Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift."

Transkript

1 Bilag 3, Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Leverandørens løsningsbeskrivelse Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. 15. september 2014 For at afgive tilbud, skal leverandøren herunder indsætte sin løsningsbeskrivelse. Løsningsbeskrivelsen er opdelt i fire dele: 1. Vejleding 2. Prisoplysninger 3. Funktionalitet, mindstekrav og krav 4. Kvalitet og leveringssikkerhed, mindstekrav og krav Ad 2: 1. Vejledning Alle priser skal opgives alt inklusiv, dog ekskl. moms. Ad 3 og 4: I sagens natur skal alle mindstekrav kunne opfyldes af leverandøren. Leverandøren indsætter udfor hvert mindstekrav et ja eller et nej. Det skal bemærkes, at såfremt leverandøren indsætter et nej, eller tager forbehold for et mindstekrav, vil ordregiver betragte tilbuddet som ikke konditionsmæssigt, og tilbuddet vil i forlængelse heraf blive kasseret. Det bemærkes, at der kan forekomme sammenhæng mellem mindstekrav og krav. Mindstekravet er den mindste kravopfyldelse, som ordregiver kan acceptere for en hensigtsmæssig opgaveløsning. Hvor kravene giver tilbudsgiverne mulighed for at overopfylde, og dermed konkurrere på opfyldelsen i forhold til andre tilbudsgivere. Side 1 af 17

2 De anførte krav, er de parametre, som tilbudsgiverne konkurrerer på. Det er leverandørens løsningsbeskrivelse af de enkelte krav og de tilbudte priser, som ordregiver vil lægge til grund for den efterfølgende evaluering og sammenligning af de indkomne tilbud. Leverandøren skal udfylde med sin løsningbeskrivelse indenfor de kantede parenteser. Hvor det giver mening, har ordregiver indsat vejleding til tilbudsgiver om det ønskede indhold i løsningsbeskrivelsen. Der kan for flere kravs vedkommende være tale om en løsningsbeskrivelse, hvor der er behov for at uddybe med et eller flere bilag. Vælger Leverandøren at besvare et krav ved hjælp af et eller flere bilag, skal det eller de pågældende bilag tydeligt mærkes med Leverandørens navn samt en tydelig reference til det konkrete krav, f.eks.: Leverandør XX, Funktionalitet, krav nr. Z. Som angivet ovenfor kan der forekomme sammenhæng mellem mindstekrav og krav. Mindstekravet er den mindste kravopfyldelse, som ordregiver kan acceptere for en hensigtsmæssig opgaveløsning. Hvor kravene giver tilbudsgiverne mulighed for at overopfylde, og dermed konkurrere på opfyldelsen i forhold til andre tilbudsgivere. 2. Prisoplysninger Nr.: Mindstekrav Leverandørens løsningsbeskrivelse. Pris i DKK alt inkl., dog ekskl. moms: 1. Pris for licens på callcenterløsning pr. år [Her indsættes pris for licens på callcenterløsing pr. år] 2. Priser for model 1 implementering/installation/opsætning/ integration til callcenterløsning med LYNC 3. Priser for model 2 implementering/installation/opsætning/ integration til callcenterløsning med LYNC 4. Pris for model 3 implementering/installation/opsætning/integration af callcenterløsning (uden integration til LYNC i første fase, men med senere integration). [Her indsættes pris for implementering, opsætning, integration af Callcenterløsning til LYNC] [Her indsættes pris for implementering, opsætning, integration af Callcenterløsning til LYNC] [Her indsættes pris for implementering, opsætning, integration af Callcenterløsning (uden LYNC)] 5. Pris for årlig service-, drifts- og [Her indsættes pris for Side 2 af 17

3 vedligeholdelsesaftale på LYNC og callcenterløsing inkl. opdateringer af callcenterløsning 6. Pris for uddannelse af administratorer (10 personer) og superbrugere (12 personer) 7. OPTION Der ønskes tilbud på muligheden for forlængelse af aftalen to gange af hvert et års varighed. Pris for option på forlængelse af service-, driftsog vedligeholdelsesaftale inkl. opdateringer af callcenterløsning. Pris pr. år 8. OPTION Der ønskes tilbud på levering af timer til evt. udvikling af særlige ønsker eller funktionalitet implementering, opsætning, integration til LYNC af Callcenterløsning] [Her indsættes pris for uddannelse af administratorer og superbrugere] [Her indsættes pris for option på forlængelse af service-, drifts- og vedligeholdelsesaftale inkl. opdateringer af callcenterløsning. Pris pr. år] [her indsætter leverandøren timepris for konsulenter, der kan udvikle særlige ønsker eller funktionalitet] Funktionalitet, mindstekrav og krav Nr.: Mindstekrav: Leverandørens løsningsbeskrivelse: 1. Løsningen skal passe ind i det beskrevne IT-miljø (bilag 2A) uden indførelse af nye teknologier, som skal driftes af NAER (udover de tilbudte). [Her indsættes et ja eller et Skal kunne understøtte NAERs mail løsning. Skal kunne understøtte NAERs Service Manager løsning. Skal kunne understøtte NAERs Sharepoint løsning. Skal kunne understøtte NAERs Office version 2010 og version [Her indsættes et ja eller et Side 3 af 17

4 Skal have aktiveret Quality of experience function. Skal have aktiveret Archive function. Skal være muligt at modtage opkald, selv om man arbejder uden for Citrix Skal være en High-availability løsning. Skal kunne understøtte NaturErhvervstyrelsen logpoint logservice. 11. Mulighed for at integrere det nuværende telefonsystem med løsningen, for en kortere eller længere periode, da det skal være muligt at implementere den nye løsning i etaper Systemet skal kunne understøtte og virke NAERs Citrix løsning. Der må ikke være krav fra applikationen til fuld administratoradgang. 14. Skal kunne køre sammen med både McAfee og Symantec endpoint protection antivirus, som NaturErhvervstyrelsen kører med Hvis systemet gemmer datafiler: CIFS share direkte via UNC ikke nødvendigvis drev bogstav Alt, hvad der skal bruges for at afvikle og opdatere systemet, skal leveres som MSI filer Skal understøtte presence og collaboration features gennem SharePoint Office 365, Service Manager I forhold til bl.a. incident management og presence i Outlook. Mulighed for at trække informationer fra NAERs AD, så stamdata som bl.a. bruger-, enheds- og teamnavne samt telefonnumre ikke skal indtastes manuelt. Side 4 af 17

5 Nr.: Krav: 1. Leverandøren skal udførligt beskrive, hvordan der skal tages backup af systemet med henblik på fuld restore. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der tages backup af systemet med henblik på fuld restore] 2. Skal inkludere information om, hvordan der etableres overvågning af alle vigtige services via System Center Operations Manager 2012R2. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der etableres overvågning af alle vigtige services via System Center Operations Manager 2012R2.] 3. Installation af systemet (server og klient) skal udførligt dokumenteres, særligt specielle opsætningskrav som andet end læse -rettigheder i filsystemet og registreringsdatabasen. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan installation af systemet (server og klient) bliver dokumenteret, særligt specielle opsætningskrav som andet end læse -rettigheder i filsystemet og registreringsdatabasen.] 4. Løsningens krav til netværkskapacitet / Infrastruktur skal beskrives. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, krav til netværkskapacitet / Infrastruktur.] 5. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for, at kryptere datakommunikation med henblik på, at forhindre aflytning. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af muligheden for, at kryptere datakommunikation med henblik på, at forhindre aflytning.] Telefoni, mindstekrav og krav Nr.: Mindstekrav Leverandørens løsningsbeskrivelse: 1. Løsningen skal kunne fungere både med og uden LYNC. 2. Løsningen skal kunne håndtere den daglige telefoni for ca medarbejdere fordelt på 16 Side 5 af 17

6 lokationer, heraf ca. 300 som brugere i en callcenter-løsning med omstillingsborde. 3. Skal kunne håndtere telefoni for både NAER og Fødevareministeriets departement, herunder opkald til to hovednumre, mulighed for viderestilling og mulighed for at trække kollegas telefon. 4. Tilbudsgivers løsning skal indeholde en integreret callcenter og omstillingsbordløsning, som kan styre opkald fra både interne og eksterne brugere. 5. Løsningen skal både kunne fungere som en ren mobil kommunikations-løsning, og som en kombination af mobil og softphone, og en kombination af mobil og fastnet. 6. Andre enheder skal understøttes, herunder pc'er, tablets (både Apple, Windows og Android), videokonference og telekonference og andre mobile enheder/telefoner. 7. Skal kunne håndtere forskellige leverandører - f.eks. Telenor, TDC og 3 ved dårlig dækning i yderområder. 8. Skal understøtte federation med eksterne brugere. 9. Skal indeholde et integreret administrationsmodul til brugerstyring. 10. Skal være muligt at opdatere systemet, mens systemet er i drift. 11. Skal indeholde mulighed for redundans/ failover. 12. Skal være muligt at styre, hvilke numre der ringes ud fra til eksterne interessenter f.eks. NAERs hovednummer. 13. Skal indeholde mulighed for tidsstyring af Side 6 af 17

7 telefonåbningstid og voic uden for normal åbningstid. 14. Skal understøtte presence fra klienten, fra Outlook, fra SharePoint og fra alle mobile enheder. Brugeren skal selv kunne styre presence. Nr.: Krav: 1. Tilbudsgiver skal beskrive det integrerede administrationsmodul til brugerstyring. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, det integrerede administrationsmodul til brugerstyring.] 2. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan det styres, hvilke numre der ringes ud fra til eksterne interessenter f.eks. NAERs hovednummer. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan det styres, hvilke numre der ringes ud fra til eksterne interessenter f.eks. NAERs hovednummer.] 3. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan call routing, og herunder opsætning af telefonåbningstid og voic , administreres. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan call routing, og herunder opsætning af telefonåbningstid og voic , administreres.] Omstillingsbord, mindstekrav og krav Nr.: Mindstekrav: Leverandørens løsningsbeskrivelse: 1. Skal kunne integreres til Outlook-kalender og LYNC, så presence/tilstedeværelse ses tydeligt på en medarbejder i samme billede som telefonnummeret, også ved hjemmearbejde. 2. Skal indeholde almindelige omstillingsfunktioner. 3. Skal være muligt at sortere kontaktpersoner på telefongrupper, enheder, teams mv. i Side 7 af 17

8 omstillingsbord. 4. Skal være muligt at lave udtræk af lister med telefonnumre, navn mv. på afdelingsniveau i omstillingsbord. Nr.: Krav: 1. Tilbudsgiver skal beskrive omstillingsfunktionerne på omstillingsbordet. [her indsættes leverandørens beskrivelse af, omstillingsfunktionerne på omstillingsbordet.] 2. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for, at veksle mellem antallet af åbne omstillingsborde, så medarbejdere i travle perioder kan få hjælp af flere omstillingsmedarbejdere. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der veksles mellem antallet af åbne omstillingsborde.] 3. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan der sorteres i kontaktpersoner på telefongrupper, enheder, teams mv. i omstillingsbord. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der sorteres i kontaktpersoner på telefongrupper, enheder, teams mv. i omstillingsbord.] 4. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der kan laves udtræk af lister med telefonnumre, navn mv. på afdelingsniveau i omstillingsbord. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der kan laves udtræk af lister med telefonnumre, navn mv. på afdelingsniveau i omstillingsbord.] 5. Skal være muligt at tage omstillingsbordet med sig, så en medarbejder kan skifte mellem forskellige arbejdsstationer eller ved hjemmearbejde. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan det er muligt at tage omstillingsbordet med sig, så en medarbejder kan skifte mellem forskellige arbejdsstationer eller ved hjemmearbejde.] Callcenter, mindstekrav og krav Nr.: Mindstekrav: Leverandørens løsningsbeskrivelse: Side 8 af 17

9 1. Callcenter og omstillingsbord skal være integreret, så samme medarbejder kan være logget på begge funktionaliteter samtidig. 2. Skal indeholde opdaterings- og administrationsværktøj, så NAER kan indtale, uploade og aktivere kø-beskeder, IVR-speak og ændre hovedtelefonsvarer ved ferie (Kr. Himmelfart, Nytår m.fl.), akut opståede situationer mv. 3. Skal være muligt at opsætte IVR-menu, når der ringes på hovednummeret: tryk 1 for xxx. tryk 2 for xxx, tryk 3 4. Der skal kunne opsættes ACD-routing/telefon flow, telefonsluser og overløb og tidsindstilling af åbningstid. 5. Skal kunne route opkald til den enkelte medarbejder via tildeling af skills, så opkald kan målrettes de medarbejdere, som har de rette kvalifikationer til at svare. 6. Skal være muligt at opsætte telefongrupper på forskellige niveauer f.eks. enhed, gruppe, team mv. 7. Skal indeholde call back funktion, så kunden ved kø kan vælge at blive ringet op, når det er blevet kundens tur (eller senere). 8. Skal være muligt for både bruger og administrator at optage og gemme samtaler. 9. Skal være muligt for NAER, at designe egne statistikudtræk (herunder time, dag, uge, måned, år, bruger, taletid, ventetid) og få statistik på telefontrafik helt ned på de enkelte telefonnumre. 10. Skal være muligt med brugerevaluering efter afsluttet opkald. 11. Callcentrets kø-funktion skal minimum kunne rumme 50 ventende opkald samtidigt pr. sluse. Side 9 af 17

10 12. Callcentrets kø-funktion skal minimum kunne håndtere 20 telefonsluser med kø samtidig. 13. Callcentret skal kunne håndtere travle perioder med gennemsnitligt opkald pr. dag. Nr.: Krav: 1. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der foretages brugeroprettelse og hvordan den enkelte bruger kan tildeles skills, så opkald kan målrettes de medarbejdere, som har de rette kvalifikationer til at svare. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der foretages brugeroprettelse og hvordan den enkelte bruger kan tildeles skills, så opkald kan målrettes de medarbejdere, som har de rette kvalifikationer til at svare.] 2. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der kan opsættes telefongrupper på forskellige niveauer f.eks. enhed, gruppe, team mv. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der kan opsættes telefongrupper på forskellige niveauer f.eks. enhed, gruppe, team mv.] 3. Tilbudsgiver skal beskrive call back funktionen. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, call back funktionen.] 4. Tilbuddet skal indeholde liste over, hvilke statistiske standardudtræk (rapporter), der kan trækkes fra løsningen, og en liste over hvilke andre mulige udtræk som derudover kan leveres. [Her indsætter leverandøren en liste over, hvilke statistiske standardudtræk (rapporter), der kan trækkes fra løsningen, og en liste over hvilke andre mulige udtræk som derudover kan leveres.] 5. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan NAER kan designe egne statistikudtræk (herunder time, dag, uge, måned, år, bruger, taletid, ventetid) og få statistik på telefontrafik helt ned på de enkelte telefonnumre. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan NAER kan designe egne statistikudtræk (herunder time, dag, uge, måned, år, bruger, taletid, ventetid) og få statistik på telefontrafik helt ned på de enkelte telefonnumre.] 6. Tilbudsgiver skal beskrive et fuldt testsystem, så opsætning af f.eks. nye telefonsluser kan testes sideløbende med, at systemet er i normal drift. Side 10 af 17

11 [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, et fuldt testsystem, så opsætning af f.eks. nye telefonsluser kan testes sideløbende med, at systemet er i normal drift.] 7. Tilbudsgiver skal beskrive mulighederne for brugerevaluering efter afsluttet opkald. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, mulighederne for brugerevaluering efter afsluttet opkald.] 8. Hvis der er begrænsning på kø-funktionalitet, skal løsningen indeholde information om, hvad der sker, når dette antal overskrides. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvad der sker, hvis der er en begrænsning på kø-funktionalitet, når dette antal overskrides.] Videokonference, mindstekrav og krav Nr.: Krav: 1. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for, at understøtte Cisco Telepresence Management Suite; Her oprettes og ajourføres videokonference enheder, phonebooks og Cisco Jabber Movi Klienter. Statistiske logs og firmware opdatering samt general administration. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af muligheden for, at understøtte Cisco Telepresence Management Suite;] 2. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for, at understøtte Cisco Jabber Movi, og give mulighed for, at Movi klienter at kunne kalde op til brugere i det nye system. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af muligheden for, at understøtte Cisco Jabber Movi, og give mulighed for, at Movi klienter at kunne kalde op til brugere i det nye system.] 3. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for, at understøtte Cisco Telepresence Video Communication Server Control; Mulighed for opkald til og fra mellem det nuværende Videokonference system og det kommende telefon system. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af muligheden for, at understøtte Cisco Telepresence Video Communication Server Control; Mulighed for opkald til og fra mellem det nuværende Videokonference system og Side 11 af 17

12 det kommende telefon system.] 4. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for at, understøtte MCU LifeSize Enterprise UVC MultiPoint Version [Her indsættes leverandørens beskrivelse af muligheden for, at understøtte MCU LifeSize Enterprise UVC MultiPoint Version ] 5. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for, at understøtte Lyd Codecs prioritering; 1. AAC-LC, 2. G711 U-law, 3. G711 A-law. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af muligheden for, at understøtte Lyd Codecs prioritering; AAC-LC, 2. G711 U-law, 3. G711 A-law.] 6. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for, at understøtte synkronisering med Active Directory Bruger/Telephone ark mm. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af muligheden for, at understøtte synkronisering med Active Directory Bruger/Telephone ark mm.] 7. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der oprettes og ajourføres Videokonference enheder, Phonebooks og Cisco Jabber Movi Klienter, samt laves statistiske logs, firmware opdatering og generel administration. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der oprettes og ajourføres Videokonference enheder, Phonebooks og Cisco Jabber Movi Klienter, samt laves statistiske logs, firmware opdatering og generel administration.] 8. Tilbudsgiver skal beskrive mulighederne, for opkald til og fra det nuværende Videokonference system og det kommende telefon system. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, mulighederne, for opkald til og fra det nuværende Videokonference system og det kommende telefon system.] Kvalitet og leveringsikkerhed Dokumentation og vejledning, mindstekrav og krav Nr.: Mindstekrav: Leverandørens løsningsbeskrivelse: Side 12 af 17

13 1. Dansk brugervejledning til systemet. 2. Systemet skal indeholde en elektronisk hjælpefunktion til samtlige skærmbilleder. 3. Tilbudsgiver skal implementere og efterfølgende drifte løsningen i en periode af 4 år efter kontraktindgåelse. Nr.: Krav: 1. Der skal være dokumentation for programmet til callcenterløsningen i form af en systembeskrivelse, så vidt muligt på dansk, alternativt på engelsk. [Her indsættes leverandørens dokumentation for, at der findes en systembeskrivelse for programmet til callcenterløsningen, så vidt muligt på dansk, alternativt på engelsk.] 2. Der skal tilbydes brugerkurser/materialer hos tilbudsgiver, for administratorer, superbrugere og brugere. Disse skal beskrives. [Her beskrives brugerkurser/materialer, for administratorer, superbrugere og brugere.] 3. Tilbudsgiver skal beskrive den elektroniske hjælpefunktion til samtlige skærmbilleder. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, den elektroniske hjælpefunktion til samtlige skærmbilleder.] 4. Leverandøren kan dokumentere, at den foreslåede løsning anvendes hos andre offentlige institutioner i dag. [Her indsættes leverandørens dokumentation for, at den foreslåede løsning anvendes hos andre offentlige institutioner i dag.] 5. Kompatible callcenter/omstillingsbordløsninger skal listes op i tilbuddet. [Her indsættes leverandørens liste, over kompatible callcenter/omstillingsbordløsninger.] 6. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der opnås redundans/ failover. [Her indsættes leverandørens beskrivelse af, hvordan der opnås Side 13 af 17

14 redundans/failover.] Implementering og kompetencer, mindstekrav og krav Nr.: Krav: 1. Model nr. 1. Implementeringen skal ske efter den viste tidsplan: Oktober december: Planlægningsfase Designfase Udviklingsfase Uddannelse af: o Administratorer (10 personer) o Superbrugere (12 personer) Dokumentation Projektledelse Afsluttet medio december: Implementering af LYNC hos alle styrelsens brugere Afsluttet primo januar: Implementering af callcenter, centralt: - Kundevejledningen - Arealtilskud, Produktion - Miljø - Center for IT, servicedisken Implementering af omstilling, centralt: - Kundevejledningen - Departementet Afsluttet medio februar: Implementering af omstilling, regionalt Implementering af callcenter i den øvrige del af styrelsen: - Kort - Projektdesign - Projekttilskud, produktion Side 14 af 17

15 - Fiskerikontrol - Center for Planter & Landbrugslov - FMC? - Tønder [Her indsættes leverandørens plan for hvordan model nr. 1, udmøntes i praksis. I planen skal det beskrives, hvordan og hvornår installation, implementering, igangsætning og drift vil blive løst.] 2. Model nr. 2. Såfremt tilbudsgiver kan implementere hurtigere end angivet i model nr. 1, skal tilbudsgiveren fremlægge en alternativ tidsplan for implementeringen af callcenterløsningen og LYNC. [Her indsættes leverandørens løsningsmodel for hvordan der kan implementeres hurtigere end angivet i model nr. 1, en alternativ tidsplan for implementeringen af callcenterløsningen og LYNC beskrives.] 3. Model nr. 3. Implementering skal ske etapevis, efter den viste tidsplan: Oktober - december: Planlægningsfase Designfase Udviklingsfase Uddannelse af: o Administratorer (10 personer) o Superbrugere (12 personer) Dokumentation Projektledelse Afsluttet primo januar: o o o o o o Implementering af callcenter, centralt: Kundevejledningen Arealtilskud, Produktion Miljø Center for IT, servicedisken Implementering af omstilling, centralt: Kundevejledningen Departementet Side 15 af 17

16 Januar - marts: Implementering af callcenter i den øvrige del af styrelsen: o Kort o Projektdesign o Projekttilskud, produktion o Fiskerikontrol o Center for Planter & Landbrugslov o FMC? o Tønder Implementering af omstilling, regionalt April - juli: Implementering af LYNC hos alle styrelsens brugere [Her indsættes leverandørens plan for hvordan model nr. 3, udmøntes i praksis. I planen skal det beskrives, hvordan og hvornår installation, implementering, igangsætning og drift vil blive løst.] 4. Tilbudsgiver skal vedlægge CV for medarbejdere, som forventes at skulle deltage i projektet. [Her indsætter leverandøren CV for medarbejdere, som forventes at skulle deltage i projektet.] Vedligeholdelse, mindstekrav og krav Nr.: Mindstekrav: Leverandørens løsningsbeskrivelse: 1. Serviceaftale skal leveres med opdateringer, support og vedligehold på systemet. Nr.: Krav: 1. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan der laves opdateringer, support og vedligehold på systemet. [Her indsættes leverandørs beskrivelse af, hvordan der laves opdateringer, support og vedligehold på systemet.] Side 16 af 17

17 2. Der skal leveres en serviceaftale med angivelse af reaktionstid ved nedbrud, funktionsfejl, enkeltstående fejl og fejlmeldinger m.v.. Serviceaftalen skal udarbejdes som en differentieret aftale med angivelse af responstid for forskellige kategorier (typer af fejl). [Her indsættes leverandørs beskrivelse af, en serviceaftale med angivelse af reaktionstid ved nedbrud, funktionsfejl, enkeltstående fejl og fejlmeldinger m.v.. Serviceaftalen skal udarbejdes som en differentieret aftale med angivelse af responstid for forskellige kategorier (typer af fejl).] Side 17 af 17

Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Bilag 3, Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Leverandørens løsningsbeskrivelse Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. 8. oktober

Læs mere

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift.

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift. og kravspecifikation Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift. INDHOLD GENERELT... 3 DEFINITIONER... 3 NUVÆRENDE SETUP... 4 OVERORDNEDE KRAV...

Læs mere

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift.

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift. og kravspecifikation Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. Licens), implementering og drift. INDHOLD GENERELT... 3 DEFINITIONER... 3 NUVÆRENDE SETUP... 4 OVERORDNEDE KRAV...

Læs mere

Dato for revision: 24. september 2014

Dato for revision: 24. september 2014 Dato for revision: 24. september 2014 Spørgsmål og svar til nationalt udbud: Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: Prisoplysninger,

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Offentligt udbud. Udbudsbetingelser. Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Offentligt udbud. Udbudsbetingelser. Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Offentligt udbud Udbudsbetingelser Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. 8. oktober 2014 Side 1 af 14 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Kommuniker på tværs af enheder med Telia Touchpoint Plus

Kommuniker på tværs af enheder med Telia Touchpoint Plus Telia Plus Kommuniker på tværs af enheder med Telia Plus Telia Plus er en cloud-baseret kommunikationsløsning, der integrerer med arbejdernes smartphone, tablet og pc. Integrationen skaber overblik, øget

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Totalview...it s all about organizing

Totalview...it s all about organizing Totalview...it s all about organizing Teknisk Beskrivelse Totalview, den komplette løsning til organisering og planlægning af din virksomheds daglige drift. Presence Management, CTI og PC Omstillingsværktøj.

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST TELEFON POLITIK DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST 2015 Telefonpolitikken fastlægger retningslinjerne for Guldborgsund Kommunes telefoniske betjening.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Tilbud på Zylinc omstilling til Dragør Kommune. Leveret af Axcess A/S

Tilbud på Zylinc omstilling til Dragør Kommune. Leveret af Axcess A/S Tilbud på Zylinc omstilling til Dragør Kommune Leveret af Axcess A/S 1 of 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Løsningen... 4 1.1 Løsningens produktmæssige indhold... 4 1.2 Leverancens indhold... 6

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2)

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Vejledning til tilbudsgiver: Dette underbilag indeholder en beskrivelse af Kundens it-arkitektur og overordnede infrastruktur. Leverandøren skal

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App en til iphone, Android & Windows Phone Hvordan kan man hente Flexfones app? Den kan hentes i Apples App Store, Androids Google Play &

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Skype for Business og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen

Skype for Business og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen TDC Erhverv og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen er en Cloud-baseret UC-løsning bygget på Microsoft Office 365, som samler telefoni, videokald, chat, kalenderintegration, dokument-

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

UNO brugervejledning ERHVERV. Indhold. Viderestilling på Softphonen... 2

UNO brugervejledning ERHVERV. Indhold. Viderestilling på Softphonen... 2 UNO brugervejledning Indhold Viderestilling på Softphonen... 2 Viderestillingskoder... 3 Viderestil... 3 Besvare kollegas kald... 3 Fast viderestilling... 3 ACD log-in... 3 Viderestillingskoder Avanceret...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Office Manager. Kom igang. Presented by Scantalk ApS

Office Manager. Kom igang. Presented by Scantalk ApS Office Manager Kom igang Presented by Scantalk ApS +45 70 22 20 80 sales@scantalk.com TeamView Office Manager - Kom igang CONFIDENTIAL Scantalk 2012 2 Denne introduktion er opdelt i 2 sektioner Dagligt

Læs mere

- og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen

- og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen TDC Erhverv Skype for Business - og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen Med Skype for Business fra TDC Erhverv får I: Telefoni, video og chat samlet i én brugervenlig app. Skype for

Læs mere

Office Manager. Kom igang. Presented by Scantalk ApS

Office Manager. Kom igang. Presented by Scantalk ApS Office Manager Kom igang Presented by Scantalk ApS +45 70 22 20 80 sales@scantalk.com TeamView Office Manager - Kom igang CONFIDENTIAL Scantalk 2012 2 Denne introduktion er opdelt i 2 sektioner Dagligt

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Underbilag Servicekatalog

Underbilag Servicekatalog Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 12.1 - Servicekatalog Underbilag 12.1 Servicekatalog Side 1/11 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG...3

Læs mere

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 1 Situationsbeskrivelse. 9. oktober 2015 Version 1.0

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 1 Situationsbeskrivelse. 9. oktober 2015 Version 1.0 Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software Bilag 1 Situationsbeskrivelse 9. oktober 2015 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATIONS

UNIFIED COMMUNICATIONS UNIFIED COMMUNICATIONS Ilja Godau, Atea A/S ilja.godau@atea.dk Hvad er Unified Communications (UC)? Hvorfor er det interessant? Hvordan kan UC gavne min virksomhed? Hvad er UC egentlig? Et forsøg på en

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Hvorfor nye kommunikationsværktøjer? Hvad er Microsoft Unified Communications? Microsofts Unified Communications platform

Hvorfor nye kommunikationsværktøjer? Hvad er Microsoft Unified Communications? Microsofts Unified Communications platform Hvorfor nye kommunikationsværktøjer? Hvad er Microsoft Unified Communications? Microsofts Unified Communications platform Nyheder i den kommende version En lille quiz. En lille quiz. Hvor stor en del af

Læs mere

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Med Microsoft har jeres virksomhed den mest fleksible online arbejdsløsning. I flytter de mest anvendte virksomhedsprogrammer i skyen, så alle medarbejdere kan tilgå dem online - både via smartphone, tablet

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation

Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation Ressource- og krisestyringssoftware Indhold Opgavebeskrivelse...2 Baggrund for opgaven...2 Opgavens indhold...2 Hovedtidsplan...3 Mindstekrav og ønsker til

Læs mere

Spørgsmål og Svar til Gribskov udbud Udbudsmateriale: Udbud af drift af Server/storage

Spørgsmål og Svar til Gribskov udbud Udbudsmateriale: Udbud af drift af Server/storage Spørgsmål og til Gribskov udbud Udbudsmateriale: Udbud af drift af Server/storage Nr 1 Ref: kontraktbilag 06, afsnit 09 I bilag 6 afsnit 9 optræder begreberne Fysiske servere og Virtuelle servere. Disse

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det?

Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det? Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det? Et SkyDrive Pro bibliotek kan anses som en brugers personlige drev i organisationens SharePoint Online (SPO) løsning. Når dokumenter gemmes på SkyDrive Pro er

Læs mere

Kom godt i gang. telenor. Redigering. Søgeplan Selvbetjening. Oprettelse. Redigering. - gør det selv

Kom godt i gang. telenor. Redigering. Søgeplan Selvbetjening. Oprettelse. Redigering. - gør det selv Redigering Oprettelse Vælg Tom profil og klik på Stamoplysninger (se næste side). Redigering Vælg en profil, fx Helpdesk, og klik på Søg for at få en liste over de medarbejdere, der er med i søgeplanen.

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data OnCall CTI The missing link Med OnCall CTI drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data kan dine medarbejderne håndtere den telefoniske kontakt til kunderne både professionelt og effektivt

Læs mere

Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog

Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog ASTA, Ansøgnings- og tilskudsadministrationssystem Side 1/7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE... 3 3.1 Indledende

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Én komplet løsning med integration af telefoni i Skype for Business

Én komplet løsning med integration af telefoni i Skype for Business Én komplet løsning med integration af telefoni i Skype for Business Skype for Business er en cloud-baseret UC-løsning bygget på Microsoft Office 365, som samler telefoni, videokald, chat, kalenderintegration,

Læs mere

Vejledning Brug af Cisco Jabber

Vejledning Brug af Cisco Jabber Vejledning Brug af Cisco Jabber Varde kommune 2015 Indholdsfortegnelse Login i Jabber... 4 Tilgængelighed... 5 Chat... 6 Skærmdeling... 7 Videosamtale... 8 Videomøde IKKE MULIGT ENDNU, MEN BESTILT VED

Læs mere

En guide til PBX Admin

En guide til PBX Admin En guide til PBX Admin PBX Admin brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse Emne... Side Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Vigtige informationer... 2 Aktivering af ændringer... 2 Vigtig

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger Apresa Airport Voice Logger APRESA Airport Voice Recording APRESA Airport er et Voice Recording system til SIP, VoIP, digitale og analoge linier. Baseret de nyeste tekniske udviklinger, tilbyder APRESA

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Juli 2011 Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Ring for GRATIS gennemgang af jeres telefoni Nordmarksvej 8, Næsby, 5270 Odense N Tlf. 6618 1168 www.jed.dk info@jed.dk Kære kunde Der er p.t.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang med din TDC Scale Mobilpakke fra TDC Erhverv Med din TDC Scale Mobilpakke får du en række funktioner som omstilling og viderestillinger. Desuden

Læs mere