan målrettes de medarbejdere, som har de rette kvalifikationer til at svare. 6. Skal være muligt at opsætte telefongrupper på forskellige niveauer f.eks. enhed, gruppe, team mv. 7. Skal indeholde call back funktion, så kunden ved kø kan vælge at blive ringet op, når det er blevet kundens tur (eller senere). 8. Skal være muligt for både bruger og administrator at optage og gemme samtaler. 9. Skal være muligt for NAER, at designe egne statistikudtræk (herunder time, dag, uge, måned, år, bruger, taletid, ventetid) og få statistik på telefontrafik helt ned på de enkelte telefonnumre. 10. Skal være muligt med brugerevaluering efter afsluttet opkald. 1 Skal kunne fungere via to SIP trunks til hver 60 opkald med redundant fremføring. 1 Callcentrets kø-funktion skal minimum kunne rumme 50 ventende opkald samtidigt pr. sluse. Det forventes ikke, at der skal kunne være 50 samtidige opkald på alle sluser på én gang. 1 Callcentrets kø-funktion skal minimum kunne håndtere 20 telefonsluser med kø samtidig. Side 14 af 19

15 14. Callcentret skal kunne håndtere travle perioder med gennemsnitligt 000 opkald pr. dag. 4. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der foretages brugeroprettelse og hvordan den enkelte bruger kan tildeles skills, så opkald kan målrettes de medarbejdere, som har de rette kvalifikationer til at svare. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der kan opsættes telefongrupper på forskellige niveauer f.eks. enhed, gruppe, team mv. Tilbudsgiver skal beskrive call back funktionen. Tilbuddet skal indeholde liste over, hvilke statistiske standardudtræk (rapporter), der kan trækkes fra løsningen, og en liste over hvilke andre mulige udtræk som derudover kan leveres. 5. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan NAER kan designe egne statistikudtræk (herunder time, dag, uge, måned, år, bruger, taletid, ventetid) og få statistik på telefontrafik helt ned på de enkelte telefonnumre Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan et fuldt testsystem inkluderes i løsningen, så opsætning af f.eks. nye telefonsluser kan testes sideløbende med, at systemet er i normal drift. Hvis der er begrænsning på kø-funktionalitet, skal løsningen indeholde information om, hvad der sker, når dette antal overskrides. Tilbudsgiver skal beskrive mulighederne for brugerevaluering efter afsluttet opkald. Videokonference, mindstekrav og krav Side 15 af 19

16 Nr: Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Cisco Telepresence Management Suite undestøttes; Her oprettes og ajourføres videokonference enheder, phonebooks og Cisco Jabber Movi Klienter. Statistiske logs og firmware opdatering samt general administration. Tilbudsgiver skal beskrive, Cisco Jabber Movi understøttes, og hvordan Movi klienter kalder op til brugere i det nye system Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Cisco Telepresence Video Communication Server Control undestøttes, og hvordan opkald til og fra det nuværende Videokonference system og det kommende telefon system bliver mulig. 4. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan MCU LifeSize Enterprise UVC Multi- Point Version 0.69 understøttes. 5. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Lyd Codecs prioritering: AAC-LC, G711 U-law, G711 A-law understøttes. 6. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan synkronisering med Active Directory Bruger/Telephone ark mm. understøttes. 7. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der oprettes og ajourføres Videokonference enheder, Phonebooks og Cisco Jabber Movi Klienter, samt laves statistiske logs, firmware opdatering og generel administration. 8. Tilbudsgiver skal beskrive mulighederne for opkald til og fra det nuværende Videokonference system og det kommende telefon system. Kvalitet og leveringssikkerhed Dokumentation og vejledning, mindstekrav og krav. Systemet skal være veldokumenteret både teknisk og funktionalitetsmæssigt. Side 16 af 19

17 Dansk brugervejledning til systemet. Systemet skal indeholde en elektronisk hjælpefunktion til samtlige skærmbilleder. Tilbudsgiver skal implementere og efterfølgende drifte løsningen i en periode af 4 år efter kontraktindgåelse Der skal være dokumentation for programmet til callcenterløsningen i form af en systembeskrivelse, så vidt muligt på dansk, alternativt på engelsk. Der skal tilbydes brugerkurser/ materialer hos tilbudsgiver, for administratorer, superbrugere og brugere så vidt muligt på dansk, alternativt på engelsk. Disse skal beskrives. Tilbudsgiver skal beskrive den elektroniske hjælpefunktion til samtlige skærmbilleder, så vidt muligt på dansk, alternativt på engelsk. Leverandøren kan dokumentere, at den foreslåede løsning anvendes hos andre offentlige institutioner i dag. Kompatible callcenter/ omstillingsbordløsninger skal listes op i tilbuddet. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der opnås redundans/ failover. Side 17 af 19

18 Implementering og kompetencer, mindstekrav og krav. Model for tidsplan. Implementeringen skal ske efter den nedenfor viste tidsplan: Februar - april: Planlægningsfase Designfase Udviklingsfase Uddannelse af: o Administratorer (10 personer) o Superbrugere (12 personer) Dokumentation Projektledelse Afsluttet primo/medio maj: Implementering af LYNC hos alle styrelsens brugere Ønskes afsluttet ultimo maj: Implementering af callcenter, centralt: - Kundevejledningen - Arealtilskud, Produktion - Miljø - Center for IT, servicedisken Implementering af omstilling, centralt: - Kundevejledningen - Departementet Ønskes afsluttet ultimo juni: Implementering af omstilling, regionalt Implementering af callcenter i den øvrige del af styrelsen: - Kort - Projektdesign - Projekttilskud, produktion - Fiskerikontrol - Center for Planter & Landbrugslov - FMC - Tønder Side 18 af 19

19 Tilbudsgiver skal vedlægge CV på dansk for navngivne medarbejdere, som forventes at skulle deltage i projektet. Vedligeholdelse, mindstekrav og krav. Serviceaftale skal leveres med opdateringer, fjern- og onsite support og vedligehold på systemet. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der laves opdateringer, support og vedligehold på systemet. Der skal leveres en serviceaftale med angivelse af reaktionstid ved nedbrud, funktionsfejl, enkeltstående fejl og fejlmeldinger m.v. Serviceaftalen skal udarbejdes som en differentieret aftale med angivelse af responstid for forskellige kategorier (typer af fejl). Side 19 af 19

Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Bilag 3, Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Leverandørens løsningsbeskrivelse Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. 8. oktober

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Offentligt udbud. Udbudsbetingelser. Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Offentligt udbud. Udbudsbetingelser. Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Offentligt udbud Udbudsbetingelser Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. 8. oktober 2014 Side 1 af 14 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Med Unified Communication som motor

Med Unified Communication som motor Oktober 2013 Med Unified Communication som motor Jakob Kvistgaard Dagens program Lync 2013 præsentation Nyheder i Lync 2013 Integration Økonomi Lync Voice scenarierne Miralix Kort intro Jakob Kvistgaard

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Juli 2011 Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Ring for GRATIS gennemgang af jeres telefoni Nordmarksvej 8, Næsby, 5270 Odense N Tlf. 6618 1168 www.jed.dk info@jed.dk Kære kunde Der er p.t.

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

VI HAR HAFT FØRENDE EKSPERTER PÅ SAGEN! Zylinc Attendant Console. Kontakt. Supporterede platforme. Kalenderintegration

VI HAR HAFT FØRENDE EKSPERTER PÅ SAGEN! Zylinc Attendant Console. Kontakt. Supporterede platforme. Kalenderintegration VI HAR HAFT FØRENDE EKSPERTER PÅ SAGEN! Zylinc Attendant Console Mød jeres kunder venligt og kompetent med funktioner, som gør det let at håndtere virksomhedens opkald effektivt. Samtidig er det vigtigt,

Læs mere

Af Peter Plantener 29. januar 2014 Versionsnummer 00.08. OSS: Ofte stillede spørgsmål OSS: Nyt Telefonsystem

Af Peter Plantener 29. januar 2014 Versionsnummer 00.08. OSS: Ofte stillede spørgsmål OSS: Nyt Telefonsystem Af Peter Plantener 29. januar 2014 Versionsnummer 00.08 OSS: Ofte stillede spørgsmål OSS: Nyt Telefonsystem INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 1.1 Hvad er det nye telefonsystem, kommer det til at berøre

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger Apresa Airport Voice Logger APRESA Airport Voice Recording APRESA Airport er et Voice Recording system til SIP, VoIP, digitale og analoge linier. Baseret de nyeste tekniske udviklinger, tilbyder APRESA

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

3CX Phone System. Introduktion til 3CX Phone System. Copyright 2002 ACNielsen a VNU company. www.draware.dk

3CX Phone System. Introduktion til 3CX Phone System. Copyright 2002 ACNielsen a VNU company. www.draware.dk 3CX Phone System Introduktion til 3CX Phone System Om 3CX Phone System 3CX Phone System er en software-baseret PBX til Windows Baseret på den åbne SIP Standard Virker med alle større udbydere af SIP telefoner,

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

JorgenR@microsoft.com

JorgenR@microsoft.com JorgenR@microsoft.com Man kan kommunikere uden at samarbejde! Men man kan ikke samarbejde uden at kommunikere! Tanken bag Unified Communications Hvor langt er vi nået? Vejen til Universal Communications

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

Mød Siminn Uno familien

Mød Siminn Uno familien Mød Siminn Uno familien Én samlet løsning til mobiltelefoni, fastnettelefoni og omstilling Vi giver dig frihed til at skabe succes Siminn Danmark Stationsparken 25 2600 Glostrup Telefon 7026 2300 Telefax

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App en til iphone, Android & Windows Phone Hvordan kan man hente Flexfones app? Den kan hentes i Apples App Store, Androids Google Play &

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 281114 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Om programmet... 3 Om manualen... 3 For at

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data OnCall CTI The missing link Med OnCall CTI drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data kan dine medarbejderne håndtere den telefoniske kontakt til kunderne både professionelt og effektivt

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc PC OMSTILLING PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc Indhold Introduktion... 3 For at komme i gang... 3 Opsætning... 4 Indstillinger... 4 Importer kontaktpersoner...

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor

DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor DSB benytter sig af Cisco Unified Communications til at skærpe kundefokus og forny sit call center. VIRKSOMHEDSOVERSIGT Kundenavn Danske Statsbaner - DSB

Læs mere

Personlige oplysninger: Erhverserfaring:

Personlige oplysninger: Erhverserfaring: CV Personlige oplysninger: Navn: Michael Brinch Adresse: Parkstykket 9 st. th. 2700 Brønshøj Mobil: 27 62 61 91 E-mail: michael@cybercraft.dk Fødselsdato: 10. november 1976 Civilstatus: Gift, 3 børn på

Læs mere

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler.

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Priser Grundpriser Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Lokalnummerplan Oprettelse 0,00 Abonnement pr. måned 24,00 Oprettelse af Kortnummer

Læs mere

Vidicode præsentation. Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt.

Vidicode præsentation. Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt. Vidicode præsentation Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt. Produkter & løsninger Grey Line Single kanal Call Recordere Silver Line Multi kanal Call Recordere Ruby Line Multi kanal

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Nyheder fra Citrix Synergy 2013

Nyheder fra Citrix Synergy 2013 Nyheder fra Citrix Synergy 2013 Desktop Player for Mac side 2 side 3 Desktop Player for Mac Afvikler Windows VDI på Mac OS Kræver ingen båndbredde tag din VDI med offline Image administreres centralt Opdateringer

Læs mere

LiveCall Brugervejledning version 1.1

LiveCall Brugervejledning version 1.1 LiveCall Brugervejledning version 1.1 Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til LiveCall... 2 2. Det virtuelle omstillingsbord... 2 2.1. Info om indkommende kald... 3 2.2. Kollegaoverblikket... 3 2.3. Kollegadetaljerne...

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Apresa Call Recording

Apresa Call Recording Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte KPI er

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER. Revolutionerende ligetil

EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER. Revolutionerende ligetil EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER Revolutionerende ligetil Med Firmafon kan du på få minutter opsætte et komplet telefonsystem med omstillingsbord og mobiltelefoni til din virksomhed uden binding

Læs mere